Gaat het Westen alsnog Operatie Unthinkable uitvoeren?!

Door Boy van Meetelen

 

Wat was Operatie Unthinkable?

Operatie Unthinkable was een Brits plan om de Sovjet-Unie (Rusland) aan te vallen. Het initiatief ervoor kwam van  de Britse premier Winston Churchill in 1945 en werd ontwikkeld door de Joint Planning Staff van de British Armed Forces op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het primaire doel van de operatie werd verklaard als volgt: “Het opleggen van de wil van de Verenigde Staten en het Britse Rijk aan Rusland”.

De wil zou dan gelegaliseerd zijn door een eerdere overeenkomst die was gesloten met Polen. De twee landen hadden Polen immers beloofd dat zij voor het land zouden opkomen bij een externe dreiging. Dit was weliswaar ooit bedoeld tegen Duitsland maar kon nu handig uitgelegd worden tegen de Sovjetunie. Één van de hoofdredenen dat Engeland überhaupt in de Tweede Wereldoorlog terecht was gekomen was omdat zij Duitsland de oorlog verklaarden na diens invasie in Polen. Nu kon Engeland niet Polen zomaar aan een andere dictatuur ‘schenken’, was mede de denkwijze van veel Engelse politici.

De Engelse generaals waren bezorgd over de enorme troepen opbouw van de Sovjets in Europa aan het einde van de oorlog, en men nam aan dat Stalin per definitie onbetrouwbaar was. Zo zagen de Engelse (meer nog dan de Amerikanen) een Sovjetdreiging naar West-Europa toe. Dit rapport werd nog opgesteld voor de aanval van de Sovjet-Unie op Japan. De Engelsen en Amerikanen geloofden zelfs dat de Sovjet-Unie in plaats van Japan de oorlog te verklaren, hetgeen zij hadden verklaard te zullen doen en uiteindelijk ook echt gedaan hebben, zij ineens van gedachten zouden veranderen en een bondgenoot van Japan zouden worden als de westerse geallieerden hun vijandelijkheden zouden beginnen.

Deze complicatie zorgde voor enige vertwijfeling, dit terwijl Japan toen al geen schim meer was van wat zij was aan het begin van de oorlog. Het plan werd uiteindelijk door de Britse Chiefs of Staff Committee voor onuitvoerbaar gehouden. Men was van mening dat als men het zou willen winnen van de Sovjetlandstrijdkrachten in Europa en het Midden-Oosten, waar het conflict naar verwachting zou plaatsvinden, zij het alleen zouden kunnen winnen als de VS en de Britten per verrassing massaal zouden aanvallen. Dit was echter voor de Amerikanen geen optie, mede doordat zij eerst met Japan wensten af te rekenen.

De meerderheid van alle offensieve operaties zou uitgevoerd worden door Amerikaanse- en Britse troepen, alsook door Poolse troepen en maximaal 100.000 overgelopen of krijgsgevangene Duitse Wehrmachtsoldaten.

Als een snel succes niet verkregen zou worden vóór het begin van de winter, zouden de geallieerden zich inzetten voor een totale oorlog die langdurig zou zijn.

In het rapport van 22 mei 1945 werd een offensieve operatie echter als “gevaarlijk” geacht. Toch legde Churchill zich hier niet bij neer en hij eiste een vervolg rapport. Het antwoord luidde,  dat als de Verenigde Staten zich eerst zouden concentreren op Japan en niet op de Sovjetunie en hun atoombommen niet voor Rusland gebruikt zouden worden, de kansen van Engeland “denkbeeldig zouden worden” aangezien de Sovjets op dat ogenblik dubbel zoveel manschappen onder de wapenen hadden dan de Britten en de Amerikanen samen. Toch wilden de Amerikanen zich eerst concentreren op de Japanners om zo in ieder geval één vijand definitief te verslaan.

De bedoeling was dan dat Groot-Brittannië zijn luchtmacht en marine zou gebruiken om weerstand te bieden, hoewel een bedreiging van massale raketaanvallen verwacht werd  zonder mogelijkheid van verzet, behalve voor strategische bombardementen.

Dit zou een ongelijke strijd zijn en de Engelsen zouden verpletterend verslagen worden. Na dit tweede rapport lieten de Britten het idee eindelijk los.

Anno 2015 is het idee van een gevaarlijk imperialistisch Rusland dat wordt geregeerd door een dictator die bestreden moet worden, weer helemaal terug. Nu is het echter niet Polen waar het Westen haar lot mee heeft verbonden, maar deze keer is het Oekraïne.

De NAVO voert al ‘stoere’ (of provocerende) manoeuvres uit bij de Russische grenzen.

Dit wordt tegelijkertijd gedaan met de steeds luidere oproep om een ‘Europees leger’ op te richten. Maar buiten die ontwikkelingen leeft steeds meer de overtuiging en zelfs de wens bij veel Europese leiders om Poetin eens ‘een lesje te leren’. De angst dat Rusland Europa zal binnenvallen om landen te gaan bezetten is ook weer volledig terug van weggeweest, of dit nu terecht is of niet. Het grote verschil is wel dat nu niet Europese staten aandringen op een conflict met Rusland maar dat vooral de Verenigde Staten de harde lijn hanteren.

Dit wil niet direct zeggen dat de VS ook daadwerkelijk een oorlog willen riskeren maar wel dat zij de spanningen laten oplopen en zeker niet trachten te ontdooien met hun steeds verdergaande sancties tegen Rusland (sancties die ze van een bondgenoten ook eisen). Dat Rusland deze economische zetten ziet als verkapte oorlogsverklaringen kan men niet helemaal alleen als propaganda afdoen. De Russen hebben wel degelijk een punt. Tel daarbij op het Oost-Europese raketschild dat speciaal ontworpen is tegen Rusland (alle officiële ontkenningen ten spijt) en de VS-NAVO oorlogen en sancties tegen Russische bondgenoten als president Assad en de voormalige leider van Libië Khadaffi.

Het huidige Oekraïne-conflict is niet één-op-één te vergelijken met de situatie toen, maar wel wordt er wederom gespeculeerd over een Europees-Russische oorlog door ‘onze’ elite. Dit terwijl zo’n conflict een onbeschrijfelijk leed zou veroorzaken. En is dat nodig? Het bleek uiteindelijk niet nodig tegen Stalin, een dictator die veel onredelijker en wreder was dan Poetin. Waarschijnlijk is het nu ook niet nodig. Natuurlijk blijft men in een conflict altijd ook van de andere kant afhankelijk of iets uit de hand loopt, maar de Westerse leiders zouden in ieder geval eerst eens zelf minder olie op het vuur moeten blijven gooien. Het gezond verstand en de redelijkheid won het aan het einde en net na de Tweede Wereld Oorlog ook van de onbezonnen emotie. Laat het Westen in ieder geval de intentie hebben dat, dat wederom zo is.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

11 Reacties

 1. ”Het grote verschil is wel dat nu niet Europese staten aandringen op een conflict met Rusland maar dat vooral de Verenigde Staten de harde lijn hanteren.”
  Typisch gedrag voor ontwortelde ontheemden; de Amerikaanse bevolking en haar politieke leiders bestaan immers voor het merendeel uit blanke allochtonen en hun afstammelingen…

 2. De geallieerden hadden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een superieure luchtmacht en artillerie, dus zo waanzinnig was het idee van een oorlog om Jozef Stalin te verwijderen niet. Bovendien waren veel Russen anti Stalin en was Rusland een hongerende pijnhoop.

 3. Bij Rusland mag men nooit de Russische mentaliteit uit het oog verliezen: een slachtoffer mentaliteit. Deze verandert niet, ongeacht het vigerende politieke systeem. Politiek is een windvaan, de menselijke psyche niet.

 4. Theo Prinse

  9 april 2015 op 21:11

  Feit is dat Bernard Montgommery nazi’s accepteerde aan Nato zijde en zich moreel diskwalificeerde. (Gehlen org, CIA MKultra, Odessa) . Al Husseini en Himmler richten een moslim SS divisie op en voor hen had Otto von Oppenheim het Ottomaanse rijk al aanbevolen voor de centralen laten strijden. De CIA en de Britse elite ging met nazi’s en moslims tegen de Sovjet Unie verder. Dat resulteerde via Zbigniew Brzezinski Zia ul Haq tot Osama bin Laden en de islamizering van het westen door het westen. Zijlstra ziet dat ook en de Chinese marine was reeds in Rotterdam en Rutte en het IMF wil met de Chinese AIIB verder. Nederland is met het oorlog stoken van Frans Timmermans op 4 dec 2013 in Kiev, de Amsterdamse homo’s van Sjoerd Sjoerdsma Sochi, Greenpeace Noordpool Gazprom in de reactionaire politiek van katholieke krachten in de VS terecht gekomen. In essentie blijft de islamizering van het westen door het westen en de neo koude oorlog een en dezelfde politiek.

 5. Boeiend artikel. Misschien een interessante aanvulling: “The roots of the Cold War lie not in any irrepressible American-Russian antagonism, but far more in British geopolitics and British balance of power machinations” en “Churchill’s Lepidus Complex” http://tarpley.net/seventy-years-after-the-yalta-fdr-intended-to-mediate-between-moscow-and-london/
  .
  Overigens lijkt het dat VS/VK onlangs geprobeerd hebben de Russische regering omver te werpen via de moord op de Westers gezinde yeltsin-politicus en VS-‘assset’ Nemtsov, en het daarmee uitlokken van een Russisch “maidan-oproer” (dat misukte). Dit zou een oorlogsdaad zijn, en niet zonder instemming van Obama en Cameron hebben kunnen plaatsvinden. De anglo-amerikaanse as wil overduidelijk van die Poetin af, en een soort Yeltsin terug, onder wie Rusland heerlijk kon worden kaalgeplukt en leeggeroofd en het zich zou schikken naar de NWO van de neocons. Maar dit terzijde.

 6. In een vroeg stadium van de oorlog, nog voor de vernietigingskampen bestonden, had Rudolf Hess al geprobeerd de Engelsen over te halen samen tegen Rusland op te trekken. Het Rusland van toen, met het zeer abjecte regime van Stalin, kan men beter met ISIS vergelijken, en Hitler met Assad.

 7. Leo KarelJan

  9 april 2015 op 14:42

  Stalin en Sowjet-Unie waren een regelrechte bedreiging en ook ideologisch een echte tegenstander.
  Niet te vergelijken met nu. Europa is sowieso te soft geworden voor een ( aanvals ) oorlog en ook in de VS zitten de mensen niet op een oorlog tegen Rusland te wachten.
  Een volstrekt abstract verhaal.

  • In Europa zowel als de VS zitten de mensen niet op een oorlog met Rusland te wachten. Inderdaad de massa’s zitten daar niet op te wachten. Maar, de zelf verklaarde elite denkt daar, mede op basis van o.a. grondstoffen, anders over. Men is gek genoeg om een oorlog uit te lokken. Dat hebben de VS, in hun voetspoor Nato en EU, al meermalen gedaan. Het verhaal is voor mij daarom minder abstract. Het behoeft geen totale oorlog te worden maar wel een waar flink aan kan worden verdiend.

 8. Abstract. Forget it. Deze videoclip wel eens gezien? George Friedman van Stratfor. Nog nooit iemand van het Amerikaanse establishment zo onthutsend eerlijk horen toegeven waar het om gaat in de Amerikaanse geopolitiek. Duurt slechts 10 minuten, maar lang genoeg om te begrijpen waarom we weer midden in een nieuwe koude oorlog zijn terechtgekomen.

  https://www.youtube.com/watch?v=oaL5wCY99l8

 9. Vroeger waren er nog mensen met gezond verstand, die nog wisten van goed en kwaad. Nu is er alleen nog kwaad en mensen die dat proberen te verdoezelen.