Ayaan is niet de Luther van de islam, want de islam staat geen Luther toe

Door Joost Niemöller

 

Ayaan Hirsi Ali woont al een tijd in de Angelsaksische wereld . Haar denken lijkt veranderd te zijn. Volgens haar is een hervorming van de islam mogelijk. Deze boodschap gaat er bij de linkse intellectuelen, overtuigd van de sociale maakbaarheid, in als koek. Zie bijvoorbeeld Carel Peeters in Vrij Nederland die haar uitroept tot de nieuwe Luther. Een rare vergelijking. Luther was geen atheïst. Hij wilde het christendom van binnenuit veranderen, en wel door de factor van het persoonlijke geweten er een grotere rol in te geven. Het ging er niet meer om slaafs de rituelen uit te voeren en alles als gegeven te beschouwen, het ging om het verinnerlijken van het geloof, om de waarachtigheid, de eerlijkheid. Daarmee is natuurlijk de eerste stap naar het atheïsme gezet. Het is dan ook niet vreemd dat er van het christendom in de Westerse wereld weinig meer over is. (Terwijl het christendom in de rest van de wereld veel succesvoller blijkt te zijn dan de islam.)

Als de islam hervormd moet worden, dan is dat een zaak van de moslims, en niet van personen die eruit gestapt zijn, zoals Ayaan. Voor moslims is haar boodschap niet interessant meer, want zij vertegenwoordigt nu juist iets waar moslims bang voor zijn; de leegloop. Juist die angst verklaart de huidige agressie. Alleen met intimidatie en geweld kan de islam nog stand houden. Het gevolg is uiteraard dat de chaos alleen maar toeneemt. Dat zien we nu. Moslims maken vooral andere moslims af. Soennieten tegen Sjiïten en bedenk alle andere combinaties maar.

De islam kan natuurlijk niet hervormd worden. De islam is een vaste leer. Allah heeft alles geschapen, dat staat voor eens en altijd vastgelegd in een boek. Waarom Allah dit alles moest laten weten aan een van zijn onderdanen is natuurlijk merkwaardig wanneer je toch almachtig bent. Waarom kennis delen? Laten moslims daar maar eens over nadenken!

Maar goed.

Nee, Ayaan is niet de nieuwe Luther. Ayaan is gewoon Ayaan. Een dappere vrouw. Een individu. Die een moedige stap maakte. Uit de islam. Om te merken dat niemand ooit straffeloos uit de islam stapt. Ayaan is het levende bewijs dat de islam niet deugt en dat hervorming van de islam niet mogelijk is, maar dat moslims met veel pijn en moeite wel hun eigen weg kunnen gaan.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

27 Reacties

 1. Leo KarelJan

  29 maart 2015 op 17:10

  Teleurstellend interview met Ayaan. Ze gelooft nu dat de islam hervormd kan worden. Ze wijst dan op de “Arabische lente” . Ook die heeft echter aangetoond dat de islam NIET te hervormen is. Jammer, maar Ayaan is grotendeels verloren voor de strijd tegen die zieke ideologie.

 2. Basic Dimension

  29 maart 2015 op 16:09

  .
  Het belangrijkste wat Ayaan constateert is de aanzet tot de scheiding van moskee en staat, die tot mijn stomme verbazing in januari 2013 ook in Tunesië werd ingevoerd. Dit staat volledig haaks op het monotheïsme van islam omdat het de absolute macht van Allah aantast en verdeelt over twee dimensies.
  .
  Islam is slechts 1400 jaar oud, wat niets is op de evolutie van mensenreligie over 7 miljoen jaar. De instandhouding van islam kost heel veel energie aan onderdrukking van de vrouw en indoctrinatie van de jeugd. Uiteindelijk zal islam deze strijd moeten verliezen, wat wij nu al waarnemen in haar perifere mantel.
  .
  Islam gaat breken als een rode reus. De tribale Arabische kern zal zich afzonderen van haar verwereldlijkte mantel. Het heeft geen enkele zin te proberen islam te beledigen omdat men moslims daarmee juist weer op een hoop drijft, veel beter is haar populatie gaandeweg te splitsen met salami taktieken door strenge wetgeving in de Westerse cultuur.

 3. http://fubar.mobi/2015/03/21/ayaan-wil-reformatie-islam-bajesimam-wil-doodstraf-voor-hirsi-ali/comment-page-1/#comment-12523

  • Aanvulling: lees Pennings.
   http://fubar.mobi/2015/03/25/heb-je-een-mohammedaan-wel-eens-verteld-dat-mohammed-een-crimineel-was/

 4. volgens mij komen mijn reaties niet meer door

 5. De enige hervorming die ik zie is een scheiding tussen de persoonlijke religieuze instelling van de mensen, waar een leerboek een grote steun kan zijn en de politieke kant van de dogmatische ‘gevestigde religies’, die volstrekt afgewezen dient te worden.

  Het punt is, dat ieder mens een schepsel van god is ofwel dat eenieder met zijn eigen geweten in het reine dient te komen. De relatie tussen een mens en zijn veronderstelde schepper is een persoonlijke zaak. Welk ander mens verwaardigt en verhoofwaardgt zich om daartussen te gaan staan? Maar dat is wat de gevestigde religies doen. Ze werpen zich op als de wethouders van God en menen uit dien hoofde ieder ander te (ver)oordelen.

  De christelijke en islamitische godsdiensten hebben deze persoonlijke relatie veroordeeld en nu zijn de schapen (en laffe wolven) veroordeeld tot priesters, dominees en imams, die claimen poortwachters te zijn naar het geluk, maar in feite poortwachters zijn naar de hel.

  • Basic Dimension

   28 maart 2015 op 22:08

   @ DG (1)
   .
   Ook hier komen wij enigszins overeen. Maar ik zie religie voor mannen als de verwezenlijking van de seksuele ideaalprojectie in de alpha male of ‘God’. Dit wordt voorkomen door de samenleving, die jongens voor hun seksuele rijping een projectie af dwingt op haar gecultiveerde God, zodat de jonge man zich schikt in de normen en waarden van de samenleving. Helaas zijn deze projecties bij islam identiek waardoor haar religie neerkomt op mannelijke narcistische immoraliteit.
   .
   Het is niet nodig zich over het bestaan van God uit te spreken waar ieder mens sowieso de genetische opdracht heeft hierover een standpunt in te nemen. Dus ook al zou God niet bestaan dan gaat de persoonlijke zoektocht voor hogere zoogdieren eeuwig door. En voor wie in God gelooft is het helemaal eenvoudig omdat de religieuze bewondering voor de alpha male van hogere zoogdieren dan is afgeleid van het absolute en eerdere bestaan van God.

 6. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 22:09

  @ DG (2)
  ,
  Monotheïstische religies zijn seksuele dictaturen gericht op de enkele seksuele rol van mannelijke heteroseksualiteit. Overigens was het juist weer Jezus die als personificatie van ‘overige seksuele rollen’, zoals de vrouw, de terugkeer naar het polytheïsme inzette.

  • Sorry BD, maar ik denk niet dat jouw modelredeneringen hout snijden. Het is een poging tot systeemvorming en voordat je vooronderstellingen in een begrijpelijk en pragmatisch model zijn gevat en gefalsificeerd is het voor mij luchtfietserij. Het biedt geen enkel handvat om te begrijpen wat er aan de hand is, op sociaal noch psychologisch gebied.

   • Basic Dimension

    28 maart 2015 op 23:11

    @ DG
    .
    U hoeft zich niet te verontschuldigen omdat ik van uw goedkeuring niet afhankelijk ben.
    .
    Wel, wat zijn dan uw modelredeneringen?
    .
    En had u over 7 miljoen jaar iets anders verwacht dan een poging tot rationele opbouw van mensenreligie, waar u zich enkel overgeeft aan magisch denken?
    .
    Door de rationele opbouw vanuit dierenreligie is het model juist pragmatisch en navolgbaar en levert het een totale verklaring van mensenreligie op slechts één dimensie.
    .
    Dat u het niet begrijpt en geen poging tot falsificatie waagt is van geen enkele betekenis. Mijn model is in dit universum tenminste falsifieerbaar, wat van uw model gebaseerd op magisch denken in een parallel universum niet gezegd kan worden.

 7. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 23:30

  @ BD
  .
  Voor het geval u niet helemaal begrijpt waar u het over hebt: mijn theorie is NIET gefalsifieerd en ik daag u en iedereen uit dit wel te doen binnen dit universum. Gemakkelijker kan ik het niet maken 🙂

 8. De islam heeft de poort naar vernieuwing zelf afgesloten door te verklaren dat Mohammed de laatste en dus enige profeet is. Met de Koran is alle andere kennis en wetenschap afgesloten. Daarmee is iedere kans op reformatie en herijking afgesloten.

  Basic Dimension, er is in alle ideologieën sprake van kristallisatie. Goede ideeën worden overgenomen en verabsoluteerd. Dan worden het dogma’s vanwaaruit de wereld wordt verklaard. Maar zodra die absolutering plaatsvindt, met alle hiërarchische struturen van dien, wordt het levende woord gedood en gebalsemd. Zo wordt de duiding een nieuw obstakel in het begrijpen van een biologisch-dynamische ontwikkeling.
  Stel dat iemand water drinkt uit een levende stroom en daarvan getuigt. Is dat hetzelfde als de man, die een schep uit diezelfde stroom neemt en het stilstaande water in die container gaat analyseren? Zoals William Blake al zei in zijn Proverbs of Hell: “Standing water breeds pestilence”.

  • Basic Dimension

   28 maart 2015 op 21:49

   @ DG
   .
   Ik ben het in grote lijnen wel met u eens. Wat wij ‘religie’ noemen is evenwel niet meer dan de weerslag van religie in de tijd, gevat in perkamenten snippers. En alle informele structuren fossiliseren uiteindelijk in formele. En zoals de slang haar huid afwerpt zo werpt ook de mens haar opvatting van religie na verloop van tijd weer af. Alle geschreven religie betreft daarom slechts de state of the art. De state of nature zelf betreft de religieuze drijfveren in het hoofd van de man.
   .
   Belangrijk is wat van de ene naar de andere religie wordt meegenomen. Het is altijd de strijd tussen polytheïsme en monotheïsme, het weer uitbreiden dan wel inkrimpen van het aantal toegestane seksuele rollen.

 9. Luther wilde terug naar de grondslagen van het Nieuwe Testament. Het was een purificatie.

  Maar waar moet de islam naar terugkeren? Juist de terugkeer naar de bron(nen), met name de Koran betekent radicalisme en terrorisme.

  De enige hervorming van deze mengelmoes van joods/christelijke dwalingen zou kunnen zijn, als de latere Medinaverzen op de vuilnishoop worden gegooid en de eerdere, meer spirituele mekkaverzen als leidend worden beschouwd. Maar zelfs dan lijkt het nog zoveel op het Oude Testament, dat een ‘hervorming’ nog steeds een terugval is in een post-stenen tijdperk woestijnideologie.

  In de Koran is er geen Nieuw testament, dat het Oude vernieuwt.

  Het is mijns inziens voor 95% wrakhout aan de vloedlijn en misschien 5% verwijst naar de zee.

  Er staat niets in de Koran wat al niet beter en spiritueler beschreven is in de wereldgodsdiensten met hun duizenden jaren oude wijsheid (en dwaasheid).

  Welke hervormingen is er mogelijk voor wrakhout?

  • Basic Dimension

   28 maart 2015 op 21:33

   @ DG (1)
   .
   Linksom of rechtsom zal islam haar roots moeten verloochenen om nog te overleven. Islam kan alleen terugkeren naar voorgaande Paradijs cultuur van incest en inteelt. Maar zou Isis dat beogen dan breekt de Arabische tribale endogame kern (500 miljoen) af van haar gigantische aanwas op de religieuze endogamische mantel (1100 miljoen).
   .
   De ons overgeleverde woestijnreligies zijn slechts de laatste modetrends van 7 miljoen jaar mensen religie. Zij betreffen ook niet religie zelf maar haar neerslag.
   .
   Een wezenlijk probleem voor de archaïsche kern in Arabische landen is haar volstrekt afwijkende demografische samenstelling op psychologisch gebied. Die verschilt zelfs fundamenteel van moderne moslims in de nieuwe religieuze endogamie. Arabische moslims zullen niet assimileren in de Westerse samenleving. Zij hebben een volledig afwijkend collectief onbewuste.
   .

 10. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 21:34

  @ DG (2)
  .
  De juiste strategie voor de Westerse samenleving is niet om in Allah de primordiale tribale kern te beledigen maar zich volledig te richten op afsplitsing van de religieus endogame buitenmantel en wel door wetgeving en normhandhaving.

  • dat is slechts symptoombestrijding.

   • Basic Dimension

    28 maart 2015 op 22:21

    Neen, het is een effectieve en efficiënte manier om islam te splitsen en te ontkrachten. En het is heel dom om als Charlie Hebdo de endogame kern van een religie tot op het bot te willen beledigen. Niet dat het ethisch niet zou mogen maar het is wel godvergeten stom.
    En het is alleen symptoombestrijding voor hem die in zijn naïviteit meent de endogame kern van islam te kunnen wijzigen. Een kern die nog dateert van de eerste Homininen.

 11. Heel goed en precies DGN!

 12. De vergelijking met Luther is sowieso slecht omdat Luther ook gezien kan worden als de man die het fundamentalisme juist heeft uitgevonden. Hij stelde de “heilige schrift” boven alles, en wees elk persoonlijk oordeel af. Bovendien was hij antisemiet.
  En wat is er verkeerd aan om voor de Sint Pieterskerk te doneren als je zonden dan zijn vergeven? Beter dan branden in de hel toch?

 13. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 14:09

  Islam en koran kunnen niet hervormd worden omdat mannen daar krampachtig aan vast houden. Maar de islamitische cultuur is nog jong, slechts 1400 jaar oud. En in deze laatste fase ontwikkelde zij zich van uit de Paradijs cultuur pijlsnel van tribale endogamie via ethnische endogamie naar religieuze endogamie.
  .
  En juist deze laatste overtreffende trap naar 1,5 miljard gelovigen heeft niets meer met tribale endogamie te maken. En daardoor gebeurt islam wat het christendom niet kan gebeuren. De laatste kan als exogamie onbeperkt groeien door verbinding met andere. Maar islam is een Rode Reus die op knappen staat. En dat is inderdaad de reden van de wilde paniek van de oude endogame kern van cultuur: Isis.

 14. Me dunkt dat IS haar uiterste best doet de islam te reformeren door te trachten tot de meest zuivere vorm te komen.

 15. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 13:40

  (3)
  .
  This happened in Christianity where God and Jesus are experienced in the conscious of believers. Christianity recognized other sexual roles as equivalent and placed the total area of sexual roles into the conscious of males. Christianity changed with two degrees of freedom from monotheism to polytheism with the separation of church and state and the separation of powers.
  .
  (19) The Battle of Allahs
  .
  http://sexualreligion.blogspot.nl/2014/12/19-battle-of-allahs.html

 16. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 13:39

  (2)
  .
  It is true that Muslims talk about Allah as about a joint cultural entity. But that is not a joint identity. And therefore Allah can be seen as a multidimensional domain within the Muslim culture in which major axes as main factors indicate the most important personifications of Allah.
  .
  What now is seen as Allah in the Koran and Sharia is a failed women god, which has been occupied by men. Hence Islam psychologically knows a male Allah who is dominant and a female Allah who describes the inner life of women. This all because in monotheism there can be only one God. Allah must be understood as a multiple personality in Islamic culture. This is the cause of the sexual imbalance between man and wife: SM-dyad.

  If Muslims would experience female Allah consciously then monotheism changed in polytheism with two gods, two sexual roles and two degrees of cultural freedom. That would mean the separation of mosque and state and the separation of powers.

 17. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 13:38

  (1)
  .
  In grote lijnen mee eens, maar toch geef ik Ayaan gelijk, islam is niet één en ondeelbaar:
  .
  Assumption 183: There is one Koran and there is one Islam, but there are two Allahs, for males and females. Both gods are called ‘Allah’ because Islam is monotheistic. But the female Allah actually developed from genetic diversity and the male Allah from the genetic monoculture of inbreeding and incest. In polytheism there would be two gods, with different names, a male and a female god, for example ‘God’ and ‘Jesus’. In evolution the Christian god changed from genetic monoculture to genetic diversity as result of Vanilla-dyad.
  .

 18. Ayaan doet hetzelfde als Abdel-Fattah el-Sissi .
  De laatste heeft alle korankenners ook opgeroepen om eens na te denken.
  http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/11/islamic-ideology-driving-terrorists-to-kill-egypts/?page=all