Waarom Wilders niet racistisch is

Door Rob Kern

 

Het is de media niet ontgaan dat Wilders bezig is met een rondreis door Europa. Op 27 maart was hij in Wenen en sprak hij op het congres van de FPO. Op 13 april reisde hij af naar Dreesden en sprak hij 10.000 PEGIDA aanhangers toe.

Wilders werd enthousiast ontvangen en hield een bevlogen, zij het voor ons Nederlanders bekende, lezing over de gevaren van de islam voor de moderne westerse maatschappij.

Dat gedeelte van zijn voordrachten heeft voldoende aandacht gekregen in de media, vandaar dat ik hier niet verder op in wil gaan. Wel is Wilders’ houding jegens Israel, die hij op de bijeenkomsten nadrukkelijk besprak, een nadere beschouwing waard.

In Wenen zei Wilders:

“We moeten zij aan zij met Israel staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving. Israel vecht onze strijd. We moeten Israel allemaal ondersteunen, want de zogenaamde “Heilige Oorlog” tegen Israel, is een oorlog tegen ons allemaal. Als Israel niet in vrede kan bestaan, dan kunnen wij dat geen van allen.”

In Dresden zei hij:

”Liebe Freunde, deutsche Patrioten, schaut nach Israel, lernt von Israel. Israel ist eine Insel im Meer islamischer Barbarei. Israel ist ein Leuchtfeuer der Freiheit und des Wohlstands umgeben von islamischer Dunkelheit. Israel weigert sich, überrollt zu werden. Und wir weigern das auch.”

Deze passages bleven niet onopgemerkt door een extreemrechtse blogger die hem terstond “Zionisten Schwein”noemde. Wilders kreeg dus kritiek zowel links als extreem rechts.

De bijzondere verhouding tussen de PVV en Wilders met Israel

Een van de meest onbegrepen thema’s van de PVV is haar onvoorwaardelijke sympathie, ja zelfs onvoorwaardelijke liefde voor Israël. Deze houding wordt verguisd door Links (immers, hoe kan je voor zo’n agressief, imperialistisch land zijn?) en gewantrouwd door joods Nederland (“Als je tegen de islam bent, moet je wel racistisch zijn”).

 

Links

De vreemde, hypocriete houding van Links ga ik niet uitgebreid bespreken. Ik stip alleen aan dat anti-Israël zijn en het overmatig bekritiseren van Israël rieken naar latent antisemitisme. Zelfs terwijl de Arabische wereld in brand staat, vindt Links het gepast om Israël te bekritiseren. In Syrië zijn sinds de burgeroorlog meer dan 200.000 doden gevallen en zijn er meer dan een miljoen vluchtelingen. Om van de situatie in Libië, Soedan en Egypte maar te zwijgen. En dat terwijl een klein land als Israël, met minder dan 7 miljoen inwoners,  probeert te overleven in een zee van vijandige volkeren en er als enige in de regio in slaagt democratisch te leven en de moderniteit te handhaven.

De PVV en Israël

Zowel Bosma als Wilders hebben langdurig in Israël gewoond. Bosma spreekt en schrijft vloeiend Hebreeuws.  Bosma licht zijn liefde voor Israël als volgt toe:

“Wie territoriale rechten geeft aan de moslimimmigranten die ‘Palestijnen’ worden genoemd, zal dat straks ook moeten doen aan de moslimimmigranten in Nederland. Zo vallen we in ons eigen zwaard. Als we blijven geloven in ‘land voor vrede’, het delegitimeren van een westers volk als de Israëliërs accepteren en blind blijven voor het imperialistische karakter van de islam, dan zetten we de val open voor onze eigen ondergang. De redenaties gericht tegen Israël worden daarmee de redenaties gericht tegen Nederland. Het belang van Israël overstijgt daarmee de smalle kuststrook aan de Middellandse Zee. Het is het cruciale front waar links en de islam samen optrekken. Israël is uitgegroeid tot hét symbool van onze vrijheid en het verlangen die vrijheid te continueren. Als ik met Geert Wilders in Rome ben, waar hij de Oriana Fallaciprijs in ontvangst komt nemen, staan er op het podium drie vlaggen. De Italiaanse, de Nederlandse en de Israëlische. Dat laatste is een vanzelfsprekendheid, maar niemand die er een woord over zegt. Geen Israëliër te zien; het onderwerp Israël komt niet eens ter sprake. Maar dat de vlag er staat, zegt genoeg: vrije mensen zijn hoe dan ook verbonden met het land dat voor ons de klappen opvangt en zo fungeert als boksbal voor een imperialistische ideologie. De vlag van Israël is daarmee de vlag van alle vrije mensen. Israël is onze eerste verdedigingslinie. ‘Vandaag zijn het onze kinderen. Morgen jullie kinderen.’ Daarom had Joop van den Uyl gelijk toen hij zei: ‘De verdediging van Israël is een plicht van het Westen’.

Wilders zegt in juni 2009 in een gesprek met de Israëlische krant Haaretz dat Israël ‘de voorhoede’ van het Westen is en in die hoedanigheid de eerste verdedigingslinie tegen de ‘oprukkende islamiseringgolf’. Helaas,  zegt Wilders,  beseft Europa dit niet en blijft de EU eenzijdig tegen Israël. Bij Wilders speelt ook een persoonlijk element. Hij zegt “Vele interessante landen in deze regio heb ik de afgelopen jaren bezocht: van Syrië tot Egypte, van Tunesië tot Turkije en van Cyprus tot Iran, maar nergens heb ik dat speciale gevoel van verbondenheid dat ik steeds weer krijg als ik op het Ben Goerion-airport voet op Israëlische bodem zet.” Hij voelde zich, naar eigen zeggen, in Israël onmiddellijk thuis.

 

Liefde voor Israël

 

Liefde voor Israël is een zeer zeldzaam fenomeen. Manfred Gerstenfeld schreef daarover op 6 maart 2014 in De Dagelijkse Standaard:

“Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israël. Dit valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting. Het heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. In hun opinieonderzoek vroegen de auteurs of men van mening was dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voerde. In Nederland beantwoordde 39% van de ondervraagden dit bevestigend. Dat was iets onder het gemiddelde van de andere West-Europese landen van het onderzoek: Engeland, Duitsland, Italië en Portugal. Het Nederlandse resultaat viel nog enigszins mee vergeleken met dat van een Eurobarometer poll uit 2003. Daarin werd gevraagd: welke landen zijn een gevaar voor de wereldvrede? Na Iran kwam Israël op de tweede plaats. Het Europese gemiddelde hiervoor was 59%. Nederland was het land waar het hoogste percentage van de ondervraagden dit bevestigde: 74%.

De beschuldiging dat Israël bezig is de Palestijnen uit te moorden, is demonisch. In de twee jaar van eind 1941 tot eind 1943 zijn alleen al in de vernietigingskampen Treblinca, Belzec en Sobibor twee miljoen Joden door de Duitsers vermoord, waaronder een groot gedeelte van het Nederlandse Jodendom. De technologie van uitroeiingmethoden is sindsdien zeer ‘vooruitgegaan’. Was de genocidale beschuldiging van Israël waar, dan leefde allang geen Palestijnse volwassene of kind meer. In werkelijkheid is het aantal Palestijnen in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen. De bevindingen van de Duitse studie gaan dus niet over Israëls handelen. Ze geven echter veel inzicht in de extreem kwaadaardige voorstellingen die miljoenen Nederlanders hebben van de Joodse staat.”

 

Tenslotte

Zoals we gezien hebben, is de pro-Israëlische houding van Wilders en de PVV een belangrijke  pijler in het fundament van deze partij. Ook hebben we gezien dat je met een pro-Israëlische houding geen sympathie wint, in Nederland noch Europa. De Israël-liefde bij Wilders stoelt op een goed verzorgde theoretische basis. Dit gedachtegoed stoelt op het werk van Pim Fortuyn, die deze theorie in meerdere boeken uitwerkt. Later zouden we dit terugvinden bij Wilders en Bosma. De Israël-liefde bij beiden is zo essentieel, omdat deze het verschil maakt tussen een racistische en een niet racistische partij.  Andere partijen trachtten Wilders te demoniseren en de indruk wekken dat hij wel een racist is. Het feit dat echte racisten als de neonazi’s, Wilders een “Zionistisch Zwijn” noemen bewijst dat Wilders onmogelijk een racist kan zijn.

De conclusie kan dus niet anders luiden dan dat Wilders noch de PVV racistisch zijn. Hun Israël-standpunt bewijst hun grote moed en verdient respect, geen hoon.

 Rob Kern is psychotherapeut en publicist

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

37 Reacties

 1. g.h.m.leferink

  19 mei 2015 op 22:40

  Al mag ik dan PVV stemmen, met deze uitspraken van Wilders ben ik het niet eens. Ik vind zijn uitspraken over Israël heel eenzijdig. Israël heeft o.a. 800.000 olijfbomen van Palestijnen gekapt! Waarvan moeten de Palestijnse eigenaren dan nu leven? En scheidingsmuren worden steevast ver op Palestijns gebied gebouwd, een vorm van landjepik. Daarover hoor ik Geert nooit….
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Antiracisme is een marxistische constructie waarvoor ik niet dom genoeg ben. Ras is een natuurlijk fenomeen en dat we allemaal gelijk zijn is een linkse hersenschim.
  Antiracisme is capitulatie voor morele terreur.

 3. De allerbeste spreker op islamkritisch gebied is met afstand Michael Stürzenberger.
  Als men depressief is, of het helemaal niet meer ziet zitten, klik dan 1 van zijn toespraken aan, en fleur weer helemaal op!
  Toegegeven, hij doet wat betreft zijn stylistische virtuositeit, aan Goebbels of Hitler denken, maar staat wel aan de goede kant!
  https://www.youtube.com/watch?v=rnfmp1DBSno
  https://www.youtube.com/watch?t=17&v=YIPBx9i4zDo
  Bijbehorende artikel:
  http://www.pi-news.net/2015/04/pegida-dreilaendereck-siegt-vor-gericht-gegen-demonstrationsverbot-in-villingen/

 4. Kritisch zijn op Israel heeft niets met een duivelse visie te maken. Wel is het interessant om eens een blik te werpen op de landkaarten te vinden op google: zoek maar op “map of palestine from 1900 to 2015”. Er is niet echt veel “Lebensraum” overgebleven voor de Palestijnen en is dat rechtvaardig? Is het daarmee niet begrijpelijk dat Arabische buurlanden daarom zo boos zijn?

  • Voor jou is het interessanter om eens een blik te werpen op een geschiedenisboek.

   • Geschiedenisboeken verkondigen immer de waarheid…
    Beter is het je goed op de hoogte te stellen van recente feiten, zoals het bomarderen van Gaza afgelopen zomer met als gevolg een paar duizend palestijnse burgers dood, met daar tegenover slechts enkele slachtoffers, hoe erg dan ook, onder de Israelische bevolking. In welk geschiedenisbiek wordt dit vermeld? Laat me dit even weten, dan ga ik het onmiddellijk lezen.

 5. J. C. Th. Köhler

  21 april 2015 op 19:54

  Cale:

  “Kritisch zijn op Israel heeft niets met een duivelse visie te maken. Wel is het interessant om eens een blik te werpen op de landkaarten te vinden op google: zoek maar op “map of palestine from 1900 to 2015″. Er is niet echt veel “Lebensraum” overgebleven voor de Palestijnen en is dat rechtvaardig?”

  Het is moeilijk vast te stellen of je het met opzet doet of dat je gedreven wordt door onwetendheid. Maar in de periode die jij noemt woonden er in Palestina in het geheel geen Palestijnen, althans geen afstammelingen van het Palestijnse/Filistijnse volk. Dat is namelijk opgehouden als volk te bestaan in de 7e eeuw vóór Chr. Iedereen die in het Britse mandaatgebied Palestina woonde werd Palestijn genoemd. Ook de daar woonachtige Joden. Zelfs de belangrijkste Joodse krant in die tijd heette The Palestine Post, naam die later is veranderd in The Jerusalem Post.

  wordt vervolgd.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • J. C. Th. Köhler

   21 april 2015 op 20:00

   Feit is dat bij het Verdrag van San Remo (1922) geheel Palestina is toebedeeld als thuisland voor het Joodse volk. Dat was dus inclusief Trans-Jordanië, het tegenwoordige Jordanië. Trans-Jordanië is door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir Winston Churchill, eigenmachtig toebedeeld aan de in het gebied woonachtige Arabieren.

   Als er dus sprake is van niet veel Lebensraum, geldt dat hoofdzakelijk het Joodse volk, dat driewart van z’n rechtmatig toebedeelde grondgebied zag afgenomen, nog voor de staat Israel gesticht was. De Joden hebben daar nooit (NOOIT) met één woord over geklaagd. De Arabieren daarentegen hebben een “Palestijns” volk in het leven geroepen, om te proberen de Joden de voet dwars te zetten.

   Wordt vervolgd.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   • J. C. Th. Köhler

    21 april 2015 op 20:16

    Tijdens de aanvalsoorlog van ’48, die tot doel had Israel te vernietigen, heeft Jordanië een deel van Israel bezet, Judea en Samaria, de zogenaamde West Bank, en een stuk van Jerusalem. Tijdens een volgende aanvalsoorlog, die van ’67, door de omliggende Arabische landen, heeft Israel dat gebied terugveroverd. Omdat Israel bezig was de bezetter in de pan te hakken, is er een bestand gesloten. Een wapenstilstand. Die bestandslijn wordt door de nep-Palestijnen nu aangevoerd als de “grenzen van ’67. Het waren echter geen grenzen, maar een wapenstilstandslijn, een demarcatielijn.

    Israël had dus het allervolste recht niet alleen om Samaria-Judea blijvend in te lijven, maar ook om de Arabieren te verdrijven naar Jordanië.

    Wordt vervolgd.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    • J. C. Th. Köhler

     21 april 2015 op 20:22

     Dat is namelijk precies wat de Arabieren in 1948 wél deden met de Joden die daar woonden, waarna ze overgingen tot het vernielen van alle synagoges en begraafplaatsen van Joden, waarna ze van 1948 tot 1967 een achterlijk terreurbewind voerden over “de Westbank”.

     Maar dat deden de Joden niet. Israël heeft nu juist direct in 1967 een genereuze vrede aangeboden, waarin alleen gevraagd werd om een paar kleine gebieden te behouden die essentieel zijn voor de verdediging van Israël tegen de bestandslijnen van 1948 aan. Dat is door de Arabische landen, in datzelfde jaar 1967 in vergadering bijeen in Khartoum, geweigerd middels het beruchte drie keer nee van Khartoum: nee, tegen onderhandelingen, nee tegen vrede en nee tegen erkenning.
     Nóg een keer: de Joden van Israël hadden duizend procent het recht om daar te wonen, het zelfs exclusief op te eisen, maar ze wilden het gebied weer afstaan in ruil voor vrede.

     Wordt vervolgd.

     j.c.th.kohler@ziggo.nl

 6. J. C. Th. Köhler

  21 april 2015 op 20:27

  Maar de Arabieren weigerden ook dat en dwongen zodoende de Israëli’s dus om het gebied te gaan besturen. En vervolgens brachten de Israëli’s vanaf 1967 daar in Samaria-Judea een ongekende welvaart en dynamiek, net zoals ze vanaf 1890 hadden gedaan in heel Palestina.
  Ook ontstond er een georganiseerde trek van Joden naar Samaria-Judea, waar vele nieuwe Joodse nederzettingen ontstonden: volstrekt legaal, op gekochte grond en met name rond voor Joden betekenisvolle plaatsen als Hebron, waar de Joden in de jaren 1929 met moordaanslagen door de Moefti-Arabieren verdreven waren. Er was een vrije toegang van Arabieren uit Jordanië tot het gebied. De Joden hoopten met die creatie van vrijheid en welvaart in Samaria-Judea alsnog te bereiken wat oorspronkelijk de bedoeling van het gestelde in het Mandaat was geweest, een vorm van vreedzaam samenleven van Arabische bevolking met de Joden.
  Dat is niet mogelijk gebleken.

  Slot.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

 7. J. C. Th. Köhler

  21 april 2015 op 21:20

  Cale:

  “Is het daarmee niet begrijpelijk dat Arabische buurlanden daarom zo boos zijn?”

  De Arabieren zijn boos op Israel, niet vanwege de “Palestijnen”, maar vanwege het feit dat er Joden zitten. De “Palestijnen” in kamp Yarmouk interesseren hen ook geen flikker. Want die worden slecht behandeld door andere Arabieren en dát mag.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • “Palestijnen” is idd een verzamelnaam voor de mensen die in dat gebied wonen en gewoond hebben. Arabieren, Christenen en Joden. De Joden (veelal niet-Palestijnse Joden) hebben zich dit gebied toegeeigend, op grond van een paar beloftes gedaan door koloniale mogendheden die daar niets te zoeken hadden en de Arabische Palestijnen nu gedwongen zijn te wonen onder zeer slechte condities in een paar overbevolkte openlucht gevangenissen zoals de Gaza strip, terwijl ze ook nog eens platgebombardeerd worden (2000 tot 3000 doden, afgelopen zomer). Dit mag niet goed gepraat worden. Daarom is er niets verkeerds aan om de staat Israel eens kritisch te beschouwen. Dat is wat ik probeer duidelijk te maken. Met alle respect, dit is mijn laatste reactie.

   • J. C. Th. Köhler

    22 april 2015 op 01:55

    Cale,

    als dit je laatste reactie is, zal ik je ook niet meer uitleggen, dat de Joden zich dat land niet hebben toegeëigend op grond van een paar beloften door koloniale mogendheden. De Joden hebben zich dat land niet toegeëigend, want het was al van hen. De Joden woonden al in Israel sinds een jaar of vierduizend.

    De conferentie van San Remo bestond niet uit een paar koloniale mogendheden, maar uit ALLE bij de zaak betrokken partijen, Arabieren, Britten, Fransen, Egyptenaren en ga zo maar door.

    Als je begaan bent met het lot van de “Palestijnen” in overbevolkte openlucht gevangenissen, zou je je eens moeten verdiepen hoe diezelfde “Palestijnen” leven in vluchtelingenkampen bij hun broedervolken. In Gaza is obesitas een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid. Daar hebben de zielige “Palestijnen” in de kampen bij hun broedervolken geen last van. Daar mogen ze ook geen beroep uitoefenen, niet studeren niet integreren, niets.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

 8. Cale,
  Als het de Palestijnen niet bevalt in de Gaza-strook, dan kunnen ze toch gewoon met een rubberbootje naar Libie gaan en daar politiek asiel aanvragen? Kunnen ze daar meteen dat bootje doorverkopen!

 9. Palestijnen zijn een verzonnen volk.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/article20830702.ece

 10. “Wie territoriale rechten geeft aan de moslimimmigranten die ‘Palestijnen’ worden genoemd, zal dat straks ook moeten doen aan de moslimimmigranten in Nederland. Zo vallen we in ons eigen zwaard.”

  Deze interessante uitspraak van Bosma kende ik nog niet, maar onderstreept een visie waarmee ik het geheel eens ben. Het geeft ook aan dat met mensen als Bosma de PVV als politieke partij veruit de beste papieren heeft. Geen enkele vertegenwoordiger van om het even welke partij heb ik ooit zo’n uitspraak horen doen.

 11. De koran is racistisch, NIET Geert Wilders.
  De koran propageert apartheid en genocide,
  NIET Geert Wilders.
  De Koran propageert haat tegen vrouwen, joden, homo’s, christenen, afvalligen
  en andersdenkenden, NIET Geert Wilders.
  De koran spoort moslims aan tot MOORD op alle niet-moslims,
  NIET Geert Wilders.
  http://michael-mannheimer.net/2013/11/09/der-koran-betriebshandbuch-fuer-die-vernichtung-der-menschheit/
  Mijn stelling luidt: schrap de vrijheid van godsdienst uit de Grondwet.
  Dat is de enige manier om te voorkomen dat moslims er misbruik van maken,
  zoals het kennelijk niet te stoppen aantal moskeeën.
  tinyurl.com/pkancuu

 12. Breinbrouwsels

  21 april 2015 op 08:20

  Magnie, zei ze, magnie van Bibi. Wat hebben jullie met Samsom te maken vroeg ik, laat ‘m kapotvallen, doen wij hier ook. Loom liet ik mijn druipende hand op haar zwoegende borsten vallen, bedacht me en legde hem toen op haar dij, want die was toch al nat. Nee, zei ze, onze Bibi, die wil niet dat we op de trein naar het Westen worden gezet. Bibi wil iedereen uit Europa halen voordat de mensen van het Vredige Boek daar de baas zijn geworden. Toen moest ik weer zo nodig verder over het biertje van Dries vertellen en dus plofte haar tong vol tegen mijn huig aan. Dries maakt kennelijk wat los bij vrouwen. Maar toen ik bij Gretha was aangekomen en vertelde van hoeveel keer en waar allemaal brak de pleuris uit. Nu probeerde ze met alle geweld haar elleboog daar te rammen waar eerder haar liefhebberige tong had gegraast. Lul, zei ze, en dat deed ik dan maar.

  Nu weet ik nog steeds niet waarom lekkere wijven niet gewoon hier naartoe verhuizen. en wat Dries en Gretha van plan zijn.

 13. Realpredictor

  21 april 2015 op 07:21

  In feite is het antisemitisme in Nederland een belangrijk onderdeel van de grote islam-knuffelrage die hier heerst! Het ene kan niet zonder het andere. Moslims haten de joden, dus de islamknuffelaars idem dito. In feite is dit niet alleen het goedkeuren van agressiviteit en barbaarsheid, maar door hieraan mee te doen wordt dit alleen nóg meer gestimuleerd. (Ze zien echter niet dat zij vroeg of laat zijn ZELF aan de beurt komen)…

 14. J. C. Th. Köhler

  21 april 2015 op 02:42

  “…voor de rest vind ik het van de zotte dat wij, het westen, israel iets verschuldigd zouden moeten zijn…”

  Het Westen stond erbij en keek ernaar toen er zes miljoen Joden vermoord werden. Nu we iets terug kunnen doen, moeten we het dan toch maar niet doen? Heeft natuurlijk niets met antisemitisme te maken… toch?

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • “Het Westen stond erbij en keek ernaar toen er zes miljoen Joden vermoord werden”
   .
   het nazi regime heeft die joden vermoord beste kohler, niet het westen.
   .
   dus ik voel mij nog steeds niet (ook niet plaatsvervangend) 1 millimeter schuldig aan hetgeen wat in ww2 gebeurd is, ik ben sowieso niet schuldig aan gebeurtenissen die ik zelf niet gepleegd heb of kan hebben, want nog niet geboren toen.
   .
   btw, hr kohler, hoe lang, hoeveel jaren/eeuwen mag je een volk op zijn zonde aanspreken ? precies, gelul dus.
   zelfs duitsland hr kohler heeft zijn schuld dubbel en dwars terug betaald wat betreft ww2.
   .
   dus gewoon ophouden met zeuren dat ik/wij/ het westen de joden maar iets verschuldigd zijn.

   • J. C. Th. Köhler

    21 april 2015 op 21:30

    harrynak:

    “het nazi regime heeft die joden vermoord beste kohler, niet het westen.”

    Je bent niet alleen een doorgewinterde antisemiet, je kan ook al niet lezen. Ik heb niet geschreven dat het Westen de Joden heeft vermoord. Ik schreef dat het Westen er bij stond en ernaar keek. Voor een goed verstaander zit daar een wereld van verschil tussen. Maar het ligt er natuurlijk aan wat je wílt lezen.
    Overigens word ik door jou liever niet aangesproken met “beste kohler”. De naam is trouwens Köhler. Mét een hoofdletter en mét een umlaut.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    • “het nazi regime heeft die joden vermoord beste kohler, niet het westen.”
     .
     beste kolert, leg mij nou eens uit wat in DEZE opmerking niet waar is ?
     beste keuler, u heeft het over GOED lezen, misschien is daar voor u een belangrijke taak weggelegd ?
     .
     beste koler, je moet toch wel heel triest zijn om mij een antisemiet te noemen, zelfs een doorgewinterde…
     dat zijn nogal aantijgingen, graag zou ik wat voorbeelden van MIJN antisemitisme willen zien.
     .
     mvg,

     • J. C. Th. Köhler

      21 april 2015 op 23:02

      Harrynak,

      je blijft doorzeuren over het verkeerde onderwerp. Ik HEB niet geschreven dat het Westen de Joden vermoord zou hebben. Ik schreef dat het Westen erbij stond en ernaar keek.

      Nou kun je verder lekker doorgaan met te proberen me woorden in de mond te leggen die ik niet gebruikt heb. Als dat jou gelukkig maakt, wens ik je veel plezier. Ik doe verder niet meer mee.

      j.c.th.kohler@ziggo.nl

 15. beste kolert, ondanks dat je niet meer wil reageren leg ik het jou toch nog ff uit.
  .
  “het nazi regime heeft die joden vermoord beste kohler, niet het westen.”
  .
  ik geef met de quote hierboven aan dat het westen niet de joden heeft vermoord maar de nazi,s, NERGENS zeg ik dat JIJ dat beweert !
  met die quote wil ik aangeven dat ik mij allerminst schuldig voel jegens de joden.
  punt 1; ben er niet bij geweest want nederlander.
  punt 2; was nog niet geboren.
  punt 3′; hoelang/hoeveel jaren/eeuwen moet een volk een straf ondergaan voor zijn zonde/oorlogsmisdaden e.d ?
  .
  leren lezen dus keuler.
  .
  en toch wacht ik nog op jouw bewijzen van MIJN vermeende antisemitisme….

 16. ik ben niet tegen of pro israel, wel is de vijand van mijn vijand (islam) mijn vriend, dus betreffende dat punt ben ik vriend van israel.
  .
  voor de rest vind ik het van de zotte dat wij, het westen, israel iets verschuldigd zouden moeten zijn, want zij zouden onze strijd strijden tegen de islam.
  eerlijk gezegd, ik merk er geen reet van !! europa loopt volledig vol met islam-aanbidders, dus leg mij nou eens uit wat israel voor mij/nederland doet wat betreft islamisering ?
  .
  niets dus !!!
  dus geachte israel lovers, praat geen poep en praat mij/ons geen schuldgevoel jegens israel aan !
  .
  europa loopt vol met islam en daar verandert israel niets aan !
  dat is geen verwijt jegens israel, ik heb dat immers nooit aan israel gevraagd.
  .
  .maar ga nou niet zeggen dat israel ons behoed voor een islam-ramp, want die is er al, en neemt toe, al vele jaren…

 17. Breinbrouwsels

  20 april 2015 op 19:44

  Het moet in 1973 geweest zijn toen ik Gretha even in de Kever van een vriendin liet zien wie er de baas in haar broekje was. Ze stak 2 sigaretten aan en sloeg naar mijn hand die er eentje aan wilde pakken. Ze rookte ze beiden op. Mijn vriend Lorenzo had me al verteld dat ’t een raar wijf was. Hij had, toen hij zijn hand naar een van haar sigaretten uitstak wel 2 uur lang op de bank moeten blijven zitten met als enig vertier zijn nutteloos heen en weer bengelende slurf. Maar dat terzijde want dat leidt alleen maar af van de eigenlijke boodschap die ze me toe siste.

  We moeten de joden hier naartoe transporten, zei ze, desnoods met geweld. Gewoon in de trein naar het Westen. Is weer eens wat anders en het gleicht aus. Want ze sprak ook nog perfect Duits, die Gretha, omdat zoiets altijd van pas kan komen.

  Dit viel me zojuist in toen ik mijn herinneringen met Dries zat op te halen. Zou er een verband zijn en een complot? Wordt ooit vervolgd.

 18. In een woord FANTAST !

 19. Breinbrouwsels

  20 april 2015 op 19:31

  Het was ergens in 1970 denk ik en ik zat bij Dries van Agt een biertje te drinken en een beetje over wielrennen te miepen. Weet je, waarde vrind, zei Dries want ik mocht hem Dries noemen omdat ik met mijn maatje z’n ramen zwart lapte.

  Weet je waarde vrind wat de joden moeten doen? Ik denk, nou komt ’t dat wordt dus weer van doe maar rustig Dries, hier neem even een slokje. Maar nee en het klonk heel logisch, dat verhaal van Dries over wat de joden moesten doen.

  Ze moeten allemaal hier naartoe komen dobberen, zei Dries, of met behulp van onze treinen naar het Westen gereden worden. Ze moeten hun geleende land verlaten en hier of in Amerika komen wonen. Dan is er geen probleem meer met hoeveel staten en al dat gedonder daar. Gewoon dat stuk woestijn aan de moslims geven zodat die daar hun ding kunnen doen zoals het ingraven van hun vrouwen en er een hoop stenen op flikkeren. Dan keert de rust daar terug, waarde vrind, nog een biertje?

  Nou, zei ik, doe maar.

 20. Leo KarelJan

  20 april 2015 op 17:47

  Wat heeft islamkritiek trouwens met racisme te maken? Is de islam een ras?
  Steeds weer die foute omschrijvingen: kritiek op religie, ideologie, denkbeelden kan NOOIT racistisch zijn.

 21. Leo KarelJan

  20 april 2015 op 17:41

  Natuurlijk is Wilders niet geliefd bij de nazi’s. Nazi’s zijn echter niet extreem rechts, maar doodgewoon links. Zie bv. de speech van Goebbels: “Darum sind wir Sozialisten”. Fascisme ( Mussolini was altijd al marxist ), nazisme, socialisme en marxisme: het is allemaal links.
  ( Neo ) nazi’s zijn behalve antisemitisch, ook anti USA, anti vrije markt en voor de collectieve dwangstaat.
  Rechts staat altijd voor kleine overheid en individuele vrijheden. Die treft men bij nazi’s niet aan.

  • Zolang Nazi’s maar rabiaat anti-islam zijn vind ik alles best. Een questie van prioriteit.
   Eens zullen ze hun antisemitisme laten varen.

 22. J. C. Th. Köhler

  20 april 2015 op 16:53

  “De conclusie kan dus niet anders luiden dan dat Wilders noch de PVV racistisch zijn. Hun Israël-standpunt bewijst hun grote moed en verdient respect, geen hoon.”

  Dat bij ons hier te vertellen, is als preken voor eigen parochie. Wij weten het wel, Rob. We wisten het allang, trouwens. De vraag is hoe we “Den Haag” ervan doordrongen krijgen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl