Ja, Wilders, alleen met een stormram kunnen we ons bevrijden!

battering_ram

Battering ram at Château des Baux, France. From en:Image:Battering ram.jpg. Photo by ChrisO. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemöller

In zijn oproep vandaag in het AD heeft Geert Wilders het over de ‘bevrijding’ van Nederland. En dat is precies wat er moet gebeuren. We moeten ons bevrijden.

Allereerst moeten we ons bevrijden van het verstikkende politiek correcte klimaat in dit land, waarbij op basis van bedachte emoties van verzonnen ‘slachtoffers’ de meerderheid de mond wordt gesnoerd. Het optreden van vicepremier Asscher gisteren bij De wereld Draait Door, was daar weer een voorbeeld van.

Vandaag legde Martin Sommer in de Volkskrant de vinger op de zwerende plek van de politiek correcte onderdrukking. Hij wijst op datzelfde subjectivisme onder de politiek correcten die hier de dienst uitmaken; slachtoffers verzinnen en daar zogenaamd voor op komen. Maar in diezelfde krant stond ook weer een lachwekkend stuk van een van de stemmen uit het establishment, waarin op verontwaardigde toon wordt gezegd dat ‘we’ Wilders toch gewoon moeten kunnen noemen wat hij is, namelijk een ‘racist.’ Wat dat mag wezen, een ‘racist’ wordt nergens uitgelegd. Het woord wordt ook helemaal niet gebruikt om een discussie te beginnen. Het is een typisch wapen van de politiek correcten die het volk willen verstikken. Want wie eenmaal ‘racist’ is, kan uitgesloten worden.

Uitsluiten is ook verzwijgen. Daarom mocht het schitterende betoog

van Paul Cliteur bij de rechtszaak tegen Wilders niet live uitgezonden worden. Dat was geen beslissing van de rechter, maar van de NOS, die daarvoor ‘journalistieke overwegingen’ had. Die ‘journalistieke overwegingen’ zijn niet minder dan het instellen van een dictatuur waarin de oppositie niet gehoord mag worden. Cliteur wees in zijn toespraak op de levensgevaarlijke bedreiging van islamcritici als Wilders. Hij betoogde dat er ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting, een belangrijk goed uit de tijd van de verlichting, tolerantie moet zijn. Juist in tijden waarin de vrijheid op het spel staat door de islamdreiging. De gewraakte rechter  Van Rens onderbrak Cliteur toen al met een vraag waaruit blijkt dat ze geen flauw benul heeft over het gevaar wat Wilders en anderen bedreigt. Ze vroeg of Cliteur dan soms vond dat Wilders meer vrijheid van spreken moest hebben! Ze had dus gewoon niet geluisterd, en ze was ook niet van plan om te luisteren. Haar oordeel staat al vast: Wilders moet hangen. Want Wilders is een racist. En dat moeten we toch gewoon kunnen zeggen, niet?  Zoveel leugenachtige zelfingenomenheid verbijstert. Je lijkt er niks tegen te doen. Dat wil zeggen, niet meer met zulke zorgvuldige betogen als die van Cliteur. Dan werkt alleen nog de stormram van Wilders.  Die moet ons bevrijden. En wij moeten ons vooral natuurlijk vooral zelf bevrijden. Het is een hele lange weg te gaan. En als de omvolking van het Westen doorgaat, zullen we als bevolking en dus als beschaving sowieso van de aardbodem verdwijnen. Lees daarover dit schitterende stuk van Paul Weston, dat gisteren verscheen.

Dat stemt wanhopig. De tegenstand is enorm. Maar kijk eens naar al die volle sporthallen in de VS, vol met mensen die in het kader van Trump tot opstand zijn gekomen. Ook daar wil het volk bevrijd worden van hun globalistische bezetters. En daar hebben al die stemmen zich verzameld tot één grote, democratische, stormram. Het kan dus. En ook al is het te laat; Wat hebben we nog voor keuze?

 

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

38 reacties

 1. Deze domme zelfingenomen machthebbers is het ware probleem: “Ze had dus gewoon niet geluisterd, en ze was ook niet van plan om te luisteren. Haar oordeel staat al vast: Wilders moet hangen. Want Wilders is een racist. En dat moeten we toch gewoon kunnen zeggen, niet?”
  Er moet een psychologies patroon zijn die deze gutmenschen creëert. Daar zou ik graag eens gedegen onderzoek naar zien.
  Maar dat onderzoek komt er niet zolang deze monsters aan de macht zijn, ze schrikken nergens voor terug. De demonisering en het logische gevolg daarvan: de moord op Fortuyn heeft dit wel aangetoond.
  En ze zitten overal, de hele bestuurlijke laag is ervan vergeven. Ze beheersen de media, het onderwijs, de wetenschap en de politiek. Ze hebben de touwtjes stevig in handen.
  Dit is niet zozeer een complot met netwerken en geheime afspraken, alhoewel die er ongetwijfeld ook zullen zijn. Het is meer een gezamenlijke mindset, een beetje zoals de islam werkt. Ze weten allemaal wie de vijand is.

 2. Als de NL bevolking bij de aanstaande verkiezingen niet massaal voor Wilders kiest, zal de politiek correcte DICTATUUR zijn ergste vorm gaan bereiken. Kijk naar dat proces van Wilders en zie dat wijf met haar van haat doortrokken kop. De gehele regentenkliek, gesteund door haast alle media, universiteiten, onderwijs, OM, rechters, ambtenarij: het is een OVERWELDIGENDE OVERMACHT. Ik heb echter weinig vertrouwen in de NL bevolking: Wilders zal het goed doen, maar onvoldoende om de kliek echt bang te maken. De meerderheid van de NL kudde is helaas te gevoelig voor de politiek correcte indoctrinatie. Te dom, te onwetend, te lui en te ruggengraatloos. Welk volk laat zich Zwarte Piet ontnemen en weigert keihard op te treden tegen RTL, Jumbo, Asscher en Sinterklaasjournaal? De NL kudde: 75% is voor Zwarte Piet, maar laat zich vernederen. Ze gaan er gewoon weer staan bij die intochten en ze laten de kinderen gewoon weer naar het Sinterklaasjournaal kijken. Laf en lui.

  • @Leo KarelJan
   “Welk volk laat zich Zwarte Piet ontnemen”
   ZP hebben we ons niet laten ontnemen, iedereen die een ZP wil tijdens Sinterklaas kan dat doen en dat zal ook veelvuldig gebeuren. Bij de intocht in bv A’dam is ZP verdwenen maar daar kunnen wij niets aan doen, dat hebben de bestuurders achter onze rug besloten. Onlangs was Van der Laan samen met prins Willem in A’dam ZO en toen wilden die negers over ZP beginnen maar Van der Laan zei dat ze daar niet over hoeven te beginnen want die discussie zouden ze al gewonnen hebben. Ik begreep niet echt wat van der Laan bedoelde want ze hebben de “discussie” absoluut niet gewonnen want 80% is voor ZP. Ongeveer een week later werd duidelijk waar Van der Laan op doelde want toen verscheen het bericht in de media dat tijdens de intocht in A’dam enkel roetveegpieten zullen zijn. Tsja.. we worden gewoon achter onze rug verraden en er valt niet echt veel tegen te doen als je verraden wordt. Maar ZP is nog steeds onder het volk.

 3. Een redden dat de MSM en de politiek zo bang zijn voor Trump is dat het best zou kunnen dat Trump wel de waarheid openbaar zou kunnen maken over MH17, een waarheid die Rutte natuurlijk ook bekend is, maar u niet.

 4. Vanmorgen WNL gezien, gasten: Jack de Vries, Max Westerman en nog een paar, waaronder een schrijfster. Laatstgenoemde wil naar Amerika voor haar onderzoek maar heeft weinig zin als die enge man Trump wint.

  Max zet zich af tegen de complotdenkers uit de hoek van de evangelicals, maar komt dan zelf met een complottheorie. Een aantal mensen binnen de FBI willen niet dat Hillary de nieuwe president wordt, dus hebben dit vlak voor de verkiezingen, m.b.t. emailgate en het onderzoek, op touw gezet in de hoop dat Trump wint. Neen, dat is geen complot theorie, want dat wordt gezegd door een representant van de MSM dus is het waar.

  • De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten nog maar eens, ten overvloede, zien hoe door en door verrot de Nederlandse MSM zijn. HCR wordt tot in het absurde geplugd. Alsof we in Nederland ook stemrecht zouden hebben.

   ’t Zo me verbazen als de Clintons nog in staat zouden blijken om emailgate onder het tapijt te vegen. Er is inmiddels te veel belastend materiaal boven water gekomen dat zeer indringende vragen doet reizen over de aard van de relaties tussen die HCR onderhield met de regimes van Saoedie Arabie en Quatar alsmede de rol van uiteenlopende figuren binnen de staf van HCR en de Clinton Foundation.

   Zie bijvoorbeeld:
   https://willyvandamme.wordpress.com/

 5. Excuses voor dubbelpost.

 6. Gezwam dat ‘Wilders wetten breekt’. Er ligt nog helemaal geen rechtelijke uitspraak maar belangrijker is dat er helemaal geen wet bestaat die het inwoners van dit land, politici of niet, verbiedt zich uit te spreken voor minder inwoners van een bepaalde nationaliteit.

 7. Het is Nederlandse cultuur. Een gevolg van honderden jaren religie dictatuur en hun spelregels. Media, ambtenaren, ook rechters, stapten in 1940 massaal in Duitse dienst. Een gevolg van nazi support en brood op de blank als motief. Dezelfde hotemetoot werden in 1945 bevrijders. Mussert, voor hij kon praten, kreeg hun kogel.Dat proces is te vergelijken met deze tijd. Fortuyn kon in leven geen goed doen. Hij was gewoon minderwaardig. De moordenaar loopt alweer vrij rond en is gerechtigd. Trump, U.S president, is de enigste hoop. Dan, net als in 1943, gaan media en politiek de lucht ruiken van verandering. En gaan doen wat in Nederlandse geschiedenis zo vaak gebeurde. Omdraaien, als een blad in de wind.

 8. Als het om Wilders gaat en de Islam slaat dit blog en de auteur de plank nog steeds mis. Wilders is geen racist maar breekt wetten die ingesteld zijn tegen discriminatie in plaats van bv campagne te voeren om ze af te schaffen. Hij vindt ze alleen in bepaalde gevallen (vooral zijn situatie ) niet opgaan. Ook is Wilders een neo-fascist die simplisme, nationalisme en authoritaire structuren goed vind omdat ze “werken” (vooral voor hem).

  De aanhang, moe dat ze zijn van eindeloos politiek geouwehoer, vindt het allemaal wel best. Woede heeft kanalen nodig.

  Laten we wel wezen, de problemen van het Westen, de culturele uitholling, de decadentie, het verbroken vertrouwen in elkaar en de elite, de wetenschap, het “systeem”, dat is allemaal al lang geleden begonnen. Het probleem is niet Zwarte Piet of het importeren van probleemmensen.

  Iedereen is boos en is op zoek naar zondebokken. Maar uitholling ligt in het wezen van ons eigen systeem, het systeem dat ons, ook NL,…

  • gemaakt heeft tot wat het ooit was.

   • @DirkM. Nee, Lutser. Die problemen kwamen er pas toen we die horde “probleem mensen” gingen importeren. Voor die tijd wel eens gehoord van iemand(van Gogh) die op klaarlichte dag het hoofd werd afgesneden t.o.v. zijn eigen zoon(!) omdat hij wat onwelgevalligs had gezegd over een zekere religie? Vrouwen die niet meer veilig over straat kunnen zonder betast, na gescholden danwel gesist te worden? Men is niet op zoek naar zondebokken, men is het zat om voort een vreemde te zijn in eigen land! Met dit soort onzin moet je elders eens aankomen. Nederland dat “te wit” zou zijn. Ja hallo, we zijn hier in NL, hier zijn de oorspronkelijke mensen wit. Net zoals in China iedereen Chinees is. Als u het over “neo-fascisten” heeft; de doorsnee AntiFa zou zo bij een bepaalde club kunnen die van bruine hemden houden. Hetgeen dat dit tuig zich aanmeet is te ranzig voor woorden. Ik ben het lang niet altijd eens met Wilders, maar in sommige opzichten heeft hij gewoon gelijk.

    • @DirkM. Als we elders zouden vragen of de inheemse bewoners maar even willen inschikken om een hen vreemde en vijandige cultuur binnen te laten werd er moord en brand gescheeuwd over genocide en etnocide. Maar nu het een stel “witten” betreft is het allemaal prima. In uw optiek zou de over-over-overgrootvader van mijn oom (Oglala Lakota) ook een grote racist zijn omdat hij tegen de overheersing van de toen binnenstromende Europeanen vocht die, u raadt het al, een hen vijandige religie en cultuur mee brachten. Mensen die nu leven hebben niets met de slavernij o.id. te maken gehad. Sterker nog; waarschijnlijk waren hun voorouders niet veel beter af. Slechts een select groepje elite profiteerde van die handel. En de nazaten dáárvan zitten nu o.a. in ons kabinet, op de troon e.d.. En hoe slaat dit blog de plank mis wat betreft de Islam? We kunnen dagelijks wereldwijd zien wat een “zegen” de Islam is. Mensenrechten, vrijheden, allemaal weg waar Islam verschijnt.

     • @DirkM
      Gisteravond om 20:00 heeft in A’dam een moskee op de Rozengracht het oproep tot gebed door de straten van de jordaan laten galmen, de gemeente had hier toestemming voor gegeven ivm de museumnacht(??). Toen ik dat las dacht ik bij mezelf, misschien hadden die andere fascisten toch beter de oorlog kunnen winnen toentertijd als we toch moeten bezwijken voor fascisme want Duits versta ik tenminste, wat jij @Dirk?
      .
      @Dirk, goede raad kost niets: waarom ga jij niet naar bv de islamitische landen of china om de hemelse multiculturaliteit te prediken?! Ga in de islamitische landen vertellen wat een verrijking het voor ze zal zijn als ze miljoenen Europese christenen opnemen die op klompen en in klederdracht honderden kerken en varkensboerderijen gaan openen, etc.. Vertel die moslims hoe enorm ze daar aan toe zijn, en mochten ze het niet zien zitten dan ga je schreeuwen ‘racistische fascistische intolerante xenofoben’, dan begin je over de arabische slavernij. Goed plan?!

 9. U bent de neo- fascist, een echte.

 10. Een gedachten-experiment, hoe zou het politiek landschap eruit zien als wij niet de massa immigratie gehad zouden hebben? Ik denk hetzelfde in de jaren 70, een groot links blok en een groot radicaal links blok, zoals we kenden in PPR en PSP die strijden voor een goede verzorgingsstaat. Bovendien zouden we nu minder criminaliteit hebben, minder geld nodig voor uitkeringen etc.. Er zou geen behoefte zijn aan een Wilders.
  Wilders is een democraat een anti-theocraat. Daarom tegen het islamofascisme. Hoe kun je dan zeggen dat hij zelf een fascist is?
  Op een punt heeft u gelijk. Ik ben het vaak niet eens met Wilders, zo vind ik het terecht dat de overheid alles op alles zet het financieringstekort weg te werken, ik been een fiscaal conservatief (dat is ook goed voor de zwaksten, kijk maar naar Zuid Europa, resultaat van losbollen beleid). Maar ik stem op Wilders want er is geen beter alternatief.

 11. Gezwam dat ‘Wilders wetten breekt’. Er ligt nog helemaal geen rechtelijke uitspraak maar belangrijker is dat er helemaal geen wet bestaat die het inwoners van dit land, politici of niet, verbiedt zich uit te spreken voor minder inwoners van een bepaalde nationaliteit.

 12. Toen ik deze rechter van Rens voor het eerst, via de lifestream zag , dacht ik meteen; dit mens deugt niet, daar zit ze, de personificatie van de fanatieke goedmens, de kopie van Merkel. Levensgevaarlijk.
  Met die andere rechters, die verkrampt hun best doen geen emoties te tonen – ook erg onnatuurlijk – had dit dit gevoel niet. Laten we hopen dat Knoops niet de handdoek in de ring gooit, want hij schijnt z’n zakken al vol te hebben van deze “rechtsgang”. En dat de wraking niet is geaccepteerd omdat professor Cliteur “wel wat kan hebben” is fout, heel fout. Professor Cliteur is een academicus, geen juridische straatvechter. Heb daar respect voor, stelletje schoften.

 13. Waar ik mij druk om maak is het feit dat ergens in de top van Nederland en Justitie een paar mensen in staat zijn het hele rechtsgevoel van miljoenen Nederlanders uiterst negatief te beïnvloeden. Het geheel is zo dicht getimmerd dat je als éénling en groep er niets tegen in de weer kunt brengen. Desnoods brengt men dan een vaag begrip als ‘onverdraagzaamheid’ in de strijd. Zo wordt iedere keer het beetje bewegingsvrijheid dat er nog is verder beperkt.
  Totdat we toestanden krijgen als bij de bestorming van de Bastille in Frankrijk.
  Genoeg was genoeg . Het omslagpunt weet je nooit. Meestal is het een onbenullig iets maar wel de bekende druppel.
  U en ik zijn normale machteloze burgers. Net als Wilders en Cliteur. We zijn nette mensen en staan machteloos tegenover ‘het gezag’. Verkiezingen? referenda?
  het zal wat. De regerende elite, wie dat ook zijn, lapt het allemaal aan de laars.
  Ik ben 76 maar hoop toch onze bestorming nog te mogen meemaken.
  https://youtu.be/YiJ1LLY1g2E

 14. Indien er niet te veel stemfraude zal zijn, dan wint Trump en zijn we misschien gered van die verschrikkelijk destructieve Merkel (=kinderloos) en aanhangers. Echter die kans is klein ben ik bang, de corruptie in de VS is dermate groot dat het Trump waarschijnlijk onmogelijk gemaakt wordt te winnen. Ik hoop echt dat ik het mis heb. Indien HRC wint, dan is alles verloren. Hilary Clinton is een soort Merkel in het kwadraat. Geen grenzen, iedereen lekker mengen, weg met nationaliteiten, overal oorlog, totaal corrupt en onderwerping aan de islam. Kortom, het bekende kapot-maak-liedje. De VS zal me een zorg zijn maar het doet pijn het eens zo prachtige Europa voorgoed verloren te zien gaan.

 15. @BondOverheidszaken NL Als ik u een hint mag geven t.a.v. de “Model-aangifte”? Het staat zó bol van de grammaticale basisfouten (bv “de Nederlandse volk” en het Hof die???) dat geen mens het serieus zal nemen. En dat is niet rottig bedoeld. Ze zullen ons sowieso al belachelijk proberen te maken en dit helpt daar niet bij. Dan moet je met een volledig dicht getimmerd stuk ten tonele verschijnen om ze elke kans tot te ontnemen. Maar verder kan ik me er volledig in vinden. Want u heeft tot aan de laatste letter gelijk. We zijn ordinair verhandeld als koeien aan de slechtste bieder. Er wordt een moderne variant van Etnische Genocide op ons gepleegd onder het mom van “Multikul”. Ziet u het voor zich? Dat we zeg, China binnen stappen en zeggen: “Joh, het is véél te Chinees hier. Er moeten meer Nederlanders komen en jullie moeten ónze feesten vieren want die van jullie zijn maar niks.” U kunt denk ik zelf wel bedenken hoe e.e.a. gaat aflopen. Inderdaad.

  • Of wanneer de Mexicaanse immigranten in de VS eisen gaan stellen betreffende Thanksgiving ofzo! Lijkt me niet dat die amerikanen dan hun feesten gaan aanpassen. Hun reactie zal eerder zoiets zijn als, “F*ck off back to Mexico if you don’t like it, we didn’t ask for you”

 16. BondOverheidszaken NL

  5 november 2016 om 16:14

  BESTE MEDEBURGERS, AL RUIM 1000 AANMELDINGEN IN 3 WEKEN!

  Meld u nu aan & doe ook gratis mee aan de Nationale Collectieve Aangifte tegen: De Staat der Nederlanden, NPO (Media), Belastingdienst, Zorginstituut Nederland VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, CU, SP & DENK.

  (Bron: https://eunmask.wordpress.com/2016/10/28/update-n-d-b-o-nederland/)

  *De aangifte wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken​ & EU Tribunal

  Bekijk onze website voor de aangiftemodel & meld u gratis aan…

  http://bondoverheidszaken.nl/Collectieve%20Aangiftes%20%26%20Schadeclaims/Nationale%20Collectieve%20Aangifte%20%26%20Aanklacht.html

 17. Nou, heb de hele sessie met Cliteur uitgekeken/geluisterd (poeh, lange zit). Aan het einde leek het wel of hij terecht stond met de vraag hoe hij aan de wijsheid komt dat er flink met de aangiftes gefraudeerd zou zijn. Ik vind het ook echt zo’n vraag die trollen stellen tijdens internet “discussies” want het heeft enkel als doel de tegenpartij buitenspel te zetten en monddood te maken. Daarna vertelde Knoops dat het ook de schuld van het hof is omdat ze pas 34 van 6500 mensen hebben mogen/kunnen spreken.
  Bij de vraag aan Cliteur of het zijn interpretatie betreft aangaande bepaalde zaken en hoe hij op die interpretatie gekomen is zag je die vrouwelijke rechter nadrukkelijk jaknikken toen hij zei dat het hoofdzakelijk zijn interpretatie betreft. Natuurlijk is het hoofdzakelijk zijn interpretatie want hij zit daar toch namens zichzelf. De vooringenomenheid bij de rechters, voornamelijk bij de vrouwelijke, en de voorzitter druipt er vanaf. Wat schandalig, wat een afgang!!

 18. Ik neem aan dat een slimme politicus alleen iets zegt of doet wat hem electoraal voordeel oplevert. Daarom denik ik ook dat de rechtzaak tegen Wilders precies is wat hij wilde en alleen maar positief voor hem zal uitpakken, wat de uitspraak ook zal zijn.

 19. De racisme beschuldigingen, een van de nieuwe moderne vormen van heksenbeschuldiging. Heksen werden, anders zoals veelal gedacht, vervolgd door de overheid, niet door de kerk. Zij konden zich ook nauwelijks verdedigen. Niet zelden werden hun verdedigers zelf ook vervolgd. Een ander kenmerk van heksevervolging: De MSM stond erbij te juichen, zelfs als het om omaatjes ging van 90 jaar, komt dit bekend voor?

  Als een heks terechtstond deden forensische bewijzen of goed beargumenteerde betogen er niet mee toe, die werden verzwegen door de media. De vermeende misdaad was zo erg dat het recht van de verdachte op een verdediging of een mening werd ontzegd.

  Je had niet het recht de vermeende misdaad te ontkennen, je kon en mocht alleen zeggen: daaraan heb ik niet meegedaan.

  Racisme is een voorbeeld, er zijn er meer. Over 100 jaar zal men spreken over de ‘heksenvervolgingen’ in Europa. van de 21e eeuw.

  • @Koffij
   Ben ervan overtuigd dat veel “heksen” mensen waren die de oorspronkelijke voorchristelijke (heidense) religies aanhingen en/of oorspronkelijke voorchristelijke rituelen uitvoerden.
   .
   Dát is één van de hoofdredenen waarom ik me zo nadrukkelijk verzet tegen het afschaffen/veranderen van ZP want door de overname van een andere macht toentertijd werd het oorspronkelijke feest afgeschaft/gewijzigd. Wat toentertijd gebeurde gebeurt nu wederom met dat verschil dat nu niet echt duidelijk is welke overnemende macht hierachter zit. Desondanks vermoed ik dat het toentertijd ook ongeveer zo gegaan zal zijn; in eerste instantie bekeert de elite zich en dringt het daarna op aan het klootjesvolk, dmv desnoods lijfstraffen of zelfs de dood. Het grote verschil met toen en nu is dat we nu bijvoorbeeld internet hebben, wat misschien wel net zo belangrijk en ingrijpend is als de boekdrukkunst die tijdens de vorige afschaffing/verandering nog niet eens bestond. Dus er is hoop.

   • @ Dick

    De maatschappelijke elite staat altijd vooraan om, in ruil voor behoud van haar machtspositie en privileges, het gepeupelte uit te leveren aan de nieuwe bezetter. De elite onderdrukt zodat de bezetter ongestoord kan roven. Recept van klassieke oudheid tot heden:
    https://williamblum.org/books/killing-hope/

 20. In de media wordt de stemming gemaakt.
  Probleem is dat de media alhier links en/of politiek correct is.
  Er moet dus een TV zender komen die dat niet is.
  Misschien kan Fox samenwerken met Elsevier en nog enkele partijen en zo een nieuws en actualiteiten programma beginnen dat een ander geluid laat horen.
  Want veel mensen denken nog steeds dat je bij de NPO de waarheid hoort ,wat dus niet het geval is.

 21. Ik ben zolang ik leef tegen geweld en tegen revolutie geweest.
  Net als andere democraten ging ik er van uit, dat je alles via verkiezingen en argumenten moest kunnen oplossen.
  Nou ja… een beetje naïef was dat natuurlijk wel.
  Tenslotte zijn de Moffen ook niet door verkiezingen en argumenten ontwapend!
  Wat ik de huidige politici ( nou ja.. de politici van al een flink aantal achtereenvolgende kabinetten) zéér kwalijk neem… én de hedendaagse ‘journalistiek’ ( die meer propaganda levert dan neutrale berichtgeving)… is dat ze mij nu, na mijn 70e, alsnog pressen aan revolutie en geweld te gaan dénken!
  Ik wens niet door minkukels ánders… ja…minder gemaakt te worden dan ik was.. en dan ik ben.
  Die macht GUN ik hen in feite niet.

  Ik vrees bovendien dat de #EU nog wel een legertje achter de hand heeft, als er straks dan mensen serieus… gedwongen eigenlijk…. in opstand gaan komen.

  • @ Gielah

   “Ik wens niet door minkukels ánders… ja…minder gemaakt te worden dan ik was.. en dan ik ben. Die macht GUN ik hen in feite niet.”

   Ja, dat is één van die dilemma’s waar fatsoenlijke mensen altijd tegen aan lopen als ze met geweld worden geconfronteerd. Duurt sowieso al wat langer voordat ze het geweld herkennen voor wat het is , daarna moet een innerlijke weerstand overwonnen worden.

 22. Wij zijn te beschaafd geworden. Verzet door geweld zijn wij verleerd, zo lang is er bij ons in gehamerd dat je geen enkel recht hebt om jezelf tegen wat dan ook te mogen verdedigen.
  En als je dan, net als tegenwoordig, geconfronteerd wordt met barbaarse horden die dat soort beschaving helemaal niet kennen, dan staat de gemiddelde, oudere, welopgevoede Nederlander met zijn mond vol tanden.
  Maar dat verandert gauw genoeg. In de toekomst zullen er genoeg mensen zijn die georganiseerd en gewelddadig lik op stuk geven en het buitenlandse uitschot harde lessen zullen leren. De enige zorg is dan de politie er volledig buiten te houden, want die zal niet aan onze kant staan.

 23. “Political correctness is the newest form of intolerance, and it is especially pernicious because it comes disguised as tolerance. It presents itself as fairness, yet attempts to restrict and control people’s language with strict codes and rigid rules. I’m not sure that’s the way to fight discrimination. I’m not sure silencing people or forcing them to alter their speech is the best method for solving problems that go much deeper than speech.”

  George Carlin

  https://www.youtube.com/watch?v=hkhUivqzWv0

 24. Dat die machten gescheiden horen te blijven is evident. Maar gezien de msm al zo’n linkse vooringenomenheid heeft en vele politici, rechters etc hier voor zwichten, bang banen te verliezen, staan ze het toe dat hier niet meer op toegekeken wordt. Als er dan mensen zijn die dit benoemen, is het makkelijker voor ze, deze lieden racist te noemen, dan hun werkelijke taak uit te voeren waar ze voor betaald worden. Dat er aan doodsbedreigingen voorbij gegaan wordt doet bij hun al niet meer ter zake. Dat is het grote verraad van (vooral) links. (zie hiervoor ook het onluisterende boek: ”het verraad van links Carel Brendel) . Ze nemen dan ook een grote schuld op zich voor de komende ellende in Europa.

 25. Ik heb gisteren toevallig de film 1984 nog eens bekeken en in de film belandt een zeer keurige volgeling uiteindelijk toch in het gevang omdat hij Misdunk (thoughtcrime) heeft begaan zonder dat hij het zelf wist, z’n dochter had het door en heeft hem aangegeven, waardoor hij erg trots op haar is. Toen moest ik denken aan de Witmens die denkt niet racistisch te zijn maar dat toch onbewust en per definitie is volgens de politiek correcten, de huidige Misdunk is Racisme. Ook al denk je dat je je daar niet aan vergrijpt, toch doe je het volgens de politiek correcten (= de variant op de gedachtepolitie) wanneer het hun uitkomt.
  .
  Het is echt te krankzinnig voor woorden wat de afgelopen tijden gebeurt, er wordt een hele enge zware grijze sluier over ons gedrapeerd en van bovenaf die sluier wordt ook nog een keer naar beneden getrapt. NL begint zo langzamerhand op een strafkamp te lijken, en dan met name voor het inheemse volk. Aanstaande dinsdag, de eerste anti-PC mokerslag!!

  • @Dick. Zie mijn reacties in het vorige topic. Het is zo langzamerhand een kwelling hier te moeten leven. En de mensen om me heen lijken het volledig te omhelzen. Het absurde is het nieuwe “normaal” geworden. En mensen zoals u en ik, met een nog normaal werkend moreel kompas, staan verbijsterd om zich heen te kijken. Maar niet begrijpend hoe mensen zichzelf vrijwillig(!) zó laten koeioneren en verkopen. Ik heb dagelijks het gevoel op de e.o.a. manier wakker geworden te zijn in “1984”. Het tart elk gevoel van gezond verstand. En iedere keer als je denkt dat het niet absurder kan, weten ze iets uit de hoge hoed te toveren wat nóg zotter is. De patiënten runnen in dit land daadwerkelijk het gesticht…

 26. Een van de belangrijkste constateringen van Cliteur vond ik de dreigende verandering van het begrip tolerantie, waarbij de oorspronkelijke betekenis uit de tijd van de verlichting, wordt losgelaten namelijk de tolerantie van tegengestelde meningen, à la Voltaire, en vervangen door subjectieve vage gevoelens van onbehagen die vermeden dienden te worden.
  In dit verband achtte hij het een slechte ontwikkeling dat zovelen zich gekwetst zouden voelen door een mening die zij niet delen, bijzonder intolerant!!!

  • Bovendien wees Cliteur op de kwalijke ontwikkeling dat de rechterlijke macht steeds meer wetgevende macht naar zich toe trekt, instrijd met de trias politica.

Reacties gesloten.

Theme by Anders NorénUp ↑