Nederland snakt naar leiderschap

Door Joost Niemöller

Het is al een bekende teneur, maar hij werd vandaag weer eens bevestigd bij de laatste peiling van Maurice de Hond: Nederland is onregeerbaar geworden.

De PVV is virtueel veruit de grootste partij, met dertig zetels. De drie andere ‘grote partijen’ zitten in de sfeer van de twintig zetels, met uitzondering van de PvdA op tien.

Hier zien we dus dat de grootste partij tegelijkertijd ook de meest gehate partij is, waarmee andere partijen niet zullen samenwerken. En bij ‘de rest’ zien we een totale versplintering, die noopt tot ‘samenwerking der kleintjes’ die door allerhande compromissen en dealtjes nooit kan leiden tot enig concreet beleid. De enige verbindende schakel is de haat ten aanzien van de PVV.

Die stand van zaken is min of meer structureel, want het is de laatste twee jaar al zo. Dat zorgt ervoor dat er een volstrekte verlamming is gekomen in de Nederlandse politiek. Een met de dag minder populair kabinet, dat in de Eerste Kamer al een minderheidskabinet is geworden, maar dat maar blijft zitten omdat ieder alternatief door de zittende politici nog meer gevreesd wordt.

Het sukkelt maar door. Het komt niet tot principiële standpunten.

En dan is er die migratiestroom die de demografische samenstelling van Nederland definitief gaat veranderen.

Een zeer verontrustende situatie.

Alleen echt leiderschap kan daar iets aan veranderen. Visionair leiderschap.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

56 Reacties

 1. Dat Nederland afglijdt naar chaos, dictatuur en misschien wel burgeroorlog, dat is in de wereld zeker niet nieuw! Demokratie zonder dat er waakhonden alert zijn om het in slaap sukkelen te voorkomen is gedoemd om te verdwijnen. En het is elke keer weer gebeurd:
  * In Rusland zodat Stalin na de dood van Lenin 1n 1924 de macht kon grijpen en een meedogenloze dictator worden.
  * In Duitsland doordat men in 1933 niet door had wat voor iemand Hitler was.
  * In de PvdA doordat men er niet door had dat ‘Tien over Rood’ bestond uit een stel baantjesjagers plus gluipers. B.v. de nu Grootgrondbezitter Marcel van Dam…… Nadat deze partij zo uitstekend geleid was in de moeilijke jaren na de Oorlog door Willem Drees. En tenslotte Drees het lidmaatschap heeft opgezegd van zijn eigen partij….
  Enz, enz.

  Ofwel: wie op lauweren gaat rusten zal tenslotte ruw wakker geschud worden om te zien dat het grafkransen geworden zijn!

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. Hierbij een antwoord van PvdA op een vraag die ik had gesteld:”De PvdA wil dat een ieder die vreest voor zijn leven de kans krijgt om een nieuw leven te beginnen, in veiligheid. Europa moet om dit te verwezenlijken een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. De PvdA vindt dat het ieder-voor-zich-denken moet stoppen. De PvdA is daarom opgelucht dat het kabinet zich heeft uitgesproken over een gezamenlijke Europese aanpak van deze crisis. Het kabinet heeft gesproken over het eerlijk verdelen van de opvang over de Europese landen en voor de mogelijkheid vanuit de regio asiel in Europa aan te vragen. We moeten samen de verantwoordelijkheid dragen, anders zet het geen zoden aan de dijk. ”
  Bedoelen ze misschien de ieder voor zich denkende illegalen? En voor wie moet Europa een bijdrage leveren?Voor de pedofielen?
  De PvdA is helemaal vervreemd van de Nederlandse bevolking.
  Oh ja, en we kunnen rustig gaan slapen want de AIVD heeft geen signalen
  opgevangen van de IS.

 3. @LKJ 280915 om 15:59. Prachtig om te stellen: Rutte en zijn kliek zullen door de geschiedenis als verraders worden neergezet. Maar….heeft het volk er iets aan als over 200 jaar de geschiedenisboekjes worden gelezen. Misschien worden ze na 150 jaar al weer herschreven. Eerder heb ik dat beschreven inzake WO2. Je kunt enkel leren van je recente geschiedenis door niet dezelfde fouten te maken. Dat gebeurt nu helaas wederom simpelweg omdat we lui zijn en niet bereid de noodzakelijke veranderingen d.m.v. buitenparlementaire actie te regelen. Alle signalen waren 10-tallen jaren geleden al bekend. We blijven nl. wachten op het kromzwaard in onze nek.

 4. Gevechten in AZC’s, kindbruiden, aanvallen op christenen in AZC’s, verkrachtingen: In Duitsland al dagelijkse praktijk. Nu ook inmiddels in NL. Maar het is slechts een begin: nog geen 1% van wat ons nog te wachten staat.
  De misdaden van de regentenkliek ( geholpen door de media ) zijn van ongekende omvang. Door deze misdadige politiek van totaal open grenzen en import zonder belemmeringen, vindt een totale verandering van NL en Europa plaats. Dit is een ongehoorde vorm van landverraad. Rutte en zijn kliek zullen door de geschiedenis als verraders worden neergezet.

  • @Leo KarelJan,
   Klopt.
   https://janstemerdink.wordpress.com/2015/09/25/valt-het-allemaal-wel-mee/

 5. Nog even het laatste nieuws over kindbruiden:

  Ter Apel – Tussen januari 2014 en begin dit jaar hebben ten minste 34 Syrische kindbruiden asiel aangevraagd in Nederland. Daarnaast zouden er nog eens 22 zogeheten ‘na reizende bruiden’ onderweg zijn naar Ter Apel, tienermeisjes van wie de man al in ons land verblijft. Dat blijkt uit een intern stuk van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) waar RTV Noord inzage in heeft gehad.

  Met andere woorden onze wetten staan ONDER sharia wetten als dit klopt en oogluikend toegestaan is.
  Wie faciliteert deze misdadigers?

  Joost, weet jij het fijne over deze affaire?

 6. Pat Condell:
  The Invasion of Europe

  ‘You have to be an idiot, or a politician..’ :
  https://www.youtube.com/watch?v=rIcltV7r-nM&feature=youtu.be

 7. … gekomen is en in tussentijd is het land inderdaad zeer moeilijk bestuurbaar.
  In mijn stukje over de G500 haal ik dit ook aan. Zie https://janstemerdink.wordpress.com/2015/04/27/de-politiek-van-g500/
  Iedere politicus zou dit boek gelezen moeten hebben. Het geeft de richting aan waarin de maatschappij zich beweegt. Door dit te weten wordt het mogelijk te beoordelen welke oplossingen zeker niet werken en welke oplossingen een kans van slagen hebben.

 8. … we dat gemerkt hebben, gemodelleerd naar een fabriek. Er zijn verschillende partijen die tegenover elkaar kunnen staan, maar binnen de partij geldt dat iedereen geacht wordt ongeveer dezelfde mening te hebben over zowat alle onderwerpen. Een politieke partij is een centraal orgaan, zij heeft een achterban voor wie een “standaard produkt” geleverd wordt. Nu de derde golf opkomt, zien we dat de principes van de tweede golf minder belangrijk worden.
  De politieke partij is dus achterhaald. Alles dat tweede-golfkenmerken draagt, zal minder belangrijk zal worden. Wie voelt zich nog vertegenwoordigd door partijen, als je het met iedere partij maar een klein beetje eens bent? Het volk voelt zich machteloos, maar de politici zelf ook. Ik denk dat we naar een systeem moeten van stemmen per thema. Het is heel goed mogelijk dat je het op het gebied van milieu met Groen Links eens bent, en op het gebied van de arbeidsmarkt met de VVD. Het duurt natuurlijk jaren voordat zo’n systeem van de grond…

 9. Het probleem is inderdaad structureel. Ook onvermijdelijk. Het heeft op zich niets te maken met de vluchtelingencrisis en zelfs niet met de immigratie in het algemeen. Het heeft te maken met de derde golf.
  In het boek ‘De derde golf’ legt Alvin Toffler (1980) uit dat de landbouw de eerste golf was en de industriële revolutie de tweede golf. Wat de derde golf nu precies is, wordt helemaal niet zo erg duidelijk in het boek – misschien de informatietechnologie – maar wat wel duidelijk wordt, is dat de tweede golf op zijn retour is. Bij de tweede golf denk je aan fabrieken en aan staal en spoorwegen. Veel dingen in onze maatschappij zijn gemodelleerd naar een fabriek. Een fabriek is een centraal gebouw waar mensen heen gaan om hun werk te doen. In een fabriek doen alle arbeiders hetzelfde, ze beginnen op dezelfde tijd te werken en ze maken standaard produkten. Daar zijn natuurlijk allerlei variaties op, maar dat is toch essentiëel voor de tweede golf. Een politieke partij is, zonder dat…

 10. Het is juist het ontbreken van integriteit en volksvertegenwoordiging wat geleid heeft tot de versnippering van de politiek. Dat is niet op te lossen door “leiderschap”, althans het is niet gezegd dat dat de oplossing is.

  • @D.G.Neree Kanniet anders zeggen dan dat u dit juist verwoord heeft.
   Een sterk leider -ik sluit het niet uit- met echte kloten en ballen gepaard gaande aan een onmetelijke empathisch gevoel en sociaal bewustzijn hoe een VOLK te leiden zou kunnen bestaan, maar geheid dat ie dezelfde weg als Pim Fortuyn opgaat namelijk door de parasitaire elite vermoorde te worden.
   Daarom moet echte democratie uit en door het volk komen.
   Echter m.i. heb je daarvoor een redelijk groot draagvlak nodig :Niet 90 % schapekoppen annex “gutmenschen” (zie mijn eerdere reactie) en 10 % wetenden en denkende , maar omgekeerd.
   Nou, daar werkt het huidige afstompening bevorderende onderwijs en idem dito perverse smerige pulp en bagger tv. en krant (de MSM) totaal niet aan mee,
   Nee erger nog het is bewust totale opzet om de bevolking dom, angstig en arm te houden.

 11. “sterk leiderschap” heft de geur van dictators en tirannen.

  Heeft een werkzame democratie “leiders” nodig?
  Of hebben we volksvertegenwoordigers nodig die nakomen wat ze in hun verkiezingsprogramma’s stellen?

  In een echte democratie voeren de “leiders” de wil van het volk uit. Daar zijn inderdaad ruggegraten en kloten voor nodig en integriteit van moreel hoogstaande mensen, maar het roepen om sterke leiders heeft een nare bijsmaak. Moeten de Nederlanders ‘geleid’ worden of moet het zo zijn, dat de mensen juist geïnformeerd worden en echt vertegenwoordigd worden door degenen waar ze op stemmen?
  Goede leiders zijn dienaars, “sterke leiders” veronderstelt een zwakke, domme bevolking die geleid moet worden, in de richting die die leiders willen.
  We hebben eerlijke regeringen nodig, die in dienst staan van het eigen land/volk en daar onbuigzaam in zijn. Geen “leiders” in de gewone zin van het woord.

 12. Ijsbergen op de koerslijn gesignaleerd. Typisch Europese leiding reactie was vragen voor een oplossing aan hun idool potus. Die kwam met oplossing uitlaat gas. Hoofdlijn nieuws werd het. De verbranding van brandstof boven op een zuiger. En het tegenvallende resultaat door software gesjoemel. Hier stopt normaal denken en begin religie. Met als top prestatie software nieuws is goed voor u en slecht voor V.W.. Intussen stromen nieuwe kiezers voor link en groene gek denken met de duizenden binnen. Met als doel overnemen en afschaffen van ongelovig denken. Dit is een beloning voor redding Euro en Griekenland door mensen beroemd om hun religie uitvoering zoals kruisiging, na onthoofding. Wat hun bracht op de stoel, leider, van mensen rechten.

 13. http://johngaltfla.com/wordpress/2015/09/27/how-russia-and-iran-plan-to-push-oil-prices-back-above-100/

  Rusland bestrijdt Tjetjenen in Irak en Syrië, China vecht tegen Oeigoeren. Door IS(IS) uit Irak en Syrië te verdrijven zullen Turkije en de Golfstaten IS over de vloer krijgen. Rusland zal haar olie duurder kunnen verkopen.

  Uiteraard is de Nederlandse politiek met een schimmenspel bezig, maar dat is niet nieuw.

 14. Had Nederland maar zo’n leider als Hongarije, nee wat wij hebben is een “Lachende Flapdrol”.

 15. @Koffij

  Voornamelijk de “Gutmenschen” , deze Hollandse, NEanderthalerse zogenaamd Christelijke schapekoppen die wegkijken en niet willen weten wat er werkelijk aan de hand is.

  Soms denk ik wel eens: Eigenlijk verdienen ze het ook alle ellende die hier van komt.
  Door niet de echte schuldigen van de 2e WO te pakken, door niet dit illegale zooitje zich koningshuis noemende eruit te trappen en idem alle politici, bestuurders en MSM-persparasieten onmiddellijk op te sluiten in de grootste 3 stadions van ons land in afwachting van een eerlijk Volkstribunaal.

 16. Men verwacht een tsunami van Afganen naar Duitsland (en Nederland). 14.000 migranten zijn met veerboten afgezet van Lesbos naar het vastenland. Ze gaan allemaal naar Zweden, Duitsland of een ander West Europees land. Ondertussen werden we ook vanavond weer gebombardeerd op de PO over verhalen van zielige asielzoekers, cijfers , over hoe het echt zit, zie je niet. De staatsomroep ontpopt zich steeds meer als de hersenspoeler en de spreekbuis van de gevestigde orde. De staatsomroep wordt in elke dictatuur gehaat door een grote minderheid. Wat dat betreft is er niet zoveel verschil tussen ons en hun.
  Wanneer doet Rutte iets? Als het straks misgaat zijn er 3 schuildigen, de politiek en een deel van de media. En dan bedoel ik de lugendpresse. Schuldige nummer 3 zijn de Gutmenschen.

 17. GeenPeil heeft naar verwachting voldoende handtekeningen binnen. Na het wegstrepen van wat dubbele zullen het er toch minimaal 300.000 zijn. Maar….vergis u niet dit gaat enkel over het associatieverdrag met Oekraïne d.w.z. een speldenprik richting EU. Dit wordt dus het nette deel van het herstelinzicht. Het vieze deel nl burgerlijke ongehoorzaamheid dient daarnaast plaats te vinden. Immers, naar verwachting zal het kabinet de uitkomsten van een referendum uitleggen naar eigen inzicht d.w.z. door het riool spoelen. We zijn de slaaf van de VS en die gedachte is nog bij lange niet ingedaald in de hersenen van de massa. Dat vergt tijd, zeker in een slapend koninkrijk waar mensen nog steeds met vlaggetjes zwaaien naar iets dat van voor het elektronisch tijdperk is. Denk aan goudvoorraden van diverse landen die gewoon pleite zijn en waarmee die landen nu worden gechanteerd. Merkel is bijv. hierdoor de trekpop van Obama.

 18. Nah,,, we willen leiderschap, maar laten ondertussen ook zien dat we zelf wat in huis hebben;). En dat is precies wat er nodig is!

  GeenPeil! Hoe mooi!

 19. @ pieter g
  cda en pvda zouden verdwijnen bij een drempel van 10 % (ongeveer een jaar geleden) dus dat gaat niet op wat je beweert.
  daarbij,alles laten zoals het is lijkt mij ook geen oplossing.
  dus de 2 opties die ik vermeldde ,kiesdrempel en wat concessies van Wilders lijkt mij het enige wat zou kunnen

  • Maar nu is het CDA weer helemaal terug wat ook weer je stelling van kiesdrempel onderuit haalt.
   In algemene zin is een hogere kiesdrempel gunstig voor bestaande (grote)partijen.
   Met de gelijkgeschakelde media erbij die belang hebben en meer een ongezonde propaganda kanaal zijn voor bepaalde politieke richtingen.
   Juist een hogere kiesdrempel dan nu het geval is verhoogt niet, maar verlaagt het democratische gehalte. Daarnaast gaan mensen nog minder stemmen als er geen behoorlijke stem is die ze politiek vertegenwoordigd. En het lijkt al zoveel op elkaar behalve de PVV.
   Wat wel veel beter werkt is het aantal referenda vergroten zoals in Zwitserland waar er allerlei typen referenda zijn.

 20. De PVV kan gewoon niet samenwerken met de rest. Zolang de rest de islam niet wenst te zien zoals die werkelijk is ( een veroveringsideologie ) en zolang de rest de immigratie niet totaal wil stoppen , is er geen basis. Bovendien moet je uit Schengen en de EUSSR wil je islamisering en immigratie tegen gaan. En ook daar wil de rest niet aan.
  De PVV zal veel zetels gaan scoren, maar niet de meerderheid halen. Daarom zal het land verder naar de knoppen gaan en naar de afgrond.
  Blijkbaar wil de meerderheid der kudde liever de afgrond dan de PVV. Nou, succes ermee dan. Het zal ze bezuren.

  • Daarbij doet het we weinig toe hoeveel zetels men in het parlement heeft. Ook al zou de PvdA na een volgende verkiezing maar een zetel overhouden, dan nog is het de machtigste partij, De PvdA heeft immers burgemeesters, lobbyisten, de Vara en wat gelieerde omroepen, de Fnv, moskeeen, enz., enz.

   • vergeet niet de leraren, universiteiten/scholen, ambtenaren etc.
    .
    allemaal zo links als een loden deur….

    • En geen enkele praktijk ervaring in de maatschappij Ze hebben de school nooit verlaten Ze hebben het dus over Rechts en Links De werkelijkheid is veel gecompliceerder

 21. In zekere zin is de islam tsunami die plaatsvindt een voordeel.
  Door het rappe tempo van gebeurtenissen en de ingenomen stellingen pro islam/koosnaam vluchteling, zit de traditionele politiek in een fuik.
  Ze kan niet meer terug.

  Er hoeven maar een paar heftige gebeurtenissen te komen in het verlengde van alle negativiteit die nu al losbarst en de beer is echt los.
  Nu elke gemeente , stad, dorp en gehucht een opvanghuis krijgt voor jihad en sharia brengers is het wachten op escalatie.

  Mooie zoete woordjes prevelen is dan niet meer aan de orde. Of zoals de supergekke mafkees Samsom beweerde: Er is geen limiet aan vluchtelingen die we moeten opvangen. (ons piepkleine overvolle landje kan makkelijk 1 miljard ontheemden aan). Het wordt echt de burger tegenover de weg met ons ambtenaar.

  Resumerend: door de snelheid van gebeurtenissen verkorten we de tijd dat de wal het schip keert. Wanneer dat gebeurd zal het in heel Europa voelbaar zijn.
  En het gaat echt snel.

  • onderschat het “onder het tapijt vegen” van onze autoriteiten en waar ook de msm zeer graag gewillig aan mee werkt van alle verkrachting, geweldsdelicten van de hoog opgeleide vluchteling !

 22. Je zou hier wel eens gelijk in kunnen krijgen. Hoe dan ook, het is de enige uitweg nog, lijkt me. De politieke partijen, de PVV uitgezonderd, hebben zich inderdaad klemgezet. Zoals bekend zullen politieke partijen nooit toegeven dat ze het bij het verkeerde eind gehad hebben. Dat doen ze gewoon niet. Dus dan blijft er alleen nog doorgaan op de ingeslagen weg en uiteindelijk een volksoproer over. Het worden dus wellicht roerige tijden. Maar helemaal overtuigd ben ik niet omdat de gemiddelde Nederlander heeeel veel accepteert en niet tot opstand geneigd is.

 23. “En dan is er die migratiestroom die de demografische samenstelling van Nederland definitief gaat veranderen”
  .
  en zie dan weer de opleving van pvda/gl/sp…….
  .
  toch wel handig, stemvee importeren als jouw partij op zijn reet ligt, toch ? pvda?

  • Welke gedachtekronkel heeft zich eigenlijk in de hersenen van zo veel Nederlanders (überhaupt westerlingen) genesteld, waardoor men het vanzelfsprekend is gaan vinden dat vluchtelingen, als ze weer terug zouden kunnen, toch mogen blijven,…. voor altijd,….in een van de dichtstbevolkte landjes.
   Echte vluchteling of nep maakt blijkbaar ook niet meer uit.

   • “Echte vluchteling of nep maakt blijkbaar ook niet meer uit.”
    .
    en daar heeft de pvda/gl weer het pardon voor uitgevonden, zo wordt IEDEREEN legaal in nederland….

 24. Inderdaad we hebben een hele sterke leider nodig die eindelijk is opkomt voor de mensen en niet achter de oude westerse ideeën aan blijft lopen. Een leider die ons verlost van de Europese dictatuur en Amerikaanse invloed. We moeten weer gaan denken voor ons zelf en onze samenleving eerst opbouwen..
  De politici van de laatste jaren zeggen dat we in een mooie democratie leven en in vrijheid maar naar mijn idee is dit een Europese dictatuur met als hoofd Merkel die instrueert wat Europa moet doen en de media een valse bekrompen beeld laat zien wat een vrijheid moet zijn.
  De wereld zal een veel beter zijn als we de waarheid meer omarmen en de oorlogen stoppen die door de valse waarheid zijn ontketent.

 25. Een kiesdrempel invoeren is de oplossing.
  Liefst een van 10%.
  Waarom? De kleine partijen gedragen zich sowieso vaak als belangenorganisaties.
  Gl =milieudefensie,Greenpeace
  SP = Vakbond
  GPV =dominee
  PvdD = wakker dier
  Daarbij krijg je gedrochten van wetten door al die coalities die gemaakt moeten worden.
  En niet te vergeten,Wilders moet een beetje diplomatischer zijn, met gevolg dat hij niet altijd alleen maar aan de zijkant staat en geen politieke invloed heeft.
  De 30 zetels moet je gebruiken om meer zeggenschap te krijgen.
  Wilders zou een leider kunnen zijn.

  • @arjope
   mee eens, kiesdrempel of 1e en 2e ronde verkiezingen invoeren. kleine partijen hebben nu (relatief) veel te veel macht/invloed op het beleid.

 26. @Arjope

  Een hogere kiesdrempel is in het voordeel van de oude vermolmde partijen die liefst tot in eeuwigheid de macht willen houden.

  ALLE nieuwe partijen- vernieuwende partijen beginnen klein op een enkele uitzondering na. Daarnaast zijn het juist de grote partijen die niet het belang van hun burgers dienen, maar belangenorganisaties zijn voor meer Brussel, meer EUSSR, en meer baantjes voor zichzelf. Daarnaast kan je de lobbyisten van allerlei
  organisaties er bij optellen die een eigen agenda hebben en een flinke vinger in de pap hebben achter de schermen.

 27. Ik zou graag onderdaan willen zijn van Catalonië. Ergens voor willen staan, alles in het belang van ons Catalonië je er thuis voelen onder ons zijn . Ja God wat mis ik dat in Nederland

 28. Tja Joost,

  dat lijkt een probleem maar dat is het geheel niet.

  Daar alle partijen in Nederland onder een hoedje spelen, inclusief die gecontroleerde oppositie van de PVV. Kortom elke uitslag is goed voor de elites,

  Die getalletjes zijn er slechts alleen om jouw een rad voor ogen te draaien en je het gevoel te geven dat je iets te kiezen hebt.

  Dat lukt ze aardig gezien je artikel.

  Deze ” mensen ” lachen je hard uit recht in je gezicht.

  • je klinkt als een wijs mens robbertdeberk, wat is jouw oplossing ?

   • @harrynak.
    Dat had ik ook al een keer aan ‘m gevraagd maar in plaats van dat ie antwoord gaf in al zijn wijsheid begon ie te schelden. Dat lijkt vreemd voor de ‘sheeple’, maar jij en ik weten waarom, hij wordt gecontroleerd door de elite 🙂

    • Als je niet in staat bent om te lezen ga ik daar geen tijd meer instoppen.

     Mensen in Nederland willen altijd maar aan de hand meegemomen te worden. Enige echte inspanning tonen door te lezen wat er staat en het op je te laten in werken is veelal te veel gevraagd. Alles moet snel en de spanningsboog is bijna nul.

     Tja dan wil ik iemand wel eens voor iets uit maken. Maar dat is ie dan ook.

 29. robbertdeberk
  26 SEPTEMBER 2015 OM 18:07
  1. Goed beste mensen en beste Joost,
  ik zal nog maar eens een keer mijn best doen om jullie uit te leggen wie er werkelijk verantwoordelijk zijn voor alles, maar dan ook alles wat op deze site beschreven wordt.
  Of het nu de islam betreft of MH 17 of wat dan ook.
  En zoals altijd is het antwoord simpel de oplossing vrijwel onmogelijk , zolang men zich laat afleiden van de oorzaak.
  Om het simpel te houden zal ik het onderwerp “islam ” nemen, maar het kan ook elk ander onderwerp zijn.
  Welnu, het zijn niet de mensen, moslims, die de islam aanhangen die het probleem zijn. Degene die toegelaten hebben dat deze mensen zich in Nederland/Europa konden vestigen en nog steeds vestigen dat is onze vijand.
  Moslims zijn behoorlijk open en eerlijk m.b.t wat ze nastreven en winden daar ook geen doekjes om. Door daar telkens weer op te reageren zoals Joost doet, op zeer goede wijze trouwens, brengt ons niet dichter bij de oplossing.
  De islam is niet het…

  • 2. Of de andere landen inde EU.
   Het zijn de mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat deze mensen zich hier konden vestigen, ” de elite ” , die onze echte vijand zijn.
   De moslims kun je het niet kwalijk nemen dat ze dag in dag uit hun ideologie volgen en dat daar mee in problemen komen in het Westen. Het Westen en de islam gaan nu eenmaal nooit samen en van integratie zal nooit sprake zijn.
   Wat is er dan aan de hand?
   We hebben de afgelopen 45 jaar ons lot overgelaten aan groepen mensen die zich op elitaire wijze de macht hebben toegeëigend. Nu zeer zichtbaar in het gedrocht wat EU heet.
   Deze mensen, ik noem ze maar de elite, zijn als een soort kanker overal verspreidt in onze samenleving. Je komt ze overal tegen. In de politiek ( landelijk en op lokaal niveau ), bij de politie, de rechterlijke macht, de media, het onderwijs etc etc etc.
   Ze zitten overal en ze doen allemaal in meer of mindere mate mee met de ellende die veelal op deze site op zeer goede wijze…

   • Als laatste voor jou HarryNak

    3. Mijn voorstel zou zijn om de problematiek die hier beschreven wordt op deze site vooral te blijven weergeven , maar veel meer het accent te leggen op de werkelijke schuldigen. Met naam en toenaam wat mij betreft.
    Als u wilt dat er iets zal veranderen moet je et probleem bij de basis aanpakken. En het probleem is in ons geval absoluut niet de islam.
    Om het met Einsteins woorden te zeggen
    “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
    Ik zou nog een stap verder willen gaan:
    ” We kunnen problemen niet oplossen met de mensen die ze gecreëerd hebben ”
    Fijn weekend.

 30. Klinkt alsof je een aardige kijk hebt van zeg maar ‘achter de schermen’ Vertel eens, ik ben niet zo ingewijd. Wie zijn nu eigenlijk ‘de elite’? Als ik daar wat zicht op krijg kan ik weer gaan googlen, onderzoeken en nadenken.

 31. Moge duidelijk zijn dat we in Nederland, en zeker in wat andere landen in Europa ook, een man als Putin nodig hebben. Sterk leiderschap, (christelijke) normen, waarden en tradities hoog in het vaandel. Vluchtelingen zijn meer als welkom overigens in Rusland, er zitten al meer dan 1.000.000 gevluchte Oekraïners. Ook andere minderheden, die dienen zich aan te passen aan Rusland en niet andersom zoals bij ons het geval is. Dit geredeneerd vanuit het standpunt ; die minderheden hebben Rusland nodig, wij hen niet, dus passen ze zich maar aan en als het niet bevalt ga je lekker weg. En zo moet het.

  • De Russische Federatie bestaat uit verschillende staten waaronder een aantal moslim landen. Daardoor heeft Rusland miljoenen inwoners die moslim zijn, hetgeen momenteel weinig problemen oplevert. Rusland heeft aldus een duidelijke relatie met de Islam. Nederland heeft, behalve Indonesie, geen historische relatie met moslim landen. Wellicht is dit een van de redenen waarom de integratie van Turken en Marokkanen niet lukt. Islam heeft gewoon geen binding met Nederland.

 32. Joost for president !
  Spijker op de kop zoals gewoonlijk !

 33. “Die stand van zaken is min of meer structureel, want het is de laatste twee jaar al zo.”

  Ahum, twee jaar is helemaal niks natuurlijk en helemaal niet “structureel” in politieke termen. Een beetje historisch besef van het Nederlandse politieke verleden zou al snel tot de conclusie leiden dat deze situatie helemaal niet zo bijzonder is en vele malen eerder optrad. Volgens de logica van Niemoller is Nederland dus al regelmatig onbestuurbaar geweest en verlamd geweest, inclusief de behoefte aan sterk en visionair leiderschap. Maar nu is het natuurlijk anders en speciaal? En roept om radicalere oplossingen? Wat er wellicht nodig is: een rechts alternatief voor VVD en PVV. Het vormen van werkbare coalities tussen vaak tegenstrijdige ideeën is een pilaar van de Nederlandse politieke traditie. Ik stel voor juist daar geen radicale hervormingen te wensen. Sterke leiders met grote meerderheden is toch meer een Midden-Oosters dingetje…

  • Het WAS een midden oosten dingetje, maar Uncle Sam moest zo nodig de knuppel in het hok gooien,want het moest zo als hun het alleen maar kunnen , maar vergaten dat DAAR niet het parlement de dienst uit maakt maar de ayatollahs ,de heb zucht naar macht over de hele wereld,kijk de geschiedenis er op na , Tito hield het bij een , ,maar ook Saddam Hossein , Gadaffi , Moe Barak maar de lente moest komen , nou het werd dus een zeer strenge WINTER nu is het al zo ver dat de onnozelen ze massaal hier verspreiden , met alle gevolgen van dien,, maar om dat we gedicteerd worden door Obama , en zelf niks te zeggen hebben door de machts-positie van hun ,want op het moment dat ze ons de nieuwe vliegtuig leveren ,hebben hun al weer een geavanceerde toestel

 34. Je hebt het antwoord al gegeven:
  Alle andere partijen moeten hun Haat (eigenlijk zelfhaat) ten opzichte van de partij die altijd gelijk heeft ( en krijgt) laten varen.
  En openstaan voor samenwerking.
  Er is politiek vertaalt wel een verschil tussen 1 of 2 zetels meer of 10 of meer.
  Met zo’n overduidelijk signaal welke richting dit land uit moet kan niet zomaar aan voorbij gegaan worden. Slaat echt ergens de vlam in de pan dan wordt de urgentie naar verandering steeds groter. Op een gegeven moment moet zelfs de MSM van inzicht veranderen wanneer de zwarte islam regen begint te vallen en de straten rood kleuren. Tot nu toe hebben ze het over bekladde asielcentrums door (vermeende rechtsextremisten)
  Zodra de veroorzaakte puinhoop echt begint te stinken kan er een politieke omwenteling plaats vinden in heel Europa.

  Maar op dat punt zijn we nog niet beland. De mythe van de zielige vluchteling domineert nog steeds het speelveld. Niet lang nog volgens mij.

  • Ik denk dat in andere Europese landen de partij(en) die een kordate aanpak van de migratiecrisis willen flinke vooruitgang zullen boeken. Maar ook dat de gevestigde partijen zich zo hard aan hun macht zullen vastklampen dat ze onwerkbare compromissen moeten sluiten. In plaats van te luisteren naar wat een groot deel van het volk zegt. Je kan een partij die 30% van de stemmen heeft niet langer van het beleid uitsluiten.

   • @ LuisInDePels
    Ook ik ben een voorstander van samenwerking met de PVV maar om nou te zeggen dat ze 30% van de stemmen (volgens peilingen) hebben….

 35. 30 zetels is 20%