Brekend. Duits-Frans Plan EU Superstaat gelekt. Merkel kiest vlucht voorwaarts!

266px-Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4
Merkel. Bron: Wikipedia

Door Joost Niemoller

De website van de Engelse krant Daily Express brengt een sensationele, maar niet onwaarschijnlijke onthulling: De Duitse en Franse ministers van buitenlandse zaken hebben een intern rapport opgesteld, waarin wordt gepleit om nu door te pakken met een EU Superstaat. Dit is in overeenstemming met eerdere berichten dat er een EU tweestromenland zou moeten komen; een snel integrerende EU en een EU light.

In het gelekte plan (zie hier de PDF met de originele tekst) zetten de ministers van buitenlandse zaken uiteen dat er een ultimatum moet worden gesteld, hier en nu.

The foreign ministers of France and Germany are due to reveal a blueprint to effectively do away with individual member states in what is being described as an “ultimatum”.

Met dit nieuwe plan zouden de EU landen niet langer zeggenschap hebben over hun eigen leger, hun eigen rechtspraak, hun eigen belastingsysteem en hun eigen centrale bank. Al deze bevoegdheden zouden moeten worden verplaatst naar Brussel, en daarmee is de door de machthebbers zo gewenste totale integratie een feit:

Under the radical proposals EU countries will lose the right to have their own army, criminal law, taxation system or central bank, with all those powers being transferred to Brussels.

Ook moeten de laatste restanten van mogelijke grenscontrole worden opgeruimd, net als het recht per land om illegale immigranten op te vangen dan wel te verplaatsen.

Controversially member states would also lose what few controls they have left over their own borders, including the procedure for admitting and relocating refugees.

Dit plan heeft grote commotie veroorzaakt in Polen, waar het plan gelekt is naar de Poolse media:

The plot has sparked fury and panic in Poland – a traditional ally of Britain in the fight against federalism – after being leaked to Polish news channel TVP Info.

Deze Poolse media hebben ook bekend gemaakt dat het overigens slechts negen pagina’s tellende rapport vandaag wordt voorgelegd aan de vergadering van de Oost-Europese Visegrad landen Polen, Tjechie, Hongarije en Slowakije.

The public broadcaster reports that the bombshell proposal will be presented to a meeting of the Visegrad group of countries – made up of Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia – by German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier later today.

Excerpts of the nine-page report were published today as the leaders of Germany, France and Italy met in Berlin for Brexit crisis talks.

In de preambule van het voorstel schrijven de ministers van buitenlandse zaken dat deze stappen genomen moeten worden in het kader van de ever closing union, de filosofie die ernaar streeft om de EU te veranderen van een reeks verdragen op specifieke gebieden naar een superstaat:

In the preamble to the text the two ministers write: “Our countries share a common destiny and a common set of values that give rise to an even closer union between our citizens. We will therefore strive for a political union in Europe and invite the next Europeans to participate in this venture.”

Dat Brussel in paniek is na Brexit, blijkt wel uit de lange reeks tegenstrijdige, en vooral woedende uitspraken van EU regeringsleiders en bureaucraten in Brussel. Er zijn nu twee opties: de vlucht voorwaarts en de pas op de plaats. De angst voor het ongenoegen onder de Europese volkeren is enorm en drijft de bestuurders tot de huidige waanzin. Dat zo’n serieus rapport voor een superstaat er nu ligt, en dat hier serieus over gesproken wordt, is dus allerminst onwaarschijnlijk.

Merkel lijkt in paniek gekozen te hebben voor de vlucht vooruit, maar de kans dat ze daarbij struikelt is groot. Want dit zal niet gepikt worden door de gewone mensen die geacht worden te betalen voor hun eigen gevangenis.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dictator Pechtold bralt maar wat. Een tekstanalyse.

491px-Pechtold_29_03_048b_(2)
Pechtold. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemoller

Vandaag gaf Pechtold een interview een het dagblad Trouw. Een goede aanleiding om zijn woorden eens te analyseren:

Bent u niet vooral geschrokken van de onvrede zelf?

“Wat nu dreigt is dat we door het vele praten over de mensen met onvrede, te weinig praten over de oplossing. Ik vind het triest dat het debat nu alweer wordt teruggebracht tot de vraag of er in Nederland ook een referendum moet komen. Ik hoor VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra daar al ruimte voor laten.”

Pechtold geeft geen antwoord op de vraag. Hij benoemt de onvrede niet, hij analyseert deze ook niet. Dat is typisch. Wil je de onvrede begrijpen, dan moet je de onderliggende problemen begrijpen. Of je moet zeggen dat die onvrede nergens op gebaseerd is, en dan dien je dat ook te analyseren, dat wil zeggen met feiten onderbouwen. Pechtold doet niets van dat alles, en ontwijkt de vraag. Hij wil het hebben over de ‘oplossing’ zonder het ‘probleem’ te benoemen. Zo’n manier van praten is natuurlijk ontdaan van iedere logica. Het is reclamepraat. Het is populisme.

Dan de kwestie van het referendum in Nederland. Niemand brengt de vraag over de onvrede terug naar de vraag over een referendum. Wel is duidelijk dat een deel van de onvrede te maken heeft met de uitholling van de democratie door de EU. Dat probleem kan inderdaad deels worden opgelost door een referendum. Maar omdat Pechtold weigert de onvrede te benoemen, komt hij er hier ook met een retorisch handigheidje mee weg, door het referendum juist te benoemen als een manier om het niet over het ongenoegen te hebben. Iets wat hij juist zelf niet doet!

Hoe kan de politiek dan de onvrede wegnemen?
“Door het bestrijden van populisme en feitenvrije politiek.

De interviewer van Trouw laat het punt liggen dat Pechtold de onvrede niet analyseert. Hij gaat kritiekloos mee met de retoriek van Pechtold en die is dat er een ‘oplossing’ zou moeten komen voor een niet benoemd probleem. Het wordt Pechtold dus erg makkelijk gemaakt door Trouw.

Kennelijk hangt ‘het populisme’ volgens Pechtold dus samen met dit ongenoegen, en kunnen we door dit populisme te bestrijden ook het ongenoegen bestrijden. Waarschijnlijk bedoelt Pechtold hier niet het populisme dat hij zelf bedrijft, zoals net door mij aangetoond. Populisme is, zoals iedereen kan zien die zich er even in verdiept, niets meer dan een stijlfiguur in de politiek, en het is hoogstens een reactie op het ongenoegen. Het is niet het ongenoegen zelf. En wat dit ongenoegen zou mogen zijn, daar komen we door Pechtold niet achter, omdat hijzelf te zeer een populist is om het te omschrijven. Zijn bewering dat het ongenoegen zou worden bestreden door het populisme te bestrijden, is niets meer dan lucht op lucht gestapeld. Natuurlijk weet hij dit. En Trouw weet dit. Maar ze laten het maar zo.

En dan heeft Pechtold het over ‘feitenvrij’. Maar als er iemand ‘feitenvrij’ is, dan dus juist hij. Dat blijkt niet alleen hier, dat zal het hele interview door blijken.

Er is vooral veel steviger weerwoord nodig op types als Wilders maar ook op VVD’ers en soms CDA’ers die elke keer maar afgeven op Europa. Alsof Europa levertraan is! Ik neem Rutte kwalijk hoe hij daarin is mee is gegaan, met idiote beloftes, bij de vorige verkiezingen, zoals dat er geen geld meer zou gaan naar de Grieken. Dát heeft gemaakt dat mensen het gevoel hebben dat Europa een probleem is in plaats van de oplossing. Dát moet anders.

Een stevig weerwoord op Wilders? Wat bedoelt Pechtold daarmee? Het klinkt ferm, maar het is een volkomen lege opmerking. Het is niet meer dan populisme, aangezien hij niet ingaat op iets dat Wilders gezegd zou hebben. Het is bovendien grootspraak, omdat Wilders er zelf niet bij zit om hem tegenwicht te bieden. En dat we van Trouw geen tegenwicht kunnen verwachten, is inmiddels al duidelijk.

In een lange litanie op Rutte, geeft Pechtold nu ineens zijn eigen draai aan de onvrede. Deze zou komen omdat Rutte een belofte had gedaan over Griekenland die hij niet na kwam. Daarmee stelt Pechtold dus impliciet, dat dit geen werkelijke onvrede is, maar dat deze alleen ontstaat door liegende politici als Rutte. Nu, dat Rutte loog, daaraan geen twijfel. Maar die verkiezingsleugen van Rutte was een reactie op dat ongenoegen dat Pechtold niet wilde analyseren. Het is hier ook duidelijk wat een deel van dat ongenoegen is: Dat is dat de EU het probleem met Griekenland heeft veroorzaakt en niet in staat is om dit op te lossen. Overigens blijft Pechtold het steevast over ‘Europa’ hebben, waar hij de EU bedoelt. Een retorische truc die niet wordt gecorrigeerd door Trouw.

Denkt er nu werkelijk iemand dat je terrorisme kunt bestrijden landje voor landje? Of het vluchtelingenvraagstuk, of de klimaatverandering? Je kan het alleen samen oplossen. Dat verhaal moet weer veel duidelijker worden verteld.

Pechtold spreekt hier denigrerend over ‘landje.’ Toch zijn het nog steeds deze ‘landjes’ die de hoekstenen vormen voor onze huidige welvaart en beschaving. Kennelijk zijn ‘landjes’ voor Pechtold iets om maar snel aan voorbij te gaan. Een relikwie van het verleden. Waar baseert hij die gedachte op? Waarom wordt hem over deze achteloze vaststelling geen vraag gesteld? Heeft Pechtold het alleenrecht over de loop van de geschiedenis?

Hierna noemt Pechtold een aantal globale problemen. Daartoe zou samenwerking nodig zijn. Nu is het duidelijk dat voor een aantal van die problemen, zoals het door Pechtold benoemde ‘vluchtelingenvraagstuk’, dat in werkelijkheid een probleem is van illegale immigratie, nu juist door de EU geen oplossing wordt geboden. Integendeel, hier is de EU, die in werkelijkheid het open grenzen beleid van Merkel was, nu juist de oorzaak van het probleem. Dit is voor iedereen zichtbaar, maar de populist Pechtold zwijgt erover. En de lakei-krant Trouw vraagt er niet over door.

Wat is er zo gevaarlijk aan een referendum? Het peilt toch de wens van de kiezers?
“Omdat het onderwerp onzinnig is. Een leave heeft volstrekt onduidelijke en onvoorspelbare gevolgen. Waarover stem je dan?

Kennelijk vindt Pechtold een referendum onzinnig als het een vraag betreft waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Nu is dit het geval bij iedere politieke vraag. Sluit Pechtold het referendum als democratisch middel dus principieel uit? Ja. Waarom stelt Trouw niet de vraag hoe het komt dat Pechtold het oprichtingsprincipe van zijn partij zomaar overboord gooit?

En daarbij: dankzij de EU is er vrede en veiligheid, en daardoor welvaart in Europa. Dat is een proces geweest van zeventig jaar democratische besluitvorming tussen de landen, in kleine stapjes.

Is er vrede en welvaart in Europa dankzij de EU? Pechtold stelt dat plompverloren en daarmee brengt hij dus de hele naoorlogse geschiedenis terug tot een bestuursvorm die er maar voor een klein deel van diezelfde geschiedenisperiode was. Op basis van welke feiten doet hij dat? Het is zomaar een slag in de lucht. Het is retoriek. Het is populisme. Maar bij Trouw vonden ze het allemaal wel best.

Dat gaan we toch niet in een referendum over de schutting gooien door een simpele vraag te stellen met één nee of ja? Zelfs om een letter in de Grondwet gewijzigd te krijgen heb je in dit land een tweederde meerderheid nodig, in beide Kamers.

Hier stapt Pechtold met een reuzenstap over de beginvraag heen. Is aan de Europese bevolking ooit met een simpel ja of nee voorgelegd om die EU ooit te willen? Wat rechtvaardigt het idee dat die kleine stapjes goedkeuring geven aan zo’n grote stap? Waarom is de noodrem weggegooid?

Daar ga ik het land niet aan blootstellen.

Hier spreekt de regent. De dictator.

Dat is een ‘Wilders-referendum’, waarin alleen dingen worden afgebroken, zonder alternatief. Dat blijkt nu ook bij de Britten.

Het alternatief is gewoon wat we altijd al gehad hadden. Een soeverein land. De stap in het duister is nu juist de EU, die nu op alle punten blijkt te falen. En wat blijkt er bij de Britten? Er blijkt nog helemaal niks. Er blijkt hoogstens dat de zittende politiek niet voorbereid lijkt te zijn op democratie, vandaar dat Labour uit elkaar valt, en mogelijk de conservatieven. Maar dat is gewoon de partijpolitiek van een vermolmd stelsel, dat al jaren aan herziening toe is. O, he, wacht, was dat niet ooit een van de redenen om D66 op te richten?

Hoe kan D66, dat voor directe democratie is, tegen een referendum zijn?
“Dat is zo’n misverstand: alsof wij elk referendum toejuichen. Wij zijn voor een correctief referendum, als onderdeel van een wetgevingsproces. Wat hier wordt gevraagd, is iets heel anders. Ik zal daar niet aan meewerken. Niet vanavond in de Kamer, of later dit jaar. En nog belangrijker: ook niet in een toekomstig kabinet.

Hier liegt en draait Pechtold zo erg dat hij scheel ziet. Er bestaat in Nederland helemaal geen referendum dat zomaar uit de volkswil op kan borrelen. Er is maar een optie: Het kabinet dient een wet in, al dan niet daartoe opgeroepen door de Tweede Kamer. Over die wet kan vervolgens, als kabinet en Kamer dat willen, een referendum gehouden worden. Of als de bevolking dat wil, zoals bij het associatieverdrag voor Oekraine. Maar tegen dat referendum was Pechtold ook al!

Iets anders ligt niet op tafel, en er is dus ook niets waarover Pechtold het hier heeft.

Is weerwoord geven belangrijker dan luisteren naar onvrede?
“Dat denk ik zeker.

Hier zegt Pechtold dus dat luisteren naar de onvrede niet nodig is. Politici hoeven niet te luisteren in zijn optiek. Ze hoeven slechts te zenden. Pechtold, leider van Democraten 66, geeft dus gewoon toe dat hij in zijn ziel geen democraat is, maar een dictator.

Waarom altijd maar dat gezeur over Europa bij de VVD? Altijd dat dédain voor de EU? Als de VVD en het CDA vaker aan mensen durven laten zien waar Europa voor staat, zou er minder onvrede zijn. Ik zeg: de democratische middenpartijen zijn sterker dan de populisten. Als ze maar weerwoord durven geven. We moeten de populisten bestrijden op hun zwakke punt, namelijk dat ze geen oplossingen hebben, dat ze alleen maar afbreken, dat ze onzin vertellen. Dat is in Groot-Britannië nu wel gebleken.

Hier herhaalt Pechtold de bovenstaande populistische frases alleen maar. Zou leuk zijn als Trouw even zei; ‘Ja Pechtold, dat weten we nu wel.’

Heeft de politiek zitten slapen?
“Misschien was dit wel de wake-up call die we nodig hadden. We hebben vijftien jaar het debat laten gijzelen door populisten als Wilders en meehuilers als Rutte, die alsmaar suggereren dat in ‘minder Europa’ een oplossing ligt.

Ook slechts een herhaling van het bovenstaande populisme.

Natuurlijk moeten we mensen bij de hand nemen, hun angsten serieus nemen als ze het gevoel hebben dat het met Europa te snel gaat.

Mensen bij de hand nemen? In welke tijd leeft de dictator Pechtold? In de tijd van Calvijn?

Maar de onvrede krijgt nu wel heel veel aandacht.

Niet door Pechtold. Hij heeft er in het hele interview nog geen enkele inhoudelijke zin aan besteed, en wil die onvrede dus niet herkennen. Met z’n ‘oplossingen’

We leven op een van de mooiste plekken van de wereld, maar doen of alles naar de verdoemenis gaat.

Dat is nu juist het probleem, Pechtold. Dat we in zo’n mooi deel van de wereld leven en dat dit door de welbewuste omvolking van de huidige Duitse heersers om zeep wordt geholpen. We hebben heel veel te verliezen in die ‘landjes’!

Europa is het probleem niet. Populisme is het probleem.

Nee, Pechtold, ik zeg het nog maar eens; Europa is prachtig, de EU is het probleem. Weet u ook wel, maar u liegt er liever over. Want u weet; die EU is niet zo populaire term. Beter erover zwijgen.

Dus als Wilders er een thema van wil maken in de verkiezingen: kom maar op. De Brexit geeft me weer energie om terug te vechten.

Leuk dat u zichzelf moed in zit te praten, maar waarom moeten wij dit weten? Zeg liever wat inhoudelijks, want dat heeft u in dit hele interview geen enkele keer gedaan. Zoals het een echte populist betaamt.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Gewond Brussel maakt superkans voor definitief EU referendum in Nederland!

434px-Ioannes_Claudius_Juncker_die_7_Martis_2014
Juncker. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemoller

De Duitse krant Die Welt kopt vandaag op de voorpagina van hun online versie: Und zurück bleiben die verwirrten Staaten von Europa. De ‘ Verwarde Staten van Europa.’  Treffend. De EU top is een gewond dier. Een elite van bestuurders, goeddeels nooit gekozen, maar alleen benoemd, levend in een glazen stolp, weet zich bedreigd door de Europese volkeren, niet alleen door het Britse volk. Er is een enorme dreun uitgedeeld door Brexit, dat blijkt wel uit de manisch depressieve staat waarin de bestuurderselite zich bevindt. Aan de ene kant wordt er om het hardst geroepen dat de Britten nu maar heel snel moeten oprotten ook, aan de andere kant wordt opgeroepen tot terughoudendheid. Ondanks alle ongetwijfeld klaarliggende plannen, openbaart zich de gevaarlijke stuurloosheid van dat gewonde dier.

Ineens worden er plannen geopperd voor een tweestromen-EU, en aangezien dit uit de koker van Frankrijk en Duitsland komt (die beslissen alles), lijkt dit nog kansrijk ook. Een deel van de EU zou nu moeten kiezen voor een altijd verder sluitende Union, een ander deel zou een EU-light moeten gaan vormen.

De consequenties van dit soort denken zijn nog veel groter dan die van een Brexit.

Het is volstrekt onduidelijk welke regeringen waar voor zouden kiezen. Het is nog veel onduidelijker of de bevolkingen hier iets in te zeggen zullen krijgen. Gaat er een nieuw verdrag komen? Wordt dit voorgelegd aan de nationale parlementen? Moeten er nieuwe nationale wetsvoorstellen komen? In dat geval ligt er een superkans voor een nieuw referendum. En dat lijkt niet geheel ondenkbaar, want hoe zou je zo’n structurele verandering erdoorheen willen jassen zonder een nieuw verdrag.

Hetzelfde bij het plan (dat onderdeel zou kunnen zijn van het idee tot afsplitsing van een EU voor de ‘welwillenden’) om het onzalige, en levensgevaarlijke plan van een EU leger nu nieuw leven in te blazen. Het zou ter sprake zijn geweest bij de informele top van een aantal ministers van buitenlandse zaken in Berlijn gisteren.

De CDU-er Elmar Brok, voorzitter van de commissie buitenland in het Europarlement, stelt dit vandaag voor in een interview met Die Welt:

 “Wir brauchen ein gemeinsames Hauptquartier und eine Koalition der Willigen entsprechend der permanenten strukturellen Kooperation des EU-Vertrags. Aus einer solchen Gruppe heraus könnte langfristig eine EU-Armee entstehen.”

Het kan niet anders, of hierover zal ook een Nederlands parlement moeten stemmen. Zeker, gezien de huidige verhoudingen, met dit Eurofiele kabinet, ligt het voor de hand dat dit parlement instemt. Dan moet het door de Eerste Kamer, langs de Raad van State, en komt er weer die korte periode, dat ‘raam’, waarin een referendum aangevraagd kan worden door het volk. Precies zoals dat gebeurde bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraine. Er is nu geen tijd om de referendumwet te veranderen. Er komen bovendien in Nederland verkiezingen aan. Dit zou een heel belangrijk moment kunnen zijn om Nederland los te koppelen van het krankzinnig geworden Brussel.

Eindelijk!

 

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nee, zelfgenoegzame Volkskrant; niet het gevoel won met #brexit, maar het verstand!

15793573Door Joost Niemöller

Zojuist verscheen zo’n typisch zuur, hooghartig commentaar in de Volkskrant, naar aanleiding van het Brexit.

Wat schrijft de Volkskrant:

De redenen voor het vertrek zullen komende dagen uitgebreid geanalyseerd worden, maar afgaande op de campagne kan één conclusie veilig getrokken worden: het gevoel woog zwaarder dan feiten. Economische misère (zoals die zich nu aftekent) werd terzijde geschoven, potentieel banenverlies in twijfel getrokken. In plaats daarvan wonnen de slogans over eigen grenzen, eigen regels en eigen volk.

Nee, zelfgenoegzame redacteurtjes van de Volkskrant, levend in jullie stolp waarin telkens dezelfde argumenten ronddraaien en andere argumenten niet gehoord mogen worden: Het Britse volk koos gisteren niet  voor het gevoel. Het koos juist zelfstandig tegen de aangeprate angst in! Tegen het doelbewuste Project Fear in deze campagne; de angst dat Groot Brittannië na een Brexit in een zwart gat zou storten, dat niemand zou weten hoe het verder moest. De aangeprate angst dat er na de EU geen toekomst zou zijn. De Britten bleken tegen die campagne in ontroerend zelfstandig denkende mensen.

En ja, dat diezelfde Britten zich nu serieus afvragen hoe nu verder, is geen paniek, zoals RTL Nieuws of wil doen laten geloven; het getuigt gewoon van diezelfde praktische zin; dit Britse volk gaat zijn schouders eronder zetten.

Het zijn juist de EU gelovigen die alleen angst kunnen verkopen. De angst dat het zonder de EU weer oorlog zou worden bijvoorbeeld. De werkelijkheid is precies omgekeerd: Juist de EU ontwikkelt zich tot een gevaarlijke oorlogsmachine tegen Rusland, dat onze beste buurman zou kunnen zijn. Door het opzetten van een EU leger. Door nu weer de economische sancties tegen Rusland te verlengen, en zichzelf daarmee buiten de markt te plaatsen. En daarmee bijvoorbeeld de Nederlandse melkveehouders te duperen.

Boris Johnson zei tijdens het slotdebat op de BBC belangrijke woorden: De welvaart is gebaseerd op democratie. De EU is een anti-democratische machine die zich laat aansturen door de lobby organisaties van het internationale bedrijfsleven. Brussel is een eigen kaste die het eigen belang bevoordeelt, niet het belang van de Europese bevolking. Brussel wil, zoals uit documenten blijkt, streven naar de omvolking van de Europese bevolking, het domweg wegfokken van de mensen die de Europese beschaving mogelijk hebben gemaakt. Duitsers, die Duitse kinderen willen maken, dat is volgens de machtige Duitse minister van financiën ‘inteelt’, en dat moet tegengewerkt worden. De Duitsers moeten verdwijnen. De Nederlanders. De Denen. De Fransen.

Brussel is een genocide-machine, die angst produceert als propaganda, en die het taaie gevecht om de democratie verkoopt als ‘gevoel.’ En dat is dus het smerige spelletje wat ook kranten als de Volkskrant spelen: De mensen wegzetten als dom. Beweren dat je zelf het verstand in pacht hebt, alle bedreigende feiten over de illegale immigratie, veroorzaakt door diezelfde EU, terzijde schuivend.

 

CluI-10WYAEM15IHel en verdoemenis werd er voorspeld door kwaadaardige graaiers als Soros. Maar kijk, de markten lijken zich alweer te herstellen. Beleggers zijn ook maar gewoon gokkers.

Groot Brittannië zal herrijzen en weer uit de multiculturele blubber omhoog komen. Het land heeft zich bevrijd. Nu moeten wij niet jaloers toekijken. Dit is het moment om een Nederlands referendum af te dwingen. Nee, Volkskrant, niet om het gevoel te laten winnen, maar het verstand. Om weer een verstandig land te maken, met grenzen, waar alleen mensen welkom zijn die iets kunnen bijdragen, en dat zijn bijvoorbeeld geen moslims en niet-opgeleiden uit Afrika.

Dit is de dag van de aardbeving. Laat het rommelen onder die gebouwen van de EU. Laat ze daar nu maar bang zijn om hun baantjes. Laat Europa herrijzen om wat het in essentie is: Een succesvolle verzameling democratische natiestaten, geen bestuurlijke eenheidsworst.

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De slag om Groot Brittannië: realisten vs utopisten

255px-Satellite_image_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_in_April_2002
Bron: NASA, via Wikipedia.

Door Joost Niemöller

Vandaag is de dag van Brexit of niet Brexit. Het is de slag tussen realisten en utopisten.

De realisten weten op basis van kennis over de Westerse geschiedenis dat vooruitgang en welvaart gebaseerd zal zijn op democratie en instituties, en dat dit succesvolle model gebaseerd is op de relatief recente uitvinding van de natiestaat. Zij willen wereldhandel met werkende landsgrenzen. Zij weten dat de wereld een wereld is van mensengemeenschappen die met elkaar in competitie zijn.

De utopisten geloven in een groot, globaal wereldmodel, waarin de democratie en de competitie is uitgeschakeld en de wereld zich op wonderbaarlijke manier vanzelf zal regelen opdat iedereen even rijk wordt, de culturen en rassen in elkaar op zullen gaan en er door magie een nieuwe wereldbeschaving ontstaat die in niets lijkt op de wereld van de verschillen waarin we nu leven. Alle utopieën zijn hetzelfde en geloven in algemene gelijkheid.

De utopisten binnen de EU hebben het momenteel zwaar. De tegenstand van de realisten is groeiende.

In het Brexit debat, wat vooral een debat is over de oeverloze illegale immigratie, gaat het daarover:

The Brexit debate is echoed in mounting euroscepticism across much of the continent. This is fuelling a struggle which, crudely put, pits those who want a more integrated Union against self-styled “realists”, who dismiss them as “utopian” dreamers disregarding democratic attachment to nation states.

Met ‘populisme’ heeft dat alles niets te maken. Populisme is alleen een stijl van politiek voeren, die aan beide kanten voorkomt. Het is een populistische strategie van de utopisten om de andere kant voor te stellen als volksmenners, en om op die manier de vorm boven de inhoud te laten gaan.

Waar het om gaat is of de transformatie die al eeuwen in de Westerse beschaving gaande is, doorgang kan vinden. Die transformatie is er een waarin volkeren over zichzelf kunnen beslissen en waarin de bestuurselites in dienst zijn van dat volk. Of dat kleine financiële elites die internationale banken en andere bedrijven aansturen achter de schermen de volledige macht naar zich toe kunnen trekken.

De slag om GB zal in elk geval als uitslag hebben dat een groot deel van de Britten kiest voor realisme. Die groep is sterk groeiende, en dat blijft, Brexit of geen Brexit.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Lynchpoging door allochtonen in 020 wegens ‘homo’ werd maanden verzwegen

P1040246Door Joost Niemöller

Een schrikbarend bericht. Al is het eigenlijk al heel gewoon geworden. Homo’s worden in Amsterdam namelijk zonder enige reden in elkaar geramd, gewoon omdat het homo’s zijn. Vaak lees je erover via de sociale media. Meestal gebeurt het door moslims, hoe vaak we ook moeten lezen in bijvoorbeeld de Volkskrant dat homohaat niets met de islam te maken heeft. Hoezeer de feiten ook een andere kant uitwijzen.

Het bericht van vandaag is wel bijzonder beklemmend, omdat het alle kenmerken heeft van een net niet helemaal gelukte lynchpartij.

En het angstige is dat het al op 4 mei gebeurde, en dat het nu pas in de krant verschijnt!

In Het Parool van vandaag valt te lezen hoe twee mannen op 4 mei over de Maritzstraat fietsten. Ze waren naar de sportschool geweest en gingen naar huis. Bij de Retiefstraat werden ze gesneden door een ‘onbekende man’ die hen uit begon te schelden. Dit schelden was volgens de politie ‘homogerelateerd.’

Dan neemt het al snel de vorm aan van een regelrechte lynchpartij, die op het laatste ogenblik door puur toeval niet tot het einde toe wordt uitgevoerd:

Daarna blokkeert de scheldende man de weg en slaat een van de twee mannen in het gezicht. Er komen meerdere mensen bij die beide mannen mishandelen en een van de slachtoffers wordt met pepperspray bespoten. Na enige minuten rijdt een takelwagen van de politie langs en rent iedereen weg. De slachtoffers blijven gewond achter. Een van hen heeft een hersenschudding en letsel aan rug, nek en voet. De ander heeft letsel aan zijn rechteroog en er zijn stukjes van zijn tanden afgebroken.

De politie is op zoek naar twee daders, schrijft het Parool die alle twee ‘donker getint’ zouden zijn, de een met een baard, de ander met dreadlocks. Over de etnische samenstelling van de rest van de lynch mob wordt in Het parool niets verteld. Uit het bericht op de website van AT5 blijkt het om drie donker getinte mannen te gaan en om een licht- tot donker getinte man. dus eerder om Afrikanen, Antilianen of Surinamers dan om Marokkanen. Maar ook daar is de homohaat wijd verbreid.

homo'sWillen we zien waar het leven voor homo’s ondraaglijk is, dan hoeven we alleen maar te kijken naar de landen waar homoseksualiteit illegaal is. In grote delen van Afrika en in de moslimwereld. Precies uit die gebieden vanwaaruit zoveel immigranten naar Nederland zijn gekomen.

De politie houdt het overigens nog voor mogelijk dat het een ‘verkeersruzie’ was die uit de hand liep. Ja hoor.

Maar waarom is hierover door politie en media maanden gezwegen? En waarover wordt nog veel meer gezwegen? Dat allochtonen homo’s proberen te lynchen is al erg genoeg. Dat dit uit het nieuws wordt gehouden is nog veel erger. De multiculturele wereld waarin we leven is duidelijk nog veel grimmiger dan het nu al voorkomt.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Speculeert Soros Britse families arm met zijn Brexit doomscenario?

478px-George_Soros_47th_Munich_Security_Conference_2011_crop
George Soros. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemöller

Van speculant, globalist en Poetin hater George Soros (zijn persoonlijke bezit wordt op 24 miljard geschat) verscheen gisteren een opiniestuk in The Guardian waarin hel en verdoemenis werd voorspeld voor de Britten als ze zich zouden uitspreken voor een Brexit.

Het voordeel van internationalistische grootgokkers als George Soros, is dat ik in geval twijfel gelijk weet wat ik ergens van moet vinden: Zegt Soros ja, dan is het nee, zegt Soros nee, dan is het ja. Zijn mening is namelijk altijd verbonden met zijn specifieke belang, en dat is het belang van het grootkapitaal, wat voordeel heeft bij de afbraak van de natiestaten en dus van de democratie.

Soros voorspelt dat de pond spectaculair zal devalueren. En, zegt hij, hij kan het weten, want hij speculeerde al eens eerder tegen de Bank of Engeland, en daarmee kon hij achteraf goed zijn zakken vullen. Hij zegt het er eerlijk bij, dat laatste, zeg maar gerust triomfantelijk, maar erg sympathiek maakt hem dat toch niet, to put it mildly:

To start off, sterling is almost certain to fall steeply and quickly if there is a vote to leave– even more so after yesterday’s rebound as markets reacted to the shift in opinion polls towards remain. I would expect this devaluation to be bigger and more disruptive than the 15% devaluation that occurred in September 1992, when I was fortunate enough to make a substantial profit for my hedge fund investors, at the expense of the Bank of England and the British government.

De Britse families zullen door hun Brexit besluit in één klap een stuk armer zijn, voorspelt hij. Deze slag zal nog groter worden dan die in 1992:

It is reasonable to assume, given the expectations implied by the market pricing at present, that after a Brexit vote the pound would fall by at least 15% and possibly more than 20%, from its present level of $1.46 to below $1.15 (which would be between 25% and 30% below its pre-referendum trading range of $1.50 to $1.60). If sterling fell to this level, then ironically one pound would be worth about one euro – a method of “joining the euro” that nobody in Britain would want.

Maar in een nuchter commentaar van vandaag op de website van Sky News wordt uiteengezet dat Soros er met zijn gegok ook heel vaak naast zat. De miljardair die de Bank of England liet springen, schatte zelf net zo makkelijk Black Monday verkeerd in, gokte ten onrechte op de devaluatie van de Japanse Yen, zat er compleet naast met zijn voorspelling van een stijging van de Russische roebel en verloor ook zomaar eventjes vier miljard op de Nasdaq wegens verkeerd gokken:

For example, his fund lost $800m during the 1987 global stock market crash known as Black Monday.

Just three weeks before the crash, when many market commentators were saying Wall Street was heading for a correction, Mr Soros had told Fortune magazine: “Just because the market is overvalued does not mean it is not sustainable.”

He also suffered a $600m loss in February 1994 after mistakenly betting that the Japanese yen would continue to fall against the US dollar.

And, in September 1998, Mr Soros admitted that his fund had lost $2bn that year wrongly betting on increases in the Russian stock market and rouble.

In early January 2000, in just three days, he also lost $600m following a sell-off in technology stocks. By the middle of that year the fund was down some $4bn, reflecting big falls in the Nasdaq, with Mr Soros’s losses magnified because he had borrowed to invest in tech stocks.

En ja, diezelfde Soros voorspelde ook in 2002 dat Groot Brittannië moest meedoen met de euro, want anders was iedere kans verkeken op het aantrekken van buitenlandse investeringen. Ook daar zat hij er faliekant naast:

And, of course, as Michael Gove of the Leave campaign has pointed out, Mr Soros famously said, in June 2002: “Britain needs to join the euro because not joining it would disqualify Britain from attracting capital investment.”

That call, of course, was utterly wrong.

Maar Soros is een zeer invloedrijk man in de international financiële markt. Wanneer hij een voorspelling als deze doet, zou het wel eens uit kunnen komen alleen omdat hij het was die de voorspelling deed:

Past experience suggests that, when high-profile traders like Mr Soros speak out on issues like the referendum, their comments can often become a self-fulfilling prophesy. A big fall in the pound may be exactly what he is hoping will happen.

En zo kan hij dus de gewone Britse families arm speculeren. En wanneer hij het kan, zal hij het niet laten. Dit soort duivelse types heeft namelijk geen enkel moreel besef.

 

 

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dear British friends: 16 arguments for a Brexit

qnVd9ZKFXxMBy guest author Ronald Reuderink

 1. The EU is in essence a German-French Condominium which dictates the other EU countries (EU-colonies). It is for example a mechanism to distribute the vast stream of refugees over the other EU countries.

 

 1. Economy. An independent UK will conclude much faster trade agreements with emerging economies. And may do so in the interests of the British economy. An independent UK is not bothered by the endless European meeting culture and bureaucracy. The EU will stay behind in the number of trade agreements, working often in the interest of Germany and France. Therefore the EU is the slowest growing market in the world.

 

 1. Federal? The Treaty of Lisbon (the 2nd edition EU Constitution) hardly governs the relationship between the EU and the Member States. The EU has not made use of the Constitutions of (Con-) federal countries like Canada, the USA, Australia, India and Switzerland. In some policy areas, the States of the USA do have more rights than EU Member States. In general in the USA every state is allowed to organize its finance without approval by the federal administration of the USA. The Euro zone states are already under sharp control of the EC. In practice, there is hardly true legal protection for the EU countries against the omnipotence of the EU.

 

 1. EU Court juridical. EU Court of Justice at Luxembourg is an organization to promote the power of the EU and the EC. Not a real juridical Court.

 

 1. Subsidiairity? Subsidiartiy is the leading general principle of the EU. The practice is the opposite. Beacause of the Court of Justice it is a farce. It is doublespeak like George Orwell describes in his book 1984.

 

 1. Arbitrary treaties. The fundamental ‘no bailout clause’ (for the member states) is stated in various EU treaties (among others the Treaty of Lisbon, 2nd edition EU Constitution), but can be undo just by a little rule by EU Franco-German condominium, without approval of the parliaments of all Member States and referenda. A fundamental violation of democracy and the rule of law of each member state.

 

 1. Control spending of subsidies to EU countries. Basically: There has been no control over how the tax money is spend for over 20 years. The Court of Auditiors (ECA) of the EU do not approve annual spending for more than 20 years because  the EC refuses to verify them. Member States should do so, according to the EU, but refuse to do so. With the exception of four countries: GB, NL, S, DK. However, the EC may take action if a Member State refuses to make proper financial reporting of  EU grants. These range from a reprimand, a 10% discount on EU grants until no EU subsidies to the unwilling member state. You can check this at the Court of Auditors for the EU.

 

 1. EU policy, a fishtrap. EU policy is a fish trap. For example, each country gets veto power in a new treaty on major decisions. But then the result will be a man-made crisis and the countries are more or less forced to agree. And then comes the next crisis and the case is repeated time after time. The EU uses such crises for pushing through its policy.

 

 1. Too much EC Commissioners. By increasing the number of EU Member States, the EC got too much Commissioners to function properly. New Treaties need to change this, but that doesn’t happen.

 

 1. Ethical issue The presidents and prime ministers of the Member States must swear a second oath, to participate in  the European Council. First they had already sworn an oath of allegiance to their own country. Secondly they have to swear an oath of allegiance to the EU. Which oath takes precedence when there is a conflict of interest between their country and the EU?

 

 1. Euro project. Promises from France to Germany is violated piece by piece. A few examples: Germany has to believe in the French promises and in the SGP (Euro Pact) and is therefore unpopular in Southern Europe. France wanted to adopt the euro per se in 2002. Because France and Germany were both in 2002-2004 above the 3% budget deficit, France managed to persuade Germany not to apply the sanctions of the SGP (Euro Pact). But in Germany the deficit failing was incidental because of the unification of West and East Germany. In France it is structural. But now France demands that incidental  problems will be taken into account, in the interests of France and other southern European countries. The euro doesn’t create prosperity. See Greece, see among other things,  youth unemployment in Spain, lots of emigration also out of Ireland.

 

 1. Solidarity to the United Kingdom? France doesn’t take fingerprints of immigrants who wish to go to England, so that they can be sent back  to France, in accordance with the Dublin regulation.

 

 1. EU sees only errors of anti-EU governments. When in Poland and Hungary pro-Eu governments were in power: unilateral notifications and unilateral state media personnel were no problem. Ditto Courts. Ditto approach opponents. The EU didn’t want to hear complaints about this kind of mismanagement. But now anti-EU governments are in power in these countries and the EU comes into action.

 

 1. Extensive EU propaganda. Preventing war. Brussels says over and over again: A new war between Germany and France is prevented by the EU. Incorrect. But till 1956, Germany was militarily controlled by the Allies. In addition, NATO has a fundamental role in preventing a new Franco-German war. The EU played only as an extra in the beginning a small positive roll by the ECSC, EEC.

 

 1. Extensive EU propaganda. A no in a referendum caused disasters for your country In the referendum in 2005 on the EU constitution in the Netherlands for example, the debate was barely about the constitution. Pro EU groups said: a negative vote meant that we will get war, our prosperity would severely deteriorate; the light would go out in the Netherlands. We voted no and got no war. An EU sub-committee is still looking for that light switch of the Netherlands, sometimes the bureaucracy works still in our favour. Now we hear the same rhetorical arguments.

 

 1. EU-army. The EU wants to start an EU military organization, to begin with a navy. An army controlled by an unelected and uncontrolled EC. An army led by a German or French five-star general. Or as compromise a Luxembourg five star general who is often drunk, like the EU president Juncker. Such an EU president with an EU army will easily decide about war and peace, and he does not care about the prosperity and welfare of 500 million people.

EU = European Union  and EC =  European Commission

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nee, PvdA, etnisch profileren is juist mensen redden!

MarcouchDoor Joost Niemöller

Ahmed Marcouch van de PvdA noemt agenten die etnisch profileren ‘ontspoord.’ Hij wil een bureaucratisch net spannen om agenten hun preventieve werk onmogelijk te maken. Dat is een extreem gevaarlijk voorstel. Etnisch profileren is namelijk gewoon een verstandige politiestrategie.

Ik rijd nogal eens met de trein in het buitenland, en maak het dus nogal eens mee bij de grenscontrole; bij mensen met een Noord-Afrikaans of Afrikaans uiterlijk is er heel vaak een probleem met de papieren. Let op: Ik zeg niet: altijd. Ik zeg: Heel vaak. Ik heb nooit meegemaakt dat er problemen waren met mensen met een Europees uiterlijk. Let op: Ik zeg niet dat er nooit problemen zullen zijn met de papieren van mensen met een Europees uiterlijk. Alleen: Ik heb het nog nooit meegemaakt. En, zoals gezegd, ik reis vaak met internationale treinen.

Wanneer men slim is bij de douane, controleert men dus op uiterlijk. Het meest frappante voorbeeld maakte ik mee toen ik met een internationale trein vanuit Duitsland Denemarken binnenreed. Er stapte maar één Deense douanier binnen. Hij liep relaxed door de gangpaden, keek een beetje links en een beetje rechts, en stopte toen bij een man die er heel duidelijk als een moslim uitzag. Hij vroeg naar de papieren. Er bleek een probleem. De man moest eruit. Aan niemand anders had de douanier ook maar enige vraag gesteld. Dit bleek dus een zeer effectieve methode.

Bij de Nederlands-Duitse grens maakte ik regelmatig dergelijke taferelen mee. Al werd er door deze douaniers wel op paspoorten gecontroleerd bij Europeanen. Heel vaak (niet altijd) problemen met Afrikanen en mensen met een Arabisch uiterlijk. Of, in politiejargon: getint en licht getint. Nooit met blanken. Ik zeg ‘maakte’ want de laatste paar jaar wordt er nooit meer gecontroleerd in de trein tussen Nederland en Duitsland. Beide richtingen uit. We leven in tijden van moslimterrorisme, maar er is dus nooit controle. Ik vind dat beangstigend, maar dat is weer een ander verhaal.

Dan het verkeer. Iedereen die in de grote stad woont, maakt het mee: Marokkanen op scooters zijn een ramp. Altijd door het rode licht, dwars voor fietsers langs, auto’s snijden, veel te hard rijden (bijvoorbeeld omdat ze opgevoerd zijn en dus ook nog eens veel herrie maken), heel vaak andere Marokkanen achterop, geen helm en steeds datzelfde vertoon van arrogantie. Ik maak het nooit mee met mensen op een scooter met een Europees uiterlijk. En;  ik hoor ditzelfde van iedereen.

Bij de politie zullen ze dit dan ook als geen ander weten. Wat zou het geweldig zijn als deze gasten middels etnisch profileren van de weg werden gehaald voor ze hun soms dodelijke schade konden aanrichten! En dit is precies wat Marcouch wil voorkomen, door streetwise agenten voor ‘ontspoord’ uit te maken.

En Marokkanen in luxe auto’s? Eerlijk gezegd let ik er zelden op. Ik zie wel vaak Marokkanen in afgeragde auto’s met onverantwoordelijk rijgedrag.

Getinte en licht getinte jonge mannen in luxe auto’s aanhouden, geldt nu ook als verdacht gedrag. Of, om bij Marcouch te blijven: ‘Gestoord’ gedrag. Van de agenten!

Laatst maakte ik een staaltje mee van een Marokkaan in een luxe auto. Het was overdag in het centrum van Amsterdam, heel druk. De auto had geen getinte glazen, daarom was het goed te zien. Ik heb geen verstand van auto’s, maar genoeg om te zien wat een dure, gloednieuwe auto is. En dit was er een. Donkerblauw. Ik zat in een volle bus. De auto haalde de bus in en stopte er vlak voor, bij het stoplicht. Er stapte een Marokkaan uit met een duur uitziend pak. Hij trok langzaam zijn jasje uit. Het licht was allang op groen gesprongen, maar de man trok zich er niets van aan. De buschauffeur toeterde en probeerde om de man heen te rijden. Dit lukte niet, vanwege het drukke verkeer. De Marokkaan, die inmiddels een aardige file had veroorzaakt, keek verbolgen naar de chauffeur; waar die de brutaliteit vandaan haalde om te toeteren! Daarbij ging hij gewoon door met heel langzaam zijn jasje uit te trekken en het op de achterbank te deponeren. Pas toen het licht op rood sprong, reed hij erdoorheen. De geïrriteerde buschauffeur erachter aan. De Marokkaan ging vervolgens op gelijke hoogte van de bus rijden, draaide zijn raampje open en riep iets naar hem. De buschauffeur draaide zijn raampje dicht en begon te spreken met de centrale. De Marokkaan ging dan weer vlak voor hem rijden, dan weer opzij, een stukje voor hem, een stukje naar achteren. Het was zeer bedreigend gedrag. Ik hoorde dat de buschauffeur bleef overleggen met de centrale wat te doen. De buschauffeur gaf het kenteken door van de auto. De Marokkaan zag hem overleggen en bleef dreigende rijbewegingen maken. Hij kwam vlak bij de bus en leek bijna een botsing uit te lokken. De weg was vol, maar hij kreeg het toch voor elkaar om achteruit te rijden en weer naast de buschauffeur te komen. Ik hoorde dat de buschauffeur de opdracht kreeg om bij de volgende halte te blijven staan en deuren en ramen te sluiten. Eenmaal bij de bushalte, reed de Marokkaan langzaam door. Hij leek hem weer op te willen wachten. Maar toen kwam vanuit een zijstraatje een motoragent met loeiende de sirene en de Marokkaan maakte dat hij wegkwam in de wirwar van het verkeer. Hoe het afliep weet ik niet. Ik was blij dat ik uitgestapt was, want ik dacht: Stel dat die psychopaat in die auto een pistool bij zich had. Het ging allemaal heel snel. De meeste passagiers hadden overigens niets in de gaten. De bus was zoals gezegd bomvol.

Is het vreemd om een jonge getinte of licht getinte man in een dure auto aan te houden? Ik denk het niet. Natuurlijk zijn er jonge getinte en licht getinte mannen met keurige topbanen die zich zo’n auto kunnen veroorloven. En dan is het heel vervelend voor hen als ze worden aangehouden. (Tja, ik werd er vroeger bij de douane ook altijd uitgepikt omdat ik lange haren had. Jammer dan!) Maar het zou ook zomaar eens bingo kunnen zijn. Drugs in de achterbak. Wapens. Iedere psychopaat die van de weg gehaald wordt, is winst. en nee, mensen van de PvdA, ik zeg dus niet dat iedere Marokkaan een psychopaat is.

Trump sprak zich na de slachtpartij in Orlando uit voor profileren op moslims door de politie. De hele politiek correcte pers viel over hem heen. Maar het is gewoon gezond verstand.

 

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hoe de EU Europa vernietigde. In 2008 vastgelegd in beleidsdocument.

EUDoor Joost Niemöller

Als je het nieuws mag geloven van het afgelopen jaar, zijn ze in Brussel enorm druk met het beheersen en terugdringen van de immigrantenstromen en wordt het ene na het andere plan uit de kast getrokken om door het afkopen van Turkije en Noord-Afrika die stroom beheersbaar te maken. Wanneer er een paar bootjes minder aankomen op Kos, gaat de vlag al uit.

Dat zijn allemaal leugens.

De ondergang-chaos die ons nu overkomt, is namelijk precies wat de EU al jarenlang voor ogen heeft; de welbewuste vernietiging van Europa.

Dit is een doelgericht georganiseerde demografische chaos van  honderdduizenden, miljoenen, die op uitnodiging naar Europa komen, zonder dat ze hier iets te zoeken hebben. Frontex deed vandaag alweer een voorspelling van weer driehonderdduizend Afrikanen via de Middellandse Zee.

Deze mensen, voornamelijk jonge mannen, zijn geen ‘vluchtelingen’, maar gelukszoekers en vernietigers. Ze komen hier om de Europese beschaving murw te beuken. Om aanslagen te plegen, vrouwen te verkrachten, te roven, te moorden en zich voort te planten.(Zie bijvoorbeeld deze zojuist uitgebrachte video van het Gatestone Institute.)

Het is heel simpel te bewijzen dat de EU dit allemaal zo gewild heeft. Daarvoor hoef je echt niet in complotten te geloven. Het werd gewoon vastgelegd in bijvoorbeeld dit document van de EU Commissie.

Dit document stamt uit 2008 en heeft als slaapverwekkende titel:

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten

In dit ‘gemeenschappelijke immigratiebeleid’ staat het allemaal al precies uitgetekend.

De immigratie wordt in dit beleidsdocument gezien als een gegeven:

 Immigratie is een feit en moet effectief worden beheerd.

 Immigratie wordt ook gezien als een uitermate positieve ontwikkeling, die de Europese volkeren kan ‘verrijken’, door ze ten onder te laten gaan:

Immigratie biedt niet alleen economische mogelijkheden, maar kan de Europese samenlevingen ook verrijken doordat er meer culturele diversiteit ontstaat.

Het is de taak van de Europese volkeren, zegt de EU, om zich onderdanig op te stellen. Ze zijn de ontvangende partij en moeten er alles aan doen om het de immigranten zoveel mogelijk naar de zin te maken:

De Europese samenlevingen moeten beter leren omgaan met de diversiteit die het gevolg is van immigratie en de sociale cohesie versterken.

 ‘We’, de Europese mensen, moeten deze onderdanigheid betonen, door onze ‘humanitaire traditie’, die er een schijnt te zijn van benen wijd:

Europa, met zijn humanitaire traditie, moet solidariteit blijven betonen met vluchtelingen en andere personen die bescherming nodig hebben.

Het grootste probleem voor Europa is volgens de EU de vergrijzing. Die kan opgelost worden door de jongere moslimmannen en Afrikanen hier binnen te laten. Deze kunnen zich dan hier voortplanten en een nieuwe bevolking van gekleurde mensen doen ontstaan. De EU doet tegen beter weten in alsof dit alleen maar economische nut zal brengen:

In een vergrijzend Europa kan immigratie een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht van de EU.

De immigratie moet bovendien bevorderd worden door het storten van vele miljarden van de Europese belastingbetalers in de staatskassen van corrupte  regimes van Afrika en het Midden Oosten:

De migratieproblematiek dient volledig te worden geïntegreerd in de ontwikkelingssamenwerking en het andere externe beleid van de Unie.

Illegale immigratie heet dan kennelijk ineens niet gewenst te zijn. Maar de EU wil verhinderen dat er een effectieve methode komt om deze illegale immigratie te weerhouden, door de formulering van onmogelijk beleid dat geen enkele illegale immigrant ooit zal tegenhouden:

Het voorkomen en verminderen van illegale immigratie, in welke vorm dan ook, is van doorslaggevend belang voor de geloofwaardigheid van en het draagvlak voor het beleid op het gebied van legale migratie. Om een degelijk geïntegreerd grensbeheer tot stand te brengen, moet het toezicht op de toegang tot het EU-grondgebied worden verscherpt, zonder dat de toegang voor bonafide reizigers en personen die bescherming nodig hebben, wordt bemoeilijkt en Europa een gesloten vesting wordt.

De EU is niet de oplossing. De EU is het kwaad dat Europa vermorzelt. Dat u vermorzelt. Dat de toekomst van onze kinderen vermorzelt.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail