Achter de genocide van blanken in Zuid-Afrika zit een opzet

Door gastauteur Marcel Bas

 

(Ook gepubliceerd op De Roepstem)

Het multiraciale Zuid-Afrika glijdt af naar een politieke, sociale en economische chaos. De door corruptie verzwakte regeringspartij ANC is er niet in geslaagd de onrealistische belofte de sociaaleconomische ongelijkheid op te heffen, waar te maken. Om de aandacht van het eigen falen af te leiden en de zwarte meerderheid gunstiger te stemmen, benadrukt het ANC dat de blanken de schuld zijn van dit falen. Zij werden immers door het apartheidsregime bevoordeeld, waardoor zij er – 27 jaar na afschaffing ervan – verhoudingsgewijs nog steeds comfortabeler bij zitten dan zwarten. Bovendien werd apartheid door de blanken gesteund, dus ongeacht of een blanke voor of na de apartheid geboren was: hij heeft iets goed te maken. Aldus is in dit Afrikaanse land de blanke huidskleur tot stigma geworden.

Er speelt meer: volgens de in Zuid-Afrika woonachtige politicoloog R.W. Johnson mág het ANC niet falen. Gezichtsverlies voor het ANC is namelijk gezichtsverlies voor het nieuwe Zuid-Afrika: het van de blanken bevrijde land waar de wereld zoveel van had verwacht.

De grootste blamage vond plaats in maart 2017, toen de ANC-regering niet in staat bleek de lang gevreesde afwaardering van de economie, naar een ‘rommelstatus’, af te wenden. Zwarte intellectuelen hebben herhaaldelijk gezegd dat zo’n afwaardering een enorme symbolische nederlaag voor het zwarte ras zou betekenen. Zij waarschuwen al jaren ervoor dat de blanken na een economische ineenstorting lachend zullen uitroepen ‘zie je wel dat ze het niet kunnen’ – en daarin gelijk zouden hebben. Het zwarte ANC-electoraat zich dan ook toenemend vernederd door het ANC, aldus Johnson. Als laatste redmiddel past de partij – inzonderheid president Zuma – etnische mobilisatie toe door het in wezen voor de volgende keuze te stellen: stemt u op ons, dan gelooft u in zwart succes; stemt u niet op ons, dan stemt u voor de blanken.

Of de blanke minderheid zal lachen of gelijk zal krijgen is dan niet meer van belang, want áls het land ten onder gaat, dan graag mét de blanken, zo analyseert Johnson de gedachtegang.

 

Na cultuur komt ras

Anno 2017 blijkt dat het uitwissen van de Afrikaanse taal en de Afrikanercultuur en -geschiedenis een onderdeel is van een rassenkwestie. Daarvan getuigen vele recente ontwikkelingen in de samenleving. Neem nu de universiteiten: hoewel die volledig verengelst zijn, worden daar nu ‘blanke symbolen’ vernietigd. Tijdens uit de hand gelopen demonstraties van de #FeesMustFall-beweging verbranden studenten ingelijste historische foto’s van Afrikanerprofessoren, terwijl ze ‘whiteness is burning!’ roepen. Bij wijze van wat zij ‘dekolonisering’ noemen, bekladden en vernielen zij Afrikanerstandbeelden, maar ook standbeelden van Britse (dus blanke) historische figuren zoals Cecil John Rhodes. Er klinken zelfs oproepen tot het inruilen van de ‘blanke’ en ‘eurocentrische’ wetenschappelijke methode voor meer inheems-Afrikaanse kennisvergaring (men denke aan mondelinge overleveringen en de ervaringen van traditionele genezers).

De polarisatie krijgt steeds persoonlijkere trekken: het is al enkele keren voorgekomen dat Afrikanerstudenten zich rondom standbeelden van Afrikanerdichters moesten verzamelen, of er de wacht moesten houden, om deze te behoeden voor vernieling door een menigte boze studenten. De laatste tijd worden op universiteitssportvelden  Afrikanerstudenten door zwarte studenten geïntimideerd en wordt tijdens menig dispuut Afrikaners de mond gesnoerd omdat men, gezien hun blanke huidskleur, geen prijs stelt op hun mening. Een zorgwekkende situatie, want het is in een dergelijk klimaat en met zulke opvattingen dat ’s lands toekomstige generatie besluitnemers haar vorming ontvangt.

Ook buiten de universiteiten wordt blanken de mond gesnoerd. In maart 2017, tijdens het Nationaal Onderwijscrisisforum (NECF), werd de Afrikanerburgerrechtenbeweging Afriforum door studenten het zwijgen opgelegd omdat ‘blanken niet mogen spreken’, waarna ze ‘één boer, één kogel’ riepen en het ANC-lied Kill the Boer aanhieven. Daar komt bij dat het vele zwarten een doorn in het oog is dat 80% van de bevolking zwart is, terwijl 70% van de universiteiten nog steeds uit blanken bestaat. Het uitwissen van het Afrikaans aan de universiteiten en de instelling van rassenquota (waarbij blanken bij gelijke geschiktheid bij voorbaat minder dan zwarten kans maken op studiebeurzen en -inschrijvingen) hebben deze ongelijke cijfers dus niet rechtgetrokken.

Na hun opleiding krijgen de Afrikaners daarenboven te maken met actieve achterstelling op sociaaleconomisch gebied: in het kader van prozwarte discriminatie worden Afrikaners gelijke kansen op de arbeidsmarkt ontzegd. Zo moet een werkgever voor elke 8 zwarte werknemers 2 kleurlingen, 2 blanken en 1 Indiër in dienst nemen. Inmiddels leven er van de 4,5 miljoen blanken dan ook 42.000 in bittere armoede: zij zijn meestal Afrikaners. Zij verloren, bijvoorbeeld, ooit hun baan en werden wegens het rassenquotasysteem van de arbeidsmarkt geweerd. Hun lot heeft bij het ANC, op z’n zachtst gezegd, geen prioriteit.

 

Haatzaaien en oproepen tot genocide

In de politiek leidt de combinatie van sociaaleconomisch onbehagen en rasdenken tot een zeer gevaarlijke cocktail. Aangejaagd door de groeiende populistische partij Economic Freedom Fighters (‘We roepen niet op tot het afslachten van blanken. Nog niet.’, aldus partijleider Julius Malema in november 2016) laten sommige ANC-politici zich bedenkelijke uitspraken ontvallen. Zo riep de viceminister voor Hoger Onderwijs, Mduduzi Manana, in maart 2017 tijdens een debat over plaasmoorde (moorden op blanke boeren): ‘Begraaf ze levend!’. Een maand eerder werd bekend dat Vuyisa Forplay, een gemeentefunctionaris in Oudtshoorn, ‘diversiteitsmanagementadvies’ moest inwinnen, als ‘straf’ voor zijn uitspraak ‘ik bid tot mijn voorouders dat ik de tongen van blanken met een kapmes eruit mag snijden’, en dat hij zou genieten van hun ‘smeekbeden om vergiffenis’. Diezelfde maand merkte de viceminister van Staatsdienst Ayanda Dlodlo op dat boerderijen van blanken op ‘gestolen’ grond staan.

Activisten voelen zich gesterkt door deze normalisering van onderbuikgevoelens: naar aanleiding van de in januari 2017 door vuur en wind razendsnel in de as gelegde woningen en hotels in de West-Kaap, opperde de woordvoerder van de militante Black First Land First-beweging dat wind en vuur godgegeven elementen zijn en dat God nu rechtvaardig voor zwarten is: ‘zwarte god kan knechten in Kaapstad gebruiken: wind + lucifers + blanke boerderijen’, zo besloot hij laconiek.

Hier raken we aan de kern van een groot politiek-maatschappelijk probleem. Er zijn ongeveer 40.000-45.000 blanke boeren – meest Afrikaners – die al generatieslang ‘s lands voedselvoorziening voor hun rekening nemen, en die honderdduizenden zwarten werk bezorgen. Het boerenleven vormt de essentie van de Afrikanerziel. Het ANC wil echter grondbezit ook onder zwarten bevorderen, en koopt Afrikanerboeren uit.

Dit proces gaat zwarte activisten te langzaam. Zuma wil nu wetswijzigingen doorvoeren om landonteigening zonder compensatie mogelijk te maken. Ondertussen stijgt het aantal plaasmoorde: in april 2017 was dit verschijnsel eindelijk ook nieuws in Nederland omdat een van oorsprong Nederlandse boer vermoord was na vier uur lang gemarteld te zijn. Sinds de afschaffing van apartheid zijn er bijna 2.000 blanke boeren vermoord en hebben er meer dan 3.500 aanvallen op erven plaatsgevonden. Sinds 2011, met het manifester worden van het antiblanke klimaat, is het aantal plaasmoorde sterk toegenomen. Een piek vormden de eerste zes weken van 2017, dus kort nadat het ANC zich steeds polariserender over blanke boeren begon uit te laten: toen werden er 30 plaasmoorde gepleegd! De moorden gaan gepaard met buitensporig geweld en martelingen terwijl daders vaak geen waardevolle bezittingen meenemen. Er zit dus meer achter dan roof.

Gregory Stanton, hoogleraar Genocidestudies en voorzitter van de NGO Genocide Watch, heeft een model ontworpen waarmee de escalatie die aan genocide voorafgaat, inzichtelijk gemaakt is. Hij onderscheidt acht stadia. Volgens hem bevindt Zuid-Afrika zich momenteel in het zesde stadium: ‘voorbereiding’ van volkerenmoord op de Afrikaners. Dit betekent dus dat de Afrikaners de volgende vijf stadia reeds doorlopen hebben: ‘classificatie en verdeling van de etnische groepen’, ‘een of meerdere etnische groepen worden aangewezen als doelwit’, ‘ontmenselijking van de slachtoffergroep’, ‘organiseren van gewapende milities’ en ‘polarisering’. Bij voltrekking van de volkerenmoord worden de stadia zeven en acht doorlopen: ‘uitvoering van de genocide’ en ‘ontkenning’.

 

Twee maten

In dit klimaat laten ook blanken van zich horen. Zo noemde in januari 2016 de makelaar Penny Sparrow de mensenmassa’s, die ieder jaar op 1 januari de stranden op vol afval achterlaten, ‘apen’. Media en commentatoren vielen over haar heen; Sparrow verloor haar baan en verviel, mede door de te betalen boete van R15.000, in armoede. Topbankier Chris Hart tweette drie dagen later: “Meer dan 25 jaar na de afschaffing van apartheid groeit het aantal slachtoffers, alsook het gevoel overal recht op te hebben én de haat jegens minderheden…”. Hij werd geschorst en diende later zijn ontslag in.

Sindsdien plaatst men opmerkingen van blanken nog meer onder een vergrootglas: nadat de blanke Helen Zille, politica van de liberale oppositiepartij DA, tot haar vreugde opmerkte dat de bibliotheken van Khayelitsa goed bezocht werden, werd ze van racisme beticht omdat ze daarmee zou impliceren dat zwarten tot haar verbazing boeken lazen.

Als haar partijleider Mmusi Maimane de opmerking zou hebben gemaakt, had er geen haan naar gekraaid. Deze selectieve verontwaardiging betekent niet dat zwarte racistische opmerkingen (altijd) onbestraft blijven: een regeringsfunctionaris, Velaphi Khumalo, riep diezelfde maand op Facebook zwarten op om ‘met blanken hetzelfde te doen als wat Hitler deed met de joden’. Hij werd tijdelijk geschorst, maar met behoud van salaris, en de zaak werd afgedaan met een ‘laatste waarschuwing’. Het raciale vergrootglas en de strafmaat die blanken ten deel vallen gelden minder voor zwarte overtreders, vooral als die zich door invloedrijke politieke vrienden geruggensteund weten.

 

 

Aderlating

Ondanks de inzet van antiblank populisme verliest het ANC aan populariteit. Dit komt grotendeels door het wanbeleid en de corruptie van het ANC zelf – met president Zuma voorop. De massa gefrustreerde zwarte burgers groeit met de dag, maar de politiek blijft de rassenkaart trekken, ten koste van de blanken. Het ANC dreigt geheel in ongenade te vallen maar wat krijgt de Afrikaner ervoor terug? Julius Malema? Een verdere escalatie dreigt, met de Afrikaanstalige Afrikaners als speelbal van deze groeiende onmin tussen politiek en bevolking.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele honderdduizenden draagkrachtige Afrikaners hun land reeds ontvlucht zijn. De verarmde en/of laaggeschoolde Afrikaners hebben echter geen geld om te vertrekken. Zij zitten vast, tussen rassenquota en overleving. Een oplossing lijkt niet in zicht: sommige organisaties, zoals de Nederlandse NGO Nederlands Centrum voor Diaspora, roepen op tot migratie naar Nederland, de Orania Beweging roept op tot migratie naar Orania, Solidariteit creëert voor Afrikaners op ingenieuze wijze een staat binnen de staat, anderen proberen zich zoveel mogelijk Zuid-Afrikaans te voelen en niet op te vallen, en vele duizenden trekken naar Engelstalige landen waar zij snel verengelsen.

Verengelsing en massa-emigratie betekenen een culturele en getalsmatige aderlating voor de Afrikanergemeenschap. Maar kan men het deze mensen kwalijk nemen dat ze hun volks- en taalverbanden verlaten? Gesteld voor een dusdanig existentiële bedreiging, waarbij de marginalisering van taal en cultuur van weleer verbleekt, is er geen tijd te verliezen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

35 Reacties

 1. Het begint er op te lijken dat de-kolonisatie niet veel goeds heeft gebracht voor Afrikaanse landen…

 2. Geen woord over de moeite om een zwembad rond Kaapstad schoon te houden.
  Personeel is absoluut niet te vergelijken met de vroegere, Nederlandse, dienstmeid of knecht. Advertenties van voor 1948, in Nederland, zijn een afspiegeling van wat toen doodnormaal was. En meegenomen werd door emigranten naar puntje Zuid Afrika.

 3. Als de rollen omgekeerd waren, denk ik zomaar dat Jesse Klaver cum suis voor een boycot van Zuid Afrikaanse producten zou strijden.

  Wat ik zeker wet is dat er 100 keer meer aandacht voor zou zijn. Het uitroeien van blanken en christenen boeit de MSM nu eenmaal minder dan de zwarte piet discussie.

 4. Heb in 1985 een tijdje gewoond en gewerkt in Suid-Afrika. Het was nog de tijd van de apartheid en de media stond bol van de hetze tegen dit land. Het boegbeeld in die tijd was wel Mient Jan Faber van het IKV (interkerkelijk vredes beraad).
  Wat ik over die tijd kan zeggen is dat het eigenlijk best meeviel. Ik merkte eigenlijk niet zoveel van de problemen die hier steeds maar weer zo prominent in het nieuws kwamen over dat land. Veel Swartes zeiden mij zelfs dat ze blij waren met die Blankes. Het gaf toch een stukje stabiliteit, rust en vooral ook werkgelegenheid. De problemen zaten in die tijd vooral in de politieke hoek met name van het ANC. Deze beweging vertegenwoordigde de stam van de Xhosas. Maar daarnaast waren er natuurlijk ook nog de Zulu’s de Ndebele en andere stammen die met het ANC niet veel op hadden.
  Aan het feit dat de boel daar met een zwarte meerderheid uiteindelijk naar de kloten zou gaan heb ik nooit getwijfeld. Het verbaast mij echter wel dat het nog zo lang…

  • heeft geduurd. En zo vol de kranten destijds stonden van elke misstap die een blanke Afrikaner deed, zo stil is het nu bij de genocide op de blanke plaasboere. Zelfs Amnesty International heeft wel wat beters te doen. Je zou er misselijk van worden.

  • Het was en is mijn overtuiging dat anti-apartheid werd aangewakkerd vanuit de Sovjet Unie. Agitprop. Dat land wilde het strategisch gelegen Zuid Afrika, boordevol waardevolle delfstoffen, graag losweken van de band met het westen. ANC zal geld en instructie hebben ontvangen uit Moskou. Het was een linkse agenda en ik heb er dan ook nooit enige bewondering voor gehad. Ook de Mandela verering beschouw ik als linkse propaganda en doe er dus niet aan mee. Het ANC heeft veel bloed, bloed van weerloze mensen, aan haar handen.

 5. Moet u eens email naar D66 sturen en vragen hoe het zit met Pia Dijkstra en haar rol zoals die wordt beschreven in het boek van Martin Bosma. ‘Minderheid in eigen land’.
  Ik heb dit diverse malen gedaan en een groot zwijgen is het resultaat.
  Deze moordzuchtige stoker van D66 is nummer twee van de partij! Maar men zwijgt als het graf over die periode van haar leven. Geen gang naar de rechter, geen aanklacht tegen Bosma. Niets.
  Dit hele verleden sluit naadloos aan bij de wetsvoorstellen die D66 met enige regelmaat door de Kamers loodsen.
  Joseph Mengele vergelijkingen dringen zich op.
  Abortus, voltooid leven, orgaandonatie enz. https://d66.nl/wet-voltooid-leven-pia-dijkstra/
  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/13/tweede-kamer-stemt-voor-nieuw-systeem-orgaandonatie-a1521169

  http://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/mengele-engel-des-doods

 6. Sommige mensen beweren dat Apartheid meer dan 300 jaar bestaan heeft. Het werd ingevoerd in 1948 en na voorbeeld van……Nederland, Verwoerd is geboren in Nederland en als kind in Zuid Afrika opgegroeid. hij ging studeren in Nederland en zag dat alles “apart” was in Nederland. Langs de lijnen van protestanten en katholieken. Aparte scholen, aparte sportverenigingen, aparte padvinderij, aparte radio zenders, aparte politieke partijen. Het was door de kerken verboden om met een protestant of katholiek te trouwen. Weer geschiedenis, want pas in 1800 en zoveel mochten de katholieke kerken weer zichtbaar zijn.

  Ik werkte in Rhodesie in 1978 tot 1984 (werd Zimbabwe in 1980) en een zwarte ziekenverzorgster weigerde om een zwarte patiënt te wassen. Toen ik vroeg waarom, antwoordde zij; “zie je niet dat hij een Ndebele is”. Dat is de andere stam in Zimbabwe en zij was een Shona.
  Mugabe (een Shona) heeft tussen 1982 en 1984 meer dan 20.000 Ndebele’s afgeslacht. Hele dorpen en…

  • Juist Alice. Voorbeelden ten over Dit geld door heel Afrika maar ook in het Midden Oosten Stammen zijn eenvoudig tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers over de grondstoffen Indirect ook de ontwikkelingshulp Als bevlogen mensen ergens een dorp uitkiezen voor een waterpomp. Denk eens na; een dorp waar een stam de waterrechten heeft en alle stammen in stamvolgorde water mogen (kopen) tappen. U begrijpt die waterpomp gaat zorgen voor een 100 jarige stammenoorlog.
   Nog erger als er grondstoffen gevonden worden

 7. Trouwens, heb ooit (30 jaar geleden) een tijd opgetrokken met een blanke Zuid-Afrikaanse jongeman en die vertelde me dat apartheid is ontstaan omdat toentertijd steeds meer zwarte Afrikanen deel wilde nemen aan de westerse samenleving die daar gecreëerd werd maar vaak niet wisten hoe dat te doen, zo wisten ze bv niet hoe (publieke) toiletten werkten en zodoende werden voor de zwarten aparte voorzieningen geplaatst, etc.. M.a.w. het had niet (alleen?) met kleur te maken maar met de verschillende manier van leven. Weet niet of hij het rooskleuriger probeerde te maken of dat er een kern van waarheid in zat/zit.

 8. Btw, de kale zwarte man rechts op de foto is toch die “doven-/gebarenvertaler”?! Whoehaha.. je mag er jammer genoeg geen grapjes over maken want dat is RACISME maar als je de white genocide even wegdenkt dan zijn het toch een stelletje pretletters bij elkaar, heb zelden zo gelachen en versteld gestaan als die keer.

 9. …….Men kent zijn eigen geschiedenis geeneens hier in Nederland.
  Als je een gemiddelde persoon hier vraagt over de Boerenoorlog dan weet men niet waar je het over hebt,duizenden Hollanders zijn destijds gestorven en vermoord door de Engelsen.
  Jarenlang heeft het westen de Apartheid gesteund omdat men bang was voor het Communisme in Afrika,in Nederland stond Nelson Mandela zelfs op de zwarte lijst van terroristen maar toen het Communisme instorte toen besloot men dat de Apartheid afgeschaft kon worden en werd de schuld bij de Afrikaners gelegd en dat terwijl Israel jarenlang de Apartheid steunde en de Engelsen er jarenlang de dienst uitmaakte,stelletje hypocrieten.
  Leer je eigen geschiedenis en niet wat je hier op school leert want anders zal je nooit de waarheid leren kennen!

  • Je hebt gelijk zoals vaak. De Engelsen hebben Nederlandse boerenfamilies uit Zuid Afrika naar een eiland gedeporteerd circa 100.000 mensen. Ze hebben ze op dat eiland laten verhongeren. allemaal. Mannen vrouwen en kinderen.
   Kijk eens naar alle grote emigratielanden, Amerika, Australië, Canada Consequent werd daar, door de Engelsen, de lokale bevolking uitgeroeid.
   Dan deden de Nederlandse boeren het nog wel het beste

 10. De genocide op blanke Afrikaners gaat me echt aan het hart en daar wil ik wel iets over zeggen.
  In de meeste voormalige kolonies vindt je weinig Hollandse cultuur terug maar de cultuur die de Afrikaners hebben nagelaten is echt iets om trots op te zijn!
  het Afrikaans is werkelijk de mooiste Germaanse taal die er bestaat,het Surinaams daar en tegen is geeneens een echte taal maar ze hebben veel meer mooie dingen nagelaten zoals heerlijke Zuid-Afrikaanse wijn,een rugbyteam dat 2 keer wereldkampioen is geworden en dat zonder de inbreng van zwarte spelers daar kan her Nederlands elftal nog een puntje aan zuigen maar ook schitterende steden zoals Kaapstad,Johannesburg,Bloemfontein en de vele kleine steden met OerHollandse namen als Gouda en Nieuwekerk.
  Nederland zou echt trots moeten zijn op deze nalatenschap maar in plaats daarvan schaamt Nederland zich vanwege de Apartheid…………….

  • “De genocide op blanke gaat me echt aan het hart en daar wil ik wel iets over zeggen”

   Binnenkort bij u in het (oorspronkelijk blank) land.

   ‘Jamaar…. Jamaar…. racisme.. xenofobie.. intolerantie.. gebrek aan empathie.. de wereld is van iedereen.. fascisme.. populisme.. islamofobie.. boze witte mannen.. vreemdelingenhaat.. vluchtelingen.. zielig.. etc.. etc.. etc.. etc..’

   • Niet zo zielig doen Dick,in Nederland hebben wij het nog altijd voor het zeggen,in Zuid Afrika is dat wel anders!
    Hier worden blanken niet vermoord omdat ze boer zijn!

    • “in Nederland hebben wij het nog altijd voor het zeggen”

     Zeg ik : “…. racisme.. xenofobie.. intolerantie.. gebrek aan empathie.. de wereld is van iedereen.. fascisme.. populisme.. islamofobie.. boze witte mannen.. vreemdelingenhaat.. vluchtelingen.. zielig.. etc.. etc.. etc.. etc..” 🙂

   • Precies, die kant gaan wij ook langzaam op. In de grote steden zijn blanken inmiddels een minderheid, en dit dreigt ook te gebeuren in de middelgrote steden. De rest van het land zal uiteindelijk volgen.
    Het stuk van Joost laat goed zien wat ons allemaal te wachten staat. Dit proces is overigens al aan de gang onder de noemer ‘diversiteit’.

 11. Het is een herhaling van Zimbabwe.

  Mugabe and the White African.

  https://www.youtube.com/watch?v=7psV-jald54
  Mike Campbell heeft de rechtzaak gewonnen in het Internationale Court in Windhoed, Namibia tegen Mugabe. Hij en zijn vrouw en schoonzoon werden zo erg gemarteld dat ze bijna overleden. En 7 maanden later werd hun boerderij platgebrand. Zij en de 500 werknemers en hun families verloren alles.
  In Zimbabwe werden ongeveer 15 blanke boeren vermoord en 4000 commerciële boeren verloren hun land. (inclusief zwarte commerciële boeren)
  In Zuid Afrika zijn er ongeveer 4000 blanke boeren vermoord.
  Vreemd dat de MSM niets zegt terwijl voor 1990 met rellen iedere zwarte dode werd vermeld en er waren demonstraties. Behalve nu omdat de boer een Nederlander is.

  South African White Squatter Camps.
  https://www.youtube.com/watch?v=Yvv7sNPx5Ts
  Maar er zijn geen Nederlandse NGO’s die geld geven aan deze mensen.
  Wel voor arme zwarte wijken in Zuid Afrika.

  • De Nederlandse hypocrisie ten top. Er zijn tot mijn ontzetting veel Nederlanders in de sloppenwijken van Kaapstad De Nederlandse stichting “Wij gaan ze halen” dat pas een kort geding verloor , halen alleen Afrikanen uit Libië.
   ha ha Ik lach niet Ik snik Vreselijk om je medeburgers aan dementie te zien ondergaan Ze weten niet meer wat ze doen

  • Waarom charteren wij geen boot en brengen die mensen hierheen? Asiel aanvragen Als de Nederlandse stichting “Wij gaan ze halen” met Nederlandse boten Afrikanen haalt Dit zijn blanke Afrikanen toch

 12. Hi Joost.Goed artikel weer.Vraagje: Wat is de reden voor mensen om de “mee eens” duim bij je artikelen niet te gebruiken?Heb de vraag al vaak gesteld o.a. bij DDS e.a. maar nooit antwoord gekregen.
  Mvg en blijf aub strijdvaardig.

 13. Sint Nicolaas

  12 april 2017 op 13:18

  Heb het al eens eerder geplempt ; trek een aap een pak aan, het blijft nog steeds een aap. Dat zegt al het meeste over dit corrupte continent. En het westen maar gireren tegen beter weten in. Niet alleen Zuid-Afrika, ook de rest daar is een kei in het verdonkeremanen van duizelingwekkende ontwikkelingshulpbedragen. Corruptie, de stinkende mentaliteit van die lui, het haantjesgedrag, de luiheid, gebrek aan innovatie, motivatie etc. etc. Laten we eerlijk zijn, de Eisteins, Da Vinci’s, Edisons, Wright’ s, Tesla’s, Rembrandt’s en Gallileo’s lopen daar niet te hoop. Dit continent had een prachtig, welvarend werelddeel kunnen zijn als al die gelden door de juiste personen besteed en geïnvesteerd waren geweest. Joost haalde het al aan ; ” zie je wel, ze kunnen het niet”. Het bewijs is al jaren geleden geleverd gezien de enorme puinhoop die het daar is. Ze zijn wel een kei in reproductie. Het resultaat daarvan staat straks massaal op de veerboten van Frontex.

  • Geheel mee eens. Vanaf mijn jeugd heb ik de welvaart van destijds zeer arme Aziatische landen enorm zien groeien. Afrika is steeds dieper gezonken. Gek he?
   Zuid Afrika was een rijk land, toen ik daar lang geleden voor het eerst kwam. Haar universiteiten waren wereldberoemd. De allereerste hart transplantatie werd door de Zuid Afrikaanse chirurg Christian Barnard in het Grote Schuur ziekenhuis in Kaapstad uitgevoerd. Toen kwam het ANC. Moet je nu eens kijken.

   • Ik heb Christian Barnard in 1978 ontmoet in het Grote Schuur ziekenhuis. Kaapstad was geweldig maar ik zou niet graag terug gaan om de verloedering nu te zien.

    Ik woonde in Rhodesie, Salisbury, de Sunshine City. Nu zijn er gaten in de straten en winkels gesloten, bedelaars op iedere hoek en overal armoede. Behalve in de wijken waar de politici wonen. Harare Zimbabwe is een derde wereld land stad geworden. Triest om te zien dat vooruitgang in Afrika “achteruitgang” betekent.

    • Hoeveel miljarden dollars/euros “ontwikkelingshulp heeft Afrika wel niet gekregen? De bedragen zijn te groot. Ik wil het ook liever niet weten. Hemelschrijend. En de politiek vindt het allemaal wel goed zo.
     Waarom? Om de grote multinationals te dienen. Want die willen armoede en stupiditeit onder de bevolking. Hetzelfde gaat in Europa gebeuren. O.a. door massale import van lieden die hun eigen landen tot beerputten hebben laten verworden en het nu hier gaan proberen. Wakker worden mensen ! Maar ja. toch weer VVD stemmen. Slaap eigenlijk maar lekker door. Jullie hebben het verdiend – dat “gezonde” slaapje. Maar mocht je ooit wakker worden, dan zal je werkelijkheid in een nachtmerrie gekeerd zijn.

   • Sint Nicolaas

    12 april 2017 op 15:18

    Inderdaad Cale, moet je nu eens kijken. Zou graag in deze even een zijstapje willen maken naar Eritrea. Ook zo’n bananenrepubliek met dictator. Honderdduizenden zijn er “gevlucht”. Chaos, puinhoop en corruptie en welnu, de vertrouweling van de eritrese “president” ( lees : dictator ) kan gewoon naar NL komen ( heeft Schengenvisum ! ) om landgenoten toe te spreken. NL vangt “vluchtelingen” uit die zandbak op ( mensenrechten, lange militaire dienst, moeilijk ach, ach, ach ) en een vertegenwoordiger van dat regime is gewoon welkom ! De kers op de taart wordt echter gevormd door de tienduizenden “gevluchten” die gewoon jaarlijks naar het ontvluchte oord op VAKANTIE gaan ! En de gutmensch zag dat het goed was.

  • @Sint Nicolaas. Datzelfde heb ik hier ook al eerder geopperd. Toen de 1e blanken daar voet aan wal zetten liep het continent nu niet bepaald over van de Einsteins, Bells, Newtons etc.. Nu krijgen we dus een omgekeerde Apartheid die nog vele malen wreder gaat worden dan de 1e. Kijk naar bv Zimbabwe. Het was ooit de graanschuur van Afrika. Toen werden de blanke boeren weg gejaagd danwel vermoord door “veteranen” aangestuurd door Mugabe. En zie wat er van geworden is. Zuid-Afrika gaat nu met rasse schreden diezelfde kant op. En één keer raden wie daar de kastanjes uit het vuur mogen gaan halen. Juist. Wat mij betreft; jammer-de-bammer maar helaas. Laat ze het a.u.b. uitzoeken daar. Geen miljarden aan hulp meer. Hebben we 70+ jaar gedaan en er is werkelijk geen steek veranderd daar. Laat de natuur daar zijn werk doen. Het is niet anders.

 14. Racisme ontstaat daar waar men rassen bijeen voegt onder het mom van anti-racisme. Daardoor is anti-racisme de zuiverste vorm van racisme, die slechts bestaat van het kweken van haat tussen groepen. Een stuitend voorbeeld is de Sinterklaas hetze van negers die zo weinig zelfrespect tonen dat zij hun veelal fraaie uiterlijk als belachelijk en afkeurenswaardig te grabbel gooien en uit het straatbeeld en van kinderfeestjes willen doen verdwijnen. Iedere keer als je nu een negertje ziet denk je: Hee, ben jij geen offense van de nieuwe norm? Dat hebben zij dus nog niet helemaal begrepen. Dat zij zichzelf met het badwater hebben weggegooid. Ze hadden die pedofiel moeten pakken en de blanken van kinderfeestjes moeten weren. Maar ja, dat is weer hogere wiskunde.

 15. Omgekeerde apartheid? Die veel wreder en gewelddadiger is?
  Gaat Zuid-Afrika Zimbabwe achterna? Dan zien we voor de zoveelste maal hoe het socialisme een land naar de afgrond brengt, net als bij Zimbabwe en Venezuela; landen die heel welvarend zouden kunnen zijn wegens grote natuurlijke rijkdommen, maar die alleen maar worden uitgevreten door een socialistisch jaloersheidsbeginsel.
  Waar het succes van de een, de linkse woede van ander oproept.

  • Arjen, als Zimbabwe wel een succes was geweest dan waren er veel NGO’s failliet gegaan. Nu kan SNV en Novib en Hivo enz doorgaan met hun bedelacties en hun rijke leven. En het is niet de schuld van de zwarte Zimbabweanen maar van de racistische blanken die na 4 of 6 generaties moeten vertrekken…
   Juist de linkse mensen in het Westen hebben dit veroorzaakt door eerst de terroristen (sorry vrijheidsstrijders) te steunen en daarna binnen te komen met cadeautjes. En schoolkinderen in Nederland worden geïndoctrineerd door o.a. de KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen).
   Het ergste is dat de Chinezen nu Afrika leegroven in ruil van wegen die aangelegd worden door Chinezen uit China. Ze roven ook het wild leeg en de Afrikaanse overheden doen niets als er weer 30 olifanten worden vergiftigd met chemicaliën bij hun drinkplaatsen voor hun ivoor. (vergiftiging in geruisloos) Met het gevolg dat ook andere dieren worden vergiftigd (leeuwen, antilopen, gieren enz)

 16. En meteen staat er weer een NGO klaar om “vluchtelingen”, dit keer uit Zuid Afrika, naar NL te halen. Kunnen ze hier verder gaan met racisme roepen, alleen op een meer comfortabele manier.
  Of je eigen land opknappen, of in je eigen strond leven. Meer smaken zijn er niet. Niet wegrennen naar een veilig oord om daar je ellende te verspreiden. Want dat gaat geheid gebeuren. Ik ben helemaal klaar met onze “goeddoennerij”.

© 2022 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑