De mystieke verlate zelfmoord van het Duitse volk

Door Joost Niemöller

De laatste column van arabist Hans Jansen voor Geenstijl, heette ‘Vervanging’ en ging over de omvolking van Europa. Hij schreef het stukje enkele dagen voor hij overleed.

In de woorden van Jansen:

(-) Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking(-).

Demografie en etniciteit is de essentie van de discussie, en juist dat is dan ook tegelijk het grote taboe. Wie de bevolking van Afrika overzet naar Europa verandert Europa in Afrika met Europese decorstukken. Op den duur zullen ook die decorstukken verdwijnen en zien we in Europa dezelfde kaalslag ontstaan als in al die Afrikaanse steden waar de laatste koloniale huizen wegrotten en veranderen in de wrede chaos van de urban jungle. Wie de bevolking van het Midden Oosten overplaatst naar Europa, verandert Europa in een islamitische kolonie. Maar dat mag niet openlijk zo benoemd worden. Want wie over etniciteit spreekt, die heet een ‘racist.’

Dat proces van demografische vervanging, en dus van de ondergraving van de Europese beschaving, is al tientallen jaren gaande. Maar nu gaat het ineens absurd snel. We zien deze versnelling plaatsvinden in het hart van de Europese beschaving en in de motor van de Europese economie. Duitsland.

De stroom wordt aangedreven door een valse sentimentele verdwazing in de media, waarin eindeloos gerept wordt over verdronken kinderen op stranden en reddingsacties die daardoor nodig zouden zijn. Hiermee wordt de Europese bevolking klaargestoomd voor de opvang van ‘vluchtelingen’ die dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Kijken we naar de officiële cijfers, dan blijkt het maar in twintig procent van de gevallen te gaan om de zo vaak genoemde Syrische vluchtelingen. Althans om mensen die daar oorspronkelijk vandaan zouden komen, en die misschien al vele jaren in Turkije, Libanon of Jordanië verblijven. Althans om mensen die er op de een of andere manier in geslaagd zijn om over een Syrisch paspoort te beschikken.

Kijken we naar de echte staatjes, dan zien we dat het overgrote deel komt uit Balkanlanden waar geen sprake is van enige vluchtelingensituatie, zoals Kosovo, Albanië, Servië (!), maar ook Oekraïne, of uit moslimlanden die niet in aanmerking komen voor asielstatus, zoals Afghanistan en Pakistan, of uit Irak, Somalië, Eritrea (wat daar aan de hand zou zijn werd nooit duidelijk).

Het zijn geen vluchtelingen. Dat ziet iedereen. Maar de mythe van de vluchtelingen wordt hoog gehouden om de omvolking aan te jagen.

En waar willen ze heen? Vooral naar Duitsland. En waarom dan wel? Waarom niet naar Oostenrijk? Niet naar Hongarije? Niet naar Roemenië, Griekenland, Bulgarije?

Dat is niet zo mysterieus als het lijkt. Duitsland wordt door de mensensmokkelaars aangewezen als het land van ‘Mamma Merkel’ die heeft verklaard dat de Dublinverordering niet meer opgaat voor Syriërs, en dat iedereen die zegt Syriër te zijn met open armen wordt ontvangen. Alle ‘vluchtelingen’ houden nu van Merkel. En mamma Merkel houdt van iedereen. Behalve van de Duitsers.

Andere EU landen zijn nog wat guller met het rondstrooien van asielstatussen, maar van die landen is Duitsland het grootste:

Germany approved fewer than half (43.5%) of the asylum applications it processed in the first half of this year, putting it in the middle of the pack in terms of acceptance rates among European countries. The highest acceptance rates generally were in smaller countries, particularly the Scandinavian nations (Denmark, 85.2%; Sweden, 74.2%; Norway, 72.5%), while the lowest rates were all in former Soviet bloc nations (Latvia, 8.3%; Hungary, 12.3%; Poland, 14.6%).

Wie weet te claimen uit Syrië te komen, heeft de grootste kans op een papiertje dat definitief toegang geeft tot de Duitse verzorgingsstaat, namelijk meer dan negentig procent.

Mamma Merkel sluit de moslimmannen in haar armen die haar zullen onderwerpen. Dat gaat tegen alle wetten van het leven in. Het is spookachtig, dramatisch, maar bovenal geheimzinnig.

Haar beslissing om iedereen binnen te laten was het zelfmoordbriefje. (Zie deze video.)

Een nu of nooit gevoel heeft zich meester gemaakt van massa’s mensen die onderweg zijn naar Europa.

Ze komen. En komen. En komen.

Met z’n hoevelen komen ze? In een poging om tot schijnzekerheden te komen, worden er getallen genoemd. Dat waren getallen waarvan we enkele weken al steil van achterover sloegen. En nu lijkt het erop dat we die getallen naar boven toe moeten bijstellen.

Niet de eerder voorspelde 900.000, maar nu ineens anderhalf miljoen. Daar kun je dan weer een som op loslaten aangaande gezinsuitbreiding, dus te vermenigvuldigen met vier tot negen. De Duitse regering heeft nu dit getal ontkend, maar het bestaan van het geheime rapport waarin het genoemd werd niet. Ondertussen zijn er allerlei verwarrende discussies ontbrand over hoeveel ‘vluchtelingen’ er nu eigenlijk wel verwacht kunnen worden. Discussies met geen ander doel dan nog meer zand in de ogen te strooien.

Laten we voor het gemak dat getal even aanhouden. Over welke verhoudingen hebben we het dan? Momenteel leven er zo’n drie miljoen slecht geïntegreerde Turken in Duitsland. In totaal leven er zo’n 8,2 miljoen allochtonen in Duitsland. De grootste recente toename is uit Roemenië en Bulgarije.

Duitsland heeft zo’n tachtig miljoen inwoners, dus we hebben het al over tien procent vreemdelingen die het niet goed voor hebben met Duitsland.

Wat komt daarbij alleen al op korte termijn? Wanneer we die anderhalf miljoen met zes vermenigvuldigen, zien we dat er al snel tien procent bij komt. Binnen een half jaar kan Duitsland dus twintig procent vreemdelingen moeten herbergen. Mensen die de taal niet spreken. Die met elkaar in strijd zijn. (De gewelddadige toestanden in de opvangkampen zijn nu al mensonterend.) Die zich over zullen geven aan misdaad, aan het verkrachten van vrouwen, aan het opleggen van islamnormen. Of die al bezig zijn met het beramen van aanslagen. Want de Duitse geheime dienst waarschuwde er al voor dat er driftig onder hen geworven wordt door salafisten. Ook de Duitse politie wordt zonder enig respect door de migrantenhorden aangepakt, zo blijkt uit een vandaag verschenen boek.

Over de kosten die deze mensengolven met zich mee gaan brengen wordt nog niet echt openlijk gesproken. In Oostenrijk circuleren in ambtelijke kringen berekeningen die in de tientallen miljarden lopen. Dat kunnen we dan dus voor Duitsland vertienvoudigen. En dat terwijl in Duitsland nu al een gigantisch tekort aan huizen dreigt voor alleen al de oorspronkelijke Duitse bevolking. Die moeten dan maar op straat gaan slapen.

Het wordt goddomme eens tijd dat de Duitsers terugslaan. Maar dat gebeurt maar niet. De Duitsers lijken verlamd door hun eigen zelfhaat.

Het is een vorm van destructieve massapsychose, die op een of ander mysterieuze wijze verband lijkt te hebben met het naziverleden. En daarmee met de aard van het Duitse volk zelf. Duitsers durven nu niet meer op te staan voor zichzelf. Durven geen geboortepolitiek meer te voeren om meer Duitsers voor te brengen. Alles is besmet en bezoedeld door de ellende die Hitler aanrichtte. En dat natuurlijk door de Duitsers zelf is opgeroepen. Waar Hitler er uiteindelijk net niet in slaagde om het land met hem zelfmoord te laten plegen, daar lijkt het Duitse volk dit nu in een langzaam proces wel te willen doen. Door uitsterving en door omvolking. Een proces dat al werd omschreven in een boek dat een bestseller werd in Duitsland: Deutschland schafft sich ab, van Thilo Sarrazin. (PDF)

Dat zo’n boek zo’n bestseller werd, bewijst trouwens wel dat het besef over de gaande ineenstorting er in Duitsland weldegelijk is. Maar dat besef wordt niet in daden omgezet.

Het Duitse volk verdwijnt.

Islamisten ondergraven de laatste resten Duitse cultuur.

Iedereen schudt zijn hoofd.

Maar het lijkt niet anders te kunnen. Het lijkt de noodlottige loop van de tijd te zijn.

Zo wordt dat althans aangevoeld. Want het alternatief zou weer Hitler zijn.

Duitse columnisten in de Main Stream Pers blijven ondertussen doodgemoederd kletsen dat het land al die vreemden met hun vreemde culturen en hun onmogelijkheid om de Duitse economie overeind te houden, nodig zijn tegen de vergrijzing.

Of er worden sprookjes in verspreid over aangepaste Nigerianen die in een Duits koor meezingen. Alles om het Duitse volk nog verder in de modder te drukken met de eigen mediapropaganda. Het is pure zelfvernedering waaraan de Duitsers zich laven. Wentelen in een niet te stelpen schuldgevoel.

En Mamma Merkel, de vrouw die de ineenstorting van Duitsland op haar geweten heeft, is nu genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede. Welke duivelse krachten liggen hieraan ten grondslag? Is dit de kanselier die de Duitsers wilden? Deze kanselier van de ondergang?

Dit alles is zwarter dan te bevatten lijkt.

Volgens de Russische schrijver Nikolai Starikov is Duitsland tot deze zelfmoord gedwongen door de Amerikanen. Dat lijkt mij een te eenzijdige verklaring. De VS hebben geen belang bij deze Duitse ondergang. Ik denk dat het raadsel eerder in de zowel opbouwende als destructieve Duitse psyche te vinden is. Zonder de onmetelijke wil van het Duitse volk zelf had deze zelfmoord nooit plaats kunnen vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

92 Reacties

 1. Artikel uit 2009
  Duitsland ontwaakt
  ….uit natte linkse droom
  ‘Multi-Kulti is mislukt!’ Duitsland zit sinds deze week met haar 6,7 miljoen buitenlanders in de maag. Die zijn, volgens critici, slecht geïntegreerd, vaak gewelddadig en tot overmaat van ramp deels fundamentalistisch islamiet. Een noodkreet van de directie van een ‘zwarte’ school in de Berlijnse probleemwijk Neukölln heeft de verstikkende politiek correcte deken die jarenlang over het immigratiedebat lag, hardhandig weggetrokken.
  De situatie op de Rütli-Hauptschule, met 83 procent allochtone leerlingen, is onhoudbaar, waarschuwen de leraren. Docenten worden er bedreigd en bestolen.
  Libanese jeugdbenden intimideren andere scholieren. Veel leerlingen spreken nauwelijks Duits en hebben geen belangstelling voor het onderwijs. „Ze haten Duitsers. Duitse meisjes zijn voor hen hoeren en Duitse jongens varkensvreters.” De leraren pleitten er zelfs voor de school maar helemaal op te heffen.
  enz. enz. Er is niets…

 2. g.h.m.leferink

  9 oktober 2015 op 22:52

  Europa is, mede door de eenzijdige berichtgeving in de meeste media, STEKEBLIND! Want dat dit totaal mis gaat kan een kind zien.
  Mijn indruk is dat er een soort STIEKEM verbond is gesloten tussen de HoofdRioolMedia en de regeringen van de EU-landen. Door medialui van het soort Arie Achterbaks, Sammie Stiekem en Glenn Gluiper! Met de vooropgezette bedoeling ons dit ook nog als zoete koek te laten slikken!
  M.u.v. Viktor Orban van Hongarije en Horst Seehofer van Beieren, bij wie het verstand nog niet volledig op de loop is!
  Hoe kon Merkel toch zó stom zijn om die vloedgolf uit te nodigen? Verstandsverbijstering?
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. Ik denk dat Joost gelijk heeft in zijn veronderstelling dat het Duitse volk gelaten zijn (vooralsnog) waarschijnlijke ondergang tegemoet treed. Op welke wijze dit volk ook probeert groots te zijn, het leidt altijd naar een Untergang. Ging het niet kwaadschiks onder Hitler, dan vanuit de goedheid van Moeder Merkel. Een ding is zeker. Het komt voort uit de gedachte van de Übermensch. Ook Merkel denkt dat Duitsland groot is, en dit varkentje wel zal wassen, een regelrechte Über gedachte. Voor zover ik Duitsers ken, zijn ze massaal te beleefd, te netjes om massaal tegenspraak te geven aan beleid van bovenaf. Dat was vanaf 80 jaar geleden zo, en nu weer. De schaamte overheerst te veel, en daarnaast is het volk door haar rijkdom in slaap gesust.

 4. Ik weet niet of dit al bekend is, maar Pegida Nederland houdt zondag een demo in Utrecht.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4145112/2015/09/19/Neude-toneel-voor-demonstratie-Pegida.dhtml
  Komt allen, zou ik zeggen.

  • 400? Moeten er minimaal half miljoen worden. Een miljoen/1.000.000 en meer mag ook.

   Even face boeken o ja mag niet meer van meneer Zuckermannnnn
   Dan maar per mail, stadsomroepers of desnoods met rooksignalen!!!!!

  • Dat in Zweden was in mei 2013. Kun je nagaan hoe het nu is.

  • 150.000 pas moeten er 80 miljoen worden
   en in Nederland ook maat zo’n petitie: Titel: OPTRUTTEN (hele kabinet).
   Helaas lappen ze dat gewoon aan hun laars of vegen hun pedofile gat mee af.

   tis ONGELOFELOOS;
   Eigenlijk wordt het hele NEderlandse volk BELAZERD waar je bij staat/

 5. Zoals ISIL nu Palmyra enz verwoest zo zullen de Nieuwe Europeanen het Louvre, Versaille, en het verachte en gehate Parlement in Londen opblazen ze hebben er niets mee

  • Ik vraag me wel eens hardop af of de Nederlandse musea en archieven die van grote cultuur-historische waarde zijn, al evacuatieplannen hebben klaarliggen.

  • @Dawg 6 oktober 2015 om 22:57 GnorAls je het geluk heb in een land te leven waar de enige moeite om te overleven al decennia bestaat uit het tegen een winkelkarretje duwen krijg je dat. Maar wat bedoel je precies?== Het gaat niet om het niet doen van moeite maar om het voordringen. Onderling vecht men elkaar de tent uit en het echte gevaar. zie Pat Condell. Laten we a.u.b. stoppen met de firma naivo. Als u de reactie van Marcel hebt gelezen, dan kun je niet verder gaan met boeken lezen terwijl het kromzwaard jouw richting uitkomt. Ook werd o.a. hier geschreven over het dorp Oranje met straks 1400 asielzoekers. Henny van der Most, de ondernemer met zijn grote bek die in Rotterdam ook wel even wat zou opzetten met door Sociale zaken betaalde werknemers, lacht hem wederom uit zijn broek. Hij pist de burgers in hun nekken. Zoals ik op allerlei sites (ook deze) lees hoe velen de naivo blijven spelen door niet te doen wat moet worden gedaan om het eigen hachje te redden. Shame on us.

 6. In het oorlogsmuseum in Overloon loop je het documentatie centrum binnen. Aan de wand is in glas een hele mooie zin geschreven:
  .
  “Bedenk, dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren. Bescherm het en wees waakzaam”
  .
  Kan iemand alle parlementariers en kabinetsleden niet een gratis entree geven naar dit museum toe. Ze kunnen er veel van leren.

 7. Amsterdam neemt 1267 testosteronbommen.

  Om de verhouding met oranje te maken zou Amsterdam er 8.000.000 moeten opvangen. dat is acht miljoen erbij.

  Er is geen limiet. Volgend de regering wordt de islam GEEN strobreed in de weg gezeten. Dat we het nooit vergeten of vergeven.

 8. 3
  Laat de politie-agenten het maar lezen.
  Laat de politici het maar lezen.
  Laat de policor burgerij het maar lezen.

  De geest is uit de fles.
  Er is een bepaalde stroming die ons de oorlog heeft verklaard. Dat is al 30 jaar duidelijk. Dan kun je wel wegkijken omdat de aanblik ervan onaangenaam is, dat neemt die oorlogsverklaring niet weg. Eenieder die daar nu nog hand- en span diensten aan verleent die maakt zich doelwit van gerechtvaardigde vergelding.

 9. 2
  Ik ken de wijkagent hier. Aardige vent. Ik kan me voorstellen dat die het gevoel heeft tussen twee vuren te zitten. Maar ik heb hem al eens een onversneden waarschuwing gegeven. Dat was op 4 mei 2015. En omdat ze daar toch wel schijnen te weten wie wij zijn schroom ik niet om dat dreigement nog eens te herhalen, maar dan hier. Als die nog eens bij mij aan de deur komt met een oproep tot fatsoen breng dan gelijk een AT mee want dan ga ik berserk. Ik pak je pistool af en zal niet aarzelen om het op jouw te richten, je staat aan de verkeerde kant jonguh.

  Mag ik dat nog zeggen hier mijnheer Niemóller met uw “dreigt voor alleen al de oorspronkelijke Duitse bevolking. Die moeten dan maar op straat gaan slapen.
  Het wordt goddomme eens tijd dat de Duitsers terugslaan.” Of mag u alleen zulke dingen zeggen hier en ik niet ?

 10. 1
  Hihihi.
  Nog maar een paar dagen geleden werd me hier door de gastheer aangezegd dat ik een permaban zou kunnen krijgen voor opruiende taal. Volgens de regels die daarvoor gesteld zijn. Het doet me goed om nu het volgende in het artikel te lezen :
  ”…dreigt voor alleen al de oorspronkelijke Duitse bevolking. Die moeten dan maar op straat gaan slapen.
  Het wordt goddomme eens tijd dat de Duitsers terugslaan.”

  Nogmaals, hihihi.
  Kijk maar uit mijnheer Niemöller dat u Gregorius Nekschot niet achterna gaat. Omdat u toch een ietsie meer invloed heeft vermoed ik dat u er niet met een voorwaardelijkje af zult komen. Zoals bezorgde burgers in Enschede en Baarn al een huisbezoekje van mannen in zwarte uniformen en met een pistool op d’r heup mochten verwachten. Een oproep tot fatsoen noemen ze dat.

  Ik zou zeggen :
  Ja hoor.
  We blijven net zo fatsoenlijk als de tegenstanders van Janmaat en Fortuyn waren.
  De geest is uit de fles. Heeft u ook nog iets meegekregen over het…

  • De politie heeft niet veel geleerd van de oorlog. Nog steeds hand- en spandiensten verlenen aan een overheid die de belangen van het volk met voeten treedt. Zoek dan een andere baan. Zoiets doe je toch niet.

   Schijnt trouwens dat whatsapp-groepen een effectief middel zijn tegen inbrekers. Wellicht een idee om ook voor andere ‘problemen’ lokaal de gelederen te sluiten. Iedereen mag namelijk de gelederen sluiten, behalve de autochtone Nederlander. Wordt tijd dat daar effectief een eind aan komt.

 11. Joost, een beetje off topic, maar hoop dat je het leest:

  Nog een reactie op dit artikel van je:
  “Voorspelling Nostradamus over moslimleger ‘buik Europa’ nu waar?”
  Naar aanleiding van deze pub. kan ik melden dat ik een boek in de kast heb uit de 70-er jaren (ja zo lang al), waarin verzen van Nostra worden geinterpreteerd, en in dat boek zijn vele voorspellingen uitgekomen:
  1. Soviet Unie duurt tot 1990!!!
  2. Duitsland herenigt voor het einde van de eeuwwisseling
  3. New York wordt aangevallen (9-11?)
  4. Moslims komen met hordes Europa binnen in het begin van de 21ste eeuw, door de lucht, over de bergen en over zee.
  5. De Chinezen komen naderbij (Syrië?) Nog niet uitgekomen.
  6. De ‘anti-christ’ zal zijn gezicht tonen, omdat zijn plannen niet geheel volgens wens verlopen. Nog niet uitgekomen.

  • 7. Er staat een Europeaan op die Europa zal ‘redden’ van de ondergang. Die zal aan de macht komen rond de zonsverduistering van augustus 1999 (‘Hendrik de Gelukkige’). Er is 1 man die aan deze wet voldoet: Putin. Hij kwam precies in de week van de zonsverduistering aan de macht…
   8. Rond 2025 vindt er een verschrikkelijke slag plaats. De NAVO zal de vlag strijken.
   9. De redder van Europa zal daarna de wereld 70 jaar werkelijke vrede schenken.

   Er is ook een aantal zaken niet uitgekomen, bv. dat Duitsland weer een monarchie zou worden (wat niet is kan nog komen), maar de rode draad is ongelooflijk als je begrijpt dat de wereld er in de 70-er jaren totaal anders uitzag en niemand voorspelde dat de ‘moslims-legers’ richting Europa zouden komen.

   Het boek heet: Dr. N. Alexander Centurio: “De profetieën van Nostradamus”, hier bv. te verkrijgen:
   http://www.stormybooks.nl/a-28062648/overig/dr-n-alexander-centurio-de-profetieen-van-nostradamus/
   Deze is 4e druk, 1982, de…

 12. Net nog Pauw gezien waar de ongeruste burgers werden uitgelachen omdat er 10 keer zoveel asielzoekers naast hun komen dan er INWONERS zijn.
  Dorpje Oranje met 150 inwoners.

  En dan de foute slang SPRONG die over testosteronbommen zegt dat er juist vrouwen daar op zitten te wachten….?
  Dit mislukte figuur is zo intens slecht dat de woorden nog moeten uitgevonden worden om hem te omschrijven.
  En maar lachen.
  Natuurlijk kreeg Wilders weer smalend op zijn flikker van iedereen.
  En het publiek maar lachen.
  Dit zijn type mensen die in de oorlog lachend de joden naar hun eindbestemming lieten gaan.
  Bekijk de gezichten in de studio en je weet hoe landverraders er uit zien.
  Wat een fout vara kamp daar
  Maar nu het goede nieuws: Dit ziet iedereen en men drijft daar de grootste islam lover nog mee naar de PVV. Helemaal als de testosteronbommen het op dochterlief gemunt hebben. Zet maar een asielkamp van 250.000 man naast Wassenaar om het oranje dorpje probleem duidelijk te maken,

 13. http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.nl/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html

  Niet gaan stuiteren vanwege de site, het is een van oorsprong een Italiaans artikel dat is vertaald. Er zijn nog wel wat verwijzingen naar dat plan trouwens.

  • Het ligt allemaal behoorlijk op schema… zo te zien.
   Wie zich daarbij de beelden van de zich hierheen spoedende stroom zogenaamde vluchtelingen´ ook weer even voor de geest haalt, kan zich trouwens ook wel iets voorstellen bij de term: ´subhumans´.

   En dan dat gedreven vermengen van rassen.
   Sla een tijdschrift op of zelfs maar een reclamefolder en je wordt meteen geconfronteerd met roodharigen met negroïde trekjes, platinablonde Japanese meisjes en jongens en andere vermengingen.
   Nu zal het me persoonlijk een worst wezen wie met wie trouwt en heb ik ábsoluut niets tegen vermengingen van… na dertig jaar in het onderwijs ZIE je dat soort dingen niet eens meer en let je alleen op de persoonlijkheid… zoals het trouwens ook hóórt.. volgens mij…
   maar het is de veelheid van een en ander en het ook door bijvoorbeeld de reclame promóten ervan,
   dat na het lezen van het door @Toetssteen aangereikte artikel toch wel even fronsen doet.
   En van Rompuy daar dan ook nog bij?

   • @ Gielah

    Sarkozy denkt daar heel anders over. Die geeft bindende fokadviezen.

    https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g

    • @Dawg.- Dank voor het filmpje.
     Dit was absoluut nieuw voor mij.
     Ik heb het met grote verbazing zitten bekijken.
     Vermenging als plicht?
     Dat komt in de buurt van het Golden Dawn-verhaal van @ Toetssteen.

     Wat me ook opviel bij Sarkozy was zijn opmerking, dat Frankrijk die ‘metissage’ ALTIJD al gekend hééft, wat ik niet geloof.
     Kijk… toen ik jong(er) was… toen zag je echt in hoofdzaak blanke Fransen en blanke Nederlanders enz. enz.
     Ik zag voor het eerst een ‘bruin’ iemand toen ik in de 5e klas van de Lagere School zat.
     We kregen toen een onderwijzer, die half Indonesisch was, hoewel je in die tijd nog ‘Indisch’ zei…. want dat land was een paar jaar terug nog een kolonie van Néderland … dus die benaming was in 1956 nog niet helemaal uit het gangbare spraakgebruik weggesleten.
     Meneer Brand, zo heette hij, had de huidskleur van iemand, die vaak in de zon had gelegen.
     Zijn ogen waren bruin en zijn haar lag in – voor ons kinderen- fascinerende golfjes op zijn…

     • @ Gielag

      Ben allergisch voor conspiracy plots. Sta sceptisch tegenover volk dat termen als NWO, Illuminatie, Skull & Bones etc etc laat vallen alsof ze alziend zijn en geen twijfel kennen. Maar zelfs ik kan niet ontkennen dat er sprake is van een regie en coordinatie van maatschappelijke processen die de loop van de geschiedenis zullen veranderen. Processen die vrijwel geheel of volledig buiten de MSM blijven en niet onderhevig zijn aan democratische besluitvorming.

      Deze heb ik ook als eens eerder gelinkt:

      http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

      Mijn werkhypothese is inmiddels: conspiracy is de norm, transparantie de uitzondering. Die werkhypothese strekt zich inmiddels uit tot de onstaansgronden van WO I en WO II en alles wat daarmee verbonden is: zeg maar de hele officiele geschiedschrijving van de 20e eeuw.

   • @Gielah
    Een van mijn zoons is gehuwd met een Chinees/Maleisische dame. Wat trok hem het meest als Einstein? Haar verstand. Ach nu hebben ze twee nerds in de dop. Da’s dikke pret. Kan junior voelen wat wij hebben uit moeten staan met hem ;).
    Even serieus, in Singapore wordt dit op prijs gesteld en beloond. Kijk zo stimuleer je vooruitgang. Wat de EU aan het doen is, is wat er in de link staat, maar ook wat Sarrazin schreef. Er is momenteel een PDF beschikbaar van zijn bekendste wrek.
    Als ik het vind sluis ik hem door.

 14. @ Dick

  Zit zeker wat in; onvrede onder de bevolking met de gevolgde koers moet ook nog een keer opgepikt worden en omgezet in politieke actie. Maar er was als ik me niet vergis een partij die wat voor de Duitse bevolking had kunnen betekenen 9Alternatief voor Duitsland) maar die kreeg bij de verkiezingen uiteindelijk toch geen vaste voet aan de grond. Ik denk dat dat uiteindelijk veel te maken heeft met het gegeven dat de MSM in de tas van de gevestigde politieke belangen zit.

  • @Dawg
   Dat bedoelde ik met dat het hele apparaat tegen het eigen volk gericht is, alle verzet/oppositie wat dreigt op te bloeien wordt direct bij de enkels afgebroken. Waar we op kunnen hopen is dat personen die bepaalde (hoge) functies bekleden, zoals bijvoorbeeld in het leger, gaan inzien dat op deze manier hun kinderen en kleinkinderen toch geen fijne toekomst tegemoet gaan, althans als de westerse manier van samenleven hun lief is en dat hun kinderen en kleinkinderen ook gunnen (Theodor Holman heeft daar vandaag toevallig wel een leuk stukje aan gewijd http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4157386/2015/10/06/Ben-ik-onverdraagzaam-en-dus-onbeschaafd.dhtml), zodat de oppositie/het verzet iets van vaste bodem onder de voeten krijgt.

 15. @Joost, in mijn optiek is de verklaring heel simpel en niet psychologisch, het heeft allemaal als doel de Verenigde Staten van Europa af te dwingen. Je vraag je af waarom de Duitsers het allemaal zo lijdzaam over zich heen laten komen, maar wat moeten ze dan? Hun eigen leiders zijn tegen hun, het leger zal tegen het eigen volk optreden, etc.. Ze missen een leidend figuur die kan verenigen, maar dan nog. Als je eigen politieke leiders en het hele apparaat tegen je zijn dan maak je nauwelijks kans, ik zou iig niet weten hoe. Maar toen was daar opeens de ridder op het witte paard; de Verenigde Staten van Europa ‘om het volk te redden’, en ze leefde nog lang en gelukkig :-p
  .
  Dat sommige Duitsers zich schuldig voelen over wat tijdens WO2 gebeurd is dat geloof ik wel, mede omdat het van bovenaf ingepeperd is. Dat de architecten van deze bizarre zelfmoord daar last van zouden hebben geloof ik niet, dat gaat er bij mij niet in, daarvoor zijn ze te verblind door de machtswellust.

  • Dat schuldgevoel van de Duitsers is het ‘em juist.
   Echter er is geen enkele reden voor. Ik wou dat die Duitsers ook eens wakker werden en de waarheid over WO II in het oog namen:
   De oorlogsverklaring van de joden. 24 /3 1933 International Jewry delcares war on Germany!
   De inval van de POLEN in Duitsland in 39!
   De holohoax, allemaal nep,
   dagboek van Anneke Frankenstein allemaal nep ondanks 300 meter lang 3 rijen dik toeristen voor her A Frank huis. Om je te bescheuren eigenlijk 😉
   De deathcamps van Eisenhouwer van ca 1945-1947, waar hij (de zionazies dus) 1,5 miljoen Duitse krijgsgevangenen liet creperen!!!
   =
   Hoezo oorlogsmisdaden? Hoezo genocide! De ergste van de ergste zijn begaan door de Amerikanen, geallieerden.
   En nu een langzame (demografische tijdbom) danwel een snelle (burgeroorlog) danwel een sluwe(terroristische ISIS-achtige aanslagen) genocide, massaslachting, verkruimeling van de BLANKE EUROPEANEN!!!!!!!

   • Dat schuldgevoel weerhoudt hen ervan direct al die miljoenen indringers er uit te zetten of beter ze gewoon niet binnen hadden moeten laten!
    En misschien geldt dat voor ons Nederlanders ook wel naast alle lafheid, lauwheid en labbekakkerigheid …

   • Prima. Je slaat precies de juiste toon aan, De toon die fatsoenlijke mensen er toe aanzet hun eigen diepgewortelde overtuigingen en opvattingen eens kritisch tegen het licht te houden. Je bent een groot pedagoog Merijn. En en passant zet je Niemollers’ site ook nog keurig in de hoek die van ultrarechts, white power, neonazi, eng. Hulde.

    • @Dawq 061015 om 22.21 De grote fout blijft bij veel mensen dat ze niet brutaal genoeg zijn, behalve wanneer ze in de rij staan bij de bakker of de slager. Oproepen tot geweld zijn in de ogen van velen (nog) niet nodig. Dat is ook logisch want het geweld komt wel naar ons toe. Heeft u in de MSM al gelezen over de 6 Russische jagers die 4 Israëlische F15’s voor de kust van Syrië hebben verjaagd zodat ze via Libanon naar huis terug keerden? We worden gepiepeld.

     • @Gnor

      Als je het geluk heb in een land te leven waar de enige moeite om te overleven al decennia bestaat uit het tegen een winkelkarretje duwen krijg je dat. Maar wat bedoel je precies?

    • Ik ben Pedagoog Dawg. Ik denk dat je Demagoog bedoeld. 😉
     Verder mis ik nog wat teksten uit de Protocolletjes uit Sion, Merijn. Probeer eerst eens 1 stelling van je goed te onderbouwen. Dan leren we misschien wat.

 16. Asscher zojuist: NIET eens met meldpunt PVV over overlast asielzoekers.
  “Wij kunnen het goed aan. We moeten hoofd koel houden en hart warm houden”. Dit is toch het toppunt van imbeciliteit door de verrotte Gutmensch. Dit is landverraad.

  • Dijkhof van de VVD is het ook niet eens.
   Dat was de VVD man die er niets aan kon doen dat er KINDBRUIDJES zijn en er niets tegen gedaan kon worden als de wrede oude mannen zich wilden vergrijpen aan een nieuwe lichting meisjes die opgehaald worden.

   Nu wordt er dankzij DE PVV in de eerste kamer gestemd om een wet om dit tegen te gaan wordt ingevoerd.

   Dus wie is hier nou de FOUTE meneer??
   En laat er niemand ooit nog zeggen dat de PVV geen macht heeft en meer macht naar zich toe gaat trekken.
   Want genoeg is genoeg. Dat geld voor de islam, de EUSSR en al die opgewonden politici die dit land met groot genoegen kapot maken.

  • @LKJ HOOGVERRAAD staat normaal de doodstraf op.

 17. Voorbeelden van domheid:
  AD lezers schrijven ingezonden brieven waarin ze tegen de stroom gelukszoekers ageren. Maar hoeveel zeggen hun abonnement op ? Het vod AD indoctrineert dagelijks met pro asielzoekers gelul!
  EénVandaag: altijd pro zielige asielzoekers. Hoeveel mensen zeggen de omroepvodden van TROS en AVRO op?

 18. Uiteraard verraden de regentenkliek ( alles minus PVV ), de EUSSR en de media ons. Maar het NL volk is zelf net zo schuldig. Het LAAT zich manipuleren en indoctrineren. Lafheid, luiheid, domheid, onwetendheid en ruggengraatloosheid: je ziet het overal om je heen. Wegkijken en koppen in het zand. Natuurlijk worden we al haast 50 jaar door die verrotte Gutmenschen geïndoctrineerd en leven we in een politiek correcte DICTATUUR. Maar je mag toch wel enige ruggengraat verwachten? Wilders staat nu op ongeveer 35 zetels: dan blijven er toch nog 115 over voor die vuile kliek. Dus eigen schuld NL kudde!

 19. In Nederland zullen de zelfde toestanden ontstaan: ook hier is de instroom enorm en wij hebben slechts 17 miljoen en geen 80 miljoen inwoners.
  In Duitsland moet men nu soms al 50 DAGEN wachten tot men geregistreerd zal worden. Nu al laten steeds meer mensen zich niet registreren. Die lopen dus rond zonder dat er wat van ze bekend is!
  De PVV opent alvast een meldpunt voor overlast van deze gelukszoekers en uitzuigers. Als we Wilders toch niet hadden. Nog steeds is er bij geen enkele andere partij een verandering te bespeuren: ze laten het allemaal gewoon doelbewust gebeuren. Ook de media blijven hun gore indoctrinatie spuien.
  Wij moeten in opstand komen. Demonstraties, opzeggen abonnementen media, de kliek en media bestoken met telefoon, email en op sociale media. En op die zogenaamde “inspraakavonden” enorm tekeer gaan.
  Als je zo’n regent of journalist ziet: laat in ongekende bewoordingen weten wat je van hem vindt.

 20. De vernietiging van het Duitse volk en de Duitse natie is de echte reden van het EU project. Het opheffen van landen én het laten verdwijnen van de Europese volksculturen is volgens de grondleggers en de huidige EU bestuurders dé oplossing voor ‘nooit meer oorlog’. Het multiculturalisme, waar deze massa immigratiegolf bij hoort, komt voort uit die wens. Via het wegnemen van alle souvereiniteit naar de EU, handelsverdragen en internationale verdragen wordt de staat ondermijnt. En door het verwateren van de collectieve cultuur verdwijnt de wens van het volk naar één herkenbare natie of staat. Het inleveren van een hele hoop burgerlijke vrijheden en democratie is voor deze mensen slechta een kleine prijs voor vrede. Nu is juist het rottige dat niet nationalisme, maar juist imperialisme de drijvende kracht achter oorlog is. Maar vergeten de mondiale imperialisten maar even voor het gemak…

 21. Precies Gielah, er is in de top van de EU al stemmen gerommel geweest om bepaalde partijen te verbieden. Af en toe laat men daar een ballonnetje op en gaat men op zoek naar ‘plausibele argumenten’.

  Dan wordt er gekeken hoeveel tegenstand er is en na een tijdje komt het voorstel weer op tafel en daarna wordt het geconsumeerd.

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/12/eu_wil_politieke_partijen_inho.html

  ” ….politieke partijen inhoudelijk toetsen aan de vraag of ze ‘de waarden waar de EU op gebouwd is’ wel ondersteunen””.

 22. @Heikneuter. Nog even een voorspelling van mijn helaas vorig jaar overleden echtgenoot: zodra de PVV een macht wordt om rekening mee te houden, verbiedt de EU eenvoudigweg alle anti-EU partijen… dus ook die in andere landen.
  Wat hebben ze te verliezen?
  Dat wij, de burgers, voortaan niet meer op de EU en de euro en de bobo’s in Brussel zullen stemmen?
  Mogen wij even hartelijk lachen?
  Grote protestdemo’s daartegen zullen dan… zo zal een verklaring van bovenaf luiden… teneinde de orde en de veiligheid te behoeden worden neergeslagen.
  Of neergeschoten.
  Tot dan toe hebben de volkeren van Europa bijna alles voor zoete koek geslikt… en hun leiders nog niet eens gevraagd wélke shady deals die precies gesloten hebben… in het kader waarvan de soevereiniteit van hun landen zomaar werd verkwanseld.

  De politici zijn tot nu toe… onverdiend…. schrómelijk verwend!
  En daar zijn zij nu- helaas- ook aan géwend geraakt.
  Tijd voor wat heropvoeding.

  • Zit iets in. Voor mij is het al te laat. Ik heb het geloof in dit land en zijn mensen verloren. Eind van de maand vertrek ik, hopelijk auf nie mehr Wiedersehen. Het is goed geweest. Ik ben als vrij mens geboren en wil ook zo sterven. Niet als belastingslaaf van heaumeaux zoals Rutten, Samsom en Ascher.

  • “zodra de PVV een macht wordt om rekening mee te houden, verbiedt de EU eenvoudigweg alle anti-EU partij”
   .
   gielah, hoe zou de eu dat moeten gaan handhaven denk je ?
   de lidstaten zullen minimaal akkoord moeten gaan met dergelijke wetten, en dan zullen de lidstaten het moeten gaan handhaven.
   .
   ik zie nederland nog niet zo gauw instemmen met dergelijke ondemocratische voorstellen van de eu (hoop ik) ?

   • @Harrynak. Zie het verdrag van Lissabon. Het is allemaal al lang geleden door de staten aan de EU weg gegeven. Spaanse soldaten rammen ons in elkaar en de Nederlanders doen dat bijvoorbeeld in Portugal. Niet voor niets dat SS Schultz en co zoveel haast willen maken met een Europees leger. Voor het zover is, gaat de kans steeds groter worden dat de politie en het leger niet meer tegen eigen mensen wil optreden. Dat is de enige kans die de massa’s nog hebben. Men zal dan worden tegen gewerkt door de multiculti-lovers die hun macht verliezen en ook de import zal zich niet onbetuigd laten. Foute bingo noemt men zoiets. Maar de massa’s kijken nog steeds naar DWDD en andere idioterie.

   • PVV in casu Wilders is geconrtroleerde oppositie. Wilders is een Israelisch/joden vriendje, is daar al tig malen geweest.

    Als Wilders aan de macht komt zal hij netals Tsipras 180 graden draaien, en draaien en net zo lang draaien tijd winnen dus, en zogenaamd praten en praten (overleggen heet dat) zogenaamd geprobeerd compromissen te sluiten tot het te laat is en de/een giga burgeroorlog uitbreekt. LATen we alvast maar de buurtmilities op richten en onze jongeren trainen, TRAINEN en TRAINEN tot wij overal een GESTAALD kader hebben. De ‘hulpmiddelen’ komen vanzelf wel.
    Wedden dat er de nodige overlopers uit het leger en politie zich aan de kant van de burgers scharen!
    Dus tijd voor actie…….massa demonstraties, buurt acties, folders, bewustwording, informatie kanalen, facebook?(gaan ze aanpakken) mondelingen doorgeefluiken etc……..
    ps excuse de hier en daar gebruikte hoofdletters en vet. Is nodig.

    • @ Merijn

     “PVV in casu Wilders is geconrtroleerde oppositie. Wilders is een Israelisch/joden vriendje, is daar al tig malen geweest. Als Wilders aan de macht komt zal hij netals Tsipras 180 graden draaien………”

     Ik schat dat je met deze irritante stelligheid van mr know it all je eigen geloofwaardigheid in rap tempo door de ple spoelt. Prima. Daarnaast flirt je voortdurend met geweld. Dat boezemt niet echt vertrouwen in. Misschien moet je aan kooivechten gaan doen.

     Jij en ik weten jackshit. We kunnen hooguit vermoedens koesteren. Misschien is Wilders niet meer dan gecontroleerde oppositie, misschien ook niet. Alleen de tijd zal het leren. De enige zekerheid die we hebben is dat de mainstream politiek een jaar of twintig achterloopt op de maatschappelijk realiteit (en dan mats ik ze nog) zodat we daar maar beter niet teveel van kunnen verwachten.

     • merijn gebruikt ook linkjes van stormfront als bron, nou….dan weet je wel uit welke antisemitisme-hoek de wind waait ???

     • Nogmaals Wilders is “gecontroleerde oppositie” de kans bestaat natuurlijk dat ie mocht MP worden een eigen koers gaat varen, de grenzen sluit, alle azielig-zoekers over de grens met Duitsland en Belgenland zet, de Euro afschaft uit de EU en de Nato treedt en een eigen leger incl dienstplicht invoert!
      Gevolg: Wat dacht je van een terreuraanslag op de Dam, inva, van de Nato, van ISIS ? Of mr Wilders gewoon gePimFortuyneerd?
      U zegt het maar.

      Ik dacht het niet. Meneer(quod non)WIlders heeft keurig de “belofte” aan het Koningshuis afgelegd, zit keurig in de ridderzaal tijdens het uitspreken van 4 A4tjes totale bullshit zalvende dominees gepreek/gestuntel enz enz enz.
      Moet ik met nog meer aanwijzingen komen..?

      P.s. oproepen tot geweld, NEE, dan heeft u het niet begrepen. Een buurtmilitie dient ter verdediging van de buurt!
      Of mag je je tegenwoordig niet meer zelfverdedigen?

   • @harrynak 6 oktober 2015 om 19:11 “ik zie nederland nog niet zo gauw instemmen met dergelijke ondemocratische voorstellen van de eu (hoop ik) [verbod anti-EU partijen]”
    .
    Ik reageer even voor mijn beurt, maar dat is al in kannen & kruiken. Partijen moeten getoetst gaan worden aan “de waarden van de Europese Unie”. Het schakelaartje moet alleen nog aangeklikt worden, en dan kan het inbinden beginnen: http://www.europa-nu.nl/id/vj6bm0zd0eca/financiering_europese_politieke_partijen

 23. Wat als de elite niks doet, de boel uit de hand loopt en de PVV bij de volgende verkiezingen een MEERDERHEID behaalt? We begeven ons naar een situatie van volledige gekte en tweespalt, een diepe kloof in de samenleving, dus denk niet dat het NIET mogelijk is. Geen meerderheid in de 1e kamer? Dan voer je toch gewoon 2 jaar lang de wet uit, net zo selectief als de huidige bestuurders, maar dan op andere punten. Met eenvoudige handhaving van de wet, kom je ook een heel eind. En dan na 2 jaar ook de 1e kamer pakken.

 24. http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/10/Mishandelingen-moord-cijfers-van-geweld-in-Duitse-opvangcentra-2697397W/?masterpageid=158493

  Verontrustende cijfers over geweld in Duitse opvangcentra

  De toename van het aantal migranten dat naar Duitsland komt zorgt voor een toename van geweld binnen de overvolle asielzoekerscentra. Nieuwe politiecijfers schetsen een verontrustend beeld.

  De Duitse krant Die Welt heeft toegang verkregen tot het informatiesysteem van de politie in de Duitse deelstaat Saksen. Daarin staat geregistreerd hoeveel en welke misdrijven dit jaar in asielzoekerscentra in Saksen zijn gepleegd.

 25. NIET de overgrote meerderheid van de Nederlandse politici, in elk geval.
  En ja… dat is eng.
  De media zullen die braaf de Duitsers volgende politici… als goedgebekte, strak geklede lemmingen op weg naar de afgrond… ook nooit en te nimmer afvallen… maar hen tot het bittere einde blijven steunen en begrijpen en aanmoedigen.

  Volgende week nieuwe verkiezingen zou niets helpen in het kader van het wegsturen van die verdwaasden.
  Waarom niet?
  Omdat het volk in grote meerderheid helemaal niéts verkeerds of gevaarlijks ziet in wat ze doen.

  Op dit moment verkeert een groot deel van het volk zelfs in een soort ‘Open het Dorp’ en “Beurzen open en dijken dicht”- euforie.
  Kerken bidden braaf voor de ‘vluchtelingen’ en bakken stroopwafels voor hen.. ik bedóel maar..!

  Ik vrees dat Europa nu door een diep en donker dal heen zal moeten.
  Zelf ben ik vorige week aan een studie Arabisch begonnen.
  Ik wil namelijk weten wat de hier binnenkomers zeggen en schrijven!

  • Ik zal u een paar woordjes leren die de vluchtelingen regelmatig zullen roepen.
   .
   Haloef = varken
   Zemmel = homo
   Zep = lul
   .
   Let vooral op het woord Haloef. Dan weet u meteen hoe ze over u denken.

   • Dank!
    Ik ben net vorige week voorzichtig begonnen aan een studie Arabisch.
    Ik wil namelijk wel graag verstaan wat de kolonisten allemaal zeggen.
    De eerste woorden, die ik geleerd heb, waren ‘silm’ (=vrede) , sikkien (=mes) en nog meer irrelevants.
    Maar het is ook prettig iets te kunnen zéggen!
    Weet u hoe je in het Arabisch zegt:
    a. ” Van hetzelfde” !
    b. ” Wij willen hier alleen christenen en Joden!” en:
    c. ” Terug naar uw paradijs van herkomst!” ?

    Voor ik dat zelf weet op te hoesten, ben ik máánden verder, vrees ik!

    Bij voorbaat dank!

 26. Het verraad van eigen bevolking door regering en vooral MSMedia is inmiddels bij de meeste burgers wel duidelijk, waarmee er een kentering zal gaan komen, ook in Duitsland

  Weet wel dat onder de leugens van Kok met die verachtelijke D’66 al jaarlijks 100.000 asielzoekers ons land binnenkwamen, maar door het verzwijgen van MSM en het afwezig zijn van Social Media we als burgers van niets wisten totdat de Fortuijn revolte de puinhopen aan het licht bracht.

  Inmiddels begint de bevolking zich af te keren van haar eigen regeerders dus het is een kwestie van wachten tot de vlam in de pan slaat. Uiteindelijk hebben de asielzoekers overwegend een laag IQ en geen cultuur, dus vroeg of laat worden ze er vanzelf uitgeknikkerd, is het niet door ons dan door Poetin

  Wanneer gaan we trouwens eens onze stem laten horen bij de landverraders van de NOS, wie organiseert er een lichtjesavond bij het NOS gebouw om eens te protesteren tegen die leugenaars, geheid dat er velen komen, Joost ?

  • Vooralsnog zie ik drommen zingende en koekjes bakkende koekenbakkers vrijwillig actief om die asieltsunami in goede banen te leiden.
   Zeker is het zo dat steeds meer mensen de ogen open gaan maar die worden weer even hard de ogen gesloten door een intimiderende overheid gezien de ontwikkelingen in o.a. Enschede.
   Nee er is echt een burger revolte nodig om het tij te keren, en ik moet nog zien dat die er gaat komen in het doorgaans gezapige Nederland.

 27. Dat de Duitsers vrijwel collectief zelfmoord zouden willen plegen is nog tot daar aan toe, maar het wrange is dat ook wij gaan worden meegesleurd in die waanzin.

  Wie gaat dit in godsnaam stoppen?

 28. Meneer Niemöller gebruikt in dit indrukwekkende artikel woorden als ‘geheimzinnig’ en ‘griezelig’.
  Hij gebruikt die woorden terécht…. inderdaad ook omdat de diepste verklaring voor deze collectieve zelfmoordpoging, die ook Nederland en de rest van Europa kan gaan meesleuren… hoogstwaarschijnlijk ergens in het onderbewuste van dit volk te vinden is.
  Dat krijgt een generatie als de ónze, die veelal zelfs het bestaan van geest en ziel ontkent… ( materie is het een en het al in hun ogen) dus vást niet boven tafel!

  Maar er kunnen meer zaken spelen.
  Door de jaren heen ben ik gaan concluderen dat het concept van het streven naar een Nieuwe Wereld Orde .. een dictatuur met daarin massa’s verarmde en intellectueel NIET ontwikkelde burgers als willoze pionnen… géén hersenspinsel van alu-hoedjes idioten is, maar het meest waarschijnlijke scenario.
  Dat de Duitsers daar massaal voor vallen.. juist dóór dat ellendige volkskarma van hen..
  is dan een éxtraatje voor de…

 29. Of bekijk het andersom: als Assad zo’n 4000 infanteristen had gehad zoals Nederland nu heeft (9 bataljons mariniers, landmacht, luchtmobiel), had hij een dunne linie rond Damascus kunnen aanleggen. Dan was de oorlog in 4-5 dagen afgelopen geweest.

 30. Niemand kijkt naar de kritieke massa: als 1% van die 10.000.000 allochtonen die ze NU in Duitsland hebben gewapenderhand en gecoördineerd problemen begint te veroorzaken heb je het over 100.000 personen. Verdubbelt dat dan is zo’n aantal al groter dan het Duitse leger dat misschien nog 10.000 echte voetsoldaten heeft. Maar wat als 10% zich roert of 20%? Dan is het onhoudbaar. Terwijl de Duitse politie nu al het gevoel heeft de controle te verliezen en no-go-area’s te zien ontstaan. Daar geen rekening mee houden is zelfmoord en is zoiets als de brandweer opdoeken, omdat het vandaag nergens brandt.

  • Sterker nog, kijk eens naar de hoeveelheid asielzoekers/vluchtelingen/gelukzoekers die we de afgelopen járen al binnen hebben gehaald. Die 1% aan mogelijke oorlogliefhebbende Islamieten hébben we al in huis, en niet alleen in Duitsland. Ook in Frankrijk, België, Engeland en Nederland. Ik wil niet doemdenken, maar ook dat is één van de redenen dat ik geloof dat we regelrecht op een oorlog afstevenen. En gezien de grote groepen mensen die nog steeds het probleem niet zien, geloof ik niet dat deze weg ooit gaat veranderen.

 31. Dit gaat nooit meer goedkomen ook: niet met Duitsland, maar ook met de rest van Westers Europa.
  .
  Want om deze problemen op te lossen heb je een burgeroorlog nodig om alle gevestigde orde (overheden e.d.) hun pluche te ontnemen. En dat gaat niet gebeuren. De enige andere “oplossing”, is doorgaan op huidige voet… wat inhoudt dat de Westerse wereld, samen met het vrije woord, binnen de komende generatie op houdt met bestaan. Linksom of rechtsom zijn we dus minstens één generatie verloren, met de ontzettend grote kans dat we alle Westerse culturen in Europa kwijtraken.
  .
  En dat alles, puur en alleen, omdat de gevestigde orde het om de éé of andere onbegrijpelijke reden, noodzakelijk vindt om Islamieten Europa binnen te halen in deze huidige grote getallen. Een geloof, wat in geen enkel opzicht samen kan leven met het ongelovige maar vrije woord. Waar vrouwen een rokje kunnen dragen en mannen en vrouwen ook van elkáár kunnen houden. Waar een democratie een democratie is (en moet…

  • De clou zit hem in onze overheden die vooral contacten onderhouden met soennitische adviseurs in NGO’s, politieke partijen en bestuursfuncties. Dat zijn de good cops, samen met onze ‘rijke’ vrienden in de Golf, het MO en bijv. Turkije, Paskistan. De terroristen zijn de bad cops. Net als de EU pikken de good cops/bad cops samen stukje bij beetje ruimte in. Geografisch en in machtsposities. En die sukkels die wij kiezen zien geen gevaar, alleen een dikke wortel in Brussel.

 32. Door het trauma van de 2e wereldoorlog is de emotionele chantage van links zo effectief. Veel linkse carrières zijn hierop gebaseerd.
  De huidige bestuurders staan nu voor de niet te benijden keuze: luisteren en handelen naar redelijkheid en daarmee de basis onder hun luxe bestaan ondergraven of de kaken opeen klemmen en als lemmingen de afgrond in.

  • Lol zou het zijn als Putin zou zeggen dat hij voor kleine staten is en de boel naar wens op zal knippen. Kapitalisme , men vindt het een vies woord, is gebaat bij onderlinge concurrentie. Valt dat weg, zit je in een commu staat.
   Elke grote heersende macht is eraan ten onder gegaan, maar ja, we kunnen het nogmaals doen en hopen dat de uitkomst anders zal zijn… Denk van niet.

 33. @ Cale

  En daarmee komt ook de strategie om het vege lijf te redden in beeld. Uit de EU en de NAVO. Weg van de mede plichtigheid aan de eeuwigdurende oorlogen in het oosten , de mislukking van de euro en de uitverkoop van de democratie via TTIP, TISA ed. Terug naar een Europa van de nationale of voor mijn part regionale zelfbeschikking . Van zo’n Europa is Poetin de kampioen. Geen wonder dat de globalisten hem haten als de pest. Niet verwonderlijk dat ik tijdens betogingen van Pegida meerdere malen hoorde roepen om het Europa van de vaderlanden en ‘Merkel naar Siberie, Poetin naar Berlijn’.

  terzijde: misschien werd Duitsland met die vluchtelingeninvasie wel gestraft voor de onlangs opnieuw bekrachtigde verdubbeling van de Nordstream gasleiding uit Rusland. De Duitsers moeten zo snel mogelijk van Merkel af.

 34. wel een erg goed punt wat die Starikov heeft !
  het midden oosten staat in brand en miljoen “vluchtelingen” komen richting europa, oekraine staat al een poosje in de brand en geen hond komt er uit oekraine ???
  .
  ik wist niet dat het vluchtelingenschap een specifiek cultureel/landelijk aangelegenheid was wat schijnbaar dus alleen uit m.o. of afrika kan komen ??
  .
  .
  aan de andere kant heeft Starikov ook wel een erg simplistische “oplossing” om de vluchteling te ontmoedigen om naar europa te komen, hij wil ze 1 of 2 maal terug dumpen in afrika als ze aangespoeld zijn in europa?

  mijn eerste gedachte was, welk afrikaans land ga je dan eerst vijandig overnemen om de gelukzoekers daar te plempen, want ik ga er niet vanuit dat er een afrikaanse land vrijwillig zit te wachten op gedeporteerde vluchtelingen uit europa?

  • moet zijn; miljoenEN “vluchtelingen”….

  • @ Harry Nak

   ‘aan de andere kant heeft Starikov ook wel een erg simplistische “oplossing”’

   En dat zegt iemand die in een land leeft waar de overheid instaat is vast te stellen dat ik
   Dawg geboren in ——- te ——– op op di 6 oktober 2015 op de uitgestorven N47 van Biggekerke naar Heerjezusveen de daar geldende snelheidslimiet na meetcorrectie met 3 km heb overschreden. Geen agent in de buurt maar ’t wordt allemaal keurig waargenomen en administratief afgehandeld.

   Hang de Middellandse zee maar een tijdje vol met drones. Heen, met ’t bootje van de smokkelaar en terug met de MS Adieu. ’t Lukt de Aussies toch ook. ”t Alternatief, dat je je grenzen niet zou kunnen bewaken lijkt me te impliceren dat je ophoudt te bestaan als onafhankelijke natie.

  • Twee mogelijkheden.
   Westelijk Sahara, dat wordt nu bezet, en een beetje extra bezetting zal dus nauwelijks worden opgemerkt.
   De tweede mogelijkheid is Zimbabwe. Er schijnt nog veel ruimte te zijn, flink wat natuurlijke hulpbronnen, een racistisch regime dat gekleurdhuidige mensen positief discrimineert, kortom, voor wie de handen uit de mouwen wil steken een uitstekend alternatief.

 35. Er is niet genoeg “eenheid” onder de EU landen. Zoals er niet genoeg landen te vinden waren voor nog meer schadelijke santies tegen Rusland voor 17 juli 2014…Na die rampdag werden deze sancties door alle EU landen zonder aarzeling gesteund, want Putin had persoonlijk dat vliegtuig neergehaald als je de MSM propaganda mocht geloven … Brussel en Washington hadden bereikt wat ze wilden. Maar helaas voor hen, na deze kortstondige overwinning bleef het aantal EU sceptici gestadig groeien. Dat moest gestopt worden. Merkel & co, Brussel en Washington grijpen alles aan om deze stroom te keren. Massa immigratie blijkt een zeer effectieve tactiek te zijn. Dat daarmee de Europese cultuur om zeep geholpen wordt maakt niet uit. Van psychopaten hoef je geen mededogen te verwachten. Een federale EU met als hoofdstad Washington zal en moet er komen. Wat het ook moge kosten. Ik denk dat we het in deze richting moeten zoeken.

  • Met u eens. Duitsland heeft de neiging ongehoorzaam te worden, en als de economische grootmacht Duitsland begint, dwalen er meer af van het Washingtonse neocon pad, en dat is niet de bedoeling. Niet dat Merkel zelf een probleem is, want die is net als Rutte opmerkelijk gedwee geworden. Laatst hoorde ik Harley Schlanger ook een en ander opperen wat Washington vast in het verkeerde keelgat zou gaan schieten : https://www.youtube.com/watch?v=6W9e5zgoAXI#t=24m01s

 36. vervolg

  Is er ergens een land dat de controle over z’n eigen grenzen zo verloren heeft als Duitsland? Of kan ik beter zeggen de controle over z’n eigen grenzen heeft weggeven als Duitsland? En moet ik die vragen dan ook maar eens herhalen voor Europa.

  Noem mij maar een aluhoedje. Dat die vluchtelingenstroom nu zo massaal en geconcentreerd op gang komt is vast toeval. Zoveel toeval dat ik regie en coordinatie vermoed. Duitsland wordt aangevallen. En daarmee Europa. Weer. ’t Wordt misschien eentonig ,maar dit is voor mij les 1 als je een beetje wil begrijpen wat er momenteel speelt.

  https://www.youtube.com/watch?v=0PpJ4_H4JdQ

  George Freeman spills the beans . Eigenlijk al in de eerste vijf minuten.

  En wie zijn dan de powerelites die de lijnen uitzetten van het Amerikaanse geopolitieke stratego dat Friedman schets. Dat lijkt de million dollar question. Friedman zelf laat zich er niet over uit. Dat ze in het belang van de Amerikaanse bevolking handelen lijkt me sterk,

 37. Als de elite de eigen bevolking op hun netvlies zouden hebben en niet al die belachelijke economische belangen in al die islamitische klote landen.

  Op die leiders is het wachten.
  En hier de Islam wel als beleid tegengaan. Niemand zit toch op archaïsche woestijn ideologieën te wachten die van mensen zombies maakt en hele bevolkingsgroepen wil uitroeien en onderwerpen. Weg met die haat en oversekste oude mannen ideologie… uit een woestijn van 1500 jaar terug.

 38. In mijn ogen zijn de dagen van de huidige politieke elite geteld.
  Dit kan gewoon niet goed gaan!
  Merkel wordt op een zijspoor gezet.
  Daarna komen politieke figuren die de puinhopen moeten opruimen met veel tegenstribbelingen zoals Timmermannen van deze wereld. Och jee, nu komt extreem rechts misschien wel opzetten om bij voorbaat de kritiek te smoren.
  Het zal niet meer baten. En zo dondert de toren van babel in de vorm van de EUSSR in elkaar. Er komen meer referenda en alle figuren die hier binnen gekomen zijn zullen er uit gegooid worden.

  Turkije zit aan de poort te rammelen. Ze willen wel meer vluchtelingen opnemen, maar dan moeten ze ook lid worden van de EUSSR. Geeft ook weer een heleboel gedoe. Genoeg is genoeg.
  Overigens die hele islamitische stammenoorlog in de regio zal nog een tijd door etteren. Ook na IS dat door Rusland verslagen wordt. Te veel bemoeienis van teveel partijen die allemaal iets anders willen.
  Vreselijke klote landen waar je ver weg moet blijven…

 39. Ik ben iets optimistischer.
  Dat komt door de snelheid van de gebeurtenissen.

  Het is de kikker in de pan die gelijk uit een warme pan springt maar als het water langzaam maar zeker opgevoerd wordt wordt hij verdoofd en gekookt.
  Zoals de EUSSR langzaam maar zeker meer macht naar zich toe begint te trekken.
  Om het volk in slaap te sussen en te verdoven.
  Dat is met de vijandige horde niet mogelijk. Daarom zullen de tegenkrachten ook in een heel snel tempo vergroten. Leer mij die Duitsers kennen. Die houden helemaal niet van deze ongecontroleerde actie. Het Genoeg is genoeg zal heel snel massaal gescandeerd worden waarna geen Duitse leider meer weg komt om de oude nazi anti buitenlander riedel van stal te halen.
  We zien het in Nederland, In Frankrijk, alleen in Zweden lijken ze nog steeds knettergek. Juist de overrompelende snelheid met potentieel veel rampen in het vooruitzicht met de islam en sharia plus testosteron B. die erachter komen dat het allemaal wat tegen zit…BINGO…

  • Hier knapt een mans van op! Bedankt Pieter G. Ten strijde! Ik wordt zo depressief en razend van al deze ontwikkelingen! Maar dát interesseert de boven ons gestelden geen moer!

 40. Bij Pauw hadden ze het er net ook over. Maar voornamelijk natuurlijk allemaal politiek correct. Er werd een beeld getoond van een bekladding met de tekst “eigen volk eerst” en wie moest er weer snel op reageren? Georgina Verbaan. Het domme wicht riep meteen “kijk eens het is goed gespeld”. Hiermee plakte ze de PVV aanhang direct het stempel ‘laagopgeleid’ op, althans zo interpreteerde ik dit.
  .
  Ik zou weleens willen zien wat het IQ is van deze mevrouw Verbaan? Durf te wedden dat ze beneden gemiddeld zal scoren. Maar wel anderen de maat willen nemen om maar als gutmensch over te willen blijven komen. Bah, die heeft voor mij volledig afgedaan.

  • Over het IQ van mevrouw Verbaan kan ik u wel iets vertellen… uit eigen ervaring.
   Zij was indertijd een van mijn leerlingen op een scholengemeenschap voor VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium.
   Zij zat op het VMBO, in de brugklas… maar héél kort, één jaar of minder….als ik het mij correct herinner….want ze kon daar het niveau niet aan en vertrok naar een collega-school, waar ook opleidingen aangeboden werden ónder… of naast… het VMBO-niveau.

   Nu geeft dat niets, houd mij ten goede.
   Ik heb leerlingen gehad die er nooit in slaagden een VMBO-diploma te bemachtigen, maar die een diepe wijsheid in zich hadden, waar ik diep mijn pet voor afneem.
   Menselijke kwaliteiten zijn breder dan het verstand alleen.

   Voor zover ik weet heeft mevrouw Verbaan, op MIJN school althans, zelfs nooit Duits gehád… want dat kregen de leerlingen pas in de tweede klas… en die maakte zij bij ons dus niet eens mee.

   • Verbaan ken ik nog uit 1995, toen zij in de caravan van Robert ten Brink’s tv programma ‘All you need is love’ “ontdekt” werd. De domheid droop van de monitor af. Het fragment is bij mijn weten nooit uitgezonden. Maar dat kwam natuurlijk niet ter sprake toen zij beiden bij Pauw aan tafel zaten.

 41. Ja Joost, godverdomme

  ‘k Heb de afgelopen dagen wat clips bekeken met bijeenkomsten van Pegida. Deelnemers leken voor zover ik kon zien doodgoeie mensen die maar om één reden bijeen waren: oprechte en diepe bezorgdheid over de leefbaarheid van hun land en dat van hun nageslacht . Dankbaar waren ze dat hun zorg konden delen op bijeenkomsten waar her en der zo onchauvinistisch als maar mogelijk met een roodgeelzwarte vlaag werd gezwaaid, bijna op een verontschuldigend wijze ‘Wir sind das volk werd gescandeerd’ en andere uitingen van instemming met spreken bij wijze van spreken mompelend werd gegeven. Zich ten alle tijde bewijst van de schaduw van het nazitijdperk die nog steeds boven ze hangt. Ik begrijp die Moffen. Met nationale vlaggen zwaaien, volksliederen meebrullen, leiderstypes luidkeels toejuichen. Zoiets doe je gewoon niet. En zeker niet als je Duitsers bent.

  Maar is ergens een land ter wereld waar het asielrecht zo verkracht en misbruikt wordt als in Duitsland?

 42. EN dan hebben we het nog niet eens over de ellende van de GEMENGDE huwelijken die er Zullen komen, misschien zelfs wel van Staatswege wettelijk verordonneerd!

  De Duitsers zijn inderdaad collectief zelfmoord aan het plegen, maar vergeet Nederland niet! Ook wij doen niets hiertegen behalve toekijken en schrijven of versteend dan wel lallend voor het TV-scherm zittend met fles bier/wijn en zak chips…

  Europa, Nederland, Duitsland, etc WORDT WAKKER!!!

 43. Volgens de Russische schrijver Nikolai Starikov is Duitsland tot deze zelfmoord gedwongen door de Amerikanen. Dat lijkt mij een te eenzijdige verklaring .
  Pardon !
  Dit is nu juist de bedoeling van de Amerikanen een arm en onderdanig Europa creëren om zijn USD ( Dollar ) als wereldmunt te beschermen .
  Schoothondje Europa moet gewoon aan de leiband van de USA blijven lopen zodat Amerika zijn wereld heerschappij kan blijven uitoefenen .
  NWO , dat is nog steeds hun vizier .

  • Amerika heeft niets aan een Europees continent wat te arm is om te consumeren. Dus de Amerikanen kunnen we afvoeren als reden.

 44. Niet alle duitsers zijn het met Frau Merkel eens! Ik zag vandaag een foto langskomen met daarop Merkel afgebeeld met een hoofddoek op en de tekst “Mutter Terroresia”. Het zegt genoeg over hoe men over haar denkt. Overigens is er al een groep bezig met een petitie om haar af te zetten.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑