Nieuw demografisch rapport: Wereldwijd kantelpunt moslims nadert

De demografische ontwikkelingen zijn de beste voorspeller van de ontwikkelingen in de wereld. Die wijzen op een explosieve toename van het aantal moslims en een afnemende groei van het aantal christenen. Het aantal ‘niet-religieuzen’ zal sterk teruglopen.

Gisteren verscheen er een zeer gedetailleerd demografisch rapport over van het invloedrijke Amerikaanse onderzoeksbureau PEW.

Het hele rapport is online gezet.

Ik maakte een samenvatting in het Nederlands. Voor wie islamkritisch is, zijn dit weinig opwekkende cijfers: De islam wint.

Tussen 2010 en 2015 is van alle baby’s in de wereld 31 % als moslim geboren. Het aandeel moslims in de wereld was in 2015 kleiner, namelijk 24%. Dit betekent dus een grote groei van moslims.

De christelijke populatie in de wereld groeit ook, maar minder snel. Recentelijk werd 33% van alle baby’s geboren als christen, terwijl het aandeel christenen in de wereld in 2015 31% is. Een veel lichtere stijging dus.

Op wereldschaal zullen gezien de relatief jonge leeftijd van moslims en hun hoge vruchtbaarheid er tussen 2030 en 2035 iets meer baby’s geboren worden onder moslims (225 miljoen) dan onder christenen (224 miljoen), maar het totale aantal christenen zal dan nog steeds hoger liggen. Het verschil tussen hogere geboortecijfers van moslims ten opzichte van christenen in de wereld zal in de periode 2055 tot 2060 zijn toegenomen tot zes miljoen.

Dit is vooral terug te voeren op de babyboom in Zwart Afrika. Ik kom daar later op terug.

Heel anders is het demografisch verloop voor wat onderzoeksbureau PEW de ‘niet aangeslotenen’ noemt. Dit zijn deels atheïsten, deels mensen die wel religieus zijn, maar niet binnen organisatorisch verband, deels agnosten. Die maken nu 16% uit van de wereldbevolking. Maar in de periode 2010-2015 kwam slechts 10% van het totaal aantal baby’s ter wereld bij deze ‘niet aangeslotenen.’ Deze groep is dus sterk dalend.

Uiteraard is het niet zo dat iedereen op zal groeien in het geloof van zijn of haar ouders. Maar het patroon in geloofsverandering of geloofsafstand is complex en ook verwarrend, zegt PEW. In de VS bijvoorbeeld is het gebruikelijk dat mensen van geloof veranderen in hun leven, maar daarbij vinden veel tegengestelde bewegingen plaats. In andere landen vinden geloofsveranderingen niet plaats, of zijn zelfs illegaal. PEW noemt hier niet de islam met name. Maar het is duidelijk dat dit vooral in de moslimlanden opgaat. (Al zal dit ook voor de Hindoe-landen opgaan.)

Vooral onder christenen zal het verlies het grootst worden als gevolg van geloofsveranderingen. Wereldwijd wordt voorspeld dat tussen 2015 en 2030 5 miljoen mensen tot het christelijke geloof zullen overgaan, maar 13 miljoen mensen hun christelijk geloof zullen verliezen, vooral in de richting van de ‘niet aangeslotenen.’

Bij de ‘niet-aangeslotenen’ is het demografische plaatje juist positief. Er zullen er 12 miljoen bijkomen, en er zullen er 4.6 miljoen overgaan naar een georganiseerde religie. Onder andere religieuze categorieën zijn de gevolgen van ‘geloofsverandering’ veel kleiner. Maar de veranderingen door geloofsverandering vallen in het niet bij de verandering die door de geboortecijfers worden veroorzaakt.

Het vruchtbaarheidscijfers onder de ‘niet-aangeslotenen’ is bijzonder laag. Tussen 2015 en 2020 zal dat liggen op 1.6 kinderen per vrouw, bijna een kind minder dan onder de religieuzen, waar het geboortecijfer ligt op 2.5 kinderen per vrouw.  Wereldwijd zijn de ‘niet-aangeslotenen’ gemiddeld bovendien ouder dan de religieuzen. In 2015 was de gemiddelde leeftijd van een ‘niet aangesloten’ vrouw 36, terwijl de gemiddelde leeftijd van een religieuze vrouw 30 was. Deze cijfers zijn met name sterk beïnvloed door het grote percentage ‘niet-aangeslotenen’ in Azië, en met name China.

Met uitzondering van de moslims en christenen zullen de religieuzen in 2060 een kleiner deel van de wereldbevolking uitmaken dan in 2015. Hindoes, Joden en animistische religies zullen in absolute aantallen nog wel blijven groeien, maar die groei weegt niet op tegen de groei van de totale wereldbevolking. Boeddhisten zullen zelfs in absolute aantallen afnemen, van 7 % van de wereldbevolking in 2015 met bijna 500 miljoen mensen tot 462 miljoen in 2060. Lage vruchtbaarheid en vergrijzing in met name China, Thailand en Japan is de belangrijkste reden daarvan.

Het percentage ‘niet aangeslotenen’  in de wereld zal ook dalen, al is hier in absolute aantallen nog sprake van een zeer lichte stijging. In 2015 waren er iets minder dan 1.2 miljard atheïsten, agnosten en niet als religieus geregistreerden in de wereld. In 2060 zullen dat er waarschijnlijk precies 1.2 miljard zijn. Het percentage ‘niet aangeslotenen’ zal daardoor dalen van 16% van de totale wereldbevolking in 2015 naar 13% in 2060. Het percentage zal weliswaar relatief sterk stijgen in Europa en Noord-Amerika, maar het zal vooral afnemen als gevolg van het grote aantal ‘niet-aangesloten’ in Azië, namelijk 75% van het geheel.

Er zijn grote verschillen in religieuze bewegingen in de verschillende delen van de wereld. In Afrika ten zuiden van de Sahara zal het aandeel van het aantal christenen in de wereld explosief groeien; van 26% in 2015 tot maar liefst 42% in 2060, als gevolg van de (weliswaar afnemende) grote vruchtbaarheid daar.  Door de geboortecijfers zal het aantal christenen in Europa en Noord Amerika juist sterk afnemen.

Maar de geboortegolf in het Afrika ten zuiden van Sahara (ook wel ‘zwart Afrika’) zal ook zorgen voor een omslag in de percentages moslims. In 2015 was nog maar 16% van alle moslims in de wereld Afrikaans, in 2060 zal dit 27% zijn. Het aandeel moslims in Azië zal afnemen van 61% tot 50%. Het aandeel moslims in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal gelijk blijven op 20%.

De gemiddelde leeftijd onder de verschillende godsdiensten is een belangrijke indicator van de groeiverwachtingen. Bij een relatief jonge leeftijd zijn de vrouwen uiteraard ook jonger en kunnen ze meer kinderen krijgen. De gemiddelde leeftijd van moslims is 24 jaar, van Hindoes 27 jaar. Het gemiddelde van de wereldbevolking is 30 jaar. Dat is ook de gemiddelde leeftijd van christenen. Alle andere religies (en non religies) zijn gemiddeld ouder, vandaar dat die zullen achterblijven bij de groei van de wereldbevolking.

Het hoogste vruchtbaarheidscijfers is dat onder de moslimvrouwen, namelijk 2.9, ver boven het ‘vervangingsniveau’, dat is vastgesteld op 2.1. De christenen zijn tweede op de vruchtbaarheidsschaal, met 2.6. Hierna volgen de Hindoes en de Joden, met elk 2.3. Bij alle andere groepen ligt de gemiddelde vruchtbaarheid onder het vervangingsniveau.

Kijken we dan naar Europa.

In heel Oost Europa en in delen van West Europa overtrof het absolute aantal sterfgevallen onder christenen het aantal geboorten tussen 2010 en 2015. Daar stond tegenover dat er in absolute aantallen nog wel een toename onder ‘niet-religieuzen’ was in een aantal Europese landen. En in andere Europese landen bleven de verhoudingen in balans. Dit komt omdat de gemiddelde leeftijd van de niet-religieuzen in Europa lager is dan die van de christenen.

In geen enkel Europees land bleef bij moslims het aantal geboorten onder dat van de sterfgevallen. In een aantal Europese landen, zoals Duitsland, Groot Brittannië, Italië, Rusland en Frankrijk overtrof het aantal geboorten met 250.000 (een kwart miljoen!) het aantal sterfgevallen. Daar is de toename van moslims door middel van immigratie niet meegerekend.

De moslimbevolking in Europa zal, alleen al zonder de immigratie, tussen 2010 en 2050 toenemen met 63 %! Van 43 miljoen tot 71 miljoen.

Kijken we weer naar de wereldbevolking, voorbij 2060. (Hoe verder in de tijd, hoe minder kansrijk de voorspellingen uiteraard.)

In 2070 zal het aantal moslims in de wereld gelijk zijn aan het aantal christenen.  Na 2075 zal het aantal moslims het aantal christenen in de wereld overtreffen. Deze ontwikkeling zal vooral tot stand komen door de bevolkingsexplosie in Afrika.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

22 Reacties

 1. Leo KarelJan

  14 april 2017 op 14:56

  @ Sint Nicolaas, Ik bedoel natuurlijk niet “afvalligen importeren”. De grenzen moeten helemaal dicht, met name voor alle inwoners van moslimlanden. Ik bedoel dat het Westen in algemene zin de islam keihard moet aanvallen en afvalligen niet het idee moeten geven dat wij de islam als normaal beschouwen. Dat stimuleert afvalligheid! Ook in NL.

 2. heb eigenlijk enkel interesse in de sterfte cijfers van de geitennooikers, en dat die maar zo spoedig mogelijk mogen groeien.
  .
  btw, voorspellingen tot wel 2075 ?? man, man, wat kan er ondertussen wel niet gebeuren ? misschien een mooie neutronenbom op het m-o ? nou, daar gaan je voorspellingen….

 3. Leo KarelJan

  11 april 2017 op 14:36

  Al jarenlang neemt het aandeel van de “ongelovigen” in de wereldbevolking gestaag toe. In NL is de 50% inmiddels gepasseerd.
  Ik heb het idee dat deze groep stelselmatig te laag wordt ingeschat.
  Ik denk dat het aantal ongelovigen wereldwijd blijft toenemen: door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, onderwijs en door de toenemende individualiteit.
  Helaas zal ook het aantal moslims vooralsnog sterk toenemen en dat is een enorme bedreiging. Echter islam is achterstand, achterlijkheid en onwetendheid en op de lange termijn zal dit ook de islam aantasten. Maar voorlopig, zeker de eerste 50 jaar, wordt de islam een steeds grotere bedreiging. Dus keihard er tegenaan en vooral deïslamiseren! En afvalligen verwelkomen en beschermen.

  • Sint Nicolaas

   11 april 2017 op 17:09

   Pas op wat u zegt beste Leo Kareljan. Als we alle afvalligen welkom heten dan zul je verbaasd zijn HOEVEEL afvalligen zich plotseling als vluchteling voordoen. Die lui zijn zo uitgekookt, die doen alles voor een verblijfsvergunning. Hier in Noorwegen werd vorig jaar geventileerd dat homo vluchtelingen een speciale status zouden krijgen want….nou ja, u weet. En warempel, het aantal “homo’s” dat binnenkwam steeg “onverklaarbaar”. Uiteraard kwamen die dan terecht in de centra tussen de macho testosteronbommen en toen waren de rapen gaar natuurlijk. Gelukkig hadden ze het snel door hier en was het afgelopen. Je kunt net zo goed roepen alle drag queens welkom. Dan staan er bussen vol opgetutte heerschappen in Ter Apel voor de deur. Pas op.

 4. Basic Dimension

  11 april 2017 op 13:17

  Voor het fokken van honden is een hele wetenschap opgetuigd. Maar wanneer men dat op de mens toepast is men een racist. Een van buitenaf opgelegd stelsel is voor het religieuze slachtoffer gelijk aan een natuurverschijnsel. Hier komt de cirkelredenatie: Want wie legde het in de eerste plaats op? God? Een natuurverschijnsel? Neen, totdat het bestaan van God bewezen is, is het de mens zelf die religie aan anderen oplegt. Hij doet dit uit een onbedwingbare genetische drift, waardoor religie wel degelijk genetisch bepaald is. Het betreft een seksuele geilheid om anderen te knechten, die uit plaatsvervangende schaamte ook wel ‘religie’ wordt genoemd. Doorgefokte inteeltculturen hebben een homozygotische deformatie gekweekt die wij nu voor ‘religie’ aanzien. Religieuze gerichtheid is daarom een seksuele deformatie. Het Christendom ontwikkelt zich daarbij naar individualisme, wat wij atheïsme noemen. Voor Islam is deze weg afgesloten en is het wachten tot de bom barst.

 5. Ik ben het eens met Pieter G. Een godsdienst of levensovertuiging is geen natuurverschijnsel of een genetisch bepaald iets, maar een van buitenaf opgelegd stelsel.
  Mensen kunnen zich bekeren en het is niet onmogelijk, dat door de toenemende kennis- en informatieverspreiding er een plotselinge (relatief gezien) geloofsafval komt, waardoor de Islam net als het Christendom desintegreert.

  Maar eerlijk gezegd zie ik dat voorlopig niet gebeuren.

 6. Leeuwarder Courant vandaag: Mattheus Passion processie route wordt geheim gehouden uit angst voor aanslagen.
  Goed gedaan jongens!
  Ik en heel wat anderen met mij roepen al 40 jaar lang eens goed na te denken over het toelaten van al die moslims; de teller staat momenteel op 1,2 miljoen. Nog steeds een minderheid dus, ahum.
  Het antwoord van de overheid anno 2017 is betonblokken langs de weg tijdens de Paasdagen.
  Goed gedaan jongens!

  • Sint Nicolaas

   11 april 2017 op 17:18

   Zal het u nog sterker vertellen beste Cale. Van de week opperde een “veiligheidsexpert” dat dit in Stockholm niet gebeurd zou zijn indien men de trottoirs hoger zou hebben gemaakt. Jawel ! Van “antiterreurdeskundigen” moet je het maar hebben. Creatief met kurk is er niks bij ( bestaat dat nog op tv in NL ? )

   • Zojuist de foto’s van dat mooie meisje gezien. Leuk kind. Dan opeens in drie stukken op straat. Had een afspraak na school met haar moeder om een eindje verderop wat te gaan drinken. De moeder bleef wachten… Maar de moeder was moedig genoeg om te eisen dat de foto van haar dochtertje in drie stukken gepubliceerd moest worden. Die wens is in vervulling gegaan – op Twitter.
    Tegelijkertijd las ik een tweed van een Nederlander. Die vond dat alles overtrokken was en dat die aanslag uiteindelijk maar “klein” was. Ik nodig dit monster zonder geweten uit eens even met de moeder te gaan praten. Gewetenloze schoften zijn het. De daders en het linkse politieke tuig die dit mogelijk hebben gemaakt.

 7. Wat klopt er niet van deze statistieken: Religie is ” slechts” een mening, een verzonnen verhaal wat teveel aandacht krijgt. Niemand wordt als moslim geboren of christen of wat voor geloof dan ook. Men krijgt dit door indoctrinatie van onbewezen aannames en opgelegde regeltjes. Des te meer echte kennis er vergaard wordt des te minder religie. Vrijheid van geest en lichaam lonkt!
  —–
  Betere scholing is de doodsteek voor religie. Daarnaast is er veel onderdrukking wat zich tegen de fundamentalisten zal keren. Er is geen enkel bewijs dat het er in 2070 zo uit zal zien als de statistieken aangeven omdat afvalligheid en “normalisering” van religie en in het bijzonder de islam niet is meegewogen.

 8. @Pieter G
  Kunt u daar enig steekhoudend bewijs van leveren?

 9. Inderdaad is het onmogelijk om uit dit samengaan van demografie en geloof de toekomst te voorspellen. Het is als voorspellen wat ik over 10 jaar zal gaan eten. Huidige trends in rechte lijn doortrekken is per definitie al verkeerd. Zo had niemand 50 jaar geleden kunnen voorspellen dat de fundamentalistische islam zo’n vlucht zou nemen.

  Punt in kwestie: mocht het (weer) tot een massale oorlog komen tegen de (fundamenteel) islamitische wereld, dan zullen de cijfers er volkomen anders uit.

  Dat neemt niet weg, dat de huidige ontwikkelingen desastreus zijn en de gevolgen van de huidige trend de westerse wereld nog generaties lang zullen verzieken

  • Sint Nicolaas

   11 april 2017 op 18:08

   Daar zegt u wat D.G . Neree : dat de huidige ontwikkelingen desastreus zijn en de gevolgen van de huidige trend de westerse wereld nog generaties lang zullen verzieken. Precies dat. De toekomstige generaties. Het probleem met de huidige knuffelende Gutmensch is dat het belangrijk is dat zijn of haar ego gestreeld wordt en deze zich op de borst kan kloppen zo van “kijk mij eens, hoe goed ik doe” Zal best maar visionairs zijn het absoluut niet want wat staat hun (klein)kinderen te wachten ? Hoe ziet hun wereld er uit ? Heb het al vaker geplempt : Ga eens in Birmingham (UK) kijken. Daar heeft u een “full package” multi culti. Echt voor de liefhebber. Je waant je daar in de voorsteden in Afrika of het midden oosten met alle ellende er gratis bij. Is dat de wereld die bv. de Groen (s)linksen aan hun kroost willen doorgeven ? Ik zou spugen op de graven van de ouders.

   • Bij onze politici ontbreekt het ten enenmale aan een toekomstvisie, een richting waar in het schip van de staat dient te gaan. Men zwalkt tussen korte-termijnoplossingen, wat op den duur funest is. Als er geen richting is en geen verdediging, dan moet het gewoon op de klippen lopen of overgenomen worden door een ander. Het is denk ik een natuurwet.

 10. De enorme groei van de Afrikaanse bevolking is in de laatste decennia veroorzaakt door China die Afrika voorzag van een schier eindeloze geldstroom.

  De vraag is of we gewoon lijdzaam moeten wachten. We hebben maar 1 planeet, daarom moeten er conferenties komen met afspraken om te komen tot geboortebeperking, al zal dat in landen met islam niet makkelijk zijn, want hoe overtuig je een gehersenspoelde mens?

  In ieder geval kunnen geldstromen gekoppeld worden aan afspraken over geboortebeperkingen. Bijvoorbeeld bij handelsafspraken of, het is een vies woord hier, ontwikkelingsgeld.

 11. Ach, we moeten gewoon niet zo zeuren en de mensen uit zandbakkenlanden (excuseer m’n taal) blijven opnemen, over het bolletje aaien, en geld/onderdak/zorg/onderwijs blijven geven. We hebben het als westerling ten slotte vele malen beter, en we zijn schathemeltje rijk (de gigantische en groeiende schulden daargelaten uiteraard, want wie kijkt daar nou naar).
  .
  Nee, de linkse wereldverbeteraars zullen nooit inzien dat ze hun eigen leven, toekomst, en welzijn aan het weggeven zijn. Ik roep het al jaren en blijf het roepen (niet dat er ook maar één gutmensch naar luistert): we hebben gigantische aanslagen in Nederland én een wereldoorlog nodig om deze problemen tot hun door te laten dringen. En ook dat, ben ik bang, gaat de komende decennia nog niet gebeuren.
  .
  Kortom: wuif maar gedag naar je land, cultuur, welzijn en toekomst. Spijtig om te zeggen, maar wel de (harde) waarheid helaas.

 12. Basic Dimension

  10 april 2017 op 17:41

  HET UITEENVALLEN VAN DE MOSLIMCULTUUR

  – De geboortetoename van moslims wordt veroorzaakt door erfelijke fertility stress en deze zal niet veranderen, tenzij door uitteelt maar dan wel met niet-moslim volkeren.

  – Afname islam treedt op door verwatering van de traditionele sharia in de religieus endogame mantel.

  – Islam splitst zich op korte termijn op in drie groepen:

  – Sterke regressie van moslims naar voorgaande Paradijsculturen 1 en 2.

  – Paradijscultuur 2 wordt gekenmerkt door cousin marriages (Homo erectus (2 Ma; 900cc).
  – Paradijscultuur 1 wordt gekenmerkt door moord en doodslag en moslimcriminaliteit (Homininae (7 Ma; 400cc).
  – Paradijscultuur 3 is de traditionele moslimcultuur.

  • Basic Dimension

   10 april 2017 op 17:45

   Het wegvallen van tribale indoctrinatie (ouderwetse sharia) ten gunste van Internet indoctrinatie leidt bij jongeren al direct tot regressie naar Paradijscultuur 1 (moslimcriminaliteit).
   De middengroepen van 35-50 jaar persen nog wel de cousinmarriages door hun kinderen (Paradijscultuur 2).
   De ouderen > 50 blijven de zo kenmerkende moslimtradities aanhangen.

   Door de brede mantel van 1 miljard moslims in de religieuze periferie zal islam sterk verwateren. Vooral vrouwen zullen de kans grijpen aan het systeem te ontsnappen.

   Kortom, over het algemeen zal islam ineenstorten tot moslimcriminaliteit en moord en doodslag voor lager geschoolde mannen, overgaan op een gematigde vorm, dan wel atheisme voor vrouwen, terwijl de traditionele moslim in het westen zal verdwijnen.

   • Basic Dimension

    10 april 2017 op 17:50

    Het gehele proces zal leiden tot een sterke degeneratie van de westerse cultuur, grote inteelt en een lagere intelligentie. Moslims kunnen alleen assimileren als zij hun geloof afzweren. Dit leidt tot parallelle samenlevingen die zullen ontaarden in burgeroorlogen.

    https://3.bp.blogspot.com/-h6VBL8g0jG8/WOugX9jFx6I/AAAAAAAAais/7m8y6G34QkIEWtlvWosEPiMe-FHB2jq5gCLcB/s1600/Consanquinity%2BWorld%2B%25287%252C2%2529.png

 13. Iedereen die midden in de multiculti woont ziet dit al jaren aankomen. Moslima’s met 4 of 5 kinderen zijn intussen doodnormaal. Het zijn broedmachines, in naam van de Islam. We gaan in rap tempo een minderheid worden in eigen land. Zie hier een willekeurige schoolklas in – of all places- Tilburg:

  http://www.bsderegenboog.nl/portals/1126/images/9275.JPG?ver=2017-01-24-094036-010

 14. Er een teringzooi van maken is het kenmerk van de ware gelovige. Uiteindelijk arriveert hèt moment. Dat is invullen van het beloofde. Elke tweedehands auto handelaar is er mee bekend. historisch was de beeldenstorm, of de Engelse kerk creatie, aanwijzers van genoeg. Vandaag zijn alle gelovige landen een puinhoop. Net als toen, eeuwen geleden, zijn het koning, prins, en aanhang die voor zijn, u tegen. Alle gelovige landen zijn arm, en armer geworden, door meer geloof en minder brood. Dan zoekt de mens ruimte. Ooit de bron wat Amerika word genoemd. Moord was hun kenmerk. Afstammelingen verblijven in reservaten. Nederland, neem de Veluwe, opeens gaat een gordijn open. Wat u niet wil, word zichtbaar.