‘Plat-rechts’ Elsevier opent mislukte aanval op ‘dom-rechts’

Door gastauteur Ronald Kaatee

In het laatste nummer van Elsevier (van 17/24/31 december 2016 – 3 weken voor de prijs van één, ja, je krijgt wel waar voor je geld bij Elsevier, vooral als je een abonnement hebt!) gaat de doorgaans toch wel bedachtzame columnist Gerry van der List helemaal los tegen de ‘armen van geest’ en dan vooral tegen het ‘dom-rechtse type’ Joost Niemöller.

Na gememoreerd te hebben hoe beschaafd hij zelf wel niet is (‘Mijn enige claim to fame tot nu toe is een stukje lang geleden in de Volkskrant dat ophef veroorzaakte.’) richt hij zijn vizier op de journalist van de Groene Amsterdammer die ooit in een grijs verleden een pagina had uitgetrokken om zijn ‘geestelijke tekortkomingen’ te belichten. Deze journalist van de Groene Amsterdammer was, u raadt het al, niemand minder dan onze Joost. Die had een pagina voor Gerry van der List uitgetrokken naar aanleiding zijn wat hij nu zijn ‘enige claim to fame’ noemt: de column ‘Een Amsterdamse orgie’ in de Volkskrant van 14-08-1998 waarin hij zijn afschuw uitsprak over ‘de genotzucht en de platheid in het homopretpark dat Amsterdam tijdens de Gay Games was. Dat weinigen een verband leggen tussen het oprukken van een decadente, hedonistische cultuur waarin het schaamteloos achterna lopen van je geslachtsorgaan het hoogste goed is, en de kinderporno uit Zandvoort. (…) Maar dat wil geenszins zeggen dat het vertoon tijdens de Gay Games als een culturele verrijking gezien moet worden. Vanuit het oogpunt van de beschaving valt het alleen maar toe te juichen dat de homo’s, na hun Amsterdamse orgie van sperma, het publieke domein weer overlaten aan de burgerij en zich terugtrekken in hun darkrooms, waar ze zich anoniem en ongestoord kunnen overgeven aan hun troosteloze liefhebberijen. Opgeruimd staat netjes.’ Het Openbaar Ministerie vond het nodig hier nader onderzoek naar te doen en de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, meende dat Van der List met zijn column ‘op de rand van het aanvaardbare’ had gebalanceerd. En Joost had dus de ‘geestelijke tekortkomingen’ van Van der List belicht. Nou, en ruim 18 jaar later zal Joost dat dus moeten bezuren! Hetgeen op zich natuurlijk al op een enorme geestelijke tekortkoming wijst.

Maar goed, ik dwaal een beetje af, Gerry van der List richt zijn vizier dus op onze ‘dom-rechtse’ Joost. Om te beginnen vindt hij het “grappig (…) dat de opvattingen van Joost Niemöller sterk veranderd zijn. Hij noemt zich een ‘nieuwe realist’ en gaat tekeer tegen de politieke correctheid waarvan hij vroeger een uitgesproken vertegenwoordiger was.” Nu moet ik bekennen dat ik Joost al wel een kleine twee decennia volg, maar nooit de Groene Amsterdammer heb gelezen. Wel HP/De Tijd. Daar heb ik hem leren kennen als iemand met een zeer realistische kijk op de wereld. Wat mij betreft een oude realist dus. En hoe erg is het, gegeven het zich steeds verder ontvouwende multiculturele drama en de bewuste desinformatie daarover door de mainstream media, om de wurgende politieke correctheid aan de kaak te stellen? Als echte journalist die de machthebbers kritisch hoort te volgen?

Nee, dan schrijft de heer Van der List liever zijn brave columns voor het liberale open-grenzen-blaadje Elsevier waar de abonnees net zo hard weglopen als dat de Joden Europa uitvluchten (de oplage is in tien jaar bijna gehalveerd van 150.000 naar 80.000). Waar hij op 2 augustus 2014 in zijn column ‘Een vrolijk vertoon van Hollands glorie’ overigens over die andere ‘orgie van sperma’, de Gay Pride, schrijft: ‘Daarom mogen we blij zijn met de Gay Pride, die laat zien waar Nederland voor staat. Met de botentocht door de Amsterdamse grachten als dikke middelvinger richting benepen geesten.‘ Lekker consistent Gerry!

Hij wil vervolgens nog wel toegeven dat politieke correctheid geen ‘product is van de verbeelding’, maar: “Toch lijkt de geestelijk bedwelmende invloed van de ‘linkse kerk’ te worden overdreven. Het AD en De Telegraaf zijn de grootste kranten, Elsevier – evenmin een progressief bolwerk – is verreweg het grootste opinieweekblad. Bij de praatprogramma’s van de publieke omroep, weet ik als oud-redacteur van Buitenhof, hebben ze juist graag debatten en zijn ze dol op dissidente geluiden. Een priester als Antoine Bodar wordt als een godsgeschenk ervaren, omdat hij welsprekend een orthodoxe visie uitdraagt. Tamelijk rechtse figuren als Jort Kelder zijn zelfs niet van de (staats)televisie weg te slaan. Bovendien zijn ook nog eens WNL en PowNed toegelaten tot het publieke bestel om de diversiteit te vergroten. Dat deze omroepen onnozele programma’s maken, valt de ‘linkse kerk’ natuurlijk niet aan te rekenen. Intussen verhardt de stemming. Zeker in de gruwelijke wereld van Twitter neemt het geklaag van dom-rechtse types als Niemöller onwezenlijke proporties aan. De polarisatie bereikte een hoogtepunt, en een inhoudelijk dieptepunt, in de discussie over Zwarte Piet. De bewuste verbleking van het knechtje van Sinterklaas als beleefde multiculturele handreiking naar een vaak gediscrimineerde minderheidsgroep werd afgeschilderd als culturele capitulatie en einde van de civilisatie. De PVV speelt in dit wilde geraas een kwalijke rol. Geert Wilders en zijn makkers gooien steeds olie op het vuur met wilde tweets over ‘gevaarlijke gekken’ zonder in de media eens een fatsoenlijk debat aan te gaan met andersdenkenden. Dat is laf. In deze periode met haar ‘vrede op aarde’-sfeer is de verleiding extra groot de hoop uit te spreken op een tikje meer beschaving bij de armen van geest in het uiten van hun ongenoegen.”

Voor wat betreft de betekenis van de strijd rond Zwarte Piet zou ik de heer Van der List willen vragen om eens wat rond te neuzen in zijn eigen Elsevier. Dan kan de man waarvan je nooit het idee krijgt dat zijn doorgaans messcherp geformuleerde opinies te koop zijn, Syp Wynia, hem misschien duidelijk maken waar het hier om gaat: “Het is een heilloze weg. Als minderheden met medewerking van de overheid hun zienswijze kunnen opleggen op basis van hoe ze iets ‘ervaren’, is het einde van de beschaving nabij. Als iedereen die zich tekortgedaan of gekwetst voelt puur op grond van die geestesgesteldheid met behulp van de overheid de vrijheid van anderen kan beperken, is de vrijheid voorbij. Het is fijn als leden van minderheden in zo veel mogelijk vrijheid kunnen doen en laten wat ze willen, zij het graag zonder anderen daarbij in hun vrijheid en hun welvaren te beperken. De ommezwaai die het kabinet in de Zwarte Pietkwestie maakt, schuurt daarmee. Dat is brisant, omdat het ook raakt aan wat D66-senator Paul Schnabel in 2009 als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau omschreef als: ‘Uiteindelijk gaat het om een simpele vraag: wie is de baas hier?’ Dat raakt weer aan die ander vraag: wie moet er eigenlijk integreren? Moet wie er al was zich aanpassen aan de (relatief) recente binnenkomer, die ook nog eens een getalsmatig bescheiden minderheid vertegenwoordigt? Er is, hoe vervelend ook, helaas geen enkele reden om zomaar wat laconiek te zijn over de inrichting van het Sinterklaasfeest.” (Elsevier, 12-11-2016)

En dan over die vurige wens van onze staatsomroep om dissidente geluiden een podium te bieden. We hadden in Nederland deze eeuw maar één echte, wetenschappelijk onderlegde, deskundige inzake de islam. Dat was natuurlijk Hans Jansen. Die zeer welsprekend kon uitleggen waar de islam voor staat en waar je vooral op moet letten. Ik vroeg hem een aantal jaren geleden waarom we hem nooit meer op televisie zagen, terwijl allerlei islamitische groeperingen zich zogezegd nogal op de voorgrond aan het dringen waren. Had hij daar soms geen zin meer in, of geen tijd meer voor? Nee, daar lag het niet aan. Sinds zijn getuigenis in het eerste proces Wilders, werd hij domweg niet meer gevraagd.

Ten slotte kan ik het natuurlijk niet nalaten om over ‘Bovendien zijn ook nog eens WNL en PowNed toegelaten tot het publieke bestel om de diversiteit te vergroten.’ even smakelijk te lachen. Nee Gerry, deze Telegraaf-klonen zijn niet in de markt gezet om de diversiteit in Hilversum te vergroten, maar om the real thing, de Populistische Omroep Nederland, buiten de deur te houden en het publiek met inderdaad onnozele programma’s in slaap te sussen. De Telegraaf was er destijds op uit om Pim Fortuyn kapot te maken en probeert al tien jaar Wilders een dolk in de rug te steken. Is er alleen maar om voor het establishment de rechterflank af te dekken. Wat zou het mooi zijn als een nieuw kabinet zou besluiten om de zendtijd te verdelen op basis van omroepverkiezingen (als er dan zo nodig toch nog iets als een publieke omroep van onze belastingcenten in stand gehouden moet worden), maar dit terzijde.

Ik hoor natuurlijk ook bij ‘dom-rechts’, net als kennelijk Syp Wynia (zie boven bij Zwarte Piet) en vooral Joost Niemöller – die is pas echt dom (maar ook rechts?). En u, lezer, u bent vast ook heel dom-rechts. Zou wel leuk zijn als Gerry van der List niet alleen maar etiketten plakt, maar het ook nog een beetje zou onderbouwen. Anders lijkt het wel of hier, naast Joost Niemöller, een hele bevolkingsgroep op onnodig grievende wijze doelbewust en gepland wordt gediskwalificeerd, Je zou je zo maar beledigd en gediscrimineerd kunnen voelen.

Ronald Kaatee, oud-voorzitter van de Populistische Omroep Nederland

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

27 Reacties

 1. Populistische Omroep Nederland

  5 januari 2017 op 22:23

  En oh ja, de voorgaande twee reacties zijn dus van mij, Ronald Kaatee

 2. Populistische Omroep Nederland

  5 januari 2017 op 22:22

  van 19-04-2014: “De Koran is één langgerekte oproep tot discriminatie. Van Joden (‘verachte apen’), van homo’s (plegers van een ‘gruweldaad’), van vrouwen (tweederangswezens met als voornaamste opdracht hun man te dienen en plezieren: ‘Uw vrouwen zijn een akker voor u’). De Koran is tegelijkertijd één grote strijdkreet. Het huiveringwekkende boek roept moslims herhaaldelijk op ongelovigen uit te roeien: ‘Zij kunnen Ons niet ontkomen.'”
  Lees je toch niet vaak in de mainstream media. Zeker ook ondanks zijn training en boekenwijsheid ‘geradicaliseerd’ en begonnen alles door zijn steeds verder krimpende bril te interpreteren en verkondigen.

 3. Populistische Omroep Nederland

  5 januari 2017 op 22:15

  Het was te verwachten, toch jammer dat Gerry van der List hier niet reageert. Ik heb het stuk via de redactie van Elsevier naar hem gemaild, dus als het goed is, heeft hij er inmiddels kennis van genomen.
  In tegenstelling tot hierboven gesuggereerd door een van de reageerders, heb ik helemaal geen rekening met Van der List te vereffenen. Als trouw lezer van Elsevier (vooral vanwege Syp Wynia en online Afshin Ellian) volg ik hem al jaren. Ik ken hem als iemand die af en toe met de nodige zelfspot heel aardige beschouwingen ten beste geeft. Jammer dat hij dan opeens zo uit de bocht vliegt tegen Joost en ‘dom-rechts’ zonder enige onderbouwing (of het moet de Zwarte Pietkwestie zijn, maar dan zou hij ook Syp Wynia tot ‘dom-rechts’ moeten rekenen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn).
  Dat Gerry van der List bijvoorbeeld aardig door heeft hoe het zit met de islam, mag misschien uit het volgende citaat blijken uit zijn column ‘Een vaag en riskant begrip: haat zaaien’ van…

 4. Must see/hear:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZLjrzAmcCA4

  Max Kaiser in gesprek met dr. Paul Craig Roberts.

 5. Ukraine, neem ideologie met supporters als Van Baalen. Ongelovig van teen tot haar.
  Met iets wat hem apart zet. Zoom in op zijn klus. Ander woord voor kop. De vetheid straalt er van af. Zijn vriend is fietsenrek ongelovig Verhofstadt. Samen zijn zij het duo modern, Dick en Dun. Woordvoerders voor u. Lees hun supporters media, en twijfel aan , zoals Hollandse jongens in Europese tijden.

 6. Pegida-demonstratie, ZONDAG 8 JANUARI 14 UUR Carnegieplein (voorzijde Vredespaleis) Den Haag

 7. Hans Jansen kan zich niet meer verdedigen. Tegen kwats zoals ik in commentaar las.
  Quote,
  Jansen werd niet meer gevraagd omdat hij zijn wetenschappelijke insteek geofferd had op het altaar van zijn ideologie.
  Een kenner en expert van de bloed en moord brigade zoals zij zichzelf graag zien. De goede man waarschuwde voor gevolgen. Zoals een kip zonder kop voor de spiegel minder rechtsspraak. De laatste Turkse stunt was neermaaien van veel ongelovigen door èèn gelovige. Die vervolgens, gewapend, door Nederland reisde op weg naar zijn maagden.
  Elke mens die een waarschuwing ziet als ideologie is gelovig of gek. Met als uitschieter, elke man heeft zijn prijs. Niet zij.

 8. Ben het met een groot deel wel eens wat “plat-rechts” betreft.

  Maar Hans Jansen erbij halen is dan weer jammer en een bewijs dat er ook wel waarheid schuilt in het “dom-rechts” predicaat. Jansen werd niet meer gevraagd omdat hij zijn wetenschappelijke insteek geofferd had op het altaar van zijn ideologie. Ondanks zijn training en boekenwijsheid was hij “geradicaliseerd” en begon alles door zijn steeds verder krimpende bril te interpreteren en verkondigen.

  Dat is een aardige demonstratie van blond rechts. En als wetenschapper wordt je dan al snel te belachelijk om nog ergens voor gevraagd te worden voor een academische, koude mening.

  Maar het is geen “dom” rechts uiteraard, er is juist veel slimheid en inzicht maar in deze gevallen is het de gedrevenheid en bezetenheid die ontaard in valkuilen graven en tegenstrijdigheden in het betoog: intellectueel faillissement.

  Maar er is plek voor stormtroepen om ruimte te maken voor constructiever en kalmer nadenken over de…

  • ..problemen die niet alleen benoemd dienen te worden, zij het met tegenzin, maar ook op een juiste manier geanalyseerd moeten worden.

 9. @DirkM
  Han Jansen geradicaliseerd??
  De aimabele Han Jansen? Immer vriendelijk, beleeft en innemend?
  Als er 1 persoon is die iedereen als goedmoedige opa of vader figuur zou willen wensen dan is het Han Jansen wel.

  Verder is het toch algemeen bekend dat een goed woordje over de PVV uitsluiting betekend. Als er 1 groep gediscrimineerd wordt dan zijn die het wel.

  En…,Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet.
  tien tot twintig procent is bereid om geweld te accepteren – ook tegen burgers – om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims wereldwijd. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam.”
  Volgens Ruud Koopmans (socioloog, geen PVV vriend)
  http://www.ad…

  • http://www.ad.nl/nieuws/het-westen-moet-zich-veel-weerbaarder-opstellen~a6ac99b0/
   Nog een keer de link.
   De waarheid is niet geradicaliseerd. Dat kan helemaal niet. Zelfs niet als je de feiten benoemt.

   • @Pieter G
    @DirkM is geradicaliseerd, hij heeft een kant gekozen en is onvoorwaardelijk tegen alles wat niet-moslim is inclusief z’n eigen malle moer maar te laf het hardop te zeggen en dat past precies in het plaatje van de anti-westers radicale jihad door de van top tot teen westers verwende sneeuwvlokjes.
    .
    Vooral zo doorgaan @Dirk, dan kom je er vanzelf achter want sneeuwvlokjes zoals jij worden als eerste opgegeten door de ‘krokodil’ die je denkt te moeten verzorgen en ik heb absoluut geen meelij (karma is een bitch 🙂

 10. @Dirk M
  Doe eens even inbinden! Ik ben verre van blond!
  Meent u werkelijk dat alleen blonde mensen rechts (what ever that may be) zijn? Nou ga dat in Rotterdam aan Hindoestanen vertellen.
  Zij zullen u wel even duiden dat het geen bal van doen heeft met uw benepen Joop blik, maar alles met realisme.

 11. Ik heb nog wel een hele tijd Elsevier online gelezen, en daar ook gereageerd, maar dat was geen onverdeeld genoegen: vaak verdween mijn reactie opeens, hoe keurig en to the point dan ook. Zoiets is frustrerend, en op een gegeven ogenblik geloof je het wel. Je kon toen nog reacties beoordelen, maar die software werkte ook voor geen meter. Ook de opbouw van de site veranderde steeds, en werd steeds trager en moeilijker te lezen voor mijn oude computer met een niet erg snelle Internetverbinding. Ook de opbouw van het scherm werd steeds chaotischer, en intussen kom ik er dan ook helemaal niet meer, ook omdat er geen reacties meer mogelijk zijn. En dan is zo’n site dood voor me. Op Internet nieuws en commentaar geven, maar geen reactiemogelijkheid? Vergeet het dan maar, tenzij je werkelijk héél erg goed bent, maar in Nederland ken ik niemand die ik dan nog zou willen lezen. De tijd van een mening van hogerhand voorkauwen die je dan maar te slikken hebt, is voorbij.

 12. Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik Elsevier heb opgezegd, ik weet dus niet hoe de papieren versie nu is. Destijds was het een dik blad, met veel advertenties. Dat vind ik niet erg als er ook maar genoeg te lezen is, maar dat was dus niet het geval. Alleen heel korte en oppervlakkige artikeltjes. Misschien goed als “column” in een dagblad, maar van een weekblad verlang ik toch langere en diepgaande stukken. In tien minuten had ik het blad uitgelezen, en daarvoor vond ik de prijs veel te hoog.

  Bovendien ging het groot deel over financiele zaken: aandelen, banken etc., wat me totaal niet interesseerde. Verder ergerde ik me aan de oranjelakei Arendo Joustra met zijn onsmakelijke kapsel, die steevast over dat toch zo fantastische koningshuis zat te slijmen. Langer geleden las ik wel graag de stukjes van Nic van Rossum, die wist heel wat ballonnetjes van politici door te prikken. Maar die was toen ook allang verdwenen.

 13. ‘Rechtse’ bladen als De Telegraaf en Elsevier bestaan al sinds de oorlog. Toch speelde ‘links’ de verbazing toen Fortuyn zoveel aanhang bleek te krijgen. Dat paste niet in hun dominerende wereldje. Hoewel ze alles hadden kunnen weten als ze hadden willen lezen.
  Momenteel is het precies zo. Steeds weer die gespeelde linkse verbazing, terwijl het ‘rechtse’ geluid al tientallen jaren aan de weg timmert.
  Zelfs een BNR speelt voortdurend die verbazing.
  Reagan en Thatcher hebben diezelfde ‘verbazing’ moeten ontmoeten. Het is bizar. Als men in die verbaasde linksige media (die zichzelf tot Nederlandse cultuur hebben verklaard) zegt dat ‘rechts’ gevaarlijk is, betekent dat alleen maar dat zij vinden dat dit ‘rechts’ gevaarlijk is voor de linkse dominantie. We hoeven ons daar dus helemaal niets van aan te trekken. Het is partij-politiek gejammer. Meer niet.
  Trump is net zomin gevaarlijk als Reagan en Thatcher.

  • @Arjen
   De waarheid is niet prettig hoor. Vandaar dat het stopwoord ‘populisme’ de afgelopen weken op het ereschavot plaats heeft mogen nemen. Lees: vingers in de oren, oogkleppen voor en lalala roepen tegen de boodschapper die tracht te vertellen dat achter de wegkijker een krokodil ligt te likkebaarden.

 14. Ik denk dat ik meer dan 25 jaar abonnee ben geweest van de Elsevier, de reden dat ik geen abonnee meer ben ligt aan het feit dat ik zo langzamerhand wel de argumenten ken tegen windenergie of een te grote collectieve sector en meer van dat soort rechtse thema’s. Het is waar dat er nog steeds interessante artikelen in staan, maar thans ben ik druk met andere hobby’s en heb niet meer de tijd om het te lezen. Ik vond de Elsevier een van de weinige bladen die wel degelijk kritiek durfde te hebben op onderwerpen waarop je geen kritiek mocht hebben, tegenvaller was wel dat ze wel heel erg pro farma waren.
  Dan de kritiek op Joost dat hij een andere mening heeft dan vroeger. Dat valt juist in hem te prijzen. Mensen die van mening durven veranderen hebben karakter. Alleen dwazen veranderen nooit van mening.

  • @Koffij
   Ik ben het grotendeels met u eens. Elsevier heb ik opgezegd omdat ik almaar sneller bij de achterzijde was; gewoon omdat ik na wat diagonaal lezen de rest van het artikel ongelezen liet. Wynia, Ellian, dwarse Simon waren altijd mijn favorieten.
   Inzake van de mening bijsturen als men meer inzicht krijgt, lijkt me niet meer dan normaal. Ik vermoed dat zulks komt door het internet waar voor een echt geïnteresseerde zoveel te lezen is dat alleen een mens met kokervisie zal blijven volharden.

 15. Ik lees de electronische Elsevier regelmatig en binnen de MSM is het het meest betrouwbare blad, dat je zeker geen links voertuig kunt noemen. Inderdaad is de hoofdredacteur een VVD-er,maar Rutte wordt binnen Elsevier bepaald niet aanbeden en de Nijpelianen evenmin. Ik vind bijdragen van Syp Wynia getuigen van integere niet partij- journalistiek en ja er zijn een aantal columnisten,die ik niet zo pruim of helemaal niet, van der List is zeker geen voorkeur van mij en A.J. Boekenstijn vind ik vooringenomen rommel. Om maar wat te noemen Er staat echter voldoende tussen om je te kunnen orienteren. recentelijk nog een positief getint stukje over het FvD, hetgeen geen enkele andere MSM outlet zou publiceren. Kortom:ik vind het onzin om Elsevier zo maar op de vuilnisbelt te gooien,hoewel ik aantijgingen tegen Joost niet kan waarderen,integendeel.

 16. Voor de zoveelste keer: Telegraaf, AD, Elsevier, AvroTros, WNL, enz. zijn TOTAAL NIET RECHTS!! Ze zijn pro islam, pro EUSSR, voor het toelaten van gelukzoekers, pro gevestigde orde en voor al die totaal niet functionerende overheidsorganen en diensten. En natuurlijk tegen Wilders en vroeger tegen Fortuyn.
  Schop ze de tent uit: weg met abonnementen op deze politiek correcte TROEP!!!
  De ondergang verdienen ze : allemaal. Vies NEP rechts.

 17. Heb er een liedje op gemaakt: BWM
  .
  ….Boze Witte Mannen…. schreeuwde een witte man boos
  ….Boze Witte Mannen…. schreeuwde een zwarte vrouw boos
  .
  ….Racisme…. schreeuwde een zwarte man boos
  ….Racisme…. schreeuwde een witte vrouw boos
  ….Racisme…. schreeuwde een witte man boos
  ….Racisme…. schreeuwde een zwarte vrouw boos
  .
  ….Boze Witte Mannen…. schreeuwde een zwarte man boos
  ….Boze Witte Mannen…. schreeuwde een witte vrouw boos
  .
  🙂

 18. Aan dit onsamenhangend verhaal valt geen touw vast te knopen.
  Het lijkt erop dat Ronald Kaatee een rekening vereffent met Gerry van der List. Welke rekening is niet duidelijk. Er onthullend is het ook niet.
  Als ik kranten en bladen zoals Elsevier lees, is dat altijd weer leerzaam: òf (meestal) je leest een verkettering van ‘populisten’, ‘rechts-extremisten’ of ‘eurofoben’ òf (zo af en toe) kun je blij worden van een aardig tegengeluid van bijvoorbeeld een Thierry Baudet (Forum voor Democratie) tegen het politiek correcte partij establishment en voor een hoopgevend alternatief.

 19. De hoofdredacteur van Elsevier is een VVD’er, zo eentje van het Old-Boys-Network. Die heeft er ook belang bij dat alles bij hetzelfde blijft.
  Noem me maar een complotdenker, maar zo gaat dat in Nederland.
  Elsevier verliest abonnees, Joost wint lezers. Dat is het hele verhaal, toch?

 20. Toch als je Elsevier tot de MSM rekent, vind ik het het enige blad dat nog te pruimen is met een andere kijk op de zaken als de overige MSM. Dat er een verdwaalde columnist af en toe een ander geluid laat horen is alleen maar goed voor de diversiteit van dat blad zullen we maar zeggen. Ik vind de omslag die de Telegraaf na het vertrek van S. Paradijs vele malen erger. Echt onbegrijpelijk dat die krant tegenwoordig in dezelfde vijver aan het vissen is als het NSB Handelsblad en de Azijnbode. Van zeer kritisch op het VVD – PvDA kabinet naar een pure propaganda machine van dit kabinet. Ik vraag met af hoe het abonnementen verlies bij die krant is? Dat moet schrikbarend zijn.

 21. Nederland is een NATO land. De baas van NATO woont in een wit huis in Amerika. Voorgangers van de tegenwoordige baas hadden veel plannen. Om die uit te proberen werd Nederland uitgekozen. Waarom is duidelijk. Slaafs en een gewillig volk, was de Duitse omschrijving na de oorlog. Eèn fout in dit denken was wapen bezit om u zelve te verdedigen. Dat bestaat in Nederland niet maar aan de overkant wel. In de laatste veertig jaar hoefde Nederland niets anders te doen als luisteren en uitvoeren. Media mensen werden uitgeselecteerd op deze kwaliteit. Dat werd een orkest met veel succesvolle uitvoeringen. Valse noten zoals Fortuyn werden keurig uitgeveegd. Veel plannen werden in Amerika overgenomen na de Dutch test. Zorg als laatste. Valse noten bleef daar het probleem door gewapend zelfverdediging recht. Trump uitschakelen, op de Kennedy manier, is moeilijk.
  Trump, eenmaal baas, gaat Nederland nieuwe opdrachten geven. Te vergelijken met 1945. Van NSB media naar Oranje.