Boycot het islamdebat in De Balie!

P1040769

Aanstaande zondag organiseert De Balie een debat over de toekomst van de Islam in Nederland. Daarin gaat Arabist Hans Jansen in debat met Abdul-Jabbar van de Ven en Okay Pala.

We weten inmiddels wat dat in de praktijk betekent. Dit debat over de toekomst van de islam tekent uit wat de toekomst van Nederland kan worden.

De moslims die zouden komen hebben afgedwongen dat moslim mannen en vrouwen in aparte rijen moeten plaatsnemen. Ik heb dit niet vastgesteld aan de hand van het krantenbericht wat hierover verscheen, maar heb zelf geïnformeerd bij enkele betrokkenen van dit debat. Mensen die ik hoog heb zitten. Maar die hier een grote fout hebben gemaakt.

Of niet-moslim mannen nu wel of niet tussen de moslimvrouwen mogen plaatsnemen, werd niet bekend gemaakt. Ook werd niet bekend gemaakt of er die avond in De Balie alcohol werd geschonken. Ook niet of homoseksuelen worden toegelaten. Dat is mogelijk nog in onderhandeling.

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, begrijpt niets van de opwinding van ‘domrechts’ naar aanleiding van het naar buiten komen van dit bericht, zo liet hij weten per Twitter.  Hij ziet het afdwingen van een scheiding tussen mannen en vrouwen als ‘een mening’.  En hij vindt dat je in een debat verschillende meningen moet respecteren.

Albrecht liet per Tweet weten dat je elkaar de vrijheid moet gunnen in een debat:

En wat me vooral verbaasd is t feit iedereen voor z’n eigen wil wat hij een ander ontzegt: keuze vrijheid. En daarmee mol je de vrijheid.

Nu vind ik Yoeri een aardige man. Maar hier heeft hij iets helemaal niet begrepen. We hebben hier in Nederland bepaalde normen en waarden. Soms zijn die vastgelegd in regels of wetten, soms is het gewoon onze manier van doen.

Een van de normen en waarden is gelijkheid van man en vrouw. Dat betekent onder andere dat in een debat mannen en vrouwen zelf mogen uitmaken waar ze gaan zitten. Dat spreekt zo vanzelf dat je daar normaal gesproken niet bij stilstaat.

De moslims hebben nu aan De Balie opgelegd dat er een aparte rij voor moslimmannen komt en een aparte rij voor moslimvrouwen. Anders komen ze niet.

Nou, zou ik zeggen, lekker simpel. Dan kom je niet. Maar Yoeri Albrecht beschouwt dit als een ‘mening’. En hij vindt dat je ieders mening in vrijheid moet respecteren.

Apartheid naar sekse is geen mening. Dat is dictatuur. Als er geen niet-moslimvrouw mag zitten tussen moslimmannen en als er geen niet-moslim man mag zitten tussen moslimvrouwen, dat heeft de sharia gewonnen en dan is het debat in de seculiere samenleving verloren.

Ja, Yoeri Albrecht heeft de vrijheid te buigen voor de moslimdwang. Maar vrij seculier Nederland heeft het recht om weg te blijven uit die dictatuur.

Ik kom niet meer naar dit debat in De Balie.

En ik raad iedereen aan ook niet te komen.

Laat de slaven maar met elkaar spreken.

En dan nog dit: het was precies deze vorm van apartheid waartegen de helaas dit jaar overleden blogger Van Frikschoten tegen in opstand kwam. Zie dit filmpje. Opdat hij niet vergeten wordt.

 

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

18 reacties op “Boycot het islamdebat in De Balie!”

 1. De bekende scene uit Les Uns et les Autres met de lege concertzaal:
  http://youtu.be/rqvO40JaGfI?t=8m

  1. Het is pas een jaar of wat geleden dat die imam uit Tilburg bij Pauw & Witteman aan mocht schuiven.
   De wijn moest wel van tafel. Aan dat verzoek werd ook voldaan. Sindsdien kijkt mijn vrouw nooit meer naar dat programm.

 2. Tja, ik was na Haddad (juni 2012) al in discussie met Yoeri omdat ik vond dat je Islamisten en aanverwanten onder geen omstandigheid een platform moet bieden en al helemaal niet in de Balie. Hij is van mening dat je de abjecte mening moet tonen, vooral aan de linkse grachtengordel. Ik denk van niet. Meer in het algemeen: een zinnige discussie tussen voorlieden van orthodox gelovigen en hun critici, van welke snit dan ook, is zinloos verbaal geweld dat de altijd partijdige toehoorders niet van mening zal doen veranderen. Het is dus preken voor ieders eigen parochie. De linksmensch zal na zo’n discussie blijven volhouden dat dit een uitzondering is die je de lieve moslim die zijn mond houdt niet mag aanrekenen.

 3. ik heb niet betaald voor een dhimmie vertoning. Joeri, m’n geld terug!

 4. Bedankt dat je wat ( duidelijk) aandacht besteed aan een discussie cq debat wat het niet zal worden.
  Een discussie met “onwetende” moslims met “onwetende” ander_lingen, (anderling uitgelegd als “DE” ander…. anders dus dan de gelovige..) zal escaleren in een discussie waar alle partijen hun gelijk willen halen.
  Dat geloven an’sich extremistische uitingen van hun gelijk halen of willen halen is een geloof niet vreemd.
  Hun geloof is toch het enige juiste ? en ZIJ hebben gelijk ?
  Let wel…een extremisme….voorbeeld: … (het doden van de ander_ling_geloof) is GEEN geloof dus vreemd.
  Kijk maar terug in ons geloof”s verleden, en met ons bedoel ik de mensheid van de afgelopen paar duizend jaar en waar het ons heeft gebracht.
  Op de rand van de afgrond…!!!
  Op het moment dat je het geloof ter discussie gaat brengen op nationale TV moet je er voor zorgen dat men bereid moet zijn om te discuteren.
  Niet om “HUN” gedachten goed te propaganderen.
  Vooral als er geloof”s technisch ( als dat al bestaat) geen ruimte is voor anders denkenden ..
  De ander_ling die het minst extreem en agressief is.
  Voort komende uit een “verkeerd” ? geloofsbeeld…zal zich absoluut bedreigd voelen.
  Of heeft diegene die “Denkt” het gelijk aan zijn kant te hebben en het met geweld op de ander_ling te moeten overbrengen echt gelijk .?
  Nou dan kan ik U mede delen, dat veel geloven dat idee hebben ( het gelijk …en dus ook HUN god aan HUN kant)
  Geloof is dus een manier van denken binnen bepaalde kaders, die zaken/denken wel of niet toestaan.
  Wat wel en niet mag ..( binnen het/een geloof) moet binnen het geloofskader blijven.
  In dit geval is het niet toegestaan ( door het geloof) dat men naast elkaar zit..!!
  In het geloof wat ( nog steeds) hier het hoofd geloof is.. bepaald dat (binnen het geloof) mensen “vrouwen en mannen” wel naast elkaar mogen zitten.
  Dit ene voorbeeld laat al zien dat geloofs_regels opgelegd door kerk.. tempel.. of minaret.bepaald wordt door de machthebbers van betreffend geloof.
  Oftewel de gelovige zelf…
  Angst… Onderdrukking..Machtsverlies…door de hoeders van de regels die door list en bedrog de hele mensheid gijzelt door list leugens en bedrog..
  En de ( Onwetende) mens geloofd het.
  Het wordt tijd om de gijzelnemer ‘GOD” oprot uit het denken van de mens zodat wij ons verder..kunnen ontwikkelen zonder moord en doodslag uitgevoerd IN ZIJN NAAM.
  Dat we begrijpen dat we allemaal mensen zijn en allemaal “matchen” genetisch gezien..
  Dat het verschil tussen mensen niks met rassen te maken heeft.
  Het denken c.q geloven maakt het verschil en opgedrongen denkbeeld.

  “Hij” die men god noemt.
  Stop de aandacht voor deze sprookjes figuur en geef de schrijvers en aanhangers van deze fabels geen podium wat alleen maar ten doel heeft om de ander_ling te onderdrukken.
  Daar pas ik voor.
  Ik sta open voor discussie nou de gelovigen nog..
  Ik ben bang dat ze niet meer te redden zijn , en heel de mensheid mee zullen sleuren in intolerantie en geweld.
  En dan ook nog zeggen “het is god’s wil”
  Flikker toch gauw effe op GODVERDOMME..

 5. Ik ging toch al niet want hoewel van nature een opgewekt mens word ik acuut depressief alleen al bij het idee dat ik naar Amsterdam moet.

  Maar stel dat ik wel gewild had dan was ik nu alsnog genezen van het idee.
  Wat dit achterlijke besluit van Youri Albrecht met “keuzevrijheid” te maken heeft weet ik ook niet.
  Het enige wat ik begrijp is dat ik me daar als niet moslima druk moet gaan maken over waar ik wel of niet mag zitten.
  Want Youri Albrecht en de vrienden en vriendinnen van Mohammed maken wel uit waar ik moet zitten?!

  Regeer je hondje en blaf zelf.

 6. Ik ga wel. Ik ga op een vrije plaats zitten. Het zou zo maar kunnen dat ik me tussen de moslimvrouwen het veiligst zal voelen.

 7. Democratie geeft totale macht als de cijfers kloppen. Als die cijfers wijzen naar A Baba en zijn rovers dan is eerbied en respect op zijn plaats. Leuteren of er een toekomst is word dan gewoon uw probleem. Niet hun. Als de Anciens Aliens zouden praten over toen, lang geleden, dan, opeens begrijp je Stonehenge en paradijs.De èèn voor, de ander na de zondvloed. Wat een alles vernietigende zelfmoord orgie moet geweest zijn. Het motief?. Alleen gelovigen, alle, begrijpen dat.

 8. De islam heeft wat mij betreft GEEN toekomst in Nederland. Ik zou de moslims van harte willen uitnodigen zich van de islam af te keren en anders lekker ergens anders hun nare feestje voort te zetten. Op de bijeenkomst in De Balie heb ik dus niets te zoeken. Ik zou me echter door die apartheid niet laten weerhouden als ik er wel had willen zijn. Ik had dan bij binnenkomst waarschijnlijk wel wat opmerkingen de zaal in willen slingeren.

  Overigens zit ik dit met een brok in de keel te tikken door dat filmpje over Van Frikschoten. Ik was daar aanwezig namelijk.

  1. Het trof me wat U daar zei over Prof Frikschoten. Ik ben al heel lang niet meer in NL geweest. Nam me steeds voor als de Hr Mollema ergens tegen de islam zou protesteren, ik er een keer bij wilde zijn. Nooit van gekomen dus. Was dagenlang van streek, kon niet geloven dat die man ineens dood was. Ik vond hem zo moedig. Soms in z,n eentje op zo,n verlaten terrein, waarschuwen tegen die verderfelijke islam. Toekomst van islam in NL ? ? , hoop voor iedereen dat die er niet is.

 9. Ik ben van gedachten veranderd, en kom toch naar het debat.

  Ik deel nog steeds de bezwaren van Joost, maar het lijkt me toch belangrijker dat het debat doorgaat en dat beeld en geluid geregistreerd worden. Dit zou de gruwel van het Mohammedanisme wat beter zichtbaar kunnen maken en zo weer een deel van de nog steeds slapende meerderheid van de Nederlanders wakker kunnen schudden.

  Er zijn nog plaatsen vrij. Ik zeg toch maar doen. Onze aanwezigheid zou Hans Jansen kunnen steunen.

 10. Hallo Joost,

  ik hoorde net de radio 1 uitzending waarin je met Yoeri Albrecht de degens kruiste inzake ‘de vrouwen kwestie’. Het is inderdaad opmerkelijk (en dan druk ik mij heel diplomatiek uit) hoe Albrecht over deze kwestie redeneert. Ik begrijp werkelijk niets van zijn stelling. Juist als er over de ‘toekomst van de islam in NL’ een debat gehouden wordt, lijkt het mij dat we dan BEGINNEN met een aantal BASIS regels af te spreken met elkaar.

  Een van die basisregels is dat wij hier in NL niet segregeren, niet mensen apart zetten vanwege hun geaardheid, etniciteit of geslacht? Ik bedoel, dat zijn toch kernwaarden die wij met elkaar hebben afgesproken in een democratische rechtsstatelijke samenleving? Dat is HET startpunt lijkt mij!

  In de tijd dat Albrecht buddy-buddy was met Theo van Gogh (waar blijft de tijd) zou hij dit soort vreemde gedachten kronkels nooit aangedurfd hebben. In die tijd zou Albrecht pal achter Theo gestaan hebben.

  Ik vermoed dat er een meer ordinaire oorzaak achter zijn ruimhartige stellingname schuilt gaat: naamsbekendheid voor hemzelf en zijn toko, de Balie. Principes moeten af en toe een beetje omgebogen kunnen worden denkelijk.

  Al met al een kwalijke zaak, dit Balie debat. Ik sta 200% achter je. Er kan NIET over islam gesproken of gediscussieerd
  worden zonder dat we de eerste horde niet direct nemen: de gelijkwaardigheid van man en vrouw staat NIET ter discussie en dient volledig geaccepteerd te worden. Als die horde al niet genomen kan worden is verdere discussie over islam en diens toekomst volstrekt zinloos. Dat alleen al zegt boekdelen!

  Sommige principes zijn het waard om compromisloos over te zijn. Dit is er zo eentje dus.

 11. Heel mooi betoog, Joost!

  Ik citeer: “Een van de normen en waarden is gelijkheid van man en vrouw. Dat betekent onder andere dat in een debat mannen en vrouwen zelf mogen uitmaken waar ze gaan zitten. Dat spreekt zo vanzelf dat je daar normaal gesproken niet bij stilstaat.”

  En dan gaat het naar: “Apartheid naar sekse is geen mening. Dat is dictatuur. Als er geen niet-moslimvrouw mag zitten tussen moslimmannen en als er geen niet-moslim man mag zitten tussen moslimvrouwen, dat heeft de sharia gewonnen en dan is het debat in de seculiere samenleving verloren.”

  Inderdaad! Andere normen en waarden zijn niet simpelweg andere normen en waarden, maar leiden per definitie tot dictatuur! Onbegrijpelijk dat we dat hier in dit land toestaan! Het moest gewoon verboden worden! In de Grondwet daarmee!

  Alles wat afwijkt moeten we verbieden! Dat is de enige manier om onze vrijheid te beschermen!

  Ons land gaat helemaal naar de kloten door die kut-marxisten! In de politiek, in de media, de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven, overal zitten linkse communisten, terwijl al lang duidelijk is dat het communisme niet werkt!

  Gelukkig dat hier nog éche individualisten rondlopen, die niet klagen, niet zeuren, nooit anderen ergens de schuld van geven, maar zelf ondernemend aanpakken en hun schouders eronder zetten! Hulde voor dit blog!

 12. Nou Nico, wat een onzin. Als de dames (of wellicht waren het toch heren) zo graag apart van elkaar hadden willen zitten, dan hadden ze dat dus gewoon kunnen doen zonder de aandacht daarop te vestigen. Ik mocht bij het eurodebat in de Balie in ieder geval gewoon mijn eigen plek kiezen.

  Kortom, men had rustig kunnen doen wat men had willen doen, als dat apart zitten was geweest. Dat men dat niet gewoon gedaan heeft, betekent dat dat niet was wat men werkelijk nastreefde. Wat men wilde was het opleggen aan perfide gemengd-zitters dat die zich zouden onderwerpen aan de door de islammers aan het debat verbonden voorwaarden, aan het (impliciet) instemmen met en deelnemen aan een sekse-gesegregeerd debat, en zo zelf medeschuldig worden aan die sekse-segregatie. Een mens doet er beter aan de eerste brug (geen seksesegregatie) te verdedigen dan de laatste.

  Ik ga niet naar het debat want heb andere bezigheden. Of ik het debat geboycot zou hebben? Wellicht wel, maar dat dan vooral omdat er met fanatici niet te praten is, en met mensen die hun wijsheden direct halen van nou net iemand die er niet bij is, allah in dit geval, dat schiet niet op. Argumenten uit het hiernamaals die hier niet ter discussie gesteld mogen worden omdat ze immers van allah gegeven zijn, en vervolgens wel als argument in het gesprek worden gebruikt, dat leidt tot niets, of hooguit een nietes-welles. Of, als het gelovigen onder elkaar betreft, al snel tot een handgemeen, want twee of meer mensen met allemaal de goddelijke waarheid in pacht geschraagd met hemelse argumenten, dat kan niet anders dan tot dat leiden, dat of een beëindiging van de discussie zonder geweld. Maar ja en helaas, dat te vuur en te zwaard maakt die uitkomst wat onwaarschijnlijk.

  Er is gedrag waarmee men zich buiten het openbaar debat plaatst, en dat is in dit geval het eisen dat een ander jouw regels aanvaardt, een en ander in éénrichtingsverkeer.

 13. Pingback: Worden de bokken van de geiten gescheiden bij een islamdebat in De Balie? | Powervrouwen

Reacties zijn gesloten.