Nederlandse toerist in Rome aangevallen door illegale Afrikanen

Op vakantie in Rome is niet meer wat het geweest is, merkte een met mij bevriende toerist aldaar. Hij wilde even een paar foto’s maken van de beroemde Thermen van Trajanus, gebouwd op de restanten van het paleis van keizer Nero. De thermen zien er anno 2013 niet meer zo uit als op de briefkaarten. Het omliggende park is bezaaid met illegale Afrikanen. Dat is natuurlijk ook wel een passende illustratie bij de ondergang van Rome, maar toch niet helemaal de bedoeling. De bevriende toerist wilde er wat foto’s van maken. Dat had hij beter niet kunnen doen. De Afrikanen op het veldje namen hem te pakken. Maar werden gelukkig wel gearresteerd. En mogen nu het land uit.

Hieronder de foto’s en een verslagje.

 

[cleeng_content id="400906385" description="Nederlandse toerist in Rome aangevallen door illegale Afrikanen" price="0.99" t="article"]

De bevriende toerist liet me per mail weten: “Vanmiddag ben ik overvallen door een meute illegale negers bij de thermen van Trajanus. Ze waren boos over het nemen van foto’s van dit archeologische object. In een vechtpartij met vijf man heb ik de doorgaande straat weten te blokkeren, zodat de politie vrij snel kwam.  Vier zijn er gearresteerd. Na mijn verklaring en die van een paar getuigen, zullen ze worden uitgezet. De magistraat was in zijn nopjes.”

-Zo, vechtersbaas! Nog gewond geraakt?

“Beetje bont en blauw, nog geen Zwarte Piet, wat verbogen vingers en kapot geslagen vuisten.”

 Dit zijn de foto’s, van voor en na de vechtparti

 

photo

 

photo 2

 

photo 3[/cleeng_content]

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Het ultieme racisme van Rob Wijnberg: zwarten bestaan niet.

599815_425140444264530_1618485563_n

 

In een column voor De Correspondent schrijft Rob Wijnberg dat de Zwarte Piet discussie eigenlijk nergens over gaat, want zwarten bestaan niet. Hij zegt dat hij dit niet alleen zomaar zelf zegt, maar dat hij dingen zegt die eigenlijk iedereen ook wel vindt. Hij zegt zelfs dat hij zich baseert op ‘moderne kennis’ over de biologie van de menselijke soort:

“Ik ben een raciaal scepticus. Dat wil zeggen dat ik, net als een hele waslijst aan moderne denkers, het concept ‘ras’ beschouw als een culturele misvatting, die is ontstaan in een tijd dat men nog niet zoveel wist over de biologie van de menselijke soort. Of simpeler gezegd: ik geloof niet dat het woord ‘ras’ verwijst naar iets dat werkelijk bestaat.”

Wijnberg gaat dus nog verder dan de personen die zeggen dat ‘ras’ alleen maar een culturele reconstructie is. Hij zegt dat het gewoon niet bestaat. En dit komt, zegt hij, omdat rassen niet in ‘essentie’ van elkaar te onderscheiden zijn. En dat er geen ‘specifieke’ kenmerken zouden zijn. Dat zijn natuurlijk twee volstrekt verschillende zaken, maar Wijnberg somt ze op alsof het in elkaars verlengde liggen:

 “Het begrip ‘ras’ is gebaseerd op het idee dat een soort (in dit geval: de menselijke soort) onder te verdelen is in groepen die te onderscheiden zijn door specifieke en essentiële genetische kenmerken die alleen de leden van die groep met elkaar delen. Een idee waarvan gemakkelijk te verklaren is hoe deze is ontstaan: mensen hebben talloze verschillende uiterlijke kenmerken – huidskleur, haartype, vorm van de ogen – die ze met de ‘leden’ van hun groep delen en met exemplaren buiten die groep niet. Op grond hiervan vatte de gedachte post dat er ‘rassen’ zijn: groepen die zich door essentiële (dat wil zeggen: alleen binnen die groep voorkomende) genetische kenmerken onderscheiden van groepen die deze kenmerken niet hebben.”

En dus, zegt hij, slaat de discussie over Zwarte Piet, ook nergens op. Want de man die de discussie aanzwengelde, Quinsy Gario, baseert zijn woede nu juist wel op het feit dat hij vindt dat hij deel uitmaakt van een groep, namelijk ‘zwarten.’ Dat is het enige punt waarmee Gario wel gelijk heeft. Zwarten bestaan. Net zoals blanken bestaan. Door te zeggen tegen Gario dat hij niet bestaat bedrijft Wijnberg de ultieme vorm van racisme. Hij tovert hem weg.  Dat is hetzelfde als tegen feministes zeggen: Waar heeft u het over, vrouwen bestaan helemaal niet. Want ook bij de verschillen tussen ‘man’ en ‘vrouw’ bestaan er namelijk genetisch gesproken geen ‘essentiële’ en ‘specifieke’ verschillen. En op die manier kun je ook de staat Israël wel opheffen, want: Joden bestaan niet. (Iets wat sommigen ook wel vinden, maar gek genoeg vinden dat weer veel minder mensen.)

Gario zegt dus wel dat zwarten bestaat. Volgens Wijnberg is hij dan hypocriet, want hij wil toch van het ‘rassendenken’ af?

 “Ik begin hierover omdat hierin precies het probleem schuilt met de discussie over Zwarte Piet. Een probleem dat niet in de laatste plaats is veroorzaakt door Quinsy Gario, de man die deze discussie dit jaar heeft aangezwengeld. Gario maakt bezwaar tegen de morele hiërarchie die de verhouding tussen Sinterklaas en Zwarte Piet volgens hem uitstraalt (iets waar ik een heel eind in mee kan gaan), maar beroept zich daarbij tegelijkertijd op precies dat essentialistische denken in categorieën die aan deze hiërarchie ten grondslag ligt: hij vindt Zwarte Piet een belediging van ‘zwarten’ – een groep die hij ook nog eens aanduidt als ‘wij’. Voor een raciaal scepticus verraadt dit een vervelend soort hypocrisie: van het rassendenken afwillen en je er vervolgens op beroepen.”

Maar wie zegt dat Gario van het ‘rassendenken’ af wil? Maakt Wijnberg dat uit? Gario wil af van het idee dat hij, als zwarte,  minderwaardig wordt bevonden. Volgens mij heeft hij daar ongelijk mee, want er zijn gelijke rechten, en door te hakken op Zwarte Piet, criminaliseert hij een Nederlands kinderfeestje en is hij gevaarlijk bezig. Maar er is niets hypocriets aan de vaststelling dat zwarten bestaan, naast blanken en Aziaten.

Juridisch gezien heeft Gario ook recht van spreken. Wijnberg wil hem, als hij consequent is, ook dat recht ontnemen. Want als hij consequent is wil Wijnberg ook artikel 1 van de Grondwet afschaffen. Daarin wordt namelijk wel aangenomen dat ‘ras’ bestaat. ‘Ras’ wordt genoemd in een rijtje met ‘geslacht’.

 “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ik geef toe, erg duidelijk werd het allemaal niet gedefinieerd door die Grondwet opstellers van ons, want het is appels en peren. Politieke overtuigingen en godsdiensten worden op één hoop gegooid met rassen. En dus ook met geslachten.

Tijd dus om iets duidelijk te maken. ‘Essentiële verschillen’ bestonden in de Duitse filosofie, maar  genetisch gesproken heeft dat begrip geen betekenis. In het Darwinistische denken bestaat er niet zoiets als ‘essenties’. Er bestaan genetisch gesproken wel specifieke combinaties. Daardoor ontstaan patronen. En die worden per generatie overgedragen. (Wat door foutjes en door seks gepaard gaat met veranderingen.) Die patronen, groepsgewijs gerangschikt, veroorzaken wel degelijk grote verschillen.

Dat is echt niet niks, die verschillen. Genetisch gestuurde  ziektepatronen zijn bijvoorbeeld duidelijk raciaal gedefinieerd.  Genetische gestuurde intelligentie verschilt duidelijk raciaal. Er zijn duidelijke raciale verschillen als het gaat over de persoonlijkheidskenmerken, ‘The Big Five’. Er zijn aantoonbare relaties tussen welvaart en ras. Er bestaan duidelijke fysieke verschillen  tussen rassen. Niet zomaar alleen een ‘kleurtje’ waarmee de ‘moderne denkers’ van het type Wijnberg schermen. (Dat ‘kleurtje’ is overigens ook weer niet zomaar iets, maar genetisch verbonden met agressiehuishouding.) En, ja, echt waar, ook dat is wetenschappelijk bewezen: ‘Negers’ hebben echt grotere piemels. Gemiddeld gesproken dan hè. En op basis van daders-DNA kan onomstotelijk de etniciteit vastgesteld worden van een gezochte moordenaar. Niks glijdende verschillen. Niks ’rassen bestaan niet.’  Duidelijke, betekenisvolle verschillen.

Ik zou dit stukje kunnen afsluiten met een lijst van honderden publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die bewijzen dat ras bestaat. Maar ach. Wijnberg zegt zelf al dat hij een gelovige is. En met feiten breng je niemand van een geloof.

 

O, ja, dan nog één filosofisch puntje, dat ten grondslag ligt aan de racistische mening van  Wijnberg dat mensen als Gario niet werkelijk bestaan: Darwinisten denken niet in essenties, maar in ontwikkeling, en in functie. Of, om in filosofische termen te spreken: het Darwinisme is niet Cartesiaans, maar Aristotelisch. (Daarover verscheen in Nederland bijvoorbeeld een verhelderend boek, nu in de ramsj, voor de niet-gelovigen onder ons.)

Vandaar dat de Darwinistisch geschoolde wetenschappers die bewijzen dat ras weldegelijk bestaat echt niet zeggen dat rassen voor altijd en eeuwig in een bepaalde vorm vastliggen, dat er geen tussenvormen zouden bestaan, enz. Maar: Een pittbull is geen poedel. Het feit dat er schattige poedbullen kunnen ontstaan doet daar niets aan af. En de Darwinistische theorie geeft ook aan dat pittbuls en poedels zich door kunnen ontwikkelen tot ze genetisch gesproken net zo van elkaar verschillen als apen en wurmen. Die, zoals we weten, geen kindjes meer met elkaar kunnen maken. Want een soort is geen ras. Zo gaat dat. Er is geen essentie van een wurm en geen essentie van een aap. En er is geen essentie van een zwarte. En geen essentie van een blanke. Maar er zijn wel blanken en zwarten. Er zijn wel betekenisvolle, bepalende, verschillen. En dus rassen.

Gario hoeft voor mij niet zo bang te zijn als voor Wijnberg. Ik ben het 100% met Gario oneens. Ik vind dat hij zelfs met vuur speelt. Maar ik ontzeg hem niet het recht te bestaan.

 

 

 

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

VN razend enthousiast over mensenrechten Saoedi-Arabië

saudi_ladies_full_original
Saoedische vrouwen in Boerka gisteren bij de VN

 

Neemt iemand de VN nog wel serieus? Vandaag werd de situatie van de mensenrechten in Saoedi-Arabië besproken bij de VN-mensenrechtenraad in Genève. Een aantal landen leverden kritiek op die mensenrechten. Daar was aandacht voor in de media.

Saoedi-Arabië had overigens zojuist geweigerd om de roulerende zetel in de Veiligheidsraad in te nemen, omdat ‘de wereld’ de terroristische opstandelingen in Syrië niet genoeg zou steunen.

De Arabische wereld verklaarde achter Saoedi-Arabië te staan.

Zoals gezegd, er was aandacht voor de landen die kritiek hadden op de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. Maar er was nauwelijks aandacht voor het feit dat de overweldigende meerderheid van de VN Saoedi-Arabië prees om zijn mensenrechtensituatie.

Alleen de organisatie UN Watch, die kritisch onderzoek publiceert over de VN, bracht dit naar buiten.

Maar liefst 82 van de 95 landen die spraken over Saoedi-Arabië, prezen de mensenrechtensituatie in dat land.

UN Watch kwam met een kleine bloemlezing uit die lofprijzingen. In wat voor spookachtige wereld leven die mensen?  Hebben die geeneens een blik geworpen in een zojuist verschenen vernietigend rapport van Amnesty International? (PDF)

UN Watch verwijst ook naar een rapport dat Saoedi-Arabië zojuist zelf uitbracht over de eigen mensenrechtensituatie. (PDF)

Een interessant puntje wil ik daar uit lichten. Er is, dat zal u misschien verbazen, vrijheid van godsdienst in Saoedi-Arabië. Deze vrijheid van godsdienst heeft ertoe geleid dat er in het land alleen moslims wonen. Het staat er echt:

Vrijheid van godsdienst, want dat zegt de islam.

Sharia law guarantees the freedom to choose a religion: “There shall be no compulsion in religion. True guidance is now distinct from error.”

En het gevolg van deze vrijheid van godsdienst is dat er alleen moslims zijn:

All citizens of the Kingdom are Muslims and there is no Muslim in the country who rejects the Revelation (the Koran and the Sunnah) as the authority for life. Anyone who states that there is a religious minority in the Kingdom contradicts the living reality, as does anyone who claims that they are discriminated against.

Je kunt dat natuurlijk ook omdraaien: er is alleen maar vrijheid van godsdienst zolang iedereen kiest voor de islam. Maar dat is natuurlijk een kwaadaardige gedachte van mij.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Internationale geldwereld doodsbang voor Europese Tea Party

masthead_main

 

Het is altijd interessant om de publicaties te volgen die de internationale financiële wereld vertegenwoordigen, en de belangen van beleggers en internationals verwoorden. Een weekblad als The Economist dat steevast de globalisering bezingt en arbeidsmigratie aanprijst. Of kranten als The Wall Street Journal en de Financial Times waarin je hetzelfde geluid ziet terugkeren. In Nederland vind je die vertaling bij een financiële zender als RTL7, overdag, waar de commentatoren altijd het VVD/D66 geluid uitstralen.

Bij de FT is men nu al een tijdje erg bang voor de opkomst van de nationalistische anti-immigratiebewegingen, die in essentie verkondigen wat The Tea Party beweging ook verkondigt: Geef het land weer terug aan het volk. Breng de oude nationale waarden weer terug.

Zo ziet een krant als de FT het uiteraard niet. Daar zien ze, net als bij de Publieke Omroep in Nederland, The Tea Party als een gevaar, als iets dat zand in de verder toch zo veel voorspoed brengende geldmachine strooit. (Voor wie die voorspoed komt, wordt er dan nooit bij gezegd.)

Vandaag staat er weer een groot stuk in de Financial Times over de gevreesde opkomst van een Europese Tea Party.

De kop biedt geen ruimte voor twijfel:

Watch out for the rise of a European Tea Party

Anders dan in de VS, met zijn huidige problemen, stelt de Financial Times, was de EU altijd een baken van consensus.

This broad centrist consensus was an unacknowledged strength of the EU throughout the euro crisis.

Maar in het komende jaar kan die consensus gaan wegvallen, door een explosieve combinatie van economische crisis, weerstand tegen verdere bezuinigingen, woede over aanhoudende massa immigratie en de weerzin tegen de EU die van grote afstand regeert.

Het is niet eens nodig, zegt de FT, dat de ‘populistische partijen’ gaan regeren. Alleen al hun zetelwinst in de parlementen zal de zittende regeringen verder opjagen en een meer eurosceptisch geluid laten horen.

A Dutch prime minister who fears the anti-EU Freedom party – which is topping the opinion polls at present in the Netherlands – will find it much harder to agree to a new bailout for southern Europe. Similarly, a British leader who is losing ground to the UK Independence party will be driven to take more extreme positions in EU negotiations.

De komende Europese verkiezingen, stelt de FT, zullen een ‘doorbraakmoment’ kunnen betekenen voor de Europese Tea Party beweging. Met name in Frankrijk, Groot Brittannië en Nederland liggen grote overwinningen voor de hand.

Uit peilingen blijkt dat de woede over de aanhoudende massa immigratie steeds meer toeneemt.  Die woede geeft de Europese Tea Party vleugels.

Opinion polls in the richer countries of western Europe show an increasing voter concern about migration – legal and illegal – that is rich fodder for Europe’s Tea Party types.

En dat, waarschuwt de FT haar beleggende lezers, zou wel eens op een ramp kunnen uitdraaien:

 For the EU, which is still struggling to rebuild confidence in the euro, the rise of a European Tea Party would risk disaster.

Dat het voor de nationale beschavingen van Europa wel eens de redding zou kunnen zijn (als het al niet te laat is), dat interesseert de Financial Times duidelijk niks. Winst op korte termijn is voor deze kranten alles wat telt.  Die winst voor de banken slaat de bestaansgrond onder ons leven weg. Steeds meer mensen realiseren zich dat. En dat geeft het Nieuw Realisme een kans zich te manifesteren. Een opstandige golf zal over Europa gaan rollen. Zonder conflict zal het niet gaan. De toenemende spanning is nu in Nederland al bijna voelbaar, want de zittende elite voelt zich meer en meer in het nauw gedreven. Als je die benauwdheid wilt leren kennen moet je kranten als de Financial Times lezen. Zij verwoorden de angst die het NOS Journaal na piept.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Nee, Bontes, de PVV wordt geen normale partij

P1040735

 

Het Tweede Kamerlid Louis Bontes treedt vandaag in de publiciteit met kritiek over interne partijpolitiek. De demonstratie op het Malieveld zou uit het verkeerde potje betaald zijn. En hij is nu verantwoordelijk, gezien zijn bestuursfunctie, voor iets waarover hij niets te zeggen had.

 ‘De PVV moet open worden, een normale politieke partij.’

Dat klinkt natuurlijk heel redelijk. Een open partij. Congressen. Bestuur dit, bestuur dat. Zo doen we dat hier, toch?

Maar we leven niet in normale omstandigheden. De PVV wil iets wat regelrecht in gaat tegen de wensen van de zittende elite. De PVV wil dat er een einde aan de massa immigratie komt. De PVV wil uit de EU. De PVV vindt de islam een verwerpelijke ideologie die aan banden gelegd moet worden.

Dat is niet zomaar een afwijkend standpunt, zoals de ChristenUnie een ander standpunt heeft over winkelen op zondag, of over euthanasie dan D66. Of zoals, zeggen ze, de PvdA op sommige punten anders zou zijn dan de VVD.

Nee, de PVV staat voor een totaal andere koers van deze maatschappij. Wanneer een partij als de PVV de grootste is in de peilingen, dan is hier dus sprake van een zeer groot spanningsveld.

De gevestigde media zullen in deze situatie alles doen om de PVV uit elkaar te spelen. Iedere vorm van openheid wordt onmiddellijk bestraft. Iedere Prinsenvlag op een demonstratie wordt benoemd als NSB vlag. Ieder zelfontbrandend ego in een gemeenteraad krijgt het nationale mediapodium om zich te beklagen.  Iedereen die zegt namens de PVV te spreken, en die een afwijkend geluid laat horen, zal worden gebruikt om uitgespeeld te worden tegen Wilders.

De PVV is de nationalistische stormram tegen de globaliseringwaanzin  die de boven ons gestelden in zijn greep houdt. Zo’n beweging kan alleen succes hebben als iedereen zich achter de leider schaart. Deze leider brengt daartoe een groot offer: Zijn bewegingsvrijheid.

Is dat lastig? Zeker. Want dat heeft grote gevolgen voor de betrokkenen. Met interne problemen treed je dus niet naar buiten. Zo heel bijzonder is dat overigens niet. Ook bedrijven willen niet dat je naar buiten treedt. De fracties van iedere partij houden zich ook aan een informele vorm van geheimhouding. Kabinetsvergaderingen zijn geheim. Wie daarbuiten treedt heeft een probleem. Anders werkt het niet.

Als Bontes een probleem heeft met de betaling van de demonstratie op het Malieveld, dan moet hij dit intern regelen. Er zijn geen andere opties.

Bontes schijnt trouwens een ‘dieper’ probleem te hebben:

Aanleiding voor de visie die Bontes wil presenteren is onder meer het feit dat de PVV volgend jaar maart in slechts twee gemeenten meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Ja, dat hoort ook bij een ‘normale partij.’ Dat je er normaal, en openlijk, op kunt stemmen, in alle gemeenten. Maar dat is de grootst denkbare gok die Wilders kan nemen. De Centrumdemocraten van Janmaat ontploften na een enorme verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. In heel het land zaten ineens ego’s die de krant opzochten, en alle ruimte kregen om hun kritiek te spuien.  Het gevolg: afscheidingen, nog meer persoonlijk vuilspuiterijen enzovoort.

Iets vergelijkbaars gebeurde bij de LPF.

Als een PvdA politicus in een gemeente een probleempje heeft met geld, dan straalt dat uiteindelijk niet af op de PvdA, want bij de media gaat men er vanuit dat de PvdA ‘in principe’ een partij is die deugt. Een probleempje bij de PVV wordt aangegrepen om de partij als geheel in de nazi hoek te zetten. Want de PVV is namelijk ‘in principe’ een partij die niet deugt.

Het wordt voor PVV-ers dus noodgedwongen een lange, moeizame mars, waarbij de rijen gesloten zullen moeten zijn.

En ja, dan lopen de lijnen allemaal via Wilders. Dat is natuurlijk niet zoals we dat gewend zijn in ons open, democratische land, waarin we er met elkaar polderend uit dienen te komen. Dat zal bovendien ook best vaak onpraktisch en frustrerend zijn.

Maar als je politicus wordt bij de PVV dan dien je te begrijpen dat het niet om jou draait, maar om de zaak. Dan dien je dus te begrijpen dat je veranderingen niet alleen intern regelt, maar dan moet het in je DNA zitten dat dit interne regelen de enige manier is.

Bontes kondigt in de Volkskrant aan dat hij met een plan van aanpak de PVV wil reorganiseren:

Bontes kondigt aan binnenkort met een plan te komen om de PVV tot een volwassen, transparante partij om te vormen. ‘We zijn virtueel, in de peilingen de grootste partij van ons land. Dan moet je niet alles bij een man, Geert Wilders, houden.

Daarmee kondigt hij dus aan openlijk de strijd aan te gaan en de interne problemen naar buiten te brengen. Daarmee geeft hij dus aan niet te begrijpen wat voor partij de PVV nu eenmaal noodgedwongen is. Namelijk een partij die alleen maar gebaseerd kan zijn op onderling vertrouwen. Het is dat, of het is niets.

Jammer. Volgens mij is Bontes een geschikte man, wat ik zo over hem lees. Geen Brinkman.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Verkracht en gedood blank vrouwenvlees. Zo ziet dat er uit.

Onderstaande plaatjes vertellen een verhaal dat de media ons niet vertellen. Dit is het verhaal: Er was een jonge, vrolijke mevrouw met blonde haren. Zij zat in een tram. Een mijnheer met een donkere huidskleur ging naast haar zitten terwijl er nog plaats genoeg was in die tram. Het was avond. De mevrouw met de blonde haren stapte uit. De mijnheer met de donkere huidskleur stapte ook uit. De volgende dag werd de mevrouw gevonden. Ze was dood en verkracht. Ze lag er verschrikkelijk bij.

Nu, dat is nog tot daar aan toe. Of liever gezegd: dat is al erg genoeg. Maar nog veel erger is het dat de overheid, in dit geval de Zweedse, vindt dat u dit niet mag weten. U mag niet weten dat de mevrouw met de blonde haren verkracht werd door een mijnheer met een donkere huidskleur. En u mag al helemaal niet weten wat die mijnheer met die donkere huidskleur in Zweden te zoeken had.

Maar nog veel erger: U mag niet weten hoe het komt dat Zweden nu na Zuid-Afrika het land is waar de meeste vrouwen worden verkracht.

Hier de foto’s.

[cleeng_content id="958459575" description="Verkracht en gedood blank vrouwenvlees. Zo ziet dat er uit." price="0.99" t="article"]Dit is de blonde mevrouw.

hqdefault
Bron: Youtube

Dit is de mijnheer die naast haar ging zitten in de tram.

maxresdefault
Bron: Youtube

 

Dit is hoe het met haar eindigde.

 

elin-krantz-ii
Bron: Nationell Yttrandefrihet.

 

Wat zijn de feiten. De blonde mevrouw heette Elin Krantz. Ze was een vrolijk meisje, dat bloemen in d’r haar had. Jawel, foto’s van haar verschenen wel in de Zweedse  kranten. En ook foto’s van de plek waar ze vermoord was aangetroffen.

Maar wat waren de feiten die de Zweedse media u onthield? Op 26 september 2010 werd ze verkracht en vermoord door Ephrem Tadele Yohannes. Een Ethiopiër. Hij migreerde naar de VS, leidde daar een crimineel bestaan, en migreerde toen door naar Zweden. Over de herkomst van deze man, laat staan over zijn etniciteit, zult u in de Zweedse media niets of nauwelijks iets terug kunnen vinden. Hij is in Zweden gepakt, ontkende, maar werd toch veroordeeld, en heeft strafvermindering gekregen omdat hij na zijn straf het land uit zal worden gezet. In de praktijk zal hij uiteraard niet het land uit worden gezet, omdat geen land deze man wil hebben. Hij blijft dus in Zweden, en zal daar dan wel weer in een tram terug te vinden zijn. Onherkenbaar, want de Mainstream Zweedse media hebben zijn uiterlijk niet getoond. Alleen in de Zweedse tabloids was het te zien. Die tabloids zijn voor de Zweedse eurocommisaris Malmström een bron van zorg omdat ze negatieve beelden verspreiden over immigratie.

Die laatste foto, van het toegetakelde lichaam van de vrouw, is alleen op het internet te zien.  Het is een politiefoto, die werd gelekt en in eerste instantie verscheen op een pornosite.

Hierna werd hij korte tijd geplaatst op het weblog van een parlementariër van de Sweden Democrats. Maar daar werd die weer verwijderd. Nu is hij op allerlei websites terug te vinden. Een misselijkmakende foto. Hij kwam mij onlangs onder ogen. Ik vind dat u hem moet zien.  Het gaat me niet om de sensatie. Het gaat om een structureel verschijnsel. Op Zuid-Afrika na worden nergens ter wereld zoveel vrouwen verkracht als in Zweden. Daarover wordt bericht. Over de werkelijke reden achter die verkrachtingsexplosie wordt niet bericht. Bijvoorbeeld hier bij de BBC. Geen woord!

Die werkelijke reden is natuurlijk duidelijk: de snelle immigratie van grote hoeveelheden moslims en Afrikanen.

Eén op de vier vrouwen in Zweden loopt nu de kans verkracht te worden.

Een op de vier.

Het is in Zweden verboden om nationaliteit of etniciteit van daders te vermelden. De Zweden weten dus niet wat hen overkomt. De Zweedse vrouwen worden geacht zich te laten verkrachten omwille van het multiculturele ideaal dat in Zweden leidend is. Daar komt het gewoon op neer.

Zoals laatst weer bij een gangrape door ‘zes teenagers’ in een wijk in Stockholm waar ‘toevallig’ veel allochtonen wonen.

De ‘teenagers’ werden vrijgesproken want het kon niet helemaal bewezen worden dat het meisje in kwestie niet wilde.

O ja, het waren moslims.

Maar de gemiddelde Zweed heeft daar dus geen weet van. En de gemiddelde Zweedse vrouw zal vreemd opkijken als ze verkracht wordt door iemand ‘met een kleurtje’,  zoals men dat bij links zegt.

Want hoe kon dat nu ineens?

 

[/cleeng_content]

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

De dood van Zwarte Piet. We worstelen en komen weer boven.

513px-Jan_Steen_-_Het_Sint_Nicolaasfeest
Jan Steen: Het Sint Nicolaasfeest. Bron: Wikipedia.

 

De VARA opende dit jaar, via tv programma’s als Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door een offensief tegen het Nederlandse Sinterklaas feest. Iets wat alleen maar gezeur van een paar beroepsgekwetsten was, kreeg door de tv het karakter van een nationale discussie.

Dit had ook effect op de zittende magistraten die in Nederland gaan over de intocht van Sinterklaas. De burgemeester van Amsterdam kondigde aan over te willen tot aanpassingen van de Zwarte Piet figuur bij dit kinderfeestje. Hij moest minder zwart worden. Hij dacht erover er een blanke Piet van te maken, met mogelijk nog wat zwarte vegen. Hiermee wordt dus gesuggereerd dat blanken vies zijn, maar dankzij de VARA horen we inmiddels allemaal te weten dat dit zo is.

Wat bij de Zwarte Piet discussie over het hoofd wordt gezien, is dat het Sinterklaas feestje op 5 december niet toevallig iets is wat vooral in Nederland gevierd wordt. Het is verbonden met die indrukwekkende Nederlandse geschiedenis.

[cleeng_content id="852190054" description="De dood van Zwarte Piet. We worstelen en komen weer boven." price="0.99" t="article"]In zijn meesterlijke boek Overvloed en onbehagen schetste de historicus Simon Schama hoe er in het Nederland van de Gouden Eeuw voor het eerst een mondige middenklasse ontstond. Een groep vrije burgers. Zij lieten zich zien als gezinnen, en het gezinsleven had in die vroege Nederlandse samenleving al snel een ongedwongen, maar ook openbaar karakter.  Kinderen waren geen aanhangsels meer, of opvolgers, maar ze werden de volwaardige representanten van dit gezin. Ze hadden hier een rol in te vervullen. Het gezin, niet de mannelijke heerser, werd het centrum van de maatschappij. Dat was een sociale revolutie en lag heus niet zo voor de hand, als we nu zullen denken. Nederland liep voor in deze hervorming en modernisering van de wereld: de opkomst van het burgerschap met de burgermaatschappij lag aan de basis van de verlichting.

Opvoeding en moraal stond daarbij centraal. Maar dat ging samen met een grote mate van ongedwongenheid en speelsheid, zoals dat in die tijd nog nergens in Europa (laat staan in de rest van de wereld) terug te vinden was. Die traditie is altijd een Nederlandse traditie gebleven, en het Sinterklaasfeest speelt daar een grote rol in.

Ik kan me nog herinneren hoe dat als kind was. Het was die sprookjesachtige, opwindende vermenging van spel en ernst. Het was iets magisch, en daarmee bedreigend, maar het speelde zich ook af binnen de veilige setting van je eigen vader en moeder binnen je eigen huis. Het was serieus en het was het ook niet. En zo was dat ritueel in de loop der jaren steeds verder uitgebouwd.

Toevallig hing bij ons thuis ook een reproductie van het bovenstaande schilderij van Jan Steen, waarin een Sinterklaasfeest werd afgebeeld. Hierin werden beide aspecten neergezet: De morele ernst van het moment. En de speelsheid. Het meisje in kwestie was kennelijk braaf geweest. Zij kreeg een prachtige pop en stond midden in de kamer te stralen. De jongen was stout geweest. Hij werd niet geslagen, maar er zat wel een roe in zijn schoen. En hij moest vroeg naar bed. De jongen huilde, maar uitgestoten werd hij niet. Hij bleef binnen de setting van het gezin. Hij kreeg een speelse straf, maar op zo’n manier dat hij deze wel zou onthouden. Het is precies dat opvoedingselement binnen het gezin wat bij Marokkanen in Nederland ontbreekt en wat ervoor zorgt dat Marokkaanse jongetjes, thuis door de moeder als prinsje bewonderd (ten koste van de meisjes) en genegeerd door de vader, zich op straat gedragen als criminelen.

Interessant is het ook dat het meisje beloond wordt en de jongen gestraft. De geslachten waren in het Nederland van de Gouden Eeuw al  gelijkwaardig (niet gelijk!), en werden langs dezelfde morele maatstaf gehouden.

In de tijd van Jan Steen bestond Zwarte Piet nog niet. Die werd in de negentiende eeuw in het kinderfeestje gevlochten. Dat was niet bedoeld om zwarte mensen in een kwalijk daglicht te zetten. Het was een toevoeging aan de speelse huiselijkheid, maar ook aan de morele ernst van dat moment. Aan zo’n saaie Sint viel weinig te beleven. Die speelse Pieten maakten het leuk. Ik kan me uit mijn jeugd nog goed herinneren dat die Pieten, een soort underdogs, eigenlijk de lol waren. Op schoot zitten bij Sinterklaas was een beetje eng. Je moet er niet aan denken dat er een Zwarte Klaas was geweest, en dan met die lollige Blanke Pieten eromheen: Hoe kwetsend was dat wel niet geweest voor de Surinamers in ons land? Althans: voor de beroeps gekwetsten dan, want de meeste Surinamers genoten net zo hard van het Sinterklaasfeestje als de Nederlanders. Waarom ook niet: De onschuld, de gezelligheid, het lag er allemaal heel dik bovenop. Geen moment werd het sinterklaasfeest aangegrepen om iets naars te zeggen over zwarten. Integendeel: Ze maakten al vroeg deel uit van het kinderritueel.

 

Nu Zwarte Piet verdacht gemaakt wordt, zelfs tot in de Verenigde Naties aan toe, wordt ook de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse beschaving verdacht gemaakt. Dat past in een langdurig proces van het kapot maken van de nationale identiteit. En het raakt gelijk de onschuldige onderbuik van die identiteit: de kinderen.

 

Er komt een moment waarop alle Nederlanders zeggen: tot hier en niet verder. Daar blijf ik van overtuigd. Ook als Zwarte Piet kapot is gemaakt, zal de Nederlandse geest nog steeds niet kapot zijn. We zijn een veel hardnekkiger volkje dan velen nu zullen denken.  We hebben stand geboden aan het water. We kunnen stand bieden aan de massa immigratie. We kunnen stand houden tegen de beroeps antiracisten.

Daarom ben ik zo blij met dit land. Om zijn slimme, aanhoudende weerstand. We worstelen en we komen weer boven. Maar dit is een moment van grote bitterheid en woede.

[/cleeng_content]

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Zonder blanke zelfhaat geen Zwarte Piet discussie

equality-i-like-being-black-i-like-being-white-racist-128d8e66-sz460x204-animate
Bron: Tapiture

 

Zwarte Piet en de immigratie-vergissing

door Fop Schipper

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voordat Nederland de aanstootgevende zwarte schmink van het gezicht van Zwarte Piet wast.  De Nederlandse cultuur zit in het beklaagdenbankje tegenover een strenge allochtone jury. En er is geen houden aan. We zijn simpelweg niet bestand tegen de kritiek van zich beledigd voelende allochtonen. Want de zich immer schuldig voelende blanke westerling wil niets liever dan zichzelf verschonen tegenover de beschuldiging van racisme. Zoals Pontius Pilatus zijn handen waste in onschuld, zo wassen wij binnenkort de schmink van Piet’s gezicht. In de hoorzitting over de ingediende bezwaren tegen de Sinterklaas-intocht in Amsterdam wisten onze gepigmenteerde medelanders het blanke-schuldcomplex perfect uit te buiten. ZIJ voelen zich beledigd en daarom moeten WIJ onze traditie aanpassen. Anne Frank, de holocaust, racisme, Jodensterren, slavernij, alles werd uit de kast gehaald om de kruiperige Amsterdamse bestuurderskliek het laatste zetje te geven.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Simpel. Als Nederland geen 3,5 miljoen allochtonen zou hebben binnengelaten op een bevolking van 16 miljoen dan zou onze sinterklaastraditie niet bedreigd worden. Wij hebben het zelf zover laten komen. Het heeft vier decennia geduurd voordat er maatschappijbreed kritiek kwam op de multiculturele samenleving en op het openen van onze grenzen voor de 3e wereld. Hierdoor is anno 2013 meer dan de helft van de Amsterdammers van allochtone afkomst, en voor Rotterdam gold dit al veel langer. Het is dan ook geen toeval dat Zwarte Piet als eerste in Amsterdam dreigt te sneuvelen. Wanneer dringt het tot de Nederlanders door dat de immigratie van niet-westerlingen in de huidige status quo onvermijdelijk het einde betekent van de Nederlandse cultuur en identiteit? Want in een rechtsstaat waarin alle individuen gelijke rechten hebben, daarin zijn uiteindelijk de aantallen relevant. It’s the demography stupid!

Op een voor mij mysterieuze wijze zijn wij massaal gaan geloven dat immigratie een ‘fact of life’ is. We zijn gaan geloven dat immigratie een voldongen feit is waar wij rijke maar ontevreden westerlingen nu eenmaal mee geconfronteerd worden. Ook op de Dagelijkse Standaard is dit betoogd.

Maar immigratie is juist één van de weinige ontwikkelingen die we met simpele beleidskeuzes en maatregelen heel precies kunnen sturen. De Nederlandse overheid heeft heel veel niet in de hand, en dat geldt ook voor andere landen. Zo is de invloed van de overheid op de economie relatief beperkt en kan men in principe niet veel meer doen dan zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor allerlei culturele ontwikkelingen en veranderende normen & waarden. Veel korte en lange-termijn ontwikkelingen voltrekken zich grotendeels autonoom en buiten de invloedssfeer van de overheid.

Maar als het gaat om immigratie en de gevolgen die dit heeft voor Nederland, dan is de overheid juist in staat om dit met een handomdraai in de gewenste richting te dirigeren. Bijvoorbeeld door immigranten in de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen enkel recht op een uitkering te geven. En kom op, is immigratie werkelijk een verschijnsel dat zich in alle open en welvarende landen voordoet? Welnee! En iedereen die iets verder kijkt dan zijn Europese neus lang is, die ziet dat dit niet waar is. Neem bijvoorbeeld Japan. Japan is hét handelsland bij uitstek en weet zijn open en internationale houding probleemloos te combineren met een immigratiebeleid waarin men praktisch niemand binnen laat. Hetzelfde geldt voor Zuid-Korea. Zuid-Korea is ook een modern en welvarend land met talloze succesvolle en internationaal opererende bedrijven, denk aan Samsung en Hyundai. Maar ook Zuid-Korea heeft géén last van massa-immigratie en is géén multiculturele samenleving.

In Japan wonen (bijna) alleen Japanners en in Zuid-Korea wonen (bijna) alleen Koreanen en dat vindt iedereen heel normaal. Maar WIJ mogen niemand uitsluiten, want dan zijn we racistisch. Er is een anti-westers, anti-blank paradigma waarvan wijzelf ironisch genoeg de fanatiekste aanhangers zijn. Voorbeeld: als een blanke Française tot Miss Frankrijk wordt verkozen dan is er kritiek omdat ze ‘te’ blank zou zijn en onvoldoende het multiculturele Frankrijk representeert.

Maar uiteraard is er nooit kritiek op een ‘te’ Chinese Miss China of op een ‘te’ donkere Miss Nigeria. Het lijkt een globaal fenomeen te zijn. Japan is voor de Japanners, Ghana is voor de Ghanezen, Turkije is voor de Turken, maar westerse landen zijn voor iedereen! Ieder volk heeft recht op een eigen land en een eigen cultuur, behalve Europeanen. De wereld wordt geen smeltkroes, het westen wordt een smeltkroes. Ergo, wij verdwijnen, de rest niet. Onze cultuur en onze identiteit is hier het slachtoffer van.

Terug naar immigratie. Immigratie is geen ‘fact of life’, het is een keuze. Een keuze van westerse landen om verdragen te tekenen waarin we onszelf verplichten om elke asielaanvraag – van wie dan ook, waar dan ook vandaan – serieus in overweging te nemen. En het is de keuze van westerse landen om niet terug te komen op de ratificatie van deze verdragen. Evenals het de keuze is van sommige Europese landen om met behulp van een ‘opt out’ een uitzonderingspositie te verkrijgen in het Europese immigratie discours, om zo de instroom echt te kunnen stoppen.

Er is geen precedent in de geschiedenis van de mensheid waarin de oorspronkelijke (autochtone) bevolking van een land vrijwillig haar numerieke meerderheid en haar culturele dominantie opgeeft. Laten wij niet dat eerste suïcidale voorbeeld zijn!

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Joepie, alle illegalen mogen blijven!

P1040778

 

Weet u het nog, geen mens is illegaal. De EU is al druk doende om het woord ‘illegaal’ te verwijderen uit haar woordenschat. Maar nu heeft de ChristenUnie dus een motie ingediend en die is aangenomen door een meerderheid in de Kamer, omdat ze het bij de PvdA kennelijk niet zo belangrijk vinden dat ze met de VVD in een kabinet zitten. Teeven zegt dat het hem allemaal niks kan schelen, want ze deden er toch al niet aan, illegalen oppakken.

Wat een land. Buitenlander meldt zich aan als asielzoeker. Er komt een jarenlange procedure. Daaruit blijkt dat persoon in kwestie geen asielzoeker is maar gelukszoeker. Persoon in kwestie is vervolgens uitgeprocedeerd en verblijft van af dat moment illegaal in Nederland. We hebben hier een complex systeem om mensen vast te zetten in detentie in afwachting van de uitzetting. Maar er wordt niemand vastgezet. En er worden ook geen illegalen opgepakt.

[cleeng_content id="903587799" description="Joepie, alle illegalen mogen blijven!" price="0.99" t="article"]Het is allemaal zo nutteloos. Het is allemaal zo hete lucht. Als er al iemand wordt uitgezet, dan is die in no time weer terug. Over de wereld verspreidt zich het nieuws: Zorg dat je in Nederland aankomt. Doe of je asiel zoekt. Hoe dan ook, je blijft.

Zoals gezegd: we hebben hiertoe een heel precies kader

Op grond van de Vreemdelingenwet wordt de vreemdeling in Nederland op basis
van een bestuursrechtelijke maatregel (niet op grond van het strafrecht) ingesloten.
Deze maatregel wordt opgelegd door een hulpofficier namens de minister van
Veiligheid en Justitie en niet door een rechter. Het bestuursrechtelijke karakter van
de maatregel is terug te zien in de wijze waarop de bewaring wordt uitgevoerd. In
grote lijnen houdt het in dat zo veel mogelijk bewegingsvrijheid wordt geboden aan
de ingeslotenen, maar wel met oog voor orde en veiligheid. Binnen de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft de Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) de
verantwoordelijkheid voor de vreemdelingenbewaring.

Alleen… het gebeurt niet!

Bij het vorige kabinet, met de PVV als gedoogsteun, werd besloten tot een quotum. Niemand houdt zich daaraan. En zeker geen enkele burgemeester. En nu is ook het quotum ook nog eens opgeheven. En Teeven zegt dat dit hem allemaal niet interesseert.

Laat ik voor de duidelijkheid eens Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV citeren in een Kamerdebat  op 19 juni over deze kwestie:

Het beëindigen van vreemdelingenbewaring zal een hoop ellende opleveren. Ik zal me beperken tot drie voorbeelden om dat illustreren. Ten eerste, het illegalenprobleem zal in Nederland groter worden, want illegalen gaan natuurlijk eerder naar een land waar ze niet vastgezet kunnen worden dan naar een land waar dat wel gebeurt. Dat is duidelijk. Ten tweede, als je illegalen niet vastzet en dus op straat laat bivakkeren, betekent dat voor onze samenleving meer overlast en meer criminaliteit. Ten derde, het aantal uitzettingen zal natuurlijk in rap tempo afnemen. Als je tegen een illegaal zegt dat hij zich uit eigen beweging op Schiphol moet melden voor zijn uitzetting, zal hij dat niet snel doen.

Daar is geen speld tussen te krijgen. Toch kiest de ChristenUnie ervoor om deze waanzin een nieuwe steun in de rug te geven. En maakt de ‘oppositie’ duidelijk dat ze in feite met de PvdA regeren en dat de VVD in deze gewoon voor lul staat, en dat Teeven dit allemaal niets kan schelen.

Wat een puinzooi. Wat een onvoorstelbare onverantwoordelijk gedrag van politici die het koud laat wat er met dit land gebeurt.

[/cleeng_content]

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin