Herdenken wij dezelfde vrijheid?

Door Jurrien H. Boiten

Wanneer 4 mei nadert, wordt bij mij de herinnering aan mijn grootvader altijd weer sterker: een verzetsman uit Assen, opgepakt door de Duitsers in juni 1942. Omgekomen op 3 maart 1945 in de buurt van Nordhausen tijdens één van die ellendige tochten waarmee de Duitsers hun slachtoffers versleepten van het ene concentratiekamp naar het andere, op de vlucht voor de Russen.

Op 4 mei laat ik dan ook alle aandacht van de media voor de gebeurtenissen maar over me heen komen. En telkens weer, als een mantra, klinkt in alle verscheidenheid toch dezelfde boodschap: zij stierven voor onze vrijheid. Koester daarom die vrijheid. Het woord vrijheid klinkt dan in overdrachtelijke zin als fraai gekalligrafeerd in hoofdletters.

Betekent vrijheid nog altijd hetzelfde?

Maar heeft die zo beleden vrijheid, dat woord wat door iedereen gisteren in de mond is genomen, nog wel dezelfde betekenis als de vrijheid waaraan de verzetsmensen dachten toen ze voor het vuurpeloton stonden? Is het de vrijheid waarover de concentratiekampgevangenen spraken, wanneer ze het hadden over de periode die zou volgen als de Duitsers waren verslagen? Is het de vrijheid die door het Nederlandse volk werd beleefd toen de Duitsers hadden gecapituleerd?

We werden eergisteren op de Dam toegesproken door premier Rutte die herinneringen doorgaf. Herinneringen omdat -zo zei hij: “Ze een machtig wapen zijn in de strijd tegen onvrijheid en onrecht, die altijd en overal gevoerd moet worden. Ook in het hier en nu. Ook in Nederland. Want achter elke uiting van antisemitisme, achter elke vorm van extremisme die onze vrijheid ontkent, achter elke daad van geweld die het fundament van onze rechtstaat aantast, dreigen nog steeds die woorden van toen. ‘Wij hebben de hel gezien.”

De gedachtenis verandert

Dat zijn prachtige woorden maar wie ze op zich in laat werken, herkent de armoede. Herinneringen vervagen namenlijk. Herinneringen worden opgevolgd door andere herinneringen. Nieuwe herinneringen worden gecreëerd. Dat zei premier Rutte gisteren ook: “Ook vandaag, op 4 mei, geven wij persoonlijke ervaringen en herinneringen door en creëren wij nieuwe.”

Soms worden ze valselijk toegevoegd. Denk hierbij aan het halfstok hangen van de Marokkaanse vlag in Utrecht. Er is geen enkele Marokkaanse soldaat die ooit voet op Nederlandse bodem heeft gezet. Er is er nooit één in Nederland gesneuveld. Een valse herinnering wordt gecreëerd. Waarom?

Wanneer je als politiek leider van 4 mei de dag maakt om herinneringen door te geven, biedt je de mogelijkheid om nieuwe waarheden te creëren die voldoen aan de door jou gewenste politieke werkelijkheid. En je misbruikt daarbij de herinneringen aan degenen die vielen in de strijd tegen een misdadige ideologie. Het nazisme met en in al zijn verschrikkingen.

Politieke invloed op 4 mei

Hoe mooi de toespraak van premier Rutte ook klonk, over de ruggen van alle doden werd politiek bedreven. Want als je die herinneringen combineert met vrijheid, zul je op z’n minst moeten definiëren wat die vrijheid precies betekent, wat die vrijheid echt inhoud, hoe die vrijheid door jou gestalte wordt gegeven, waarom die vrijheid het offer van zoveel levens waard is geweest en wat jij doet om die vrijheid te bewaken. Met de mond de doden eren, dat is niet zo moeilijk. Maar echt inhoudelijk ingaan op wat hen voor ogen stond, dat was een brug te ver. Want had hij dat gedaan, dan had hij moeten erkennen dat wij als Nederlands volk, als Nederlandse natie helemaal niet meer die vrijheid hebben die we hadden na het einde van de Duitse bezetting.

Onze vrijheid als zelfstandig Nederland is door politici als premier Rutte al lang ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de Europese eenheidsstaat. Europees recht prevaleert boven Nederlands recht. Eigen grenzen mogen we zelf niet meer bewaken. Kansloze gelukzoekers worden massaal Nederland binnengebracht. Zelf bepalen waar we het belastinggeld aan uitgeven? Brussel kijkt mee en moet goedkeuring verlenen. Kritisch zijn op het gedachtegoed van de Islam wordt niet getolereerd. Islamofobie is het nieuwe woord waarmee kritische geesten de mond wordt gesnoerd. Mensen die tekeningen maken van een profeet wordt provocatie verweten. En een aanslag op een bijeenkomst waar die cartoons werden geshowd, wordt met begrip tegemoet getreden vanwege die inmiddels vastgestelde provocatie.

Vrijheid in het geding

Door vervaagde herinneringen te vervangen door toegevoegde herinneringen wordt ook de herinnering aan echte vrijheid vervangen,vervangen door een surrogaat gevoel van vrijheid die ook nu  steeds meer wordt ingeperkt. Let even op de camera’s die overal hangen. Bijna elke beweging die je maakt, wordt vastgelegd en opgeslagen. Al je telefoon- en data verkeer wordt vastgelegd en bewaard. “In belang van onze veiligheid” klinkt het dan. Dus vrijheid inleveren ten behoeve van veiligheid. Maar als die veiligheid dan een keer wordt aangetast, in de vorm van bijvoorbeeld een inbraak, is er niemand die thuis geeft. De politie lost nog geen 25% van alle gepleegde misdrijven op. En als je je als burger dan zelf maar bewapent om het tuig van je lijf te houden, wordt je gestraft. Denk aan de lotgevallen van de juwelier uit Deurne.

Van het geld wat je verdiend mag jij zelf 35% houden. De overige 65% haalt bij de overheid naar zich toe. Er ontstaat in onze samenleving een steeds grotere groep die onder de armoede grens leeft. Maar als banken in de problemen komen, worden die gered met overheidssteun. Lees: met ons belastinggeld. In plaats van dat de overheid de aandeelhouders van die banken aanpakt. En in plaats van in de zorg te investeren, brengt het kabinet miljarden naar een corrupt regiem in Griekenland.

Spindokters bepalen het debat

Hebben we de vrijheid om daar wat tegen te doen? Nee, want de politici -die ons zouden moeten vertegenwoordigen in Den Haag- vergaderen over wat er in de media wordt gezegd en geschreven. In plaats van hun controlerende taak waar te maken, lopen ze slaafs achter de door spindokters slim ingestoken onderwerpen aan. Waarvan door diezelfde media verslag wordt gedaan, naar gelang de eigen kleuring. Je krijgt daardoor het idee dat men er toch wel toe doet, terwijl er in feite niets meer gebeurt dan als een gedresseerd dier door de voorgehouden hoepel springen. Vandaar ook de aanwezigheid van een Partij voor de Dieren in het parlement.

Was het wel echte vrijheid?

In de ogen van de NSB was Nederland na de meidagen in 1940 een bevrijd land. Immers, zolang je het de Duitsers niet lastig maakte viel de Duitser jou ook niet lastig. Je kon toch nog werken en geld verdienen? Op vakantie gaan? Een bioscoop bezoeken en een feestje geven? Dat was toch vrijheid? En uiteraard, vrijheid van meningsuiting werd gegarandeerd, zolang je de bezetter maar niet kwetste of beledigde. Deed je dat wel en ventileerde je een mening die haaks stond op de gedachtewereld van de Duitser, dan lokte je de moeilijkheden zelf uit, toch? Beter was het om de samenwerking te zoeken en zodoende de nieuwe tijd tegemoet te treden. Het was een vaststaand feit dat de Duitse hegemonie zou zegevieren. Dus aanpassen was het devies.

Er zijn parallellen te trekken tussen de vrijheid van vandaag en die in de mei dagen van 1940. We mogen geld verdienen, tenminste wat de overheid voor ons over laat. We mogen feestjes geven, tegenwoordig gelardeerd met een overdaad aan drugs en xtc-pillen. Vrije keus van TV zenders, maar wat er wordt uitgezonden moet wel passen binnen de linkse dogmatiek van de multiculturele samenleving. Geen TV-baas die daar geen rekening mee houdt.

Samenwerking in plaats van confrontatie

De Koran vergelijken met Mein Kamph mag niet. Hoewel in de Koran meer Jodenhaat wordt geventileerd dan in Mein Kampf. Overigens, het laatst genoemde boek mag in ons land niet worden verkocht. Het eerste kan wel vrijelijk op Koningsdag worden uitgedeeld en stond tot voor kort zelfs op de tafel van de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Verder is inmiddels de overgrote meerderheid van politiek Nederland er wel van overtuigd, de Islam zal de heersende ideologie worden in Europa. Vandaar dat onze politici de samenwerking zoeken in plaats van de confrontatie, worden de barbaarse slachtingen van ISIS afgedaan als afkeurenswaardige uitingen van een Islamitische terreurgroep, wordt de wortel van deze fanatici (de Koran) zorgvuldig uit het publieke debat geweerd en wordt in het parlement Geert Wilders (PVV) constant aangevallen op de manier waarop hij zijn boodschap brengt, dan dat men ingaat op de inhoud van de boodschap. Dat een kandidaat raadslid in Den Haag van de SP het jammer vind dat Geert Wilders niet vermoord is bij de aanslag in Texas is slechts een uitvloeisel van de gedachtegang van onze politici. Aanpassen is de boodschap en niet confronteren!

Mythen regeren

De overgrote meerderheid die op 4 mei de slachtoffers van de 2e WO herdacht en die koppelde aan hun vrijheid van vandaag, beseft niet wat ze inmiddels zijn kwijtgeraakt. Het door de politiek bewust gesloopte (geschiedenis) onderwijs is daar debet aan. Waar kennis ontbreekt gaan de mythen regeren.

Na de mei dagen van 1940 ontstond het actieve verzet. Eerst nog als los zand. Later door diepe overtuiging met elkaar verbonden. Wordt 2015 het jaar waarin opnieuw het verzet ontstaat? Of blijven we alleen maar schrijven en onze mening ventileren?

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

21 Reacties

 1. Zaterdag 9 mei, herdenking overwinning op de nazilegers 70 jaar geleden. Kostte de Russen, die essentieel zijn geweest voor die overwinning en ook bijvoorbeeld Auschwitz bevrijdden, ruim tien miljoen soldaten (20x zoveel als de VS verloor). Nagenoeg de hele wereld stuurt er iemand heen. China is er, India is er. Maar niet de VS, Canada en de EU, noch de eurofiele nazis uit Oekraïne (uiteraard). Deze afwezigen zijn dezelfden die begin dit jaar tégen de (symbolische) VN-resolutie stemden die “verheerlijking van het nazisme” afwees. Het Ruttekabinet is dus niet echt tegen nazisme en fascisme, en ook al niet tegen islamisering, en vindt genocide een politiek beladen woord als dat zo uitkomt. Rutte gaat niet, Willem IV ook niet. Lafheid, gebrek aan manieren, en hypocrisie. Zo diep zijn we al gezonken na zeventig jaar.

 2. Volkssoevereiniteit.
  Vrijheid betekent dat je je land zo mag inrichten zoals je dat wil. Dat kan dus ook betekenen: zonder Islam. Dat betekent weliswaar onvrijheid voor jihadisten, maar het gaat om de EIGEN vrijheid, niet die van anderen.
  Dat is de fout in de redenering van velen, dat Wilders, door mensen uit te sluiten, tegen zijn eigen principes van Vrijheid ingaat.

 3. Wijze van Zion

  7 mei 2015 op 08:44

  De marokkaanse vlag halfstok ?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Marocchinate

 4. Tegenwoordig zijn we allemaal vogelvrij verklaard. Het is zaak dat iedereen zich bewust wordt van het aandeel dat hij/zij zelf heeft in het herwerven van echte vrijheid.
  De straat op, daar geloof ik niet zo in. Het wekt meestal juist weerstand op.
  Wat wel zou kunnen werken is massaal stil verzet, vanuit je eigen plek, in de vorm van individuele daden. Of mss juist on-daden. Een paar tips:
  Ga niet op vakantie over de grens,…. ons land is mooi genoeg!
  Eet knolraap en lof, schorseneren en prei,…lekker en gezond!
  Betaal geen belasting voor iets waar je niet achter staat,…. ga in conclaaf met de belastingdienst!
  Zonder de nieuwste pheun gaat het ook!
  Zorg zelf voor je kind, … het heeft je nodig!
  Etc. etc.
  Jacht op geld, dus macht, is mi de grootste bedreiging voor de vrijheid.
  Het volgende sprookje vind ik in dit kader heel treffend. Alleen het einde, dat hoeft niet te kloppen…
  http://www.beleven.org/verhaal/de_rijke_bramenplukker

 5. J. C. Th. Köhler

  6 mei 2015 op 23:20

  Jurrien H. Boiten:

  “Wordt 2015 het jaar waarin opnieuw het verzet ontstaat? Of blijven we alleen maar schrijven en onze mening ventileren?”

  Een zeer obligate en vrijblijvende opmerking. Twee weken geleden heb ik de vraag gesteld aan Joost Niemöller en er geen antwoord op gekregen. Nu stel ik hem aan jou, Jurrien.

  Wat kunnen we DOEN? Ik heb, jaren geleden, al in de Elsevier.nl tijd, een paar keer geprobeerd om een of andere demonstratie te organiseren. Een handvol reacties. Als er ergens iets georganiseerd wordt ben ik van de partij.

  Als je alleen de vraag stelt of we alleen maar blijven schrijven en onze mening ventileren, kan ik je hier en nu het antwoord al geven. Ja, we blijven heel comfortabel in onze stoel zitten, typen een stukje en gaan daarna naar Pauw of GTST kijken. In verzet komen vereist enige activiteit en daar zijn we tegenwoordig niet meer toe bereid.

  Organiseer iets! Ik doe mee!

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  • Demonstraties, tegen de draad in, geven als enigste zekerheid armoede direct of op termijn. Als student kan je een verwachte loopbaan schudden. Hogerop de leeftijd ladder is werkloos een zekerheid. Met de draad mee demonstreren is andere koek. Je moet wel een Spekman neus mee hebben maar kostje is gekocht. Dit proces veroorzaakt dat politieke neuzen allemaal in dezelfde richting staan. Met uitzondering van de PVV. Dit proces heeft beeldspraak nodig. Vergelijk het met de Titanic, los van de kant, en op weg van A naar B. Als opvarende ligt dan je toekomst vast.

 6. frederik j

  6 mei 2015 op 23:01

  Onze bestuurders zowel in Nederland als in Europa gebruiken de islam als disciplinerende vervanging van het christendom, dat niet meer bruikbaar is voor dit doel. De import van andere culturen helpt bij het verdelen en heersen. Hypotheekschulden maken mensen lethargisch en controle via gekoppelde computerbestanden geven overheden alle benodigde informatie. Ziedaar de “vrije” samenleving.

 7. dhimmiesnuffelaar

  6 mei 2015 op 20:38

  Wat nu plaats vindt, is volgens de Engelse hoogleraar Psychologie Kevin B. Macdonald het gevecht, de oorlog om de cortex van de mens, het infocentrum in de hersenen, die gewonnen is door links en wel,ook volgens hem, 24/7 en 365 dagen per jaar. Het hele optreden van de verachtelijke ‘politieke elite’ en zeker Rutte, maakt daar deel van uit. De man, nou ja, noemt de strijd tegen het anti- semitisme in zijn ongemeend en hoogdravend gewauwel. Op dat zelfde moment helpt ‘onze’ marine in de MZ mee, om anti-semitische moslims uit het water te vissen en mede hier te brengen, alwaar straks hun geloof of ideologie weer zal helpen onze vrijheid te verstikken. Ik ben voorbij het idee, dat je dit gevecht zonder geweld kunt aangaan. Echter we moeten constateren, dat de cortex zo kapot is gebeukt 24/7, dat de huidige in en in trieste verkiezingsuitslagen hiervan het gevolg zijn.
  Indoctrinatie vernietigt onze vrijheid en maakt een deel van de bevolking tot zombies. Uitstekend artikel…

 8. Mooi geschreven Jurrien ,maar we hebben al geen vrijheid meer daar hebben we al heel wat van ingeleverd.
  Ieder jaar is er gekrakeel om zwarte piet om de kerstdagen nu weer om een dag in te leveren voor het suikerfeest .Deze regering ligt eerdaags zelf vijf maal met hun kont omhoog

 9. Quote: Of blijven we alleen maar schrijven en onze mening ventileren? Einde quote. De vraag stellen is hem beantwoorden. Slechts een (bezeten) enkeling zal trachten iets te veranderen maar die enkeling vraagt dan om een enkeltje hiernamaals. Net zo zinloos als t.t.v. WO2 als we de gevolgen bezien. Slechts de slimme meelopers werden later in meerderheid beloond.

 10. .
  Ik lees, herlees, en vervloek mijn simpele geest
  die al die kennis nauwelijks kan bevatten
  haar wijsheid wordt bepaald door wat ooit tastbaar is geweest
  en wat zij als rechtvaardig in kan schatten…
  mijn wijsheid wordt begrensd door wat MIJN kennis biedt
  en die fluistert mij steeds in : de ontwikkelingen kloppen niet !

 11. Er was rond Mei 1940 geen verzetsstrijder te bekennen in Nederland. Dienstplichtigen wel. Een uitvinding waar nooit patent op aangevraagd was. Nederland, die tijd, zat economisch in een crises. Zonder uitzicht. Wat kwam door een laf zootje op weg naar de overkant. Achterblijvende kregen werk en inkomen.
  Een luxe eerste klas voor armoede. Hèt zootje kwam terug en begon met iets wat tot vandaag lintjes uitdeel. Met uw vrijheid heeft dat niets te maken. Hun wel. Dat heet herdenken.

  • Op 15 mei 1940 verscheen het “geuzenbericht” van van Bernhard IJzerdraad. Dit wordt algemeen erkend als de eerste geregistreerde verzetsdaad

   • De communistische Waarheid verschijnt voor het eerst op 23 november 1940.
    Er is nu eenmaal tijd nodig om een ondergrondse organisatie op te bouwen.
    Toch slagen ze erin om reeds in februari 1941 de grote staking te organiseren tegen de deportatie van joden.

 12. Men wil ons doen geloven dat de verzetstrijders uit de 2e wereldoorlog die streden tegen de teutonen van het 3e rijk, dit deden om de allochtonen van de 3e wereld te beschermen en op te nemen.
  Het nazisme als totalitair onderdrukkings regime verdwijnt zo achter de horizon, en wordt de massale import van de nieuwe nazis van de nazislam verborgen.

 13. Men wil ons doen geloven dat de verzetstrijders uit de 2e wereldoorlog die streden tegen de teutonen van het 3e rijk, dit deden om de allochtonen van de 3e wereld te beschermen en op te nemen.

 14. Leo KarelJan

  6 mei 2015 op 15:55

  Ik heb mij weer enorm geërgerd aan de politiek correcte prietpraat van de regentenkliek op 4 en 5 mei.
  Welke vrijheid hebben wij nog?
  Macht is overgedragen aan de EUSSR, de overheid bemoeit zich overal mee en heft torenhoge belastingen en lasten. Zelf over je inkomen beslissen bestaat niet meer. Bezit is vogelvrij. Massale import van achterlijkheid, haat en armoede, die NL structureel verandert.
  Uitgeperst worden voor zinloze molentjes en andere milieuwaanzin. En een politiek correcte DICTATUUR die ONGEHOORD is. Zelfcensuur is voor de meeste mensen gewoon gedrag geworden.
  Media, regentenkliek en onderwijs indoctrineren dagelijks “de prachtige waarden van onze fijne multikul samenleving”. Met leugens en ontkenning van feiten.
  Wilders moet weer naar de rechter: dat komt door jouw gore “vrijheid” Rutte!

 15. G.Deckzeijl

  6 mei 2015 op 15:31

  Tapijtvreters vragen zich af wat vrijheid is, zeiken over kwetsen en stigmatisering en
  ventileren en passant ook nog een paar dreigementen.
  Zie o.a. link naar thepostonline op deze pagina:
  http://fubar.mobi/2015/05/06/shocker-texas-jihadis-trained-at-muslim-brotherhoods-islamic-community-center-of-phoenix/comment-page-1/#comment-13909

 16. het zal mij benieuwen hoeveel zogenaamde “verzetsstrijders” er op de proppen komen NADAT er hier een burgeroorlog heeft gewoed ?
  .
  voor de rest een prima artikel !

 17. Wat een schitterend betoog. Hulde.

  Ik heb hoop, we hebben nog niet al onze vrijheid te grabbel hebben gegooid. Maar het gaat wel schandalig hard de laatste tijd met onze Gutmensch-EUlite, met aanhoudende import van aanhangers van joden hatende, fascistische ideologieën en een schandalig spinnende MSM.

  De geschiedvervalsing met de Marokkaanse vlag vind ik tekenend en symbolisch.
  Een Nederlandse vlag. Een Canadese vlag, ja wel. Britse, prima. Eentje van de VS misschien. Een Poolse, zeker. Laten we in eerste plaats de Nederlanders herdenken die gesneuveld zijn door oorlogsgeweld of die hun leven hebben gegeven om het Nederlandse volk in vrijheid te laten leven. Het heet “nationale dodenherdenking” toch? Elders in Europa zijn er allicht plekken waar Noord-Afrikaanse vlaggen mogen wapperen voor soldaten uit de Maghreb, maar laten we wel de verhoudingen respecteren. Indiase, Australische en Nieuw Zeelandse vlaggen verwacht ik dan net zo goed.

 18. Zeer goed betoog!
  Rutte & co. moeten eens om zich heen kijken om te beseffen dat er bar weinig vrijheid is. Kijk ook eens over de grenzen waar NL actief meedoet danwel politieke steun verleend aan “vechten voor vrijheid, democratie en mensenrechten” in bijv. Afghanistan, Iraq, Lybie, Syrie en Oekraine. Hoeveel slachtoffers zijn daar reeds gevallen? En met welk recht? Voor hun vrijheid? Laat me niet lachen.
  Soevereiniteit uit handen geven aan een stelletje ongekozen EU oligarchen, daar is onze regering erg sterk in. Dit alles in het belang van onze vrijheid, uiteraard.