‘We zijn als monsters behandeld.’ Toespraak oprichter Centrumpartij.

Gistermiddag werd mijn boek de verschrikkelijke Janmaat gepresenteerd in het Van der Valk hotel in Wassenaar. Niet zomaar een locatie: Het was op het laatst nog de enige plek waar Hans Janmaat, anoniem, mocht vergaderen. Ook was het de plek waar Janmaat uit moest wijken toen hij trouwde met Wil Schuurman, die een been verloor bij een aanslag door extreem-Links. Voor de huwelijksreceptie in Des Indes werd hij geweigerd! 

Bij de boekpresentatie in Wassenaar hield de oprichter van de partij, Dr. Henry Brookman, een prachtige toespraak. Hieronder de tekst nog eens. Een historisch moment.

Beste mensen!

 

De vrije pers en een onafhankelijk mediabestel waarborgen de democratie en omgekeerd. Deze vaststelling gaat niet op voor de ‚leugenpers’ en de ‚gelijkgeschakelde media’, waar mainstream-kranten en omroepen tegenwoordig massaal voor uitgemaakt worden door, bijvoorbeeld, Pegida-demonstranten.  Het is daarom een verademing in Joost Niemöller een journalist en publicist te ontmoeten, die zijn werk als waakhond voor de vrijheid van meningsuiting ernstig opvat. In diverse publicaties laat hij zien in staat te zijn andermans standpunten, gevoelens en opvattingen weer te geven zonder diens woorden te verdraaien, onjuist te interpreteren of domweg te verzwijgen om, koste wat kost, zijn eigen gelijk te halen. Ook is hij niet gezwicht voor politiek geweld om enkel stukken te schrijven, die de gevestigde orde welgevallig zijn. Evenmin voegt hij zich naar het roodgroene dictaat de immigratieproblematiek als taboeonderwerp vooral links te laten liggen.

Juist om een daad te stellen tegen politiek geweld heb ik in 1980 de Centrumpartij opgericht. Toen een stel fanatiekelingen bij de presentatie van de Nationale Centrumpartij de Mozes & Aaron-kerk bestormde om illegalle bezetters daar weg te jagen, heb ik die partij prompt opgeheven om in één moeite door de Centrumpartij op te richten. Alleen zó kon ik iedereen duidelijk maken dat in onze democratische beschaving politiek geweld, in welke vorm dan ook, geen plaats heeft!

Een van mijn eerste daden als voortrekker van de Centrumpartij was een dialoog opstarten tussen verontruste burgers, die vreesden voor de consequenties van ongebreidelde immigratiestromen, en inwoners die deze zorgen niet deelden, sterker nog, die bezorgd waren voor een openbare discussie hierover. Hiertoe nodigde ik de Anne Frank Stichting en het Platvorm Gastarbeiders uit in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam een discussie aan te gaan met diverse vertegenwoordigers van buurtgroepen en ondernemers. Op deze wijze konden beide partijen ervoor zorgen dat het debat zakelijk bleef en niet verzandde in kretologie of ordinair smijtwerk met valse associaties. Joke Kniesmeyer heeft deze bijeenkomst meteen afgekapt met als argument: „Praten met jou en je club (ze kende mij persoonlijk uit mijn kaboutertijd) verschaft jullie enkel een platform voor denkbeelden en standpunten, die wij bij voorbaat verwerpen.“ Sindsdien werd de immigratie-omerta op ‚politiek correcte’ wijze voortgezet met behulp van gekleurde berichtgeving en mediageweld. Zo begon de eerste tv-reportage over de Centrumpartij met aanzwellend geluid van marcherende laarsen! Hoe primitief kan je het bedenken in medialand.

Tv-mensen die in de waan verkeerden dat vrije nieuwsgaring de ‚core-business’ vormt van hun beroep, werden al gauw uit de droom geholpen. Zo verhinderde een VVD-corifee de uitzending van een Veronica-reportage over de Centrumpartij, waarin ik uitgebreid geïnterviewd werd. Door dit stelselmatig doodzwijgen, gecombineerd met een van bovenaf aangemoedigde heksenjacht op de Centrumpartij, kreeg de ondergrondse achterban van bepaalde politieke stromingen algauw het idee dat Centrumpartijleden en -sympathisanten ‚vrij wild’ waren, waarop straffeloos gejaagd mocht worden. Ik herinner u eraan dat géén van de brandstichters van de partijbijeenkomsten te Boekel en Kedichem ooit opgepakt werden. Het flut-onderzoek van de politie hiernaar ging als een nachtkaars uit.

Waarom was de gevestigde orde eigenlijk zo bang voor de Centrumpartij? Omdat zij het immigratievraagstuk en de milieu- en multiculturele consequenties ervan uit de taboesfeer wilde halen om er openlijk over te kunnen debatteren, in buurtbijeenkomsten, in de Kamer en idealiter in aanloop op een referendum waarin, net als in Zwitserland, het volk het laatste woord heeft. Want daar gaat het immers om in de democratie! Oplossingen, die de partij voor dit vraagstuk aandroeg, zocht zij noch in linkse, noch in rechtse hoek, maar doelbewust in het politieke midden, zoals haar partijnaam dat aangaf. Drie inspiratiebronnen voor de Centrumideologie waren 1. de milieutechnische gevolgtrekking dat er ‚grenzen aan de groei’ zijn, van de Club van Rome, 2. het  sociaal-economisch model ‚small is beautiful’ van Fritz Schumacher en 3. de naoorlogse cultuurpolitiek van Professor Aart van der Leeuw (zie mijn proefschrift).  Hans Janmaat legde weliswaar zijn eigen accenten bij de inspanning een kamerbreed debat aan te zwengelen over immigratie en de milieu- en multiculturele consequenties ervan, maar hij erkende deze drie bronnen wel degelijk als onderdeel van de partijideologie. Vandaar ook dat hij vierkant achter het idee stond het wetenschappelijk bureau van de partij te vernoemen naar Schumacher of Van der Leeuw. Mediagekakreel frusteerde dit initiatief.

Hoewel ik in mijn studententijd een tijdlang politiek aktief was door, samen met Hijn Bijnen en Luud Schimmelpennink, Roel van Duijn op te volgen als voortrekker van de Kabouterbeweging, ben ik geen politicus noch een begaafd spreker. Ik ben eerder ideoloog, die graag put uit mijn beroepskennis als wetenschapper, historicus, econoom en later ook als jurist. Vandaar dat ik blij verrast was, toen Hans Janmaat op een dag letterlijk aan de bel trok, bij mij aan de voordeur in de Anna Vondelstraat te Amsterdam, om zich aan te melden als lid van de Centrumpartij. Kort daarop was hij daar weer present voor een kennismaking, tevens ballotagegesprek, met het partijbestuur. Tot zijn verbazing stelde hij vast dat het partijkader bestond uit louter studenten, scholieren en werkende jongeren met mij, 32 jaar oud, als hun aanvoerder. Ik herinner me nog dat hij toen grinnekend opmerkte:

Henry, het lijkt wel of ik hier bij ‘Sjors en de Rebellenclub’ terechtgekomen ben!

Hans was politicoloog, vwo-leraar maatschappijleer en bovendien, als aktief lid van de KVP en later DS’70, gepokt en gemazeld in de Nederlandse politiek. Terecht nam hij dus de fakkel van mij over de partij te leiden. In die begintijd kenden we Hans als een aimabel persoon, een begaafd spreker, attent voor iedereen. Zo nam hij steevast een verjaarsgeschenk mee voor mijn zuster Mies, die afgelopen april helaas gestorven is. Haar verjaardag op 7 november was in die beginjaren aanleiding voor een feestelijk samenzijn bij mij thuis met partijleden en sympathisanten. Een foto hiervan, met Hans en mij tussen de schuifdeuren van mijn pand, kunt u vinden in Joost’s boek. Van die blijmoedige man vol grapjes en kwinkslagen was weinig meer over na ruim twee decennia strijden voor het Centrumdemocratische gedachtengoed, die Hans op zijn eigen wijze vertolkte, met als hoogtepunt vier Tweede Kamerzetels. Zijn laatste politieke daad voor zijn voortijdige dood was het opheffen van de Centrumdemocraten als partij. Martin Bosma schrijft in zijn bestseller ‚De schijnélite van de valsemunters’ uit 2010:

Het is goed voor ogen te houden hoe het establishment de heksenjacht op Janmaat heeft uitgevoerd, en vooral dat de daders decennia later geen enkele wroeging hebben over hun activiteiten. (blz. 85)

Hoe diep kan je zinken als Kamerfractie, dacht ik geschokt toen ik via dit boek kennis nam van de opmerking van Hans’ vrouw, Wil Schuurman:

In de Tweede Kamer zat de fractie van de VVD me uit te lachen, toen ik voor het eerst binnenkwam met mijn kunstbeen. We zijn als monsters behandeld. (blz.80)

Gelukkig kunnen wij kennis nemen van het naadje van de kous omtrent deze heksenjacht in het vandaag gepresenteerde boek*), dat berust op een omvangrijke documentatie en indringende vraaggesprekken met slachtoffers van Berufsverbote en overlevenden van verbaal en fysiek geweld tegen hen, die de Centrumideologie hebben durven uitdragen.

*) Joost Niemöller , De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij, uitgeverij Van Praag, Amsterdam 2015.

Dr. Mr. F.H. Brookman, Wassenaar, 8 oktober 2015

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

19 Reacties

 1. Ook verschenen op De Vrije Chroniqueurs http://www.vrijechroniqueurs.nl/toespraak-dr-mr-f-h-brookman-bij-de-presentatie-van-de-verschrikkelijke-janmaat/

 2. Aangezien Joost het nogal druk heeft, plaats ik hier de link naar de videoregistratie van de rede van Dhr. Brookman.
  https://youtu.be/0M3ep-ZXRGw

 3. Gefeliciteerd met de presentatie! Ik ga dit boek zeker in huis halen. Wat de mensen van de Centrumpartij is overkomen, tekent de politiek correcte dictatuur waar Nederland sedert decennia onder gebukt gaat.

 4. Handel, centje verdienen, was en is het fundament van Nederland. Dat gebeurt met elk land, of de duivel, indien nodig. Gas rijkdom veranderde dit speelveld. Opeens kreeg de arbeider macht. Voor het eerst in geschiedenis. Die macht werd gebroken door import van gast arbeiders. Dat maakte Nederland een soort laag loon land mèt riante uitkeringen. Liever lui als moe linkse en gelovige mensen zagen dit als hun paradijs, begrijpelijk. Democratisch een meerderheid tot vandaag. Dat gaf mensen als Janmaat geen kans. Dat gerechtigde paradijs loopt op een einde. knipperbol Zijlstra las het in zijn glazen bol. . Op eigen verzoek, en nodig voor behoud cultuur, gaan de liever lui als moe en gelovige mensen, hun paradijs zelf vernietigen.

 5. Het mooie van Internet is dat steeds meer duidelijk wordt hoe we jarenlang zijn voorgelogen door onze eigen MSMedia, van Paul Witteman tot Fons de Poel, types die zelfs vandaag hun leugens nog mogen afdraaien. Misselijkmakend was het gezicht van Fons de Poel toen hij Janmaat interviewde na zijn laatste nederlaag, een gebroken Janmaat die door landverrader De Poel nog even verder de put in werd geduwd.

  En dan zouden we nu als burgers de puinhopen mogen opruimen ? Ik dacht het niet, laat het maar aankomen op een escalatie zoals in Woerden en Oranje, de lanverraders worden vanzelf aangepakt, kwestie van geduld

 6. Ik ben van het bouwjaar ’67 en ik kan u meedelen dat de demonisering van Hans Janmaat maar ook van zijn mede partijleden begin jaren 80 vele- vele malen erger is dan die van Fortuyn (afgezien van Marcel van Dams eruptie) en Geert Wilders. Ook de PO deed daaraan mee.
  Ik kan me nog herinneren dat 2 plaatjes levensgroot werden getoond bij het NOS journaal van actieve leden van de CP waarvan er 1 leraar was. Er werd verondersteld dat hij geen leraar meer mocht zijn. Dat de NOS daar zo een lang item van maakte is beschamend. Het enige wat deze leraar gedaan had was lid zijn van een partij.
  Ook werd door NOS medewerkers lachend verslag gedaan als terroristen een CP bandje hadden opgeëist bij de redactie.
  De opkomst van de CP werd op de publieke omroepen continu vergeleken met de opkomst van de nazies. Op Hilv1 vonden allerlei haat discussies plaats en CP leden werden bedreigd. Ook de verslag van Kedichem was walgelijk. JM kon slachtoffer spelen, dat was de teneur.

 7. http://youtu.be/kitHN3mglrw

 8. g.h.m.leferink

  9 oktober 2015 op 21:38

  En dan te bedenken dat ooit Koningin Juliana in de Troonrede, in 1979, zei:
  “Nederland is vol, ten dele overvol”. Volgens mij is ze daarvoor niet door de rechter veroordeeld…….
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 9. Ja natuurlijk hoe kon ik het missen.
  Sorry!
  Als eerste gefeliciteerd met je boek.
  Volgende vraag:
  Ben je al uitgenodigd bij DWDD?
  Matthijs van Nieuwkerk moet als lurker van het belastinggeld en pluriforme verlichter van de mensheid de waarheid over de centrum partij met enthousiasme voor het voetlicht brengen zoals alleen hij dat kan….Nietwaar?

  Verder Jeroen Pauw met de Sonja Barend prijs op zak kan onmogelijk de avonturen van Jan Maat naast zich neer leggen.
  Of juist wel om uit je boek te citeren.

  Zonder gekheid. Waarom niet? Wie zei het ook al weer. Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden op nog kortere afstand.
  Kondig het maar aan als je ergens verschijnt. Ik wil die discussie wel zien over massa immigratie en ” we schaffen de multiculturele samenleving af” …

 10. Dat (oud) links niet massaal hun verontschuldigingen aanbieden, vanwege bijvoorbeeld zijn voorspellingen die afgedaan werden als paranoia en fascistisch maar ondertussen door de hedendaagse werkelijkheid vet overtroffen zijn, bewijst wel hoe vals ze zijn. Zo vals dat ze in plaats hun ongelijk toe te geven gewoon op dezelfde voet verder blijven gaan ook al wordt daardoor een politicus (Fortuyn) vermoord.
  .
  Het bewijst tevens hoe effectief de brainwash werkt, of iig gewerkt heeft. Ik vraag me namelijk af of de hedendaagse politiek correcte brainwash nog het gewenste effect heeft in de nabije toekomst omdat ze op de huidige massamigratie totaal geen grip hebben, in tegenstelling tot voorheen. Ze zijn nu aan iets begonnen waarvan ze geen flauw idee hebben waaraan ze begonnen zijn en hoe dit gaat eindigen, ze hebben zelfs geen idee of de instroom überhaupt eindigt. Dus ik vraag me af hoelang de brainwash nog effect heeft nu ze de regie totaal kwijt zijn en moeten improviseren.

 11. En Joost, van harte met je boek…
  Kopen is een , lenen is twee…. Zal de bieb in de gaten houden… als ze het lef hebben..

 12. Bijna vergeten: Gefeliciteerd met je nieuwe boek, Joost. Dat het een succes mag worden!

 13. Het is een ontluisterend beeld van de regentenkliek en de media. En er is NIETS veranderd. Nu wordt de PVV weer als oud vuil behandeld door die uitgestreken smoelen der Gutmenschen.
  De huidige massa import van achterlijkheid en armoede, laat zien dat men schijt heeft aan de bevolking. Zelfs een sportverslaggever ( Evert ten Napel ) moest vanochtend even Wilders afkraken. Waar? Bij WNL. Deze Telegraaf rotzooi is door en door politiek correct: een echt verraad naar al die mensen die dachten dat het een rechtse omroep zou worden. Helaas is het bagger: die meiden/presentatoren hebben geen hersens en lullen over “vluchtelingen”en een oorlog “die wel 30 jaar kan duren in Syrië.” Bagger en nog een bagger.

  • De laatste “WNL_Opiniemakers” van woensdag vond ik wel redelijk. In elk geval in vergelijking met wat er verder op de NPO verschijnt.
   http://www.npo.nl/wnl-opiniemakers/07-10-2015/POW_02830149

 14. Het centrum gedachte goed paste niet in de Euro. Wat na introductie iedereen, letterlijk, rijk ging maken. Lees advertenties van die tijd. Geplaatst door respected en oer Hollandse bank en verzekering hersens. Wat tot een einde kwam in wat nu heet crises van uw spaargeld. Daarna ging zoals altijd ergens een lichtje branden wat daarna de cent liet vallen. Te laat, zoals gewoonlijk. Voorkomen is beter als genezen werkte niet door iets wat eindbestemming heet. Gelovigen die gaan doen en krijgen wat in hun boek staat. Dankzij uw boek van goed en liefde.

 15. En kijk eens wat die politiek correcte Gutmenschen nu bereikt hebben:
  https://www.youtube.com/watch?v=aiYi63nx1EI

  • Zorgkosten vliegen omhoog volgend jaar……….

   Drie dagen in een ziekenhuis voor een klusje dat ie “eigenhandig” binnen vijf minuten had kunnen oplossen ?

   Vast heel hoog opgeleid ( universiteit, cum laude???) en nooit gehoord van zelfbevrediging ! Of nee verboden door Mohammed… dus moet daar iemand of iets voor uitgenodigd worden……..

   Sorry. Mag ik lachen?

   • Deze video toont wederom aan dat “vluchtelingen” geen enkel begrip voor westerse waarden bezitten. De vierde generatie Marokkaan beschimpt nog steeds westerse vrouwen. Het is waanzin en zeer gevaarlijk om al deze mensen onze “open” maatschappij binnen te halen zonder een grondige screen en zonder enig beleids plan. Waanzin.

 16. Dat kan ik beamen: Als monsters behandelt.
  Vooral het knip en plakwerk van de media om Janmaat als duivel uit te beelden staat denk ik iedereen nog voor ogen die wat ouder is en alles heeft gezien en meegemaakt.

  Goed omdat eens op een rijtje te zetten wat er allemaal over hem en de centrum partij heen kwam. Al wordt je er niet vrolijk van. Eerder boos en verbazing hoe het allemaal mogelijk is.
  Een heel sneu verhaal over iemand die met de beste bedoelingen aan een onuitvoerbare klus begon.

  Van daaruit kan er gekeken worden wat er sindsdien eigenlijk verandert is.
  Niet veel als je het Briljante Bosma verhaal aanhoort. zie: LIVE – Martin Bosma blaast Mediapark op. Geen stijl of ergens anders.

  Niet veel verandert bij de MSM.
  Gelukkig wel bij een politieke partij die na Fortuyn het stokje heeft overgenomen.
  Nog steeds is de werkelijke macht nihil helaas. Was dat anders dan zag de wereld er in deze contreien er een stuk beter uit is mijn overtuiging.
  De ster is reizende,…