Massa immigratie: het vervolg

Door Dr. Gert Jan Mulder

Eergisteren stond deze column hier.  

Zeer terecht stelde een reaguurder dat de EU onmogelijk kan volhouden te weten dat er voor het jaar 2050, 56 miljoen immigranten benodigd zijn om de economie van de gezamenlijke EU landen aan de gang te houden en om vergrijzing tegen te kunnen gaan, als was het enkel en alleen al vanwege het feit dat niemand weet, of kan weten, wat voor soort werk er nog kan worden gedaan door en in de EU tegen die tijd. Los van de vraag dat vrijwel niet wordt gekeken naar de verdiencapaciteiten van immigranten die worden toegelaten.

Er zijn ontzettend veel publicaties over de verwachte ontwikkeling van de wereld bevolking. Een van deze[1] geeft het volgende beeld:

 

Europa zal er nog een zware dobber aan hebben om die 11% van de totale wereld bevolking te herbergen en in te passen.

Dezelfde bron voorspelt echter ook dat al in het jaar 2045 de bevolking van Nigeria met ruim 400 miljoen groter zal zijn dan dat van de Verenigde Staten. Dit zal een enorme uitdaging worden. Nigeria is nu al niet in staat om het land op redelijke wijze te besturen en het telt nu nog maar 180 miljoen inwoners. Op grond van deze prognose kunt u kiezen waar u en of waar u zou willen dat uw kinderen het best af zijn tegen die tijd: Afrika, bijvoorbeeld in Nigeria, de V.S. of een dynamisch en groeiend Azië met maar liefst 61% van de totale wereldbevolking. Alle Amerika’s tezamen met slechts 14% lijkt een aanlokkelijk alternatief.

Het was weer Nigel Farage die enkele dagen geleden in het EU parlement, volledig uit het hoofd uitlegde hoe deze complexe materie in elkaar steekt, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de gezamenlijke, “geharmoniseerde” EU asielwet-en regelgeving.

Niet zo verwonderlijk dat – los van de conflictgebieden in de wereld – grote aantallen mensen in de wereld die hun levensstandaard willen verbeteren kijken naar Australië, Noord Amerika en natuurlijk ook naar Europa. De verschillen zijn enorm. Farage pleit daarom voor het afschaffen van landbouwsubsidies, en opheffen van het EU visserijbeleid, voor vrije handel, open grenzen voor diensten en goederen en het afschaffen van de fooien via ontwikkelingshulp. De verschillen zijn te groot tussen de diverse continenten. Het levert spanningen op, het draagt bij aan massieve volksverhuizingen, massaal mensenleed, en onnodige spanningen in de landen die al die (economische) vluchtelingen opnemen.  Als wij het totale BBP – dus de som van wat in de wereld in een jaar wordt verdiend – delen door het aantal mensen in de wereld dan heeft iedereen een inkomen per maand van ongeveer USD 1500 [2]

Nu gaan mensen in de rijkere landen om begrijpelijke reden niet vrijwillig akkoord met het herverdelen van inkomen, dus worden de verschillen en de spanningen die daardoor het gevolg zijn op andere manieren uitgevochten. De V.S. en Europa zijn al decennia lang zeer handig om in het kader van de GATT en later de WTO vrijhandel en het tegengaan van protectionisme mondeling te belijden, maar in de praktijk zijn zij hierin “masters”. Met name de subsidiering van de landbouw in beide economische blokken kent haar weerga niet (ruim USD 100 miljard per jaar). Dit is nu juist de sector waarvan de V.S. en Europa het meest aan concurrentie uit andere werelddelen te vrezen heeft. Alsof dat niet langer voldoende is, willen de V.S. en de EU nu hun hegemonie in de wereld verder versterken door een vrijhandelsverdrag aan te gaan (TTIP).  Dat kan en dat mag, zonder hier en nu in te gaan in de verschillende voor en nadelen, maar een consequentie hiervan zal in ieder geval zijn, dat de druk van massa-immigratie op de landen in de EU en op de V.S. verder zal toenemen.

Ik kan er verder niets van maken, behalve u alle wijsheid toe te wensen bij een eventuele keuze voor uzelf, voor uw kinderen en eventuele kleinkinderen.

[1] http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/03/10-projections-for-the-global-population-in-2050/

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_continents_by_GDP_(nominal)

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

12 Reacties

 1. G.Deckzeijl

  5 mei 2015 op 10:27

  Economie draaiende houden?
  Vergrijzing tegengaan?
  Ammehoela!
  http://fubar.mobi/2015/02/07/huizen-voor-asielzoekers-nederlanders-mogen-op-straat-sterven/comment-page-1/#comment-13744
  Ze komen echt niet hierheen om te werken, ze kosten ons alleen maar GELD,
  wagonladingen GELD.
  Die immigratiepolitiek helpt niet alleen ons land + sociaal vangnet naar de
  KLOTEN!
  Deze praktijk kan alleen gestopt worden door alle socialisten weg te stemmen.
  tinyurl.com/qauygde

 2. Interessant stuk! Kijk, inkomen per hoofd bevolking moet men afzetten tegen kosten levensonderhoud. Zo zijn de energiekosten van een gezin hier, voldoende voor onderhoud van één of meerdere gezinnen elders. Kosten en taxen in NL zijn dus idioot hoog. Deels is dat vanwege onderhoud onproductieven (bureaucratie, susidiecircuit) overregulering en werkloosheid. Maar door die druk verdwijnt juist bedrijvigheid en productie, en neemt werkloosheid toe, enz. Door de “new silk road” gaat NL ook nog eens fiks inboeten als doorvoerland, en kwaliteit & reputatie veriest het door de multikul. Als NL niet rigoreus de overhead leegprikt, immigratie stopt, onaangepasten & criminelen uitzet, progressieven laat aspergesteken en eigen handelsdeals afsluit (TTIP is staatsgreep, geen vrijhandel), wordt het een droeve en achterlijke bende. En bedenk: Trendwatchers als Marc Faber en anderen hebben niet voor niets alvast een hut in een plezierig lagelonenland in een opkomende economie.

  • @ Delecluze
   Waar!
   Echter, als ik zo vrij mag zijn:
   ”wordt het een droeve en achterlijke bende”
   Het IS al een droeve en achterlijke bende…

   • @hama333 : U heeft helemaal gelijk. Dat sprankje hoop is onterecht.

 3. g.h.m.leferink

  16 mei 2015 op 22:10

  ‘Delcluze’:Prima stuk, bedankt!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 4. g.h.m.leferink

  3 mei 2015 op 22:33

  Een nogal somber stuk. Het lijkt wel of over de immigratie een dominee van de (S)Links geDEformeerde Zwartekousenkerk aan het preken is.
  Tegen massa-immigratie is echt wel wat te doen:
  1. Als het moslims betreft wordt het tijd dat we de rijke moslimlanden, Saoedi Arabië, Koeweit, Brunei, enz. aan een van hun 5 Hoofdplichten herinneren. De Zakat verplicht hun om elke moslim die met de hand op de Koran zweert dat hij niets meer heeft te helpen.
  2. De verdragen waardoor nu die Tsunami aan handophouders onbelemmerd binnenstroomt OPZEGGEN. En dan gewoon onze grens dichtgooien. We kunnen de ‘vluchtelingen’ ook in de eigen regio helpen.
  3. Mensensmokkelaars vangen en veroordelen.
  3. Belangrijk: een wet maken dat ALLE GELOBBY OPENBAAR moet zijn. Zo niet: de bak in! Dit voorkomt een enorme hoop gekonkel, en het stiekem proberen invloed te krijgen op besluitvorming die OPENBAAR hoort te zijn.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. Leo KarelJan

  3 mei 2015 op 15:27

  Europa heeft helemaal geen immigratie nodig om economische redenen. Er verdwijnen in rap tempo banen door o.a. automatisering en internet.
  Nu gaan in NL al enkele jaren ongekend grote aantallen babyboomers met pensioen. Er werd ons verteld dat wij daardoor honderdduizenden mensen nodig zouden hebben. Maar de werkloosheid daalt nauwelijks en is in feite veel groter dan de officiële cijfers.
  Zo worden deeltijdbanen meegeteld als “niet werkloos”.
  Maar als je alle deeltijdbanen omzet naar volledige banen dan beloopt alleen de jeugdwerkloosheid al 37% plus nog eens een massa jongeren die expres langer op scholen blijven. Ook zijn er massa’s mensen die willen werken maar niet ingeschreven staan. Er zijn zeker meer dan één miljoen mensen die werkloos zijn, alleen al in NL!! In Europa zijn dat er vele tientallen miljoenen!
  Om dan van een “noodzaak tot immigratie” te spreken is de totale achterlijkheid.

 6. Andre van Delft

  3 mei 2015 op 12:55

  Om de ondergang van het Westen tegen te gaan is begrip van het onderliggende mechanisme nodig.

  Kevin McDonald legt het uit in zijn voordracht “The Psychological Mechanism of White Dispossession”:
  https://www.youtube.com/watch?v=rWWfPWdbPC8

  • Interessante voordracht!
   Vanaf ca. 1uur 06 min zeer korte samenvatting van de hoofdlijnen mbt de huidige immigratie-problematiek en de gevolgen daarvan voor de westerse samenleving.

 7. Andre van Delft

  3 mei 2015 op 12:00

  Roy Beck toont met kauwgomballen aan dat Europa en de VS overspoeld dreigen te worden met immigranten, in deze geweldige video: https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

  Global humanitarian reasons for current U.S. immigration are tested in this updated version of immigration author and journalist Roy Beck’s colorful presentation of data from the World Bank and U.S. Census Bureau. The 1996 version of this immigration gumballs presentation has been one of the most viewed immigration policy presentations on the internet.

  • Nico Spaak

   3 mei 2015 op 12:54

   Mooie presentatie van Roy Beck. Een soort demografie voor dummies. Conclusie: zelfs door miljoenen immigranten uit arme landen te importeren naar het (nog) rijkere Westen helpt niet tegen de armoede in de wereld. De mensen moeten daar (in de regio) geholpen worden. Logischer dan dit zal het niet worden. Om hiermee dan toch door te gaan als wereldleiders (vaak academici) en dan ook nog decennia lang, bewijst onomstotelijk dat deze elite ter kwader trouw is. Ze zijn willens en wetens (opzettelijk) de boel aan het destabiliseren. Want, je kunt best eens een fout maken. Maar niet tientallen jaren achterelkaar dezelfde. q.e.d.

 8. Victor Onrust

  3 mei 2015 op 11:39

  (1) Volgens mij staat in de grafiek dat Europa in 2050 7% van de wereldbevolking heeft en niet 11%.
  (2) Er is geen overtuigende reden aan te voeren om het BWP gelijk over de wereld uit te smeren. Het zal misschien wat spanningen tussen regio’s wegnemen maar binnen regio’s tot grote problemen leiden daar er natuurlijk niets te doen is aan de inkomensverdeling daarbinnen en dat gelijktrekken grotendeels ten koste zal gaan middeninkomens.
  (3) De landbouw is een niet erg groot deel van het BWP en ik vind het bijzonder prettig dat we naast de olie niet ook nog voor ons voedsel te afhankelijk zijn van schurkenstaten. Ik kan me verder niet goed voorstellen dat Farage dit allemaal zou willen maar heb geen tijd om het nader te bestuderen.
  (4) Er zijn nu al te veel mensen. Dus minder, minder, minder mensen op de aardkloot.