Advies voor Geert Wilders

 

Door gastauteur Tijl

In een eerder artikel over de Nederlandse verkiezingen en de ‘overwinningsnederlaag’ van Geert Wilders schetste ik de opvallende parallellen tussen de politieke ontwikkelingen van de voorbije jaren en maanden in Vlaanderen en Nederland. Van politieke processen tot een politieke ‘schutkring’ (‘cordon sanitaire’), van ondoordachte uitschuivers en nodeloze provocaties tot de opkomst van ‘gefatsoeneerde’ concurrenten op dezelfde flank (de N-VA in Vlaanderen, Forum Voor Democratie in Nederland). Uit respect voor de moedige strijd die Wilders al jaren voert, waarschuwde ik voor mogelijke valkuilen. Mijn opiniestuk heeft wel wat reacties losgeweekt. Op een aantal daarvan wil ik graag ingaan.

De media
Het is me natuurlijk niet ontgaan dat Wilders in de mainstreammedia niet op veel sympathie hoeft te rekenen, om het zacht uit te drukken. Ook in Vlaanderen worden de redactielokalen van kranten, opiniebladen, de openbare omroep, massaal bevolkt door gelijkgestemden: ‘progressief’ (of dat denken ze toch), ‘verdraagzaam’ (zolang je het met hen eens bent), ‘weldenkend’, lekker politiekcorrect. Het gros stemt linksliberaal, rood of groen(links). En doet weinig moeite om dat te verbergen. De eigen overtuiging, hun heilige gelijk, hun bekeringsdrang druipt uit de voorspelbare krantencommentaren en van het scherm. Elke dag opnieuw. Wie buiten de lijntjes kleurt van wat de consensusjournalistiek en de gevestigde orde als oorbaar hebben verklaard, wordt verketterd en belandt op de virtuele brandstapel. Hoe ga je daar mee om? Wat doe je eraan? Het zijn vragen waar ook het Vlaams Blok/Vlaams Belang decennia mee heeft geworsteld. Ik kan begrijpen dat Geert Wilders er feestelijk voor bedankt op te treden voor een georganiseerde lynchpartij, maar systematisch debatten weigeren lijkt ook niet de beste optie. Dat wordt al snel uitgelegd als een teken van zwakte.

‘We kloppen erop’
“We vragen het Vlaams Blok alleen als we erop kunnen kloppen”, verklaarden Yves Desmet (toenmalig hoofdredacteur van de linkse inquisitiekrant De Morgen) en Guy Polspoel (jarenlang één van de bekende gezichten van de openbare omroep VRT) fier in een interview. Het was lange tijd de ongeschreven wet van kranten en omroepen. Ja, er werd wel eindeloos gepraat en gekletst over Het Vlaams Blok/Vlaams Belang, maar praten met het Vlaams Blok/Belang? Weinig. Heel weinig. De met Vlaams belastinggeld betaalde Openbare Omroep goot die mediaboycot zelfs in een officiële beleidsnota. Daarin stond letterlijk te lezen: “De VRT vindt het verantwoord dat vertegenwoordigers van het VB niet aan bod komen in nieuwsuitzendingen, debatten  en politieke – inclusief parlementaire – verslagen.” Die bedenkelijke beknotting van de vrije meningsuiting werd door toenmalig omroepdirecteur Bert De Graeve gemotiveerd met de oneliner ‘het is niet de taak van een openbare omroep om extremisten een toeter voor te houden’.  Intussen schoven ze die megafoon wel onder de neus van volbloed ‘democraten’ als Dyab Abou Jahjah…  Ook de zelfverklaarde kwaliteitskrant ‘De Standaard’ bediende zich (onder leiding van Peter Vandermeersch, de man die nu NRC om zeep mag helpen) jarenlang van dezelfde dubbele moraal. Opiniestukken van gekozen volksvertegenwoordigers van het Vlaams Blok/Belang werden bij voorbaat verticaal geklasseerd. Abou Jahjah – beroepsprovocateur, would-be-jihadist en multicultureel pyromaan (dixit Afshin Ellian) – kreeg daarentegen een betaalde column. Tot hij als antisemiet door de mand viel en De Standaard, na een golf van kritiek, hun columnist de deur moest wijzen.

Pim Fortuyn en Dewinter
De mediaboycot tegen het Vlaams Blok zou jaren geleden leiden tot een memorabel en vermakelijk televisiemoment. Kort voor de verkiezingen en vlak voor zijn dood werd Pim Fortuyn bij de VRT aan de tand gevoeld door Walter Zinzen, de vleesgeworden politieke correctheid. Die zou Fortuyn wel even de oren wassen. Dat pakte even anders uit. “Lijk ik nou een beetje op jullie Filip Dewinter?”, vroeg Fortuyn aan het eind van het interview. “Ik zou het niet weten,” moest Zinzen toegeven, “ik heb er nog nooit mee gesproken.” Waarop Fortuyn, met geveinsde verbazing en een licht-sardonisch lachje: “Maar meneer, wat zegt u nu? Die man heeft in Antwerpen wel meer dan 30% van de stemmen. En daar praat u niet eens mee. Vindt u dat democratisch?” Zelden stond de openbare omroep zo pijnlijk met de billen bloot.

Maar een echt keerpunt in de mediahetze kwam er niet. Integendeel. De muilkorf werd nog strakker aangetrokken. Politieke reclame werd verboden of sterk aan banden gelegd, de uitzendingen en verkiezingsspots voor politieke partijen van de kabel gehaald. De commerciële omroep VTM werd – na een interview met het Vlaams Blok – door een VRT-journaliste publiek terechtgewezen en gebrandmerkt als ‘de bevriende zender’ en zou voortaan braaf in de pas lopen. Het Vlaams Blok/Belang werd doodgezwegen. Kopstuk Filip Dewinter zag maar één middel om de mediaboycot te doorbreken: harde, polariserende uitspraken. Dat lukte. Maar eens je in die spiraal zit, moet je steeds straffere uitspraken doen. Wat – tot groot jolijt van het mediawereldje – ook gebeurde. Uitspraken hoefden niet eens meer verknipt te worden, de beelden spraken hun eigen taal en de opgeblazen verontwaardiging in pers en politiek deden de rest. De partij trapte in de val en bevestigde daarmee zèlf alle clichés uit de goed gevulde trommel. Het applaus beperkte zich steeds meer tot de smalle schaar hardliners, mensen die je niet meer moet overtuigen. Brave Vlamingen die in het verleden vaak met toegeknepen neus voor het Vlaams Blok hadden gestemd én nieuwe potentiële kiezers zouden in dichte drommen hun toevlucht zoeken tot de N-VA. Die kaartte weliswaar dezelfde gevoelige thema’s aan, maar deed dat toch iets handiger. Genuanceerd. Verstandiger.

Vrije meningsuiting
Sommigen zagen of lazen in mijn voorzichtige analyse een verkapt pleidooi voor (meer) politieke correctheid. Maar dat was allerminst de bedoeling, laat daarover geen misverstand bestaan. Behoudens oproepen tot geweld, moet je in een democratie die die naam waardig is, àlles kunnen zeggen. De vraag is of je dat ook moét doen, in alle omstandigheden. Of het wel verstandig is. Of de baten opwegen tegen de kosten. De voordelen (op korte termijn) tegen de nadelen (op langere termijn): kortstondige media-aandacht aan de ene kant, tegen het bevestigen en versterken van vooroordelen en karikaturale clichés bij tegenstanders en media aan de andere kant.

Een aandachtige lezer wees er in zijn reactie fijntjes op dat de Duitse AFD het al een tijd minder goed doet en Frauke Petry (zie Deel 1) dus slecht geplaatst is om Geert Wilders lessen te geven in communicatie. Dat klopt. De AFD die korte tijd geleden in de peilingen nog schommelde tussen de 15 en 20%, is zwaar teruggezakt en mag zich straks mogelijk al tevreden stellen als ze de kaap van 10% nog kunnen halen. Dat is naar Duitse normen nog altijd een hele prestatie. Maar er zat beslist meer in. Vanwaar die plotse terugval? Twee redenen. 1: Interne ruzies, op straat uitgevochten en door de media gretig opgepikt (daar kenden ze bij de Lijst Pim Fortuyn en het Vlaams Belang ook wat van). En 2: Ondoordachte uitschuivers en/of domme provocaties. Waarmee mijn eerste analyse wordt bevestigd.  De in zijn kiesdistrict Thüringen erg populaire Björn Höcke liet in recente toespraken en interviews enkele straffe uitspraken vallen. Zo veroordeelde hij het bloedige geallieerde bombardement op Dresden, noemde hij het Holocaust-monument in Berlijn ‘het monument van de schande’ en betreurde hij dat de Duitse geschiedenis nog altijd herleid wordt tot die ene zwarte bladzijde – de nazi-episode. Daarmee doorbrak Höcke het in Duitsland ultieme taboe. Zo oogst je wellicht goedkeurend applaus bij het marginale clubje van neo-nazi’s, maar met die kringen wordt je als ernstige partij liever niét geassocieerd. Nu mag Höcke dat als gewone burger wel denken en als geschiedenisleraar (dat is hij) ook zeggen (hoewel), maar als politicus had hij beter zijn mond gehouden. In het besef dat de media en het politieke establishment er sowieso al op gevlast zijn om lastige tegenstanders in de hoek van de neo-nazi’s te drukken.

Je hebt intussen wel begrepen waar ik naartoe wil. In een democratie mag je alles zeggen, maar daarom hoéf je het nog niet te doen. Wie tegenstanders in pers en politiek zèlf munitie geeft, brengt de partij schade toe en hypothekeert de kansen op verdere groei.

Stijl en communicatie
Daarmee zijn we terug aanbeland bij ‘de toon van het debat’. Ik weet het: voor sommigen een handig trucje om het debat in de kiem te smoren. Laat het ons daarom maar op stijl en communicatie houden.

In ‘rechtse’, ‘patriottische’ of ‘populistische’ partijen – noem het zoals je wil – wordt vaak met bewondering opgekeken naar het succes van Marine Le Pen. Ik vraag me soms af of ze wel goed gekeken en geluisterd hebben. Le Pen heeft het Front National de voorbije jaren behoedzaam maar kordaat uit het vaarwater van heilloos extremisme geloodst en bewust gekozen voor een andere aanpak. Het heeft de partij geen windeieren gelegd. De Oostenrijkse Vrijheidspartij FPÖ koos resoluut voor dezelfde weg. De media (in eigen land en zowat heel Europa) mogen hen nog altijd krampachtig als ‘extreemrechts’ verketteren, maar het is een vlag die de lading niet meer dekt. Het holle etiket blijkt ook steeds minder kiezers te overtuigen of af te schrikken.

Wat men er ook van denkt, Andreas Hofer en Marine Le Pen hebben zich presidentiële allures weten aan te meten. Dat Hofer op een zucht van het presidentschap is gestrand en Marine Le Pen straks mogelijk geen intrek in het Elysée mag nemen, heeft weinig of niets te maken met een brede electorale afwijzing, maar alles met een goed uitgedokterd, perfide kiessysteem dat ervoor zorgt dat de populairste partij of politicus alsnog de pas kan worden afgesneden. Via de beruchte ‘tweede ronde’. Echt democratisch is dat allemaal niet, maar ‘om de democratie te redden’ zijn de zogenaamde ‘democratische’ partijen graag bereid om die even opzij te schuiven.

Hoe dan?
Voor we deze analyse afronden, wippen we voor een laatste keer de Duitse grens over. De bekende journalist Justus Bender (Frankfurter Algemeine) verdiepte zich geruime tijd in de AFD en pakt nu uit met een leerrijk boek. Bender geeft toe dat hij bij zijn speurtocht niet de vinger kon leggen op fundamenteel antidemocratische tendensen binnen de partij. Het grootste gevaar voor de democratie schuilt volgens hem in hun pleidooi voor directe democratie: het invoeren van bindende, wetgevende referenda of volksraadplegingen. Tja.

Maar – en nu wordt het interessant – Bender suggereert de media en de traditionele partijen om de AFD vast te pinnen op concrete voorstellen of maatregelen. Volgens Bender vallen ze dan door de mand of raken ze verstrikt in tegenstrijdigheden.  Klinkt een beetje als het flauwe ‘Hoe dan?’ van Mark Rutte. Het komt erop aan niet in die valkuil te trappen (zoals het Vlaams Blok helaas deed met het omstreden 70 puntenplan). Het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren. Meer niet. Waarom zou je al je kaarten al op tafel moeten gooien? Ook regeringspartijen maken gretig gebruik van vaagheden en rookgordijnen. Waarom zouden jullie dat niet doen? En als de anderen je toch de ‘hoe dan’-bananenschil voor de voeten gooien, kan je die – mits een goede voorbereiding – moeiteloos terugwerpen. Macron: ‘Mevrouw Le Pen, u pleit voor een boerkaverbod. Gaan we dan een kledingpolitie de straat opsturen?’ ‘Wat zegt u, mijnheer Macron? U weet het misschien nog niet, maar die kledingpolitie bestaat vandaag al! Radicale moslims die in bepaalde wijken patrouilleren om te zien of vrouwen zich wel aan de kledingvoorschriften van de islam houden.’ Le Pen scoort, of was het een ‘own-goal’ van Macron?

Dump Calimero eindelijk
Rechtse/populistische/patriottische partijen ergeren zich vaak aan de eenzijdige berichtgeving, aan de brutale aanvallen in de media. Terecht. Alleen moet je erover waken niet in het Calimero-syndroom te vervallen. U kent het arme kuikentje wel: ‘Het is niet eerlijk, oh nee.’ Dat is even sympathiek, maar met zelfbeklag of zelfmedelijden schiet je weinig op. De media zijn ook niet almachtig, kijk maar naar de verkiezing van Trump in Amerika. Al doet die laatste intussen hard zijn best om Calimero te imiteren en zijn eigen krediet te ondermijnen. Dat Wilders en anderen uitdrukkelijk flirten met Trump helpt hen ook niet echt.

Bij verkiezingsnederlagen wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de media gewezen. Maar het is – laten we eerlijk zijn – niet altijd of allemaal ‘de schuld van de media’. Soms ontbreekt het ‘rechtse’ partijen en kopstukken gewoon aan de nodige zelfkritiek en introspectie. Wat ze nodig hebben is een samenhangend verhaal. Scherp waar nodig, genuanceerd waar aangewezen. Met een portie zelfbeheersing, een scheutje humor, een flinke dosis stijl en een gepolijste communicatie, komen ze al een heel eind. Vergeet Calimero! Timmer aan die noodzakelijke transformatie: van puberteit tot volwassenheid. Van zweep- of protestpartij tot aantrekkelijke, geloofwaardige volkspartij. Een partij die zich opwerpt tot de verdediger van onze Westerse waarden, onze vrijheden, onze culturele eigenheid en identiteit. Want iémand zal het moeten doen. Vanuit Vlaanderen wens ik Geert Wilders (en Thierry Baudet) alvast veel succes en volharding bij dit noodzakelijke groeiproces.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

60 Reacties

 1. (vervolg)

  ….beter.

 2. Joost,

  Wellicht off-topic, maar ik kwam dit schokkende artikel tegen in Trouw. Misschien stof voor een volgend artikel van jouw hand…? Ben benieuwd naar jouw visie hierop.

  ‘Wit is de ‘nieuwe minderheid’ in grote steden’
  “Hoe goed integreren ‘witte autochtonen’? Dat wordt onderzocht in zes Europese grote steden. Ook ‘wit’ wordt een etnische minderheid.”

  https://www.trouw.nl/samenleving/wit-is-de-lsquo-nieuwe-minderheid-rsquo-in-grote-steden~ae48e435/

  Dit is een zéér verontrustende ontwikkeling. Nu alleen nog in de grote steden, maar in de nabije toekomst het hele land? We gaan daadwerkelijk een minderheid worden. Wij, autochtone bewoners, moeten ons gaan aanpassen aan de rest. Het is te zot voor woorden.
  Overigens heb ik een hekel aan het modieuze woordje ‘wit’, een term hoogstwaarschijnlijk bedacht door globalisten en cultuurrelativisten. Ik ben niet wit: ik ben blank.
  Afijn, een land dat willens en wetens voor VVD, Groen Links en D66 kiest verdiend niet…

  • @Mind_games
   Degenen die dit decennia geleden voorspelden werden uitgemaakt voor paranoia fascisten door de deugmensen, paranoia omdat dat nóóit zou gebeuren en fascistisch omdat die opmerkingen enkel als doel zouden hebben haat te zaaien. Nu het een feit is worden die mensen in ere hersteld omdat ze gelijk hebben gekregen? Nee natuurlijk niet, het ging/gaat ze enkel om het gelegitimeerd kunnen haten. Bv nu moet je van de deugmensen het helemaal te gek vinden dat blanken in hun eigen steden een minderheid geworden zijn, ben je er minder enthousiast over dan ben je weer een racistische fascist. Het is dus altijd hun weg of de snelweg geweest, daarom walg ik van ze. Het zijn hele valse smeerpijpen, het zijn ratten van het zuiverste water. ‘Wit’ hebben ze overgenomen uit de VS en de mensen die het gebruiken haten blanke mensen, behalve hun geld, huizen, land, samenleving, etc.. Dit is allemaal de bedoeling van het grootkapitaal, en de fascistische haters (links) zien het als een manier…

   • …om gelegitimeerd te kunnen haten want het is politiek correct. Een schrale troost, ook zij zullen de tol gaan betalen.

    • Btw, ook bizar om te zien hoe snel en makkelijk dat omvolken gaat, het is nu immers bewezen. Uiteraard was het een stuk moeilijker geweest zonder de blanke nsb’ers en zelfhaters die alles uit de kast hebben gehaald, en halen, om hun eigen volk en cultuur kapot te maken. Maar nogmaals, een schrale troost, ook zij zullen een hele hoge tol betalen, hun kinderen en kleinkinderen zeer zeker. Maar goed, deze mensen hebben geen geweten, geen hart en geen gevoel, dus dat zal ze worst zijn. Ik walg van ze…. en als er een hel bestaat hoop ik ze daar tegen te komen.

     • De omvolking verloopt geheel volgens plan. De VN doet er niet eens geheimzinnig over en noemt het ‘Replacement Migration’. Het staat zelfs op hun officiele website:

      http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

 3. Er wordt steeds meer bekend over de illegale surveilance op de Trump team, zie ook mijn bijdrage hieronder.

  Nu blijkt dat bekend is wie de unmasking van betrokkenen uit het Trump team die afgeluisterd zijn, gedaan heeft, hetgeen een misdaad is. Het is een high ranking persoon, niet van de FBI, blijkbaar met als doel Trump cum suis zoveel mogelijk te beschadigen. U zult er niets over horen in de Nederlandse media aangezien daar de afspraak, blijkbaar, bestaat om Trump er niet goed uit te laten zien. Hoe lang kan de Nederlandse media nog hun kaken stijf op elkaar houden.
  http://www.dailywire.com/news/14996/scandal-fox-news-reports-well-known-high-ranking-ben-shapiro
  Rep. Devin Nunes (R-CA), head of the House Intelligence CommitteeHousely reports that “the surveillance that led to the unmasking started way before Trump was the GOP nominee.” He added, the person who did the unmasking was “very well known, very high up, very senior in the intelligence world, and is not in the FBI…

 4. Yep, inderdaad. De Obama administration bespioneerde de president elect.
  Dit is de deep throat. Je zult er wel niets over horen bij de NPO:

  Evelyn Farkas legt het allemaal uit. Mijn taak was om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de banden tussen Trump en Rusland, voordat Obama het veld moest ruimen. Je kunt er niet meer onderuit, je kunt het alleen negeren, wat de NPO nu gaat doen.
  https://www.youtube.com/watch?v=3Yuk48pIFEo

  • Beste NPO en NOS, hier doet een Amerikaans journalist wat jullie moeten doen:
   https://www.youtube.com/watch?v=dZTKfIviRLE

   Onderzoeken waarom Obama werd bespioneerd door de secretaresse van Obama.
   Ik weet dat voor jullie Obama een heilige is, maar dat betekent niet dat jullie je werk niet moeten doen.

 5. De mensen die in die gemeenten voor de PVV iets willen betekenen krijgen het zwaar.
  De hele aanloop naar de plaatselijk verkiezing moeten men zelf financieren (PVV heeft geen geld)
  OMDAT de PVV geen leden vereniging is komt er na verkiezing geen enkele subsidie voor je afdeling beschikbaar.
  Al de trainingen worden gedaan in Den Haag, daar mag je zelf de reiskosten voor ophoesten.
  Je mag zelf posters gaan plakken, flyeren en de pers te woord staan. Gaat bergen tijd kosten.
  Dan is er een fenomeen dat je niet moet onderschatten. Is historisch wat ik hier schrijf.
  Stel je hebt een kieslijst met wat namen. Je woont in klein dorp dat deelgemeente is van b.v. Enschede.
  Je bent nummer één of twee op de lijst. Een inwoner van Enschede staat op nummer vijf. Grote kans dat veel kiezers voor inwoner Enschede gaan stemmen en dan neemt die jouw plek in. Grote kans ook dat jij op plek 1 staat omdat je de beste kandidaat bent. Pech, nummer vijf verdringt je van je plek. Zeer zeker als het een…

  • Beste allemaal,
   Wat ik nou eens zou willen weten is het volgende, nu die Hans Hillen een boekje heeft opengedaan over de.val van kabinet rutte 1 , hoe het dan mogelijk is dat iedereen dit pikt, het was dus toch niet de.schuld van wilders.
   Hoe lang blijven de mensen slapen?.??
   Ik weet het niet meer hier in Nederland, je staat sowiezo als burger met de rug tegen de muur. Waarom doet Wilders geen aangifte wegens laster tegen vvd en cda????
   Ik snap er niks meer van, maar een ding weet ik zeker, dit riekt naar STROND.
   Toinneman

 6. De ‘rat’ Obama, en wat u niet mag weten van zijn grootste supporters, de NPO cum suis:
  However, Nunes’s other points, if true, are deeply troubling. The intelligence community has a responsibility to “minimize” the identifying information of U.S. citizens whose communications are incidentally collected. Likewise, “unmasking” is only sometimes appropriate, and the power to do so is generally restricted to a small number of officials. Nunes seems to be suggesting that Obama-administration officials flouted those protocols. His fourth point — that none of this surveillance was related to Russia — raises the question of how the intelligence in question was collected, and whether the results were classified. Leaking classified information is, of course, a crime.

  Read more at: http://www.nationalreview.com/article/446055/devin-nunes-trump-wiretap-allegation

  • Tim Pietersen

   31 maart 2017 op 14:40

   https://www.youtube.com/watch?v=q9cLw7ZfWaM SHOCK! Russian Hacking Story is Unraveling! #NewWorldNextWeek

   russische hackverhaal blijkt steeds meer hoax (behalve in nederlandse hoaxmedia)

 7. Tim Pietersen

  31 maart 2017 op 00:38

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/03/30/report-discredited-dossier-is-fbis-roadmap-for-russia-trump-investigation/

  The controversial, largely discredited 35-page dossier on President Donald Trump compiled by a former British intelligence officer served as a “roadmap” for the FBI’s investigation into claims of coordination between Moscow and members of Trump’s presidential campaign, the BBC reported on Wednesday.

  nederlandse media heeft totale stilte rond dit onderwerp en rond afluisteren van trump door deep state en obama (*erger dan watergate), maar laat wel iedere keer msnbc an cnn troep zien.

  communistische bezetting door eussr…………………..

  • Obama is Jezus Christus voor de NOS, daarom zul je ook nooit horen dat Obama afgeluisterde gesprekken heeft vrijgegeven terwijl die volgens de wet niet openbaar gemaakt zou mogen worden.
   Maar Obama weet dat hij geen president meer is en de MSM en de elite aan zijn kant heeft staan.

   Het is een rat.

   Straks als Obama weg is dan kan de oorlogsretoriek tegen Rusland weer beginnen en kunnen de grenzen nog verder geopend worden om de agenda van de multinationals uit te voeren.

 8. Leo KarelJan

  30 maart 2017 op 15:01

  @ pieter G en @ sint nicolaas
  En met dit soort GroenLinks tuig zit de smeerlap Rutte dus gewoon over een regering te praten. De vent vindt GL een betere partner dan de PVV. Rutte is door en door verrot en een intens slecht mens.
  ~Let wel: RARA terrorist was campagneleider van GL! Rutte met zijn mooie prietpraat: en dat levert nog 31 zetels op ook. Bedankt, stomme kudde!

  • GL heeft de jonge jihadist AFD er uit gegooid. Maar er blijft toch een beeld hangen van Rutte en Buma die tegenover Folkert van der Graaf zitten om te onderhandelen over de toekomst van Nederland.
   Het is de islam met extreem links (waar er heel erg veel van rondlopen die staan te popelen om geweld te gebruiken) die dit land kapot maken.
   Met een EU die zich de EUSSR waant.
   Tja, het gaat geweldig met de economie. Alleen de rest van het verhaal is zo beroert.

 9. Wilders stenigen volgens Groen links Anne Fleur Dekker. Waarmee ze aangeeft liever in een Arabisch land te leven waar dit soort straffen een normale procedure is in de staat waarin ze leven.
  Het extreem links gevaarlijke dametje hoort voor deze doodsbedreiging zwaar gestraft te worden want een oproep voor geweld tegen een politicus is geen loze bedreiging. Natuurlijk schaart de extreem linkse website Joop.nl zich achter de jihadist in feestverpakking omdat links per definitie moreel superieur is. De overeenkomst met de fundamentalistische islam is duidelijk. Andere meningen moeten vermoord worden. Niet met argumenten, nee, letterlijk…Niets geleerd van Pim Fortuyn!

  • Sint Nicolaas

   30 maart 2017 op 13:54

   Geert zou aangifte doen beste Pieter G maar aangezien we leven in een nep-democratie met neprechters en een nepparlement zal ze misschien met een plantsoentje schoffelen er vanaf komen. Als Geert minder marokriminelen wil is het hier te lang en daar te breed en verklaart men pardoes de Marokkaan tot ras om toch maar tot een veroordeling te kunnen komen. De D66 rechters zullen het wel op de vrijheid van meningsuiting gooien in haar geval want die vrijheid geldt voor de een wat meer dan de ander nietwaar ? Dat het verder een levensgevaarlijke, doorgedraaide (s)linkse oproerkraaister is staat buiten kijf. Die grijpen naar dit soort middelen omdat ze verder niets zinnigs uitkramen en hun waanideeën niet met steekhoudende argumenten kunnen onderbouwen.

 10. Je zou het linkse denkpatroon kunnen derailleren door, als blanke man, te zeggen dat je de islam benijdt vanwege de rol van vrouwen aldaar. Dat je ook zo’n macho zou willen zijn met een slavin.
  Wellicht snappen ze dan hoe het zit.

  • Ik ben nu ontzettend kwaad, dat ik off topic moet reageren. Het programma 1 Vandaag maakt het bedrijf Daamen verdacht! Waarom? Omdat het schepen bouwde voor Saudi Arabie. Schepen die nu worden ingezet tegen de agressie van de Hutu’s in Yemen. Terecht!! Bovendien beslaan zulke opdrachten periodes van vele jaren. Jaren waarin NIEMAND kon weten van een toekomstig conflict in Yemen!!
   Het NPO programma 1 Vandaag heeft GEEN interesse in de feiten, en nagelt een bedrijf dat heeft moeten vechten voor haar voortbestaan, doodleuk aan de schandpaal. Ik ben hier ENORM kwaad over!!!
   Mijn excuses aan den Joost voor deze off-topic woede uitbarsting.

   • Sint Nicolaas

    30 maart 2017 op 15:03

    Geen probleem beste Arjen. Waarom zouden wij ons druk maken om wat ze met die schepen doen ? Dat zooitje heeft altijd onenigheid med elkaar dus laat ze het lekker verder zelf uitzoeken. Vandaag ook de VS. Die verkopen nu gevechtsvliegtuigen aan Bahrein. Voorwaarden die Obama had gesteld zijn opgeheven. Wat Bahrein er verder mee doet moeten ze zelf weten. Mensenrechten in rep en roer natuurlijk. Waarom moe het westen zich overal mee bemoeien ? Overal wijzende vingertjes en “dat kan toch niet” Soit, s’ land wijs, s’ lands eer. zolang ze hun achterlijkheid maar thuis laten zoeken ze het maar uit.

    • Sint Nicolaas

     30 maart 2017 op 15:16

     Zelfde met die 40 tot 50 jaar ontwikkelingshulp aan Afrika en aanverwante schurkenstaten. Miljarden en miljarden zijn er naar toe gegaan en 40 tot 50 jaar later hebben ze nog steeds honger. WTF ! Kappen er mee. Geef een man een vis en hij eet een dag. Geef een man een hengel en hij eet elke dag. Elk jaar weer die beelden op TV, er is niks veranderd behalve dat we al die miljarden kwijt zijn. Zolang de witte man maar eten, geld en kraaltjes brengt hoeven we niks te doen en worden die lui nooit zelfvoorzienend. Als Europeanen daar die hulp hadden gekregen had het al lang een welvardend continent geweest maar ja, ze lopen daar niet over van de innovatie, motivatie en hands on mentaliteit. Opgeteld met die politiek corrupte apen in driedelig grijs en het zal niks worden ook.

     • In de getroffen gebieden lopen de mannetjes er liefst rond met kalashnikovs. Stammen tegen elkaar; de vice-president die werd ontslagen (Zuid Sudan, al jaren burgeroorlog) vormt direct een militie enz. enz. Dat soort leiders toont maar weinig verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen volk en dan moeten wij ons schuldig voelen? Daar tussendoor weer andere mannetjes die hun religie met wreed en grof geweld tegen burgers verspreiden. Ze zouden het land eens kunnen gaan bewerken, maar nee hoor: gewapend rondlopen vinden ze veel mooier. Het is niet het weer, maar de verrotte mentaliteit.

 11. Sint Nicolaas

  1 april 2017 op 09:20

  Precies Arjen. Decennia lang lopen ze te mekkeren, oh we hebben honger. Decennia lang komt de witte man langs met zakken meel en een bak geld en het heeft geen ene moer geholpen. Opa Sint en een collega hebben daar jaren geleden waterpompen geïnstalleerd. Een project betaald door ontwikkelingssamenwerking. Alles was klaar voor gebruik, ze hoefden alleen maar aan de slag te gaan, land bewerken en irrigeren de boel. Op een evaluatiebezoek kwamen ze er achter dat een paar pompen het niet meer deden. De bevolking was geïnstrueerd hoe ze werken en hoe ze te repareren in geval van problemen maar nee, ze ZATEN letterlijk te wachten op de blanke man die de boel zou komen repareren ! Akkers gortdroog natuurlijk en oogst verpieterd. Werkelijk, de mentaliteit stinkt als de pest bij die lui. En weer janken dat ze honger hebben !

 12. Sint Nicolaas

  1 april 2017 op 09:27

  Vooral het manvolk is een stelletje luie sodemieters. Ze hebben daar geen nagel om hun reet te krabben maar geld voor wapentuig is er blijkbaar wel. En ze vinden zich macho ! Hele dag paraderen in militaire outfit, met wapens zwaaien en de ene na de andere bezwangeren. Echt van god los daar en het westen maar gireren en vliegtuigen vol meel en tenten sturen. waanzin. Laat ze zelf hun eigen zooitje opknappen. Zolang wij dat blijven doen wordt het nooit wat daar en kunnen ze slechts een ding, handje ophouden of in wrakke schuiten naar €uropa varen en daar de boel verpesten en parasiteren op onze kosten. Afschaffen dat ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelen doen ze niet, wel oorlog voeren, maar ja, maak dat die (s)linksen maar eens wijs.

 13. Geheel mee eens. Men zou trots moeten zijn op dat bedrijf Daamen. Overigens een bedrijf van wereldfaam. Een van de weinige overgebleven scheepsbouwers, een bedrijfstak waar Nederland door de eeuwen heen zeer goed in was en welke veel heeft bijgedragen aan de economie. Jaren geleden heb ik eens een Daamen schip vanuit Nederland afgeleverd aan Saoudi Arabie, door eigen ervaringen, altijd een verschrikkelijk land gevonden. Nooit kunnen vermoeden dat ik door dat ene reisje wel eens een racist of fascist kon zijn of in ieder geval een hele foute jongen. Als het aan GL ligt dan zal dat zeer succesvolle bedrijf onmiddellijk gesloten moeten worden, kan ik me zo voorstellen. Werden Beatrix en Willem wel eens aangesproken door het NL nieuws voor de lucratieve bezoekjes aan dat criminele land? Het wordt steeds erger met de NL media.

  • @Cale. Dit land is zo ver de weg kwijt dat alle GPS systemen ter wereld het nog niet meer terug op de rails kunnen krijgen. Maar zoals ik tegen @Sint ook al zei; “Dit is waar NL massaal voor gestemd heeft. Ze hebben zélf de gifbeker aan de borst gedrukt. Drink hem dan ook maar tot op de bodem leeg.” Alleen jammer voor mensen zoals u en ik die hier in mee gezogen worden. Wij mogen straks ook met de gevolgen dealen en er in mee delen. En breek me de bek niet open over de NPO. Zelden zo’n staaltje agitprop gezien als wat daar vertoont wordt. Vandaar dat het bij mij dan ook al 25+ jaar in de ban is. Hetzelfde geldt voor RTL, niks objectiefs meer aan.

 14. Een nep parlement. En weer had Wilders gelijk. Het begint nu al. De enige kandidaat in heel Nederland voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer is een Marokkaanse PvdA-er. Hoe bestaat het toch? “Een land heeft de regering die het verdient” Dit is een heel oude en wijze spreuk die nog steeds klopt.
  En de kans op waanzin wordt steeds groter. Die rara partij GL wordt door Rutte uitgenodigd om deel te nemen aan het volgende kabinet? Dan voel je je als VVD stemmer toch bescheten, of niet?
  Om je rot te lachen ware het niet zo triest…

 15. Als de Euro straks valt zijn we misschien wel 700 miljard kwijt, opgeteld bij onze staatsschuld. Dat hebben we aan die spaghetti vreter Draghi te danken en aan Rutte die alles tekent (BENT U EEN OPTIMIST, OF EEN PESSIMIST?)
  Ga maar luisteren.

  http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/zijlstra-de-euro-is-mislukt-en-bestaat-binnenkort-niet-meer/ar-BByTcTX?li=AAazPsO&ocid=spartandhp

  • Zodra de euro ophoudt te bestaan, dan zijn we ook de financiele verplichtingen aan andere landen kwijt. Dat is dan weer een flinke plus. Want dat zijn er nog al wat. Zonder infuus overleven Spanje, Italie, Frankrijk, Portugal en zeker Griekenland niet. Tel uit je winst. En bezie het nachtmerrie scenario dat deze landen economisch gaan omvallen. Dan wordt ook Nederland richting afgrond geduwd. Weg met die euro, beter vandaag dan morgen!

   • Gelukkig is die 700 miljard een worst case scenario, want daarvoor staan onze kinderen, en nog te geboren kinderen, garant. Herinner je je nog Rutte die blij uitriep: We hebben nu een bazooka!!!!!
    Nu, die Bazooka mogen onze kinderen ophoesten.

    Interessant is dat de Eurofiel pur sang Lex Hoogduin thans pleit voor doorgaan met de Euro, maar wel afschaffen van bailout opties en ESM. Landen als Griekenland moeten dan ook failliet kunnen gaan en de Euro kunnen verlaten. Maar dat willen politici niet, want als een land de Euro verlaat is dat een deuk in hun egootje, vooral die van Verhofstadt.

    • Zodra landen de kans krijgen de euro en/of EU te verlaten krijg je een leegloop. Niet alleen in west of zuid Europa waar men de donkere bui al ziet hangen maar ook in oost Europa waar de economieën bijzonder slecht gaan, waar Brussel haar belofte van gouden trottoirs niet na komt, zoals gebruikelijk, en waar men zeer teleurgesteld is. Behalve die mooie maar wat achterlijke Baltische staatjes, financieel op de bodem en die nog steeds, door hun omgekochte regeringsleiders zeer EU gezind zijn. De rest van oost Europa wil best wel weer een gezonde handelsrelatie met het economisch alsmaar groeiende Rusland. Beter een goede buur (Rusland) dan een verre vriend (USA). Maar ja onze politici he? Die hebben blijkbaar wat verliezen…

     • Sint Nicolaas

      29 maart 2017 op 19:28

      Precies Cale, vandaag dan eindelijk de officiële Brexit brief. Afgeleverd in Brussel dus het spel kan beginnen. Een welgemeende felicitatie aan het adres van de weldenkende Britten waard. Ik zeg weldenkende want er zijn er ook legio die geen Brexit wilden. Gelukkig hebben die het onderspit gedolven. Die Britten boffen maar. Die hebben tenminste in een referendum ( bindend ) zich kunnen uitspreken of ze wel of geen lid wilden blijven van die imperialistische graaiersclub. Zoals de vlag er nu bijhangt in NL kunnen we dat wel vergeten. Ook een van de redenen dat er een kabinet geforceerd gaat worden met anti-referendum partij VVD, de ultieme €urofielenclub D66 en de milieumaffia Groen (s)links. CDA huppelt er verder wel achteraan.

 16. Sint Nicolaas

  29 maart 2017 op 19:36

  D66 dekt zich lekker in zo. Altijd zo voor referenda maar oh, nee. De €U, dat is zo complex volgens holkruiper Pechtold. Daar kunnen we het gepeupel niet over laten beslissen. Nee, allicht niet, dan had het vierkant afgeschoten geworden. Net als met de €uropes grondwet en het Oekraïne referendum. Afgeserveerd en met de uitslag werden de Haagse derrières afgeveegd. Ik begrijp ook die Oost-€uropeanen niet. Decennia lang onder het juk van de USSR. Eindelijk valt het doek in Moskou en even later worden ze lid van de €USSR ! Van de ene dictatuur in de andere. Regen in de drup, van dat werk. Maar goed, voorlopig weer 4 jaar nog meer leugens en bedrog ( Pinokkio ) nog meer €U ( D66 ) Nog meer milieugeleuter en vluchtelingen ( Groen (s)links en en het CDA huppelt wel mee. Nogmaals, stik er maar in achterlijk stemvee. Jullie verdienen het.

 17. Sint Nicolaas

  30 maart 2017 op 13:44

  En vandaag komt de prognose van het Duitse ministerie van ontwikkelingssamenwerking dat er zo’n 400.000 nepvluchtelingen in de startblokken staan om de oversteek vanuit Afrika naar de €U te maken dit jaar. Allemaal op weg naar gratis geld, woningen, zorg etc. Allemaal op uw kosten. Fijn toch dat ze proberen een kabinet in elkaar te timmeren met Groen (s)links en D66. Die staan alweer met de spandoeken en knuffels klaar bij de grens. U zijt wellekome.

 18. _Mediaevist_

  27 maart 2017 op 15:37

  De verzorgingsstaat zal worden gesloopt. De migratie zal zwaar omhoog gaan. Het zal tot onlusten en slachtpartijen komen. De EU neemt grootschalige genocide op de koop toe om hun duistere plannen erdoor te jassen.

  • Sint Nicolaas

   27 maart 2017 op 15:55

   Inderdaad Mediaevist. En fijn dat het Nederlandse stemvee dusdanig is geïndoctrineerd dat ze en masse voor deze zelfmoord hebben gestemd en schaterlachend als lemmingen de afgrond instorten. ” good riddance” zou ik zeggen, u heeft het dubbel en dwars verdiend !

 19. Leo KarelJan

  27 maart 2017 op 14:00

  @ Arjen @ Koffij
  En daarom zijn de adviezen van Tijl ook zo fout. Links wordt steeds radicaler en ondemocratischer en het zijn gewoon ordinaire fascisten. ( Nazisme en fascisme zijn puur linkse ideologieën, wat men ook totaal ontkent ) Daar past een kei- en keiharde strijd tegen en niet woorden inslikken en proberen in het gevlij te komen van de regentenkliek.
  men beperkt de vrijheden en dan gematigd reageren? Ik pas ervoor om naar de slachtbank van de politiek correcte DICTATUUR te worden afgevoerd. Het moet nog veel feller!

 20. Intussen is Baudet de nieuwe prooi voor links. Het is ronduit schokkend om te lezen wat die linkse fascisten allemaal over hem heen gooien. Bagger, stront, leugens, en de smerigste daadwerkelijke actie. Van Muiswinkel die roept dat Baudet ‘waar men kan’ aangevallen moet worden. De haat is buiten elke proportie. Partij FvD is nog niet eens begonnen! Het vieze gezicht van links kruipt weer uit de holen. Wie dacht dat die kringen ‘beschaafder’ waren geworden, komt weer bedrogen uit.

  • Buitenparlementaire ‘aksie’. Het middel dat links weer opzoekt nadat de PvdA is weggevaagd. Men zoekt dus het geweld. Dat is in die kringen beter georganiseerd dan onder ‘rechts’ (die moeten werken).

 21. @Arjen. Ik heb de Tweets ook gezien. Het is niets minder als ziek en misdadig zoals Links met andere, hun niet welgevallige, meningen meent te moeten omgaan. Het creëert dezelfde sfeer die er toen debet aan was dat Fortuyn geliquideerd werd en JanMaat het leven onmogelijk werd gemaakt. Links meent de “moral high ground” te hebben terwijl ze in de diepste put met drek rond drijven. En waar zijn nu al die voorgedrukte aangiftes??? Me dunkt dat wat door deze lieden geopperd wordt wel even iets erger is als het “minder” van Wilders. Maar men hoeft slechts naar de geschiedenis van Links te kijken om te weten hoe daar de hazen rennen. (Pol Pot, Stalin, Mao etc. ad infinitum)

  • Sint Nicolaas

   27 maart 2017 op 15:45

   Beste Arjen en Sjefke, we weten allemaal waar de kogel voor Pim vandaan kwam en die werd in de aanloop naar…. ook van alle (s)linkse kanten aangevallen en gedemoniseerd. Dat is het probleem nou juist met de (s)linksen en de MSM, ze ze bezigen deze tactiek omdat ze geen plausibele verklaring hebben voor hun waanideëen en gedachtengang. Rechts benoemt, (s)links ontkent en bagatalliseerd. We zien allemaal wat er aan de hand is ( olifant in de kamer ) en de idioten houden bij hoog en bij laag vol dat deze er niet is. Waanzinnig gewoon ! Ze zijn precies die Irakese generaal tijdens de golfoorlog. De bommen en granten vlogen hem op rechtstreeks TV(!) om de oren maar volgens deze snorremans was alles rustig !

   • Sint Nicolaas

    27 maart 2017 op 15:50

    Maar effe tussendoor : Gemeente Almelo heeft besloten om de Egbert Gorterbrug tijdens islamitische feestdagen feestelijk te verlichten. De stroomrekening wordt uiteraard opgehoest door de inwoners dus fijn te weten dat IEDEREEN er aan meebetaalt. Nou, is dat nou niet gezellig ? ” Het college denkt overigens niet dat het verlichten van de brug op islamitische feestdagen gevoelig ligt bij de rest van de Almelose bevolking” aldus het AD. Fijn dat ze dat denken nietwaar ? Hebben ze het iedereen gevraagd ? Neuh !!!

 22. Het enige dat nodig is is integriteit en een realistische kijk op de werkelijkheid. Dat heeft Wilders met bakken getoond. Het kan soms even duren voordat je gelijk wordt aangetoond, denk aan zijn Erdogan uitspraken in 2010, maar eerlijkheid duurt het langst..

  Dat de media en de politieke tegenstanders zijn voortdurende gelijk ontkennen maakt de scheiding tussen nep en werkelijkheid alleen maar groter. Maar de werkelijkheid is ook dat NL tot op het bot is verrot met vals links ideologisch denken, zolang dat in stand blijft, is het lastig om de harde realiteit te erkennen.

  Het enige dat Wilders moet, en ik geef toe, kan, is op deze weg doorgaan: zo precies mogelijk de werkelijkheid onder woorden brengen en oplossingen aandragen ongeacht hun marketingswaarde. Dat is integriteit, en dat is waar het aan ontbreekt in de politiek, overal in de westerse wereld.

  • De elite zal er anders mee omgaan en de realiteit willen weggommen. In Canada (qua ruggengraat vergelijkbaar met Zweden, Nederland staat ook hoog) is islamofobie al strafbaar gesteld. De EU kijkt hier likkebaardend naar. Voor de rest zie je dat steeds vaker internet content die niet het NOS label krijgt gefilterd wordt en steeds meer onzichtbaar gemaakt. We zijn weer op weg naar de jaren 80, toen we alleen afhankelijk waren van de staatsomroep en toen er op radio en TV veel tijd gespendeerd werd aan het demoniseren van Janmaat, zonder tegen-woord.
   We moeten met andere woorden weer terug geperst worden in het multiculturele harnas. Daarvoor zijn rechtertjes nodig, en die spreken ook al een aardig woordje mee in het dempen van de discussies. Dat zijn de maatregelen van de elite. Er gaat niets veranderen. U moet veranderen. Goedschiks, dan wel kwaadschiks.

 23. Ik vraag mij af wanneer het nieuws in Nederland oppikt dat Trump inderdaad gewiretapped is, en dat de informatie op illegale wijze is vrijgegeven door Obama cum suis, om hem te beschadigen.
  https://www.yahoo.com/news/m/aff0c116-678a-3d08-8e02-61cc73bbd7d6/ss_shaffer%3A-trump-wiretapping.html

  Shaffer: Trump Wiretapping Case Exponentially ‘Worse Than Watergate’
  Former CIA officer Col. Tony Shaffer said the basics of President Trump’s claim to have been “wiretapped” are likely true, and that the incident is “worse than Watergate.”

 24. Leo KarelJan

  24 maart 2017 op 15:50

  Zo is het beste Sint Nicolaas. Als de kudde zijn kop in het zand wil steken, ondanks vele , vele waarschuwingen en ondanks vele feiten en gebeurtenissen, dan moet die kudde het maar voor de kiezen krijgen. Je kunt Geert die stomheid niet verwijten.

 25. Leo KarelJan

  24 maart 2017 op 15:22

  En dat geldt ook voor de import van achterlijkheid en criminaliteit en voor het lidmaatschap van de EUSSR. Soms een beetje lid blijven? De grenzen soms een beetje dicht en soms een beetje open? Kom nou.

  • Sint Nicolaas

   24 maart 2017 op 15:42

   Vooledig mee eens beste Leo Kareljan. Zachte heelmeesters, van dat werk. De treurige resultaten van een dergelijk beleid zijn dagelijks in het straatbeeld, op de TV en andere media te zien. Je kunt niet iedereen te vriend maken en de waarheid dient gezegd en benoemd te worden. Sjefke had een treffend voorbeeld, de olifant in de kamer oftewel de islam. Eerlijk duurt het langst, al is de leugen nog zo snel. De Nederlandse taal biedt voldoende wijsheden wat dat betreft maar dat politiek Den Haag daar schijt aan heeft is algemeen bekend. Rutte heeft nota bene zelf geschiedenis gestudeerd dan zou je denken dat hij daar wat mee doet. Nou, lou loene. En nu probeert ons aller Pinokkio het ultieme rampenkbinet in elkaar te timmeren. Een ieder die voor deze druiloren gestemd heeft zou ik zeggen, stik er maar in.

 26. Eindelijk heeft de Italiaanse overheid en Frontex gereageerd op die NGO schepen die afspraken maken met mensen smokkelaars om gelukzoekers op te pikken vlak voor de kust van Lybie en ze dan rechtstreeks naar Italie te vervoeren. Dat is een miljoenen business en stinkt daarom. Dat speelt zich nu al een paar jaar af en dus is het zeer vreemd dat nu pas Frontex en Italie reageren? Ook dat stinkt naar de misdaad. In een maand tijd meer dan 16 duizend mensen overgezet a 3 tot 5 duizend euro per persoon? Onlangs is er een ander schip met een capaciteit van 100 passagiers aan die NGO vloot van 15 schepen toegevoegd. Tel uit je winst. Schoften zijn het, allemaal. En de EU en Rutte en Merkel faciliteren dit. En wij hebben weer die landverrader op de troon gezet. Misselijk makend.

  • Correctie,
   Moet zijn een capaciteit van 1000 passagiers…

   • @Cale. “Wij” hebben niets gedaan. “Wij” zijn degenen die nog wel hun hersens op de juiste plek hebben zitten en weten hoe ze te gebruiken. Het is de grote geïndoctrineerde hersenloze en ruggengraatloze massa die het gedaan heeft. Aangevuurd door de MSM die hen maat wát graag van hun “Brood&Spelen” voorziet om de leeghoofdige behoefte te bevredigen! Verslaafd aan GTST, “The Voices…”, noem het maar op. Opium voor het volk zodat men niet na denkt en ziet wat er met de wereld om hen heen gebeurt. En áls men het eindelijk door heeft is het te laat…

 27. Sint Nicolaas

  25 maart 2017 op 20:10

  Vandaag helemaal een giller beste Leo Kareljan. In Rome “viert” de verzamelde €urofielenclub het 60 -jarig bestaan van de EEG/€U. Wat vieren ze daar eigenlijk ? De financiële chaos die de €uro ons gebracht heeft ? De geweldige wetgeving betreffende de kromming van komkommers en bananen ? De stofzuigerwet, waarin is vastgelegd hoeveel decibels uw stofzuiger mag maken ? Het Schengen debacle waarbij de islamofascistische terroristen zich een bult lachen ? De maatschappelijke ontwrichting die ten grondslag ligt aan het €uropese welkomsbeleid voor nepvluchtelingen ? Nou, wat een knalfeest zal het zijn ! De €uroscepsis wordt steeds sterker maar de dictators vieren feest. Een Afrikaanse bananenrepubliek is er niks bij. Dictator viert feest en vreet zich klem, het volk heeft het nakijken.

  • Weet je, bleven onze “leiders” nu maar feestvieren daar in Rome. Elke dag lazerus, dan hadden we daar geen last meer van. En over de stofzuiger wetgeving in de EU: De Europese Commissie heeft besloten dat Europese huishoudingen vanaf 2017 alleen nog stofzuigers mogen gebruiken met een vermogen van tot 900 watt.
   Ik zou onder tafel vallen van het lachen, ware het niet zo triest…

   • Overigens kunnen EU verplichte spaarlampen gevaarlijk zijn. Omdat er kwik in zit wat bij breuk van de lamp ingeademd kan worden. En laatst klonk er thuis een doffe klap en viel het licht uit op de beneden verdieping. Het was een zekering die geactiveerd werd door kortsluiting in de spaarlamp. Kortsluiting in het lampje zelf. Ik wist niet dat dit mogelijk was. Behalve dat die lampen een vervelend licht afgeven kunnen ze dus ook door kortsluiting brandgevaar veroorzaken. Fijne EU verplichting weer.

 28. Leo KarelJan

  24 maart 2017 op 15:21

  Dit artikel druipt van de adviezen om toch maar zo veel mogelijk bij de regentenkliek in het gevlij te komen. Niet alles zeggen, niet te radicaal zijn, media niet te veel aanvallen enz. enz.
  Helaas, als alle andere partijen zeggen “de islam is geen bedreiging” , als ze deze stelling krijgen voorgelegd, wat moet je dan?
  Je kunt maar één ding en aantonen dat de islam wel een bedreiging is. En dan zal je keiharde uitspraken moeten doen, want anders bereik je niets. Of moet Geert dan gaan zeggen: de islam is een beetje een bedreiging. Is een beetje overheersend. Is een beetje gewelddadig. Kom nou!
  En als de meerderheid van de kudde dat allemaal te radicaal vindt: dat is dan maar zo. Ze zullen hun verdiende loon wel krijgen.
  Wat deze schrijver wil, hebben ook alle christenen en andersdenkenden in het Midden Oosten gedaan: ze zijn er daarom praktisch verdwenen. De islam kan niet genuanceerd worden. En dat geldt ook voor de import van achterlijkheid en criminaliteit en voor het…

 29. Wilders weet dit allemaal wel. Hij heeft het allemaal al gezien. De macht van links is echter overal doorgedrongen, tot aan de VN aan toe; de mars door de instituties is geslaagd. Redelijkheid werkt er niet want de ideologie heerst. En als je er verbaal in slaagt links te vloeren, hebben die groepen wel andere middelen in hun voorraadkamer: het inzetten van valse wetenschap, NGO’s, smaad, bagger, geweld en zelfs moord (Fortuyn).
  Wilders moet dag in dag uit bewaakt worden wegens doodsbedreigingen. Dat beeld lijkt wel op de toekomst van Europa. Maar de linkse wereld wil het niet weten.
  En ook kritiek op het nut van de EU hoor je nauwelijks onder de media. EU is ook al een dogma geworden.
  Kortom, ga er maar aan staan; het is eigenlijk onmogelijk.
  Overigens speelt die Duitse tak mij te vaak met het hakenkruis. Dat vertrouw ik dus ook niet.

 30. Basic Dimension

  24 maart 2017 op 03:50

  Wel, ik ben helaas zelf niet in de positie om Geert Wilders van advies te dienen. Als ik dat al zou doen dan vroeg ik mij eerst af of hij wel in staat moet worden geacht om grote invloed uit te oefenen op de grondzee die nu als een islamitische tsunami op ons af komt. In heel Europa wel te verstaan. Zijn invloed is denkelijk marginaal en het ligt ook helemaal niet aan hem zoals u zelf aantoont met een aantal voorbeelden uit andere landen. Uw premisse lijkt juist te zijn dat Wilders op dit onderwerp nauwelijks enige invloed kan uitoefenen. En dat toont u dus ook aan.

  • Basic Dimension

   24 maart 2017 op 03:53

   Kortom, voeren wij hier wel de juiste discussie of verzanden wij voor de derde maal in cirkelredeneringen? Naar mijn mening begrijpt Geert Wilders heel goed dat hij niet in staat is om policor in non-policor te veranderen. Policor is geen attitude die al vrijwel niet te veranderen is, neen, policor is het genetische restant van het voormalige christendom. En een religie kun je niet veranderen met discussietechnieken. Ook niet met moslimaanslagen, want leed is lust in masochisme…