Brekend. Dringende open brief van nabestaande #MH17

beeld mh17

Bron: Still Youtube RT

Door Joost Niemöller

Sinds ik ben begonnen met kritische publicaties over MH17 heb ik contact met nabestaanden. Wat mij opvalt is dat ze, anders dan de berichten in de media doen lijken, kritisch zijn over de wijze waarop de overheid omgaat met hen. Met name over de gebrekkige informatievoorziening zijn veel vragen. Een aantal van hen krijgt steeds meer het gevoel dat er andere oorzaken moeten zijn voor de aanslag dan in de Main Stream Media genoemd wordt: het zou een separatist zijn die per ongeluk een raket afschoot.

Het spreekt vanzelf dat deze nabestaanden graag in de anonimiteit blijven. Ik heb ze gecheckt en ben overtuigd van hun authenticiteit. Verder wil ik ze op geen enkele manier aanzetten om de publiciteit te zoeken, want de persoonlijke impact van deze aanslag is al enorm, en de impact van publiciteit is zo mogelijk nog groter. In twee gevallen heb ik verhalen van nabestaanden naar buiten gebracht over de eerste bijeenkomst met Malaysia Airlines. Dit nadat ik ook bij hen overtuigd was van hun achtergrond, en ook dit onder anonimiteit.

Een van hen vond het nu nodig om per brief een bericht de wereld in te sturen. Deze brief vindt u hieronder. Zij schrijft dit onder de naam Hana333.

Door Hana 333

Iedere dag zit ik uren aan mijn pc gekluisterd om zo veel mogelijk berichten te lezen over de crash van de MH17. Zo volg ik ook de artikelen van Joost. Wat mij, als nabestaande van inzittende en omgekomen passagiers, enorm steunt, is het feit dat er in ieder geval nog mensen zijn die zich bekommeren om de ware toedracht van het hele gebeuren. Welke kleur men daarbij aanneemt is voor mij van secundair belang. Het is immers logisch dat, na het non-onderzoek, geleid door wie zal het zeggen, de meningen verdeeld zijn en zullen blijven. Wat voor mij, terwijl ik heel veel externe info en standpunten lees, ook zeer waardevol is, bestaat uit iets dat verder niemand kan weerleggen, namelijk mijn eigen info en ervaringen met betrekking tot dit alles; eenvoudigweg, omdat niemand, behalve ik en mijn familie, verder over die gegevens beschikt.

Vanuit het standpunt van nabestaande wil ik dan nu toch eindelijk mijn verhaal met jullie, voornamelijk verstandige en wijze mensen, delen. Lang genoeg gewacht, wat mij betreft. Dat ik mij niet wil begeven in een politiek welles-nietes spelletje, heeft te maken met het feit dat ik zelf niet persoonlijk bij het onderzoek betrokken ben geweest in de Oekraïne, en ik bovendien gewoonweg niet politiek onderlegd ben. Politiek is iets waar ik tot op heden geen snars van begrijp. Ik zie het maar als een compliment aan mezelf; mijn ideale wereld is er een, waarin politiek gewoonweg niet past.

Zoals jullie zich wellicht kunnen voorstellen, kom je als nabestaande terecht in een rookgordijn van ontzetting, ongeloof, chaos, verdriet, ontkenning, woede, en wat al dies meer zij. Een soort shock, zou je kunnen zeggen. Dit zorgt ervoor dat je ahw gehandicapt bent, en niet bij machte om direct en adequaat te reageren. In zo’n situatie blijft er niets anders over dan ervan uit te gaan dat de overheid en onze burgervader je als een kind zullen ondersteunen en bijstaan, en jouw belangen als die van een eigen kind zullen behartigen. Niets blijkt voor mij echter minder waar te zijn!

Toen ik mij eindelijk van de emotionele rooksluiers, die ook nog eens (bewust) door de Nederlandse overheid werden opgetrokken tijdens de ‘’Nationale Verdenking’’, had ontdaan, was het inmiddels 11 november! Ik besefte dat ik mij, voor de tweede keer in 2014, bevond in een Kafkaëske situatie, waarbij het slachtoffer zelf moet zorgen voor een gedegen onderzoek, omdat zij die ervoor zijn aangewezen, en er nb voor worden betaald, dit niet terdege doen, wát daarvoor ook de reden mag zijn. De eerste keer betrof het de bijna dodelijke aanval op mijn dochter, door een roedel van 11 honden van een broodfokker, en de tweede keer de crash van de MH 17, waarbij familieleden het leven lieten. De overeenkomsten in beide gevallen zijn ongelofelijk verbijsterend.

Eén ding is in ieder geval zeker: de feiten op zichzelf zijn verschrikkelijk, maar wat daarna gebeurt is zo niet nog veel erger. Dat men, zelfs als nabestaanden van de slachtoffers, door de overheid om de tuin wordt geleid, wordt belogen en bedrogen, en niet gedegen wordt geïnformeerd over de ware toedracht van zaken, zorgt voor een torenhoge, extra morele schade, die met niets te vergoeden valt. En dit wordt je ongevraagd bezorgd, gratis en voor niets!!! Dat het onmogelijk is om in deze situatie de gruwelijke gebeurtenissen te verwerken, lijkt de overheid niet te raken. Dat zij ook een verzorgende functie heeft tav haar burgers lijkt haar volledig te ontgaan. Zij misbruikt zelfs de emotionele fase waarin de nabestaanden zich bevinden. Bovendien laat zij moedwillig veel te veel ruimte voor allerhande speculaties, wat vervolgens de onrust en de onenigheid tussen burgers in het algemeen alleen maar doet toenemen. En, last but not least, als men dan uiteindelijk, ook als nabestaande, kritische vragen begint te stellen omtrent het onderzoek, wordt men door diezelfde overheid op afstand gehouden en als complotdenker weggezet, of bijna als dader bejegend.

2015 lijkt mij een goed jaar om het woord ‘geheim’ voor eens en voor altijd uit onze vocabulaire te schrappen. Alleen volledige openheid en transparantie kan ons als mensheid naar een hoger niveau tillen. Deze overtuiging ben ik al lang toegedaan, en het feit dat ik tot nu toe nog niets naar buiten heb gedeeld mbt de MH17, heeft trouwens niets met het hebben van geheimen te maken, maar meer met mijn gebrek aan het kunnen kanaliseren van energie, die nodig is om een en ander duidelijk uiteen te zetten. De rooksluier is weliswaar verdwenen, maar de emoties gooien nog dagelijks roet in mijn eten.

Hieronder vinden jullie mijn persoonlijke ervaringen en vragen sinds de crash. Zij hebben mij ervan bewust gemaakt dat hier veel meer aan de hand is dan wat wij op dit moment zeker weten, en er in ieder geval voor gezorgd dat ik zeer sceptisch sta tegenover het onderzoek en hen die het (zouden moeten) uitvoeren. En dan heb ik het nog niet eens over de zogenaamde toekomstige uitkomst van dit alles.

Op de dag vóór de crematie kregen wij spullen terug die aan het lichaam van ons familielid waren gevonden. Het betrof hier een portemonnee met pasjes en geld, volledig doortrokken van een rare, penetrante, chemische, enigszins vettige substantie. Verder bevond zich in het zakje een stalen voorwerp dat wij toen (september 2014) niet konden thuisbrengen. Niemand van ons had het ooit gezien en wij konden het ook niet linken aan ons familielid. Pas tijdens de terugreis vanuit A’dam, na de Nationale Verdenking, bekeek ik dat voorwerp nog eens goed. Aan de onderkant bleken letters en cijfers te staan gegraveerd: VARCO 2630. Toen ik dit nazocht bleek het een onderdeel uit de olie-industrie te zijn. Volgens een medewerker van de fabrikant dienden deze dingen in de jaren tachtig ook als relatiegeschenk (presse-papier) voor mensen uit de olie-industrie. In ieder geval is het niet iets wat ons familielid, vóór de vlucht, toebehoorde. Het weegt ongeveer 85 gram en is dus sowieso een raar voorwerp om bij je te dragen, als je in je zomerbroek op weg bent naar een warme vakantiebestemming; en zeker, als je onnodige besognes bij de detectiepoortjes op een vliegveld wil vermijden.

Toen ik via de zoeksleutels ‘MH17’ en ‘olie’ het internet raadpleegde, raakte ik zowat weer in shock, omdat ik tóen pas zag waar de ‘buitenwereld’ zich tot op dat moment mee had bezig gehouden. Tot op heden ben ik blijven lezen en mijn familie informeren. Ook kwam ik erachter dat het voor heel veel mensen, inclusief vrienden, een soort ver-van-mijn-bed-show blijkt te zijn. Dat achter deze crash veel meer schuil gaat dan een geschil tussen twee partijen lijkt velen te ontgaan. Men wíl het ook gewoon niet weten. It’s more than most people can bear.

Wat mij ook zeer shockeerde, was een filmpje met een interview over foto’s van een getuige, die 20 minuten na de crash op de site aanwezig was. Niet zozeer de foto’s raakten mij, maar vooral de uitspraak van de getuige over de typische geur, die bij een bepaald deel van het vliegtuigwrak zelfs ondraaglijk was geweest, deed mij huiveren. Toen zij die geur omschreef, stond ik in gedachten meteen weer in het crematorium. Volgens de begrafenisondernemer en de familie-rechercheurs was de geur zo sterk (ondanks de met speciale kit gesealde kisten en anti-geurkaarsen), doordat men in de Oekraïne, tijdens het bergen van de lijken, te veel ‘spul’ had gebruikt om de ontbinding tegen te gaan. Er werd ook gezegd dat het door de geprepareerde lijkzakken kwam. Mijn vraag was direct: Hoe kan dat dan? 20 minuten na de crash was deze geur ook al geconstateerd. Stond men dan toen al gereed met spuitwagens?

Via deze weg kwam ik bij één van mijn vragen: Wat zat er in de cargo? Daarover heb ik nog niets gehoord. Ook hebben wij tot op de dag van vandaag nog geen andere spullen teruggekregen. O nee, die worden eerst gereinigd. Of wij dat überhaupt wel willen, wordt niet eens gevraagd. Onder het mom van omzichtigheid tav de nabestaanden kunnen op deze wijze dan weer mooi allerlei eventuele bewijsvlekjes letterlijk worden weggewerkt! Of ben ik dan te achterdochtig?…

Na de crematie zijn er nog stoffelijke resten gevonden, die natuurlijk ook nog weer gecremeerd moeten worden. Op een gegeven dag kwam men met formulieren, waarop de stoffelijke resten geregistreerd staan, naar ons toe. Door die formulieren te ondertekenen doen wij afstand van de resten, die vervolgens dan met de stoffelijke resten van andere slachtoffers zullen worden gecremeerd. Er wordt dan tevens een herdenkingsmonument aan verbonden. Wij besloten nog niets te ondertekenen. Een paar dagen later realiseerde ik mij dat wij geen kopieën van die documenten hebben, en ik informeerde of wij die alsnog kunnen krijgen. Uit de lopende rechtszaken mbt de aanval op mijn dochter, heb ik geleerd dat goed administreren de basis is voor je (eventuele) recht. Daarbij moet ik dan ook denken aan wat een vriendin van mij altijd zegt: “Do you know how the Germans almost won the war???…………………….. By having a good administration!!!) Maar goed, op mijn ‘gekke’ vraag om kopieën werd niet bepaald positief geantwoord. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord. Ik hoef , denk ik, want jullie zijn verstandige en wijze mensen, verder niet in detail te treden over de bij ons, door deze gang van zaken, weer eens aangewakkerde onrust en argwaan, en verhoging van morele schade…

Een paar weken geleden is bovendien het geld, dat wij in de portemonnee terugkregen, via een speciale dienst van de Nederlandse Post, door ons opgestuurd naar de Nederlandse Bank. Onderweg is het gewoonweg verdwenen!!??

En dan zijn er nog een aantal algemene vragen die in mijn hoofd nog vaak de revue passeren:

Waarom heeft men niet direct en met veel reddingswerkers gehandeld, net zoals dat bij de crash van QZ 8501 is gebeurd? De veiligheidskwestie in het rampgebied is wel de goedkoopste smoes die ik ooit heb gehoord. Waar een wil is, is een weg. Als men al het geld en alle beveiliging, die alleen al voor de Nationale Verdenking is ingezet (het begon al met de peperdure officiële uitnodigingen!), had gebruikt voor een onverwijld onderzoek met de hoogste prioriteit op de plaats delict, had daar helemaal niemand geschoten of gebombardeerd. Zij die dat laatste zouden hebben gewaagd, waren absoluut voor de bijl gegaan…

Of zou het misschien ook zo kunnen zijn dat de lading van de MH17 niet helemaal koosjer was, en dat daarom in eerste instantie afstand moest worden gehouden?

De enorme traagheid waarmee het onderzoek op gang kwam, staat trouwens ook absoluut niet in verhouding tot bijvoorbeeld de supersnelle reactie van de regering op de brief van een advocaat (december 2014), die namens enkele nabestaanden vraagtekens zette bij de competentie van de Nederlandse regering.

Het feit dat de overheid nog niet één keer haar verontschuldigingen heeft aangeboden voor de via de MSM onmiddellijk na de crash, zonder gestaafde bewijzen, geuite beschuldigingen aan het adres van Rusland, vind ik ook ronduit stuitend. Wij zijn allen mensen en mensen maken fouten. En van fouten kun je leren. Het toegeven van een fout en een daarop volgend passend excuus waren juist in dit geval de beste menselijke gebaren geweest. Echter, na deze immense massale indoctrinatie (want de eerste twee berichten over een onderwerp zorgen bij ons allemaal voor onuitwisbare beeldvorming, als we tenminste niet verder kijken dan onze neus lang is; gewoon een stukje psychologie), gooide men ineens de geheime sluier erover, “und liess die Welt in Trümmern liegen”… Alle opkomende protesten van burgers over censuur en geheimen worden door de overheid nadien slechts weerlegd met redenen vanuit compassie met de nabestaanden. En dat iedere keer opnieuw. Realiseert zij zich dan niet dat de extreme vaagheid rondom het onderzoek en de daaruit voortvloeiende onrust en speculaties, voor iedereen vele malen belastender zijn?

Enfin, nóg een paar van de vragen die mij niet loslaten: Misschien heb ik iets gemist, maar het is toch zo dat de MH17 al boven Polen van koers wijzigde?! Wat was daarvan de reden? En wat was de echte en belangrijkste reden waarom Maleisië in eerste instantie niet mee mocht spelen? (Erger had men dit land in haar positie niet kunnen kwetsen.) Hoe zit het met de gevechtsvliegtuigen van de NATO in Polen? Wie weet zo zeker dat er geen bom aan boord was? En zo zijn er nog vele overdenkingen en vragen omtrent de crash; wellicht ook omdat ik nog lang niet alles heb gelezen.

Ik heb gezocht naar antwoorden, maar zullen die er in alle eerlijkheid wellicht ooit komen? Joost mag het weten, wat mij betreft. Ik lees zijn artikelen (en reacties daarop) met interesse, waarmee ik niet wil zeggen dat ik mij altijd volledig kan aansluiten bij zijn visie. Ze getuigen echter altijd van diepgang, nodigen uit tot contemplatie, en laten ruimte voor vrijdenken, ons aller recht.

Ik wens jullie allemaal een jaar vol waarheid, oprechte samenwerking, gezonde tolerantie en megageluk…

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

56 reacties

 1. Gelderse Fries

  27 januari 2015 om 12:47

  hana333,

  Allereerst dank voor de moed om uw mening publiek te maken. U heeft recht om te weten wat er met iemand die u na stond en belangrijk voor u was is gebeurd en waarom.

  Misschien als achtergrond; hoe het militair industriële complex waar Eisenhower al voor waarschuwde na het einde van de koude oorlog rond 1990 een nieuwe afzetmarkt zocht in Oost-Europa . http://russia-insider.com/en/2015/01/19/2547

  Voor de balans, dezelfde krachten, min-of-meer, zullen ook in Rusland werken. De Sovjet-tijd was voor Polen, Oekraïne en veel andere landen een verschrikking.

 2. Ik, ook namens mijn gezin, wil u en de andere nabestaanden heel graag mijn medeleven wensen.
  Verder hoop ik dat u snel een oprecht gemeend antwoord krijgt op de vele vragen die bij u spelen. Het lijkt mij vreselijk om met al die vragen, tijdens het rouwproces, te moeten rondlopen. Ik kan u niet meer dan welgemeend heel veel sterkte toewensen.

 3. @ Hanna333:
  Via het zo niet toevallige Toeval kwam ik op dit blogartikel met Uw verhaal terecht. Uw verhaal is onthutsend!
  Uit menselijk oogpunt is het onverteerbaar, dat zelfs nabestaanden door “onze ” overheid zò aan het lijntje gehouden worden.

  Als initiatiefnemer van de Reünie van Vrije Mensen hadden wij als “wakkere” mensen al door dat onze WOB verzoeken aan Mark Rutte en andere ministeries allemaal afgewezen werden.
  Om die reden waren wij het al snel eens over het opstarten van een (nog voorzichtig) Burgerinitiatief om deze kwestie op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat heeft inmiddels vorm gekregen op http://www.dereunie.info .

  Echter, nu realiseer ik mij pas dat wij nagelaten hebben langs een of andere weg contact te zoeken met nabestaanden. Een omissie, welke ik allereerst met deze reactie, maar ook met andere stappen, ga recht wil zetten.
  Uw moed om uw verhaal met ons te delen, is bewonderenswaardig; waarvoor mijn diepe respect.
  luca; van dinter

  • Wat die omissie betreft, geeft niet, hoor. Ik vind het al geweldig dat er mensen zijn als U, die dit initiatief nemen. Ikzelf doe, als individu, wat binnen mijn kleine krachtveld ligt uit verantwoordelijkheidsgevoel naar mijzelf, mijn familie, maar ook de burgers in het algemeen. Want zoals de zaken nu lopen, zijn wij allemaal vogelvrij verklaard, nietwaar? Door de gebeurtenissen in mijn leven ben ik snoeihard met mijn neus op de werkelijkheid gedrukt. Dat de emotie dan in de weg staat van de daadkracht, is echter geen excuus om de ‘extra’ verantwoordlijkheid (door openbaarheid), die je als getroffene jegens de medemens hebt, te laten liggen. Wat mij betreft houden wij contact.

   • Een voor jou passende vorm van contact zou ik zeker op prijs stellen, Hanna333. Het contactformulier op onze website komt rechtstreeks en alleen in mijn mailbox terecht, dus die mogelijkheid staat in alle vrijblijvendheid en op ieder gewenst tijdstip open.

  • Geweldig initiatief en ik heb getekend!!

 4. Iedereen is schuldig, daar ligt de clou dat het allemaal zo vaag blijft.
  Ik neig er nog steeds toe dat de BUK werd gebruikt. Die heeft een “ball warhead” en geen “continuous rod”. Dat zou ronde inslagen van de kogels/balls en onregelmatige inslagen van andere raketonderdelen moeten opleveren.
  Theorie:
  1) triggerhappy Russen met een autonoom inzetbaar SAM-systeem zonder commandostructuur om friendly fire of dit soort blunders te vermijden.
  2) Oekraïne die het luchtruim openhouden in de hoop/verwachting dat die triggerhappy gompen een fout begaan en zich in de nesten werken. Immers: iemand die zware artillerierakketten op bevolkingscentra laat afvuren, durft dit ook nog wel.
  3) Onze gompen, waaronder van Baalen en Verhofstad, die het vuurtje nog een beetje opstoken.
  4) O.a. de VS en Frankrijk die wisten dat het daar gevaarlijk was en eigen vliegtuigen daar weg hielden, maar niemand anders waarschuwden.
  IEDEREEN heeft boter op zijn hoofd en daarom wordt dit niet opgelost.
  Tenzij ze die ene gomp te pakken krijgen die op het knopje heeft gedrukt, die mag dan de bak in als ze hem al krijgen.

  Dit is het enige scenario dat je kunt bedenken waarin dat vliegtuig niet gericht en opzettelijk neer is gehaald als zijnde een passagiersvliegtuig met bijna 300 mensen aan boord. De mogelijkheid dat een piloot zich op een passagiersvliegtuig laat afsturen om het van dichtbij met een boordkanon neer te halen, is heel onwaarschijnlijk.

  • Nou, mijn excuses aan Oekraine dan. Die hadden blijkbaar wel laten weten dat het luchtruim onveilig was. Alleen die kneuzen in den Haag lieten het weer eens afweten. Ze zijn zelf de onderste steen. Mijn eerdere beweringen hoef ik wat dat betreft niet terug te nemen: Rutte en consorten hebben 200 Nederlanders op hun geweten en staan dan met hun uitgestreken smoel op Eindhoven hun dode landgenoten te ‘verwelkomen’. Ik ben 57. Zo zout heb ik het in dit land nog niet gevreten. Dit is allemaal lager dan laag.
   En met hetzelfde gemak leveren die vieze vuile galbakken ons over aan Brussel en islamterreur. Maar goed, het is allemaal de schuld van Wilders, Geenstijl en onderbuikers en racisten zoals de Heikneutert.
   Nou Markje, je staat bij mij nu lager op de schaal dan ISIS. Kasthomo.

 5. Dat het niet klopt is overduidelijk. Wie ooit onderzoeken gedaan heeft weet dat dit onderzoek vervuild is.

  Waarom is het onderzoek vervuild?
  Bij dit onderzoek had de onderzoeksvraag bijvoorbeeld moeten zijn: “Waarom is het vliegtuig neergestort”?

  Op basis van deze vraag pak je bijvoorbeeld de 10 meest logische opties: (hypothesen)
  – Het vliegtuig is door een technisch mankement neergestort.
  – Het vliegtuig is door een luchtprojectiel van Oekraine neergestort.
  – Het vliegtuig is door een luchtprojectiel van de seperatisten neergestort.
  – Het vliegtuig is neergeschoten met een Oekraiens vliegtuig.
  – het vliegtuig is neergeschoten met een vliegtuig van de seperatisten.
  – Het vliegtuig is gekaapt door een terrorist.

  etc.Zo kun je nog wel wat meer vragen stellen.

  Elke vraag ga je onderzoeken. Als je een professioneel onderzoek doet, sluit je geen vragen uit door aannames. Daardoor zijn in het verleden al veel onderzoeken fout gegaan. Zo zitten er ook onterechte mensen vast in de gevangenis…..

  Informatie verzamelen
  – Ze moeten dus iedere ooggetuige, omwonende en zelfs familieleden vragen stellen.
  – Elk stukje van het vliegtuig kan informatie bevatten dus je wilt alle stukken veilig stellen.
  – Je doet er alles voor om deze informatie veilig te stellen.
  – Elk beschikbare radarbeeld wil je hebben.
  – Je betrekt geen mogelijke daders bij een geheim onderzoek om vervuiling tegen te gaan.

  Kijk eens naar Aircrash investigastion hoe ze alle mogelijke hypothesen opstellen en wegstrepen. Dit wordt hier absoluut niet gedaan.

  Hier wordt onderzoek gedaan naar een gewenste uitkomst want:
  – Na dag één werd er al een dader aangewezen zonder concrete bewijzen. Deze bewijzen zijn er nu nogsteeds niet. Rusland is de dader en daar tegenover staan de economische sancties. MAW Uitkomst is bekend
  – Zonder onderzoek gedaan te hebben betrekken ze een land in het onderzoek die (hypothese) de dader zou kunnen zijn. Daardoor is het onderzoek vooraf al beinvloed/vervuild. MAW Uitkomst is bekend
  – Lang niet alle vliegtuigonderdelen zijn geborgen omdat deze “niet belangrijk” zouden zijn.
  (Hiermee zeggen ze eigenlijk: “Wij weten het antwoord al, maar de uitkomst moet nog even onderbouwd worden”.)

  Ik hoop dat de nabestaanden ooit eerlijk antwoorden krijgen, maar ik denk dat dit niet zal gebeuren. Het onderzoek is vanaf dag 1 (bewust?) niet zuiver.

  Bewust vervuilde onderzoeken = Zuivere propaganda

  Sterkte aan alle nabestaanden!

 6. Mevrouw, dank voor uw brief. Ik wil u heel veel kracht toewensen het komende jaar.

 7. Boeiende en imponerende brief, met interessante punten en heel goed geschreven. Dit tekent een heel ander beeld van de “inspanning” en “nazorg” dan de overheid van zichzelf schetst, en laat schetsen. Ik hoop dat hana333 het niet bij deze brief laat, en hier vaker van haar ervaringen en opgedane kennis verslag doet.

 8. Woedend zou ik als nabestaande zijn op Rutte en zijn mede-samenzweerders tegen de waarheid en recht! Ik zou onmiddellijk de kisten hebben laten openmaken door een door mij ingehuurde patholoog om te controleren wat daar echt in zat. Ik vertrouw die hoeren van Kiev en Washington – Rutte etc – voor geen cent! Juist omdat ogengetuigen vertelden dat alle lijken een Aziatisch gezicht hadden. Maar toen bedacht ik: Dat zullen die samenzweerders wel op een of andere manier veranderd hebben – of ze laten een formulier door de nabestaanden ondertekenen dat ze de kisten niet zullen openen, of cremeren om dit overduidelijke bewijs van de leugenverhalen van de samenzweerders te vernietigen. Als dit kan worden bewezen kunnen Rutte en zijn mede-samenzweerders lange tijd de gevangenis is, als ze de woede van het volk kunnen overleven!

 9. @Hana 333

  Dank dat U deze informatie met ons wil delen. Uw verdriet kunnen wij nauwelijks bevatten, laat staan met U delen. Misschien dat het wel een troostende geachte kan zijn dat er in dit land mensen zijn die om U heen willen staan bij Uw zoektocht naar de waarheid van vlucht MH17.

 10. Beste Hana333

  Op de eerste plaats mijn oprechte condelances.
  Ik hoop dat u zo snel mogelijk de ware toedracht zult horen.
  Zodat u en uw familie het grote verlies dan kunnen verwerken en het leven op een zo normaal mogelijke manier kunnen voortzetten.

  Wat uw brief betreft, die is hartverscheurend.
  In samenwerking met Joost zou u kunnen proberen om van meerdere nabestaanden hun geschreven ervaringen te kunnen verzamelen.
  Daarna zou Joost deze kunnen bundelen en toe moeten sturen aan de Verenigde Naties. De wereld heeft recht op wat er gebeurt is met MH17.

 11. robbertdeberk

  6 januari 2015 om 19:47

  1.” Politiek is iets waar ik tot op heden geen snars van begrijp. Ik zie het maar als een compliment aan mezelf; mijn ideale wereld is er een, waarin politiek gewoonweg niet past. ”

  2.” Dat men, zelfs als nabestaanden van de slachtoffers, door de overheid om de tuin wordt geleid, wordt belogen en bedrogen, en niet gedegen wordt geïnformeerd over de ware toedracht van zaken, zorgt voor een torenhoge, extra morele schade, die met niets te vergoeden valt.”

  Doordat u punt 2 heeft ervaren heeft u punt 1 geleerd.

  3. ” Het feit dat de overheid nog niet één keer haar verontschuldigingen heeft aangeboden voor de via de MSM onmiddellijk na de crash, zonder gestaafde bewijzen, geuite beschuldigingen aan het adres van Rusland, vind ik ook ronduit stuitend. ‘

  Hier leert u opnieuw m.b.t punt 1

  Wat ik maar wil zeggen beste mevrouw politici zijn de grootste schoften die op aarde rondlopen. Zoals u op deze diep en diep tragische manier heeft mogen ervaren.

  Sterkte

 12. Hana333,

  Bedankt voor uw brief. En wat u zegt, alle ‘bewijs’ via internet, social media, fotootjes, etcetera is onbetrouwbaar, want alles kan worden gefotoshopt, geantidateerd, gemanipuleerd etcetera. Of het nu Bellingcat is, de Russische vereniging voor ingenieurs, een Duitse prive detective of een Nederlandse onderzoeksjournalist, het doet er niet toe.

  De grote schande is, wat u schrijft, de wijze waarop onze eigen overheid omgaat met het non-onderzoek. Het niet snel bezoeken van de rampplek, het geheimhouden van werkelijk alles, het instellen van een doofpotcommissie met nota bene Oekraine als mede verdachte (tenminste, dat zou moeten) die een veto op informatie heeft, het niet vrijgeven van originele black box en radardata, het vals beschuldigen van de rebellen bij de VN, het uitstellen van resultaten van het OVV onderzoek tot april volgend jaar, het schandelijk behandelen van nabestaanden zoals Hana333 beschrijft. Teveel om op te noemen.

  Na 9-11 is pas na een jaar op heftig aandringen van de nabestaanden een overheidscommissie aan het werk gesteld, dat uiteindelijk meer vragen opriep dan het beantwoordde, vooral omdat er heel veel vragen niet werden beantwoord, of omdat er heel veel informatie geheim bleef. Gaan we diezelfde kant hier ook op?

  Ik hoop dat de actie van de nabestaanden mag resulteren in een eigen ‘truth’ beweging, die op er gericht is zoveel mogelijk geheim gehouden informatie alsnog openbaar te maken.

  Overigens, een vraag aan Hana333, hebben nabestaanden zelf nog een blik kunnen werpen op de overledenen? Of is alles gecremeerd zonder dat de nabestaanden nog iets hebben kunnen zien?

  • De nabestaanden hebben de mogelijkheid gehad om de lichamen te zien, maar wij hebben toen (vlak na de identificatie) besloten dat niet te doen. Het werd, gezien de staat waarin de lichamen zich bevonden, natuurlijk niet aangeraden, wat heel begrijpelijk is. Wél zijn er nog foto’s die eventueel bekeken kunnen worden. Ik moet bekennen dat het een moeilijke kwestie is, want het risico bestaat dat je jezelf belast met een laatste herinnering die je wel wíl, maar niet meer kúnt uitwissen. Dit is iets wat uiteindelijk iedereen zelf mag beslissen; gelukkig maar!

 13. Beste mevrouw Hanna,
  Is het gezien uw gemoedstoestand wel verstandig om op een site te komen van een onderzoeksjournalist die geen onderzoek doet? Ik kan me zo voorstellen dat de hier gebezigde vermenging van feit en fictie u niet verder gaat helpen.

  Ik wens u in elk geval de kracht toe die nodig is om er voor te zorgen dat er op enig moment uit deze ellende toch iets positiefs komt.

  • Eigenlijk was ik niet op zoek naar hulp, maar lag het eerder in mijn bedoeling allen die zich nu nog bezig houden met de inhoudelijke kant van dit onderzoek, bewust te maken van de wellicht verloren energie die hieraan wordt verspild. U moet weten dat ik mij niet zomaar laat leiden door wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Ik kan best nog wel het onderscheid maken tussen fictie en werkelijkheid. Ik waak absoluut voor ongegronde partijdigheid.
   Het grote verschil tussen deze zaak en die omtrent de aanval op mijn dochter, is dat, in het tweede geval, het slachtoffer nog leeft. Omtrent de uitvoering van het ‘onderzoek’, de bejegening van slachtoffer en nabestaanden, de intimidatie-technieken jegens getuigen, de spelletjes van de media, en leugens van de lokale en federale overheden, is de situatie gelijk. Zij, die moeten onderzoeken, hebben iets te verbergen, en weigeren op zijn minst excuses aan te bieden voor laksheid en/of leugens. Vervolgens zie je alle partijen spartelen als vissen op het droge, want o, het ego is in nood. In het geval van de aanval op mijn dochter kon ik gelukkig, maar wel pas na drie weken, zelf onderzoek gaan doen, waardoor toch nog een en ander aan het licht is gekomen. Als ik de vergelijking doortrek naar de crash van de MH 17, vermoed ik dat dit niet gaat gebeuren, omdat hierbij te veel mensen zijn betrokken, en, zoals ik eerder al schreef, de bewijzen eigenlijk niet meer te staven zijn. De politieke belangen zijn té groot, en de politieke sancties, ook weer gebaseerd op onvolledige info, zijn in een te vroeg stadium al ingezet. Voor de verdere afhandeling zal men alles uiteindelijk wel met een sisser doen aflopen, zodra de gemoederen zijn bekoeld, en iedereen is uitgeput van het welles-nietes MH 17-spel.

  • @ Xia

   Een dubbele agenda verborgen achter geveinsde betrokkenheid en empathie. Precies datgene waar de briefschrijfster ons over schrijft. Sommige mensen schamen zich klaarblijkelijk nergens voor.

 14. Mijn dank gaat allereerst uit naar deze mevrouw alias Hana 333 voor het openbaar maken van haar mening, ervaringen en delen van haar gevoelens.
  Ik deel geheel en al uw wantrouwen. Over mijn mening op grond van allerlei feiten over de oorzaak en toedracht van het ‘verongelukken’ van vlucht MH17 heb ik onlangs op dit blog van Joost Niemöller reeds mijn ‘AMEN’ uitgesproken.
  Daar blijft het bij, want de werkelijke bewijzen worden ons onthouden.

  Het is en blijft dus trekken aan een dood paard, want die ‘onderste steen’ van de Liegende Lachebek ligt als MH17 doofpot allang naast het overbekende ‘fotorolletje’, de wat jammer nou toch ‘storing’ tijdens de taps van van Rey, de ‘raak de hoge omes aub niet’ Demmink files en nog wat meer ongeregelde stinkende rotzooi.

  Rest mij nog u veel sterkte te wensen en Joost te danken dat hij zo moedig is deze reeds verzopen koe toch nog bij de horens te vatten.

  Tevergeefs vrees ik, omdat er tevéél en tè grote belangen mee zijn gemoeid.
  Daarbij; de feiten maken duidelijk wat voor allooi mensen ons land bestuurt en hoe we door ‘Brussel’ als kwispeldebiel van de USA en daarmee de NATO -mis- ge- bruikt worden.

 15. Geachte mevrouw Hana 333,

  Hartelijk dank dat u deze informatie met ons wilt delen. Want dat is het, informatie. U informeert ons namelijk over, hoe de overheid ons, de massa, via de media laat weten hoe het moet (zij kunnen het dus wél), maar dat zij het op het persoonlijke vlak finaal laat afweten. Het overbrengen van de eerste stoffelijke resten van Eindhoven naar Hilversum was een emotionele gebeurtenis, ook voor mij, alhoewel ik niemand heb verloren. Het medeleven was er, massaal. De woede ook.

  Toen ik onderstaande las, dwaalde mijn gedachten terug naar een artikel dat ik had gelezen over, hoe tien voorgaande MH-17 vluchten een veel zuidelijker koers hebben gevlogen dan de MH-17 vlucht op 17 juli. In ieder geval is het artikel in mijn hoofd blijven zitten en zal het voor u in dit schrijven als informatie bijvoegen.

  “Enfin, nóg een paar van de vragen die mij niet loslaten: Misschien heb ik iets gemist, maar het is toch zo dat de MH17 al boven Polen van koers wijzigde?! Wat was daarvan de reden?”

  http://www.globalresearch.ca/malaysian-airlines-mh17-was-ordered-to-fly-over-the-east-ukraine-warzone/5392540

  “Ik wens jullie allemaal een jaar vol waarheid, oprechte samenwerking, gezonde tolerantie en megageluk…”

  Dank u wel. Oprechte samenwerking zou moeten kunnen leiden naar de waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid, ter rechtvaardiging voor de slachtoffers van MH-17.

  Ik wens u veel sterkte.

  • Dat MH17 op tien voorgaande vluchten een andere route heeft genomen is ook al zo’n verzinsel. Iedereen is vrij in te geloven wat hij of zij denkt maar zorg er dan tenminste voor dat je zelf nadenkt en research doet.
   .
   Zie hier een uitgebreide uitleg waarin staat dat de route de voorafgaande dagen gewoon net als op 17 juli over Oost Oekraiene ging.
   http://www.whathappenedtoflightmh17.com/flight-mh17-never-deviated-from-flightplan-route-nor-did-it-take-other-route-than-previously/

   • @hana 333 Vooraleerst mijn oprechte deelname. Schokkend om te lezen hoe jullie als nabestaanden voorgelogen en belazerd worden door “onze” overheid. Helaas is dit niet vreemd, tot men er dus zelf mee geconfronteerd wordt.

    @mvdb, wel grappig dat je bij ieder draad heel vaak doorverwijst naar je (vermoedelijk) eigen website. Of dat dat dé waarheid is en hét bewijs. Er ontbreekt heel veel op die site en hij is zwaar overgoten met het amerikaanse/eu propaganda sausje. Al info wordt, die erop staat, zo gebracht dat het er maar 1 oorzaak kan zijn, nl. een BUK. En de Russen liegen en fantaseren alles aan elkaar, volgens die site. En dat flightradar24 haar data aangepast heeft vermeld de site trouwens ook niet, maar dat terzijde. Ik vind het niet gepast om onder dit draadje weer door te gaan zitten zeuren over de oorzaken en bewijzen, etc. Daar zijn genoeg andere draadjes voor. Maar dit moest ik wel even kwijt.

    Nogmaals aan @hana 333, heel veel sterkte, en laten we hopen dat “ooit” de waarheid boven tafel komt.

   • Ach natuurlijk, alles wat op een “opzetje” lijkt moet gelijk de kop in worden gedrukt. Dat is ook de reden waarom jij aan komt zetten met een site als “What happened to flight MH-17”, die precies hetzelfde doet als de Nederlandse regering. Ik heb de site een tijdje gevolgd en ik moest kotsen van de westerse propaganda. Na alles wat ik van jou gelezen heb kan ik je zeggen dat jij je als een vooringenomen researcher voordoet waar geen enkel objectief beeld uitkomt. Het is daarom ook niet voor niets dat ik je al eens beschuldigt heb een overheidstrol te zijn. Ik vraag aan jou niet om het overal met mij eens te zijn, ik vraag slechts aan jou om een objectief beeld voor ogen te houden en daarmee bedoel ik dat je alles wat betrekking zou kunnen hebben op de relaties tussen Kiev en het westen in de gaten moet houden. Dus ook waarom de VS zijn handel met Rusland heeft opgevoerd terwijl er sancties op liggen. En van dat BUK verhaal moet je maar eens afstappen, want ik dacht in één van de video’s hierboven een staartstuk van een AAM te hebben zien liggen.

 16. @mvdb. Mocht U bij die inrichting ook aan mij denken: Nee, ik geloof niet in plastic lijken en wat al dies meer zij. Ik ga voornamelijk af op mijn eigen ervaringen. En ja, misschien ben ik wel rijp voor een inrichting, maar niet vanwege de door U aangegeven reden. Het lijkt mij trouwens wel zinvol om de grammatica van de Nederlandse taal nog eens door te nemen. Voor 3e persoon enkelvoud geldt:
  (ww) stam + t

 17. @allemaal. Ook ik volg de rapporten van Bellingcat en de laatste (ook technische) updates wat betreft het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Zo zag ik ook de reden van het weer omtrent de wijziging van koersplan van de MH 17.
  Wat echter als een paal boven water staat, is dat elk ”bewijs” op dit moment helemaal geen bewijs meer kan zijn. Eén van de oorzaken daarvan is dat het té lang heeft geduurd voordat de crashsite als plaats delict werd behandeld. Daarom schreef ik over de dubieuze herkomst van dat stalen gereedschapsonderdeel uit de olie-industrie, aangezien wij, om te beginnen, nooit zullen weten wie precies op de plaats delict is geweest. En vanaf die plek hebben zich nog weer ontelbare mensen met de stoffelijke overschotten bemoeid. Er werd ons op het hart gedrukt dat de spullen die wij terugkregen écht aan het lichaam zijn gevonden. Ter info: het horloge en de GSM bijvoorbeeld, hebben wij nog steeds niet teruggezien. We zijn nu 5 maanden verder,en in die tijd kan er met werkelijk álles zodanig gesjoemeld zijn, dat er nooit meer een (echte) dader gevonden zal worden. Ook de onderzoeken van Bellingcat waar ik gisteren nog weer een mondelinge toelichting bij zag van Elliot Higgins zelf, kunnen nooit aantonen dat het wel pro- of anti-dit of -dat waren die uiteindelijk op een knopje hebben gedrukt. Zie in dat licht ook mijn opgeworpen, zinloze vragen aan het eind van mijn verhaal. Wat mij betreft zijn de kansen tot waarheidsvinding mbt deze ramp verkeken. De salarissen van de 200 man OM die zich dagelijks met het onderzoek bezighoudt, en de in november al meer dan 36 miljoen euro, die aan het hele gebeuren is uitgegeven, hadden mi veel beter besteed kunnen worden……..

  • oppassen met Bellingcat, zwaar gesubsidieerd door de overheid, zeker niet objectief, in tegendeel. Bekijk deze site eens, daar staat veel betere info:
   http://stickyleaks.wordpress.com/

   • Ik vind alle meningen prima mits ergens op gebaseerd en te checken via het lieft betrouwbare bronnen.
    .
    De_mol vertel mij eens waarom jij denkt dat Bellingcat gesubsidieerd is door de overheid.? Bronnen graag.
    .
    Ik weet dat Elliot Higgins via Kickstarter geld heeft gekregen van mensen die onzinnige websites beu zijn en de waarheid willen achterhalen.
    .
    Je mag vinden dat Higgins wellicht 1 verdachte onderzoekt, hij doet dat wel met open vizier. Iedereen kan zelf de bronnen checken.

 18. Het totaal verongelukte vliegtuigen met een sprookjes uitleg is drie. Nummer èèn verdween en kon dankzij de ping [ niet ] gelokaliseerd worden. Nummer twee werd keurig uit de lucht geschoten. Drie geeft geen ping en zal het ook nooit doen. Het laatste is speculatief. Blijft over mijn bescheiden mening dat alle drie uit de lucht geschoten zijn. Waarom? Veel vliegen geeft hinder van veiligheid checks. Dankzij niemand anders als wat Pim, Theo, en protesten in Duitsland nieuws maakt en maakte. Nummer twee, de middelste, was het resultaat van brainstorming vrienden. Denk Hans Van Baalen en zijn Kiev vrienden. Poep, uiteindelijk, drijft boven en ontmoet elkaar. Met het bekende resultaat. Vliegtuig drie ging waarschijnlijk doen waar èèn mislukte.

 19. Mevrouw Hanna,

  Vanaf het eerste moment rees bij mij de twijfel al.
  Vervolgens de artikelen op de site van Martin Vrijland gelezen en
  overtuigd dat we op een vreselijke manier door onze politiek inclusief
  huilende Timmermans, in de maling worden genomen.
  Ik wens u veel sterkte en hoop met u op de waarheid.
  groet,
  Mik

  • Iemand die de verzinsels van Martin Vrijland geloofd is rijp voor een inrichting.
   Te erg voor woorden wat deze man allemaal schrijft.

   • Ik wil daar graag iets op zeggen nl dit:
    de antwoorden die u hier geeft vind ik dermate vreselijk dat ik heb overwogen om hier niet meer te komen.
    Echter, ik heb zéér grote waardering voor Joost, Caroline en nog meer mensen met goede bedoelingen om de waarheid boven water te halen.
    U moet zich schamen om mensen zo neer te zetten.
    En dat in een artikel dat me diep geraakt heeft…

    • Ik heb nog veel meer goede bedoelingen om de waarheid te achterhalen.
     En iemand die de grove, absurde, schandalige verhalen van Martijn Vrijland gelooft is rijp voor een inrichting. Punt.

     • Bent u psychiater???

     • Ik kende de site niet, maar deze is inderdaad bij de wilde konijnen af. Krapuul in het kwadraat.

     • Het is niet voor niets dat ik de link niet heb geplaatst. Verder zeg ik niets meer over Vrijland. Ieder woord besteed aan deze gestoorde is er 1 teveel.

     • @Nannie 6 januari 2015 om 17:53 @mvdb “Bent u psychiater???”
      .
      Inderdaad geen psychiater, eerder patiënt.

 20. Een hele indrukwekkende brief, mevrouw Hana 333!
  In wat voor een slangenkuil bent u terechtgekomen… en hoezeer zal uw vertrouwen in overheden geschokt zijn.

  Het is goed dat u ons een inkijkje in uw situatie hebt willen geven.
  We zullen daar allemaal héél goed over na moeten gaan denken… en goed onthouden wat u allemaal schrijft.

  Ik heb een vraag ( en geef daar maar geen antwoord op… want dat is strikt privé en dat gaat niemand … ook mij iets aan):
  Hebt u sinds die ramp als iets, in een droom bijvoorbeeld, van uw overleden familielid doorgekregen?
  Zelf ben ik op 7 september j.l. mijn lieve man verloren en hij heeft mij nu meer dan eens kunnen laten weten, dat hij gelukkig is én dicht bij me.

  Weten, dat degenen die u verloren hebt, niet weg is.. maar ergens anders leeft en opgevangen is, kan – als zulke ervaringen ook ú mochten worden gegeven … een enorme troost zijn, ondanks het verlies.
  Op aarde mag het dan een en al ónrecht zijn… op aarde mag dan de leugen regeren… zoals Hare Majesteit eens ongewild profetisch zei… maar degene, van wie u zoveel houdt ( niet hield… in de verleden tijd.., maar hóudt…) kan nu door niets en niemand meer kwaad worden gedaan… en is veilig… en u vooruitgegaan naar de Betere Wereld.
  Ik wens u veel sterkte en Gods zegen toe.

 21. @Hana333
  Sterkte gewenst. Ik hoop dat uw brief door de juiste mensen wordt gelezen.

 22. Mevrouw Hana, alle sterkte gewenst.

 23. Nog even over de BUK: het Westen valt in conflicten met Russisch bewapende landen altijd meteen radarsystemen en de commandostructuren aan. Dus ook de commandocentrales en systemen die de grondgebonden luchtverdediging aansturen. Die worden ‘blind’ gemaakt. In het BUK-concept is dat blijkbaar ondervangen, door de lanceereenheid van een radar en vuurleiding te voorzien. Dus mocht er een risico zijn dat de commandocentrales uitgeschakeld worden, dan kun je de bemanningen van de BUK-voertuigen het commando geven om naar eigen inzicht op doelen te blijven vuren, ook al neemt de kans op ‘friendly fire’ dan exponentieel toe. Als die separatisten zo’n ding hadden, was dat een ‘accident waiting to happen’ in de gegeven situatie. Mijns insziens is daar misbruik van gemaakt door onze ‘vrienden’.

 24. Mevrouw heeft met haar brief alle gelijk van de wereld. Ik mag hopen dat deze noodkreet op hoog nivo aankomt.
  .
  Met mevrouw ben het volkomen eens dat het al direct misging. “De veiligheidskwestie in het rampgebied is wel de goedkoopste smoes die ik ooit heb gehoord. Waar een wil is, is een weg. Als men al het geld en alle beveiliging, die alleen al voor de Nationale Verdenking is ingezet (het begon al met de peperdure officiële uitnodigingen!), had gebruikt voor een onverwijld onderzoek met de hoogste prioriteit op de plaats delict, had daar helemaal niemand geschoten of gebombardeerd. Zij die dat laatste zouden hebben gewaagd, waren absoluut voor de bijl gegaan…….”

 25. Basic Dimension

  6 januari 2015 om 13:59

  @ Hana 333
  .
  Als volk leven wij heel erg met u mee, zoals u destijds hebt gezien. Het heeft ons allemaal zeer diep geraakt. Wij zijn een verweesde samenleving op zoek naar nieuwe verbanden tussen mensen. Op zoek naar een nieuwe identiteit. De overheid is een corrupte en frauduleuze tegenstander. Onwaarachtigheid in normen en waarden wordt altijd herkend.

  [Enfin, nóg een paar van de vragen die mij niet loslaten: Misschien heb ik iets gemist, maar het is toch zo dat de MH 17 al boven Polen van koers wijzigde?! Wat was daarvan de reden? En wat was de echte en belangrijkste reden waarom Maleisië in eerste instantie niet mee mocht spelen? (Erger had men dit land in haar positie niet kunnen kwetsen.) Hoe zit het met de gevechtsvliegtuigen van de NATO in Polen? Wie weet zo zeker dat er geen bom aan boord was? En zo zijn er nog vele overdenkingen en vragen omtrent de crash; wellicht ook omdat ik nog lang niet alles heb gelezen.]

  – Koerswijzingen komen heel veel voor vanwege onweersbuien en dergelijke en kunnen later weer gecorrigeerd worden. Koerswijzigingen net voor Donetsk zijn heel belangrijk.
  – Maleisië hoort niet bij de NAVO of de EU. En waarschijnlijk kon Maleisië daardoor ook niet onder druk gezet worden om aan de doofpot mee te werken. Als enige heeft het wel vliegensvlug de zwarte dozen uit handen van de Alliantie gered maar deze later toch weer aan GB gegeven.
  – Die gevechtsvliegtuigen in Polen zijn nog een stap te ver. Wil men de oorzaak van het drama vinden dan begint men met de bewijsbare schade toe te wijzen. Weet men hoe die is ontstaan dan vallen reeds tal van scenario’s af. Uiteindelijk komt men dan eventueel uit op grote supra nationale verbanden.
  – Een bom kan altijd maar moet dan wel gecombineerd worden met al die gaten in de romp aan de voorzijde en het afbreken van de cockpit in een zeer vroeg stadium. Dat kan op zich wel maar dan zou die bom wellicht met shrapnel in de cockpit verborgen moeten zijn. Goed scenario om te overdenken.

  Wij weten ook allemaal niks maar kunnen wel heel goed nadenken. De hele wereld werkt trouwens mee om de oorzaak van deze ramp te vinden. Nooit hebben zoveel mensen in de keuken meegekeken. Laat u dat tot troost zijn. En als het helpt vraagt u telkens wat u bezig houdt. En u ziet dat u ons ook al weer aan een mogelijk scenario hebt geholpen. Wij leven met u mee en dragen het onze bij om deze misdaad op te lossen. Veel sterkte gewenst.

  • Het zou kunnen, maar erg voor de hand ligt het niet, dat een explosief zich in de cockpit bevond. Immers is de cockpit vrij intact richting de aarde gevallen en bij impact zijn de brokstukken dicht bij elkaar gevonden. Veel logischer is dat een explosie achter de cockpit heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in een van de galleys, want daar is tijdens een onderhoudsbeurt een explosief vrij eenvoudig te verstoppen in keukenapparatuur en bij inschakelen door een flight attendant eenvoudig onbewust te triggeren. Zowel de 9M-MRD (vlucht MH17) als de 9M-MRO (vlucht MH370) zijn van dezelfde luchtvaartmaatschappij, van dezelfde fabrikant, van hetzelfde type, onderhouden in dezelfde hangar en op vergelijkbare wijze uit de lucht gehaald. Daar is geen maf complot of idiote samenzwering waar deze website mee vol staat voor nodig, slechts een enkele kwaadaardige gestoorde technicus is genoeg.
   Meer kan het scheermes van Ockham er niet afsnijden en daardoor is dit de meest logische en voor de hand liggende theorie die zeker onderzocht (had) moet(en) worden. De reden waarom dit niet gedaan wordt ligt voor de hand.
   Wat die gaten in de cockpitdelen betreft, dat zijn inslagen van blindklinknagels afkomstig uit andere delen van het vliegtuig. De succesvolle en wereldberoemde luchtvaartongevallenonderzoeker A. Frank Taylor zei eerder over dergelijke blindklinknagels: “As the fusilage sides crumpled, some of the windows would shatter, the rivets and so forth from the outer skin would be fired inwards, outwards, in all directions.”

   • @Alpi 7 januari 2015 om 03:05 “Daar is geen maf complot of idiote samenzwering waar deze website mee vol staat voor nodig…”
    .
    U spreekt uzelf tegen.

   • Basic Dimension

    7 januari 2015 om 06:22

    @ Alpi,
    .
    Daarom sprak ik ook van een mogelijk scenario. Een scenario rolt uit een model. Hana heeft een intuïtief model wat onder meer kan leiden tot genoemd scenario. Het kan zeker worden gecombineerd met uw inzichten.
    .
    Al enige malen heb ik u gevraagd uw eigen model te ontwikkelen en in scenario’s uit te werken. Juist met het neerstorten van het derde Maleisische toestel werd dit relevant. Uw onderbouwing komt echter niet verder dan een enkele kwaadaardige technicus. Maar u moet natuurlijk een veel krachtiger model neerzetten waarvan die technicus slechts één der scenario’s is.
    .
    Ockham’s razor is wel leuk maar spaarzaamheid is alleen juist wanneer men ook de juiste dimensie te pakken heeft 🙂
    .
    Dit is overigens wel een heel relevante opmerking waarvoor dank:
    [De succesvolle en wereldberoemde luchtvaartongevallenonderzoeker A. Frank Taylor zei eerder over dergelijke blindklinknagels: “As the fusilage sides crumpled, some of the windows would shatter, the rivets and so forth from the outer skin would be fired inwards, outwards, in all directions.”]

 26. Een aantal dagen, voordat MH17 werd neergeschoten, werd een Oekraïens vrachtvliegtuig neergeschoten op zo’n 6 km hoogte. Dat is niet mogelijk met een van de schouder gelanceerde raket voor laagvliegers. Binnen de berichtgeving daarover kwam ook een van de separatisten aan het woord en die zei dat zij het luchtruim boven Oost-Oekraïne als het hunne beschouwden en alles zouden neerhalen wat overkwam. Nou dacht ik op dat moment dat daar alleen Oekraïense vliegtuigen kwamen, het was per slot van rekening een oorlogsgebied. Toen MH17 werd neergeschoten, zakte mijn broek dus ook af. Wat deden die daar in godsnaam?
  Gaandeweg kwam dat BUK-systeem in het nieuws en nou weet ik best het een en andere over militaire vliegtuigen, maar niet over Russische luchtafweer, maar wat opviel aan het BUK-systeem, was het feit dat dat systeem als individueel voertuig met radar + raketten dus autonoom kan optreden zonder interactie met externe radarsystemen, vuurleidingen of een hogere commandovoering, die doorgaans dergelijke fouten zullen proberen te ondervangen.
  Als je dan als Oekraïne weet dat een stel knuppels met de bovenstaande mindset zo’n autonoom systeem in handen heeft en je wilt je tegenstander een publicitaire nachtmerrie bezorgen, dan houdt je het luchtruim open. Kijken of je “geluk” hebt en ze erin trappen. Wij moeten eens goed gaan nadenken wie onze ‘buitenlandse’ vrienden zijn. En of die galbakken in Den Haag wel zuiver op de graat zijn. Zoals altijd al in de geschiedenis van de mensheid is een mensenleven voor sommige mensen NIETS waard.

  • Ik kan mij onderstaande niet herinneren als zijnde gezegd na 14 juli en voor 17 juli:
   .
   Binnen de berichtgeving daarover kwam ook een van de separatisten aan het woord en die zei dat zij het luchtruim boven Oost-Oekraïne als het hunne beschouwden en alles zouden neerhalen wat overkwam.
   .
   Wel na 17 juli. Heb je URLs’ welke dit aantonen?
   .
   Verder is het zo dat Oekraine claimde dat de Antonov door een raket vanaf Russisch grondgebied was neergehaald.
   De rebellen claimden dat zij een BUK hadden en de Antonov hiermee hadden neergehaald. Wat later mogelijk weer is ontkend.
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2691617/Russian-state-TV-sparks-outrage-claiming-Ukraine-army-CRUCIFIED-three-year-old-boy-Kremlin-threatens-military-strikes-neighbour.html
   .
   Het is waarschijnlijk dat de rebellen wilden bluffen met bezit van BUK. Oekraiene wilde niet luchtruim sluiten vanwege financieel , militair nadeel en toekennen verlies controle over gebied.
   .
   Een BUK lijkt hier zeer onwaarschijnlijk. Deze heeft voor 15 seconden brandstof.
   Oekraiene heeft begin december aangegeven dat het om een Air to air missile zou gaan.
   .
   De gedachte van Oekraiene op 14 juli zou dus kunnen geweest
   -een Antonov is geraakt door een a2a raket
   -niemand is zo gek op een burgervliegtuig te schieten
   -voor de zekerheid sluiten we luchtruim nog wat meer tot 31.000 feet
   -hierdoor heeft de luchtmacht (van Oekraiene) nog steeds vrij spel want eventuele dekking van verkeersvliegtuigen

   • Zullen we het hier over de hartverscheurende brief van Hana 333 hebben?

    • Dat kan met “mvdb” niet, want in de brief wordt het woordje “bom” genoemd en dat triggert “mvdb” altijd tot het uiten van klinkklare onzin, idiote vergelijkingen, tunnelvisiegedrag, ononderbouwde ontkenningen en persoonlijke beledigingen.

  • Ik denk dat U daar in de roos mee schiet. En anders de vraag: Waarom was dat luchtruim niet dicht ? Wie heeft daar liggen falen ?

 27. Geachte mevrouw,

  Ik werd even stil van binnen, toen ik u brief en uw hartenkreet las.
  U zit nog als nabestaande met zoveel verschillende vragen en zoekt net als betrokken burgers (zoals Joost) naar antwoorden.

  Ik schreef al op Twitter: ‘Zoveel vragen, zo weinig antwoorden..
  De onderste steen is nog lang niet boven’

  Ik leef met u mee en hoop dat u snel de antwoorden op uw vragen zal vinden.
  U bent mijn inziens geen complotdenker en hebt recht op de waarheid.
  Ik begrijp niet waarom onze overheid en de (nieuws)media de waarheid zo krampachtig proberen te verhullen.

  Ik wens u sterkte in deze moeilijke tijd.

  Richard

  • Seccie, het is helemaal niet zo ingewikkeld te begrijpen waarom “onze” overheid zo krampachtig probeert de waarheid te verhullen, want volgens diezelfde overheid, geholpen door de media, is Rusland namelijk de dader.
   Het smerige spelletje van Nederland, de EU en Amerika mag natuurlijk niet bekend worden daarom wring onze overheid zich in allerlei bochten om de waarheid verborgen te houden.

 28. drgertjanmulder

  6 januari 2015 om 12:41

  Geachte mevrouw,

  Dank voor uw brief. Een zeer pijnlijke onoverzichtelijke situatie. Ik voel met u mee in de hoop en de verwachting dat de ware toedracht openbaar zal worden.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑