Gevaarlijk! Dictaat associatieverdrag stuurt aan op conflict met Rusland

Gastbijdrage van Willem Ruitenberg

De Tweede Kamer kon alleen ja of nee zeggen tegen het associatieverdrag Oekraïne. Men kon niets wijzigen. Pechtold erkende dat hij het verdrag niet had gelezen. Dus in dit referendum heeft u als kiezer dezelfde positie als een Kamerlid: het gaat niet om de exacte tekst, daar heb je geen invloed op. De keuze is ben ik voor of tegen de gevolgen van dit verdrag. En nu komt het probleem: wat zijn de gevolgen van dit verdrag. Niemand die het met zekerheid weet.

Het verdrag bevat een brei aan tekst, vaak in de EU geheimtaal, zoals:

“Rekening houdend met de nauwe historische betrekkingen en de steeds nauwere banden tussen de partijen, en met hun wens om de betrekkingen nog uit te breiden en te versterken op ambitieuze en innoverende wijze;” (overweging 1 van de overeenkomst)

Het is natuurlijk bullshit wat hier staat. We hebben ook historische betrekkingen met China en we willen ook de banden bevorderen. Dat wil je met ieder land. De vraag is hoe nauw moeten die banden worden. Volgens het verdrag heel nauw, dus zeg maar in EU-geheimtaal: zoals met een EU-lidstaat. Willen we dat?

Nog meer geheimtaal:

Zich ervan bewust dat Oekraïne als Europees land een gezamenlijke geschiedenis en gemeenschappelijke waarden deelt met de lidstaten van de Europese Unie en bereid is deze waarden te bevorderen;” (overweging 3)

Welke gemeenschappelijke waarden? Dat zijn waarden als “eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten en fundamentele vrijheden,” overweging 2 van de overeenkomst

Als we die waarden delen, waarom gelden die dan niet nu al in de praktijk in Oekraïne? Hier zit precies het probleem, de EU schrijft wat wenselijk is op en denkt dan dat het de werkelijkheid is. We hebben in de EU wel vage gemeenschappelijke waarden, zoals democratie en vrijheid van meningsuiting, maar de toepassing verschilt per land. Hier geldt ook dat het venijn in het detail zit. Een simpel voorbeeld: de antifascisten (antifa) zeggen op te komen voor de democratie en Pegida zegt dat ook. Ze hebben dus een waardengemeenschap, aanhangers van de democratie. Zo is het in de EU ook, maar wiens interpretatie van democratie geldt? En bedenk, waar interpretatieverschillen mogelijk zijn, daar is ruzie.

Deze onduidelijkheid geldt ook voor de regels van de EU. Die zijn liefst zo vaag mogelijk opdat iedereen het eens is met de tekst. Maar ze hebben wel allemaal een andere interpretatie van de tekst. Daarom werkt de EU niet als het erop aankomt. Ieder geeft zijn eigen interpretatie van de regels. Dan hebben we ineens niet meer een waardengemeenschap. Of misschien een zoals antifa en Pegida hebben. Dat werkt dus niet.

Wij burgers vertrouwen de rechtsbescherming van de EU niet meer. Het staat te ver af van onze Nederlandse normen. Daar komt bij dat het EU-verdrag feitelijk niet veranderd kan worden omdat het als een kaartenhuis is, verander je iets, dan stort de zaak in elkaar. De lidstaten houden elkaar vast in een dodelijke omhelzing. Niemand durft verdragswijziging voor te stellen. Hoe verstard wil je het hebben?

Omdat we de EU niet meer vertrouwen, vertrouwen we ook niet de mooie vergezichten (lees: gevolgen) die de EU schetst over het associatieverdrag.

Natuurlijk heeft het verdrag gevolgen, welke zijn die?

De verhouding met Rusland

De Europese Commissie krijgt een grotere rol

De import /export wordt groter

Visumvrij reizen voor  44 miljoen Oekraïners wordt mogelijk

Harmonisering van het veiligheidsbeleid, dat wil zeggen defensiebeleid.

In het verdrag staat geen woord over Rusland. In de Memorie van Toelichting ook niet. Terwijl Rusland aangeeft moeite te hebben met dit verdrag. Dan moet je daar overwegingen aan wijden. Gesteld dat Engeland ons veel geld en allerlei voordelen biedt als wij ons eenzijdig op Engeland richten en ons afwenden van Duitsland, zeg maar mee gaan in een Brexit. Zouden dan de gevolgen van de verhouding met Duitsland niet een belangrijk punt zijn in de besluitvorming van Engeland zijn? Er is spanning tussen het westen en Rusland, en juist dan hebben we de plicht zorgvuldig rekening te houden met de opvattingen van Rusland. En zo goed als Duitsland er de pest in zou hebben als we als volledig van dat land zouden afkeren, zo heeft Rusland dat heel begrijpelijk ook met dit associatieverdrag.

Het is de EU te verwijten dat men de onvrede van Rusland bevordert. En als daarbij komt dat de EU bestuurlijk en juridisch niet te vertrouwen is, moeten we de EU niet een grote rol laten spelen voorbij de eigen grenzen.

Dit een belangrijke overweging om tegen het verdrag te zijn.

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

11 Reacties

 1. Het is wellicht beter om zo’n associatieverdrag met Rusland te sluiten al zullen er dan wel wat tere Angelsaksische zieltjes geknakt worden.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/8163347/Putin-Russia-will-join-the-euro-one-day.html

  • Ik ben daar voorstander van: Rusland heeft jaren toegewerkt om lid van de WTO te worden. Het is keer op keer uitgesteld maar in 2012 was het dan zover de USA denktank Stratfor verklaarde onomwonden dat Amerika nooit zou toestaan dat Rusland nauw ging samenwerken met Duitsland Wel verdorie Ik dacht dat wij vrij waren om onze eigen partners,, handelspartners uit te zoeken. Nu boycot na boycot Bizar de handel USA -Rusland is progressief stijgend ???

 2. En het EU-gebazel over democratie moet ook worden weerlegd.
  Als gemeenschappelijke waarden krijgen we een opsomming van “eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, goed bestuur, mensenrechten en fundamentele vrijheden.”
  De EU belijdt die waarden wel met de mond beleden, maar treedt ze met voeten. Niemand van het bestuursapparaat van de EU, de Europese Commissie, is democratisch gekozen, terwijl het voortdurend nationale bevoegdheden overneemt. Er is geen enkele democratische controle op deze Commissie, het Europese Hof van Justitie en de machtige Europese Centrale Bank. Hoezo democratie, goed bestuur en eerbiediging van de rechtsstaten?

 3. Waarom deze gastbijdrage geplaatst? Als overtuigd ‘nee’ stemmer zie ik liever een heldere analyse met weerlegging van ongegronde beweringen.
  Zoals deze: ‘Oekraïne heeft als Europees land een gezamenlijke geschiedenis en deelt gemeenschappelijke waarden met de EU-landen’.
  In de Middeleeuwen was het oostelijke deel van het huidige Oekraïne, met Wit-Rusland en Rusland het Kievse Rijk. Later raakte dit rijk versnipperd. Het oost-Slavische volk viel uiten in drie volkeren, met in het zuiden de Oekraïners. Rond 1350 werd Oekraïne door Polen ingelijfd, dat later fuseerde met Litouwen.
  Vanaf 1670 werd oostelijk Oekraïne vanaf Kiev / Djnepr rivier een onderdeel van Rusland en gerussificeerd. West-Oekraïne bleef Pools tot aan de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd het een republiek in de Sovjet Unie. Hoezo gezamenlijke geschiedenis met de EU-landen?

 4. The same day President Yanukovych stated Ukraine will “do its best” to satisfy the EU’s requirements.[45] At the time President Yanukovych was also in negotiations with Russia to “find the right model” for cooperation with the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia.[45] But also on 25 February 2013 President of the European Commission José Manuel Barroso made it clear that “one country cannot at the same time be a member of a customs union and be in a deep common free-trade area with the European Union” .
  Al in Feb 2013 werd Rusland buiten gesloten als Oekraine met de EU een deal wilde.

 5. De opdracht van het Westen is om Rusland er bij te betrekken. Rusland is inherent een bondgenoot van Europa tegen de enorme druk van de Islam landen om Europa te Islamiseren dmv het enorme geboorten overschot naar Europa over te hevelen. Er is een kans geweest in Vilnius om een associatie verdrag met Rusland te sluiten, dat zou inclusief Wit-Rusland en de Oekraine zijn geweest. Maar dat is op geheimzinnige wijze afgewezen door Brussel, waarom? Op last van Washington? De defensie economie van de USA heeft steeds vijanden nodig. Alle ‘seculiere’ dictators in de volkrijke Islam landen zijn door of mbv de USA verdreven zodat de landen in sektarische strijd uitbarsten. Met gevolg de miljoenen vluchtelingen. De USA is een wolf in schaapskleren die de slaphalzen in Brussel en NAVO stuurt naar een Russisch konflikt en een versnelde Islamisering. Met Dank aan Obama. Hopelijk komt Trump aan de macht en keren de kansen.

  • Mee eens: De strategische kant van Amerika zal samenwerking Rusland -Europa met alle kracht en middelen voorkomen. Het heeft zijn militaire budget voor Europa van 732 miljoen naar 3,1 miljard verhoogd. Vergeet niet dat Gorbachev zijn hand uitstak naar Europa Het Warschau Pact ontbond en zich terugtrok uit Europa, terwijl USA juist optrok naar het Oosten Vooral Duitsland is hier helemaal niet gelukkig mee Duitsland is nog steeds bezet “Ramstein” met 60.000 man US personeel Idem in Kosovo met vergaande militaire bevoegdheden. Europa moet op eigen benen gaan staan en goede relaties onderhouden met de buren en Amerika . De Amerikaanse hegemonie met hun “Virale” dollars. Elke dollar die zij besteden betalen wij volledig aan mee Het is hun geld en wij mogen de USD in stand houden m.i. levensgevaarlijk Investeren in lucht en vertrouwen ze zullen nooit toestaan dat wij eruit stappen want dan stort het hele kaartenhuis in elkaar.

 6. Aangezien alles wat op deze website voorbij komt berichten zijn van de vijfde Colonne van het Kremlin zijn er andere nieuwsbronnen die een eerlijker verhaal vertellen.

  • Leuk, voor betere grappen graag een punchline. Mss ook een link naar veronderstelde andere nieuwsbronnen. Goed weekend.

 7. Ach jee weer zo iemand die sterke andere meningen alleen kan verklaren met aliens, trolletjes of spionnen. Dat op zichzelf is een enge trend in de commentaarboxen. Nederland op z’n smalst en onverdraaglijkst! Maar de normale reactie blijft gewoon het straal negeren wat een groeiend deel van de bevolking aan het beseffen is en dan natuurlijk verbaasd staan bij een verkiezing of referendum , je land niet meer herkennen enzovoorts. Of misschien zoals de Turken gaan doen: kritiek gaan afsluiten en opsluiten omdat het de staat “bedreigt” met populistische gedoe.

 8. @ August 6 maart 2016 om 14:37 Meen ik me te herinneren dat August een clown is. Voorts generaliseert u behoorlijk: alles. Laat iedereen eigen afwegingen maken en gaat u niet aan mij vertellen wat ik moet: dat doet de EU nl. al.