Zonder blanke zelfhaat geen Zwarte Piet discussie

 

Zwarte Piet en de immigratie-vergissing

door Fop Schipper

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voordat Nederland de aanstootgevende zwarte schmink van het gezicht van Zwarte Piet wast.  De Nederlandse cultuur zit in het beklaagdenbankje tegenover een strenge allochtone jury. En er is geen houden aan. We zijn simpelweg niet bestand tegen de kritiek van zich beledigd voelende allochtonen. Want de zich immer schuldig voelende blanke westerling wil niets liever dan zichzelf verschonen tegenover de beschuldiging van racisme. Zoals Pontius Pilatus zijn handen waste in onschuld, zo wassen wij binnenkort de schmink van Piet’s gezicht. In de hoorzitting over de ingediende bezwaren tegen de Sinterklaas-intocht in Amsterdam wisten onze gepigmenteerde medelanders het blanke-schuldcomplex perfect uit te buiten. ZIJ voelen zich beledigd en daarom moeten WIJ onze traditie aanpassen. Anne Frank, de holocaust, racisme, Jodensterren, slavernij, alles werd uit de kast gehaald om de kruiperige Amsterdamse bestuurderskliek het laatste zetje te geven.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Simpel. Als Nederland geen 3,5 miljoen allochtonen zou hebben binnengelaten op een bevolking van 16 miljoen dan zou onze sinterklaastraditie niet bedreigd worden. Wij hebben het zelf zover laten komen. Het heeft vier decennia geduurd voordat er maatschappijbreed kritiek kwam op de multiculturele samenleving en op het openen van onze grenzen voor de 3e wereld. Hierdoor is anno 2013 meer dan de helft van de Amsterdammers van allochtone afkomst, en voor Rotterdam gold dit al veel langer. Het is dan ook geen toeval dat Zwarte Piet als eerste in Amsterdam dreigt te sneuvelen. Wanneer dringt het tot de Nederlanders door dat de immigratie van niet-westerlingen in de huidige status quo onvermijdelijk het einde betekent van de Nederlandse cultuur en identiteit? Want in een rechtsstaat waarin alle individuen gelijke rechten hebben, daarin zijn uiteindelijk de aantallen relevant. It’s the demography stupid!

Op een voor mij mysterieuze wijze zijn wij massaal gaan geloven dat immigratie een ‘fact of life’ is. We zijn gaan geloven dat immigratie een voldongen feit is waar wij rijke maar ontevreden westerlingen nu eenmaal mee geconfronteerd worden. Ook op de Dagelijkse Standaard is dit betoogd.

Maar immigratie is juist één van de weinige ontwikkelingen die we met simpele beleidskeuzes en maatregelen heel precies kunnen sturen. De Nederlandse overheid heeft heel veel niet in de hand, en dat geldt ook voor andere landen. Zo is de invloed van de overheid op de economie relatief beperkt en kan men in principe niet veel meer doen dan zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor allerlei culturele ontwikkelingen en veranderende normen & waarden. Veel korte en lange-termijn ontwikkelingen voltrekken zich grotendeels autonoom en buiten de invloedssfeer van de overheid.

Maar als het gaat om immigratie en de gevolgen die dit heeft voor Nederland, dan is de overheid juist in staat om dit met een handomdraai in de gewenste richting te dirigeren. Bijvoorbeeld door immigranten in de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen enkel recht op een uitkering te geven. En kom op, is immigratie werkelijk een verschijnsel dat zich in alle open en welvarende landen voordoet? Welnee! En iedereen die iets verder kijkt dan zijn Europese neus lang is, die ziet dat dit niet waar is. Neem bijvoorbeeld Japan. Japan is hét handelsland bij uitstek en weet zijn open en internationale houding probleemloos te combineren met een immigratiebeleid waarin men praktisch niemand binnen laat. Hetzelfde geldt voor Zuid-Korea. Zuid-Korea is ook een modern en welvarend land met talloze succesvolle en internationaal opererende bedrijven, denk aan Samsung en Hyundai. Maar ook Zuid-Korea heeft géén last van massa-immigratie en is géén multiculturele samenleving.

In Japan wonen (bijna) alleen Japanners en in Zuid-Korea wonen (bijna) alleen Koreanen en dat vindt iedereen heel normaal. Maar WIJ mogen niemand uitsluiten, want dan zijn we racistisch. Er is een anti-westers, anti-blank paradigma waarvan wijzelf ironisch genoeg de fanatiekste aanhangers zijn. Voorbeeld: als een blanke Française tot Miss Frankrijk wordt verkozen dan is er kritiek omdat ze ‘te’ blank zou zijn en onvoldoende het multiculturele Frankrijk representeert.

Maar uiteraard is er nooit kritiek op een ‘te’ Chinese Miss China of op een ‘te’ donkere Miss Nigeria. Het lijkt een globaal fenomeen te zijn. Japan is voor de Japanners, Ghana is voor de Ghanezen, Turkije is voor de Turken, maar westerse landen zijn voor iedereen! Ieder volk heeft recht op een eigen land en een eigen cultuur, behalve Europeanen. De wereld wordt geen smeltkroes, het westen wordt een smeltkroes. Ergo, wij verdwijnen, de rest niet. Onze cultuur en onze identiteit is hier het slachtoffer van.

Terug naar immigratie. Immigratie is geen ‘fact of life’, het is een keuze. Een keuze van westerse landen om verdragen te tekenen waarin we onszelf verplichten om elke asielaanvraag – van wie dan ook, waar dan ook vandaan – serieus in overweging te nemen. En het is de keuze van westerse landen om niet terug te komen op de ratificatie van deze verdragen. Evenals het de keuze is van sommige Europese landen om met behulp van een ‘opt out’ een uitzonderingspositie te verkrijgen in het Europese immigratie discours, om zo de instroom echt te kunnen stoppen.

Er is geen precedent in de geschiedenis van de mensheid waarin de oorspronkelijke (autochtone) bevolking van een land vrijwillig haar numerieke meerderheid en haar culturele dominantie opgeeft. Laten wij niet dat eerste suïcidale voorbeeld zijn!

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

13 reacties

 1. Overigens kan de overheid ook sturen door liberaal de kinderbijslag af te schaffen en daar tegenover een lagere loonbelasting stellen. Lijkt me heel gezond.

 2. De V.O.C en emigratie. Als voorbeeld wat vrijheid of knecht betekende voor planeet bewoners. Opeens snap je religie, nu.

 3. Van Telegraaf Reacties ‏@DeReactiegraaf

  Volgens de gemiddelde reageerder is het Sinterklaasfeest ‘onze traditie’ die dus onveranderd gevierd moet blijven worden.
  We gaan dus weer schoenen zetten in de kerk waar rijken daar geld in gooien dat onder de armen wordt verdeeld.

  We gaan dus geen pakjesavond meer vieren (pas algemeen gebruikelijk ná WOII).

  Én we vieren het Sinterklaasfeest dus zónder Zwarte Piet. Knecht werd pas in 1850 geïntroduceerd, daarvoor had Sinterklaas geen helper.

  “Oorspronkelijk had Sinterklaas geen helper. In 1850 introduceerde de onderwijzer Jan Schenkman in zijn leesboekje “Sint Nicolaas en zijn Knecht” drie nieuwe zaken, die allemaal zijn blijven hangen in de Sinterklaas-folklore: een gekleurde knecht voor Sinterklaas, de intocht en de stoomboot. De knecht heeft in het boekje nog geen naam, en was gekleed als een page. In 1859 werd voor het eerst een artikel gedrukt waarin hij Pieter wordt genoemd, en in 1895 was de naam Zwarte Piet al in zwang geraakt.”

 4. Het blijft toch raar.
  In Nederland moeten we op alle culturen en denkwijzes een mening kunnen geven “vrijheid van meningsuiting”.

  Maar zodra anderen kritiek op gebruiken van ons geven, kruipen “we” weer in de slachtofferrol en roepen we dat niemand er wat van mag vinden “het is ons feestje”.

 5. Japan is inderdaad een heel goed voorbeeld van een land waar mensen gelukkig zijn juist vanwege de monoculturele samenleving. De Japen kenmerkende orde, rust, veiligheid en betrokkenheid zijn hier steeds verder te zoeken. Werkloosheid kennen ze in Japan bijna niet.

 6. Volgens Geert Mak zijn boekje/visie zijn wij gedoemd tot kwetsbaarheid. Dat had natuurlijk weerbaarheid moeten zijn.

 7. We kunnen er langzamerhand niet omheen, al die nieuwkomers komen naar landen die gedomineerd worden door de westerse cultuur, lees blanke cultuur. Ze komen niet vanwege de grondstoffen in de grond maar vanwege de rijkdom die onze cultuur biedt. Maar dat betekent ook dat ze respect moeten hebben voor de cultuuruitingen die hier heersen. Ze komen hier omdat onze cultuur hen meer te bieden heeft dan de cultuur waaruit zij komen, anders zouden ze niet zijn gekomen. Dus, het kan misschien zielig zijn, maar de cultuur die wij dragen, de westerse cultuur is superieur. Daar zit ook de pijn. Die superioriteit voelen de allochtonen en autochtonen wel, en dat doet de autochtonen pijn. Maar die superioriteit, daarover mag niet gesproken worden want dat benoemen is zielig (en voor links: dan sluit je mensen uit, doodzonde). En om hun pijn weg te nemen moet dus onze cultuur verwaterd worden. Daar zit dus de venijnigheid van de discussie, de onderhuidse wederzijdse weerstand.

  • Sorry, fout woord: derde regel van onderen “dat doet de autochtonen pijn.” moet zijn: dat doet de allochtonen pijn.

  • Moslims vinden hun eigen identiteit superieur aan de onze hoor, ze willen vooral hun demografische overmacht benutten om gebied in te nemen. Dat ze ook nog eens kans maken op uitkeringen, subsidiebaantjes en blonde vrouwen is voor hen een extra stimulans om hierheen te komen. Met liefde voor de Nederlandse cultuur heeft het weinig te maken.

 8. Deze discussie is schoolvoorbeeld van wat er kan gebeuren als je culturele segregatie faciliteert. Dat krijg je als een boemerang terug.
  Het progressief denken wordt ingehaald door de demografische realiteit. Niets ‘samen’ leven, Nederland heeft zich maar te schikken naar de wensen van een minderheid. Drie generaties lang heeft met name Amsterdam dergelijke ontwikkelingen bejubeld als ware het de terugkomst van de heiland. Nu moeten ook de kleinkinderen van Ed van Thijn en Job Cohen er aan geloven. De ironie.
  PS: als je sceptisch tegenover de multiculti-toko staat is het verbieden van Zwarte Piet het beste wat je kan overkomen. Links verliest hierdoor electoraat, ten gevolge van politiek correct denken. Strategisch gezien kent deze discussie alleen maar rechtse winnaars. Duurde bij mij even eer ik het zo kon bekijken, toen het echter doordrong viel ik heerlijk in slaap.

 9. De massa lijkt volledig gehersenspoeld door dogma’s als ‘we hebben immigranten nodig om de vergrijzing op te vangen en de welvaart in stand te houden’. ‘We kunnen geen vakmensen krijgen’ en zo verder. Dat de netto welvaart per inwoner daalt als gevolg van dalende lonen en duurder levensonderhoud, hogere belastingen als gevolg van gebruikmaking van de sociale zekerheid door relatief veel allochtonen, dat wordt m.i. te weinig betoogd, zowel in de media als in de politiek. Maakt verder niet uit, we leren het op de harde manier, een weg terug is er namelijk niet meer.

  Meer welvaart per capita met meer bewoners binnen een land gebied met dezelfde economische capaciteit, dat kan alleen gebaseerd zijn op een demografische bubbel.

 10. We zijn al een voorbeeld. Niks meer aan te doen, zelfopheffing is gepromoveerd tot de maatstaf van ” liefde “. Ingepakt in leugens over discriminatie, racisme, xenofobie, zet alle beschuldigingen maar op een rijtje. En o, zo wonderbaarlijk, de haat voor de witmens die zo op kan bloeien in dit klimaat wordt nooit ter sprake gebracht. ” Kleur ” is het perfecte wapen geworden om alle terechte klachten over gedrag naar een racistisch motief te herleiden. Martin Luther King zou zich in zijn graf omdraaien. Ooit waren we argeloos tegenover de instroom van vreemdelingen. Zonder twijfel was niet iedereen daar van gecharmeerd, en bestond er weerzin tegen ” vreemd volk “. Dat had kunnen doodbloeden als er geen leugencampagne gevoerd was om de grenzenloosheid als een voldongen feit voor te stellen. En het is volslagen kwaadaardig om hele steden om zeep te helpen, stemrecht te geven aan tribalen, en terechte ongerustheid als ultra rechts af te serveren. Mindless stupidity. En zo suicidaal dat de ellendelingen die nu zo geharnast zijn in hun welgedane goedheid misschien pas wakker worden als hun kinderen van dag tot dag moeten smeken om een deel van leven. Wanneer in vredesnaam zijn al die gestoorde theoretici zover dat ze chantage herkennen , en er korte metten mee maken.

  • Helemaal mee eens, Marie! Dat is het inderdaad precies: terechte ongerustheid afserveren als utlra rechts.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑