De partijpolitiek is kapot

Door Joost Niemöller

Op de dag dat de PvdA zijn 70-jarige bestaan vierde,  kwam het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen met nieuwe cijfers over de ledenaantallen van de Nederlandse politieke partijen. Die zijn weer teruggelopen. Bekijk je het op een jaar, dan lijkt het nog relatief mee te vallen: een daling ten opzichte van vorig jaar van 3,2 %. Veel zal er aan de vergrijzing te danken zijn. Jongeren worden geen lid meer van politieke partijen. Ze lezen geen kranten. Ze zijn niet lid van verenigingen. Ze laten zich eigenlijk nauwelijks nog maatschappelijk binden, want ze voelen geen maatschappelijke binding. Overigens gaat dat voor ouderen ook steeds meer op. Dat is niet alleen een Nederlands verschijnsel. Ook in de VS bijvoorbeeld is de maatschappelijke betrokkenheid op alle fronten massaal terug gelopen sinds de jaren zestig. Een verschijnsel dat aan de hand van een overvloedige hoeveelheid data werd vastgelegd door de socioloog Robert Putnam in diens bestseller Bowling Alone.

Dat de Nederlandse samenleving uiteenvalt in verschillende werelden, werd ook vorige week weer eens vastgesteld in een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau. Door de massamigratie van groepen die met elkaar ook geen contact houden, verdwijnt de samenhang in de Nederlandse samenleving. Er is niet langer meer sprake van één opinieruimte, één politieke ruimte.

De moderne mens voelt zich onthand in deze samenleving staan en is lethargisch geworden. Of soms woedend, maar dan richtingloos, want er zijn geen organisatiestructuren meer waarin men zich kan vinden.

De politieke partijen werken dus zeker niet meer als bindmiddel. Kijken we naar het staatje dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen produceerde over de periode 1990 tot en met nu, dan zien we deze dramatische ontwikkeling in beeld. De sterkste daling is trouwens te zien bij de klassieke ‘grote drie:’

De teruggang van het gezamenlijke ledental komt voor een groot deel voor rekening van de traditionele ‘grote drie’ van de Nederlandse politiek – het CDA, de PvdA en de VVD. Hun ledentallen daalden het afgelopen jaar het sterkst. Het CDA noteerde een achteruitgang van 5,5%. De ledenaanhang van de PvdA nam met 6,3% af; die van de VVD met 8%. Het liberale ledental zakte tot onder de 30.000, waarmee het ongeveer even hoog is als in het midden van de jaren vijftig. Sinds de eeuwwisseling zijn het CDA en de VVD circa 40% van hun leden kwijtgeraakt. De PvdA verloor in dezelfde periode ruim 20%.

Dat is een ontzagwekkende teruggang. Een sluipend proces dat in feite een totale ineenstorting is van het bestaande politieke bestel. De partijpolitiek is kapot. Er moet dus gezocht worden naar andere manieren van democratische organisatie, om de mensen de gelegenheid te geven weer werkelijk het verschil te laten maken. De huidige internationalisering leidt alleen tot de toenemende machteloosheid, die tot ongerichte chaos, sociale onrust en erger, zal leiden wanneer de welvaart terugloopt, en met name de middelen van de verzorgingsstaat uitgeput raken door de illegale migratiestromen.

Waar blijft het bewustzijn?

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

20 Reacties

 1. Het bewustzijn stond afgelopen zaterdag op de Blauwbrug.

 2. g.h.m.leferink

  10 februari 2016 op 13:50

  Van het CDA verwondert het me niet, nadat Balkenende het referendum, waarin Nederland in grote meerderheid NEE zei, vervolgens op een ACHTERBAKSE manier aan zijn laars lapte! Een partij die zó met de wil van de kiezers omgaat verdient niet beter!
  De PvdA? De partij waarvan Willem Drees zijn lidmaatschap opzei? Met fractievoorzitter-snelratelaar-branieschopper Samsom, en Spekman die ook denkt met een rappe grote mond te moeten toneelspelen? Wat is toch het peil van de PvdA-politici sinds Drees door het ijs gezakt! Ook niet geholpen hebben politici als Wim K., voormalig premier, nu kapitalist. Laat staan ‘Mister Exota’, nu n.b. SP-stemmer en desondanks grootgrondbezitter in Hulshorst. Om over van Thijn maar helemaal te zwijgen…

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 3. Een goede ontwikkeling dat de partijen leden kwijtraken.
  Ze waren toch alleen maar goed om bobo’tjes te creëren die vervolgens niks deden en afwachtten waar het geld en de leuke functie bleven.Daarbij is er in dit coalitielandje weinig democratie want altijd moet er water in de wijn en daardoor herkent de kiezer zich niet in het beleid.Dan ook nog het feit dat verkiezingen voor 1ste en 2d kamer niet gelijktijdig zijn,waardoor de macht nooit bij de meerderheid is.
  Een overblijfsel van de regententijd lijkt dat wel.
  Ook de vele partijen zorgen niet voor democratie maar eerder voor nog meer gekonkel achter de schermen en nog meer vaagheid voor de burger.
  Hoge kiesdrempel en weg met de eerste kamer zou er voor zorgen dat het democratischer en “regeerbaarder” wordt in dit land.

 4. Volgens de media is de PVV geen democratische partij “omdat het geen ledenpartij is”. Maar zoals Gnor hier ergens al opmerkt, is bij een zo gering aantal leden het democratisch gehalte van een ledenpartij ook twijfelachtig. Het beleid wordt dan namelijk ook door een klein clubje bepaald. Een niet-representatief clubje wel te verstaan. Dan kun je net zo goed alles door de fractie alleen laten uitstippelen.

 5. Politieke partijen zijn kameleons die om het even van kleur veranderen. Onze regering is een goede voorbeeld van. Daarmee worden de partijen ongeloofwaardig. Bovendien zijn de spelletjes van de partijen onder elkaar zodanig dat het maar weinig uitmaakt wie je stemt. Door ongunst kunnen is de regering partijen belanden die verkiezingen verloren hebben. Dat bindt mensen niet bepaald samen. Het gerotzooi van ministers en staatssecretarissen en Tweede kamer leden ook niet. Er is teveel onrust. Partijen zetten mensen tegen elkaar zoals b.v. jongeren tegen ouderen. Op die wijze wordt het ieder voor zich. De islamisering van Europa maakt de onrust nog groter want er ontstaan samenlevingen die niets met elkaar te maken hebben. Wijken waar je niet meer in gaat e.d. Niets verrijking maar verarming. Zoals Maxima al zei, de Nederlander bestaat niet.

 6. Mensen voelen ook weinig noodzaak ergens voor te vechten lijkt het door de verzorgingsstaat…. en er lijkt al berusting en lethargie te gaan ontstaan bij de mense vanwege de vraag ‘heeft het allemaal wel zin’… weet ook niet of de bestaande systemen voldoen om met prangende vragen van deze tijd om te gaan.. het gevoel van veiligheid is ook bepaald niet beter geworden om je uit te spreken over wat je echt vindt.

 7. Als de PVV een ledenpartij was, zou de grafiek er anders uitzien. Ik snap best dat dit nog af te raden is, maar we hebben wel al de “vrienden van de PVV”. Die worden natuurlijk niet meegenomen in de statistieken.
  Doneren!

 8. Breinbrouwsels

  10 februari 2016 op 10:06

  Het Volk is nog kapotter dan de partijpolitiek en bestaat niet meer. Het is als een in de wind verwaaid leger, hier en daar ligt een plukje. Niemand kent of vertrouwt elkaar nog. Verdeel en heers. Knap gedaan.

 9. Joram heeft gelijk en de woede is zo terecht. Onze democratie ligt op de mesthoop. Nl is weggegeven door judassen. Ik zag een foto van een kus tussen Rutte en Juncker. Gadverdamme. Hoe erg kan je het hebben. Two pack, six pack, bankenunie, verdrag van Lissabon. Je gal komt ervan omhoog. Banken en multinationals mogen nu regeren. Het is om te janken. De reguliere media schuldig aan het weggeven. Hoe mooi zou het zijn als de waarheid van MH17 boven komt. Wraak kan zoet zijn. De engnekken (op een enkeling na) die het algemene belang van onze samenleving kapot maken. Partijpolitiek is een grote mop!

 10. Walgelijke politici vertegenwoordigen walgelijk volk. Dus dat zit wel goed.

 11. “De verweesde samenleving ” Het “ons” of het “wij” gevoel is weg . Bij de nieuwelingen ligt dit anders. Zij weten als geen andere dat niemand hen helpt Ze zoeken hun stamgenoten op en helpen elkaar. De Dagastanen zijn gevreesd in USA Heeft een stamlid in New York ruzie dan komen echt 100derden fysiek verhaal halen .. Saskia Dekkers maakte een rapportage in Frankrijk . De Moslim vluchtelingen gingen niet naar het opvangcentrum maar naar de Moskee Daar werden ze effectief geholpen door de gemeenschap . Er werden huizen gekraakt, gas en licht werd afgetapt Kijk dat is echte gemeenschappelijke hulp . Het bizarre toekomstbeeld werd afgerond met de lokale Burgemeester die met sjerp en enkele politieagenten bij de krakers aanbelde en alleen machteloos kon zeggen dat dit niet mocht maar kon verder niets uitrichten ook de agenten niet. Dus het is “ONS” tegen “HUN” alleen “ONS”bestaat niet meer

 12. Er zijn maar een aantal redenen direct verantwoordelijk voor deze terugval, want waarom zou je kiezen als:
  – je stem misbruikt wordt voor soevereiniteitsoverdracht richting Brussel?
  – je stem misbruikt wordt voor belachelijk hoge uitgaven naar én door Brussel?
  – je stem betekent dat alle zaken die er voor een burger toe doen, geheim wordt gehouden (MH17, migrantenprobleem, IS, etc)?
  – je stem misbruikt wordt voor leugens en bedrog (zoals de bonnetjesdeal)?
  – je je stem moet gebruiken voor liegende politici (Teeven, Opstelten, Rutte, Verheijen etc)?
  .
  Al met al hebben ze het aan zichzelf te danken. Die terugloop zou lang zo groot niet zijn, áls die er al zou zijn, als ze gewoon fatsoenlijk de politiek hadden bedreven met respect naar de burger. In plaats van de minachting en ’t leugenachtige en geheim”ige” gedrag wat ze nu tonen.

 13. De moderne mens is totaal niet lethargisch maar is razend druk met van alles en nog wat. Politieke partijen zijn geen bindmiddel. Zijn ook niet nodig. Het hele politieke systeem is gigantisch ouderwets. Als een paard en wagen uit de middeleeuwen.

  Maar ik kan zo meteen even met iemand mailen en als het moet live kletsen met iemand uit Nieuw zeeland. Ik stroop wat veilingen af of er nog wat goede port in de aanbieding is waarna mijn vrouw terugkomt van een rock uitvoering. van haarzelf. Onze dochter belt 5 keer per dag, en er is een klant op marktplaats voor een item waar ik een deal mee maak. Dan babbel je nog wat na over goede audio of een Hardy Vlieghengel. Als je de hele dag met je kop in de immigratie, islam of Klaver van Groen links die weer met een knettergek plan komt kan je wel eens afdrijven waar het allemaal om gaat: Een beetje prettig leven met elkaar.
  Daar draait het allemaal toch om.

  • Pieter G,
   Is dat niet een beetje je kop in het zand steken?
   Je houding is gerechtvaardigd in een stabiele samenleving. Maar in een bedreigde samenleving zie ik het als onverschilligheid.

   • @Koos. Zoiets ging ik, steeds verder lezende, ook denken. Er moet inderdaad een band zijn. De politieke partijen hebben zo weinig leden, in totaal, dat je er bijna een vluchtelingenkamp mee kunt vullen. En die paar figuren bepalen hoe de maatschappij er uit moet zien? Bij een dergelijke stelling krijg je dan het verwijt, meld je aan en verbeter het. Dat nu is een kansloze excercitie. Ik heb het meegemaakt een soort inteeltfabriek met mensen met gelijke richtingen c.q. belangen maar toch ieder voor zich en God voor ons allen. Vooral ons onderwijs en de overige ambtenarij is vanwege lobby en eigen belang rijk vertegenwoordigd. Helaas het moet eerst uit de hand lopen, willen mensen tot inzicht komen en dan zien dat mensen die je eerst in het verdomhoekje hebt gezet toch een positieve inbreng hebben. Van onze migranten verwacht ik in >90% dat ze niet zullen integreren dus hun eigen maatschappij zullen inrichten naast die van u en mij. Goede samenhang toch meneer Spekman!

 14. Integendeel, juist tegenovergestelde aan onverschilligheid.
  Er zijn juist heel veel mogelijkheden buiten de politiek om om je een onderdeel te voelen van de samenleving. Er een steentje aan bij te dragen, of zaken te veranderen. Belangen behartigen is geen monopoly van de politiek.
  Sterker nog, welk belang behartigen ze nog? Niet van de burgers in dit land. Wat dat betreft doe ik de laatste 20 jaar niet anders dan reageren tegen die omissie.
  Maar daarnaast vind ik dat je in je eigen omgeving het wel gezellig moet houden met gelijkgestemden. In verenigingsverband of op welke manier dan ook. Onze buurt is nog leefbaar, en dat wil ik wel zo houden. En er zijn veel gelijkgestemden dus die samenhorigheid wordt eigenlijk groter in plaats van kleiner.

 15. Ach, ik discussieerde eens tijdens een bepaalde verkiezing met een politicus over dit onderwerp. Destijds was ik bestuurslid van een hengelsport vereniging die meer leden had dan de politieke partijen bij elkaar opgeteld.
  Met andere woorden ik vertegenwoordigde in mijn positie vele malen meer mensen dan hij en alle andere aan de tafel.
  Ik moet zeggen dat in mijn omgeving de verenigingen floreren en er beslist geen achteruitgang is ondanks de vele verleidingen van computerspelletjes. Waarmee ik de jeugd bedoel. Want wie de jeugd bindt heeft de toekomst.
  Kijk, het leven gaat gewoon door, en je doet wat je leuk vind. Velen vinden de politiek totaal oninteressant totdat ze zelf verantwoordelijkheid dragen. En dan is er genoeg om je steentje aan bij te dragen zonder de remmende politiek in je nek te voelen hijgen. Vooral in je eigen leefomgeving. Daar moet je het vooral leuk zien te houden. Ik merk in mijn omgeving een zeer goede samenhang. Zelfs in de stad.
  Activiteiten genoeg.

 16. Robert Lopes Cardozo

  10 februari 2016 op 02:02

  Dit is precies waar ik mij zorgen over maak. Een elite is nodig, om de uitvindingen te doen en het overzicht te houden, en iedereen is bereid de knappe koppen (en de beste zangers of voetballers) te bewonderen. Die krijgen alle ruimte om eigenwijs te zijn en lux te leven. Op één voorwaarde: dat je het samen doet. Het geheim van vroegere steden (vanaf de middeleeuwen) is dat de elite zich inzette voor het stadsbelang, al was het maar het samen bouwen van een kathedraal. De D ’66-jeugd voelt zich niet verplicht aan ‘het gewone volk’, ze kunnen net zo goed in Londen of New York leven, met hun talenten. De elite heeft het volk verraden door de eindeloze immigratie van behoeftigen toe te staan. Elitekinderen moeten tegen hun vaders in verzet komen, door hun leven weer in dienst van het eigen volk te stellen. Sociale aanleg is belangrijker dan verkeerd begrepen persoonlijk gewin.

  • Je hebt daar volledig gelijk in . President Obama zegt het elke keer “Only if it is in the American interest ” Elke aardbewoner die iets goed kan is er van harte welkom, met een pak geld en elitaire woonomgeving, Kortom de meritocratie. Prima voor America , zij plukken alle vruchten van het talent en de opleiding welke door een ander land betaald is. Waarom doen wij niet meer Beter onderwijs grote potten met geld voor talenten en ongelimiteerde fondsen voor onderzoek (aub geen Sociaal onderzoek waar wij zo goed in zijn ) Het levert alleen maar geld op Meer aandacht in de media voor de Wetenschap momenteel is dat niets tot bijna niets . Elke voetballer ziet u dagelijks in de media en doet zijn verhaal , prima hoor. Maar wie kent één succesvolle Wetenschapper? OK Robert Dijkgraaf dank DWDD lachen gillen brullen haha atoompies Nee ik bedoel jong talent volgen de uitdagingen laten zien Dan hadden mijn kinderen hier nog steeds gewoond

 17. Het is het fiasco van de democratie. Alle infiltraten zijn hier zonder mijn instemming.

  Totale Remigratie, alles minder is capitulatie!