Volksverlakkerij in de Volkskrant

 

Door gastauteur David Pinto

“De Nederlandse overheid kan minder adequaat ingrijpen bij oplopende maatschappelijke spanningen doordat het structurele overleg met inspraakorganen van minderheden is afgeschaft. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)”.

Dat schrijft Janny Groen op de voorpagina van de Volkskrant van 27 februari j.l.

Toegegeven: dagelijks een beetje nonsens lezen is best te doen, maar zóveel nonsens in één artikel is te veel voor een weldenkend mens. Het door Janny Groen opgevoerd ‘onderzoek’ is niet verricht door gekwalificeerde wetenschappelijke onderzoekers, maar door het adviesbureau De Bunt, onder leiding van Ilhan Kacem, lid van de PvdA (dus partijgenoot van de minister die de opdracht verstrekte) en bovendien van Marokkaanse herkomst. Deze club wordt vaker door de PvdA gedirigeerd naar opdrachten die miljoenen euro’s opleveren en slechts één maatgevend kenmerk hebben: er is belastinggeld op te slurpen dat wordt opgebracht door ons allen, de belastingafdragers. Bovendien is de uitgebreid opgevoerde ex-ambtenaar Walter Palm opmerkelijk genoeg lid van dezelfde club (PvdA).

Natuurlijk concludeert dat ‘onderzoek’ dat ons land terug moet naar het in de watten leggen, het ‘doodknuffelen’ van allochtonen en met name Turken en Marokkanen. Wat verwacht u anders: aan n.b een Marokkaan met belangen in die tak van sport vragen of we misschien wat extra geld in het klaarblijkelijk onverzadigbare allochtonencircuit zouden moeten pompen. Dat is nu precies wat wordt bedoeld met het Marokkaans gezegde: “Hond, wie gaat voor je getuigen? Mijn staart mijnheer”, zegt de hond.

Lang geleden, zaterdag 18 juni 1988 om precies te zijn, schreef ik een uitgebreid stuk in de Volkskrant waarin ik het concept ‘doodknuffelen’ van migranten introduceerde als belangrijke oorzaak voor het falend ‘minderhedenbeleid’. Ik werd bedolven onder de kritiek en zou mij moeten schamen. Sommigen meenden dat ik het eigen (Marokkaanse) nest bevuilde, en weer anderen meenden ‘Der ewige Jude’ in mij te ontdekken. Nonsens: logica en inzicht geboden mij te noteren wat zich voordeed. Het doodknuffelen van allochtonen zorgt ervoor dat zij nooit of te nimmer hun premoderniteit kunnen inwisselen voor de moderniteit. Het dwingt hen in de positie van hulpbehoevende ‘handophouders’ waar de PvdA jarenlang dankbaar electoraat uit heeft kunnen putten en waar de imams, wat steeds opzichtiger blijkt, succesvol kunnen rekruteren. De politiek zorgt dat ze net genoeg hebben om rond te komen en de religie voorkomt dat zij wijzer worden. Herkent u het?

Janny Groen is inmiddels een vrij bejaarde vrouw onder de scribenten van de Volkskrant en beschikt over precies dezelfde informatie als die ik hierboven heb weergegeven. Zij schroomt evenwel niet deze schaamteloze reclame voor de integratie-industrie zonder blikken of blozen op de voorpagina van een krant te laten plaatsen die pretendeert objectieve nieuwsgaring te publiceren. Wat krijgt zij ervoor terug eigenlijk: wordt dat straks ook nog ‘objectief weergegeven’ op de voorpagina?

Het is een grove schande dat de Volkskrant zich voor deze misleidende, ‘gekleurde’ berichtgeving en socialistische roofpraktijken leent.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

3 Reacties

 1. Gesubsidieerde inspraakorganen met leuke salarissen voor bestuur en voorzitter langs etnische en of religieuze of sektarische lijnen is een erkenning van de lappendeken van etnische groepen die ze feitelijk alleen in stand houden en een integratie belemmerd. Waarom zou je integreren tot ‘normale’ werkende nederlander als je als aparte groep subsidies en een speciale behandeling kunt krijgen van de overheid. Vooral de speciale voorzieningen op gebied van Sharia huwelijken, gescheiden zwemmen, verborgen vrouwen en meer import bruiden, ook nog een pleidooi voor meerwijverij en kindhuwelijken wellicht? De bedoeling is dat deze mensen het inhumane van hun religie afzweren. Algemene maatregelen voor de armen, ouderen en kinderen zijn immers onverkort ook op allochtonen van toepassing. Waarom een extra klaagmuur om hun geliefde ‘slachtoffer’ rol te cultiveren?

 2. De totale Nederlandse media is een optelsom van correct aannemen en geven. Het zusje is, wie zaait die oogst. Dan krijg je tulpenvelden zonder ook maar èèn paardenbloem. En allemaal dezelfde lengte. Dat is niet vanzelf of natuurlijk gegaan.
  Daar is hard voor gewerkt. De media en religie zijn hiermee te vergelijken. Heb je die twee in je zak dan zijn er geen te hoge bomen meer. Tot het moment dat een hoofd boven wolken komt. Dat is de Volkskrant overkomen. De grond, uw mening, die bestaat dan niet meer. Met als resultaat kwakende mens eenden. Eèn kwaak, en de rest volgt. In Amerika kreeg dat de naam fake. Met er in te spitten kom je een steeds grotere stank tegen. Ook de beroemde lijken geur die goed mensen met zich meedragen. Denk M.H 17. Op de vraag, waarom ? Antwoord, creatie van èèn wereld, zonder grenzen. Verdeel en heers is dagelijks bezig voor die uitwerking.

 3. P. van Lenth

  5 maart 2017 op 02:08

  Tsja, ik kan het eens zijn met David Pinto over de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar ik moet ook constateren dat dit stuk geen enkel argument bevat dat ingaat tegen de argumenten die dat rapport aankaart. En daarmee is het toch een slap artikel geworden. Ik wil namelijk vooral de tegenargumenten horen.
  Op Radio 1 was het van de week bij Standpunt.nl. Het belangrijkste argument was dat er geregeld door media om een reactie door een vertegenwoordiging van moslims wordt gevraagd op een gebeurtenis die precies op dat moment speelt. Vroeger was er een buro met een aantal medewerkers die dan meteen konden reageren. Nu dat buro is opgeheven worden nog steeds dezelfde mensen gebeld, maar die zitten dan middenin een vergadering of geven les of wat dan ook en die kunnen daarom niet meteen komen met een reactie.
  Ik vond dat wel een plausibel argument. Wat heeft Pinto als tegenargument?