RSS Feed Twitter Facebook

Teeven wil meer asielzoekers en dus geen grenscontroles

16 mei 2014 om 18:27
Gepubliceerd door Joost Niemöller
asielzoekers rome 2013

Asielzoekers Rome 2013

Het was weer een hypocriet theaterstukje dat de VVD in verkiezingstijd opvoerde. Alarm slaan over een toename aan asielzoekers. Die komen hier alleen maar dankzij tientallen jaren VVD beleid en de open grenzen die de VVD zelf instelde.

Ook Rutte ging er vandaag nog eens extra verontwaardigd over doen, in de wetenschap dat de kiezers toch gek zijn.

Het probleem is heel simpel:

  1. Binnen de EU zijn open grenzen.
  2. De landen aan de Middelandse Zee scheppen de binnenkomende ‘asielzoekers’ over naar het Noord-Westen van Europa waar ze sowieso heen willen. Er wordt, dat gaf Teeven gisteren bij het Kamerdebat tussen neus en lippen toe, massaal niet meer geregistreerd door landen als Italië, want dan is dit het probleem van Nederland, Duitsland, Zweden. Italië zorgt alleen voor het vervoer.

Er is één oplossing voor: nationale grenscontrole invoeren.

Hoe doe je dat?

Nou, gewoon, nationale grenscontroles invoeren.

Dan kun je namelijk zien dat er een ‘asielzoeker’ uit België of Duitsland aangewandeld komt. Heeft hij nog geen asiel aangevraagd? Dan moet die dat doen in het land waar die zich bevindt op dat moment, te weten België, of Duitsland. Dat is dan dus niet het probleem van Nederland.

Teeven deed gisteren alsof je net zo goed een mobiele brigade achter de grens zijn werk kunt laten doen. Maar dat is dus niet het geval. Word je op Nederlands grondgebied aangehouden en heb je niet eerder ergens anders in de EU zone asiel aangevraagd, dan kun je dat in Nederland doen en dan is het dus een probleem voor Nederland.

Gek genoeg wilde Teeven ook niet uitsluiten dat hij op een of ander moment nationale grenscontroles wil invoeren. Het is dus gewoon mogelijk. Hoe doe je dat? Zoals gezegd door het invoeren van nationale grenscontroles.

Hieronder wat er over dit onderwerp gezegd werd in de Tweede Kamer. U kunt Teeven horen draaien en liegen:

 Staatssecretaris Teeven:

Ik kom bij de vaste grenscontroles, waarvan ik niet uitsluit dat die op een later moment noodzakelijk zijn. De heer Fritsma weet dat ik dit eerst aan de Europese Commissie moet melden. Het is mogelijk om vaste grenscontroles te doen in het kader van artikel 26 van de Schengengrenscode als Italië of enige andere lidstaat in Europa niet aan zijn verplichtingen zou voldoen. Die discussie heb ik ook met de Kamer gevoerd toen het ging over de situatie in Bulgarije en er binnen de Europese Commissie en de Europese Raad stemmen opgingen om deze grenscontroles in te voeren.

De heer Fritsma (PVV):
Het punt is juist dat de PVV wil dat vreemdelingen middels grenscontrole gewoon het land niet inkomen om hier asiel te kunnen aanvragen. De staatssecretaris is echt bezig met het paard achter de wagen te spannen, want zijn mobiel vreemdelingentoezicht is al te laat. Dan zijn de asielzoekers al in Nederland. Als dan mobiel vreemdelingentoezicht in beeld komt, is er niets meer aan te doen, want al die mensen gaan de Nederlandse asielprocedure in en moeten door het COA worden opgevangen. Erkent de staatssecretaris dat het natuurlijk veel beter zou zijn om te voorkomen dat ze het land in kunnen komen? Want dat is natuurlijk de kernvraag. Als alle Eritreeërs en alle Syriërs gewoon door deze staatssecretaris in de asielprocedure worden gezet, blijven we die mensensmokkel houden,.

Staatssecretaris Teeven:
Wat de heer Fritsma zich moet realiseren, is dat de grenscontrole aan de zuidgrens of de oostgrens vluchtelingen niet daadwerkelijk belet om in de asielprocedure terecht te komen nadat zij kenbaar hebben gemaakt aan de Nederlandse grensautoriteiten dat zij asiel wensen aan te vragen. Dat kun je hen niet beletten. Dat weet de heer Fritsma ook; hij kent de regels net zo goed als ik, zou ik bijna willen zeggen, gezien zijn ambtelijke achtergrond.

De heer Fritsma (PVV):
Die regels kun je veranderen, voorzitter.

Staatssecretaris Teeven:
Voorzitter, mag ik even uitspeken? Dit betekent dat hij zich heel goed realiseert dat wat hij hier vandaag bepleit aan de interruptiemicrofoon, te weten mensen terugsturen naar België, juridisch en feitelijk een volstrekte onmogelijkheid is. Wij moeten de georganiseerde mensensmokkel gaan aanpakken, in combinatie met mobiel vreemdelingentoezicht. Ik ben het met de heer Van Hijum eens dat wij dit moeten kunnen intensiveren. Daar heeft hij in november vorig jaar om gevraagd. De signalen daarover moeten wij oppakken en dat moeten wij concreet aanpakken. Daarnaast is het zo dat wij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in lang niet alle gevallen binnen acht dagen laten beslissen over het al dan niet verlenen van de definitieve verblijfstatus. Dat zijn de zaken die we op dit moment concreet kunnen doen. Het heeft geen zin om droombespiegelingen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid voor te houden die op geen enkele concrete basis berusten. Ik denk dat dit een foute manier van discussiëren is. De heer Fritsma weet net als ik dat dit feitelijk niet mogelijk is.

Hierna was er geen spreektijd meer voor Fritsma. En uiteraard wilde geen van de andere Kamerleden iets zeggen over dit onderwerp. Die willen alleen maar meer asielzoekers. Om ze te dumpen in een of andere achtertuin.

Bijvoorbeeld in Stevensbeek, Brabant. Alstublieft, met de vriendelijke groeten van Fred Teeven. Uw bevolking is verdubbeld. Nee, we hebben u niks gevraagd. Hoefde niet. En u bent toch al jarenlang gek door hier mee in te stemmen.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

5 reacties to “Teeven wil meer asielzoekers en dus geen grenscontroles”

  1. Caroline zegt:

    Kan niet is dood, en wil niet leeft nog.

  2. Koos zegt:

    “Er is één oplossing voor: nationale grenscontrole invoeren”.
    Nog beter is de buitengrenzen goed bewaken. Dat heb ik al eerder gezegd.
    Eigenlijk snap ik niet dat er geen consensus bestaat over een gemeenschappelijke aanpak daarvan door de EU-lidstaten. Italie heeft natuurlijk groot gelijk dat zij daar niet alleen voor hoeven op te draaien. Een EU-vloot op de Middellandse zee, die alles wat niet pluis is tegenhoudt en terugstuurt (zoals in Australie), moet toch haalbaar zijn? Dat zou pas echt propaganda voor de EU zijn!

  3. CeesvE zegt:

    Nou dan kunnen al die asielzoekers hun lol op, want vlak naast die jeugdgevangenis bevindt zich een bordeel. Die meiden zullen een toename van klanten gaan krijgen. Grappig, ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Want zo’n bordeeleigenaar zit niet op deze klaplopers te wachten. En in Overloon kun je lekkere ijsjes eten, maar ik denk dat wij er maar eens een tijdje niet meer naar toegaan.

    Het bestuur – ambtenaren – zijn in dit knotsgekke land volkomen van de pot gerukt. En iedereen accepteert het allemaal maar. Lieve mensen laat toch eens uw tanden zien en kom in opstand hier tegen. Hoe doe je dit? Door die asielzoekers het leven zuur te gaan maken. Zodat ze graag weg willen daar en door vertellen dat Nederland hartstikke onvriendelijk is.

    Wedden dat dit niet gebeurt? Daar zijn wij allemaal te laf voor op een enkeling na. En zo wordt over het verdeelde volk heengelopen door asielzoekers en ambtenaren.

  4. D. G. Neree zegt:

    Teeven wil dus blijven dweilen met de kraan open

  5. jip.gulzen zegt:

    Totale Remigratie! Socialisten naar Cuba of Noord-Korea!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

© 2014 Joost Niemöller. Alle rechten voorbehouden.