Wat als Wilders de absolute meerderheid krijgt…

P1040782Dr. Gert Jan Mulder

Het is 5 mei 2016, een hele speciale dag van de bevrijding. De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn na een heftige campagne verassend verlopen. De verkiezingscampagne verliep in gespannen sfeer, mede vanwege een reeks van aanslagen op vitale monumenten en gebouwen in Nederland door teruggekeerde polder-jihadisten. Als door een godswonder vielen bij de diverse aanslagen geen gewonden en of doden. Dit was in belangrijke mate te danken aan de preventieve maatregelen die de regering op voorstel van de PVV te elfder uren had genomen, waaronder het terugroepen van de commando’s uit Mali, zodat deze 24/7 paraat waren voor de binnenlandse beveiliging van strategische objecten en de bevolking.

Wat vrijwel niemand ooit voor mogelijke hield is werkelijkheid geworden. De PVV onder leiding van Geert Wilders heeft een absolute parlementaire meerderheid verworven, met maar liefst 77 zetels. Het land verkeert in een feeststemming. De laatste maanden in aanloop naar de verkiezingen stelde de één na de andere “Bekende Nederlander”, mensen uit de wetenschap, de media en enkele top ondernemers zich eendrachtig op achter het verkiezingsprogramma van de PVV. Daarnaast keerden tientallen huidige en vroegere kamerleden en bewindslieden hun eerdere politieke partijen de rug toe, en verklaarden zich solidair met Geert Wilders. De meest opvallende politici die zich achter de partijleider schaarden waren de laatste maanden Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch.  Na het mislukte duo partijleiderschap van de PvdA kwamen beiden tot het oordeel dat de sociaal democratische stroming definitief niet tot de 21e eeuw behoort. Zowel het autochtone als allochtone deel van de bevolking is in voldoende mate geëmancipeerd geraakt.  Beide hebben de islam inmiddels de rug toegekeerd. Ook voormalig Groenlinkser Tofik Dibi, inmiddels kandidaat burgemeester voor de PVV voor Almere, had enkele maanden daarvoor in een emotioneel interview in Buitenhof tegen Paul Witteman verklaard dat er onder de islam geen toekomst was voor mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid. Hij liet in het midden of deze “coming out” ook op hemzelf van toepassing was, anders dan dat hij dat een privé aangelegenheid vond. Femke Halsema heeft het voorzitterschap van GroenLinks op zich genomen, nadat de partij met slechts 2 zetels terugkomt in de kamer.

Partijleider Wilders heeft inmiddels verklaard dat de PVV het initiatief heeft genomen een informateur voor te dragen met als opdracht om te komen tot de vorming van een regering van nationale eenheid. De PVV zal zelf slechts 50% van de bewindslieden leveren, terwijl de beoogde coalitiepartijen de andere bewindsposten zullen “bemannen”.  Het is voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis dat de coalitie uitsluitend zal bestaan uit partijen ter rechter flank van het politieke landschap. Naast de PVV(77), zullen VNL (12), de Libertarische Partij (13), 50+ (10) en de nieuwe Democraten 2015 o.l.v. de flamboyante Pieter Omtzigt (met 20 zetels de op één na grootse partij in de TK) naar verwachting deel uitmaken van de nieuw te vormen regering. Voormalig partijleider van D66 Alexander Pechtold heeft besloten de politiek voorgoed achter zich te laten.  Hij wordt voorgedragen als burgemeester van Bonaire. De onlangs voor het eerst gekozen burgemeester van Den Haag, voormalig premier Mark Rutte, is euforisch over de nieuwe liberale keuze van het Nederlandse volk. Zijn coalitie met de vroegere sociaal democratische PvdA wordt alom als de grootste politieke miskleun van de eeuw gezien. Rutte heeft herhaaldelijk zijn excuses gemaakt: “het waren andere tijden”. Diederik Samsom, inmiddels bestuursvoorzitter van de in Groningen gevestigde zorginstelling NOVO, en voorzitter van het platform “Groningen eist compensatie GASBORINGEN”, weigerde commentaar.

Zowel Hans Wiegel als Frits Bolkestein verklaarden beschikbaar te zijn voor het premierschap.

Het huidige aantal ministeries zal worden teruggebracht van 11 ministeries tot maximaal 6. De ministeries: Infrastructuur en Milieu (1), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2), Sociale zaken en werkgelegenheid (3), Veiligheid en Justitie, (4), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (5), alsmede het Ministerie van Economische Zaken (6) worden ontbonden. De resterende kerntaken worden toegevoegd aan de andere 6 ministeries. Zowel Provinciale Staten, als ook de Eerste Kamer zullen als bestuurslagen worden opgeheven. Er is een gerede kans dat in de komende regeringsperiode een wetsvoorstel zal worden aangenomen om het aantal tweede kamer leden terug te brengen van het huidige aantal van 150 tot ten hoogstens 75.

Met een besparing aan de bijdrage aan de EU van 8 miljard NLG, stopzetting van immigratie en steun aan immigranten (die moeten voor zichzelf kunnen zorgen, en subsidies voor minderheden worden gestopt) nog eens een 8 miljard, terwijl ook het budget van ontwikkelingssamenwerking wordt gekort met 4 miljard. Alleen VN noodhulp blijft gehandhaafd.  Militaire en sociale dienstplicht voor jongeren tussen de 18 en 22 wordt (her-) ingevoerd.

PVV partijleider Wilders bedankte de Nederlandse bevolking voor het gestelde vertrouwen. Met de beleidsvoornemens is een overgroot deel van de Nederlandse bevolking optimistisch gestemd dat in rap tempo uitvoering kan worden gegeven aan de nieuwe prioriteiten van de nieuw te vormen regering: reductie omvang en rol van de overheid, op orde brengen van de overheidsfinanciën, geheel in overeenstemming met het plan van prof Hoogduin, een 180% omslag in de organisatie van onderwijs en zorg: van grootschalig, naar kleinschalig, van zogenaamd efficiënt naar effectief, zowel onderwijs als zorg gaat weer terug naar de mensen die het moeten doen, het (mis)management verdwijnt grotendeel uit de zorg en het onderwijs, aangezien dit grotendeels overbodig is geworden, grote inspanningen op het terrein van veiligheid, het de-islamiseren van Nederland en een extra inspanning om alle legaal in Nederland aanwezige immigranten een echt thuis te bieden.

Wilders stond nadrukkelijk stil bij de beslissende rol van enkele Nederlandse helden die in de afgelopen decennia onvermoeibaar hebben gestreden voor de bevrijding van Nederland van het onzinnige multiculturele drama, het Euro-evangelie en de onlangs uitelkaar gevallen Europese Unie.  Nederland is weer een soeverein land, waar grenzen weer grenzen zijn, waarachter Nederland geheel op eigen kracht, maar in samenwerking met andere vrije landen werkt aan een nieuwe herwonnen zelfstandige toekomst. Een vrij land.

Tegen enkele bewindslieden uit de periode na de introductie van de Euro lopen strafrechtelijke onderzoeken.

VNO-NCW, de vakbonden en andere maatschappelijke organisaties zijn euforisch over de toekomst.

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

27 reacties

 1. Wat is het nut van dit kulartikel?

 2. Prima verhaal!
  Absolute meerderheid voor de PVV.
  Na een reeks van aanslagen waar geen enkele dode bij te betreuren viel.
  ———–
  Misschien is dat laatste nog wel het meest onwaarschijnlijk.
  Ook al haalt de PVV niet of nooit de meerderheid, door de dreiging van de islam zal er toch ander beleid moeten komen zoals in alle Europese landen gaande is.
  De invloed van realistische islam en euro kritische partijen neemt toe.
  Beter laat dan nooit.
  Waarom burgers op waardeloze partijen zoals D66 stemmen is me een raadsel.
  Meer islam, meer Brussel, meer immigratie, dus meer problemen.
  Daarmee los je geen enkel probleem op, maar vergroot je het. Zoals de regeringspartijen de laatste 40 jaar rampzalig bezig zijn geweest.

 3. In theorie is een meerderheid natuurlijk heel geed mogelijk. Toen de peilingers begin 2006 de derrière van W-Bos met ruwweg 60 zetels opwaardeerden (“and counting”), vond niemand dit absurd of reden voor totale paniek (hoewel…:). Geheel anders was het toen de charismatische en dissidente Fortuyn misschen ook al op 60 zetels stond (geen 38 zetels, maar ca 38%). Daar werd op de valreep een einde aan gemaakt. De staatsmacht heeft hiervan geleerd, tactisch en strategisch. Zie ook de vorige verkiezingen met dat listige “linksrechts” momentje ten gunste van de eenheidspartijen. De PVV zal de politieke machtskliek dus om de tuin moeten leiden om een meerderheid te bewerkstelligen. Als ik PVV was of over de tijd- en capaciteiten beschikte, zou ik daartoe o.a. een lokeend-eenheidspartij opzetten die de rest leegzuigt, als u begrijpt wat ik bedoel. Want wat Rutte & Samsom kunnen, kunnen anderen ook.

 4. Pechdrol burgemeester in verweggistan? Dat mocht hij willen.

  Landverraders komen daar waar zij thuis horen:

  In de gevangenis. Levenslang op water en brood.

  De heer Mulder is te goed voor deze wereld.

 5. Verander de Naam Wilders in een ander. Pechtold bijvoorbeeld. Dan word duidelijk dat het hengelen is naar oeverloze discussies. De populariteit van èèn mens heeft een fundament. Pechtold heeft niets. Wat hem aantrekkelijk maakt voor niets bange mensen. Wilders heeft de immigrant en woestijn religie als fundament van populariteit. Wat hem tot spreekbuis en held maakt van mensen zonder stem. De heldere toon van onderwerp is ook aantrekkelijk voor mensen met denkvermogen. Wat hun in staat stelt door ballonnen te prikken. Samen maken zij de stem uit voor de PVV. Het is een bondgenootschap van mensen die je alles kan wijsmaken, en antwoord vragende mensen. In zetels uitgedrukt maximaal 40% als de zon meezit. De resterende zetels gaan naar zakkenvullers, linkse gekken, religie aanhangers, wc eend wijze mensen, en natuurlijk de strategische stemmer.
  De laatste bestaat uit duizenden gerechtigde mensen die eigenbelang, niet politiek, voorop stellen. Begrijpelijk.

 6. ” Militaire en sociale dienstplicht voor jongeren tussen de 18 en 22 wordt (her-) ingevoerd”
  .
  moet er toch niet aan denken dat al die moslimjongeren in onze krijgsmacht zouden komen, brrrrrrrrrrr…..

  • Moslims moeten vrijgesteld worden van militaire dienstplicht. Het is ook interessant om te weten hoe ze dat zelf zullen vinden.

 7. Voor sociale dienstplicht voel ik niets. Bovendien hebben we die al, want hoe noem je het anders als je 80% van je tijd gratis voor de staat werkt?

  Wel een goed idee: al die voorstanders/doordrukkers van onrendabele energie voor straf net zo lang in tredmolens groene energie laten opwekken tot de aan de Nederlandse samenleving aangerichte schade is voldaan.

 8. @Jan Van

  Daar was ik dan ook mee bezig.

 9. Ja….. hijs écht leuk!
  Kom, beetje fantaseren mensen. ….

 10. @ Als Wilders het voor het zeggen krijgt, voorspel ik dat hem hetzelfde zal overkomen als Pim Fortuyn.
  Twee mogelijkheden, wederom door links of door iemand uit de gelederen van de antichristenen.

  Zie je ze alweer staan, met hun linkse schijnheilige smoelen voor de camera?
  Wij zijn kapodt en diep geschokt en zullen tot op de bodem uitzoeken wie hier verantwoordelijk voor is.

  Ja, ja! Net zoals bij de MH17 zeker.

  Daarna heffen ze euforisch de goedgevulde glazen.

  Ben wel van mening dat dan de pleuris uitbreekt en zeker als de dader wederom een moslim zou zijn, zoals de antichrist Mohammed Bouyeri Theo van Gogh om het leven bracht.
  Henk en Ingrid pikken dit niet nog een keer.

  Ik hoop van harte dat ik het mis heb.

 11. @Dhimmiesnuffelaar. Het multicul experiment eindigt in tranen, bloed en geweld,waarbij ik hoop dat de organisatoren van dit vreselijks,de wegkijkers en aanjagers toch een keer genadeloos ter verantwoording geroepen zullen worden .

  Wanneer eerst de ergste aanjagers worden geëlimineerd dan is er kans op een omwenteling wegens eigen belang c.q. angst voor hetzelfde lot. De wegkijkers zullen dan vanzelf inzien dat je er met wegkijken niet komt (ook wegens eigen belang).

 12. .
  Er was eens… maar nu dus écht waar…
  een Volk dat bestond uit naïeven
  dat zichzelf met gelieg bleef gerieven
  en zó hield men de club bij elkaar !
  .
  maar óók was er een man uit dat Volk
  die besefte wat de meesten niet wisten
  ( waardoor zij hun Vrijheidskans misten,
  dus rijp voor mes, kogel of dolk…
  .
  maar wàt hij ook riep, deed of zei
  de meute bleef hem steeds schofferen
  ontnam elke kans te presteren…
  man…geen hond lustte nog broodjes daarbij…
  .
  dramatisch liep ’t met die losers dus af
  men kreeg wat er was uitgekiend
  (dus natuurlijk volkomen verdiend)
  en 1 gratis roos op elk onbetaald graf !

 13. dhimmiesnuffelaar

  26 februari 2015 om 18:43

  Is dit om te huilen of om te lachen, vroeg ik me even af, op zich leuke bijdrage Gert-Jan. Maar ik vrees, dat door de aard van de zich ontwikkelende bevolkingssamenstelling en het niet-ontwaken (of in coma houden ) van het belangrijkste deel van de autochtone bevolking, een burgeroorlog of iets wat daar op lijkt, tot de meest waarschijnlijke scenario’s behoort. De tent is verkocht en verraden, ik zie en hoor het iedere dag weer, en overal in alle bestuurslagen incl. de rechterlijke macht zitten loodzwaar de policolor politiek correcte waakhonden en onderdrukkers tot aan fundi islamieten op veiligheidsposten toe.
  Het multicul experiment eindigt in tranen, bloed en geweld,waarbij ik hoop dat de organisatoren van dit vreselijks,de wegkijkers en aanjagers toch een keer genadeloos ter verantwoording geroepen zullen worden .

 14. Helaas zal dit NOOIT gebeuren. EUSSR, regentenkliek, media, rechters, ambtenaren, Oranje: ze zullen dit nooit laten gebeuren en bovendien is de NL bevolking van een armzalig kaliber. Door domheid, luiheid, naïviteit, onwetendheid, ruggengraatloosheid laat het zich dagelijks in meerderheid indoctrineren met een cocktail van links, multikul en politieke correctheid.
  Ook is de overheid te groot en zijn er te veel mensen van afhankelijk.
  Uit de EUSSR, stop op import armoede en achterlijkheid, de-islamisering en forse verkleining van de overheid. Zonder dat is het vechten tegen de bierkaai. Helaas. Wilders zal wel groter worden, maar nooit boven de 30-40 zetels.

  • ” laat het zich dagelijks in meerderheid indoctrineren met een cocktail van links, multikul en politieke correctheid”
   .
   is bij u ook aardig gelukt blijkens uw fatalistische praatje dat het nooit goed zal komen.

 15. “i have a dream” inderdaad.
  Zou wel leuk zijn als hij uitkwam.

 16. Mahomed de Eerste

  26 februari 2015 om 15:12

  Inderdaad Marcel. Niet alleen de ambtenarij trouwens. De kaders van het onderwijs, de zorg, de woningcorporaties, … kortom van alle semi-overheidsbedrijven zijn vergeven van het links gebroed en de nieuwe klasse D66-gearriveerden. Het is een erfenis die loodzwaar weegt. Op alles. Bij het solliciteren loop je tegen een muur: als je niet rood bent kom je er niet in. Ik heb het persoonlijk meegemaakt in de procedure voor een directiefunctie bij een woningcorporatie: langs de neus weg werd gevraagd naar je politieke overtuiging. Ik antwoordde zo neutraal mogelijk. Ik werd het niet. De baan ging uiteindelijk naar een onbekwame PvdA-koe.
  Er ontbreekt dus nog een hoofdstukje in je verhaal Gert Jan.

 17. Haha mooie dromen. Zelfs als Wilders een absolute meerderheid haalt zal hij weinig kunnen bereiken zonder eerst de hindermacht van het ambtelijk apparaat te breken. Ik zou zeggen : 50 % van de ambtenaren eruit. Ga maar koffie serveren of zo, bij een hoveniersbedrijf werken. Neem een echte baan.

 18. Haha. Pechtold burgemeester van Bonaire. Ik zat zo in het leuke en optimistische verhaal dat het heel even echt leek. Maar toen was het weer afgelopen, en zag ik weer waar we in het echt staan. Gatverdamme! En ik droomde zo heerlijk weg. Dank voor je geweldige column Gert-jan!

 19. Grappig en treurig fantasietje tegelijk.

 20. Linksknecht SamSom en meeloper Kereltje Pechtholt en hun vriendenkliek , het uitschot der Lage Landen, zij die Linkse genen hebben met in hun hoofd wartaal en het doden der autochtone bevolking zul je nooit kunnen overtuigen.
  Het moorden en doden zal over 10 jaar van start gaan. Hetgeen heden ten dage gebeurt is kinderspel met hetgeen de toekomst ons zal brengen !!!

 21. Whisfull thinking hr . Mulder ? Helaas is het ontwaken dan altijd zo hard en ruw .
  Maar ik zou het toejuichen .

  • Maar als ik dat nog mee zou mogen maken,dan zou je bijna weer in een God gaan geloven.
   Het is wel de enige manier om als Nederland te overleven.
   Maar de PVV zou er nu al een punt van kunnen maken,het her invoeren van de dienstplicht,en wel voor twee jaar,en dat geld ook voor een gelukzoeker,die moet tot zijn 40ste jaar eerst de dienstplicht vervullen,en daar leert hij dan goed Nederlands spreken.
   Ze gaan in dienst voor het minimum loon,en dat geld ook voor de vrouwen,die wel kunnen kiezen voor het leger,of verzorging.

   • @altea-hills
    Nèt als u zou ik weer bijna in God gaan geloven als bovenstaand artikel waarheid zou worden, en zou ik weer trots op mijn Nederland worden.
    Hoewel ik niet meer in wonderen geloof, is het toch plezierig om er af en toe eens over te mijmeren. en wat zou het heerlijk zijn als dit eens bewaarheid zou worden.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑