Samsom en het eeuwige Marokkanengelul

Gepubliceerd door in Geen categorie
25 april, 2014 om 12:38

P1050095Samsom vindt het een schande wat Wilders riep over minder Marokkanen. En ja, het is ook erg dat 43 % van de Nederlanders ook vindt dat er maar beter minder Marokkanen kunnen zijn. Maar hij vindt wel dat de PvdA na veertig jaar de problemen moet gaan benoemen, en daarom zei hij dus dat Marokkanen een etnisch monopolie hebben op straatcriminaliteit.

Als Wilders dat laatste had gezegd was dat een rel geworden. Dat weten we allemaal, maar dat zeggen we niet, want de afdeling ‘rel’ en ‘schande’ dat is de afdeling Wilders.

Samsom zegt: maar anders dan het schandalige wat Wilders doet, kom ik met oplossingen. De oplossingen. Je zou willen dat Pauw en Witteman dan eens vroegen: Aan welke oplossingen denkt u dan? Gewoon voor de vorm. En dat ze dan doorvroegen in die trant van ja, maar niet die ‘oplossingen’ van gisteren want die werkten niet weet u wel?

Dat doen ze niet. Want dat interesseert ze niet.

Het gaat Pauw & Witteman niet om het probleem. Het gaat ze alleen maar om het spelletje.

We hebben de afdeling benoemen. Dat is Wilders. We hebben de afdeling ‘ik ben netjes’, dat is Samsom en Pauw en Witteman. En we hebben de afdeling ‘oplossingen.’ Dat is de gevestigde politiek. En zo draaien we eeuwig in hetzelfde domme cirkeltje rond.

En op straat worden oude vrouwtjes nog steeds beroofd. Meisjes voor hoer uitgemaakt. Wordt er met veel geweld ingebroken enzovoort enzovoort. En het zijn heel vaak Marokkanen, en we weten het allemaal wel.

Vindt u dat ook niet zo treurig? Krijgt u ook niet eens het gevoel jongens bekijk het allemaal maar verder? Heeft u ook zo’n zin om op zijn minst die stekker eens een tijd uit de tv te trekken? Het is niet veel. Maar het geeft toch even rust.

Als je hem over pakweg een maand weer aanzet kun je zien dat er niets veranderd is.

Toch een fijn idee. Dat je niets gemist hebt en eens een maand lekker geleefd.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

In Duindorp is het omslagpunt bereikt

Gepubliceerd door in Geen categorie
24 april, 2014 om 12:38

Haagse_wijk-duindorpWat is het omslagpunt waarop blanken uit buurten wegtrekken? In Amerikaanse steden zien we hoe massaal die processen kunnen zijn. Detroit is een sterk voorbeeld. Na grote rassenrellen in 1967 begonnen de blanken de stad te verlaten.

In Nederland is de dynamiek anders. Mensen zijn hier afhankelijk van het woningbeleid van de overheid, zoals Floris van den Berg van Saproea aan geeft in een interessante analyse naar aanleiding van recente demografische gegevens van het CBS. Mensen gaan daarheen waar hen woningen worden toegewezen.

Wat we, zo geeft Floris van den Berg aan, vooral zien is dat de bevolking groeit in de drie grote steden (dus niet Utrecht meegerekend, dat een ander verloop kent) door de immigratie. Vervolgens is er sprake van een bevolkingsstroom uit diezelfde grote steden. De bevolkingsgroei in Nederland is vrijwel geheel te danken aan de immigratie en vindt dan ook bijna alleen in die grote steden plaats.

Een deel in de grote stad trekt weg naar kleinere, omliggende gemeenten, of verder weg. Een ander deel trekt zich terug in enclaves. Ook immigranten verzamelen zich het liefst bij hun eigen etnische groepen, maar, anders dan in bijvoorbeeld de VS, wordt dit door overheidsbeleid tegen gewerkt.

Waar het kan vindt dus segregatie plaats. Waar dat niet kan, of mag, ontstaan problemen.

De segregatie is goed te zien in een stad als Den Haag. Ik was daar twee dagen geleden omdat ik te gast was bij het programma 1 op Straat, dat live wordt uitgezonden vanuit een schoolbus die door heel Nederland rijdt.

(Hier kunt u de uitzending terugluisteren.)

De andere gast was Alfred Vierling, vroeger politiek assistent van Hans Janmaat, nu werkloos vanwege een Berufsverbot en wonend in Duindorp. Daar stond de bus.

Na afloop van de uitzending wilden we nog iets eten. Dat bleek in Duindorp niet mogelijk, zei Alfred Vierling. Er was daar wel een Turks restaurantje, maar dat was in de fik gevlogen. Het werd gerund door een aardige, moderne Turkse jongen, zei hij. Maar die zou op een bepaald moment zijn bruid uit Anatolië hebben overgehaald. En ja, toen ging het in de brand. Over de daders was niets bekend.

We wandelden dus naar de Vogelwijk. Dat is maar een klein stukje bos, maar je komt in een totaal andere wereld. Zo wandel je van een arme blanke buurt op een toplocatie (aan zee) naar een dure blanke villawijk, praktisch op dezelfde toplocatie, maar geheel van elkaar gescheiden.

In de Vogelwijk woont men in koophuizen. Men is vrij om te gaan en staan waar men wil. In Duindorp is die keuze er niet. Men is afhankelijk van het toewijzingsbeleid van woningbouwvereniging Vestia, die aan de leiband loopt van de gemeente. De politiek, die in Den Haag PvdA politiek is, verplicht arme mensen om etnisch te mengen. Door de toevloed van immigranten in Den Haag, komt dit in de praktijk erop neer dat arme blanken niet meer in hun wijken mogen wonen, en dat ze moeten gedogen dat hun wijken ‘zwarter’ worden. Kinderen van blanke gezinnen in Duindorp krijgen geen voorrang in de eigen buurt, waar ze het liefst willen wonen, maar moeten toezien dat nieuwkomers, altijd niet-Westerse immigranten, voorkeur krijgen.

Dit probleem speelt uiteraard niet in de Vogelwijk. De huizen zijn daar zo groot en duur dat de kans klein is op immigranten. Bovendien betreft het koopwoningen.

Welke opties hebben de oorspronkelijke Duindorpers? Vierling vertelde dat de organisatiegraad er laag is. Er bestaat eigenlijk geen overleg over de problematiek. De enige opties die men kent is stenen door de ramen van huizen die toegewezen worden aan allochtonen. Dat is niet omdat de Duindorpers racisten zouden zijn, zoals burgemeester Van Aartsen zei. Dat is wel omdat hen het recht wordt ontzegd om te wonen in de gemeenschap waarin zij willen wonen.

En dat is omdat de Duindorpers, anders dan rijkere blanken, niet in staat zijn tot een zelfstandige blanke vlucht. Ze worden domweg toegewezen en geplaatst.

Hier is dus sprake van een ander, nieuw soort omslagpunt. Geen blanke vlucht, maar een blank ‘hier sta ik, ik kan niet anders.’

Duindorp is klein. Voor arme blanken is geen sympathie in de gevestigde politiek, dat zien we al sinds Janmaat er begin jaren tachtig van de vorige eeuw voor op begon te komen. De kans dat er voor deze mensen een oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van een bewonersrecht, is klein. Duindorp zal tegen de overmacht vroeg of laat aan het kortste eind trekken. Maar het is te hopen dat dit niet stilletjes gebeurt, maar met veel verontwaardiging en aandacht. Want het is puur onrecht wat de Duindorpers als gemeenschap aangedaan wordt.

Hoezeer de autoriteiten niet bereid zijn te praten blijkt uit onderstaande correspondentie. Vierling stuurde een open brief naar het ‘Wijkberaad Duindorp.’ Het wijkorgaan liet weten niet met dit soort vieze racisten in gesprek te willen. In wat andere bewoordingen natuurlijk, maar het komt er gewoon op neer. En dat terwijl de voorstellen van Vierling alleszins redelijk klinken. En afkomstig zijn van iemand die ook gewoon daar in die wijk leeft.

 

Brief Alfred Vierling
22/04/2014
Aan : Martin Spaans voorzitter wijkberaad Duindorp

Er zijn vier problemen.

1. Het toewijzingssysteem van sociale woningen deugt niet. Geen land ter wereld laat vanuit het buitenland mensen toe op een toewijzingssysteem gebaseerd op ancienniteit en dus ten detrimente van er geborenen. Dit heet ethnomasochisme.
Het is landelijk en gemeentelijk beleid. Vestia is uitvoerder en kan weinig meer doen, dan excessen dempen met zo nu en dan eens in overleg met de gemeente urgentie aan een autochtone familie toe te kennen. Dat weten Duindorpers en dus gaan zij in arren moede over tot actie en kwalijke praktijken tegen dit onrechtvaardige toewijzingsstelsel.

In een openbaar toegankelijke bijeenkomst in het buurthuis met vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, sociaal werkers, Vestia, politie, zou eens open en eerlijk over dit toewijzingssysteem moeten worden gesproken om ervan de meest heikele kanten van te verzachten, niet alleen, zoals nu wrs wordt gedaan, stiekem een noodoplossing vinden voor raddraaiers.

2. Vestia moet de huurders ‘in het ongestoord genot van het gehuurde’ stellen. Het ‘gehuurde’ zijn echter karton zo dunne appartementen. Dan kan Vestia dus niet aan deze civielrechtelijke plicht voldoen, indien zij door de gemeente wordt gedwongen om haaks op elkaar staande culturen te huisvesten op en onder elkaar.

In de Schilderswijk zien we wat er dan gebeurd: Nederlanders van oorsprong worden van racisme beticht en moeten de wijk uit, terwijl er een sharia-gemeenschap ontstaat of een creoolse wijk. Altijd staat Vestia achter de probleemveroorzakers en is fel tegen de weerloze slachtoffers. Dat is ook de houding van de politie en onze bestuurlijke elite, recente pilot projecten met aso-wooncabines ten spijt.

Het is nu eenmaal zo, dat moslims voor Nederlandse oren vreselijke muziek en gebedsoproepen uitzenden en dat veel creolen en Antillianen ‘s nachts leven en heel harde basmuziek te horen geven. Dat heb ik al drie maal meegemaakt, ik heb al drie maal moeten verhuizen wegens niet te harden geluidsoverlast van allochtone buren. Nachtrust blijk nergens gestipuleerd als mensenrecht.

Vestia zou in ieder geval de inplaatsing van haaks op elkaar staande culturen en levensstijlen niet moeten inplaatsen op dezelfde portieken subsidiair woonblokken, en al helemaal niet verticaal gelagerd. Eenmaal slachtoffer van lawaaierige buren of buren met ander 24-uurs leefpatroon, kan men rechtens in dit land weinig meer doen.

3. Den Haag is sterk gesegregeerd. Natuurlijk zien Duindorpers dat aan de overkant van het verversingskanaal, Statenkwartier , Frankenslag waar de burgemeester woont en aan de andere kant van de duinen, de Vogelwijk, hele blanke Europese wijken staan zonder islamisering en vernegering. Daarom is het verwijt ‘racisme’ door de burgemeester aan het adres van Duindorpers uiterst hypocriet. Hij kreeg steun n.b. van o.m. de twee nieuwe moslimpartijen in de stad.

Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners, dus ook voor autochtone Nederlanders, die in de knel zijn gekomen door het mislukte multikulti-beleid. Onze koning heeft dat gesignaleerd tijdens zijn eerste tv-interview en dus is het gewenst dat vanwege (een groep) Duindorpers het Oranjefonds wordt benaderd voor een samenlevingsproject, waarin de onoverkomelijkheden van de niet-Europese inplaatsing worden verkend, vastgelegd en als uitgangspunt kunnen gaan dienen voor een rechtvaardiger toedelingsbeleid, waaraan gemeente en Vestia zich alsdan dienen te houden.

4. De gemeente wil geld verdienen en de toplocatie Duindorp allengs volbouwen met yuppiewoningen. Daarvoor is de grote rioolbuis in de Pluvierstraat gelegd, niet voor het huidige woonbestand. Zoals de vorige keer, toen maar de helft van de gesloopte woningen werd vervangen door yuppiewoningen, wordt de Duindorpse bevolking uit elkaar gespeeld: Een derde krijgt een mooie wisselwoning, een derde naar het bejaardenhuis geschopt, een derde helemaal weggetreiterd, nu dus met behulp van moslims en creolen, misbruikt als breekijzer. Dat is het gemeentelijk toekomstbeleid voor Duindorp.

In voormelde bijeenkomst in het buurthuis, kunnen de plannen eens aan de kaak worden gesteld en bij ontkenning vanwege de gemeente kunnen alsdan garanties worden geëist met betrekking tot het leefmilieu van de huidige bewoners.

Hierbij kan men denken aan een verbod aan verdere gezinshereniging door middel van ketenimmigratie van niet aan de westerse maatschappij aangepaste immigranten. Het is afschuwelijk te leven tussen gesluierde vrouwen die een man niet willen groeten, mannen die geen vrouw de hand willen geven en hun vrouwen thuis opsluiten, hun kinderen slaan, honden vertrappen, moslimgeloei ten beste geven, je haatdragend aankijken omdat je maar een kaffer (ongelovige) bent, of omdat je verantwoordelijk wordt gehouden voor de slavernij. De Nederlandse bestuurders doen net alsof er met de houding van immigranten tegenover Nederlanders van oorsprong niets mis is en verzwijgen de enorme druk die de Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse regeringen op hun mensen hier uitoefenen.

De gemeente en Vestia moeten hier dus wel degelijk ook enige leermomenten meemaken.

In de hoop dat U wilt meewerken aan de totstandkoming van zo’n bijeenkomst en aan een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds, beide ter voorkoming van escalatie in de toekomst bij ongewijzigd beleid,

dank u reeds voor getoonde belangstelling.

met vriendelijke groet,

drs alfred vierling

 

ANTWOORD VAN Dhr. Martin Spaans van wijkberaad Duindorp:
Geachte heer Vierling,
Het wijkberaad kan zich niet vinden in uw denkbeelden en benadering en stelt dus geen prijs op samenwerking. Dit betekent overigens niet dat wij de problemen niet onderkennen en hard bezig zijn daar waar mogelijk onze bijdrage te leveren aan verbetering van de situatie in Duindorp.
Met vriendelijke groet,

Martin Spaans
Voorzitter wijkberaad Duindorp

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kijk! Het nieuwe gezicht van de Jihad in EU-land.

Gepubliceerd door in Geen categorie
23 april, 2014 om 12:38

In zijn oneindige wijsheid had de NAVO besloten om Kadaffi uit Libië te bombarderen, zodat ook daar een stabiele dictatuur veranderde in het zoveelste moslimland in aanhoudende burgeroorlogstatus. Het is die chaos waarop de terreur van de Jihad groeit. Het probleem van Libië is dat het tegen Europa aangeplakt ligt. Waar er vroeger nog deals met Kadaffi gesloten konden worden over migratie, daar varen nu de scheepjes door naar de eilandjes die het bruggenhoofd vormen voor  de Noord Europese suikerpotten.

Mokhtar_Belmokhtar

Mokhtar_Belmokhtar. Bron: wikipedia

Niet gehinderd door enig EU beleid. Want zoals we weten bestaat er niet zoiets als EU beleid om moslims tegen de houden.

In Noord Europa is meer te halen dan alleen uitkeringen. Het gebied ligt ook open voor moslimaanslagen. Het grote wonder van de afgelopen tien jaar is dat er geen grote moslimaanslagen in Noord Europa zijn gepleegd. Het is volstrekt gestoord te denken dat dit een wetmatigheid zou zijn. Natuurlijk zijn we hier niet veilig. In Syrië lopen Jihadisten uit Nederland al te sjouwen met Sarin. Dat is kennis en ervaring waar ze hier ook wat mee kunnen.

Maar laten we eens kijken naar Libië. Daar heeft zich een relatief nieuwe ster aan het Al Qaida firmament gevestigd: Mokhtar Belmokhtar, een, o.a. in Afghanistan, geharde, ex-Algerijnse soldaat. Hij voerde vorig jaar een geslaagde aanval uit op een Westerse gas installatie in Algerije. Kennelijk beschikt hij en zijn organisatie over voldoende organisatorisch vermogen, en financiële ondersteuning, voor het uitvoeren van dergelijke grootschalige operaties. Het was een van de vele aanslagen en kidnap acties die aan hem worden toegeschreven. Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

April in 010. Een gestage stroom getint geweld.

Gepubliceerd door in Geen categorie
22 april, 2014 om 12:38

P1040247Op de Twitter TL van de politie in Rotterdam verschijnen opsporingsberichten. Het meest voorkomende woord is ‘getint.’ In een enkel geval gaat het om ‘donker getint.’ Soms is het ‘licht getint.’ Maar meestal is het gewoon ‘getint.’ In een heel enkel geval staat er ‘blank.’ Wat vaker: ‘donker.’

Even de maand april verzameld. Een deel van de maand april in 2014 in Rotterdam. We hebben het hier natuurlijk niet over alle overvallen of berovingen. We hebben het alleen over die gevallen waarin de politie een signalement Tweette.

Denk je dan eens in hoe het was voor die personen die het slachtoffer werden. Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rabbi: ‘Red de Oekraïense Joden nu!’

Gepubliceerd door in Geen categorie
21 april, 2014 om 12:38

Antisemithic_graffiti_Lvov

Antisemitische graffiti in Kiev, in 2007. Bron: Wikipedia

 

Zojuist verscheen er een dramatische oproep van de in de VS wonende rabbi Royi Shaffin. Die werd geplaatst als open brief in de krant The Times of Israel. Shaffin zegt dat er nu een luchtbrug ingesteld moet worden voor de Joden in Oekraïne, om zo snel mogelijk te vluchten naar Israël. Een oorlog tussen Oekraïne en Rusland is op handen, zegt Shaffin. Als de oorlog losgebarsten is, zal het te laat zijn voor de Joden om nog te vluchten, net zoals dit het geval was in WO II.

Shaffin gaat in op de pamfletten die werden uitgedeeld in Oekraïne, waarin Joden werden opgeroepen zich te registreren. Die oproep zou een hoax zijn. Maar Shaffin vraagt zich af of dit wel zo is. De pamfletten werden pas veroordeeld door de regering nadat de bezoekende Kerry er opmerkingen over had gemaakt.

Bovendien is het de vraag of het nu wel zo relevant is of het een hoax was. Het is duidelijk dat er groeperingen in de Oekraïne zijn, die zich openlijk antisemitisch opstellen. De zwakke Oekraïense regering pakt deze groeperingen niet aan. Ook in het verleden waren het dergelijke ‘onofficiële’ groepen die pogroms en dergelijke uitvoerden, zeker in Oekraïne, dat een zeer dubieuze geschiedenis heeft op dit punt:

 Whether this act of antisemitism was perpetrated by the official government or not, it is a sign of things to come. Let us not forget that some of the greatest slaughters of Jews in history were committed by unofficial groups.

Laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de pogroms die in 1941 plaatsvonden in de straten van Kiev, massaal door de Oekraïners zelf uitgevoerd werden. Dat gebeurde met wrede vernederingen. Er zijn veel foto’s van Joodse vrouwen die werden uitgekleed, voortgejaagd, en tenslotte, met hun baby’s, in een rij werden opgesteld om te worden geëxecuteerd. Het is heel goed denkbaar dat juist de sterke neonazistische tak in Oekraïne het conflict met Rusland op scherp wil zetten, om zo de VS en de EU tot de acties te verleiden, waardoor Oekraïne losgescheurd kan raken uit de Russische invloed. Een goede manier is het vermoorden van Joden in de Oekraïne, wat de wereld wakker zal maken, en wat de Russen een overtuigend argument in handen zal geven om Oekraïne binnen te vallen.

Shaffin heeft dus een punt. Zet een luchtbrug op. Red de Oekraïense Joden nu. Waarom wachten tot het te laat is?

Het is ondertussen een grote schande dat de EU, juist met die pijnlijke Europese geschiedenis, niet de noodklok luidt over de bedreigde Joden in Oekraïne.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De EU als nazi idee

Gepubliceerd door in Geen categorie
20 april, 2014 om 12:38

416hDbmAOZL._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-v3-big,TopRight,0,-55_SX278_SY278_PIkin4,BottomRight,1,22_AA300_SH20_OU01_Er is de nodige commotie in Groot Brittannië over een zojuist verschenen boek met alleen al een titel die er niet om liegt: The EU: The Truth About The Fourth Reich – How Hitler Won The Second World War. Volgens de auteurs, Daniel J Beddowes en Falvio Cipollini, leven we nu allemaal in het Vierde Rijk, en daarmee werd het gedachtegoed van Hitler alsnog ten uitvoer gebracht.

Nu is er natuurlijk iets raars aan die gedachte. De EU, en zeker de euro, kon juist zo succesvol zijn vanwege de angst voor de Duitse heganomie. Merkel is in haar politiek, die gebaseerd is op de angst voor de Alleingang juist eerder de anti-Hitler, zoals onlangs in een essay uiteen werd gezet. Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Duindorpers, hakken in het zand!

Gepubliceerd door in Geen categorie
18 april, 2014 om 12:38

 

Haagse_wijk-duindorp

Illustratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (CBS) Via Wikipedia.

Marcouch, van de PvdA, was erg geschrokken van wat hij hoorde over het racisme en ging zelf een kijkje nemen, en toen was hij nog meer geschrokken.

Marcouch werd onmiddellijk herkend en raakte in gesprek met oudere buurtbewoners en een groep jongeren. Volgens hem waren dat “hooligan-achtige types” die ook tegen hem openlijk racistisch waren. “Er viel mee te praten, maar ze kwamen niet verder dan dat dit land van ons is en dat allochtonen hier niet thuis horen”, zegt Marcouch. “Als ze komen dan vragen ze erom”, werd hem verteld.

Uiteindelijk is het volgens Marcouch allemaal de schuld van Wilders. Die maakt dat ze zich gesterkt voelen in hun racisme:

 Volgens Marcouch gaat het om een “dominante, niet geringe minderheid” van buurtbewoners die zich in hun gedrag gelegitimeerd voelen “door hun grote leider, zoals ze tegen mij zeiden”.

De oplossing? Wie pest moet worden uitgezet. Want racisme mag niet worden getolereerd. Marcouch staat aan de kant van de staatsmacht, en dit zal dus ook gaan gebeuren:

 Hij vindt dat de geweldplegers de wijk uit moeten en niet de gepeste bewoners. Woningbouwvereniging Vestia vindt dat ook en dreigt mensen op straat te zetten die zich aan dit pestgedrag schuldig maken.

Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Alfred Vierling: Geen multicul in mijn Duindorp

Gepubliceerd door in Geen categorie
17 april, 2014 om 12:38
799px-Urban_decay_in_Scheveningen,_Netherlands

Duindorp 2007. Bron: Wikipedia

Alfred Vierling was ooit de politieke assistent van Hans Janmaat, en kaderlid van de Centrumpartij. Daarna kreeg hij een Berufsverbot. Hij woont al twintig jaar in de Haagse wijk Duindorp. Die is nu in de aandacht omdat de ramen van nieuwe bewoners, allochtonen, worden ingegooid. Volgens Vierling is er echter iets heel anders aan de hand. Hieronder zijn blog.

Door Alfred Vierling 

 Al 20 jaar woon ik in Duindorp. Dat is de enige plek in Nederland met sociale woningbouw waar men als Europeaan kan leven en vooral kan slapen. Ik heb daarvoor in Amsterdam en Den Haag 17 jaar lang tussen moslims moeten wonen: Muezzin geloei, 24 uur moslim gejammer, onze vrouwen voor hoer uitgemaakt, onze honden weggeschopt, allemaal in karton zo dunne huisjes.

Burgemeester van Aartsen wil geen racisme tolereren,
maar verzwijgt het racisme door immigranten.

Burgemeester Van Aartsen wil Duindorp de multiculturele samenleving, die door Merkel, Cameron and Sarkozy is afgezworen opdringen. Mijn Centrumpartij die als eerste waarschuwde voor islamisering en allochtone overwoekering,waarvoor ik 135.000 stemmen tijdens de euroverkiezingen in 1984 behaalde, werd door o.a. de VVD met geweld uitgeblust. Ook Fortuyn, Hirshi Ali en Wilders zijn niet in staat gebleken de ramkoers van deze VVD-er tegen de eigen bevolking te stuiten. Maar de vuile hypocriet legt deze overval door rurale immigranten natuurlijk niet op in de Frankenslag, de elitebuurt war hijzelf woont:

Multicul for you, but not in my back yard.

Ik stel voor, dat de Duindorpers met luidsprekerauto’s de elitewijken ingaan om de van Aartsen cum suis zelf ook uit hun bed te pesten met moslimmuziek of Antilliaanse cultuuruitingen. Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nieuw: Uitkering-Nederlands

Gepubliceerd door in Geen categorie
16 april, 2014 om 12:38

IMG_7765“Jij baas. Ik geld.”

Dat is basaal Nederlands. Wie deze zinnen kan spreken heeft recht op een uitkering. Je hoeft echt geen moeilijke woorden te kennen als “ambtenaar’, of “overheid.’  Een beetje wijzen en een paar eenlettergrepige kreten, daar is dit kabinet al heel blij mee.

In de misdaad is men al een heel stuk verder. Want wat zei die ene Marokkaanse overvaller in Deurne ook weer tegen die andere? “Schiet hem kapot.” Dat is al een hele behoorlijke zin. En dan zou een van die twee, een illegaal, ook nog eens alleen het Italiaans beheersen.  In de misdaad integreer je kennelijk sneller dan met een uitkering.

Er gaat zich dus een nieuw soort Nederlands ontwikkelen. Het uitkering-Nederlands. Of, nee, dat  soort moeilijke woorden hoef je niet te verwachten van iemand met een uitkering. Doe maar: Geld taal. Een beetje wat je nu ook al vaak op straat hoort. Het is een soort Nederlands, maar dan zonder iedere verfijning.

Zie hier weer een van die punten waarop de VVD water bij de wijn heeft gedaan. Net als bij de strafbaarheid van illegaliteit. Als het gaat over het immigratiedossier ruilt de VVD alles met gemak in voor iets anders. Het interesseert ze eenvoudig niet. Een beetje stevige taal in verkiezingstijd en daar blijft het bij.

Eerst zouden mensen Nederlands moeten kunnen spreken willen ze een uitkering krijgen. Nu moeten ze alleen maar kunnen aangeven dat ze op les zijn geweest. En dat ze een paar woordjes kennen. Daar krijg je natuurlijk van z’n leven geen echte baan mee. Maar wat zal het dit kabinet allemaal een rotzorg zijn. Dat uitkeringsgeld is toch niet van henzelf.  Het is van u. Maar u haalt alleen maar uw schouders op. Want u bent murw. Sorry. Moeilijk woord.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wilders is te sterk merk voor concurrentie

Gepubliceerd door in Geen categorie
15 april, 2014 om 12:38

0Een verstandig commentaar van de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad, vandaag. Dit naar aanleiding van de afsplitsingpartij Bontes en Van Klaveren. Wordt dat wat, een ‘fatsoenlijk rechtse’ partij? Naast Wilders? RD omschrijft zo’n partij als:

 Een partij die consequent staat voor een kleine overheid, voor een sterke defensie, voor een strikt migratiebeleid en voor de waarden van het traditionele gezin.

Waar ik dan nog aan toe zou willen voegen: Een soeverein Nederland dat de eigen normen en waarden bewaakt en de multicultuur afwijst.

Het RD zegt dat er al zo’n partij bestaat, de SGP. Maar is realistisch genoeg om in te zien dat dit niet snel een partij voor de massa zal worden. Klopt. Ik noem maar even iets: Scheiding van kerk en staat. Ook een Nederlandse waarde. Daar denken ze bij de SGP heel anders over. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En nog zo wat. De SGP vertegenwoordigt principieel geen hoofdstroom en wil dat ook niet zijn.

Terecht stelt het RD dat er naast Wilders geen plaats is voor een rechts Wilders-light. Wilders is gesprongen in een zeer open gat dat politicoloog Meindert Fennema al eens geanalyseerd had: Rechts op normen en waarden, links op sociaal beleid. Lees verder >>>

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

© 2014 Joost Niemöller. Alle rechten voorbehouden.