Faye: De etnische godsdienstoorlog is begonnen

Regelmatig verschijnen op dit blog vertalingen van de Franse denker Guillaume Faye, die wordt gerekend tot de ‘Nieuw Rechts’ beweging en invloed had op het huidige Front National. In een niet aflatende reeks boeken en artikelen beschouwt hij de gevolgen van de ‘omvolking’ van Europa, die naar zijn idee zal leiden tot ‘catastrofes’, gewelddadige erupties waarvan het eindresultaat zich nog niet laat voorzien.  Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek: Comprendre l’Islam.

Hieronder zijn meest recente stuk. 

 

Door Guillaume Faye

 In de HSL Thalys [v1] van Amsterdam naar Parijs werd ternauwernood en per toeval een slachtpartij voorkomen. Het ging hier niet om een “wraakpoging” zoals bij de slachting van Charlie Hebdo ( die het resultaat was van een fatwa [v2] tegen godslasteraars). Het ging hier om een kille ‘slachtpoging’ van ongelovige Europeanen, niet-moslims, zonder onderscheid des persoon, tegen onbekenden en onschuldigen.

Vier dagen later ging de moskee van Auch in vlammen op. Deze stad ligt in het departement Gers [v3]…. Waren dit vergeldingsmaatregelen? De aanduidingen van een etnische godsdienstoorlog op onze bodem zijn in ieder geval wel degelijk zichtbaar.

Een “Sint Bartholomeus” [v4] op het spoor ternauwernood voorkomen

21 augustus 2015 gaat de Marokkaans–islamitische moordenaar Ayoub El Khazzani in Brussel aan boord van de Thalys Amsterdam-Parijs. Zojuist heeft hij op zijn mobiele  telefoon een video bekeken met militaristisch-religieuze, jihadistische liederen  die oproepen tot het doden van ongelovigen. Gelukkig weten enkele dappere passagiers (vier Amerikanen, een Brit en een Fransman) hem ten koste van ernstige verwondingen te neutraliseren. Was dit niet gelukt, dan zou El Khazzani niet slechts drie gewonden hebben veroorzaakt.  We zouden getuige geweest zijn van een van de meest bloedige terroristische slachtpartijen, ooit in Frankrijk vertoond.

De jihadist was voorzien van: Een Kalashnikov mitrailleur (van Oost-Duitse origine) met negen magazijnen. In totaal dus 270 kogels van het kaliber 7.2 mm;  een automatisch pistool M80 Luger Parabellum van het kaliber 9 mm.; en een fles met benzine. Het was zijn doel om de passagiers bij het naderen van het centrale gangpad
met een snelvuur of  één voor één te vermoorden  en de overigen in vuur en vlam te zetten op het moment dat zijn munitie verschoten was.  Men zou tientallen doden en gewonden geteld hebben, misschien wel een honderdtal.

Sedert de aanslagen van januari 2015 gaat er geen maand meer voorbij of er wordt wel weer een aanslag uitgevoerd dan wel verijdeld. En iedere keer gaat het om moslims uit de Maghreb [v5] of uit Afrika, waarbij het ritme der aanslagen aan het versnellen is. Het meest verontrustende is het feit dat het om aanslagen gaat die gepleegd worden met eenvoudige middelen ( handvuurwapens, machinegeweren of in elkaar geknutselde brandbommen), waar men voorheen gebruik maakte van boobytraps of bomauto’s. Niettemin profiteren de jihadisten, zoals Khazzani, van financiële bronnen om te reizen en zichzelf van wapens te voorzien. Er bevinden zich derhalve op de achtergrond jihadistische, islamitische organisaties, die internationaal georiënteerd zijn, crimineel van opzet en min of meer verbonden met IS (de Islamitische Staat Dae’ch). Diens doel is het om bij ons binnen te dringen (1) alsmede een guerrilla-oorlog op onze eigen bodem op gang te brengen.

Onze politieke leiding in zijn totaliteit is ideologisch verdoofd en begrijpt niet of wil niet begrijpen dat er een islamitische jihad gaande is tegen Europa;  Overigens is van deze jihad het terrorisme slechts een deelaspect (2).

De kandidaten die deze terroristische aanvallen uitvoeren, zijn voor 100 % afkomstig vanuit de hoek van de geïmmigreerde moslims, steeds talrijker in Frankrijk en bij onze Europese buren.  Het is haast overbodig om het beeld te schetsen: rekening houdend met de zwakte van de politie en de overwerkte inlichtingendiensten is het gewoon wachten op de volgende slachtpartij. Want deze massamisdaden, begaan “in naam van de Islam”  ( in werkelijkheid door de Islam) zullen vaker gaan plaatsvinden. Het Franse volk, de ogen terneer geslagen, zal eraan moeten wennen. Maar dat laatste is niet zeker.

 

Een in brand gestoken moskee

 

Vier dagen na de affaire van de jihadistische aanslag op de Thalys, ging er een moskee in vlammen op in Auch, de hoofdstad van het departement Gers.

Als men De Gaulle had verteld dat er ooit een moskee zou staan in dit gastronomische stadje, geworteld in het zuidwesten van Frankrijk, zou hij het nooit geloofd hebben.

De daders van deze moskeebrand (de eerste in Frankrijk) zijn op het moment dat ik dit schrijf, nog niet achterhaald. Als het om Europeanen gaat, zou dat twee dingen bewijzen:

Het zijn idioten want ze transformeren de agressieve Islam tot slachtoffer en bewijzen haar aldus een dienst binnen een zeer gespannen context. Maar het toont ook aan (represailles) dat de etnische godsdienstoorlog wel degelijk begonnen is in Frankrijk.

Het kan echter ook gaan om een provocatie en een manipulatie, uitgevoerd door jihadisten die zichzelf in de slachtofferrol willen plaatsen.

Deze moskeebrand heeft niemand gedood terwijl de aanslagen “in naam van de islam” altijd barbaars en bloedig zijn. Deze brand heeft de verontwaardiging en de veroordeling van het ‘CRIF’ [v6] opgeroepen alsmede van de conferentie van bisschoppen van Frankrijk. Deze laatste heeft zijn algehele steun betuigd aan de islamitische gemeenschap, die alwéér geraakt werd vanwege zijn religie. Alwéér ?

Wat zijn de feiten:

Terwijl de Islam profijt trekt van steeds grotere privileges, wordt islamofobie vervolgd  – en dus niet fobie jegens Christenen –  integendeel zelfs.

Menige kerk en christelijk kerkhof wordt onteerd en geschonden door moslims, maar ondertussen blijft het akelig stil bij de media en diezelfde kerk. ( ‘ja, men moet vooral niet stigmatiseren’).

Christenen in het Midden-Oosten worden vervolgd, afgeslacht en verjaagd. Ze zien hun kerken geplunderd en vernietigd ( de methode van de genocide).

In Frankrijk werden ternauwernood twee aanslagen met brandbare stoffen verijdeld: Eén bij het uitgaan van de Heilige Mis op het Ile de France en een andere met een explosief tegen de kathedraal van Straatsburg en de Kerstmarkt.

Franse families worden lastig gevallen en zijn gedwongen om te verhuizen uit de islamitische enclaves. Zij krijgen echter geen enkele steun van de staat.

Ondanks dit alles insinueert de Kerk van Frankrijk dat het de mohammedaanse gemeenschap is die in Frankrijk onderdrukt wordt. Hiermee maakt de kerkelijke hiërarchie zich medeschuldig aan de islamisering van Frankrijk. Ze heeft zowel het gezonde verstand alsook de moed verloren .

Hersenschimmen en leugens omtrent de “islamofobie”.

Anouar Kbibech, de nieuwe president van de Franse Raad  der islamitische cultuur

(CFCM  [v7]), spreekt zijn verontwaardiging uit namens de islamitische gemeenschap, als hij beweert, met de brutaliteit die eigen is aan een verwarde geest, dat men het gevoel heeft dat er een zekere straffeloosheid regeert.  Ja ja, iedereen in Frankrijk weet, dat moslims dagelijks aangevallen worden en dat dan de daders ongestraft blijven…

Abdallah Zekri is secretaris-generaal van het CFCM, alsmede president van het nationaal observatiecentrum tegen islamofobie. Deze organisatie is geïnfiltreerd  door de Moslimbroederschap. Meneer Zekri verdraait de werkelijkheid nog méér en liegt er nog harder op los wanneer hij zijn hersenschimmen op ons loslaat: Hij is ongerust over het klimaat van islamofobie in Frankrijk, op straat waar gesluierde vrouwen met afkeurende blikken zouden worden neergesabeld (dat is dan in ieder geval minder erg dan met een Kalashnikov) of op internet, waar onwelgevallige taal tegen Franse moslims geuit zou worden, of in de Franse politiek, waar men hier niet tegen optreedt.  Dit alles zou volgens hem een klimaat van islamofobie creëren. In werkelijkheid geeft hij geen enkel concreet voorbeeld. Zijn tactiek is doortrapt: zich beklagen over een stijging van een niet-bestaande islamofobie teneinde nieuwe privileges en rechten te verkrijgen voor de Islam in de sociale ruimte.

 

Het  ONCI [v8]  beweert dat ‘islamofobe daden en bedreigingen met 281 % toegenomen zijn in de eerste drie maanden van 2015’.   Klaarblijkelijk als gevolg van de islamitische aanslagen van 7 januari 2015.Had men dan soms gehoopt dat het minder zou zijn?

De cijfers zijn als volgt: In de eerste 3 maanden van 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken 274 islamofobische daden geregistreerd tegenover 508 antisemitische (racistische daden tegen niet-Joodse blanken worden nooit vermeld).

Opmerking nr. 1:

Het aantal Joden wordt geschat op een half miljoen. Het aantal moslims is op zijn minst 10 keer zo groot. Mathematisch gezien is islamofobie dus heel erg klein vergeleken met antisemitisme.

Opmerking nr. 2 :

De antisemitische daden zijn voor 90 % uitgevoerd door geïmmigreerde moslims.

Opmerking nr. 3 :

De antisemitische daden betreffen voornamelijk fysieke agressie, vernielingen van Joodse winkels of zelfs moorden, terwijl daarentegen als islamofobie iedere onbenullige daad geregistreerd wordt. Een woordenwisseling met een moslim bijvoorbeeld, die niets te maken heeft met ‘islamofobie’ tot en met ‘vijandige blikken’ waarover een gesluierde dame zich beklaagt. In een aantal gevallen zijn dit soort zaken zelfs gelogen. Ook moeten we niet de (zeer zeldzame) bekladdingen op de muren van moskeeën of op straat vergeten. Maar nooit is er sprake van gewelddadigheden tegen moslims.

In werkelijkheid komen reële islamofobie, net als anti-arabisch racisme of anti-zwart racisme  bijna niet voor in de sociale ruimte in Frankrijk. Het zijn zaken die verzonnen zijn ten behoeve van een ideologisch en politiek doel.

Het antisemitisme en anti-blanke racisme daarentegen zit in een sterk stijgende lijn.  Dit is aangetoond  door onder andere  Alain Finkielkraut die dan ook steeds minder geliefd is binnen de cirkel van de Parijse intelligentsia. (3)

 

De affaire van “bagagecontrole op grond van uiterlijk“

 Na de aanslag op de Thalys door de jihadistisch moordenaar El Khazzani heeft de staatssecretaris van Vervoer, M. Alain Vidalies, een opmerking gemaakt die uitblonk door gezond verstand, maar die een enorme uitglijder betekende voor de dominante ideologie. Dit alles bedreigt nu zelfs zijn carrière.

Aangezien het op de Franse treinstations onmogelijk is om te werk te gaan zoals op de luchthavens ( met bagagescanners), heeft hij voorgesteld om de politie ‘steekproefsgewijze controles’ te laten uitvoeren bij het betreden van de trein.

Hij heeft met even zovele woorden gezegd, dat mag duidelijk zijn, zonder de term taboe te gebruiken, dat het zou kunnen gaan om bagagecontrole op grond van uiterlijk, dat wil zeggen, op grond van de etnische oorsprong van een reiziger, zoals duidelijk zichtbaar. Dit omdat de terroristen tot nu toe, altijd hetzelfde voorkomen en uiterlijk hadden. M. Vidalies heeft er bovendien op geattendeerd dat de veiligheid van reizigers onmiskenbaar de voorkeur heeft boven ideologische overwegingen. Uiteraard kwam hem dit te staan op geloei  en unanieme veroordeling vanuit linkse hoek, uit naam van het categorische “antiracisme” . Tevens werd eraan herinnerd dat Francois Hollande een electorale belofte had gemaakt in 2012 :

Ik zal strijden tegen het delict van het veroordelen op grond van uiterlijk  bij identiteitscontroles middels een respectvolle procedure voor alle burgers.   (4)

Het zal wel zo wezen.

De steekproefsgewijze bagagecontroles zullen dus in werkelijkheid niet plaats vinden op de reizigers uit de Maghreb of uit Afrika. Politieagenten zullen veel eerder de koffers van oude dametjes en heren in driedelig pak controleren, bevreesd als ze zijn om beschuldigd te worden van “racisme”.

Dit soort waanzin blokkeert iedere serieuze aanpak van terrorisme. Maar of de antiracistische ideologie het nu leuk vindt of niet, we weten voor 100 % zeker dat de terroristische daden in Frankrijk sedert 1985 allemaal gepleegd of bedacht zijn door moslims, die van origine uit de Maghreb afkomstig zijn, uit het nabije Oosten of  (in minderheid ) uit Afrika en dat deze lieden perfect herkenbaar zijn aan hun uiterlijk en  hun naam. Bovendien zijn dit soort lieden, nog afgezien van hun religie, fundamenteel racisten.

Dit alles gaat natuurlijk helemaal niet goed aflopen. Want de staat en het dominerende politieke en intellectuele establishment zijn totaal verstoken van gezond verstand en vergiftigd door hun weldenkende heilsleer. Ze weigeren om de realiteit onder ogen te zien en het onheil dat hen tegemoet komt. Het volk begrijpt dit wél, omdat het volk dingen aanvoelt.

Zoals ik al zo dikwijls gezegd heb en nimmer gelogenstraft werd door de feiten: Wij koersen regelrecht af op een oorlog.  We bevinden ons niet meer op het punt waar we die zouden kunnen vermijden, maar we moeten nu proberen om die oorlog te winnen.

Wie zal het zeggen ?

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op :

http://www.gfaye.com/la-guerre-ethnique-de-religion-a-commence/

Voetnoten van de schrijver :

 

 • De Islamitische Staat (Dae’ch) organiseert op dit moment een massale invasie van Europa via de Middellandse Zee en de Balkan. Het gaat hier om miljoenen personen afkomstig uit de Maghreb het Midden Oosten en Afrika. Het is een zeer doordachte strategie om de vijand te overlopen. Daartegenover staat : Een onmachtige Europese leiding en humanitaire hulp van uiterst bedenkelijk niveau.
 • Vergelijk mijn nieuwe boek dat binnenkort uitkomt: “ Comprendre l’Islam ” bij uitgeverij Tatamis.
 • Men laat het wel uit zijn hoofd om anti-blanke en anti-Franse misdaden te registreren of te vervolgen. Helaas is dit soort misdaden enorm aan het toenemen en steekt het aantal ervan ver uit boven alle als “racistisch” gekenmerkte daden.    Zie : Vuile Blanke ! Kroniek van een haat die niet bestaat Een onderzoek van Gérald Pichon, éditions Idées, 2013 [v9]

 

(4) Deze maatregel heeft de politiecontroles beperkt,  criminaliteit in hoge mate onbestraft gelaten en de clandestiene immigratie begunstigd.  Op de allereerste plaats komt de “antiracistische” ideologie  en dan pas de veiligheid van het Franse volk. Dit is de basis van de nieuwe heilsleer.

 

Voetnoten van de vertaler :

[v1] Thalys : Een netwerk van treindiensten op hogesnelheidslijnen tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.

[v2] fatwa: Een religieus decreet, uitgevaardigd door een aanhanger van de islam.  Meestal met de intentie om iemand ter dood te veroordelen, die zich  beledigend  opgesteld heeft tegenover Allah, de profeet Mohammed of  de Islam in het algemeen.

[v3] Gers: http://www.luventicus.org/kaarten/frankrijkdepartementen/gers.htm  Departement in het zuiden van Frankrijk, bijna bij de Spaanse grens. http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/08/24/l-incendie-de-la-mosquee-d-auch-est-bien-d-origine-criminelle_4735435_1653578.html

[v4] Sint Bartholomeus ; Eén van de 12 apostelen van Christus. Hij werd op zeer  gewelddadige manier om het leven gebracht : Gekruisigd, levend gevild en nog   eens onthoofd.  Vandaar het gebruik van deze uitdrukking “Een Sint Bartholomeus” om het zeer
gewelddadige karakter van een slachtpartij aan te geven.

[v5] De Maghreb :  Het noordwestelijke deel van Afrika. In enge zin behoren Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en Libië tot de Maghreb.

[v6] CRIF :  Conseil représentatif des institutions juives de France.  (Representerend  orgaan van Joodse instellingen in Frankrijk).

[v7] CFCM : Conseil francais du culte musulman. (Franse Raad der islamitische cultuur).

[v8] ONCI : L’Office National de la Culture et de l’Information.  (Nationaal Bureau   van Cultuur en Informatie).

[v9]   Vuile Blanke ! Kroniek van een haat die niet bestaat.   Zie :           http://www.amazon.fr/Sale-Blanc-Chronique-haine-nexiste/dp/1092148051

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

16 Reacties

 1. @ Decluze:

  Het lijkt er niet alleen op, het ís zo. N.a.v. je laatste zin.

 2. Ik vrees voor Europa, dit is erger dan een oorlog.
  Hier zijn de wapens kinderen maar daar achter staan jonge mannen die testosteron bommen zijn. Onder de 2migranten” zitten ook ISIS en ik denk dat op een afgesproken tijd over heel Europa aanslagen gepleegd zullen worden.
  Daders zijn verdwenen tussen de vluchtelingen die hun mond houden en ze beschermen. Europese vrouwen zullen beknot worden door hun eigen regeringen om maar niet de moslims te beledigen met hun korte rokken en zonder hoofddoekjes.

  Wat gaat er gebeuren! Binnen Europa is het verboden dat de burger bevolking wapens bezit, behalve Zwitserland.

  We live in interesting times…..

  • En als er iets gebeurt zal de eerste reactie van de macht niet zijn om de dadergroep aan te pakken of door te lichten, maar om handenwrijvend onze vrijheden verder in te perken. Denk aan de wens van Donner/CDA om godslastering harder aan te pakken na de moord op Van Gogh, en de “Agreement” van de “wereldleiders” voorafgaand aan hun charlie-hebdo schijnmars, dat zo ongeveer stelt dat islamtereur niet bestaat, en juist islamkritiek aangepakt moet worden. Er is wel gezegd dat we een regering hebben tégen het volk, en daar lijkt het inderdaad op.

 3. Het is overal net zo erg, die politiek correcte kanker van islamknuffelaars: Nederland, Frankrijk, Germanië en iets dat we vroeger ‘Zweden’ noemden , of net zo kapot: ‘Noorwegen ‘. Ik geloof niet in ene vreedzame afloop of in vreedzaam verzet. Dat station is met denderend gedonder gepasseerd. Timmermans, Juncker en Merkel lachen u uit. De incarnatie van de ideologische lafheid en domme kwaadaardigheid regeert. Als we niet meer willen, zal er een vigilante strijd moeten komen en zullen we ons zwaar moeten gaan bewapenen om ons te beschermen. We zullen hoe dan ook het vreselijke tijdperk Merkel-Jucker-Timmermans-Rutte-Verhofstadt -en hun leugenachtige voorgangers – moeten beëindigen. En dus ook de EU. We hebben geen keuze.

 4. De hele regentenkliek ( EUSSR en in de diverse landen ), de media, onderwijs, rechters, ambtenarij: alles is politiek correct tot op het bot. Er heerst een politiek correcte DICTATUUR. En dat houdt in: beleid gebaseerd op leugens en niet op feiten, afschaffing van vrijheden, gelijkheidsidiotie en massale import van islam, achterlijkheid, criminaliteit en armoede.
  Helaas trapt een groot deel van de bevolking in de daarbij behorende prietpraat. De media werken zoals Goebbels werkte. Het is een Goebbels maffia. We zijn volop in oorlog, maar de kudde slaapt verder.

  • Sorry hoor, is zeker niet persoonlijk maar hier moet ik toch op reageren. “History is written by the victors” , mogen we niet vergeten. Ik beweer niet dat de Duitsers heilig waren, maar het systeem waar ze tegen op moesten boksen, was dat zeker niet. En het zijn niet de Duitsers die plots de concentratiekampen, eugenics, proeven op mensen, volksmennerij of repressie hebben ‘uitgevonden’ hé. Ook waren zij het niet die de VN, Trilateral Comission, Nafta en andere ‘instellingen’ op de kaart gezet hebben om iedereen te ‘begeleiden’. Bij de Duitsers zullen idd smeerlappen gezeten hebben, maar tussen ‘die van ons’ zat het grootste krapuul. Maar ik herhaal, dit is geen persoonlijke aanval. Ik wel even mijn gedacht zeggen.

 5. “Onze politieke leiding in zijn totaliteit is ideologisch verdoofd en begrijpt niet of wil niet begrijpen dat er een islamitische jihad gaande is tegen Europa”

  Dat weten ze donders goed, dat is juist de bedoeling. De niet-Eurofiele autochtone Europeanen zijn het probleem omdat ze de spaak in het wiel van de verenigde staten van Europa zijn en worden door middel van de import van de islam vleugellam gemaakt, dat is de hele opzet. Wat tevens inhoudt dat de westerse Europese samenleving zal verdwijnen en vervangen zal worden door een islamitische samenleving, met alle gevolgen van dien. We kunnen onze borst wel natmaken, in ieder geval onze kinderen en kleinkinderen. Of er moet een wonder gebeuren, en het enige wat ik kan bedenken is dat gehele Europese autochtone bevolking op tijd massaal opstaat en zich tegen deze ontwikkelingen gaan verzetten. Maar ja….

  • ” het enige wat ik kan bedenken is dat gehele Europese autochtone bevolking op tijd massaal opstaat en zich tegen deze ontwikkelingen gaan verzetten. Maar ja….”
   .
   en dat wordt dan burgeroorlog!
   bedankt den haag/brussel met grote medewerking van onze msm en goedmenselijke bn-ers…
   .
   opdat de verantwoordelijken hun straf niet zullen ontlopen !

   • Wat de globalisten vanaf WOII uitvoeren is culturele sabotage, of duidelijker: culturele genocide. De unieke Westerse christelijke beschaving, die zich met bloed, zweet en tranen heeft losgewrikt uit de klauwen van kerk en keizer, en daardoor een ongekende impuls gegeven aan kunst en wetenschap, vrijheid en welvaart, moet terug in de feodale fles. Wat kunnen de mensen hiertegen ondernemen? Begin met de taal. Zie maar hoe bijvoorbeeld “extreemrechts” is ingeburgerd als iets heel vies. Maak van globalisten dan ook een vies woord waar niemand mee geassocieerd wil worden, want dat is het. Noem eurofielen consequent eurofascisten, enzovoorts. Haal uw neus op voor de suggestie dat het een godwin betreft, want het klopt nog ook. Gebruik taal als een begin van verzet. Maar goed, dit slechts ter illustratie.
    Overigens uitstekend en scherp essay van Faye. Zou in de TK rondgedeeld mogen worden.

    • Het zijn eenduidig fascisten, alleen al vanwege het feit, dat sinds de jaren zestig op onze universiteiten alle neuzen gedwongen/Vrijwillig in de Europa stand staan. Hoe komt dat zonder enige democratische verantwoording?
     Deze bewering mijnerzijds is volledig aantoonbaar.

 6. Dat “omvolken” is een mooie uitdrukking voor de vervanging van de ‘oude’ autochtone bevolking. De vergrijzing zou volgens vele politici en hen welgevallige economen een kleine ramp worden voor de economie, dus moest er wel omgevolkt worden.
  Ik ben geen echte complotdenker, het zou mij te ver gaan als ik dit idee zou gaan omarmen, dan maak ik mijzelf het leven erg moeilijk met dat soort paranoïde ideeën en gevoelens. Maar het zou maar zo plausibel kunnen zijn.
  Liever vergrijzen dan over jaren verzorgd moeten worden door mohammedanen.

 7. Thomas P.M. Barnett.: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens Barnett door geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd. Nationale grenzen moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daardoor worden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.

  • Iets dergelijks zit naar mijn idee ook achter de massa-immigratie en de multiculturele agenda. Je maakt mij niet wijs dat dit een autonoom proces is, noch geloof ik dat het een samenzwering is van ‘het bedrijfsleven’ (ofschoon die er evenmin een tegenstander van lijken te zijn). Uiteindelijk worden de beslissingen door de politiek genomen en zijn zij verantwoordelijk.

   Het lijkt me een slecht idee, tevens het product van het denken in maakbare samenlevingen – weten we nu nog niet hoe dat afloopt – en, gedreven door de wens van met name bestuurders om meer, zo niet alles, te besturen. Uiteraard is er wel nog een kleinigheidje islam waarmee afgerekend moet worden. En het mag weer allemaal in Europa gebeuren.

   • Als je eenmaal in de gaten hebt dat het psychopaten zijn daarboven, écht psychopaten; dan besef je dat de meeste oorlogen niet door mensen zijn in gang gezet. Een mens verzint zoiets niet.

  • Ik heb die Thomas Barnett eens gegoogled, hij schijnt de belangrijkste denker van de globilization beweging te zijn – dat zijn zij die streven naar een NWO (basically een wereldregering) – en de schrik slaat je om het hart. Deze man, die een belangrijke Amerikaanse adviseur is, zit werkelijk van achter zijn bureau strategieen voor de hele wereld te bedenken. Zo moet Europa een bruin mengvolk worden met een IQ van 90. Dom, maar net slim genoeg om te werken. Het zijn zijn eigen woorden. Toch lijkt dit precies het programma te zijn wat wordt uitgevoerd inclusief TTIP en andere trade agreements, wat uiteraard opmaten zijn voor de NWO. Barnett doet er niet geheimzinnig over, hij schrijft boeken, geeft volop lezingen en heeft een blog waar een en ander valt na te lezen.

 8. Dank je Joost voor de vertaling en een stuk weer gebaseerd op feiten zonder ongebreideld emotief denken.

© 2022 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑