Doorbraak. Geert Wilders spreekt openlijk over ‘ons volk’.

 

Door Joost Niemöller

Ik weet niet of het ergens ook al is opgemerkt, maar ik weet vrij zeker dat Geert Wilders het gisteren, tijdens zijn toespraak bij de presentatie van het nieuwe boek van Martin Bosma, voor het eerst had over ‘ons volk.’

Wilders zei gisteren onder andere:

Is het ons doel ons zelf te reduceren tot een Minderheid in Eigen Land?

Moeten wij onszelf afschaffen?
Zijn wij hier om het licht uit te doen voor de westerse beschaving?

Wat mij betreft is het antwoord vier keer Nee. We staan niet machteloos, we kunnen alles doen wat we willen. We zijn nu nog altijd in staat het tij te keren.
Dat is de grote opdracht voor onze generatie. Voor minder doen we het niet. In die opdracht moeten en zullen wij slagen.

Dankzij het boek van Martin weten we immers wat ons te wachten staat als we falen. Dan staat het voortbestaan van ons volk op het spel.

 

Wilders sprak, zoals gewoonlijk, ook gisteren weer veel over de islam. Maar het boek van Bosma gaat niet over de islam. Het gaat over iets dat veel belangrijker is: De demografische veranderingen in de etnische samenstelling van een land, die maakt dat een leidende groep, in het geval van Zuid-Afrika de blanken en de Afrikaners, het overwicht verloren. Of, zoals Bosma dat in zijn boek verklaart: ‘Demografie is genadeloos.’

Demografie gaat over etnische herkomst, en deels over cultuur, maar het gaat niet over godsdienst of over ideologie.

In zijn boek, Minderheid in eigen land, gaat Bosma zeer uitvoerig in op de complexe werkelijkheid tussen cultuur, taal, en genetische afkomst. Een boek als dit over Zuid-Afrika maakt ook gelijk duidelijk hoe lastig het is om dat ‘onszelf’ waar Wilders het over heeft, te definiëren. Een discussie die door klassiek, politiek correct links nooit gevoerd wordt. Ze laten dat rustig over aan ‘de vijand.’ Voor de heersende politiek correcte klasse in dit land is iedereen ‘Nederlands’ die de hand heeft weten te leggen op een Nederlands paspoort. Einde discussie. Dat is niet alleen slordig, maar ook kwaadaardig denken, want daarmee sta je dus toe dat Nederland overstroomd mag worden. De hele wereldbevolking heeft er tenslotte het recht om zich op de een of andere manier tot Nederlander te verklaren?

Het is de taak aan patriotten als Wilders om wel tot een definitie te komen over wie ‘wij’ zijn en wat ‘Nederland’ is en dus ook de ‘Westerse beschaving.’

Een lastige, en ook gevoelige discussie, dat begrijpt iedereen. Voor je het weet, word je voor nazi uitgemaakt.  De giftige slangen liggen klaar.

Met zijn strijd tegen de islam is Wilders in veiliger vaarwater. Hoewel: Veilig. Dat kun je natuurlijk ook weer niet zeggen als je zo hoog op de hitlijst van ISIS staat. Laten we zeggen: Dan ben je intellectueel veilig.

Maar Wilders beseft dat hij zich op een breukpunt bevindt.

In bovenstaand fragment refereerde Wilders ook aan Sarrazin, toen die het had over het wel of niet afschaffen van ‘onszelf.’

Moeten wij onszelf afschaffen?

Duitsland schaft zichzelf af, schreef Sarrazin namelijk. Dat deed hij in de bestseller die over niets anders ging dan de demografische veranderingen in Duitsland, en de noodlottige gevolgen daarvan. Waarover ook het boek van Bosma gaat.  Maar dan over Zuid-Afrika.

Overigens eindigde Wilders zijn toespraak weer met een verwijzing naar de islam:

De PVV is opgericht om de islam te bestrijden en dus om te beletten dat wij net zoals de Afrikaners straks ook een minderheid worden in eigen land.

Het zou mij niets verbazen als Wilders sinds gisteren vaker gaat spreken over ‘ons volk’. Ik zou het toejuichen. Want dit is de werkelijke discussie.

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

23 Reacties

 1. Leo KarelJan

  31 mei 2015 op 15:45

  Wilders zegt het weer eens juist. Dat hij niet veel meer steun krijgt, is een absurditeit. Dat laat je als kudde je de toekomst van je land ontnemen!
  Wakker worden, stelletje domme schapenkoppen!

  • Breinbrouwsels

   31 mei 2015 op 17:38

   Daar, daar staat ie! Dat is het enige wat je kunt verwachten als je oproept om er nu eens een keer een eind aan te maken en met je draagbare guillotine bij het Groene Zoodje in Den Haag verbaast staat te kijken waar al die andere schuimbekkers blijven. Een handvol mensen is het hoogst haalbare. Ze durven niet. Bang voor het baantje, de familie, de buren, de dwangbuis en het onvermijdelijke spuitje.
   We hebben het gezien met die dappere bikers in Texas die met een paar miljoen leden wel even wat cartoons van Mo zouden gaan tekenen. Recht voor een moskee. Ze zouden wapens en atoombommen meenemen. Resultaat was een handvol mensen terwijl er alleen in de States al iets van 80 miljoen bikers zijn. En die handvol is gefotografeerd en kunnen nu dus bang zijn voor hun baantje, de FBI, sluipschutters, een BUK, de buren, de dwangbuis en het spuitje. Zo zit het in elkaar maar ik geef iedereen die hier staat te schreeuwen wat iemand anders wel niet allemaal moet doen graag het voortouw. Pakze!

 2. Alle infiltranten zijn in NL zonder mijn toestemming. ik eis Totale Remigratie.

 3. dhimmiesnuffelaar

  30 mei 2015 op 16:50

  Ons volk bestaat helaas niet (meer). Ik heb niets gemeen ,met een Nederlander die D’66, CDA, PvdA ,GL of SP stemt. We zitten elkaar binnen de kortste keren in de haren of staan in het geval van D’66 en PvdA en GL elkaar letterlijk naar het leven.
  Die verdeeldheid over wat de basis van het bestaan van ‘ons’ land zou moeten zijn vormt de snelweg waarover de opheffing voortraast. Nog niet eerder waren er zoveel mensen – nou ja – die instemden met het opheffen van land en volk. De-85% instemmers met de Eenheidspartij, doen dat telkenmale in het stemhokje,maar ook door de MSM te blijven steunen en het Omroeppark niet te sluiten en Marsje Gelauff eens achter zijn politiek correcte gifbelt vandaan te halen. Ik bedoel dit vreedzaam,maar wel nadrukkelijk actief. Het tegenwicht PVV organiseert geen kracht, geen activisten, die samen sterk staan. In deze tijd een rampzalig wordende constructie, want je moet tegengas vanuit de basis-het volk – organiseren. Deed links ook altijd,succesrijk

 4. @Michael Jacobs:
  Onzin. Algemeen bekend is dat moslims–althans van de minder rekkelijken tot en met diens precieze aanhangers–zich over nationaliteit en etniciteit heen vooraleerst identificeren als moslims (de umma). Het geloof kent één taal, één ‘cultuur’ en geschiedenis en één wereld, het kalifaat. Google maar op.

 5. Waarom moeten wij “divers” worden, en (bijvoorbeeld) Zimbabwe of het MO niet?

 6. In Nederland zag je tot voor zeg maar 10 jaar oudere mensen tegen importers kwekken in de trant van “jij niet begrijpen, ik jou helpen”; een soort steenkolen Nederlands waarbij je jezelf wegcijfert. Inmiddels is de situatie dermate veranderd dat het geen enkele zin heeft om dergelijke wegcijfer wartaal uit te spreken. Ik heb in principe geen hekel aan zwarten, moslims enz maar kennelijk zijn er heel veel die een hekel aan mij hebben omdat ik blank ben; dat is de situatie waarin we verkeren. Het tij is niet te keren met zoiets stompzinnigs als verkiezingen die immers manipuleerbaar zijn; dat kan een blinde nog zien. Alle tekenen wijzen richting een volgende grote oorlog maar we willen het dus niet zien. De overlevenden zullen zeggen: dat nooit meer en 50 tot 100 jaar later is het weer raak. Onverbeterlijk heeft zoiets.

  • Klopt. Het zich onderdanig opstellen om maar vooral niet te worden aangezien als een racist is er door links goed ingeslagen! Dit is al jaren aan de gang! Wij Nederlanders moeten ons wegcijferen omdat wij het zo goed hebben. Dat ze even vergeten dat de politiek haar financiële voordeel heeft door een geschiedenis van vooruitgang door de blanke Nederlanders mag dan even niet voren worden gebracht. Na de 2e wereldoorlog zag de SDAP haar kans om voort te bouwen op een sociaal nationalistische gestoelde socialistische leerweg! Dat mogen wij niet zien. Niet weten. Wibaut werd begroet met de arm omhoog. En dat na de oorlog! De linkerkant van Nederland wil het niet weten.
   Mocht er weer een oorlog komen is het linkse gedachtegoed wereldwijd de schuldige. Vandaar dat ik zeg. Nederland uit de unie en de grens dicht. En de verantwoordelijken voor de rechter…

 7. Michael Jacobs

  30 mei 2015 op 12:51

  De situatie is urgent omdat Wilders en velen met hem in de waan verkeren dat Moslims een ‘volk’ zouden zijn. Buiten de fantasie van Moslims en die van ons óm is dat echter niet het geval. Islam is géén nationaliteit, en géén ras. Moslims hebben géén gezamenlijke geschiedenis en géén eigen thuisland, net zo min als bijvoorbeeld Christenen en spruitjes-eters dat hebben. Hun macht is dus volstrekt denkbeeldig. Wordt wakker allemaal!

  • Wat doet het er toe of moslims een volk zijn? Ze hebben een gemeenschappelijke, en voor het westen levensgevaarlijke ideologie.

 8. Ik ben ervan overtuigd dat de collectieve neiging om het eigen volk af te schaffen, een vorm van massahysterie is, en dat daar slechts een kleine elite immuun voor is.
  Het begrip elite is hard aan her-definiering toe.

 9. Ik vind Zuid Afrika wel een slecht voorbeeld, omdat het niet to het oorspronkelijke territorium van de blanken hoort. Het is voldoende om je voor het avondland Europa (inclusief Rusland) in te zetten.

 10. Heel goed om dat begrip “het volk” te gebruiken. Want “het volk” is wel mooi het draagvlak onder de verzorgingsstaat, de taal & cultuur & economie. Zonder het volk, het saamhorigeheidsgevoel van een volk, is er geen draagvlak, geen subsidiemolen noch asielfabriek. Zonder volk ook geen oranjeboven, om maar een pijnpunt te noemen. Zonder Nederlands volk stond dit gebied voor het grootste deel nog onder water en was Wilmax een met beiers accent kleppende waard in een Bierstube in Bariloche.

 11. De islam moet bestreden worden vanwege haar krankzinnigheid natuurlijk maar ook de binnengestroomde neger, die thuis zijn vrouw het werk liet doen en hier?

 12. De staat laat ons land en de ontstane cultuur in de steek door een overduidelijk luie houding.
  Je ziet de overbetaalde verpleegster, die pleisters plakt en niet bestuurd.
  Kijk je bijv. naar het bestuursrecht, een rechtsvariant, die pas in de jaren zeventig is ontstaan dan zie je hoe bureaucratisering werkt en ongefundeerde macht ontstaat. Hoogleraren als Hirsch Ballin, die zich met dit type recht bezig houden, zijn typisch van de kwaliteit automonteur.
  Extrapoleer je dit naar Europa dan neem je dit waar in een nog grotere mate.
  De samenleving wordt dan ook onder de voet gelopen door nieuwe culturen, die overduidelijk niet in de schaduw van Beethoven kunnen staan.
  Binnenkort staat u in de gebedskleed te dansen, oerdansen.

  • @snurker 30 mei 2015 om 06:23 “Hoogleraren als Hirsch Ballin, die zich met dit type recht bezig houden, zijn typisch van de kwaliteit automonteur.”
   .
   U heeft en goed punt hoor. Maar wat types als Hirsh Ballin betreft, nee, zoiemand is tot bar weinig in staat, laat staan automonteur worden. U overschat hem. Eigenlijk zou iemand als hij minder moeten verdienen dan een ervaren automonteur of een technisch ingenieur. Dit is weer zo’n val waar de mensen zich in hebben laten kletsen (door langstudeerders): denken dat alle langstudeerders vanzelfsprekend een hoger salaris behoren te “verdienen”. Maar dit terzijde.

   • De (salon)socialisten wilden de arbeiders altijd “verheffen” door ze “beter” werk, bijvoorbeeld een kantoorbaan in het vooruitzicht te stellen. In feite is dat een impliciete miskenning van het belang van echte arbeid, zoals metselen, timmeren, en met je poten in de modder staan om een gasleiding aan te leggen. Een soort minachting voor de arbeiders hebben ze dus bij de PVDA.

 13. Ons Volk is niet meer. Minima, uh Maxima heeft “de Nederlander” na al die jaren nog niet kunnen ontdekken. De opa van Alexander was een nazi dus dat s niet zo gek. Die heeft ook niets met het volk behalve dat ze een belachelijk hoge bijstand uitkering moeten betalen. Ik ben opgegroeid in de Utrechtse wijk Lombok. Hoe je buitenlander wordt in je eigen land is mij niet vreemd. Als ik wel eens wat tegen iemand zei dan krijg je gelijk te horen dat het zo gezellig is al die buitenlandse winkels. Als ik er nu wel eens kom staat er een hele grote moskee in de Damstraat. En dan denk ik wat doen al die mensen hier en wat hebben ze met mijn oude wijk gedaan. Eigenlijk moet de vraag zijn wat heeft de staat met de wijk laten gebeuren. En ik kan het maar niet begrijpen. Wat is er mis mee om voor je land op te komen? Maar dan ben je ineens een racist , een nazi of extreem rechts. Jezelf een vreemdeling voelen in je eigen land. Mag het niet zeggen maar zo’n moskee gaat als een rode lap werken.

  • De staat bestaat uit een stel slappe door anti NL sentimenten van het linkse gedachte goed, verworden tot ja knikkers en buigers voor het grote geld. Het eigen volk telt niet voor dit stelletje landverraders die liever naar Brussel kijken en zich te goed doen aan u centen. Want alles is goed zolang wij maar gehoor geven aan het monster in Brussel. Ik ben een nationalist en ik veracht dit kabinet en haar narren van D66 en andere meelopers.
   NL moet terug in Nederlandse handen. Hoe dan ook!
   En de verantwoordelijken van dit verval en verraad aan het volk moeten zich gaan verantwoorden!
   Simpel.

 14. .
  Nou….het zal best “populair” zijn wat Geert Wilders zegt !
  maar het is wél wat wij overduidelijk voelen
  het is geen wind-ei wat hier wordt geproduceerd…
  .
  al schuift men dat hardnekkig onder stoelen
  en/of banken onder ’t mom van Wilders… bah…verkeerd
  Onze Geert heeft wéér,…dus namens ons… gelijk !
  .
  maar deze Machthebbers hebben van hun fouten niet geleerd
  en halen dus de boodschapper liever door het slijk
  hoewel: met kromme stokken sla je toch niet recht ? 😛
  .
  dus uiteindelijk vrienden, keren toch de kansen
  en zal ONS VOLK op al die leugengraven dansen …
  .

 15. Ons Volk? Wie zijn dat dan? Een handjevol PVV-ers en een paar verontruste burgers wellicht. De meerderheid is van het slag “weg met ons”. Dat zie je bijvoorbeeld in hun opstelling t.a.v. Israël, Zuid-Afrika, de “bootvluchtelingen”, zwarte Piet etc.. Martin Bosma kon zich trouwens gisteren bij Pauw met zijn boekbespreking heel goed staande houden. De (PCG) politiek correcte gemeente zat deze keer als konijnen op hun stoel in de lichtbundel te kijken. Maar goed, de feiten vlogen dan ook over de tafel.
  Of het wat te weeg zal brengen in het denken van deze verstarde geesten valt te betwijfelen. Zelfs als er een atoombom in hun tuin zou vallen, weten ze er nog wel een draai aan te geven. In de praktijk is het echter zo, dat de Islam in Nederland en Europa steeds meer grond onder de voeten krijgt. Zie bijvoorbeeld: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4042298/2015/05/29/Steeds-meer-kinderen-naar-islamitische-basisschool.dhtml En.., wie zal dit tij nog keren?

  • Je hebt helemaal gelijk in mijn ogen. “Ons volk” is al ’n ondergeschoven kindje. Er is niet veel meer over dan een klein groepje “wakkere” mensen die hun Nederland graag weer terugwillen… onafhankelijk of je nu nu blank, Surinaams, Chinees of Duits van oorsprong bent. De richting die we nu op gaan, en al decennia gaan, is gewoon het weggeven van je eigen identiteit.
   Het is niet meer: “Nederland, met een leuke diversiteit aan culturen”. Het is nu meer: “Nederland, steeds meer Islam en anti-alles wat blank is”. Zo ervaar ik het ten minste.
   Als ’n Marokkaan ons “kaaskop” noemt dan mag dat, maar noemen we hun “berber” of “haatbaard”, dan zijn wij de racist. Behouden we graag onze Zwarte Piet traditie, dan zijn we racist. Maar niemand die zeurt over de “elfjes” van de Kerstman (lilliputters / kleine mensen). En hier zeuren over Zwarte Piet, terwijl ze in Suriname bijna allemáál zwart zijn en óók ’n “gewone” Zwarte Piet hebben. Ik wuif nog even dag met ’t handje…

 16. Het eigen volk is een ondergeschoven kindje geworden. Onze toekomst is nu afhankelijk van het verdwijnen van het linkse gedachtegoed.
  Geert en Martin hebben volkomen gelijk.
  Kijk naar het Zuid Afrika. Van voor de apartheid en nu erna. De vrijheid gaat gepaard met nutteloos geweld tegen de blanke mensen. En dat is een gecontroleerde genocide. Dit, omdat de regering aldaar er totaal niets aan doet om dit geweld tegen de blanken ook maar een strobreed in de weg te gaan zitten.
  En inderdaad heeft Martin hier een punt om het te vertalen naar ons land. DE genocide is hier ook bezig. Uw merkt alleen haast niets van. Het sluipt en kruipt verder en verder door het mixen over bevolken met andere culturen! En ik zeg het ronduit. Het sluipen word door links gestimuleerd. Daar zit de kronkel. Het anti-NL sentiment(verraad) is bij links nog nooit zo sterk geweest als nu.

  NL en het eigen volk moet hier tegenin gaan. Opstaan en schreeuwen. Dit land is van het eigen volk.
  Genoeg is genoeg.