Trots om Nederlander te zijn. Mag dat nog?

Door Caroline Vonhoff

Verdeel en heers, een Nederlandse geschiedenis die vandaag wordt geschreven.

P1010989Iedereen mag tevreden zijn op zoiets aangeborens als bijvoorbeeld nationaliteit of ras. Als je niets hebt, heb je altijd nog je roots waarop je je kan laten voorstaan. Tenminste: als je roots door de politiek correcte beugel van de door de staat toegelaten moraal kunnen. Zo is Black Beautiful, een Marokkaan terecht trots op zijn cultuur, de Turk lid van een al eeuwen geschiedenis makend volk en ga zo maar voort en verder. Alles maar dan ook alles, van piraterij tot vrouwenbesnijdenis, van Barbarijse slavenhandel tot mensenoffers aan zonnegoden, anything goes. Wees er maar trots op.

Iedereen trots op en tevreden met alles, of toch niet? Nee, er is één groep die op niets trots mag zijn, zelfs niet tevreden: niet op zijn ras, niet op zijn nationaliteit (die wordt weggegeven aan een ieder die er maar om vraagt), niet op zijn geschiedenis, niet op zijn toekomst, niet op zijn cultuur en zelfs niet op de eigen ouders. Die gaan inmiddels verzorgingshuis in/verzorgingshuis uit, en wee het kind dat voor die ouders wil zorgen door die in huis te nemen. Niet alleen krijgt die een grote mond omdat ‘die Nederlanders hun ouders altijd laten stikken en opbergen’ maar ook nog eens (samen met die ouders) een verwijt van gulzigheid omdat die ouders graag gewoon hun AOW willen houden. Want schuldig, dat moet de Nederlander zich voortdurend voelen, en iedere cent die aan een Nederlander besteed wordt is er 1 te veel, en iedere cent uitgeven aan een stokpaard van een staatsmachthouders (Griekenland/JSF/Soedan kopen, vriendjes belastingvrij-houden in verzonnen bureaucratische overbodigheden als EU, NZA, NB enz, windmolens najagen etc) zijn er altijd miljarden te weinig. Onderwijl worden die Nederlanders natuurlijk wel allemaal geacht te sparen en te betalen voor al die voorzieningen waarop ze amper beroep mogen doen, want de vruchten van hun arbeid die zijn natuurlijk niet voor hen, dat zou asociaal zijn en ‘dat moeten we met zijn allen niet willen’, maar voor degenen aan wie de machthebbers die liever gunnen, aan zichzelf dus in de vorm van hun daartoe verzonnen schijngestaltes van hun zogenaamde solidariteit, louter geschapen om eigen inhaligheid te verhullen, en als afpersingsmiddel.

Gebeurde het een andere dan deze groep dan zou een ieder van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat schreeuwen over de vreselijke, niet te tolereren discriminatie waar die groep slachtoffer van is.

Maar ja, zo werkt het dus niet. Sterker nog: zelfs mensen die wegens ras/afkomst/nationaliteit tot die groep behoren, stemmen vaker dan begrijpelijk hartelijk met die discriminatie in en doen er aan mee. Ze horen er dus ‘eigenlijk’ wel bij, bij die groep, maar proberen zich er met een vertoon van al dan niet valse, schaamte als het ware van los te maken. Ze zijn het wel, maar toch niet want ‘beter’ dan de andere leden van die groep, een soort ere-blankies zeg maar, maar dan anders. Zo zal je een Nederlandse politicus van niet-Nederlandse afkomst niet snel met een t-shirt zien met ‘Ik ben een Nederlander’ erop. Een duidelijk Nederlandse politica kan je wel aantreffen met een t-shirt met ‘Ik ben een Marokkaan’ erop, zonder dat dit ook maar enige aanstoot lijkt te geven, hoe gelogen en onwaar de uitgedragen boodschap ook is. Had diezelfde politica, geheel overeenkomstig de werkelijkheid en de waarheid, een T-shirt aangetrokken met de tekst ‘Ik ben een Nederlandse’ dan zou (vermoed ik) de Kamer inmiddels teruggeroepen zijn van zomervakantie om er een spoeddebat aan te wijden.

Hiermee mag duidelijk zijn dat de groep die ik op het oog heb de blanke is, en de nationaliteit de Nederlandse. Ik heb een mensenleven geleefd zonder me ooit over zoiets als ras ook maar één moment te buigen. Het onderwerp was, en is eigenlijk, namelijk niet interessant, althans niet voor mij. Maar als het opeens (de afgelopen zeg 20 jaar) voor iedereen interessant wordt, en alles wat je dierbaar was (niet omdat je er speciaal over nadacht, maar gewoon omdat dat zo was/is) verdacht gemaakt wordt, omdat het op de een of andere manier met jouw ras/nationaliteit/cultuur in verband gebracht wordt, dan ga je er -in het volledig besef van de opgedrongenheid ervan- toch over nadenken. Over nadenken op een manier die ik nooit gewild heb, en ook nu nog niet wil, maar wel moet. Als je de vijand niet kent, verlies je namelijk, en die vijand die komt in de vorm van een ‘weg met mezelf’ mentaliteit die wordt opgedrongen. Een kind genitaal verminken, dat is prima en cultuur, Sinterklaas willen vieren op de manier zoals we dat in Nederland al sinds jaar en dag doen: verwerpelijk. In het land dat ik vroeger, want ook dat is voorbij, mijn eigen land mocht noemen zonder ook maar enige andere gedachte daarbij, mag ik me niet meer tevreden en thuis voelen. Zou ik Nederland nu mijn land noemen (daargelaten dat ik die vanzelfsprekendheid allang niet meer ken, en ook niet meer mag kennen blijkbaar), dan zou daar meteen een racistische connotatie aan gegeven worden, alsof ik daarmee zou zeggen dat iedereen die hier niet al generaties lang woont, hier niet hoort/eruit gezet moet worden/minder is enzovoorts enzoverder. Mijn taal is verkracht en mijn gevoel onbehoorlijk verklaard.

Ik mag mezelf niet zijn want als een blanke zichzelf is, dat geeft dat blijkbaar aanstoot. Als ik zou zeggen, in een vlaag van waanzin uiteraard, dat ‘blank mooi’ is, dan zeg ik daarmee niet dat ‘blank mooi is’ maar dat ‘alles wat niet blank is lelijk’. Ik zeg dat niet, en ik bedoel dat niet, en ik vind dat ook niet, meer desondanks is dat toch wat er van wordt gemaakt. Alsof er maar een beperkte hoeveelheid ‘moois’ in de wereld is, en alsof je zegt het ene mooi te vinden, je daarmee eigenlijk beoogt het andere aan te vallen. De zotheid van die gedachtegang springt meteen in het oog als je zou zeggen dat je de muziek van Mozart zo mooi vindt, en dan te horen krijgt: ‘Waarom kam je Beethoven zo af?’ Of: ‘heb je iets tegen Duitsers ofzo, dat je een Oostenrijkse componist noemt’. Idioot, maar wel de idiotie waaronder we tegenwoordig leven.

En als ik dit schrijf, dan denk ik niet alleen ‘kan ik dit wel schrijven’, maar ook nog eens: hoe heeft het in vredesnaam zo ver kunnen komen in Nederland dát ik het schrijf, en dat ik vind dat ik het moet schrijven.

Gek genoeg heeft dit minder te maken met de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking (ook al weer zo een politiek correcte omschrijving) dan met de veranderde aard en ideologie van de mensen (hier dus: blanken, ik zeg het er maar bij) die zich van de staatsmacht hebben meester gemaakt, en een vorm van collectivisme en staatscontrole hebben gerealiseerd waarvan hun intellectuele voorgangers Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot alleen maar konden dromen. Die ‘veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking’ is daarvan slechts een symptoom, als het al niet de conditio sine qua non is.

Want als je je land zo snel en zo ten nadele ziet veranderen, dan ga je je afvragen hoe dat zo gekomen is. Op de door Churchill al voorspelde kousenvoeten, want op een andere manier zou het opgevallen zijn. Kleine trippelpasjes op weg naar de totale dictatuur waarvan de EU nog maar een voorafschaduwing is, zo is te vrezen. In de Oekraïne zie je die EU-dictatuur trouwens al openlijker aan het werk op een manier die hier ook gewoon zal worden. Het zijn immers dezelfde mensen die daar en hier de scepter (laten) zwaaien, en je daar net zo hard mee van langs geven als nodig voor het gewenste resultaat. De gedachte dat het ook gewoon sadisme van onze dictators is, mensen, kinderen doodmaken, laat ik hier voor wat die is.

Conditio sine qua non, omdat als de geschiedenis iets leert, die leert dat iedereen te overheersen is en in slavernij te houden, maar ook dat de blanken onder de mensheid daar het minste geduld mee hebben. Alle andere rassen/culturen zijn (inmiddels moet ik helaas ‘waren’ zeggen) altijd al minder vrij (als het concept ‘vrij er al bestaat/bestond) geweest dan het blanke. Kennelijk laat de ene mens zich makkelijker onderdrukken dan de andere, en heeft dat gevolgen voor de cultuur die die mensen samen vormen. Ook al weer te voorzichtig geformuleerd, en meer precies: mensen behorend tot het blanke ras laten zich gemiddeld minder makkelijk onderdrukken dan mensen behorend tot de andere groepen.

Kijk, en nu kom ik ergens in mijn gedachtevorming. Namelijk: was ik houder van de staatsmacht (of welke andere macht dan ook) dan zou ik aangaande het willen onderdrukken van bijvoorbeeld het Nederlandse volk (om over de Friezen nog maar te zwijgen) mijn lesje wel geleerd hebben. Niet alleen heb je een 80-jarige oorlog voor je het weet, maar ook gaat het volk er gewoon vandoor als het er genoeg van heeft. Dan zit het opeens in Amerika zich onafhankelijk te verklaren en dergelijke ellende meer.

Kortom: wil ik mijn dictatuur vestigen, dan moet ik er mensen bijhalen die aan de zweep gewend zijn, en het juk dragen zonder op de gedachte te komen dat ik ze dat heb opgelegd. Ik weet al, ik heb de geschiedenis én Machiavelli goed gelezen, dat je Rome alleen kunt laten vallen door de bankiers en de barbaren binnen de poorten te laten, dus dat doe ik allebei. Geen betere manier om het vanzelfsprekende ‘wij horen bij elkaar’, het vertrouwen, de ongedwongen solidariteit binnen een samenleving te vernietigen, dan door mensen toe te voegen voor wie die vanzelfsprekende gevoelens niet gelden, en die die omgekeerd ook niet voor onze samenleving hebben. Met kleur heeft dit minder te maken, want Nederlander zijn is geen ras, en ook al ben je ‘zwart als roet’, dan kan je heel wel deel van de Nederlandse cultuur zijn, Nederlander zijn.

Tenzij je hier wel woont, maar er voor kiest geen Nederlander te zijn. Zo deed het Spui in Den Haag afgelopen zaterdag niet aan een Nederlandse stad denken, maar veeleer aan Benghazi. Ik mag (wil) niet met een hakenkruis lopen, maar ben ik een beetje bruin (ja, pun intended) dan komt het FNV me ondersteunend toespreken. Tenzij ik én een beetje bruin ben in Den Haag, én een papoea-vlag bij met heb, dan is dat zelfde FNV in geen velden of wegen te zien als ik door een roedel agressieve politiemensen (niet zelf denken, en een uit de hand gelopen staat heet niet voor niets politiestaat) word mishandeld. Dat er geen peil op te trekken is, op het favorietensysteem dat de staat hanteert, dat is wel duidelijk en maakt de samenleving er ook al niet beter en vertrouwder/eigener op. Het enige dat vaststaat als in de eerste de beste harem, is dat de sultan de sultan is, en de rest in een poging favoriete te worden, naar diens pijpen dient te dansen, en dat ziet er op klompen kennelijk niet lekker genoeg uit om iets van en voor jezelf te mogen houden.

Niet voor niets (en precies hetzelfde zie je nu in de VS waar hetzelfde in Mexico en Midden-Amerika gebeurde) zijn de landen ten zuiden van de Middellandse Zee inmiddels allemaal zo ontwricht dat de asielzoekers ongehinderd het oude Europa kunnen bereiken. Eenmaal binnen dan is de weg terug naar Afrika blijkbaar niet meer te vinden, ook niet voor de mensen die we dachten met de handhaving van onze grenzen (de veel genoemde houders van de staatsmachten dus) belast te hebben. Nee, binnen is blijkbaar binnen, en ja, er kan en moet nog meer bij, en hoe minder passend bij de oorspronkelijke bevolkingen in Europa, hoe beter. Vreemd, want niets maar dan ook niets zou goedkoper zijn dan betrokkenen terug te varen/vliegen, al deed je dat eersteklas en met champagne naar believen. En toch gebeurt het niet, rara waarom niet? Men gaat in Europa nog niet zo ver dat men de illegale immigranten (als ik het nog zo mag noemen) met legerinzet tegen de ‘legalen’ beschermt zoals in de VS nu, maar veel zal het niet schelen. Waarom toch? Hierom wellicht?

De neiging van Nederlanders zich niet (eeuwig) te laten onderdrukken wordt verdund met mensen die zich al een eeuwigheid laten onderdrukken, en ook nog eens op andere gebieden een hier niet passende cultuur meenemen. Een macho-slavencultuur, iets anders kan ik de verrijking die ons opgedrongen is niet noemen. Waarmee dus meteen duidelijk is dat ik het oog heb op culturen die ik in een minder door cultureel marxisme vergiftigde tijd gewoon primitief had kunnen noemen zonder daarmee meteen scheve ogen en strafvervolging te riskeren. Islam dus eigenlijk, want daarvan hebben we het meest te verwerken gekregen, en het is ook nog eens de meest agressieve ideologie die ooit de wereld teisterde en teistert. Eigenlijk heeft iedereen die zich Nederlander voelt (en dat hangt dus niet van je kleur af, multi-etniciteit en multi-culturaliteit zijn 2 verschillende zaken die niet voor niets door de cultureel marxisten door elkaar gehaald worden, gewoon omdat het anders zo moeilijk is iemand als racist te bestempelen) er last van. Dit geldt te meer nu de islam leert dat je van je machthebbers afblijft, en je agressie richt op je ‘klassegenoten’ die of vrouw zijn, of een andere vorm van je ideologie aanhangen dan dat jij doet, of -nog erger- die ideologie niet aanhangen en zelfs afwijzen. Met name degenen onder hen die er een levensvulling van maken (op naar de 72 maagden) om op vakantie te gaan naar landen waar ze (blijkbaar) straffeloos kunnen moorden en verkrachten, staan hoog in de het Nederlands favorietensysteem van de staat: na terugkeer een leuke uitkering, een fijn huis, een baantje en een wijf (nog even en de jongere dames zullen van staatswege tot dienstbaarheid worden gedwongen), en hooguit een beetje therapie om ‘hier weer te passen’. The lunatics rule the asylum, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels, maar ‘we worden door gevaarlijke gekken geregeerd’ drukt het ook wel aardig uit.

En kijk, om dat regeren, daar was het de houders van de staatsmacht om te doen. Om hun macht te consolideren is een volk dat gemiddeld genomen de neiging heeft niet alles van de machthebbers te pikken te verdunnen met een slechts de klassengenoten bedreigende, zich op ideologische gronden niet aanpassende, groep. Niet voor niets werden Italiaanse en Spaanse gastarbeiders wel terug gestuurd, en mensen met een minder passende cultuur niet.

Verdeel en heers, het is inderdaad zo oud, zo niet ouder, als/dan de weg naar Rome, die machthebberstruc. En onze machthebbers hebben geleerd dat als er weinig te verdelen is, je de verdeeldheid dan maar moet importeren en -met onderwijs en subsidies- vooral ook moet bevorderen. Het is immers niet de onbekendheid die onbemind maakt, maar juist de bekendheid. Vervolgens pas je op de leden van de ene groep andere regels toe dan op de andere, en verdraaid, de onderlinge animositeit neemt toe. Naar de machthebbers als veroorzaker wordt niet gekeken, daar hebben we met allerlei onderling gedoe immers amper tijd voor. En kijken we al eens naar ze dan denken we (te) vaak: Hoe komen die mensen zo dom? Stom, want daarmee wordt hun kwaadaardigheid aan het oog onttrokken, en tegen een incompetente domoor kom je wat minder makkelijk (want waarom zou je, die man/vrouw kan er ook niets aan doen, toch?) in opstand dan tegen een openlijk kwaadaardige tiran. Zo is van de nieuw benoemde tiran Junker vooral bekend dat die nogal eens te diep in het glas kijkt en dan ongepaste woorden spreekt. Niet echt iemand dus om in opstand tegen te komen, want een notoire dronkenlap, die kan natuurlijk geen kwaad, dus wat zou je. Ja, ja, de macht heeft zich goed vermomd tegenwoordig, en teruggetrokken achter een woud van regels, paleizen en gewapende escortes die hen onbereikbaarder maken dan Louis XIV in Versailles ooit was. En ook al onthoofdt (dat is dan de XVIe) je de machthebber, dan nog blijf je zitten met dat woud van regels waarin een reusachtige hofhouding van even geprivilegieerde als gezichtsloze ambtenaren zich verschuilt, en die je toch moeilijk allemaal de weg va de XVIe kunt laten gaan. Andersom heeft men helaas minder scrupules.

Dat de situatie er niet zonnig uitziet, behoeft geen nader betoog. We zitten als klootjesvolk (zo mag je jezelf dan weer wel noemen) opgescheept met een staatsmacht die ons stiekem de oorlog heeft verklaard en een genocidale politiek jegens ons voert. De woorden we hadden om ons tegen dat streven te weer te stellen, kortom; om er gewoon iets van te zeggen, zijn onfatsoenlijk verklaard, en hoe langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het wordt (zeker voor jongeren die liefde/argeloosheid voor de staat met de paplepel ingegeven krijgen, en zichzelf censureren op een manier die ouderen niet meer is aan te leren) om er een einde aan te maken. Wat vandaag nog gewoon moeilijk is, is morgen nog weer een beetje moeilijker en als er straks geen mens meer leeft die de woorden nog heeft om opstandige gedachten te formuleren, dan is de dictatuur voor de eeuwigheid daar. Als samenleving vormen we niet meer de organisch tot stand gekomen eenheid die we ooit waren, want het vertrouwen, de onderlinge stilzwijgende herkenning en erkenning als groepsgenoten, die zijn door de machthebbers met kwaadaardige opzet en uit eigen belang zodanig veranderd dat van wat zich eens als één volk beschouwde, is verworden tot een machteloze verzameling van deelbelangen en groepen.

Ons nageslacht, niet langer blond, zal ons daar niet om vervloeken, om die overgave aan de eeuwigdurende feodaliteit, want die zullen ze op den duur te prijzen vinden. Brave New World meets 1984 op de Animal Farm, zoiets zal het worden. Alleen de varkens mogen blijven wie en wat zij altijd al waren…

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

31 gedachten over “Trots om Nederlander te zijn. Mag dat nog?”

 1. Geen enkele macht doet ongevraagd concessies.
  Zomin als dat ooit gebeurd is, zomin zal het in de toekomst gebeuren.
  Vind uit waar een volk zich gewillig aan zal onderwerpen en je weet
  precies hoeveel kwaad en onrecht het zal ondergaan.
  Het zal niet eindigen voor er, met woorden, geweld, of met beide,
  verzet geboden wordt.
  Hoever tirannen gaan kunnen wordt al vooruit bepaald door de
  duldzaamheid van hen die onderdrukt worden.
  Frederick Douglas 1817-1895

  http://fubarbaar.wordpress.com/2014/07/13/sharia-politie-en-hakenkruizen/comment-page-1/#comment-4839

 2. Nou Caroline, wat een verhaal zeg.

  En eigenlijk zeg je gewoon “mensen kom in opstand, start een revolutie, breng de houders van de staatsmacht ten val en onthoofd hen zoals tijdens de Franse revolutie”.

  Je moet wel zo denken dat er uiteindelijk een balans zal ontstaan. Maar dat betekent wel dat onze huidige samenleving veel, heel veel, aan welvaart en zekerheden heeft ingeleverd ten faveure van anderen in de EU. Dat is een zekerheid.

  Je kunt natuurlijk ook nog altijd proberen er het beste van te maken en mensen op je ideeen te wijzen, zodat ook zij zich van de staatsmacht het minste aantrekken. Maar ja, veel, 95% zijn lemmingen, dus ook daar zie geen heil in.

  Dus leef ik mijn eigen leven en doe het nog niet zo slecht tot op heden.

 3. “Je kunt natuurlijk ook nog altijd proberen er het beste van te maken en mensen op je ideeen te wijzen, zodat ook zij zich van de staatsmacht het minste aantrekken. Maar ja, veel, 95% zijn lemmingen, dus ook daar zie geen heil in.
  Dus leef ik mijn eigen leven en doe het nog niet zo slecht tot op heden.”

  En dat is nou net het probleem hier in Nederland.
  Iedereen leeft ze eigen leven. En daarom gaan we het verliezen.
  Het is hier in NL. Ieder voor zich en alles voor ons eigen.
  En maak je vooral niet druk om je medemens. Je hebt immers maar met 1 iemand te doen.
  ALLEEN jezelf. Het probleem van vrijwel iedere Nederlander.

  1. Nou Bert, wat stel jij dan voor? Daar ben ik dan benieuwd naar.

   Zolang deze samenleving uit los zand bestaat – met dank aan 50 jaar massa-immigratie – zul je geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Mensen interesseren zich er niet voor, want het raakt hen persoonlijk ‘nog’ niet. En dat dit gaat veranderen daar ben ik van overtuigd, maar dan is het al te laat.

   1. “Zolang deze samenleving uit los zand bestaat”

    Ik weet het, je kan er wat water bij gieten om ‘t wat vaster te maken maar je blijft modder overhouden wat uiteindelijk drijfzand zal blijken te zijn.
    Ik weet niet hoe je mensen geinteresseert moet maken voor andere mensen.
    Als dat niet meer van uit jezelf kan komen dan wordt het moeilijk.
    En als het eerst mensen persoonlijk moet raken om in actie te komen dan zijn we inderdaad al veel te laat. Saamhorigheid is er jarenlang uit getraineerd.
    Daar hebben ze goed over nagedacht. En zie hier het resultaat.
    Geheel gelaten laten ze zich alles vertellen, zolang je er zelf maar geen last van heb.
    Dat eeuwige aanpassen vanwege een opgelegd schuldgevoel is het punt.
    Het onderwijs hier is tot in de puntjes voorbereid op een slaven bestaan en niemand die daar meer over nadenkt. Hoe is het mogelijk, vraag ik me dagelijks af.

    1. Ja Bert, het is om hopeloos van te worden. De wil om van je toekomst iets moois te maken is er bij vrijwel iedereen (95%) gewoon uitgeslagen. Mensen berusten in wat hen overkomt, hoe ze en waar ze leven. Dat ze in de ww komen en mogelijk daarna in de bijstand snappen ze. Ze snappen alleen niet dat je je hiertegen had moeten verzetten. En hoe wil je hen nu motiveren of activeren? Is een mission impossible, zo zie ik het. Krijgen ze de kans om op 22 mei hun afkeuren te laten blijken over de EU en wat doen ze? Ze komen vrijwel niet opdagen en die komen opdagen die stemmen voornamelijk eurofiel. Maar daarna gaan we weer lekker mopperen op alles wat ‘ons’ wordt aangedaan.

     Het helpt allemaal niet en ik kan wel steeds de missionaris willen uithangen, maar wat schiet ik er mee op als ze liever kijken naar blubber TV zoals de jongens tegen de meisjes etc. dan dat ze zich willen bekommeren over de toekomst van henzelf en die van hun nageslacht. Ik heb de moed hierin maar opgegeven en daarom probeer ik van mij en mijn gezin het leven aangenaam te maken en houden.

 4. Ik ben het hier van de eerste tot de allerlaatste letter mee eens. Het hele westen wordt op deze manier kapotgemaakt.
  In het oosten zul je dit niet zien gebeuren, daar zijn de mensen zuiniger op hun land, hun huidskleur en hun cultuur.

 5. ‘Ik weet al, ik heb de geschiedenis én Machiavelli goed gelezen, dat je Rome alleen kunt laten vallen door de bankiers en de barbaren binnen de poorten te laten, dus dat doe ik allebei.’
  De bankiers, de centrale banken die geld uit het niets creëren, zouden de zwakke schakel kunnen zijn. Dit kaartenhuis stort echt eens in elkaar en met het kaartenhuis de politiek die hun beloftes niet langer hiermee kunnen financieren.
  We zullen geen nagels meer hebben om onze kont te kunnen krabben maar we zijn wel weer vrij om het opnieuw te verkwanselen.
  http://www.zerohedge.com/news/2014-07-13/britain-buys-water-cannons-fears-civil-unrest-government-workers
  The British government has just invested in water cannons because they are fearing the rising tide of civil unrest as austerity is forcing the reduction of state workers and their pensions. I have been warning that unemployment will rise, but this time it is going to flow more so from the state and municipal workers. In the UK, hundreds of thousands have took to the streets to protest against the austerity measures of the government. Prime Minister Cameron has no choice for this is the collapse of socialism. Those who think I am anti-poor or whatever, are missing the point. It is the rising cost of government that is out of control and NO LEVEL of tax increase can reverse this trend.

 6. In Rusland weten de machthebbers nog hoe het hoort. Bij deze uitspraak van Poetin denk je onwillekeurig: Verdomme, waarom zegt Rutte dit niet tijdens zijn wekelijkse gesprek met de NOS?
  http://schnellmann.org/vladimir-putin-sharia-law.jpg

 7. Uitstekende politieke analyse, afgezien dat de term cultureel marxisme eerder bedacht lijkt als scheldwoord dan gestoeld op de werken van Marx/Engels .
  Immers Marx noemt de islam de oudste gesel der mensheid die domheid achterlijkheid ziekte en armoede bestendigt.
  Volgens mij nog steeds juist.
  Het stuk van Caroline geeft juist erg goed weer wat er echt aan de hand is, genocide, cultureel en genetisch.
  Langzaam, maar toch.

  1. Sprx,
   Sowieso lijkt het me van strategisch belang om het marxisme/socialisme los te weken van de moslimknuffelaars. Het pact tussen deze twee groeperingen is onlogisch en ongetwijfeld het resultaat van hersenspoeling. Moslimhaters moeten dat gaan inzien en met alle mogelijke middelen proberen de socialisten in het anti-islam kamp te krijgen. Want een tweefrontenoorlog is niet te winnen.

    1. Heb ik mijn stukje nou voor niets geschreven? De islam komt er hooguit terzijde, als een van de MIDDELEN die ingezet worden door onze homegrown onderdrukkers in naar voren. Een andere rol vind ik voor die ideologie niet weggelegd: je kan er wél mee slopen maar niets mee maken. In het leven van dag tot dag kan je er last van hebben, maar het is niet de drijvende kracht (net zo min als het pistool de drijvende kracht achter een schietpartij is) die ons als cultuur en als groep die vrucht is van die cultuur/die cultuur gevormd heeft aanvalt. Dat is namelijk dat deel van die groep die ik wel eens schertsenderwijs als “onze parasitaire kaste” betitel, onze eigen zogenaamde leiders en de mensen voor wie ze werkelijk werken en de mensen (massa-immigratie) die ze daarvoor gebruiken. Kortom: niet de arbeiders aller landen hebben zich verenigd, de uitzuigers hebben dat gedaan. En waarom? Om de eigen macht te bestendigen en onze groep (mond)dood te maken en te verstikken onder de stinkende collectivistische deken die men daarvoor klaargelegd heeft, een dictatuur zo totalitair dat die van Noord Korea er een feest bij lijkt.

     Of je die collectivistische dictatuur nu een communistische, marxistische, fascistische of welke manier van socialisme wilt noemen, maakt voor het resultaat: genocide dus, geen misverstand, niet uit. Hitler heeft de oorlog gewonnen, en wij hebben daarna ook nog eens de Koude Oorlog verloren dus doe Stalin er maar bij, en wij en de cultuur die we vormden en de kinderen die we krijgen, die hebben allemaal verloren. De opgestelde agenda wordt afgewerkt op de meedogenloze wijze die voor die agenda nu eenmaal nodig is.

     Vannacht droomde ik van Paul Rosenmöller, echt waar. En van hoe die door een groot familievermogen (iets waar net zo hard over gezwegen wordt als van dat van Samsom) in staat gesteld werd een politieke beweging met zijn betoon van ‘solidariteit met de werkenden’ te veroveren als werktuig van zijn eigen belang. Als altijd met rode praatjes die geen gaatjes vulden en met de groene saus die er het bruine geheel van maakt, dat iedereen zou herkennen als ze maar durfden te denken en te kijken. Pol Pot kwam er ook in voor, de door hem bewonderde dictator van Cambodja, die in korte tijd een derde(!) van de hele bevolking liet uitmoorden, en van wie Rosenmöller nog een vetleren medaille van verdienste heeft gekregen voor zijn steun erbij. Dromen deed ik verder in flarden, van de killing fields waar (zo hoorde ik van vrienden die er een paar jaar terug waren) de botten nog uit de akkers steken. Mensenbotten, heel veel mensenbotten. Maar bovenal droomde ik ervan dat hij -graag geziene gast bij Pauw en Witteman en gesubsidieerd voor zijn menslievende (!!) met de onderklasse begane, tv programma’s- zei dat zijn geweten schoon was aangaande zijn steun aan Pol Pot en dat niemand, behalve ik dan (zat ook in dat programma) er iets van zei. Voor mijn dromende ogen veranderde hij tijdens die opmerking in Tony Blair, die inderdaad zoiets zij aangaande de door hem in en rond Irak gepleegde oorlogsmisdaden en de leugens die daar de weg toe openden, en inderdaad, die metamorfose kan kloppen, want inderdaad, beide ten onrechte niet levenslang in het gevang zuchtende heren zijn katholiek. De droom eindigde geloof ik, in ruzie.

     Ik denk dat ik deze droom had als verwerking van het stukje hier, en dat het er de zogenaamde verwerking van dagresten van was. Want dat is wat er ook aan schort hier: dat de moordpartijen nooit zo groot kunnen zijn (mits dus voorzien van de rode praatjes met groene saus) dat de mededaders er voor verantwoordelijk zullen worden gehouden, want dat, dat is niet ‘netjes’ om te doen. Volslagen waanzin natuurlijk, maar wel tekenend voor de mate van dictatuur waaronder we hier leven: je mág het niet eens meer zeggen, tenzij je tot de groep behoort die alles (dat is niet rechts, dat is extreem rechts) behoort.

     Dát is het gevaar dat het volk hier bedreigt, en daar begin je voor/mee te strijden door het gewoon te zeggen, want vreemd genoeg: de meeste mensen weten het niet eens dat de dictatuur al daar is en waar die op gericht is. Dat de echte discriminatie niet gaat langs kleurlijnen, maar bestaat tussen de mensen die én de regels maken én voor wie die regels niet gelden, en de mensen die zich aan de regels dienen te houden. Alle andere is zand in de ogen.

     Joost had het in een vorig stuk over het liegen van de pers (bijvoorbeeld) en hoe ‘iedereen’ inmiddels tussen de regels leest (in de beste Stalinistische traditie), en ik voeg daar hier aan toe dat dat erger is dan je denkt, en helemaal niet bedoeld om de daders en hun afkomst, uit beeld te houden. Het is bedoeld (en zo werkt het ook) om je verder te vervreemden van wat eens normaal was in Nederland, en wel dat je gewoon de regels kon lezen en wat daar stond, en plaats van er tussen te moeten kijken. Om je te vervreemden van de pers, die eens voor controle en berichtgeving van wat werkelijk was stond, en nu als sinds jaar en dag functioneert als Die Völkische Beobachter, het tandenloze schoothondje van de macht, de staatspropagandadienst.

     De islam kan wat mij betreft de pot op, die is niet relevant en de aanhangers politiek geen dader. Middel en gebruiker moeten niet door elkaar gehaald, en het doel, onze uitroeiing en onderwerping, zo helder al mogelijk geformuleerd. Dat dit gaande is en wie dat bedrijven, moet helder voor het vizier, want zo lang dat niet zo is, is wél geschoten ook altijd mis.

     Ken uw vijand, en verwar die niet met diens wapens.

     1. Beste Caroline,
      Je stukje is NIET voor Niets geschreven. Fantastisch zoals je het kan verwoorden!
      Het probleem met de meeste mensen is echter dat ze niet verder kijken dan hun neus lang is.
      Ga eens lezen op andere blogs. Lees de voors en de tegens en ga dan bij jezelf nadenken aan welke kant je staat.
      Soms wordt het je moeilijk gemaakt omdat beide kanten proberen je te vertellen wat goed is.
      Ikzelf heb de overweging gemaakt om afstand te nemen van diegene die tegen de joden zijn.
      Er zit mijns inziens verschil tussen “gewone”joodse mensen en de Zionisten.
      De moslims hebben hoog in hun vaandel staan dat ieder ander denkend mens vernietigd moet worden. Dat is een zéér kwalijke zaak.
      Onze regering doet NIETS. Dat is hun zéér kwalijk te nemen.
      Ik weet wat het is om onderdrukt te zijn want heb de halve 2e wereldoorlog meegemaakt.
      Ik zal daar niet over uitwijden maar ik laat me nooit of te nimmer onderdrukken.
      Niemand heeft daar het recht toe om een ander zijn wil op te leggen.
      Dat is het meest slechte van zo’n “religie” van de vrede.
      Het zijn in mijn ogen geen mensen meer maar reptielen.

     2. Caroline,
      Hitler en Stalin hadden helemaal geen moslims (of zoiets) nodig om hun volk eronder te krijgen. Dus waarom zou de islam nu dan wel een middel zijn voor de huidige machthebbers? Ik denk dan ook dat het andersom is: De islam gebruikt ons collectivisme om de macht over te nemen.
      De islam is ook veel erger en destructiever dan het nazisme of het communisme. Ik zou onder Hitler of Stalin nog wel kunnen leven, maar niet onder de islam.

 8. Multiculturalisme kun je voeden. http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1222977/MELANIE-PHILLIPS-The-outrageous-truth-slips-Labour-cynically-plotted-transform-entire-make-Britain-telling-us.ht
  Saoedisch wahhabisme streeft ernaar het Westen te veroveren door middel van inklemming: geweld aan de ene kant en culturele infiltratie aan de andere kant. En de Britse premier Gordon Brown maakte stiekem afspraken met hen. Lord Mandelson gaf toe dat de Saoedi’s en andere Golfstaten in ruil meer invloed in de wereldwijde instellingen zouden krijgen.
  De onderwerping van de elite aan de Saoedi’s werd duidelijk toen ze de rechtsstaat schorsten tijdens een onderzoek naar omkoping bij de wapendeal tussen Saoedi-Arabië en het leger. De schorsing kwam er als gevolg van een expliciete bedreiging door de Saoedische autoriteiten dat, indien de zaak voortgezet zou worden, er “Britse levens op de Britse straten” in gevaar zouden zijn, zoals werd uitgelegd door de voormalige ambassadeur van Groot-Brittannië in Saoedi-Arabië, Sir Sherard Cowper-Coles. Dit zijn de bestuurders van terreurgroepen in het Westen, waarmee Brown en andere politici nu samenspannen tegen het grote publiek!
  Bron: thegreenarrow.proboards.com/in…hread=4268 .. (…LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)
  Denkt u vooral niet dat het bij ons anders is..helaas. (www.tref.eu)

  1. De islam is niet het probleem, het is het middel dat door onze verraderlijke kaste van uitvretenden tegen ons wordt ingezet.

   En op de dag dat geen olie meer wordt verkocht/gekocht, dan hapt men ook in SA weer zand. Dat men daar nu geld heeft, zegt alleen in de wereld van de kortetermijn-corruptie iets.Maar wat gegeven wordt, kan ook weer genomen, en dat er betaald wordt voor die olie (die voor een euro per barrel op te pompen is) is een kwestie van prioriteitsstelling en valse schaarste, niet van een diep gevoelde morele behoefte om mensen die toevallig op die olievelden wonen, een voor die olie redelijke prijs te betalen. Als die mensen dood maken voordeliger is dan met opgepompte olieprijzen te werken, dan is dat wat zal gebeuren, al ben je de grootmoefti van Jeruzalem.

   En natuurlijk, de halsafsnijders zijn kwaadaardig, maar als gezegd, die in naam van de islam zijn niet het probleem hier, dat zijn de verraders onder ons. En islamiet, dat zijn ze niet.

 9. Er lijkt zich een rode draad te ontwikkelen in deze discussiedraad: laten we ons concentreren op de vraag “Wie zijn ‘onze (!) grootste vijanden’. Waar zitten de meest meedogenloze, de meest gewetenloze krachten?”
  Ik vind dit niet zo belangrijke vragen. Nee dat is te zwak uitgedrukt: de blikvernauwing waarvan deze discussie getuigt verontrust me. Verontrust me zeer.
  Grofweg zijn er twee antwoorden op de vragen: a) het zijn de strikte volgers van de leer van mohammed b) het zijn de westerse elites.
  De reden waarom ik zo baal van het focussen op het willen beantwoorden van die vragen is de volgende: de beantwoording geeft geen enkele steun aan de belangrijkere, klassieke vraag “Wat te doen?”
  Stel dat de voorstanders van antwoord a) allemaal overgaan naar antwoord b) (of andersom) dan verandert dat niets aan de wereld buiten dit debatje.
  Een debatwedstrijd om vast te stellen wie het beste onder woorden kan brengen hoe en vooral waarom de beschaving ten dode opgeschreven is.
  Ik zie een overeenkomst in het aanwakkeren van discussie over de vraag ‘nature vs nurture’.
  In de psychologische wetenschap -ja die bestaat wel degelijk- is allang vastgesteld dat voor zoiets als IQ (om een bekend voorbeeld te nemen) je niet moet denken in termen van optellen maar van vermenigvuldigen. Het is niet 40% van het een en 60% van het andere. Denk aan een oppervlakte van een vloer: is de invloed op de grootte van die vloer vooral bepaald door de lengte of door de breedte?
  Beide antwoorden zijn fout, dus de vraag is onzinnig.

  Een zinnige vraag is: hoe krijgen die meedogenloze, gewetenloze mensen minder invloed?
  Ze ontmaskeren is me nuttig, onmisbaar zelfs, maar uiteindelijk niet genoeg. Andere krachten moeten meer invloed krijgen. Daaraan werken heet politiek bedrijven.

  1. Het lijkt me weinig zinvol om politiek te gaan bedrijven zonder duidelijk zicht waarop (en waarvoor en waartegen) die politiek zou dienen te richten. Om die reden is het wel degelijk relevant om de politieke krachten in kaart te brengen die er écht toe doen. De islam doet er voor die discussie toe als het gebruikte wapen, niet (nog niet) als een (hier, in Nederland) zelfstandige politieke kracht. Als er al iets van invloed is, dan is die er via de Goedmensen, en (voordat die electoraal zelfmoord dreef) een club als de PvdA. De vrijheidshatende (althans, de vrijheid van een ander hatende) linkse kerk dus, en daartegen dient een eventuele politiek zich dus te richten. Tegen het klein maken van de Nederlander, tegen het zij kleur en cultuur tegen zichzelf (laten) gebruiken, tegen het aanpraten van schaamte waar tevredenheid meer op zijn plaats zou zijn, tegen het ongeremde stelen en etc.

   Mijn taxatie is dat heel veel mensen inmiddels hetzij al in/door de Linkse Kerk zijn opgevoed en opgeleid in afkeer van zichzelf, hetzij wel voelen dat er iets mis is, maar niet weten wat.

   Wil je zaken veranderen dan zal je dat eerst aan de kaak moeten stellen en de daders helder in het vizier krijgen. Politiek te bedrijven door te roepen in een lege woestijn, schiet immers niet op.

   Was ik dictator dan wist ik uiteraard precies wat me te doen stond, dat is dan ook geen relevante vraag, want het antwoord: alle schurken berechten en de bak in, ontdaan van alles wat zij eerder gejat hebben, is dan eenvoudig genoeg. Niet alleen om te geven maar ook om te realiseren dus.

   Maar (en dat kan iedereen doen die dit leest) bij, en plaats het stuk of de link door waar en wanneer je maar kan. Dit soort geluiden wordt namelijk te weinig gehoord (lees ook het stuk van vandaag over de PO, waar een situatie in wordt beschreven waar jij ook ervaring mee hebt) en als ze al gehoord worden, te veel genegeerd. En geen mens weet minder dan de mens die denkt (bv door de media te volgen hier) dat hij weet hoe het zit.

   Mensen die er anders dan ons wordt opgedrongen over denken, moeten aan de slag, hetzij op internet, hetzij in de werkelijke wereld. Ik doe dat allebei, en de LP doet dan ook mee aan de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Helaas leert de ervaring me dat mensen maar moeilijk van hun kont komen voor echte actie en demonstraties, maar aangezien opgeven geen optie is, ga ik door.

 10. Geachte reageerders,het enige in mijn overtuiging dan die er iets aan kan doen is de PVV.
  De rest van de politieke partijen geven ons land en rechten weg.Heel veel Nederlanders snappen de ernst van de situatie niet.Hopelijk is het voor ons Nederlanders nog niet te laat,stem op de PVV.

 11. Er zijn op dit moment geen verkiezingen. Met stemmen alleen (op welke partij dan ook) kom je er niet. Probleem is namelijk dat de staat te veel geld en macht heeft en er geen enkele grens is aan wat de staat kan doen. In het parlement zit op dit moment niet 1 (niet één, nul, nikkes, nada 0) partij die niet behoort tot de eenpartijstaat ‘meer staat’. Dus, welk hokje je ook rood maakt, het leidt nooit tot een ander beleid. Tenzij je voor de enige partij gaat die de staatsmacht wel wil inperken (meer in het bijzonder: de enige juiste conclusie trekt uit het feit dat de staat het kwaad is, een criminele organisatie, opheffen dus en af wil van het geldscheppingsverhaal en de ten onrechte gerekende rentes en etc), maar ja, die zit dan ook niet in het parlement. En ga je daarvoor, dan nog is dat voorlopig niet aan de orde.

  Als je gaat wachten op een ander om zaken te veranderen, dan kan je lang wachten. En denkend aan Wilders, dan zie ik iemand die voortdurend op het kritieke moment de eigen glazen ingooit. Dat dat telkens weer gebeurt, geeft te denken.

 12. ” En denkend aan Wilders, dan zie ik iemand die voortdurend op het kritieke moment de eigen glazen ingooit. Dat dat telkens weer gebeurt, geeft te denken.”

  Dat heet controlled opposition Caroline. Dat is het enige waar Wilders werkelijk voor staat

 13. NEE! Geen trots!

  Een land waarin Van Agt zijn smerige praatjes kan rondstrooien en niemand die er wat van zegt. Een land waarin de laatste 40 jaar tijd circa 600 moskeeën zijn gebouwd en waar niemand de misdadigers die er achter zitten een duimbreed in de weg legt. Nederland is het land waar er vóór de Duitse bezetting meer dan driehonderdduizend mensen sympathiseerden met de NSB en de Nazi’s. Echter, ná de oorlog bleken er plotseling wel zestigduizend mensen in het na-oorlogse verzet te hebben gezeten. Iedereen zat op de fiets om De Waarheid, Het Parool en Vrij Nederland rond te brengen. en een meute van zestigduizend man heeft het GBA in Amsterdam in brand gestoken en de bonnen voor de voedseldistributie herverdeeld onder de mensen die joden in onderduik hadden. Het was die nacht een drukte van jewelste op straat, er zijn extra bussen ingezet. Iedereen zijn opa was er bij. Althans als we de verhalen mogen geloven.

  Dit land is ziek! Het wordt tijd dat Nederland een spiegel wordt voorgehouden, het is tijd voor wat zelfreflectie. Als een stel achterlijke mongolen hier de dienst kan gaan uitmaken dan is het wel erg gesteld met de staat van Nederland. Misschien is het nu nog wel veel erger dan in mei 1940. Toen wisten wij van niets, nu hebben we TV en nu kan iedereen zien wat moslims voor mensen zijn, tuig dus! Nederland bestaat op lafhartige nietsnutten met een incapabel bestuur. De teloorgang van Nederland is eigen schuld, laks, lafhartig en te bang om de waarheid te zeggen.

  Daarom nog maar weer een keer: Allah is een smerige pedofiel. Hij is verzonnen om domme mensen tot slaaf te maken, en iedereen die daar aan toegeeft die is mede schuldig aan het onrecht dat in de naam van Allah wordt uitgespookt.

Geef een reactie