Vrijheid van godsdienst, weg ermee!

kath kerk breedDoor Caroline Vonhoff

Vreemd toch dat allerlei mensen die me nooit als buitengewoon vroom hebben getroffen, zich de laatste jaren zo druk maken over uitgerekend de vrijheid van godsdienst. Niet dus over de vrijheid gewoon want die is in de grondwet opzettelijk met de vuilnisman meegegeven. Nee, vrijheid van godsdienst, dat moeten we met zijn allen opeens willen hebben, en al het andere is daaraan ondergeschikt. Of, dat is niet helemaal waar, over de vrijheid van onderwijs gaat het ook wel eens, zij het dat die niet ziet op de vrijheid van ouders om hun kinderen zélf onderwijs te (laten) geven in de zaken die zij zelf belangrijk vinden, maar om subsidierechten.

Het palaver over de godsdienstvrijheid neemt geen einde meer, en zelfs het meest goedmoedige Opperwezen zal er zo langzamerhand een sik van hebben gekregen, van alle gepraat. Arm Opperwezen, denk ik wel eens, want als alziend en alhorend wezen zonder wie geen mus van het dak valt, krijg dat er vast Spaans benauwd van, van de gedachte al dat gepraat allemaal te moeten aanhoren. Een bliksemschicht is dan zo geslingerd, en uiteraard raak, en de debaters 7 maal 7 keer door een brandend braambos laten kruipen snel geregeld. Maar helaas, het Opperwezen is zo te merken behoorlijk geduldig, want ingrijpen, dat doet het niet.

Maar allez, toch nog even over die vrijheid van godsdienst want er schijnt enig misverstand te bestaan over wat die behelst. Zo zijn er mensen die menen dat het een soort bouwvergunning is, of een kledingvoorschrift of permissie om iedereen, altijd en overal (althans zo vaak je zelf wilt) met je geloofsovertuigingen lastig te vallen. Zeg maar, een soort permanente vergunning om alles te zeggen en te doen wat er maar in je hoofd opkomt. Je van de deur wijzen of verzoeken je mond eens te houden, mag in die visie niet, want dat is een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Die vrijheid van godsdienst omvat blijkbaar dus niet het recht, de vrijheid, om van religieuze uitingen verschoond te blijven. Rare vrijheid, die een niet te rechtvaardigen rechtsongelijkheid (als we dat artikel 1 dan toch hebben) met zich mee brengt.

Zo opgeschreven is (hoop ik dan maar) meteen duidelijk dat deze opvattingen uitgaan van een verkeerde opvatting van wat de vrijheid van godsdienst nu eigenlijk is.

Vreemd, want dat is heel simpel:

Godsdienstvrijheid dat is de vrijheid om je eigen geweten te volgen (desnoods met een stel anderen), niet meer en niet minder.

De reden dat deze vrijheid niet geschaard is onder (waar die zou horen) de vrijheid van meningsuiting en die van vereniging en vergadering, is historisch verklaarbaar, maar niet alles wat te verklaren is dient ook te worden behouden.

Nu die vrijheid van godsdienst als aparte categorie van meningsuiting tot zoveel misverstanden aanleiding geeft (en nee, je eigen geweten volgen is iets anders dan een schaap onverdoofd de keel afsnijden, je dochters verminken, kleine jongetjes met een wellustig oog bezien, homo’s verketteren, herrie maken en etc) is afschaffing van deze categorie geboden.
Pas dan kan er gelijkwaardigheid in een eventueel debat komen, en betekent het hebben van een godsdienstige mening niet langer een vrijbrief om op de tenen van een ander te gaan staan, zo veel en zo vaak je maar wilt. Dus misschien -dat zou nog beter zijn- houdt dat debat dan eindelijk eens op bij gebrek aan een onderwerp.

Het Opperwezen zal dat niet erg vinden want uitgerekend dat heeft sowieso geen vrijheid van godsdienst.

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

19 reacties

 1. Godsdienst is de bakermat van de deformatie en wordt vooral door sadistische ‘gelovigen’ gebruikt om alles te rechtvaardigen, met als excuus dat hun ” imaginary friend ” dit geboden of verboden heeft! Met anderen woorden een voorwendsel om de meest barbaarse handelingen ongestraft uit te kunnen voeren!

 2. Religie is het gevolg van de illusie dat er vrije wil bestaat, een onwaargheid.

  Een gratis test: dwing jezelf tien keer slimmer te zijn, dommer mag ook.

 3. Ik eis bovendien reciprociteit, de zelfde vrijheden voor christenen, joden, hindoes, buddisten en atheïsten in de islamitische wereld als zij omgekeerd genieten in het westen.
  Anders mag de minaret hier net zo hoog worden als de hoogste kerktoren in mekka.

 4. Wat constateringen:

  Most Muslims and Westerners want peace. But to Westerners peace means co-existence. To Muslims, peace means the end of your existence.

  The Jihad is at the heart of Islam. To question the holy war is to also question the faith. When war is religion then peace through setting aside war is heresy.

  The Islamic idea of peace is not based on a recognition of the humanity of one’s fellow man, but on a rejection of their humanity.

  Islam is the religion of peace. For there to be peace, Islam must be supreme. Within the Islamic worldview, conflict is caused by the existence of dissent. The only way to achieve peace is by forcing the submission of every human being to the correct strain of Islam. “Moderates” may agree to let Jews and Christians live as inferior second-class citizens if they submit to Muslims. “Extremists” will skip straight to raping and beheading them. And once that ugly business is done, there will be peace.

  Or there will be peace once the “moderates” and “extremists” have finished killing each other, once the Sunnis and Shiites have finished beheading each other, and once every single Muslim has finished slaughtering every other Muslim who in any way dissents from his understanding of Islam.

  Islam has a history of over a thousand years of continuously dehumanizing non-Muslims and identifying peace and their enslavement as one and the same. It is impossible to live in peace with Muslims who think that there can be no peace as long as non-Muslims continue to live independent lives.

  In the Muslim worldview, war happens because non-Muslims exist. War is caused by the infidel, the disbeliever and the Muslim hypocrite who does not truly commit to the practice of Islam. The Jihad purifies the world of non-Muslims; it eradicates the “moderate” Muslims who have been compromised by Western culture. It is a war of extermination against the un-Islamic.

  When Westerners propose peace, Muslims reject them as hypocrites for speaking of peace, but refusing to accept the only religion that can bring peace. They feel no obligation to honor any peace agreements since peace can only come from Islam and the Western rejection of Islam proves our deceitfulness and bad intentions. This dynamic is inherent in the Koran and the entire history of Islam.

  Islam does not obtain peace through peace, but through war. It seeks a world without conflict by killing anyone who might disagree with its totalitarian ideology.

  Proposing the peace of co-existence to an ideology to which peace means its own supremacy is a foolish and deranged act. Our outreach to the Muslim world does not lack for a common language, but for common ideas. Both sides may speak of peace, but for one side peace really means war.

  Languages are not only made up of words, but of values. It is not enough to bring a dictionary to a negotiation if the two parties are reading from different moral and ethical traditions. Just because we translate “Salaam” as peace and agree that we both want peace does not mean that we have the same idea of what peace is.

  The West sees peace as living side by side with Muslims. Muslims see peace as the end of the West.

 5. Robert Jean Konrad

  27 november 2014 om 19:10

  Geradicaliseerde neofascist wil alle moskeeën platbranden:

  http://kopjetheemetsuikergraag.com/2014/11/27/geradicaliseerde-neofascist-wil-alle-moskeeen-platbranden/

  • Dit deden de NSBers met de joden ook, toch Robert Jan Konrad? Alleen het: Alle PVVers in een concentratiekamo vergassen ontbreekt er nog aan.

   Robert-Jean Konrad (@RJKonrad) zegt:
   september 5, 2014 om 12:26 am

   Hier is een mededeling voor de haat-bloggers van Wilders!

   De vrijheidsstrijders van de multiculturele samenleving en de linkse theedrinkers hebben het RECHT om alle publicaties op blogs alsmede op sociale media stelselmatig af te speuren ten behoeve van het opsporen en archiveren van discriminerende, haat zaaiende, en geweld oproepende strafbare feiten, zodat deze verzameld kunnen worden, en daarna overgedragen aan de bevoegde instanties die een mandaat hebben om hiertegen op te treden, zoals daar zijn het MDI, de Rijkspolitie, het Ministerie van Justitie, Meld Misdaad Anoniem, het Verbond tot Vernietiging van het Neo-Nationalisme, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de vereniging KTMSG, alsmede enkele privé-rechercheurs en D66-rechters, die allen tezamen de handen ineen zullen slaan om de kwaadaardige en xenofobische anti-moslim-ideologie van de PVV onder de duim te houden!

 6. Heerlijk altijd weer, die mooie toon en verdraaiing van feiten (met uiteraard hier en daar de welgekozen belediging aan het adres van iedereen -allemaal tokkies dus dan mag het) die het met de verdraagzame antifascist niet eens is.

  Wat wel weer grappig is van anti-fascisten is dat ze het verzinnen waar je bij staat 🙂

 7. Is het recht op vergadering ook het recht op een vergaderzaal? Nee, maar dat is er wel van gemaakt bij gelovigen met overheidssubsidie en al.

  Is het sluiten van een vergaderzaal, enkel vanwege de aldaar gebezigde mening, een inbreuk op het recht van vergadering? Ja, dat dan weer wel.

 8. Helemaal mee eens met dit artikel!

  Godsdienstvrijheid valt onder vrijheid van mening.
  Met vrijheid van mening is de lading al gedekt. Meer is niet nodig.
  En met een mening kan je en mag je het grondig oneens zijn.

  Overigens kan je over de schoolstrijd ook van mening verschillen.
  Niet onbelangrijk waarmee kinderen geïndoctrineerd worden.

  De vrijheid van onderwijs, dat een internationaal erkend grondrecht is, staat in artikel 23 lid 2. De financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen, dat een typische Nederlands verschijnsel is(!!!), staat in de artikel 23 lid 6 en lid 7. De inhoud van artikel 23 staat op het punt van de financiële gelijkstelling sterk ter discussie.
  In 2003 is een politieke discussie ontstaan, mede door de oprichting van islamitische scholen, of deze financiële gelijkstelling wel gehandhaafd moet blijven. Hierbij gaat het voornamelijk over de vraag of het bestaan van het bijzonder onderwijs in het algemeen en islamitische scholen in het bijzonder wel of niet afbreuk doet aan de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving.
  ————-
  Mijn mening is simpel: Ophouden met kinderen vol te stoppen met waanideeën.
  Kinderen vol stoppen met religieuze onzin is een vorm van kindermishandeling omdat het kind ernstig te kort wordt gedaan in de ontwikkeling.

  Nou gaat islamitisch onderwijs (eigenlijk al een contradictio in terminis)helemaal in de knettergekke achteruitgang wat we al helemaal niet moeten willen.

  Een kind hoort echte kennis te vergaren. Daar hoort religie niet bij. Alleen van maatschappij leer kan het een onderdeel zijn. Religie is voor het privé domein.

 9. Volgens het CBS is 53% van de Nederlanders godsdienstig.
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4115-wm.htm
  Dit aantal is nog vrij hoog.
  De vraag is of de burger vindt dat de overheid hier een rol in moet spelen door middel van het geven subsidie en het toestaan van speciaal onderwijs.
  Pas als we alleen openbare scholen hebben en er geen cent subsidie naar religie gaat zal de rol van religie kleiner worden en rationeel gedrag toenemen.
  En dat zou volgens mij gewenst zijn.

 10. @Ad, dat is de oplichting van al die zogenaamde grondrechten. Met het opschrijven ervan wordt de indruk gewekt dat die van de eoa ambtenaar/instelling/politicus zijn ‘gekregen’ en niet zouden bestaan als ze niet zouden zijn opgeschreven. Dat is niet zo, de vrijheid is de mens aangeboren, en kan hem slechts met geweld/zogenaamde rechten worden ontnomen.

  Natuurlijk ben je nog wie je altijd was, ook als dat niet ergens staat geschreven.

  En onze grondwet, dat is helemaal geen grondwet. Immers, een grondwet beperkt wat de staat kan doen, en niet wat de burger kan doen. Met onze zogenaamde grondwet is precies het omgekeerde aan de hand. Gelukkig dus maar dat niemand van ons die wet ooit getekend heeft, zodat wij ons er niet door gebonden hoeven te voelen. Wij, het volk dus, ofwel de mensen die in artikel 1 van de grondwet tot voorbijgangers zijn gedegradeerd. Idem al die rare verdragen die niet anders dan een mind game zijn om mensen te laten geloven dat zij rechten hebben gekregen, in plaats van wat er werkelijk aan de hand is: dat hun vrijheid erdoor wordt beknopt, en ieder recht wat zij menen te hebben voorwaardelijk is geworen, een privilege dus.

  Het onderwerp hangt al jaren in de lucht, want dat je als onderdaan (voorheen: burger) niet met dit vod/deze vodden uit de voeten kan, dat mag duidelijk zijn.

 11. hangt dit onderwerp in de lucht? Zojuist gelezen:

  “Het afschaffen van grondrechten kan niet zomaar. Ze staan niet alleen in onze eigen grondwet. Die kan, zoals bekend, alleen met twee derden meerderheid in beide Kamers worden gewijzigd en dat is al moeilijk genoeg. Ze maken nu ook deel uit van het Verdrag van Lissabon en staan sinds jaar en dag in het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en in een aantal verdragen van de UN.”

  op deze plaats:

  https://akasdorp.wordpress.com/2014/11/27/de-vrijheid-van-godsdienst-2/

 12. je eigen geweten volgen is iets anders dan een schaap onverdoofd de keel afsnijden, je dochters verminken, kleine jongetjes met een wellustig oog bezien
  .
  Ja, maar daar draait het nu juist om bij ‘godsdienstvrijheid’: het boven de wet staan, het wegkomen met zaken waar anderen voor gestraft zouden worden. Hoe anders is te verklaren dat de RKK vrolijk door mag gaan met het bepotelen van jonge knaapjes zonder als criminele organisatie te worden gekenmerkt en dientengevolge te worden verboden? Als bij de ANWB (qua ledental bijna even groot als de RKK) dergelijke praktijken opgeld deden en met de mantel der liefde werden bedekt, dan stond Justitie de volgende ochtend op de stoep.

  • Vandaar dus mijn voorstel (ik geef toe, ik doe het al een eeuw of wat) om er gewoon de vrijheid van meningsuiting van te maken. En mijn tamboeren op wát de vrijheid van godsdienst is, en zoals het tot voor een jaar of 20 ook werd opgevat.

 13. cmsuijkerbuijk

  27 november 2014 om 18:52

  Je haalt dingen door elkaar. Dat de RKK kinderen heeft misbruikt is walgelijk, misdadig en nooit goed te praten maar, een héle grote maar: Er staat nérgens, in wát voor een boek of geschrift dan ook van de RKK, dat dat is toegestaan. Het zijn altijd de individuen, die hun handen niet thuis konden houden. Dié moeten dus gestraft worden. In de Islam echter, wordt het gewoon toegestaan, want Mohammed, dat grote voorbeeld,de beste mens ooit, deed het immers toch ook. En het is daar zelfs vastgelegd in de geschriften. Kijk en dán wordt het een onderdeel van de ideologie en dán is het door Justitie aan te pakken (Maar dát durven ze dan weer niet)
  Kijk, als ik opeens “het licht” zou zien en een boek zou schrijven dat zou lijken op de Koran, inclusief al die verschrikkelijke haat en oorlogstaal, dan zou het binnen de kortste keren verboden worden, omdat “ze” dat nog wel aandurven. Maar de Islam? Ze defeceren 1000 kleuren feces bij het idee alleen al!

 14. Basic Dimension

  27 november 2014 om 12:25

  De vrijheid van godsdienst past volkomen binnen het gecombineerde domein van de vrijheid van meningsuiting en vergadering, plechtstatig gezegd. Waarom hiervoor destijds toch een aparte constructie is gemaakt die het christendom feitelijk boven de wet plaatste heeft te maken met ‘macht’. Religie is te zien als gesublimeerde seksuele macht in het hoofd van de man. En het is deze religieuze macht die bij de scheiding van kerk en staat als koekoeksjong binnen het staatsrecht haar aparte positie opeiste. Binnen ons recht heeft de scheiding van kerk en staat daarom nooit wezenlijk plaatsgevonden en nu dreigt islam in het gespreide bed van het zieltogende christendom te belanden. Christenen voorheen zuigen zich thans als masochisten aan sadistische moslims vast om dit echtelijke bed te mogen blijven delen op risico om later op klassieke wijze gekilled te worden. Maar dat past volkomen binnen de lust. Want leed is lust binnen het masochisme. Het christendom is een extraverte vorm van exogamie, passend bij vrouwtjes belust op genetische diversiteit. Islam is daarin de absolute tegenstelling, genetische monocultuur. Dat trekt heftig aan, zo’n foute man. Beide ontwikkelden zich tot de extremen van het monotheïsme, de religieuze vertaling van sadomasochisme, de hoofdas van menselijke seksualiteit in het hoofd van de man. Maar feitelijk ontwikkelde het christendom zich later nog tot polytheïsme. Deze beker van lust gaat helemaal leeggedronken worden. We gaan het zien. Nog in dit leven.

  • en nu dreigt de islam in het gespreide bed van het zieltogende christendom te belanden.
   .
   Ondanks de kolderieke context is dit briljant geformuleerd.

 15. Godsdienst is wat modern facebook doet. Eeuwenlang was de enkeling, soms vrij, maar meestal slaaf, van de georganiseerde. Met als gevolg een wereld bezaait met hun tempels. De bestuurders hebben veel namen maar zijn allemaal met hetzelfde bezig. Het leven zo aangenaam mogelijk te leven en leden te helpen dat ook te doen.
  Vrij als een vogel en belasting vrij is hun kenmerk van wat vroeger staats religie werd genoemd. Uw Koning en adel, met getrouwen, denken daar met heimwee aan terug.
  De ongelovige was horig aan de vrijheid religie politieke mens. De religie of politieke gelovige bestuurder doet wat hij/zij wil. Ongelovigen worden nooit bestuurder, van welke tent ook.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑