Diepgravend en emotioneel interview over woede en verdriet in Nederland. Video.

Esther van Fenema had een diep, en emotioneel, interview met mij voor Café Weltschmerz over het onbehagen onder de Nederlandse bevolking, en voor het grootste deel van de mensen die gaan stemmen op Geert Wilders. Esther is een scherpe interviewster die tot het bot gaat van de pijn en het verdriet dat leeft in Nederland, en die buiten de media blijft. Ze wil echt iets weten. Als psychiater wil ze hier weten wat de mensen die het probleem van de omvolking zien, onderscheidt van de mensen die dat niet zien, of die dat misschien wel zien, maar van zich afschuiven. Neem er de tijd voor. het duurt een uur. Maar wie echt iets meer wil begrijpen van de wereld achter mijn boek Kwaad, die moet dit zien!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

67 reacties

 1. Ik schrijf Hindu en Brahmaan ook met hoofdletters, ook Indiaan.
  Lege eens uit waar Moslims elkaar in de 15e eeuw afslachtten, Ibn Batuta reisde door het toenmalige Moslim gebied, van het huidige Tanger tot in China, en tot midden Afrika.
  Ibn Battúta, ‘Travels in Asia and Africa 1325 – 1354’, 1929, 1983, London.
  Hij bericht over geen conflict.
  Vrede in Europa, een historicus rekende eens uit dat er gemiddeld op dertien jaar oorlog drie jaar vrede was.
  Van 1871 tot 1914 was er een bijzondere periode in W Europa, geen oorlog.
  Daarentegen oostelijker genoeg, zoals de Krim oorlog.

  • Het is incorrect om moslim met een hoofdletter te schrijven, waarom doe je het dan??

   • Geen land wat zoveel kliert met spelling als Nederland.
    Brittten zijn daar veel slimmer in, die veranderen niets, waardoor oude teksten nog goed leesbaar zijn.
    Al sinds 1990 of zo maak ik zelf wel uit wat correct is.
    Van Groene Boekjes heb ik me nooit iets aangetrokken.
    Kijk, ik schrijf christen en jood met kleine letter, omdat dat doodgewone woorden zijn in onze taal.
    Sinds eeuwen.
    Zo ver is het met Moslim nog niet.

    • Die religie schrijf je consequent met hoofdletter terwijl dat incorrect is en door de spellingscontrole ook wordt aangeven maar je nick schrijf je met een kleine letter terwijl je die wel met hoofdletter kan schrijven. Daarmee wil je natuurlijk aangeven dat jij je al volledig onderworpen hebt.

 2. Tijdje geleden werd Europa christelijk. De manier, terzijde, werd overgenomen. Hun Vaticaan heet Mekka. Voor dat gebeurde was deze planeet afhankelijk van de wijste/oudste. Daarna van E.T en zijn apostels. Het zichtbare resultaat is geschiedenis van moord, plunder, en erger van Europa..
  Waar je ook op deze planeet rondwandel, Een Europeaan, gelovig, heeft daar zijn stempel gezet. Rusland en Antarctica als uitzondering. Vandaag beleeft Europa een terug naar normaal. De sterkste heeft altijd gelijk zou de oude Romein zeggen.
  Dat gaat een tijdje duren, pakweg drie generaties. Kwaad worden van de eerste helpt, maar zet geen zoden aan die dijk.
  Oorlog is het finale medicijn. Daarna, hopelijk, word scherper gekeken naar geloven in E.T mensen.
  De virus wat groei veroorzaakte in kennis en kwaad.

 3. Die ´externe´ groep ( die allang niet meer ‘extern’ is, maar waar je helaas pijnlijk over struikelt…) weergeven met ‘zwak, moeilijk of gewoon irritant’ is een verbijsterend eufemisme.
  Was het maar zoiets futiels!
  We hebben het hier over zelfverklaarde vijanden binnen onze ( helaas opgedoekte) grenzen.
  Hoezo: ‘zelfverklaard’?
  Lees eens wat moslimleiders daar zelf, óverduidelijk, over gezegd en geschreven hebben, bijvoorbeeld in ‘Het Project” door de Moslim Broederschap.
  Tenzij iemand bijvoorbeeld twintig jaar buitenslands is geweest… en in een heel áfgesloten buitenland… zonder noemenswaardige nieuwsbronnen dan ook nog eens… of als iemand uit principiële of eigenwijze overwegingen constant met oogkleppen voor loopt, dient dit alles zo onderhand gewoon bekénd te zijn. … en mag men niet van anderen verlangen u steeds maar weer even BIJ te praten… en aldus uw huiswerk voor u te doen.

 4. Maar goed, 31 mensen, of zelfs 131 mensen spreken over dit onderwerp kan interessante verhalen opleveren maar het is natuurlijk wel een hemeltergende zelfselectie. Praten over mensen die je specifiek aanschieten online of in de trein, dan “screen” je eigenlijk al behoorlijk.

  Ik moet het boek nog lezen en ik ben blij dat het geschreven is omdat er uiteraard boosheid heerst. Alleen als je zegt dat er geen groep is heeft dat meer consequenties. Niet alle boosheid gaat over immigratie als oorzaak. Voor veel mensen die ik spreek is het een bijkomstig probleem. De diepere reden van de onvrede varieert per verhaal. Geen eenduidige groep want geen eenduidige oorzaak. Dat immigratie en integratie steeds terugkomt in gesprekken hoeft helemaal niet te betekenen dat *daar* het probleem zit voor de meerderheid. Wel dat de boosheid zich neigt op een externe groep te richten die zwak, moeilijk of gewoon irritant is. Oftewel een al te makkelijk doelwit voor ongerichte onvrede.

 5. de linkse dogma’s… teruggebracht tot een week ( zo noemde Nietzsche het): ‘gij zult iédere naaste liefhebben’.
  Maar zo is dat niet!
  Zo bedoelt de Bijbel het niet!
  Je mag gerechtigheid niet laten ondersneeuwen door het minderwaardige!
  Wié is de naaste, die men moet liefhebben?
  Geloof mij maar… en lees het nog eens na in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: de naaste is iedereen, die heilzaam is voor jou persoonlijk en je land!
  Is de islam dat?
  O nee!
  Islamieten zijn, qua ideologie en opvattingen en bedoelingen, geen naasten, maar vijanden.
  Moet je die dan niet liefhebben?
  Als je hen bij de koran vandáán praat.. dán heb je hen lief.
  Niet als je hen in het verderfelijke geestelijke gif laat zitten.
  Alles tolereren is alles légitimeren.. zelfs het kwaad.

  • Als ik jou bommen op je hoofd gooi, of in je buurt, wordt jij dan niet mijn vijand ?
   Dezelfde vraag voor ‘als ik jouw olie steel’.

   • @gilles
    Dat is weer een mantra en wat je blijkbaar niet doorhebt is dat je daarmee zegt in oorlog te zijn want er wordt wraak genomen door vijanden volgens jouw zeggen. In oorlogen strijden partijen tegen elkaar, dus voor welke partij kies jij??

    Jahaa…. dan ben je plots doodstil want deze kant wil je niet op, die opmerking was enkel bedoeld als valse emotionele- en morele chantage met als doel zand in de ogen strooien.

    De enige manier hoe je kan bewijzen dat je het niet vals bedoelde is door te vertellen aan wiens kant je staat, en je mag gerust zeggen dat je partij kiest voor de partijen die het westen als vijand zien.

    Nou, kom op flinke jongen, laat eens je ware gezicht zien.

    • Is het westen dan niet in oorlog, vooral met de grootste groep mensen op deze wereld, Moslims ?
     Is het nu echt nodig om de hele geschiedenis van die oorlog, die begon in de 16e eeuw, toen wij met superieure schepen met superieure wapens overal konden komen ?
     Wat partij kiezen, ik kies helemaal geen partij.
     Ik meen de waarheid te vertellen, en daar kunnen we ook nog wat aan hebben, zoals Scott Ritter zei ‘hoe bevecht je anderhalf miljard mensen ?’
     Mensen die steeds beter bewapend worden, zoals Iran.
     Het land heeft al lange afstands raketten, en zelfs waterstof bom bestendige ondergrondse ruimten.
     Mogelijk beschikt het ook al lang over atoombommen, rond 1990 raakten er een 100 ‘zoek’ in de Ukraine, het verhaal was dat rond 2005 Iran de sloten had gekraakt.

     • Moet zijn:
      Is het nu echt nodig om de hele geschiedenis van die oorlog, die begon in de 16e eeuw, toen wij met superieure schepen met superieure wapens overal konden komen, nog eens op te diepen ?

     • “Is het westen dan niet in oorlog, vooral met de grootste groep mensen op deze wereld, Moslims”

      Ik hoor het je zeggen.
      En btw, er zijn nog steeds meer dan 2 miljard christenen, dus een grotere groep dan moslims en die zijn op lange na niet zo verdeeld als moslims die elkaar al 1400 afslachten.

      “ik kies helemaal geen partij.”

      Dan moet je je er ook niet mee bemoeien want zoals je al een keer aangaf kan de ene een cultuur minder vinden terwijl een ander dezelfde cultuur beter vindt. M.a.w. wat door de ene als vijand gezien wordt kan door een ander als vriend gezien worden. Ergo, als je echt neutraal bent, ga lekker postzegels verzamelen ipv hier je tijd te doden met gezemel.

      En waarom schrijf je ‘moslims’ altijd met een hoofdletter terwijl je spellingcontrole dat al niet eens goedkeurt?

 6. Chantabel zijn is natuurlijk levensgevaarlijk… en in feite is een rechtvaardig, eerlijk recht-door-zee leven dan ook je beste kans op vrijheid en veiligheid, wanneer je enige bijsturende en voorlichtende invloed wilt (kunnen) hebben.
  Je ziet echter hele volksstammen, die al overstag gaan voor de relatieve beloning van het ‘erbij-mogen-horen’…. zelfs op heel klein en onbelangrijk niveau.
  De zogenaamde christelijke partijen, 85% van de dominees en katholieke voorgangers en de EO hebben dat gedaan… al hun Bijbelse principes loslaten of laten verwateren voor dat erbij-mogen-horen.
  Hoe stevig geworteld die principes vóór dat overstag-gaan waren… dat kun je je dan natuurlijk wel afvragen.
  Misschien was het gewoon maar een dun vernisje van opvoeding en milieu… niet echt iets dat echt geestelijk bezit was…. want anders donder je dat toch niet zomaar voor wat klef-erbij-horen in de vuilnisbak?
  De kerkelijke dames en heren hebben de Bijbel… hét tegengif voor de islam en…

  • Maar maak wel onderscheid tussen het erbij willen horen zonder gechanteerd te worden en met gechanteerd te worden. Chantage is een ultiem wapen waarmee zelfs de sterkeren onder ons, uitzonderingen daargelaten, zich zullen schikken in hun uitvoerende slavenrol t.b.v. het destructieve script.

   En de meeste mensen die geciteerd worden en worden opgevoerd als “voorspeller” (van Nostradamus tot de schrijver van George Orwell 1984) , zullen slechts ingewijden blijken te zijn die het script/ de agenda moesten verklappen. Als ik zeg dat ik morgen voor je deur sta, en morgen ook daadwerkelijk voor je deur sta, heeft dat niets met voorspellen te maken. Zo simpel is het.

 7. De machthebbers zijn zich 100% bewust van wat ze doen, dat betekent niet automatisch dat ze het eens zijn met wat ze doen. Hoe kan dat ? Deze lugubere groepering zit gevangen in het systeem van “chanteren en gechanteerd worden”. Als in een soort “Hotel California” hebben ze ooit ingecheckt (in ruil voor materialistische rijkdom), maar uitchecken (zonder serieuze consequenties, waarvan vermoord worden de bekendste is) is nooit meer mogelijk. Meedoen op dat niveau is enkel toegestaan als je zwaar chantabel bent, zodat je het wel uit je hoofd laat om af te wijken van het gewenste destructieve script.

  • Als je ziet hoe PNAC van AEI wordt gevolgd dan moet je toch wel denken dat men het eens is met wat men doet.
   Vandaar nu de heisa tegen Trump, hij doet het anders dan Hillary het gedaan zou hebben.

 8. Vaak vraag ik mij af in hoeverre wij de huidige ellende te danken hebben aan de achteruitgang van ons onderwijs.
  Ik had de twijfelachtige eer dat mee te maken, vanaf dat ik in 1955 toelatingsexamen hbs deed.
  Ik studeerde, zag het niveau achteruitgaan, tot echt verdriet van professoren, maar het moest van Den Haag.
  Kinderen uit twee achtereenvolgende huwelijken, die allen afstudeerden, de laatste nog maar een tien jaar geleden, duwden me met de neus op de feiten: een academische graad heeft alleen nog betekenis als je die niet hebt.

 9. Meerderheden volgen áltijd de negatieve , naar ondergang neigende en sturende geestelijke stroom.
  Er is ergens, op aarde en/of in de meer duistere sferen, besloten dat een werelddictatuur met behulp van de islamitische horden een goed idee was.
  Dat was mijns inziens een lange termijn plan.
  Dat is stap voor stap zorgvuldig opgezet…. voor een groot deel door machten-achter-de-schermen… door machten-achter-de-machten.
  De uitholling van ons onderwijs, dat nu zo’n beetje op debielen-niveau zit, was één van de onderdelen.
  Iedere politicus, die de laatste 50 jaar is aangetreden, heeft hiervan geweten of is dat gáán weten… en is, door te blijven zitten en NIET te protesteren.. daarmee gaan instemmen.
  Iedere hoofdredacteur van een krant is dat gaan beseffen en heeft, door geen NEE te zeggen, daarmee ingestemd.
  De karakterologisch zwakke meerderheid volgt áltijd het kwaad, zoals een rivier áltijd naar zee stroomt.

 10. ..blijf het zeggen, we hebben hier met psychopatische illusionisten te maken van het niveau David Copperfield (niet Tommy Cooper), dus ik raad u allen echt te concentreren op de doorgestoken kaart, gezien de technologische vooruitgang is dit de laatste mogelijkheid die we hebben om er nog iets aan te doen, want als hun “hekwerk” eenmaal staat, zijn wij onze vrijheden in het geheel kwijt en zijn we bovendien overbodig. Please don’t screw it up this time. En over Pim Fortuyn, de enige politicus waarbij ik ooit een traan heb gelaten omdat hij “for real” was, hij had NL in positieve zin hersteld, dat mocht niet, dus moest Volkert als patsy optreden om de snipers/huurmoordenaars (namens de machthebbers) ongezien (als bij een illusie) het lood tussen zijn ogen te kunnen laten schieten. De doorgestoken kaart mensen, de doorgestoken kaart! De kop van Baphomet in ’t torentje van Rutte is geen, ik herhaal, geen jachttrofee.

  • Mijns inziens hebt u gelijk.
   Er zijn deels-bewuste plannen tót wat we nu meemaken gemaakt.
   Niet alleen tot een staatsgreep, maar in feite tot ( ik maak nu even een nieuw woord) een ‘cultuurgreep’, ja.. een ‘wereldgreep’.
   Natuurlijk is dit misdadig en landverraad.
   Politici hebben hier in vol bewustzijn mee ingestemd.. en dit dan tégen de belangen van de volken, die zij vertegenwoordigen, in.
   Afzetten zou een te lichte straf zijn, want hóógverraad immers..
   maar desondanks pleit ik niet voor méér dan dat,
   want ik houd niet van geweld in welke vorm dan ook.
   Deze misleiders zijn namelijk zelf ook misleid… alhoewel daardoor niet minder schuldig, want niemand hóeft zich zomaar te laten misleiden, zeker niet als men zo’n grote verantwoordelijkheid voor andere mensen draagt.
   Als WIJ niet misleid zijn geworden door de on-geest van deze tijd, o.a. ons toegewuifd door de media….waarom zouden zij zich dan wél laten misleiden?
   Zo zwak is hun geest en karakter toch…

   • niet?
    Daar zit een wils-besluit van ieder mens persoonlijk achter… men moet daar zelf ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen.
    ————————————————————
    Maar er is ook een ónbewuste component.
    Er zijn ook geestelijke krachten in de wereld, die een bepaalde richting op duwen.
    De meeste oorlogen zijn niet helemaal rationeel te verklaren… al zoekt men er tijdens en achteraf rationalisaties bij.
    Dat in de laatste wereldoorlog 80% van de Duitse christenen (!) met Hitler meeging.. dat is bijvoorbeeld iets dat onmogelijk rationeel valt te verklaren.. als men niet rekening houdt met bovengenoemde on-geest van de tijd.
    Het wonder (en het hoopgevende) is in feite, dat 20% van die christenen NIET met Hitler meeging.
    De meeste van die mensen hebben de oorlog trouwens niet overleefd…. maar die hebben ( zeg ik dan als theologe) tenminste ‘hun ziel gered’, die zijn geestelijk vrij gebleven van wat de meerderheid wél willoos met zichzelf liet gebeuren.

    • Waarom er oorlogen kwamen kunnen historici achteraf redelijk goed uitleggen, toch is er ruimte voor verschillende visies, zoals ‘wilden de Britten WWI, of was die toch onvermijdelijk ?’.
     Iedereen die de gedetailleerde verslagen van de Hitler campagnes volgde, Polen, N Noorwegen, Frankrijk, weet dat het in feite geïmproviseerde wanhoopsacties waren, Duitsland was niet in het minst op oorlog voorbereid.
     Pas in 1944 was de Duitse oorlogsproductie het hoogst, eind dat jaar kwamen pas goede duikboten in de vaart.

 11. ..waarom dan (uit alle volkssoorten waaruit je kon kiezen) volkeren binnenhalen die normen en waarden hebben die haaks staan op de onze (retorische vraag) ? Waarom volkeren binnenhalen waarvan je zeker weet dat dit problemen op gaat leveren die o.a. meer maatschappelijke en economische schade aanrichten dan het economische voordeel dat ermee behaald wordt (retorische vraag) ? Het hele arsenaal aan bullshit redenen is ons gevoerd, van “we hebben geblunderd” tot “we hebben het niet aan zien komen”. Kom op lieve mensen, zijn we werkelijk zo makkelijk om de tuin te leiden ? A=A mensen, de groepen die ons dit aandoen en hebben aangedaan, zijn verre van achterlijk, die weten dondersgoed wat ze doen en wat daarvan de bedoeling is. Moet u bijv. eens meerdere keren blunderen en daarvan o.a. materialistisch rijker van zien te worden, forget it. Maar deze lui worden blunder op blunder rijker en rijker en u blijkt materialistisch en immaterialistisch de armoe ingedreven te worden. Ik…

 12. De hamvragen die mij o.a. bezighouden zijn:
  1. Wie liet ze binnen ? 2. Waarom werden ze binnen gelaten ? 3. Waarom werden alle problemen (tot voor kort) onder het tapijt geveegd ? Ik kom tot de conclusie dat er door de machthebbers al die jaren naar een oorlog is toegewerkt, om vervolgens met de voor hen gewenste oplossing te komen als antwoord op die oorlog (creeer een probleem, wacht de gewenste reactie af en presenteer dan de voor de machthebber gewenste oplossing, waarbij die oplossing voor het grootste gedeelte van de wereld zeer negatief zal zijn, een soort mad max/hungergames scenario, u bent reeds door Hollywood ge-preprogrammeerd).
  Antwoord op 1: Dezelfde groepen die nu nog steeds de touwtjes in handen hebben. Antwoord op 2: om de gronslag te kunnen vormen voor WO3 (de grote finale). Antwoord op 3: pas als de reactie de gewenste vorm heeft, zal het lont worden aangestoken.
  Het verhaal dat we destijds goedkope arbeidskrachten nodig hadden was misschien niet onwaar, maar…

 13. We hebben allebei het boek gelezen en het interview bekeken. Gefeliciteerd! De bezorgde burgers hebben hiermee een stem gekregen en zien dat ze niet alleen staan met hun kritiek op het beleid van de politieke elite en de rampzalige gevolgen. We hopen dat velen het zullen lezen.

 14. Off-topic: iran is Trump aan het uitdagen, en moet je opletten de msm gaat partij voor iran trekken, m.a.w. ze leven liever onder iran dan onder Trump/de VS. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door Obama en de democraten. We leven de laatste tijd echt in de waanzin, de msm gaat ook helemaal door het plafond met hun Trump-bashen, ze halen alles schaamteloos uit de kast inclusief doorzichtige leugens, het maakt ze niets meer uit. Het bestaan van de schaduwregering wordt hiermee wel steeds duidelijker en hun gezicht wordt ook steeds helderder en dat is niet pro westers. Scary.

  • Iran is dè vijand van Israel.
   Trump lijkt dikke maatjes met Israel te zijn
   Het westen haalde drie keer Iran omver, om daar een marionet neer te zetten, Iran is echt niet van plan zich een vierde keer te laten onderschoffelen.
   Hoe Putin tegenover Iran staat, geen idee.

  • Mooi interview weer overigens.

  • Dat valt me tegen van je Dick. Europa moet zijn eigen koers gaan varen en hoeft geen keuzes te maken. Nu [moeten] we het Imperium Amerika slaafs volgen en doen ongewild mee met hun , NATO = Pentagon, illegale oorlogen, zonder UN mandaat, tegen onze buurlanden. Voila het vluchtelingenprobleem. De wereld verandert snel De opkomende markten gaan het wereldbeeld bepalen en misschien sneller dan dat we denken Volg Daniele Ganser eens https://youtu.be/DwIwQbV2GJw

   • @Hugoden
    “Dat valt me tegen van je Dick”
    Begrijp niet zo goed waar je op doelt, doel je hierop: ‘ m.a.w. ze leven liever onder iran dan onder Trump/de VS’.?

    Daar doelde ik op media zoals cnn waar de westerse msm alles klakkeloos van overneemt zoals bv de golden shower leugen. De EU probeert ons nu in een oorlog te trekken met Rusland en/of China en/of US en/of met zichzelf. In een andere reactie, dacht even dat je misschien daar op doelde, haalde ik aan dat een nexit positief voor NL zou kunnen zijn en de banden met de huidige VS onder Trump zou kunnen verstevigen, zoals de UK. Zeker als een nexit plaatsvindt hebben we een sterke en goede partner nodig.

    • Dick@ “m.a.w. ze leven liever onder iran dan onder Trump/de VS. “
     Ok Dick, Ik heb er tijd voor genomen.
     Zo interpreteer ik de zin; “Ze” de MSM zijn unaniem tegen Trump Ze kiezen partij tegen Trump door voor Iran te kiezen. Zo iets? Ik blijf achter, Leven liever onder, steken.

     • @Hugoden

      Leven liever onder (de invloed van) iran dan onder (de invloed van) Trump. Zoiets bedoelde ik te zeggen. Maar je hoeft het sowieso niet met me eens te zijn, dat is het punt niet maar je reactie stond niet onder een reactie van mij en je citeerde niets dus wist oprecht niet (zeker) waar je op doelde.

 15. De huidige tijd bevestigt het gelijk van politicoloog Huntington en zijn voorspelling “the clash of civilizations” waarin hij voorspelde dat de conflicten van de 21e eeuw met name cultureel van aard zouden zijn. Destijds werd hij van alle kanten verketterd (met name door de links kosmopolitische universiteit elite), maar weinig mensen hebben de loop van de geschiedenis beter voorspelt dan Huntington in 1996. De wereld begint steeds meer een krachtmeting te worden van culturele stromingen die haaks op elkaar staan.

  • Klets, lijkt me.
   VS admiraal Perry verscheen in 1843 met oorlogsschepen, waaronder een stoomschip, voor de haven van Tokio.
   Hij brak letterlijk Japan open, Japan at het gebruik van buskruit had afgeschaft.
   japanners begrepen dat alleen gebruik van westerse techniek hun onafhankelijkheid kon waarborgen.
   En zo probeerde Japan ook een wereldmacht tr worden, dat eindigde met twee VS atoombommen in 1945.

   • Hoe het was gelopen als Japan met rust was gelaten, speculatie.
    Had het westen de Moslim wereld met rust gelaten, de VOC onderdrukte al Moslims in de 16e eeuw, hoe het dan was gegaan, ook speculatie.

   • Je hebt er niet veel van begrepen van wat ik bedoelde.

    • Gilles zit simultaan ook op een andere site daarom kon hij het gesprek maar voor de helft volgen. Wel knap hoe hij het interview gebruikt om over hele andere onderwerpen te beginnen. Ik denk dat hij dat niet met opzet doet.

   • Waar het om gaat is dat Huntington in de 21e eeuw voorspelde dat nieuwe conflicten zouden ontstaan die vooral met cultuur en eigen identiteit te maken zouden hebben. Dat zien we nu. In Europa maken mensen zich zorgen dat de islamitische cultuur (sharia e.d.) moeilijk te verenigen is met onze eigen cultuur (van vrijheid en democratie). Hierdoor ontstaat onvrede over migratie en conlicten. In de VS vinden Amerikanen dat Mexicanen/latino’s zich onvoldoende aanpassen in de VS. Ze bouwen mede daarom een muur. In Oekraine was het conflict ook -deels- cultureel van aard (orthodox-conservatief Rusland versus liberaal Europa).
    Huntingtons zienswijze was een reactie op de zienswijze dat na de koude oorlog conflicten tot het verleden zouden behoren en de mensheid een eindstadium van beschaving had bereikt. Tijdens de koude oorlog waren conflicten economisch van aard (communisme versus kapitalisme).

  • Ja Bizar Maar ook Sjamil Basajev de moslimstrijder, bedenker van Beslan, voorspelde in een VPRO interview dat er geen grote oorlogen zouden komen maar kleine conflicten tussen de open gemeenschappen en de gesloten gemeenschappen Hij heeft gelijk gekregen De gesloten gemeenschappen zijn de open gemeenschappen binnengedrongen. Omgekeerd is dat onmogelijk

 16. Ik heb niet alles aangehoord, een uur is me te lang.
  Maar twee dingen vielen me op: ‘ik ben maar toevallig hier geboren’, en ‘als wij het zo goed hebben, dan moeten wij er voor zorgen dat ook anderen het goed hebben’.
  Wat ik niet heb gehoord is ‘er zijn heel andere culturen dan de onze’.

  Ik ben niet in het minst toevallig hier geboren, ik ben kind van mijn twee ouders, hoe zou ik ergens anders geboren kunnen zijn ?
  Dat wij het zo goed hebben, twee van mijn overgrootvaders waren politiek actief rond 1900, één daarvan leerde lezen en schrijven in de gevangenis, een keer of drie, voor stropen.
  Dat ging niet voor de lol, hij was straatarm.
  Wij doen wat en hebben wat gedaan om welvarend te worden.
  Waarom andere volkeren dat niet doen, dat lijkt mij hun probleem.
  Het hoofdprobleem met de hele materie lijkt me dat vrijwel niemand

  • kennelijk ooit op reis was, verblijf in een resort in Turkije brengt je niets bij over de Turkse cultuur, een georganiseerde reis door Marokko niets over Marokkaanse cultuur.
   Daardoor lijkt het idee ontstaan dat alle mensen op deze wereld dezelfde ideeën hebben als wij, een vreselijke misvatting.
   Zoals ooit op een forum iemand als reactie schreef ‘ik geef les op AZC’en, ze lachen zich een bult over onze naïviteit’.

   • “ik ben maar toevallig hier geboren”

    Tsja daar zeg je wat.. een arbeiderskind die in het westen geboren wordt heeft het toch echt minder goed dan een elitekind die pak ‘m beet in Afrika of Azië geboren wordt.

    “Daardoor lijkt het idee ontstaan dat alle mensen op deze wereld dezelfde ideeën hebben als wij, een vreselijke misvatting”

    Inderdaad, wij kunnen wel vinden dat bijvoorbeeld iedereen gelijk is maar denken de mensen die hier naartoe komen daar ook zo over? De grootste fout die je kan maken is te denken dat iedereen op de wereld hetzelfde naar die wereld kijkt.

    Maar goed, hier moet je verder geen punt van maken, het zijn details en ik begrijp de insteek. Het is een goed gesprek/ interview. En btw, tijdens het gesprek viel het me op dat Esther een mooie vrouw is. Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen 🙂

   • @gilles. Eén van de weinige keren dat ik het met u eens ben. In o.a. het M.O. krijgt men een héél ander denkraam over het hoofd getrokken in vergelijking met ons. Dat is mede de grote oorzaak van de huidige problematiek, aangevuld met een diametraal op de westerse waarden staande ideologie. Mensen hebben werkelijk geen idee waarover ze lopen te oreren. Culturen zijn niet allemaal hetzelfde en ook niet gelijk aan elkaar. Er zijn nu eenmaal “betere” en “slechtere” culturen. Of men dat nu leuk vindt of niet. In een all-in resort leer je niets over hoe het er werkelijk aan toe gaat in een land. En de stuitende naïviteit van de Ndrlander is ondertussen wereldwijd genoegzaam bekend.

    • @Sjefke
     “Er zijn nu eenmaal “betere” en “slechtere” culturen”

     Dat is voor de discussie niet echt relevant en om de “tegenstanders” wind uit de zeilen te nemen kan je gerust stellen dat alle culturen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Daar zit de crux want niemand kan ontkennen dat culturen verschillen en dat culturen verschillen hoeft niet per definitie een probleem te zijn, bv Europa bestaat uit verschillende culturen maar die culturen zijn verenigbaar en dat is het punt waar het misgaat met culturen die per definitie niet verenigbaar zijn zoals de westerse- en islamitische cultuur.

     We kunnen gerust stellen dat alle culturen gelijkwaardig maar niet gelijk, waarvan sommigen onverenigbaar, zijn. Dat zou m.i. de insteek van de discussie moeten zijn.

     • @Dick. Dat is wat ik bedoelde. U verwoordt het wat beter als ik maar we bedoelen hetzelfde.:-)

     • @Sjefke
      Dat vermoedde ik al omdat het tussen aanhalingstekens was gezet maar dacht geef mijn visie als toevoeging, baat het niet dan schaadt het niet 🙂

     • Sint Nicolaas

      5 februari 2017 om 10:17

      Beste Dick/Sjefke, wat jullie aanhalen over verschillende culturen daar kan Sint zich in vinden. Grote verschil is dat het westen door de eeuwen heen op cultureel gebied ( en maatschappelijk ) een enorme sprong vooruit heeft gemaakt daar waar bijvoorbeeld de islamitische “cultuur” in de 14e eeuw is blijven steken. Vanuit onze optiek zijn het een stelletje barbaren die zich laten leiden door een bundel vol haat en geweld en uit zijn op alleenheerschappij. Vanaf de middeleeuwen tot pakweg de 18e eeuw ( neem even een slag om de arm ) zijn er uit nam van Jezus ook heel wat zaken gebeurd die niet bepaald fraai waren maar inmiddels in de 21e eeuw beland zijnde kijken wij daar met de nodige zelfreflectie op terug en vragen ons af hoe bepaalde zaken in vredesnaam hebben kunnen plaatsvinden. Noem het een soort verlichting.

     • Sint Nicolaas

      5 februari 2017 om 10:55

      Er zijn legio culturen die nog lang niet zo ver zijn en aldus hun, in onze ogen, barbaarse en antieke gedachtegoed aan ons willen opleggen. Probleem is dat de welbekende “gutmensch” en “(s)linsch” denkende die lieden een platform geven, beschermen, knuffelen en daarmee tegelijkertijd hun eigen cultuur en medemens verloochenen en de weldenkende medemens opzadelt met de problemen die het binnenhalen van niet compatibele culturen met zich meebrengt. Europa bestaat ook uit verschillende culturen maar die zijn grotendeels gestoeld op Christelijke leest. Sint zou niet zeggen verenigbaar want dat zou inhouden dat de €U bestaansrecht zou hebben en dat hebben ze bewezen NIET te hebben. Je kunt onmogelijk 28 landen allemaal met de neus dezelfde kant op krijgen. Ook hier spelen cultuur, geschiedenis, eigenwaarde, taal, trots en patriottisme een rol en aldus dient men ieder in zijn waarde te laten.

     • Sint Nicolaas

      5 februari 2017 om 10:56

      Samenwerken ok, verenigen ? NEEN ! De problemen die Joost in zijn boek beschrijft die praktisch iedereen zal herkennen zijn schrijnende en het resultaat van decennia lang de ellende ontkennen, bagatelliseren, opdringen, wegkijken en hebben er toe geleid dat Nederland is afgezakt naar een vazalstaat van Brussel die zich, vooral de afgelopen jaren, continu aan het verontschuldigen is voor zijn eigen identiteit, zich laat intimideren door nietszeggende zogenaamde politieke partijen zoals DENK en Artikel 1 die het land wat ze zouden moeten vertegenwoordigen volledig afwijzen, kapot willen maken en het volk keer op keer wegzet als fascisten en racisten. Hetzelfde volk dat het mogelijk maakte dat deze lieden “überhaupt een leven konden opbouwen in het door hen zo verafschuwde land.

     • Sint Nicolaas

      5 februari 2017 om 10:59

      Dit is de stank voor dank die we krijgen. Tegen beter weten in halen we hordes soepjurken, kopvodden en bananenplukkers binnen, ze worden gevoed, gekleed, gesubsidieerd en onder dak gebracht en als dank creëren ze een parallelle samenleving die het land wat ze opnam niet accepteert zoals het is, het land consumeert en het volk haat. De resultaten zijn in Joost zijn boek te lezen. Met dank aan de regenten in den Haag. Een stelletje blaaskaken, egotrippers en baantjesjagers die mijlenver van het volk afstaan, geen idee hebben wat het volk doormaakt en bezig zijn met zaken die zelden in het voordeel van het volk zijn. Tot slot : een prima interview met een professionele gespreksleidster die ik niet op suggestieve vraagstelling heb kunnen betrappen. Daar kan de MSM nog VEEL van leren !

    • Wie gaat op grond waarvan objectief bepalen wat de betere en slechtere culturen zijn ?
     Wij keuren stenigen van overspelige vrouwen af, degenen die dat doen hebben andere ideeën.

     • “Wie gaat op grond waarvan objectief bepalen wat de betere en slechtere culturen zijn ?”

      Snap je wat ik bedoel @Sjefke, dat is een mooi voorbeeld van waar ik op doelde.

     • “Snap je wat ik bedoel @Sjefke, dat is een mooi voorbeeld van waar ik op doelde.”

      Terwijl je het heel duidelijk tussen aanhalingstekens had gezet en ik wat toegevoegd had. Onwaarschijnlijk.

     • @ Gilles

      “Wie gaat op grond waarvan objectief bepalen wat de betere en slechtere culturen zijn ?”

      Zo is het maar net. “Kanibalisme is niet meer dan een kwestie van smaak”, zeggen we dan.

     • Oh oh Ik geloof dat het thema iets te hoog gegrepen is voor je Je hoeft er geen mening over te hebben hoor Geniet ervan

 17. bedankt mevrouw Fenema en mijnheer Niemoller

 18. Goed en verhelderend interview; goede vragen werden gesteld en de antwoorden waren duidelijk! Interessant van begin tot eind.
  Boek inmiddels in huis; hoop dat het grote verspreiding krijgt, aan mij zal het niet liggen.

 19. “34:30 min. De nieuwe mens, een wereldregering, geen blanke en zwarte mensen meer”

  Daar gaat dus de diversiteit. Dat is het schyzofrene, dankzij degenen die diversiteit prediken en verheerlijken verdwijnt de diversiteit. Het is onbegrijpelijk dat die zelfbenoemde idealisten dat zelf niet doorhebben.

  • @ Rick
   Dat zal wel de erfenis van het cultureel marxisme zijn, waar worden altijd het omgekeerde betekenen van wat ze pretenderen. Je weet wel: war is peace, freedom is slavery etc.

  • En dan is alles OK Dan is er geen racisme meer Waarom gingen de Hutus ook al weer op de Tuttis los ? Niemand die ze niet uit elkaar kon houden

 20. Geweldig interview en ik ga zeker dit boek kopen. Ik hoor vaak de ontevreden van mensen maar ze durven niet echt te zeggen waarom.
  Bedankt Joost om deze verhalen vast te leggen. Anders waren ze verloren gegaan in de loop van de tijd.

 21. Wat is er een oneindig groot verschil tussen Esther van Fenema en bijvoorbeeld Sven Kokkelman, als het om interviewen gaat.

 22. Andre van Delft

  4 februari 2017 om 13:14

  Goed interview, over een geweldig boek.
  Wat is er toch aan de hand met dit land? Waarom worden familieleden en vrienden boos als ze een politiek-incorrecte mening horen? Waar komt die hysterie vandaan? Is het hypnose vanuit de TV, via gezellige talkshows en scherpe cabaretiers? En indoctrinatie in het onderwijs? De preken in de linkse kerken? En hoe komen we er van af? Wat zegt de wetenschap?
  Joost zou Esther daarover kunnen interviewen.

  • Het antwoord is heel simpel, groepen, dus ook samenlevingen, functioneren alleen bij een redelijke mate van consensus.
   De VS taalkundige Chomsky formuleert dat als volgt ‘in elke samenleving is een standaard waarheid, als die niet in acht wordt genomen is er geen discussie mogelijk, behalve in een kleine groep ingewijden’.
   Wij leven nu in een tijdsperiode waarin standaard waarheden ter discussie staan, dat verzwakt de groep.

 23. Esther doet het fantastisch, veel training vanuit haar beroep.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑