Categorie: pvv

Goed plan van de PVV: Hef dubbele nationaliteit op

Door Joost Niemöller

De PVV kondigde vandaag aan te werken aan een voorstel om de dubbele nationaliteit af te schaffen.  Een goed plan. En een belangrijk plan. Mensen die in Nederland wonen dienen Nederlands te zijn. Die moeten niet formeel verbonden blijven aan hun landen van herkomst. Migranten moeten kiezen: Hier blijven en Nederlands worden, of terug gaan.

Met migranten die nooit de optie van het ‘tweede land’ boven de markt hadden hangen, is het goed gekomen met de integratie, ook al bleef de begrijpelijke heimwee, zoals bij de Indische Nederlanders, en, in mindere mate, de Surinamers. Wie heen en weer blijft reizen, dubbel stemrecht blijft houden, huizen koopt in het land van herkomst, daar soms een groot deel van het jaar blijft wonen, zal nooit Nederlander worden.

Maar dat is nog niet eens het belangrijkste argument. Ook Marokkanen en Turken met alleen een Nederlandse nationaliteit zullen slecht of niet integreren. En dat zal ook opgaan voor de honderdduizenden Afrikanen die hierheen dreigen te komen.

Het gaat om een principe: Nederlanders dienen Nederlanders te zijn, dat wil zeggen onderworpen aan de Nederlandse wet en aan geen enkele andere. (Daarom dienen Nederlanders ook geen halve EU burgers te worden, onderworpen aan de EU wetten. Maar dat is een andere kwestie.)

Het bezitten van een dubbele nationaliteit wordt vaak gekoppeld aan ‘gelijke rechten.’ Maar het zijn juist ongelijke rechten. Een Duitser moet zijn Duitse nationaliteit opgeven om Nederlander te worden. Een Nederlander kan nooit een dubbele Marokkaans/Nederlandse nationaliteit krijgen. (Uitzonderingen worden alleen gemaakt met ouders met gemengde nationaliteit.)

Er zijn inmiddels meer dan 1,3 miljoen Nederlanders  met een dubbele nationaliteit.

De Nederlandse overheid voert een slap en onbegrijpelijk beleid op dit punt.

Met dit soort ‘principes:’

De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Uw rechten zijn dan duidelijker.

‘Zoveel mogelijk.’ Dat is toch geen beleid? De Nederlandse beleid is een speciaal recht. Daar moet niet mee gerommeld worden.

Ik ben bekend met het argument dat je Marokkanen met een dubbele nationaliteit makkelijker het land uit zou kunnen zetten. Maar dat vind ik een hapsnap argument. Ten eerste gebeurt het in de praktijk toch al niet. Ten tweede doet het afbreuk aan het principe dat Nederland een soeverein land hoort te zijn, met soevereine, en dat betekent dus ook unieke rechten. Ten derde doet het afbreuk aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Die dien je niet af te nemen wegens crimineel gedrag. Maar alleen wanneer je een dubbele nationaliteit bezit. Daar kom ik zo op terug.

Dan is er nog de kwestie dat het ‘ingewikkeld’ zou zijn, juridisch gesproken. Dat vind ik ook geen goed argument. Juridisch gesproken is altijd alles ingewikkeld. Maar het gaat hier om politieke principes, die door de Nederlandse democratie vast gesteld moeten worden. Juristerij hoort niet leidend te zijn, maar uitvoerend. Leidend horen de principes te zijn die we met elkaar vast stellen.

En de regel kan ook heel simpel zijn:

Je hebt alleen recht op de Nederlandse nationaliteit als je geen dubbele nationaliteit hebt.

Iedere Nederlander dient dat principe te onderschrijven. Wie toch een dubbele nationaliteit heeft, verliest automatisch de Nederlandse nationaliteit. Wegens overtreding van de wet.

Ik snap werkelijk niet wat daar juridisch zo ingewikkeld aan is.

Doen we het niet dan heeft binnenkort de helft van de bevolking in dit land een dubbele nationaliteit. 

Allemaal mensen die hier min of meer toevallig wonen en die van twee walletjes eten. Ja, daar hebben we een goede Nederlandse uitdrukking voor.

Vlaamse lessen voor Geert Wilders en de PVV

 

Door gastauteur Tijl

(De auteur is journalist in Vlaanderen en durft gezien angst voor baanverlies alleen anoniem te reageren.)

Wilders: gewonnen en toch verloren. Rutte: verloren en toch gewonnen. Zo zou je het wat onverwachte resultaat van de Nederlandse verkiezingen rudimentair kunnen samenvatten. In EU-kringen, mainstreammedia en het politieke establishment in binnen- en buitenland klinken luide triomfkreten en wordt weer opgelucht adem gehaald. De gevreesde ‘patriottische lente’ of ‘populistische revolutie’ blijft nog even uit. En dus moeten Wilders – en zijn politieke vrienden in Europa – zich dringend bezinnen. Over hun standpunten, hun strategie,  hun communicatie.

Als Vlaams journalist volg ik de Nederlandse politiek al jaren met bijzondere belangstelling. Vanuit mijn uitgebreide ervaring met het politieke bedrijf in België zie ik daarbij vaak opvallende gelijkenissen in de politieke ontwikkelingen van de voorbije jaren. Vooral in de strategie van – en ook tégen – partijen die ‘rechts’ van het centrum opereren: in Vlaanderen zijn dat de N-VA van Bart De Wever en het Vlaams Belang met als eeuwig boegbeeld Filip Dewinter.

In dit opiniestuk schets ik een persoonlijke – en wellicht onvolledige – analyse van de ‘overwinningsnederlaag’ van Geert Wilders. Wijs ik op de valkuilen en wolfsklemmen die op zijn weg liggen en die hij in de toekomst misschien beter kan vermijden.

Waar liep het fout?
‘De overwinning telt vele vaders, de nederlaag is doorgaans een weeskind’. U kent het gezegde. Akkoord, 20 zetels (+ 5) is lang niet slecht, maar voor Wilders en zijn trouwe aanhang moet de tegenvallende eindscore ongetwijfeld een bittere ontgoocheling zijn. Waarom ging het op de valreep mis?  Op een aantal nuchtere vaststellingen zal ik niet te diep ingaan. Ook al omdat anderen dat al doen of deden. Bij oorzaken die naar de kern van het probleem gaan, sta ik graag wat langer stil.

 1. Te vroeg gepiekt
  Een jaar geleden nog werden 40 zetels in het vooruitzicht gesteld. De buit leek al binnen, maar daar mag je in de politiek nooit van uitgaan. De prijzen worden uitgedeeld aan de eindmeet. Wilders heeft zijn procesbonus niet kunnen verzilveren. Daarvoor kwamen de verkiezingen wellicht te laat.
 2. Te weinig aanwezig in debat en campagne
  Facebook en Twitter zijn leuke ‘tools’ om je trouwe kiezers te bereiken, maar met sociale media alléén win je geen verkiezingen. Wegblijven van de straat of het studiodebat, ook als daar goede redenen toe zijn, wordt gemakkelijk uitgelegd als een gebrek aan moed of een geloofwaardig alternatief.
 3. ‘Coole premier’ of ‘dwaze extremist’…
  De verkiezingen werden in de media herleid tot een tweestrijd tussen Mark Rutte – ‘de standvastige premier die het hoofd koel houdt’ – en Geert Wilders – ‘de extremist die onze democratie bedreigt’. Die framing, die karikaturale tweedeling tussen ‘goed’ en ‘kwaad’,  heeft geleid tot een massale mobilisatie en heel wat kiezers uiteindelijk aangezet tot een ‘veilige’ stem.
 4. Met de hulp van Erdogan
  Het is duidelijk dat de diplomatieke rel met Turkije het ultieme zetje in de rug was dat de VVD nodig had om de grote doorbraak van de PVV alsnog te verhinderen. Dat Wilders met een spandoek duidelijk maakte dat de politieke stoottroepen van Erdogan niet welkom zijn in Nederland, werd handig opgepikt door een sluwe Mark Rutte. Die liet de ministeriële pyromanen  uit Ankara zonder pardon,  manu militari, weer de grens overzetten. Met grote instemming van media en kiezers.De diplomatieke rel en de opgefokte verontwaardiging van Erdogan nam Rutte er graag bij. De honderden demonstranten die met Turkse vlaggen stonden te zwaaien, begeleid door stenen en ‘Alah-u-akbar’-kreten, mogen dan wel het gelijk van Wilders aantonen, maar het was Rutte die er met de electorale buit vandoor ging. Dat diezelfde Rutte, in welwillende collaboratie met Angela Merkel, een geheime deal heeft afgesloten met Erdogan om jaarlijks 250.000 ‘vluchtelingen’/‘asielzoekers’/illegale immigranten over te nemen, werd door het Duitse blad Die Welt enkele dagen voor de verkiezingen van 15 maart onthuld, maar door de media in Nederland (en België) onder de mat gehouden. En door Wilders onvoldoende uitgespeeld…
 5. ‘Cordon sanitaire’
  We komen stilaan tot de kern van de zaak… Het ziet er naar uit dat de traditionele partijen in Nederland het Belgische ‘cordon sanitaire’ hebben geadopteerd. Die vanuit democratisch oogpunt hoogst bedenkelijke, maar politiek succesvolle strategie om bij voorbaat elke samenwerking of coalitie met het ‘extreemrechtse’ Vlaams Blok (later Vlaams Belang) uit te sluiten, zou ongekende voordelen bieden. In België verzwakte het de onderhandelingspositie van de Vlamingen aanzienlijk en verzekerde het de socialisten (niet alleen de corrupte Waalse Parti Socialiste, maar ook de ‘Vlaamse’ SP.a) jarenlang, zuiver mathematisch, van regeringsdeelname. Wàt er ook gebeurde. Daarnaast maakte de politieke schutkring het ook mogelijk om die geduchte concurrent weg te zetten als iemand ‘die geen verantwoordelijkheid neemt’ (tja…), ‘die geen oplossingen voor de problemen biedt’ maar gewoon ‘wat aan de kant staat te roepen’ (of twitteren). Bovendien creëerde het bij de kiezer de op termijn nefaste perceptie dat een stem voor hen “een weggegooide stem” is. (Alsof je alleen in de regering wat kan bereiken. Mocht dat zo zijn, dan heb je geen oppositie meer nodig…)De hamvraag is nu hoe Wilders en de PVV met deze situatie – het feitelijke cordon – zullen omgaan. Of  zij hun tegenstanders in pers en politiek zèlf de argumenten geven (of blijven geven) om het cordon sanitaire te rechtvaardigen en in stand te houden…
 6. Kortstondig applaus of doordachte lange-termijn-visie
  “Geert heeft de juiste thema’s aangekaart maar  wellicht niet altijd de juiste toon gevonden.  De mensen willen wel een duidelijke boodschap, maar geen harde toon.” Dat zegt Frauke Petry, de met Wilders politiek verwante voorvrouw van de rechts-conservatieve/rechts-nationale AFD (Alternatieve Für Deutschland). Nu is er in het verleden al heel veel gezegd en geschreven over ‘de toon van het debat’, maar ik vrees dat Petry wel een punt heeft.Wat de media en de traditionele partijen in hun politiekcorrecte blindheid ook mogen beweren, niét economie, maar immigratie, integratie, islam en identiteit zijn dé thema’s die de toekomst van Nederland, Vlaanderen, Europa, het Vrije Westen zullen bepalen. Het komt er dan ook op aan die thema’s  op de agenda te houden, juist te verwoorden. Kernachtig. Doordacht. Zonder overdrijving. Zonder domme uitschuivers en nodeloze provocaties. Want, laten we eerlijk zijn, wat schiet je daar mee op? Buiten wat (voorspelbare negatieve) media-aandacht en applaus bij de eigen achterban. Maar, wat heb je aan kiezers die al overtuigd zijn? Het komt er op aan nieuwe kiezers over de streep te trekken, toch?

  “Waar zit de poen van uw pensioen? In de pocket van Mohammed!”, riep Filip Dewinter jaren geleden op een verkiezingscongres van het Vlaams Belang. Het enthousiaste applaus van het publiek streelde ongetwijfeld het ego van Dewinter, maar zijn uitschuiver of bewuste provocatie kostte de partij wel (tien) duizenden stemmen. In 2014 zou Dewinter zijn stunt nog een keertje overdoen. Én aandikken: “Niet de vergrijzing is het probleem, maar de verbruining!” Het Vlaams Belang mocht meteen zijn dure verkiezingscampagne opbergen en trok als aangeschoten wild naar de stembus. De ‘racisme’-kreten waren niet uit de lucht en de uitspraak werd in elk debat gretig weer uit de kast gehaald. Zo duwde Dewinter de partij zèlf in de hoek waar de anderen hen graag hadden. Het Vlaams Belang stuikte in elkaar en haalde met de hakken over de sloot de kiesdrempel (5%).

  Dom, dom, dom. Ik vraag me al langer af waarom populaire, veelbelovende ‘rechtse’ partijen of kopstukken keer op keer in eigen voet schieten. Hoe ze er in slagen om media en traditionele partijen nog extra munitie te leveren om hen als ‘racisten’ en rechtse extremisten te brandmerken of af te knallen…

  Je hoeft geen diehard-fan van Wilders te zijn, om bewondering op te brengen voor zijn politieke moed. Voor het slopen van taboes en heilige huisjes (of boeken). Maar een ‘kopvoddentaks’? Een ‘Koranverbod’? Hm. Is dat echt nodig? Verstandig? Haalbaar? Wenselijk? Nu valt er – jazeker – heel wat te zeggen over het van haat en geweld druipende boek van de islam. Maar een ‘Koranverbod’? Natuurlijk roept je tegenstander dan ‘of er straks een Koranpolitie komt’ die huiszoekingen gaat doen om het boek in beslag te nemen en zo mogelijk op de brandstapel te gooien. ‘Niet? Oh, dan hebben we dat verkeerd begrepen. U belooft zo maar wat!’ (Rutte in debat met Wilders). Daar sta je dan.

  Stel je jezelf en de partij niet nodeloos kwetsbaar op met te concrete voorstellen? Over een Nexit (‘de chaos’, roepen tegenstanders dankbaar), of een moskeeverbod (‘in strijd met de godsdienstvrijheid’). Net zoals het voormalige Vlaams Blok destijds in de val trapte met zijn omstreden ‘70-puntenplan’? Waarmee het zijn politieke tegenstanders wellicht de pap in de mond gaf voor een juridische veldslag. Waarom zou je het je vijanden makkelijk maken?

 7. Zweeppartij of volwassen volkspartij?
  Na de veroordeling in een politiek proces – op juridisch uiterst twijfelachtige gronden – scoorde het Vlaams Blok zijn laatste grote overwinning (2004). Met 1 op 4 stemmen, werd het voor even de grootste partij in Vlaanderen. Maar de partij liet de unieke gelegenheid liggen om zich om te vormen van radicale zweeppartij tot volwassen beleidspartij. Iets wat het Franse Front National onder Marine Le Pen blijkbaar wel is gelukt. Le Pen bevrijdde zich van extremistische smetten (papa incluis!) en hoedt zich voor contraproductieve uitlatingen. Met succes.“Wij blijven vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk,” verklaarde Gerolf Annemans met enige grootspraak na het proces. Bart De Wever zag zijn kans en dook met de N-VA in het immense gat dat gaapte tussen het politieke centrum en uiterst rechts. Het vervolg is bekend. De N-VA kaapte niet alleen de thema’s van het Vlaams Belang, maar pikte ook zijn kiezers in. Die vonden het Vlaams Belang intussen te vuil om nog aantrekkelijk te zijn en vielen als een ‘blok’ voor de gefatsoeneerde versie. Met een klare maar beschaafde  boodschap. Over dezelfde thema’s: immigratie, integratie, islam, criminaliteit. De N-VA is vandaag de grote volkspartij die het Vlaams Belang had kunnen zijn of kunnen worden.

  Ook de PVV staat vandaag (of morgen) voor die fundamentele keuze: eeuwige protestpartij of volwaardige alternatief? Brede volkspartij of gewillige boksbal? Bereid om te regeren of veroordeeld tot onmondig fenomeen in de machteloze marge van de politiek?

  De partij zal zich moeten bezinnen over de eigen standpunten en de communicatie. ‘Minder, minder, minder’? Echt. Moet dat nou?

  Wie mikt op goedkoop applaus van trouwe kiezers, dreigt de twijfelaars van zich af te stoten. En weg te jagen naar de concurrentie. Die is er nu, voor het eerst. Met de komst van Thierry Baudet in de Tweede Kamer – sympathiek, intelligent, met de nodige zin voor humor en zelfspot – krijgt Wilders plots geduchte concurrentie op de rechterflank.

  Neen, de PVV is niet dood of afgeschreven.  Het zou ook voorbarig zijn om Baudet nu al te vergelijken met De Wever en het ‘Forum Voor Democratie’ met de N-VA. Maar de parallellen tussen de politieke ontwikkelingen van de voorbije jaren en maanden in Vlaanderen en nu in Nederland zijn opvallend. Te frappant om zomaar naast zich neer te leggen.

  Dat Nederland niet veel goeds moet verwachten van de koppige ‘meer van hetzelfde’-houding die het gevestigde partijkartel van liberalen, christendemocraten, socialisten en groenlinkse Gutmenschen nog altijd predikt – méér immigratie, méér asiel, meer islam, meer EU -, staat wel vast. Vraag is of Wilders (en Baudet) straks een overtuigend antwoord, een aantrekkelijk alternatief, een uitweg uit het moeras kunnen bieden. Het worden nog spannende tijden. Ook voor een kritische Vlaamse waarnemer…

PVV bashers als Meindert Fennema willen het echte gevaar niet zien

Door gastauteur Ton van Kesteren, fractievoorzitter PVV Groningen

Het artikel van politicoloog, publicist en Wildersbasher Meindert Fennema “Ik ben radicaal geweest” in het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 22 februari jl. had beter kunnen worden voorzien van de titel “Ik ben nog steeds radicaal”. Fennema uit zich namelijk nog steeds als de radicale communist die hij zegt te zijn geweest. In zijn artikel schildert hij zijn politieke tegenstander de Partij voor de Vrijheid (PVV) namelijk af als een partij van en voor racisten die de rechtsstaat af wil schaffen.

Een gebruikelijke methode in extreem en radicaal linkse kringen om af te rekenen met andersdenkenden.

Ook het DvhN laat zich niet onbetuigd en kopt in hetzelfde artikel met grote letters “PVV-programma leidt tot etnische zuiveringen”. En in het opiniestuk “Samen sterk tegen opkomend fascisme” van Aik Meeuwse in deze krant (24-02-2107) wordt een politieke beweging gestigmatiseerd die juist waarschuwt voor intolerantie en het hedendaagse islamofascisme.

Iedereen met gezond verstand (ook bij het DvhN) weet dat de PVV niet is wat continu wordt beweerd en gesuggereerd.

Het is jammer dat het DvhN artikelen of berichtgeving van of over de PVV graag overgiet met een subtiel en tendentieus anti-PVV sausje.

Berichtgeving die daardoor meer lijkt op opinievorming dan op objectieve journalistiek. Als het de PVV betreft, beperkt men zich in de regel niet tot inhoudelijke berichtgeving die bijvoorbeeld de werkelijkheid en/of het gelijk van PVV bevestigt, maar komt men met berichtgeving die insinueert, stigmatiseert, stemming maakt, en accenten legt die weinig met het oorspronkelijke bericht te maken hebben. Nog liever het land, onze vrijheid, onze veiligheid en onze welvaart naar de knoppen dan het gelijk van PVV erkennen of bevestigen.

De wal zal het schip doen keren. Burgers zullen op den duur, geheel terecht, alleen nog maar internet en de social media gaan vertrouwen waar het nepnieuws van de mainstream media (denk alleen maar aan de zogenaamde zegeningen van de multiculturele samenleving en de EU of het vredelievende karakter van de islam) vakkundig wordt weerlegd.

Er is namelijk iets verschrikkelijks gaande in Europa en het is slechts een kwestie van tijd dat de politiek, maar zeker ook de journalistiek daar niet meer omheen kunnen. De opkomst van partijen als de PVV vergelijken met het opkomend fascisme in de jaren ‘30 en ‘40 van vorige eeuw is een stuitende en kwaadaardige verdraaiing van de hedendaagse situatie. Als men dan toch die zwarte periode uit de geschiedenis wil gebruiken waaruit lering kan worden getrokken, dan zou eigenlijk de opkomst van het huidige islamofascisme in historisch perspectief en het historisch besef moeten worden geplaatst. Het opkomend fascisme in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en de gevolgen ervan (de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog) vindt zijn weerspiegeling in de sterke opkomst van het islamofascisme gedurende de laatste decennia.

Het opkomend islamofascisme zal uiteindelijk leiden tot vervolging van christenen, joden, homo’s en andersdenkenden. Dat leert ons de geschiedenis. Links gebruikt bij voorkeur de jodenvervolging (moslims zijn dan zogenaamd de nieuwe joden), terwijl deze vergelijking volstrekt onjuist, abject, zeer huichelachtig en zelfs gevaarlijk is.

Niet de boodschappers en bestrijders van toenemende intolerantie en het opkomend islamofascisme zijn het kwaad, maar de islamofascisten en de verantwoordelijken die dit alles laten gebeuren, die wegkijken, het zelfs faciliteren.

Het besef van de echte realiteit in het hedendaagse Europa zou eindelijk eens door moeten dringen bij de verantwoordelijke politici, regeringsleiders en media, opdat een ramp als in de jaren ‘30/’40 van de vorige eeuw kan worden voorkomen.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑