Verbijsterend! Rechter vindt politiek proces tegen Wilders prima

Door Joost Niemoller

Vandaag heeft de rechter dus besloten dat Geert Wilders terecht voor de rechter staat vanwege zijn ‘minder minder’ uitspraken:

Het openbaar ministerie (OM) is ontvankelijk in de strafvervolging van de heer Wilders, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. De rechtbank verwerpt de preliminaire verweren van de verdediging. Dit betekent dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op maandag 31 oktober 2016 begint.

De advocaat van Wilders had tegen het voeren van deze zaak zogeheten ‘preliminaire verweren’ gevoerd, die er op neer kwamen dat een dergelijke zaak juist niet gevoerd mocht worden. Het waren lange, doorwrochte betogen, met veel argumenten en veel voorbeelden. De rechter koos er vandaag voor om op die betogen niet of nauwelijks inhoudelijk in te gaan. De rechter kwam met statements van het type ‘daarom waarom.’ Zo van: ‘ Dat vindt u? Nou, dat vind ik niet.’ Dat mogen rechters natuurlijk doen, maar veel vertrouwen geeft dat niet in de komende rechtszaak.

Zo vat de rechter een belangrijk deel van de betogen van de advocaat samen:

De verdachte is leider van een politieke partij (de PVV) met een groot electoraat. De tenlastegelegde uitlatingen zijn gedaan tijdens politieke gelegenheden. Gelet op de ‘political question-doctrine’ dient een rechter zich dan afzijdig te houden. Dat geldt met name nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) er niet in slaagt een consequente lijn te trekken, omdat uit diens jurisprudentie enerzijds valt af leiden dat aan verkozen vertegenwoordigers een uiterst ruime uitingsvrijheid moet worden gegund (ook wel de proceduralistische visie op de democratie genoemd) en anderzijds dat juist politici vanwege hun belangrijke maatschappelijke functie moeten vermijden dat zij in hun openbare uitingen de intolerantie voeden (de militante visie). Tegen deze achtergrond zal een vonnis van de rechtbank een oordeel geven over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben. Verder zal het vonnis moeten worden gewezen in het aanschijn van een publieke opinie die daarop reeds een bepaalde visie lijkt te hebben. Nu de uitlatingen van de verdachte bovendien niet alleen op zichzelf moeten worden beschouwd, maar moeten worden afgezet tegen de geldende context, dienen ook de politieke standpunten van de verdachte en diens politieke partij daarbij te worden betrokken. Het vonnis van de rechtbank zal daarmee ook een oordeel vellen over die standpunten.

Met andere woorden: Het Europees Hof spreekt zichzelf tegen. Aan de ene kant: Politieke vrijheid mag. Aan de andere kant: Niet als het ‘intolerant’ is. Dat laatste is natuurlijk een politieke uitspraak. Wat is intolerant? Dat maakt de rechter kennelijk wel uit. Vandaar dat de advocaat kwam tot de belangrijke conclusie:

Tegen deze achtergrond zal een vonnis van de rechtbank een oordeel geven over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben.

Met andere woorden: De rechter gaat zitten op de stoel van de politicus. Daar lijkt me geen speld tussen te krijgen. Vindt de rechter dat we niet ‘ intolerant’ mogen zijn tegen criminele Marokkanen, maar wel tegen de politiek die Wilders wil voeren? Om die vraag gaat de rechtszaak dus draaien.

Op zo’n ernstige aantijging zou je een inhoudelijke reactie van de rechter mogen verwachten. Maar de rechter koos er vandaag voor om met veel woorden helemaal niets te onderbouwen. Met andere woorden: Waarom? Daarom. Omdat ik de rechter ben en jij niet. Lekker puh.

Aan de verdediging kan worden toegegeven dat in de jurisprudentie van het EHRM over de uitlatingsvrijheid van politici twee lijnen zijn te ontwaren: enerzijds de lijn dat aan verkozen vertegenwoordigers een ruime uitingsvrijheid moet worden gegund en anderzijds de lijn dat juist politici vanwege hun belangrijke maatschappelijke functie moeten vermijden dat zij in hun openbare uitingen de intolerantie voeden.

Het is ook juist dat aan de onderhavige zaak politieke aspecten kleven. De verdachte is immers de partijleider van de PVV en namens deze partij fractieleider in de Tweede Kamer. In die dubbele hoedanigheid heeft hij de verweten uitlatingen gedaan.

Deze omstandigheden leiden er echter niet toe dat het vervolgingsrecht aan het openbaar ministerie zou moeten worden ontzegd. Het is aan de rechtbank om uiteindelijk, op basis van de specifieke omstandigheden van deze zaak en naar aanleiding van het inhoudelijke debat, tot een oordeel te komen waar hier de grens ligt. Met een al dan niet veroordelende uitspraak over deze uitlatingen wordt naar het oordeel van de rechtbank geen oordeel gegeven “over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben”. Daarbij kunnen weliswaar eerdere en latere uitlatingen van de verdachte en standpunten van zijn politieke partij worden betrokken om de context van zijn uitlatingen op 12 en 19 maart 2014 te duiden, maar dit betekent nog niet dat de rechtbank daarmee een uitspraak zal doen over beleid dat (door de verdachte, de PVV of wie dan ook) wordt of moet worden gevoerd. De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding zich te onthouden van een inhoudelijke beoordeling in deze strafzaak.

De rechter zou geen uitspraak doen over voorgesteld beleid van een politicus? Wat deed Wilders anders? Hij vroeg aan zijn aanhang of ze meer of minder Marokkanen wilden. De aanhang zei minder. Wilders zei dan gaan we dat regelen.

Je mag dat grof vinden. Je mag daar van alles van vinden. Maar het is dus letterlijk een beleidsvoorstel. En de rechter vindt het dus oke dat hij mag oordelen over beleidsvoorstellen van een politicus. Daarmee zegt de rechter dus ook dat Nederland niet meer op democratische wijze over zijn eigen demografische beleid mag beslissen. Hij mag dus de democratie aan banden leggen. Waarom? Daarom.

En daarmee is het dus officieel een politiek proces geworden, waarbij de rechter zelf wel eventjes vast gaat stellen wanneer de politiek van Wilders wel of niet ‘intolerant’ is. Ja, alleen die van Wilders dus, en niet die van andere politici die dergelijke uitspraken deden, want dat zouden onvergelijkbare gevallen zijn. Gewoon. Omdat hij dus de rechter is.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

40 Reacties

 1. Het zou goed zijn hen daarop aan te spreken, ook in het publieke domein. Ik kan me zo maar voorstellen dat ze het niet leuk vinden dat ze zich moeten verantwoorden.
  Ook voor hen geldt de realiteit. Ik zie ze graag krom gebogen door dit land wandelen.

 2. Natuurlijk is dit een politiek proces. De voortekenen waren duidelijk, de voorgedrukte aangiftes en de rondgang om aangiftes te ronselen. Is eigenlijk ongekend en alleen maar mogelijk in een bananen republiek.

  • En als de dames en heren rechters zich dan zo nodig met politiek moeten bemoeien… wat dus NIET hun opdracht is…. waarom pakken ze dát dan niet aan… die voorgedrukte aangiftes?
   Nee… ze accepteren en tolereren die!
   En daarom deugen ze aantoonbaar niet.
   Daarom dienen ook zij het onrecht.
   In feite vervalt daarmee hun legitimiteit op elk terrein.

 3. Vandaag ging de NRC helemaal los over de critici van Hillary Clinton, allemaal complottheorieën. En dat terwijl haar tegenstander een schoft is (want aanrander, maar dat dat gebaseerd is op lucht doet niet ter zake, dat zijn wel feiten voor de NRC). Frappant is dat uit de Wiki Leaks blijkt dat er nauw contact is tussen Hillary en de Amerikaanse media, zo worden vragen voorgekookt en de New York Times ligt zo een beetje in bed bij de Clintons.
  Ze wordt gedemoniseerd? Oh ja, waarom horen we van de NRC niets over haar gniffelend gesprek over een meisje van 12, verkracht, onvruchtbaar geworden en in coma achtergelaten. De dader passeerde een leugentest, die geloof ik nooit meer, terwijl ze hard begon te lachen. Want ze weet als advocaat dat hij de dader is. Ook gniffelen over het bewijsmateriaal wat verloren is gegaan, waardoor dader een lichte straf kreeg. Dit is maar een voorbeeld. Maar de media heeft het liever over aanklachten van 30 jaar terug uit het niets m.b.t. Trump.

 4. OudeNederlander

  15 oktober 2016 op 10:00

  Alles hangt met alles samen.
  De aanvallen op Trump, de aanvallen op Le Pen, Farage, Wilders, en al die andere patriotten die niet mee willen spelen met het grote New World Order spel.

  Deze rechter heeft het script ook doorgeseind gekregen.

  Hopelijk blijven we met zijn allen zien wat er achter al deze schermutselingen zit: een oligarchie van bankiers, royalty, en aanverwanten, die hun financiele luchtbel niet langer overeind kunnen houden en aansturen op ontmanteling, door oorlog of anderszinds, zonder dat het klootjesvolk hun de schuld kan geven.

  • Ja… daar ben ik het helemaal mee eens… er is een wereldwijd samenwerken in de verkéérde richting en omdat het allemaal zo stiekem en schimmig is, valt het nauwelijks te ontmaskeren en aan te pakken.
   Verkiezingen hebben er geen invloed op.
   Stem je op de PVV of op een vergelijkbare Europese partij, dan wordt de invloed ervan door een zéér onrechtmatig cordon sanitaire ( geregeld door de wél in de NWO-richting opstomende partijen… nota bene constructiéve partijen genoemd.. wat een gotspe…) verkleind en irrelevant gemaakt.
   In feite zou, áls er al een rechter iets aan politiek zou mogen sleutelen – ik ben daar zeer twijfelachtig over- zo´n cordon sanitaire veroordeeld moeten worden, want daarmee maak je heel veel burgers machteloos… en dat is het tegenovergestelde van democratie.
   Het lijkt of er een wereldwijde staatsgreep heeft plaatsgevonden.
   U mag dat echter niet doorhebben.

 5. De rechter sprak woorden die passen in een NATO beeld. Hij zit op een stoel die past bij de met een paplepel ingegoten zelfbeeld van goed, en, heel belangrijk, hoog opgeleid. Het laatste geeft superioriteit over de laag opgeleid en is hun logica of wereldbeeld. Zelfkritiek en twijfel komen bij de hoogopgeleide mens niet voor. Hij weet. Punt uit. De laagopgeleide [ PVV ] zijn mensen die geholpen moeten worden. Heropvoeding of dienstplicht zijn traditionele succes middelen. De enorme domheid van deze uitspraak over minder is adembenemend maar was te verwachten. Lafheid komt nooit voort uit het resultaat van denken. Het is een aangeboren instinct en een kenmerk van hoogopgeleid. Na afloop W.O 2 zat alles wat hoogopgeleid in heil Hitler was veilig in landen als Argentinië. De denkende mens, hoog, middel, of laagopgeleid vroeg voor minder. Het antwoord was typisch niet denkend hoogopgeleid. Plaat voor de kop en blik op oneindig zijn hun kenmerken.

  • g.h.m.leferink

   15 oktober 2016 op 22:01

   ‘Bas’: Huh? Wabbedoel je?

   • g.h.m l. Nederland is een Amerika pilot land geweest voor onderwijs en zorg. Dat zorgde voor common core onderwijs, en Obama. care in de U.S. In Nederland bekend onder hoog opgeleid en zorg. Voorbeeld zijn de belasting ambtenaren en hun handdruk. Hoogopgeleid en luisteren zijn hun kwaliteiten. De beloning, net als bij honden, een schouderklopje en iets meer in het vreet bakje. Rechters dito.
    Denken en verstand aan het werk is het kenmerk van andere mensen.

 6. Kunnen we niet met z’n allen aangifte doen tegen Rutte in dat geval? Dat werkte bij die “minder minder minder” mensen ook tegen Wilders namelijk. En Rutte heeft zelf, hypocriet als hij is door eerst Wilders te veroordelen om eenzelfde uitspraak, ook een niet malse uitlating gedaan over mensen die niet willen integreren. Lijkt me in dat geval dan niet meer dan logisch en eerlijk, als we Rutte ook met 5000 aanklachten aan z’n broek de rechtzaal in duwen.

 7. Vanaf de eerste dag stond al vast dat Geert Wilders beslist geen eerlijk proces zou krijgen. Dit is het moment waarop de linkse rakkers hebben zitten wachten. In de achterkamertjes zijn de verschillende strategieeen besproken met de D,66 rechters, de cirkel is rond. Ik spreek uit ervaring probeer maar eens aangifte te doen als Nederlander tegen discriminatie of belediging. Als reactie van de politie sta er maar boven en u weet niet welke publiciteit u over uw afroept.

 8. De opdrachtgevers van de voorgedrukte aangifte formulieren, wie zijn dat? Daar moeten we maar eens mee aan de slag. Zo maar een van de dingen, die in mij opkomen. Je bent dan dicht bij laten we het voor de verandering maar fascisten noemen.

 9. Met een gezond rechtssysteem zou het helemaal niet verkeerd zijn om voor eens en altijd af te rekenen met die immigratiekritiek = racisme onzin.
  .
  Maar er is alle reden om aan te nemen dat het Nederlandse rechtssysteem verrot is, zoals zo mooi bij de wraking van het eerste Wildersproces werd blootgelegd. De D66-rechters leven echt in een andere wereld waarbij Wilders als het grote kwaad wordt gezien.
  .
  Het is natuurlijk niet alleen het rechtssyteem dat ziek is. Het is de gehele maatschappelijke bestuurslaag die tot op het bot verrot is. 30 a 40 jaar zijn die bestuursfuncties alleen gegund aan huigelaars die alle immigratieproblematiek als ‘sociaal economisch’ wegzette, om daarmee te voorkomen de vingers te branden aan die ‘lastige’ culturele aspecten.

 10. Edmond V.O. Katusz

  15 oktober 2016 op 02:41

  De rechters hebben dus delen van dhr. Knoops’ betoog “mooi” samengevat , maar beweren toch: “Met een al dan niet veroordelende uitspraak over deze uitlatingen wordt naar het oordeel van de rechtbank geen oordeel gegeven “over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben”.
  .
  Wie gelooft daar een deuk van? Ze zullen er niet omheen kunnen! Vrijspraak lijkt mij het enige mogelijke oordeel.
  .
  Ach, alleen al zo’n term als: “haat zaaien.” Hoe doe je dat toch en hoe beoordeel je dat? Maar als we zo doorgaan dan zouden de Mohammedaanse prekers hier in Nederland ook een zware pijp moeten roken.
  Nou, zo kannie wel weer, ben moe, morgen vroeg op om de hooivork bij te punten.
  “Ah! ça ira, ça ira, ça ira”
  Edmond V.O. Katusz

 11. Edmond V.O. Katusz

  15 oktober 2016 op 02:23

  “de politieke standpunten van de verdachte en diens politieke partij daarbij te worden betrokken. Het vonnis van de rechtbank zal daarmee ook een oordeel vellen over die standpunten.”
  .
  Sta paf, heb rest nog niet eens gelezen, maar eilde meteen naar de inlogknop.
  Het is wel duidelijk ,deze rechters zullen ons gaan vertellen hoe wij moeten gaan denken. “Denkverbot” gaat afgekondigd worden.? Nu de rest maar eens lezen, stoom is nu voor eventjes uit de oren.
  Komt dat schot! Edmond V.O. Katusz

 12. Edmond V.O. Katusz

  15 oktober 2016 op 02:22

  Wel en ,godverdegodver… verlos ons van dit soort rechters:
  .
  “Tegen deze achtergrond zal een vonnis van de rechtbank een oordeel geven over het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben.”
  .
  Het soort democratie dat Nederland zou moeten hebben, dat beslissen we in het parlement zou ik denken, overdaad aan zwakzinnigen daarin qua nadenken over democratie, maar ala. We hebben een vorm van democratie, verouderd en beroerd, maar we hebben d’r eentje.
  .
  Het is eigenlijk een zeer gekke zin. Ze weten niet wat ze schrijven. Deze rechters gaan/moeten dus eerst vast stellen wat voor soort democratie Nederland zou moeten hebben anders kun je daarover geen oordeel uitspreken zoals zij kennelijk willen gaan doen.
  Komt dat schot! Edmond V.O. Katusz

 13. een verbod op de pvv zal niets uit maken !
  start de hr wilders toch een nieuwe partij met een andere naam, past hij zodanig zijn partijprogramma juridisch aan dat de rechters er niets aan kunnen doen maar dat het eigenlijk het zelfde inhoud als het voorgaande pvv- programma.
  en een zogenaamd beroepsverbod als minister voor de hr wilders ?
  zet die een puppet in als partijleider en benoemd zichzelf als persoonlijk assistent.
  er zijn zat wegen die naar rome leiden om dat schofterige zooitje rechters/brussel om de tuin te leiden.
  .
  btw, voor degenen die de ijdele gedachte hebben dat er RECHT gesproken zal worden, moeten zich 1 vraag stellen;
  hoe kan het toch dat een aanklacht van bijna 2 jaar geleden nou toevallig 4 maanden voor de verkiezing tot een rechtszaak komt ?
  .
  hetzelfde gebeurt in de usa; hoe kan het toch dat zodra trump een werkelijke bedreiging wordt dat er plots vermeende verkrachtingszaken opduiken van 10 jaar oud? hadden de dames er niet eerder last van maar…

  • vervolg; hadden de dames er niet eerder last van maar toevallig net nu ???
   als de kiezers DIT niet doorzien verdienen ze het kabinet wat gaat “winnen”…

 14. Zo’n zaak niet door laten gaan zou net zo goed gezien kunnen worden als een politiek statement door vele anderen. Je komt er niet uit zo. Juist deze afweging – of het überhaupt iets puur politieks is of niet – gaat nu juist bij de rechtbank onderzocht worden bij een bredere behandeling van de zaak. Trouwens, wat onze democratie inhoudt is bij de wet geregeld en wordt niet door de Tweede Kamer of de Senaat bepaald. Zij mogen uiteraard wel wetswijzigingen voorstellen. Maar totdat deze er doorheen zijn zijn het toch echt de rechters die moten rechtspreken hierover en niet het kabinet. Zij mogen ook beslissen er niet over te beslissen naar voldoende beraad. en behandeling. Dat is ook in het belang van het publiek, dat er gedegen argumentatie en onderbouwing bij komt tijdens een behandeling.

  • Die zaak had nooit voorgeleid moeten worden. Het feit dat men er al probéért een zaak van te maken is politiek gestuurd. Dat de rechter hierin mee gaat is bewijs dat het politiek niet deugt, ook de rechtelijke macht niet.

   Ooit van een zaak gehoord over de uitspraken van bv. Rob Oudkerk en ‘Kutmarokkanen’? Over ‘haatzaaien’ gesproken…

   Haatzaaien zou nooit tot een rechtelijke zaak mogen leiden, dat is namelijk een glijdende schaal. Er is alleen vrijheid van meningsuiting als die absoluut is.

   • @de_mol.
    De grap is dat marokkanen die tegen beter weten in hier asiel aanvragen een retourticket en een zak geld meekrijgen om op te rotten en laat dat nou exact één van de manieren zijn hoe Wilders zijn ‘minder minder’ marokanen wil verwezenlijken. Dit proces is te krankzinnig voor woorden.
    .
    Maar ja ze zijn radeloos want een groot deel van die verdomde autochtonen zijn een spaak in het wiel van hun natte expansiedroom en om Wilders ook door een autochtoon te laten vermoorden wordt wel erg doorzichtig en hem door een moslim te laten vermoorden dat durven ze nog niet aan want dat zal averechts werken dus dan maar op deze manier.
    .
    Walgelijk land waarin we leven, waarschijnlijk altijd zo geweest maar het viel mij iig niet zo op omdat het een klassenstrijd was/leek maar nu hebben ze dmv het geïmporteerde volk er een rassenstrijd van gemaakt waarin ze zich tegen het eigen autochtone volk gekeerd hebben en dat komt heel hard aan want je wordt glashard verraden en onteigend.

 15. Alle veranderingen ten goede uit het verleden.. elke opstand… elk NEE van het volk… ooit geschied….zou in deze tijd… met dit onrechtsysteem… bij voorbaat geen kans hebben gehad.
  Ze hebben goed zitten brainstormen in die spiegelpaleizen in Brussel, de jongens en meisjes in de mooie, dure (mantel)pakken.
  ‘Hoe zet je de waarheid en de vrijheid buiten spel’, was waarschijnlijk de opdracht.
  ‘Ja maar’, zullen sommige getergden misschien roepen: ” Als we dan nu eens met z’n allen met hooivorken en bezemstelen naar Den Haag… of naar Brussel… gaan?’
  Dan zal ineens blijken dat het Nederlandse leger misschien geen kogel meer heeft, uit pure armoe, maar dat het stiekem geformeerde EU-legertje die kogels nog wel dégelijk heeft.
  En dan vallen er wat doden.
  ‘Was nodig om de rust in de samenleving te herstellen’, zal men ons ernstig via radio en tv vertellen.
  ‘O ja… tuurlijk”, knikken dan de dommen onder ons.
  “Móest wel”.

 16. Het is toch iets heel bijzonders met “haat zaaien” en “intolerantie voeden”.
  Iemand is ‘neutraal’ en een ander weet ‘haat’ (hele verschrikkelijke boosheid op het een of ander) in die persoon aan te brengen. Of de neutrale persoon wordt psychologisch zo bewerkt dat hij vreselijk onverdraagzaam wordt tegenover mensen met een mening of gedrag die hem nu niet meer aanstaan.
  Het haat zaaien en intolerantie voeden gebeurt niet bij een bepaald iemand, maar in principe bij “alle andere mensen”. Iedereen is dus een leeg vat waarin van alles kan worden ingekieperd. Niemand is bestand tegen de boosheid of onverdraagzaamheid van een ander – in dit geval van Wilders.
  Moeten we tolerant zijn voor terroristen, verkrachters, criminelen? Mogen we niet verschrikkelijk kwaad op hen zijn?
  Wat de rechter in het geval Wilders “haat zaaien en intolerantie voeden” noemt, is bewustmaking van misstanden, is mensen wakker schudden.

 17. g.h.m.leferink

  14 oktober 2016 op 18:57

  Veel zal afhangen van de rechters. Als het weer zo’n proces wordt als toen tegen de moordenaar van Pim Fortuyn, dan kunnen we het schudden. Die rechter had in de ‘actiewereld’ gezeten. Dus loopt Volkert alweer vrij rond…..
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 18. Er is geen sprake meer van een onafhankelijke rechtspraak dus ook niet van de rechtstaat, ook niet van ‘de democratie’. Van beide staan de façades overeind, meestal te herkennen aan het gebruik van veel woorden, waarmee men niets zegt, of volstrekt foute beslissingen versluiert.
  Jarenlang is de D’66/PvdA rechtspraak de norm in rechtbanken, dat is nu opeens natuurlijk niet anders en deze stromingen zijn de doodsvijanden van de PVV, Maar ook van Baudet. Men zal zeker de PVV niet verbieden, maar ik verwacht dat deze zetbazen in toga van de rood-groen-pc maffia het veld voor echte oppositie tegen de pc multiculti sloop van ons land drastisch willen beperken. Als je ziet hoe ver men nu in de VS gaat om een gevaarlijk geachte tegenstander kapot te maken, dan moeten we er rekening mee houden, dat er in West Europa ook nog een schep bovenop gaat, temeer daar het leeuwendeel van het maffe kiezerscorps straks weer de hoer uithangt bij de pc partijen. Die krijgen een cheque van 80%.

 19. hans van de mortel

  14 oktober 2016 op 17:39

  Rechters zijn voor het leven benoemd. Hoogste tijd om dat in te korten. En nog wat. Wordt het niet de hoogste tijd om een begin te maken met rechters te gaan toetsen? Een leugendetector kan uitkomst brengen.

 20. @Toetssteen: Ja… dat heeft mijn lieve man ook al voor zijn dood voorspeld… dat men ( vanuit Brussel.. en dús ook automatisch vanuit onze serviele Tweede Kamer) de PVV zou gaan verbieden.
  Heerlijk: nooit meer tégenspraak en ongehinderd opstomen naar die heerlijke dictatuur plus islam.
  In feite zijn wij, stemmers op de PVV, daarmee dan monddood gemaakt.
  Én maar kraaien over democratisch en rechtvaardig en zo.
  Iedere partij die hier NIET voor gaat liggen… die is medeschuldig en daar zou geen behóórlijk mens meer op moeten stemmen.
  Maar linksom of rechtsom zitten we dan in een dictatuur.
  Welkom in de Nieuwe Wereld Orde.

  • @Gielah
   Fijn weer wat van u te lezen. Ik mis de scherpzinnigheid op uw man nog immer. Helaas, de tijd raast voort.
   Ja ik denk zekerlijk dat een partijverbod in de lijn der verwachtingen ligt. Ronduit bizar!
   Net weer wat zitten lezen hier:

   https://www.corbettreport.com/msm-syria-lies-need-to-be-exposed/

   Vooral de links eronder zijn zoo, hoe moet ik het zeggen: onthullend? De mensheid is een kudde schapen, op de waarschuwende na.
   U weet dat mijn bijbel aan de wilgen hangt, maar ik ken de inhoud en ik weet dat die waarschuwend in het verleden ook voor de kat zijn staart riepen. Slechts weinigen luisterden.
   Ik snap buiten dat, het knuffel van socialisten en antifa groupies met islam niet. Een meer agressieve ideologie is er nooit geweest, maar ze doen alsof het gaat om zielige wezentjes die hulp behoeven. Nou de realiteit leert wat anders.

 21. Stalin mgt nu met twee duimpjes omhoog te genieten. Even lezend op Joop ligt partijverbod voordehand.
  Marokkanen zijn geen ras! Aangiften lagen al voorbedrukt op de burelen, Ach laat de aangerande vrouwen gewoon weg, who bothers….. Analfabeten die een kruisje kunne zetten, kijk dat is belangrijk, want ze kunnen al omgaan met een schrijfhout…..

  • mgt=ligt

   @Dick
   Lezend op Joop, ja daar, denk ik dat het gaat om een partijverbod.

   • @toetssteen. Dat zou weleens het moment kunnen zijn dat de wal het schip keert, eerst hebben ze Fortuyn geruimd en dan Wilders, misschien is de rek er dan eindelijk uit. De bedoeling zal dan zijn om de wil van het pvv volk te breken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de aanstaande verkiezing in de VS ongelofelijk belangrijk is, misschien wel de belangrijkste ooit want als Trump wint zullen heel veel (pvv) mensen in het westen daar hoop uit putten. Vandaar dat de msm hier zo’n hetze tegen Trump voert, het wordt erop of eronder. Mocht Trump verliezen en Wilders buitenspel gezet worden dan bestaat er idd een kans dat de hoop en de wil gebroken wordt, hoop uiteraard van niet maar wat ze allemaal flikken de laatste tijd is wel om hopeloos van te worden want wat is er in de hemelsnaam aan de hand? Ratio wordt verworpen en emotie is heilig verklaard, ‘het dode jongetje op het strand’ waar die emotiefielen uiteindelijk zelf schuldig aan zijn, maar die ratio wordt verworpen.

 22. Tuurlijk gaat dit politieke proces door, dat was tig maanden geleden al beklonken en ze hebben al die maanden niet voor niets gewacht tot vlak voor de verkiezingen, nee zo werkt dat niet bij ‘ze’. Maar ze kunnen ook zomaar een verschrikkelijke inschattingsfout gemaakt hebben door bewust tot vlak voor de verkiezingen te wachten want uit de reacties op de telegraaf maak ik op dat mensen door deze doorzichtige actie juist getriggerd worden op de Wilders te stemmen. Wat ik me afvraag; als Wilders schuldig wordt bevonden kan hij dan nog actief blijven met z’n pvv of moet hij dan afstand nemen ook al wordt de pvv de grootste partij? Als dat het geval is dan denk ik dat de uitslag al vaststaat.
  .
  Mocht hij schuldig bevonden worden dan moeten we die uitspraak gebruiken tegen haatzaaiende teksten in de koran etc.. Hetzelfde wat met Zwartepiet gebeurt, mohamed was oa een slavendrijver dus hoe is het dan mogelijk dat die man in NL openlijk als de perfecte mens aanbeden kan worden??

 23. Wilders betoogde destijds dat criminele Marokkanen het land uit moesten worden gezet en hun Nederlands paspoort moest worden afgepakt.
  Hij eindigde zijn betoog met: willen jullie meer of minder Marokkanen in Nederland?
  In goed Nederlands betekende dit: willen jullie meer of minder criminele Marokkanen in Nederland.
  Maar klaarblijkelijk beheersen de OM en deze rechter de Nederlandse taal onvoldoende. Dat laatste blijkt ook uit de argumentatie van de rechter. Niet alleen de aftakkeling van de beheersing van de Nederlandse taal is een proces dat reeds lang aan de gang is, het houdt tevens gelijke tred met de aftakkeling van de Nederlandse Rechtstaat maar dat zal puur toeval zijn….of toch niet?
  Het onderwijs wordt vereenvoudigd voor de vele nieuwe Medelanders en daar “profiteert” kennelijk ook de inheemse bevolking van.

 24. Te zot voor woorden, dat een (vooringenomen D66) rechter gaat bepalen welke politieke zaken geoorloofd zijn. We leven als dit gebeurt cq toegestaan wordt niet meer in een democratie (hebben we dat eigenlijk nog wel). Een rechter gaat dus bepalen dat bepaalde politici bepaalde dingen mogen zeggen en een andere niet.

 25. Die haat wetgeving ondermijnt de democratie en de vrijheid van meningsuiting voor seculiere politici en moet direct van tafel.
  Het ondermijnt de trias politica, en daarmee de basis van de grondwet.

  • Kennelijk zijn er wetten aangenomen in het verleden die een defacto staatsgreep inhielden., dat zit ook in artikel 1 van de grondwet.
   Toen heb ik dat nooit gezien, maar het blijkt nu.

 26. Als ik dit goed lees, heeft de rechter impliciet al gevonnist dat Wilders de intolerantie voedt. Dat alleen al is geen juridische of feitelijke constatering, maar een politieke. Of een sociologische. Wie zegt dat Wilders de intolerantie wil voeden? In welke mate? En hoe dan precies? Gaat het er niet vooral om dat zijn kiezers met hem vaststellen dat er een Marokkanenprobleem is? Waarbij niet individuele Marokkanen onder vuur liggen, maar een bepaalde groep die bovengemiddeld veel overlast en criminaliteit voortbrengt. Iets dat zelfs de PvdA constateert. Pik de zwaarste gevallen eruit en zet die het land uit, met hun Marokkaanse paspoort. En spreidt de bevolking in de grote steden i.p.v. shariadriehoeken te laten ontstaan. Dat zijn ideeën die door politici beoordeeld moeten worden. En zijn er geen allochtonen die op Wilders stemmen, onder wie zelfs Marokkanen en Turken?

 27. Dit politieke proces zal duidelijk maken waar we in Nederland staan met kritiek op de voortgaande islamisering van ons land. Ofwel Wilders wordt vrijgesproken en politieke verdediging van ons Nederlandse erfgoed is toegelaten, misschien wel aanbevolen door de rechter. Al zijn we dan natuurlijk nog lang niet af van de vervreemding in eigen land, van de hoofddoeken, kindhuwelijken, veelwijverij, no go gebieden, haat predikende imams, moslimagresssie en de politiek correct denkende politici.
  Ofwel Wilders wordt veroordeeld en alle scherpe kritiek op de islamisering wordt gecriminaliseerd. Dat zal dan de ogen van nog veel meer Nederlanders openen. Tegenstellingen zullen verscherpen, niet prettig, maar wel onvermijdelijk bij het bewustwordingsproces van het Nederlandse volk. Laten we onze mouwen alvast opstropen!