Kan alleen de islam de EU nog verslaan? Boekbespreking.

Door Joost Niemöller

De Russische dissident Andrej Amalrik schreef in 1969 het prikkelende essay Haalt de Sovjet Unie 1984? Hij was wat vroeg met zijn voorspelling (het einde zou komen in 1991), maar de Sovjet Unie zou wel degelijk instorten, omdat het systeem ideologisch uitgehold was. Of, beter gezegd: Nooit levensvatbaar was geweest. Het was gebaseerd op een flinterdunne gedachte van een verdwaasde elite, die vooral uit was op het eigen belang. Het door de communisten uitgevonden volk, de arbeidersklasse, wilde zich nooit langs deze weg laten verenigen. Het ging in tegen alles wat de menselijke natuur met ons voorheeft. Het communisme was gedoemd tot de ondergang.

Onlangs verscheen de verzamelbundel De Europese Spagaat, Het Europa der Vaderlanden of een hernieuwde Europese Unie. Daarin stellen Nederlandse en Vlaamse intellectuelen de kritische vraag naar het voortbestaan van de EU. Nu weet ik ook wel dat de vergelijking tussen de EU en de Sovjet Unie niet echt opgaat vanwege de extreme gewelduitoefening in de Sovjet Unie en de totale afwezigheid van iedere vorm van vrijheid van meningsuiting, of eigenlijk van welke vrijheid dan ook. Maar in beide gevallen is er sprake van een kunstmatige constructie van een bestuurselite die niet gedragen wordt door de volkeren waarvoor die constructie bestemd is.

De EU bestaat nu al zestig jaar. De viering ervan in Rome (eigenlijk van het Verdrag van Rome, waarmee de voorloper de EEG begon) ging in maart in totale onverschilligheid langs iedereen in Europa heen. De bestuurslaag bevindt zich op een oneindige afstand van de gewone mensen. ‘Het Europese project’, zoals het genoemd wordt, is als democratisch project voor een levende Europese gemeenschap mislukt. De Europese volkeren voelen zich nog steeds vooral dat, volkeren, die de bureaucratie eerder als een bedreiging dan als een ondersteuning, laat staan als een belichaming ervaren. Waarbij wel aangetekend moet worden dat dit volksgevoel dramatisch verzwakt is geraakt. Sommige volkeren, of natiestaten, hebben financieel voordeel bij de EU, maar zelfs daar wordt de EU niet als een ‘vriend’ ervaren. Dan doe je toch wel iets heel erg mis.

Gaat de EU ten onder? Je zou het hopen. Maar ik vrees van niet.

Filosoof Ad Verbrugge, een van de auteurs van De Europese Spagaat, stelt het probleem met de EU scherp: De EU wordt momenteel alleen nog vanuit negatieve overwegingen bij elkaar gehouden. Vanuit de angst namelijk voor wat er zal gebeuren als de EU er niet meer is. Alleen op basis van die angst wordt ‘Brussel’ ook nog aan de burgers verkocht: Men verspreidt het angstvisioen dat er in Europa vanzelf weer oorlog zal komen. Of dat ‘de economie’ zal instorten. In filosofisch opzicht is dat inderdaad dun. Maar het is weldegelijk effectief. Vooral omdat de critici er niet in lijken te slagen om een aanvaardbaar Europees toekomstbeeld zonder de EU te scheppen.  Ook in De Europese Spagaat gebeurt dat niet. Het verklaart mogelijk ongewild de wankelmoedige titel van het boek.

Voor de goede orde: Ik beschouw mezelf ook als EU criticus. Maar het verbaast me steeds weer hoe slecht EU critici domweg niet over het inventieve vermogen beschikken om een aanvaardbaar alternatief te schetsen voor de EU waarin veel mensen kunnen geloven.

Ja, het alternatief voor de EU zou de EEG kunnen zijn, zoals Luc Pauwels suggereert in De Europese Spagaat. Maar is de huidige EU in werkelijkheid nu zoveel anders dan een soort EU met open grenzen en een eenheidsmunt? Ook die EEG was bedoeld als project, niet als eindstadium, en droeg een waarschijnlijk nooit uitgevoerde Europese Federatie al als ideaal in zich. Het is de noodlottige ontwikkeling van dergelijke boven-nationale structuren; door de interne labiliteit altijd strevend naar meer en meer verdichting. Zo werken bureaucratieën nu eenmaal. Ze maken alleen maar nog meer bureaucratie.

Als alternatief voor de EU zou je dan nog het nationalisme kunnen noemen. Anton Kruft geeft in De Europese Spagaat aan dat er twee vormen van nationalisme bestaan:  Een die gebaseerd is op de Duitse  Romantiek, en die een nostalgisch, conservatief karakter heeft. En een die gebaseerd is op de Franse Revolutie, gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op een liberaal, progressief maatschappijmodel. Een nationalisme kortom dat terugkeek, en een nationalisme dat vooruit keek. Maar bij de huidige nationalisten, of patriotten bestaat er geen helder toekomstbeeld. Het is slechts nostalgie. Een sterk beleefd sentiment, maar geen fundament om een toekomst op te bouwen. En iedereen voelt dat op zijn klompen aan.

Zeker, de EU is zwak, zoals Ad Verbrugge aangeeft. Het is eigenlijk, zoals Verbrugge schrijft, alleen maar een bepaald idee over economische slagkracht. Het gaat voorbij aan de diversiteit van de Europese culturen en volkeren, waardoor binnen zo’n groot organisatorisch verband problemen zullen ontstaan.

Maar wat Verbrugge niet ziet, is dat datzelfde project ondanks al haar filosofische dunheid met tamelijk simpele middelen in stand gehouden kan worden. Bij gebrek aan tegenkracht namelijk. Er is geen enorme legermacht nodig om de macht in Brussel te bewaren. De Europese volkeren hebben geen pit meer, en de echte opstand blijft uit. Zeker, iedere politieke slagkracht ontbreekt ook in de EU, er is geen Europese ideologie die houdt snijdt, behalve wat holle frases. Het ligt ook voor de hand dat iedere voortgang in het Europese project zal uitblijven. Het EU project is verzand geraakt in lege procedures. Maar bij gebrek aan alternatief zal de EU ook niet ineenstorten. Het zal hooguit steeds meer in leeg formalisme vervallen en in overleefde kretologie. In economische en juridische zin zal het de macht van de natiestaten verder beperken. De centrale macht zal steeds onzichtbaarder worden.

Is dat slecht?

Nou, zeker. Het is domweg beangstigend.

Want door de aanhoudende omvolking zal de massamigratie de interne, op de autochtone bevolking gebaseerde ordening uiteen laten vallen. In de multicultuur is iedere samenhang verdwenen.

Hoe groot is daarop de kans? Zeer groot als je het mij vraagt. Maar of dan de nostalgische idealen van de huidige nationalisten alsnog een kans krijgen? Op de puinhopen van aan amorfe burgeroorlog-achtige toestand? Er is weinig wat daarop wijst, want het vitale vermogen van de Europese volkeren, of, zoals Verbrugge dat nog zo mooi ouderwets stelt, de wil van de volkeren lijkt verdwenen. Niet voor niets wordt er gezegd dat we in het Europese Avondland wonen. Je kunt ook zeggen: Europa is het herfstcontinent geworden. De kracht is eruit, en dat is het noodlot van de circulaire geschiedenis, zoals Spengler dat zich al voorstelde in dat visioen van hem, Der Untergang des Abendlandes. Geïnspireerd door Friedrich Nietzsche.

Het proces van de individualisering is daaraan, zoals Verbrugge ook stelt; de hoofdschuldige. Die individualisering maakt dat de gemeenschap iedere kracht verliest. De viering van het Grote Narcistische IK, waar de conservatieve denker Christopher Lasch al over schreef  luidt het einde van de politiek in. Diezelfde ‘vrijheid van het individu’, in feite een loze kreet, staat, zo geeft ook Verbrugge aan, centraal in de flinterdunne EU ideologie. Verbrugge:

De identiteit van de Europese burgers is zogezegd dat hij er nu juist als Europeaan geen heeft.

Zoals zovele conservatieve intellectuelen ziet Verbrugge de bron van dit gemeenschapsverval  in de jaren zestig van de vorige eeuw: de droom van ‘het vrije individu’ als de nieuwe religie. Een enorm sterke motor die ook nu nog het staketsel van de EU voortdrijft.

Zeker, Paul Cliteur stelt in De Europese Spagaat terecht; ‘zonder de natie de chaos’. Maar de zwakte van de EU is tegelijk haar kracht. Door de zwakte van de EU zal de natiestaat in een of andere vage vorm getolereerd moeten blijven worden. Tegen natiestaten met een sterker bewustzijn, zoals Polen en Hongarije, zal de EU zich dan ook nooit kunnen verweren. Dat is de zwakte van de EU, niet de kracht van die zwakke landen. Volgens de bijdrage van Derk Jan Eppink aan De Europese Spagaat ligt de ziel van Europa in Oost-Europa, maar dat lijkt me toch veel te idealistisch gesteld.

Het is de huidige opgelegde Europese leegte die de moslimmigranten een kans geeft, zoals Sid Lukkassen terecht aangeeft in zijn essay in De Europese Spagaat. Lukkassen ziet, net als Verbrugge, op de puinhopen van de jaren zestig de uitholling van de ‘authenticiteit’ ontstaan. Een interessant begrip hier, wat je zelden nog hoort in dit verband. Authenticiteit is volgens Lukkassen een ‘specifiek cultuurproduct van de Westerse beschaving.’, waar de dominante linkse stroming uit de jaren zestig vanaf wilde. En hier komt de islam:

Wie dit begrijpt, begrijpt dat de islam woekert en bloeit op de ruïnes van links. Het collectivisme van die geloofsbeleving vult het vacuüm van de vervaagde individualiteit. Precies zoals ook de monotone afgevlaktheid van de postmoderne vormgeving de weg plaveit voor een monolithische geloofsbeleving.

Lukkassen beweegt zich hier dus in het spoor van Friedrich Nietzsche die toen al zag hoe de mannelijke islam het vrouwelijke christendom zou verslaan.  Zeker, Nietzsche pleitte ook voor individualisme tegenover collectivisme, maar dat was het individualisme van de strijder, en niet het huidige individualisme van de consument, vegeterend in globalistische, postmoderne, leegte.

Maar welke huidige conservatieve, dan wel patriottische denker is niet schatplichtig aan Nietzsche? Dat had wel wat vaker eerlijk bekend  mogen worden in De Europese Spagaat.

Interessant boek trouwens, dat je inspireert.

De Europese Spagaat. Het Europa der vaderlanden of een hernieuwde Europese Unie. Uitgeverij Aspekt.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

72 Reacties

 1. Ik lig een beetje in spagaat van die “intellectuele” commentaren hier. Zullen we eindelijk eens iets aan het echte probleem gaan doen? Die moslims worden veel te veel de hand boven het hoofd gehouden. Voor alles is er een excuus. Ophouden daarmee. Doodziek wordt ik van dat moslim gezeur. De wet is er voor iedereen en moet als zodanig toegepast worden. Rechters hebben speciale “islam” cursussen gehad. Weg er mee. Er zullen altijd overtreders en criminelen zijn. Maar zolang de wet gewoon toegepast wordt en de politie daarin vrije hand heeft, dan zijn de problemen in Nederland voor een heel groot deel opgelost. De ene loopt te zeuren en intellectueel interessant te doen. De ander begaat glimlachend criminele activiteiten op straat. Hier worden we dus niets wijzer van. Gewoon de wet toepassen en ook daadwerkelijk afdwingen. We hoeven helemaal niets te veranderen in dit land, behalve onze half zachte mentaliteit.

  • Misschien moeten we hopen op een crisis, als mensen anders stemmen verandert er wat en veranderen de partijen mee. Maar mensen blijven stemmen op de usual suspects. Stel je eens voor dat er geen internet was. Dan zou Wilders net zo gedemoniseerd worden als Janmaat destijds. Helaas blijkt internet toch niet krachtig genoeg om de propaganda van de staat de baas te worden, en mensen willen nu eenmaal liever geloven dat het wel meevalt dan de waarheid onder ogen te zien. Het is een vicieuze cirkel. Rutte weet wel dat de islam gevaarlijk is, maar die wil gewoon zijn regeerperiode vol maken, en aardig gevonden worden door de leiders. Mijns inziens hebben we slappe politici doordat je alleen politicus kunt worden als je brandschoon bent. Heb je een keer ruzie gehad met je buren over hun hond? Of heb je iemand ooit geslagen toen je 10 was? Je wordt afgebrand door de media. Alleen mensen die poepfijn zijn kunnen politicus worden.

 2. Dat is gewoon waar Er zijn nu mensen die generaties lang een uitkering krijgen Wel kopen maar consequent de rekeningen niet betalen Hebben de nieuwe Nederlander hun Belastingaangifte al ingevuld Ha ha Nee natuurlijk niet Ook daar knijpt de overheid een oogje dicht Maar de toeslagen komen goed door hoor Met zo’n basis inkomen is het leuk om zwart te werken alles cash in het handje Als oplossing zie Amerika Elke nieuwkomer krijgt een maand onderdak en maaltijden en dan de straat op Dag

 3. @Cale
  Mijn excuses, het was me even helemaal ontschoten dat we hier enkel reageren om jou te plezieren. Vandaar mijn excuses als er reacties geplaatst zijn die niet jouw waardering hebben en je in een spagaat deden belanden 🙂

 4. Het is de spijker op de kop dat alle belangwekkende partijen – verklaarbaar – praten vanuit het negatieve en geen consistente toekomstvisie kunnen uitdragen wat we met Europa aanmoeten.

  Verder is er een schrijnend gebrek aan kwaliteit in het politieke leiderschap. Dat heeft veroorzaakt dat de huidige EU elite er zo’n bende van maakt en dan door mentale (en economische) onderdrukking van de burgers zijn gang kan gaan.

  Kern is dat we een politieke moderne filosofie – geënt op de nieuwe digitale samenleving – nodig hebben die

  a. afrekent met de vreselijke IKKE en weer een samenleving schetst gebaseerd op “gezamenlijk wat gezamenlijk” moet en individueel (en dus niet de overheid) helpt daar waar het (sociaal) nodig is. In de termen van de burgerlijke franse revolutie het ‘Broederschap’ is. Overigens realiseer ik mij dat het – zonder dat ik confessioneel ben – dat dicht aan zit bij het protestantse christendom van pakweg voor de tweede wereldoorlog.

  b. schets hoe de…

 5. Basic Dimension

  17 april 2017 op 12:08

  Magisch denken kan bergen verzetten. Door associatie projecteert men dan kwaliteiten van het ene in het andere concept en wijst men krachten toe. Zo moeten ook de eerste hominiden gedacht hebben. Maar vanuit de ratio is men daarmee gauw klaar, want er komen geen betrouwbare voorspellingen uit voort.

  Rationeel ontwerpt men liever eerst een operationele definitie van religie (Islam), d.i. een omschrijving die een betrouwbare voorspelling van religieuze Islamitische ontregelingen levert, want religieuze regelingen komen al voort uit de Koran en de Sharia.

  Verder schrijf ik alles met hoofdletters omdat ik objectief tegenover iedere religie wens te staan.

  • “Verder schrijf ik alles met hoofdletters omdat ik objectief tegenover iedere religie wens te staan.”

   Dan zou je het juist niet met hoofdletters moeten schrijven want iedere religie is objectief heel makkelijk onderuit te halen, mede omdat ze achterhaald zijn. Hiermee zeg ik trouwens niet dat mensen niet moeten geloven, geloven doen we allemaal dus waarom niet in een religie maar het woord ‘geloven’ zegt het al, het is niet objectief. Btw, m.i. is de islam geen religie maar een sekte zoals bv scientology.

   Ik geloof wel in magisch denken en geloof zelfs dat het bestaan van een immaterieel scheppend bewustzijn mogelijk is maar het is aantoonbaar niet almachtig en enkel goed, eerder sadistisch, mede daardoor geloof ik niet in religies. Als er wel een almachtige god bestaat die niet enkel goed is dan kan ie lekker het heen en weer krijgen want daarvoor ga ik niet op m’n knietjes.

   • God is niet sadistisch. Ik zal je vertellen wat God is. Het is de God van Spinoza de God van het pantheïsme. God is niet meer dan het besef van het zijn. Als God in het universum zichtbaar gemaakt zou worden, zou je een baby zien. Het besef van het nu is universeel. Molecuulstructuren met de antenne om ‘het zijn’ eigen te maken zijn succesvol, en verklaart het levend organisme en de evolutie.
    God is alleen maar bewustzijn, wat goed of slecht is bepaalt het organisme, de mens dus want dat is een organisme die de moraal kent.

    • Ik zeg niet dat god sadistisch is, zeg dat als god almachtig zou zijn, dan is het een sadist. Echter, ik geloof niet in een almachtige god dus ik geloof niet in een sadistische god.

     “Als God in het universum zichtbaar gemaakt zou worden”
     Stel dat het leven op aarde het enige leven in het universum is dan zijn wij het bewustzijn van het universum want wij zijn dan de enigen die bewust zijn van het universum.

     Ik geloof dat een immaterieel scheppend bewustzijn bestaat die enkel goed/positief (++) (ik noem dat de evendimensie) en daardoor in perfecte balans is, geen begin en einde heeft, dus niet kan vergaan of ontstaan, het is er altijd geweest en zal er altijd zijn (het ‘niets’). Het heeft materie geschapen, die niet in perfecte balans/negatief is (+-) (noem dat de onevendimensie) en daarom een begin en einde heeft, ontstaan en vergankelijk is. Materie is geschapen met als doel leven te creëren, leven werd gecreëerd (samensmelting van het immateriële met het materiële), met…

     • …als doel dat het immaterieel scheppend bewustzijn zichzelf en de creatie kan aanschouwen. Dit proces herhaalt zich oneindig omdat materie/leven vergankelijk is, de ene keer lukt het zichzelf te aanschouwen omdat alle ‘goede’ afslagen zijn genomen tijdens de evolutie (van het bewustzijn!!), m.a.w. niet bij iedere schepping komt de gewenste einduitslag, daardoor heb je ‘goed’ en ‘fout’. De reden dat dingen ‘fout’ kunnen gaan zoals bv een ‘slecht’ mens is het gevolg van materie, je hebt een materieel bewustzijn (zou je de duivel kunnen noemen) die oneven/negatief is en een immaterieel bewustzijn (zou je god kunnen noemen) die even en positief is en als in deze strijd/evolutie het immaterieel bewustzijn ‘wint’ dan heeft het immaterieel scheppend bewustzijn zichzelf belichaamd/gematerialiseerd en kan zichzelf en de creatie aanschouwen (want enkel immaterieel = het ‘niets’). Creatie van materie is dus het risicofactor want kans op ‘goed’ en ‘fout’, het creëren van…

 6. …materie is een noodzakelijk ‘kwaad’, uiteindelijk niet omdat het immateriële oneindig is.

  Dit is mijn theorie en ik vrees dat de ‘ronde’ waar wij in zitten ‘negatief’ zal uitpakken, volgende keer beter.

 7. Ik probeer God meer op natuurkundige wijze te verklaren. Dankzij de evolutie zal het organisme die het slimste is, of het best aangepast is, overleven. Als de klok 4 miljard jaar teruggedraaid wordt dan zullen bij de beste stappen opnieuw vogels ontstaan, en na de meteoriet bij mexico de hegenomie van de zoogdieren, uiteindelijk de aapachtigen en de mens. Dan over het bewust zijn. Het bewust zijn creëert de illusie van tijd. Als je van een hogere dimensie naar ons heelal zou kijken dan is tijd een ruimte coördinaat, jouw leven een stenen slang, die begint in de wieg en die eindigt in het graf. Deze slang bestaat als het ware uit een diaserie. Het bewustzijn, God dus, belicht elke dia, geeft de illusie van tijd en zorgt dat de film afgespeeld wordt. In werkelijkheid is alles al gebeurt. Wij zijn niet meer dan een dood boek die gelezen wordt door God.

 8. @Koffij
  Dit is volgens mij hoe het bedoeld is, iedereen moet er voor zichzelf over nadenken (ga ervan uit dat het jouw gedachtes/ideeën zijn) en het voor zichzelf invullen. Nog belangrijker, heb zowel in jouw als mijn theorie nergens gelezen dat je naar de hel gaat wanneer je het niet gelooft. Dat is oa waar religies m.i. faliekant de mist in gaan en waardoor ik vaak het idee heb dat ze enkel bedoeld zijn om mensen te onderdrukken. Hoewel religies ook daadwerkelijk zinnige dingen bevatten, ben vooral onder de indruk van oa delen van het hindoeïsme. Wat ik al eerder zei, de islam zie ik niet als een religie maar als een sekte en doodscultus.

 9. “Dankzij de evolutie zal het organisme die het slimste is, of het best aangepast is, overleven. ”
  Ik denk dat wij heel lang hierover kunnen discussiëren maar dat is hier niet echt bedoeling denk ik maar wil toch een laatste opmerking maken omdat ik heel goed begrijp wat je zegt maar dat wordt eerder uitgesproken door darwinisten, evolutionisten, etc.. degenen die het bestaan van zoiets als een immaterieel scheppend bewustzijn volledig uitsluiten. Waar jij het daar over hebt zijn de zelfzuchtige genen die zich bestendigen maar het ‘probleem’ is dat altruïsme daarmee niet te verklaren is, daarom wordt het bestaan van altruïsme dan ook door die mensen ontkend maar zelfs het dierenrijk heeft zat voorbeelden van altruïstisch gedrag. Daar zit dus een (breek)punt, het heeft met de evolutie van het bewustzijn te maken die losstaat de evolutie van de zelfzuchtige genen. Denk daar maar eens over na, als je dat al niet gedaan hebt 🙂

 10. Sorry, toch nog een opmerking 🙂

  “de evolutie van het bewustzijn te maken die losstaat de evolutie van de zelfzuchtige genen”
  De één gaat uiteraard niet zonder de ander, vandaar dat materie het noodzakelijke ‘kwaad’ is. Waar mijn theorie op neerkomt is dat wanneer in de evolutie van het bewustzijn het immateriële bewustzijn wint en de leiding heeft het immaterieel scheppend bewustzijn zich heeft belichaamd, je zou dan kunnen spreken over belichaamde goden. De mens bevindt zich (nog?) in het materieel bewustzijn. Ik zou echt heel graag willen weten wat de mens, of levensvorm, weet en kan wanneer het zich in het immaterieel bewustzijn bevindt, the sky is dan the limit.

 11. @Dick
  Dit wordt mij allemaal te filosofisch, maar als ik toch een materialistische verklaring mag geven over de ontwikkeling van de menselijke geest. De geest bestaat uit een verzameling ideeën, het bijzondere is dat die ideeën op een of andere manier bewaard kunnen worden in de hersens, een soort bijenkorf van ideeën die in en uit vliegen, via de voertuig (de taal). Ik geloof dat er ook een strijd is tussen ideeën, goede ideeën winnen het van slechte ideeën, ideeën worden gecombineerd tot complexere en betere ideeën. Ook Godsdiensten zijn ideeën, de islam heeft overleefd, niet omdat het een goede Godsdienst is, maar omdat zij het zwaard hanteert. De vraag is, wie is uiteindelijk het sterkst. Er zijn niet alleen zelfzuchtige genen, ook zelfzuchtige memen/ideeën, beiden strijden om voortgeplant te worden.

 12. @Koffij
  “Er zijn niet alleen zelfzuchtige genen, ook zelfzuchtige memen/ideeën, beiden strijden om voortgeplant te worden.”

  Daarom verwonderde het mij als kind al dat bij de mens ‘zwakkeren’ onderhouden worden en zich zelfs kunnen voortplanten want dat gebeurt niet in de natuur niet (was vroeger helemaal gek van de natuur, en nog steeds). Totdat ze onlangs een groep orka’s ontdekten die een volwassen orka met een aangeboren handicap, waardoor het niet kan jagen, door de groep verzorgd en onderhouden wordt. Dit is interessant omdat orka’s hoog op de ladder van de evolutie van het bewustzijn staan. Wat ook interessant is is waarom orka’s geen mensen eten of zelfs aanvallen terwijl ze andere soortgelijke zoogdieren wel eten.

 13. Hoe de EU en de Wim van der Campjes van deze wereld Turkije omvormde tot een islamofascistische rijk. Nog een paar nachtjes slapen en dan kan Erdogan miljoenen moslims van visa voorzien om Europa verder te islamiseren, ongetwijfeld met groot applaus van de grootste schuldigen, de werkgevers (geven helemaal niets om dit land, alleen om geld) en natuurlijk de usual suspect, Wimpie van der Camp, Ben Bot cum suis. Goed gedaan jongens!
  https://fenixx.org/2017/04/17/succes-jarenlange-financiele-eu-steun-voor-democratische-hervormingen-turkije-nu-islamofascistische-dictatuur/

 14. Erdogan gaat winnen. De meerderheid van de NL-Turken heeft voor een alleenheerser gestemd volgens een hoop verontwaardigde Tweets. Wat doen die Turken hier dan? Wordt er geschreven. Dan ontplof ik echt. We hebben ze zelf binnengehaald toch? We hebben genoeg waarschuwingen gehad toch? Janmaat, Fortuyn, van Gogh, Wilders, noem maar op. En nu klagen over een valse hond die je juist gebeten heeft dat ie onbetrouwbaar is? Wij zijn domme kortzichtige eigengereide eikels in dit land. Oei, kritiek, dat mag niet. Sorry jongens, wij Nederlanders zijn het voorbeeld van deugen, vrijheid en democratie in deze slechte wereld die beheerst wordt door racisten en vrouwen en islam hatende blanke mannen. Zo dat lucht op.

 15. Facebook heeft in Frankrijk 30.000, waarvan de meesten pro-Le Pin, accounts geblokkeerd, een week voor de verkiezingen.
  Nieuwsuur heeft eindelijk eens een “normale” uitzending gepresenteerd, worden we langzaam wakker?
  http://media.tpo.nl/2017/04/16/terugkijken-als-zelfs-nieuwsuur-de-islamisering-te-ver-gaat-beklemmende-banlieuebeelden/

 16. De vergissing is dat de islam manlijk wordt genoemd, en het (oorspronkelijke) Christendom vrouwelijk. Het is precies andersom. De islam is vrouwelijk van aard, praktisch uitvoerend en dus aards en ideologisch, met de maan als symbool, terwijl het oerchristendom juist manlijk is, geestelijk en hemels en dus redelijk, met de zon als symbool.

  • Vrouwen zijn in een gemeenschap de dragers van de cultuur. Zij bepalen in de islamitiesche gemeenschappen het doen en laten van de man, ook al lijkt het op het oog andersom. Vergis je dus niet. Onderzoek van o.a. Marion van San (EUR) laat b.v. zien dat het (agressieve) machogedrag van Marokkaanse jongens door de moeder wordt bepaald. Links is ook vrouwelijk van aard, net als de islam sterk collectief en zijn daarom nauw verwant, en zijn dus zusters van elkaar. Ze trekken samen op om het op vrijheid en individualiteit gerichte rechts te bestrijden.

   • @Overgang
    Begrijp niet zo goed wat je probeert te vertellen. In de baarmoeder zijn we allemaal vrouwelijk begonnen, dus??

    Mohamed was een man, alle imams zijn mannen, de aanslag plegende alle snackbar schreeuwers zijn mannen (een uitzondering zal de regel bevestigen), het lijkt me sterk dat het een idee van vrouwen was dat ze haar man nooit mag weigeren, geslagen mag worden, hem met meerdere vrouwen moet delen, zelfs met kindbruidjes, etc..

    Begrijp niet waar je naartoe wilt. Vrouwen zijn cultuurdragers? Moslima’s worden door hun mannen gebruikt als levende reclameborden voor hun religie/sekte, ze moeten van de mannen oa hoofddoeken dragen. Nee, ik zie weinig vrouwelijks aan de islam. Aan het lynchen van die Pakistaan onlangs omdat hij een “verkeerde” religie predikte zie ik niets vrouwelijks, er zaten ook geen vrouwen tussen die slachters. Oké, vrouwen zijn geen heilige boontjes, er zijn idd zat vrouwen die hun mannen ophitsen maar dat is niet wat we onder vrouwelijk…

    • …verstaan. Bij homo en lesbienne paren heb je het mannetje en het vrouwtje, dus een vrouwelijke man en een mannelijke vrouw. Nogmaals, ik bespeur helemaal niets vrouwelijks aan de islam.

     • Precies, en daarom gaan jullie allemaal de mist in met jullie duiding. Die stuitende blindheid en domheid waar de verschillende media al helemaal van zijn doortrokken. Snappen niet dat niet alles is wat het lijkt. Ken je echte tegenstander anders sta je vanaf het begin op het verkeerde been. En dat is wat er aan de hand is. Weinigen kennen de islam van binnenuit en in hun armzaligheid denken ze vanuit hun eigen westerse cultuur te weten hoe de cultuur van de islam in elkaar steekt. Prevelen hun voorspelbare meninkjes. Nee, wil je de islam begrijpen dan moet je qua westerse opvattingen een draai maken van 180 graden.
      En als je goed leest heb ik het niet over mannen en vrouwen, maar over het manlijke en het vrouwelijke. Ken de eigenschappen daarvan (en zie welke overheersend is in de cultuur) en dan weet je ook hoe te handelen. Dus als vrouwen de dragers van de islamitische cultuur zijn heeft het geen zin de mannen te bestrijden en te bevechten. En vergis je niet, vrouwen lijken in…

 17. De voorganger van de islamitische God, Hubal (later Allah genoemd) was inderdaad de maangod, de maan is inderdaad vrouwelijk. Als offer sneden mannen voor deze maangod hun testikels af, het was derhalve ook een bloederige bedoeling. Zij werd in die dagen vereerd in Mekka, de Ka’aba. Waarschijnlijk was Hubal, de Baäl God die vaak in de bijbel genoemd wordt.

  • @Koffij
   Eigenlijk vreemd dat de maan vrouwelijk en de zon mannelijk is want de vrouw schept leven zoals de zon, het schijnt zelfs zo te zijn dat wanneer er geen mannen meer zouden zijn vrouwen uiteindelijk zichzelf kunnen bevruchten, in de natuur zijn daar genoeg voorbeelden van. In de baarmoeder zijn we allemaal vrouwelijk begonnen, mannen zijn eigenlijk een soort bijverschijnsel 🙂

   Dat de zon als mannelijk gezien wordt zou weleens voortgekomen kunnen zijn door seksisme, de patriarchen.

   Het schijn ook zo te zijn dat de oudste afbeeldingen van goden vrouwelijk zijn, wat m.i. zeer logisch is.

   • @Dick
    Wat Koffij zegt klopt helemaal, de maan (het veranderlijke) is vrouwelijk. Daarom wordt de menstruatiecyclus van de vrouw ook wel maanstonde genoemd. De maan staat voor het natuurlijke, het vrouwelijke, de zon voor het geestelijke, het manlijke. Zou je willen aanraden je te verdiepen voordat je zegt dat mannen slechts een bijverschijnsel zijn.

    • @Overgang, ik ontkende het niet want in bv het Frans is het la luna als ik me niet vergis maar feitelijk is de maan vrouwelijk nog mannelijk, dat heeft de mens de maan toegedicht en zou die mens een man of een vrouw geweest zijn?

     “Zou je willen aanraden je te verdiepen voordat je zegt dat mannen slechts een bijverschijnsel zijn.”

     Hahaha.. om te beginnen zette ik er een smiley achter m.a.w. het is een grapje maar feitelijk is het een waarheid als een koe want in de baarmoeder begint ieder mens vrouwelijk waarna later bij sommigen extra mannelijke chromosomen toegevoegd worden waardoor het plassertje groeit, etc.. Het is ook een feit dat het mannelijke chromosoom gedoemd is uit te sterven over plus minus 100.000 jaar.

 18. vrouwelijk nog mannelijk > vrouwelijk noch mannelijk

 19. @Koffiij
  De maan is het symbool van de islam. De ramadan, het bidden, alles in de islam wordt bepaald door de maan. In het dagelijks 5 keer bidden wordt zelfs opzettelijk het moment van de opkomst van de zon gemeden.

  • Al die rituelen binnen de Islam, de meeste daarvan bestonden al in de pre islamitische Hubal tijd, zoals de ka’aba, de pelgrimstocht. De steen die door mannen gekust wordt is trouwens ook vrouwelijk, en gestolen van de hindoes.
   Ik heb ook een andere uitleg gehoord m.b.t. de vrouwelijkheid van de maan. De maan ontvangt het licht van de zon. Is dus de ontvanger, hetgeen vrouwelijk is.

   • @Overgang & @Koffij
    Oké, jullie hebben me overtuigd, de islam is vrouwelijk (laat onze islamitische broeders dat maar niet horen btw)

    De islam is vrouwelijk en nu komt de ham(haram)vraag: betekent dat dat de islam zachtaardig, moederlijk en lief is? Of betekent dat dat vrouwen beestachtige bitches zijn??

 20. @Dick
  Het verklaart waarom Hubal nog altijd met de pruim omhoog ligt en waarom mannen die steen kussen.
  Het verklaart de angst voor het vrouwelijke, eerst castreerde de mannen zich voor Hubal, de maangodin, voor het beeld lagen plassen bloed van mannen die zich castreerden.
  Verklaart de angst voor het vrouwelijke, vandaar de hoofddoeken en het onder de duim houden van vrouwen. Allah is een voortzetting van Hubal maar zet zich tegen het vrouwelijke af. Dat kun je er denk ik uit leren. Maar wie ben ik?

 21. @Koffij
  Heb eens gelezen dat die steen waar ze omheen lopen pre islam is en dat daarom bepaalde islamisten daar een probleem mee hebben.

  “waarom mannen die steen kussen”

  Dat bedoel ik, als die steen vrouwelijk is dan hadden ze die steen geeneens een hand mogen geven, mannen daarentegen kussen elkaar wel. Dus.. die steen is mannelijk, hoewel die steen wel verborgen is onder een soort burka 🙂

  Btw, bevinden zich onder de mensen die om die steen heen lopen ook vrouwen of zijn dat enkel mannen, vraag ik me nu plots af?

 22. @Dick
  Is inderdaad pre islamitisch, de steen is gestolen van de hindoes.
  De vrouwen mogen de steen groeten, alleen de mannen mogen cunnulingus hebben met Hubal en de steen kussen: https://www.youtube.com/watch?v=-Kwy7JkbH74

 23. Beide Dick, maar vooral in de westerse wereld wordt aan het beeld van het eerste, de vrouw als het moederlijke enz. vastgehouden. Zowel door vrouwen als mannen. In de dualiteit van het goed en kwaad is het vrouwelijke het kwaad (al draagt ze ook het goede in zich). Sluw, manipulerend (slachtofferschap), schijnheiligheid (de schijngestalten van de maan) en zeer geduldig en vasthoudend om haar doel te bereiken. Luister maar eens naar het nummer van Queen, You don’t fool me, …..sooner or later (over de man) you’re playing by her rules….
  Maar terug naar de islam. Als je goed zie je hoe hier in het westen de islam stapje voor stapje op weg is naar haar doel. Het slachtofferschap wordt te pas en te onpas opgevoerd (islamofobie bv.), twee gezichten, voor naar buiten, de ongelovigen, dat ze deel willen uitmaken van het westen, en naar binnen, de moslimgemeenschap om zich afzijdig te houden van de westerse cultuur. En om het doel te bereiken is alles geoorloofd, liegen, bedriegen,…

 24. @Overgang
  Denk dat we vanwege het volgende langs elkaar heen praten, ik citeer:

  ‘Vrouwelijkheid verwijst naar een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die geassocieerd worden met vrouwen. Welke eigenschappen en gedragingen nu juist als vrouwelijk of meisjesachtig worden beschouwd, verschilt per cultuur. Wat men in de ene cultuur erg vrouwelijk vindt, kan in een andere cultuur of periode als ‘onvrouwelijk’ worden ervaren, of deel uitmaken van het gedrag dat als ‘mannelijk’ wordt bestempeld. ‘

 25. Zojuist gelezen dat er 3 miljoen “vluchtelingen” klaar staan om vanuit Turkije naar Europa gestuurd te worden… Dat zou binnen een paar dagen op gang komen aldus een Oostenrijkse politicus.

  • Volgens Michael Lüders zijn er 60 millioen mensen in beweging De schepen van “We gaan ze halen” worden steeds groter Ook in Z Afrika is het niet zo gezellig

 26. Nog een lichtpuntje, in Thuringen staat de AFD op bijna 20%, ondanks dat ze elkaar de tent uitvechten. Hoger dus dan Geert Wilders landelijk, terwijl zijn partij een oase is van rust.
  Dat geeft aan dat bij veel Duitsers het kwartje begint de vallen, ondanks de demonisaties en de media campagnes.

 27. Theo van Gogh and Pim Fortuyn on the E.U
  https://www.youtube.com/watch?v=y-VT4sh39RE

  Maak het niet moeilijker dan het is. Nederland komt er wel uit. Europa komt er wel uit. Maar eerst moet de soevereiniteit terug naar waar ze hoort; naar de nationale parlementen.

 28. https://www.facebook.com/johan.vrijheid/posts/2390111887796425

 29. Het grote tekort aan jonge ambitieuze (agressieve) mannen is daar schuldig aan. Kleine gezinnen in een welvaarts samenleving geeft verwende, verveelde kinderen zonder daden drang en doorzettingsvermogen, te kort aan voortplanting is de hoofdschuldige. De viering van het Grote Narcistische IK van de 1 of 2 kind gezinnen zonder enige frustratie tolerantie die alles voor zich geregeld zagen die nooit ergens voor hoefden te vechten die gaan ook niet vechten tegen de toekomstige Islam overheersing en luidt het einde van de Westerse cultuur in. Onze (EU) leiders komen uit deze zachte, verwende relativerende achtergrond en zullen niets doen om het Westen te redden.

  • Het krimpen van de bevolking zie ik iets als positiefs. Het houdt de aarde op lange termijn leefbaar.

   Het probleem is dat in Afrika er door gefokt wordt waardoor we straks een 2e planeet nodig hebben om iedereen te voeden.

   Het idee is dat er straks op elke vierkante meter zich een islamiet bevindt. Echter, als de aarde ooit ten onder gaat, en dat gaat ooit gebeuren, zal er geen Allah zijn. Tot die tijd kunnen we het beter gezellig houden met een kleine bevolking.

   • Er is nog ruimte zat op deze planeet. Ook ruimte zat om te ontwikkelen en voedsel te verbouwen. Het benepen Nederland kleurt ons idee van de wereld.
    En wat hebben we aan die verre ‘gezellige’ toekomst als ambtenaren hier en nu uw gezin komen controleren en u tot een abortus dwingen wegens ’te veel’ kinderen? Dan wordt het middel weer eens erger dan de kwaal. Gebrek ontstaat vooral doordat lieden corrupt zijn en liever terreur bedrijven dan zich nuttig te maken.

 30. die de ouderen kan vervangen. Een baby tekort van 30% jaar op jaar is de ondergang van van Westen want de progressieven hebben de grenzen open gezet voor ons vijandige culturen met extreem hoge voortplanting die het tekort aan babies (vergrijzing) moeten compenseren. Daarom moet Abortus alleen op medische gronden kunnen en anti-conceptie. Als we het Westen willen redden dan is een immigratie stop urgent en de miljarden aan opvang, onderwijs en integratie voor vreemdelingen moeten ingezet worden als stimulans voor onze eigen vrouwen weer eervol moeder en opvoeder van kinderen te krijgen. Het vitale vermogen van de Europese volkeren, of de wil van de volkeren lijkt verdwenen. Niet voor niets wordt er gezegd dat we in het Europese Avondland wonen. Je kunt ook zeggen: Europa is het herfst continent geworden. De kracht is eruit, en dat is het noodlot van volkeren die de natuurlijke plicht verzaken zich voldoende voort te planten en tot slot: ‘Der Untergang des Abendlandes’. Het grote…

 31. beroepsbevolking. Bovendien is het de enige manier om de Moslem cultuur tegen te houden omdat we geen demografisch gat laten vallen waar ze in gezogen worden door de onze linkse Haagse manipulators die onze vrouwen liever loonbelasting laten betalen dan kinderen opvoeden en verzorgen. De huidige abortus wetgeving is totstand gekomen in de tijd van virulent feminisme, een tijd dat progressieven de macht grepen en totaal voorbij gingen aan het afschuwelijke feit dat vrouwen door deze feministische wanen de samenleving in de steek lieten. Een samenleving brokkelt af en raakt zijn kracht en levenswil kwijt als er generatie op generatie veel te weinig babies worden geboren. Toen vrouwen volledig baas in eigen buik werden met gratis abortus en anti-conceptie viel het aantal geboorten terug tot 1.7 kind per vrouw. De grote desertie van de vrouw uit onze samenleving die weigert haar plicht in te zien en uit te voeren. De maatschappij kan niet zonder een voldoende grote nieuwe generaties die…

 32. Het is geen enkel probleem om beginnende gezinnen, financieel of op andere wijze, op weg te helpen.
  Maar ja, wat kun je verwachten van een homo als premier en de rest, behalve het FvD, feministische softies in de 2e kamer. Kotsmisselijk word ik er van.
  Angela Merkel is ook al zo’n griezel zonder kinderen.
  We laten dit soort lieden die gewoonweg niets met de reguliere maatschappij op hebben, aan de macht. Waarom doen we dit, keer op keer? Wordt toch eens een keer wakker Nederlander !

 33. kinderaantal echter suicidaal laag want onze vrouwen zijn nodig in de economie, moeten werken en worden door linkse politici geschoffeerd als er de voorkeur aan geven niet te werken en thuis de kinderen op te voeden en te begeleiden, als er jaar op jaar minder dan het vervangingsgetal 2.2 gemiddeld aan kinderen worden geboren dan slinkt de bevolking en zijn we langzaam aan het uitsterven. De remedie is even verschrikkelijk als ongewenst; de masculine Macho Moslemcultuur exporteerd haar geboorte overschot naar Europa en zo gaat onverbiddelijk onze cultuur islamiseren, het is een simpele natuurwet. Europese vrouwen zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en er naar streven minimaal 3 kinderen te nemen ook omdat ze zelf het meest baat erbij hebben dat de Islam wordt tegengehouden. Want dat het onderwijs en de arbeidsmarkt geraakt gaan worden staat vast. Een zorgelijke ontwikkeling voor een land als Nederland, dat het economisch juist moet hebben van een jonge en dynamische…

 34. Feminisme en welvaart verzwakt Europa en de westerse beschaving,
  ‘De EU of feitelijk alle lidstaten moeten een nieuw feminisme stimuleren dat gericht is op herwaardering van gezinsleven’ De westerse cultuur is een verzorgende feminine cultuur, in onze cultuur maken vrouwen uit hoeveel kinderen er komen, baas in eigen buik ea Linkse slogans zullen u bekend voorkomen. De Islam cultuur is een Masculine, strijdzuchtige cultuur, in zo’n cultuur hebben vrouwen niets te vertellen en bepalen de mannen hoeveel kinderen erkomen waarbij er vooral zonen gewenst zijn. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw ligt in een masculine cultuur veel hoger vaak wel 4 x zo hoog zodat de bevolkings aanwas in de Islam regio bedreigend is voor onze planeet omdat de beperkingen van weleer niet meer gelden. Egypte kan zijn 85 miljoen inwoners niet voeden en zonder buitenlandse miljarden steun van de USA, EU en Saoudie-Arabie zouden daar jaar op jaar enorme hongersnoden zijn. In de westerse cultuur ligt het…

 35. Leo KarelJan

  15 april 2017 op 15:22

  Waarom zou individualiteit niet samen kunnen gaan met het geloof in de natiestaat? Zeker in combinatie met atheïsme. Het christendom biedt in elk geval geen toekomst: die laten zich door de islam vernederen en wegzetten. Zie die belachelijke “weg met ons” paus en die belachelijke rode kerken. Met hun traantjes voor die zielige gelukzoekers.
  Europa moet allereerst het gevaar van de islam juist inschatten en zijn grenzen streng gaan bewaken. Daarnaast een nieuwe EVA: Europese Vrijhandels Associatie. Van natiestaten. Daarnaast een goede samenwerking, want er zijn natuurlijk heel wat historische en culturele banden tussen de Europese landen. Maar weg met alle supranationale instanties. Ook geen Europees Gerechtshof.

 36. “Maar bij de huidige nationalisten, of patriotten bestaat er geen helder toekomstbeeld. Het is slechts nostalgie. Een sterk beleefd sentiment, maar geen fundament om een toekomst op te bouwen. En iedereen voelt dat op zijn klompen aan.”

  Dit toch zo’n ongelofelijke en zelfs beledigende gedachtegang. Vergelijk het met het volgende: je hebt een prachtig huis gebouwd in overeenstemming met je buren die ook prachtige huizen hebben gebouwd, perfecte indelingen van de huizen en tuinen zodat er geen problemen onderling ontstaan, perfect samengewerkt en in harmonie geleefd wordt. Dan verschijnt plots een projectontwikkelaar o.i.d. en die turnt de hele boel om en alle huizen laat integreren om een nog betere samenwerking te creëren maar uiteindelijk één groot fiasco blijkt te zijn. Oké, kan gebeuren, we breken het weer af en brengen het terug in de oude staat wat perfect werkte, jammer van de energie, geld en tijd, het is niet anders. Maar dan komt de projectontwikkelaar o.i.d. plus…

  • …aanhang ons vertellen dat dat wensdenken, nostalgie en dus geen optie is. Het is slechts een sterk beleefd sentiment, we moeten in zijn/hun patroon blijven denken maar het wel aanpassen zodat we er weer in kunnen geloven want terugbrengen naar de oude situatie zal enkel het risico op ruzie tussen de buren vergroten die er niet is geweest tijdens het project, toch?! Als je op deze toer gaat en in deze drogredenen gaat geloven dan houdt het op, dan ben je zover van het padje geraakt dat er geen weg terug is vrees ik.

 37. Chrislam, ja misschien zou dat iets kunnen zijn voor onze kleinkinderen en hun kinderen. Christenen die geloven in een persoonlijke god zijn nu al ver in de minderheid. Dat gods zoon voor de mensheid gestorven zou zijn en weer opgestaan uit de dood, wordt door de meerderheid van de niet moslims met schouderophalen gepasseerd. Ik vermoed dat mijn kleinkinderen en de hunne er het beste van zullen maken door zich te houden aan positieve intenties en bedoelingen die uit die verhalen gepuurd kunnen worden. Nou, als dan orthodoxe christenen en moslims daar meer in willen zien dan mogen ze dat als ze maar de vrijheid laten aan anderen. Daarover zal dan nog wel flink worden gevochten, ’t zal voor een deel een godsdienst oorlog genoemd kunnen worden. Maar daarna heeft men iets geleerd, in ieder geval moet men met elkaar verder. Als moslims aantonen dat Jezus niet aan het kruis stierf zullen de meeste niet moslims daar weinig moeite mee hebben. De moslims zullen dan toch moeten toegeven dat…

 38. Begrijp niet waarom in dit soort artikelen zo moeilijk gedaan wordt terwijl het écht heel simpel is, er worden problemen gecreëerd die er niet zijn. Om te beginnen moeten de ‘intellectuelen’ begrijpen dat nooit iedereen tevreden gesteld kan worden, waar gehakt wordt vallen spaanders, zachte heelmeesters maken stinkende wonden, etc..

  “vergelijking tussen de EU en de Sovjet Unie niet echt opgaat vanwege de extreme gewelduitoefening”
  Wat dacht je van het islamitische geweld, fysiek maar vooral psychisch, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden?! Dat is de EU aan te rekenen, verdeel en heers, beetje bij beetje worden we gek gemaakt.

  “hoe slecht EU critici domweg niet over het inventieve vermogen beschikken om een aanvaardbaar alternatief te schetsen voor de EU waarin veel mensen kunnen geloven.”
  Dat bedoel ik, een probleem die er niet is, soevereine natiestaten, dat is het antwoord!!

  “EU met open grenzen”
  Toen dat gebeurde dacht ik meteen aan de georganiseerde…

  • … misdaad want die zullen daar héél blij mee zijn, het is echt geen toeval dat NL onderhand narcostaat nr1 van Europa is geworden, overspoeld worden door een cocaïne tsunami en de onderwereld steeds meer de bovenwereld wordt.

   “Het is slechts nostalgie”
   Wat is dat voor kolder? Weer zo’n brainwash aangepraat door de eurofielen en islamlovers. Wat is het verschil tussen een NL nationalist en EU nationalist, behalve dat de EU nationalist helemaal niets te vertellen heeft?

   “aanvaardbaar alternatief te schetsen voor de EU waarin veel mensen kunnen geloven.”
   Geloven?? Dat doe je in de kerk zei m’n moeder altijd. Het “alternatief” hadden we, soevereine natiestaten die goed samenwerken. M’n opoe zei altijd gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Die pretletters hebben hele goede schoenen weggegooid voor een hoop ellende en dat allemaal vanwege de arrogantie van de macht, na mij de zondvloed, etc..

   “ondanks al haar filosofische dunheid”
   Dat bedoel ik,…

   • …alles om ons heen wordt weggehakt en afgemaakt maar wij krijgen er filosofisch maar geen vinger achter dus terwijl dat gebeurt zitten we met z’n allen in de Je Pense houding, tsjongejonge..

    “de wil van de volkeren lijkt verdwenen”
    De wil van het volk is/wordt in Sovjetstijl keihard kapotgemaakt, voornamelijk door “onze” leiders aangestuurd door de EU in opdracht van het grootkapitaal. Verdeel en heers werkt.

    Dit artikel komt op mij over als een pro EU artikel maar er moet nog wat geboetseerd worden. Het is een anti nationalistisch artikel maar wat is het verschil tussen bv een NL- en een EU nationalist??

    Dit probleem, wat eigenlijk geen probleem was maar waar een probleem van gemaakt is kan niet opgelost worden door filosofische hoogvliegers en zeker niet door het grootkapitaal want die hebben het gecreëerd. Dit probleem kan enkel opgelost worden door mensen die begrijpen dat je eerst een ei moet breken voordat je een omelet kan bakken en niet in de stress schieten…

    • …omdat een ei gebroken is. Het probleem is echter dat zo’n persoon democratisch gekozen moet worden en dit land vol zit met zachtgekookte eieren die naar de pijpen van het grootkapitaal dansen en zo hun eigen ondergang tegemoet gaan.

     • Wie gisteren Saskia Dekkers heeft gezien, weet dat dank zij de EU en het EU vluchtelingen beleid een land, Cultuur en identiteit zich niet meer kan/mag weren. Polen en Hongarije krijgen straf en allerlei NGO’s zoals de Stichting “Wij gaan ze halen”en “Artsen zonder grenzen” halen per dag 3.000 mensen op bij de Libische kust De EU, dus wij, is niet in staat daar iets tegen te doen. De Moskee kraakt woningen voor ze. (eerdere aflevering S. dekkers) en helpen de nieuwkomers met uitkeringen etc Wij kijken nog steeds apathisch toe

 39. Inderdaad Dick, er bestaat geen principieel verschil tussen een nationale grens en een Europese grens. Als een nationale grens ”fascistisch” is, is een Europese grens dat ook. Blijft dus over de vraag wat beter te besturen valt; een kleine entiteit met een gemeenschappelijke taal en geschiedenis, of een een enorme lappendeken vol tegengestelde belangen. Effectief besturen waarbij de burger het gevoel heeft zijn belangen te kunnen verdedigen, gaat beter bij kleine bestuurseenheden. Terug naar Nederland; Nederland had altijd al de blik gericht op het buitenland ondanks soevereiniteit.

  • Exact @Arjen, ze proberen het ons gewoon aan te praten en om onverklaarbare redenen zijn er zat mensen die er met open ogen intrappen en het na kukelen en iedereen die anders kukelt voor fascist uitmaken. Er wordt ook beweerd dat met de EU minder kans op oorlog is maar dat is regelrechte onzin want wanneer de Verenigde Staten van Europa met een Europees leger een feit is dan is de kans op oorlog vele malen groter dan met een soeverein NL want dan is het een supermacht met de grootste economie van de wereld, waarom denk je anders dat het grootkapitaal naar de VSE streeft. Dat is pas echt bloedlink, zeker met die letterlijk bezopen ongekozen imbecielen aan het roer. Maar ja..

 40. Het is mijnsinziens slechts een kwestie van (korte) tijd dat het conservatieve feodale EU model ten grave wordt gedragen. Samenwerking is goed maar de betuttel bureaucratie is een dood lopende weg. Het zooitje valt gewoon uiteen. Hoe sneller hoe beter.

 41. Basic Dimension

  15 april 2017 op 12:16

  Tja, het is allemaal waar wat hier staat, maar wat ontbreekt is het fundamentele model waarin ook Islam naadloos past. Nietzsche komt nog het dichtst bij de waarheid en heeft het weer eens heel goed gezien. Zoals Islam trouwens al 700 jaar geleden berucht was in Europa.

  Over het algemeen voelen Europeanen intuïtief heel goed aan wat er speelt. De EU en Islam houden inderdaad een fundamenteel verband. Ook de toekomstvoorspellingen zijn correct. Het merkwaardige is evenwel dat policor (EU) deze positief duidt en anti-policor (anti-EU) ze zwaar negatief inschat. How come?

  • Basic Dimension

   15 april 2017 op 12:19

   Policor (EU) is het voormalige Christendom (met vrouwen) en anti-policor wordt gevormd door de nieuwe niet Christelijk geïndoctrineerde generaties (en mannen). Policor vliegt er na de burgeroorlog zeker uit, tesamen met het vrouwekiesrecht. Dan ontstaat er op de brandende puinhopen van Europa een nieuwe schakering van nationale staten.

   De tegenbeweging van het uitstervende policor wordt gevormd door de aanzwellende moslimjeugd die juist in Europa degenereert tot criminaliteit en moord en doodslag uit de eerste paradijscultuur. Dit door gebrek aan tribale indoctrinatie (Sharia), die is overgenomen door de slachtpartijen van Isis op het Internet.

   Uiteindelijk staan grote legers van anti-policor mannen tegenover geregresseerde agressieve moslimpopulaties die na een parallelle periode met elkaar in de clinch zullen gaan.

   • Basic Dimension

    15 april 2017 op 12:23

    De sleutel tot de Islam-Christendom problematiek is eenvoudig omdat de onderliggende structuur zo eendimensionaal is. Het is simpel, zelfs God zou het snappen.

    Over ‘God’ in het parallelle universum doen wij geen uitspraken omdat Hij daar niet te confirmeren of te falsifiëren is. Maar dat geldt bepaald niet voor ‘religie’. En stelt u zich eens voor dat God niet bestaat. Dan hebben wij dus alleen te maken met religie als leerproces binnen dit universum. Religie volgt dan de wetten van operant conditioning van B.F. Skinner en verder nog een aantal andere logische wetten en afleidingen. En vanuit die opbouw is haar toekomst volstrekt duidelijk en voorspelbaar.

    Uiteindelijk wordt ‘religie’ dan het best omschreven als een autosomaal recessieve aandoening waardoor men kan overschakelen op het genetische model. Genetisch wetten begeleiden de verdere voorspellingen van ‘religie’ voor Europa naar Chrislam, precies zoals u al dacht…

    • Mee eens. Op een duidelijk en eenvoudige manier: Straattuig keihard aanpakken. Scholing wederom hervormen en veel meer ruimte geven aan B-vakken, Nederlandse taal en geschiedenis. Feministisch emotioneel gezeur moet verboden worden. De verplichte literatuurlijst moet uitgebreid worden en zwaar meetellen in het eind resultaat. Het misdragen op school moet niet geaccepteerd worden. Ouders zijn daarvoor mede verantwoordelijk. Kortom, terug naar zoals het hoort. Terug naar acceptabele ipv een verloederende maatschappelijke standaard. Velen zullen hier om lachen. Maar kijk eens goed om je heen. Iedereen klaagt maar tegelijkertijd wil bijna niemand iets veranderen.

 42. Er zijn ook een paar lichtpunten, ondanks dat Nederland de ideale EU premier heeft, zonder visie, meedeinen op de golven, vooral zelf geen golven maken, en zorgen dat je de klus klaart zonder anderen in het harnas te jagen en met lak aan wat voor gevolgen je beleid hebt voor het nageslacht, die je zelf immers niet hebt (net zoals Merkel).
  Lichtpuntje 1 is de Brexit. En lichtpuntje 2 is de Euro, waarvan zelfs genomineerden voor de nobelprijs verzuchten dat als de EU niet de maatregelen neemt die de bevolking niet wil (hoezo spagaat) het einde van de Euro verschrikkelijk zal zijn. Wellicht dat als ik mijn pensioen kwijt ben er weer ruimte ontstaat voor een hernieuwde natiestaat. Je moet dromen, anders word je overmand door negativiteit.

 43. Oost Europese landen hebben de individualisme golf van de jaren 60 “gemist”. Bovendien werden ze losgekoppeld van de Sovjet Unie, zodat juist het nationaal gevoel een boost kreeg. Daarnaast is het deug-onderwijs in west Europa een hersenspoel fabriek geworden waar het individu, gender gelijkheids onzin, multiculti gelul, mensenrechten (en vooral geen plichten) en de EU als hoogst bereikbare doel in de grijze bovenkamertjes gepompt worden. De studenten van nu zijn kritiekloos naar Brussel toe. Zien er slechts goed betaalde baantjes (aldus biedt de EU voor vele individuen een lokkende toekomst). Het is een kwestie van tijd. Juncker en & hoeven slechts te wachten op de volgende generatie en dan is de EU buiten gevaar. De oudere kritische Europeanen zoals wij hier, zijn dan murf geworden van frustratie. Het touwtje zal nooit meer uit de voordeur hangen.

 44. Ik zou niet graag Nietzsche als leidraad zien. De oostbloklanden zijn sterk in hun verzet, omdat men daar nog waarde hecht aan de kerk. Men voelt zich als de verdediger van het christelijk geloof. Dezelfde verbinding voelden ook lange de Amerikanen. Hier lacht men de kerk uit en ontstaan er ideologische leegtes die worden opgevuld door een geloof in vadertje/moedertje Staat, een extreem nationalisme of andere ideologie-en. En dan komt ook nog een anti-westerse islam binnen wandelen die spuugt op de westerse gastheren. Het is behoorlijk instabiel geworden en regeringen schuiven graag verantwoordelijkheden af naar Brussel.
  Verder staat de individuele vrijheid steeds meer onder druk; als u lid bent van een woningcorporatie komt de klusjesman nu legaal bij u spioneren en verslag doen.
  Soevereine landen die samenwerken en die hun eigen grenzen kunnen bewaken, dat zou ik weer willen. Een gezamenlijk taal geeft meer gevoelens van gemeenschappelijkheid dan men in Brussel beseft.