Stop de hypocriete asielindustrie die onze gemeenschap ruïneert!

Door Joost Niemöller

 

Volgens de officiële cijfers van het UNHCR waren er in 2014 900.000 asielzoekers in de ‘geïndustrialiseerde wereld’.  Een enorme stijging. Het wordt steeds duidelijker dat de asielregeling zoals die vast is gelegd in internationale verdragen het Westen opzadelt met een niet te dragen probleem. De VVD liet er vorige week al een luchtballon over op, maar uit een Kamermeerderheid –iedereen behalve de PVV-  bleek dat het probleem onbespreekbaar is. Alles wordt op het bureaucratische bordje van de EU geschoven, ook door de VVD trouwens, en is daarom definitief onoplosbaar.

Wat krijgen we dus. Meer en meer en meer.

En dus minder en minder en minder Westerse beschaving.

Het kan niet duidelijker gezegd worden dan dat. Maar het helpt niet. De stromen blijven komen omdat het verzet ertegen niet georganiseerd is, aangezien onze hersenen verweekt zijn geraakt door het politiek correcte gedachtejuk. Voor die mensenstromen moet onderdak gezocht worden. Anders dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt nu ronduit toegegeven dat de sociale woningbouw er niet meer is voor de autochtonen met een kleinere beurs, maar voor de asielzoekers. Het hele systeem wordt er dus met de dag schaamtelozer op.

Maar omdat het onttrekken van het sociale woningen bestand alleen niet volstaat, worden nu ook schitterende landgoederen ter beschikking gesteld voor de asielzoekers.

Alles gaat eraan.

In heel Nederland is nu de organisatie AZC alert actief om de megalomane plannen voor nog meer asielcentra te verhinderen. De organisatie bracht gisteren een zeer helder pamflet uit waarin de argumenten tegen de hypocriete asiel industrie op een rij worden gezet.

Lees het. Ben je overtuigd, doe iets. Doe mee bijvoorbeeld.

 

AZC-ALERT

S T O P D E A S I € L I N D U S T R I €

AZC-ALERT

AZC-Alert: Stop de asi€lindustri€!

 

Wie zich tegen een asielzoekerscentrum verzet wordt vaak geconfronteerd met zware verwijten. Van discriminatie tot vreemdelingenhaat, van alles wordt de bezorgde burger verweten om het maar niet over de kern van het probleem te hebben; de wezenlijke problematiek die asielopvang teweeg brengt. Laten we daarom eerst een aantal hardnekkige verwijten en ‘argumenten’ weerleggen en een aantal prangende vragen beantwoorden.

 

Jullie zijn gewoon bang voor het onbekende!

 

Nee, Nederland heeft reeds ruime ervaring met massa-immigratie en de financiële en sociale gevolgen voor de maatschappij. De negatieve aspecten zijn uitgebreid gedocumenteerd in diverse studies en beschreven in een eindeloze stroom van boeken. Ook kunnen we dagelijks vernemen uit kranten en TV hoe het ervoor staat.

Op dit punt kunnen we met vertrouwen zeggen dat er niks onbekends meer is aan de massaimmigratie, dus we hebben het hier niet over een fobie of irrationele angst voor zaken die we niet kennen. Nee, we weten inmiddels wat de gevolgen zijn, want naast de feiten en cijfers die inmiddels beschikbaar zijn, ervaren we die immers al vele tientallen jaren vaak persoonlijk aan den lijve.

 

Wat zou jij doen als hier oorlog was?!

 

Als er gekozen wordt om te vluchten, dan zijn veilige buurlanden de eerste en beste optie. Opvang in enigszins gelijke taal en cultuurgebieden. Zoals onszelf is overkomen tijdens de tweede wereldoorlog! Buurlanden verzorgden tijdelijk onzelfzuchtig de opvang voor hele gezinnen en terugkeer naar het thuisland was het doel.

 

Die mensen kunnen nergens anders heen, in de regio is geen plek!

 

Nee, er zijn vele steenrijke landen in de buurt van recente conflicthaarden die ervoor kiezen geen enkele asielzoeker toe te laten, dit zonder internationale verontwaardiging of massale protesten. Ook zijn de omstandigheden van opvang in de regio vele malen minder luxe als hier. Tevens blijkt dat voornamelijk economische motieven de oorzaak zijn van de massale stromen asielzoekers die de gevaarlijke reis richting Europa maken en niet de beschikbare opvang in de regio.

 

Nederland is rijk zat, we kunnen best wat missen!

 

Nederland als geheel is een welvarend land, betekent dit ook dat er geld over is om jaarlijks tienduizenden asielzoekers en later hun gezinnen toe te laten en volledig in hun levensonderhoud te voorzien, dit volledig op kosten van de belastingbetaler? Nee, dit land stapelt reeds vele jaren bezuiniging op bezuiniging en versobert op vele gebieden het sociale stelsel en de gezondheidszorg juist vanwege geldgebrek. Collectieve middelen, zoals belastinggelden, horen primair ingezet te worden om de gemeenschap die het opbrengt te dienen, en niet zoals nu gebeurt uitgegeven te worden ten koste van deze gemeenschap. Mensen die het prima vinden dat ons collectief opgebrachte belastinggeld word besteed aan de asielindustrie verkeren altijd in de gelukkige positie geen aanspraak te hoeven doen op het sociale stelsel bedoelt voor de kwetsbaren uit onze eigen gemeenschap. Hebben mensen de overtuiging dat er meer geld moet naar de asielindustrie staat het hun altijd vrij een deel van hun persoonlijke vermogen te schenken, dit gebeurt dan gek genoeg nooit.

 

AZC-ALERT

 

Een AZC zorgt voor toename werkgelegenheid in de regio!

 

Dan wel grotendeels voor mensen die werkzaam zijn in de asielindustrie, zoals allerlei belangenclubjes die baat hebben bij de beschikbare subsidiestroom die gepaard gaat met de komst van asielzoekers. Vluchtelingenwerk voorop, met een omzet van 50 miljoen euro per jaar, dure leaseauto’s voor het personeel en een directeur die 113.000 euro per jaar opstrijkt. Ook hun ’lobbybudget’ van 1,1 miljoen per jaar spreekt boekdelen over dit bedrijf in deze nietsontziende sector. Daarbij werkt het COA voornamelijk met vrijwilligers die in veel situaties de plek innemen van anders betaalde banen.

 

Een AZC bied lokale economische voordelen!

 

Wederom grotendeels voor de asielindustrie zelf, immers alle zogenaamde opbrengsten die voortkomen uit de komst van asielzoekers hebben wij als werkende burgers in de vorm van belasting eerst volledig zelf afgedragen. Bedenk u dus goed dat elke euro die deze mensen uitgeven afkomstig is van u eigen belastinggeld. Geld dat ook anders besteed had kunnen worden!

 

Opvangen van asielzoekers is een humanitaire verantwoordelijkheid!

 

Helemaal waar, echter is het niet helemaal duidelijk waarom dit dan per se hier vele duizenden kilometers ver van conflicthaarden ten koste van onszelf en ten koste van andere achtergebleven vluchtelingen, waaronder vaak achtergelaten families, zou moeten. Opvang in de regio biedt vele voordelen ten opzichte van opvang in Nederland.

 

Waarom komen deze mensen naar Nederland?

 

Nederland is voor veel vluchtelingen niet bepaald om de hoek, toch vinden vele tienduizenden hun weg hierheen jaar in jaar uit. Dat kan geen toeval zijn! En helaas deze mensen komen vanwege de royale vergoedingen en zeer grote kans op een permanente status inclusief een uitkering, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en een sociale huurwoning. Dat gekoppeld aan de bed ,bad, brood en leefgeld-regelingen voor illegalen en een zeer slap uitzetbeleid maakt het hier tot een ware asielmagneet met grote aanzuigende werking.

 

Grote aantallen asielzoekers zorgen totaal niet voor problemen!

 

In de eerste zes maanden van vorig jaar zijn in asielzoekerscentra in Nederland 2741 (gewelds)incidenten geregistreerd. Dit kwam tot afschuw van het COA naar buiten na nota bene een WOB verzoek. Voorheen heeft het COA altijd geweigerd inzage te geven in deze materie en hebben ze de mensen altijd voorgehouden dat er zich niks bijzonders voordeed. Het COA houdt dit ook pas na de recente zelfmoord van een asielzoeker verplicht exact bij. En dit zijn alleen nog de meldingen van binnen de muren van een AZC. Deze mensen die veelal getraumatiseerd zijn, worden zonder voldoende begeleiding en zinvolle dagbesteding vaak aan hun lot overgelaten in huizen midden in de gemeenschap. Met alle gevolgen van dien.

 

AZC-ALERT

 

Alleenstaande mannen op de vlucht, vrouwen en kinderen laatst!

 

Uit cijfers van het COA kunnen we opmaken dat het grootste deel van de asielzoekers (alleenstaande)mannen betreft. In een oorlogssituatie zou u zich kunnen voorstellen dat juist de georganiseerde opvang van de meest kwetsbare groepen voorrang zou krijgen. Het is ook geen toeval dat (alleenstaande) mannen in bijna alle gevallen veroorzakers zijn van de overlast die ervaren word in en rond een AZC. En ook later wanneer ze midden in de maatschappij geplaatst worden.

 

Waarom wil ons gemeentebestuur zo graag een AZC?

 

Als u bereid bent de schijnargumentatie van solidariteit, medemenselijkheid en vermeende humanitaire gronden die ze aanvoeren ter zijde te schuiven, dan openbaren zich helder de motieven voor de plaatsing van een AZC in uw gemeenschap. Namelijk korte termijn (persoonlijk) financieel gewin en niks meer. De COA lobby werkt hard om het financiële plaatje zo rooskleurig mogelijk te schetsen, vermeende toename werkgelegenheid en economische voorspoed worden in het vooruitzicht gesteld en ruime vergoedingen per asielzoeker en compensatieregelingen doen de eurotekens oplichten in de hoofden van uw bestuurders. Ook op persoonlijk vlak worden ze er beter van. Wist u dat ook het salaris van burgemeester en wethouders word bepaald aan de hand van de grootte van de gemeenschap? Meer inwoners is een hoger salaris! Er wordt uiteraard met ook geen woord gerept over verhoogde inzet die nodig is van politie, justitie, ambulance en brandweer. Ook over de verhoogde druk op het sociale stelsel en gezondheidszorg en de gepaard gaande kosten geen woord.

 

Wat gebeurt er na hun tijd in een AZC?

 

Aanpassingsproblemen, cultuurconflicten, taal- en leerachterstanden, slechte tot geen vooruitzichten op de arbeidsmarkt, sociale isolatie en onverwerkte trauma’s zijn slechts een aantal factoren die spelen in de levens van asielzoekers in een AZC en later met een permanente status. En als u denkt dat na de toewijzing van een sociale huurwoning en het in ontvangst nemen van een maandelijkse uitkering deze problemen allemaal zijn opgelost dan vergist u zich. Het is vaak de start van nog veel meer problemen, niet in de laatste plaats voor de buren en wijkbewoners van deze mensen. Het idee dat je mensen uit een totaal ander taal en cultuurgebied hierheen kan halen en dat ze daarmee per definitie geholpen en gelukkig zijn, is een grove misvatting. Het leven in een complexe samenleving als de onze is een hele onderneming en met alleen holle frasen als tolerantie en respect red je het niet als het gaat om de succesvolle integratie van mensen die met een totaal andere achtergrond deel uit gaan maken van deze samenleving.

 

En wij dan?

 

En wat met de gemeenschappen die de geforceerde verrijking mogen ervaren van een mega-AZC in hun omgeving? U gaat uit de eerste hand ervaren hoe het is te leven in de multiculturele utopie, waarin de manier van leven die u altijd voor vanzelfsprekend heeft aangenomen zeker ter discussie komt te staan, als er überhaupt al een discussie gevoerd wordt. U wilt met uw gezin graag wonen op een plek die lijkt op de Haagse Schilderswijk? Dat is waar dit asielbeleid toe zal leiden voor veel kleine gemeenschappen als we doorgaan met de opvang op deze schaal. Een AZC met rond de 1000 asielzoekers is allang geen uitzondering meer in zeer kleine gemeenschappen. Vaak word gesproken van geven en nemen, over het omgaan met andere vreemde culturen in uw directe omgeving, maar dat zal op deze schaal niet meer opgaan. Wees voorbereid op het geven en wees vooral niet verongelijkt als er veel wordt genomen. U zult om de oren worden geslagen met loze kreten als “tolerantie” en “respect”, als u een kritische houding durft aan te nemen. De enige manier om de identiteit en leefbaarheid van uw gemeenschap te waarborgen is burgerlijk protest tegen de komst van een AZC en voor een humaan en duurzaam asielbeleid!

 

We kunnen er toch niks meer aan doen!

 

Het COA brengt altijd het beeld naar buiten dat alles allang beslist is en de beruchte “informatiebijeenkomsten” moeten ook uitstralen dat het al een voldongen feit is, namelijk de komst van een AZC naar uw gemeente! Niks is minder waar, door het aantonen van een gebrek aan draagvlak is de komst van een AZC in meerdere gemeentes uiteindelijk toch niet doorgegaan. Dit kunt u bewerkstelligen door contact te zoeken met uw lokale bestuurders en ze zeer nadrukkelijk kenbaar te maken dat dit soort zeer ingrijpende beslissingen niet buiten u om genomen horen te worden. Lokale bestuurders dienen zich in te zetten voor de lokale gemeenschap en dienen niet te zwichten voor korte termijn financieel gewin ten koste van hun eigen kiezers.

 

Dit is nou eenmaal (Europees)beleid, we hebben het maar te accepteren…

 

Beleid is ooit tot stand gekomen en zal als daar genoeg aanleiding voor is ook weer veranderen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is een uitspraak die op dit beleid zeker van toepassing is. Wat ooit begon als een nobel idee is inmiddels uitgelopen op een maatschappij ontwrichtende realiteit die ons als we op deze manier doorgaan te gronde zal richten. In diverse gemeentes hebben actieve burgers met hart voor hun gemeenschap zich succesvol sterk gemaakt tegen de komst van een AZC terwijl alles al beslist leek.

Dit kan ook in uw gemeenschap! En als dat maar vaak genoeg gebeurt zal de wal het schip keren en uiteindelijk leiden tot een herziening van dit asielbeleid. Een herziening waarin men niet meer om de burgers heen zal kunnen.

 

Liever opvang in de regio!

 

 • Zo kunnen er bijvoorbeeld veel meer mensen voor hetzelfde geld geholpen worden.
 • Kwetsbare achtergebleven vluchtelingen krijgen dezelfde hulp.
 • Geen duizenden doden meer door de ge vaarlijke reis.
 • Mensensmokkelaars en hun walgelijke praktijken worden buitenspel gezet.
 • Vluchtelingen kunnen als gezin in de eigen t aal en cultuurregio worden opgevangen.
 • Einde aan het steeds weer binnenhalen van cultuurconflicten.
 • Geen verborgen kosten meer die de opvang in Nederland met zic h meebrengt.
 • Alle kosten transparant en volledig uit het budget voor ontwikkelingshulp.

 

AZC-ALERT

 

S T O P D E A S I € L I N D U S T R I €

 

Kijk op www.azc-alert.nl

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

22 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  14 april 2015 op 23:04

  * Geval 2: Het NOSsjenaal in het ‘Asylzoekers’centrum van Witmarsum. Een interview met twee vrouwen waarvan de beide achternamen eindigen op IAN. Voor mij is het direkt overduidelijk: dat moeten Armeensen zijn. De reporter vraagt hun, terwijl er weer een Generaal Pardon in de maak is, “Of ze nu weer hoop krijgen?” En natuurlijk laten de beide ‘zielige vluchtelingen’ die kans voor open doel niet liggen. “Ja, we krijgen nu weer hoop!” Terwijl ik kan wedden, na intussen een dozijn keer in dat land te zijn geweest, dat ze de IND gewoon hebben voorgelogen!
  Volgens mij is er STIEKEM tegenwerking tegen voorstellen om de Tsunami aan pseudo-asylzoekers te beperken. En wel van de asylindustrie en mensensmokkelbenden met het zich graag ‘progressief’ noemende deel van de media. Waarbij dan zeker het NOSsjenaal een van de vooroplopers is.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. g.h.m.leferink

  14 april 2015 op 22:50

  Een paar dingen die ik beleefde:
  * In 1998 in Yerevan, Armenië. Daar raak ik op de eerste avond aan de bar van hotel Armenia II in gesprek met iemand die uit Nederland blijkt te zijn. We schudden elkaar de hand, waarbij ik zeg “Gait Leferink”. Zijn antwoord is alleen “Hans”, meer niet. Onze discussie gaar o.a. over asylaanvragers. Daar verschillen we van mening. Hij vindt “dat elke Armeen die het in zijn land niet meer uithoudt in ons land moet worden toegelaten”….. Later in ons gesprek vraag ik hem waar het interessant is om in Armenië heen te gaan. ‘Hans’geeft me het adres van een reisbureau dat hij kent.
  Daar de volgende dag heen. Op mijn noemen van ‘Hans’ zeggen de beide dames “Oh, Hans Varkevisser”. Zodat ik zijn achternaam te weten kom.
  Later vertelt een kennis me dat die Hans waarschijnlijk een mensensmokkelaar is….. Terwijl in Armenië NIEMAND vervolgd wordt! Aan U de konklusie.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. Leo KarelJan

  30 maart 2015 op 13:35

  @ de heer Köhler
  Helemaal met u eens: de regentenkliek trekt zich nergers wat van aan en media en onderwijs indoctrineren dagelijks.
  Maar de NL bevolking is geen onschuldig slachtoffer: men blijft in overgrote meerderheid op de regentenkliek stemmen en Wilders is er ook bij de laatste verkiezingen weer bekaaid van af gekomen.
  Meer dan de helft blijft thuis en als je dan vraagt waar hun sympathie ligt is het vaak bij Wilders. Maar te beroerd om even op hem te gaan stemmen.
  Ook te beroerd om de politiek correcte media de deur uit te schoppen. En gewoon de grootste leugenaar , Rutte, weer de grootste maken.
  Dit volk verdient niet beter!

 4. g.h.m.leferink

  30 maart 2015 op 00:04

  Joost: na zo’n 13 keer in Armenië geweest te zijn dacht ik wel te weten hoe het daar draait. En maakte ik me kwaad toen ik in dat NOS-sjenaal een uitzending zag over het zoveelste Generaal Pardon dat eraan zat te komen. In het asylzoekerscentrum van Witmarsum vroeg de reporter aan twee Armeense vrouwen “Of ze nu weer hoop kregen?” Waarna de dames deze kans voor open doel, zoals de bedoeling van het NOSsjenaal was, natuurlijk benutten… “Ja, ze kregen nu weer hoop!”
  Deze dames zijn net zoveel echte vluchtelingen als dat een briefje van 13 Euro echt is! In Armenië mag dan o.a. corruptie welig tieren, er wordt geen mens vervolgd!
  De Armeense gemeenschap in Almelo en omgeving bestaat uit zo’n 5000 personen, heeft o.a. een eigen kerkgebouw met een priester van de Armeense Kerk. Maar NIEMAND van deze 5000 die ooit met een zielig verhaal bij de IND kwamen en ook nog is toegelaten was een ECHTE vluchteling!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. Leo KarelJan

  29 maart 2015 op 16:53

  Hoe kan de meerderheid van de NL kudde blind en doof zijn voor wat zich afspeelt met de massa immigratie? Elk mens met normale hersens ziet toch in dat we op een ramp afstevenen. Hoe kan de kudde zich zo laten indoctrineren en zichzelf volledig naar de afgrond helpen? Dat moet degeneratie zijn: angst, domheid, lafheid, onwetendheid, ruggengraatloosheid en luiheid. Je thuis willen voelen bij de stomme kudde: de angst om erbuiten te vallen en veroordeeld te worden. De kop in het zand steken. TOTALE DEGENERATIE dus.

  • J. C. Th. Köhler

   30 maart 2015 op 12:03

   Leo KarelJan :
   “H oe kan de meerderheid van de NL kudde blind en doof zijn voor wat zich afspeelt met de massa immigratie?”
   Als we even net doen of dat niet zo is. Dat de meerderheid niet blind en doof is.
   We kunnen gerust vaststellen dat we hier niet in een democratie leven. De “boven ons gestelden” in Den Haag trekken zich immers toch niks aan van de wil van het volk. Dat hebben we gezien met de Euro, met de Europese Grondwet, met het Kabinet dat in elkaar geflanst is na de laatste verkiezingen. Ze doen exact wat voor hen en voor hun partij profijtelijk is. Je kent het gezegde: Wie betaalt bepaalt? Nou, niet dus. Want wij betalen alles en we hebben verder geen flikker te vertellen.
   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   • J. C. Th. Köhler

    30 maart 2015 op 12:09

    Dus de meerderheid van de NL kudde kan nog zo goed zien en horen wat er loos is, ze zijn monddood gemaakt. Geert Wilders ook. Die is afdoende de mond gesnoerd. Logischerwijs zoekt hij nu z’n heil bij buitenlandse partners. En wordt hem dus verweten dat hij teveel in het buitenland is. Maar hier in Nederland is hij door de hedendaagse Goebbeltjes voldoende vervloekt en gedemoniseerd. Het schoftentuig in Den Haag heeft het zóver voor elkaar, dat de kiezer zelfs niet meer op hem stemt, dat hebben we gezien bij de Statenverkiezingen.
    De enige oplossing zou zijn een soort van Kristallnacht, maar nu gericht tegen alles wat des islams is. (Hier kreeg ik destijds van Joshua Liverstro een ban voor; hij vond dat ik opriep tot geweld, de zak). Als het volk niet massaal in opstand komt, is er geen andere uitweg.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    • J. C. Th. Köhler

     30 maart 2015 op 12:19

     Wat iedereen zelf kan doen is stoppen te kopen bij die aardige Turkse buurtsuper en die vriendelijke Marokkaanse slager. Want als die winkels geen omzet meer halen, stoppen ze vanzelf. Zoek bij Aldi en AH een kassa zónder hoofddoek. Want als de manager ziet dat die hoofddoekkassa leeg blijft, zal hij het wel uit z’n hoofd laten om nog een hoofddoek aan te nemen. Daarmee kunnen we zelf het tij voor een zeker gedeelte keren. Ik herinner me nog een leus van vlak na de oorlog: “Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar”. Dat kan vandaag de dag nog steeds. Het vulles in Brussel wil dat we Israel boycotten. Maar integendeel, we moeten Israel steunen en boycotten doen we wel iets anders. Op zie manier kunnen we zelf, zonder geweld en zonder revolutie, de zaken min of meer naar onze hand zetten. Het zal geen finale oplossing zijn, maar wel een signaal hoe we erover denken. Vooral ook op de PVV en op Geert Wilders (blijven) stemmen!

     j.c.th.kohler@ziggo.nl

 6. Het beperken of stopzetten van de immigratie wordt beschouwd als racisme. In de logica van de immigratieindustrie moet dat racisme dus worden bestreden door steeds meer migranten binnen te slepen. Er is een soort wedloop gaande waarbij de “toleranten” zich steeds meer gaan afzetten tegen de critici. Het gaat alleen nog om het eigen gelijk, en het strelen van het goedmens-ego.
  Maar in de praktijk wordt door de immigratie het racisme juist uitgelokt en versterkt.

 7. Het gaat al heel lang niet meer over een paar echte politieke vluchtelingen opvangen in dit meest overbevolkte land in West-Europa. Voor zover dat ooit echt de motivatie is geweest. Want dan was Edward Snowden meteen asiel verleend. Waar het wél om gaat is moedwillige ontwrichting en overbelasting van de samenleving (zie Cloward-Piven). Uiteindeijk is de ellende niet meer te (ver)dragen en op te brengen stort de hele boel maatschappelijk en economisch in mekaar, zo hopen de aspirant tirannnen. Om dit te voorkomen moet enerzijds het Westen ophouden met wereldwijd dood en verderf zaaien en met andmerans geld strooien, en anderzijds gaan vluchtelingen maar in de eigen regio op pad. Het geld is op, en het geduld ook.

 8. De argumenten tegen asielzoekers zijn prima op een rijtje gezet.

  Dat alleen PVV en (misschien) VVD zich volledig in willen zetten op opvang in eigen regio geeft aan hoe verrot de politiek hier is.

  Wat ook een prima idee is al die opvang in eigen regio betalen uit de ontwikkelingshulp. Transparant en je helpt er heel veel mensen mee.

  Ik mis nog één argument: Nederland is vol. Overvol.

 9. Breinbrouwsels

  28 maart 2015 op 21:28

  De EUSSR is een staand feit en de TTIP is er voor het eind van dit jaar ook. Tegen die tijd hebben we tevens een hoop herrie met Ome Poetin want ook de wapenindustrie moet omzet blijven maken. De Yanken zijn goed bezig met het aanhalen van de netten om hun vazalstaten vol met nog te plukken slaven. Als dat leeggezogen is wordt de aandacht weer naar een ander deel van de wereld verlegd. We kunnen hooguit nog vluchten naar zuid-amerika tot ze daar over een jaar of 10 zullen landen. De rest van de wereld kun je ook vergeten omdat die op dezelfde manier het haasje van de Russen en de chinezen zullen worden. Ijsland misschien?

 10. Breinbrouwsels

  28 maart 2015 op 20:12

  …soms, als er een stel vervelend werd en de anderen lastig ging vallen met hun geblaat werd er een brokje hoop tussen gegooid. De ene keer een belofte van wel 1000 sprietjes en de andere keer dat de herders gingen kijken of het hek niet dicht kon. Gelukkig viel er op z’n tijd een vogel uit de lucht zodat ze in blinde paniek onder de mantels van hun herders kropen…

 11. dhimmiesnuffelaar

  28 maart 2015 op 16:38

  Achter dat conglomeraat van de perverse asielindustrie zitten ook de gestaalde kaders van politieke partijen. Daar kom je iedere keer weer uit: PvdA, D’66 , GL , SP (heel intens), CDA en die gore CU. Ook meneer Weisglas en meneer Nijpels en het Winsemiussmaldeel binnen die frisse Volkspartij en nog wat ,is er niet vies van. Het is het kader van die partijen, die de grens niet wil sluiten, aan de eigen belangen denkt en het land laat sterven. Niets belet ons om de grenzen te sluiten en binnenkomst te filteren. Maar de lafaards en gladjekkers willen niet met hun vuist op tafel slaan in Brussel,dat geen leger heeft om ons tot hun orde te roepen. En zg boetes betalen Frankrijk en Duitsland ook niet, waarom zouden wij dat wel doen? (voor de banen en centen van Timmermans, Rutte en de Koendersgang cs).
  Tot slot is daar de vrijbrief via zg verkiezingen,die de broekpoepers,zich kiezers wanend, iedere keer weer in die stemhokjes afgeven aan de oplichters, die ze tóch hun stem geven.

  • @Dhimmiesnuffelaar. Maar de lafaards en gladjekkers willen niet met hun vuist op tafel slaan in Brussel,dat geen leger heeft om ons tot hun orde te roepen. U vergist zich. Volgens het verdrag van Lissabon kunnen burgers opgepakt, neergeschoten enz. worden. Daarvoor zet men in bijv. Nederland niet de Nederlandse politie en leger in maar bijv. Spaans of Portugees en v.v. De enige methode om Brussel op de knie te krijgen is door in diverse landen ondergrondse strijdkrachten te vormen. En dat moet snel gebeuren want de netten sluiten zich. Als daarnaast straks TTIP in werking treedt dan zal de verarming grootse vormen gaan aannemen. Tegenreacties zullen dan onderdrukt worden.

 12. Volgens mij is het officiele standpunt van de SP dat opvang in de regio zou moeten plaatsvinden. Maar dan wel in een veilige omgeving. De kosten daarvan zullen zeker niet hoger zijn dan die van de huidige situatie. De asielmaffia wordt zo buiten spel gezet. Nadeel is dat veel juristen werkloos zullen worden maar die kunnen prima gebruik maken van de uitgeklede ww en aansluitend bijstand.

 13. motorcycleman

  28 maart 2015 op 15:48

  Zolang we leven onder het EU juk gaat er niets veranderen in deze….

 14. Voor de goedmensen is opvang in de regio verkeerd omdat dat beter is voor Nederland. Een andere reden is er niet!

 15. alleen goed uitziende vrouwen tussen de 18 en 28 toelaten,zal ze leren

 16. Basic Dimension

  28 maart 2015 op 15:17

  Ik ben de schaamte voorbij, maar je hebt het niet van mij. De rot is in 1917 in onze cultuur geslagen met het vrouwekiesrecht. De totale verwekelijking waardoor Jezus, de vrouwegod met de ontzuiling de christelijke kerk, de mannegod verdreven heeft. Sindsdien gaat onze cultuur naar de kloten. En kijk in islam hebben vrouwen niets te vertellen, daar gaat het wel goed.

  • B.D , je vergat iets. Geld moet rollen. Oppotten, ouderwets, heet sparen en had ooit een doel. Dat doel, symbolisch, heet in geschiedenis zonnekoning leven. De volksmond praat van leven als E.T in Frankrijk. Een sprong vooruit was dè revolutie.
   Met als resultaat industrie in hand met kolonisatie. Het laatste is fundamenteel de oorzaak van de vandaag zielig industrie. Dankzij een Rusland revolutie en een mislukte Adolf correctie leven kinderen met een troep terwijl vader in de hemel is.
   Daar kan je meisjes, vrouwen, niet de schuld van geven. Dat wijst op de excuus Truus uitleg. Het domein van linkse gekken.