Het gelijk van Poetin in de komende wereldorde. Essay.

 

Door gastauteur Guillaume Faye

Een bekend spreekwoord luidt : “De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder”. Dat is inderdaad het geval hier en Moskou laat zich niet van de wijs brengen. De meerderheid van de Westerse media heeft de Russische interventie in Syrië omschreven als een criminele en imperialistische onderneming. Dit past binnen de  logica  van de strategie om Poetin te demoniseren. Het doel ervan is om het herstel van Rusland als internationale grootmacht te belemmeren. Het verzinsel van  Rusland als militaire dreiging, het alsmaar herhalen dat Rusland zucht onder een dictatuur, beweren dat de Krim geannexeerd is en dat Oekraïne aangevallen wordt – hetgeen het voorwendsel was voor Westerse sancties – dit alles maakt deel uit van de politieke gedachte om de koude oorlog te laten herleven. Rusland zou een ‘slecht voorbeeld’ zijn voor het Westen. Poetin zou dit slechte voorbeeld zijn omdat hij een voorstander is van patriottisme, herstel van traditionele waardes, het verwerpen van de links-libertaire ideologie, populisme, het verdedigen van de nationale identiteit enzovoorts. Het nieuwe Rusland vertegenwoordigt precies alles wat door de Westerse heersende klassen verafschuwd wordt. Deze Westerse elites zijn oligarchieën die geïsoleerd staan ten opzichte van hun volk. [1]

 

 

De Russische inmenging in Syrië : leugens en werkelijkheid

 De herovering van Aleppo door de troepen en sjiitische bondgenoten van Bachar el-Assad werd mede mogelijk gemaakt door de doortastende wijze van optreden van de Russische luchtmacht en Russische inspanningen op dit gebied. Het heeft aanleiding gegeven tot beschuldigingen van  ‘oorlogsmisdaden’  tegen de burgerbevolking.

Vladimir Poetin is ervan beschuldigd de eerstverantwoordelijke te zijn. Hij is immers de voornaamste bondgenoot van Assad. Deze laatste is beslist geen koorknaapje, maar hij is niet beter of slechter dan andere grote vrienden van het Westen, dat bijvoorbeeld zijn ogen sluit voor de massamoorden van Saudi-Arabië  in Jemen.

De Westerse media hebben de daden van Assad tijdens deze burgeroorlog overdreven. Zij maakten hierbij gebruik van leugens en hielden beschamende feiten verborgen. De anti-Russiche propaganda heeft bijvoorbeeld vergeten te melden, dat de slachtingen onder burgers, vrouwen en kinderen in Aleppo juist niet door de troepen van Assad, zijn bondgenoten of de Russische luchtmacht gepleegd werden, maar  door artillerievuur van ‘goede rebellen’. Deze ‘goede rebellen’ zijn in werkelijkheid fanatieke islamisten. Zij zijn bewapend door de Amerikanen, de Saoediërs en de Golfmonarchieën. De moordenaars komen uit een heel andere hoek dan men zou verwachten.

Rusland werd aan de schandpaal genageld, terwijl iedereen overduidelijk weet, dat elke militaire luchtmachtoperatie  – dus ook die welke Frankrijk, onder het oppercommando van Amerika uitvoert – aanleiding geeft tot ‘bijkomende schade.’

De Amerikaanse machthebbers zijn echter nooit van  oorlogsmisdaden beschuldigd. Niettemin heeft de US Air Force de afgelopen 70 jaar in naam van een “rechtvaardige oorlog” het grootste aantal slachtingen en vernielingen onder burgers aangericht uit de gehele geschiedenis. Die van meest recente datum zijn die in Servië en Irak.

In het huidige geschil kiezen de VS en de Franse regering, die haar gehoorzaamt de zijde van het soennitisch islamistisch terrorisme. Maar dit zou juist de primaire tegenstander moeten zijn. Dat is echter alleen maar zo in woorden, bij monde van meneer Le Drian [v1]. Het is niet zo in daden.

Ivan Rioufol merkt terecht en heel dapper op :

‘De dreiging die binnen democratieën teweeg gebracht wordt door het islamitisch totalitarisme, verdient een snedig antwoord, dat maar niet gegeven wordt.

Integendeel : De islamistische “rebellen” van Oost-Aleppo (Syrië) , ondersteund door Al Quaida, worden ook ondersteund door de VS en Frankrijk. Deze laatste twee landen zijn nu teleurgesteld door de nederlaag van deze rebellen. Het is deze inconsequentie, die Poetin’s ster doet rijzen als respectabel leider en beschermer van de Christenen in het Midden Oosten.

 

(Le Figaro, 16 december 2016).’

Wat betreft het Syrische Vrije Leger, dat strijdt tegen Assad en gefinancierd wordt door het Westen :  Het betreft hier zeer louche troepen, die aanschurken tegen het islamistisch terrorisme. Zij veranderen van strijdkamp zoals men van overhemd wisselt.

Door  (op dit moment …) Assad en de Alevieten aan de macht te willen houden in Syrië, speelt Rusland de kaart van stabiliteit in de regio. Als de Russen niet tussenbeide waren gekomen en de val van Assad niet verhinderd hadden, dan zou Syrië veranderd zijn in een islamistische hel. Assad zou vervangen zijn door ISIS en het zou chaos troef geweest zijn. Men kan ernaar gissen wat dan weer de gevolgen voor het Westen zouden zijn.

 

 

Westerse provocaties tegen het nieuwe Rusland

Het zijn overigens de Amerikaanse interventies in Irak geweest die het Midden Oosten gedestabiliseerd hebben en het islamisme begunstigd. Het is sinds de val van Saddam Hoessein dat de Christenen er worden uitgeroeid. Het suïcidale Westen heeft het vuurtje aangestoken, daar waar Rusland het juist probeert te doven. Wat dat betreft, moet men ook denken aan de hernieuwing van de Koude Oorlog (bewust gewild) tussen de Europese regeringen en hun leider aan de andere kant van de Oceaan enerzijds en het Rusland van Poetin anderzijds.

Na de val van de Sovjet Unie in 1991, werd Rusland geleid door de zwakke Jeltsin en bij gebrek aan daadkracht overvleugeld door de VS, die het wilde neutraliseren en in een onderdanige positie wilde brengen. Het Russische reveil, dat dankzij Poetin op gang gekomen is, werd door de Westerse leiders niet geaccepteerd. Derhalve heeft men nu bedacht dat er een ‘Russische dreiging’ bestaat.

De gekozen strategie was die van de provocatie. Dit werd uitgewerkt door de CIA en de Amerikaanse en Europese plannenmakers van de NAVO. Hierbij had men twee doelen in het oog:  Georgië en Oekraïne. Aan deze twee landen werd beloofd hen te integreren binnen de Europese Unie en binnen de NAVO, wetende dat deze hypotheses economisch en strategisch gezien absurd waren. Het ging ook lijnrecht in tegen de afspraken die met de volledig ontredderde Russen gemaakt werden tijdens  de ondergang van de Sovjet-Unie.

Het doel van deze Westerse provocatie was uitsluitend en vooral om de Russen ertoe te brengen, heftig te reageren teneinde een conflictsituatie te creëren.

Deze strategie heeft echter schipbreuk geleden. Enerzijds kwam dit door de zwakheid en besluiteloosheid van president Obama, die een situatie moest zien te beheersen , waarin hij niet zelf alles kon beslissen. Anderzijds kwam het doordat de Russische regering en Poetin, in tegenstelling tot Jeltsin, voortgegaan zijn met het herstel van Rusland als grootmacht. Zij besloten om zich niet onder de indruk te laten brengen en om niet te wijken.

 

 

Trump en Rusland : beloftes en tegenstellingen

Het ziet er naar uit dat Trump, wanneer hij eind januari 2017 in functie treedt, zal breken met deze gluiperige pro-islamistische, anti-Israëlische en Rusland-hatende koers van de regering Obama. Maar men mag vooral hopen, dat hij zijn gewaagde  programma van buitenlandse politiek zal volgen en een toenadering tussen Rusland en de VS zal aandurven. Dit zou een volledige breuk betekenen met de politiek van de Verenigde Staten sedert 1945. Als Donald Trump woord houdt en de invloedrijke krachten kan weerstaan die zijn politieke koers willen ombuigen, zal deze verzoening met Rusland, die een omslag van 180 graden is,  een ingrijpende verandering betekent in de mondiale geopolitiek. De nieuwe Amerikaanse president, die zeer vijandig tegenover Peking staat, zal, als hij van goede raad voorzien wordt,  (want hij blinkt niet uit door subtiliteit ), een aardschok teweeg brengen : Een alliantie Washington – Moskou (Trump – Poetin)  zou een mondiale herverdeling betekenen.  Met, als vooruitzicht, het einde van de Atlantische politiek. De in Europa heersende elites in de politiek en de media zouden gedestabiliseerd zijn en zich geen raad meer weten. Een as Amerika – Europa – Rusland komt vanuit deze logica gezien, als sluitstuk naar voren. Dit gaat de kleinschalige berekeningen van de Europese leiders ver te boven. Zij zouden volledig gepasseerd worden.  Europa is de zwakke schakel. De beloftes van Trump zijn – zoals ik al eerder op deze website [v2] heb aangegeven dermate verreikend en bevatten zulke grote fundamentele omwentelingen, dat men zich moet afvragen of dit wel serieus is en of dit kan worden nagekomen.

Trump zal, nadat hij 20 januari 2017 in functie komt, meteen tegen een groot probleem aanlopen. Aan de ene kant heeft hij de wens geuit van toenadering tot Rusland. Anderzijds heeft Rusland een sterke betrokkenheid met Iran: er is samenwerking in de oorlog in Syrië, er zijn wapenleveranties etcetera, kortom, hier is sprake van bestendige betrekkingen. Trump zal hierin een evenwicht moeten vinden.

Trump wil immers, net als de Israëlische regering, breken met het pro Teheran beleid van Obama en het nucleaire akkoord opzeggen. Deze tegenstrijdigheid – zich verzoenen met de vriend [Rusland] van een vijand [Iran] zal heel moeilijk te verwezenlijken zijn. Vladimir Poetin, die Rusland  opnieuw tot een zeer grote mogendheid wil omvormen, heeft onlangs verklaard :

‘Wij moeten het militaire potentieel van onze nucleaire strijdkrachten    versterken. Wij moeten raketinstallaties bouwen die in staat zijn om alle bestaande en toekomstige antiraket verdedigingssystemen te kunnen verslaan.’

Het is een toespeling op het “anti-raket-schild”, dat door de Amerikanen in Centraal Europa geplaatst wordt.  Maar misschien reageerde Poetin hier al op Trump, zijn onvoorziene ‘vriend’ en toekomstig president. Deze had tenslotte enkele dagen eerder laten weten:

‘De VS moeten hun nucleaire capaciteiten aanzienlijk versterken en uitbreiden. We moeten dat blijven doen totdat de wereld weer voor rede vatbaar is.’

Poetin zou Mika Brzezinski van MSNBC [v3] toevertrouwd hebben :

‘Er is inderdaad een wapenwedloop aan de gang ! Maar we zullen hen telkens overtreffen en iedere keer weer overleven.’

Kortom, het is niet duidelijk hoe de zaken er voor staan.

 

 

De decadentie van de Franse regering

De Franse media en ook de Franse regering beschouwen Poetin als een verschrikkelijke autocraat. Door te weigeren om hem te ontvangen bij de inwijding van de orthodoxe kathedraal te Parijs, heeft de heer Hollande een zeer grote diplomatieke fout begaan. Waarschijnlijk gehoorzaamde hij hiermee aan een order vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan. De Franse president heeft echter niet Poetin of Rusland vernederd; neen, hij heeft Frankrijk en zijn onafhankelijkheid vernederd. Tegelijkertijd echter heeft Ségolène Royal [v4], minister en vertegenwoordigster van de Staat, bij de uitvaart van Fidel Castro de loftrompet gestoken over deze tiran en moordenaar, deze kleine Stalin van de tropen.  Wat de Franse Staat betreft, is Poetin dus een ongewenst persoon, de crimineel Castro is dat echter niet.

Het record aantal blunders, begaan door mevrouw Royal, staat hierbij niet eens ter discussie. Iedere week begaat zij er wel een en dat op alle mogelijke terreinen.

Hier staat iets anders ter discussie. Frankrijk, de Europese regeringen en de Europese Unie verketteren het Kremlin, maar ondertussen onderhouden ze nauwe relaties met de absolutistische en tirannieke Golfstaten. Ze sluiten hun ogen voor de wandaden, gepleegd door met name Saoedi-Arabië en Qatar.  De verering van de ‘mensenrechten’ is een tak van wiskunde met wel heel wisselvallige geometrie.

 

De onduidelijkheden en dwalingen van François Fillon [v5]

 François Fillon, die hoopt om tot president te worden gekozen, begint zich nu al weer van Poetin te distantiëren. Aanvankelijk had hij een pro-Russisch standpunt ingenomen. Hij wilde het einde van de sancties en een hervatting van de dialoog met Moskou. Hij werd ernstig in verlegenheid gebracht doordat de Russische president lovende woorden over hem uitsprak. Poetin had Fillon omschreven als

‘Een groot professioneel iemand die zich duidelijk weet te onderscheiden van de politici van deze planeet.’

François Fillon had de zijde van Rusland gekozen in het Oekraïense  conflict. Hij erkende dat het het Oekraïense parlement was dat weigerde om in te stemmen met het akkoord over de autonomie van de Russisch sprekende oostelijke partijen van Oekraïne. Maar al zeer snel kwam hij hier op terug. Een stap naar achteren doen is een gewoonte bij deze zelfbenoemde ‘wedstrijdcoureur’ [v6].

Zijn woordvoerder en raadsman, Jérôme Chartier , heeft het op 18 december duidelijk verwoord :

Zij  [Fillon en Poetin] kennen elkaar en respecteren elkaar. Het zijn echter geen vrienden.

Vriend van Poetin zijn, dat hoort nou eenmaal niet. Als de heer Fillon gekozen wordt tot president, kan men erom wedden dat hij een uitvlucht zal weten te vinden om van mening te veranderen en niet meer te eisen dat de sancties van de Europese Unie tegen Rusland zullen worden opgeheven.

Fillion, de winnaar van de voorrondes van de verkiezingen heeft deze vernederende liefdesverklaring aan Washington afgegeven, vol van afkeer jegens Rusland en dat op een laag niveau :

‘Het is duidelijk niet het belang van Frankrijk om van bondgenootschap te wisselen, wanneer het zich meer tot Rusland wendt dan tot de Verenigde Staten. [….]  Wij zijn de bondgenoten van de Verenigde Staten en wij delen met de VS fundamentele waarden die wij niet delen met de Russen. Wij hebben een bondgenootschap met de VS, dat ons veiligheid brengt en we gaan dat niet ter discussie stellen.’

(Televisie debat van 24 november 2016 met zijn tegenstander Alain Juppé).

Wat een onderdanigheid. Tegelijkertijd stelt onze ‘wedstrijdcoureur’ voor om:

‘…de band met Rusland opnieuw aan te halen en Rusland met Europa te verbinden.’

En voor hem is de politiek van [president] Hollande absurd:

‘Deze politiek brengt Moskou ertoe om te verharden, zich te isoleren en geeft aanleiding tot nationalistische reflexen.’

Hij stelt dat

 ‘…Rusland, een nucleaire grootmacht, een gevaarlijk land is als men het behandelt zoals we dat de afgelopen vijf jaar gedaan hebben.’

Het zijn tegenstrijdige voorstellen. Hij wisselt meningen net zo makkelijk als iemand anders een overhemd.

 

 

De geostrategische overwinning van Rusland

 20 December 2016 zijn in Moskou de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van Rusland, Iran en Turkije bijeen gekomen. Gezamenlijk hebben zij verklaard dat ‘de strijd tegen het terrorisme’ hun doelstelling was en dat het niet hun bedoeling was het regime van Bachar el-Assad omver te werpen. Dat is een slag in het gezicht van de VS en de Europese Unie. Voor hen was de verdrijving van Assad immers een harde voorwaarde. De VS en de EU werden zelfs niet uitgenodigd op deze bijeenkomst in Moskou.

De overwinning van het Kremlin is totaal, aangezien het erin geslaagd is Turkije te laten afzien van zijn wens om Assad te elimineren.  Alleen Poetin beslist over diens lot.

Sergueï Shoïgou, de Russische minister van Defensie, heeft verklaard dat het Westen het bij het verkeerde einde had, volledig gefaald heeft in het Midden Oosten en ‘geen invloed meer heeft ter plekke.’

De overwinning van de strategie van Poetin in Syrië en het Midden Oosten heeft de woede opgewekt van het Westen. Temeer daar Rusland door deze ingreep erin geslaagd is opnieuw een grootmacht te worden waar alle landen ter wereld rekening mee moeten houden:

‘Rusland heeft de VS verdrongen als grootmacht en referentie in de regio.’ Merkt Renaud Girard op als hij spreekt over het Midden Oosten (Le Figaro, 20 december 2016).

De “vriendschappelijke“ relatie tussen Rusland en Turkije is kunstmatig en hangt af van het voordeel dat ermee behaald kan worden. De twee grootmachten zijn al sinds eeuwen rivalen, de Sultans tegen de Tsaren. Het Kremlin handelt in de geest van  Machiavelli [v6] tegenover het Turkije van neo-sultan Erdogan, die het liefst het Otttomaanse Rijk  zou willen laten herleven.  Rusland heeft zich met Turkije verzoend ondanks het incident waarbij een vliegtuig van de Russische luchtmacht werd neergehaald.  En de moordaanslag op Andreï Karlov, ambassadeur te Ankara, op 19 december 2017, heeft wellicht duistere en slinkse achtergronden, waarin de Turkse regering verwikkeld is teneinde druk uit te oefenen op Rusland. Het is ook mogelijk dat het simpelweg gaat om onachtzaamheid van de zijde van de Turkse regering, die niet in staat bleek deze politieman en moordenaar op tijd te stoppen.

Wat echter uit al deze voorvallen als belangrijkste punt naar voren komt, is dat Rusland in staat is gebleken om een land voor zich te winnen, namelijk Turkije, dat een steunpilaar is van de NAVO. Dit is uiteraard een pijnlijke tegenslag voor de mondiale Amerikaanse politiek. Het Kremlin heeft Washington van een van zijn bondgenoten, pardon, vazallen beroofd.

Het mag echter duidelijk zijn dat het Kremlin niet, zoals de Europese Unie, geweken is voor de Turkse chantage om honderdduizenden vluchtelingen op zijn territorium toe te laten.

 

Voor het  [Westerse] systeem is de Russische dreiging allereerst ideologisch

 Het Rusland van Poetin is het toonbeeld geworden van een vijand ( Nog meer dan indertijd Sovjet Rusland) omdat Rusland werkt aan het herstel en de belichaming van patriottische waardes en principes en omdat het hecht aan zijn wortels die terugvoeren op tradities. Dit alles is een doorn in het oog van de dominante heersende ideologie in het Westen.

Poetin wordt veracht omdat hij zich laat inspireren door Tsaar Alexander III, die steun ontleende aan de orthodoxe Kerk en het populisme ( dat wil zeggen de geest van het volk) en die de soevereine uitoefening van de macht in praktijk bracht.

De Westerse oligarchieën worden geobsedeerd door het idee van directe democratie of ‘Cesarisme’ of zelfs ‘populisme’ , waarvan men het Bonapartisme en het zuivere Gaullisme als vertakkingen zou  kunnen beschouwen. Het zijn allemaal zaken, waardoor de Westerse heersende elites zich bedreigd voelen.

Derhalve is de haat tegenover Rusland vanuit de Westerse leidende politieke klassen en media eerder te verklaren vanuit ideologische motieven dan vanuit geostrategische  motieven met als achtergrondreden de militaire dreiging van Rusland. Dit laatste is totaal verzonnen.

Waar zij eigenlijk bang voor zijn is dat de  westerse publieke opinie, die genoeg heeft van de decadentie, beïnvloed zou kunnen worden door het voorbeeld van het huidige Russische regime. Ook de gevaarlijke “populistische” partijen zouden deze invloed kunnen ondergaan. Immers, het Front Nationale en andere vreselijke ‘extreem-rechtse’ partijen zijn toch allemaal pro Russisch ?

De ultieme paradox is: Ooit was het voorbeeld het Westerse kapitalisme in de ‘vrije wereld’ voor de oude Sovjetmacht een groot gevaar. Nu wordt het voorbeeld van patriottisme en de identiteitsbeleving van het Rusland van Poetin gezien als een ernstig gevaar vanwege beïnvloeding en aanmoediging van de geminachte ‘populistische’ bewegingen.

Poetin werkt storend omdat hij een patriottische ideologie verdedigt, die veracht wordt door de bovenste klasse van de media, de politiek en de westerse intellectuele en culturele wereld, die dol is op het kosmopolitisme.

Poetin en de Russische regering worden helemaal niet door de oligarchieën belaagd omdat ze een tiranniek regiem vertegenwoordigen of omdat ze het zouden wagen, militaire agressie te ontketenen tegen hun buren. Niemand hecht geloof aan deze stupide hypothese, zelfs de propagandisten van de NAVO niet, die dit soort nieuws niettemin voortdurend verspreiden. Het is nog minder geloofwaardig dan indertijd een aanval op het Westen door de Sovjet-Unie, de opgeklopte dreiging ten tijde van Jeltsin.

Poetin probeert de spirituele dimensie van de soevereiniteit te herstellen, geërfd uit het Tsaren-tijdperk, waarbij hij orthodoxe religie en een krachtig patriottisch bewustzijn met elkaar probeert te verbinden. Hij zoekt hierbij zijn toevlucht tot grote Russische namen uit de geschiedenis zoals prins Vladimir, het equivalent van Jeanne d’Arc in Frankrijk.

Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke onderneming in de ogen van het merendeel van onze journalisten en politici een duivelse zaak is.

Het oorspronkelijke artikel staat hier. 

Voetnoten van de schrijver van het artikel :

[1] Zie ook de andere artikelen op dit blog over de verhouding tussen Rusland en het Westen.

Voetnoten van de vertaler :

Woorden in de tekst tussen deze haken [], zijn toevoegingen van de vertaler.

[v1] Le Drian : Franse minister van Defensie.

[v2] Website van Guillaume Fayehttp://www.gfaye.com/

[v3]  MSNBC : groot Amerikaans televisie en media concern.

[v4] Ségolène Royal : Minister van Milieu en Duurzame Energie in het huidige kabinet. Lid van de Socialistische Partij en als zodanig de kandidaat van de PS voor de Franse presidentsverkiezingen van 2007.  Zij was vele jaren de partner van de huidige president, François Hollande. Deze is de vader van haar 4 kinderen.

[v5] François Fillon :  Fillon deed in november 2016 mee aan de voorverkiezingen voor Les Républicains in de hoop te worden gekozen als de officiële presidentskandidaat van LR voor de presidentsverkiezingen van 2017. Bij de eerste ronde van de voorverkiezingen van 20 november 2016 verwierf hij de meeste stemmen. Thema’s tijdens zijn campagne zijn een kleinere overheid en betere betrekkingen met het Rusland van Vladimir Poetin.  Zijn grootste uitdager binnen Les Républicains was Alain Juppé die doorgaat voor gematigder. Op 27 november versloeg hij Juppé in de tweede ronde.   (Bron : wikipedia).

[v6] Fillon heeft als hobby autoracen. Als zodanig deed hij in 2003 mee aan de  grote 24 uurs race van le Mans. Vandaar de bijnaam ‘wedstrijdcoureur’.

[v7] Machiavelli : Italiaans politicus uit een ver verleden (Renaissance, rond 1500). Beroemd om zijn boek “il Principe” ( de Heerser) , waarin hij uitlegt hoe een heerser meedogenloos over zijn volk moet regeren, zonder gewetensbezwaren of scrupules. Het is een filosofische analyse van het begrip ‘macht’. Het boek stond in de top 10 bij Napoleon, Stalin en waarschijnlijk tal van andere staatshoofden. Hoogste tijd, dat de huidige machthebbers er weer eens een blik op werpen. Met name wat betreft de strijd tegen islamitische barbarij en terrorisme.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

46 Reacties

 1. Las net, Trump president, wat nu? Zij,, links groen, dus gek mensen, zijn echt de weg kwijt. De oplossing gaat gewoonlijk zoals in 1940, na de inval. Heil, en terecht, werd hun nieuwe strijdkreet. Drie jaar later beseften zij, de socialisten, hun fout. En werden verzetsstrijder. Een 180 graden ommezwaai. Het zit in hun bloed en genen van dat zooitje.

 2. NOS-nieuwsuur over de inauguratie van Donald Trump: Een zwarte…. neen… een GITzwarte Nationalistische dag, bij monde van Van der Horst op een vraag van Twan.

 3. Voor de heersende bestuurders, die haar bestaan en samengang aan hun ‘PC’ eenheidsgedachte dankt, die daarom in persoon van Obama, in engere zin en terecht, een van de hunnen zien, voor deze bestuurlijke elite behoudt het ‘PC’ gevoel ook nu nog na de overwinning van Trump zijn waarheidsgedachte, doorspekt natuurlijk met belangen. Voor deze elite wordt dit ‘PC’ gevoel, opgedrongen en van kind op school tot opname in hun ambacht ingetrechterd tot een ongecontroleerde conventie en grote innerlijke onwaarheid. Het is voor hen voldoende de realiteit volkomen in nevelen te hullen, vervolgens de de gehele feitelijke toestand van onze samenleving onder bescherming van de moraliserende en wetgevende kliek van media en wetgevers ondoordringbaar te blijven verduisteren. Dat doet deze regenten klasse schandelijk verder, omdat zij door relaties en gunsten goedkoop omgekocht wordt en omdat zij haar voordeel haalt in onvrede te handelen met haar bevolking en in verheerlijking van haar eigen…

 4. Niet te geloven, Trump zegt dat 1 en 1 =2, dus dat de grenzen bewaakt moeten worden en dat de kiezer het voor het zeggen krijgt.
  Dieptepunt was de reacties op de uitspraken dat Trump de Amerikaanse markt wil beveiligen. Als er 1 blok is die hoge muren heeft opgetrokken voor de import van concurrerende producten dan is dat de EU. Ik kan het weten want ik heb veel met die informatie van doen gehad.
  Dus als het de EU menens is met die vrije markt, dan halen ze eerst de balk uit hun eigen ogen en zorgen dat de Europese markt weer toegankelijker gemaakt wordt voor buitenlandse producten, ook door minder regels waaraan die producten moeten voldoen. De woede komt voort uit het feit dat Trump kiest voor de kiezer en niet voor het globalisme van de eltie.

  • Sint Nicolaas

   21 januari 2017 op 20:01

   Precies Koffij, de €U heeft tonnen ( overtollig gesubsidieerde ) boter op zijn hoofd. Hebben ze niet zelf een interne markt gecreëerd en vervolgens de lidstaten allerlei zaken ( bv. Schengen ) opgelegd waaraan ze MOETEN voldoen om binnen de interne markt te opereren ? Je ziet het toch nu met de Brexit ? Het VK stapt er uit en direct stonden ze schreeuwen dat ze niet zomaar meer toegang hebben tot de interne markt. Hoezo protectionisme ? Je prikt er dwars doorheen. De interne markt is een misbaksel zoals er dertien in een dozijn gaan bij de €U. Een gecreëerd bureaucratisch gedrocht gericht op de oprichting van een feodaal €uropa. Smerige imperialisten zijn het.

 5. Putin en Trump schijnen nog iets te begrijpen van de christelijke erfenis. Ik had tranen toen ik naar Trump luisterde. Nederland en Europa willen er NIETS meer van begrijpen. Ook op deze site word ik verwijderd.
  Het is duidelijk: het secularisme is op een totaal doodlopende weg terecht gekomen. De christen is vreemdeling in eigen land. Trump en Putin geven nog DAT klein beetje begrip dat de “verlichten” alhier en in de EU NIET meer KUNNEN opbrengen.

  • Sint Nicolaas

   21 januari 2017 op 19:30

   Ja beste Arjen, ook Sint heeft de inauguratietoespraak van Donald met belangstelling gevolgd. Wat een lef, wat een ongelooflijke veeg uit de pan deelde Donald uit aan de verzamelde elite. Haarfijn maakte hij nogmaals duidelijk wat die elite de afgelopen decennia heeft verzaakt, hoe ze het klootjesvolk hebben verraden en afgeserveerd. En ze verdienden het om uitgekafferd te worden, met de neus op de feiten te worden gedrukt. Inauguratietoespraak of niet, hij heeft zijn plan getrokken, dat was duidelijk. Natuurlijk begon de hoofdrioolmedia gelijk weer te blaten, oh, hij kwam met niks nieuws, nationalistisch etc. Het woord discriminatie kwam er niet uit maar wat hadden ze dat graag geroepen !

   • Sint Nicolaas

    21 januari 2017 op 19:41

    Wat een passie en lef van The Donald. Dat hoor ik die kweetjes in Den Haag absoluut niet doen ( op Wilders na dan ) Dat stelletje door Brussel gecastreerde eunuchen heeft slechts oog voor eigen opgeblazen ego, weg met NL en zijn volk. Hoezee voor de muzelman en zijn achterlijke ideologie van haat, onderdrukking en alleenheerschappij. Oh ze hebben de mond zo vol van democratie en rechtsstaat terwijl ze honderdduizenden baardapen en waggelende aanhang binnen halen waarbij het woord democratie niet eens in het vocabulaire voorkomt. Inderdaad Arjen, de christelijke traditie staat in €uropa op het spel. Ook al is Sint wars van elke vorm van “religie”. Ik zie liever een president met zijn hand op de bijbel dan op de koran. Ook al zijn er in het verleden geen fraaie zaken uit naam van de bijbel voorgekomen, die periode ligt ver achter ons.

    • Sint Nicolaas

     21 januari 2017 op 19:50

     Heb de laatste tijd geen priesters met bomgordels een moskee op zien blazen of in het wilde weg om zich heen zien schieten uit naam van God. De aanhang van struikrover Mohammed en Co. knalt er echter nog lustig op los en is nog lang niet zo ver gekomen dat ze met zelfreflectie over hun daden van weleer kunnen spreken. Die vertoeven nog in de 14e eeuw waarin dit soort praktijken normaal was, men nog geloofd in Vrouw Holle en trots is op zoon de martelaar en vervolgens weer tussen de lakens duikt om een opvolger te bakken. Nee Arjen, van onze regenten moeten we het niet hebben. Die hebben geen passie voor NL en zijn volk. Landverraders en volksvernachelaars zijn het. Weg met ze ! Donald gaf het voorbeeld, dat het maar doet volgen in maart !

 6. Je zou als burger niet afhankelijk moeten zijn van ‘vertalingen’ door het journaille.
  Je zou een complete zitting met de pers door Poetin moeten uitzitten.
  Je zou de complete toespraken van Trump moeten uitzitten.
  Alleen dan ontdek je dat hier verstandige woorden worden gezegd.
  Zoals ik ooit een rede van Bolkestein hoorde die ik zeer verstandig vond. Om daarna te ontdekken dat het nationale journaal zo had geknipt dat man belachelijk werd. Dat heeft mijn ogen geopend.
  Zodra het journaille gaat vertalen, weet u, dat u gemanipuleerd wordt.
  Precies zoals bij de USSR verslaggeving de oorspronkelijke tekst bij een interview werd overruled door een ‘inspreker commentator’ die de Sovjet vertaalslag ging maken.

 7. Ook over Poetin worden wij hier zeer slecht ingelicht. Ook over die Krim-kwestie wordt ons niet meer verteld dan dat hij landje-pik heeft gedaan. Terwijl er veel meer aan de hand is.
  Precies zoals wij niks te horen krijgen over de business van Trump, behalve dat hij ‘slumps’ opkoopt, sloopt, om er vervolgens lelijke gebouwen neer te zetten.
  En precies zoals wij niks anders horen over Gambia dan dat de zittende verliezende president niet wil opstappen. Over de politieke inzichten (moslim) van de man hoor je niets, evenmin als over zijn opvolger.
  Je wordt gewoon gedwongen om internet te raadplegen als je achtergronden wilt weten!
  De nationale nieuwsvoorziening beperkt zich tot simpele koppen. Dan dus NIET gaan jammeren als mensen hun mening via internet gaan vormen!
  We worden dom gehouden, dus gaan we op internet verder zoeken.

  • Zo ook over de vluchtelingen. We zien een 16-jarige ‘vluchteling’ uit Gambia die net op tijd gered werd van een zinkende boot. We horen alleen maar hoe zielig hij is. Maa ik als kijker wil veel meer weten:
   – Waarom is hij uit Gambia vertrokken?
   – Waar zijn zijn ouders?
   – Wat heeft de hele illegale reis gekost?
   – Heeft de moskee hem misschien betaald?
   – Hoe is hij in Libie terecht gekomen??
   – Waarom kiest hij de illegale weg?
   – Wat wil hij in Europa?
   – Heeft hij connecties in Europa?
   Al deze vragen worden NIET gesteld bij onze linkse media. De ‘vluchtelingen’ zijn zielig, klaar uit. De linkse pers verzwijgt veel te veel.
   Als we eenzijdig links nieuws vermoeden, gaan we dus op internet verder zoeken. Want we willen niet bedrogen worden. En als je dan niet eens boos mag zijn vanwege al dat halve nieuws, dan is elk vertrouwen in de msm dus zoek.

 8. Geen woord over de industrie wat altijd klaar staat voor werk en inkomen. De oorlog industrie zou met stoppen chaos veroorzaken. Het verschaft werk en denk opbrengst vanaf een onbekend begin met de naam paradijs. Neem Hollands, of welke glorie tijd ook. Het kon alleen gebeuren door hèt kanon. Lulletje rozenwater mensen komen niet voor in die geschiedenis. Met als uitzondering moord partijen. Uitgevoerd door gelovigen met een andere E.T info.
  Hugenoten of beeldenstorm overlevering werd afgesloten door Fransen op hun manier. Gewoon afhakken dat hoofd. Daar zijn zij nog steeds, net als wij mewt de VOC, apetrots op. Terug naar Putin. Hij is de vader des vaderland van modern Rusland. Niet de gewenste, door E.U/U.S , corrupte ex ambtenaar Khodorkovsky. Het boegbeeld van corrupt Europa. Met als adjudant Poroshenko.

  • “net als wij mewt de VOC”

   Het verwerven van rijkdom is verwerpelijk en schandalig en daarom mogen wij als autochtonen geen recht hebben op die rijkdom maar uiteraard wel alle allochtonen die van over de hele wereld naar onze rijkdom zijn gekomen als bijtjes op de honing maar autochtonen moeten van het eigen honing potje afblijven en mogen er absoluut niet trots op zijn want dat is foei en moeten zich diep gaan schamen over hoe dat honing potje verkregen is, waar alle mensen van de rest van de wereld gewetens vrij van mogen snoepen.

   • Dick @,
    Als denkend mens moet je ooit gehoord hebben van Indonesië. Voorouders kwamen daar terecht, niet op uitnodiging, maar iets anders. Hun middel was schip, bemanning, en kanon. Met groot succes voor ARMOEDIG laag gelegen land Holland. Dit is geschiedenis. Met een beetje neuzen in dat boek geschiedenis kom je terecht op landen waar nu, vandaag, allochtonen vandaan komen. Afrika, het continent, is er serieus mee bezig. Om te zoeken wat zendelingen, Europees/Nederland, hun beloofden.

    • @Bas
     Wat ik enkel zeg is dat NL zonder die geschiedenis geen NL was geweest, dan was NL niet een land geweest waar mensen van over de hele wereld naartoe zouden trekken om te profiteren van het honing potje wat voortgekomen is uit oa het verleden wat jij beschrijft. M.a.w iedereen die de NL nationaliteit heeft, ongeacht de origine, en iedereen die de NL nationaliteit wil aannemen, is even schuldig/onschuldig aan dat verleden!! Dus wat is het probleem wanneer mensen zeggen trots te zijn op de mentaliteit uit die periode? Verafschuw je het dan moet je je denaturaliseren, dan heb je pas recht van spreken en tot die tijd niet!!

     • Slochteren gas bracht honing. Zelf, nog geen veertien, maakte nog rantsoen mee. Eèn pakje margarine [de goedkoopste ] p/w. Suiker, kaas, dito. Dat was voor gas rijkdom. Echt, ik kwam later in Afrika, armoede, ja. Maar van een hogere standaard. Rond 1930 was Nederland schatrijk door bezit Insulinde. Dat verdween in 1948 wat Nederland, letterlijk, in een zwart gat donderde. Dat land, toen , daar had je niemand uit Afrika, of waar ook, naar toe gekregen. Aangezien ik nog rondwandel op deze bol is mijn bescheiden mening dat recht van spreke mijn deel is.
      Eenmaal bij E.T aangeland laat ik me direct denaturaliseren.

     • “Eenmaal bij E.T aangeland laat ik me direct denaturaliseren.”

      Daar kijk ik naar uit en hoop dan weer wat van je te horen.

 9. Niemoller neemt uitspraken van politici vaak te ernstig. Vaak zijn die niet meer dan platitudes voor de bühne, wat er werkelijk besproken wordt achtervde schermen weten wij vaak niet. Het zijn uiteindelijk de dasen die tellen.

 10. Tim Pietersen

  20 januari 2017 op 12:04

  uitstekend artikel.

  goede commentaren ( behalve RS1024 die te veel naar cnn/nos journaal kijkt, propaganda nonsens voor de bevolking )

  ” Het nieuwe Rusland vertegenwoordigt precies alles wat door de Westerse heersende klassen verafschuwd wordt. Deze Westerse elites zijn oligarchieën die geïsoleerd staan ten opzichte van hun volk.” dit zegt voldoende, zou zelfs willen zeggen dat de westerse elite anti bevolking zijn. (koudenhove kalergi)

 11. Vervolg:
  – In de jaren 90 waren er afspraken dat de NAVO niet te ver oostwaarts zou uitbreiden. De NAVO had wellicht beter niet met ex-sovjet landen zoals de Baltische staten moeten uitbreiden. Anderzijds zouden we niet weten wat hier de consequenties van zouden zijn geweest.
  – EU politici als Verhofstadt en Van baalen hadden nooit tijdens de Oekraine crisis op het Maidan plein de bevolking moeten opjutten in opstand te komen tegen een gekozen regering. Hiermee intervenieerden ze op onverantwoorde wijze in de interne aangelegen van een soeverein land. Het tekent helaas wel hoe de EU functioneert.

  • @RS1024. Zoek eens naar interviews met Putin op youtube. Daarin geeft hij toe Russische militairen ingezet te hebben op de Krim. Rusland had de marine basis bij de havenstad Sevastopol van Oekraine voor 50 jaar gepacht met toestemming om er vliegtuigen, marine schepen en 30.000 militairen te huisvesten. Die militairen waren dus al aanwezig. Er is tijdens de onafhankelijkheid van de Krim van Oekraine geen schot gelost. Niemand is er omgekomen. Mensen op de Krim hebben met 98% gestemd om onafhankelijk van Kiev te worden en daarna pas heeft Putin toestemming gegeven voor een aansluiting met Rusland. Kijk eens wat er gebeurd is in Donbas, die geen aansluiting met Rusland kreeg. 10.000 doden. Dat zegt genoeg, toch?

   • @RS1024
    “Er is toch ook wel veel aan te merken op Poetin”

    Het is echt héééél simpel: als je moet kiezen tussen Saoedi Arabië of Rusland, waar kies je dan voor? Dit is de keuze waar het feitelijk om gaat, ik heb niet eens een milliseconde nodig om te weten waar ik voor kies.

    Welk land heeft jouw voorkeur?

    • @Dick Dat was de USA onder Obama namens een schaduwregering!
     Dus als ik het goed begrijpt is Obama vertrokken maar die schaduwregering is er nog steeds en ik denk niet dat onze nieuwe sherrif daar iets aan kan veranderen.
     Dacht je nu echt dat een President iets te vertellen heeft in Amerika.
     Donald Trump is net als Obama en Clinton en al die anderen een trekpop van de echte machthebbers.
     De echte machthebbers begrijpen dat het klootjesvolk behoefde hebben aan iets anders en dus hebben ze ons The Donald gegeven maar ga er maar vanuit dat alles wat Ome Donald doet gecontroleerd wordt!
     Maar goed we zijn al blij met de gedachte dat er iets gaat veranderen net als dat de Negers dachten dat er iets zou veranderen toen er een zwarte president werd gekozen!

     • @dominic
      “maar die schaduwregering is er nog steeds”

      Weet je wat mijn probleem met jou wordt, je spreekt niet vanuit je hart maar probeert spelletjes spelen om zodoende jouw visie/mening/agenda/whatever op te dringen. Daar hou ik niet van, spreek een keer recht vanuit je hart door bv uit te spreken dat je het westen haat. Haat je het westen niet, wat is dan je probleem?

      Om antwoord te geven op je vraag: de mensen die de schaduwregering vormen zijn hun macht in de VS kwijt omdat Trump geen trekpop is zoals de EU en de msm, dat verklaart de hetze.

   • De NAVO heeft een grote mond over de afscheiding van de Krim van Oekraïne, maar houdt haar mond over de afscheiding van Kosovo van Servië. Ze heeft zelfs bombardementen op Servië uitgevoerd, waaraan ook Nederland heeft meegedaan. Dat is het toppunt van hypocrisie ofwel meten met twee maten!

 12. Dit pro-Poetin stuk gaat me toch wat te kort door de bocht. Er is toch ook wel veel aan te merken op Poetin. Ik vertrouw zowel Poetin als de EU niet. Door beide partijen zijn grote fouten gemaakt de afgelopen jaren.
  – Rusland had nooit de Krim moeten annexeren. Weliswaar is de Krim historisch gezien op een rare manier bij Oekraine gekomen, maar heel veel grenzen zijn op een rare manier ontstaan. Dat geeft geen recht aan Rusland deze grenzen te veranderen zonder instemming van Oekraine.
  – Poetin is op veel gebieden niet te vertrouwen. Zo loog hij dat er geen Russische troepen betrokken waren bij de annexatie van de Krim.
  – Het was het beste geweest als Oekraine een neutraal land was gebleven dat zowel een goede politieke en handelsrelatie zou hebben met Rusland als de EU. De grootheidswaanzin van zowel Rusland als EU om hun invloedssferen uit te breiden hebben dit echter om zeep geholpen. Daarom had er ook geen associatieakkoord moeten zijn met Rusland en ook niet met de EU. Ik…

  • RS1024,
   Als er een bondgenootschap tussen de VS en Rusland is gerealiseerd, is de annexatie van een Amerika-gezind land geen zinvolle actie meer voor Poetin.

 13. Uitstekend artikel. Precies hoe ik er over denk en hoe ik het nieuws beschouw hoe het gebracht wordt hier in het westen. Chapeau! Wie is de vertaler? Zeer goed werk. Bedankt Joost.

 14. Sint Nicolaas

  19 januari 2017 op 19:10

  Wat een prima artikel van deze Guillaume Faye. Hij weet de situatie haarfijn en messcherp te analyseren en hier is geen speld tussen te krijgen. Dat de elite in het westen een zooitje imperialistische, oorlogszuchtige manipulators zijn wisten we wel. Dat werd helemaal duidelijk gemaakt toen die dwazen van Baalen en Verhofstadt het Russische gelijk bewezen toen ze in Kiev op de barricaden “namens” de €U bijna ter plaatse de Oekraïne inlijfden bij de €U. Wat een schandalige wanvertoning was dat. De €U heeft jarenlang ( onder regie van de VS ) zijn uiterste best gedaan om de Russen zoveel mogelijk als boeman en levensgevaarlijk af te schilderen en Washington zag dat het goed was. Obama ( en heks Clinton ) vonden het wel best.

  • Sint Nicolaas

   19 januari 2017 op 19:15

   Iedereen in Brussel dacht dat ze na Obama met Clinton gewoon verder konden gaan met vingertjes wijzen, zondebok aanwijzen en het klootjesvolk besodemieteren met leugens over de Russen. Boycots hier, ambassadeurs weg daar, alles om het kuddevolk te bespelen zodat ze ongestoord verder konden gaan met hun louche €U praktijken en toen ! Werd Trump gekozen. Shit, wat nu ? Trump zoekt toenadering, de dialoog. Tja, en daar sta je dan als €U met lege handen want hun vriendje in het Witte Huis is weg, vriendinnetje werd niet gekozen en Trump is niet echt geïnteresseerd in wat €uropa doet of wil.

   • Sint Nicolaas

    19 januari 2017 op 19:26

    Een as Washington-Moskou zou zo maar kunnen ontstaan en daar valt Brussel in een diep, eenzaam, zelf gegraven graf. Uit met de spelerij, uit met de leugens, uit met machtsspelletjes. Sta je dan voor lul als €U ? Daar zitten ze dan met hun sancties tegen Rusland die miljarden handel kosten. Ze sluiten een gigantische afzetmarkt uit en blijven zitten met het Midden-Oosten probleem wat ze zelf, met behulp van vriend Obama, gecreëerd hebben en waar het klootjesvolk nu de lasten van ondervindt in de vorm van aanslagen, massa-immigratie en daardoor de ontwrichting van de maatschappij. en Mutti Merkel maar blaten “Wir schaffen das” Yeah right ! Wake up folks ! Laat je niet belazeren door Rutte & Co, de Brusselse santenkraam en de (s)linkse kerk. Stemmen ! PVV.

    • Als er een as Washington-Moskou zou ontstaan dan zou de EU bedrogen zijn door de USA want het waren de Amerikanen die Europa ophitste met Anti-Moskou retoriek!
     Het waren ook de Amerikanen die de Maidan opstand creeerden dus om de EU daar de schuld van te geven gaat een beetje ver.
     Verder is de Heer Faye een oude man die te romantisch denkt over Rusland!
     Ik vindt Putin geweldig maar Rusland is nog steeds geen partij voor Amerika met hun oude roestige atoombommen.
     Nee het zou voor Rusland beter zijn om met de BRICS landen bevriend te blijven en niet met Amerika want Rusland zal dan door Amerika altijd als onderdaan beschouwd blijven!

     • @dominic
      “dan zou de EU bedrogen zijn door de USA”

      Dat was de USA van Obama in opdracht van de schaduwregering die ook de EU in de greep heeft. Het volk van de USA heeft voor een een nieuwe sheriff gekozen en die gaat een totaal andere koers varen, dus….

 15. De CIA zal na dit artikel nog meer bewijs zien dat Joost een spion is van Poetin. Zo gek zijn de westerse elitaire krachten dat zij overal een Russisch complot zien.
  Nog even en we zijn opnieuw beland in het McCarthy tijdperk.

  Gelukkig beginnen steeds meer mensen in te zien dat ze een gekleurd verhaal krijgen opgedist door de media, nota bene gestuurd door de overheid, zoals steeds meer Duitse journalisten durven toe te geven.
  Door internet leren burgers weer zelf na te denken en een oordeel te vellen op basis van meerdere invalshoeken.

 16. In Rusland is men het zat om doorlopend van allerlei onwaarheden te worden beschuldigd door het westen. Ze zijn doodziek geworden van het doorlopend beschuldigen en demoniseren van hun president Putin.
  De Russische woordvoerder van Buitenlandse zaken, Maria Zachorova, heeft vandaag daarom bekend gemaakt dat Moskou het Internationale Hof van Justitie in Den Haag niet meer erkend.
  Rusland gaat een onderzoek instellen aangaande de onafhankelijkheid van dit Internationale Hof van Justitie (!)
  Ook gaat Rusland de oorlogsmisdaden door het westen begaan in de volgende landen: Vietnam, Joegoslavië, Zuid-Ossetië, Libië, Syrië, Oekraïne en wellicht nog meer gebieden waar het westen hun bommen heeft gegooid en meedogenloze proxie legers heeft gebruikt, tegen legitieme regeringen en bevolking.
  Geheel volgens de verwachting en helemaal terecht. Het westen, mbv de Navo hebben jarenlang hun gang kunnen gaan. Nu zijn ze Rusland tot op het bot aan het beledigen en provoceren. De maat is vol bij…

  • vervolg… De maat is vol bij de Russen, zoals ook dit goede artikel hierboven aangeeft. Onze elites kunnen hun borst nat maken. Het is namelijk heel dom om een beer met een stok te porren…dat blijft niet ongestraft.

 17. De Ukraine is een door Stalin bedachte staat die voor 1924 niet bestond en is samengesteld uit roomse gebieden die voorheen tot polen en litauen behoorden en een aanzienlijk stuk van west Rusland met een traditioneel orthodoxe bevolking.
  Doel van die staat was de bevolkingsmenging, diversiteit dus en daar door russificatie , de nieuwe mens.
  Maar een ukrains volk bestaat nog steeds niet ,in het oosten en zuiden is men Russisch .
  Ook het schenken van de Krim aan de Ukraine door Chrutsjov is volstrekt arbitrair , het verlatings referendum daar en tegen niet, een overweldigende meerderheid voor terugkeer naar Rusland.
  Maar de EU erkent referenda nu eenmaal niet waar de bevolking verkeerd stemt, danwel negeert ze, danwel moet je net zo lang stemmen tot je het juiste hebt ingevuld, danwel verklaart ze het zonder grond ongeldig .
  De Russische geschiedenis is trouwens ondenkbaar zonder steden als Odessa, Sebastopol en kiev.

  • Niet waar Ik zou daar graag op in willen gaan Maar dit artikel is mij even meer waard

 18. Het is in Europa slechts wachten op dat “Free Syrian Army”, dat bestaat uit bloeddorstige, terroristische huurlingen. Ze zijn verslagen in Aleppo en andere plaatsen. Ze zullen naar het westen komen. Grenzen dicht, nu!

 19. Zeer goed artikel!!
  Miste wel ‘socialisme’ want dat heult met de soennitische islam en daar lijdt het westen ook onder.

  “want hij blinkt niet uit door subtiliteit”

  Dat is juist goed in deze periode want van dik hout zaagt men planken.

  “Deze tegenstrijdigheid – zich verzoenen met de vriend [Rusland] van een vijand [Iran] zal heel moeilijk te verwezenlijken zijn.”

  Dat is idd een probleem ivm Israël, maarr.. de soennieten kunnen niet zonder het westen want ze hebben enkel olie en verder kunnen ze niets. De sjiieten daarentegen kunnen zonder het westen, daarom vreest Israël de sjiieten veel meer dan de soennieten, daar zou dan tevens een opening kunnen liggen want de sjiieten en soennieten zijn elkaars gezworen vijand. M.a.w. als de sjiieten zien dat het westen hun handen van de soennieten aftrekken dan zijn de sjiieten misschien bereid gematigder naar Israël te worden. Het zijn ook enkel soennieten die aanslagen in het westen plegen dus misschien dat een bestand…

  • …gesloten kan worden met de sjiieten, de sjiieten strijden immers ook tegen isis, dus who knows 🙂

  • Wilfred Bakker

   19 januari 2017 op 21:29

   Klopt DICK

   Als je dit luistert flikker je van je stoel van verbazing .
   https://youtu.be/Li5MTfIHcoA

   • @Wilfred
    Pilger zegt interessante en goede dingen, veel zaken die hij benoemt ben ik het volledig mee eens. Maar m.i. is hij te idealistisch en te eenzijdig, door bv zelf geweld af te zweren zweer je niet het geweld bij de rest van de wereld af dus hoe jezelf dan te verdedigen? Hij prijst bv terecht de afschaffing van Apartheid en geeft credits aan activisten. Prima, maar je hoort hem niet over het feit dat na de afschaffing van Apartheid blanken racistisch bejegend worden en dat er nu meer racistische wetten zijn dan tijdens Apartheid, waarschijnlijk onbedoeld sturen dit soort mensen aan op zelf afschaffing.

    Wat Pilger ook aangeeft en waar ik op doelde is dat de socialisten/idealisten in een valkuil zijn getrapt (door bv met de islam te heulen).

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑