Het economische gelijk van Trump

 

Door gastauteur Dr. Gert Jan Mulder

Veel mensen zijn ernstig bezorgd over het economische en geopolitieke beleid onder President Trump. De tegenstellingen zijn enorm tussen voor en tegenstanders van Trump en zijn beleid.

Nu 6 dagen na aantreden van Trump als president van nog altijd het machtigste land ter wereld, laat hij velen versteld staan vanwege het feit dat hij in korte tijd alle voornemens tijdens de campagne lijkt te gaan omzetten in beleid.  Het is ongekend om een politicus, ook nadat hij is gekozen, precies te zien doen wat hij tijdens de verkiezingen beloofde.

Economen van alle soort pluimage waren er zeker van dat het patriottische beleid “America First” schadelijk zal zijn voor de Verenigde Staten (op langere termijn) en zeer zeker schadelijk voor de wereldhandel. Het door de VS in gang gezette protectionisme naar aanleiding van de beurscrash op Wall Street van 1929 en de daaropvolgende financiële crisis in de daarop volgende jaren leidde onder andere tot het uitbreken van de tweede wereld oorlog. Voorwaar geen gunstig perspectief.

Wij zijn echter bijna 100 jaar verder en de omstandigheden zijn nu fundamenteel anders.

De roze verwijfde periode van globalisering waarin het leek dat de bomen altijd tot in de hemel groeide en waarin iedereen steeds gelijker leek te worden, was een periode van verliezers en winnaars, waarbij de verliezers voor een belangrijk deel werden gecompenseerd door technologische vooruitgang.

In veel zogenaamd rijke landen verdween voor een belangrijk deel de primaire productie naar lagere lonen landen en werd nieuwe werkgelegenheid gecreëerd en gevonden in de dienstensector.  Voor Nederland gaat dat op voor de textiel, schoenen, de tabaks en de autoindustrie, de scheepvaartindustrie, vliegtuigindustrie. De productie van alle onze multinationale ondernemingen vertrok naar lage lonen landen of men kon eenvoudig de concurrentie niet langer aan en de bedrijven werden gesloten.

De wereld van een “global village” waarin iedereen zogenaamd vrij met elkaar zaken kon doen (regionale handelsblokken, WTO, TTP TTIP) en waar vooral comparatieve  voordelen leidend waren, heeft haar grenzen bereikt en heeft alle grenzen overschreden. Die eerlijker wereld was een fata morgana.

Er is inmiddels vrijwel niets meer dat niet voor een bepaald gedeelte of geheel in China of andere lage lonen landen wordt geproduceerd. Het tekort op de handelsbalans van de VS met China bedraagt USD 500 miljard per jaar. Dat met Mexico ligt hoger dan USD 60 miljard.

De VS kent continu oplopende handelsbalanstekorten sinds 1976. [1]Tekorten heeft zij niet alleen met lage lonen landen, maar ook  met bijvoorbeeld met Japan en Duitsland. De laatste twee landen vooral vanwege het feit dat deze landen in bepaalde productgroepen kwalitatief veel concurrerender waren dan de VS. Toyota en veel andere Japanse merken werden kwalitatief zo goed omdat zij wel de adviezen voor total quality management opvolgde van de Amerikaan Demming die in zijn eigen land de VS niet serieus werd genomen. Over de kwaliteit van de Duitse producten bestaat wereldwijd consensus.

Trump wil deze trend nu rigoureus ombuigen. Hij brengt een hernieuwt patriottisme terug. Voor mij is het geen vraag of hij hierin zal gaan slagen. Alle energie zal gericht zijn op herstel en wederopbouw van de Amerikaanse (nationale) economie, van haar productie capaciteit, van haar infrastructuur, van haar militaire vermogen,  van een gezonde verhouding tussen overheid en private sector,  van het terugdringen van overregulering, van het beschermen van de grenzen (zonder grenzen geen soevereiniteit).

De VS hebben alle kans van slagen. Geen ander land ter wereld dat jaar na jaar zoveel patenten registreert,  geen enkel ander land ter wereld met de kwaliteit van universiteiten en de kwaliteit van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek,  geen ander land ter wereld waar zoveel Nobelprijswinnaars uit voortkwamen, geen enkel ander land ter wereld dat zo tot de verbeelding spreekt, geen enkel ander land die de reserve currency ter wereld garandeert, geen ander land met zo’n  grote homogene lokale markt, geen mens ter wereld machtiger en invloedrijker dan de president van de Verenigde Staten,  geen kapitaal markt en geen financieel centrum zo sterk en machtig dan New York en Wall Street. (De Waal Straat).

Het enige risico dat rest is overdrijving. Trump zou kunnen overdrijven en te veel vijanden maken in de wereld waar ook de VS en haar toekomstige export afhankelijk van zal zijn. De kans daarop is m.i. klein. De achterstand van de VS op veel andere landen in termen van handel en investeringen is te groot. Die achterstand moet worden gecorrigeerd. Alles is uit balans.

Trump is een grootmeester in onderhandelen. Hij heeft voordat hij aan tafel zit met Chinezen, met de Navo, met Mexico, met de EU, en zelfs met Canada, de tegenstanders in een hoek gedreven. Hij start de onderhandelingen met enkele goals voorsprong. Ze zijn onzeker. Ook de multilaterale benadering ging op de schop. Hij heeft bijvoorbeeld niets op met de VN. Halleluja.

Zijn aanpak om afspraken alleen bilateraal te willen maken, dus met ieder land op zich, is briljant. Trump weet dat het beste recht, het recht van de sterkste is. De VS is onder Trump in iedere 1 op 1 veruit de sterkste en zal voor de VS zo het beste resultaat kunnen onderhandelen.

Ik voorspel dat men in Brussel bij de EUSSR nooit President Trump op bezoek zullen krijgen.

Hij heeft wel iets beters te doen.

[1] http://www.tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

67 Reacties

 1. Over een paar nachtjes slapen is de Griekse crisis weer helemaal terug:
  http://www.ad.nl/buitenland/imf-explosieve-stijging-schulden-griekenland~a6c4439d/

  Naar verluidt is Merkel alweer door de pomp, alhoewel ze nu zonder Obama weer meer vrijheid van handelen heeft zou je zeggen.

  Rutte deed zijn belofte: Geen cent mee naar de Grieken, omdat dit natuurlijk al zo afgesproken was. Echter, Merkel gaat altijd weer door de pomp, daarmee had hij geen rekening gehouden. Ze durft geen beslissingen te nemen, ze laat alles maar gebeuren. Beter geen beslissing dan een beslissing waar door je leiders tegen je in het harnas jaagt, en leiders, ja , die moet je te vriend houden. Het volk krijg je er wel onder met de juiste propaganda (je hebt hoeren en journalisten), maar ook dat middel raakt een keer bot.

 2. Over vluchtelingen en immigranten nog een nieuwtje waar je dus noooit over hoort. Als de jihadstrijders in de problemen komen begint de grote metamorfose.
  De jihadstrijder wordt een gewone man die op de vlucht is. Vrouw en kind komen later….
  Zo gaat het namelijk altijd.
  eerst is groep a de vluchteling gevlucht voor groep b. Dan met veel hulp word b weggedrukt en is b de vluchteling. Er zijn natuurlijk veel meer groepen en constant vluchtelingen. wat ze echt uitgevreten hebben weet niemand.
  In Afghanistan werd politie de volgende dag Taliban , net als burgers. Of de “gewone man” was tegen al die buitenlandse inmenging en werd rebel, Taliban of what ever. Vrouwen en meisjes onderdrukken staat in de Sharia grondwet die hebben helemaal geen rechten, die moeten gehoorzamen.
  Islam is altijd oorlog, altijd onderdrukking, altijd willen overheersen….Wat je als westerse maatschappij nooit moet stimuleren laat staan hier naartoe moet laten komen.

 3. Laten we de bal eens bij de goedmens, linkse rakker, Huilvrouwen tegen Trump.
  Vraagje: Als er 10 vreemden in uw Familiehuis met kinderen binnen willen komen waarvan er 2 met grote kans een kalashnikov bij zich hebben laat u die binnen?
  Weinig kans
  Als er 100 vreemden binnen komen waarvan er 2 een kalashnikov bij zich hebben wordt het dan moeilijker om alle 100 te weigeren? 2 moet kunnen??
  Als er 1000 vreemden binnen komen waarvan er 2 een kalashnikov bij zich hebben dan, dan is het wel een erg kleine minderheid. Dat kan je die 1000 toch niet weigeren.
  .
  Dit laatste is de gangbare modus operandi in de wereld van goed mensen. Je offert gewoon je eigen familie op ten bate van een naïef wereldbeeld als of je dan goed bezig bent. De wereld is van iedereen dus dat mag wel een paar broertjes en zusjes het leven kosten om dat te bewijzen. laat staan de ruimte en alle andere nadelen van mensen binnen laten met een archaïsche levensovertuiging.
  Krankzinnige idioten.

 4. Ik moet erg lachen om de gelijkgeschakelde media of het nou in de VS is of in Nederland. Eerst werd Trump beschimpt omdat hij beloften deed die helemaal niet konden. Zoals moslims weigeren. Nu gebeurd het toch en zijn ze weer boos.
  Het is ook heel erg lastig te beseffen dat er mensen zijn die hun beloftes nakomen. Tenminste zo gaat het met politici. Tja Trump is dus een ander type, die heeft dus wel oog voor de veiligheid van zijn eigen land en neemt in een week meer goede besluiten dan de gangbare politicus die er 8 jaar voor nodig heeft en dan meer problemen veroorzaakt dan er eerst waren. Hij doet wat hij belooft, erg hoor.

  • Ik zou het volgende eens lezen, dat gaat over de hele wereld.
   http://www.truthdig.com/report/item/mikhail_gorbachev_it_appears_the_world_is_preparing_for_war_20170128

 5. Ik lees nu dat Moslims die al tien jaar officieel werken in de VS, met Green Card, de toegang wordt geweigerd.
  Slim bezig.
  Wat betreft de westerse onderdrukking van Moslims, de VOC deed dat al.
  Churchill was het in 1898 eens met een Britse moordpartij in wat nu N Afghanistan is, in 1918 liet die Churchill gifgas gebruiken.
  In 1912 draaiden Rusland en Groot Brittannië de Perzische democratie de nek om, in 1953 deed de VS het weer.
  Al in 1914 riep de Sultan van het Ottomaanse rijk, geestelijk hoofd van alle Moslims, op tot jihad tegen Britten, Fransen en Nederlanders.
  Sudan werd toen al genoemd als onderdrukt gebied, Java ook, daar woonden 40 miljoen Moslims.
  De oorlogen in en tegen Afghanistan, Irak, Libië, het verjagen van de Palestijnen, moet ik nog meer opsommen ?

  • Alle gebieden die nu islamitisch zijn waren daarvoor christelijk, boeddhistisch, hindoeïstisch etc.., zelfs onze katholieke Sinterklaas komt uit een gebied dat nu islamitisch en nagenoeg gezuiverd van katholieken/christenen is. Maar oh oh wat vind jij de moslims zielig.

   Aan wiens kant sta jij eigenlijk, achter het westen of achter de islam?

   Durf je daar antwoord op te geven?

   • Ongelofelijk, in mijn lange leven nog nooit meegemaakt: een politicus, die meteen na zijn verkiezing doet wat hij de kiezers tijdens zijn campagne heeft beloofd.
    Ben benieuwd wanneer hij begint met pogingen om de FED op te heffen. Wilde JFK ook, toen heeft de Deep State daar een stokje voor gestoken. Arme Marilyn ging met hem mee.

    Dick, Gilles heeft het niet zo op Israël, misschien heeft dat iets te maken met zijn sympathie voor mohammedanen. Lijkt me dubbel fout.

 6. Dat Hitler werd geboren in 1919 in de Spiegelzaal van Versailles is me bekend.
  Dat Trump druk decreten tekent is me ook bekend, wat hij daarmee gaat bereiken, dat is afwachten.
  Protectie is niet simpel.
  Ontspanning met Rusland zie ik nog niet, maar ik heb de hoop nog niet opgegeven.
  Wat me ernstig verontrust is de steun van Trump aan Israel, en zijn uiterst eenzijdige veroordeling van Islamitisch verzet.
  Evenmin lijkt de man in te zien dat IS made by USA is, en dat anderhalf miljard mensen niet bij voortduring in het verdomhoekje kunnen worden gehouden.
  Niet door een America First Amerika, veel te duur.

  • Als de palestijnen Israël van de kaart zouden kunnen vegen dan doen ze dat, Israël kan de palestijnen van de kaart vegen maar doet het niet, sterker de palestijnse bevolking is juist explosief gegroeid. Heel verstandig van Trump om voor Israël te kiezen.

   Obama heeft isis laten ontstaan door de olie aan ze te geven en de manier hoe hij het leger heeft teruggetrokken. Trump is om te beginnen altijd tegen de invasie van Irak geweest, toen dat toch gebeurd was heeft hij ze voor dom verklaard de olie niet te nemen, etc.. Het wil bij jou maar niet doordringen dat de VS onder Trump een totaal ander VS is. Dat wil je ook niet want anders kan je de VS niet meer de schuld geven.

   “anderhalf miljard mensen niet bij voortduring in het verdomhoekje kunnen worden gehouden.”
   Ook zo’n valse mantra, om te beginnen heeft de islam/extremistische moslims het westen de oorlog verklaard. En de sjiieten en soennieten hebben al een strijd sinds de dood van mohamed.

   Soms kan oorlog verhelderend…

 7. De VS is hetzelfde sinds de Monroe Doctrine, 1830 of zo
  Van 1919 tot 1933 was het even anders, de VS bevolking kreeg door voor welke doeleinden hun zonen in Europa waren omgekomen.
  Toen ging Roosevelt weer over op de oude koers.
  Dat met Trump de VS ingrijpend verandert, ik moet het nog zien.
  Eisenhower waarschuwde bij z’n afscheidsrede, er veranderde niets.

  • Eisenhower en Trump zijn de enige presidenten die niet uit de politieke elite voortkomen, valt het kwartje nou nog niet?

 8. Het lijkt me juist Israël te steunen wanneer onze belangen overeenstemmen. Wanneer dat niet het geval is, dan liever niet.
  Israël, tezamen met de Bush en Obama regeringen in de V.S., is telkens voorstander geweest van regime change in het Midden Oosten. Bijna alle sterke nationalistische leiders die mogelijkerwijs een bedreiging vormden zijn weg. Saddam en Ghaddafi zijn dood. Syrië is in een burgeroorlog verwikkeld. Dit is allemaal heel prettig voor Israël, maar Europa is er niets mee opgeschoten. In tegendeel.
  Premier Netanyahu zou het liefst hebben dat de V.S. ook in Iran een “democratie” neerzetten. Voor Israël betekent dat een dreiging minder, voor de rest van de wereld betekent dat honderdduizenden doden, een land in puin, nieuwe vluchtelingen- en migrantenstromen richting Europa en radicalisering van de Iraanse bevolking. Zoals u zegt, ISIS was een gevolg van de invasie van Irak. Een invasie van Iran is het recept voor een ISIS 2.
  Het Westen moet zich wat betreft het…

  • … MO-beleid door haar eigen belang laten leiden. Soms komt dat overeen met Israël, maar vaak ook niet.

 9. Trump gooit de grens dicht voor Moslims uit hoog risico landen. De NOS noemde de inauguratie rede van Trump een gitzwarte speech (van der Horst). Vandaag weer opnieuw een gitzwarte dag voor de NOS?

  Maar geen nood, de mensen uit risico gebieden kunnen nog altijd naar de Godheid van de NWO, Angela Merkel. Die heeft zelf geen kinderen dus haar zal het niet raken en zij gaat na haar regeerperiode naar het buitenland.

  Ze zal wel veel schouderklopjes krijgen, van de Beakliek, chrachtengordel dieren en andere ultra politiek correctelingen die over de ruggen van het volk gutmensch willen zijn.
  Trump doet nu wat Hans Janmaat wilde. Volgens de media in die dagen was Janmaat de duivel, nedergedaald naar de aarde. Als we het Trump beleid begin jaren 80 hadden uitgevoerd waren we nu veel rijker geweest en een vrediger samenleving gehad. Dat zijn feiten.

 10. De claims dat producten die nu in China of Mexico gemaakt worden straks meer dan het dubbele gaan kosten zijn ook sterk overdreven. Puur bangmakerij.
  Vooral met elektronica bestaat slechts een kleine fractie van de retailprijs uit arbeidsloon.
  Zie hier b.v. een kostenoverzicht van de iPhone.
  http://static1.businessinsider.com/image/54232118ecad0433638b4567-1200-900/techcotd-924.jpg
  Slechts $11 van de $242,50 productiekosten, dat is 4,5% bestaat uit Assembly&Test, oftewel de Chinese fabriek die het in elkaar zet. De retailprijs is ongeveer $700. Distributie zal nog wat kosten, maar de winstmarge is behoorlijk.
  Stel nu dat met fabricage in de V.S. arbeid omhoogschiet naar $50, dan wordt de telefoon $739 i.p.v. $700. Dat is 5,6% duurder. Waarschijnlijk bespaart Apple ook nog wat op verscheping, papierwerk, importheffingen e.d., dus uiteindelijk maakt het bijna niets uit.

  • @RK
   Waar je diezelfde mensen niet over hoort is dat Obama 6 triljard(!!) in het MO gekieperd heeft, betaald door de belastingbetaler van de VS (dat is niet helemaal correct want het moet nog betaald worden, de staatsschuld opgebouwd in 230 jaar heeft Obama bijna verdubbeld in 8 jaar). En wat hebben we voor die 6 triljard gekregen? Isis en de ‘vluchtelingencrisis’. Nou, daar gaan we het natuurlijk niet over hebben, sterker we gaan ‘je bent welkóóm’ zingen want je wil toch wat lol beleven aan die 6 triljard.

 11. Merkwaardig, er wordt heel heftig negatief gereageerd omdat Trump een rem zet op moslims die het land in willen komen. De logica ontgaat links en de MSM. Hij doet gewoon wat hij beloofd heeft. Juist om die beloftes heeft hij de verkiezingen gewonnen. Je kan niet een politicus kwalijk nemen dat hij doet wat hij beloofd heeft. In verreweg de meeste gevallen doet een politicus namelijk niet wat hij beloofd heeft en wordt hem kiezers bedrog verweten. Had hij de grens gewoon open gelaten, zou dat juist kiezersbedrog zijn geweest.

  • @Pieter
   http://media.tpo.nl/2017/01/24/zwarte-trump-stemmer-rant-bevooroordeelde-blanke-arrogante-cnn-journalist-helemaal-kapot/

   Kijk eens naar dat filmpje en zie wat gebeurt, dat gebeurt namelijk op de hele politiek correcte linie wanneer de ‘brainwash chip’ wordt verwijderd, ze weten niet meer wie ze zijn. Deze cnn journalist veranderd letterlijk in een ander persoon omdat hij dacht te weten hoe gereageerd zou worden, de hersens beginnen tegen elkaar in te draaien wanneer de brainwash chip wordt verwijderd. De brainwash chip zal zich verzetten maar wanneer dat niet mogelijk is zoals in dat filmpje dan zijn ze de weg kwijt. De stakkers zijn letterlijk voorgeprogrammeerd.

 12. Ik heb net weer een paar propaganda verhaaltjes in de MSM gelezen. De elite zijn in paniek dat Trump de sancties wil opheffen tegen Rusland. In de MSM wordt vervolgens net gedaan alsof Poetin zomaar de Oekraïne aanviel, zonder erbij te vertellen dat het hier om de Krim gaat, met een eigen historie en mensen die anders aankijken tegen waar ze bij horen. Zonder de kwalijke rol te benoemen van het westen, die zich niet aan zijn belofte gedaan aan Gorbatsjov houdt en het spelletje van de NAVO, die hun bestaan wil rechtvaardigen door een koude oorlog met Rusland te beginnen onder daverend applaus van de brave MSM, van oudsher de oorlogsophitsers.
  De MSM gaat gewoon weer verder waar zijn gebleven is. Rusland moet dood,
  Rusland is de vijand. Obama’s kontenkusser, John McCain, doet ook weer van zich spreken met dat irritante knarsstemmetje van hem.

  • Waarbij het krankzinnig is dat ‘wij’ kennelijk van Poetin verwachten dat hij werkeloos toeziet als zijn Zwarte Zeevloot komt te liggen in Rusland vijandig Oekraine. Dat gevaar werd afgewend door de Krim af te zonderen van Oekraine, en tot deelstaat van de federatie te maken, conform de wens van de bevolking van de Krim.

 13. Een goeie op GS: een video waar Bill Clinton speecht over uitzetting van illegalen. De controles moeten strenger, de grenzen moeten dicht. Illegalen de teren op de zakken van de belastingbetaler: het mocht niet mogen. Hard beleid met uitzetting van criminele illegalen enz.
  Nooit heb de deugende media alhier de man Clinton een racist, xenofoob of fascist horen noemen. Integendeel, de deugende media liepen weg met met de man.
  Trump is voordat hij begon te regeren al uitgemaakt voor racist, xenofoob en fascist en de hetze gaat door.
  We zijn toe aan een proces van herprogrammering om bevrijd te worden van links denken.

  • @arjen
   Het maakt ook niet uit wat er gezegd wordt maar door wie het gezegd wordt, als je bijvoorbeeld openlijk de politiek correcte eed hebt afgelegd (zoals chiel beelen nu doet) dan word je als lijfeigene beschermd door de leenheren middels politiek correcte virtuele muren, bevind je je niet binnen de politiek correcte virtuele muren dan ben je vogelvrij en zal uitgesloten en verdreven worden ongeacht wat je zegt. We leven nu in een periode van leenheren en lijfeigenen 2.0

 14. https://www.rt.com/news/375302-zeit-joffe-trump-murder/
  Commentaar lijkt overbodig.

  • Weer een Duitse gek. Doodmoe wordt je van die Germaanse goedmenschen. Idioten.
   Lees dit artikel met brief en huivert. Dit gebeurd er tegenwoordig in NL:
   https://pauwnieuws.nl/news/230/deze-letterlijk-angstaanjagende-brief-over-asielzoekers-aan-geert-wilders-is-zijn-sleutel-naar-het-torentje

   • Het hersenspoelen met schuld lukte helaas uitstekend in Duitsland, Japan trapte er niet in.

    • “Japan trapt er niet in” Echt interessant Amerika heeft heel Vietnam platgegooid en het land chemisch verontreinigd Nog steeds worden er daardoor mismaakte kinderen geboren . Toch juicht de Amerikaanse geschiedschrijving over de miljoenen die zij heldhaftig gered hebben. Europa hebben zij toch ook bevrijd? Geen woord erover dat zij maar wat graag met de oorlog meededen Het heeft hun land er bovenop gebracht. Sinds 1945 heeft het Imperium alleen maar landen bezet en oorlogen gevoerd. Naar oud Romeins gebruik moeten de overwonnen landen schatting betalen en soldaten leveren Het kader kreeg in Amerika een militaire opleiding en het Europese legioen werd opgericht de NAVO
     dat onder bevel van Washington nu Libië, Irak, Syrië, Afghanistan etc landen verovert. Lees Daniele Ganser Illegale NATO Kriege Het zijn onze buren en USA heeft 2 Oceanen als buffer Hoe dom kan je zijn? Trump sluit eenvoudig de grens En Wij?

     • Het lijkt veel erger.
      Hitler had in 1938 zo verslagen kunnen worden, daar was alleen nog Groot Brittannië voor nodig, met Frankrijk, Tsjechoslovakije en Polen.
      Waarom dat niet gebeurde, de speculaties onder historici zijn dat Roosevelt dat niet wilde, de oorlog zou dan zo afgelopen zijn geweest, en de VS had geen rol kunnen spelen.

 15. @Gilles
  Als Duitsland niet gedwongen werd om 1/3 van zijn grondgebied af te staan aan Tsjechië, Polen en Frankrijk, als Rijnland niet uitgemolken werd door de Fransen en als het westen in plaats daarvan Rusland had gestopt, zonder Hitler hadden we een wereldoorlog gehad met Rusland, dan zou er geen WO2 gekomen zijn met Duitsland. De Duitse minderheid in Polen werd onderdrukt, vermoord. De Duitsers kwamen met vredesvoorstellen (corridor naar Duitse stad Danzig, nooit gehoord he?) maar Engeland had Polen geadviseerd daar niet op in te gaan. Engeland en Frankrijk hadden afgesproken dat bij een aanval, Frankrijk en Engeland de door hun gewenste WO zou beginnen, hetgeen geschied is. Uiteindelijk is STalin de grote overwinnaar geworden, niet via de door hem gewenst bezetting van W Europa maar van O Europa.

 16. Niet alleen economisch gelijk. Verstandelijk, en de rest, ook. neem de wijfjes in media en politiek Nederland. Steur, in armen, van een lijder zoeker, naar onderste stenen, is een prachtig voorbeeld van ongelijk. De smoes, [lul connected ] was landsbelang. Grabbing by the pony, hij, jong, and yours, is hun hobby, en tijdverdrijf.

 17. Zeer veel bewondering voor Trump: de hele regentenkliek in NL kan hieraan een voorbeeld nemen. Deze man houdt zijn beloften! Wat een verschil met miezerige mannetjes als Rutte, Asscher, Pechtold, Buma, Klaver, Roemer. Ze passen in het topje van de pink van Trump! En dan die gore media: dat kakelende wijf van Jinek, de prietpratende Van Nieuwkerk, die absoluut achterlijke zender CNN: wat een bagger zijn de media in het Westen. Wat een stompzinnige anti Trump indoctrinatie. Helaas trappen er nog veel te veel mensen in.
  Zijn beleid is zeer juist: hij komt op voor Amerika, want hij is door Amerikanen gekozen! Die logica snappen idioten als Rutte e.d. totaal niet. Die zijn zwaar aangetast door politieke correctheid en soft, links, feminien gedrag. Het zijn lulletjes rozenwater en daarnaast bedriegers en leugenaars. Alleen Wilders is hier nog geloofwaardig, de rest is rotzooi!

  • Nationalisme staat bij ons gelijk met de fundamenten leggen voor gaskamers.
   Lees maar eens bij JOOP wat Van der Horst bij voortduring betoogt.
   De man kreeg, toen hij van de lagere school kwam, geen gymnasium advies, ging toch, en werd historicus.
   Helaas denk ik steeds vaker dat het advies niet naar het gymnasium te gaan het juiste was, de man is voor geen enkel argument vatbaar.
   Ik denk vaak dat veel van de huidige ellende veroorzaakt wordt door de achteruitgang van ons onderwijs sinds 1960.
   Ik maakte die achteruitgang mee, deed hbs toelatingsexamen in 1955, m’n jongste studeerde een tien jaar geleden af.

 18. Trump is geen politicus maar zakenman, als zakenman is het een vakman en zoals iedere echte vakman heeft hij trots in z’n werk. Daar ligt z’n kracht en oprechtheid, de zwakte kan zijn dat het voor een vakman moeilijk te verkroppen is te moeten schipperen. Wat ik nergens lees is de ongelofelijke energie en gedrevenheid die deze man ons laat zien, de man is 70, volgens mij staat hij om 05:00 uur al naast z’n mandje. Niets is zeker in het leven maar durf m’n hand in het vuur te steken dat deze man 100% oprecht is. Dat is natuurlijk een hele schok plus dat oude krachten hier niet blij mee zijn en alles zullen doen om pootje te haken, tot nu toe konden ze dat enkel dmv list en bedrog. Dat zegt ook veel over Trump, de man is blijkbaar brandschoon op ‘grab the pussy’ uit 2005 na, maar goed iedere man die zich in z’n mancave waant loopt weleens te pochen gedreven door z’n testosteron.

  • En dan heeft hij zijn overwinning behaald zonder een gelikte partij organisatie en is hij financieel onafhankelijk, Steeds voor de vuist weg spreken, rechtuit.
   Waar linkse campagnes werkelijk van a tot z vooraf geregisseerd worden om maar te voorkomen dat er door mand gevallen wordt. Niks is daar echt, het is allemaal toneel. Trump is een verademing.

 19. Ik ben helaas tot de slotsom gekomen dat de man in de verste verte niet overziet wat hij aan het doen is.
  Dat de VS dè terrorisme veroorzaker is, hij heeft geen idee.
  Dat hij de ongebreidelde rampzalige globalisatie te lijf gaat, en nationalist is, voorlopig ben ik er blij mee.

  • “Ik ben helaas tot de slotsom gekomen dat de man in de verste verte niet overziet wat hij aan het doen is.”

   Jij overziet het wel natuurlijk, dus vertel 🙂

   “Dat de VS dè terrorisme veroorzaker is, hij heeft geen idee”

   Of dat daadwerkelijk de enige partij is betwijfel ik en het is in dezen niet relevant want als dat zo is dan is dat sowieso dé VS die nu heel hard tegen Trump aan het schoppen is via bv cnn omdat Trump de koers 180 graden gaat draaien. Dan zou je verwachten dat bepaalde mensen daar blij mee zijn maar niets daarvan zó gebrainwashed zijn ze.

   • Kennelijk volg je niet de discussies en commentaar op Trump’s pogingen werk terug te verplaatsen naar de VS.
    Het blijkt wat lastiger dan de man lijkt of leek te denken.

    • De man is nog geen week president en uitgerekend via cnn (clinton network) hoorde ik gisteren dat Trump nu al een record heeft gezet, hij heeft in de eerste dagen meer gedaan dan alle presidenten voor hem in dezelfde periode!! Jouw opmerking raakt kant noch wal en komt enkel voort uit de wens die de vader van je gedachte is.

 20. Dat weet hij heel goed hoor. Hij noemde eerder het regime change policy van de afgelopen 40 jaar. Doe van het America First en MAGA beleid is orde op zaken stellen in eigen land, niet in andere landen.

 21. Trump heeft in ieder geval gezegd dat ISIS vernietigd moet worden en zo snel mogelijk.
  Ook heeft hij aangegeven dat hij het niet volledig eens is met visie van zijn minister van defensie maar zal toegeven aan de professionaliteit van deze generaal. Mij lijkt dat hij niet alles kan weten en regelen maar wel geinformeerd blijft en op zijn mensen vertrouwd.

  • Het is helaas maar een enkeling die inziet dat met IS onderhandeld moet worden.

   • Met isis onderhandelen? Wat wil je onderhandelen met isis? Dat wij de gebieden voor ze gaan zuiveren zodat alleen isis daar nog aanwezig is? En jij denkt dat na het zuiveren van de gebieden isis met bloemen om de nek hand in hand over zandheuveltjes gaan huppelen? Wat versta jij onder onderhandelen?? Heb hier echt geen woorden voor, en jij ook niet want jij gaat niet vertellen hoe jij dat onderhandelen met isis voor je ziet. Je roept maar wat, bah.

 22. Tim Pietersen

  27 januari 2017 op 13:19

  https://www.youtube.com/watch?v=EgonptSjqWI trump hannity interview, deel dit want op nederlandse MSM krijg je dit niet te zien………..

 23. Fraai artikel maar jammer van de spelfouten. En het is idd Wal straat.

 24. In veel zogenaamd rijke landen verdween voor een belangrijk deel de primaire productie naar lagere lonen landen en werd nieuwe werkgelegenheid gecreëerd en gevonden in de dienstensector. Voor Nederland gaat dat op voor de textiel, schoenen, de tabaks en de autoindustrie, de scheepvaartindustrie, vliegtuigindustrie.
  .
  Een Kleine correctie: de auto industrie, de scheepvaartindustrie, vliegtuigindustrie is er nog steeds alleen gespecialiseerd.
  Overigens vind ik het jammer dat een bedrijf als Philips als uitvinder van heel veel technologie en wereldspeler zo in elkaar is gekakt.
  Trump is een weldadige douche. Ik lach me rot om alle zure reacties. Tjonge iemand die doet wat hij beloofd heeft….Wat erg toch…

  • Wat je niet onderkent is waar wij onze rijkdom aan danken, wat Duitse industriëlen formuleren als ‘wir exportieren Intelligenz’.
   Daarmee wordt niet bedoeld de export van hoofdkaas, maar van intelligente producten en diensten.
   Vele middelgrote Duitse bedrijven hebben een kennis aar geen bedrijf elders tegenop kan.
   Bij ons zijn ASML en de bedrijven die kassystemen maken daarvan voorbeelden.
   Je moet echt niet toeristisch in derde wereld landen zijn geweest om het verschil te zien.
   Sarrazin schreef zijn boek ‘Deutschland schafft sich ab’ om te waarschuwen tegen de verdomming in Duitsland door relatief niet erg intelligente migranten, die veel kinderen krijgen, terwijl intelligente Duitse vrouwen geen of weinig.
   Intelligentie is in hoge mate erfelijk, dat vertekent naar mijn mening ook de polemiek over schooladviezen, hoogopgeleide ouders hebben relatief intelligentere kinderen.
   ASML slaakte net een noodkreet over talent.
   Wat ik nu ga schrijven zal als racistisch worden gezien,…

   • Wat ik nu ga schrijven zal als racistisch worden gezien, maar ik volgde de opbouw van The Passion omgeving in Amersfoort begin vorig jaar.
    De uitvoering stond naar mijn mening in schril contrast met organisatie talent en technische kennis van die opbouw, maar wat me opviel dat er precies één nieuwe Nederlander werkte, bij mocht de baak bij het waterpassen rechtop houden.

    • Onzin Gilles,neem nu dat fantastische VW dat wordt langzaam maar zeker door Toyota achterhaald!
     De Jappaners bouwen nu al betere auto,s en in de toekomst zullen ze niet alleen betere auto,s bouwen maar ook betere electronica.
     Philips is ook al totaal achterhaald,Azie is nu al het centrum van de wereld en Europa heeft het nakijken!
     Waarschijnlijk was jij die ene Nederlander die de baak bij het waterpassen rechtop mocht houden en ben je nu boos!

 25. Wat de USA al 30 jaar mee maakt heeft ook in West Europa toegeslagen met de opname van de Oostelijke lidstaten, invoering van de Euro en een vrije arbeidsmarkt van de Oekrainse grens t/m Ierland. Hiermee zijn de lidstaten communicerende vaten geworden zonder grenzen of valutaire barrieres. Het laat zich dan inzien dat de relatieve welvaart van West Europa snel weg vloeit. Werk gevers in het Westen zien een benedenwaartse loon spiraal door invloed lage lonen werkers die alles 30% goedkoper willen doen. Uitstekend voor de bedrijfswinsten maar aan de andere kant ook noodzakelijk anders wint de concurrent de inschrijving die wel met lage lonen mensen werkt. De hoger opgeleiden, managers etc hebben geen last, het brede arbeidsreservoir van lager opgeleiden is de klos. Die hebben voor Brexit en voor Trump gestemd in volle overtuiging dat er weer grenzen moeten komen en rivaliteit tussen de landen om eigen bevolking beter af te laten zijn. Daar gaat de globalistische NWO de mist in,…

 26. “geen mens ter wereld machtiger en invloedrijker dan de president van de Verenigde Staten” . . . . Ik twijfel erg aan deze stelling. Het zou kunnen dat Trump dat gaat worden maar de afgelopen 100 -150 jaren tot en met Obama, waren dat met name de banken en het groot industrieel complex die de president als puppet gebruikten. Namen als Rothchild en Rockefeller komen dan voorbij. Er is een kans dat Trump die positie compleet veranderd met name omdat belangrijke posities in zijn administratie zijn bezet door erg rijke figuren die kennelijk niet gevoelig zijn voor omkoping. Laten we er het beste van hopen.

  • Je moet het wat anders formuleren, geen groep mensen belangrijker dan de groep die aan de touwtjes van de VS president trekt.
   Reagan was het duidelijkste voorbeeld, een acteur die voor president speelde, en voor elke persconferentie de antwoorden op de vragen uit z’n hoofd had geleerd.
   Omdat de journalisten wel eens de verkeerde vragen stelden, en hij dan toch een goed antwoord gaf, op iets anders, hadden de journalisten elke keer weer grote moeite hun lachen in te houden.
   Kennedy was het andere uiterste, die meende als president iets te vertellen te hebben.
   Daar werd snel een eind aan gemaakt.
   Eens kijken of Trump net zo eindigt.

 27. “waren dat met name de banken en het groot industrieel complex die de president als puppet gebruikten”

  Dat is idd zo maar gister hield May een zeer goede speech in de VS waarin ze hierover sprak en zei dat voor dit soort instituties sterke soevereine natiestaten uiterst belangrijk zijn, zonder die sterke natiestaten zouden ze nooit hebben kunnen floreren en dat natiestaten gedefinieerd worden door hun volk. Cnn zond deze speech live uit en daar zullen ze spijt van hebben gezien dit soort opmerkingen en helemaal omdat ze ook diverse malen heftig uithaalde naar islamitisch terrorisme en dat onze westerse manier van leven daardoor onder druk staat. In de gesprekken van cnn na de speech werden deze onderwerpen dan ook sluw vermeden, heb in onze media ook niets over deze speech gelezen maar misschien heb ik dat over het hoofd gezien.

  • Wat was het goede van de speech, als niet werd onderkend dat de politiek altijd het laatste woord moet hebben in een democratie, en ook niet werd gezien dat westers terrorisme dat van Moslims veroorzaakt ?

 28. Ook Trump gaat gewoon luisteren naar de echte machthebbers.
  Ooit weleens van het begrip`good cop,bad cop gehoord`.
  Wel dat spelletje wordt constant gespeeld,eerst heb je een vriendelijke democraat en die wordt dan na 8 jaar afgelost door een norse republiekein en andersom !
  Trump laat nog geen scheet zonder daar toestemming van de echte machthebbers voor te krijgen zo simpel is het.
  Maar o.k Trump mag wat maatregelen nemen die het voetvolk weer het gevoel geven dat het kan,uiteindelijk denk ik dat we in Europa meer kans op veranderingen hebben dan in de USA.

 29. Goed artikel!
  Brussel heeft met Brexit in de broek gepist. Met Trump heeft ze ook nog in de broek gepoept. Het begint aardig te stinken in die stad. 2017 wordt een interessant jaar!

 30. Wat ik mis in het verhaal is dat Trump economisch gelijk kan krijgen omdat de VS, in vergelijking met een flutlandje als Nederland, vrijwel autarkisch is.
  Onze export is iets van 75% van het nationale inkomen, ik heb het niet nagekeken, lui, maar het % van de VS schat ik op iets van vijf.
  Trump kan dus protectionistisch zijn.

  Wat er mis is met Krugman ontgaat me, de man schreef al weer jaren geleden dat er geen hoop is voor de euro.

  Van Brexit is materieel nog geen enkele sprake, zelfs de opzegging van het lidmaatschap is er nog niet.
  Na die opzegging loopt het lidmaatschap nog twee jaar, ik denk dat je pas een jaar daarna, minimaal over een jaar of drie dus, kunt beoordelen waar Brexit toe geleid heeft.

  • Andre van Delft

   27 januari 2017 op 22:11

   Krugman is de Grunberg van de VS. Op 9 november raaskalde hij in de New York Times:

   It really does now look like President Donald J. Trump, and markets are plunging. When might we expect them to recover?

   Frankly, I find it hard to care much, even though this is my specialty. The disaster for America and the world has so many aspects that the economic ramifications are way down my list of things to fear.

   Still, I guess people want an answer: If the question is when markets will recover, a first-pass answer is never.
   https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/opinion/election-night-2016/paul-krugman-the-economic-fallout

   • Waarom is dit geraaskal ?
    Het zou best kunnen dat de maatschappelijke gevolgen van wat nu gebeurt, of lijkt te gebeuren, wegsturen van de huidige ‘elites’, ernstiger is dan de economische gevolgen.
    In Frankrijk al een jaar of langer de noodtoestand, Frankrijk heeft de situatie met de vijf miljoen Moslims zo uit de hand laten lopen dat ik niet weet hoe die nog opgelost kan worden;
    Cliteur wordt scherp aangevallen als hij theoretiseert over deportatie, de grootscheepse deportaties van 1912 tot 1925 in ZO Europa lijken vergeten te zijn.
    Dat was toen de enige oplossing.
    Die oplossing verziekt tot vandaag de Griekenland Turkije verhouding.

    • Andre van Delft

     28 januari 2017 op 20:24

     “markets are plunging”
     Dow Jones += 10%
     + ———————-
     Puur geraaskal

 31. Je weet tegenwoordig niet meer wat je kunt geloven in de media, alles blijkt gemanipuleerd te worden door krachten achter de schermen.
  Bij Trump ligt dit anders, hij communiceert rechtstreeks met het volk via internet, en hij doet wat hij zegt. Zo simpel kunnen de dingen dus ook zijn.

  Ik zie bij Trump en Wilders een gelijkenis in mannelijkheid, in integriteit, in het nastreven van positieve doelen. Maar zij zijn gedwongen ‘het spel’ te spelen en moeten dus met name in interviews uitkijken wat ze zeggen.

  Het komt uiteindelijk neer op vertrouwen, en dat is een persoonlijke zaak. Het is voor mij eenvoudig wanneer ik kerels als T&W vergelijk met onbetrouwbare slangen als Obama, Hillary, Rutten of Asscher etc.

  Maar ook ik heb de wijsheid niet in pacht dus is het altijd maar weer afwachten wat het wordt. Dat is een groot voordeel voor T&W, want veel slechter dan de huidige toestand kan het niet worden in de wereld.

  • Je moet ook niet geloven, door hoor- en wederhoor toe te passen, nieuws uit diverse bronnen, kun je je een eigen oordeel vormen.
   Het kost tijd, en er is talenkennis voor nodig, maar moeilijk is het niet.

   • Ben ik met je eens, je moet er echt actief achteraan.

    Ik schrik soms als ik met vrienden (allemaal links..) praat, hoe slecht ze geïnformeerd zijn. Laatst vroeg er een of ik die foto’s had gezien waar de opkomst van het publiek bij de Trump inauguratie werd vergeleken met die van Obama, en hoe weinig mensen er wel niet bij Trump waren.

    Zo’n gast krijgt dus alleen het nepnieuws mee, en niet de correcties daarop! Ik ben bang dat dat op grote schaal gebeurt.

 32. Wall Street heeft een 17e eeuwse Nederlandse ooorsprong maar komt niet van de rivier de Waal maar van wal, stadswal. Hopelijk rest van het artikel wel nauwkeurig.

 33. Andre van Delft

  27 januari 2017 op 00:19

  Beroepsmisleiders als Rutte en Krugman voorspelden economische rampspoed voor het VK en de VS, als de volkeren zouden kiezen voor Brexit en Trump. Maar in beide gevallen bleken de beurzen in die landen zeer positief te reageren: 15% en 10% stijging; beide beurzen reikten hoger dan ooit.
  Rutte gebruikte zijn rampspoedvoorspelling als argument tegen Brexit. Nu die economie goed blijkt te reageren, stellen we met zijn eigen logica vast dat een sterk argument vóór Brexit is bijgekomen, en zo ook voor Nexit.
  Nederland uit de EU, niet alleen ter wille van onze economie trouwens.