Pinto en het einde van de doodknuffelcultuur. Boekrecensie.

9200000061676372Door gastauteur Dr. Gert Jan Mulder  

David Pinto is een warme, emotionele en hartelijke persoonlijkheid, tegen wie het vrijwel onmogelijk  nee-zeggen is. Hij vroeg mij terloops een recensie te willen schrijven over zijn nieuwe boek, De Piramide van Pinto. De uitnodiging om de boekpresentatie op 8 november 2016 bij te wonen gaf me het laatste zetje. Bovendien zal tijdens deze heugelijke gebeurtenis aan mijn goede vriend Theodor Holman het eerste exemplaar worden overhandigd.

Pinto is een in Marokko geboren Joodse man die, nadat hij eerst van Marokko naar Israël emigreerde, nu al sinds decennia in Nederland woont en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Paul Scheffer wel echt is gepromoveerd tot doctor. Hij verwierf de titel doctor in de Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen (1993) aan de RUG. Hij werd tot hoogleraar Interculturele Communicatie  benoemd in 1998 aan de UvA en heeft tevens een aanstelling als hoogleraar in Israël. Hij is al sinds 1982 oprichter/directeur van het Intercultureel Instituut te Amsterdam. Prof. Pinto is een van de leidende Nederlandse experts op het gebied van migratie, diversiteit en inburgering.

Nooit eerder zag ik een boek met zo’n rijke combinatie aan verschillen in voorwoord en reflecties: Paul Cliteur, Frits Bolkestein, Geerten Waling en Floris van den Berg.

Pinto schaart zich in een rijke Nederlandse traditie van befaamde auteurs en wetenschappers op het gebied van cultuur en cultuurverschillen (Hofstede G.[1], Trompenaars F.[2]) maar is daarin een opvallender verschijning: hij is zelf de personificatie van het onderwerp cultuurverschillen. Berber, Marokkaan, Jood, ingeburgerde, genaturaliseerde en volledig geassimileerde Nederlander, Jood in Israël en daarnaast opiniemaker, wetenschapper, directeur, autoriteit en bovendien politicus. Kortom, alvorens het boek te lezen is het goed om te beseffen met wie u te maken heeft.

Mijn eigen favoriete auteur is de antropoloog Edward T. Hall[3] en die komt uitgebreid aan bod bij Pinto (p 73, p 129). Ik heb het onderwerp cultuurverschillen gebruikt in mijn PhD thesis, Banks, Credit and Culture[4] om te laten zien dat banken bij grensoverschrijdende financieringen dikwijls de risico’s onvoldoende inschatten omdat ze de cultuur, de context en de omgevingsfactoren geheel niet of onvoldoende begrijpen.  Een boeiend en actueel onderwerp.

Pinto rekent af met het politiek correct denken en de dragers daarvan die hij policoristen noemt en constateert dat velen van hen (voormalig) communisten zijn. Policoristen lijden allemaal aan het policorvirus (dag Matthijs van Nieuwkerk DWDD).

Het communisme is dood. Policorisme is diens opvolger. Net als communisten zijn Policoristen fana- tiek, agressief en intolerant tegen anders denkenden.

Al in 1988 introduceerde Pinto het werkwoord “doodknuffelen” om aan te geven dat de aanpak van de migrantenproblematiek mislukte. Pinto wordt met name door policoristen als controversieel gezien.  Hij begint het boek dan ook ironisch met de stelling dat er sprake is van enige verbetering op links en quote:

“Wij van links zijn bezig om ons eigen graf te graven, en sommigen van ons doen het nog met de glimlach ook.”[5]

Het doorgronden van de diepliggende normatieve verschillen tussen moderne en premoderne waarden (onderwerp van dit boek) heeft Pinto aangezet tot de ont- wikkeling van een piramide van de hiërarchie van menselijke behoeften voor dragers van premoderne waarden.

Dat is ook waarom hij  de ‘Structurentheorie’ van omgangscodes en regels heeft ontwikkeld en uitgewerkt in dit boek. Zijn korte introductie luidt:

Het gaat om een schets, een continuüm van uiterst ‘Fijnmazige’ (F) tot uiterst ‘Grofmazige’ (G) structuur van het geheel aan regels en codes waaraan mensen zich hebben te houden in diverse samenlevingen en binnen verschillende groepen (omvangrijk of beperkt). Maar ook het waarom hiervan, waarom de ene omgeving of individu meer F is en de andere meer G. Een deling die geldt voor landen, regio’s, landsdelen, bedrijven, maar ook voor individuen.

Pinto voegt met zijn structurentheorie nog een hulpmiddel toe aan het rijke scala van theorieën en modellen om culturen en hun verschillen te duiden. Met zijn theorie komt hij in belangrijke mate tegemoet aan de kritiek op de theorie van Hofstede, omdat zijn theorie meer ruimte laat om de cultuurverschillen te duiden naar specifieke omstandigheden, tijd, plaats, regio, bedrijven en ook land of landengroepen.

Ik vond verder het punt dat Pinto maakt ten aanzien van islam terecht. Alhoewel hij heel duidelijk de problemen van de islam beschrijft, alsmede de ogenschijnlijke onmogelijkheid om te moderniseren (de moslim zou kunnen moderniseren, de islam echter niet), duwt hij de kritiek op de islam naar een hoger, meer alomvattend niveau: dat van cultuurverschillen, de verschillen in normen en waarde, waarvan het geloof, de religie, of de ideologie zo u wilt, slechts een (belangrijk) onderdeel is.

Verder laat Pinto zeer inzichtelijk zien waar en wanneer (36 voorbeelden, H 4) moderne en pre-moderne waarden met elkaar botsen, waarbij zeer zeker raakvlakken zijn  met de meeste andere gangbare theorieën (Hofstede, Trompenaars, Hall).

In het laatste hoofdstuk legt Pinto zijn methode uit: de driestappen methode om beter om te gaan met verschillende culturen en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan communiceren (hoe kan het anders voor een hoogleraar interculturele communicatie).  De drie stappen die hij daarbij hanteert zijn uitstekend en een ieder die succesvol opereert in- en met andere culturen (en vooral in andere landen) zal deze drie stappen zeker herkennen en deze willen toepassen.

Edward T. Hall geeft overigens bij de vraag hoe je kunt meten of iemand succesvol is in de omgang met andere culturen de oplossing: the capacity to make friends with people from other cultures.

Ik juich de definities van Pinto ten aanzien van de betekenis van cultuur van harte toe: onder andere door een ondeelbare relatie tussen de twee begrippen, normen en waarden.

Het normen-en-waardenstelsel is een gecompliceer- de evenwichtsoefening. De barbarij ligt altijd op de loer en je kunt een beschaving veel gemakkelijker afbreken dan weer opbouwen.

In de slotconclusie laat Pinto zich wederom van zijn beste kant zien en geeft hij onomwonden aan hoe het in Nederland verder moet met immigratie, asielzoekers, met integratie (geen integratie maar aanpassen) met beperken van immigratie, met het bestrijden van salafisme, met ophouden zachte heelmeesters te zijn, en tot slot zijn ondubbelzinnige oproep aan de inheemse Nederlanders om zich bewust te worden van hun eigen normen en waarden en de noodzaak om deze te beschermen.

Die prof. dr. David Pinto is een kerel met LEF en dat laat hij in dit boek wederom voortreffelijk zien.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede  p.130

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fons_Trompenaars

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall

[4] https://bradscholars.brad.ac.uk/handle/10454/7226?show=full

[5] Herman Brusselmans, Wij van Links.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De demografische schok

p1040529Door Joost Niemoller

Het is iets wat ik nogal eens hoor, gewoon, op straat, of bij mensen die ik spreek, of via de mail:

‘Ik ben geen racist. Maar als ik om me heen kijk, zie ik dat ze met steeds meer zijn.’

Met ‘ze’ wordt dan meestal ‘moslims’ bedoeld, soms allochtonen in het algemeen, soms Marokkanen in het bijzonder. Het is de massa die op een bepaald moment op straat zo kan beklemmen bij Nederlanders. Bijvoorbeeld wanneer ze nog eens door de straat rijden waar ze geboren waren, om nu te zien dat er alleen nog buitenlanders wonen. Of wanneer ze op een ochtend door een straat lopen waar net de moskee uitgaat: ‘Al die baarden en soepjurken ineens! Waar komen ze vandaan?’

Het zijn soms ook concrete opmerkingen, van Turkse of Marokkaanse jongetjes:

‘Wacht maar tot wij hier in de meerderheid zijn.’

Een variant op een andere opmerking van allochtonen die je vaak hoort:

‘Wen er maar aan.’

Bij dat soort opmerkingen kan ineens de schrik om het hart slaan, in de wetenschap namelijk dat het waar is wat er wordt gezegd. In de grote Nederlandse steden zijn allochtonen al meerderheden aan het vormen. Meestal nog alleen onder de jongeren, maar dat geeft de onafwendbare toekomst aan.

Dat is de demografische schok.

De gerust stellend bedoelde gedachte die daar telkens tegenover wordt gesteld in de media is de mythe van de integratie, waarbij de overheid wordt voorgesteld als een enorme maakbaarheidsmachine: Je gaat erin als allochtoon en je komt eruit als Nederlander. Net zo seculier. Net zo democratisch gericht. Net zo feminien. Net zo kalm.

Dat er van die integratie niets terecht komt, ziet iedereen.

Bij andere vertegenwoordigers van de heersende klasse wordt zelfs de mythe van de integratie al over geslagen. Geheel volgens de multiculturele mores wordt dan het Nederlanderschap terug gebracht tot het bezit van een Nederlands paspoort: Als je hier geboren bent, dan ben je Nederlander, punt. Wanneer je als ‘vluchteling’ een Nederlands paspoort hebt gekregen, ben je Nederlander, punt. Nederland als culturele identiteit, als beschavingsideaal, als geschiedenis, wordt domweg weggestreept. Of als iets negatiefs neergezet: Nederlanders zijn slavendrijvers en hebben nog steeds een Zwarte Piet.

Wie zich daartegen verzet, wordt uitgemaakt voor ‘harteloos’, of voor ‘psychopaat’ of voor ‘racist.’ Dat is deels effectief. Mensen schrikken daarvoor terug. Niemand wil bij de ‘racisten’ horen.

Maar wat is het argument tegen die onafwendbare demografische verandering? De aantallen zijn niet weg te redeneren.

Welke Nederlandse ouders durven hun kind nog naar een volledig zwarte school te sturen? Ouders die even niet hadden opgelet deden dat onlangs in Amsterdam Noord. Hun kind had geen leven meer.

Welke homo’s durven nog op de pont te stappen? Het risico halfdood geslagen te worden door ‘lichtgetinten op scooter’ is zeker niet denkbeeldig. Een van die homo’s ligt nog in het ziekenhuis.

Schokkende voorbeelden. Maar ze worden niet als voorbeelden neergezet. Ze worden gepresenteerd als losse berichten tussen heel veel andere berichten. Of er wordt domweg helemaal niet over bericht.

We gaan leven als minderheid in eigen land, zo voorspelde Martin Bosma dat in zijn boek over Zuid-Afrika. Daar worden blanken massaal aangevallen door gekleurde criminelen en door de overheid gediscrimineerd met wrede quotumsystemen. Over de apartheid van destijds stond de Westerse wereld op zijn kop. Maar hier kraait geen haan naar.

Dat zijn de wetten van de getallen. Alleen als Nederlanders de meerderheid blijven in eigen land, is dit proces nog te keren.

Bill Clinton zei: ‘Its the economy, stupid.’

Zeker. Maar daaronder ligt de diepere waarheid:

Het is de demografie, dommerd.

Wanneer de Nederlanders verdwijnen, verdwijnt Nederland. En dan hoeven we het ook niet meer te hebben over enige ‘economie.’

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Zo slecht is de Goedmens

266px-nietzsche1882
Nietzsche

Door Joost Niemoller

Wie is de Goedmens? Je kunt beter zeggen: wie is hem niet. We zijn er van vergeven. Het is de mens die het slachtofferschap centraal stelt, en het medelijden, en zichzelf daarmee op de borst klopt. Of liever nog, zichzelf uitroept tot het Ultieme Slachtoffer. Want is deze zelfingenomen Goedmens niet zelf Redder, of Moeder van de Slachtoffers, dan is er altijd nog de ultieme optie; die van het zelf Slachtoffer zijn. Maar heeft de Goedmens daarmee liefde voor iedereen? Nee. De Goedmens heeft, in de rol van Moeder van de Slachtoffers, of die van het Slachtoffer zelf, uitsluitend eigenliefde.

Wie echte liefde kent, oefent deze liefde uit. Dat is niet liefde voor iedereen, maar dat is liefde voor degenen van wie wij houden. Het kunnen mensen zijn of dieren. We houden niet van iedereen. De mens is een sociaal dier dat net als de mensapen leefde in groepen van ongeveer twintig. Alles daarbuiten is of de vijand, of men staat er neutraal tegenover. ‘Ja, maar de mens hoeft toch geen aap te zijn.’ Nee, er worden dus grotere verbanden georganiseerd, zoals natiestaten. Maar dit zijn zakelijke verbanden. Afspraken. Regels. We houden niet van alle Nederlanders. Alle Nederlanders zijn niet onze familie. Het blijkt een succesvolle organisatie. De problemen ontstaan wanneer deze succesvolle organisatie van binnenuit worden open gebroken door de Goedmens, die in naam de Liefde slechts een destructieve kracht is. En leugens verspreidt.

Wie zichzelf op de borst klopt voor de liefde voor iedereen, liegt. Over zoveel liefde beschikt niemand. En dat blijkt ook direct, want voor wie de hypocrisie van de Goedmens aanvalt, is geen ruimte voor liefde, daar blijkt de ware aard van de Goedmens. Dan is er slechts haat, woede, neerbuigendheid, naar buiten gebracht in de vorm van scheldpartijen of geweld. Het politieke geweld in het Westen komt vooral van de moslims, illegale immigranten, en in de eerste plaats door de oppermachtige Goedmensen. De Goedmens wil zichzelf niet kennen, maar wil ook de tot slachtoffer uitgeroepen ‘minderheden’ niet kennen. Daartoe moeten er steeds andere namen worden verzonnen, die het zicht op de werkelijkheid belemmeren, omdat ze door de invloed van de werkelijkheid een negatieve bijklank hebben gekregen. Zo kennen zij de anderen slechts als een geframede uiting van hun Goedmensideologie. Vraag ze eens wat ze nu echt weten van die ‘vluchtelingen’. Niets. In het dagelijks leven houden ze het liefst grote afstand.

Er is niks mis met het woord ‘neger.’ Zelf vind ik het een mooi woord. Net als ‘regen.’ Maar omdat er ook negatief gesproken wordt over ‘negers’, net zoals over ‘regen’, ziet de Goedmens het als taak om het ‘negerwoord’ uit te schakelen en een nieuw woord op te leggen. Door het opleggen van deze nieuwe woorden (die meestal erg lelijk zijn trouwens) wil men een nieuwe werkelijkheid opleggen, en wordt het benoemen van de echte werkelijkheid in het meest milde geval buiten de orde, en in het ergste geval strafbaar. Het woord ‘regen’  mag overigens blijven.

Het begrip ‘Goedmens’ wordt vaak toegedicht aan Nietzsche. Dat is letterlijk gezien niet terecht, want de concrete term komt niet bij Nietzsche voor. Wel schreef Nietzsche onophoudelijk over de zichzelf benoemende Goedmensen, en was volgens hem het christendom daar de schuld van. Een beklemmende ideologie, vond hij dat, een heersende moraal van hypocrisie. Niemand schreef zo waarachtig over de Goedmens als Nietzsche, zonder dat woord te noemen. Niemand drong zo diep tot het wezen van de Goedmens door.

De nazi’s hebben het werk van Nietzsche verkracht, en verklaarden de ‘Goedmens’ tot hun vijand. Vandaar dat wie nu schrijft over de Goedmens, zelf weer voor nazi wordt uitgemaakt. Want dat is het karakter van de Goedmens. Deze klopt zichzelf op de borst vanwege deze overvloed aan liefde. Wie dat bekritiseert wordt geframed als nazi, of tot een van de varianten daarop. Zo weet de Goedmens afstand te houden van nadenken, en vooral van zelfinzicht.

Interessant: wie zich over dit uitsluitinggedrag beklaagt, wordt door de Goedmensen verweten aan ‘huilie huilie’ te doen, waarmee de Goedmens dus kritiek van zijn tegenstanders wel gehoord blijkt te hebben, maar alleen omdraait in een dom ‘wat je zegt ben jezelf.’ Wat ook weer niet zo vreemd is, wanneer je beseft dat hypocrisie de essentie is van het Goedmens gedrag, en om die hypocrisie vol te moeten houden is extreme denkluiheid en onwil tot zelfinzicht nodig.

Om Goedmens te blijven moet je dom en ijdel zijn. Een eigenschap die we allemaal bezitten. Slechts weinigen zijn in staat de Goedmens in ons te bestrijden, en om zo een Ubermensch te worden. Niet in de zin zoals de nazi’s die term gingen misbruiken, maar in de zin zoals Nietzsche die term gebruikte: De eerlijke, bevrijde, individuele mens. Dat ben je niet vanzelf. Daar moet je steeds je best voor doen, vechtend tegen de Goedmensmoraal die als een dikke mist over onze wereld hangt.

 

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Verbijsterend! Rechter vindt politiek proces tegen Wilders prima

p1040482Door Joost Niemoller

Vandaag heeft de rechter dus besloten dat Geert Wilders terecht voor de rechter staat vanwege zijn ‘minder minder’ uitspraken:

Het openbaar ministerie (OM) is ontvankelijk in de strafvervolging van de heer Wilders, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. De rechtbank verwerpt de preliminaire verweren van de verdediging. Dit betekent dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op maandag 31 oktober 2016 begint.

De advocaat van Wilders had tegen het voeren van deze zaak zogeheten ‘preliminaire verweren’ gevoerd, die er op neer kwamen dat een dergelijke zaak juist niet gevoerd mocht worden. Het waren lange, doorwrochte betogen, met veel argumenten en veel voorbeelden. De rechter koos er vandaag voor om op die betogen niet of nauwelijks inhoudelijk in te gaan. De rechter kwam met statements van het type ‘daarom waarom.’ Zo van: ‘ Dat vindt u? Nou, dat vind ik niet.’ Dat mogen rechters natuurlijk doen, maar veel vertrouwen geeft dat niet in de komende rechtszaak.

Zo vat de rechter een belangrijk deel van de betogen van de advocaat samen:

De verdachte is leider van een politieke partij (de PVV) met een groot electoraat. De tenlastegelegde uitlatingen zijn gedaan tijdens politieke gelegenheden. Gelet op de ‘political question-doctrine’ dient een rechter zich dan afzijdig te houden. Dat geldt met name nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) er niet in slaagt een consequente lijn te trekken, omdat uit diens jurisprudentie enerzijds valt af leiden dat aan verkozen vertegenwoordigers een uiterst ruime uitingsvrijheid moet worden gegund (ook wel de proceduralistische visie op de democratie genoemd) en anderzijds dat juist politici vanwege hun belangrijke maatschappelijke functie moeten vermijden dat zij in hun openbare uitingen de intolerantie voeden (de militante visie). Tegen deze achtergrond zal een vonnis van de rechtbank een oordeel geven over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben. Verder zal het vonnis moeten worden gewezen in het aanschijn van een publieke opinie die daarop reeds een bepaalde visie lijkt te hebben. Nu de uitlatingen van de verdachte bovendien niet alleen op zichzelf moeten worden beschouwd, maar moeten worden afgezet tegen de geldende context, dienen ook de politieke standpunten van de verdachte en diens politieke partij daarbij te worden betrokken. Het vonnis van de rechtbank zal daarmee ook een oordeel vellen over die standpunten.

Met andere woorden: Het Europees Hof spreekt zichzelf tegen. Aan de ene kant: Politieke vrijheid mag. Aan de andere kant: Niet als het ‘intolerant’ is. Dat laatste is natuurlijk een politieke uitspraak. Wat is intolerant? Dat maakt de rechter kennelijk wel uit. Vandaar dat de advocaat kwam tot de belangrijke conclusie:

Tegen deze achtergrond zal een vonnis van de rechtbank een oordeel geven over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben.

Met andere woorden: De rechter gaat zitten op de stoel van de politicus. Daar lijkt me geen speld tussen te krijgen. Vindt de rechter dat we niet ‘ intolerant’ mogen zijn tegen criminele Marokkanen, maar wel tegen de politiek die Wilders wil voeren? Om die vraag gaat de rechtszaak dus draaien.

Op zo’n ernstige aantijging zou je een inhoudelijke reactie van de rechter mogen verwachten. Maar de rechter koos er vandaag voor om met veel woorden helemaal niets te onderbouwen. Met andere woorden: Waarom? Daarom. Omdat ik de rechter ben en jij niet. Lekker puh.

Aan de verdediging kan worden toegegeven dat in de jurisprudentie van het EHRM over de uitlatingsvrijheid van politici twee lijnen zijn te ontwaren: enerzijds de lijn dat aan verkozen vertegenwoordigers een ruime uitingsvrijheid moet worden gegund en anderzijds de lijn dat juist politici vanwege hun belangrijke maatschappelijke functie moeten vermijden dat zij in hun openbare uitingen de intolerantie voeden.

Het is ook juist dat aan de onderhavige zaak politieke aspecten kleven. De verdachte is immers de partijleider van de PVV en namens deze partij fractieleider in de Tweede Kamer. In die dubbele hoedanigheid heeft hij de verweten uitlatingen gedaan.

Deze omstandigheden leiden er echter niet toe dat het vervolgingsrecht aan het openbaar ministerie zou moeten worden ontzegd. Het is aan de rechtbank om uiteindelijk, op basis van de specifieke omstandigheden van deze zaak en naar aanleiding van het inhoudelijke debat, tot een oordeel te komen waar hier de grens ligt. Met een al dan niet veroordelende uitspraak over deze uitlatingen wordt naar het oordeel van de rechtbank geen oordeel gegeven “over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben”. Daarbij kunnen weliswaar eerdere en latere uitlatingen van de verdachte en standpunten van zijn politieke partij worden betrokken om de context van zijn uitlatingen op 12 en 19 maart 2014 te duiden, maar dit betekent nog niet dat de rechtbank daarmee een uitspraak zal doen over beleid dat (door de verdachte, de PVV of wie dan ook) wordt of moet worden gevoerd. De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding zich te onthouden van een inhoudelijke beoordeling in deze strafzaak.

De rechter zou geen uitspraak doen over voorgesteld beleid van een politicus? Wat deed Wilders anders? Hij vroeg aan zijn aanhang of ze meer of minder Marokkanen wilden. De aanhang zei minder. Wilders zei dan gaan we dat regelen.

Je mag dat grof vinden. Je mag daar van alles van vinden. Maar het is dus letterlijk een beleidsvoorstel. En de rechter vindt het dus oke dat hij mag oordelen over beleidsvoorstellen van een politicus. Daarmee zegt de rechter dus ook dat Nederland niet meer op democratische wijze over zijn eigen demografische beleid mag beslissen. Hij mag dus de democratie aan banden leggen. Waarom? Daarom.

En daarmee is het dus officieel een politiek proces geworden, waarbij de rechter zelf wel eventjes vast gaat stellen wanneer de politiek van Wilders wel of niet ‘intolerant’ is. Ja, alleen die van Wilders dus, en niet die van andere politici die dergelijke uitspraken deden, want dat zouden onvergelijkbare gevallen zijn. Gewoon. Omdat hij dus de rechter is.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Voor ex-ISIS strijders is er maar één oplossing: de dood die ze zelf zochten.

isisDoor Joost Niemöller

De BBC bracht een reportage over een zogeheten heropvoedkamp van de Syrische rebellen, waar zich voormalige ISIS strijders zouden bevinden. De informatie is vaag. De BBC mocht het bewuste kamp niet zelf in. Maar wel waren er filmpjes, o.a. met een mogelijke ISIS strijder uit Nederland die in het Engels met een inderdaad vermoedelijk Nederland accent vertelt over zijn spijt, want ISIS zou het ware geloof niet vertegenwoordigen, en ze hebben geen respect voor het menselijk leven enzovoort. De man zou er al jaren zijn. Zijn verhaal klonk als een ingestudeerd verhaaltje. Eenmaal in Nederland wilde hij de consequenties onder ogen zien. Logisch. Een paar jaar gevangenisstraf, meer hoeft hij niet te verwachten. Met dat soort consequenties zal hij graag willen leven.

In het kamp zouden de voormalige ISIS strijders contact op mogen nemen met de ambassades van de landen waar ze vandaan zijn gekomen.

De feiten omtrent deze BBC reportage zijn onduidelijk, het probleem is natuurlijk zeer reëel. Als ISIS verslagen wordt, ontstaat er een gigantische zaak met de ISIS strijders die in leven zijn gebleven. Ze zullen op de een of andere manier naar het Westen willen. Bijvoorbeeld als ‘vluchtelingen.’ Of als spijtoptanten. De zogenaamde gematigde rebellen, gesteund door de VS, en in werkelijkheid vooral al Qaida bendeleden, werken hier graag aan mee. ISIS strijders zullen ‘gedraaid’ worden tot ‘gematigde rebellen’, of ze gaan in Europa wachten op nieuwe kansen voor aanslagen.

De houding in de EU landen valt ook te voorspellen. De regeringen in de EU landen zijn zeer sterk gekant tegen de Guantanamo Bay optie; jarenlange opsluiting, marteling, uitstel van berechting.

Zo zullen ISIS terroristen al snel weer vrij komen in Europa en is het wachten op nieuwe aanslagen. Mogelijk zullen ze in de gevangenissen weer andere moslims geradicaliseerd hebben, want in die kringen is een vroegere ISIS strijder natuurlijk een held.

In een betere wereld zou het anders gaan. Voor ISIS strijders is er maar één optie: De dood die ze zelf gezocht hebben. Voor hen moet binnen de EU een militair gerechtshof ingesteld worden dat tot doodstraf kan veroordelen. Helaas, met de huidige EU politiek is dat geen voor de hand liggend scenario.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Steeds massaler naar Nederland: Algerijnse en Marokkaanse ‘asielzoekers’

asielDoor Joost Niemöller

Het aantal illegale immigranten dat ‘vluchteling’ wordt genoemd neemt steeds meer toe.

Het totale aantal asielaanvragen is in september met 24 procent toegenomen, van 2.505 in augustus naar 3162 in september, blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Maar, haast de Volkskrant, het valt ook weer mee:

Overigens is dat altijd nog veel minder dan in september vorig jaar, toen het er 8.594 waren.

Ze komen met name steeds meer uit landen waarbij je op je vingers kunt natellen dat het helemaal geen ‘vluchtelingen’ kunnen zijn:

Het percentage asielaanvragen door Marokkanen en Algerijnen is in september flink toegenomen. Van de eerste asielaanvragen is 16 procent gedaan door Marokkanen en 12 procent door Algerijnen.

Marokkanen. Algerijnen. Wat is hen wijsgemaakt dat ze denken in Nederland succes te krijgen in een asielprocedure?

Het kan alleen maar door de waanzin zijn die de EU heet. Voor de kust van Libië liggen militaire schepen van de EU te wachten op illegalen. Ze zijn nauwelijks in hun rubberen bootjes gestapt, of ze worden al opgevist en met de gratis veerdienst naar Europa gebracht.  Want anders verdrinken ze. En dat moeten we niet willen met zijn allen, toch? Het is pure chantage, en het werkt.

Ze worden verspreid over heel Nederland, zodat je het zogenaamd niet merkt. Tenzij het jouw dorp is natuurlijk.

Het heten overigens meestal Syriërs te zijn, maar hoe zeker is dat? De ‘vluchtelingen’ die we in de rubberen bootjes zien, zijn meestal zwart. Het zijn dus geen vluchtelingen uit Aleppo. Het zijn immigranten.

Maar de kranten staan bol van het omgekeerde.

Met een onverdraaglijk zoete saus van sentiment worden ze als ‘vluchtelingen’ aan Nederland verkocht.

En dan al die zielige Afghanen. Zijn dat dan geen mensen?

Nu dus helemaal uit dat enge Marokko en Algerije, waar geen menselijk leven meer mogelijk is! Die arme mensen, wie die niet wil opvangen, die is beestaardig, toch?

Want reken maar, er zitten ook kinderen tussen. Hoog tijd dus voor weer een kinderpardon. Dat eisen ze bij links natuurlijk meteen.

Het gaat zo gruwelijk mis met de massamigratie, hier zijn geen woorden voor. Maar we lijken lamgeslagen door de aanhoudende omvang.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Referendum in Hongarije was niet mislukt. Integendeel.

img_20160910_165921
Arpad brug bij de Margitsziget. Foto: Rob Kern.

Door gastauteur Rob Kern

Het referendum heeft veel stof doen opwaaien in Europa. Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, noemde het referendum een gevaarlijk instrument. En de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, noemde het referendum in Hongarije zelfs een vergiftigd referendum, omdat het niet solidair, en wel xenofoob was.

De media in Europa bliezen ook graag een toontje mee. En, zoals altijd, lichtten zij de burger verkeerd voor. Zo beweerde de Volkskrant dat de stemming in Hongarije tegen migranten negatief was, omdat Hongarije geen multiculturele samenleving kent en de meeste Hongaren nog nooit een vluchteling hebben gezien. De Volkskrant vergat te melden dat in Hongarije al eeuwen een grote Roma-gemeenschap woont van meer dan een half miljoen mensen en dat vorig jaar meer dan vijfhonderdduizend migranten door Hongarije richting Oostenrijk en Duitsland trokken. Het Algemeen Dagblad kopte: ‘Onmenselijke toestanden aan de Hongaarse grens’. Om daarna een rapportage te maken over de Servische grens met Hongarije.

De gemiddelde Hongaar weet dus veel meer van vluchtelingen dan de meeste Nederlanders. De Hongaren beweren dat de meeste migranten 80 à 90 procent jonge mannen zijn, die agressief eisend door hun land trokken. De Hongaarse premier Orbán zei zelfs dat het een soort invasie was van een agressief leger. Dat hebben de Hongaren met eigen ogen gezien, terwijl in Nederland erover gezwegen wordt wie hier opgenomen zijn en men informatie krijgt over zielige kinderen die veel hebben meegemaakt. De Nederlander wordt zand in de ogen gestrooid door Rutte en co.: ‘Het aantal vluchtelingen valt mee, er zijn minder AZC’s nodig’. De Hongaren wijzen erop dat alleen al vanuit Libië meer dan een miljoen migranten de reis naar Europa dreigen aan te vangen, en dat in Syrië en Irak meer dan tien miljoen mensen op drift zijn. Zij vinden het heel erg, maar Europa kan niet het leed van de hele wereld op zich nemen. Een oudere Hongaarse man bij een stembureau zei: ‘Degene die de gast heeft uitgenodigd, moet ook voor hem zorgen. Wij hebben niemand uitgenodigd, Merkel wel’.

Nu terug naar het referendum. Wat was de vraag die de Hongaarse regering aan het volk stelde?  Op 2 oktober hield Hongarije een referendum over de vluchtelingencrisis of, zoals zij het noemen, de illegale migrantenproblematiek. De Hongaren konden zich uitspreken over het verplichte vluchtelingenquotum, dat de Europese Unie de lidstaten oplegt. In het referendum draait het om de vraag van de Hongaarse regering aan haar bevolking of de Europese Unie mag bepalen dat Hongarije zonder instemming van het nationale parlement verplicht is mensen te huisvesten, die niet de Hongaarse nationaliteit hebben. De vraag ging niet over het wel of niet opvangen van migranten, maar of de EU Hongarije een quotum zou mogen opleggen voor de opvang van migranten.

Hoe moet de uitslag worden geïnterpreteerd?

Na het referendum over de ‘vluchtelingen’quota in Hongarije is er een discussie losgebarsten over de deelname en het resultaat. Toen de stemmen geteld waren, werd duidelijk dat 43,9% van de stemgerechtigde Hongaren naar de stembus ging. Voor de geldigheid van het referendum was een opkomst van 50% van de Hongaarse stemgerechtigden nodig. Het referendum over de vraag of de Europese Unie Hongarije mag dwingen om ‘vluchtelingen’ op te nemen, bleef dus ongeldig. Dat schrijft die Welt laatdunkend. Tagesschau, het Duitse journaal, meldt met leedvermaak: ‘Duidelijke klap voor Orbán’. Om met 98,2% nee-stemmers te spreken van een klap is echt een gedurfde interpretatie. Ook om ervan uit te gaan dat de overige 56,1% voorstander zou zijn van ‘vluchtelingen’ is absurd. Lees Thomas Heck.

In 2003 stemden de Hongaren met 3.057.027 stemmen bij een verkiezingsdeelname van 45,62% voor toetreding tot de EU. Nu stemden 3.282.723 mensen met een verkiezingsdeelname van 43,91% tegen de EU-‘vluchtelingen’-quota. En dat wordt door onze media aan ons verkocht als een ongeldig referendum. De laatste EU-verkiezingen hadden overigens een verkiezingsdeelname van gemiddeld 42,54% in heel Europa.

Gelukkig trekt Orbán zich hier niets van aan. Wilders feliciteerde hem met de uitslag en Orbán gaat de uitslag in een wet gieten: geen opgelegde quota worden gevolgd, tenzij de Hongaarse regering het quotum accepteert.

De Jobbik-partij en de Socialisten eisten maandag het vertrek van Orban in verband met het ongeldige referendum en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders, die in Boedapest op bezoek is, gaat Orbán duidelijk maken dat de EU meer solidariteit wenst van Hongarije. Daar trekt de Hongaarse premier zich helemaal niets van aan. Hij is overtuigd van zijn gelijk. Ik trouwens ook.

Meer dan 98% van degenen die gestemd hebben, is duidelijk tegen de opname van migranten in Hongarije. Die stem moet worden gehoord. Anders dan Jean Claude, Mark en Angela luistert Viktor wel naar zijn volk.

De media en de EU juichen vanwege dit ongeldige referendum. Het referendum is misschien wel ongeldig, maar niet een mislukt referendum. Integendeel.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leiden de media ons de oorlog in? Debatverslag.

ct1-h6aweaaboas
Foto: André van Delft

Door Joost Niemöller

Vandaag vond de presentatie plaats van twee boeken over de Amerikaanse politiek en de beïnvloeding van de media. In Nieuwspoort, op het Binnenhof. Het ene boek is de Nederlandse vertaling van de Duitse bestseller van de journalist Udo Ulfkotte, die in het Nederlands heet: Gekochte Journalisten. Hoe de CIA het nieuws koopt. Het andere boek heet in Nederlandse vertaling: De Wikileaks documenten. De wereld volgens het Amerikaanse imperium. Twee serieuze boeken, waarbij je zou kunnen verwachten dat er veel journalisten aanwezig waren. Maar dat bleek niet het geval. Er waren veel betrokken belangstellenden, maar de media, het eigenlijke onderwerp, blonken uit door afwezigheid. Ach, wie zou er nog verbaasd zijn. Zelfreflectief vermogen is niet echt een dingetje van de journalistiek.

gekochte-journalistenUitgever Tom Zwitser zette uiteen dat de Amerikaanse overheid zich al lang bezig houdt met de beïnvloeding van de publieke opinie door de media. Ze zijn er zo langzamerhand bijzonder gehaaid in geraakt. Al direct na WOII werd er via o.a. het Congres of Freedom een beeld neergezet van de VS als het vrije Westen. Een ideologie die ook in Europa enorm aansloeg, niet vreemd gezien het trauma van Hitler en de bedreiging door Stalin. Ook kwamen er andere organisaties op als het NED, feitelijk een staatsgestuurde club. Waar volgens Zwitser de aansturing van de media door de CIA vroeger  heimelijk gebeurde, daar is het nu openlijk. De schaamte is verdwenen. Dat hangt ook samen met de steeds grotere afhankelijkheid van de kwakkelende media. Waar het vroeger nog de moeite waard was om journalisten om te kopen, daar vindt nu de manipulatie rechtstreeks plaats door de alom aanwezige ‘persvoorlichters’, die in werkelijkheid ‘persmanipulators’ zijn. Journalisten zijn of te lui geworden om zelf hun informatie te verzamelen, of hun kranten hebben domweg niet meer de journalisten in dienst die daartoe in staat zijn. Een gevolg van aanhoudende bezuinigingen. Kranten draaien op stagières die persberichten overschrijven.

De wijze waarop nu de propaganda van het JIT over MH17 klakkeloos wordt overgenomen, is tekenend. Alle journalisten zijn als de dood om voor ‘Kremlin trol’ uitgemaakt te worden, iedere stap buiten de gebaande paden kan dodelijk zijn in deze wereld van geringe toekomstmogelijkheden. Als journalist ben je slaaf of je sterft.

wikileaks-kopieIn het hierop volgende debat was ook de emeritus hoogleraar en journalist Karel van Wolferen aanwezig. Hij gaf aan dat het in de media niet altijd zo erg is geweest. De VS, zo stelde hij, is momenteel bezig om een militaire krachtmeting uit te lokken met kernwapens. Nederland is ook een kernmacht, want hier liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het JIT wordt gebruikt om de geest van de Nederlandse bevolking rijp te maken voor zo’n confrontatie met Rusland, onder het mom: De raket op MH17 kwam van Poetin. Nooit bewezen, maar zo vaak herhaald dat iedereen het in Nederland is gaan geloven. Van Wolferen zegt dat er in de Koude Oorlog nog sprake was van een reactie op de propaganda uit de Sovjet Unie. Maar de huidige westerse journalistiek produceert de propaganda zelfstandig.

De andere debater, journalist Stan van Houcke, gaf aan dat 54% van het Amerikaanse begrotingsbudget bestemd is voor de wapenindustrie. Het enige wat de VS nog produceert is wapens. En om die handel aan te houden is er een vijand nodig. Of liever nog: Veel vijanden. Daarom creëert de VS onophoudelijk conflicten. In de Nederlandse pers, zegt Van Houcke, wordt dit belangrijke feit verzwegen. Het Amerikaanse handelen wordt onder de Nederlandse bevolking dan ook nauwelijks begrepen, tenzij die de moeite neemt zich op het internet te informeren. Bij journalisten is ieder kritisch vermogen verdwenen. Nederlandse journalisten vinden het lekker om aan te schuren tegen wat zij denken dat de macht is, Den Haag, en om daar gezien te worden.

Volgens Van Wolferen is er nu een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Als Hillary Clinton aan de macht komt, zullen er oorlogen uitbreken, te beginnen in Oekraïne, zal de oorlog in Syrië zich nog verder uitbreiden, en dreigt het gevaar van een full blown kernoorlog  wanneer er in dat zenuwenspel een foutje wordt gemaakt. De heimelijke ondersteuning van de Syrische tak van Al Qaida, Al Nusra, is al een teken dat de VS het risico wil nemen om de oorlog in Syrië gierend uit de hand te laten lopen.  Ook over de rol van de VS met al Nusra, lees je vrijwel alleen op het internet. De media verzwijgen dit. Het is dan ook niet vreemd dat de oplages van de kranten steeds meer teruglopen. Aan deze media hebben de mensen geen behoefte meer, omdat die geen duiding en feiten meer biedt, maar slechts voorgekookte Amerikaanse meningen.

Karel van Wolferen zegt dat hij tijdens de Koude Oorlog nog een Atlanticus was, maar nu niet meer: “De VS is een psychotisch land geworden, dat zich baseert op grootheidswaan.” Stan van Houcke haalde daarbij oud minister van buitenlandse zaken Kissinger aan, die onlangs nog zei dat de buitenlandse politiek van de VS erop gericht is om Rusland uit elkaar te laten vallen. Deze uitspraak van zo’n ingewijde haalde ook al niet de Nederlandse media. Deels onkunde, aldus Van Houcke: “Nederland is een heel klein provinciaals land, waarbij de journalistiek niets begrijpt van geopolitiek.” En, refererend aan de titel van het boek van Ulfkotte: “In Nederland hoeven de journalisten niet eens meer omgekocht te worden. Ze zijn al bij voorbaat embedded.”

Wie er anders over denkt, wordt automatisch benoemd tot ‘complotgek.’ Maar volgens Van Wolferen bestaat een groot deel van de wereld uit complotten. Lees Shakespeare er maar op na. Vraag het maar aan Caesar. Van Wolferen kwam tot dat inzicht door het lezen van een van de eerste boeken over de moord op JFK; de klassieker van Mark Lane: Rush to Judgment.

Een uiterst geloofwaardige analyse van de moord op Kennedy en van de wijze waarop die bedekt werd. Het populair maken van de term complotheorie is door de CIA gebeurd, om de kritiek op de officiële versie van de moord op Kennedy te smoren, zegt Van Wolferen. Volgens hem is trouwens ook 9-11 een complot, en de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo.

En waar vind je de beste kritiek op het Amerikaanse beleid? In de VS, niet in Europa. Wat volgens Van Wolferen ook niet zo vreemd is, want Europa is een vazalstaat en in vazalstaten dient men te zwijgen.

Is er dan geen hoop op een betere toekomst, vroeg gespreksleider Eric van de Beek. Hierover waren Van Houcke en Van Wolferen het eens: Journalistiek gaat niet over hoop. Het gaat ook niet over toekomstvoorspellingen. Het gaat over het maken van de juiste analyse, op basis van feiten.

Vanavond wordt Rutte gevierd bij een journalistenfeestje. Wat zou het mooi zijn, zegt Van Wolferen, als Rutte nu eens gewoon toegaf dat hij er bij MH17 is ingeluisd. Dan wordt hij meteen de belangrijkste staatsman ter wereld. Gaat dus niet gebeuren.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waarom het OM bij MH17 nog niet eens het begin van een zaak heeft

jitDoor Joost Niemöller

Vandaag vond de persconferentie plaats van het JIT, de ad hoc onderzoeksgroep waarin o.a. het OM van Nederland plaats heeft. Dit onderzoek van het JIT dient als voorbereiding van een rechtszaak.

Het was een persconferentie die alleen maar vragen opriep.

Zo werd domweg gesteld:

Het scenario dat de MH17 is neergeschoten door een militair gevechtsvliegtuig kan worden uitgesloten op basis van radargegevens, verklaringen van getuigen en forensisch onderzoek.

Nu, dat is interessant.

‘Op grond van radargegevens.’ Het punt was nu juist dat die radargegevens, zowel van Oekraïne, als van Rusland, ontbraken! ‘Op grond van radargegevens’  kan dus juist helemaal niets geconcludeerd worden, aangezien die er niet zijn.

‘Verklaringen van getuigen.’ Er zijn vele, misschien wel tientallen getuigenverklaringen van militaire straaljagers. Bij sommige van die verklaringen kun je vraagtekens zetten. Andere zijn heel uitvoerig en precies. Heeft het JIT geen van die getuigen gesproken? En indien wel, op basis van wat zijn die verklaringen verworpen? Hier mogen we dus naar raden. Een beetje advocaat zou hier pijnlijke vragen over op kunnen werpen.

Het JIT heeft zowel vanuit Rusland als Oekraïne genoeg radardata verkregen die – in samenhang bezien – een voldoende compleet beeld geven van het luchtruim boven Oost-Oekraïne.

Dat kan het OM niet menen! Twee dagen geleden presenteerde het Russische ministerie van Defensie radargegevens waaruit blijkt dat er helemaal niets te zien was in de directe omgeving van MH17! Een Buk was er dus niet. Of liegen de Russen? Het OM kon hierop alleen maar antwoorden dat het niet zien van een Buk niet bewijst dat er geen Buk was. Misschien. Maar de Russen gaven aan bijvoorbeeld wel een hele kleine drone gezien te hebben, op Russisch grondgebied. Ze konden dus erg veel zien met hun radar. En zo’n enorme stalen Buk dus al helemaal. Het OM gaf ook aan dat ze de radarbeelden van de Russen nog niet hadden ontvangen. Ze wisten dus niet waarover ze spraken. Ze zeiden maar wat. Dat kun je voor een rechter maar beter niet doen.

 Hieruit blijkt dat zich op het moment van de crash geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17 bevonden die het vliegtuig hadden kunnen neerschieten.

Maar wie zegt dat die vliegtuigen zich in de nabijheid moesten bevinden? Militaire jets kunnen laag over de grond vliegen. Onder de radar door. Ze kunnen van daaruit een air to air raketje afvuren. Mogelijk ook onzichtbaar voor de radar. Dat zal het OM allemaal moet weerleggen voor een rechter, willen ze deze plompverloren stelling hard kunnen maken. Met name ook omdat getuigen, waarvan het OM kennelijk niets wil weten, juist aangaven dat de jets laag overvlogen, en pas na het afschieten, hoogte kozen. Wat normale strategie is. Had het OM goede gronden om al deze verklaringen terzijde te schuiven? Ze zeggen er verder niks over. Uit andere filmpjes is bovendien te zien dat de Oekraïense jets vaker laag overvlogen in het gebied.

Dit wordt bevestigd door informatie die onlangs van de Verenigde Staten is verkregen.

Aha. De mysterieuze ‘staatsgeheime’ informatie van de Amerikanen. Die ook bij een rechtszaak niet gepresenteerd mag worden. Zal een rechter dat soort geheime en onzichtbare bewijzen accepteren? Dubieuze rechter zou dat zijn.

Ook de Russische Federatie heeft deze week bekend gemaakt over ‘nieuwe’ primaire radarbeelden te beschikken. Op basis daarvan trekt de Russische Federatie eveneens de conclusie dat daarop geen tweede vliegtuig te zien is dat MH17 kan hebben neergeschoten.

Toch nog maar eens goed naar de Russische persconferentie kijken dan. Ze trokken die conclusie namelijk helemaal niet. Ze zeiden alleen maar dat er niets op hun radar te zien was. Geen Buk. Uit geen enkele richting.

En dan:

Bij sectie op de lichamen van de cockpitbemanning zijn meerdere deeltjes gevonden die afkomstig zijn uit de springkop van een BUK-raket uit de 9M38 serie. doorboord, dwars door het cockpitraam heen.

‘Meerdere deeltjes in ‘lichamen.’ Dat is interessant. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid was er maar één deeltje gevonden in één lichaam. Het lichaam kan niet opnieuw onderzocht zijn, want het is onmiddellijk vervoerd naar Maleisië en volgens islamitische wetten direct begraven. Of is het lichaam opnieuw opgegraven? Vragen, vragen.

 

Het JIT heeft de aanvoer- en afvoerroute van de BUK-installatie grotendeels in kaart kunnen brengen. Dit is gebeurd op basis van tapgesprekken, verklaringen van getuigen en foto’s en video’s die van getuigen zijn ontvangen of zijn gepost op social media.

Die ‘tapgesprekken’ zijn essentieel voor het bewijs. Ze leggen de linken naar personen. Maar waar komen die vandaan? Het OM vertelde dat niet, en tijdens de persconferentie werd er door geen enkele journalist naar gevraagd.

Ik was aanwezig op de persconferentie en vroeg als enige wel naar de bron. Het antwoord was onthutsend. De bron was de Oekraïense geheime dienst!

Eerst werd nog gezegd dat het onder andere de Oekraïense geheime dienst was. Maar daarna moest het ‘sectorhoofd van de Dienst Landelijke recherche Nationale Politie Nederland’, Wilbert Paulissen, toegeven dat alle telefoontaps waren aangeleverd door de Oekraïense geheime dienst. Wat is dan de waarde hiervan? Het klinkt allemaal aardig in zo’n snelle show, maar in een rechtszaak is de waarde van dit soort taps natuurlijk nul. Tenzij we het over een politiek rechtszaak hebben. (Wat ik niet wil uitsluiten.)

Die getuigenverklaringen vonden plaats, zo werd en passant verteld, onder ‘Oekraïens recht.’ Geen idee wat we daaronder moeten verstaan, maar wat zijn getuigenverklaringen onder Oekraïens recht waard voor een niet-Oekraïense rechter?

Bij die getuigenverklaringen doet zich bovendien een ander probleem voor. Het OM verspreidde een filmpje met een animatie en met een aantal internetplaatjes. Ze vroegen: wie heeft dit gezien? Tja. Je vindt, zoveel jaar na dato, altijd mensen die iets hebben gezien wat ze voorgeschoteld wordt. Zeker wanneer dit gebeurt met levendige filmanimaties en foto’s. In een serieuze rechtszaak is dit dus niks waard. Het is niet wetenschappelijk, zoals ik vandaag nog mocht uitleggen voor Russia Today.

Maar geen van de Nederlandse journalisten lijkt zich dit soort dingen af te vragen. Iedereen is blij met de filmpjes. Nu is ‘bewezen’ wat ze toch al wisten. Één groot feest van zelffelicitatie. Leuk. Maar voor een rechter kan je er niets mee.

Over een eventuele rechtszaak kon het OM niets vertellen. Logisch. Ze hebben in de verste verte nog niet eens het begin van een zaak. Dan kan de rechter ook maar beter uit beeld blijven. De Hoofdofficier van het OM, Fred Westerbeke, had het dan ook niet over ‘de rechter’, maar over ‘een rechter.’ Een heel ver weg verhaal dus. En niemand die dat ook opmerkte.

Ik zou verbijsterd zijn geweest als ik in het MH17 dossier niet de verbijstering allang voorbij was. Kafka is er niks bij. Arme slachtoffers.

 

 

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De kerk op de knieën voor de islaminvasie

couvwnpxyaanllwDoor Guillaume Faye

Een oude plattelandspriester sterft als martelaar, op de knieën gedwongen en gekeeld als een schaap gedurende zijn gebedsdienst, vermoord door twee Arabische, islamitische moordenaars.

Nog nooit heeft zich een dergelijk feit voorgedaan in de geschiedenis van Frankrijk, zelfs niet in de achtste eeuw tijdens de aanvallen der barbaren Abd-el-Rahman en Moussa, die tegengehouden werden door Karel Martel. Het gebeurde zelfs niet in 1793 tijdens de burgeroorlog van Vendée.

Deze slachting was een enorme symbolische schok. De vraag is nu of  dit gevolgen zal hebben. Of er een omslag en een bewustwordingsproces op gang komt in de publieke Franse en Europese opinie. Een bewustwordingsproces omtrent het dodelijke gevaar (op alle mogelijke terreinen) van de aanwezigheid van de Islam en de immigratie van moslims van allerlei origine. Zoiets is nog helemaal niet zeker, want de geesten zijn danig verzwakt door de aanhoudende propaganda der natiestaten, de Europese Unie en hun kanalen binnen de media. Kijk maar eens naar dhr. Chevènement, voorzitter van de Stichting voor de Islam in Frankrijk. Dit is nu al de derde instantie op dit gebied, en even nutteloos en irritant als zijn voorgangers, de UOIF   en de CFCM 

Wat zeer schadelijk is, is dat de katholieke hiërarchie niet alleen deze misdaden vergeeft, maar ook voortgaat om de islamisering te begunstigen. De woorden van de Paus verergeren dit nog eens. Het kan niet anders of bij bepaalde prelaten, is sprake is van de wens tot zelfvernietiging van de etnische kiem der Europese beschaving.

Lees verder De kerk op de knieën voor de islaminvasie

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail