Zo islamiseren de Nederlandse scholen. Verslag van dichtbij.

Door Joost Niemöller

In welke wereld groeien leerlingen momenteel op in Nederlandse scholen? De docenten lijken in staat van toenemende verbijstering te verkeren. Autochtone leerlingen kiezen massaal voor de PVV, bij moslimkinderen is sprake van een toenemende islamisering. Aan beide kanten komt de informatie vooral binnen via de sociale media. Televisie en kranten spelen geen rol meer.

Dat valt op te maken uit een reportage van het Sociaal cultureel Planbureau, die twee weken terug verscheen.

Voor deze reportage werd een journaliste ingehuurd, Margalith Kleijwegt, die langs ging bij vier hbo’s, acht mbo’s en vijf vmbo’s. Ze sprak met directeuren, docenten, studenten en woonde lessen bij.

Wat mij vooral opviel aan deze rapportage was hoezeer de islamisering zich op deze openbare scholen heeft voltrokken in de hoofden van de moslimkinderen. Een begrip als vrijheid van meningsuiting betekent niets. Wat bijvoorbeeld blijkt uit een fragment als dit:

‘Juf, u geeft zo leuk les’, roepen de studentes als de docente een televisiefragment wil laten zien, een optreden van de cartoonist Gregorius Nekschot bij Pauw & Witteman uit 2009. Uit angst voor bedreigingen uit de moslimhoek trad deze islamcriticus op in een boerka. De studentes keuren zijn van top tot teen bedekte optreden onomwonden af. Als hij niemand had beledigd, geen nare grappen over de islam had gemaakt, had hij als zichzelf in beeld kunnen verschijnen. Oftewel: Nekschot riep de ellende over zichzelf af en neemt de consequenties niet, eigenlijk is hij laf.

Soms vindt de radicalisering onder de ogen van de docenten plaats, maar vaker constateren ze pas achteraf dat die heeft plaatsgevonden. Op een school in Almere leek de radicalisering op geen enkele manier te spelen. Toch bleek een gewone Nederlandse jongen, ‘Ruud’,  in snel tempo moslimfanaticus te worden. Hij begon korans uit te delen op school, ging een  djellaba dragen en riep ‘Allah Akbar’ uit het raam. Zijn moeder moest van hem stoppen met werken en een hoofddoek dragen. Het onderwijzend personeel wist niet hoe dit aan te pakken. Mogelijk was Ruud onder invloed gekomen van de charismatische Irakese Mohammed in de klas, die ook andere leerlingen in de ban kreeg. Op een bepaald moment verdwenen zowel Ruud als Mohammed geheel uit beeld.

Leerlingen bleken er massaal van overtuigd dat de aanslagen in Parijs waren verzonnen, net als de aanslagen op 11 september.

Steeds weer werd er gedramd om een gebedsruimte. Kwam die er dan werd die in hoog tempo omgetoverd in een aparte ruimte voor mannen en vrouwen.

Typerend is een verhaal als dit:

Op een vmbo/havo met veel moslimleerlingen bejubelde een leerling regelmatig de zegeningen van de islam. Mohamed was vroom en had een sikje, maar hij was een goede leerling, vriendelijk en beleefd en hij deed goed mee in de klas. Hij had zijn docente geschiedenis er wel op gewezen dat zij ‘op het verkeerde pad’ zat en hij had een nogal eenzijdig profielwerkstuk over de geschiedenis van de islam ingeleverd waarbij hij de koran als wetenschappelijke bron had opgevoerd. De docente vertelde hem dat dat niet de bedoeling was, maar Mohamed was niet te vermurwen, in dit heilige boek stond de waarheid. Dit verschil in inzicht leverde Mohamed vervolgens een onvoldoende op, hij kreeg een vier.

Vlak na zijn eindexamen werd de jongen tot verbijstering van zijn docenten gearresteerd. Hij werd ervan verdacht jonge mannen te hebben geronseld voor de strijd in Syrië en zat meer dan een jaar gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Nog steeds kan het er bij sommige docenten niet in dat deze aardige jongeman tot zoiets in staat was.

Het lijken overigens vooral moslima’s te zijn die zich aangetrokken voelden tot de radicalisering. Ze raken dan in de ban van een man, en de ISIS samenleving is hun ideaal:

‘Zo’n jongen met een kalasjnikov die jou gaat beschermen! En dat alles onder de vlag van religie.’ Er wordt veel werk van de meisjes gemaakt, weet de directeur, die de gemeenschap goed kent, maar hier tot zijn grote spijt geen invloed op kan uitoefenen. ‘Tegen de tijd dat ze naar Syrië gaan, zijn ze totaal gehersenspoeld. Totaal.’

De invloed van de islamisering laat zich ook in alle openbaarheid in de klassen gelden. Een schokkend voorbeeld:

Een docente burgerschap van een mbo in Amsterdam was amper met de les over discriminatie begonnen toen een leerlinge met een Marokkaanse achtergrond opstond, deed of ze een wapen vasthield, in de rondte begon te schieten en op luide toon riep: ‘Als ik een kalasjnikov had, schoot ik alle joden dood.’

De docente schrok, ze wilde meteen een eind maken aan dit gescheld. Ze probeerde het meisje erop te wijzen dat joden en allochtonen veel met elkaar gemeen hebben. Dat deze tirade niemand verder zou helpen. ‘Maar ik drong niet door. Ik vroeg haar zich in te leven in een denkbeeldig joods meisje van vijf jaar dat hier woont. Wat heeft zo’n kind met de politiek van Israël te maken? Er was helaas geen plaats voor empathie. Dat kleine meisje interesseerde haar niet, ze had maar één boodschap: de joden moesten dood.’

De studente kreeg meer klasgenoten mee in haar tirade, ook Turkse leerlingen en niet-moslima’s vielen haar bij. ‘O, wat was dat heftig. De Surinaamse leerlingen hielden hun mond, geen idee waarom. Aan het eind van de les werd ik door de boze studente apart genomen. Ze was inmiddels rustig en hoopte dat ik op het goede pad zou komen. “Dat gun ik u”, zei ze welgemeend.

Autochtone leerlingen van hun kant, zetten steeds vaker hun kaarten op de PVV:

De studenten worden de afgelopen tijd radicaler in hun standpunten, ze hebben het vaker dan vroeger over ‘al die buitenlanders’, vertelt een docent. En Geert Wilders is hier graag gezien, ze beschouwen hem als ‘eerlijk politicus’, een soort beschermheer.

Dat verwondert niet, als je zoveel hoort over die islamisering. In de klassen is er geen ontvluchten meer aan. We zouden er veel meer over moeten horen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

25 Reacties

 1. Scholen moeten tegen leerlingen zeggen dat ;
  Islam is een ideologie die gebaseerd is op het recht van de sterkste.
  Dus hoort niet thuis hier.
  Islam is een ideologie die minderheden niet accepteert.
  Dus hoort niet thuis hier.
  Islam is synoniem voor achterlijkheid.
  Dus hoort niet thuis hier.
  Islam is ontstaan door frustratie over het succes van anderen daarom kun je het nooit vertrouwen.

 2. Hoe te reageren als leraar?
  Over geloof valt niet te twisten. Dus niet in discussie gaan.
  Gewoon zeggen dat dergelijk standpunten niet zijn toegestaan op deze school en ook in de rest van Nederland niet. Ook zeggen dat deze leerlingen er volkomen naast zitten met hun interpretatie van de Islam. Zeggen dat je een iman gaat uitnodigen om in de klas uit te leggen hoe het nu echt zit en hoe een goede moslim zich dient te gedragen. Bij herhaling de ouders waarschuwen.

 3. Het gaat mij allemaal steeds minder verbazen. Het is de gewoonte van de Nederlandse staat om met zijn bezetters te heulen. Wanneer je de echte geschiedenis leest van de tweede wereldoorlog, niet die van de boekjes, dan zie je dat de staat en de media er alles aan deden om het de nazi’s naar de zin te maken. De NS verzorgde de joden transport, de VARA had een nazi orkest The Ramblers (joden werden uit het orkest ontslagen) , De Telegraaf maakte propaganda voor de nazi’s en werd verboden na de oorlog, het kabinet vluchtte met Wilhelmina na 3 dagen naar Londen. Doordat ze niet op hun post bleven konden de nazi’s hun gang gaan en zijn er meer dan 102.000 joden vermoord. De Nederlandse bevolking werd vanuit Londen iedere dag 15 minuten “bewerkt” doordat Wilhelmina tot hen sprak via de radio. Nu wordt er alles aan gedaan om het onze nieuwe bezetters het naar hun zin te maken. Joost heeft al eens gezegd dat de islam dicht bij het nazisme ligt. Zou het nazisme nog steeds overheersen.

  • NAZi = (National) Socialisme Dus Socialisme Het ongelofelijke is dat het door de Joden (Russische Joden Chazaren dus)zelf is bedacht en In 1917 is geïmplementeerd met de Coup in Peterburg en in Berlijn (Hitler reageerde hierop) Zij bouwden zelfs de eerste Ford fabriek in Nyzhny Novgord bizar genoeg werden zij later door Ford vrachtwagens door Stalin naar de kampen vervoerd.
   Daarom elke actie heeft vaak een tegenovergestelde onverwachte reactie Toch is niets geleerd want nu krijgen de Russen de schuld

 4. De islam gaat niet samen met welke andere samenleving ook. En wie in onze samenleving de islam helpt in te wortelen verraadt zijn eigen cultuur al is het maar uit naïviteit.

 5. ‘Leerlingen bleken er massaal van overtuigd dat de aanslagen in Parijs waren verzonnen, net als de aanslagen op 11 september.’
  Tja, de wereld is gek en begin me niet over tekortkomingen van mensen. Jong, gezond (zonder gebrekken en niet perse met hoog IQ of met bep. stoornissen) ..gemiddeld, ook qua hersencapaciteiten, geheel afhankelijk van input etc voor slim- en wijsheden. Dan is het niet vreemd dat je ‘weinig correct’ overkomt. MSM, ouders, scholing, omgeving iedereen heeft wel een bepaald idee van de werkelijkheid en het gelijk. Wanneer je hersen zeggen hier klopt iets niet maar hele volkstammen drammen door op de zelfde ingesleten weg wat doe je dan.. . zelf ook wat verknipt raken want, het is lastig om na te denken. 9/11 en allerlei voorvallen zijn idd anders dan officieel wordt voorgesteld, wat je er van moet maken is twee maar, dat je dan aansluiting gaat missen.. ligt voor de hand. Het verdeel en heers en natuurlijke verschillen in aantrekkingskracht helpen dan ook…

 6. De door en door verrotte ideologie van de islam hoort niet thuis in NL en in het Westen. Ook dit stuk laat weer zien: er bestaan geen “gematigde” moslims. Uiteindelijk onderschrijven ze ALLEMAAL de koran als het LETTERLIJKE en ONVERANDERLIJKE woord van allah, zijn ze vrijwel allemaal antisemitisch en zeker anti Israël en haten ze ons en onze vrijheden. En de koran staat vol haat tegenover andersdenkenden. Ook zich “gematigd” voordoende lieden als Aboutaleb en Marcouch zien Mo als hun grote voorbeeld en de koran als hun leidraad. Zo is het en niet anders.
  De islam is totaal niet te combineren met onze normen en waarden, behalve met die van de al even verrotte heulers en Gutmenschen.

 7. Het heersen en verdelen wordt optima forma uitgevoerd. Aan de ene kant de verheerlijking van de jihadcultuur en aan de andere kant de Wilders stemmers, met daartussen zij die financieel profiteren van de kortzichtigheid van beiden. Wat dat betreft is de oorlog tegen de mensheid al een tijdje aan de gang.

 8. Waarom denkt u dat Didi Samson 10 miljard vraagt voor het Onderwijs en daarbij uitgaat van een wijziging binnen de komende 15 jaar? In de loop van mijn leven heb ik heel wat onderwijskrachten meegemaakt. In het verleden waren ze vaak redelijk zelfstandig denkend. Later meer groepsgebonden. Thans achtergesteld door leerlingen en ouders. In deze maatschappij van korte lontjes zou ik, ondanks diverse adviezen in die richting, nooit voor de klas hebben willen staan. ik zie de autochtone kinderen i.t.t. de allochtonen ook niet meer, zoals in mijn lagere schooltijd, in gevaarsituaties collectief bezig zijn. De individualisering gaf op zich kansen, maar blijkt nu op momenten averechts te werken. Er is nog steeds geen duidelijk signaal. Er kan een schokgolf optreden wanneer Nederland uit de EU gaat. Zonder schok blijft alles voort kabbelen zoals het water boven het hoofd van de drenkeling.

 9. “Autochtone leerlingen kiezen massaal voor de PVV”
  Dat lijkt een lichtpuntje.
  Of is het stemgedrag al verzadigd? Ik bedoel, stemmen ALLE autochtone leerlingen reeds PVV, en is er er uit die hoek dus geen verdere groei te verwachten?

 10. Het tegengaan van de islamisering stuit teveel op verzet van moslims. Daarom wordt er niets ondernomen, gewoon uit angst. Alleen zeer repressieve maatregelen kunnen het tij nog keren. Daarbij valt te denken aan huiszoekingen naar wapens, in woningen EN in de kazernes van Erdolf. Of het preventief opsluiten van de grootste raddraaiers, voor zover bekend bij de politie.
  Dat deze dingen niet allang dagelijks beleid zijn, is een schande.

  • En camera’s in schoolklassen met een aanzienlijk aantal moslims. Iedere leerling die er dit soort denkbeelden op nahoudt, noteren in een databank, compleet met DNA en vingerafdrukken. En ja, dat doet denken aan de jodenvervolging. Het verschil is dat we nu ons eigen land zouden beschermen in plaats van een bezetter te helpen.

 11. Ook dat, de scholen en kinderen die zelfs hier al gehersenspoeld worden, is een reden dat de vergalling van Nederland niet te stoppen is.
  – De overheid is alle geloof en vertrouwen kwijtgeraakt bij de burger.
  – De overheid heeft alle (in)zicht en controle op de welvaart, het welzijn en de vrijheid van meningsuiting verloren.
  – De overheid heeft alle overzicht in het wel en wee van de burgers verloren.
  – Er wonen hier teveel extremistische en vérextremiserende moslims in Nederland, die hun kinderen van achter de schijnwerpers dit soort onzin verkopen.
  – Leraren kunnen hier niets aan veranderen, want het zijn “maar” leraren, en die hebben te weinig ervaring om met dit soort situaties om te gaan.
  – En vervolgens heeft de politie te weinig geld, mankracht en mogelijkheden om zich er actief voor in te zetten.
  .
  En dan moeten we meer AZC’s accepteren, en respect tonen aan de moslim/islam? Ik dacht het niet. Nu niet, en nooit niet. Het blijft ten slotte wel Nederland, dank u.

 12. Nu wil Asscher dat moslims vrijheid verdedigen
  Komt er echter op neer: laat de moslims Nederland islamiseren. Het verzet tegen het kwaad is het kwaad zelf. Dat verzet staat gelijk aan de dreiging van terreur en radicalisering; zie Pegida, Wilders, PVV en het lokale protest.
  De oproep aan goedwillende moslims moet zijn om de islamitische ideologie zoals die in de Koran staat geschreven (jihad, kalifaat, vervolging van ‘ongelovigen en afvalligen’, enz.) af te wijzen. Marcouch, Aboutaleb, moslim-parlementsleden, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland moeten afstand nemen van alle onverdraagzame Koran-verzen. Nederlanders kunnen islamisering niet meer tegenhouden. De vraag is of vooraanstaande moslims dat wel willen.
  http://www.parool.nl/binnenland/asscher-wil-dat-moslims-vrijheid-verdedigen~a4244302/

  • g.h.m.leferink

   16 februari 2016 op 17:28

   ‘Nelis’, je zegt “De vraag is of vooraanstaande moslims dat wel willen”. Het antwoord daarop ken ik al heel lang: NEE. Al zullen ze het verbergen zolang ze nog niet aan de macht zijn, wat hun ’taqqi’jeh’ is, en gewoon een middel in de strijd om de macht te veroveren, zolang ze die macht nog niet hebben. Dus, anders gezegd: ze houden zich gedeisd en TONEELSPELEN vredelievendheid, maar draaien om als het bekende blad aan de boom zo gauw ze de baas zijn. Ali Achterbaks ten top!
   De Mega-blunder die ‘zich progressief noemend Nederland’ maakt is dat ze veronderstellen dat de islam-import bestaat uit nèt zulke redelijke mensen als de autchtone Nederlanders. Een gruwelijke vergissing die ons even zo gruwelijk gaat opbreken als dit Alice-in-Wonderland D66-gedroomwolk niet gauw ophoudt. Laat de NL politiek de koers verleggen VOORDAT de wal het schip keert! Al zal dat zeker niet gebeuren met dat snelkwekkende Hampelmannetje Rutte aan de macht.
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Waar is die reportage te zien?

 14. Heel goed zo’n onderzoek, alleen kennen ouders met Nederlandse kinderen op school deze afschuwelijke realiteit al jaren. Maar ja, wat kun je doen? Als ouders zich boos maken en hardop hun ongenoegen bekendmaken dan krijgen ze of met agressieve moslims te maken of met een politiekcorrect schoolbestuur of een politie bezoek. Politici en media zullen deze boosheid keihard veroordelen en vanaf dat moment zijn deze ouders ultrarechtse racisten. Daarom wordt er niet zoveel gedemonstreerd maar gaan in plaats daarvan vele Nederlanders op de PVV stemmen. Dat kan lekker anoniem, zonder gevaar van sociale schade of represaille door de overheid. Hoe je ook over Wilders denkt, hij is in deze zin “Neerlands hoop in bange dagen”.

 15. Kabinetsformatie 2010: verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,
  en gaat over tot de orde van de dag. Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer, In ons midden zijn dus 4 partijen die graag meer islamisering willen. 4 partijen die ons land en onze cultuur verraden. Tot 5% islam in een samenleving –> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen. 5% tot 10% islam –> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust. 10% tot 25% islam –> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving. 25% en meer islam –> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië. 50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.

 16. g.h.m.leferink

  14 februari 2016 op 22:41

  De zich ‘progressief’ noemenden zijn super-alert als je ook maar iets van kritiek hebt op dat als religie vermomde politieke systeem dat zich islam noemt. Maar als je met feiten aankomt, zoals de oververtegenwoordiging van die ‘zich superieur wanenden’ in onze gevangenissen, dan kijken ze je glazig aan en schijnen de feiten niet door te dringen. Je vraagt je af of dat soort SLAPDROLLEN in een soort zachtroze D66-roes leeft.
  Het dringt gewoon niet tot ze door als je wijst op een Europees volk dat zich 12 jaar lang ‘Herrenvolk’ noemde, en waarvan nu nog de resten van tientallen Konzentrationslager de bittere herinnering zijn!
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

  • Het geloof zit hier achter Jesus redt Bij de AZC locaties zijn de Moslims actief met Koran uitdeling en De Jesus Redt figuren met de bijbel en muziek Je moet het gezien hebben om het te geloven. Ze denken echt dat de Moslims hierheen gekomen zijn zodat zij ze kunnen bekeren . Denk erom ze net zo Fanatisch als de Moslims fanaten .
   Ik kan mij nog goed herinneren hoe Polen, (Christenen) bijna ons land werden uitgegooid . Maar bij Moslims gaan onze Jesus redt figuren beschermend om heen gaan staan Wat een absurditeit Ook de Christenen uit het Midden Oosten waarom wil niemand hen helpen ondanks smeekbeden van de Belgische en Nederlandse paters Pater vd Lugt is in Syrië vermoordt De Belgische Pater Damien Maes roept nu om hulp uit Syrië en verteld wat er werkelijk gebeurd in Syrië Waarom wil niemand dit weten . Syrische Christenen passen naadloos in onze samenleving . Maar niemand wil partijdig zijn????

   • g.h.m.leferink

    16 februari 2016 op 17:11

    Ach, ‘Hugoden’, het is weer eens het oude liedje: de meeste van de 150 Kamerleden keutelen weer eens achter het laatste modetje aan. En de fixatie van de zich ‘progressief’ noemenden is in Drugsdorp aan de Amstel al een aantal jaren de islam. Waarom? Voor mij een raadsel. Want wijs je die ‘vooroplopers’ op het praktisch ontbreken van vrouwenrechten, op haatpreken, op regelrechte DISKRIMINATIE van niet-moslims, op neef-met-nicht huwelijken, op kind-huwelijken, op intolerantie tegenover alles wat niet-moslim is, dan krijg je hoogstens een ontwijkend antwoord. Logische konklusies trekken? Bij dat volk niet! dat betekent dat ze liever voortleven op hun ROZE WOLK, en zelfs niet als een kat om de hete brij heen willen draaien, maar domweg WEIGEREN DE SITUATIE ONDER OGEN TE ZIEN! Protesteren tegen de middeleeuwse toestanden bij die import van Achterlijk-Agressief-Arrogant? Vergeet het! En de MSM doen ijverig mee aan dit zelfbedrog-sprookje!
    Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 17. We kunnen wel blijven schelden op Moslims die zich niet aanpassen het is zinloos.
  Elke discussie hierover is zinloos Terwijl ik dit schrijf komen er al 10 tallen bij . De enige reactie van onze overheid op deze golf is waar kunnen we ze bergen, hebben we wel genoeg artsen, scholen, onderwijzers,, we moeten banen scheppen woonruimte vorderen. ze moeten integreren. Er is werkelijk niemand die zich afvraagt “Willen wij dit wel?” of nog beter Wat wil het Nederlandse Volk. Momenteel is het Shock and Awe Dus gewoon kop dicht en slikken. Wij hebben onze zaakjes gewoon niet op orde . We zien dat De EU niets kan en de lidstaten net doen of ze er niet zijn . De enige landen die echt nadenken over de consequenties in hun kwetsbare gemeenschap zijn de O.Europese landen Eenmaal binnen je krijgt ze er niet meer uit en ze gaan zich terecht afzetten tegen onze slappe samenleving Vergeet nooit onze samenleving is al moeilijk genoeg voor een Autochtoon alles gaat hier via instituten en…

 18. Michael Jacobs

  14 februari 2016 op 22:36

  Citaat: “Er was helaas geen plaats voor empathie. Dat kleine meisje interesseerde haar niet, ze had maar één boodschap: de joden moesten dood.”

  Die opruiende gedachte komt rechtstreeks uit de Koran, je weet wel, het boek dat begint met “[…] leidt ons langs het rechtgebaande pad van hen […] over wie geen toorn is [zoals de Joden] en die niet dwalen [zoals de Christenen]”.

  • Volgens mij is het: over wie geen toorn is = de volkeren van het boek, dus o.a. christenen en joden, en zij die dwalen zijn de polytheïsten (Bijv. hindoes).