Politie zet nu druk achter vervolging islamspeech Pegida Utrecht

Door Joost Niemöller

 

Op 11 oktober hield Pegida Nederland zijn eerste demonstratie. In Utrecht. De demonstratie werd verstoord door extreem linkse activisten die chaos stichtten en met de Pegida demonstranten op de vuist wilden. Een bijzonder verhitte situatie in de Utrechtse binnenstad. Een van de spreeksters op de Pegida bijeenkomst was  Raffie Chohan. Ze hield een speech en uit het nieuws bleek dat het OM haar wilde vervolgen voor die speech.

In de Volkskrant stond:

Het OM bekijkt daarnaast of een van de anti-islamitische toespraken van Pegida strafbare uitlatingen bevat. Het gaat om de speech van Raffie Chohan van Pegida Nederland. Chohan kreeg veel bijval van de Pegida-aanhangers. Ze richtte zich in haar toespraak vooral tegen moslims.

‘De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de moslims, met inbegrip van grote schade aan de intelligentie en geestelijke gezondheid van moslims’, was één van de uitspraken van Chohan. Volgens haar kunnen ze daarom niet aan de eisen van de arbeidsmarkt voldoen.

‘Mohammed had een vrouw van zes jaar en consumeerde het huwelijk toen zij negen was (…). Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede’, zei Chohan ook.

Raffie Chohan liet me weten dat zij tot zeer kort geleden dit ook alleen maar in de media vernomen had. Maar ineens kreeg ze het verzoek om afgelopen zondagochtend vroeg op het politiebureau te verschijnen. Ze had niet eens kans om contact op te nemen met een advocaat. Ze kwam dan ook niet, en werd in het weekend en daarna steeds gebeld door de politie die nu kennelijk de druk op haar wil verhogen. De politie kwam ook bij haar aan de deur, en ze is gesommeerd langs te komen op het bureau anders zal ze van huis worden gehaald.

Raffie Chohan heeft inmiddels begrepen dat het gaat om de uitspraken die ze deed over incest en moslims en over haar uitspraak die ze deed dat er een reden is om moslims te haten om hun ideologie.

Aanstaande zondag wil Pegida een mars gaan houden in Utrecht. Ook dan zullen er toespraken gehouden worden. De gemeente Utrecht wil die mars verbieden.

Hieronder de hele speech die Raffie Chohan hield.

Oordeel zelf.

Hallo vrienden!

Fijn dat jullie naar Utrecht gekomen zijn op deze zondag.

Vandaag heeft Pegida de eerste Demontratie in Nederland en het doet mij genoegen dat wij daarbij volledig gesteund worden door Pegida Duitsland. Daar in Dresden is het begonnen en zou het niet fijn zijn om deze traditie over te nemen. We staan aan het begin, maar daarom niet minder enthousiast om dit tot een succes te maken.

Ons land wordt altijd gezien als een rijk land. Onze sociale voorzieningen waren altijd goed. Let wel, daar betalen we ook flink geld voor. Maar langzaam sluipen de veranderingen erin. Onze huizen worden met voorrang gegeven aan asielzoekers. Door de groeiende stroom vluchtelingen zitten in de asielzoekerscentra nog steeds veel vluchtelingen met een verblijfsstatus die wachten op gemeentelijke huisvesting. De ruimte in de asielzoekerscentra is hard nodig voor nieuwe asielzoekers en vluchtelingen.

Gemeentes in Nederland met een groot aantal moslim inwoners worden regelmatig geconfronteerd met felle discussies. Bijvoorbeeld over de mogelijke toepassing van de ‘sharia’, of met de populariteit van jonge islamitische leiders.

Het westen is bang voor de islam. En dat weten zij. En met termen als racisme en discriminatie wordt iedere vorm van discussie stopgezet. Dus emancipatie, homohaat, vrouwenmishandeling nemen we maar voor lief. Gewoon uit angst. Geen cartoons meer, theaterstukken. Vrouwen durven niet meer met blote borsten op het strand, mannen gaan nu ook in hun onderbroek douchen. alles om de islam te behagen, denk maar aan de zwembaden. Ramadan wordt ineens als een feest gezien.

Discussies onder moslims komen vaak niet naar buiten. Het zijn meestal woordvoerders en deskundigen die aan het woord zijn, maar opvattingen van gewone moslims zijn minstens zo belangrijk. Zij geven een goed inzicht in welke ontwikkelingen plaatsvinden bijvoorbeeld op het gebied van huwelijkskwesties, en andere zaken die het dagelijks leven betreffen van moslims.

In vele kantines wordt nu alleen halal vlees geserveerd. Overal worden gebedsruimtes ingezet. Let wel, dit zijn geen Moskeeën. In dit kleine land hebben we al meer dan 500 moskeeën en ze rijzen als paddenstoelen uit de grond.

In zwembaden hebben ze speciale dagen waar alleen Moslima’s kunnen zwemmen. Op pasfoto’s mag je wel met een hoofddoek, maar niet met een hoed op. Bij de sociale diensten hebben ze een tolk die Moslims kunnen helpen.

Asielzoekers komen voor het merendeel in de bijstand terecht, maar ook het aandeel van Turkse en Marokkaanse Nederlanders is procentueel groot onder de 481.000 mensen die eind 2014 een dergelijke uitkering kregen. Van de asielzoekers spannen Somaliërs de kroon.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek naar bijstandsuitkeringen naar nationaliteit.

Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs krijgen zo’n uitkering. Van de voormalige asielzoekers met een Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit zit ruim de helft in de bijstand.

Er worden huwelijken gearrangeerd. Er wordt besnijdenis toegepast. Er is erewraak. Ik kan zo wel heel veel opnoemen, maar we weten allemaal dat dit te maken heeft met de Islamisering van Nederland.

Als een Westerse journalist een Arabisch land bezoekt moet ze een hoofddoek om. Maar als een Arabisch Staathoofd hier is hoeft hij een vrouw geen hand te geven. Want een vrouw of dochter is niks waard. En zo komen wij bij het feit dat als men de waarden van een land moet respecteren dat zeker hier geldt.

De onvrede in Nederland stijgt met de dag als wij op t.v. zien hoeveel vluchtelingen er weer zijn binnen gekomen in Lampedusa en Griekenland. En in Brussel word beslist hoeveel wij er moeten opnemen. De aanpassingen en tolerantie van onze zijde is op. En onze Regering, die tot taak heeft het Volk te beschermen luistert totaal niet naar ons. Geregeld bereiken ons berichten dat er gevechten uitbreken in Asielcentra. De Christenen die gevlucht zijn naar ons land om de horror in hun land te ontvluchten, zijn nu niet veilig door de Moslims waartussen zij leven.

Moslims in Amerika, Europa en Australië willen hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.

Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!

Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.

Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

Ook wil ik even iets vertellen over inteelt.

De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.

Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.

Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.

Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.

Van 1910 tot 2010 is het aantal christenen in het Midden-Oosten – in landen als Egypte, Israël, Palestina en Jordanië – blijven dalen; eens waren het 14 procent van de bevolking nu zijn er ongeveer 4 procent Christenen. De opkomst van extremistische groepen, evenals de perceptie dat hun gemeenschappen zijn verdwijnen, zorgt ervoor dat mensen vertrekken.

De Arabische lente heeft alles alleen nog erger gemaakt. De dictators Mubarak in Egypte en Gaddafi in Libië werden omvergeworpen, en hun langdurige bescherming van minderheden werd beëindigd. ISIS roeit nu de christenen en andere minderheden helemaal uit. Ook werden de Christenen altijd beschermd door Assad en ook voorheen door zijn vader.

De toekomst van het christendom in de regio is nu onzeker. Hoe lang kunnen ze vluchten voordat zij en andere minderheden zijn uitgegroeid tot een verhaal in een geschiedenisboek? Het christendom is onder een existentiële bedreiging.

Met de toestroom van Asielzoekers krijgen wij in Nederland verschrikkelijke toestanden in de straten. Ik ben bang dat de Politie en het Leger dan de orde niet meer in de hand kunnen houden. Wij willen ons veilig voelen in Nederland.

“Is dit het einde van het christendom in het Midden-Oosten?” In elk geval, als het aan mij ligt, niet in Europa.

De wereldleiders moet snel hun houding veranderen ten opzichte van de Moslims immigratie, anders is het een verloren zaak en dat geeft ons een trieste blik op de toekomst.

Als de kindbruidjes niet naar Nederland mogen komen, dan kunnen ze altijd nog kinderbijslag vragen. 

Onze regering is er om ons te beschermen, en ons belang te behartigen! Laat ze dan hun werk goed doen.

 

Voor onze Engelse gasten:

For our English guests:*

==============

 

Prime Minister Rutte of the Netherlands said: we are not at war with radical Islam. Angela Merkel said: “Der Islam gehört zu Deutschland”. We have leaders that are plain stupid and ignorant. As long as leaders are blind to what is happening to Europe nothing is going to change. When will we be taking serious.

You have heard many times that “Islam is a tolerant religion”. That is the biggest lie that you can hear all over the World, and this lie is used as a mask to hide the terrible face of Islam. They like to impose Sharia on us. To me Sharia is horror, it is barbaric.

 

Voor onze duitse gasten

Für unsere Deutsche Gäste:

=================

 

Aber nun kurz zu dem, was der Koran lehrt:

1) Es gibt keinen Gott außer Allah

Menschen mit anderem Glauben sind „verflucht durch Allah“

Für mich kann das unmöglich ein liebender Gott sein!

 

2) Die ganze Welt gehört Allah! Es ist der Auftrag aller Moslems, das Land der Ungläubigen einzunehmen. Deshalb kommen sie nach Europa, ich bin mir sicher!

 

3) Muslime haben den Auftrag, ihr Leben und ihr Eigentum dem Jihad zu widmen um die Welt für Allah’s Religion einzunehmen. Und das ist ein Problem für uns in Europa. Der verdammte Jihad, damit wollen wir nichts zu tun haben!

Dank für das Kommen, und ich bin Stolz auf dich!

Thanks for coming and I am proud of you.

Deze speech zal ik op mijn FB site zetten onder mijn naam Raffie Chohan.

Dank u voor het komen naar Utrecht en ik ben trots op jullie! En geef jezelf een applaus!

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

29 Reacties

 1. Heeft hij wel recht op een verblijfsvergunning? 3. Het schuchtere 19 jarige meisje uit ? met een zeer beperkte Nederlandse woordenschat heeft de wens tandarts te worden. Gaat iemand haar vertellen hoe moeilijk dat in werkelijkheid is? 4. Pffffff gelukkig, een hardwerkende Poolse, al 8 jaar hier maar nee, met de taal wil het niet vlotten om begrijpelijke redenen. Ik begrijp dat zij is gekomen om te werken. Google eens op Praat Nederlands met me. Ben nieuwsgierig wat de reaktie van anderen is.

 2. Een nabrander. De Vara meende nog een duit in het zakje te moeten doen om tegenstanders van de massale migranteninstroom op andere gedachten te brengen. Een docu waarin Nederlanders kennis maken met asielzoekers die inmiddels als vluchteling zijn erkend. Thema, hoe verloopt de verbale communicatie? Het was een informatieve docu. Er was blijkbaar een strenge selectie op de deelnemende exasielzoekers geweest, niet te donker, niet teveel kinderen , niet allemaal in de bijstand en het paradepaardje, De Syriër, moest redelijk Engels spreken.
  Het beoogde effect van De Vara werkte bij mij niet. Ik kreeg wel last van veel onbeantwoordde vragen. 1. De Chinees. Op grond van zijn jonge leeftijd is niet aan te nemen dat hij asiel heeft gekregen om zijn tegen het chinese regime gerichtte gedrag. Waarom wel? 2. De Syriër leefde hiervoor in Jordanië en is via Turkije en Griekenland naar Nederland gekomen. Hij is hier pas een jaar en heeft zo te zien al een woning en auto. Maar.

 3. Raffie omgeeft haar preek met een flinke dosis onzin:

  “Onze huizen worden met voorrang gegeven aan asielzoekers”.

  – dat is nu juist onlangs door onze regering veranderd, dat gaat niet gebeuren. Dat laat ze maar even liever weg want het komt niet in haar straatje?

  “Het westen is bang voor de islam.”

  – nee ZIJ is bang. Er is geen bewijs dat het “westen” dat is. Integendeel eigenljik

  “vrouwen durven niet meer met blote borsten op het strand,”

  – die ontwikkeling, opkomst en ondergang heeft een aantal andere redenen binnen eigen cultuur. Bijvoorbeeld http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3485588/2013/08/02/Topless-zonnen-is-passe-maar-waarom.dhtml

  “maar we weten allemaal dat dit te maken heeft met de Islamisering van Nederland.”

  Het merendeel van haar opsomming gaat daar helemaal niet over. Diverse ethnische en sociaal-economische problemen die op meerdere religies en landen betrekken hebben. Kortom, een rommeltje! Oproep tot haat?…

  • ““Onze huizen worden met voorrang gegeven aan asielzoekers”.
   – dat is nu juist onlangs door onze regering veranderd, dat gaat niet gebeuren. Dat laat ze maar even liever weg want het komt niet in haar straatje?”
   .
   Nee, jij bent degene die vooralsnog uit z’n nek lult.
   http://www.telegraaf.nl/binnenland/24706365/__Vluchteling_krijgt_nog_steeds_voorrang_huis__.html
   .
   “– die ontwikkeling, opkomst en ondergang heeft een aantal andere redenen binnen eigen cultuur.”
   .
   Ben je weer uit je nek aan het lullen, bijvoorbeeld het dragen van onderbroeken tijdens het douchen op sport- en voetbalclubs waar moslims aanwezig zijn is daar een onomstotelijk bewijs van.
   .
   Waarom heb je leugens nodig, waar ben jij bang voor?

 4. Veel inwoners van Nederland beseffen niet dat de enigste rijkdom, wat van kleinduimpje een reus maakte, gas, op een eind tijdperk loopt. Daarvoor was het armoede wat de klok sloeg. Emigratie werd officieel ambtelijk en financieel gestimuleerd. Die armoede, sober, komt zeker terug. Hèt level is afhankelijk van luisteren naar landen die zeer rijk of veel vingers in de landelijke pap hebben. Eèn is openlijk een vriend. Saoedi is hun land en family naam, mensenrechten hun specialiteit. Bilderberg nam voor u het democratische besluit om hun investeringen en advies voor u wet te maken. Miljarden stromen als gevolg Nederland in. Wat veel bovendanen, alle ministers, bestuurders, en bank, dolletjes gelukkig maakt. Eèn bank, via de beursgang, kan hun eigendom worden. Dan word politie Pegida optreden duidelijk en gewenst.

  • Gasopbrengsten maar net zo goed handel en investering (van elders hier en vanuit hier elders). In die zin zal Nederland steeds gevoeliger worden voor het investeringsklimaat hier (dus ook een samenleving met weinig frictie en open grenzen) maar ook onze standing in diverse opkomende economieën en wereldmarkten.

   Dus hoewel de massa-immigratie een bedreiging is voor de economie, is een al te heftige en ondoordachte weerstand ertegen dat óók! Beter is duidelijk plannen aan te kondigen het merendeel terug te sturen zodra het enigszins kan. Zo win je op beide vlakken uiteindelijk.

 5. @Paul 13.44 u. Dank voor uw link , ik had wel eerder iets gelezen hierover maar nu is het eindelijk echt duidelijk voor mij.

 6. Wat Cale schrijft op 3:48 uur is interessant en daar kun je op gaan scoren. De overheid dient zijn burgers en haar landgebied te beschermen. Het lijkt wel of de overheid plat op de rug ligt en iedereen aan haar lot overlaat.

 7. Dus de redenering volgend: als je het nazisme haat, mag je de nazi’s dus niet haten. En als je het communisme haat, mag je communisten dus niet haten.
  Je mag dus eigenlijk in NL geen ideologieën of religies meer haten of bestrijden.
  Weg vrijheid van meningsuiting, hallo ( politiek correcte ) dictatuur.

 8. Hoe het cultuurmarxisme Europa sloopt.
  .
  Interessante beschouwing over hoe dit allemaal is ontstaan, en wat daarachter zit.
  De politieke correctheid, de verschuiving van de aandacht voor arbeider naar minderheden, het afwijzen van de eigen cultuur, schuldgevoel als drijvende kracht, de slachtoffer geobsedeerdheid….:

  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2646

  • Ik had niet eerder gehoord van cultureel marxisme, ik heb je link gelezen en heb zelf ook nog effe gegoogeld en in de volgende link staat het wat korter en meer to the point beschreven (voor geïnteresseerden) naar mijn idee en ik moet zeggen dat er geen speld tussen te krijgen is met wat er nu gebeurt. Het enige wat je weerhoudt het te willen geloven is de complete waanzin die er vanaf straalt, wat een stelletje gekkenhuizen. Dat ze (links/socialisten/marxisten/pvda) de oorspronkelijke achterban – de autochtone arbeider – verruild hebben voor niet-Europese migranten had ik ook al geconstateerd, dat is niet zo moeilijk te constateren, en tevens de reden waarom ze nu zo weinig zetels hebben. Dat er zo’n gedachtegoed achter zit kan ik nauwelijks geloven, maar alles wijst er wel naar. Zaken die onverklaarbaar lijken worden opeens een stuk beter verklaarbaar.

   http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/cultureel-marxisme-en-politieke-correctheid/

 9. Als deze uitspraken waar zijn, wat wil de politie dan doen? En dan nog: de politie heeft in dit geval toch juist een (aan)klacht nodig van een “gedupeerde” om tot actie over te kunnen gaan of niet? En daarnaast: laat ze ook eens een keer zo hard lopen als er weer een Islamiet bezig is met de boel op stelten te zetten… het wordt wel erg eentonig om te zien dat kritiek tegen de Islam afgestraft moet worden, en kritiek ván de Islam een aai over de bol verdient. Sterkte en succes aan Raffie Chohan in ieder geval, en hopelijk laat ze ook de politie een poepje ruiken.

 10. Maar het is wel de waarheid.
  Ook het verhaal over die inteelt klopt, sterke het is wellicht nog erger, immers proefdier muizen die genetisch identiek zijn worden na 21 generaties afgemaakt omdat ze totaal onhandelbaar en agressief zijn.
  De islam berokkent enorme schade aan de mensheid, moslims als eerste slachtoffer.kijk, eindelijk een terechte reden voor hun eeuwige slachtofferschap gevonden.

 11. Moslims worden op jonge leeftijd gehersenspoelt met het kwaad uit de koran, het boek dat zij als het woord Gods letterlijk *moeten* nemen. Je kunt het ze daarom moeilijk kwalijk nemen dat ze afwijken van wat wij Goed en Normaal vinden.
  .
  Dit uitspreken is prima maar wordt tegengewerkt en daardoor juridisch gecompliceerd door kwade krachten die om welke reden dan ook ontkennen dat de islam een vijandige ideologie is, slechts vermomd als religie.
  .
  Wereldleiders ontkennen deze kenbare realiteit waarschijnlijk uit angst voor de gevolgen: de islam en daarmee de moslims als vijand benoemen.
  .
  Hoe zit dat eigenlijk met onze wet, mag je oproepen tot haat en eventueel geweld tegen een erkende vijand?

 12. Overigens, een bijeenkomst waar over verachten en haten gesproken wordt, staat mij niet aan. Het weerhoudt me om er bij te zijn.

 13. Mevrouw zegt dat er naar haar mening redenen zijn om de ideologie van islam te verachten en te haten. Ik begrijp dat als een constatering, niet als een oproep.

  Als ik haar was, zou ik enkel bij de politie verklaren “ik heb mijn mening gegeven”.

 14. Je weet dat Islam-kritiek de media en de politiek in de kaart speelt. Het wordt dan ook, mbv de politie, keihard tegen je gebruikt.
  De protesterende mensen geinterviewd door Billy Six verwoorden het probleem beter. Ze zeggen te protesteren tegen de enorm grote aantallen mensen uit het midden oosten en delen van Afrika die op illegale wijze binnenkomen en waar de overheid geen controle op heeft. Het illegaal binnenkomen (geen paspoort), de slechte afhandeling, de ontbrekende controle, het bijkomende criminele gedrag met als gevolg sociale onrust. Dit zijn allemaal zaken die juridisch aan de kaak gesteld kunnen worden. De wet wordt simpelweg met handen en voeten overtreden. Daar heb je denk ik een sterk punt en kun je de overheid juridisch mee aanpakken. Mensen die zich zorgen maken (Pegida) zouden zich beter moeten organiseren en aanvechten dat de overheid geen enkel mandaat heeft om doorlopend de wet te overtreden. Dit is je enige kans.

 15. p.s. MOORDEN, MISHANDELEN, (GROEPS)VERKRACHTING, etc. zijn psychische afwijkingen die vaak veroorzaakt worden door bepaalde GENETISCHE afwijkingen. Dus wat in de speeches is gezegd is de waarheid!

 16. Sinds wanneer wordt er iemand vervolgd voor het vertellen van de waarheid? Allereerst is dit met miljoenen feiten en beelden onderbouwd (Lees alle ongemanipuleerde berichten maar!) En ten tweede is dit het BENOEMEN van feiten in het Algemeen Belang! Ook de waarheid vertellen kan smaad zijn. Pas wanneer de bewering in het ALGEMEEN BELANG is, is het toegestaan. Het is zelfs 100% van algemeen belang om dit kenbaar te maken, om het eigen volk te waarschuwen en te behoeden voor de meest barbaarse gevolgen van deze invasie! Dit heeft dus NIETS met racisme, discriminatie, smaad e.d. te maken!
  Integendeel: Wij het volk kunnen de veroorzakers van deze verloedering en grote gevaren aanklagen voor het bewust creëren van genoemde gevaren! C’est ca!

  • “Sinds wanneer wordt er iemand vervolgd voor het vertellen van de waarheid? ”
   In de middeleeuwen deed de katholieke kerk dat. Nu doet de linkse kerk het.
   Mensen als Wilders of Raffie Chohan kun je het beste vergelijken met Galilei.
   Het enige verschil is dat wat Galilei beweerde, iets moeilijker was aan te tonen.

 17. Andre van Delft

  4 november 2015 op 23:40

  “Ze had niet eens kans om contact op te nemen met een advocaat. Ze kwam dan ook niet, en werd in het weekend en daarna steeds gebeld door de politie die nu kennelijk de druk op haar wil verhogen.”

  Ik word hier weer bijna net zo misselijk van als van dergelijke praktijken die ik las van het boek “Lucia de B.”, geschreven door de onschuldig veroordeelde verpleegster Lucia de Berk.

 18. Dat van de inteelt is objectief. Volgens mijn herinnering moets je vroeger toestemming van de koningin hebben om als neef/nicht met elkaat te trouwen, wegens gevaar van inteelt. Die vereiste toestemming is afgeschaft. Maar blijft dat inteelt negatief is.
  Wat betreft haat. Als ik zeg dat ik moslims haat, ben ik dan aan het haatzaaien? Mag iemand niet zeggen dat hij haat? Ik zou zeggen haatzaaien is mensen opzwepen tot geweld, of zo iets of bijvoorbeeld een verkeerde voorstelling van zaken geven op grond waarvan je een groep gaat haten. Is zeggen: een bloedhekel hebben aan… ook haatzaaien.
  We zijn te ver afgedwaald van de natuur. In de natuur van de mens zit agressie. In onze cultuur wordt dat, terecht, beteugeld. Maar je kan de natuur ook krampachtig naar je hand willen zetten, en dat werkt niet. De PvdA doet dat, zie de neergang van die partij.

 19. “Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie,”.
  Het lieve mens spraak Nederlands met een zwaar Duits accent….. en inderdaad had ze het zo moeten zeggen dat de doctrine, die nep religie gehaat zou moeten worden… en niet de mens die die verderfelijke religie aanhangt!
  Das regeltjes neuqen…… Iedereen weet de PVVers en PEGIDA-ers niets tegen mensen als méns hebben.

  Zal er wel weer tuig opstaan om dit tegen te spreken…., maar je bent alleen maar een PVVer als je NÍET om huidskleur geeft en je houdt aan de normen en waarden van de PVV!
  Een andere zaak is een verderfelijke KOELTOER!!
  Mvg

  • Ze neemt het als een der weinige nederlands sprekenden op voor de zielige moslims als slachtoffers van de islam. Ze is duidelijk begaan met het fenomeen dat moslims de ultieme offerschappen van de islam zijn. Dat doen PvdA’ers nooit, want die kortzichtige islamofielen denken alleen aan zichzelf en hun kiezersschare. om zichzelf daardoor fincieel te verrijken

 20. Ik vrees dat er weinig aan te doen is. “Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie” lijkt mij juridisch een loepzuivere oproep tot haat. Erg onverstandig en volledig onnodig. Het lijkt me verstandig als de organisatie van te voren de toespraken doorneemt om dit soort problemen te voorkomen. Misschien met assistentie van een jurist.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑