Door gastauteur Ton van Kesteren, fractievoorzitter PVV Groningen

Het artikel van politicoloog, publicist en Wildersbasher Meindert Fennema “Ik ben radicaal geweest” in het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 22 februari jl. had beter kunnen worden voorzien van de titel “Ik ben nog steeds radicaal”. Fennema uit zich namelijk nog steeds als de radicale communist die hij zegt te zijn geweest. In zijn artikel schildert hij zijn politieke tegenstander de Partij voor de Vrijheid (PVV) namelijk af als een partij van en voor racisten die de rechtsstaat af wil schaffen.

Een gebruikelijke methode in extreem en radicaal linkse kringen om af te rekenen met andersdenkenden.

Ook het DvhN laat zich niet onbetuigd en kopt in hetzelfde artikel met grote letters “PVV-programma leidt tot etnische zuiveringen”. En in het opiniestuk “Samen sterk tegen opkomend fascisme” van Aik Meeuwse in deze krant (24-02-2107) wordt een politieke beweging gestigmatiseerd die juist waarschuwt voor intolerantie en het hedendaagse islamofascisme.

Iedereen met gezond verstand (ook bij het DvhN) weet dat de PVV niet is wat continu wordt beweerd en gesuggereerd.

Het is jammer dat het DvhN artikelen of berichtgeving van of over de PVV graag overgiet met een subtiel en tendentieus anti-PVV sausje.

Berichtgeving die daardoor meer lijkt op opinievorming dan op objectieve journalistiek. Als het de PVV betreft, beperkt men zich in de regel niet tot inhoudelijke berichtgeving die bijvoorbeeld de werkelijkheid en/of het gelijk van PVV bevestigt, maar komt men met berichtgeving die insinueert, stigmatiseert, stemming maakt, en accenten legt die weinig met het oorspronkelijke bericht te maken hebben. Nog liever het land, onze vrijheid, onze veiligheid en onze welvaart naar de knoppen dan het gelijk van PVV erkennen of bevestigen.

De wal zal het schip doen keren. Burgers zullen op den duur, geheel terecht, alleen nog maar internet en de social media gaan vertrouwen waar het nepnieuws van de mainstream media (denk alleen maar aan de zogenaamde zegeningen van de multiculturele samenleving en de EU of het vredelievende karakter van de islam) vakkundig wordt weerlegd.

Er is namelijk iets verschrikkelijks gaande in Europa en het is slechts een kwestie van tijd dat de politiek, maar zeker ook de journalistiek daar niet meer omheen kunnen. De opkomst van partijen als de PVV vergelijken met het opkomend fascisme in de jaren ‘30 en ‘40 van vorige eeuw is een stuitende en kwaadaardige verdraaiing van de hedendaagse situatie. Als men dan toch die zwarte periode uit de geschiedenis wil gebruiken waaruit lering kan worden getrokken, dan zou eigenlijk de opkomst van het huidige islamofascisme in historisch perspectief en het historisch besef moeten worden geplaatst. Het opkomend fascisme in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en de gevolgen ervan (de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog) vindt zijn weerspiegeling in de sterke opkomst van het islamofascisme gedurende de laatste decennia.

Het opkomend islamofascisme zal uiteindelijk leiden tot vervolging van christenen, joden, homo’s en andersdenkenden. Dat leert ons de geschiedenis. Links gebruikt bij voorkeur de jodenvervolging (moslims zijn dan zogenaamd de nieuwe joden), terwijl deze vergelijking volstrekt onjuist, abject, zeer huichelachtig en zelfs gevaarlijk is.

Niet de boodschappers en bestrijders van toenemende intolerantie en het opkomend islamofascisme zijn het kwaad, maar de islamofascisten en de verantwoordelijken die dit alles laten gebeuren, die wegkijken, het zelfs faciliteren.

Het besef van de echte realiteit in het hedendaagse Europa zou eindelijk eens door moeten dringen bij de verantwoordelijke politici, regeringsleiders en media, opdat een ramp als in de jaren ‘30/’40 van de vorige eeuw kan worden voorkomen.