Het ultieme racisme van Rob Wijnberg: zwarten bestaan niet.

 

 

In een column voor De Correspondent schrijft Rob Wijnberg dat de Zwarte Piet discussie eigenlijk nergens over gaat, want zwarten bestaan niet. Hij zegt dat hij dit niet alleen zomaar zelf zegt, maar dat hij dingen zegt die eigenlijk iedereen ook wel vindt. Hij zegt zelfs dat hij zich baseert op ‘moderne kennis’ over de biologie van de menselijke soort:

“Ik ben een raciaal scepticus. Dat wil zeggen dat ik, net als een hele waslijst aan moderne denkers, het concept ‘ras’ beschouw als een culturele misvatting, die is ontstaan in een tijd dat men nog niet zoveel wist over de biologie van de menselijke soort. Of simpeler gezegd: ik geloof niet dat het woord ‘ras’ verwijst naar iets dat werkelijk bestaat.”

Wijnberg gaat dus nog verder dan de personen die zeggen dat ‘ras’ alleen maar een culturele reconstructie is. Hij zegt dat het gewoon niet bestaat. En dit komt, zegt hij, omdat rassen niet in ‘essentie’ van elkaar te onderscheiden zijn. En dat er geen ‘specifieke’ kenmerken zouden zijn. Dat zijn natuurlijk twee volstrekt verschillende zaken, maar Wijnberg somt ze op alsof het in elkaars verlengde liggen:

 “Het begrip ‘ras’ is gebaseerd op het idee dat een soort (in dit geval: de menselijke soort) onder te verdelen is in groepen die te onderscheiden zijn door specifieke en essentiële genetische kenmerken die alleen de leden van die groep met elkaar delen. Een idee waarvan gemakkelijk te verklaren is hoe deze is ontstaan: mensen hebben talloze verschillende uiterlijke kenmerken – huidskleur, haartype, vorm van de ogen – die ze met de ‘leden’ van hun groep delen en met exemplaren buiten die groep niet. Op grond hiervan vatte de gedachte post dat er ‘rassen’ zijn: groepen die zich door essentiële (dat wil zeggen: alleen binnen die groep voorkomende) genetische kenmerken onderscheiden van groepen die deze kenmerken niet hebben.”

En dus, zegt hij, slaat de discussie over Zwarte Piet, ook nergens op. Want de man die de discussie aanzwengelde, Quinsy Gario, baseert zijn woede nu juist wel op het feit dat hij vindt dat hij deel uitmaakt van een groep, namelijk ‘zwarten.’ Dat is het enige punt waarmee Gario wel gelijk heeft. Zwarten bestaan. Net zoals blanken bestaan. Door te zeggen tegen Gario dat hij niet bestaat bedrijft Wijnberg de ultieme vorm van racisme. Hij tovert hem weg.  Dat is hetzelfde als tegen feministes zeggen: Waar heeft u het over, vrouwen bestaan helemaal niet. Want ook bij de verschillen tussen ‘man’ en ‘vrouw’ bestaan er namelijk genetisch gesproken geen ‘essentiële’ en ‘specifieke’ verschillen. En op die manier kun je ook de staat Israël wel opheffen, want: Joden bestaan niet. (Iets wat sommigen ook wel vinden, maar gek genoeg vinden dat weer veel minder mensen.)

Gario zegt dus wel dat zwarten bestaat. Volgens Wijnberg is hij dan hypocriet, want hij wil toch van het ‘rassendenken’ af?

 “Ik begin hierover omdat hierin precies het probleem schuilt met de discussie over Zwarte Piet. Een probleem dat niet in de laatste plaats is veroorzaakt door Quinsy Gario, de man die deze discussie dit jaar heeft aangezwengeld. Gario maakt bezwaar tegen de morele hiërarchie die de verhouding tussen Sinterklaas en Zwarte Piet volgens hem uitstraalt (iets waar ik een heel eind in mee kan gaan), maar beroept zich daarbij tegelijkertijd op precies dat essentialistische denken in categorieën die aan deze hiërarchie ten grondslag ligt: hij vindt Zwarte Piet een belediging van ‘zwarten’ – een groep die hij ook nog eens aanduidt als ‘wij’. Voor een raciaal scepticus verraadt dit een vervelend soort hypocrisie: van het rassendenken afwillen en je er vervolgens op beroepen.”

Maar wie zegt dat Gario van het ‘rassendenken’ af wil? Maakt Wijnberg dat uit? Gario wil af van het idee dat hij, als zwarte,  minderwaardig wordt bevonden. Volgens mij heeft hij daar ongelijk mee, want er zijn gelijke rechten, en door te hakken op Zwarte Piet, criminaliseert hij een Nederlands kinderfeestje en is hij gevaarlijk bezig. Maar er is niets hypocriets aan de vaststelling dat zwarten bestaan, naast blanken en Aziaten.

Juridisch gezien heeft Gario ook recht van spreken. Wijnberg wil hem, als hij consequent is, ook dat recht ontnemen. Want als hij consequent is wil Wijnberg ook artikel 1 van de Grondwet afschaffen. Daarin wordt namelijk wel aangenomen dat ‘ras’ bestaat. ‘Ras’ wordt genoemd in een rijtje met ‘geslacht’.

 “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ik geef toe, erg duidelijk werd het allemaal niet gedefinieerd door die Grondwet opstellers van ons, want het is appels en peren. Politieke overtuigingen en godsdiensten worden op één hoop gegooid met rassen. En dus ook met geslachten.

Tijd dus om iets duidelijk te maken. ‘Essentiële verschillen’ bestonden in de Duitse filosofie, maar  genetisch gesproken heeft dat begrip geen betekenis. In het Darwinistische denken bestaat er niet zoiets als ‘essenties’. Er bestaan genetisch gesproken wel specifieke combinaties. Daardoor ontstaan patronen. En die worden per generatie overgedragen. (Wat door foutjes en door seks gepaard gaat met veranderingen.) Die patronen, groepsgewijs gerangschikt, veroorzaken wel degelijk grote verschillen.

Dat is echt niet niks, die verschillen. Genetisch gestuurde  ziektepatronen zijn bijvoorbeeld duidelijk raciaal gedefinieerd.  Genetische gestuurde intelligentie verschilt duidelijk raciaal. Er zijn duidelijke raciale verschillen als het gaat over de persoonlijkheidskenmerken, ‘The Big Five’. Er zijn aantoonbare relaties tussen welvaart en ras. Er bestaan duidelijke fysieke verschillen  tussen rassen. Niet zomaar alleen een ‘kleurtje’ waarmee de ‘moderne denkers’ van het type Wijnberg schermen. (Dat ‘kleurtje’ is overigens ook weer niet zomaar iets, maar genetisch verbonden met agressiehuishouding.) En, ja, echt waar, ook dat is wetenschappelijk bewezen: ‘Negers’ hebben echt grotere piemels. Gemiddeld gesproken dan hè. En op basis van daders-DNA kan onomstotelijk de etniciteit vastgesteld worden van een gezochte moordenaar. Niks glijdende verschillen. Niks ’rassen bestaan niet.’  Duidelijke, betekenisvolle verschillen.

Ik zou dit stukje kunnen afsluiten met een lijst van honderden publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die bewijzen dat ras bestaat. Maar ach. Wijnberg zegt zelf al dat hij een gelovige is. En met feiten breng je niemand van een geloof.

 

O, ja, dan nog één filosofisch puntje, dat ten grondslag ligt aan de racistische mening van  Wijnberg dat mensen als Gario niet werkelijk bestaan: Darwinisten denken niet in essenties, maar in ontwikkeling, en in functie. Of, om in filosofische termen te spreken: het Darwinisme is niet Cartesiaans, maar Aristotelisch. (Daarover verscheen in Nederland bijvoorbeeld een verhelderend boek, nu in de ramsj, voor de niet-gelovigen onder ons.)

Vandaar dat de Darwinistisch geschoolde wetenschappers die bewijzen dat ras weldegelijk bestaat echt niet zeggen dat rassen voor altijd en eeuwig in een bepaalde vorm vastliggen, dat er geen tussenvormen zouden bestaan, enz. Maar: Een pittbull is geen poedel. Het feit dat er schattige poedbullen kunnen ontstaan doet daar niets aan af. En de Darwinistische theorie geeft ook aan dat pittbuls en poedels zich door kunnen ontwikkelen tot ze genetisch gesproken net zo van elkaar verschillen als apen en wurmen. Die, zoals we weten, geen kindjes meer met elkaar kunnen maken. Want een soort is geen ras. Zo gaat dat. Er is geen essentie van een wurm en geen essentie van een aap. En er is geen essentie van een zwarte. En geen essentie van een blanke. Maar er zijn wel blanken en zwarten. Er zijn wel betekenisvolle, bepalende, verschillen. En dus rassen.

Gario hoeft voor mij niet zo bang te zijn als voor Wijnberg. Ik ben het 100% met Gario oneens. Ik vind dat hij zelfs met vuur speelt. Maar ik ontzeg hem niet het recht te bestaan.

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

6 reacties

 1. http://www.realclearpolitics.com/articles/2013/10/22/race-hustling_results_120412.html
  Thomas Sowell

  Race-Hustling Results

  Years ago, someone said that, according to the laws of aerodynamics, bumblebees cannot fly. But the bumblebees, not knowing the laws of aerodynamics, go ahead and fly anyway.

  Something like that happens among people. There have been many ponderous academic writings and dour editorials in the mainstream media, lamenting that most people born poor cannot rise in American society any more. Meanwhile, many poor immigrants arrive here from various parts of Asia, and rise on up the ladder anyway.

  Often these Asian immigrants arrive not only with very little money, but also very little knowledge of English. They start out working at low-paid jobs but working so many hours, often at more than one job, that they are able to put a little money aside.

  After a few years, they have enough money to open some little shop, where they still work long hours, and still save their money, so that they can afford to send their children to college. Meanwhile, these children know that their parents not only expect, but demand, that they make good grades.

 2. Even een paar losse observaties… (my 2 cents)

  In essentie ben ik het absoluut eens met Wijnberg (op wat kleine kanttekeningen na), hoewel bovenstaand artikel me toch ook wel even deed nadenken. Overigens heb ik Wijnbergen nergens zien beweren dat zwarten (of de heer Quinsy Gario) niet zouden bestaan, hooguit dat deze meneer (zowel voor zichzelf als voor anderen) een catalogiseringssysteem hanteert welke geen wetenschappelijk biologische grondslag zou hebben (ras), iets wat de auteur van bovenstaand artikel dus grotendeels bestrijdt.
  Het hangt er uiteindelijk natuurlijk maar vanaf hoe je het begrip ‘ras’ definieert. Ik zag ergens iemand de vraag stellen of een bruine poedel en een witte poedel (of iets van die strekking) nu ook verschillende ‘rassen’ zijn, en het antwoord daarop is natuurlijk nee. Ik ben persoonlijk van mening dat wij gewoon simpelweg allemaal behoren tot het ‘menselijke ras’ in de primatenfamilie, niks meer en niks minder. Nu geloof ik direct dat via een DNA profiel iemands oorspronkelijke (geografische) afkomst bepaald kan worden, iets wat wij in de volksmond ook wel ‘etniciteit’ zijn gaan noemen. (Als ik CSI mag geloven kunnen ze zelfs een zandkorrel onder iemands schoen nog terug herleiden naar de juiste zandbak aan het andere eind van de wereld.)
  Het ter plaatse heersende klimaat, de leefomgeving, grondstoffen, eetpatronen, etc. zijn in de loop der miljoenen jaren natuurlijk de hoofdingrediënten geweest voor de diversiteit in lichamelijke kenmerken. De evolutie zorgt er nu eenmaal voor dat ieder organisme (dus ook de mens) zich aanpast aan zijn omgeving om zo goed mogelijk te kunnen overleven. En aangezien locaties zo rond de evenaar nu eenmaal meer bloot staan aan de zon (inclusief de schadelijke bestanddelen) heeft de natuur het zo geregeld dat men daar wat beter tegen die zon beschermd wordt door middel van wat extra pigment in de huid (wat weer aangestuurd schijnt te worden door de verhouding tussen 2 eiwitten, maar dat even terzijde).

  Even een paar overpeinzingen op een rij over de actuele (non-)discussie:

  1. Aangezien Zwarte Piet (volgens de overlevering) als kindslaaf bevrijd is door Sinterklaas zou het juist eerder als het grootste ‘anti-racistische feest’ dan een ‘racistisch feest’ kunnen worden bestempeld.
  2. Volgens mij is de figuur ‘Zwarte Piet’ juist een zeer positieve, vrolijke, gulle en vertrouwde kindervriend waar iedereen op af komt als hij in de buurt is en door iedereen op handen gedragen wordt. Naar mijn bescheiden mening toch een veel benijdenswaardiger imago dan waar menig ‘donkere medelander’ nog mee opgescheept zit. Waarom zou in godsnaam uitgerekend een lid van de zwarte gemeenschap dat positieve imago zo graag de nek om willen draaien? De prominente en gewaardeerde rol van Zwarte Piet bij de complete Nederlandse bevolking zou juist een opsteker en compliment moeten zijn voor de gehele zwarte gemeenschap en dat moeten koesteren!
  3. Hoewel het feest vroeger nog weleens ‘misbruikt’ werd voor disciplinaire doeleinden (stoute kinderen kregen met de roe en gaan met de zak mee terug naar Spanje), is dat aspect allang compleet naar de achtergrond verdwenen en is de relatie tussen Sinterklaas en Zwarte Piet tegenwoordig steeds meer die van een gewone werkgever en werknemer. En ik zou niet de bedrijven willen tellen met een blanke directie waar ergens in de hiërarchie ook donkere mensen als werknemer zijn aangenomen. Wordt dit dan voortaan ook beschouwd als racisme? En moeten deze mensen dan acuut ontslagen en de directie van racisme beticht worden? Vroeger was het volgens mij juist racistisch als donkere mensen niet werden aangenomen op grond van hun huidskleur.
  4. En waarom ligt die focus toch zo op de huidskleur? Iemand met rode lippen of kroeshaar of net zo’n maffe witte kraag zou zich evengoed bezwaard kunnen voelen, maar daar praat dan weer niemand over. Of wat te denken van dit scenario: Ik zie op die stoomboot iemand zónder baard die in hiërarchie lager is dan degene mét baard! Dus ik voel me als baardloze zeer gediscrimineerd! Deze variant klinkt dan natuurlijk weer belachelijk, maar het is wel EXACT dezelfde redenatie!!
  5. En het simpele feit dat alle kleuren Pieten nu kennelijk wel mogen, maar uitgerekend de Zwarte variant niet riekt op zichzelf natuurlijk weer erg naar racisme. En bovendien, als ik zo eens heel goed en objectief naar de gemiddelde Zwarte Piet kijk met zijn hele uitdossing heb ik nou niet direct de indruk dat het zijn bedoeling was om de gemiddelde Nederlandse Surinamer uit te beelden. Het is mij tenminste nog nooit overkomen dat ik in de supermarkt per ongeluk de een voor de ander aanzag.

  Hoewel Wijnberg absoluut een scherp punt aansnijdt (“van het rassendenken afwillen en je er vervolgens op beroepen”), is het meest gehoorde tegenargument hierop (namelijk dat de persoonlijke beleving ook een grote rol speelt in onze maatschappij) ontegenzeggelijk waar.
  Het punt is alleen dat een beleving (wat uiteraard per definitie zeer subjectief is) natuurlijk nooit kan en mag prevaleren boven feitelijke waarheden. In dat geval zou namelijk steeds een relatief kleine groep mensen steeds absurdere dingen kunnen laten verbieden. Productnamen als ‘blanke vla’, ‘blanke lak’ of ‘witte verf’ zouden tenslotte evengoed ‘beleefd’ kunnen worden als kwetsend. Net als witte muren, zwarte auto’s, etc. En wat gedacht van gele verf (Chinezen zijn tenslotte geel) en natuurlijk is ook rood niet veilig meer (Indianen). En het ene verzoek wel honoreren en het andere niet kan op zichzelf natuurlijk weer uitgelegd worden als racisme en discriminatie en ongelijke behandeling. Kortom, iedereen kan natuurlijk op zijn eigen vingers natellen dat dit een eindeloze weg gaat worden waarin straks niemand nog iets mag doen, zeggen of kopen, waarmee we uiteindelijk aan het eind van de rit per saldo niet direct ons leven zullen hebben verrijkt (en zelfs dit soort sarcasme zal dan nog verboden gaan worden).

  Uiteraard is ‘persoonlijke beleving’ (van wat dan ook) vaak grotendeels terug te voeren op (soms min of meer traumatische) ervaringen uit het leven zelf, niet zelden uit de jeugdjaren. Je kunt je in dat licht afvragen of de fervent gepassioneerde tegenstanders van Zwarte Piet niet beter eens kritisch hun eigen zelfacceptatie onder de loep moeten nemen en de juiste traumaverwerkende hulp moeten inschakelen in plaats van er zo’n grote maatschappelijke kwestie van te maken, waar vervolgens veel mensen in meegaan omdat het ergens wel ‘politiek correct’ lijkt te klinken. Natuurlijk wil niemand dat donkere kinderen gepest worden met het predicaat ‘Zwarte Piet’, zeker niet als dat in een negatieve context is (en dat is uiteraard altijd goed voelbaar, daar ben ik me ook terdege van bewust). Anderzijds kun je stellen dat als iemand een ander wil kwetsen, dat diegene altijd en gegarandeerd iets zal kunnen vinden uit het hele spectrum van treiteronderwerpen. Is het niet de huidskleur, dan is het wel de grote neus, het rode haar, de lichaamslengte, de flaporen, kleding, afkomst, inkomen van de ouders, de snottebel, puist op de kin, de te goede schoolresultaten (uitslover!), de te slechte schoolresultaten (domkop!), het gele briefje op de rug en ga zo maar door. Uiteindelijk is iedere menselijke eigenschap positief en negatief te benaderen. Wat de een assertief noemt, noemt de ander weer bijdehand of brutaal.
  In mijn optiek zegt pesten ook meer over het wereldbeeld en beleving van de pester zelf dan over de gepeste, namelijk een van zeer grote onzekerheid en zich derhalve groter en belangrijker willen voelen, desnoods door anderen kleiner te maken zodat hij er zelf in verhouding weer iets beter tegen afsteekt.
  Zodra je het als gepest kind dan eindelijk voor elkaar hebt dat je rode haar zwart geverfd is, zal het pestonderwerp vanzelf verschuiven naar de kleding of de neus of een ander onnozel detail.
  Moraal van dit verhaal: het gaat de pester nooit om hetgeen waarover hij pest, enkel en alleen om het pesten zelf!
  Het beoogde effect van een verbod op Zwarte Piet (racisme de kop indrukken) zal dus ook zeker niet behaald gaan worden. Sterker nog, het zal eerder een averechtse uitwerking hebben. Het verdwijnen van een oud en in de bevolking breed gedragen stukje folklore op grond van onheuse redeneringen zal de ‘aanstichters’ vast niet in dank worden afgenomen en de racismespanningen alleen maar aanscherpen. En bovendien, zoals gezegd, dient het geen enkel realistisch doel.

  In de USA is het hele racismevraagstuk natuurlijk veel actueler en gevoeliger, vooral omdat het nog zolang voortduurde. Zelfs tot in de jaren ’70/’80 van de vorige eeuw waren negers in de zuidelijke staten niet zeker van hun leven, en het extreem rechtse karakter van de Amerikaanse samenleving houdt dit verschijnsel (zij het hoofdzakelijk onderhuids) nog steeds erg levend.
  In die zin kan ik de gedachtegang van die mevrouw Shepherd van de VN nog wel enigszins volgen, aangezien zij natuurlijk, in al haar naïviteit, puur redeneert vanuit haar eigen Amerikaanse perspectief (ze heeft hiermee natuurlijk wel eigenhandig de complete geloofwaardigheid van de VN ongeveer om zeep geholpen, maar dat is een ander verhaal). Maar in Nederland liggen die verhoudingen natuurlijk totaal anders en zijn in de verste verte niet te vergelijken met die in de Verenigde Staten. En ik heb soms het donkerbruine vermoeden dat sommige lieden zo nu en dan maar wat graag heel hard ‘slavernij’ roepen in een poging om even ‘mee te liften’ op die (welbekende) Amerikaanse sentimenten op dit gebied, want alles is kennelijk geoorloofd om hun zaak zoveel mogelijk kracht bij te zetten. Terwijl ik ten zeerste betwijfel of ze überhaupt weten wat echte slavernij is of zich daar ook maar enigszins werkelijk mee bezig houden. Ik begrijp uiteraard heel goed dat pesterij op basis van huidskleur zeer kwetsend kan zijn, net zoals gepest worden met rood haar of die pukkel, etc., maar om nu als volbloed Nederlander (van Surinaamse of Antilliaanse oorsprong) met droge ogen te gaan lopen beweren dat je door Zwarte Piet ‘herinnerd wordt aan de slaventijd’ is natuurlijk de grootst mogelijke waanzin.
  Volgens die redenatie zouden wij als blanken ook alle japanners wel kunnen gaan verguizen, want een aantal van onze voor-voor-voor-voorvaderen hebben ooit in Jappenkampen gezeten waar ze ook als slaven werden gebruikt. De Duitsers hebben nota bene nog maar 70 jaar geleden geprobeerd onze hele samenleving over te nemen en Duitsers kunnen we toch ook allang weer accepteren zonder allerlei negatieve bijwerkingen. Maar die periode van slavernij van honderden jaren geleden lijkt door opportunisten nog tot Sint Juttemus aan alle kanten uitgemelkt te moeten worden.

  Het Sinterklaasfeest zien als een racistische vertoning getuigt wat mij betreft dus echt van een ongekende kortzichtigheid, kennelijk in het geheel niet gehinderd door een compleet gebrek aan kennis, inzicht, zelfstandig denkvermogen of zelfreflectie. In alle regionen van onze samenleving (bedrijfsleven, politiek, etc.) schreeuwt men nota bene om een bezetting waarvan de etnische samenstelling enigszins representatief is voor de bevolking, maar hier schreeuwt men juist moord en brand dat er absoluut geen zwarte mensen meer bij mogen zitten! (Hoezo racisme)
  Ik kan me ook wel bezwaard gaan voelen bij iedere film waarin een zwerver of seriemoordenaar weer eens door een blanke vertolkt wordt. Ik vind het uiteraard erg triest dat meneer Gario zo’n moeite heeft met zijn huidskleur, maar het is natuurlijk allemaal geneuzel om niks en puur gebaseerd op de eigen onzekerheid en gebrek aan zelfacceptatie (en in het geval van meneer Gario natuurlijk ook een stukje wraakzuchtig en misplaatst machtsvertoon uit frustratie over zijn eigen recente ervaringen met de politie).

  Dus voor iedereen die Zwarte Piet graag weg wil hebben: GET A LIFE!!

  En om nog even namens Fokke en Sukke te spreken: Zwarte Piet bestáát niet eens! 🙂

  Was getekend: De Wijze Piet

 3. Natuurlijk zijn er rassen. Er zijn ook genetische en andere verschillen in rassen. Maar van racisme is pas sprake wanneer het ene ras zich boven het andere verheven voelt.

 4. Wijnberg gaat natuurlijk van de gedachte uit dat alle menen “gelijk” zijn.. het liefst ook nog allemaal met hetzelfde IQ.. aldus au fond de grote internationale marxistische globalaliseringsgedachte nog steeds favoriserend.. gedragen trouwens door grote groepen mensen in de wereld..ondanks de ineenstorting van het communisme. Het is allemaal lief bedoeld.. maar of Gario hiermee nou gediend is..hij denkt waarschijnijk van wel..ik denk dus van niet.

 5. Wat er nu wel of niet aan genetische en culturele onderscheidingen zijn te maken, het probleem is domweg en altijd weer het toekennen van waarde.
  Ik denk dat Rob Wijnberg van het waardeoordeel af wil. Maar ja, je tot het nihilisme bekennen, dat gaat ver. Dat heeft hij niet aangedurfd of hij doet interessant en ingewikkeld omdat hij daarmee zijn brood verdient of, en dat zal het wel zijn, hij is het zich domweg niet bewust.

  Dat verhelderende boek heb ik gelijk besteld. Bedankt voor de tip 😉

 6. Een oeverloze discussie. Kort te sluiten door de zekerheid dat de baas van Piet altijd wit is. Het heet socialisme. Neem Afrika, schatrijk aan alles, en toch. Allemaal Pieten op zoek naar Sinterklaas, letterlijk, en meestal tevergeefs. Wat de hoofdreden is van tragedies, zoals verzuipen, op zoek naar de Witte, nooit Zwarte Klaas. Opeens begrijp je socialisme beter. Als beroeps keuze. Met als grootste verdienste dat de aanhouder, democratisch, win. Begrijpelijk, verstand gemeten op een lijst van tien geeft als winnaar, grapje, Spekman.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑