Zelfs voor Tarik was het een makkie. #Nosjournaal

brief NOSDoor Joost Niemöller

 

Het werd maar niet duidelijk of we zaten te kijken naar een slapstick, waarin Tarik uit Pijnacker de hoofdrol speelde in de studio van de NOS, of naar iets ernstigs. Nu we weten dat Tarik een neppistool bij zich had, denk je er toch anders over, maar dat wist lange tijd niemand. We hebben hier te maken met een jonge man die, getuige zijn Facebook pagina, graag in beeld verscheen en dat is gelukt. We weten ook dat hij, eenmaal in de studio, eigenlijk niet goed wist hoe het verder moest. De beveiliger/portier was zo koelbloedig om met Tarik een gesprek aan te gaan, waarin hij een atmosfeer wist te scheppen waarin ‘we’  er toch goed uit moesten komen. Dat Tarik zich zo makkelijk een andere studio in liet praten, en niet bleef bij zijn eis om ‘studio 8’ binnen te gaan, waar hij een presentator had kunnen gijzelen, zei ook al dat hij weinig professioneel was. Tarik leek net zo overvallen door de hele situatie als de NOS.

Maar dat maakt het juist zo ernstig. Aan deze exercitie valt goed op te maken hoe eenvoudig het is om met een of meerdere terroristen en het nodige geweld de nationale nieuwszender binnen te dringen en je boodschap naar buiten te brengen. Zelf Tarik lukte het. Je hoeft bij de NOS niet door een metaaldetector. Je hoeft alleen een pasje te hebben en dan kun je door een poortje. Dit alles maakt weer eens duidelijk hoe kwetsbaar onze maatschappij is ten opzichte van de echt kwaadwillenden. Dat wisten we na Parijs al. Maar nu weten we het nog eens extra en boven ook nog eens extra dichtbij.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nieuw. Uniek videomateriaal MH17, enkele uren na de crash.

Naamloos
Still YouTube Patrick Lancaster

Door Joost Niemöller

De Amerikaanse freelance journalist Patrick Lancaster bericht vanuit Donetsk over de oorlog. Hij filmt en laat ongefilterd zien wat er te zien valt. Lancaster is benaderd door de Nederlandse politie met de vraag of hij zijn materiaal wil overhandigen. Dat is op zich zeer opmerkelijk, want zowel het OM als de Nederlandse Onderzoeksraad blonken tot nu toe uit in passiviteit. Veel ooggetuigen werden niet gehoord door Nederlandse onderzoekers bijvoorbeeld. De Engelse videojournalist Graham Philips  is ook benaderd door de Nederlandse onderzoekers (tot grote woede van RTL Nieuws verslaggever Olav Koens, die kennelijk vindt dat de Nederlandse onderzoekers alleen pro-westerse journalisten mogen spreken, en getuige dit interview aan zijn eigen ego ten onder dreigt te gaan) en nu dus ook Lancaster.

Ik ben gesteld op de manier van verslaggeven van Patrick Lancaster. Hij vertelt sec wat hij ziet en meemaakt en legt er geen sensationeel sausje overheen.

Lancaster besloot de beelden die hij naar de Nederlandse onderzoekers doorstuurt nu ook voor het eerst openbaar te maken. Hij was daar eerst terughoudend over, omdat de beelden schokkend kunnen zijn voor Nederlandse nabestaanden.

Lees verder Nieuw. Uniek videomateriaal MH17, enkele uren na de crash.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ALLAH U AKBAR!!!

allahuakbarDoor Hank Dussen

(Opklikken om groot te maken)

Bijgaande prent heeft niet als onderwerp de terreuraanslag op de redactie van Charlie Hebdo, die aanslag is alleen aanleiding. Het onderwerp is perceptie, dus de gewaarwording van onze waarneming. Bij mensen is die totaal verschillend, doch niet zonder systeem. Op het eerste gezicht verbijsterend, eenzelfde verschijnsel dat toch totaal verschillend geïnterpreteerd wordt. Men zou kwade opzet vermoeden, doch dit is niet het geval.

Als bij de uitvaart van de Charlie Hebdo hoofdredacteur Charb het strijdlied De Internationale klinkt, de vlag op de modderschuit Cultuurrelativisme, dan moet er sprake van een geestelijke handicap zijn.

Kwade opzet veronderstelt wil, maar het verbijsterende is dat wil, als vrije onafhankelijke generator, dus drijfveer van handelen, niet bestaat. Alleen de illusie dat wij de vrije wil wel ervaren is ‘bewijs’, terwijl het onomstotelijke wetenschappelijk bewijs dat het slechts een illusie is groeit.

Lees verder ALLAH U AKBAR!!!

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notities over een minder vrije samenleving

journal-irresponsableDoor Renzo Verwer

 

Wat ik wel eens denk/vrees:

Dat mensen een minder vrije samenleving helemaal geen punt vinden.

Ze sputteren tegen, ik zie het op deze site. Maar in de praktijk gaat voor velen – ook voor ons? – het vermijden van confrontaties tussen verschillende groepen inmiddels boven de vrijheid van meningsuiting. Zelfcensuur en zelfislamisering vinden we prima.

Mensen vinden echte maximale vrijheid (van meningsuiting en andere vrijheden) eigenlijk maar doodeng. Ze vinden dat ze zelf moeten kunnen zeggen wat ze willen, maar dat ándere mensen te veel praatjes hebben. Ze willen niet beledigd worden, ze willen geen vrijheid, ze willen rust en stabiliteit. Of ze die bereiken met oproepen tot kalmte en door het stof kruipen is overigens nog maar de vraag…

Willen niet velen de maatschappij die Michel Houellebecq in Soumission: (2015) beschrijft? Iedereen is er tevreden onder een islamitische regering: er is geen werkloosheid, de vrouw is in de keuken, men hoeft niet na te denken.

De mensen willen helemaal geen vrijheid. Zoals psychiater Theodore Dalrymple schreef in Life at the Bottom (2001): mensen willen geen vrijheid, ze willen totale vrijheid voor zichzelf, doen waar ze zin in hebben, maar als dat negatieve gevolgen heeft, willen ze dat een ander ervoor opdraait.

Lees verder Notities over een minder vrije samenleving

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pegida, een ooggetuigeverslag

585px-PEGIDA_LOGO.svgDrs. Alfred Vierling was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw actief voor de Centrumbeweging van Janmaat. Hij was onder andere fractiemedewerker van Janmaat en kandidaatslijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Gisteren ging hij langs bij de Pegida demonstratie in Dresden. Hieronder een verslag en enkele overdenkingen.

Door Drs Alfred Vierling

 

Afgelopen zondag woonde ik een massademonstratie op de Theaterplatz bij van PEGIDA Patriotische Europaeer gegen die Islamisierung des Abendandes. Deze demonstraties vonden al enige tijd plaats, maar de vorige werd verboden wegens vermeende voortekenen van een terroristische aanval (door wie? Wie zoal heeft er belang bij het monddood maken van islamkritiek?).

Deze maandagdemo werd verschoven, omdat de erop volgende maandag ‘ kunstenaars’ uiting zullen geven aan hun wens te leven in een samenleving die de wereld open tegemoet treedt. Dus hing vanaf de nabij gelegen Hogeschool voor Beeldende Kunsten een groot spandoek onder verwijzing naar de met de (hem blijkbaar slecht bekende) islam coquetterende Goethe met de oproep vreemdelingen te beschermen, ook aan de Theaterplatz overschouwende Zwinger, een groot museum voor bekende meester schilders, tevens aan een tegenover liggende Italiaanse restaurantboot spandoeken met ‘ We zijn trots kunst van alle culturen te tonen’ respectievelijk ‘ Wij zijn voor een open houding naar de wereld’.

Blijkbaar hebben kunstenaars niet veel bijgeleerd: Zij zijn de eerste slachtoffers van een islamitisch regiem zoals dat van khomeiny die na in Iran samen met het seculier verzet de Shah afzette de hele linkse vleugel uitroeide met zijn reli-polizei. Kan trouwens iemand mij eens uitleggen, waarom geen documentaire-cineast, beeldhouwer, schrijver of schilder ooit een kunstwerk heeft gewijd aan de enorme ellende die de islamisering de eigen bevolking ertoe bewoog met honderdduizenden hun stadswijken te verlaten?

Lees verder Pegida, een ooggetuigeverslag

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat is Nederlands belang?

P1460216Door Caroline Vonhoff

 

Als er wordt gesproken over Nederland, dan is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat daar mee wordt bedoeld. Dat komt vermoed ik, omdat er geen verschil wordt gemaakt in bewoordingen tussen de verschillende zaken die met dat ene woord worden beschreven.

Zo is er een Nederland dat je kunt terugvinden in een atlas, een geografische eenheid. Aangenomen kan worden dat dat Nederland geen eigen belang heeft, anders dan op de kaart te blijven staan. En er is een Nederlands volk. Maar ja, een volk gaat per persoon dus bestaat eigenlijk niet. Als dat Nederland al belangen heeft, dan zijn dat private belangen waarin hooguit soms een soort algemene deler te destilleren is. En dat het ene belang een ander gewicht krijgt dan het andere mag bijvoorbeeld blijken uit zaken als voortdurende immigratie, overdracht van gelden aan joost-mag-weten-wie en eigenlijk uit alles. Zie bijvoorbeeld hoe er op ouderenzorg gekort mag worden, maar niet op zoiets als ontwikkelingssamenwerking.

En dan bestaat er Nederland als staat. De staat is het besturingssysteem (komt van het woord status), dat door de machthebbers gebruikt wordt om de eigen belangen (private dus) na te jagen.

Lees verder Wat is Nederlands belang?

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Zo worden we lekker gemaakt voor oorlog

Sino_Japanese_war_1894
Chinees-Japanse oorlog 1894. Bron: Wikipedia

Door Caroline Vonhoff

 En alweer een prachtstuk van Peter Hitchens.

Mooi is dat hij erin terug gaat naar de tijd van de Irak-invasie (de vorige al weer) en zijn oppositie daartegen. In die oppositie stond hij, zo herinnert hij zich, vrijwel alleen in de UK. Inmiddels willen de voorstanders van toen van die invasie, daarvan niet meer weten, dat zij toen voorstander waren en alle leugens over massavernietigingswapens voor zoete koek slikten.

Dezelfde mensen die die leugens toen slikten, gaan -zo zegt Hitchens- nu weer helemaal mee in de leugens die over Rusland en Poetin worden verspreid. De oorlogstrom wordt weer net zo geroerd als toen, en men is al weer even blind en doof voor de realiteit als toen. Gehersenspoeld lijkt het wel.

“Now, as pressure builds for a war with Russia, I am once again feeling lonely. All the same techniques are being used. Vladimir Putin (like Slobodan Milosevic of Serbia and Saddam Hussein of Iraq, not to mention Bashar Assad of Syria) is being ludicrously compared to Hitler.The BBC has lost all sense of proportion and utterly forgotten its duty to be impartial. Those who oppose the conflict are falsely accused of being apologists of the many undoubtedly bad features of the Putin government.”

Lees verder Zo worden we lekker gemaakt voor oorlog

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

China profiteert van de geopolitieke en financiële instabiliteit van dit moment.

800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg-1Door Boy van Meetelen

 

China is de grote stille winnaar van het hedendaagse geopolitiek-financiële spel. Waarom dit zo is zal ik stapsgewijs proberen te onderbouwen.

De EU.

De ECB heeft nu naar het laatste en meest wanhopige monetaire instrument gegrepen in haar desperate pogingen om de niet-functionerende euro te behouden, namelijk het bijdrukken van 1140 miljard euro.

Rusland.

Toen Rusland haar roebelkoers zag instorten en alles moest doen om haar economie draaiende te houden ten gevolge van de westerse boycot en vooral de lage olieprijs, groeide China’s invloed, niet die van de VS.

China is al sinds 2008 (begin eurocrisis) grootschalig Europese bedrijven aan het opkopen, die door de crisis in zwaar weer kwamen en daardoor relatief goedkoop opgekocht konden worden. Tel daarbij op dat China gigantische staatsschulden in euro’s opkocht van bijvoorbeeld Griekenland en de EU, zodat Europa toen dus werd overgeleverd aan China.

China kan van de één op de andere dag besluiten dat ze dit, in wezen haast waardeloze papier, te koop kan gaan zetten waardoor de rentes op staatsobligaties in de zuidelijke landen weer zouden gaan stijgen en daardoor in één klap de ECB met een volgend probleem opzadelt. Dit terwijl China Rusland pasgeleden heeft ‘gered’ van een financiële ineenstorting door de roebel te stabiliseren en extra veel grondstoffen van Rusland te gaan kopen, zodat de Russische export niet helemaal instortte.

De VS.

China bezat ook voor dit alles al verreweg de hoogste berg schuldpapier van de VS van alle landen. Feitelijk staat de VS ernstig rood bij China en loopt dit nog altijd op (zeker onder Obama). Deze situatie is voor beide partijen niet echt ideaal omdat China geld leent waarvan ze weet dat ze dat nooit meer terugkrijgt. Voor de VS echter, is het onprettig dat zij eeuwig maar rentes over haar leningen aan China dient te betalen. Toch heeft het voor China ook een enorm politiek voordeel. Zij kan met haar financiële invloed de VS manipuleren of zelfs chanteren. In het allerergste geval kunnen ze stoppen met het opkopen van schuldpapier van de VS en wel eisen dat de VS de rentes plus de daadwerkelijke leningen gaat terugbetalen. Dan heeft de VS direct een onoplosbaar probleem.

Lees verder China profiteert van de geopolitieke en financiële instabiliteit van dit moment.

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Peter’s videoblog: #MH17 tip voor Pieter Omtzigt

Ja, er was een diplomatenoverleg In Kiev in de dagen voor MH17 werd neergehaald. Ja, er was een Nederlandse diplomaat bij. Nee, we mogen van dit kabinet niet weten wat daar allemaal besproken werd aangaande de veiligheid. Want tja, als het kabinet voorkennis had, en ze deden er niets mee, wat ze dus niet deden, dan….

En nu? Peter Anshof heeft een tip voor het alsmaar doorvragende Kamerlid Pieter Omtzigt. Kijken!

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Na Hebdo aanslag: minder vrijheid meningsuiting

I6HTgDoor Caroline Vonhoff

 

Als er iets verder weg is komen te liggen door de moordpartij in Parijs, dan is het wel een rustig en rationeel gesprek over de voors en tegens van de multiculturele samenleving en voortgaande immigratie. Dat die discussie verder weg is dan ooit, is mede te danken aan de oploop van politieke leiders in Parijs. Want als die één boodschap eendrachtig uitzonden dan was het wel dat ze wel staan voor de vrijheid om plaatjes te tekenen, maar niet voor de vrijheid om daar iets van te zeggen of te vinden. En niet voor de vrijheid om iets anders van hun beleid te zeggen en te vinden, dan betuigingen van hartelijke ondersteuning daarvan.

De vrijheidbeperkende maatregelen die uit de moordpartij voortkomen, komen sneller uit de kast dan de onderste steen boven. En dat de mensen die aanstoot namen aan de tekeningen van Charlie Hebdo ook nog eens werden weggezet met wier gevoelens geen rekening gehouden dient te worden, ook dat zal een boodschap zijn die helder is overgekomen.

Nu is het zo dat conflicten over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting altijd (zo hebben we allemaal geleerd) uitgevochten worden over nou net die onderwerpen die op zichzelf bezien de moeite van het vechten niet waard zijn. Dat is een feit en geen ‘maar’. En wat men van de cartoons vond of van welke meningsuiting dan ook, doet voor het ‘geen gemaar’ niet ter zake: vrijheid is immers absoluut of niet. Dat men daar bij Hebdo anders over dacht, en je daar wel degelijk ook zover te ver kon gaan dat ontslag volgde, is niet van belang voor de grenzen van de vrijheid (van meningsuiting) die de staat heeft te respecteren.

Bij de vrijheid om aanstoot te geven, hoort natuurlijk ook de vrijheid om aanstoot te nemen, de vrijheid van meningsuiting omvat immers niet alleen de vrijheid te uiten maar ook de vrijheid kennis te nemen van die uitingen en daar iets van te vinden en te zeggen. En dus ook de vrijheid (van andere burgers, niet van de staat) om de meningsuiters voor de rechter te slepen in een civiele procedure of een strafklacht in te dienen. Mocht Wilders dan voor de rechter gedaagd? Ja dus, tenzij de staat het recht op vervolging al had verspeeld omdat die zich in die zaak al partijdig had opgesteld, bijvoorbeeld door oproepen om aangifte te doen, voor verruimde openingstijden van politiebureaus te zorgen en voorgedrukte aangiftes te leveren (al dan niet via door de staat daarvoor betaalde instellingen en personen).

Lees verder Na Hebdo aanslag: minder vrijheid meningsuiting

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail