Rechts onderschat het nazisme

Door Joost Niemöller

Links heeft zich het morele gelijk toegeëigend door zich te profileren als het alternatief voor het nazisme. Rechts heeft daar nooit een goed antwoord op geformuleerd, en bevindt zich daarom in de strijd om de moraal altijd op achterstand. Dat zagen we nu weer in Charlottesville. Daar werd een fakkeloptocht georganiseerd, die als twee druppels water leek op de fakkeloptochten die de nazi’s organiseerden.

Daarbij werd de Hitlergroet gebracht en werd er massaal ‘blood and soil’  geroepen, letterlijk refererend aan de nazi slogan Blut und Boden.

De volgende dag, op dezelfde plek, deels door dezelfde mensen, zou er een bijeenkomst komen met toespraken. Daarbij werd weer de Hitlergroet gebracht, en riepen militieleden rond met semi- automatische wapens. Ook liepen er mensen in KKK kleding rond. Een jongen werd geïnterviewd over waarom hij daar was. Hij noemde drie dingen. Het derde heb ik onthouden: ‘To kill Jews.’

Liepen daar ook mensen mee die niets met nazi’s hebben? Vast. Maar bij de tweede optocht liepen ze mee met de kennis dat op de fakkeltocht daarvoor nazi’s  hadden meegelopen en dat die tocht een nazikarakter had. Ze vonden het dus niet een heel ernstig ding. En dat is veelzeggend voor wat er al een tijd aan de hand is met dit zogeheten Alt Right, onder leiding van Richard Spencer. Ze laten zich op sleeptouw nemen door de nazi’s, omdat ze het gevaar er niet van inzien. Of ze willen er het gevaar niet van inzien omdat dit hen niet uitkomt, en de nazi altijd een sterke kracht zijn in dit soort bewegingen, net zoals de communisten altijd een sterke kracht zijn bij links.

En toen was er nog een nazi die inreed op de tegendemonstratie waarbij iemand omkwam.

Wat daarna gebeurde lag voor de hand. De media zoomden in op de nazi’s. Rechts schold op de media. Extreem links ging door met rellen.

President Trump had uiteraard meteen de nazibijeenkomst moeten verwerpen. Hij had moeten laten zien dat hij net zo geschokt was als iedereen bij die beelden. Maar Trump deed dat niet, en dat is een ernstig signaal van incompetentie. Pas na dagen kwam hij er op terug.

Rechts lijkt niet in staat om zelfstandig een oordeel te vormen over het nazisme, waardoor de nazi’s vrij spel krijgen. Rechts neemt het nazisme domweg niet serieus genoeg en ondergraaft daarmee zichzelf.

Hitler links noemen helpt niet.

Alles gooien op de politiek correcte media helpt ook niet.

Wat helpt is je onafhankelijk verhouden tot de nazigeschiedenis. Je erin verdiepen. Zelf je eigen oordeel vellen. En dus de ernst inzien van wat Hitler aanrichtte. Zonder meteen te roepen: ‘Ja maar Stalin’.  Of: ‘Ja maar cultureel Marxisme’. Of: ‘Ja maar massamigratie.’

Het is geen uitruil van morele waarden.

Het nazisme bestond en kan zo weer terugkomen. Het was een weerzinwekkende ideologie waarbij vernietigingspolitiek werd bedreven op basis van raciale verschillen. Dit gebeurde in het hart van de Europese beschaving. Wie zich daar geen vragen over wil stellen is onwetend en dom. Maar ook gevaarlijk. Want zo krijgt het nazisme een tweede kans.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Syriërs terroriseren park Eindhoven. Politie haalt schouders op. Video.

Door Joost Niemöller

Op 1 juni dit jaar werd in het Henri Dunant park in Eindhoven een Nederlandse jongen in elkaar geslagen door een groep Syriërs. Daarbij werd onder andere een fietspomp gebruikt. Ook werden er fietsen op hem gegooid. De jongen moest in het ziekenhuis worden behandeld. De ouders van de jongen deden aangifte. Dat wil zeggen: dit mochten ze pas na een week doen. Van de politie hoorden ze niets meer. Er is ook geen teken dat er op wijst dat de politie serieus onderzoek doet om de daders te vinden.

De LPF Eindhoven stelde hier vandaag Raadsvragen over:

-Heeft de politie het college eerder al geïnformeerd over deze mishandeling?

-Was het college eerder al op de hoogte van deze ernstige mishandeling, die op 1 juni jl. door een groep Syriërs in het Henri Dunantpark heeft plaatsgevonden?

-Zijn deze daders eerder woonachtig geweest in AZC ‘De Orangerie’?

-Zijn de daders van deze groep zogenaamde statushouders?

-Het is ons ter ore gekomen dat een van deze Syriërs door wangedrag van het Stedelijk College is afgestuurd. Kan het college dat bevestigen?

-Bent u het met ons eens dat dit soort gedrag keihard moet worden aangepakt?

-Zo ja, waarom zijn de daders ondanks het vele aangeleverde bewijsmateriaal 10 weken na de mishandeling dan nog niet opgepakt?

-Welke maatregelen denkt het college te nemen om de overlast in het Henri Dunantpark te kunnen beëindigen?

-Is het mogelijk om los van de straf die de rechter de daders oplegt voor hen een gebiedsverbod voor het Henri Dunantpark op te leggen?

De aanval op de jongen past volgens LPF in een patroon op die plek, waarbij steeds weer Syriërs betrokken zijn:

Deze mishandeling in het Henri Dunantpark staat niet op zich. Natuurlijk zijn bij onze fractie niet alle vervelende en verboden voorvallen in het Henri Dunantpark bekend. Maar eerder al hebben zich tal van vervelende voorvallen afgespeeld die bij de politie bekend moeten zijn. Althans, onze fractie beschikt over foto’s en een aantal korte filmpjes waarop agenten door een groep migranten wordt geprovoceerd. Op een daarvan zie je dat een agent het gewoon laat gebeuren. Veel van oorsprong Nederlandse burgers mijden thans het Henri Dunantpark als zijnde een no-go-area.

Nederland moet een lachertje zijn voor deze ‘vluchtelingen.’ Ze zijn heer en meester op straat, en zelfs de politie is bang voor ze. Als ze een Nederlandse jongen te pakken willen nemen, doen ze dat gewoon.  De Nederlandse staat beschermt zijn eigen burgers niet. Het politieke belang van de ‘vluchtelingen’ gaat voor.

Op onderstaande filmpje is te zien hoe de Nederlandse jongen te pakken werd genomen.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Amsterdam organiseert de zelfislamisering van bovenaf

Door gastauteur Prof. dr. David Pinto

Vorige week heb ik in een column op deze en enkele andere websites aangegeven dat Amsterdam bestuurlijk ‘dom, achterlijk en naïef’ is gebleken. Dat artikel was vooral gebaseerd op de ontdekking dat een ambtenaar van Marokkaanse origine banen uitdeelde in eigen kring en de nogal opzichtige voorkeur voor sympathisanten van de moslimbroederschap. Aan deze onverkwikkelijke zaak kan Amsterdam nu een nieuw hoofdstuk toevoegen.

Sinds de bewuste ambtenaar, rechtstreeks ‘adviserend’ aan burgemeester Van der Laan, op non-actief is gesteld, komen meer details rond deze klucht naar voren. ‘Saadia Ait-Talib kreeg als hoofd Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam concrete signalen over waar geronseld werd voor de jihad. Maar zij sloeg waarschuwingen in de wind, zeggen betrokkenen’ Aldus De Telegraaf.  In weerwil van alle verhalen over ronselaars in bijvoorbeeld Oost en Geuzenveld, stelt de gemeente sinds mei 2015 dat ’de oorzaak van extremisme in toenemende mate buiten de religie ligt’. Dit is burgemeester Van der Laan ingefluisterd door Saadia, zeggen twee bronnen volgens De Telegraaf.

Ik ben zelf geboren in Marokko en om precies te zijn in het dorpje Midelt: het hoge Atlasgebergte in het midden en premoderne gedeelte van dat land. Als geen ander weet ik daarom dat Saadia Ait-Talib slechts bij de (islamitische) gratie van haar echtgenoot bij de Gemeente Amsterdam heeft gewerkt. De status van een vrouw in deze religie, komt ook in Marokko helaas niet veel hoger uit dan de veestapel. Die wetenschap alleen al zou bij het Amsterdamse stadsbestuur alle alarmbellen hebben moeten doen afgaan, alvorens Saadia aan te stellen. Dat deed het Amsterdamse bestuur echter niet, maar de Gemeente voerde zelfs op aandringen van deze ambtenaar een aantal opmerkelijke beleidswijzigingen door. Het is niet waarschijnlijk dat de beslissers op ambtelijk niveau in de Gemeente zich hebben laten adviseren door andere deskundigen, alvorens die beleidswijzigingen door te voeren. Daarom meende ik en dat meen ik nog, dat de Amsterdamse bestuurlijke elite ‘dom, achterlijk en naïef’ is, hetgeen niet alleen beperkt blijft tot de aanpak van radicalisering. Denk maar even terug aan de bestuurlijke, financiële en praktische ravage rond de Metro en ik garandeer u nog veel verdriet in de nabije toekomst.

Amsterdamse Politie

Ook de Amsterdamse politie is tot in de haarvaten geïnfiltreerd door gezelschappen van vergelijkbare orde. Jaarlijks organiseert de Amsterdamse Hermandad de zogenaamde ‘iftar’ die in de moslimse religie de vastenperiode (ramadan) afsluit. Merkt u daarbij op dat deze ramadan-periode vooral gepaard gaat met rellen, vernielingen en treiteren, waar de politie al maanden van tevoren de inzet op afstemt. Dezelfde politie dus die daarna doodleuk de periode afsluit met een halal hapje en drankje, maar wel op uw kosten. Overigens is een alcoholvrij feestje te prefereren boven de zuipfestijnen die de Ondernemingsraad van de politie organiseerde, eveneens op uw kosten. Maar dat terzijde.

De islam is voor nog geen 25% religie en voor het overige een politieke doctrine met eigen wetgeving (sharia) en een uitgebreide set van –sociaal-culturele- regels die volstrekt haaks staat op de moderniteit van de Westerse democratieën. Het is werkelijk krankzinnig dat een uitvoerende macht in onze seculier opererende natie zich overgeeft aan het organiseren van een bijeenkomst die gekenmerkt wordt door deze religie en een ander staatkundig streven. Kan iemand zich een omvangrijke Kerstviering herinneren bij het Amsterdamse korps, wellicht een ‘Pesach’ of misschien wel de oprichting van de Surinaamse dictatuur destijds? Natuurlijk niet: religie en/of concurrente politieke systemen behoren niet feestelijk gememoreerd te worden door onze overheid of haar uitvoerende diensten.

Religieus neutrale overheid

Ik ben een uitdrukkelijk voorstander van een religieus volstrekt neutrale overheid en wat nu gebeurt in Amsterdam is het tegenovergestelde. Onze hoofdstad is overwoekerd geraakt door islam en de onprettige bijwerkingen ondervinden wij nu al. De ene gehoofddoekte ‘adviseur’ wordt er nu uit geknikkerd wegens fraude, maar een andere gehoofddoekte ‘adviseur’ (Fatima Elatik) gaat gewoon door met het incasseren van 12.000 euro belastinggeld per maand, terwijl ze niet verder komt dan het advies: “verstop de vrouwelijke agenten maar onder een islamitische woestijnlap in plaats van onder een deugdelijke Nederlandse politiepet”. Laat niemand verbaasd zijn wanneer haar volgende ‘advies’ luidt dat de hoofdstedelijke politiepaarden beter vervangen kunnen worden door kamelen, omdat dit beter past bij de zo vurig gewenste hoofddoek. Nederland: gefeliciteerd met uw hoofdstad en in het bijzonder met de bestuurders. Ik zou zeggen: trap er niet meer in maar trap ze er onmiddellijk uit. Allemaal.

En over hoofddoekjes nog even dit: de Nederlandse wet voorziet middels artikel 435.a WvS in een verbod op hoofddoekjes. Overal en niet alleen bij de politie. Kijk maar:

Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.

Dat betekent dat de boerkini, de boerka en de niqaab dus, net als het SS-uniform, kunnen worden aangepakt als overtuigend kan worden bewezen dat het hier om kledingstukken gaat die uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven. Dat bewijs lijkt me niet zo moeilijk meer te leveren want er lopen talloze bewijsstukken rond in Amsterdam.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Amsterdam: dom, achterlijk en naïef

Door gastauteur Prof. dr. David Pinto

Volgens D66 wethouder Kukenheim ‘past rebelsheid Amsterdam als een handschoen’. Kukenheim sprak in februari 2017 over zo’n staatsvorm toen ze spreker was op de nieuwjaarsreceptie van het slavernij-instituut Ninsee in Amsterdam. De wethouder hield toen een pleidooi voor een meer activistische opstelling van de stad tegen racisme en onverdraagzaamheid.

Sinds enkele dagen weet heel Nederland hoe het Amsterdamse stadsbestuur daar invulling aan heeft gegeven en ook dat de aan ‘deradicalisering’ besteedde belastingcentjes keurig in verkeerde zakken terecht kwamen[1]. De kennelijke angst voor de radicalisering van moslims gaf in Amsterdam ruim baan aan islamitische voorlieden die nogal gewag maakten van hun gematigdheid en hun toezeggingen om het extremisme in eigen kring in de gaten te houden. Op grond daarvan kwam Saaida a. T. in dienst van de Gemeente Amsterdam. Zij deelde de klussen zeer gewiekst uit en die kwamen uiteraard veelal terecht bij vrienden uit eigen kring. Zo ontving het bureau Vizea van de zogenaamde ‘jongerenimam’ en PvdA partijgenoot Yassin Elforkani leuke klusjes van Saaida. De echtgenoot van haar beste vriendin Fatima Elatik (ook PvdA) kreeg ook een leuke baan op het kantoor van Saaida. Uiteraard zijn al deze mensen druk bezig met het deradicaliseren van de stad Amsterdam. Wie niet beter weet zou denken dat onze hoofdstad wat dat betreft een radicalistische ramp is.

Dat is natuurlijk baarlijke nonsens. Voor er in Amsterdam ook nog maar een Marokkaan (inmiddels de grootste allochtone groep in Amsterdam) te bekennen was, bulkte de stad al eeuwenlang van immigranten en buitenlandse expats die van ‘radicalisering’ of ‘racisme’ geen benul noch last hadden. Radicalisering en het zogenaamde racisme deden pas opgeld toen de jongste generaties ‘nieuwe Nederlanders’ van vooral islamitische origine op het toneel verschenen. Het verheffen van de arbeiders is voor de PvdA dan al verworden tot een model waarin iedereen die het gevoel heeft achtergesteld te worden, zonodig in hevig gesubsidieerde banen wordt gedirigeerd van waaruit zij het electoraat mogen bewerken ten faveure van de partij. Daarbij komt bestrijding van racisme en radicalisatie, voor zoveel daarvan al sprake is, uitdrukkelijk op de tweede plaats. Sterker: het vestigen van nadruk op –amper bestaand- racisme, radicalisatie en onverdraagzaamheid is een verdienmodel geworden waar belastingcenten achteloos worden omgezet in privé kapitaal.

Daarvan hebben Marokkanen zich kennelijk meester gemaakt in onze hoofdstad. De namen die onder andere De Telegraaf en het weekblad Elsevier (via de pen van Syp Wynia) hebben gepubliceerd, spreken wat dat betreft boekdelen. Er heeft zich een complete kleptomanie-industrie gevormd waarin belastinggeld wordt omgezet in islambevorderende projecten. Zouden de PvdA regenten eens wat meer geluisterd hebben naar Pim Fortuyn, Theo van Gogh of de arabist Hans Jansen, dan zouden zij in ieder geval vermeden hebben dat aanhangers van Al-Qaradawi op dergelijke posities terecht kwamen.

Moslimbroederschap

Al-Qaradawi is de meest invloedrijke islamitische ‘geleerde’ binnen de moslimbroederschap en wordt door een groot gedeelte van de Marokkaanse voorlieden in Amsterdam op handen gedragen. En wat schrijft deze Al-Qaradawi zoal? Wel, hij is een groot voorstander van het islamitische ‘kalifaat’ en denkt dit door middel van ‘wasatiyya’, ofwel een middenweg, tot stand te kunnen laten brengen. Nadat hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw een handleiding schreef hoe moslims in het Westen zich dienen te gedragen[2], bracht hij in 1990 een –voor moslims- niet minder belangrijk manifest uit[3] waarin hij stapsgewijze uiteenzet hoe de uiteindelijke verovering van het Westen vorm moet krijgen.

Zo zijn moslims in het Westen voorlopig even vrijgesteld van de vele ‘plichten’ om te voorkomen dat er alarmbellen afgaan bij de niets vermoedende naties. Ondertussen wordt er gestaag doorgewerkt aan het netwerk wat moet voorkomen dat moslims assimileren in het Westen. Die niet-geassimileerde moslimgemeenschappen (onder Nederlanders bekend geworden als ‘sharia driehoeken’) ervaren een zekere desoriëntatie in het Westen, die hen ontvankelijker maakt om terug te keren in de islamitische schoot. Qaradawi spoort onomwonden aan tot het realiseren van moslimgemeenschappen met ‘eigen religieuze, educatieve en recreatieve instellingen’ en zet nadrukkelijk aan tot het vormen van ‘kleine gemeenschappen in een grotere’. Ghettovorming dus.

Wie naar de Amsterdamse affaire kijkt kan niet anders dan concluderen dat de Marokkaanse vijfde colonne vergevorderd is in het uitvoeren van die opdracht. Vele bekende namen passeren de revue, van Ahmed Marcouch tot Fatima Elatik. Allen bezig met hun heimelijke tweede agenda: het stap voor stap eensgezinde fundamentalistische moslims op posities zetten die, mits getalsmatig eenmaal omvangrijk genoeg, in staat zijn het jahiliyyasysteem[4] omver te werpen. Zo op het oog keurige ambtenaren en politici, die voor microfoons en camera’s hun eigenlijke agenda uitstekend weten te verbergen.

Dat het bestuur van een ‘wereldstad’ zoals Amsterdam zichzelf graag laat noemen, daar is ingetrapt zegt alles over de bestuurlijke kwaliteiten die in onze hoofdstad aanwezig zijn. Of liever gezegd afwezig. Amsterdam blinkt niet uit in rebelsheid, maar in bestuurlijk onbenul, domheid, achterlijkheid, en naïviteit.

————————————————————–

[1] Inmiddels heeft een van de belangrijkste ‘adviseurs’ van Burgemeester Van der Laan, ene Saaida a. T. dan ook het veld moeten ruimen wegens vriendjespolitiek en declaratiefraude. Deze met een Marokkaans paspoort getooide mevrouw was in 2006 met veel bombarie binnengehaald om een ‘werkend meld- en adviespunt radicalisering’ op te zetten en ook om ‘signalen uit de stad vertalen naar de gemeentelijke organisatie’. Dat is ambtelijk jargon voor een functie van niks met een inhoud van niks. In de volgende jaren zou ze nog twee keer promotie maken, zodat ze twee jaar geleden ‘programmamanager radicalisering en polarisatie’ werd.

[2] The lawfull en prohibited in islam

[3] Priorities of the islamic movement in de coming phase

[4] Het islamitische concept wat refereert aan een pre-islamitische samenleving

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Wat is het ras van Beyoncé? De Madame Tussauds rel en de politiek correcte hypocrisie

Door Joost Niemöller

We dienen in het Westen te denken dat rasverschillen er niet toe doen. Alle mensen zijn gelijk, zo heet het. Toch wordt ons telkens weer ingepeperd dat ‘racisme’ verschrikkelijk is en er de oorzaak van zou zijn dat met name het zwarte ras wordt onderdrukt. Iets bestaat dus niet en is tegelijk de oorzaak voor enorm onrecht. Lastig.

Met name in sterk raciaal verdeelde maatschappijen als de VS, en in steeds meer raciaal verdeeld rakende continenten als Europa, is iedere discussie over raciale verschillen overgevoelig, en trekt meteen de volle aandacht. Onder het mom: rasverschillen bestaan niet, en daarom draait alles om rasverschillen. Als u dit niet begrijpt dan heeft u gelijk, maar de simpele verklaring is dat de dominante politieke correctheid maakt dat de hypocrisie heerst. En altijd uitvalt in het voordeel van de politieke dominante groep in de media.

Het maakt ook dat mensen ‘zwart’ worden genoemd die dat eigenlijk niet zijn, omdat dit politiek zo uitkomt.

Neem nu Obama. Die wordt telkens een ‘zwarte president’ genoemd.

Hier ziet u een foto van de moeder van Obama. Ze was grotendeels van Engelse afkomst, deels Duits, Zwitsers, Iers en een enkele lijn naar Wales. Hoewel dit geen geheim is, speelt het geen enkele rol in de politieke getinte discussies omtrent Obama, die steevast werd beschouwd als ‘de hoop van de zwarten.’

Nu is er van alles te doen omtrent de zangeres Beyoncé. Die wordt in de media vaak genoemd als ‘zwarte zangeres.’ De vraag naar haar ras is ondertussen een van de meest gestelde op het internet. Mensen zijn niet gek. Die hebben ook ogen, en raken daarom in de war.

Beyoncé noemt zichzelf ‘zwart’, maar dan in culturele zin. Ze zegt ook dat haar ras er niet toe doet:  “I think they look at me as an entertainer and a musician, and I am very happy that that is changing, because that is how I look at people…it’s not about colour and race.”

Maar hypocrisie is haar niet vreemd, duidelijk, want ze associeert zich nadrukkelijk met de Black Live Matter beweging, waarbij alles dus draait om ras.

Sterker, nog, ook met de nadrukkelijk racistische en militante Black Panther beweging, de Ku Klux Klan van de zwarten,

heeft ze zich in het openbaar geassocieerd.

Is ze nu zwart?

Hier een foto van haar ouders. Haar vader is zwart, haar moeder is van gemengde afkomst. Creools.  Beoyncé is dus, zou je zeggen, meer zwart dan Obama, maar volledig zwart is ze beslist niet.  De meest accurate omschrijving zou zijn: Van gemengd raciale afkomst.

Bron: wikipedia

Voor de duidelijkheid: Hier nog een foto van Creoolse vrouwen in de VS.

Het begrip ‘Creools’ is nogal verwarrend overigens. In Suriname worden er vooral de mensen mee aangeduid die nakomelingen zijn van slaven, en die dan weer deels van gemengde raciale herkomst zijn. Maar toch vooral zwart.

Het is dan dus eerder een politieke dan een raciale term. Net als bij het woord ‘Indische Nederlanders.’  (Waarbij ‘Indo’ dan weer eerder raciaal is.)

Maar hoe doe je dat als nu alles toch in eerste instantie om het uiterlijk draait, zoals bij Madame Tussauds?

Daar is dus nu een rel om ontstaan. Fans reageerden verontwaardigd dat ze er bij Madame Tussauds uitzag als een blanke.

De organisatie van Madame Tussauds trok gelijk het boetekleed aan en zou iets veranderd hebben, al blijft het onduidelijk wat precies, omdat Madame Tussauds hier niets over wil zeggen.

De rel gaat vooral om de huidskleur. Alsof raciale kenmerken zich daartoe zouden beperken.

Beyoncé ziet zich dus kennelijk als ‘politiek zwart’, en kiest de kant van een zwarte racistische beweging. Tegelijk beweert ze dat ‘ras’ er niet toe doet. En nu ontstaat er dus rumoer omdat ze er als wassen beeld niet zwart genoeg uit zou zien. Terwijl ze in werkelijkheid dus maar deels zwart is. Dat is dus eigenlijk nogal racistisch ten aanzien van blanken, maar zo wordt dat nooit gezien want racisme ten aanzien van blanken zou niet bestaan. Beyoncé zelf heeft zich over de kwestie niet uitgelaten. Is ook lastig, want op een promofilmpje van Madame Tussauds vertelt ze hoe tevreden ze was over de wijze waarop ze werd afgebeeld, en hoe precies de mensen van Madame Tussauds daarbij te werk gingen. Al haar maten werd gemeten en over gebracht. (Helaas wordt er in dat filmpje niet gesproken over haar huidskleur.)

Het zou dus moeten gaan over de werkelijkheid, namelijk over haar raciale afkomst. Maar dat is een taboe onderwerp, dus daarover gaat het niet in de huidige rel. Die weer van de politiek correcte hysterie en hypocrisie aan elkaar hangt.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

De mediastrategie tegen het ongenoegen in Nederland. Interview.

Door Joost Niemöller

Sinds de overwinning van Trump is er een zielig stukje paniek in de gevestigde media gekomen. In de VS zijn zieltogende ‘nieuws’ zenders als CNN in continue campagmemood tegen Trump geraakt, wellustig op zoek naar fake schandaaltjes op basis van vage ‘bronnen’ uit de geheime diensten. Geholpen door ‘kwaliteitskranten’ als The Washington Post en The New York Times, de klassieke schildwachten van The Deep State. In Nederland is er een niet aflatende agressie ontstaan tegen wat gezien wordt als de woordvoerders van een groeiend ongenoegen ten aanzien van de multiculturele samenleving en de massamigratie. Met name de Volkskrant en NRC Handelsblad zijn in die kramp geraakt met een onuitputtelijke stroom valse beschuldigingen met kernwoorden als ‘racist’, ‘complotdenkers’, ‘extreemrechts’ enzovoort. Woorden die op de keeper genomen geen enkele inhoudelijke betekenis hebben, maar die werken als uitsluitingsmechanismen, bedoeld om de ‘woordvoerders’ los te weken van de massa die met de rug naar de bestuurselite is gaan staan. Zonder die ‘woordvoerders’, zo is kennelijk de strategische gedachte, is de massa weer even amorf en ongevaarlijk als voorheen.

Vandaar de leeghoofdige aanvallen op Thierry Baudet (nu nummer één target), Geert Wilders (all time target), Wierd Duk (eigenzinnig onderdeel van de zittende media en daarom gevaarlijk), Theodor Holman (idem, maar ook weer anders) en ondergetekende. Ook de aanvallen op website GeenStijl staan in dat kader.

In het, net verschenen, bijgaande interview met Esther van Fenema voor YouTube kanaal Café Weltschmerz (weer volkomen ten onrechte door NRC Handelsblad betiteld als ‘platform voor extreemrechts’) ga ik verder in op deze trieste, inhoudsloze, media strategie. Die bestaat uit: Schelden en klikken bij de baas.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Trekt raciale frictie de natiestaat uiteen? Longread.

Rassenrellen in Watts. 1965. Bron: New York World-Telegram

Door Joost Niemöller

De Amerikaanse publicist Jared Taylor komt op 14 oktober naar Nederland. Hij zal een lezing geven op  de conferentie Towards a New Golden Age, georganiseerd door Studiegenootschap Erkenbrand.

(Ik zou daar ook komen spreken, maar heb afgezegd. Hier kunt u lezen waarom.)

Wie is Jared Taylor?

Jared Taylor wordt de Godfather van de Amerikaanse Alt Right beweging genoemd, alhoewel hij die titel moet delen met Richard Spencer. Taylor neemt uitgesproken afstand van Richard SpencerAlt Right is een los vaste beweging, een subcultuur met een netwerkstructuur. Het is ook een internetbeweging, en daar bestaat geen hiërarchie. Maar Taylor publiceerde al ver voor de naam Alt Right überhaupt bestond. Ook van enige beweging was er toen nog geen sprake.

De essentie van de boodschap van Taylor is deze: Zwarten mogen benadrukken dat ze brothers en sisters zijn. Latino’s mogen hun raza, hun, ras,vieren. Dat wordt politiek correct geacht, passend binnen de heersende multiculturele ideologie. Etnische identiteit is zo nadrukkelijk aanwezig binnen de Amerikaanse samenleving, die steeds meer aan coherentie verliest door deze Identity Politicsmet name vanuit de verstikkende invloed die het multiculturele jargon op de universiteiten, in de media en in de rechtszalen heeft. Maar als blanken op willen komen voor de door hen geschapen beschaving, is dat ineens een probleem.

Taylor spreekt en schrijft hierover op zijn, tegenwoordig dankzij Alt Right goed gelezen, site American Renaissance, en in een aantal boeken. Daarvan is het meest recente, White Identity, het meest uitgesproken. Hij geeft in dit boek zijn gedachten het scherpste weer.

 

Lees verder >>

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Het Duitse etnomasochisme en de omvolking

door Guillaume Faye

Geschreven op 19 Januari 2017

Op 19 December 2016 is Duitsland voor de eerste keer getroffen door een islamitische aanval op grote schaal op de Kerstmarkt van Berlijn, symbolisch, na een reeks van kleinere aanvallen als inleiding.  Deze aanval werd opgeëist door ISIS.

De term ‘islamitisch’ is te verkiezen boven ‘islamistisch’, aangezien deze laatste uitdrukking suggereert dat het niet om de islam gaat, maar om een extreme deformatie ervan. Welnu, dat is onjuist:  Het islamisme en al zijn wandaden, waaronder het terrorisme, zijn het product van de echte islam, geheel conform de Koran, het lievelingshandboek van de jihadisten.

Deze aanval is de ultieme consequentie van het aanmoedigingsbeleid om alsmaar meer migranten toe te laten in Duitsland en dus ook de Europese buurlanden.  Dit beleid wordt uitgevoerd door de zeer perverse bondskanselier Angela Merkel, een zwakzinnige, die zich voordoet als een zeer verstandig iemand.

Op deze agressie wordt gereageerd in een verdwaasde reactie.

Zoals altijd, heeft men ook bij deze aanval te Berlijn, gereageerd met tranen,  kaarsjes, bloemboeketten, huilbuien en vergevingsgezindheid.

De Duitsers zijn net zo verzwakt als de Fransen, misschien nog wel meer.

Men geeft uiting aan zijn “bedroefdheid”, niet aan zijn woede.

Men toont een zelfbeeld van verslagenheid en gelatenheid, van onderdanigheid derhalve. Het is catastrofaal.

Tijdens de Oudejaarsnacht 2015 naar 2016 vonden te Keulen massale aanrandingen en verkrachtingen plaats. Deze werden gepleegd door Noord-Afrikanen ( nepvluchtelingen en in werkelijkheid indringers) tegen de oorspronkelijke bewoners van Duitsland. Ook hier reageerde de Duitse publieke opinie gelaten, afgestompt als men is door de propaganda van het systeem. (Slechts een kleine minderheid protesteerde heftig en werd om deze reden dan ook verketterd als zijnde politiek incorrect).

Al deze feiten tonen aan dat een etnische burgeroorlog Europa bedreigt.

Na de aanslag te Berlijn heeft Angela Merkel gezegd ‘zeer trots te zijn op de kalmte waarmee een groot aantal mensen op deze gebeurtenis heeft gereageerd.’

Deze ‘kalmte’ is in werkelijkheid slechts apathie en onderwerping.

Angela Merkel is feitelijk medeplichtig – de organisatrice zelfs – van deze invasie van migranten en alle ellende die dat met zich meebrengt, waaronder dus ook criminaliteit en terrorisme. Het kille cynisme van dit vrouwelijke staatshoofd weerspiegelt een logica, die wellicht de meest schadelijke is van alle Europese politieke leiders sedert 1945.

Ongelukkigerwijs is zij ook de meest invloedrijke, vanwege de tragikomische neergang van haar Franse partner. Dit komt overigens geheel op het conto van Frankrijk zelf. Duitsland heeft immers niets van doen met de fratsen van François Hollande [v1].

In Duitsland wachten 168 duizend illegalen aan wie asiel is geweigerd, op uitzetting.  Ze lopen niet veel risico, net zomin trouwens als in Frankrijk en de rest van Europa.

Massale seksuele agressie vond plaats op Oudejaarsavond 2015 te Keulen door Noord-Afrikaanse nep-vluchtelingen (zie hierboven).  De realiteit hiervan wordt echter tegengesproken door de antiracistische ideologie van de ontkenning.

Mevrouw Merkel loopt hierin voorop, zij, die meer dan een miljoen indringers, die men ‘migranten’ noemt’,  heeft uitgenodigd en binnen heeft laten komen. Zij zal hiermee doorgaan, indien zij wordt herkozen. Een deel van de Duitse publieke opinie, afgestompt en infantiel reagerend, noemt de bondskanselier zelfs liefkozend “Mutti” (moeder), alsof ze de beschermster zou zijn van het Duitse volk; terwijl ze het in werkelijkheid aan het verwoesten is.

 

Duitsland, ziek en masochistisch

 Economisch gezien goed in vorm (althans op het eerste gezicht), sterft Duitsland niettemin een langzame dood, en wel vanwege meedogenloze demografische redenen.

Duitsland zingt zijn zwanenzang. Het is zijn laatste illusie. Er worden steeds minder autochtone Duitsers geboren en hun aantal slinkt. Het land moet elders op zoek naar arbeidskrachten. Een volk, dat veroudert, is als kapitaal dat langzaamaan inteert.  Als er niets verandert, zal het Duitse volk binnen twee generaties verdwenen zijn. Dat komt door het dubbele effect van verminderende geboortecijfers enerzijds en de invasie van migranten anderzijds. Dat zijn onweerlegbare feiten. Zelfs de Duitse taal zal langzamerhand een dode taal worden. De vernietiging en omvolking van Duitsland is in gang gezet.

Lees verder >>

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Waarom ik toch niet zal spreken op de Erkenbrand conferentie

Door Joost Niemöller

Enkele intelligente en aardige jongens vroegen me of ik een lezing wilde houden voor het studiegenootschap Erkenbrand. Jared Taylor zou daar ook een lezing komen houden. Ik vond het heel eervol om in het gezelschap van Taylor iets te kunnen zeggen. Ik las de boeken van Taylor en volg met interesse zijn website American Renaissance. (Momenteel werk ik aan een artikel over Taylor dat ik snel op mijn website ga zetten.)

Ik zei ja. Het staat op het affiche.

Maar nu zeg ik toch nee.

Erkenbrand wordt informeel gekoppeld aan de Amerikaanse Alt Right beweging.

Taylor wordt wel eens de Godfather genoemd van Alt Right genoemd.

Maar ook Richard Spencer.

En dat vind ik toch een ander verhaal. Spencer zegt interessante dingen, maar hij zegt ook dingen waarmee ik het fundamenteel oneens ben. Hij is een uitgesproken tegenstander van interraciale huwelijken waardoor er een rassenvermenging zou ontstaan. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij ooit een relatie had met een Aziatisch meisje. Spencer wil dat de VS een blanke ‘etno-staat’ wordt. Joden zijn volgens hem geen blanken. Hitler wil hij niet verwerpen, net zo min als de KKK. Dat zijn volgens hem historische verschijnselen.

Ik ga niet af op wat er in de MSM over Richard Spencer wordt gezegd, maar wel op dit interview met een zelfverklaarde Joodse Liberal.

Spencer speelt dan spelletjes met iets waarmee je volgens mij geen spelletjes moet spelen.

Net zo min als dat ik het grappig vind om ‘Hail Trump’ te roepen voor een zaal die reageert met de Hitlergroet.

Het is mij niet duidelijk geworden in hoeverre Erkenbrand afstand neemt van Spencer. Ze doen het in elk geval nergens op hun site. Nu kun je zeggen: Moet dat? Nu, ik vind van wel, als je jezelf zo sterk associeert met de Alt Right beweging. en in een stuk daarover niets inhoudelijks zegt over Spencer. 

Maar op de website van Erkenbrand staan wel artikelen die raken aan het neonazisme. Ik heb daar aanvankelijk te makkelijk overheen gelezen.

Tegen rassenvermenging.

Over Germaanse spiritualiteit

Voor een blanke republiek.

Germaans onderbewustzijn.

De stichting van een etno-staat.

En daar staat niets tegenover waarin afstand genomen wordt van Hitler. Of, zoals gezegd, van Spencer, die zich op een aantal van deze punten net zo uitsprak. (Over Joden las ik overigens niets op de Erkenbrand site.)

Let wel: Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Ik heb er dan ook geen enkel bezwaar tegen dat dit soort artikelen worden gepubliceerd. Sterker nog: Ik vind het interessant om zulke artikelen te lezen, want ze scherpen je geest.

Maar het is bij elkaar zonder twijfel een vorm van schurken tegen nazi-Duitsland. Wie dat doet gaat met een te groot gemak voorbij aan de Holocaust, en dat is dom en slecht.

Ja, er zijn verschillen tussen rassen. Nee, ik wil geen gescheiden rassenstaten.

Ja, ik erger me aan het opgelegde multi etnische en multiculturele ideaal. Nee, ik wil me niet uitspreken over multi raciale huwelijken en raciaal gemengde kinderen. Dat valt voor mij onder ‘vrije keuze van mensen.’

Zoals gezegd: Ik vond het eervol om een lezing te houden op een conferentie waar ook Jared Taylor zal spreken. Ik vind het interessant om te spreken met mensen met andere meningen, juist als ze in sommige opzichten dicht bij die van mij liggen. Maar dicht bij is soms dan toch weer te ver weg. Schurken tegen nazi Duitsland getuigt van zoveel onachtzaamheid voor de geschiedenis dat ik afstand moet nemen.

Sorry, Erkenbrand, voortschrijdend inzicht.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Martin Bosma in de Kamer: ‘Oorspronkelijke Nederlanders zijn tweederangs burgers.’ Dom gegniffel.

Door Joost Niemöller

Wie wordt er nu eindelijk gediscrimineerd in dit land? De Kamer sprak eergisteren over discriminatie en alle stokpaardjes kwamen weer langs.

Maar Kamerlid Martin Bosma (PVV) zei hoe het werkelijk zat: De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd. Hij komt met het ene na het andere concrete voorbeeld. Het OM bijvoorbeeld dat ‘gekleurde aanklagers’ zoekt. Volgens Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM, kunnen zwarten vanwege hun huidskleur iets wat blanken niet kunnen. Maar vervolgd wordt hij niet om dit soort racistische uitspraken. Erik Akerboom, eerste commissaris  van de politie, noemt discriminatie ‘positief’ als het gaat om het aantrekken van ‘diverse collega’s.’ Wat kunnen deze allochtonen, vraagt Bosma de minister, wat Nederlanders niet kunnen?

De vraag ligt zo voor de hand. De voorbeelden zijn zo duidelijk. De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd.

Maar kijk eens naar de collega’s naast Bosma. Ze zitten alleen maar een beetje dom te gniffelen.

Zo bruin gebakken hebben ze het nog nooit gehoord. Het idee alleen al. De waarheid spreken, haha.

Kijk en huiver.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Theme by Anders NorénUp ↑