Pinto en het einde van de doodknuffelcultuur. Boekrecensie.

Door gastauteur Dr. Gert Jan Mulder  

David Pinto is een warme, emotionele en hartelijke persoonlijkheid, tegen wie het vrijwel onmogelijk  nee-zeggen is. Hij vroeg mij terloops een recensie te willen schrijven over zijn nieuwe boek, De Piramide van Pinto. De uitnodiging om de boekpresentatie op 8 november 2016 bij te wonen gaf me het laatste zetje. Bovendien zal tijdens deze heugelijke gebeurtenis aan mijn goede vriend Theodor Holman het eerste exemplaar worden overhandigd.

Pinto is een in Marokko geboren Joodse man die, nadat hij eerst van Marokko naar Israël emigreerde, nu al sinds decennia in Nederland woont en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Paul Scheffer wel echt is gepromoveerd tot doctor. Hij verwierf de titel doctor in de Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen (1993) aan de RUG. Hij werd tot hoogleraar Interculturele Communicatie  benoemd in 1998 aan de UvA en heeft tevens een aanstelling als hoogleraar in Israël. Hij is al sinds 1982 oprichter/directeur van het Intercultureel Instituut te Amsterdam. Prof. Pinto is een van de leidende Nederlandse experts op het gebied van migratie, diversiteit en inburgering.

Nooit eerder zag ik een boek met zo’n rijke combinatie aan verschillen in voorwoord en reflecties: Paul Cliteur, Frits Bolkestein, Geerten Waling en Floris van den Berg.

Pinto schaart zich in een rijke Nederlandse traditie van befaamde auteurs en wetenschappers op het gebied van cultuur en cultuurverschillen (Hofstede G.[1], Trompenaars F.[2]) maar is daarin een opvallender verschijning: hij is zelf de personificatie van het onderwerp cultuurverschillen. Berber, Marokkaan, Jood, ingeburgerde, genaturaliseerde en volledig geassimileerde Nederlander, Jood in Israël en daarnaast opiniemaker, wetenschapper, directeur, autoriteit en bovendien politicus. Kortom, alvorens het boek te lezen is het goed om te beseffen met wie u te maken heeft.

Mijn eigen favoriete auteur is de antropoloog Edward T. Hall[3] en die komt uitgebreid aan bod bij Pinto (p 73, p 129). Ik heb het onderwerp cultuurverschillen gebruikt in mijn PhD thesis, Banks, Credit and Culture[4] om te laten zien dat banken bij grensoverschrijdende financieringen dikwijls de risico’s onvoldoende inschatten omdat ze de cultuur, de context en de omgevingsfactoren geheel niet of onvoldoende begrijpen.  Een boeiend en actueel onderwerp.

Pinto rekent af met het politiek correct denken en de dragers daarvan die hij policoristen noemt en constateert dat velen van hen (voormalig) communisten zijn. Policoristen lijden allemaal aan het policorvirus (dag Matthijs van Nieuwkerk DWDD).

Het communisme is dood. Policorisme is diens opvolger. Net als communisten zijn Policoristen fana- tiek, agressief en intolerant tegen anders denkenden.

Al in 1988 introduceerde Pinto het werkwoord “doodknuffelen” om aan te geven dat de aanpak van de migrantenproblematiek mislukte. Pinto wordt met name door policoristen als controversieel gezien.  Hij begint het boek dan ook ironisch met de stelling dat er sprake is van enige verbetering op links en quote:

“Wij van links zijn bezig om ons eigen graf te graven, en sommigen van ons doen het nog met de glimlach ook.”[5]

Het doorgronden van de diepliggende normatieve verschillen tussen moderne en premoderne waarden (onderwerp van dit boek) heeft Pinto aangezet tot de ont- wikkeling van een piramide van de hiërarchie van menselijke behoeften voor dragers van premoderne waarden.

Dat is ook waarom hij  de ‘Structurentheorie’ van omgangscodes en regels heeft ontwikkeld en uitgewerkt in dit boek. Zijn korte introductie luidt:

Het gaat om een schets, een continuüm van uiterst ‘Fijnmazige’ (F) tot uiterst ‘Grofmazige’ (G) structuur van het geheel aan regels en codes waaraan mensen zich hebben te houden in diverse samenlevingen en binnen verschillende groepen (omvangrijk of beperkt). Maar ook het waarom hiervan, waarom de ene omgeving of individu meer F is en de andere meer G. Een deling die geldt voor landen, regio’s, landsdelen, bedrijven, maar ook voor individuen.

Pinto voegt met zijn structurentheorie nog een hulpmiddel toe aan het rijke scala van theorieën en modellen om culturen en hun verschillen te duiden. Met zijn theorie komt hij in belangrijke mate tegemoet aan de kritiek op de theorie van Hofstede, omdat zijn theorie meer ruimte laat om de cultuurverschillen te duiden naar specifieke omstandigheden, tijd, plaats, regio, bedrijven en ook land of landengroepen.

Ik vond verder het punt dat Pinto maakt ten aanzien van islam terecht. Alhoewel hij heel duidelijk de problemen van de islam beschrijft, alsmede de ogenschijnlijke onmogelijkheid om te moderniseren (de moslim zou kunnen moderniseren, de islam echter niet), duwt hij de kritiek op de islam naar een hoger, meer alomvattend niveau: dat van cultuurverschillen, de verschillen in normen en waarde, waarvan het geloof, de religie, of de ideologie zo u wilt, slechts een (belangrijk) onderdeel is.

Verder laat Pinto zeer inzichtelijk zien waar en wanneer (36 voorbeelden, H 4) moderne en pre-moderne waarden met elkaar botsen, waarbij zeer zeker raakvlakken zijn  met de meeste andere gangbare theorieën (Hofstede, Trompenaars, Hall).

In het laatste hoofdstuk legt Pinto zijn methode uit: de driestappen methode om beter om te gaan met verschillende culturen en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan communiceren (hoe kan het anders voor een hoogleraar interculturele communicatie).  De drie stappen die hij daarbij hanteert zijn uitstekend en een ieder die succesvol opereert in- en met andere culturen (en vooral in andere landen) zal deze drie stappen zeker herkennen en deze willen toepassen.

Edward T. Hall geeft overigens bij de vraag hoe je kunt meten of iemand succesvol is in de omgang met andere culturen de oplossing: the capacity to make friends with people from other cultures.

Ik juich de definities van Pinto ten aanzien van de betekenis van cultuur van harte toe: onder andere door een ondeelbare relatie tussen de twee begrippen, normen en waarden.

Het normen-en-waardenstelsel is een gecompliceer- de evenwichtsoefening. De barbarij ligt altijd op de loer en je kunt een beschaving veel gemakkelijker afbreken dan weer opbouwen.

In de slotconclusie laat Pinto zich wederom van zijn beste kant zien en geeft hij onomwonden aan hoe het in Nederland verder moet met immigratie, asielzoekers, met integratie (geen integratie maar aanpassen) met beperken van immigratie, met het bestrijden van salafisme, met ophouden zachte heelmeesters te zijn, en tot slot zijn ondubbelzinnige oproep aan de inheemse Nederlanders om zich bewust te worden van hun eigen normen en waarden en de noodzaak om deze te beschermen.

Die prof. dr. David Pinto is een kerel met LEF en dat laat hij in dit boek wederom voortreffelijk zien.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede  p.130

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fons_Trompenaars

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall

[4] https://bradscholars.brad.ac.uk/handle/10454/7226?show=full

[5] Herman Brusselmans, Wij van Links.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

80 Reacties

 1. Doodknuffelen rond 1930 in Nederland. Een kleine honderd jaar geleden vergelijken met vandaag. Neem een christen zoals Colijn. Hij en zijn soort werden ook geknuffeld. Hun, en vooral zijn werk, was het verkondigen van een boodschap. Die hield in precies hetzelfde als vandaag . Jezelf opofferen voor glorie. E.T regelde wie en wat. Met dominee en zendeling als regulators. Het doel was handhaven van het imperium Insulinde op een christelijke manier. Veel landgenoten, net als nu, hadden geen verweer tegen deze hoogopgeleide elite maffia. Tussen 1940/45 tekende veel laag opgeleide jonge mensen voor de elite waffen SS. Om er bij te horen, net als vandaag. Online, films, laten duizenden landgenoten bezig zien aan het Duitsland oostfront. Helden zaten in Londen of ergens anders te wachten. Op een knuffel bevrijding, door hun. Het knuffelen zit gewoon in het elite bloed. Hun oog is altijd gericht op snoepjes zoals kwatta.

 2. @ Hugoden

  En we gaan gewoon lekker door:

  Vandaag (28 okt jl., Dawg) was er een stemming binnen de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. Daarbij vloog Rusland voor het eerst sinds haar stichting in 2006 uit die Raad. Ten voordele dan van Kroatië. Wie naast de VS en het Verenigd Koninkrijk ook werd verkozen was Saoedi Arabië. Ze presenteerden ter gelegenheid hiervan zelfs een brochure over hoe ze de rechten van de vrouwen steunen. Goed zo.

  verder lezen op:

  https://willyvandamme.wordpress.com/

  • @Dawg
   Ik ben een fervent bezoeker van van Damme. Superartikel, aanrader!

   De aartsbisschop van Aleppo wordt ook volkomen genegeerd:

   http://www.globalresearch.ca/us-sponsored-moderates-have-sown-terror-everywhere-testimony-of-the-archbishop-of-aleppo/5553757

   Men wordt zo bedrogen dat het beste medium het internet is.

   • Volledig mee eens. Ook de Nederlandse pater van der Lugt, naderhand vermoordt en Belgische Pater Daniel Maes hebben uitgebreid getuigd tegen de wreedheden en de rol van de Amerikanen. Verder dan enkele sites en parochies komen deze berichten niet Ook de internationale vredesbeweging is zeer actief en permanent in Syrië met meerdere mensen Onlangs kwam een Amerikaanse vredesmissie terug uit Syrië Ze gaven een persconferentie. Ze werden vijandig door de MSM journalisten aangevallen. Senator Richard Black talking about his visit to Syria,
    https://youtu.be/A0753SEMZiM Google maar een op zijn naam een oud generaal Maar ook de Engelse Vanessa Beeley Met heel veel feiten https://youtu.be/EG6gb31VJHA en de Canadese Eva Bartlett “I’m Back From Syria. The Media Is Lying To You!” https://youtu.be/bUyJV6YaSWY
    U bent natuurlijk op de hoogte dat onze jongens daar ook moeten bombarderen NATO een vededigings macht nu als aanvallenede macht ingezet in Lybië, Irak, Syrië enz

 3. g.h.m.leferink

  30 oktober 2016 op 08:06

  ‘Sint Nicolaas’: Heb nu pas je kommentaar gelezen bij “Zo slecht is de goedmens”. Dat wat begint met: Sint Nicolaas
  21 OKTOBER 2016 OM 19:44
  Ach Dick, reaguurder DrikM kan maar geen afscheid nemen van zijn roze bril. Dat is er nog zo een die steevast in de ontkenningsfase blijft.”

  En ik ben het er helemaal mee eens. Ook vermoed ik dat dat ventje besmet is met ‘Mokum-modetjes’. Dus met het kip-zonder-kop principe. Anders gezegd: Je rent blindelings achter de nieuwste modetjes aan!
  De Nazi’s deden het ook zo. Een van de toen gehoorde zinnen van hun was: “Wir haben das Denken abgeschafft!”
  Een paar keer heb ik kommentaar geleverd op ‘DirkM’ maar ik vind het verloren tijd en moeite. Net als bij die ‘Bas’.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 4. g.h.m.leferink

  29 oktober 2016 op 22:07

  ‘Jasterke’: volgens mij doet Joost dat. B.v. als er gedurende een bepaalde tijd geen nieuwe reaxy’s meer binnenkomen op dat onderwerp.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 5. door wie ( en op welke gronden )worden discussieonderwerpen hier eigenlijk als
  “beë indigd ” verklaard ?

 6. Sint Nicolaas

  28 oktober 2016 op 15:34

  ” en tot slot zijn ondubbelzinnige oproep aan de inheemse Nederlanders om zich bewust te worden van hun eigen normen en waarden en de noodzaak om deze te beschermen” Inderdaad, vooral dit laatste zinnetje geeft de trieste bewustzijnstoestand weer van kuddevolk Nederlander. Men laat alles maar over zich heen komen. Het zal wel, moet maar. De gladjanussen op het Binnenhof weten dit maar al te goed en verraden volk en vaderland waar je bij staat. Toch wel het gestuntel gevolgd de laatste tijd van ” onze” zogenaamde MP meneer Prutte ? Zijn gestuntel met het Oekraine referendum is gewoon te triest voor woorden! Eindelijk kon het kuddevolk zich dan toch nog uitspreken via een referendum, het antwoord was NEE ! En nu gaat meneer huillie huilie doen en doet een hartekreet uitgaan naar de oppositie om steun voor zijn ” oplossing” Huh ? Welke oplossing heeft ie dan ? Die heeft hij dus NIET ! Hij wil gewoon tekenen bij het kruisje en de uitslag ijskoud naast zich neerleggen !

  • Sint Nicolaas

   28 oktober 2016 op 15:46

   ” Dit is groter dan NL”. ” als we niet tekenen verstoort dit de stabilitiet in €uropa”. Meneer trekt de bombardementen op Aleppo er ook nog even bij want we ” moeten eensgezind optreden tegen dit soort agressie”. Excuse me ! De agressor zit in Washington, je vriendjes in het Witte Huis en de imperialisten in Brussel. Zij hebben dit op hun geweten. Danzij deze oorlogs en machtsgeile club is de stroom zogenaamde ” vluchtelingen” op gang geraakt en wordt ons continent onder de voet gelopen en gedestabiliseerd door het westen hatende en consumerende soepjurken en bananenplukkers. Wat Pinto dus zegt : Bescherm je normen en waarden, verdedig je land tegen islamistisch fascistueuze invloeden waarbij de door de staat gestimulleerde ” weg met ons” politiek de nek omgedraaid dient te worden. Ze liegen en bedriegen dat ze barsten daar op het Binnehof en in Brussel. Alles voor het groot kapitaal en de macht. NL zei NEE ! Accepteer dat dan ! Niet tekenen ! Gore land en volksverrader…

   • @ Sint Nicolaas

    Het associatieverdrag met UA zou niet meer zijn als een doodnormaal handelsverdrag en iedereen die iets anders beweerde was op z’n minst slecht geinformeerd of anders een leugenaar of Poetinvriend. Gisteren kwam dan toch die hele grote lelijke aap uit de mouw van Rutte. Klaarblijkelijk voelde hij zich zo in het nauw gedreven dat hij niet anders meer kon doen dat dat doodnormale handelsverdrag te verkopen voor wat het was, nl. een geopoliek verdrag dat de EU verder opzet tegen Rusland. De leugenachtige en demagogische wijze waarop hij zich daarbij uitliet over de oorlog tegen Syrie was ronduit beschamend.

    • Er zijn 2 leugenaars, de (politieke) elite en de MSM. Beiden spugen op de kiezers en het volk.

     Dit associatieverdrag wordt gewild door Obama, daarom tekent de EU bij het kruisje. Ook Obama is een volkshater pur sang.

     Zoals iedereen weet die de alternatieve media volgt is dit associatie verdrag een verkapte oorlogsverklaring aan Rusland, terwijl het westen aan Gorbatsjov had beloofd hun invloedsfeer niet naar het oosten uit te breiden. Daarom is de voormalige MSM vriend, Gorbatsjov, zo boos op het westen.

     Ook in Amerika heeft de MSM zich gekeerd tegen de belangen van het volk en voert ongegeneerd campagne voor de globalisten. De MSM is een tool geworden voor de politiek en hun verwante elite. Kijk maar naar de verslaggeving in Amerika over de verkiezingen aldaar.

     • g.h.m.leferink

      29 oktober 2016 op 22:04

      ‘Koffij’, de door jou oorzaak van Poetins kwaadheid zul je tevergeefs in de MSM zoeken. O.a. daarom heb ik geen krant meer, want ik ga geen geld uitgeven om bedrogen te worden. Of voor sluwe halve waarheden betalen.
      Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 7. Het is nog veel erger USA wilde een pipeline van Saudi Arabië via Qatar Syrië naar de middellandse zee aanlegen . Het Sovereigne land Syrië weigerde A omdat ze geen ellende met hun buur Iran wilde B omdat ze al bijna 100 jaar met Rusland samenwerkte. De rest weten NGO’s die de Syrische oppositieleden in “Think Tanks”opnam met uitstekend salaris demonstraties tegen Assad en de snipers vervolgens door USA geworven huurlingen via “Train & Euip Program” op Syrië loslaten IS Isil Daes etc noemde ze zich. Toen dat niet goed werkte ging Amerika En dit is de waanzin ten top Syrië de burgers dus Sancties opleggen Rekeningen blokkeren Personen toegang ontzeggen Stel je voor dat dit in Nederland gebeurd Het gebeurd Iedereen zal mij nu plaatsen in het anti Amerika kamp Zielepoten In Amerika is de weerstand tegen dit systeem 1000x groter Googel Senator Richard Black of Vanessa Beeley of kijk vanavond naar Eelco Bosch van Rosenthal

 8. Interessante docu over het ontstaan van PC: https://www.youtube.com/watch?v=tz8pzG02oxU&feature=youtu.be
  .
  Het was me al een tijd opgevallen dat in komediefilms met joodse acteurs/producenten zoals bv Seth Rogen altijd overdreven homograppen/-scenes aanwezig zijn uitgevoerd door mannen die hetero’s moeten voorstellen. Heb niets tegen homo’s want ik ben ervan overtuigd dat het aangeboren is maar de homopropaganda in die films zijn opvallend onder andere omdat het niets toevoegt, erg flauw en uitgekauwd is. Deze docu geeft een verklaring. Ook een scene met Seth Rogen die me bij was blijven staan omdat ik het uiterst vreemd vond wordt door deze docu verklaard: Seth (blank/wit) wordt door een zwarte beschuldigd van racisme waar hij op antwoordt dat dat onmogelijk is want hij is joods en dus een minderheid, minderheden kunnen vreemd genoeg niet racistisch zijn. Deze docu legt uit hoe die gedachte tot stand is gekomen. Bizar.

  • Ja mee eens. Zwarte mensen in ons land beginnen met Zwarte Piet volgende stap ik ben niet gekozen als chef omdat ik zwart ben enz enz
   De Joden ergerde zich aan de alom aanwezige Christenwereld ze zochten de slachtoffer rol De Holocaust 6 miljoen is hun sterkste argument om aan te tonen dat zij geen enkele kans in deze maatschappij krijgen. Ze zijn daarin bijzonder goed in geslaagd . Bizar dat zelfs kritische vragen over de Holocaust strafbaar zijn. Hoe krijgen ze het voor elkaar Het credo is de waarheid behoefd geen bescherming de leugen wel. Steeds meer feiten komen nu boven water dat het een grote leugen is.
   In onze open maatschappij floreren de hechte gesloten (Familie) stammen (zwijgplicht) het best. gesloten tegen open Met stip de stammen uit de Kaukasus, elk dal een andere stam, taal. De Tsjetsjenen, Dagastanen zijn Internationaal succesvol en gevreesd. Bizar is dat de zogenoemde Russische Joden daarvandaan komen Turkse stammen, Khazaren die per oekaze Juda volgers werden

 9. Nederland en dood knuffelen. Dat is ouderwets pappen en nat houden. Een traditie.
  Handel drijven en succes was de optelsom. De zendeling was ooit een geliefd en veel gevraagde papper en nathouder. Hij vertegenwoordigde zwart/wit werknemers en blanke gevers. De bank geldschieter en belegger stimuleerde dit via de Synagoge. Het Molukse vraagstuk ontstond door dit ouderwets knuffelen. Modern knuffelen heeft zijn oorzaak in olie, eigenaren, en woestijn religie. Kort verhaal. Was er geen olie geweest dan had Nederland nooit modern religie geknuffeld.

 10. Vind Grofmazige wel een mooie geuzennaam. Nederland, het land van de Grofmazigen, waar Fijnmazigen zo graag door naar binnenglippen.

  • “Nederland, het land van de Grofmazigen, waar Fijnmazigen zo graag door naar binnenglippen”
   .
   Hahaha…. grappig, en om melig van te worden:
   .
   De Grofmazigen willen de mazen verfijnen tot die van de Fijnmazigen zodat de Fijnmazigen niet meer door de grove mazen van de Grofmazigen kunnen glippen. Echter, door de wens van de Grofmazigen de grove mazen te verfijnen tot die van de Fijnmazigen worden de Grofmazigen door de Fijnmazigen bestempeld als zijnde racistische fascisten. De Grofmazigen mogen niet in de schoenen treden van de Fijnmazigen terwijl ze door de Fijnmazigen bestempeld worden als racistische fascisten omdat ze Grofmazig zijn.
   .
   Dus wie zijn hier nu de Grof- en de Fijnmazigen??
   .
   Het enige wat ik nog kan zeggen is: It’s good to be the Fijnmazigen…. echter en alleen, zolang er Grofmazigen bestaan!!
   .
   Lekker melig…. Btw, weten Fijnmazigen eigenlijk wel wat melig is, of ervaren ze dat als kwetsend? 🙂

   • @ Dick

    Heb het stuk van gertjanmulder niet gelezen. Weet dus niet wat bedoeling of context was van de benamingen Grof- en Fijnmazig. Deed met terugdenken aan een stuk uit 2006 in de Volskrant van een zekere Halleh Gorashi, een kersverse hoogleraar Diversiteit (ja, bij dat woord alleen al zou ik nu inmiddels meteen nattigheid voelen) die de Nederlander ervan beschuldigde een “dikke identiteit’ te hebben.

    http://www.volkskrant.nl/wetenschap/nederlander-ga-eens-opzij-met-je-dikke-identiteit~a787589/

    WillemdeZwijger gaf op zijn blog een uitstekende reply op het aanmatigend artikel van Gorashi (van wie ik later niet veel meer vernomen heb), maar zijn blog is helaas niet meer voor het grote publiek toegankelijk. Wel bewaar ik sindsdien goede herinneringen aan de typering ‘dikke identiteit’. Niks ergers dan een ‘dunne identiteit’.

    • Martien Pennings reageerde ook op het stuk van Gortashi. Zijn reply is nog steeds te lezen:

     http://vanfrikschoten.nl/adam-post-archief/adam_posts/1618-Halleh-Gorashi-en-de-Dikke-.html

     Minder sterk dan het stuk op WillemdeZwijger, maar nog steeds genoeg zere plekken waar de vinger opgelegd wordt.
     Voel me goed in m’n Grofmazige Dikke Identiteit.

 11. drgertjanmulder

  26 oktober 2016 op 15:45

  Wie kaats moet de bal verwachten.

  Dick en ik kunnen wel wat hebben en onze relatie ook

  • “Dick en ik kunnen wel wat hebben en onze relatie ook”
   .
   Ik ben blij dat je het zo ziet want zo is het!!
   Heb absoluut geen probleem met jou (voor zover ik je ken) en heb ook absoluut geen probleem met de heer Pinto, zoals ik al eerder aangaf en hoop dan ook oprecht van harte dat het boek veelvuldig gelezen zal worden!!

 12. “ik mag vast wel DICK zeggen”
  Tuurlijk, ik verwacht ook niet anders want jij bent Grofmazig 🙂
  .
  “jij hebt zonder het boek te hebben gelezen het helemaal begrepen!”
  .
  Jij bent degene die begon over Grof- en Fijnmazig, misschien kan je voortaan beter eerst vragen of dat boek gelezen is voordat je begint over wie wel of niet Grof- dan wel Fijnmazig zijn want anders kan je “Fijnmazige” humor tegenkomen die jij als “Grofmazige” niet begrijpt 🙂
  .
  Nogmaals, jij bent degene die mensen met een bepaalde nationaliteit Grofmazig noemde, dan moet je ook niet raar staan te kijken als mensen van die bepaalde nationaliteit daar dmv humor een loopje mee nemen, want de humor zal nooit verloren gaan zolang de lepel in de brijpot staat. En dat is ook het typische, de zogenaamde Grofmazige lachen erom en lossen het op dmv humor terwijl de zogenaamde Fijnmazige zich om het minste of geringste gekwetst voelen en aangifte doen.
  .
  Ja jongen, bezint eer ge begint.
  En altijd blijven lachen…

 13. drgertjanmulder

  26 oktober 2016 op 14:32

  Dick, (ik mag vast wel DICK zeggen :-)) jij hebt zonder het boek te hebben gelezen het helemaal begrepen!

  Hahahaaaa

 14. drgertjanmulder

  26 oktober 2016 op 13:10

  Bernadette de Wit en anderen: mijn commentaar over Nederlanders die niet zelden lomp, onbehouwen en grove eigenheimers zijn, werd gedaan binnen een bepaalde context maar is op zich niet onjuist. Deze indruk van Nederlanders bestaat met name in mensen uit fijnmazige culturen.

  Ik zou er ellenlang over kunnen uitwijden maar dat doe ik niet. Ik beveel u wel aan het boek van Pinto te lezen én een ander boek van Rentes de Carvalho: https://www.bol.com/nl/p/waar-die-andere-god-woont/666759342/

  Voor de goede orde: ik voldoe persoonlijk zeer aan bovenstaande definitie van dé Nederlander

  • @drgertjanmulder
   “Deze indruk van Nederlanders bestaat met name in mensen uit fijnmazige culturen” “Voor de goede orde: ik voldoe persoonlijk zeer aan bovenstaande definitie van dé Nederlander”
   .
   Ben blij dat je het zelf zegt want ik wil en kan niet Grofmazig overkomen aangezien ik Fijnmazig ben, je bent idd een Grofmazige onbehouwen Nederlandse boer waar ik als Fijnmazige, en ik denk vele Fijnmazige op dit blog met mij, absoluut moeite mee heb. Als Fijnmazige weet ik niet zo goed om te gaan met onbehouwen Grofmazige boeren zoals jij, maar aangezien ik Fijnmazig ben ben ik er absoluut voorstander van dat Grofmazigen zoals jij hun zegje kunnen doen. @Gert-Jan Mulder, dat is ook zo’n typisch Grofmazige onbehouwen boeren Nederlandse naam, dus je bent in het verkeerde bedje/land geboren. Was je maar in zo’n Fijnmazig land geboren dan had je uit pure ellende naar hier kunnen migreren om jezelf daarna heerlijk te wentelen in de slachtofferrol vanwege de Grofmazigen 🙂 🙂

 15. Cale,
  het romantiseren van oude tijd zeevarenden is echt uit de tijd. Voor reders en beleggers misschien een fijne tijd maar voor opvarenden niet. Niemand ging naar zee voor glorie of vaderland. Geld verdienen was het enigste motief. Ook voor de kapitein. B Traven schreef een bijzonder goed boek over het tijdperk vlak na de zeiltijd. De naam, Dodenschip.

 16. Bernadette de Wit

  25 oktober 2016 op 13:53

  “Nederlanders zijn niet zelden lompe, onbehouwen, grove eigenheimers, die je maar het beste kunt mijden.”

  Aldus iemand die op de kandidatenlijst voor de PVV wil voor de parlementsverkiezingen 2017. LOL.

  • Toch worden Nederlanders door buitenlanders vaak zo gezien; bot en luidruchtig.
   Handelaartjes die aan boord komen in het Suez kanaal omschrijven Hollanders als: “Kijken, niet kopen” (waarachtig in het Nederlands uitgesproken). Behoorlijk zuinig dus, ook zo’n stereotiep.
   Maar dat maakt deze Hollanders geen slechte mensen, het is een houding, een beetje naïeve houding, maar goed, je hebt wat ervaring nodig om je in het buitenland te begeven en geaccepteerd te worden. Schreeuwen en stoer doen helpt daarbij niet.

   • “Handelaartjes die aan boord komen in het Suez kanaal omschrijven Hollanders als: “Kijken, niet kopen” ”
    .
    Ben in de Sinaï geweest, waar je toen nog het Noord- en Zuid-Kamp had (militaire kampen met ik meen 17 nationaliteiten), weet niet of die kampen nog bestaan maar de Nederlanders stonden onder alle nationaliteiten bekend als dé feestgangers. Wil je een tof feest dan moet je bij de Nederlanders zijn wisten de Amerikaanse soldaten die ons een lift gaven met een big smile te vertellen. In Israël had ik goed contact met Palestijnen uit Nazareth en wat mij verbaasde was dat ze allemaal Nederland kende want ze waren er geweest of hadden hier familie, het verbaasde me omdat ze heel positief over Nederland spraken terwijl hier verteld wordt hoe racistisch we zouden zijn. Daar hoorde je ze absoluut niet over, sterker nog het feit dat we goed contact met die mensen hadden kwam juist omdat we uit Nederland kwamen. Het is maar net wie je tegenkomt en wat je wil horen.

    • Dick, kijken maar niet kopen was een cultuur reactie. De Nederlandse koopvaardij opvarenden spaarden voor thuis. Wat hem, er was geen haar, absoluut arm, letterlijk, maakte. De woestijn mens begreep dat toen, en nu als vluchteling, absoluut niet. Scheepseigenaren opereerden graag met de lokale Dutch. Slaafs, gewillig, en trots mensen monsterden aan op hun schepen als uitweg van zekere armoede. Dat creëerde kijken en niet kopen.

     • Wat ik begrijp uit dit commentaar is dat de Nederlandse zeeman slaafs zou zijn en daarom een gewillige uit armoede vluchtende loonslaaf zou zijn. Wat een onzin. De Nederlandse zeeman is van oudsher zeer professioneel en behoorde tot een trots deel van de bevolking die eeuwen lang heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het land en met lede ogen heeft gezien hoe de moderne “politiek” het land als zeevaart natie volkomen kapot gemaakt heeft. Al jaren geleden werd een Nederlands monsterboekje aan Nederlandse zeevaarders geweigerd omdat ze op schepen met buitenlandse vlag voeren, uitgevlagd door destructief overheidsbeleid, terwijl Poolse en Russische bemanningen wel een Nederlands monsterboekje kregen omdat zij de mensen waren die voor een stuiver onder Nederlandse vlag voeren. Een historische schande, in mijn beleving.

 17. B de Wit,
  Van m,n stoel af vallen. Iemand wil op een PVV lijst terwijl hij landgenoten ziet als eigenheimers.
  Er zijn landgenoten die zalvend preken en nooit onbeschoft overkomen. Met het bekende zwarte Piet is slecht resultaat.
  Links, groen, dus gek mensen zijn geen eigenheimers maar erger. Het zijn lieve en goede mensen. In de geschiedenis, neem Eichmann, was hun voorbeeld van keurig en netjes opruimen.
  Luister naar hun woordvoerders en huiver. Zoveel goedheid en liefde kom je nergens tegen.

 18. @Bernadette de Wit
  Heeft u het comment echt goed gelezen waar u aan refereert. Ik denk dat u e.e.a. gemist hebt.

 19. “einde van de doodknuffelcultuur”
  .
  Gezien de grote spanning waaronder ZP en daarmee het Sinterklaas feest zich bevindt moet je concluderen dat de ‘doodknuffelcultuur’ plaats heeft gemaakt voor de ‘bezwijkcultuur’.
  .
  Heeft iemand er al bij stilgestaan dat de Germaanse feesten die we nu kennen als de gekerstende feesten Sinterklaas, Kerst en Pasen, toentertijd onder druk van het tot de nieuwe ideologie/macht (christendom) bekeerde Europa veranderd/aangepast moest worden?! In alle eeuwen die daarna volgden veranderde er feitelijk weinig want de nieuwe ideologie/macht die toentertijd Europa in z’n greep had genomen was nog steeds van kracht. Tot nu, nu staan we voor hetzelfde probleem als toentertijd tijdens het kerstenen van die feesten zo’n 1000 à 1500 jaar geleden. Je moet dus concluderen dat Europa na al die eeuwen weer een transitie doormaakt die van bovenaf opgelegd wordt, zoals het toentertijd ook gebeurd zal zijn!! We hebben echt een heel groot probleem.

  • “het kerstenen van die feesten zo’n 1000 à 1500 jaar geleden.”
   .
   Het zal geen toeval zijn dat die periode samenvalt met wat we nu de donkere middeleeuwen noemen. Vreemd genoeg dringt nu pas tot me door waar de heksenjacht feitelijk over ging, tijdens de heksenjacht werd gejaagd op mensen/vrouwen die nog Germaanse (heidense) rituelen uitvoerden of daarvan verdacht werden, dat was natuurlijk streng verboden. Dit schiet me spontaan te binnen, ik weet niet of dit onderwezen wordt, ik kan me daar iig niets van herinneren maar ik ben er voor 100% van overtuigd dat de heksenjacht daar mee te maken had.

 20. Nederland en Hollands glorie. Laatste nieuws. MH 17 daders zijn bekend [ het Kremlin ] en moeten voor het Haags international recht verschijnen. In de bijbel word in openbaringen gesproken over deze niet alledaagse dingen en gevolgen. Ook Nostradamus had een visie over deze tijd. Nooit verondersteld dat Nederland, mijn land, er een vinger in zou hebben. Wat een lullig klein land opnieuw groot maakt.

  • De Wereld volgens Bas – De Joods Oekraïense leiders noemen de naïeve Nederlanders Rutte een Godsgeschenk
   Rutte zit zo klem als het maar kan Hij heeft een criminele actie wit gewassen en is daarom mede schuldig
   A) Hij heeft een USA gewelddadige Coup, Regime Change via NGO’s hulporganisaties, Thinktanks en via het beroemde “Train & Equip Program” (Militaire training en bewapening ) de “EUROMAIDAN “goed gekeurd. Waarschijnlijk deed hij mee omdat hij bang is dat het anders ook in Nederland gaat gebeuren. Ondertussen loopt Oekraïne leeg en de armoede is overal te zien Een oorlog tussen Oekraïners woedt in het Oosten en Westelijke Roethenen willen onafhankelijkheid. Andere Westelijke groepen willen aansluiting bij Polen.
   Elkaar als schuldige aanwijzen is puur politiek en op niets gebaseerd Wacht maar af over 10-20 jaar hoort u het wel

 21. – 9/11 – if there ever was a hidden hand, it’s slapping us silly ever since –

  VS kritische geluiden: Onderbouwd anti-Clinton en idolaat-pro Trump, of precies andersom, raar om te zien en niet zonder gevolgen voor ons.

 22. vervolg

  dat’t hem menens is en ben ik geneigd hem het voordeel van de twijfel te geven.

  Luisterend naar de speech van Trump viel het me op hoe weinig het maatschappelijk ongerief in de VS (het verraad van de sociaal-economische elite en de gecorrumpeerde politiek, de gelijkgeschakelde media, de opgelegde massa immigratie en bijbehorende politiek correcte mores) eigenlijk verschilt met de stand van zaken in Europa.

  Hier een compilatie van de speech:

  https://www.youtube.com/watch?v=AjIX1xXzWqo

  • Ik zie ook weinig verschillen in menshouderij, dat speelt globaal en de westerse invloedsfeer (gebonden in allerlei opzichten) is dan heel vergelijkbaar.
   Wel heb ik twijfels:
   In die kringen schuur je tegen macht aan, Trump is groot geworden in een bepaald wereldje (geld is niet vies maar..) en hij ontkend dat ook niet maar, bevestigd dat vaak genoeg, ’t zij zo. Mss niet van de wieg een politiek dier, waren de pindaboer/acteur ook niet, Clinton, die komt echt uit het wereldje, ronduit smerig.
   -Zijn die twee niet allebei een kant van de dezelfde munt?
   Wie zitten er in de rep.partij en dragen trump? Oh.. foute figuren uit een keerpunt van dit millenium.
   Dan hacken de Russen(?) er lustig op los, ook richting de verkiezingen, maar die kritiek mag alleen van dem.kant ri. putin (waarbij ze dus ook risico’s van stemmenfraude onderkennen). Trump doet dan vooral de voorganger zijn in de (anti)hetze etc zonder logica. iig is het voorzetje gedaan, na de verkiezing kan de chaos enorm zijn.

 23. Wie nog de moeite neemt naar programma’s van de NPO te kijken of te luisteren of een tot de MSM behorende krant in te zien, zal het niet ontgaan zijn dat deze allemaal zwaar op de hand zijn van Hillary Clinton en de Democratische partij. Tot voor kort konden het Amerikaanse verkiezingscircus me maar matig boeien. Hooguit ergerde ik me aan de vooringenomenheid van de MSM. Maar…. dat komt vaker voor.

  Zag onlangs een verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump in Gettysburg. De speech was een uiteenzetting over het actieprogramma dat Trump in de eerste 100 dagen van zijn ambtsperiode wilde uitvoeren , maar meer nog een formidabele en onverzoenlijke uitdaging aan het adres van het politieke establishment. Vergelijkbaar met die van Fortuyn, maar dan omgerekend naar Amerikaanse verhoudingen. Natuurlijk moet je altijd scepsis houden over de vraag in hoeverre Trump de uitdager is die hij zegt te zijn, maar gegeven de ongekende afkeer en haat die hij weet op te mobiliseren vermoed ik…

  • Die apenheul in Calais staat in de fik nu. DAT is in ultimo Clinton en Obama beleid. Need I say more. Wat die twee van de toekomst denken weet ik niet, maar ze voeren o.a. stelselmatig Soennitisch beleid uit. Dingen die de Moslimbroeders en andere soennitische organisaties en Erdogannetjes ook willen. Clinton en Obama zijn de vijand van iedere gewone burger in westerse landen en zijn in die zin even verderfelijk en gevaarlijk als de EU. Ons leven betekent niets meer. Alleen onze portemonnee is interessant. En dat pikken we.

 24. Lieve mannen bestaan. Hun nakomelingen als bewijs. Zij mensen reguleren en reguleerden dat. Met als uitkomst een planeet in chaos. Een ander woord voor religie vraag en antwoord na de punt. E.T noemden het waarschijnlijk project mislukking pakweg 20 000 duizend jaar geleden. En probeerden het opnieuw. Het resultaat zijn wij, mensen. Proost !!!

 25. drgertjanmulder

  24 oktober 2016 op 17:06

  Dick, dank voor de feedback. Mijn regeltjes aan David Pinto heeft betrekking op een bijzaakje dat hier zijdelings mee te maken heeft, maar dat toch enige relevantie heeft.

  Ik denk dat er in het nieuwe boek van Pinto heel veel nieuwe inzichten staan. Het leest uitstekend, rekent af met policor, vernietigd de islam, zet een theorie uiteen, en geeft practische oplossingen om er mee om te gaan.

  Dat fijnmazige en mass naar Ned willen heeft maar één reden: ze willen vooral hun perspectief op een beter leven verhogen, voor zichzelf en hun nageslacht. Je kunt het hen niet kwalijk nemen. Wel diegene die de grenzen wagenwijd openzetten en iedereen toelaten.
  In maart kunnen wij op de PVV van Wilders stemmen. Hij is de enige die het kan en wil oplossen.

  Groeten

  • @drgertjanmulder
   “ze willen vooral hun perspectief op een beter leven verhogen, voor zichzelf en hun nageslacht”
   .
   Exact, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Het is zelfs zeer begrijpelijk, ik zou het ook doen als ik hun was maar tegelijkertijd is het hun en niet ons probleem. Om wat voor reden dan ook hebben ‘wij’ het beter gedaan, daar hoef je verder geen conclusies uit te trekken maar dat wij ons daar schuldig over zouden moeten voelen is ook je reinste kolder.
   .
   Ben ervan overtuigd dat de Nederlander juist heel erg open voor andere culturen staat, we zijn immers een volk van zeelieden en zeer reislustig. Maar als continu tegen de Nederlander aan gebeukt blijft worden dat ie racistisch en onbehouwen zou zijn om zodoende lastige vragen te snoeren en de ongelimiteerde en ongecontroleerde migratie doorgang te laten vinden dan zal uiteindelijk de rek eruit zijn en de prophecy zichzelf fulfillen. Dat is een bizar gegeven, het wordt er iig niet gezelliger op, of erger.

   • “Ben ervan overtuigd dat de Nederlander juist heel erg open voor andere culturen staat, we zijn immers een volk van zeelieden en zeer reislustig. ”
    Omdat toen ik jong was mijn ouders geen vliegtickets naar exotische oorden konden betalen ben ik gaan varen en heb me via studie en vaartijd opgewerkt tot Kapitein Grote Handelsvaart. Waarom? Uit nieuwsgierigheid naar een verdere horizon, naar andere landen, culturen, mensen. Ik heb deze dorst met meer dan 40 jaar op zee kunnen lessen. Ik heb vele culturen mogen bewonderen, woon in het buitenland maar de les die ik o.a. geleerd heb is dat wij Nederlanders niet zo gemakkelijk anderen als gelijken moeten accepteren. Als buitenlanders zonodig de Nederlandse cultuur en maatschappij willen betreden, laat ze eerst maar eens tonen dat niet hun einddoel is slechts ons land te consumeren om daarna onze maatschappij te verwerpen. Deze houding wordt nergens ter wereld geaccepteerd, behalve in NL en de rest van west Europa.

    • @Cale
     Lomperiken heb je overal, maar wat is lomp. Mijn vrouw die altijd afstand houdt en volstaat met het welbekende Chinese begroetingsgebaar? De mensen die zo graag aan haar haar willen voelen, schijnt een nogal apart iets te zijn, ook vandaag weer gezien. (ik moet erom grinniken horen zij idem),
     De ex hippie is volgens mij de weg kwijt en verwijt dat anderen. Zij zijn het o.i.d.

     • “De mensen die zo graag aan haar haar willen voelen, schijnt een nogal apart iets te zijn, ook vandaag weer gezien. (ik moet erom grinniken horen zij idem),…”
      Begrijp ik dit goed? Mensen die jouw vrouw betasten daar moeten jullie om grinniken? Of bedoel je dat je vrouw een Chinese vechtsport beheerst?
      Ik zou zo graag eens een beetje weerstand tegen dat moslim tuig zien in Nederland.

 26. Cale Praat voor jezelf Jij denkt en ervaart dat, maar de realiteit is anders . Ook ik heb altijd in een Offshore bedrijf gewerkt en ben overal op deze globe geweest althans daar waar water en een haven was. Na mijn pensionereing Uitwisselingen gedaan met ondernemers Generaliserend zeg ik Nederlanders zijn tolerant zolang het gaat zoals zij willen nog weten ze iets over de lokale cultuur Ze willen er niets over weten Deugt niets van en het wordt hier nooit wat is steevast de opmerking Dit in tegenstelling met mensen uit de zeevaart die altijd een oplossing moeten vinden.

 27. “Nederlanders zijn niet zelden lompe, onbehouwen, grove eigenheimers, die je maar het beste kunt mijden.”
  .
  Exact, en daar zou ik ook nog aan willen toevoegen dat ze racistisch, xenofoob en intolerant zijn, etc etc….
  .
  Spijker kop verhaal. Maar nu wil ik dan toch een keer voor eens en altijd uitgelegd krijgen waarom mensen, en dan met name mensen uit ‘Fijnmazige culturen’, die rijendik voor de poorten van de ‘Grofmazige lompe onbehouwen grove racistische xenofobe intolerante eigenheimers’ staan en tranen met tuiten huilen wanneer de toegang tot Nederland geweigerd wordt??
  .
  Waarom staat geen enkel Grofmazige onbehouwen boer voor de poorten van de Fijnmazige mensen van vrede liefde?? Geen enkele!!
  .
  Verklaar dat aub nou eens want als ik bepaalde mensen moet geloven, zoals nu, wordt de verkeerde kant op gemigreerd. Of is het gewoon pure propaganda!! De hele wereld staat voor onze poorten, desondanks zijn wij de bad guys. Het wordt krankzinniger en krankzinniger.

  • Btw, ik heb het al min of meer gezegd maar ik wil het nog een keer nadrukkelijk melden:
   .
   Ik heb absoluut geen probleem met de heer Pinto, het lijkt me een uiterst sympathieke en zelfs lieve man. De kritiek, hoewel ik het niet eens als kritiek gericht aan de heer Pinto zie, heeft te maken met dat wat de heer Pinto vertelt voor ons gesneden koek is, zover zijn wij allang. Dit soort berichten zouden dan ook eigenlijk geplaatst moeten worden op Joop.nl of Maroc.nl. waar ze nog lang niet zover zijn.
   .
   Wat niet wegneemt dat het hier uiteraard geplaatst moet kunnen worden en dat kan ook zonder probleem maar je moet er niet raar van staan te kijken dat er nonchalant op gereageerd wordt of dat de reacties al een paar stappen verder zijn omdat dit gesneden koek is.
   .
   Nogmaals, de heer Pinto lijkt me een uiterst geschikt persoon, maar ik denk niet dat wij de doelgroep zijn. Aan de andere kant, de doelgroep waar het wel geschikt voor is die hebben een bord voor de kop.

 28. g.h.m.leferink

  27 oktober 2016 op 01:06

  ‘Dick’: Bijzonder goed verwoord! Bedankt.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 29. drgertjanmulder

  24 oktober 2016 op 15:55

  Quote uit mijn mail aan prof dr David Pinto vandaag:

  Beste David,

  Een betere illustratie van het verschil tussen Grofmazig en Fijnmazige culturen is welhaast ondenkbaar.

  Nederlanders zijn niet zelden lompe, onbehouwen, grove eigenheimers, die je maar het beste kunt mijden.

  Geen van de door jou geadresseerden zullen ooit het verschil tussen G en F te weten komen, simpelweg vanwege de overtuiging van hun eigen gelijk en de weigering nieuwe kennis of andere inzichten tot zich te nemen.

  Het maakt een gesprek of uitwisseling van standpunten geheel zinloos, behoudens wat leedvermaak. Dank overigens voor dat laatste.

  Un fuerte abrazo.

  U bent een uitzonderlijk mens.

 30. Ik zit naar jou te kijken Joost. Je hebt een goed jasje aan, alcantara?

 31. Cultuur verschillen. Bekeken door een bril zonder glazen. Dan zie je geen verschil in wat mensen doen en laten. Slapen, eten, wippen, als meest geliefd tijdverdrijf. In deze drie zit het probleem wat van daag cultuur verschil heet. Om hèt te doen heb je bed, voedsel, en haar of hem nodig. Leven als een vorst of bedelaar zijn de twee uitersten. Om dit waar te maken werd door voorouders religie uit gevonden. Dat was een intellectueel hoogstandje. Bewijzen zijn tempels, kerken, en synagoge in landen die eeuwen lang koloniaal bezit waren van vorst en religie. De heer Marx en anderen zorgden voor het einde. De vandaag gevolgen zijn enorm. Zuid Afrika was het laatste land van bewezen cultuur verschillen . Wat zorgde voor ik een beetje meer als jij. Gebaseerd op cultuur en huidskleur. Vandaag gebeuren dingen die ooit namen hadden zoals, wie zaait zal oogsten.
  Nederland oogst alsof het einde nabij is.

 32. Al die cultuurverschillen onderzoeken is natuurlijk reuze interessant. Alleen hebben we hier in het westen misschien wel 200 verschillende culturen waarvan er maar 1 echt problematisch is. De islam. De rest hobbelt gewoon wat mee en doet dat voornamelijk op zo’n manier dat je er nauwelijks iets van meekrijgt.
  Als je als bioloog of bio antropoloog 1000 zoogdieren bestudeert die allemaal zeer verschillend zijn in gedrag -of zo u wilt cultuur- maar wel 1 belangrijke overeenkomst hebben namelijk dat het allen planteneters zijn. En er loopt maar 1 vleeseter rond die alle 1000 zoogdiertypen als prooi heeft hoef je niet veel onderzoek te doen om te begrijpen waar al die verschillende karkassen vandaan komen.
  Tja, het is de amok makende olifant in de porselein kamer:
  Niet dat alle wreedheden en onmenselijke misdaden zullen verdwijnen zonder islam. Het aantal slachtoffers zal eerder in de miljarden zijn dan in de miljoenen.
  Meer dan genoeg om de focus daarop te projecteren.

 33. g.h.m.leferink

  23 oktober 2016 op 22:03

  Dit haalde ik over David Pinto van internet:
  “In Twente heb ik zelf navraag gedaan: het ging om een losse onderzoeksopdracht met een doorlooptijd van enkele maanden; er was op geen enkele wijze voorzien in enige aanstelling, in welke hoedanigheid dan ook, tijdelijk laat staan vast.

  Ook hier wekt Pinto de indruk iets te zijn dat hij niet is, (‘hoogleraar in Twente’) maar hij doet dat op een manier waardoor hij het net niet met zoveel woorden zegt. Hij heeft goed nagedacht over de vraag hoe ver hij kan gaan met zaken te suggereren, zonder harde leugen. De universiteit van Twente (UT) [werd] aan dit lijstje bijgekomen. Zo is het maar net, ‘bijgekomen aan het lijstje’ dat Pinto voor zichzelf bijhoudt.”
  Waarna ik met een aantal vragen blijf zitten…..
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 34. “Berber, Marokkaan, Jood,”
  .
  Allochtonen, moslims, joden, hier en daar een christen. Oké, maar wanneer komt in Nederland nou eindelijk eens een keer een Germaan aan het woord?
  .
  Zolang dat niet gebeurt en zelfs de criticasters geïmporteerd moeten worden dan houdt het op natuurlijk.
  .
  Niks ten kwade van de heer Pinto, begrijp me niet verkeerd.

  • Misschien is het wel helemaal niet zo oernederlands om dit soort dingen te prediken? Historisch gezien ligt dit type cultureel dwarsliggen en voor eigen deels denkbeeldige of bedachte identiteit te gaan toch meer bij zowel Indo, Marokkanen en Joodse culturen. Vandaar dus allemaal. En verder heb je de dan de beroepsquerulanten en wat crypto-fascisten die vooral leven door ergens hartstikke tegen te zijn. En dan verder al het ontevreden stemvee dat van oudsher voor propagandatechnieken valt maar morgen weer wat anders zou stemmen. Met Nederland heeft het uiteindelijk niet zoveel te maken. Je kunt je afvragen of een cultuur die niet sterk is, die zoveel aan kracht heeft ingeboet, nog gesteund moet worden of moet proberen terug te halen. Ik predik daarom de Überlander, waar de Nederlander naar toe kan groeien. Een trots Noord-Europees mens die grenzen trekt waar het zin heeft en grenzen weghaalt aar ze geen zin meer hebben.

   • In de hele geschiedenis van Europa is nog nooit zo’n grote instroom van niet-Europeanen geweest, het eerste probleem. Het tweede en grootste probleem is de massale instroom van islam die met geen enkele Europese cultuur verenigbaar is!! Er is altijd strijd geweest zoals tussen hoge- en lage klasse tot feyenoord/Rotterdam vs ajax/Amsterdam. Maar geen van die strijd is een regelrechte bedreiging voor het dagelijkse leven, cultuur en het leven an sich. Dat is met de massale instroom van niet-Europeanen en moslims wel anders zoals al tig keer gebleken is maar desondanks blijven zat Europeanen wegkijken alsof het niet gebeurd is en niet zal gebeuren. Sommige mensen zijn bang voor de strijd omdat het ze vooralsnog redelijk goed gaat dus hopen dat het vanzelf overwaait. Dan zijn er ook trollen die het prachtig vinden hun autochtone medemens te sarren omdat ze totaal nietszeggend zijn en geen indruk maken, dat is dan hun wraak en moment van fame. We zijn letterlijk verziekt.

 35. “niet zo oernederlands”
  .
  De ene keer bestaat het wel en de andere keer niet, je hebt er duidelijk een probleem mee. Wat je probeert wijs te maken staat me absoluut niet aan, net zoals het islam geknuffel waardoor het geïnspireerd is.
  .
  Dat de islamitische cultuur en Europese culturen totaal verschillen mag duidelijk zijn want anders hadden we deze discussie en problemen niet. Of zoiets als oernederlands wel of niet in de genen o.i.d. zou kunnen zitten maakt geen ruk uit, het is een keuze!! Zoals het een keuze is feyenoorder en geen ajaxied te zijn, zoals de islam een keuze is.
  .
  M.a.w. er zijn mensen (ongeacht waar ze vandaan komen) die kiezen voor wat jij oernederlands noemt en wat jij daar verder over te vertellen hebt zoals dat het niet in de genen o.i.d. zou zitten boeit niet, maakt geen fuk uit. De islam is ook een keuze, althans dat zou het moeten zijn maar wordt met de dood afgedwongen. Ik kies voor de Nederlandse vrijheid en cultuur wat iedere NL’er zou moeten.

 36. DirkM
  Lekker vage stelling: grenzen trekken waar het zin heeft en grenzen weghalen waar ze geen zin hebben.
  Kunt u veilig alle kanten mee op he.

  Maarre, ik heb sloten op deuren en ramen, omdat zulks zin heeft om ongewenste ‘ bezoekers’ buiten te houden. Daarom had een stad vroeger ook een ophaalbrug.

  Crypto fascisten? Huh, mensen die overal tegen zijn, heten querulanten, maar ja, die andere term bekt wel lekker. Maakt niet uit dat het een kulterm is.

 37. Het was in de jaren 80 nog veel enger dan nu. Kritiek op de muliti culturele samenleving was ketterij. Het was de tijd dat CP en CD-mensen werden gemolesteerd en de media liet dat met weinig commentaar gebeuren, de tijd dat als Janmaat het spreekgestoelte beklom de tweede kamerleden uit protest wegliepen of met elkaar het werk bespraken, de media had daar geen kritiek op, die vond dat prima. Je had toen ook nog geen internet dus een weerwoord geven kon niet.

  Toen kwam het Elsevier artikel in 88, ik herinner het me nog goed. ‘Minderhedenbeleid mislukt’ of een titel van gelijke strekking. Subtitel: Minderheden zijn doodgeknuffeld. Geïnterviewd werd David Pinto. Daarna kwamen langzaamaan ook anderen uit onverdachte hoek met kritiek op de multi culturele samenleving.

  David Pinto had niet alleen kritiek op het minderhedenbeleid, hij heeft ook de aftrap verzorgt om de discussie uit het CD verdomhoekje te halen. Dat is zijn belangrijkste taak geweest.,

 38. Pinto wil het niet hebben over moslims en de islam, alleen over “culturele verschillen”.
  Hij is een politieke zwerver: zat in de PvdA, VVD en D66, stond hij op de lijst van de lokale partij Amsterdam leeft! Ging naar VNL (van ex-PVV-ers). Richtte tenslotte zijn eigen politieke “beweging” LEF op om in de Tweede Kamer te komen. Kreeg al meteen ruzie met medeoprichter Léonie Sazias.
  Pinto gaat uit van een dichotomie (opdeling in twee volkomen gescheiden afzonderlijke delen) in de maatschappij tussen moderniteit en de premoderniteit: ‘Wij hebben het dan al snel over de islamisering van onze maatschappij of de vermeende sortering op huidskleur, terwijl het in werkelijkheid over culturele botsingen gaat of de tegenstellingen tussen moderniteit en premoderniteit.’
  Ik praat liever over de achterlijke Middeleeuwse islam en moslimterrorisme dan over premoderniteit.
  Mijn grootste vraag is waarom deze recensie op de blog van Joost Niemöller moet staan.

  • Helemaal mee eens. We schieten niets op met dit academische geleuter. Tenzij Bin Laden de auteur was geweest, of de koning van Marokko. Een beetje moslim zal hier nooit kennis van nemen, laat staan er iets mee doen. Om een muzelman op andere gedachten te brengen zijn minder verheven gedachten nodig vrees ik. Of eigenlijk weet ik het wel zeker.

 39. drgertjanmulder

  24 oktober 2016 op 03:34

  In mijn korte recensie kon ik niet ingaan op de totale inhoud van het boek maar Pinto gaat uitgebreid en zonder enig aarzelen in op de kwalijke en verderfelijke islam. Om dat te lezen zou het het boek moeten kopen en ik beloof u dat u daar geen spijt van zult krijgen

  • Ik zeg ook niet dat het boek slecht is. In zijn klasse zal het zeker goed zijn. Er zijn echter wel meer goede boeken, zoals met name van Martin Bosma. En ik kan ontzettend genieten van Paul Cliteur. Alleen schieten we er niet echt mee op. Het geeft hooguit een gevoel van schijnveiligheid. Het gevoel bijvoorbeeld dat je er niet alleen zo over denkt. Je kunt wel een hele boekenkast vol schrijven, maar het helpt gewoon niet .En zeker niet de doelgroep, die heeft wel iets anders te doen dan boeken te lezen, als ze al (Nederlands) kunnen lezen. De analyse is wat mij betreft daarom nu wel klaar. Wat we nodig hebben zijn mensen met visie en durf om zaken aan te pakken en politiek te veranderen. Dat de islam kwalijk en verderfelijk is weten we nu wel. En wat Pinto zelf betreft. sluit ik me aan bij Nelis. Ik zie niets in die man: http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4054187/2015/06/04/De-pittige-meningen-van-politieke-zwerver-David-Pinto.dhtml

   • Dat men van politieke partij verandert zegt wellicht meer over die partijen dan over de mensen. Welke politieke partij staat nog voor haar originele standpunten?

    • @Cae
     Eens. Vandaar dat ik nog immer niet die waanzinnige paarse constructie begrijp. Beide smaken verloochenen hun eigen achterban.

 40. Sint Nicolaas

  24 oktober 2016 op 21:33

  Goed opgemerkt Cale. Welke politieke partij staat nog voor haar originele standpunten? Ik zou er graag een tweede vraag aan toe willen voegen ; Welke politieke partij staat nog voor de belangen van de Nederlanders ? En met Nederlanders bedoelt Sint de “oernederlander” Hij/zij die in Nederland is geboren en getogen, met Nederlandse ouders, grootouders en overgrootouders die de ( aanloop naar ) de oorlog hebben meegemaakt, de wederopbouw mogelijk hebben gemaakt, de jaren zestig en zeventig hebben beleefd, het land hebben gemaakt tot wat het ooit was, voordat de regentenclub in Den Haag begon met het verkwanselen en te grabbel gooien van onze tradities, normen en waarden en gebruiken en in navolging daarvan Nederland in de etalage hebben gezet als goedkope aanbieding in opdracht van de €urofielen in Brussel. Tegen elk aannemelijk bod, wij hoeven het niet meer, weg met ons. Van een sterk, zelfstandig en economisch goed draaiende natie zijn we afgezakt naar het niveau van een vazalstaat.

 41. Sint Nicolaas

  24 oktober 2016 op 21:47

  Een vazalstaat, een satelliet van Brussel met marionetten in Den Haag die af en toe eens komen konten likken in Brussel en daar het volgende pakket met afbraakeisen in hun attachékoffertje mee naar huis krijgen. Gij zult nog meer betalen aan Brussel, gij zult nog meer “vluchtelingen” opnemen. Niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. Gij zult nog minder oer-Hollandse feesten vieren, Zwarte Piet in de ban, vervangen door een stroopwafel of streepjespiet. En onze regenten zeggen ja, nee en amen. Ja meneer Junckers, nee meneer Junckers. Kom, geef me nog een pakkerd meneer Junckers. Rutte en Co + voorgangers hebben ons land en volk verraden, onze identiteit te grabbel gegooid, onze soevereiniteit overgedragen aan de imperialisten in Brussel, onze welvaartsstaat open gegooid voor bloed zuigende, land consumerende, het westen hatende islamitische barbaren en geïmporteerde Afrikaanse achterlijkheid die het hunne maken wat van ons is/was.

 42. Sint Nicolaas

  24 oktober 2016 op 21:58

  Wij zijn niet degenen die de shit van de islamitische twisten moeten oplossen, Maar onze regenten zien dit anders. Ten koste van ons, de eerder beschreven “oer Nederlander” gooit men alle registers open om de vijfde colonne onderdak te bieden. Dit zijn GEEN vluchtelingen, dit is een leger wat slechts het juiste moment afwacht om toe te slaan ! Dankzij (s)links en de gutmensch houdt de stroom aan en zolang “wij”ze gestoffeerde woningen, gratis geld, zorg en onderwijs blijven bieden blijven ze komen. Brussel vind het best, verdeel en heers is hun devies en wij, het electoraat heeft het nakijken. Tja Cale, Welke partij heeft het beste met ons voor ? Die moet je met een lampje zoeken. De regentenkliek houdt hun achterban dom, strooit met mooie verhaaltjes zo tegen de verkiezingen en zodra de stemmen binnen zijn is het business as usual. Wij het zuur, zij het zoet. Schoften zijn het, alles voor Brussel en hun CV. De “Nederlander” ? Bestaat niet. Maxima zei het al. To hell with us !

 43. g.h.m.leferink

  25 oktober 2016 op 17:34

  ‘Nelis’, dat vraag ik me ook af. En op internet kwam ik ook heel negatieve dingen over Pinto tegen. Waaruit ik de konklusie trok dat ik hem niet mijn portemonee zou toevertrouwen.
  Wel heb ik hem eens gehoord op een bijeenkomst, in het Congresgebouw in Scheveningen, misschien al wel 20 jaar geleden. Georganiseerd door de voorzitter van het Oud Strijders Legioen, Prosper Ego. Daar spraken onder andere ook Pim Fortuyn en Bob Smalhout. Voor mij was het waard om van Twente naar den Haag te rijden, en ik ben niet teleurgesteld.
  Wat ik me van Pinto’s toespraak toen herinner is niet zoveel. En ik vraag me ook af waarom Joost hem hier bespreekt.
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 44. Ik leef nu een tijdje in de Aziatische wereld, meesten boeddhist, wat hindoe, wat christelijk en strontvervelend (meen het) islam. Ze bouwen moskeeën voor leegstand. Huh??? Hoe mal is dat? Maar da’s status, om de kazernes te poten.
  Maar men voelt wel nattigheid, en ik hoop dat men massaal tot bezinning mag komen.
  Islam is net zoals de pest, dodelijk. (overleven jawel, maar shhh de wereld zag er in het westen even wat anders uit na de pestepidemie.

  • @toetssteen
   Was een tijdje terug in India en las daar in een lokale (Engels geschreven) krant dat islamitische parlementsleden weigerden te zeggen ‘heil moeder India’, dat schijnen de Indiase parlementsleden op bepaalde momenten te zeggen maar islamitische parlementsleden weigerden natuurlijk weer eens. Het is met die gasten altijd en overal ter wereld wat, altijd en alleen maar gezeik. Maar in India zijn ze (nog) niet zo politiek correct dus alle parlementsleden schijnen naar ze geroepen te hebben ‘dan rotten jullie maar lekker op naar Pakistan’.
   .
   Btw, Janet Jackson is gesignaleerd in burka want getrouwd met islamitische miljardair dus bekeerd. Ik heb me weleens afgevraagd aan welke decadentie onze beschaving ten onder zou kunnen gaan, ik denk dat Janet daar het antwoord op heeft gegeven, voor je het weet is het een modeverschijnsel. Schathemelrijk, ’s nachts orgies en drugs maar overdag in het openbaar wel heel vroom islamitisch in burka. Tel uit je winst.

   • @Dick
    Ik weet dat ze in India niet zo omfloerst doen over de hinder van islam. O, natuurlijk, binnen het hindoeïsme is er ook genoeg fout, maar twee problemen is er ten minste eentje teveel.
    Ik moet trouwens altijd wel grinniken hoe ongedwongen men hier (Singapore) omgaat met rassenverschillen. Niemand zit ermee. Ze vinden het hooguit interessant dat ik zo lang ben en mijn vrouw lang blond licht krullend haar heeft dat knielang is. Altijd leuke en open gesprekken, soms met volslagen onbekenden.

    Maj Janet Jackson…. Ik krijg van het idee dat deze door en door verwende lui een nieuwe kick zoeken. Vooral om weer op te vallen? Of om een soort innerlijke bevredigen te vinden in zelfkastijding?
    Ik ben blij atheïst te zijn.

 45. Goede en duidelijke recensie!
  De levensloop van dr. Pinto dwingt respect af. Zijn intelligentie en moed zijn onmiskenbaar. En zeker met de laatste zin van dit betoog kan ik helemaal eens zijn:
  “…en tot slot zijn ondubbelzinnige oproep aan de inheemse Nederlanders om zich bewust te worden van hun eigen normen en waarden en de noodzaak om deze te beschermen.”
  Wellicht moet je, net als dr. Pinto en vele anderen waaronder ikzelf en ook de schrijver van dit goede artikel, in het buitenland in verschillende culturen gewoond en geleefd hebben om deze normen en waarden duidelijker te kunnen herkennen en om te begrijpen hoe belangrijk die voor de Nederlander zijn.