Er is niets vreselijker dan een politiek-correcte kerk

Door Dick Kraaij

 

Onderbouwd door zuiver bijbelse theologie roepen de kerken mensen op naar het Evangelie te leven en te handelen. De Gemeente van Jezus Christus mag en moet profetisch spreken. Waar dit oprecht en puur gebeurt, kan het resultaat erg heilzaam zijn. Het houdt christenen en de kerk zelf bij de les: jaag het goede na, houd voor zover het van jou afhangt vrede met alle mensen, vergeld geen kwaad met kwaad. Bovendien, de gulden regel van de kerk gaat zoveel verder dan ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Maar het is: ‘Wat jij wilt dat de mensen jou doen [hoe jij vindt dat ze jou moeten behandelen], doe dat aan hen.’

Dat is geen woordenspel, integendeel. Het is als het verschil tussen de pro-actieve leidinggevende (de goede baas, die gewoon doet waarvoor hij vorstelijk betaald wordt) en de leidinggevende die pas uit zijn stoel komt als z’n ondergeschikten overspannen raken of wanneer het raderwerk compleet vastloopt, en daarmee zondigt tegen zijn eigen door het plafond gebroken salarisschaal.

Een pro-actieve kerk – wie zou haar niet prijzen?

Maar het valt de PKN* blijkbaar zwaar om maat te houden in haar kritiek op overheid, samenleving en cultuur.

Zeker, de profeten en Jezus Zelf deden aan cultuurkritiek. Zij leken daarbij juist geen maat te houden. Namen ook de hoogste leiders op de korrel. Het voert hier te ver om uiteen te zetten waarom die waarneming ons op het verkeerde been kan zetten. Een feit waarmee we rekening moeten houden, is dat de profeten van het Oude Testament hun “j’accuses” lieten horen in de context van Israël als een theocratie. Een ander feit is dat Jezus in zijn ‘profetisch spreken’ niet (ik herhaal: níet) opriep tot een opstand tegen of vernietigende kritiek op de Romeinse bezetter.

Dit laatste gegeven is heel belangrijk en iets dat tot de PKN maar niet lijkt door te dringen. Hardleers als de protestantse clerus is, schiet hij opnieuw in de IKV-modus: kernwapens zijn fout, kernwapens zijn immoreel, kernwapens overschrijden een grens, in de Bijbel staat iets over ‘de andere wang’, dus het Westen moet eenzijdig ontwapenen, ze moeten weg uit Nederland gidsland, enzovoort. Wie niet voor het IKV was, was tegen de kerk en haar profeten-dominees (kuch). Behoudende, pro-NAVO-politici heetten “fascisten” in de Linkse Kerk. Maar de christelijke kerk oordeelde weinig malser. En hypocriet. Tijdens enthousiaste, ‘zie je wel?’-studiereizen werden ‘heilstaten’ als de DDR de hemel in geprezen en hun anti-Westerse leiders gelikt. Geen enkel afgevuurd kernwapen spleet rond 1980 het kerkvolk, maar het was de morele superioriteit van Mient-Jan Faber en het gros van de theologen die haar vernietigende werk deed.

In onze dagen heet het: een restrictief asielbeleid is verwerpelijk, alles wat binnen onze grenzen rondloopt moet je minimaal verzorgen, hoe durf je deze stakkerds op straat te laten zwerven enzovoort. Zeker, er is van alles te zeggen over het BBB-compromis van het Tweede Kabinet Unileverzeepje – vooral veel lelijks. Heel veel lelijks. Natuurlijk staat het de kerken vrij om mensen in acute nood op te vangen en in elk geval niet te laten verhongeren. Er is niemand, ook de overheid niet, die ze daartoe hoeft te dwingen en de kerken zouden zich ook door niemand moeten laten weerhouden. Maar bij de PKN, die een “vluchtelingenspecialist” in dienst blijkt hebben (salarisschaal, please?), heet het vooral: Herodes Rutte c.s.! Je hebt gezondigd tegen de hemel en tegen ons. Want: je had geen internationale wetgeving mogen overtreden. En: juist jij (niet wij als kerken) zult mensen in nood opvang verlenen. Officieel.

Dit is de grootste valkuil van de PKN. Ze constateert dat Nederland in strijd handelt met internationale regels – het was nota bene de PKN zelf die tegen de Nederlandse een aanklacht indiende op dit punt. Is dít het profetisch spreken van de kerk? Hoe armzalig! Wat als internationale verdragen niet deugen? Of hopeloos verouderd zijn? Of een reflectie van het buigen van de wereld van de soft power (het Westen) voor de chantage van schurkenstaten?

Als de kerk dan zo profetisch wil spreken, waarom neemt ze niet (ook) de tekst en de geest van de internationale wetgeving en dynamiek op de korrel? Omdat de PVV van Geert Wilders dat al doet? En alles wat Wilders heeft gedaan, is niet wel gedaan? Kom op, zeg!

Wie niet begrijpt dat mensen die helaas weg moeten** alsnog blijven en zelfs door de ‘uitzettende macht’ worden verzorgd, krijgt van de PKN een morele tik op de vingers. Hun moraal is per definitie abject. Hun argumenten – die net zo goed moreel hoogstaand kunnen zijn, ja, hogerstaand dan de moreel van de Blijfindustrie – worden van tafel geveegd, of in elk geval slecht gewogen. De eigen verantwoordelijkheid van de overheid – die niet soft is en duidelijk is omkaderd in Romeinen 13 – speelt kennelijk geen rol. De PKN is een ketterse kerk. Zij verwerpt het totale leergezag op basis van het Nieuwe Testament.

Ketterij zegt de meeste bezoekers van dit blog echter bar weinig. Laat ik het dan anders zeggen:

Er is niets vreselijker dan een politiek-correcte kerk.

In het derde hoofdstuk van Openbaring (3 vers 16) staat een tekst die door de eeuwen heen onderwerp van debat is geweest: wat staat er eigenlijk, wat wordt er precies mee bedoeld, tegen wie wordt het gezegd? Op het gevaar af dat ik deze tekst onzorgvuldig gebruik: iets (een kerkelijke club) of iemand (het bestuur voorgangers of de gelovigen met z’n allen) lijkt lauw te zijn, en dreigt om die reden worden uitgekotst. Wegens rubberen ruggengraat.

J’accuse:

Een politiek-correcte kerk, die haar roeping tot profetisch spreken verkracht.

Een politiek-correcte kerk, die oppervlakkig en (domlinks-)populistisch zit te raaskallen.

Een politiek-correcte kerk, die quasi-cultuurkritisch is.

Een politiek-correcte kerk, die niet messcherp maar eenzijdig oordeelt en veroordeelt.

Een politiek-correcte kerk, die partijschappen onder gelovigen én de toekijkende buitenwereld aanwakkert.

Een politiek-correcte kerk, die conformistisch is (lees: meent schatplichtig te moeten zijn aan het evangelie van de Linkse Kerk, dat is doordrenkt van VN-utopisme, eurofilie, geertofobie, Israël-kritiek, islamapologie en de programma’s van GroenLinks en D66).

Een politiek-correcte kerk, die geen oog heeft voor het PVV-electoraat: de mensen die het niet cadeau krijgen, vele malen lager ingeschaald zijn dan een vluchtelingenspecialist of Amnesty-directeur, die altijd maar weer de klappen van de mislukte multicul opvangen. Hun wordt nooit iets gevraagd, en zij zijn per definitie moreel minderwaardig.

J’accuse. Zo’n kerk is wat mij betreft lauw. En laf. Onvoorstelbaar laf.

*) Voor de kerkverlaters: de fusie tussen alles wat ooit gewoon gereformeerd en mainstream hervormd heette; dus niet: ‘vrijgemaakt’/‘Artikel 31; niet de evangelische gemeenten; niet Christelijk Gereformeerd en alles ‘rechts’ daarvan (‘zwarte kousen’).

**) Personen die na het doorlopen van alle procedures van een beschaafd land geen recht op permanent verblijf blijken te hebben.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

12 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  29 april 2015 op 23:55

  Aan Dick Kraaij: Goed stuk, het brengt veel onder woorden wat ook mijn mening is.
  In de R.K. Kerk, waar ik mij toe reken, hadden wij een aantal andere ’tradities’, die nergens in het Evangelie gefundeerd werden. Zoals dat je op Zondag naar de kerk moest, of anders ‘deed je groot kwaad’, dus een doodzonde. Die ’tradities’, die ons als Absolute Waarheid verkondigd werden, waren samengevat in ‘De 5 Geboden van de Heilige Kerk’. Alsof de 10 Geboden niet kompleet waren! Momenteel hoor je er niets meer over. Net zomin als over de ‘fijne nuanceverschillen’ tussen Hel, Vagevuur en Voorgeborchte, die er resp. waren voor zware criminelen, lichte misdadigers en zonder gedoopt te zijn geborenen. Over het Voorgeborchte hoor je absoluut niets meer, en ook het Vagevuur is in de loop van de laatste tientallen jaren steeds vager geworden….
  Gelukkig dat Paus Franciscus I (hopelijk) dit soort verstarringen wil aanpakken.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Goede karakterisering van de PKN door Ben Kok. Van geloof en geloven weten ze niets, althans daar hebben ze altijd vage uitspraken over. Maar hoe we moeten omgaan met Wilders en met illegalen en ‘vluchtelingen’ en windmolens etc. weten ze heel precies. Drammerige lui die het programma van GroenLinks uitvoeren.

 3. Leo KarelJan

  24 april 2015 op 15:23

  Kerken scharen zich volledig achter de politiek correcte “weg met ons” regentenorde. Volledig vóór zo veel mogelijk import van armoede, criminaliteit en achterlijkheid. Men trekt zich niets aan van de slachtpartijen van christenen door moslims. Neen, die moslims zijn van harte welkom.
  Religie is de achterlijkheid ten top: bestaan van een opperwezen kan totaal niet worden aangetoond en de “heilige” boeken barsten van leugens, historische onwaarheden, prietpraat en sprookjes en van “profeten” waarvan het bestaan niet eens aangetoond kan worden.
  Religie is een gezwel en de NL kerken zijn multikul idioten die volop meewerken aan de ondergang van NL!

 4. Misschien hopen de kerken op het laatste oordeel, waarbij alle ongelovigen gedood worden (door ISIS). Dan krijgen ze alsnog gelijk.
  En CDA-lijsttrekker EU-parlement Wim van de Kamp ziet islam als bondgenoot in deconfessionaliserende wereld.
  http://johannesdebesnijder.blogspot.nl/2012/09/cda-lijsttrekker-eu-parlement-wim-van.html

 5. Ik zie het ook als een sprookjesboek.
  Alleen al het verhaal van de Ark van Noach is een doordenkertje

 6. Hi Dick,
  Je hebt het over “de kerk” en dat is veel breder dan die verachtelijke PKN (Prut Kerk Nederland), zoals je weet.
  Van de 6000 kerken en 50 synagoges is er niet 1 die op de eigen website de islam ontmaskerd en moslims het evangelie brengt op die site.
  Ze zwijgen dit enorme probleem gewoon dood of komen, nog erger, met hun muticulti-onzin aan, dat het in Bijbel en koran om “dezelfde God” zou gaan.
  Hoe stupide kun je zijn, elke objectieve, evt. niet-gelovige lezer komt tot de conclusie dat verschil zo groot is als tussen Licht en duisternis.
  De enige gemeente, die wel als klokkenluider op dit punt bezig is , is onze Tora-Yeshuagemeente en dat zeg ik enerzijds met grote verbijstering en woede, anderzijds met dank, dat er tenminste nog 1 is.
  Dus kom regelmatig langs op tora-yeshua.nl om te zien hoe de isam en de NWO en de RK kerk als antichristfactoren in de eindtijd worden ontmaskerd.
  En hoe moslims het evangelie horen.
  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  • Openbaring 20:4. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die ONTHOOFD waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en het beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand.

 7. De kerk en links hebben een monsterverbond tegen het realisme en het pragmatisme gesloten.

 8. Volkomen mee eens! Ook met de titel…

 9. dhimmiesnuffelaar

  23 april 2015 op 16:38

  Ik ben geen christen, wel ooit als zodanig gedoopt,maar heb het sprookjesboek gesloten.. Maar heb als atheist wel te maken met wat christenen heden ten dage uitspoken. Niet alleen de PKN,maar ook die de gelukszoekers voetenwassende knaap in Rome dragen hun steentje bij aan de ondermijning en kapotmaking van onze vm liberale samenleving. Het is zelfs zo erg, dat wanneer iemand me zegt, dat hij of zij een christen is, m’n haren overend gaan staan, want als ik een gruwelijke pest heb gekregen aan één soort mensen naast Pechtold en zijn lichtzinnige moraalloze aanhang, is het de Slob/Doekle Terpstra/ juffrouw Bodar/ Peetoom/Huub Oosterhuis/Beatrix/Van Agt/ van Aartsen/Rutte -achtige christenen, die om het hardst met hun schuldgevoel handel te koop lopen om onze Westerse samenlevingen te helpen knechten onder een perverse islamisering. Omdat velen nog steeds die kerken blijven bezoeken, betuigen ze daarmede steun aan het kristen marxisme aldaar. Dat veracht ik. Niet jou overigens.

  • Dat zijn de christenen die de kerk in de vernieling hebben gejaagd, omdat ze zich in de 60-er, 70-er jaren lieten beïnvloeden door de beruchte Frankfurter Schule ideologie.
   In plaats van de Bijbelse boodschap kregen de mensen te horen dat ze zich moeten bekommeren om de arme Afrikaantjes en vooral liefdevol moeten zijn naar allochtonen. En ‘liever een Rus in de keuken dan een raket in de tuin’.
   Het linkse gedachtegoed werd in de kerk geïndoctrineerd, net als op de scholen en op de universiteiten.
   ‘De lange mars door de instituties’ was een feit geworden en de kerk maakte daar deel van uit.
   Veel mensen hadden het toen wel gezien in de kerk, waaronder de schrijfster van dit stukje.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑