Zo slecht is de Goedmens

Door Joost Niemoller

Wie is de Goedmens? Je kunt beter zeggen: wie is hem niet. We zijn er van vergeven. Het is de mens die het slachtofferschap centraal stelt, en het medelijden, en zichzelf daarmee op de borst klopt. Of liever nog, zichzelf uitroept tot het Ultieme Slachtoffer. Want is deze zelfingenomen Goedmens niet zelf Redder, of Moeder van de Slachtoffers, dan is er altijd nog de ultieme optie; die van het zelf Slachtoffer zijn. Maar heeft de Goedmens daarmee liefde voor iedereen? Nee. De Goedmens heeft, in de rol van Moeder van de Slachtoffers, of die van het Slachtoffer zelf, uitsluitend eigenliefde.

Wie echte liefde kent, oefent deze liefde uit. Dat is niet liefde voor iedereen, maar dat is liefde voor degenen van wie wij houden. Het kunnen mensen zijn of dieren. We houden niet van iedereen. De mens is een sociaal dier dat net als de mensapen leefde in groepen van ongeveer twintig. Alles daarbuiten is of de vijand, of men staat er neutraal tegenover. ‘Ja, maar de mens hoeft toch geen aap te zijn.’ Nee, er worden dus grotere verbanden georganiseerd, zoals natiestaten. Maar dit zijn zakelijke verbanden. Afspraken. Regels. We houden niet van alle Nederlanders. Alle Nederlanders zijn niet onze familie. Het blijkt een succesvolle organisatie. De problemen ontstaan wanneer deze succesvolle organisatie van binnenuit worden open gebroken door de Goedmens, die in naam de Liefde slechts een destructieve kracht is. En leugens verspreidt.

Wie zichzelf op de borst klopt voor de liefde voor iedereen, liegt. Over zoveel liefde beschikt niemand. En dat blijkt ook direct, want voor wie de hypocrisie van de Goedmens aanvalt, is geen ruimte voor liefde, daar blijkt de ware aard van de Goedmens. Dan is er slechts haat, woede, neerbuigendheid, naar buiten gebracht in de vorm van scheldpartijen of geweld. Het politieke geweld in het Westen komt vooral van de moslims, illegale immigranten, en in de eerste plaats door de oppermachtige Goedmensen. De Goedmens wil zichzelf niet kennen, maar wil ook de tot slachtoffer uitgeroepen ‘minderheden’ niet kennen. Daartoe moeten er steeds andere namen worden verzonnen, die het zicht op de werkelijkheid belemmeren, omdat ze door de invloed van de werkelijkheid een negatieve bijklank hebben gekregen. Zo kennen zij de anderen slechts als een geframede uiting van hun Goedmensideologie. Vraag ze eens wat ze nu echt weten van die ‘vluchtelingen’. Niets. In het dagelijks leven houden ze het liefst grote afstand.

Er is niks mis met het woord ‘neger.’ Zelf vind ik het een mooi woord. Net als ‘regen.’ Maar omdat er ook negatief gesproken wordt over ‘negers’, net zoals over ‘regen’, ziet de Goedmens het als taak om het ‘negerwoord’ uit te schakelen en een nieuw woord op te leggen. Door het opleggen van deze nieuwe woorden (die meestal erg lelijk zijn trouwens) wil men een nieuwe werkelijkheid opleggen, en wordt het benoemen van de echte werkelijkheid in het meest milde geval buiten de orde, en in het ergste geval strafbaar. Het woord ‘regen’  mag overigens blijven.

Het begrip ‘Goedmens’ wordt vaak toegedicht aan Nietzsche. Dat is letterlijk gezien niet terecht, want de concrete term komt niet bij Nietzsche voor. Wel schreef Nietzsche onophoudelijk over de zichzelf benoemende Goedmensen, en was volgens hem het christendom daar de schuld van. Een beklemmende ideologie, vond hij dat, een heersende moraal van hypocrisie. Niemand schreef zo waarachtig over de Goedmens als Nietzsche, zonder dat woord te noemen. Niemand drong zo diep tot het wezen van de Goedmens door.

De nazi’s hebben het werk van Nietzsche verkracht, en verklaarden de ‘Goedmens’ tot hun vijand. Vandaar dat wie nu schrijft over de Goedmens, zelf weer voor nazi wordt uitgemaakt. Want dat is het karakter van de Goedmens. Deze klopt zichzelf op de borst vanwege deze overvloed aan liefde. Wie dat bekritiseert wordt geframed als nazi, of tot een van de varianten daarop. Zo weet de Goedmens afstand te houden van nadenken, en vooral van zelfinzicht.

Interessant: wie zich over dit uitsluitinggedrag beklaagt, wordt door de Goedmensen verweten aan ‘huilie huilie’ te doen, waarmee de Goedmens dus kritiek van zijn tegenstanders wel gehoord blijkt te hebben, maar alleen omdraait in een dom ‘wat je zegt ben jezelf.’ Wat ook weer niet zo vreemd is, wanneer je beseft dat hypocrisie de essentie is van het Goedmens gedrag, en om die hypocrisie vol te moeten houden is extreme denkluiheid en onwil tot zelfinzicht nodig.

Om Goedmens te blijven moet je dom en ijdel zijn. Een eigenschap die we allemaal bezitten. Slechts weinigen zijn in staat de Goedmens in ons te bestrijden, en om zo een Ubermensch te worden. Niet in de zin zoals de nazi’s die term gingen misbruiken, maar in de zin zoals Nietzsche die term gebruikte: De eerlijke, bevrijde, individuele mens. Dat ben je niet vanzelf. Daar moet je steeds je best voor doen, vechtend tegen de Goedmensmoraal die als een dikke mist over onze wereld hangt.

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

46 Reacties

 1. De goedmens pleegt ook roofbouw op de mogelijkheden die we hebben om goed te zijn. Net als met aardgas. Als je alles in 1 keer uit de grond haalt, heeft ons nageslacht niets meer om te verbranden / goed te doen. Het is te herleiden tot egoisme.

 2. Mattheus 23:27-28 :
  vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia similes estis sepulchris dealbatis quae a foris parent hominibus speciosa intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia
  sic et vos a foris quidem paretis hominibus iusti intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate

  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want gij zijt gelijk witgepleisterde graven, die er van buiten fraai uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden.
  Alzo ook schijnt gij wel voor de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

 3. @ Dick

  He,he.

 4. @DirkM
  .
  “Het domme denken overschaduwd door sentimenten als een nationale droom en identiteit die niet bestaat”
  .
  En dan:
  .
  “En die zit ook in de oer-Nederlandse geest overigens”
  .
  Whoehoehaha…. ja, daar moest ik smakelijk om lachen,. Bedankt @Dirk, ik hoef niet eens wat te doen want binnen twee zinnen weerleg je jezelf. Bij welke groep zou jij behoren volgens Nietzsche, wat denk je @Dirk? 🙂

  • Sint Nicolaas

   21 oktober 2016 op 19:44

   Ach Dick, reaguurder DrikM kan maar geen afscheid nemen van zijn roze bril. Dat is er nog zo een die steevast in de ontkenningsfase blijft hangen en wegkijkt als voor de zoveelste keer de problemen aangesneden worden die de multi-culti bullshitmaatschappij ons dagelijks voorschotelt. Ik kijk niet, dus is het er ook niet. Gelijk onze struisvogelpolitici op het Binnenhof. Veel te druk met zichzelf en hoeveel stemmen ze volgend jaar binnen kunnen halen. Af en toe werpen ze ons eens een aalmoes in de hoed die we vervolgens ergens anders dubbel en dwars moeten bijbetalen. Sint loopt al heel wat jaartjes mee op deze planeet maar hoe het er nu aan toe gaat is echt nog nooit vertoont. Nog nooit heb ik me zo verraden, geschoffeerd, uitgemolken, genegeerd en vervreemd gevoeld dankzij het huidige zooitje regenten wat er rondloopt. Stuk voor stuk natte vaatdoeken, oh zo aardig richting electoraat maar gelijktijdig steken ze tergend langzaam een mes in je rug. Schoften !

 5. Joost gebruikt Nietzsche hier nogal selectief. De heer Nietzsche was ook behoorlijk tegen het nationalisme en dan vooral het Duitse. Daarin was hij zeer vooruitziend. Het domme denken overschaduwd door sentimenten als een nationale droom en identiteit die niet bestaat. Hij dacht meer aan “hogere” en “lagere” mensen waarbij de lagere door vooral liegen en schijnheiligheid (en vooral ook “ressentiment” ) de hogere mens kan voorbijstreven en de laag-bij-de-grondse sentimentele moraal, de kleine burgermens, geheelgoed wordt. Het staat allemaal nogal ver af van allochtonendiscussies want voor Nietzsche is de ziekte, de rot allang binnen. Elke beslissing leidt dan tot verdere uitholling en dwalingen. Maar je afzetten ertegen gaat voorbij aan de oorzaak. En die zit ook in de oer-Nederlandse geest overigens. Een nieuwe mentaliteit wordt voorgesteld, niet het terugverlangen naar de mythe van het voorbijgegane.

  • @Dirk
   “Het domme denken overschaduwd door sentimenten als een nationale droom en identiteit die niet bestaat”
   .
   Weet je waarom mij dat ook zo tegen de borst stuit: onze voorvaders zijn oorlogen en de dood ingejaagd met teksten als ‘voor volk en vaderland’. Nu komen diezelfde mensen ons vertellen dat dat fascistisch is want we zijn europeanen/eu. Stel dat de verenigde staten van europa een feit is en ze krijgen oorlog met bv china dan zullen zo ons geheid de oorlog en dood injagen met teksten als ‘voor het volk van europa’. Zolang machtsblokken bestaan heb je equivalenten van natiestaten, dus met teksten als “Het domme denken overschaduwd door sentimenten als een nationale droom en identiteit die niet bestaat” neem je jezelf in de maling.
   .
   Oké, het uiteindelijke streven is één machtsblok? Eén wereldorde waardoor de wereld de natiestaat wordt, wie gaan die wereldorde dan leiden? Nog belangrijker, wie hebben baat bij één wereldorde?
   .
   Geef mij maar natiestaat nederland.

   • Sint Nicolaas

    20 oktober 2016 op 18:28

    @Dick : Sint is bang dat de natiestaat NL ophoudt te bestaan. Buiten het feit dat de oerhollanders steevast door de gevestigde politiek correcte elite als de pest genegeerd en geschoffeerd worden heeft diezelfde politiek correcte elite geen ene sodemieter meer te vertellen. Brussel rules immers en Brussels woord is wet. Hadden we niet dat verdrag met Oekraïne via het referendum naar de prullenbak verwezen ? Toevallig “onze” ruggegraatloze premier Prutte gehoord vandaag tijdens de weet ik veel hoeveelste nutteloze €urotop ? Ach gut, hij is somber over een oplossing voor her NL NEE (!) “het pessimisme is alleen maar erger geworden” zegt premier Vaatdoek. Hij kan alleen aftasten. Ach meid toch ! En hij kan niet zomaar nee zeggen want we zitten ook nog in een politieke context. Huh ? Oh, u bedoelt NL moet van Brussel zijn bek houden en tekenen bij het kruisje want het is toch allemaal al bekokstoofd ZONDER overleg vooraf met het electoraat ! Ach, nu snap ik het !

    • Sint Nicolaas

     20 oktober 2016 op 18:41

     En daar kwam meneer Porosjenko ook nog even op de proppen en waarschuwt voor de gevolgen van een NL nee. Het zou een gevaarlijk precedent scheppen volgens deze voorman van genoemde bananenrepubliek. U bedoelt ? Dan lopen wij miljarden steun mis, kunnen onze burgers straks niet de €U overspoelen omdat ze dan geen vrij reizen krijgen, worden we geen ( gepland ! ) €U lid en wordt Rusland niet een hak gezet ? Smerige patjepeeërs. Maar zegt deze maffioso, het is een zaak voor het NL parlement, de regering en de burgers. Welnee man ! De burger heeft sowieso NIKS meer te zeggen, het parlement loopt aan de Brusselse leiband en de regering bestaat uit een stelletje ruggengraatloze watjes die slechts ja, nee en amen kunnen zeggen als ze weer eens bij klapzoenmans Juncker aan tafel aanschuiven. Beste Dick, de natiestaat NL is een geen schim meer van wat het was. Verkocht en verraden ter Brussels glorie, Overspoeld met geïmporteerde achterlijkheid en islamideologen. Lust u nog peultjes ?

     • @Sint
      Volgens de draaiboeken zijn de natiestaten idd verleden tijd, ze durven het echter nog niet hardop te zeggen. Ze pretenderen dat dankzij de eu geen oorlog in europa is geweest en dat de kans op oorlog helemaal voorbij zal zijn wanneer europa geen natiestaten meer heeft. Maar de laatste grote oorlogen in europa gevoerd door hitler en napoleon gingen juist over het streven naar een verenigd europa!! Wat de eu nu doet is het proces omdraaien, het verenigd europa waar hitler en napoleon oorlog voor voerden wordt nu op voorhand achter de schermen verwezenlijkt, dus zonder oorlog maar die oorlog zal hoogstwaarschijnlijk beginnen op het moment dat het verenigd europa achter de schermen vandaan gehaald en als feit gepresenteerd wordt. Ze hebben het proces ijskoud omgedraaid. Lukt het niet op de oude en vertrouwde manier door het middels oorlog af te dwingen, dan creëren ze het maar achter de schermen om het daarna door de strotten te trappen met een burgeroorlog als risico.

     • Dit was ik bijna vergeten; ik heb onlangs een docu over soros gezien en daarin zit een interview van enige tijd gelden waar soros vertelt dat het niet terecht is dat de president van de vs enkel gekozen kan worden door amerikanen, omdat de vs de politieman van de wereld is/speelt.

 6. “….Ik veroordeel het christendom met de meest verschrikkelijke beschuldiging, die een beschuldiger ooit in z’n mond heeft genomen: Het is de grootste corruptie, die je je kunt voorstellen; het is de ultieme corruptie en de slechtst denkbare corruptie. De christelijke kerk heeft niets onbezoedeld gelaten met z’n verloederende werking. Alles wat van waarde was, heeft het in waardeloosheid doen verkeren; iedere waarheid in een leugen veranderd; iedere vorm van integriteit in iets laag bij de gronds. Het leeft bij de gratie van ellende. Het creeert ellende om zelf te overleven. De zonde bijvoorbeeld is door de kerk uitgevonden en verbeterd: Deze “gelijkheid-van-iedere-ziel-voor-god” is de grootste leugen aller tijden en is het slechtste, dat de mensheid ooit is overkomen.”

  aldus Nietsche

  • g.h.m.leferink

   17 oktober 2016 op 17:56

   ‘Aarjope’, op deze zinnen van Nietsche zou ik tientallen bladzijden kommentaar kunnen geven, maar laat ik het laten bij de opmerking: “Ik ben het grondig met hem oneens!”
   Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 7. Het inhuren van Jihadi’s via een stropoppenconstructie om de politieke elite af te knallen zou een methode kunnen zijn om verandering te bewerkstelligen. We hebben het nu even niet over de morele dimensies van de zaak, het is wat rigoreus maar vernieuwend in de volgende opzichten:
  1.) men keert zich ten volle tegen de hand die nu stiekem voedt, als een schorpioen
  2.) de elite wordt nu eens zelf geconfronteerd met de schaduwzijde van eigen beleid

 8. Eigenliefde is overigens iets moois, te veel mensen durven niet voluit van zichzelf te houden. Wij houden van onze geliefden, maar ook van Nederland, waar we trots op zijn. Maar openlijk zeggen “ik ben trots blank te zijn” durft vrijwel niemand. De Goedmens zou je meteen uitmaken voor racist. De Goedmens houdt helemaal niet van Nederland, van de Nederlandse cultuur, want “de” Nederlander bestaat niet, en “de” Nederlandse cultuur bestaat niet; zelfs Maxima Zorreguieta zegt dat.
  In de politiek zoekt de Goedmens die partij op die zegt op te komen voor een bepaalde groep waar deze Goedmens “medelijden” mee heeft: de armeren, de zieligerds (SP, PvdA, GroenLinks), de middenstanders (VVD), de hoopvollen (D66, GroenLinks).
  De Goedmens in onszelf zal niet verdwijnen door ertegen te vechten, dat maakt hem juist sterker. Door hem bewust waar te durven nemen, voluit te accepteren (de eigenliefde) zal hij gaan verdwijnen.

 9. Kenmerken van geslaagde goed mensen. Altijd de bekende nikkelen plaatstaal die als zonnebril functioneert. En hun enorme kennis van zaken wat uw leven betreft. Rijkdom is hun verdiende zelf erkende beloning. Waar je ze nooit tegen komt zijn plaatsen waar denken vereist is. Zij weten, begrijpen, alles. In wereld geschiedenis altijd prominent aanwezig als dominee of priester. E.T, welke ook, staat aan hun kant.

 10. Nederland en de juiste mens op zijn gewenste plaats. Hoe, en door wie, is niet bekend. Wel resultaten. Dan moet de sleutel onderwijs zijn. Via een voorgekookt plan haal je de goede gewenste krent uit het aanbod leerlingen. De media, eenheidsworst van goed zijn, is het beste bewijs van een geslaagd plan. Ook een verklaring voor wat Nederland vandaag is. Dat plan heet in Amerika Common core onderwijs. De hoeksteen van Democraten. Zeer rijke mensen zoals B Gates ondersteunen het van harte. Wat het doet is de van hart goed en gewillige kind mens naar voren schuiven. Door onmetelijk veel schouder klopjes gaat het kind, eenmaal volwassen, geloven dat hij soort of E.T is met een goed blijde boodschap.
  Voorbeelden zijn de totale linkse en groen bestuursleden bestuursleden. Topper Marcel v. Dam op plaats èèn van goed mens zijn.

 11. De goedmensen krijgen hun trekken vanzelf thuis. Zo zijn afgelopen nacht bij het CS bijvoorbeeld in Amsterdam homoseksuele mannen ernstig mishandeld op de pont, “slachtoffers in gezicht getrapt” De daders; de boefjes van Job Cohen, alleen nu wat groter gegroeid. Ben benieuwd hoe lang die Gaypride het hier nog volhoudt. Dat is toch echt vloeken in de kerk, in een plaats waar de meerderheid inmiddels met Allah dweept. Vervolgens zijn er ook nog eens flyers verspreid waarin mijn stelling visueel uit de doeken wordt gedaan. http://www.at5.nl/artikelen/161391/update-homohaatflyers-verspreid-in-west-en-nieuw-west Dus Amsterdammers, oefen alvast maar in uw dhimmitude.

 12. g.h.m.leferink

  16 oktober 2016 op 23:30

  Joost: dit vind ik een subliem stuk! Bedankt.
  Het drukt goed uit waar ik al meer dan 20 jaar tegen vecht, nl. het type dat ‘van buiten mooi lijkt, maar van binnen het allesbehalve is’. Kortom: Farizeeërs.
  het gaat dat soort Gutmenschen alleen maar om “een goed gevoel van binnen”, maar wel op ANDERMANS KOSTEN. En dat soort heeft nogal wat vriendjes bij de MSM, door mij aangeduid met HRM ( Hoofd Riool Media). Vandaar de eenzijdige “voorlichting” van Nederland hierover door die MSM.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Het enige wat werkt is voorlichting. En dat is alleen te verkrijgen van mensen die hier reageren, via circulairen. Via reclame folders. Niet zomaar een A4tje, maar iets wat aanspreekt. Wat tekeningetjes die aanspreken bij de jeugd en ouderen. Vrolijk het op en door van de dood een lacher te maken. Killerclown. En niet een week maar weken. Kost wat, maar dan heb je ook wat om bij te dragen om de ellende te verzachten en misschien te verhelpen.

  • @Victor Onrust
   .
   Oké, zal het doornemen.

   • Nou, maak de borst maar nat. 🙂
    Het boek is nog niet uit, maar er is al het nodige van te lezen. Victor Onrust wilde niet zomaar een boek met wat ideeën schrijven, maar werkte bewust toe naar een breed model dat mensen het gevoel moet geven dat er wel degelijk aktie mogelijk is. De subtitel van dat boek is welbewust “Wat dan?” en hij poogt een serieus perspectief voor aktie aan te bieden.
    Ikzelf zit net als velen hier nog vooral in de fase van verbijstering over onze onmacht tot aktie. Ik zie de veelal ludieke akties van de Goedmens steeds weer met lede ogen aan en pijnig dan mijn hersens of wij ook zoiets kunnen doen. Bijv. boten op de MZee onderscheppen en ze terugslepen naar Libië.

 14. @ Oude Nederlander
  Ja, hier weten de meesten het wel. Maar kijk om je heen: ongeïnteresseerdheid, domheid, luiheid, onwetendheid en ruggengraatloosheid heersen overal. En de media zijn totaal uit op indoctrinatie: ik durf te zeggen : het zijn vrijwel allemaal criminele media die bewust hetzes voeren. Zie de walgelijk anti Trump hetzes: weer een dieptepunt. Het erge: veel, heel veel mensen trappen erin. De meerderheid van de kudde LAAT zich indoctrineren. Kijk hoe die gluiperd van een Rutte weer mensen trekt met zijn debiele prietpraat en achterlijke grijns. Een hol en leeg vat, meer is Rutte niet.

  • @Leo KarelJan
   Ik vrees dat sommigen niets meer lezen, enkelen een krant en de rest wat Facebook doet en dat is het wel. Kritische pers ontbreek m.i. volkomen. Idem in the States. Natuurlijk kun je wel met de neus op de vragen worden geduwd als je maar verder zoekt. Tja en dat is nou net het probleem.

   • Het is die propaganda waar je tegen aan loopt. Zo alomvattend en pervers dat er geen kruit tegen gewassen lijkt. Keek gisteren naar het Staatsjournaal van 8.00 u . Ging onder meer over de toestand in Allepo. En zoals te verwachten, de bekende NOS meuk:

    De oorlog in Syrie werd gereduceerd tot de burgerdoden in Oost Aleppo als gevolg van bombardementen door de Russen. Die Russen zouden dat doen om de aandacht van binnenlandse economische problemen af te leiden en ze lichten hun bevolking ook niet goed voor. Uiteraard ook weer beelden van White Helmets die met kinderen liepen te zeulen.

    • vervolg:

     Dat in Oost Aleppo terroristen zitten die het Westen van de stad bombarderen met wapens die ze van of via de VS, UK, Frankrijk, Turkije, SA of Quatar krijgen is natuurlijk geen item voor de Staatsomroep. Dat die terroristen de burgerbevolking in Oost Aleppo gijzelen ook niet. Dat de VS het bestand al na een week schonden, o.a. door een luchtaanval op Syrische troepen in Deir el Zor, hoeven we ook niet te weten van de Staatsomroep. En dat de oorlog in Syrie is veroorzaakt door het huurlingenleger dat de VS en haar bondgenoten stuurden om Assad weg te krijgen is een onbetekenend detail.

     De verslaggeving van de oorlog in Syrie door de NOS staat voor mij model voor de niet aflatende propaganda die op ons wordt afgevuurd: een schijn werkelijkheid die dagelijks en niet aflatend op ons wordt afgevuurd.

    • @Dawg
     Van die White Helmets heb ik thuis nog een ontluisterend verhaal op de pc staan. Dat is een en al propaganda! Zelfs figuranten worden ingezet! Ik wist niet wat ik las! Het was net zoals toen met die couveuses en Irak of de ganse propaganda inzake Libië.

     • @ Toets

      Weet er (helaas) alles van. Het nieuws dat onze MSM over Syrie verspreiden is wat mij betreft de lakmoesproef voor de mate waarin bederf en corrumpering bij deze media zijn ingevreten. Voor wie dat echt wil is het helemaal niet zo ingewikkeld om er achter te komen wat er in Syrie gebeurt . Voor een professionele journalist zou dat zelf een kleine moeite moeten zijn. De desinformate waar de NOS mee komt is dus een bewuste keuze.

 15. OudeNederlander

  16 oktober 2016 op 15:47

  Persoonlijk ben ik wel klaar met de dagelijkse analyses.
  We weten het nu wel..toch?
  99% van de mensen op dit soort blogs snapt zo langzamerhand wel wat er mis is en wie de mensen zijn die het veroorzaken.
  Met analyseren en gal spuwen op blogs komen we echter geen stap verder.
  Daar is maar één manier voor: de mouwen opstropen en de straat op.
  Als we niet bereid zijn om dat te doen, gaan we zeer goed geinformeerd onze ondergang tegemoet.
  En dan vraag ik me af: gaat Nederland dat ooit nog doen ? Hoe veel erger moet het nog worden.

  • @OudeNederlander
   “Als we niet bereid zijn om dat te doen”
   .
   Ik lees wel vaker dat soort opmerkingen en iedere keer hoop ik dat een goed en concreet plan gepresenteerd wordt maar dat komt niet. We gaan de straat op zoals Pegida, en dan? Als de straat op gaan het enige is dan schiet het niet op, wat moet concreet gedaan worden? Dat protest waarnaar je refereert moet komen dmv het stemmen as maart, daarmee kunnen we laten blijken hoe we over de zaken denken. Als je de straat op gaat zoals Pegida dan zal hetzelfde gebeuren als wat met hun gebeurt. Het hele grote probleem is dat de overheid en alle daarbij behorende instanties plus de msm tegen ons zijn, we zijn dus een geïsoleerde groep die zwaar tegengewerkt zal worden door de heersende macht en verzet je je daartegen dan ben jij de boosdoener, zo wordt het gespeeld. Wat ik bedoel te zeggen, als er geen goed alomvattend plan is dan ben je voorhand kansloos en zal het zelfs averechts werken. Wie komt er met het masterplan?

   • @OudeNederlander
    Btw, als de Nederlanders zo eensgezind zouden zijn zoals bv tijdens het WK voetballen dan was de straat op gaan een heel ander verhaal. Het probleem is niet alleen dat de heersende macht tegen ons is maar ook heel veel (autochtone) Nederlanders, dat is misschien wel het grootste probleem. Daarom is propaganda zo belangrijk voor de heersende klasse, waar we dan ook met de dag schaamtelozer mee worden doodgegooid.

   • OudeNederlander

    16 oktober 2016 op 16:53

    Ik geloof niet in masterplannen.
    Dan heb je namelijk een structuur die makkelijk uit te schakelen is.
    Net zoals ik niet geloof in verkiezingen, en in één grote leider die, door het zetten van een rood kruisje eens in de 4 jaar, alles voor ons gaat oplossen.
    Waar ik wel in geloof zijn protesten in heel veel wijken tegelijk, georganiseerd door de mensen zelf.
    Met heel veel “leiders” die desnoods in los verband met elkaar afstemmen.
    En dan zal het van daar uit moeten groeien, doordat mensen zich aansluiten en de grote groep die met alle winden meewaait, uiteindelijk ook met deze beweging gaat meewaaien.
    Verkiezingen gaan niets oplossen. Ja, je laat weer zien dat je het zat bent, maar laten we eerlijk zijn, tot nu toe vegen ze met dat soort sentimenten hun achterste af.
    Zolang je ze niet echt in hun macht raakt, verandert er niets. En met macht bedoel ik de kolonnes ambtenaren en meewaaiers die ze feitelijk hun machtsbasis geven, ons belastinggeld, en politie en andere…

    • OudeNederlander

     16 oktober 2016 op 16:59

     En er zijn veel methodes om die macht in te perken.
     Leg bijvoorbeeld met zijn allen 3 dagen het werk stil. Gewoon, 3 dagen thuis blijven, en NL kraakt al in haar voegen.
     Of op zijn Ghandi’s. Overdreven de regels naleven, of collectief geen regels meer volgen.
     Het is meer een kwestie van geen wil of onmacht, dan dat er geen effectieve methodes zouden zijn. We klagen ons suf, maar daar blijft het bij.
     Niet bereid om de pijn en gevolgen te nemen, die er komen kijken bij vechten voor vrijheid.
     Let wel, ik neem niemand op dit blog iets kwalijk – als we niet gefrustreerd waren en iets aan de huidige situatie wilden doen dan zaten we hier niet.
     Maar de volgende stap moet wel worden gezet, anders houden we ons zelf voor de gek.

     • @OudeNederlander
      Zie dat je toch wel wat masterplannen hebt 🙂 Ik gebruikte het woord ‘masterplan’ eigenlijk alleen omdat ik het leuk vind klinken .
      .
      “Leg bijvoorbeeld met zijn allen 3 dagen het werk stil. Gewoon, 3 dagen thuis blijven, en NL kraakt al in haar voegen.”
      .
      Dat is wat ik bedoelde, wij zijn waarschijnlijk de minderheid dus het zal nooit lukken iedereen aan het staken te krijgen en als slechts een paar gaan staken dan kan je waarschijnlijk je baan vergeten. Daar schuilt dus het grote probleem, omdat de overheid niet aan onze kant staat kan je feitelijk stellen dat wij Nederland niet vertegenwoordigen en een soort exotische groepering zijn. Zelfstandige denkers prikken door de propaganda heen maar een groot deel van het volk niet en laat zich makkelijk sturen. Maar mocht iets in mijn buurt georganiseerd worden, ik ben van de partij. Waar het op neer komt is dat het eigenlijk nog te vroeg terwijl het eigenlijk ook al te laat is. Ik weet het, het is de waanzin.

     • “Of op zijn Ghandi’s.”
      .
      Dat is dus exact het punt en het probleem, wij worden niet door een buitenlandse bezettingsmacht bezet. Onze overheid haalt zelf “slechts” wat “zielige vluchtelingen” binnen en doet er alles aan dat ze blijven en daarom houden ze onvoorwaardelijk van de geïmporteerden en moeten hun eigen autochtonen eerst maar “bewijzen” dat ze geen “racistische xenofoben” zijn.
      .
      Ik ben het verder volledig met je eens maar we zitten in een heel lastig en uiterst bizar parket. Was het maar zo dat we door een buitenlandse bezingsmacht bezet zouden zijn, dan had heel Nederland plus de overheid achter ons gestaan, nu zijn we geïsoleerd omdat ze het heel schunnig aangepakt hebben. We worden gewoon verraden en vervangen. Maar goed, met tijd komt raad. Het is pas over wanneer het over is, en zover is het gelukkig nog niet. Maar, het is ongelofelijk en onvergeeflijk wat we nu meemaken. Ik vraag me af of zoiets ooit eerder gebeurd is in de geschiedenis.

  • g.h.m.leferink

   22 oktober 2016 op 15:26

   ‘OudeNederlander’: Helemaal met je eens.
   Goodgoan: Gait H.M. leferink

  • OudeNederlander.
   Deze analyses hebben wel degelijk zin. Allicht zijn er een paar goedmensen die erdoor aan het denken worden gezet, en mogelijk uittreden.

 16. De media zit in de zak van de Gutmensch en hun superieure believe system (BS). De reden dat de media dag in dag uit Trump de grond in trappen, en het explosieve materiaal van de wiki leaks verzwijgen, explosief voor Clinton en die mag de verkiezingen niet verliezen. Die reden is namelijk dat Trunp inbreekt op het BS van de Gutmensch, en dus ook de MSM.
  De Gutmensch heeft een ander referentie kader, die kent een paar moslims in zijn Vinex wijk en denkt, er is met hun geen probleem dus de grenzen blijven open. Dat ze niet representatief zijn voor de vluchtelingen, of voor zij die in de schilderswijk wonen, dat dringt niet tot hem door, want dat gaat in tegen zijn superieure BS.
  Het wordt tijdt dat er ingebroken wordt in dat BS, door andere leiders en andere waarden en normen, namelijk die het eigen volk willen beschermen met grenzen, net zoals vroeger.
  Echter, de EU beschermt via rechters hun BS. Google heeft ook al filters zodat u feiten niet kunt vinden. Hoe lang nog?

 17. De Goedmens is door en door ziek en de stichter van de huidige politiek correcte DICTATUUR. De basis ligt in linkse ideologieën en in religies, waarvan de islam de meest achterlijke en onderdrukkende is. De Goedmens is nooit op zoek naar de echte feiten en de werkelijkheid. Deze passen heel vaak niet in het debiele en stupide wereldbeeld van de Goedmens. De Goedmens wil onderdrukken: met regels, met veel te hoge belastingen, met groene dictatuur en met inperking van veel individuele vrijheden en dan met name de vrijheid van meningsuiting. En vooral ook met de import van achterlijkheid en armoede en met de denkwijze “weg met ons” en” weg met onze geschiedenis.” Met hun achterlijke filosofie van het “wereld denken” en hun absurde bewering dat alle culturen en mensen gelijk zijn. Het zijn zonder meer achterlijke en onwetende lieden, die uitsluitend in hun eigen politiek correcte dogma’s geloven en blind zijn voor de werkelijkheid en voor wat de mens als individu is.

 18. Wilfred Bakker

  16 oktober 2016 op 15:05

  En het echte nieuws word zorgvuldig door de media onder de pet gehouden, het begint echt ranzig te worden, lees en huiver.
  http://www.breitbart.com/london/2016/10/09/home-office-suppress-report-immigration-integration-radical-islam/

 19. Dit is ook zo’n typische manier van “discussiëren” van de goedmens:
  .
  Alfred Blokhuizen 15 oktober 2016 at 07:48
  @ karel doorman

  Het hoort hier wel. Lekker puh.
  .
  Dat was de reactie op een opmerking dat het oproepen tot gebed niet in onze straten thuishoort. Ik heb het opgezocht omdat ik het zo’n typerend infantiele opmerking vind, helemaal gezien dat @Blokhuizen in de politiek actief is geweest maar een niveautje lagere school hanteert om het afbrokkelen van ons land te rechtvaardigen. Ik zie zo’n situatie al voor me tijdens WO2 wanneer Nederlanders opmerken dat de Duitse soldaten helemaal niet in onze straten thuishoren waarop goedmens Blokhuizen reageert met: ‘maar ze zijn er wel. Lekker puh’. Dit soort mensen zijn wat mij betreft de negatieve bijeffecten van een geslaagde open vrije samenleving. Misschien zijn ze te vergelijken met pubers die zich afzetten tegen hun ouders, alleen slepen zij een heel land mee in hun ellende en wat ze weggooien komt nooit meer terug.

  • @Dick
   Maarre later hebben ze het niet geweten, zo steken ze dan ook wel in elkaar. Overigens is Blokhuizen een LBO Groen Linkser die wat rommelde in een garage. Niets mis mee hoor, maar de man meet zich een broek aan die kenmerkend is voor feiten-ontkenners.

   @Artikel
   Dikke 10!

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑