Pauze

P1460563Door Joost Niemöller

Het is pauze op deze site. Van 28 juni tot 12 juli. Daarom krijgt u pauzemuziek en daarmee het valse gevoel dat er niets gebeurt in de wereld. Om misbruik te voorkomen zijn in deze periode ook de reactiemogelijkheden uitgeschakeld. Ik hoop u in de tweede helft van juli weer terug te zien. En wens u ook enig pauzegevoel.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De verdrinkende Grieken mogen kiezen

dijsselbloemDoor Joost Niemöller

De Griekse premier Tsipras stelde een referendum voor over het reddingsplan van de EU, waar hij het zelf niet mee eens is. Het Griekse parlement is inmiddels akkoord gegaan met dit referendum.

Er is veel te zeggen voor een referendum. Dat betoogt de Amerikaanse econoom Paul Krugman in The New York Times. Het referendum zal Tsipras een duidelijke richting geven, waarmee hij zich gesteund kan voelen:

The referendum will, in effect, ask voters to choose their priority, and give Tsipras a mandate to do what he must if the troika pushes it all the way.

Maar het ligt complexer.

Wat gaan de Grieken stemmen? Een besluit over het Europese ‘reddingsplan’ dat neerkomt op nog meer bezuinigingen, belastingverhogingen en ‘hervormingen’ zal bij veel Grieken niet populair zijn. Het alternatief is het Griekse faillissement. Of dit ook een Grexit betekent, is nog niet duidelijk. Griekenland heeft niet het recht om uit de euro te stappen. Wel kan Griekenland besluiten om uit de EU te stappen, en daarmee ook uit de euro. Er wordt gezegd dat een ‘nee’ van de Grieken tegen de EU hervormingsplannen ook een ‘nee’ is tegen de EU, wat de Grieken niet aandurven, en daarom zullen ze ‘ja’, stemmen. Eerste peilingen wijzen daar inderdaad voorzichtig op. Aan de andere kant is de situatie nu te labiel om al teveel belang aan die peilingen te hechten.

Hoe zullen de Grieken stemmen als de banken gesloten zijn en de economie stilligt? In dat geval zullen ze mogelijk zeker stemmen op de ‘redding’ uit de EU, want alles lijkt dan beter dan dat.

Vandaag heeft de ECB, ondanks eerdere voorspellingen ‘uit de wandelgangen’ , niet besloten om de noodhulp aan de Griekse staatsbank stop te zetten. Maar het noodplafond wordt ook niet verhoogd. En er is dus feitelijk een situatie van ‘afknijpen’ begonnen.

Nu kan de ECB niet verweten worden dat ze de Griekse economie om zeep brengen. De kraan blijft druppelen. Er is een langzame wurging ontstaan.

Lees verder De verdrinkende Grieken mogen kiezen

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Door deze lachende vrouw stierven gewone mensen op strand Tunesië

ClintonDoor Joost Niemöller

Waarom stierven die mensen gisteren op het strand bij Sousse? Ze stierven er omdat ze dachten dat ze er veilig waren. Daarom lagen ze zo volstrekt weerloos op hun strandstoelen en aan de rand van het zwembad. Omdat hen vertrouwde reisorganisaties hadden beloofd hen daar veilig heen te brengen. Omdat Tunesische hotelhouders vertrouwen hadden in hun regering. Een democratisch gekozen regering tenslotte. Omdat er bij de mensen in het Westen de mythe ingeplant is dat er een ‘Arabische lente’ was. En dat die ‘Arabische lente’ in het teken zou staan van de alom gewekte verwachting dat iedereen vrij kon zijn in zijn of haar inrichting van het eigen leven. Want, zo is de achterliggende gedachte, uiteindelijk wil iedereen leven zoals ze in de VS leven. Of in Europa. Dat zou tenslotte het ‘bewijs’ zijn van die muur die in Berlijn viel.

Om die gedachte uit te voeren, werden door de afgelopen Amerikaanse machthebbers en hun al dan niet half verborgen ‘denktanks’ en lobby organisaties her en der regeringen ‘veranderd’, zoals in Italië, Oekraïne, Griekenland. Of landen werden platgebombardeerd en hun leiders afgemaakt, als in Libië en Irak. In veel gevallen bleek het gevolg niet de verwachte Amerikaanse vrijheid en ‘democratie’ te zijn, maar chaos, geweld, en toenemende, ultieme wreedheid, vaak in de naam van de islam. Wie ongehoorzaam is aan de VS, wordt eerst afgeluisterd, gebombardeerd met propaganda, en dan ontmanteld. Kijk wat er nu in Griekenland gebeurt.

De tientallen die stierven op dat strand gisteren, volstrekt weerloos, machteloos, stierven omdat hen een wereldbeeld is aangesmeerd dat in werkelijkheid niet bestaat. Veiligheid. Vrijheid. Vertrouwen. Democratie.

Kijk deze vrouw eens lachen omdat ze een Noord-Afrikaanse dictator had laten afmaken tussen neus en lippen. Het gevolg van de daad van deze vrouw was dat die mensen op dat strand stierven. Deze vrouw deed dat bovendien om een eigen fonds van zogenaamde goede doelen te misbruiken voor haar eigen belangen in Libië, en die te verbergen.

Lees verder Door deze lachende vrouw stierven gewone mensen op strand Tunesië

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Absurd. OM zoekt rechter en denkt dat Russen stapelgek zijn. #MH17

P1460237Door Joost Niemöller

Het geeft de absurditeit van het huidige, door de regering in Kiev geleidde onderzoek naar de aanslag op MH17 goed weer: Een aantal landen, waaronder niet Rusland (en ook niet de VS), hadden zich aaneengesloten met een geheime deal, waarbij de OM’s van die landen hoogstwaarschijnlijk met vetorecht aan elkaar zijn verbonden. Ze hebben alleen geen idee voor welke rechter ze dat willen brengen. Ze hebben dus ook nog geen idee welk recht daar zal gelden. Het Oekraïense recht? Het Maleisische recht? Het Nederlandse recht? Het Australische recht? Ook na herhaalde Kamervragen kwam er maar geen antwoord van de regering over de te volgen rechtsgang. Maar hoe stelt men het zich voor dat het onderzoek, uitgevoerd door vier of vijf landen, genoeg moet zijn voor een nog aan te wijzen gerechtshof, ergens? Het ligt natuurlijk veel meer voor de hand dat er eerst een procedure zal zijn, en dat er vervolgens binnen die procedure onderzoek zal moeten plaatsvinden op een manier die voor alle partijen aanvaardbaar zal zijn.

Rusland deed hier vorig jaar in de Veiligheidsraad al een voorstel toe: er moet een officiële VN waarnemer aangesteld worden die het onderzoek gaat leiden. Dit voorstel werd niet door landen als Nederland, maar met name niet door de VS, overgenomen. De Russen konden daarop dus rustig hun schouders ophalen en afwachten tot het karretje van het Joint Investigation Team vanzelf in de prak zou rijden.

En dat lijkt er dus nu te gebeuren.

The Bangkok Post meldde gisteren dat Maleisië bij de VN een voorstel gaat indienen voor een international tribunaal. En nu is men bang voor een Russisch veto. Met andere woorden: men gaat er dus eigenlijk vanuit dat de Russen maar mee moeten werken aan een onderzoek dat is ingesteld door een land dat volgens Rusland een mogelijke schuldige partij is, namelijk Oekraïne. En bij dat onderzoek is Rusland zelf niet betrokken.

Het valt mij op hoe rustig en beheerst de Russen op deze absurde en amateuristische gang van zaken reageren. Ze stellen simpel dat het nog te vroeg dag is. Dat ze eerst maar eens de uitslag van het onderzoek af willen wachten en dan praten ze verder. Logisch. Als het hun zaak niet mag zijn, dan is het verder ook niet hun zaak.

Daarin heeft Rusland natuurlijk groot gelijk. Waarom zouden ze zich slaafs onderwerpen aan het vooringenomen onderzoek van Kiev? Of aan het Nederlandse OM dat internetplaatjes van Buk installaties rondstrooit als ‘bewijs’ samen met propagandamateriaal van de Oekraïense geheime dienst? Denken ze in Nederland nu echt dat de Russen stapelgek zijn?

Het ergste is: In Nederland had iedereen dit van te voren kunnen bedenken. In mijn vorig jaar verschenen boek over MH17 stelde ik al vast dat de wijze waarop dit onderzoek is opgesteld het recept is voor een totale mislukking. Niemand in de Nederlandse media heeft zich ooit druk gemaakt over het feit dat Kiev het onderzoek leidt en dat Nederland, na het voorwerk van toenmalig minister Timmermans, de gewillige slaaf werd, er kennelijk vanuit gaand dat Oekraïne geen betrokkene is bij het neerhalen van MH17.

Men wil niet luisteren.

Men wil niet nadenken.

Nu volgt dus de verwachte mislukking.

En uiteraard gaat men Rusland weer de schuld geven. In geval van eigen falen: Blame Putin.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Oekraïne en de gevaarlijke expansie van de VS. Debat. (Video.)

karelDoor Joost Niemöller

Afgelopen maandag was er in het Haagse café De Libertijn een debat met Karel van Wolferen over de oplopende spanningen tussen Rusland en de VS, die in Europa uitgespeeld lijkt te worden. Volgens Van Wolferen is er sprake van Poetin hysterie. We lijken ons in een ongekende, nieuwe, situatie te bevinden die misschien wel lijkt op de Koude Oorlog, maar dat niet is. De wereldverhoudingen zijn namelijk structureel verschoven. China is op het toneel verschenen. De Sovjet Unie met zijn communistische ideologie bestaat niet meer. Toch wordt er in de VS nog steeds in Koude Oorlog termen gedacht. Met name een aantal VS haviken, zoals de invloedrijke Victoria Nuland, een van de krachten achter de coup in Kiev. Die nu ook alweer aan het stoken is in Armenië.

Wat we nauwelijks lijken te beseffen, en waar de Westerse pers ook nauwelijks over bericht, is hoe die Amerikaanse expansie ervaren wordt in Rusland en China. Van Wolferen wijst erop dat er ook in de VS verschillende belangen langs elkaar heen werken, en dit verklaart het weinig coherente Amerikaanse beleid, mede door het zeer zwakke leiderschap van Obama.

Tegelijkertijd vindt er, zo geeft Van Wolferen aan, een ‘fontein van propaganda’ plaats vanuit de VS, zoals over de MH17.

En nu is de PvdA ineens voor vergroting van het defensiebudget.

Vanavond is er in De Balie weer een debat. Met ondergetekende, en China deskundige Jan van der Putten.

 

 

 

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hoe belangrijk is Bilderberg? Kritisch gesprek met Karel van Wolferen. (Video.)

wolferenDoor Joost Niemöller

Wie trekt aan de touwtjes? Waar zit de echte macht? Die vraag is natuurlijk van groot belang in deze tijden van aanzwellende, en vooral aangestuurde, oorlogsdreiging. Worden de belangrijke beslissingen genomen in Brussel, of worden ze in werkelijkheid voorgekookt op informele en besloten bijeenkomsten van machthebbers en toekomende machthebbers als Bilderberg, waar de pers niet wordt toegelaten, maar wat wel enorm in de belangstelling is komen te staan van de media?

Volgens de vroegere NRC verslaggever Karel van Wolferen is er sprake van een Bilderberg obsessie, aanvankelijk gevoed door links, maar nu steeds breder overgenomen. (Alhoewel uit deze mail blijkt dat bijvoorbeeld ook Noam Chomsky vindt dat het belang van Bilderberg zwaar wordt overdreven.) (En hoewel bijvoorbeeld hieruit blijkt dat de nieuwe anti-Bilderberg vriendschap tussen links en rechts toch ongemakkelijk blijft.)

Van Wolferen is in 1990 bij Bilderberg geweest, na het verschijnen van zijn boek over Japan. Volgens de daar geldende afspraken heeft hij er geen verslag over gedaan. Hij deelt het  grote belang dat WeAreChange toedicht aan Bilderberg niet, en vindt het zelfs een ‘afleidingsmanoeuvre.’

Hieronder een interview van de mediagroep WeAreChange dat afgelopen maandag werd opgenomen, voorafgaand aan een debat in het Haagse café De Libertijn, georganiseerd door De Ommekeer. Dat debat ging over de berichtgeving over de Russisch-Amerikaanse verhoudingen van nu en over MH17. Hier ziet u het rustige begin van het interview/de discussie over Bilderberg, maar dat zou in de loop van de avond een steeds fellere vorm krijgen. Ben benieuwd of WeAreChange dat ook gaat uitzenden.

Overigens: Karel van Wolferen gaat morgenavond in debat met Jan van der Putten en ondergetekende in De Balie. Zie hier voor meer info.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De onafwendbare werelddominantie van de islam demografisch voorspeld

2islamDoor Joost Niemöller

Als iets onze toekomst voorspelt, dan zijn het wel de demografische processen. Het aantal kinderen per vrouw van vandaag voorspelt de wereld van morgen. Dit zijn onafwendbare processen. En de wereld waar we heen gaan is die van de onvermijdelijke moslimdominantie.

Misschien denkt u dat ik me baseer op allerlei ‘extreme’ inzichten. Maar dat is helemaal niet het geval. Vandaag bracht het keurige, beetje conservatieve, Duitse dagblad Die Welt een omslagartikel waarin heel precies, onder andere naar aanleiding van berekeningen van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew, een feitelijke voorspelling werd gedaan.

De feiten spreken voor zich, en geven aan dat de problemen die door het intrinsiek gewelddadige karakter van de islam, alleen maar zullen toenemen.

-Momenteel is nog een derde van de wereldbevolking christelijk. In 2070 zullen er meer moslims dan christenen zijn. Tot aan 2050 zal het aantal moslims ruim twee keer zo snel groeien als het aantal christenen. In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen op aarde zijn, waarvan 2.8 miljard moslims.

-Een moslima krijgt gemiddeld 3.1 kinderen. Een Duitse krijgt gemiddeld 1.3 kinderen, dat is dus ver onder het vervangingspercentage van 2.1.

-Dat het aantal christenen bovendien zwaar zal afnemen, komt deels door de (deels gedwongen) bekeringen tot de islam en deels omdat steeds meer christenen atheïstisch worden. In 2050 zullen er 66 miljoen minder christenen zijn.

-De toename van het aantal atheïsten vindt vooral plaats in landen met bevolkingsafname, zoals in Europa, de VS en Japan. (Mogelijk is het atheïsme ook een van de oorzaken van bevolkingsafname.)

-Het aantal ex-moslims zal gering zijn, mogelijk zo’n drie miljoen, omdat hier strenge straffen op staan, zoals de doodstraf.

-Moslims vormen nu meerderheden in die gebieden die bijzonder ‘dynamisch’ en ‘jong’ zijn. In Iran bijvoorbeeld is de gemiddelde leeftijd 27. De gemiddelde Duitser is 43,7 jaar oud, de gemiddelde Japanner is 46,5 jaar. (In 2050 zullen er dan ook dertig miljoen minder Japanners zijn. Ook zullen er dan nog maar zeventig miljoen Duitsers in Duitsland leven.)

-Juist in die gebieden waar de bevolking het snelste groeit, wonen de meeste moslims. Zoals in Nigeria, Pakistan, Indonesië, en India. Met name India zal het land worden met de grootste moslimbevolking, en Indonesië voorbijstreven.

-Het enige continent dat qua bevolking daadwerkelijke zal krimpen (tenzij het overspoeld wordt door moslims) zal Europa zijn. De Europese bevolking zal met honderd miljoen inwoners afgenomen zijn in 2050. Een vierde van alle oorspronkelijke Europeanen zal dan overigens godsdienstloos zijn.

-Los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2050 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, namelijk 7.76 miljoen, op de voet gevolgd door Frankrijk met 7.54 en dan Duitsland.

-De sterkste toename van het aantal moslims zal plaatsvinden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vier van de tien moslims zullen wereldwijd daar leven in 2050. Landen als Nigeria, maar ook Macedonië, zullen in 2050 een moslimmeerderheid hebben.

Dat zijn de feiten. De Ummah is veel dichterbij dan velen denken. Het wordt lastiger en lastiger om de kop in het zand te steken.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat is het EU doemscenario?

ommekeerDoor Joost Niemöller

Vandaag zijn de beurzen positief gestemd over Griekenland, de economie trekt aan, het schuldenplafond wordt nog even verder opgetrokken, de huizen worden nog iets duurder… niks aan de hand, toch?  Of leven we in geleende tijd? Afgelopen week werd in het volle Haagse café De Libertijn groepsgewijs verder gefilosofeerd over het EU doemscenario. Wat als de banken niet meer uitbetalen. Wat als het einde van de EU utopie duidelijk wordt. Volgens de een bestaan er plannen waarop we terug kunnen vallen. De ander verwacht chaos en geweld. Misschien hangt het af van de snelheid, de hoeveelheid en de plaats waar het in Europa gebeurt.

Vanavond spreken in datzelfde Haagse café De Libertijn professor Karel van Wolferen en ondergetekende verder over de geopolitieke situatie met Rusland, Oekraïne en de MH17 aanslag als brandpunt daarbinnen.  Dit in het kader van de avonden van de Ommekeer.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Voerde Dylann Roof de ideeën van Martin Bosma uit?

roofDoor Joost Niemöller

Op het internet dezer dagen waren er veel enthousiast honende extreemlinkse types naar aanleiding van de gruwelijke moorden die Dylann Roof pleegde. Het was weer Breivik revisited all over again.

Er dook een website op met een ‘essay’ van Roof, dat ik her en der deels geciteerd zag. (Zie via deze link de hele tekst.) Dat zou het ‘bewijs’ zijn dat Roof precies hetzelfde wil als ‘rechtsgekkies’ als Martin Bosma en ook ondergetekende. Nu zijn deze ‘linksgekkies’ niet in staat tot enige analyse. Ze zijn daar ook niet op uit. Hun doel is slechts stoken en aanzetten tot geweld, zoals we dat bij links al sinds jaar en dag kennen.

Het enthousiasme bij deze links-achtige types zit hem erin dat ze nu eindelijk een punt zouden hebben. Want er wordt steeds zo nadrukkelijk beweerd dat de islam aanzet tot islamgeweld, en nu zie je dat schedelmeters ook aanzetten tot geweld. Of zoiets.

Toch? Nou?

Ik maak het hier maar even duidelijker dan ze het zelf al weergeven, want zoals gezegd, van enige analyse is er bij de linksgekkies geen sprake. Er is trouwens ook geen sprake van enige behoefte tot het voeren van een discussie, dus het heeft ook geen zin om met hen in discussie te gaan.

Toch wil ik er wel iets over opmerken. Voor wie wel open staat voor discussie. De wetenschappelijke analyse dat er rassen bestaan en dus ook verschillen in rassen is op geen enkele wijze een oproep tot geweld. De koran is weldegelijk letterlijk een oproep tot geweld.

Dat is een essentieel verschil. Wat ik op kan maken uit de verwarde teksten van Roof, als dit althans zijn teksten zouden zijn, want dat is nog niet bewezen, is dat blanken superieur zijn aan zwarten. Het hele superioriteitsidee staat haaks op de evolutietheorie, die weergeeft dat achterstand soms voorsprong kan zijn, het is allemaal een kwestie van aanpassing aan omgeving binnen tijd, allemaal gericht op het voortbrengen van specifieke vormen van DNA. Aangezien mieren en kakkerlakken de mens uiteindelijk zullen overleven, zijn zij, puur evolutionair gezien ‘superieur’ aan de mens, die maar een tijdelijke verschijning zal zijn. Precies zo zijn zwarten onder bepaalde omstandigheden in een bepaalde tijd ‘superieur’, in andere situaties weer blanken, maar in de evolutietheorie bestaan er geen absolute verschillen. Er is voortdurende verandering en aanpassing. Wat niet wil zeggen dat er geen verschillen bestaan en dat die verschillen niet groepsgewijs aangetoond kunnen worden.

Evolutionaire analyse is verklaring van gedrag en geen oproep tot geweld. Die boodschap is uiteraard aan de linksgekkies niet besteed, want, zoals gezegd, die willen of kunnen niet nadenken.

In het opgewonden, mogelijk verwarde, mogelijk door drugsgebruik aangetaste hoofd van Dylann Roof is een emotionele mix ontstaan die niets met wetenschappelijke analyse te maken heeft. Hij voelde zich geroepen om ‘iets te doen’ omdat verder niemand ‘iets deed.’ Zo zou er, als ik het goed begrijp, een noodzakelijke ‘rassenoorlog’  moeten ontstaan. Ook de strategische logica van zoiets ontgaat mij. Het is niet alleen slecht wat hij deed, zo werkt het ook nog eens niet.

Wat ik ook her en der lees is dat Dylann Roof het gedachtegoed van Martin Bosma uitgevoerd zou hebben. Dat is weer een ander verhaal, al zullen de linksgekkies het wel niet zo zien. Bosma heeft zich voor zover ik weet niet over de evolutie uitgelaten. In zijn laatste boek Minderheid in eigen land, waarschuwt Bosma ervoor dat wat er in Zuid-Afrika gebeurd is, hier ook zou kunnen gebeuren. In Zuid-Afrika werden de Afrikaners de minderheid, legt hij in dat boek uit, aan de hand van de demografische ontwikkelingen. Bosma ziet dat er door de massamigratie in Nederland en Noord West Europa iets dergelijks kan gebeuren, met chaos en geweld als gevolg. Overigens is de term ‘Afrikaners’, zo legt Bosma dit uitvoerig uit in zijn boek, een term om een culturele en geen etnische groep aan te duiden.  Met termen als ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ wordt er ook niet persé iets etnisch omschreven.

Nu kun je het erover hebben of dit een aannemelijk scenario is. Ik denk van wel. Vervolgens kun je het erover hebben of daar wat aan te doen is, en wat dan wel. Bosma geeft dat zelf aan. Hij maakt deel uit van een democratische partij die op democratische wijze doelen nastreeft, zoals een veranderend immigratiebeleid. Ik heb hem nog nooit een oproep tot geweld zien doen. Ik heb Geert Wilders ook nog nooit een oproep tot geweld zien doen. Ik heb beiden ook nooit kunnen betrappen op stiekeme uitingen in die richting.

Nee, dan de koran. Ik zou zeggen lees dat boek.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Griekse drama (2). Grijpt de VS in?

imgresDoor Joost Niemöller

 

Gaat de VS militair ingrijpen? De afgang van de EU en het IMF is totaal. Athene kiest zijn eigen koers. Enorme geopolitieke belangen staan op het spel in de Griekse crisis.

In de media wordt het als aparte dossiers behandeld: Het aanjagen van de koude oorlog met Poetin, en de Griekse crisis. In het grote geopolitieke verband staat het natuurlijk helemaal niet los van elkaar.

Het is in de media nu vooral koffiedik kijken over de vraag of Griekenland en de EU elkaar zouden vinden.

De Poolse EU president Tusk heeft in een kort filmpje Griekenland toegesproken dat ze ‘op moeten houden met de spelletjes.’ Alsof er bij dit soort onderhandelingen niet van beide kanten spelletjes gespeeld worden.

De Griekse regering zou inmiddels aangekondigd hebben een stapje tegemoet te komen aanstaande maandag. Ze leggen niet hetzelfde voorstel opnieuw neer, zeggen ze.

De handel tussen de EU en Griekenland zou bijna stil zijn gevallen. Wat dat betreft maakt Griekenland dus feitelijk al geen deel meer uit van de eurozone. Een niet onbelangrijk feit.

De Britse krant The Telegraph besteedt aandacht aan het feit dat de Griekse staat van alle Europese landen het meeste opzij zet voor de pensioenen. Daar zou de pijn zitten, want daar moeten de grootste hervormingen vandaan komen. De Grieken zouden eens moeten beseffen dat ze de problemen aan zichzelf te danken hebben, zo luidt in de Europese pers meestal het oordeel.

Wat je ook vaak hoort: Laten die Grieken het toch lekker zelf uitzoeken. Laat het land failliet gaan, koppel het los van de EU. Het is maar zes stappen, zo lezen we. Even door de zure appel heen bijten, en ze zijn weer zelfstandig.

Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. Griekenland is strategisch belangrijk. Voor de VS. Voor Rusland. Zelfs voor China, dat economisch en dus ook politiek een nu al grote rol speelt. In dat opzicht is het bijna failliete land, dat nu zo voor het grijpen ligt, een hoofdprijs.

Het is niet voor niets dat Griekse journalisten in Washington werden gebrainwashed om de publieke opinie pro-Amerikaans te houden.

Er staat ook nogal wat op het spel. De nu heersende partij Syriza zou nationalisatie van de banken overwegen. En dan ligt nationalisatie van veel meer delen van de Griekse economie ook voor de hand. Het lijkt de enige manier voor de Grieken om iets te doen aan de internationale graaiers, in de vorm van bijvoorbeeld de Amerikaanse bank Goldman Sachs die Griekenland in een vaste greep heeft proberen te krijgen.

Maar dan keert Griekenland zich dus tegen een hele grote vijand. De Grieken menen in hun recht te staan omdat ze lijken te vinden dat hun nationale schuld sterk is overdreven. In werkelijkheid zou er vooral sprake zijn van grote privéschulden en moet de ‘gewone Griek’ daar nu voor opdraaien.

En dan is er dus het geopolitieke element. Juist op het moment dat de Griekse regering in een voor velen ondoorzichtig onderhandelingsspel met de EU betrokken is, trekt diezelfde Griekse regering de banden met Rusland nog nauwer aan. En van ‘de andere kant’: De druk die er vanuit de niet gekozen EU instituties gezet worden op de gekozen Griekse regering is enorm, zo wordt vastgesteld in dit zeer harde commentaar van Ambrose Evans-Pritchard, redacteur van The Daily Telegraph.

Lees verder Het Griekse drama (2). Grijpt de VS in?

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail