Kwam de immigratie van links?

Door Joost Niemöller

 

In 2009 werd een belangrijk Amerikaans boek in het Nederland vertaald over de immigratie in Europa. Er was opmerkelijk veel aandacht voor in de Nederlandse pers. De auteur was Christopher Caldwell, een vooraanstaande MSM journalist, die toch kritisch schrijft over de effecten van immigratie. En tegenwoordig, zo zie ik, over de invloed van de islam op Frankrijk. Dat boek over de invloed van de islam heb ik niet gelezen.

Het eerdere boek van Caldwell, dat ik wel las, had een beetje vreemde titel: ‘Reflections on the Revolution in Europe.’ Veel interessanter vond ik de ondertitel van het boek: Can Europe be the same with different people in it?

Die ondertitel werd in de Nederlandse vertaling veranderd in: ‘Hoe de islam ons voorgoed veranderde.’ Dat is op zich wel meer accuraat, gezien de inhoud. Want helaas gaat het boek niet of nauwelijks over juist die Engelse ondertitel, die hint op het mijns inziens werkelijke probleem: De enorme verschillen in etnische samenstelling tussen de oorspronkelijke Europese bevolking en de immigranten.

Bij de presentatie van de Nederlandse vertaling in het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed, sprak ik informeel met Caldwell. We hadden het toen ook over het verschil van het effect van de immigratie in de VS en in Europa. Caldwell benadrukte dat voor de islam het probleem was voor Europa. Een probleem dat in de VS niet of nauwelijks bestaat, want daar zijn de immigranten vooral latino’s. Natuurlijk, er was ook het verschil tussen de katholieke cultuur van de latino’s en de protestantse, deels Joodse, cultuur van de eerste Amerikaanse migratiegolven uit Europa, maar dat achtte hij toch van minder belang. Hoewel, dat moest gezegd, hij bijzonder open stond voor het ‘etnische argument.’ Maar zijn conclusie was toch: Jullie, in Europa, hebben door de islam een veel groter probleem dan wij, in de VS.  Ik wierp nog eens tegen dat het werkelijke migratieprobleem in Europa nog staat te beginnen, en dat is de immigratie uit donker Afrika. Ik meen me te herinneren dat ook Caldwell dat wel inzag, toen in dat gesprek. We moesten er nog maar eens over praten vond hij, maar daar kwam het helaas niet meer van.

Een andere belangrijke vraag is natuurlijk of de immigratie bewust door politici tot stand is gebracht, uit electoraal gewin. Of omwille andere redenen.

In 2009 was er een schandaal, toen uit een gelekte notitie bleek dat de Engelse Labour Party de immigratie bewust tot stand liet komen. In 2005 verscheen van Bat Ye ‘or het beroemde boek Eurabia, waarin zij met documenten aantoonde dat er door Europese politici na de oliecrisis een ‘olie voor moslimmigranten’ beleid op gang was gebracht. Links of rechts speelt niet zo’n grote rol bij Bat Ye ‘or, de Europese invloed van de politiek wel.

Nu gaat er een boek verschijnen van de Amerikaanse bestseller auteur Ann Coulter. Ze schreef er alvast een blogje over, waarin ze zegt dat ze in dit boek met heel veel nieuwe informatie gaat komen. Onder andere dat de immigratie vanuit arme landen naar de VS tot stand is gekomen door de Democraten, omwille van politiek gewin.

— Teddy Kennedy’s 1965 Immigration Act was expressly designed to change the demographics of our country to be poorer and more inclined to vote Democratic.

— It worked! Post-1970 immigrants vote 8-2 for the Democrats.

— Citing this dramatic shift in the Democratic Party’s fortunes, Democratic consultant Patrick Reddy called the 1965 Immigration Act “the Kennedy family’s greatest gift to the Democratic Party.”

We zullen zien in hoeverre haar stelling onderbouwd wordt. Mijn probleem ermee is vooral dat juist het grootkapitaal voordeel had bij de import van goedkope arbeidskrachten. Voor Nederland was dat aantoonbaar het geval, en het lijkt me stug dat dit niet speelde in de VS. Dan hebben we het dus over ‘rechts.’ ‘Links’ was in Nederland aanvankelijk tegen immigratie, omdat de lonen van de arbeiders erop achteruit gingen. Nu hebben klassiek links en rechts elkaar gevonden in de constructie van de EU bureaucratie, een zo op het oog niet meer klassiek links of rechts gemotiveerde machine.

Deze machine houdt zich alleen nog bezig met het management van de immigratie, die aanvankelijk op gang werd gebracht en inmiddels een momentum van zichzelf heeft gekregen. Juist het op afstand brengen van de besluitcapaciteit heeft de democratische besluitvorming over immigratie tot staan gebracht. Dat is het werkelijke probleem waar we nu mee te maken hebben. Niet of die nu van rechts of van links kwam.

Dat is dus het gelijk van Bat Ye ‘or, die dan ook zeer EU-kritisch is.

En het werkelijke probleem is ook niet, zoals Ann Coulter stelt, dat het om arme mensen gaat. Maar dat het gaat om mensen die goeddeels arm zullen blijven, gezien hun etnische bepaaldheid. Om nog maar eens terug te komen op die ondertitel van Caldwell: Met andere mensen erin is Europa niet meer hetzelfde.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

70 Reacties

 1. De USA is een multiculturele ramp, net als de EU. Wat bij deze symmetrie opvalt is de schaal; een giga-overheid.
  Weg met de EU.

  • Zojuist een documentaire over de Clinton-dynastie bekeken. Op een gegeven moment barst Hillary in tranen uit omdat ze door Obama is verslagen. Toen dacht ik: Dat had je eerde moeten bedenken, en je had een maximum gezinsgrootte voor zwarten moeten propageren! Zo gaat dit nu eenmaal in een maatschappij waar iedereen mag fokken zoveel hij wil. Ook wij zullen eraan kapotgaan.

 2. @ sprx 30 mei 2015 om 12:34
  .
  Als de toename van “laaggeletterden” (vast een EUfemisme voor analfabeten) deels veroorzaakt wordt door de vergrijzing, dan komt het omdat de merendeels geïmporteerde analfabeten ook “vergrijzen”. Als men “de problemen van laaggeletterdheid” wil aanpakken moet men beginnen aan de grens en dan via de madrassa’s en dergelijk naar de apartheidswijken. De eenvoudigste methode echter is om zelfwerkzaamheid aan te moedigen. Dit kan door behoeftigen een Nederlands tekstje te laten voorlezen en uitlegggen. Lukt het niet, dan alle uitkeringen, toelagen, bijdtanden, subsidies enzovoorts stopzetten.
  Overigens denk ik dat de samenleving niet van “een goed en hooggeschoolde bevolking” gaat naar “een bevolking die voor een groot deel laag opgeleid zal zijn”, maar van een gemiddeld- en langgeschoolde (lang-geconditioneerde) bevolking naar een bevolking die in het gunstigste geval alleen maar arabisch kan lezen.

  • @ delecluze
   Lijkt me een interessant idee (stukje tekst lezen en uitleggen) maar mag dit dan ook voor autochtone nederlanders gelden? En mogen we dit ook invoeren bij het stemmen? Niet kunnen lezen/begrijpen dan geen (stem) recht! Of misschien nog beter, laat iedereen motiveren waarom hij/zij wil stemnen op een bepaalde partij en een test afleggen in hoeverre men bekent is met de stanpunten uit het (verkiezings) programma. Lijkt je dat wat?

   • Natuurlijk moet dit niet voor echte Nederlanders gelden. Het gelijkheidsprincipe maakt meer kapot dan je lief is!

    • & koos
     Maar dan blijven we toch met dat achterlijke zooitje zitten? Kleur/afkomst maakt mij geen reedt uit, (on)vermogen daarentegen………

 3. Dat argument over de vergrijzing als bron van analfabetisme is natuurlijk politiek correcte apenkool, dat er met de haren bijgesleept wordt om vervolgens te kunnen constateren dat er een probleempje is met de nieuwe import.
  Zoals ook bij de boek presentatie van Martin werd geconstateerd .
  Het is niet zo dat wanneer je ouder wordt, je het lezen verleert.
  Bovendien is 1 van de redenen van de vooruitgang in het westen de uitvinding van de bril, waardoor de productiviteit en ervaring van de oudere mens niet verloren gaat.
  Ook bij de gezondheidszorg kosten stijging wordt steevast naar vergrijzing gewezen, terwijl we nog nooit zo gezond ouder zijn geworden.
  Verzwegen worden de kosten van de inteelt ziektes en andere ellende met 3e wereld bewoners.

  • @ sprx
   Heeft u de onderbouwing van dat analfabetisme onder ouderen? zo ja, graag linkje……..ik ben wel benieuwd

   • Ik ken geen analfabete ouderen, jij wel?
    In het mij aanpalende bejaardenhuis vol met ex SDAP’ers, een van de grootste in NL, zijn ook geen analfabeten, of het zou een van de schoonmaaksters met kopvod moeten zijn.

    • Oh jammer, ik dacht iets van feitelijke onderbouwing, bleek het toch weer een mening

 4. sprx 30 mei 2015 om 14:47 “Dat argument over de vergrijzing als bron van analfabetisme is natuurlijk politiek correcte apenkool”.
  .
  Precies. Dat is het.

 5. Door de veranderde samenstelling van de bevolking treedt ook verdomming op, we gaan van een goed en hooggeschoolde bevolking naar een bevolking die voor een groot deel laag opgeleidzal zijn.
  Consequentie van dit is een verarming van het land als geheel.
  Willen we dat?
  Neen.
  Zie ook dit bericht:

  Steeds meer mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen en schrijven. In totaal telt ons land 1,3 miljoen laaggeletterden (tussen de 15 en 65 jaar), grofweg 10 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn er zo’n 200.000 meer vergeleken met vijf jaar geleden. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer hoe de problemen van laaggeletterdheid kunnen worden aangepakt.

  De toename wordt voor een deel veroorzaakt door de vergrijzing. Ouderen doen vaak weinig om hun taalvaardigheden bij te houden, waardoor ze het steeds meer verleren. Een andere oorzaak is dat een grote groep zwakke (allochtone) leerlingen op school nog altijd slecht scoort op taalgebied. Dat wordt vaak op zijn beurt weer…

 6. Ik heb een beetje hoop gevestigd op betere betrekkingen met Iran. Dat zal onze afhankelijkheid van Saudi-Arabie verminderen, de betrekkingen met Rusland verbeteren, en “mogen” we Assad eindelijk helpen. Gesubsidieerde Shiitische doodseskaders kunnen de Soennieten hier eventueel wegjagen.

 7. Donkerbruin vermoeden. Een artikel dood praten door oeverloos gezwam. Gebeurd vaak op onwelgevallige succesvolle sites met een niet passende mening.

 8. Een interessante vraag lijkt mij–gezien het gekonkel van oranjeboven met internationalisten waaruit de EU en de euro is voortgevloeid–waarom eerst Nederland vol werd bevonden en arbeiders/boeren maar moesten emigreren, maar een decennium later hun plaats al werd ingenomen door contractarbeiders uit de meest primitieve gebieden in wezensvreemde islamitische landen. De overheid [met name CDA (KVP, ARP) en PvdA] bleef dit zelfs volhouden toen de werkgevers lieten weten dat er geen behoefte meer was. Het sloot een ILO verdrag af dat de rechten van gastarbeiders gelijk stelde met binnenlandse arbeiders, en stond gezinshereniging toeals men één jaar in Nederland had gewerkt, ook als ze werkloos waren, incl. WW, kinderbijlslag e.d. Dit allemaal rond ’70. Hier komt bij dat Marxisten er een nieuw proletariaat in zagen, als vervanging van de niet revolutionaire, steeds welvarender wordende arbeiders, het klootjesvolk. Kortom: ook in NL is de massaimmigratie is moedwillig geweest.

 9. Met het importeren van laag opgeleide immigranten organiseert importeert links de concurrentie op de arbeids- en woningmarkt voor z’n eigen autochtone achterban. Voor iedere immigrant die links door dit beleid recruteert lopen op den duur vier of vijf autochtone stemmers weg bij ze. Een zelfmoordstrategie derhalve. Ik denk eerder dat de bedoeling van de multikul het afbreken van een sterke nationale identiteit is.

  • Ja, als je het beleid van de PvdA puur op landelijk c.q. regionaal niveau bekijkt, dan kan dat wel kloppen. Edoch de PvdA is slechts een verdord zijtakje aan een globale machtsstructuurboom, waarvan de wortels in Riaad, Mekka en Medina staan. Bekijk de boomstam onder de PvdA en dan zie je hoe hun politieke beleid in elkaar steekt.

 10. dawg, precies ! eendracht maakt macht, en macht aan het volk is verlies voor de politiek ( lees industrie ). …dus dat bestrijd de politiek.
  nu zijn we al zo ver dat we vreemden in eigen land aan het worden zijn,
  murw, apathisch, want we kunnen er toch niets tegen doen is de denkwijze.
  .
  DIT is precies wat den haag/brussel wil, verdeel en heers !
  .
  geef het volk brood en spelen en boer zoekt vrouw, en 95% vindt het allemaal best.
  .
  .
  en dan te bedenken dat het maar een clubje van ongeveer 1000 man is die nederland regeert (lees dicteert) ?
  .
  wanneer pakken we massaal de hooivork op ?

 11. Nee, naar mijn idee zijn de motieven voornamelijk politiek. Linkse stemmers immigreren, olie veiligstellen en natuulijk de oorspronkelijke bevolking verdunnen om de natiestaat af te breken.

  • Natiestaten afbreken. Waarom doen “ze” (politici, machthebbers) dat dan niet in het Hasjemitische Koninkrijk Jordanie, Al-Saud Arabia, de VA Emiraten? Of doen ze dat juist wel door bijvoorbeeld Daesh (in het westen bekend onder de namen Isil, IS en Isis) te ondersteunen? En als ze dat dan doen, waarom verbieden ze dan niet de FIFA, het nationalistisch georienteerd globaal voetbalverbond, dat zuiver gericht is op het tegen elkaar opzetten van diverse naties? Morgen verkiezen ze (hoogstwaarschijnlijk) Blatter weer tot opperhoofd in het enige openbare globaal-democratische proces ter wereld, de enige man op deze planeet die elke despoot, demagoog, machtnemer, president, koning, machthebber en dictator de hand schudt. Waarom kan dat dan wel, als ze zo’n hardgrondige hekel hebben aan natiestaten?

   • In de vorige eeuw zijn er twee hele grote oorlogen geweest. Een derde moet voorkomen worden. Blijkbaar heeft de politieke elite besloten dat politieke schaalvergroting noodzakelijk is om dat te bewerkstelligen. Ik denk dat ze een vergissing begaan en dat niet de natie maar de staat afgebroken moet worden. Nu wordt enkel het probleem van de natiestaat uitvergroot naar de continentstaat en staan niet langer Duitsland en Frankrijk tegenover elkaar, maar de EU en Rusland. Is het er beter op geworden?

    • Nee, maar dat is wel de bedoeling.

     ‘De beste manier om een vloot te verslaan is zorgen dat ie niet gebouwd wordt.’

     https://www.youtube.com/watch?v=oaL5wCY99l8

 12. Waarom ben ji van mening dat een Derde Wereldoorlog voorkomen moet worden? Ben jij geschiedkundig zo slecht onderwezen, dat de islam al meer dan 1400 jaar ononderbroken oorlog voert tegen de niet-islamieten?
  Wat nou tweede wereldoorlog vanaf 1940, terwijl de eerste in het jaar 632 begonnen is en tot op heden voortduurt?
  Weet jij niet, dat “vrede” in islamtisch spraakgebruik niets meer of minder betekent dan wapenstilstand tot de achterban weer vol uitgerust is om de volgende oorlog succesvol in te zetten? Zo naief ben je toch niet? Of speel je dat dhimmie-spelletje van jou slechts voor lijfsbehoud?

 13. Als er één propagandakanaal voor een internationale multikul zonder grenzen is, dan is het wel voetbal.

 14. Ik heb voor nogal wat grote multinationals gewerkt en dat zijn over het algemeen multiculturele bolwerken. Maar de mensen die er werken zijn allemaal redelijk intelligent en goed opgeleid. Niemand verdiend er het minimumloon. Waar de winst voor goedkope arbeid hier in Nederland zou moeten zitten is mij een raadsel. Productielijnen staan in China of in een ander lagelonenland.

  Nu lees ik ook wel stukken over Afrikaanse landarbeiders die in Spanje of Italie voor een habbekrats de groentes uit de grond trekken. En over Oosteuropese bouwvakkers die middels freelance constructies onder de marktprijs en het minmumloon werken. Maar dat zijn toch geen doorslaande aantallen om van een complot te kunnen spreken. Bovendien gaat dat meer over lokale bedrijven en niet over multinationals die invloed kunnen uitoefenen op de Europese politiek.

  • Om van een ontwikkelingsland een eerstewereldland te maken, is er heel veel verlies nodig. Kijk naar zuid-Amerika. Het komt de oost-aziaten ook niet aanwaaien om in een decennium van een ruraal-agragisch gebied een industrieel gesmeerd lopende aangenaam gemeenschap te maken. Ze proberen het wel! Voordeel is dat ze vanuit een boekje niet vies zijn van een zwijn op de bbq en daar bij een ingebonden gedestilleerd gerstensapje te drinken, in tegenstelling tot de midden-oosterse planeetgenoten. Dan hebben we het nog net eens gehad over de noord-aziaten c.q. oost-europeanen (i.e. kortweg Russen, indien je het niet begrepen had), die het intern-nationaal beter doen dan alle westerlingen die zich in de afgelopen eeuw afhankelijk maakten van zandgronden onder het tweestromenland bij elkaar. Kan je het nog volgen? Of heb je meer uitleg nodig?

 15. Van links of van rechts, het is jammer dat ie is gekomen. Als je dan leest dat er zo’n import activist uit Irak hier kan roepen wat ie wil. Tegen Zwarte Piet, tegen het koningshuis, tegen Israel, tegen alles eigenlijk. Volgens mij mist ie Irak heel erg.

 16. D. G. Neree

  28 mei 2015 op 18:48

  Geachte Emptyk en vrienden, dit artikel gaat over immigratie en wie daarvoor verantwoordelijk was en niet over brandstoffen. Misschien zouden jullie eens on topic kunnen blijven in plaats van ieder artikel tot een persoonlijk onderonsje te maken en het onderwerp te laten doodbloeden.

  • Je verzuimt inhoudelijk te reageren, derhalve voegt jouw repliek niets toe aan deze discussie. Daarbij is Joost mans genoeg om te bepalen welke reacties gepubliceerd worden en welke niet, daar heeft hij jou niet voor nodig. Je bent helaas niet bekend met het fenomeen dat discussies zich gaandeweg ontwikkelen. Het je misschien iets zinvols te melden betreffende dit topic?

   • @ alpi
    ssshhttt….gewoon niet reageren is het beste.
    musschien is D. G. Neree wel een “trol” of is hij/zij aan het D.G.Nereren 🙂

    • Degeneree kan plempen wat die wil, want ik ben ten allen tijde voor vrijheid van menigsuiting, ook als ik het middels onderbouwde vaststaande feiten niet eens ben met hullie drammerige loos ononderbouwd geblaat. Intussen stoort het me&we dat het uitermate irrtante ventje (Bellingcat-apologeet en Eliot Higgins-apostel) Marcel van den Berg zijn quatsels hier niet meer uitbraken mag, want dat speelt de MSM nog meer in de kaart hunner belangen omtrent het onder het tapijt & straatjeschoonvegen. Dat moeten we met z’n allen niet willen. Blaatvrijheid voor elk dier, ook als het mensen betreft!

 17. Leo KarelJan

  28 mei 2015 op 17:08

  De immigratie kwam van links. De eerste golf gastarbeiders was bedoeld als tijdelijk. Het probleem begon pas toen ze mochten blijven en de gezinshereniging van start ging. Dat was zeker niet in het belang van de bedrijven, want deze hadden al na 10 jaar geen voldoende werk meer.
  De politiek heeft dit alles mogelijk gemaakt. En de doelbewuste import door Labour en Democraten laat zien dat het van links komt. En de PVDA is echt niet anders dan Labour.

  • @Leo KarelJan. Al dat geleuter over rechts of links. Het CDA was rechts en is nu midden-links. Ook het CDA heeft aan de basis gestaan. Het maakt niet uit welke partij in de Kamer(s) zat. De basis is gelegd in 1985 bij de wijziging van onze Grondwet. Toen hebben we ons over gegeven aan een grotere entiteit die onafzienbaar op afstand regeert met instemming van de banenmachines in alle landen. Als je maar genoeg bomen neerzet heb je een bos waardoor je de bomen niet meer ziet. dat is waar het op dit moment om draait. Een grote show zonder inhoud. Dit valt niet te stoppen met verkiezingen of andere flauwekul. Enkel keiharde middelen zijn aan de orde want de frase van Adje is geheel juist: maar het volk is verzadigd, volgevreten en leeghoofdig. Wanneer het volk zijn menners herkende, ontmaskerde en verwierp zou een oplossing aan de horizon verschijnen

 18. Oplossing voor het immigratie probleem is duidelijk maken dat men niet welkom is in de EU. Dan wordt de gok te groot om in een levensgevaarlijk lullig bootje voor een paar duizend dollar te oversteek te wagen.
  Grenzen moeten dicht, beter gecontroleerd worden en terugsturen.
  Orde op zaken stellen in Lybie en het midden oosten, zonder bommen en granaten, dit keer.
  Dat gaat dus niet lukken, omdat onze regeringen in Brussel en den Haag, ja ja we hebben 2 bazen met 1 pet, dit niet willen.
  p.s.
  Zojuist op de Russische tv kanaal 1 gezien dat er voorstellen zijn vanuit Finland en Estland om Afrikaanse immigranten te steriliseren. Het moet toch niet gekker worden. Voorkomen lijkt me een beter plan. Dat deze immigatie golf naar de EU ernstige gevolgen gaat hebben is nu wel duidelijk lijkt me.

  • @Cale
   ”Zojuist op de Russische tv kanaal 1 gezien dat er voorstellen zijn vanuit Finland en Estland om Afrikaanse immigranten te steriliseren. Het moet toch niet gekker worden. ”
   Of dit zo gek is valt te betwisten. Door een dergelijke maatregel te implementeren, is het mogelijk om de ware beweegredenen van immigratie te peilen. Voor een politieke vluchteling is de keuze (dood of sterilisatie (die voor mannen overigens reversibel is) ) snel gemaakt, lijkt mij.

 19. Het duidelijk maken dat die mensen uit-den-verre-hier niet welkom zijn is slechts een magere konstatering zonder oplossings-idee. Daarmoet wel iets tegenover staan: Waar zijn zij dan wel welkom? Zoals ik in deze thread al eerder heb geopperd, vind ik dat zij ofwel terug naar het islamitische midden oosten moeten danwel dat er een nieuwe europese koloniale zandbak-aan-de-kust in Afrika moet worden verheroverd, om daar onze nieuwe paspoortgenoten een gerede menswaardige kans te bieden aan de verworven europese-welstand-standaard deel te kunnen nemen. Te beginnen met een investeringsplan van aanpak om van Afkrikaanse dorre woestijnen aan de zeekust prachtige hangende tuinen van Babylon en staande tuinen van Eden te gaan maken. Hoe? Gewoon je eigen hersens gebruiken en de daaraan ontsproten ideeen toepassen!

  • een nieuwe kolonie opzetten (heroveren) gaat denk ik niet lukken. ik geloof wel dat (flink) investeren waarna opvang in de regio kan plaatsvinden echt iets is waar we over moeten nadenken/praten/uitvoeren. alle migranten die hier illegaal verblijven kan je dan daar naar toe brengen……..of dat een einde maakt aan die enorme toestroom? ik betwijfel het.
   en of de schuld nu bij links of rechts ligt interesseert mij echt niet, de oplossing is evenmin links of rechts, hoewel ik denk dat de uitvoering onder een rechts bestuur daadkrachtiger zal zijn.

 20. Fossiele brandstoffen. Dit zorgde volgens Bat Ye ‘or via deals met Saoedie Arabie voor de immigratie. Dit vind ik echter achterhaald, er spelen grotere belangen dan getouwtrek over fossiele brandstoffen en zeker omtrent goedkope arbeidskrachten. Er is een ander groter belang wat de elite in dit Europa willen aanrichten n.l.: Het transformeren van Europa, welke ten koste van de traditionele Westerse normen en waarden van openheid, recht van een ieder, secularisatie, vrijheid, en belangrijk: vrijheid van godsdienst en meningsuiting, mensenrechten, en de scheiding van kerk en staat dan wel godsdienst en politiek. Hiervoor komt in de plaats: armoede, chaos, vrijheidsberoving, verandering van normering en heel belangrijk, uw mening doet er niet meer toe. Vanuit de chaos wordt de oplossing voor u geboden in de vorm van een politiestaat en zult u beroofd worden van uw identiteit. Daar waar de identiteit van een volk verdwenen is, ligt zij op haar rug. Klaar om verkracht te worden .

  • @ adje
   tja wanneer je het zo bekijkt dan valt er niets meer te winnen en kunnen we net zo goed opgeven……..handjes in de lucht en huilen. ik geloof ook niet dat onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen “de oplossing” is maar geloof wel dat het een bijdrage kan leveren. probleem is natuurlijk wel er dan nog meer assielzoekers onze kant op zullen komen maar dan sta je toch wat sterker.

   • @Empty.
    Huilde het volk maar Empty, maar het volk is verzadigd, volgevreten en leeghoofdig. Wanneer het volk zijn menners herkende, ontmaskerde en verwierp zou een oplossing aan de horizon verschijnen. Ik constateer alleen maar.

 21. “Dit vind ik echter achterhaald”

  In jouw opinie vind jij dat achterhaald.
  Dat is jouw oprechte mening en die wordt gerespecteerd, maar….

  Is dat feitelijk zo?

  • Met achterhaald bedoel ik dat dit momenteel in mijn opinie minder speelt. Net als met de z’g’ goedkope arbeidskrachten. De immigratie waar we nu mee te maken hebben, heeft mijns inziens een geheel andere achtergrond. Het ‘olie voor moslimmigranten’ beleid is een aanzet geweest voor de op gang komende immigratie. Waar wij nu mee te maken hebben is gestoeld op een geheel ander beleid. Ik heb hier te weinig ruimte qua tekst om daar een zinnig relaas over te gaan geven.

 22. @emptyk. Leuk om te lezen. Ik denk dat er waarschijnlijk wel betere oplossingen dan windmolens te bedenken zijn maar het is een begin. — Het gaat m.i. niet om denken maar om bedenken d.w.z. oplossingsgericht. Ik dacht zelf aan de fiets met 1 wiel, die vervangen werd door een met 2 wielen, een bromfiets enz. Zo lang er ook hier te lande teveel aan de strijkstokken blijft plakken, is er eerder stilstand dan vooruitgang op dit gebied. Gelukkig ben ik geen techneut en kan ik op dit gebied veel wind zaaien en storm oogsten.
  @Harrynak: en alle licht getinten en afrikanen terug naar zandbak (ook al zijn ze hier geboren).– Waarom laten we ze niet terug roeien dat kan ook nog eens energie opleveren.

  • @gnor
   ook ik ben (helaas) geen techneut en zie ook echt nog wel wat beren op de weg maar als we het niet proberen dan gebeurt er echt niets. en ja er blijft veel te veel aan de strijkstok hangen maarja als “alternatieve” energie een (deel) van de oplossing is waarom gaan we dat dan niet proberen? en probeer aub al dat gezeur over klimaatverandering etc. te negeren.
   misschien nu toch echt tijd voor groen/progressief rechts?

   • Ik ben wel een techneut en heb een uitvinding gedaan. Mijn uitvinding betreft een passieve zeewater ontzilter, die het zelfs onder de warmste klimatologische omstandigheden in staat is om waterdamp te condenseren, zonder dat daar extra externe energie voor nodig is, want de zon levert genoeg. Op den duur hoop ik dat mijn uitvinding op uitzonderlijk grote schaal toegepast gaat worden en hoop dat het resultaat een enorme milieu- en klimaatverandering (lees: vruchtbaar gemaakte ex-woestijnen) op gaat leveren. Lees verder mijn eerdere reactie over dit onderwerp.

    • @ alpi
     heb je een link waarop ik wat kan lezen/leren over je uitvinding? let wel, ik ben geen techneut dus als het erg technisch wordt dan (moet) ik afhaken.

     • @emptyk
      Helaas moet ik je teleurstellen, ik kan je (nog) geen informatie geven over het principe, want ik heb nog geen patent. Dat patent heb ik niet nodig om daar zelf stinkend rijk mee te worden, maar wel om te voorkomen dat anderen met mijn idee aan de wandel gaan en zichzelf daar ongevraagd zonder toestemming mee gaan verrijken. Als ik mijn patent binnen heb, dan pas zal ik er over publiceren en mag iedereen met goede bedoeningen in licentie gaan produceren.

 23. @Alpi
  Ik kwam laatst dit tegen: http://www.treehugger.com/clean-technology/dew-collecting-greenhouse-fight-water-crisis-ethiopia.html
  Ik weet niet hoe jouw uitvinding in elkaar steekt, maar bovenstaand idee lijkt mij ook zeker niet verkeerd.

  • @ alpi
   jammer helaas maar begrijpelijk

   @ hanna333
   je bent toch niet stiekem een “tree hugger”? 🙂
   geen idee of zoiets (op grote schaal) werkt, misschien kan alpi er wat meer over zeggen.

   wat een heerlijke positieve bijdragen aan het links/rechts debat 🙂 bedankt

 24. @hana333 28 MEI 2015 OM 16:34
  Ja, dat is een leuk idee en bestaat in vele variaties. Een andere versie is bijvoorbeeld een “wolkenvanger” boven op een berg, zoals succesvol toegepast in Peru. Nadeel van de variant die jij aangeeft is dat deze alleen gebruik maakt van dauw en dat levert in droge woestijnen helaas al gauw te weinig water op. om effectief te zijn.

 25. De (tijdelijke) gastarbeiders import kwam van klassiek rechts, de transformatie van gastarbeider naar allochtone immigrant en gezinshereniging kwam van klassiek links. De huidige volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen wel degelijk het volk, maar op een manier die velen niet aanstaat. Om de huidige levensstandaard enigszins in stand te houden, lopen de hedendaagse volksvertegenwoordigers aan de leiband van Saoedie Arabie, want anders gaat de oliekraan dicht en dus moet de islamitische zachte veroveringstactiek doorgevoerd worden. De enige manier om het tij te keren is de levensstandaard massief te verlagen, lees energieverbruik verminderen en einde aan gratis geld, waardoor olie uit het midden-oosten niet meer nodig is op de wereldmarkt.

  • @ alpi
   Wie schuld heeft aan dit probleem (links of rechts) boeit me (op dit moment) niet zo, het is er nou eenmaal dus we moeten er wat mee. Ik denk dat een mindere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ons in een betere positie brengt t.o.v. Saoedi Arabië maar ook van Rusland. Dus toch veel meer inzetten op alternatieve energiebronnen? Moeten we onze keuze veel meer baseren op een moslim of een windmolen in je achtertuin?

   • windmolens gaat het niet worden, beter thorium centrale.

    • thorium centrale is een optie, hoewel het nog steeds niet is bewezen dat dit ook echt werkt. er draait geloof ik in India een test centrale. ik zou ook nog wel voor kernenergie gaan, misschien niet zo duurzaam, niet zo veilig en fucking duur maar wel bewezen goed.
     misschien veel meer inzetten op waterstof?

     • Ja, waterstof is een goede optie. Om dat te produceren is veel energie nodig. Die kan men halen uit een complex productieproces, wat op den duur en op grote schaal uitermate effectief is. Proces verloopt als volgt: Zeewater naar hete woestijn brengen, daar ontzilten middels zonlicht, met het zoete water woestijn vruchtbaar maken, planten aanbouwen, planten in biocentrale verbranden en electriciteit mee produceren. Met electriciteit water electrolyseren tot waterstof en zuurstof. Het biedt ook nog eens enorm veel werkgelegenheid (repatriering van gastarbeiders). Enig politiek minpuntje is wel dat er een nieuwe kolonie aan de Afrikaanse kust voor nodig is om deze nutsvoorziening in eigen hand te houden. Kan natuurlijk ook in Australië,

 26. @ alpi
  hmmmm….
  en wanneer we de energie om waterstof te produceren zouden opwekken via osmose centrales, getijden centrales, zon/licht collectoren en windturbines, is dat voldoende? anders zit je iid weer met een geopolitiek probleem.
  en dat je dan waarschijnlijk nog steeds geheel zelfvoorzienend bent als land, altijd nog beter dan de afhankelijkheid waarin we nu verkeren.

 27. @emptyk 28 MEI 2015 OM 15:50
  Het onoverkomelijk grote nadeel van omgekeerde-osmose ontzilters is dat het zo enorm veel externe energie (lees: olie, etc) nodig heeft om drinkwater te produceren. Bijvoorbeeld de watercentrale in Ashkelon Israel verbruikt ongeveer 4kWh per kubieke meter drinkwater. Die benodgde energie komt uit een gasturbine aangedreven electriciteitscentrale. En dat willen we nou net niet meer; geen fossiele brandstoffen die op kunnen raken en/of uit het midden-oosten moet komen. De israeli’s zouden de Negev vol kunnen planten met zonnepanelen, maar dat doen ze niet zolang het gezeur met de buren aan blijft houden. Bovendien is het niet nodig eerst electricteit uit zonlicht te maken om daar vervolgens drinkwater mee te maken, als het ook in een keer kan (dus efficienter, want een stap minder in het proces). Lees verder in deel 2.

 28. Deel 2: Israel zou er goed aan doen een kanaal te graven van Eilat naar de middellandse zee, dus tussen de Negev en Sinai op de landsgrens. Dat zorgt er voor, dat er geen overbodig lange transportleidingen voor zeewater naar de Negev woestijn nodig zijn. Bovendien krijgt het Suez-kanaal concurrentie en maait daarmee het gras voor de voeten van de arabische Egyptenaren weg, de wereldkoopvaardijvloot vaart er wel bij. Het kanaal vormt dan tevens een natuurlijke grens tussen Israel en de boze buurtjes. Hoe ze dat geopolitiek oplossen zoeken ze maar uit, ik ben techneut en geen politicus. Getijdecentrales in Nederland als bijvoorbeeld in Plan Lievense lijkt me niet erg haalbaar wegen geringe verval en grote bodemerosie van de waterwegen. LFTR Throrium centrale is een leuk idee, maar er is nog geen werkend prototype van te zien. Wind/zon in dichtbevolkt Nederland vrij overbodig als Griekenland nog volgebouwd kan worden, hebben ze daar wat zinnigs te doen en heeft de Euro nog wat nut.

 29. @ alpi
  bedankt voor je uitleg.
  is die test osmose centrale op de afsluitdijk iets of is daar ook veel externe energie voor nodig?
  het plan lievense kende ik niet als zodanig. ik heb wel eens gehoord van een plan om van de afsluitdijk een soort van energie opwekker te maken d.m.v.; osmose, getijden, zonnecellen, windmolens en het aanleggen van een valmeer voor de afsluitdijk voor energieopslag. dit is wel vrij ingrijpend en erg duur.
  dus we zitten sowieso vast aan zuidelijke/zonnige landen in europa zials griekenland en spanje?
  als het moet dan moet het maar, lijkt me beter dan het MO en rusland.

 30. @emptyk 28 MEI 2015 OM 16:34
  De osmose centrale die jij bedoelt is natuurlijk heel wat anders dan een omgekeerde-osmose ontzilter voor drinkwaterproductie. Dat de realisatie ingrijpend en erg duur is, dat is op zich geen reden om er niet aan te beginnen,. Hoofdzaak is dat een dergelijke investering binnen afzienbare tijd rendement oplevert, d.w.z meer energie opwekt dan er in gestopt (incl. bouw en onderhoud) moet worden. Heel Nederland is al gecultiveerd, dus er is geen beletsel om verder ingrijpend te verbouwen. Het is in elk geval stukken zinvoller dan nog meer leegstaande kantoorgebouwen te laten verrijzen. Om de EU toch nog enigszins zinvol te maken, kan men dergelijke grootschalige energieprojecten beter in Griekenland en Spanje (Tabernaswoestijn, 3000 zonuren en 4 dagen regen per jaar) uitvoeren. Het een sluit het ander niet uit. Iets verder weg bieden Israel, Australië en de Amerika’s vergelijkbare mogelijkheden. En delen van Afrika natuurlijk.

 31. @ alpi
  hmmmm zo zie je maar weer dat ik geen kenner ben ( osmose vs omgekeerde osmose ontzilting??). ik ga me er maar eens meer in verdiepen. nog handige links of moet ik gewoon ff zelf googelen?
  bedankt voor je uitleg en bijdrage.

 32. @emptyk 28 MEI 2015 OM 17:33
  Hapklare video’s met heldere en eenvoudige uitleg heb ik niet gevonden, meestal zijn het reclamefimpjes met vele vaktermen van ondernemimgen die dergelijke installaties aanbieden. Maar op Wikipedia wordt het in tekst wel goed uitgelegd:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_energie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Omgekeerde_osmose
  Zelf googlen levert op de snelste manier de verlangde kennis op.

 33. Uw bewering is onjuist. Het is namelijk wel degelijk bewezen dat die thorium-reactie gewoon werkt. Problemen die er zijn met het warmte transport die kunnen ook gewoon opgelost worden met techniek die reeds bestaat. Er word hard aan gewerkt, mede door de vraag uit de markt. Interessant in dit opzicht is ook de techniek die Andrea Rossi aan het uitwerken is, die techniek laat zich omschrijven als LERN. Rossi heeft daar lange tijd geheimzinnig over gedaan en zijn LERN proces was daardoor lange tijd omstreden, maar ook hiervan is het nut recentelijk bewezen door onofhankelijke wetenschappers.

  Als ik dan denk over welke ramp wij over onszelf afgeroepen hebben met het oil for immigration programma dan word ik bepaald verdrietig.

 34. de enige manier om het tij te keren is een alternatief zoeken voor fossiele brandstof en alle licht getinten en afrikanen terug naar zandbak (ook al zijn ze hier geboren).
  en douane bij onze grens.
  en natuuuurlijk uit de eu/schengen .

 35. @ harrynak
  of het terugsturen van “alle licht getinte en afrikanen naar de zandbak” helpt weet ik niet hoor, maar ieder zo zijn mening.
  Het minder afhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen, daarover zijn we het wel eens.
  Maar waarom reageren we dan zo spatisch als er ergens windmolens worden geplaatst of wanneer er subsidie aan wordt uitgegeven? Ik denk dat er waarschijnlijk wel betere oplossingen dan windmolens te bedenken zijn maar het is een begin.

 36. In mijn andere reacties heb ik al een alternatief aangegeven. Afkomst en huidskleur zijn totaal irrelevant en bovendien uitermate racistisch. Het gaat er niet om waar men vandaan komt, het gaat er om waar men heen wil en onder islam belooft dat niets goeds.

 37. “Afkomst en huidskleur zijn totaal irrelevant en bovendien uitermate racistisch”
  .
  laat mij maar lekker racistisch zijn dan, ik ben het gewoon zat dat ik nederland zie veranderen in klein turkije of negroidestan.
  ik begin mij steeds meer een gast in eigen land te voelen en dan woon ik nog wel in een dorp van 35000 inwoners.
  .
  tel daar de licht getinte criminelen, werkeloze en beroeps-staatsruif-vreters op, dan heb ik het helemaal gehad.
  .
  laat ik nou nooit een probleem hebben met een in nederland verblijvende chinees, indonees, vietnamees, griek, italiaan, argentijn etc ?
  .
  dus ik zal wel een racist zijn…….. prima.

  • Natuurlijk mag je het volkomen oneens zijn met wat de Roverheden in Nederland jou aandoen, dat De KRoon jouw verworven vrijheden indamt. Ik heb niet gezegd dat jij racistisch bent, ik heb jou enkel erop gewezen, dat jouw reactie als racistisch opgevat zal worden door jouw tegenstanders. Het pigmentgehalte van het grootste menselijke orgaan doet medisch feitelijk niet terzake. Mee ens? Er bestaat slechts een menselijk ras en dat is het menselijk ras. Gesnopen? Niet? Endien zo, wat denkt jouw bovenmeester van Adam en Eva? Waarom het gaat, dat is de zwakzinnige idiotie die in vele menselijke hoofden omgaat; islam. linksologie. communisme. socialisme (nationaal en internationaal danwel globaal), Fordisme, Blackstonisme, ABN-Armoe-isme etc gaat ophouden te bestaan en slechts nog in de kronieken der geschiedenis opgeborgen gaat worden. Wat snap jij niet aan dit epistel?