Allemaal psychisch gestoorde eenzame wolven

moslimterorismeDoor Joost Niemöller

 

Het zijn ‘eenzame wolven.’ Het zijn ‘criminelen.’ Ze zijn ‘psychisch onstabiel.’ Er waren de afgelopen dagen drie moslimaanslagen, twee in Frankrijk, één in New York, die we volgens de media niet moeten zien als moslimaanslagen, maar als iets anders.

Neem nu Ismaaiyl Brinsley  die in New York twee agenten executeerde en daarna zichzelf ombracht. Toegegeven, in het openbaar zelfmoord plegen is niet volgens de islamregels. Maar moeten we hem daarom vooral zien als een doorgeslagen gek met een groot strafblad? Wel als je de mainstream media moet geloven.

Ook is er veel aandacht in de media voor het feit dat hij een problematisch verleden had. Hij was een uitzondering, zo moeten we geloven. Laten we vooral niet denken dat alle moslims zo zijn. Nee, dat denken we ook niet.  Maar mogen we alsjeblieft vooral zelf uitmaken wat we denken? Wat we van de media verlangen is dat ze de feiten aandragen. Bijvoorbeeld het feit dat Brinsley een foto van de koran met de meer radicale teksten op zijn Facebook pagina had staan. Mag dat ook in de krant?

En wat moeten we denken van de twee aanslagen in Frankrijk? O, wacht, die ene had een psychiatrisch verleden. En die ander, die was ook instabiel. Nee, dan is het goed, en dat Allah Akhbar roepen, dat was dus gewoon iets psychisch.

Lees verder Allemaal psychisch gestoorde eenzame wolven

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dit is de tijd van het jaar om even geen oorlog met Poetin te willen

oorlogDoor Caroline Vonhoff

 

In deze link een zojuist verschenen artikel van Peter Hitchens, bekend conservatief uit de UK. Een man die veel handen op elkaar weet te krijgen, helaas vaak met zijn hoofd ertussen, vanwege zijn werkelijk conservatieve standpunten over bijvoorbeeld het huwelijk. Een man ook die zonder enige reserve van zijn land houdt en dat graag ‘Engeland’ laat zijn en blijven. Engeland zal het goede woord wel niet zijn, maar allez, slechts UK-kniesoren die daar op letten.

In dit stuk schrijft hij met de in de donkere dagen voor Kerst horende nostalgie over vroeger, en over hoe zijn moeder er haar hele leven mee geleefd heeft, met wat oorlog, doodsnood en honger en gebrek eigen lijk zijn. En dat daar niets romantisch aan is.

Hitchens constateert met verbazing dat hij zich inmiddels omringt weet met ‘mensen die oorlog wel een soort van grappig’ lijken te vinden. Mensen die denken dat ze in de Lord of the Rings meespelen, met Moskou als Mordor en Poetin in de rol van Sauron. En als Moskou Mordor is, dan zijn ‘wij’ natuurlijk allemaal Gandalf en Aragorn, of toch in ieder geval een soort Frodo of Sam, zeg ik er dan maar bij, klaar om Oekraïne uit de handen van Mordor te bevrijden.Dat dit beeld niet strookt met de werkelijkheid laat Hitchens zien aan onder meer de hand van de gebiedsuitbreidingen aan de kant van Moskou respectievelijk de NATO, en aan het aantal oorlogen dat over en weer gevoerd zijn.

Lees verder Dit is de tijd van het jaar om even geen oorlog met Poetin te willen

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pegida. In Dresden begint de victorie. Nu Nederland nog.

pegida
Still ARD

Door Joost Niemöller

Als de gewone burger zijn stem wil laten horen, moet hij (of zij) iets doen wat tegen de eigen natuur in gaat: De straat op. Politieke activiteit vertonen. De gewone burger heeft zich meer en meer uit het maatschappelijke veld terug getrokken. Dat proces heeft zich vanaf de jaren zestig ingezet. Het wordt met behulp van een imposante hoeveelheid data beschreven in een boek over de steeds meer geïsoleerd geraakte en passief geworden Amerikaanse burgers: Bowling Alone.

Later, in een zeer veel besproken en geciteerde wetenschappelijke publicatie gaf Putnam, tegen zijn zin, want hij is links, aan dat de data onweerlegbaar aangaven dat dit isolement en de apathie van de burgers wordt veroorzaakt door de multiculturele samenleving. Immigratie, met andere woorden, maakt de burgers onmondig en passief. We hebben dit proces in de laatste veertig, vijftig jaar zien voltrekken. Wat doen we? We doen ons werk. We hangen voor de televisie. En we ergeren ons.

Alleen uit het stemgedrag van die burgers blijkt het ongenoegen. Zo zien we overal in Europa nu de opkomst van anti-immigratie partijen, die tegelijk ook anti-EU partijen zijn. Ik noem die beweging het Nieuw Realisme. Je mag het trouwens noemen zoals je het wilt. Het zijn patriottische en nationalistische bewegingen, en door de zittende orde worden ze ‘racistisch’ genoemd. Een woord waar een grote bijtende kracht vanuit gaat, zonder dat iemand weet wat het betekent. In feite houdt de ‘racisme’ beschuldiging in dat blanken geen gemeenschappen mogen vormen. Want als blanken gemeenschappen vormen, met hun eigen normen en waarden, dan maken ze onderscheid, en onderscheid maken heet in het linkse ‘denken’ racisme.

Lees verder Pegida. In Dresden begint de victorie. Nu Nederland nog.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Martelen met Amerika

510px-CIA.svgDoor Caroline Vonhoff

Deze week is de gekuiste versie uitgekomen van de door de CIA (en god maar weten verder wie) bedreven martelingen van ‘mensen die dat wel verdiend zullen hebben’. Wat er al dan niet onthuld mocht worden over die praktijken, is onderwerp van voortdurend overleg geweest tussen alle betrokken (want betrokken zijn ze allemaal) partijen in de VS. Nou lijkt gewaterboard (de US hing Japanners die dat gedaan hadden, gewoon op na WOII) me al geen feest, en sensorische deprivatie al evenmin, en aangerand worden door een stel Amerikaanse soldaten het laatste wat een mens moet willen, maar daartoe heeft de zaak zich niet beperkt. Bijvoorbeeld een VN-rapport over de US en martelingen . Maar ook hardnekkige verhalen over kinderen die voor de ogen van hun ouders met accuzuur anaal worden verkracht, en dergelijke zaken meer. Bijna te gruwelijk om te schrijven inderdaad, maar als het hek eenmaal van de dam is, dan is de sky the limit.

En dan heb je het nog steeds over ‘gewone martelingen’, martelingen in iets van een één-op-één situatie voordoen, met de bedoeling iets te achterhalen, bijvoorbeeld wie nou achter die 9/11 situatie zat, of waar ze nou zijn, die massavernietigingswapens of waar Gadaffi al die viagra voor groepsverkrachtingen vandaan haalde, enzovoorts enzoverder.

Lees verder Martelen met Amerika

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Schaf wet godsdienstvrijheid af

P1460222Door Don Doherty

Religie is een ouderwetse en ruimschoots achterhaalde poging het leven te verklaren aan de hand van een opperwezen. Anno 2014 mogen we het gerust een bespottelijk concept noemen, er is werkelijk niets dat ook maar het vermoeden van een god legitimeert. Desondanks geniet religie twee belangrijke grondwettelijke privileges; artikel 6 en 23 van de Grondwet. Denk hierbij aan het ‘recht op verminking’ van kinderen, door circumcisie zonder medische indicatie uit te voeren zonder toestemming van de patiënt. Of onverdoofd slachten, een procedure die zonder godsdienstige grondslag verboden zou zijn, maar bij de gratie van artikel 6 mag bestaan.

In dit artikel wil ik de relevantie van deze artikelen en hun functie in de moderne samenleving ter discussie stellen, toewerkende naar de conclusie dat de artikelen 6 en 23 Grondwet geschrapt en/of gewijzigd kunnen worden.

Lees verder Schaf wet godsdienstvrijheid af

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Brekend. Protest tegen nieuwe asielcentra gaat landelijk.

imageDoor Joost Niemöller

Opmerkelijk nieuws. De lokale protesten tegen de bouw van nieuwe asielcentra in het land, als gevolg van de komst van zeer vele Syrische asielzoekers, hebben zich verenigd in een landelijk platform, AZC Alert. Er is zo samenwerking tot stand gekomen tussen het burgercomité Eindhoven,  burgercomité Cranendonck (Cranendonck in Opstand), burgercomité Enschede, burgercomité Middelburg, burgercomité Leerdam en burgercomité Oranje. AZC Alert laat in een persbericht weten: “Wij verwachten gezien de werkwijze van het COA snel uit te breiden met meerdere comités door heel het land.” Er is nu een centrale website: http://www.azc-alert.nl.

Ik sprak met Anita Hendriks, woordvoerder Burgercomité Eindhoven.

Lees verder Brekend. Protest tegen nieuwe asielcentra gaat landelijk.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Maken eventuele verkiezingen uit?!

P1020459Door Boy van Meetelen

 

Mensen zijn druk bezig te speculeren of het kabinet nu wel of niet gaat vallen. Ze gaan er maar per definitie van uit dat het nooit erger kan worden dan dit kabinet. Toch ben ik wel degelijk overtuigd dat het nog beroerder kan.

D66 staat nu al bovenaan in de peilingen van sommige onderzoeksbureaus. Als dat uitkomt zal Alexander Pechtold de nieuwe Nederlandse premier worden. Hij zal dan waarschijnlijk de leiding gaan hebben over een nieuw Paars kabinet van D66-VVD en waarschijnlijk het CDA met als het nodig zou zijn voor de zetels, een aanvulling van de ChristenUnie.

De PVV kan dan wel groeien en zelfs de één na grootste- of zelfs grootste partij van Nederland worden, maar in het beleid zal geen wezenlijke omslag plaatsvinden. Men zal eerder NOG meer pro-EU worden en nog meer immigranten willen opnemen en nog meer de islam vertroetelen.

Lees verder Maken eventuele verkiezingen uit?!

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Lezing MH17. Verslagje.

lezing foto
Foto van Dick H. Ahles. via Twitter.

Door Caroline Vonhoff

Op 17 december jl sprak Joost Niemöller in Baarn over zijn boek en onderzoek naar de MH 17. Ik vroeg me af hoe dat gegaan was, en legde Joost daarover enkele vragen voor, ook met het oog op verdere verspreiding van wat anders tot de 54 oren van de toehoorders alleen beperkt zou blijven. Bij deze een in interview-vorm gemaakt verslag.

Waren er veel belangstellenden?

“Het zaaltje te Baarn was helemaal vol. Er moesten stoelen bijgezet worden. Maar het was wel een klein zaaltje hoor. Er waren 27 mensen. Dat is een prettig gezelschap trouwens, want dan kunnen anderen ook makkelijk en vrij aan het woord komen. Huiskamerstijl.”

Wat is jouw indruk van de reden voor de belangstelling?

“Uit gesprekken bleek al snel dat de mensen zich druk maken over het liegen en draaien van de Nederlandse regering. Het wantrouwen is groot. Nu moet ik zeggen dat deze mensen niet op mij de indruk maken dat ze daarvoor al een volledig vertrouwen in het kabinet Rutte hadden. Of in de manier waarop de Amerikanen met name grote oorlogen lijken te manipuleren, uiteindelijk vanwege het veilig stellen van particuliere belangen. De naam ‘Libië’ klonk bijvoorbeeld. Maar moesten ‘we’ dat eigenlijk kapot bombarderen, met de huidige puinhoop als gevolg? En dat terwijl ‘we’ diezelfde Kadaffi toch tientallen jaren in het zadel lieten zitten. Het is, zo bleek uit de gesprekken met de aanwezigen, ook tijdens de lezing -want ik houd ervan als mensen zich vrij genoeg voelen om ‘in te breken’ – niet zo moeilijk om een direct verband te zien tussen het bombarderen van Servië, van Libië, naar de mogelijke false flag operatie boven Oost-Oekraïne. Een paar aanwezigen wisten heel veel van Oekraïne, en van de verhoudingen daar. Veel meer dan ik. Ik ben geen Oekraïne kenner. Ik ben ook geen Rusland kenner. Het gaat mij toch in de eerste plaats om de veiligheid van Nederlandse burgers en om de vraag of deze regering die veiligheid wel kan garanderen. Het heeft me eerlijk gezegd best lang gekost voor ik daar zelf achter was: Wat is nu eigenlijk het verhaal bij MH17? Nu, dit dus.”

Lees verder Lezing MH17. Verslagje.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wilders: Minder! Minder! Minder! CBS: Meer! Meer! Meer!

P1040529Door Joost Niemöller

Vandaag werd bekend: Geert Wilders wordt voor de rechter gebracht omdat hij minder criminele Marokkanen in Nederland wil. Over het Marokkanenprobleem mag kennelijk alleen nog maar zeer omfloerst gesproken worden. Daarmee tekent zich een groot probleem af in wat we voor het gemak dan nog maar steeds de Nederlandse democratie noemen. Dat probleem is van demografische aard.

Over de immigranten die hier zijn aangekomen, of ze nu illegaal zijn of niet, crimineel zijn of niet, werkloos zijn of niet, de school voortijdig verlaten of niet, mag niets meer gezegd worden. Het ‘racismezwaard’ hangt boven iedere spreker die durft te zeggen waar het over gaat. Wilders spreekt al sinds jaar en dag over het probleem met de hoge criminaliteit onder Marokkanen. Hij vindt: Zet ze het land uit. Pak ze hun Nederlandse nationaliteit af. Meer Marokkanen betekent meer problemen. Minder Marokkanen betekent minder problemen. Willen we meer of minder Marokkanen? Minder! Minder!Minder! ‘Dan gaan we dat regelen.’

Volgens het OM is dat racisme. Kennelijk vormen Marokkanen een ras volgens het OM.  Wat natuurlijk volstrekte flauwekul is. Er zijn drie rassen op de wereld: Blanken, zwarten en Aziaten. Marokkanen zijn geen ras, maar vormen een nationaliteit. Sommige berbers zullen bovendien ook zeggen dat ze door de Arabieren opgelegde, islam gestuurde nationaliteit niet eens willen. ‘Minder berbers’, dat zou je met wat goede wil dan nog racistisch kunnen noemen.

Maar uit eerdere uitspraken van rechters hebben we kunnen zien dat deze rechters nooit kennis hebben genomen van de wetenschap op dit punt. Er zijn ook wetenschappers die zeggen dat er helemaal geen rassen bestaan. Er bestaan slechts ‘sociale constructies’. Dat is een woordspelletje. Maar als er helemaal geen rassen zouden bestaan, hoe zou Wilders dan veroordeeld kunnen worden wegens racisme?

Lees verder Wilders: Minder! Minder! Minder! CBS: Meer! Meer! Meer!

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail