Page 2 of 156

Het Duitse etnomasochisme en de omvolking

door Guillaume Faye

Geschreven op 19 Januari 2017

Op 19 December 2016 is Duitsland voor de eerste keer getroffen door een islamitische aanval op grote schaal op de Kerstmarkt van Berlijn, symbolisch, na een reeks van kleinere aanvallen als inleiding.  Deze aanval werd opgeëist door ISIS.

De term ‘islamitisch’ is te verkiezen boven ‘islamistisch’, aangezien deze laatste uitdrukking suggereert dat het niet om de islam gaat, maar om een extreme deformatie ervan. Welnu, dat is onjuist:  Het islamisme en al zijn wandaden, waaronder het terrorisme, zijn het product van de echte islam, geheel conform de Koran, het lievelingshandboek van de jihadisten.

Deze aanval is de ultieme consequentie van het aanmoedigingsbeleid om alsmaar meer migranten toe te laten in Duitsland en dus ook de Europese buurlanden.  Dit beleid wordt uitgevoerd door de zeer perverse bondskanselier Angela Merkel, een zwakzinnige, die zich voordoet als een zeer verstandig iemand.

Op deze agressie wordt gereageerd in een verdwaasde reactie.

Zoals altijd, heeft men ook bij deze aanval te Berlijn, gereageerd met tranen,  kaarsjes, bloemboeketten, huilbuien en vergevingsgezindheid.

De Duitsers zijn net zo verzwakt als de Fransen, misschien nog wel meer.

Men geeft uiting aan zijn “bedroefdheid”, niet aan zijn woede.

Men toont een zelfbeeld van verslagenheid en gelatenheid, van onderdanigheid derhalve. Het is catastrofaal.

Tijdens de Oudejaarsnacht 2015 naar 2016 vonden te Keulen massale aanrandingen en verkrachtingen plaats. Deze werden gepleegd door Noord-Afrikanen ( nepvluchtelingen en in werkelijkheid indringers) tegen de oorspronkelijke bewoners van Duitsland. Ook hier reageerde de Duitse publieke opinie gelaten, afgestompt als men is door de propaganda van het systeem. (Slechts een kleine minderheid protesteerde heftig en werd om deze reden dan ook verketterd als zijnde politiek incorrect).

Al deze feiten tonen aan dat een etnische burgeroorlog Europa bedreigt.

Na de aanslag te Berlijn heeft Angela Merkel gezegd ‘zeer trots te zijn op de kalmte waarmee een groot aantal mensen op deze gebeurtenis heeft gereageerd.’

Deze ‘kalmte’ is in werkelijkheid slechts apathie en onderwerping.

Angela Merkel is feitelijk medeplichtig – de organisatrice zelfs – van deze invasie van migranten en alle ellende die dat met zich meebrengt, waaronder dus ook criminaliteit en terrorisme. Het kille cynisme van dit vrouwelijke staatshoofd weerspiegelt een logica, die wellicht de meest schadelijke is van alle Europese politieke leiders sedert 1945.

Ongelukkigerwijs is zij ook de meest invloedrijke, vanwege de tragikomische neergang van haar Franse partner. Dit komt overigens geheel op het conto van Frankrijk zelf. Duitsland heeft immers niets van doen met de fratsen van François Hollande [v1].

In Duitsland wachten 168 duizend illegalen aan wie asiel is geweigerd, op uitzetting.  Ze lopen niet veel risico, net zomin trouwens als in Frankrijk en de rest van Europa.

Massale seksuele agressie vond plaats op Oudejaarsavond 2015 te Keulen door Noord-Afrikaanse nep-vluchtelingen (zie hierboven).  De realiteit hiervan wordt echter tegengesproken door de antiracistische ideologie van de ontkenning.

Mevrouw Merkel loopt hierin voorop, zij, die meer dan een miljoen indringers, die men ‘migranten’ noemt’,  heeft uitgenodigd en binnen heeft laten komen. Zij zal hiermee doorgaan, indien zij wordt herkozen. Een deel van de Duitse publieke opinie, afgestompt en infantiel reagerend, noemt de bondskanselier zelfs liefkozend “Mutti” (moeder), alsof ze de beschermster zou zijn van het Duitse volk; terwijl ze het in werkelijkheid aan het verwoesten is.

 

Duitsland, ziek en masochistisch

 Economisch gezien goed in vorm (althans op het eerste gezicht), sterft Duitsland niettemin een langzame dood, en wel vanwege meedogenloze demografische redenen.

Duitsland zingt zijn zwanenzang. Het is zijn laatste illusie. Er worden steeds minder autochtone Duitsers geboren en hun aantal slinkt. Het land moet elders op zoek naar arbeidskrachten. Een volk, dat veroudert, is als kapitaal dat langzaamaan inteert.  Als er niets verandert, zal het Duitse volk binnen twee generaties verdwenen zijn. Dat komt door het dubbele effect van verminderende geboortecijfers enerzijds en de invasie van migranten anderzijds. Dat zijn onweerlegbare feiten. Zelfs de Duitse taal zal langzamerhand een dode taal worden. De vernietiging en omvolking van Duitsland is in gang gezet.

Lees verder >>

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Waarom ik toch niet zal spreken op de Erkenbrand conferentie

Door Joost Niemöller

Enkele intelligente en aardige jongens vroegen me of ik een lezing wilde houden voor het studiegenootschap Erkenbrand. Jared Taylor zou daar ook een lezing komen houden. Ik vond het heel eervol om in het gezelschap van Taylor iets te kunnen zeggen. Ik las de boeken van Taylor en volg met interesse zijn website American Renaissance. (Momenteel werk ik aan een artikel over Taylor dat ik snel op mijn website ga zetten.)

Ik zei ja. Het staat op het affiche.

Maar nu zeg ik toch nee.

Erkenbrand wordt informeel gekoppeld aan de Amerikaanse Alt Right beweging.

Taylor wordt wel eens de Godfather genoemd van Alt Right genoemd.

Maar ook Richard Spencer.

En dat vind ik toch een ander verhaal. Spencer zegt interessante dingen, maar hij zegt ook dingen waarmee ik het fundamenteel oneens ben. Hij is een uitgesproken tegenstander van interraciale huwelijken waardoor er een rassenvermenging zou ontstaan. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij ooit een relatie had met een Aziatisch meisje. Spencer wil dat de VS een blanke ‘etno-staat’ wordt. Joden zijn volgens hem geen blanken. Hitler wil hij niet verwerpen, net zo min als de KKK. Dat zijn volgens hem historische verschijnselen.

Ik ga niet af op wat er in de MSM over Richard Spencer wordt gezegd, maar wel op dit interview met een zelfverklaarde Joodse Liberal.

Spencer speelt dan spelletjes met iets waarmee je volgens mij geen spelletjes moet spelen.

Net zo min als dat ik het grappig vind om ‘Hail Trump’ te roepen voor een zaal die reageert met de Hitlergroet.

Het is mij niet duidelijk geworden in hoeverre Erkenbrand afstand neemt van Spencer. Ze doen het in elk geval nergens op hun site. Nu kun je zeggen: Moet dat? Nu, ik vind van wel, als je jezelf zo sterk associeert met de Alt Right beweging. en in een stuk daarover niets inhoudelijks zegt over Spencer. 

Maar op de website van Erkenbrand staan wel artikelen die raken aan het neonazisme. Ik heb daar aanvankelijk te makkelijk overheen gelezen.

Tegen rassenvermenging.

Over Germaanse spiritualiteit

Voor een blanke republiek.

Germaans onderbewustzijn.

De stichting van een etno-staat.

En daar staat niets tegenover waarin afstand genomen wordt van Hitler. Of, zoals gezegd, van Spencer, die zich op een aantal van deze punten net zo uitsprak. (Over Joden las ik overigens niets op de Erkenbrand site.)

Let wel: Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Ik heb er dan ook geen enkel bezwaar tegen dat dit soort artikelen worden gepubliceerd. Sterker nog: Ik vind het interessant om zulke artikelen te lezen, want ze scherpen je geest.

Maar het is bij elkaar zonder twijfel een vorm van schurken tegen nazi-Duitsland. Wie dat doet gaat met een te groot gemak voorbij aan de Holocaust, en dat is dom en slecht.

Ja, er zijn verschillen tussen rassen. Nee, ik wil geen gescheiden rassenstaten.

Ja, ik erger me aan het opgelegde multi etnische en multiculturele ideaal. Nee, ik wil me niet uitspreken over multi raciale huwelijken en raciaal gemengde kinderen. Dat valt voor mij onder ‘vrije keuze van mensen.’

Zoals gezegd: Ik vond het eervol om een lezing te houden op een conferentie waar ook Jared Taylor zal spreken. Ik vind het interessant om te spreken met mensen met andere meningen, juist als ze in sommige opzichten dicht bij die van mij liggen. Maar dicht bij is soms dan toch weer te ver weg. Schurken tegen nazi Duitsland getuigt van zoveel onachtzaamheid voor de geschiedenis dat ik afstand moet nemen.

Sorry, Erkenbrand, voortschrijdend inzicht.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Martin Bosma in de Kamer: ‘Oorspronkelijke Nederlanders zijn tweederangs burgers.’ Dom gegniffel.

Door Joost Niemöller

Wie wordt er nu eindelijk gediscrimineerd in dit land? De Kamer sprak eergisteren over discriminatie en alle stokpaardjes kwamen weer langs.

Maar Kamerlid Martin Bosma (PVV) zei hoe het werkelijk zat: De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd. Hij komt met het ene na het andere concrete voorbeeld. Het OM bijvoorbeeld dat ‘gekleurde aanklagers’ zoekt. Volgens Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM, kunnen zwarten vanwege hun huidskleur iets wat blanken niet kunnen. Maar vervolgd wordt hij niet om dit soort racistische uitspraken. Erik Akerboom, eerste commissaris  van de politie, noemt discriminatie ‘positief’ als het gaat om het aantrekken van ‘diverse collega’s.’ Wat kunnen deze allochtonen, vraagt Bosma de minister, wat Nederlanders niet kunnen?

De vraag ligt zo voor de hand. De voorbeelden zijn zo duidelijk. De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd.

Maar kijk eens naar de collega’s naast Bosma. Ze zitten alleen maar een beetje dom te gniffelen.

Zo bruin gebakken hebben ze het nog nooit gehoord. Het idee alleen al. De waarheid spreken, haha.

Kijk en huiver.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Daderinformatie bij mogelijke aanslag met busje (update)

Door Joost Niemöller

Update. Uit de officiële verklaring van de politie blijkt niets over enig motief. In de wagen werd niets gevonden. Ook niets over huidskleur. Eerdere verklaringen van getuigen dat de politie een half uur op zich liet wachten, worden weersproken: tien minuten.

Een man met een busje reed in Londen over moslims heen die uit een moskee kwamen. Zo’n man is een crimineel en staat voor geen enkele goede zaak. Het leidt alleen maar tot meer geweld.

Maar wat weten we eigenlijk echt?

Het is opvallend hoe snel informatie over de dader en zijn intenties nu wordt verspreid. Door de media en door de (moslim)burgemeester van Londen zelf.

Bij de laatste aanslag in Londen bleken de drie daders, allen moslims, al  zeer snel na hun aanslagen gedood door de politie. Toch zou het nog vele uren duren voordat daderinformatie werd verspreid. Ook bij getuigenverklaringen voor de media werd deze informatie heel lang weggehouden. Niet dat iemand twijfelde natuurlijk. Een terreuraanslag op  uitgaanspubliek in Londen, niet lang na de aanslag in Manchester. Iets met messen. (Dat hoorde je wel snel.) Dan is het wel duidelijk.

Maar nu zien we dat de informatie van omstander direct wordt verspreid. En het signalement wordt ook snel gegeven.

De BBC is nog relatief terughoudend. Althans over de identiteit van de dader:

The van driver, a 48-year-old man, has been arrested and Home Secretary Amber Rudd said police were treating it “as a terrorist incident”.

Maar biedt dan wel meteen, op basis van een getuige, een motief aan, En dit voor er officiële politie informatie was:

Eyewitness Abdul Rahman said the driver said he wanted to “kill all Muslims”.

Bij die eerdere aanslag door moslims deed de BBC precies dat: eindeloos wachten op officiële verklaringen door de politie. En die informatie bleef heel lang uit.

Nog veel bonter maakt de Evening Standard het.

“They grabbed the man and held him on the ground – he was shouting ‘I did it I did it’ and then ‘kill me kill me’ but they just held him down.

“And then when he got taken in the police van he was smiling and laughing.”

A Finsbury Park local, who was breaking his fast at a cafe on Tollington Park Road at the time of the incident, said: “As he was held in a headlock he shouted ‘kill me kill me, I’ve done my job.”

He added that the suspect, who was held down in a headlock as witnesses waited for emergency services to arrive, was “blowing kisses” from the police van as he was being taken away.

Ook The Sun neemt die laatste verklaring over als een feit.

De Daily Mail weet al dat het gaat om een blanke man:

 

Harun Khan of the Muslim Council of Britain says eyewitness accounts and videos taken appear to show that a “white man in a van intentionally plowed into a group of worshippers who were already tending to someone who had been taken ill.”

En geeft elders een andere beschrijving, waarbij nadrukkelijk vermeld wordt dat hij geen baard zou hebben:

In shocking footage filmed at the scene, the group of heroic bystanders are seen pinning the suspect to the floor before dragging him across the road in an attempt to calm him. The man – who was clean-shaven with curly hair and wore a white t-shirt – is then heard shouting ‘kill me’ repeatedly as chaos ensues around him.

Overigens lijkt dat niet op het beeld van de video van de mogelijke dader. Ik zie daar wel gezichtsbeharing. En zou ook niet zo snel kunnen concluderen dat deze man ‘blank’ is. Maar de herkomst van het beeld is mij te onduidelijk. Misschien is de bewuste persoon op de video  wel niet de mogelijke dader. Maar bijvoorbeeld een omstander.

Media is normaal gesproken zeer terughoudend met het geven van etnische informatie. ‘Getint.’ ‘Licht getint.’ Ook als de daders nog voortvluchtig zijn vaak.

De Volkskrant noemt Finsbury Moskee zelfs al het ‘doelwit van de aanslag.’ In werkelijkheid staat die moskee honderd meter verderop.

De burgemeester van Londen is ook al gelijk heel stellig op zijn Facebook pagina:

We don’t yet know the full details, but this was clearly a deliberate attack on innocent Londoners, many of whom were finishing prayers during the holy month of Ramadan.

Niks ‘verwarde man’ nu, waarbij in het geval van andere aanslagen al zo snel wordt gesproken.

Overigens: de omstandigheden lijken nu mogelijk vreemder dan eerst gedacht; Het dode slachtoffer zou al voor de aanslag overleden zijn. 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

PvdA regeert over eigen schaduw heen. Zo werkt het partijkartel.

Door Joost Niemöller

Bij de laatste verkiezingen is de PvdA verpletterd. Maar de bestuursmacht van de PvdA is niet verdwenen. Zo is er nu een demissionair kabinet dat gewoon door gaat met eigenstandig beslissingen nemen, ongehinderd door invloed van de Kamer. De PvdA nam bij monde van staatssecretaris Sharon Dijksma een voor de staatsbegroting belangrijke beslissing over ‘onderzoek’ naar de klimaatverandering, nu Trump de VS heeft terug getrokken uit het verdrag van Parijs:

Dijksma verdubbelt daarom de Nederlandse bijdrage tot 100 duizend euro dit jaar en komend jaar (plus 50 duizend extra voor de 1,5 graad-studie), en roept andere EU-lidstaten op hetzelfde te doen.

In dit demissionaire kabinet heeft de PvdA getalsmatig een veel grotere macht dan die in een volgend kabinet zal worden. Deze partij heeft er belang bij de formatieperiode zo lang mogelijk te rekken. PvdA-ers in Brussel nemen belangrijke beslissingen buiten het Nederlandse parlement om. Bijvoorbeeld weer 8,5 miljard naar Griekenland schuiven.

Voor de goede verstaander is het duidelijk dat de PvdA informateur Tjeenk Willink is aangestuurd om het opnieuw regeren met de PvdA mogelijk te maken. Dat gaat stapsgewijs.

-GroenLinks werd onmogelijk gemaakt.

-Tjeenk Willink nodigde partners VVD en CDA nog eens uit om de PVV uit te sluiten.

-De combinatie met ChristenUnie wordt afgesloten.

In de Kamer maakt PvdA fractievoorzitter Asscher duidelijk dat hij eerst wil dat de combinaties met GroenLinks en ChristenUnie helemaal worden uitgesloten. Dat is begrijpelijk. Hij weet dat de PvdA het minst zal stuiten op tegenwerking van CDA, VVD en D66. Maar zolang die partijen altijd nog een mogelijke andere optie achter de hand hebben, zal dit zijn machtspositie in de onderhandelingen verzwakken. Uiteraard is het ook in het belang van de PvdA om de PVV echt helemaal, maar dan ook helemaal, ja echt definitief uit te sluiten, en dit te laten vastleggen op papier. PvdA-er Tjeenk Willink heeft aan die wens laten voldoen.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, kan Asscher zijn PvdA eisen stellen en zal een partij die de verkiezingen verloren heeft op een wijze waarop in Nederland zelden verkiezingen verloren worden, toch weer aanschuiven bij de macht. Want dat is wat de PvdA wil. Deels via het kabinet. Deels om zo de bestuurslagen in het land veilig te stellen.

Het is een mooie illustratie van de theorie van Thierry Baudet.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Omvolking. Een verboden woord?

Door Joost Niemöller

 

De term ‘omvolking’ is in oorsprong Duits en was in zwang bij de nazi’s. Er werd gedoeld op het grootschalige raszuiveringprogramma’s die de nazi’s ondernamen. Als gevolg daarvan werden volkeren verplaatst. Dat was in die periode overigens niet uniek voor Hitler. Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s. Dat is goed gedocumenteerd.

Vandaag de dag is de term Umvolkung’ in Duitsland weer terug gekomen. Voor de goede verstaander is het duidelijk wat daarmee bedoeld wordt: we zien door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler. Maar dan omgekeerd. Dit verschijnsel van de hedendaagse omvolking is het sterkst onder woorden gebracht in de Duitse bestseller Deutschland schafft sich ab van Tilo Sarrazin.

Ook in Nederland is de term ‘omvolking’ inmiddels veel gebruikt, leert Google.

Vandaar dat er ook hier, net als in Duitsland, een Wikipediapagina voor werd aangemaakt. Maar die pagina staat nu, zoals dat dan heet bij Wikipedia, ‘genomineerd voor verwijdering.’

Het bewuste artikel moet ‘verbeterd’ worden, of anders weg.

Hier de discussie erover op Wikipedia:

 

Toegevoegd 09/06: Deel 3[bewerken]

 • Smoare– relevantie blijkt niet uit het artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 20:58 (CEST)

 • Piet Witschge– vader van is niet relevant genoeg voor een artikel – Brimz (overleg) 9 jun 2017 21:49 (CEST)

 • Omvolking-weg- Een uiterst summier artikel vol onjuistheden omtrent een woord dat niet écht in gebruik is. Bij russificatie enz. wordt niet het volk, doch slechts taal en cultuur vervangen door de op dat ogenblik dominante taal en cultuur. Volgens Google is dit uiterst recente woord vooral in zwang in een zeer beperkte extreemrechtse kring, maar een serieuze bron waarin dit woord gebezigd wordt kon niet boven water worden gehaald. Zie het lemma: verfransing voor een solidere beschrijving van het door aanmaker beschreven proces, waarin het kersverse woord omvolking uiteraard niet voorkomt. Het verschijnsel dat de bevolkingssamenstelling door vestiging verandert, heet overigens niet omvolking maar kolonisatieFred (overleg) 9 jun 2017 22:27 (CEST)

  • Russificatie heeft zeker niet alleen met taal en cultuur te maken. Lees de laatste zin in het lemmarussificatie. Het gaat ook om demografische veranderingen door immigratie. Op Wikipedia zijn genoeg artikelen over russificatie te vinden. O.a: Letland: “Het aandeel niet-Letten is onder andere terug te voeren op een actieve politiek van Russificatie tijdens de Sovjetperiode. Mede door naoorlogse immigratie is het aandeel etnische Letten afgenomen van 77% in 1935 tot 52% in 1989 en 61.1% in 2011”. Zie ook externe link: [stemrecht niet-letse bevolking]: “En in 1949, toen de Conventie van Genève verbood om nederzettingen voor burgers te stichten in bezette gebieden, werd de russificatie van Letland geïntensiveerd en werd er een stroom van twee miljoen immigranten op gang gebracht door de Russische autoriteiten.”. En dat geldt ook voor sinificatie: Massa immigratie van chinezen naar Tibet. Ook daar wordt bevolkingsmigratie expliciet benoemd. Keesvanderv (overleg) 9 jun 2017 22:56 (CEST)

   • Dat nu, heet kolonisatie, zoals ik hierboven reeds heb uiteengezet. Daar is dus al een lemma van. Omvolking is een neologisme dat in de Nederlandse taal niet gebruikelijk is en dan ook in geen enkel woordenboek te vinden is, maar wél in complottheorieën zoals die op extreemrechtse sites worden ontvouwd. Daar maakt men zelfs gewag vanapocalyptische omvolking, zoals die door de VN zou worden gepropageerd (!). Los daarvan betreft het een uiterst slecht en summier artikel. Bovendien wordt de bevolking bij zo’n proces niet vervangen, maar is het (soms) een poging om de meerderheid van de bevolking te wijzigen. Dus het zeer summiere artikel bevat ook nog eens ernstige fouten en -uiteraard- geen bronnen, die echter wél zeer wenselijk zijn. Fred (overleg) 9 jun 2017 23:15 (CEST)

    • Als het kolonisatie heet, waarom lees ik dan niet over ‘kolonialiseren’ van Letland door de Russen. Of het kolonialiseren van Tibet door de Chinezen. Ook bij de arabisering van Marokko wordt niet gesproken over kolonisatie. Zie bijvKolonisatie in Azie. Daarin wordt geschreven: “De tsaren en de latere Sovjetregering hebben in deze gebieden een actieve kolonisatiepolitiek gevoerd. Het doel was behalve ontginning ook russificatie: het creëren van etnisch-Russische meerderheden.” Kolonisatie en Russificatie worden hier dus niet als synoniemen gebruikt. Anders zou er staan: het doel van kolonisatie was kolonisatie. Maar er staat het doel van kolonisatie was russificatie. Het gaat dus een stap verder. Ook als je naar het Engelse [Sinicization] kijkt lees je: “Critics cite the government-sponsored migration of large numbers of Han Chinese into the Tibet Autonomous Region as a major component of sinicization.”. Tel overigens even het aantal bronnen bij arabisering en Russificatie. Het zijn overigens twee woorden die daarnaast ook niet in de vandale voorkomen. Tenslotte: Als er fouten in staan, dan kun je die aanpassen. Vooralsnog zie ik in het artikel geen fouten. Zoals aangetoond heeft ‘russificatie’ en ‘sinificatie’ wel degelijk te maken met het actief doorvoeren van demografische veranderingen en niet allen met vervanging van taal/cultuur. Overigens is het prima om aan te geven dat ‘omvolking’ een neologisme is (waarbij geldt dat er op Wikipedia plek is voor meer neologismen). Kritiek is prima. Graag wel feitelijk en aantoonbaar juist.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 00:42 (CEST)

    • Lemma is verder aangevuld met meer bronnen en links.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 17:07 (CEST)

     • Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)

      • Enumvollkung werd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overlegbijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)

       • Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringen omvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringenFred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)

        • Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv (overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)

         • Een paar minuten geleden heb ik het woord “omvolking” geleerd, en hier vond ik een antwoord op mijn vraag wat het betekent. Wat betekent dat het op z’n minst in mijn behoefte voorziet. Deugt het politiek niet? Dan moet het artikel verbeterd worden, maar wel blijven staan, eventueel met een (opvallende) disclaimer. Dat het begrip omstreden wil ik best respecteren, maar dat is juist een reden om het te handhaven.Rbakels (overleg) 11 jun 2017 14:05 (CEST)

 

Maar grappig genoeg komt het woord nu ook al voor bij de linkse site Joop.nl. En in een column in de Nieuwe Revu. Het zou een ‘racistische’ term zijn. Iets voor ‘extreem-rechts.’ Lezen we daar.

Dat is natuurlijk best bizar. De massamigratie, de multi-cultuur, de multi-etnische samenlevingen zijn allemaal de gevolgen van bevolkingspolitiek, die kennelijk niet zo mag genoemd worden. Het is ook nog eens raciale politiek, wat bijvoorbeeld blijkt uit de vaak aangehaalde uitspraak van de Duitse minister van financiën, Schauble.

Maar het blijkt ook uit de vele verslagen en beslissing van de EU waarin immigratie als een ‘goed’ proces wordt voorgesteld, want -in tegenspraak met wetenschappelijk onderzoek erover – zou het de vergrijzing stoppen. (Natuurlijk werd ik vanwege het ontdekken van een EU document, waarin zelfs een concreet getal genoemd werd, tot de orde geroepen door NRC Handelsblad.)

Waar het om gaat: Immigratiepolitiek bestaat. Ook in Nederland. Maar in mijn boek Het Immigratietaboe geef ik aan hoe die immigratiepolitiek voor het grootste deel achter de schermen plaatsvindt. Het is niet zomaar dat dit boek nauwelijks door de kranten besproken werd.

Het is ook niet zomaar dat de immigratiepolitiek bij de huidige formatiebesprekingen achter de schermen besproken wordt. De zittende politiek vindt niet dat de bevolking hierover mag meespreken. En wat er besproken wordt in Brussel is sowieso al vrijwel onzichtbaar.

De veelbesproken poster in Rotterdam geeft aan dat de overheid middels normstelling doet aan voorplantingspolitiek. Wat moslims dan weer ‘confronterend’ vinden.

We hebben het hier over de belangrijke ontwikkeling in Europa: Over het veranderen van de bevolking. Wie dit aankaart, en daarbij de term ‘omvolking’ gebruikt, wordt in het ‘extreem-rechts’ hokje geplaatst en zou dus zelf een hele of halve nazi zijn. Terwijl, nogmaals, juist de term ‘omvolking’ op een cynische, dan wel ironische manier verwijst naar het nazisme, en daar dus juist kritiek uit spreekt over de bevolkingspolitiek van Hitler. Waarvan dan dus gezegd wordt –ik ga het nog maar eens helemaal uitleggen- dat die hetzelfde is (maar dan omgekeerd) als de bevolkingspolitiek (die niet zo genoemd mag worden) van nu.

Dat is natuurlijk de waanzin ten top.

Ik denk dat zelfs Orwell hier geen ironische overtreffende trap op gevonden zou hebben.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Jarenlang vluchtelingen als bovenburen.  Logboek van woedende huurder.

Door Joost Niemöller

Na de klachten van een inwoner uit W. door extreme overlast vanwege vluchtelingen in de straat, kreeg ik veel reacties binnen via de sociale media met vergelijkbare verhalen. Vluchtelingen worden geplaatst in woonwijken met veel huurwoningen en de leefomgeving wordt onleefbaar. Iets waar de bestuurselite geen rekening mee hoeft te houden aangezien die in dure wijken met koopwoningen leven.

Een persoon in een flat in Naaldwijk, stuurde me de klachten toe zoals deze genoteerd zijn in het logboek van de woningbouwvereniging. De klachten duren al tweeënhalf jaar en worden veroorzaak door een gezin uit Eritrea dat er pal boven woont. Niets helpt. De geluidsoverlast en de stankoverlast blijft.  Ik heb een selectie gemaakt van de klachten. Zo wordt leven in het eigen huis onmogelijk gemaakt.

Deze bewoner mailde ook:

Tientallen klachten van andere buren en meerdere keren politie aan de deur heeft niks geholpen. Vluchtelingenwerk en vitis en meditation alles is al langs geweest bij de bovenburen maar niks helpt. Er is in juli en december 2016 2 x een geluidsmeting geweest en dat gaf zware overlast aan. We zitten nu te wachten op een rechtszaak maar of dat helpt betwijfel ik.

 

Hieronder delen uit het zeer uitvoerige en gedetailleerde logboek:

Schreeuwende ouders en een kind dat tot s’avonds laat loopt te bonken en te trappen op de vloer door het hele huis heen. Soms denk ik weleens dat het kind mishandeld wordt.

Meneer heeft aangegeven zich niet aan te passen omdat hij een andere woning wilt hebben.

Vuil naar beneden gooien vanuit de doucheraam, lege flesjes champoo, lege tube,s tandpasta, lege flesjes kleurspoeling, oude tandenborstels en meer afval van allerlei dingen.

Ze luisteren toch niet dus praten heeft geen zin meer. Ik denk kindermishandeling ook. Ouders hebben aangegeven dat ze niet stoppen want ze willen een andere woning.

Stampen en hard gebonk wat helemaal niet nodig is. Hard geschreeuw en gestamp van een kind wat nooit buiten komt. Ouders die hard schreeuwen naar elkaar wat ook niet nodig is. Veel dingen op de grond laten vallen wat ook niet nodig is. KLINKT BIJ MIJ ALS MOKERSLAGEN HIER BENEDEN.

Ik wil niet meer praten met deze lui anders ben ik bang dat het helemaal uit de hand loopt hier in de flat door hun toedoen want nooit eerder zijn zulke beesten hier gehuisvest. Wat zullen wij blij zijn als deze mensen een ander huis kregen.

Nog steeds veel gestamp en gebonk wat totaal niet nodig is zo hard. Die lui zouden eens met hun kind een stuk moeten gaan lopen en de buurt verkennen zodat ze moe is,avonds in plaats altijd maar binnen zitten en overlast geven. Een mooie speeltuin waar ze nooit komen met dat kind. Het zijn waardeloze ouders voor dat kind.

Geen zin meer om naar boven te lopen want het helpt niet met deze achterlijke familie. Dit zeg ik al 1.5 jaar. Er zijn afspraken gemaakt maar houden zich daar niet aan.

Stampen en harde gebonk een paar uur lang. Deze familie is zo erg eigenwijs om toch maar overlast te blijven geven. Ik kan niet eens rustig TV kijken of op mijn PC werken door dat gestamp achter elkaar met en zonder visite.

Niks helpt tot nu toe. Het word alleen maar weer erger zoals ik al had voorspeld. Na een tijdje rust word het weer net als vroeger. Alle afspraken en brieven zijn voor niks geweest. Niks helpt tot nu toe. Het word alleen maar weer erger zoals ik al had voorspeld. Na een tijdje rust word het weer net als vroeger. Alle afspraken en brieven zijn voor niks geweest. Niks helpt tot nu toe. Het word alleen maar weer erger zoals ik al had voorspeld. Na een tijdje rust word het weer net als vroeger. Alle afspraken en brieven zijn voor niks geweest.

Ik kan niet eens even lekker een krantje lezen op de computer en rustig een bakkie koffie drinken door het gebonk en getrap en geschreeuw op de zondagochtend. Is dit normaal?? Het is na die brief van Vestia geen minuut stiller geworden.

Er is 1 ding wat helpt en dat is uitzetting want na 2 jaar onrust brengen is wel duidelijk dat deze mensen niet in een flat horen en totaal geen rekening houden met de onder bewoners of andere bewoners in de flat. Ik ben om 13.00 maar naar een kennis gegaan want ik wordt gek hier. Kan in m’n eigen huis niet eens meer normaal leven zonder geschreeuw en gestamp en gebonk van de kinderen en ouders en constant visite over de vloer.

Veel getrap en gebonk van alles en weer veel andere mensen boven. Daardoor is er weer veel overlast bij mij. Er wonen meer mensen daar dan is toegestaan.

Ik wil rust s’ avonds in m’n huis. Kan NIET normaal tv kijken door dat getrap en gebonk en geschreeuw. Kinderen lopen nog te stampen en te gillen door het huis om 22.00 pm. Die kinderen kunnen geen trauma’s hebben allemaal want daar zijn ze veel te jong voor. Die ouders kunnen geen opvoeding geven. Waarom hoor ik daar niemand over? Die kinderen zitten de hele dag thuis en binnen en gaan nooit eens buiten spelen. Andere kinderen van die leeftijd zie je allemaal samen spelen maar deze kinderen worden 24 uur per dag opgesloten in een flat. Daar moet ook eens naar gekeken worden vind ik hoor. Ze worden pas wakker na 10.00 am.

Praten helpt niet want dat blijkt nu wel na 2 jaar ellende van deze familie mee te maken. Deze familie hebben mij al zoveel ellende bezorgd door mijn rust te ontnemen in m’n huisje dat er nooit meer gepraat kan worden tussen ons als buren. Dit komt in mijn geval nooit meer goed en zal ze ook nooit meer gedag zeggen of groeten.

Het blijft maar doorgaan. Ze trekken zich nergens van aan. HOE MEER ASIELZOEKERS HIER IN BUURT HOE MEER OVERLAST ZE GEVEN HIERBOVEN.

Als ik elke keer naar boven moet ben ik uitgeput. Zij moeten eens in een container gezet worden die eigenwijze familie. Zou er 1 gemeenteambtenaar of 1 rechter 1 week in m,n huis willen gaan wonen om mee te maken wat ik meemaak hier????

Het is echt ongelooflijk wat ik elke dag moet meemaken sinds die lui hier boven wonen. Hoe meer asielzoekers uit Eritrea hoe luidruchtiger het hier boven wordt. Toch niet normaal dat ik straks elke dag moet luisteren naar 3 RENNENDE EN STAMPENDE kinderen. Waar zijn mijn rechten om normaal te kunnen leven in mijn huis???

Met stok tegen mijn plafond geslagen zodat ze weten dat ik last van ze heb. Praten helpt niet dus ik moet wat anders. Na 22.30 was het rustig omdat ik terug sloeg. Zij haten dat ik tegen het plafond slaat maar ik haat dat ik al 2 jaar last van hun heb. Het wordt toch echt oorlog binnenkort als er niks gebeurt.

Vandaag bij dokter geweest en die verklaarde en heeft geconstateerd dat ik zeer overspannen bent door het geruzie met bijhorende geluidsoverlast met de bovenbewoners

Door de nu al 2 jr durende overlast ben ik op een moment gekomen dat ik straks niet meer voor m’n eigen veiligheid instaat laat staan voor de bovenburen die mij het leven verzieken en waardoor ik het recht straks in eigen hand kan gaan nemen omdat er niet naar me geluisterd word na 150 klachten.

Ik neem al 2 jr actie maar het wordt niet opgelost. Ik verwijt alles naar m,n bovenburen waar de schuld ligt. Ik KAN NIET EENS RUSTIG EEN BOEK LEZEN IN MIJN EIGEN HUIS WAAR IK WOON.

Ik noteer alles netjes in de hoop dat er wat gedaan wordt. Ik ben overspannen geworden van de herrie die maar niet ophoud.

Politie gebeld om 22.45 en die zijn hier geweest en daarna boven geweest. Toen politie bij mij aanbelde ging net de visite weg van nr XXX en liepen langs de agenten. Niks helpt bij deze lui dat blijkt wel uit het verleden. Deze flats zijn totaal niet geschikt voor dit soort families die elke dag erg veel mensen over de vloer hebben s’ avonds. Dat blijkt wel want nooit eerder hebben hier zulke eigenwijze mensen gewoond die geen respect voor andere bewoners hebben. Jammer dat de andere bewoners wel tegen mij verklaren dat ze overlast ervaren van nr XXX maar zelf geen klacht indienen. Waar is mijn woongenot wat Vestia belooft als je wat huurt bij hun? Bewoners op nr XXX en XXX verklaren tegen mij dat ze ook overlast hebben van nr XXX. Ik maak elke zaterdagochtend het portiek en trappen schoon en je krijg nog geen bedankje van die lui alleen maar narigheid. Is het normaal dat je bovenburen met al hun dagelijkse visite zoveel overlast zoals stampen en trappen en schreeuwen veroorzaken? Het maakt niet uit of ik in de woonkamer zit of de slaapkamer je hoort dat geschreeuw en gebonk en getrap overal net zo hard. Nog nooit heeft iemand van mij last gehad hier waarom moet ik nu zoveel last van anderen ondervinden???? In plaats van woongenot loop ik nu bij de dokter door de bovenburen die totaal niet willen integreren.

Weer een feestje boven met erg veel gestamp en getrap van ongeveer 20/25 mensen in zo’n klein huisje. Weer zuipen allemaal. MIJN ZONDAG NAAR DE KLOTE DOOR DE BOVENBUREN.

Weer zware overlast door keihard getrap op de vloer en keihard geschreeuw door de ouders. Weer met visite boven. Het is geen buurthuis want daar lijkt het wel op. Waarom moet al die visite hierboven boven en overlast veroorzaken en waarom gaan zij nooit eens ergens op VISITE. Altijd maar visite hierboven waardoor ik geen rust heb in mijn woning.

Erg hard getrap en gebonk op de vloer. Ik zit alleen maar naar boven te kijken en schrik me rot elke keer van die herrie. Dit zijn geen huisgeluiden maar dit is zware overlast wat ik nu hoor. Doodziek wordt je van deze familie op nr XXX. Waarom moeten deze lui ook altijd zo hard schreeuwen s’ avonds last nog? Gek wordt je ervan.

Constant harde klappen die ik hoor door voorwerpen die op de grond gegooid worden en ander hard gebonk door hard stampen op de vloer. Die vrouw loopt ook zo hard te schreeuwen wat ook niet normaal is met zo’n stem. Gek wordt je van deze buren en zeer kwaad ook.

Zeer zware klappen op de grond waardoor ik weer wakker werd gemaakt midden in de nacht. Stampen en bonken is het enige wat ze kennen geloof ik. En van15.00 s’ middags tot 18.00 in de stank gezeten van hun koken en ook in het portiek stonk als een bunzing, heb alle ramen van m’n huis moeten openzetten en de portiek deur naar buiten ook, zo stonk het ook in het algemene portiek. Niet te geloven dat deze mensen nog hier wonen???

Toen ik om 17.00 thuis kwam moest ik alle ramen openzetten om de stank uit m’n huis en portiek te krijgen van de bovenburen. Het stampen en trappen houdt ook maar niet op. Deze mensen doen ook niks om maar iets beter te worden. Totaal niks. Alleen maar over last veroorzaken ze.

Werd wakker midden in de nacht van de buurman die buiten dronken stond te schreeuwen naar zijn vrouw die op bed lag. Andere buurman van Nr XXX vroeg of hij rustig wilde doen maar had overal schijt aan. Toen zijn vrouw eindelijk de deur open deed konden we weer gaan slapen.

Abnormaal hard gestamp en gebonk op de vloer boven mij. Erg hard geschreeuw en gekrijs ook. Volgens mij moet de kinderbescherming eens meer langskomen want dit kan nooit goed zijn wat boven allemaal gebeurd met die kinderen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

‘Vluchtelingen’ in je straat. De hel breekt los. Brief van wanhopige bewoner.

Door Joost Niemöller

Het zal je maar gebeuren. Er komt een Somalisch gezin bij je in de straat wonen. ‘Vluchtelingen.’ Er ontstaat niet te harden overlast. Huiselijk geweld. Gegil. Bedreigingen. Dag en nacht. En wat doet de gemeente? Ze plaatsen er een tweede overlast gevende immigrantengemeenschap boven. Statushouders. Op brieven naar de gemeente komen er alleen maar standaardantwoorden. Een ouder echtpaar ernaast verdwijnt en de gemeente laat de woning maar leegstaan.

Hieronder het verslag van een bewoner uit de straat. In ‘W.’ Die bewoner blijft uit angst liever anoniem. En vlucht maar deels naar het buitenland, want dit is geen leven meer. Bij mij zijn de persoonsgegevens bekend en ook had ik inzage in de correspondentie met de burgemeester.

De multiculturele werkelijkheid die ze op de grachtengordel niet kennen.

 

In mijn straat woont een somalisch gezin met 3 schoolgaande kinderen. Ze wonen al jaar en dag op 44m² met een slaapkamer van 12m ². De overlast, welke  mede door de veel te kleine huisvesting, wordt veroorzaakt is onverdraaglijk. Drie ADHD kinderen die dagelijks schreeuwen, krijsen en erbarmelijk huilen als zij weer eens geslagen worden. Vader schreeuwt de hele dag, tegen de kinderen, zijn vrouw, aan de telefoon etc. De tv staat knoerthard, deuren en ramen open. Er wordt nimmer normaal gesproken, altijd oorverdovend schreeuwen. De geluidsoverlast voor de omwonenden is ongekend, meestal ramen en deuren dicht om het maar niet te hoeven horen, op je terras of balkonnetje zitten behoort tot de verleden tijd.

Vaak worden de 3 kinderen binnengehouden, zeg maar opgesloten, om de overlast binnenshuis te houden omdat de buurtbewoners het niet meer verdragen en tegen de ouders beginnen te schreeuwen. De vraag is waarom een gezin (5 familieleden) jarenlang op 44m² moet wonen, van een normaal gezinsleven kan zo geen sprake zijn, laat staan van integratie. Ik zie nooit hulpverlening, geen kinderbescherming, helemaal niets, terwijl ik de burgermeester van W. daar persoonlijk op heb aangesproken.

Mag een gezin met 3 schoolgaande kinderen (wettelijk) eigenlijk wel op 44m² wonen? Dat het schade toebrengt aan de leden van het gezin schijnt de gemeente niet te deren, bovendien is er nog de vraag naar brandpreventie en ventilatie.

 

In plaats van het probleem aan te pakken (het gezin in een eengezinswoning plaatsen en beter te begeleiden) plaatst de gemeente een tweede migrantengezin boven de woning van het Somalische gezin. In deze woning komen iedere nacht 10-12 mannen bijeen en maken zoveel lawaai dat naaste bewoners niet meer slapen kunnen.

Een ander punt wat mij wakker houdt is dat ik vaak ongewild getuige moet zijn van het huiselijk geweld. ´s nachts hoor ik de vrouw des huizes(?) schreeuwen en gillen, ik hoor enorm gestommel.. ja, ze krijgt weer rake klappen. Het traumatiseert mij en ik slaap op een luchtmatrasje voor de voordeur, iedere avond leg ik het daar weer neer, stop mijn oren vol met oordoppen en hoop op een paar uurtjes rust.

Tot voor kort zette ik de tv iets harder om al die overlast en het geweld maar niet te moeten horen, maar dan worden de buurmannen (statushouders) boos. Ze komen naar mijn woning, bonken woest op de deur, ik moet de tv zachter zetten want het stoort hen!  Bedreiging en intimidatie van vrouwen: is het de bedoeling dat ik (en andere Nederlandse vrouwen) er maar aan moeten wennen?

 

De gemeente W. heeft het goed voor met de statushouders, zij krijgen ca. €10.000 en mogen daarvoor een uiterst luxe huisraad kopen, tot en met elektrische fietsen en orgels (om het luidruchtige bidden nog meer kracht bij te zetten). Statushouders worden in W. overladen met luxe huisraad en gebruiksgoederen, maar voor passende huisvesting is klaarblijkelijk geen geld. Statushouders, aldus de burgermeester, zijn in principe allemaal bijstandshouders en dienen daarom  in sociale huurwoningen ondergebracht te worden ( allemaal in dezelfde straat, wijk) waardoor gettovorming ontstaat. Fatsoenlijke eengezinswoningen (en daardoor een betere spreiding van statushouders) zijn klaarblijkelijk te duur, dus proppen maar en overladen met luxe!

 

Ik ben, volledig getraumatiseerd,  op de vlucht geslagen en woon een groot deel van het jaar bij mijn familie in het buitenland. De woning naast het Somalische gezin staat al meer dan 12 maanden leeg. Dit ouder echtpaar was van de ene op de andere dag verdwenen. Waar zijn zij gebleven en waarom houdt de gemeente – in samenwerking met de woningcorporatie de achtergebleven woning leeg? Deze sociale huurwoning wordt niet aan woningzoekenden aangeboden, terwijl de wachtlijst hier niet meer te overzien is.

 

Statushouders worden in de gemeente W. dus boven en op elkaar tussen vier muren gepropt en, om van het gezeur van de buren af te zijn inzake overlast, laat ze de woningen er naast maar gewoon jarenlang(?) leegstaan.

Ik schrijf bewust ´gezeur´.  Het persoonlijke gesprek dat ik met de burgermeester en zijn medewerkers heb gehad, heb ik als buitengewoon teleurstellend ervaren; ik heb voor mijn traumatische ervaringen noch sympathie noch enige vorm van empathie mogen ontvangen. De gemeente heeft een taak van het Rijk opgelegd gekregen (het dumpen van statushouders) en gaat  daar gewoon mee door. Heel vervelend voor de naaste buren, maar zo is het nu eenmaal!? Dat inwoners van de eigen gemeente  huis en haard moeten verlaten omdat de overlast en het geweld niet meer te verdragen zijn,  neemt de gemeente W. voor lief.  Ook bewust leegstand creëren schijnt onderdeel van het ´huisvestingsbeleid´ te zijn.

 

Veel vluchtelingen zijn getraumatiseerd, ik dacht dat als zij hier opgevangen worden, passende woonruimte krijgen (goede verspreiding tussen andere gezinnen, zodat er ook enige mate van sociale controle kan zijn), zij hier een beter leven kunnen leiden, maar het enige wat ik zie (ervaar) is dat een ernstige mate van traumatisering en extreem geweld onze samenleving binnensluipt en dit op Nederlandse burgers wordt overgedragen met alle gevolgen van dien.

Ook dacht ik dat vluchtelingen erbij kwamen en zouden integreren, echter de praktijk leert dat als  er ongecontroleerd, massa´s  vluchtelingen worden gedumpt, er Nederlanders zijn die  huis en haard moeten te verlaten.

 

Deze, vaak jonge mannelijke vluchtelingen, al dan niet met een gezin, zitten, zwaar getraumatiseerd, met te veel personen op kleine woonruimtes opgesloten, geen werk, geen inkomen, geen benul van de (geseculariseerde) maatschappij waarin ze terecht zijn gekomen. Ze verzamelen zich in grote groepen gelijkgestemden en veroorzaken niet aflatend overlast die de leefbaarheid van omwonenden en soms een hele wijk onder druk zet. Zoiets stuit op grote, onoverkomelijke problemen, problemen die de naaste bewoners niet meer verzwijgen mogen en die duidelijk benoemd moeten worden. Weg van die  ongezonde, alles onderdrukkende zwijgcultuur in Nederland, gewoon melden dat de leefbaarheid van de wijk waarin je woont aangetast is en dat van woongenot al helemaal geen sprake meer is.

 

Een ander punt wat mij grote zorgen baart is dat de gemeente W. de ervaringen van haar eigen inwoners negeert en ze onder het tapijt veegt (dé verzwijgcultuur dus hanteert).  De grote problemen welke huisvesting van statushouders met zich meebrengt, worden dus bewust niet in kaart gebracht.

Een huisvestingsbeleid(?) dat zowel  vluchtelingen als de eigen inwoners alleen maar schaadt en bovendien brandhaarden doet ontstaan, zal binnen afzienbare tijd haar tol eisen: waarom laten gemeenten/Rijk het daar op aankomen? Hebben zij niets van het verleden geleerd? Krijgen zij dit beleid(?) door de strot geduwd door Merkel, Juncker & Co. En, zo ja, waarom tonen zij geen ruggengraat? Waarom laten zij het land dat zij representeren in de sociale afgrond glijden?

 

Last but not least: ik vraag mij af waarom er politici en Nederlanders zijn die menen dat Nederland nog steeds meer vluchtelingen kan opnemen, maar wat  bedoelen ze  nu eigenlijk? Bedoelen ze vluchtelingen opnemen, but not in my backyard? Dus gewoon doorgaan met het opstapelen van vluchtelingen tussen vier muren, zoals nu het geval is, ver weg van hun eigen bed?

Mij bekruipt het gevoel dat diegenen die niet tussen (grote gezinnen) vluchtelingen in te krappe behuizing wonen, iets roepen waarvan ze de problematiek, laat staan het leed, totaal niet overzien.

Blijven roepen dat vluchtelingen massaal bij anderen in de woonwijk geplaatst moeten worden en negeren dat deze huis en haard moeten verlaten vanwege onverdraaglijk overlast/geweld, geeft aan dat wij hier met een groep mensen van doen hebben die geen interesse heeft in het belang van  Nederland en haar inwoners; dat zet de mens aan het denken, niet?

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

In welke tijd leven we?

Door Joost Niemöller

Leven we in een tijd waarin de massa wordt gemanipuleerd in de richting van een oorlog waar niemand op wacht? Is dit een tijd van aanhoudende mobilisatie, op gang gebracht door het Amerikaanse liberalisme sinds WOI?  Dat is de kerngedachte van Tom Zwitser, uitgever en filosoof, in zijn ‘Filosofisch essay over de westerse geopolitiek van 1914 tot heden’, getiteld Permafrost; het eerste, meer dan vijfhonderd bladzijden tellende omvangrijke deel van een trilogie waarin deze tijd in het Westen geduid wordt.

We zien om ons heen, stelt Zwitser, alleen de permanent bevroren oppervlakte, in de permanent bevroren grond, de Permafrost. De permanente staat van een Koude Oorlog, die officieel voorbij is, maar in werkelijkheid ijzig voortwoedt. We zien niet de oorzaken, we zien het grote plaatje niet, om dat te willen zien is een ruime filosofisch/historische blik nodig.

Die ruime blik vraagt een niet geringe ambitie die je vandaag de dag weinig tegenkomt, zeker niet in Nederland. Want we lijken allemaal vastgeschroefd op de korte termijn, in de zogeheten ‘actualiteit’ van uur tot uur, die, zoals Zwitser aangeeft vooral een door de media gemaakte schijnactualiteit is, aangestuurd vanuit vooral de Verenigde Staten, met Poetin als ultieme vijand. Met als einddoel: het wereldrijk van de ‘vooruitgang’,  van het liberalisme, van de schijndemocratie, maar in werkelijkheid van een oligarchie, overal te vestigen. Dit is wat Zwitsers het ‘westers totalitarisme’ noemt.

In Rusland (en in China) ziet Zwitser nog de contouren van de Oude Wereld, waarin de ‘universele familiepatronen’ bestaan. (Het communisme ziet Zwitser vooral als een westerse uitvinding om deze oude culturen in te vangen.) Een samenleving vanuit het midden opgebouwd, met nog een ware middenklasse, die door de liberalistische krachten in het Westen overal beschimpt en uitgehold worden. Met name door de centralistische staat, die de grootste tegenstander is van de vanuit het midden opgebouwde, ‘pre-liberale’ samenleving, die nog niet in de greep is van de aanhoudende mobilisatie.

Het door Zwitser gewraakte liberalisme heeft drie kenmerken, ‘centralisatie van de macht, afromen van welvaart en de proletarisering van de arbeiders- en middenklasse’, die uitmonden in ‘massavorming.’ Een vorm van vloeibaar maken en hernieuwde klontering, die bij Zwitser vooral door metaforen over ijsvorming en dus permafrost, en Koude Oorlog wordt weergegeven.

Dit denken over de gemobiliseerde massa was dominant bij veel westerse denkers tussen de twee wereldoorlog, niet vreemd in tijden van massabewegingen als het communisme en het nazisme, maar daarvan noemt Zwitser vooral Spengler met zijn van Nietzsche overgenomen beeld van de cyclische tijd. Veel vaker grijpt hij terug op latere denkers als Peter Sloterdijk en George Kennan. Conservatieven.

Met Spengler heeft Tom Zwitser overigens ook de in mijn ogen misplaatste gedachte gemeen dat de evolutietheorie van Darwin een ideologie zou zijn die onderdeel is van de vooruitgangsgedachte. De theorie van Darwin predikt geen vooruitgang, stelt slechts vast dat organismen, inclusief de mens in een strijd verwikkeld zijn om genen voort te brengen. Dat is geen strijd om de sterkste, zoals wel wordt gezegd, maar een strijd om de best aangepaste. Omstandigheden veranderen, en daarmee veranderen de kansen op genetische voortbrenging. Van een weg omhoog, of van een ideologie daarachter is geen sprake. Darwin had geen moraal en geen geloof. Hij was een observator en een analist, die, weten we nu, door de vondst van het DNA, enorm gelijk heeft gekregen. Ja, dat gebeurt in deze tijd, als een product van de Verlichting. Ja, de wetenschap staat in het Westen voor de vooruitgang. Maar dat is toch niet allemaal hetzelfde.

Zwitser heeft het over de ‘evolutionaire mythe’ dat het succes van de voorplanting niets meer zou zijn dan het succes van seksueel agressieve mannen zonder binding en verantwoordelijkheid met vrouwen en families. Maar daarbij beschrijft hij slechts een van de twee voortplantingsstrategieën die door evolutiebiologen worden onderscheiden. Ook het beschermde gezinsleven, en de zorg voor de kinderen, is zo’n strategie. Verschillende soorten maken verschillende ‘voortplantingskeuzen’ en ook onder menselijke rassen vallen verschillende strategieën te onderscheiden.

Tom Zwitser tekent wel een sterk en blijvend beeld van de islam, als een ‘goede substantie die de massa ideologisch kan dragen.’ Jihad, schrijft hij, staat voor innerlijke zuiverheid, maar het betekent vooral dat alles gezuiverd moet worden, en afwijkingen worden niet getolereerd. Het is, schrijft Zwitser, net zo totalitair als het liberalisme: ‘Zowel radicale islam als liberalisme hebben geen verleden, geen erfenis, geen zin voor grootsheid, geen beschaving in steen uitgehouwen die duizenden jaren zal duren, noch in andere substantie die de geest van grote culturen transcendeert. Hoe volstrekt anders was het klassieke en christelijke Europa.’ Of dit waar is, weet ik niet, maar zoals gezegd, dat zijn wel beelden die blijven hangen.

Tom Zwitser haalt hier ook weer Oswald Spengler aan, voor wie zowel het liberalisme als de islam de late fases zijn van respectievelijk de occidentale als de oriëntaalse beschavingen. Eindstadia van zowel het Avondland als het Ochtendland. Het zijn parasitische ideologieën die de beschaving niet kunnen vitaliseren. Zowel het Amerikaanse liberalisme als de islam zijn alleen in staat tot permanente oorlog en dus permanente vernietiging. Het was eerst Engeland, en later de VS die vanaf het begin van de twintigste eeuw aanstuurden op oorlog, waarbij men uit was op eerst de vernietiging van de Oude Wereld van Duitsland, en later van die van Rusland. Hitler en Stalin waren daarvan de miezerige producten, meegesleept in helse liberale voortgang.

In deze geest van de massa verdwijnt iedereen uit zicht die nog banden heeft met de Oude Wereld. Het is een weinig optimistisch, maar niet ondenkbaar perspectief. Vooral niet omdat Zwitser terecht beschrijft hoe deze machtsmachinaties via geheime werkwijzen door de diensten van de Deep State worden uitgevoerd, buiten het zicht van het democratische theater waar we met z’n allen naar zitten te staren als konijnen in de koplampen van het aanstormend verkeer. Het zich tegen de zittende politiek kerende populisme is, zo schrijft Zwitser terecht, is de beweging van de heling van het volk, om die uit de klauwen van de massabeweging te redden.

Wie de geheime machinaties van het liberalisme ontmaskert, wordt in de media weggezet als complotdenker. Alsof complotten niet bestaan.

Ik vind dit een interessant boek wat me aan het denken zet. Respect voor de moed voor de grote greep.

Tom Zwitser: Permafrost

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Noodzaak: de woede van westerse jongeren

Door Joost Niemöller

Ik ken veel, en steeds meer, mensen, die in opstand komen tegen de dictatuur van de open grenzen, de multicultuur en het verval van de westerse waarden. Ook onder de babyboomers. Ook onder de mensen van de oorlogsgeneratie. Ook onder mijn eigen, zogeheten ‘verloren generatie.’

Maar het mooie van de Alt Right beweging, voor zover je dit een beweging kunt noemen, is dat het gedragen wordt door veel opstandige jongen mensen, die vaak welbespraakt, fel, met gevoel voor humor, de moed hebben om in opstand te komen tegen de dreigende ondergang.

Zoals deze Lauren Southern uit Canada, met haar eigen, veelbekeken YouTube kanaal, en schrijfster van How Baby Boomers, Immigrants, and Islam Screwed My Generation. Na de meest recente moslimaanslagen in Londen, heeft zij de guts om niet mee te gaan in het koor van de melancholieke, georkestreerde overgave, maar om oprecht uiting te geven aan haar woede. Want we zitten niet meer te wachten op nog meer berustende rouw. Het is tijd om de woede vrijuit te laten. Alleen woede zal de neergang kunnen stuiten. En ja, vooral de woede van jonge mensen. Woede die het bedrukkende gordijn van de censuur openscheurt.

Luister en kijk naar haar energieke verhaal. 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Theme by Anders NorénUp ↑