Hoe door de media de waarheid achter #MH17 verborgen blijft. Lezing.

Door Joost Niemöller

Vandaag nam ik deel aan een symposium op de Universiteit Tilburg over crisiscommunicatie bij rampen. Ik hield daar een lezing over de rol van de media bij de achtergronden van de MH17 crash. Het is volgens mij aan de eenzijdige westerse media te danken geweest dat het onmogelijk wordt om de waarheid achter de aanslag ooit nog zichtbaar te maken. Er is een verhaal in de hoofden van de mensen gepompt dat er niet meer uit zal gaan.

Hieronder de tekst van de lezing.

 

 

Hoe hebben de Nederlandse media en de Nederlandse bestuurders gereageerd na de crash van vlucht MH17? Er is snel gereageerd, en daar ging een helpende werking van uit. Maar dat ging ten koste van de waarheidsvinding, en daarom is er nu een achterstand ontstaan die niet meer ingehaald kan worden.

 

Bij traumatische crises zoeken mensen troost. Het verklaren van zo’n crisis is op het moment zelf al een vorm van troost. Deze verklaringen maken het onverklaarbare vatbaar en haalt zo de wanhopige dimensies van het leed weg. Het verdriet krijgt daarmee, zoals we vaak zeggen, een plaats.

De dood is, wanneer je erover nadenkt, absurd. De dood breekt de schijn van het gevoelsmatig altijd maar doorgaande leven. De dood roept de oervragen op waar ieder kind vroeg of laat, mee komt: Wat is dat, dood? Waar is iemand wanneer die dood is? Probeer daar als volwassene maar eens goed antwoord op te geven. De dood is niet te vatten. Daarom is de eerste ervaring met de dood er vaak een van paniek. Althans, zo herinner ik me dat zelf, en dat zie ik ook om me heen, als de dood maar dichtbij genoeg komt. De paniek is het ergste. Het verdriet, en de woede soms, die volgen zijn beter te verteren.

De dood verschijnt vaak niet onverwacht, maar soms wel en dan is de schok extra groot. Rituelen en verklaringen kunnen die schok verzachten. Dat gebeurt in de persoonlijke levenssfeer, maar ook in de maatschappelijke. Wanneer er bijvoorbeeld honderden mensen in een vliegtuig in één klap zijn overleden. En wanneer die mensen in dat vliegtuig voor het belangrijkste deel uit één land kwamen. Dan is er even sprake van grote nationale onrust, een vorm van paniek. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de 9/11 aanslagen. Gebiologeerd ging iedereen toen maar hetzelfde doen: het nieuws volgen, in de hoop dat daar antwoorden vandaan komen. Verklaringen. Feiten. Houvast. Iets.

En op dat soort traumatiserende elementen is er zo’n grote nieuwshonger, dat alles wat op nieuws lijkt, gelijk tot nieuws wordt gemaakt. Het wordt in die toestand geconsumeerd en laat een blijvende indruk achter. Wetenschappelijk psychologisch onderzoek naar tunnelvisie heeft dat bevestigd. De eerste indrukken zijn de belangrijkste. Het beeld zal daarna heel moeilijk weer bijgesteld worden.

In zo’n geval ligt er dus voor de overheid en de media een belangrijke rol, namelijk in de vorm van het bieden van troost en het komen met verklaringen. Snelheid is dan in de praktijk altijd belangrijker dan zorgvuldigheid. Je kunt erover praten of dat goed is of slecht, maar het is in elk geval onvermijdelijk.

Goed, we hebben het hier over de crash van vlucht MH17. Of preciezer: van vlucht MH17/KL4103. Maar over de KLM bijdrage aan de vlucht is nooit zoveel  gesproken. Het was op 17 juli 2014. Sommige feiten erover zijn inmiddels heel precies vastgelegd. Het laatste radiocontact met de cockpit vond bijvoorbeeld plaats om 13.19.56. Zeven seconden later, om 15.20.03 uur stopten de zwarte dozen van de Boeing 777, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië. Maar dan wordt het vager.  Waar was het toestel op dat moment precies? Ook in het eindrapport van de Onderzoeksraad van vorig jaar kan dat niet exact worden aangegeven. Het toestel lijkt zich ondanks alle elektronische informatie vandaag de dag in een soort zwart gat te bevinden. We weten: zo’n drie minuten later verdween het signaal van de radar. Maar in hoeveel brokstukken was het toen al uiteen gevallen? Ongeveer tien minuten na dat laatste radiocontact vielen de wrakstukken van de Boeing en de restanten van de mensen neer in een gebied van 50 vierkante kilometer bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabovre. Verspreid over zes locaties. In dit gebied vond in die periode strijd plaats tussen Oost-Oekraïense rebellen enerzijds en het Oekraïense leger en Oekraïense milities anderzijds. Alle 298 inzittenden van de Boeing kwamen om het leven, waaronder 193 Nederlanders.

Maar het is duidelijk dat die feiten ons nauwelijks verder helpen. Zeker, het hoe en waar blijft voor een deel belangrijk bij de verwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of de slachtoffers geleden hebben in die tien minuten tussen het wegvallen van het radiocontact en het neerkomen van de wrakstukken en de lichamen op de grond. Dat bleek wel uit de opwinding die ontstond toen minister Timmermans het in een uitzending van Pauw ineens had over een zuurstofmasker dat gevonden was op een van de lichamen. Maar dergelijke kwesties spelen vooral bij de nabestaanden. Breder in de bevolking, en voor een deel ook bij de nabestaanden, maar lang niet altijd, is de vraag naar de oorzaak. Hoe en door wie werd het toestel neergehaald. En waarom?

Hoe kon dit gebeuren? Wie zit erachter? Dat waren de eerste vragen die op 17 juli opkwamen toen de berichten over de crash zich geleidelijk, eerst via de Russische media, begonnen te verspreiden. En al helemaal toen de verschrikkelijke beelden, aanvankelijk vooral via Twitter, gefragmenteerd begonnen te verschijnen. Beelden bijvoorbeeld van lijken. Die werd overigens in Nederland niet in de media getoond, maar ze werden uiteraard wel door velen gezien. En ze vallen ook nu nog met het grootste gemak terug te googelen. Via de sociale media en de buitenlandse media kwamen ook de eerste getuigenverklaringen binnen van lokale bewoners. Deze vertelden bijna allemaal dat ze dachten gebombardeerd te worden door Oekraïense straaljagers, omdat dit in die dagen regelmatig gebeurde. Een aantal vertelde dat ze pal voor de crash nog Oekraïense straaljagers zagen. Deze laatste berichten halen de Nederlandse media ook vrijwel niet. Wel de mededeling van Oekraïense kant dat er geen Oekraïense straaljagers in het gebied zouden zijn op het moment van de crash. Een getuigenverklaring over Oekraïense straaljagers verschijnt wel bij de BBC, maar wordt al snel van de site gehaald, zonder bevredigende verklaring.

Andere, mogelijk verklarende berichten uit de sfeer van de sociale media, worden op de Nederlandse tv en in de Nederlandse kranten wel nieuws. Dat zijn beelden en geluidsopnamen die schijnbaar toevallig via met name Youtube verschenen. Bijvoorbeeld van een ogenschijnlijk afgeluisterd telefoongesprek waarbij een leider van de separatisten in gesprek zou zijn met een Russische officier, personen die ‘Griek’ en ‘majoor’ worden genoemd, en waarbij vastgesteld wordt dat men dacht dat er een militair toestel geraakt werd, maar het bleek een civiel toestel te zijn. Ook nieuws werd in Nederland een film op Youtube waarbij een langsrijdende Buk installatie te zien is, over een weg. Het beeld is heel vaag, en de Buk installatie bevindt zich maar een klein moment tussen de bomen. Wel is te zien dat een van de vier raketten ontbreekt. Dit beeld wordt in de media gepresenteerd als de ‘vluchtende Buk.’ Deze Buk installatie op een open vrachtwagen zou in separatistisch gebied onderweg zijn naar de Russisch grens, zo wordt er bij verteld. Er klinkt in de Nederlandse media geen verbazing door over de snelheid waarmee deze zo passende, duidende informatie ineens opduikt. Ook niet over de weg die er door de informatie afgelegd zou zijn; waar komt het beeld vandaan? Later onderzoek, dat ook niet in Nederland wordt gepubliceerd, zal duidelijk maken dat het publiceren van deze beelden vaak op dezelfde manier gebeurde: Het filmpje werd anoniem op een Youtube account geplaatst, zonder herkenbare zoektermen. Toch werd het snel daarna ogenschijnlijk toevallig opgepikt door pro-Oekraïense Twitter accounts, of door een sociale media kanaal van de Oekraïense regering. En zo bereikte het de grote Westerse media, waar het ‘nieuws’ werd. Het bewuste anonieme Youtube account, werd daarna offline gehaald. De bron viel zodoende niet meer te traceren.

Het filmpje met het afgeluisterde telefoongesprek was volgens Russische deskundigen in elkaar gestoken, wat duidelijk werd door de absurde geluidsovergangen en het ineens verdwijnen van achtergrondgeruis. Het filmpje van de ‘vluchtende Buk’ was volgens andere deskundigen hoogstwaarschijnlijk met Photoshop gefabriceerd door een foto zo te manipuleren dat het leek te gaan om een bewegend voertuig, wat met bestaande software makkelijk te doen is. Mits het filmpje kort duurt, en het beeld vaag genoeg, zodat niet te zien is dat bijvoorbeeld de wielen niet draaien. Bij alle zogenaamde Bukobservaties is er sprake van die vaagheid en van de korte duur van het beeld. Het klinkt misschien gezocht, maar het is vrij makkelijk om bijvoorbeeld een ingevoegd extra militair voertuig achter de Buk truck te laten rijden, en het is dan niet van echt te onderscheiden.

Bovendien bleek de locatie niet in separatistisch gebied te zijn, maar in door het Oekraïense leger bezet gebied. De frontlinies waren tijdens de crash van MH17, en in de weken erna, zeer fluïde. Maar ook deze informatie werd niet of nauwelijks in de Nederlandse media gepresenteerd.

Ook andere berichten, die niets meer blijken te zijn dan geruchten, werden door de Nederlandse media al snel als nieuwsfeiten gebracht. Bijvoorbeeld dat de Russen met de zwarte dozen geknoeid zouden hebben en dat de separatisten plunderden. Nieuwsuur brengt al snel een animatie wat er gebeurd zou zijn, waarbij er uit wordt gegaan van de theorie dat er een Buk raket door de separatisten werd afgeschoten. De Telegraaf komt al op de dag na de crash met de mededeling dat de raket van Poetin kwam. Een uitgebreide persconferentie van het Russische ministerie van defensie op 21 juli werd door de Nederlandse media genegeerd.

Ik kan wel zeggen dat ik lange tijd verbijsterd ben geweest over de vooringenomen berichtgeving in Nederland. Al in 2014 publiceerde ik een boek, MH17, de Doofpotdeal, waarin ik in ging op de eenzijdige manier waarop het onderzoek was georganiseerd en de eenzijdige berichtgeving in het Westen. Daarnaast gaf ik de Russische feiten weer. Er was in eerste instantie heel veel belangstelling voor mijn boek. De hoofdredacteur van RTL Nieuws wilde het net verschenen boekje zelfs met de taxi laten ophalen. Nieuwsprogramma’s vroegen exclusiviteit. Maar toen duidelijk werd wat de inhoud was van mijn boek, haakten alle programma’s af met steeds hetzelfde argument: Niet actueel. Zoiets krankzinnigs had ik nog nooit meegemaakt. Wel werd ik tot op de dag van vandaag veelvuldig gevraagd voor de Russische televisie. Ik doe dat graag, maar ik ben me er wel van bewust dat ik als onafhankelijke journalist maar deel kan uitmaken van één verhaal, één frame, zoals dat tegenwoordig zo lelijk heet.

Het handelen van de regering ging in dezelfde lijn. Minister Timmermans reist meteen af naar Kiev om met zijn vrienden van de Oekraïense regering te overleggen. De Nederlandse officier van justitie zal maanden op de ministeries in Kiev verblijven. Er wordt door de regering geen contact op genomen met de leiding van de separatisten, en daarom is het niet mogelijk voor Nederland om de lichamen te bergen. Pas na direct ingrijpen van de premier van Maleisië komt er gang in de berging van de lichamen. Het zal nog maanden duren voordat de Nederlandse regering via een omweg het contact met de separatisten tot stand brengt, en ter plekke de wrakstukken komt ophalen. Tegen die tijd is de bewijswaarde ervan uiteraard nihil.

Enkele dagen na de crash laat de Russische minister van buitenlandse zaken, Lavrov, weten dat er wat hem betreft een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden door de VN. Maar de Nederlandse regering negeert dit voorstel en blijft tot de dag van vandaag intens samenwerken met de regering in Kiev. Het onderzoek wordt daardoor geblokkeerd, want de Russen weigeren uiteraard mee te werken aan een procesgang waarbij ze al van tevoren zijn veroordeeld. Lokale inwoners van het Donbass gebied die  vrijwillig aanbieden om met getuigenverklaringen te komen, of met wrakstukken, worden door de Nederlandse onderzoekers genegeerd.

Er is zo een schril contrast ontstaan tussen de professionele wijze waarop de Nederlandse regering de rouwrituelen in Nederland had georganiseerd, met de kisten en de rouwstoet, en de, zoals ik steeds hoor, zorgvuldige begeleiding van de nabestaanden en de nalatigheid bij het onderzoek.

Premier Rutte had verklaard dat de onderste steen boven moest komen, maar zijn houding ten aanzien van het onderzoek bleef passief en vooringenomen. Inmiddels is bekend dat de Nederlandse regering zelfs geen druk uitoefende op de Oekraïense regering voor het vrijgeven van radargegevens. En het blijft volkomen schimmig of ook zelfs maar de twee stafleden van de Onderzoeksraad de bewuste satellietfoto’s van de Amerikanen gezien hebben, waarmee de Amerikaanse regering direct na de crash schermde. Ook in de Tweede Kamer werd daar niet naar doorgevraagd.

De kans is inmiddels verkeken dat Nederland ooit tot een bevredigende verklaring zal komen. In het kader van de rituelen werd er een groot rapport gepresenteerd van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarin werd gesteld dat het toestel geraakt zou zijn door een Buk raket. Maar het enige bewijs daarvoor waren twee kleine stukjes die de vorm hadden van vlinderdasjes. Het ene stukje werd na maanden gevonden in een raamkozijn. Het andere in een lichaam van een piloot, dat verder niet systematisch was onderzocht. De twee stukjes waren zeer klein, de vlinderdasachtige vorm kon net zo goed veroorzaakt zijn door de hitte. Op een gedetailleerde kritiek van de Russen werd door de Onderzoeksraad niet gereageerd, en, het verhaal wordt saai, ook de Nederlandse media negeerden deze brief. Er werd door de Raad ook geen chemisch onderzoek gedaan om de stukjes te vergelijken met de stukjes in de betreffende Buk. De onderzoeksraad had ook geen contact opgenomen met de Russische fabrikant van de Buk.

In Nederland hangt inmiddels de mening boven de markt dat het toestel uit de lucht geschoten zou zijn door een Buk. Maar er zijn geen bewijzen van de lancering van zo’n Buk. De typische inslaggaten van een Buk op de buitenkant van het toestel ontbreken ook bij de wrakstukken van de MH17. Er werd ook geen test gedaan met een Buk. De Russen deden wel zo’n test, en dan zagen de beschadigingen op het geraakte testvliegtuig er heel anders uit.

Gesteld kan worden dat het verhaal dat door de Nederlandse media en door de Nederlandse politiek geproduceerd werd over de crash van MH17 voor de Nederlandse markt succesvol was. Alhoewel er twijfel is blijven hangen, overheerst toch de mening dat de raket op de een of andere manier van Poetin kwam. Het wachten is nu nog op de rechtszaak. Maar waar die gevoerd wordt, door welke partijen, onder welk rechtssysteem, en wie als de verdachten opgevoerd gaan worden, dat is in mist gehuld.

Voor mij als onderzoeksjournalist is dat alles zeer onbevredigend. Maar ik zie ook dat de gang van zaken binnen de Nederlandse maatschappij een bepaalde therapeutische reden gehad heeft. We moesten gerustgesteld worden door de vinger naar Rusland te wijzen. Onze ‘vriend’ Oekraïne mocht geen blaam treffen, want dit zou alles op zijn kop zetten. In die zin hebben Nederlandse media en het Nederlandse politieke bestuur dus goed gehandeld, is mijn cynische conclusie.

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

26 Reacties

 1. “Er is een verhaal in de hoofden van de mensen gepompt dat er niet meer uit zal gaan.” Zo waar!
  En het gebeurt constant!
  Ons brein is, tenzij wij tevens acht slaan op onze ZINtuigen, een wapen dat via de media tegen ons wordt gebruikt. Zeer verneukeratief!!!

  Pogingen om anderen te overtuigen onderneem ik niet (meer). De beerput is immers gigantisch.
  Kort en krachtig verwijs ik wél graag naar één van onze wijze spreekwoorden: “Al is de leugen nog zo SNEL, de waarheid achterhaalt haar wel”.
  Wat is de bron van het allereerste, superSNELLE bericht over de oorzaak van de crash? DAAR ligt de absolute leugen, en is tegelijkertijd dus ook de waarheid te vinden …

 2. En over de clip van de BUK bij Zuhres:

  https://www.youtube.com/watch?v=LO4a3T4t7iw

  “The video was uploaded on July 17, 2014 on YouTube, had no description, and had “IMG 0647” as title. The uploader added the description between July 23 and July 27, 2014, which said, “coordinates of this and other videos: [link].” The account is anonymous and has no other videos. Between July 17 and July 22, 2014, a Twitter user named 3Andryu sent a message to a blogger named Ukraine@War that had the link to the Zuhres video and details, such as the coordinates, the date and time the video was recorded at. The tweet was retweeted by another user to Bellingcat on July 22.”

 3. Hoe zoiets werkt zien we bijvoorbeeld terug bij de video over de BUK in Snizhne:

  https://www.youtube.com/watch?v=YxZhjyZILgU

  Sergey Mastepanov:

  “The video was uploaded to YouTube by an anonymous account within a few hours after MH17 was shot down. The account was created on the same day and has no other activity. The video’s title said that this is the weapon that shot down MH17, as well as the place (Snizhne), and the date (July 17, 2014). The uploader removed the video within a few hours. The head of the Security Service of Ukraine showed the video the next day at a press conference.”

 4. “It is possible to not only fake certain photos, but to also fake certain videos with the help of software. Just because the source of the material is a social media site, it does not mean that the material is authentic by default nor that the uploader doesn’t serve someone’s interests. Social media can be used to anonymously spread disinformation, fake photos and videos. It also allows certain entities to upload their own fake material, to show it later at a press conference and claim that its source is social media.

  In order to determine the authenticity of a video uploaded to the internet, it is helpful to first check the account’s activity and creation date and to find out if it is possible to reach the author. If the account is new, anonymous, has no activity, doesn’t respond to messages, then the account was made for only one purpose — to anonymously spread the video and to not answer any questions. Of course, the video itself is more important.”

  http://energia…

 5. Las dat de regering protest aantekent tegen de Erdogan beledigen brief. Dat is te vergelijken met 1940, weg roeien, als de Turk echt boos word. De media, toen en nu, kon en kan het niet meer bijbenen. Gelukkig is er voetbal als afleiding. Een blote mannenbeen brengt plaat voor de kop mensen in vervoering. Winnen is hun ideaal. Te vergelijken met de Titanic opdrachtgevers, bemanning, en bewonderaars. getekend, Kapitein Rutte.

 6. Ook interessant is de juiste man of vrouw op zijn plaats vinden. Dat proces is bij de media volmaakt. Meer als 30% van de Nederlandse bevolking valt buiten dit proces. De rest maakt de democratische meerderheid. Een mix van religie, goed, en zo de wind waait mensen. De laatsten hebben als motto, verstand op nul en blik op oneindig. Wat naadloos past op het goed en gelovig deel. Vechten, daartegen , is onmogelijk. Zij zijn als dat schip Titanic ooit was. De grootste, mooiste, en onoverwinlijk. Tot een ijsberg of Stalingrad in de weg komen. Nieuws, ook MH17, kleuren zij volgens opdracht. Daar valt niet tegen te argumenteren.

 7. Nog een leuk Oekraine verhaaltje; gebeurd dit in Nederland of is het Zimbabwe?
  http://politiek.tpo.nl/2016/04/21/zorgen-cda-komende-eu-oekraine-top/?utm_campaign=traqli&utm_source=traqli&utm_medium=traqli&source=traqli

  • Sint Nicolaas

   22 april 2016 op 10:06

   Sint heeft deze week nog geplempt over het feit dat NL het zo goed doet op de wereldwijde corruptie index. Het lijkt er op dat de landen die het slechtst scoorden op deze index zeer tekort worden gedaan. Als je hoort wat er in NL en bij de €U allemaal gebeurd zal blijken dat wat bij de laag geïndexeerden gebeurd slechts kinderspel bleek te zijn in vergelijking met…………… Wat een zooitje hier !

   • In NL is de corruptie gelegaliseerd in de vorm van de baantjescarrousel in overheid en semioverheid, subsidies en subsidieclubjes. Net als bij de maffia is er een omerta: het credo is multiculti en er er is een cordon sanitair: nooit een positief woord over Wilders en iedereen die tegen de EU (maar voor Europa) is. Houd je je daar niet aan, dan wordt je kaltgestellt. Resultaten tellen niet, alleen de omerta. Al deze mensen zijn amorele zakkenwassers die hun ziel te grabbel gooien voor een plekje aan de gratis-geld-tiet. Free game when the shit hits the fan.

 8. Zoals u weet blijft alles hierover TOP SECRET geheim om dit te rechtvaardigen zullen de dreigingen van IS en Poetin ons wel weer om de oren vliegen

 9. Sint Nicolaas

  22 april 2016 op 09:40

  De waarheid betreffende de MH17 crash zal altijd in nevelen gehuld blijven. Ondanks de mooie woorden van Pinokkio Rutte dat de onderste steen boven moet komen. Die steen komt echt never nooit van zijn onderste plaats. Immers, is de €U niet druk bezig om de de Oekraïene binnnenboord te krijgen ? We hebben het pas nog weggestemd maar daar hebben ze in Brussel volledig schijt aan. Komt nu effe niet zo goed uit als blijkt dat deze toekomstige €U lidstaat verantwoordelijk blijkt te zijn voor het uit de lucht schieten van een passagiersvliegtuig met vele andere €U ingezetenen. Nee, nu effe niet. De indrukwekkende rouwstoeten en nabestaandenbijeenkomsten ten spijt, dit is slechts een dekmantel om de ongemakkelijke waarheid aan het zicht te onttrekken. Uiteraard probeert men de massa in NL te beïnvloeden met eenzijdige berichtgeving, uiteraard moet de beschuldigende vinger richting Rusland wijzen. Zo verdomde convenient allemaal. Volksverlakkerij van de bovenste plank.

  • Sint Nicolaas

   22 april 2016 op 09:53

   Het associatieverdrag met de Oekraïene was hoogst actueel op het moment dat de MH17 naar beneden kwam. Tja, en toen ? SHIT ! zullen ze gedacht hebben in Brussel. DAT komt ongelegen ! Snel een rookgordijn optrekken en zorgen dat Rusland de gebeten hond wordt. De €U gaat over lijken ( Letterlijk ! ) en onze zogenaamde volksvertegenwoordigers gaan er in mee. Alles en iedereen moet wijken voor de imperialistische drang van deze dictatoriale machtswellustelingen. Geld en macht. Een levensgevaarlijk spel wordt hier gespeeld over de ruggen van het electoraat en als je het spel maar meespeelt dan ben je “in the Club” ! De traantjes bij de VN van Franske Timmermans hebben hem toch ook maar een mooi gecreëerd baantje in Brussel opgeleverd nietwaar ? Het ergste is nog dat het merendeel van het volk zich een rad voor ogen laat draaien en geen benul heeft wat er gaande is en dus stemt op volk dat NL volledig te grabbel gooit en uitverkoopt. Lijkenpikkerij is het. Schofterig !

 10. “In Nederland hangt inmiddels de mening boven de markt dat het toestel uit de lucht geschoten zou zijn door een Buk”

  Nou ja, “mening”, het is nu de beste theorie voorhanden. Het is makkelijk lacunes aan te wijzen maar kom eerst maar met een betere of gelijkwaardige theorie. Georgische straaljager met modern Israelische missiles? Dat vergt veel grotere schaal van betrokkenheid van relatief grote groundcrew en vluchtleiding. Dan een “rogue Buk”? Maar qua motief kom je dan sneller uit bij de door Rusland gesteunde rebellen: zij hadden het grootste belang erbij om iets tegenover de bombardementen en trasporten boven hun hoofd te stellen zonder de Russische luchtmacht in te schakelen (NB wat Oekraïne vreesde; stond nog beschreven op de 17e juli 2014 nota bene bij de BBC hoe de Oekraïners Rusland al beschuldigen jets gestuurd te hebben, vandaar ook de actieve Buks!).

  Het lijkt erop dat beide strijdende partijen liever onduidelijk blijven uit angst voor overtreding…

  • @DirkM De beste theorie is nog geen waarheid. Wat bedoel je met “beste”? Dat wat politiek het beste uitkomt?
   theorieën worden niet bestreden door zelf met een andere theorie te komen, maar door de waarheid en door bewijzen. Je hebt het over meningen, maar jouw theorie is ook maar jouw mening zonder bewijs.
   Je laat weer blijken de artikelen van Joost niet eens te lezen, want wat jij stelt is nu precies dat waarvan Joost aantoont dat het (zonder bewijs) uit aannames en politiek opportunisme is opgebouwd. Ook jij neemt dat zonder bewijs over.

   Maar blijf maar lekker de MSMleugens herhalen als zijnde de “beste” “theorie”. In wetenschappelijk onderzoek zijn er geen “beste theorieën” waar je uit kunt kiezen als uit een gebakje bij de bakker. Theorieën zonder bewijs zijn niet meer dan borrelpraat en ook al worden die door iedereen verkondigd, het maakt ze nog niet waar.

   • Wetenschappelijk gezien zijn het niet eens theorieën maar hypotheses.
    .
    Btw, ik ben tot de conclusie gekomen dat @DirkM een agent provocateur moet zijn, het is dus zinloos om op te reageren.

    • Dick, dat is natuurlijk waar al te fanatieke complotters net zo hard naar grijpen als de ongeïnformeerde staatsmediapapegaai. Dat iemand met een mening en/of ongewenste onderwerpen aanroert of het niet eens me je is plots een “Poetin fan” is of een “Russische spion”. Heb dat al talloze keren moeten aanhoren. En nu een “agent provocateur” omdat ik de BUK de beste theorie noem. Na het lezen van Joost zijn boek & blog (mijn steun is de reden dat ik hier ben) en alle andere rapporten van zo’n beetje alles en iedereen. Dat zegt heel veel over jou en helaas over wat voor mensen rond dit blog verzamelen. Wat ik jammer vind want ik twijfel aan het MH-17 vanaf het eerste uur en heb dat altijd uitgedragen. Maar het lijkt alsof veel mensen alleen maar anderen willen beschuldigen en demoniseren. Het liefst een hele groep. Dat is dan wel weer iets waar ik vraagtekens bij stel. En jij doet nu precies waarvoor ik waarschuw. Het probleem bij een ander leggen en niet verder durven kijken.

     • DirkM.
      Dat zegt heel veel over jou en helaas over wat voor mensen rond dit blog verzamelenEn jij doet nu precies waarvoor ik waarschuw. Het probleem bij een ander leggen en niet verder durven kijken.
      ——
      Lees nou eens goed na wat je geschreven hebt.
      Als er iemand is die het probleem bij een ander legt ben je het zelf.
      Daarnaast hoor je bij diegene die zich rond dit blog verzamelen.

      Waar Joost keer op keer op wijst is het beperkte onderzoek en de gangbare media die niet verder kijkt wat merkwaardig is als je de onderste steen naar boven wilt halen.

 11. @Dirk. Ik was tot de conclusie gekomen dat jij een agent provocateur moet/kan zijn naar aanleiding van al je andere reacties maar met name vanwege je reactie waarin je pedofilie probeerde te relativeren omdat het zo negatief afstraalt op de proleet die jij aanbidt. Ik vond het ook altijd opvallend dat je nooit antwoord gaf op vragen, of inhoudelijk een discussie probeerde aan te gaan. Zoals iemand anders hier al constateerde, je deponeert iedere keer enkel een drol en weg ben je. En nu komt het typische, ik verdenk je ervan een agent provocateur te zijn en dan reageer je plots wel en begin je over complotters. Opvallend dat je uit het niets over complotters begint. Ik weet genoeg, jij bent niet een toevallige passant die een mening wil ventileren en/of verdedigen.
  .
  Maakt niet uit, maar ik ga verder niet meer in op je reacties, sterker nog ik sla je reacties voortaan over en ik raad dat iedereen aan omdat jouw reacties geen ziel bevatten, om het maar zo uit te drukken.

 12. Wat de “beste theorie” is? De minst slechte gezien de bewijzen?

  “De waarheid en bewijzen”. Daar gaat het altijd om bij een theorie vaststellen. In dat kader kun je namelijk iets formuleren, falsifiersen en verder onderzoeken. Welkom bij wetenschap en politiewerk! Andere manier is heksenvervolging.

  Ik snap niet helemaal verder wat je wilt zeggen. Maar dat er een BUK ontploft is lijkt me op dit moment het meest waarschijnlijke. Er zijn te weinig andere krachtige wapens die dit doen en zeker niet in dat theater (maar niet onmogelijk).

 13. Joost twee essentiële voorvallen mis ik in je argumentatie. namelijk MH17 kreeg van Dnjepropetrovsk radarstation koerswijziging door om lager en westelijker te gaan vliegen zonder dat dit was doorgegeven aan Eurocontrol. Volgens UNO lucht en ruimtevaart specialist Elmar Giemulla is dat cruciaal Hij heeft in opdracht van een nabestaande Oekraine aangeklaagd
  En vervolgens de Oekraïense Canadees Chef van OSCE Michael Bociurkiw die Verkaart dat het toestel door machine geweer inslagen geraakt is. Deze mijnheer is daarna nooit meer in de publiciteit gekomen zie youTube http://youtu.be/76PG9RQStFU

 14. Netjes Joost Het staat er gewoon Je bent echt één van de weinigen die kritisch blijft en niet gaat loshakken op Poetin. Wat betreft Oekraïne is dat de algemene policy geworden . Zelfs alle Oekraïne gerelateerde samenwerking verbanden die zich primair op de samenwerking zouden moeten concentreren, niets op tegen, hebben hun krachten gebundeld en spuwen eendrachtig op Poetin (twitter). Waarom? De NRC correspondenten, Ben Knapen, Hubert Smeets, Laura Starink hebben gisteren de anti-Poetin zender in gebruik genomen “Raam op Rusland” “De door Koenders opgerichte Contra propaganda. Om u een idee te vormen over de onafhankelijkheid van deze mensen raad ik u aan een artikel van deze mensen te lezen, ze hebben een duidelijke opdracht. Hubert Smeets heeft een boek geschreven De tietel zal u niet verbazen “Poetin”. Ook NRC Moskou correspondent Steven Derix heeft hetzelfde consigne Hij valt iedereen aan die iets over Rusland schrijft wat hem niet bevalt. Toch merkwaardig die NRC…

  • NRC = Derk Sauer, die met The Moscow Times en wat andere bladen zijn fortuin in Rusland heeft gemaakten daarna zich ingekocht heeft in het NRC. Rusland heeft hem destijds nooit lastig gevallen, terwijl de Mosow Times toch behoorlijk Kremlin kritisch was. Dat heeft hij zelf in zijn boek geschreven. En nu Poetin bashen en maar schrijven dat Rusland geen persvrijheid kent. Niets is minder waar. Deze site is ordinaire propaganda, waar je niet kunt reageren. Koenders heeft iets vreemds met Oekraine, hij heeft het (te) vaak bezocht. Het riekt een beetje. Misschien wat blackmail na een avondje stappen met wat leuke dames? Want dat doen gasten daar in Kiev, lekker eten, zuipen en meiden. Van die mafia daar in Kiev kun je naderhand alles verwachten. En waar blijven onze schilderijen, beste Bert? Schrijf daar maar eens een column over in je propaganda outlet. Of mag je daar niet over praten van zuipmaatje Poroschenko?

 15. Ik heb een grote afkeer ontwikkeld tegen propaganda, in eerdere postings heb ik hiervan een aantal voorbeelden gegeven die ik hier niet zal herhalen, want off topic.

  Dankzij internet kunnen we zaken van meerdere kanten belichten, ook heel veel complottheorieën, dat is waar, maar soms zijn de leugens van de staatsmedia evident.

  Het probleem alleen is dat er maar zo weinig mensen echt serieus onderzoek willen doen, ondanks dat de andere kant van een zaak zo makkelijk te vinden is op internet.

  Dat is de redden dat de propaganda van de staatsmedia nog altijd niet veel aan kracht heeft ingeboet.

  Staatspropaganda is als een zwart gat, een zwart gat verliest straling (geloofwaardigheid), daarmee energie en zal ooit verdampen. Het is alleen jammer dat dit zo vreselijk lang duurt dat degene die het meegemaakt hebben het niet meer meemaken dat het verdwijnt en de waarheid overblijft.

 16. De waarheid is dood. En iedereen vindt dat normaal. We organiseren nog even een stille tocht en zand er over. In die zin hebben Nederlandse media en het Nederlandse politieke bestuur dus goed gehandeld. Maar ondertussen heb je wel je ziel aan de duivel verkocht, en zal er ooit een afrekening volgen. Maar of die voor ons criticasters wel zo gunstig zal uitpakken is nog maar de vraag. Gedane zaken nemen geen keer. En het verraad is bijna wereldwijd. Ik ben hier erg pessimistisch over.

  • Ik deel je mening Als je diensten gaat verlenen aan de Maffia zullen ze je altijd blijven misbruiken. zoets van Ach The Dutch die doen gewoon wat wij zeggen.

 17. Het is toevallig dat mijn vorige reactie samenviel met dit nieuwe artikel. De reactie ging over de rechtszaak tegen Rutte die nooit zal plaatsvinden:
  @Gnor, Ja, jammer. Kijk eens naar de doorlopende demonstraties in Frankrijk en het afgelopen weekeinde in Londen. In Nederland gebeurd er niets. MH17 nabestaanden worden samen met de slachtoffers in stilte begraven. Hetgeen er momenteel in Nederland gebeurd is een grof schandaal maar bijna niemand die reageert. Ik zie het als vee dat naar de slachtbank wordt gevoerd. Keurig in de rij. Want als je protesteert en uit de rij springt ben je fout. En binnen twee minuten ben je dood. Het is een beetje een Bas verhaal, met alle respect, maar oh zo waar.