Het verraad van Annabel Nanninga

Door Ronald Kaatee

P1460135GeenStijl, De Telegraaf en de VVD dienen ervoor om de rechterflank van het establishment af te dekken. Met hun informatievoorziening en campagnes beogen ze de maatschappelijke onvrede in een voor het establishment ongevaarlijke richting te kanaliseren. In de praktijk betekent dat dat kritiek op de uitwassen van de immigratiepolitiek en de multiculturele samenleving geoorloofd en vanwege de geloofwaardigheid in toenemende mate noodzakelijk is, maar dat fundamentele maatschappelijke wijzigingen voorkomen moeten worden.

Af en toe bloeit er binnen deze volksverlakkerij een fraaie bloem. Op GeenStijl was Annabel Nanninga zo’n bloem. Een bloem die goed in de gaten leek te hebben wat voor een existentiële dreiging de islam voor onze manier van leven betekent en die daar scherp en humoristisch over schreef. Op GeenStijl kom ik niet vaak, maar het leek wel of al haar artikelen ook bij E.J. Bron verschenen. Daar doorgeplaatst dankzij Martien Pennings die haar liefdevol ‘mijn beste leerlinge’ noemde. Op datzelfde blog schreef Henk V. op 8 augustus vorig jaar: ‘A. Nanninga is een absolute topper in de wereld van het kritische denken en sinds zij GeenStijl op stijlvolle, vlijmscherpe manier verrijkt, is die site voor ons een machtige medestander gebleken.’

Maar nu is deze ‘absolute topper in de wereld van het kritische denken’ dus overgestapt naar Jalta.nl, het nieuwste project van de bewaker van de status quo, Joshua Livestro. Joshua Livestro is de voormalige rechterhand van Frits Bolkestein (die ook voor Jalta.nl gaat schrijven) die met DDS heeft aangetoond dat hij maar een zeer beperkte opvatting heeft over de vrijheid van meningsuiting en dat hij kritiek op de (overigens niet-bestaande) gematigde islam niet duldt. Juist op een moment dat de toestand in de wereld onomstotelijk aantoont dat critici van de islam als Fortuyn, Wilders, Hirsi Ali, Jansen, Pennings, Condell, Geller, Spencer, Wood en al die anderen het van A tot Z bij het rechte eind hebben, juist op dat moment stapt mevrouw Nanninga bij Livestro c.s. achter de betaalmuur. Juist op het moment dat het erop aankomt het politiek correcte verhaal te onttakelen dat verschijnselen als de Islamitische Staat niets met de islam hebben te maken.

De MSM helpt natuurlijk met de nodige publiciteit graag mee om dit initiatief te laten slagen. Zo plaatste de Volkskrant op 18 september een opiniestuk van de hand van hoofdredacteur Livestro en adjunct-hoofdredacteur Nanninga. Zij geven daarin aan dat Jalta.nl met een overtuigend intellectueel weerwoord op het ‘dictatoriale sofisme’ van Poetin en Erdogan en de ‘openlijke minachting van de fundamentalisten’ gaat komen.

‘Dictatoriaal sofisme’ zal het bij de doelgroep vast leuk doen, maar als we op de kwaliteit van dit opiniestuk moeten afgaan, valt te vrezen dat het resultaat bedroevend zal zijn. Zo schrijven ze: ‘De grenzen van de EU lijken de grenzen van het liberaal-democratische ideaal te worden. Als er al druk wordt uitgeoefend op die grenzen dan is het van buitenaf, vanuit de periferie richting Europa.’ Het negeren van de uitkomsten van het referendum van 2005 over een Europese Grondwet mag dan in kringen van het establishment een liberaal-democratisch ideaal zijn, het negeren van een vijfde colonne van sharia-aanhangers lijkt me toch een uiting van verregaande intellectuele verdwazing.

Vervolgens komen ze met een citaat uit Het einde van de geschiedenis en de laatste mens van Fukuyama waaruit diezelfde intellectuele verdwazing en waarschijnlijk ook halsstarrig onbegrip van de islam blijkt. Fukuyama ging er destijds (1992) vanuit dat met het einde van de Koude Oorlog de westerse liberale democratie algemeen als superieure manier van samenleven zou worden gezien. Toch achtte Fukuyama denkbaar ‘dat sommige passagiers bij het bereiken van de eindbestemming de omgeving eens bestuderen, die als ontoereikend verwerpen en vervolgens gewoon verder trekken.’ Die eindbestemming is de westerse liberale democratie. Livestro en Nanninga concluderen: ‘Zo gebeurde het in Rusland, Turkije en het Midden-Oosten. Zo gebeurt het ook in sommige buitenwijken van onze grote steden, waar radicaal-islamitische jongeren ondanks alle evidente voordelen toch onze vrijheid en welvaart verwerpen.’ Heeft iemand ooit het Midden-Oosten (op Israël na dan) op de eindbestemming zien arriveren? Turkije? De 70% van de Europese moslims die liever onder de sharia willen leven?

Jalta.nl – nog maar nauwelijks gestart en nu al zover van het intellectuele padje.

Ronald Kaatee, redacteur Populistische Omroep Nederland

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komst 700 asielzoekers. Eindhoven in opstand.

image plaatjeVanochtend werden er door bewoners van Eindhoven spandoeken opgehangen bij de Oranjerie. Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft besloten dat daar 700 asielzoekers gehuisvest worden.

Dit, terwijl de dienstdoende wethouder van Eindhoven eerder beloofde dat dit niet zou gebeuren.

Dit zonder enige vorm van overleg met de bewoners. Het gaat hier om twee wijken met koopwoningen. Deze zien dat de prijzen van hun huizen gedaald zijn. Geen prettige wetenschap in tijden van crisis. (Ook al beweert het kabinet het omgekeerde.)

Deze spandoeken zijn een eerste teken dat de bewoners van Eindhoven niet van plan zijn over zich heen te laten lopen.

We houden het in de gaten.

Contactgegevens:

FaceBook: http://on.fb.me/ZzaGKd
GooglePlus: http://bit.ly/1uPdUVt
E-mail: geenasielzoekersorangerie@gmail.com

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Handen af van de Gouden Koets

P1040858Door Hans Moll

Barryl Biekman ziet nieuwe kansen om de Gouden Koets te stoppen, aldus NRC Handelsblad onlangs. Mevrouw Biekman verzet zich al jaren tegen de ceremoniële tocht op de derde dinsdag van september. Wat haar stoort, is het negentiende-eeuwse zijpaneel op de Gouden Koets, ‘Hulde der Koloniën’ van Nicolaas van der Waay (1855-1936).

Biekman (64) is een creoolse Surinamer en beroeps anti-kolonialist. Zo is zij onder andere voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden. Volgens haar verheerlijkt het gewraakte paneel ‘de slavernij en het kolonialisme’ en dat, zegt ze:  ‘terwijl de Verenigde Naties slavernij als een misdaad tegen de mensheid hebben bestempeld’.

Biekman voelt zich gesterkt in haar aanval op de Gouden Koets door een beslissing van de Rechtbank Amsterdam. Die oordeelde dat de gemeente ‘onzorgvuldig’ is geweest bij het verlenen van een vergunning voor de Sinterklaas-intocht. De rechter achtte het stereotype van Zwarte Piet kwetsend. De Raad van State doet in november een uitspraak . Biekman: “Als de Raad van State straks bevestigt dat Zwarte Piet kwetsend is voor zwarte mensen, wat denkt u dat dan de consequenties zijn voor de Gouden Koets?”

Allereerst het paneel. Van der Waay Biekman schilderde halfnaakte negers en Javanen die zich onderdanig opstellen tegenover een blanke vorstin. Biekman noemt de afgebeelde Afrikanen en Aziaten ‘naakt’, maar dat zijn ze niet. Onderdanig stellen zij zich wel op, hoewel niet allemaal. Een aantal klaarblijkelijk Javaanse vorsten staat gewoon, net als de blanke omstanders van wie er trouwens ook twee niet geheel gekleed zijn. Men moet ook als het om retoriek gaat nauwkeurig kunnen waarnemen en weergeven.

Biekman is al jaren een geziene spreker op internationale fora gewijd aan de slavernij en de ‘Afrikaanse diaspora’. Hoe zij in die discussie staat, vertolkte zij misschien het pregnants toen zij in een toespraak vertelde dat bij haar thuis aan de muur zeven posters prijken van Malcolm X. Een zwarte Amerikaanse activist, bekend onder meer van het citaat ‘de waarheid staat aan de kant van de onderdrukten’. Biekman is ook auteur van het D66-initiatiefvoorstel Diversiteitsbeleid: etnisch culturele minderheden bij de provincie Zuid-Holland. Kortom hard core Gutmensch.

Haar verwijzing naar de Verenigde Naties om Zwarte Piet en Gouden Koets te tackelen, roept de omstreden World Conference Against Racism van 2001 in herinnering. Voluit heette de conferentie World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Deelnemers aan deze conferentie riepen op om Zionisme gelijk te stellen aan racisme waarop de Verenigde Staten en Israël weg liepen.

Een van de besluiten van Durban luidde: ‘We erkennen dat kolonialisme heeft geleid tot racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daaraan gerelateerde onverdraagzaamheid en dat Afrikanen, mensen van Afrikaanse afkomst, en mensen van Aziatische afkomst en inheemse volken, slachtoffer zijn geweest van het kolonialisme en dat zij nog steeds slachtoffer zijn van de consequenties van het kolonialisme’.

Op het gewraakte paneel van de Gouden Koets stellen een aantal niet-blanken zich onderdanig op, daarin heeft Biekman gelijk. Onderdanig is de evenknie van neerbuigend. Dat eind negentiende eeuw veel blanken neerkeken op niet-blanken is onmiskenbaar. Dat begin 21ste eeuw veel niet-blanken daar weinig begrip voor hebben is ook begrijpelijk. Maar valt de houding van de blanken pakweg anno 1880 ook te begrijpen? Is er kortom begrip op te brengen voor neerbuigendheid, voor een houding die we nu racistisch noemen?

Zeker is dat de Christelijke wereld in Afrika en Azië veel gewoonten tegenkwam die zij voor barbaars en primitief hield. Kannibalisme, koppensnellen, veelwijverij, slavernij, krachtige stamen die zwakkere tot prooi maakten, weduweverbranding, hekserij en heksenvervolging, despotism etc. Het koloniale bewind maakte aan veel van deze in zijn ogen verwerpelijke gebruiken een eind.

Op een van de panelen van de Gouden Koets zien we hoe een blanke vrouw haar hand legt op de arm van waarschijnlijk een Arabische man die een koelie een klap wil geven. De algemene boodschap van het paneel is dat de blanken de ‘lagere rassen’ recht en welvaart brachten. Het idee van een hiërarchie van rassen was gemeengoed tot het midden van de vorige eeuw. Na de dekolonisatie is dat veranderd.

Geschiedenis moet inderdaad verwarrend zijn voor Afrikanen en Aziaten die zich beledigd voelen door wat in het verleden is gebeurd. Aan de ene kant willen zij niet herinnerd worden aan de lage status die zij ooit hadden. Aan de andere kant is het moeilijk de bedenkelijke gebruiken van hun voorouders te verdedigen. Die verwarring is de prijs die je moet betalen als je met de morele bril van nu naar het verleden kijkt. Overigens is die verwarring niet voorbehouden aan niet-blanken. De blanke intelligentsia in het Westen heeft het kolonialisme tot een van de grote kwaden van de geschiedenis verheven.

Door de bril van het anti-kolonialisme is het bijna onmogelijk geworden om een aantal interessante vragen te stellen. Bijvoorbeeld, slaagden de blanken er in het analfabetisme te beteugelen? Konden zij een eind maken aan de vele oorlogjes tussen rivaliserende prinsdommen? Wisten zij aan stammenstrijd paal en perk te stellen? Werd in sommige gebieden niet een halt geroepen aan de dagelijkse angst onthoofd, ontvoerd of gemarteld te worden?

Dit soort vragen brengt ons bij 2014. Het Westen wordt weer geconfronteerd met een primitieve en barbaarse cultuur. Opnieuw zien we mensen op grote schaal vrezen voor hun leven. We zien mensen onthoofd worden, we zien gekruisigde en verminkte lijken, we zien massa-executies. We zijn getuige van verkrachtingen, plunderingen en moorden op een bijna prekoloniale schaal.

We kijken tegelijkertijd naar een cultuur die we geen cultuur durven noemen. Maar ongeacht deze angst delen de daders van al die verschrikkelijke daden met hun medeplichtigen een godsgeloof, een visie op de toekomst, een verklaring van het verleden, kortom, een cultuur. Alleen wij, westerlingen, durven die cultuur geen cultuur te noemen. We zijn namelijk bang uitgemaakt te worden voor kolonialen en racisten. Dat is wat de Biekmannen van deze tijd hebben bereikt. In het Westen wordt geworsteld met de openlijke barbarij van IS, Hamas, al Qaida, Talibaan etc. Waarom? Omdat het ons aan woorden ontbreekt deze barbarij aan de kaak te stellen. Het oude, morele narratief van het Westen is in diskrediet geraakt.

In de Westerse moraliteit is een schism gekomen. Aan de ene kant vinden de mensen die de Biekmannen en Gairo’s gelijk geven. Zij zijn bang uitgemaakt te worden voor racist, voor neokoloniaal, voor vreemdelingenhater. Daar tegenover staan mensen die zeggen: Sinterklaas is een kinderfeest. Een kinderfeest dat nooit heeft beoogd zwarten te discrimineren. Die zeggen de Gouden Koets is een monument uit een voorbije tijd. Een tijd die als alle tijden goede en slechte kanten kent.

In de tijd van de Gouden Koets waren goed en kwaad scherp gedefinieerd. Toen werd menseneten zonder voorbehoud slecht gevonden, net als koppensnellen. Toen was mensen doden of tot slaaf maken omdat ze en ander geloof aanhingen gewoon verwerpelijk. Niemand die zei: het is hun eigen cultuur, daar moeten we ons niet mee bemoeien. Met het verwerpen van het koloniale narratief is ook de duidelijke definitie van barbarij weg gegooid.

De discussie gaat eigenlijk niet om Zwarte Piet of Gouden Koets. De discussie gaat over de angst racist te worden genoemd. Laten we dat nu maar eens uitspreken: Biekman, Gario, noem ons maar racist. Jullie feestje. Maar blijf van onze geschiedenis af. We hebben die geschiedenis nog nodig.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Meer! Meer! Meer!

BtV_WsIIUAAnbyjDoor Caroline Vonhoff

Stel je bent een niet al te slim iemand met een gewelddadige aard en een kort lontje. En stel dat je geleerd hebt dat je Gods (of Allahs) gift to the world bent, en je diep in je domme brein eigenlijk wel beter weet. Kortom, dan rest je niet anders dan je eigen overbodigheid, je eigen tekorten, je eigen misluktheid, af te reageren op alles wat je aan jouw eigen nietswaardigheid herinnert. En dat is dan helaas ongeveer alles, want meekomen in de beschaafde wereld, dat zat er niet in, dat zit er niet in en zal er ook nooit inzitten. Je weet misschien niet veel en snapt maar weinig, maar dát, dat begrijp je nog net. Niet op een rationeel niveau trouwens, want zo een niveau heb je niet, maar meer in je nekharen. Je bent en blijft een lul, en zelfs als je naar ISIS afreist om de een of de andere strijd te strijden, dan rest je weinig anders dan je te laten uitwonen door de eerste de beste ISIS-strijder die daar de behoefte toe voelt. Kortom, de situatie is buitengewoon beroerd in een samenleving waar voor geitenhoeders en ander eenvoudig werk, maar weinig emplooi is. Inderdaad, met jou komt het niet meer goed, en het enige positieve wat je nog kan doen, is je niet voortplanten.

Kortom, een treurig lot waarvan het mooi geweest zou zijn als je ouders je ervoor gespaard hadden, maar helaas, dat is dus niet gebeurd en daar ben je dan, helemaal de hyena waarvan al velen verwachtten dat je het zou worden. Het enige wat je nog rest is je gewelddadige agressie afreageren op een samenleving die daar ook nog eens buitengewoon veel voor betaalt, voor jouw onaangename aanwezigheid, je ongecontroleerde gedrag en je agressieve aanwezigheid. Jouw wraak is veel kosten (bijzonder onderwijs, begeleiding van je wieg tot je graf, doden en gewonden in je omgeving enzovoorts enzoverder). Je verdient je kost (na alle begeleiding ga je zo levenslang de Wajong in, en dat is blijkbaar ook een loopbaanperspectief) met onaangepast te zijn, en inderdaad, iets anders zit er niet in.

Gelukkig ben je geen meisje dus helemaal waardeloos ben je niet, of eigenlijk: dat ben je wel, maar gelukkig zijn altijd nog 3,5 miljard mensen op wie je neer kunt kijken en die je desgewenst mag mishandelen, verkrachten, doodslaan en wat er verder zoal in je broeierige brein opkomt.

Aangezien je kennelijk niet mag zeggen dat we liever minder van jouw soort hebben, zeg ik maar iets wat kennelijk wel door de beugel van de door de staat toegelaten moraal mag, van jouw soort moeten we er  Meer! Meer! Meer!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Gemeente loog tegen bewoners: wel asielzoekers!

IMG_7380Zojuist bekend: In Eindhoven worden op grote schaal asielzoekers gehuisvest.

Het betreft een tijdelijke opvang voor bejaarden. Containerwoningen, bedoeld om weer weg te halen. Maar nu wordt het dus definitief, want het gaat om asielzoekers met een verblijfstatus. Officieel twee jaar.

Er is in het tijdelijk bedoelde containercomplex maar weinig ruimte. 120 plaatsen. Voor 700 asielzoekers.

Een garantie dus voor chaos.

Maar het ergste is nog: De gemeente Eindhoven loog er gewoon over.

In mei liet de wethouder nog weten, n.a.v. vragen van de plaatselijke LPF: Nee hoor, komt geen asielzoekerscentrum.

Om het komende asielzoekerscentrum heen bevinden zich twee wijken met koopwoningen. Deze bewoners weten dus dat per vandaag de prijs van hun woningen gedaald is. Er is geen enkel overleg geweest met de omwonenden. Ze zijn in slaap gesust met een leugen.

Zo gaat de overheid dus met zijn burgers om. Een grof schandaal. Het is te hopen dat de bewoners luid en duidelijk hun proteststem laten horen. Ook al is het besluit dus al achter hun rug om genomen.

Ergens moet de grens bereikt zijn!

Mocht u in de buurt wonen en ook kwaad zijn over wat u is aangedaan, schrijf dan naar deze buurtbewoonster die ten einde raad is. Het is tijd voor actie uit de buurt:

anita.hendriks68@gmail.com

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

In Koewacht is het leven nog goed

170px-Koewacht_wapen.svgDoor Caroline Vonhoff

Om zakelijke redenen was ik vorige week in Zeeland. En dan niet zomaar Zeeland maar in een moeilijk bereikbaar stukje Zeeland, in het plaatsje Koewacht, een stadje dat deels Nederlands, deels Belgisch is. Een redelijk vlotte reis vanuit Amsterdam over het HSL traject naar Rotterdam, en dan overstappen naar Goes. De HSL gaat naar mijn waarneming ongeveer net zo snel als een normale trein en de tijdwinst wordt dan ook vooral geboekt doordat er alleen op Schiphol gestopt wordt. Wat een verschil met de TGV en met de Duitse versies daarvan, waar echt vaart wordt gemaakt en zelfs de auto’s op de Duitse autobanen lijken te kruipen bij het er parallel aan rijden. Maar niet gezeurd of getreurd, want het ging als een zonnetje met toeslag, en het voordeel van de verdere reis Rotterdam-Goes was dat naar gelang het minder Rotterdam en meer Zeeland werd, ik werd bevangen door het gevoel op vakantie te zijn. Van Goes is het dan nog ongeveer een uurtje stevig met de auto doorrijden, en dan ben je er, in Koewacht. Het landschap is er heel anders dan ik had verwacht, veel natter, veel beboster en veel mooier (overal grote kreken, met hier en daar een fontein erin) met lange beboste wegen als in Frankrijk de Routes Napoleon. Die zijn beboomd om soldaten en reizigers van schaduw te voorzien, misschien dat dat hier ook het geval is (geweest)?

Uit accijnsoverwegingen was het ook nog eens aangenaam dat je zo naar België loopt, en de frites waren daar ook nog eens heel goed. En er was nog een ouderwetse bakker met allerlei kruidenierswaren ook, en een dame die daar wonderlijk in paste, in die winkel. Kortom, een en al aangenaam verpozen in een gebied dat door het toerisme vergeten lijkt.

Maar waarom ik eigenlijk schrijf is dat het zo vreemd was, om je tas in de auto te laten liggen met de ramen open en die tas in het zicht, en dat je dan als Amsterdammer wat zenuwachtig wordt, als je zelf uit het zicht gaat. Niet dat er -anders dan een dossier- veel te stelen was, maar dat was aan die tas niet te zien.

Door de gastheer werd me echter verzekerd dat ik niet zo gek moest doen, en die tas gewoon kon laten liggen. Dat heb ik gedaan, en dat voelde -nadat ik mijn riskante daad had weten te vergeten- ontzettend lekker, dat je je spullen niet aan jezelf hoeft vast te binden om ze niet kwijt te raken. Dat je gewoon (na gedane zaken) aan de wijn kunt gaan en je niet druk hoeft te maken, want dat dossier loopt niet weg, en wordt ook niet weggenomen. Opeens leek Nederland weer zoals het vroeger was en realiseer je je weer wat een vrijheid veiligheid is en geeft. Niet vanwege blauw op straat, want dat geeft geen veiligheid maar is het symbool van onveiligheid door staat en vrijgevestigde criminelen, maar ‘gewoon’ veiligheid door de afwezigheid van bedreigingen. Opeens heb je het weer, dat ontspannen gevoel dat in Nederland, in Amsterdam, vroeger zo gewoon was dat je het niet eens opmerkte. En dat in een plaats die eerder bekend stond vanwege de strooptochten die erheen ondernomen werden vanuit Axel, en nog een veelheid aan andere vijandelijkheden en omstreden-zijn.

Tijden veranderen, ook al lijken ze hier en daar te hebben stilgestaan.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waarom ik niet bij Jalta zit

P1040356Er is dezer dagen veel aandacht voor de betaalsite van Joshua Livestro, Jalta. Zelf schreef ik enkele jaren voor die andere website van Joshua, De Dagelijkse Standaard. Nu komt de vraag langs of ik ook mee doe. Nee dus.

Ik ben niet gevraagd. En als ik gevraagd was, zou ik het niet doen.

Er is, voor zover ik weet, geen conflict tussen Joshua en mij, maar ik begrijp wel heel goed waarom hij me niet vraagt, namelijk om dezelfde reden als dat ik er niet aan mee zou doen.

Jalta is een rechtse website.

Zelf ben ik niet rechts. Ik was het vroeger niet en ik ben het nu niet. Rechts heeft een groot vertrouwen in het oplossend vermogen van de markt. De markt is per definitie globalistisch. Meer markt betekent meer immigratie, minder Nederland, meer EU. Rechts betekent ook een confrontatiepolitiek met Poetin. Als je wilt weten waar rechts voor staat, kijk dan maar eens waar Amerikaans rechts voor staat.  Kijk maar eens naar McCain. Kijk maar eens naar The Wall Street Journal, of naar The Economist. Sterk pro-immigratie, sterk pro-bedrijfsleven, sterk anti-gewone mensen. Sterk anti-Russisch. Sterk pro-Saoedi-Arabië.

De Dagelijkse Standaard was jarenlang bezig met een uitgesproken anti-Wilders campagne. Daar zal Jalta zeker mee doorgaan. Ik was daar een van de weinige schrijvers die de positieve kanten van Wilders wilde benadrukken. Overigens kreeg ik daar alle vrijheid voor. Zelfs toen De Dagelijkse Standaard hard werd aangevallen omdat ik aandacht besteedde aan de biologische kanten van de verschillen tussen mensen (en rassen) heeft Joshua me nooit het woord ontnomen. Dat zijn dingen die ik niet vergeet. In die zin is hij een ware liberaal.

Ik zit zeg maar op de Bosma lijn: sterke verzorgingsstaat, grenscontroles invoeren, uit de EU. Dat wil niet zeggen dat ik het met alle ideeën van Wilders eens ben. Maar wel met de essentie: Kiezen voor Nederland is kiezen voor een Nederlandse gemeenschap. Voor Nederlandse normen en waarden. Voor een seculiere samenleving, dus niet voor de ambities van de islam. Kiezen voor Nederland is kiezen voor een soeverein Nederland.

Multi etnische samenlevingen vallen vroeg of laat uiteen. Dat zien we nu in Oekraïne. Dat betekent niet dat niet-blanken minder rechten zouden mogen hebben in Nederland. Integendeel. Het betekent wel dat er een limiet moet staat op het binnenlaten van niet-Nederlanders. Deze demografische processen doen Nederland verdwijnen. De Zwarte Piet discussie is daar de uiting van.

De hernieuwde verhitting van de Koude oorlogsgedachte, die ook Jalta voorstaat, getuige hun trailer en de gekozen naam, is een manier om de discussie af te leiden. In mijn optiek is Poetin niet de vijand, maar ISIS wel.

Er zijn dus belangrijke inhoudelijke verschillen. Te grote verschillen, wat mij betreft.

Verder wens ik Joshua zonder enige ironie al het goeds toe met zijn betaalsite. Het is een moedig initiatief. Hij heeft er hard voor gewerkt. Hij heeft kennelijk geld bij elkaar gekregen. En al die grote namen. Prima. “Laat honderden bloemen bloeien.”

Tja, je bent links of je bent niet links hè?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nederland op hakblok bij VN Veiligheidsraad door flut rapport MH17

Flag_of_the_United_Nations.svgRusland heeft om een spoedoverleg van de Veiligheidsraad gevraagd. Onderwerp: Het Nederlandse rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De bijeenkomst vindt morgenochtend plaats. Dat is nogal wat. Rusland is een groot land. Spoedvergaderingen van de Veiligheidsraad zijn meerstal groot internationaal nieuws. En nu is Nederland dus het onderwerp. Ons land. Zoiets komt zelden voor en je zou dus denken, dat is groot nieuws in Nederland. Maar dat is het helemaal niet. Het is nauwelijks nieuws.

Ik ga niet proberen dat te begrijpen. Ik weet allang dat de Nederlandse journalistiek geen oog meer heeft voor de grote lijn in de geschiedenis, zelfs niet als Nederland er tijdelijk het middelpunt van is. Tegen zoveel moedwillige luiheid is geen kruid gewassen.

Rusland oefende al eerder kritiek uit op het rapport. Terecht. Er staat bijna niks in. Maar belangrijker is natuurlijk de vraag waarom er niks in staat. Dat werd al beantwoord door het kabinet na Kamervragen. Daarin staat luid en duidelijk dat Nederland voor zowel het onderzoek van het OM als het onderzoek van de Onderzoeksraad deal sloot met Kiev. Het waren een heleboel Kamervragen en het waren dus een heleboel antwoorden, allemaal gerelateerd aan MH17. Veel te lastig voor de Nederlandse journalistiek, dus er werd geen aandacht aan besteed. En dan ook nog op het eind van een vrijdagmiddag ingeleverd, met het weekend voor de deur.

We weten hier toch wel hoe het zit: dronken separatisten schoten een raket af, het zal waarschijnlijk toch nooit duidelijk worden, jammer dan. Dat is de houding.

De Russen willen wel graag dat de zaak uitgezocht wordt. Dat is toch merkwaardig, niet, als het toch al duidelijk is dat de raket van Poetin kwam?  Anders dan de VS kwamen de Russen middels een persconferentie van een half uur met bewijsmateriaal: Satellietbeelden van Oekraïense Buk-M1 installaties die opgesteld stonden vlakbij de rampplek, radarbeelden, ook op video, waaruit op te maken valt dat een militair toestel dicht bij vlucht MH17 kwam. Aan het einde van de persconferentie kondigde Rusland aan zijn materiaal in te leveren bij de Onderzoeksraad. Dan konden ze daar zelf bekijken wat er wel of niet waar was.

En nu is het rapport van de Onderzoeksraad uit, en zien we dat ze inderdaad de beschikking hebben over Russische radargegevens en satellietfoto’s. Maar uit bijna niets in het rapport blijkt dat ze daar ook inderdaad gebruik van gemaakt hebben. Integendeel, waar de Russische radargegevens heel precies aangeven dat er drie minuten zaten tussen het moment dat vlucht MH17 geraakt werd en het moment waarop het toestel van de radar verdween, daar blijft het rapport van de Onderzoeksraad vaag, en verantwoordt de Onderzoeksraad niet waarom dat zo is.

Waarom niet?

Dat is heel simpel.  Minister Timmermans reisde gelijk na de ramp af naar Kiev en daar kookte hij een aantal exclusieve verdragen voor met de Oekraïense regering.  En niet met de Russen.

We hebben het dus niet over een onafhankelijk onderzoek, zoals zo vaak wordt beweerd. We hebben het hier over een politieke deal.

Daar is Rusland niet blij mee. En daarom ligt Nederland morgen op het hakblok in de Veiligheidsraad.

Nogal belangrijk nietwaar?

Mwoah, zeggen we hier.

Jammer dan, voor die nabestaanden. Jammer voor de waarheid.

Wat zei Rutte ook alweer? Iets met de onderste steen die boven moest komen? Ach ja. Dat was in de zomer. Dat was een hele andere Rutte.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Onafhankelijk Schotland is slecht nieuws voor Brussel

410px-Royal_Arms_of_the_Kingdom_of_Scotland.svg

De peilingen gaan op en neer maar de marges zijn klein, en meestal is bij een referendum de uitslag sowieso niet te voorspellen. Het is dus heel goed mogelijk dat de Schotten ervoor kiezen om onafhankelijk te zijn.  In interviews zag ik langskomen dat veel Schotten de regering van Groot Brittannië te rechts vinden. Ze voelen zich niet meer vertegenwoordigd. Zelf zouden de Schotten ook minder eurosceptisch zijn dan de Engelsen. Enfin, ik heb daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden, maar het is wel opmerkelijk, want een onafhankelijkheidsstreven gaat meestal toch in de richting van… onafhankelijkheid.

Stel dat Schotland onafhankelijk wordt. Dan moet het automatisch uit de EU en moet er opnieuw een jarenlange procedure opgestart worden om de Schotten weer toegang te verlenen. Daarvoor moeten de Europese landen unaniem instemmen. Het is de vraag of dit gebeurt. In een verstandig klinkende commentaar in Die Welt werd al vastgesteld dat de rancune in Engeland nogal groot zou zijn. Ook Spanje zou wel eens niet in kunnen stemmen, want  die willen de Catalanen geen worst voorhouden qua afscheiding. Een gebied dat zich afscheidt moet maar op de blaren zitten. En mogelijk denken meer Europese natiestaten daar zo over. Wat op zich ook ironisch is. Want het is juist de bedoeling van de EU dat de natiestaten ontmanteld worden, en zo’n afscheiding zou dus kunnen leiden tot een versterking van diezelfde natiestaten. Dat is dus slecht nieuws voor Brussel.

En dan: Zou Engeland plus Wales plus Noord Ierland nog wel een nettobetaler van de EU zijn? Negentig procent van de aardolie komt uit Schotland, om maar iets te noemen. En zo zou zich ook een ander scenario kunnen ontwikkelen. Schotland zou wel eens net als Noorwegen dat welvarende neefje van de EU kunnen worden dat het juist goed doet zonder lid van die EU te blijven. En dan zou de boodschap zijn: Kijk eens, buiten de EU doe je het beter dan binnen de EU. Ook een interessante boodschap voor Engeland, dat sowieso al op de wip zit, en dat zonder Schotland misschien nog wel meer geneigd zal zijn om te stemmen voor het verlaten van de EU bij dat beloofde referendum.

Hoe dan ook, een onafhankelijk Schotland pakt slecht uit voor de EU. Vandaar dat de elite in Brussel met angst en beven naar dat Schotse referendum zit te kijken, aldus die Welt.

Mooi.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

We leven in de dagen van de Apple Watch

41LwQINNv-LDoor Caroline Vonhoff

De dag der dagen, zo luidt de Nederlandse vertaling van Ira Levin dystopische toekomstroman This Perfect Day uit 1970. Het is de minst bekende van de overbekende dystopische romans, Brave New World en 1984. In de eerste roman worden ‘mensen’ gefokt in diverse categorieën naar gelang wat ze in de 62 jaar van hun leven zullen gaan doen, en zoet gehouden met de drug Soma. Mensen hebben geleerd van hun slavernij te houden. Liefde en vriendschap, haat en nijd bestaan niet meer, behalve dan bij de zogenaamde ‘wilden’.

In 1984 komt de wrede onderdrukking aan de orde, de wereld is grauw en denken al snel dubbeldenken, en verboden. De drug van het regime hier is de dagelijkse portie ‘haat’, en de enige groep waar nog enig leven inzit is de proles. Verraad van wat je was is de opdracht, en als gezegd wordt dat 2+2, vijf is, dan moet je dat niet alleen bevestigen maar ook graag willen geloven, zelfs als het 7 wordt.

Ira Levin heeft een toekomstvisie geschreven die nu al bijna heden is, zo bedacht ik me toen de Applewatch werd gepresenteerd.

Ook hier zijn mensen tot seksloze (maar wel seks bedrijvende) halfmensen vervallen, mensen die zich zoet laten houden met een maandelijkse injectie. En die op gezette tijden naar buiten gaan, naar dat deel van de natuur dat voor hun uitjes is toegestaan. Ze dragen allemaal een armband en die dient voor toestemming om verder te lopen/fietsen/gaan langs her en der geplaatste ‘tasters’ te worden gehaald. De wereld ziet er voor die mensen uit zoals die hen getoond wordt op aangepaste kaarten en met een opgelegde geschiedenis. Uiteraard is ook hier nog hoop, want de werkelijkheid kan niet altijd voor iedereen helemaal volledig verborgen worden, en eilanden die er zijn worden ook nog wel ontdekt als ze verborgen worden gehouden. Het boek eindigt, anders dan de beide andere, hoopgevend, er is een weg terug naar onszelf.

Maar ja, we zitten er wel midden in, in dat boek. De tasters hebben we al in de vorm van camera’s en de zelfspionage-apparaten waarzonder niemand de deur meer uit gaat. Parkeren kan je slechts betalen door je kenteken in te vullen, en het openbaar vervoer gaat met een chip en poortjes. Geen wonder dat er inmiddels ook balletjes worden opgegooid over het verplicht chippen van fietsen, want oh wee, je mocht eens uit het zicht raken, niet?

Hoewel mensen nog wel zelf werken en verdienen, krijgen ze daarvoor niet meer een salaris, maar eigenlijk een soort zakgeld, en hoeveel dat is, is naar believen van de al bestierende staat. Want dat je een loonstrook krijgt en werkt voor je geld, zegt al lang niet meer dat dat geld dan van jou is. Dat is het niet, je mag er wat van houden en krijgt een gunst, zakgeld dus.

En aan natuurgebieden waar je als burger niet in mag, daaraan zijn we inmiddels al zo gewend dat we er niet eens meer vreemd van opkijken, dat die er zijn. En uiteraard, er is iets voor te zeggen, voor rustgebieden voor dieren en natuur, maar daarvoor geldt: als dat niet zo zou wezen, dan zou het afsluiten van delen van Nederland voor mensen niet worden aanvaard. Enfin, kijk eens naar Agenda 21 om te zien wat de toekomst voor de in kippenhokken teruggedreven mens in petto heeft, want die mens dat ben jezelf.

Of kijk eens naar al die horizon-vervuilende windmolens, zo geplaatst dat de wijdse blik naar de horizon er een getraliede door wordt. Dat is in de meest welwillende interpretatie ervan, een ongelukkige bijkomstigheid, maar eerlijk gezegd denk ik van niet.

Getraliede vergezichten geven getraliede gedachten, net zoals dat onze wereld kleiner en vooral eindiger is geworden sinds we de sterren niet meer zien.

In plaats van naar de beschouwingen over de Troonrede te luisteren en je ziek te laten maken over de zoveelste aanval op je gezonde verstand, kan je ook Ira Levin lezen.

Zolang er leven is, is er immers hoop.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail