Page 2 of 154

Wie wil nu nog sterven voor Nederland?

Nationaal Comité 4 en 5 mei, Jasper Juinen

Door Joost Niemöller

Vandaag, op 4 mei, herdenken we de Nederlandse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. En iedereen met een beetje hart denkt daarbij natuurlijk vooral aan de meegevoerde en nooit terug gekeerde Joden. Maar we herdenken ook de Nederlandse soldaten die vielen.

4 mei is nog een van de weinige uitingen van nationaal besef.

De zoveelste ondergraving daarvan door middel van een links-activistisch project om juist vandaag iets te doen om de import van illegale immigranten te propaganderen gaat gelukkig niet door.

Maar vandaag roept bij mij wel een andere vraag op. Hoe sterk is het nationale besef nog?

Een van de indicatoren van zo’n nationaal besef is de bereidheid om voor het eigen land te sterven. Een standaardwerk over het nationalisme is Imagined Communities van Benedict Anderson.  Dat wordt vertaald met ‘ingebeelde gemeenschappen’, en klinkt zo een beetje denigrerend. Het bestaan van een standbeeld van ‘de onbekende soldaat’ is volgens Anderson typerend voor het bestaan van een nationalistische geest. Nu is daar veel kritiek op die theorie.

In elk geval is het veelzeggend in dit geval dat Nederland geen standbeeld voor een onbekende soldaat heeft. Wij vinden dat ‘militaristisch.’ (Er is overigens wel een mariniersmonument.) In Nederland heerst een pacifistische geest. We herdenken 4 mei omdat we slachtoffers herdenken.

Het zwakke nationalisme in Nederland wordt in elk geval gekenmerkt door het feit dat er nergens in Europa zo weinig mensen bereid zijn om te sterven voor hun land.

 De meeste mensen die willen sterven voor hun land, leven in het Oosten van Europa, met Finland (74%) bovenaan. In het Noord-Westen van Europa is die bereidheid extreem laag.  In Groot Brittannië is het met 27% nog relatief hoog, in het relatief nationalistisch Denemarken (waar ook jongeren trots zijn op de nationale vlag) nog hoger, namelijk 37%. Maar in Duitsland is het nog slechts 18%, en Nederland is de hekkensluiter met 15%.

De neiging om kinderen te krijgen voor Nederland is ondertussen praktisch nul, zo bleek gisteren terloops uit een Nieuwsuur reportage. Kinderen krijgen doe je in Nederland voor jezelf, als het je uitkomt. En daarom krijgen we steeds minder kinderen.

De multicultuur en het globalisme hebben het voortbestaan van de Nederlandse geest dus praktisch ondergraven. In geen enkel ander Europees land is dat zo erg.

Als ik straks die paar minuten stil ben, doe ik dat dus ook in het besef van een nauwelijks nog levende nationale cultuur.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Groot onderzoek bewijst: PvdA tijd voorgoed voorbij

Door Joost Niemöller

 

In het AD wordt vandaag met drie ex-PvdA Kamerleden gesproken die nu op zoek zijn naar werk. Met dat laatste zal het heus wel goed komen. In de huidige bestuurselite is namelijk nog altijd plek voor ex-PvdA Kamerleden, maar nooit voor ex-PVV Kamerleden.

Maar daar gaat het nu even niet over hier. Wat ik aan de stukjes vooral zo fascinerend vind, is dat geen van de drie Kamerleden enig benul schijnt te hebben waarom de PvdA zo gemarginaliseerd is geraakt. Ze komen niet verder dan een paar open deuren.

Mei Li Vos:

De stof van de verkiezingsuitslag is nu wel neergedwarreld. In Frankrijk, Duitsland en Engeland gaat het ook slecht met de sociaaldemocraten. Die gedeelde smart helpt wel een beetje, hoe droevig de trend ook is. Ik denk dat we opnieuw moeten kijken hoe we als brede volkspartij verschillende groepen mensen kunnen verbinden.

Ahmed Marcouch:

Maar we moeten goed nadenken hoe we in de toekomst onze sociaaldemocratische waarden beter kunnen realiseren. Solidariteit, eerlijk delen, dat moeten we als PvdA beter laten zien.

Jeroen Recourt:

Mensen vinden ons best sympathiek, maar ze weten niet waarom ze juist op de PvdA zouden stemmen. Wij hebben als PvdA-fractie de afgelopen jaren onvoldoende laten zien waarom we ook voor de toekomst relevant zijn.

Misschien zouden ze eens een recent verschenen proefschrift moeten lezen, ‘Good Bye Blue Collar?’ waarin aan de hand van een grote dataset middels een enorme rijkdom aan statistisch materiaal uiteen wordt gezet dat de neergang van de sociaal democratie geen tijdelijk verschijnsel is, maar structureel.  De stemmer op de sociaal democraten is namelijk een vrijwel niet meer bestaande stemmer geworden. Dit zijn, plat gezegd, de arbeiders die de ondergraving van hun sociale positie door aanhoudende liberalisering van de arbeidsmarkt en toenemende arbeidsmigratie uit arme landen, met open armen verwelkomen:

The analysis shows that someone who is lower-educated, belongs to the working class, has a reasonably protected job and has a positive attitude towards cultural liberalism, European integration as well as immigration, will be the most likely to vote for SDPs. For SDPs, this implies that the years to come will be probably very difficult as well. The size of the working class has strongly declined over the last years, the labour market is becoming increasingly flexible, the European project has been under a vast amount of critique and the refugee crisis has strongly polarised Western European societies.

De auteur van het proefschrift, Willem Gielen, stelt dat er misschien nog één optie voor de sociaal democraten zou zijn: een duidelijk standpunt over Europese integratie, immigratie en cultureel liberalisme:

‘Afgezet tegen de gemeten standpunten zie je dat die thema’s een duidelijk effect hebben op stemgedrag. Als sociaaldemocratische partijen een rol van betekenis willen blijven spelen, moeten ze op het gebied van die culturele thema’s duidelijk positie innemen.’

Maar ja, dan zullen de sociaal democratische bobo’s over hun zelf gecreëerde politiek correcte drempels moeten stappen. Gaat niet gebeuren dus.

PvdA, tabee.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Weerzinwekkend! Nederlandse Altright website stelt Jodenlijst samen. Update.

Van de site ‘alt rechts’

Door Joost Niemöller

Update. De antisemitische site in kwestie lijkt inmiddels offline gehaald.

Zie ook dit bericht erover.

 

 

En ja hoor. Er is ook een Nederlandse site die Joden apart zet ‘omdat we het recht hebben te weten met wie we te maken hebben.’ Onder het mom van ‘alt right.’

Alt Right in de VS is niet de naam van een organisatie, maar van een ‘subcultuur.’

Er zijn geen regels. Antisemieten worden niet uitgesloten, want er is niemand die iets kan uitsluiten. Neonazi’s voelen zich hiertoe uiteraard aangetrokken. Voor hen is dit een kans om toegang te krijgen tot de mainstream, ook omdat grote sites als Breitbart worden gerekend tot de Alt Right. Zelf lijken ze daar bij Breitbart ook geen moeite mee te hebben. Het gaat, schrijven ze bij Breitbart om ‘intelligentie’ en ‘provocatie.’

Een gevaarlijke mediastrategie. Het kan voor je werken maar net zo makkelijk tegen je. Iedereen kan zich namelijk vrij met jou associëren en die associaties worden een kleverige vlek die je niet van je afgepoetst krijgt.

Als zijnde onderdeel van Alt Right kun je zo tegen wil en dank onderdeel worden van de strategie van antisemieten en neonazi’s, die niet intelligent zijn, niet provocerend, maar die domweg er van overtuigd zijn dat Hitler gelijk had. Die zich ook nooit op serieuze wijze verdiept hebben in het nazisme, maar het domweg wel ‘cool’ vinden.

Er bestaat nu ook een Nederlandstalige site die zich associeert met Alt Right. De site noemt zich Altrechts.

De site is geheel anoniem, en wordt naar eigen zeggen gehost in de VS.

Op deze site vind je onder andere een Jodenlijst. Daarop staan namen van bekende Nederlandse Joden, of van mensen waarvan wordt aangenomen dat het Joden zijn.

Waarom een Jodenlijst?

Ze zeggen er zelf dit over:

Disclaimer: De mensen uit deze lijst zijn individuen en leden van een groep. Als individuen kunnen ze aardig of gemeen, goed of kwaad, grappig of gestoord of wat dan ook zijn. Als groepsleden zijn het Joden. Net als paardenvlees niet verkocht mag worden als rundvlees, hebben ook wij als het publiek van bekende personen het recht te weten met wie we te maken hebben. Deze lijst kan o.m. gebruikt worden voor onderzoek naar bepaalde politieke en maatschappelijke bewegingen en ontwikkelingen. Dit is enkel een database en absoluut geen hitlijst, zoals werd beweerd op frontaalnaakt.nl.

Maar natuurlijk is het wel degelijk een hitlist. Het aanleggen van lijsten heeft geen enkel ander doel dan dat: mensen isoleren binnen een groep, op basis van etniciteit, en ze daarmee verdacht maken.

Daarnaast bestaat er op alt rechts ook een andere lijst, een ‘overzicht van volksvijandig Nederland’.

Daarover wordt gezegd:

Op deze pagina kunt u personen en organisaties noemen die zich volksvijandig opstellen, maar niet Joods zijn. De Joden kunt u hier vinden en aandragen. Van de Jood, als uitheems organisme, kunnen wij verwachten dat hij zich vijandig opstelt en zich in het openbaar, dan wel in het geniep, inspant voor het verzwakken van het gastvolk. Omdat de Jood geen deel is van het volk is zulk gedrag geen verraad, maar slechts loyaliteit aan zijn eigen stam.

Dat is nazistisch denken, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Let ook op woorden als ‘aandragen.’ Let ook op termen als ‘de Jood, als uitheems organisme.’ Lees: kanker.

Op de site staat ook een link naar een PDF met een dik boek, in het Nederlands waarin de Holocaust wordt ontkend. Ook staan er vage verhaaltjes op waaruit zou moeten blijken dat Mengele deugde.

Of wordt de verjaardag van ‘held’ Hitler gevierd:

Helaas, aan zijn leven kwam voortijdig een einde. Toch leeft zijn naam voort. Iedere dag nog wordt er over hem geschreven. Wanneer over enkele eeuwen niemand de namen van Roosevelt, Churchill, Stalin of Anne Frank nog kent, zal Hitlers naam nog blijven klinken en zullen mensen over de wereld de 20ste april blijven gedenken.

Op de site vind je ook allerlei linkjes naar andere ‘rechtse’ sites, zoals The Post Online, en mijn site, waaruit dan zou moeten blijken dat dit één groot vriendennetwerk is. Nu, ik heb hier nooit toestemming voor gegeven en voel me ook totaal niet verbonden met het neonazisme dat hier vermomd als ‘alt Right’ optreedt.

Integendeel. Antisemitisme is een gevaarlijk sentiment. En ook volkomen bizar. De gemiddeld zeer intelligente Joden hebben het Westen alleen maar verder gebracht in hun ontwikkeling. En ja, er zijn Joden die er gevaarlijke meningen op na houden of die gevaarlijke belangen vertegenwoordigen. Maar dat is niet omdat het Joden zijn. Dat is omdat Joden door hun gemiddeld hoge intelligentie nu eenmaal een relatief zeer invloedrijke rol hebben in de maatschappij.

Dat je dat nog allemaal moet uitleggen is natuurlijk godgeklaagd.

Tegen dit soort domme slechtigheid is geen kruid gewassen. Daarom is het gevaarlijk, hoe puberaal dit gedoe ook mag lijken.

Sites als deze moeten verboden worden.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Het lucratieve jatwerk van een mevrouw die zich Anousha Nzume noemt

Door Joost Niemöller

Binnen is binnen, lacht ene Anna Steijn uit de Amsterdamse grachtengordel ons toe. Want ons schuldgevoel is haar verdienmodel.

Het zit zo.

Het woord ‘negers’ is binnen een jaar of twee van de Nederlandse televisie geband. Ongeveer in diezelfde periode zijn ‘blanken’ definitief  ‘witte mensen’ gaan heten. Zij worden daarbij niet geplaatst tegenover ‘zwarte mensen’, wat dat woord is ook niet ‘correct’, maar tegenover ‘mensen van kleur.’

Daar is overigens nooit iemand iets over gevraagd.  Ineens is het ‘racistisch’ om te spreken over ‘negers’, en zijn de ‘blanken’ als zijnde een ras van de kaart geveegd. Omdat ‘rassen’ niet lijken te bestaan, maar ‘racisme’ kennelijk wel.

Het gaat gewoon maar over woorden toch? Nee, het gaat niet gewoon alleen maar over woorden.

Waarom spreekt men tegenwoordig in de media over ‘witte mensen’?  Nou, wit is geen kleur. (Al wordt daar soms ook anders over gedacht.)

Als je ‘witte mensen’ zet tegenover ‘mensen met kleur’, dan heb je dus in één adem uitgeschakeld dat er bijvoorbeeld bruine mensen zouden zijn, of gele mensen of beige mensen. Dat zijn allemaal beschrijvingen van huidskleur en van etnische groepen. Waaronder ‘blanke mensen’ dan één type zou zijn.

Etnische verschillen bestaan. Net zo goed als rassen. In de wetenschap is dat een uitgemaakte zaak. Maar kennelijk mogen de gewone mensen dat niet weten. En in interviews vertelt Anna Steijn ons doodleuk dat rassen niet bestaan, maar racisme wel en die inconsequente kolder wordt door de journalisten braaf neergepend. Omdat als je een leugen maar vaak genoeg vertelt niemand meer weet dat het een leugen is.

De politiek correcte machthebbers in de media maken uit hoe wij spreken en hoe wij dus ook dienen te denken.

En nu gaat het alweer een stapje verder.

Er worden boekjes en comedy series gemaakt om de ‘witten’ belachelijk te maken. Want dat is ‘lollig.’ Het is al ‘lollig’ dat ze zich hebben laten wegwitten. En nu gaan we lachen om de kleurlozen. Grappen maken over ‘mensen van kleur’ is natuurlijk nooit grappig. Dat is racistisch.

Soms zijn de ‘witten’ niet blij. Het zijn ook alleen maar gewoon blanken tenslotte.

En ja, dacht ene Anna Steijn toen; daar zit geld in. En ze jatte het Amerikaanse concept voor ‘hallo witte mensen’ en stond met haar boekje met dezelfde titel instemmend in alle media. Kassa!

Slim jatten. Je komt er altijd mee weg.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Steun de vrije islamkritiek! Steun Raffie!

Raffie Chohan

Door Joost Niemöller

Raffie Chohan is door een Nederlandse rechter veroordeeld omdat ze in de openbare ruimte islamkritiek beoefende. Dit is het gevolg van een gevaarlijke ontwikkeling bij het OM die de vrijheid van meningsuiting in Nederland aan banden wil leggen.

Onlangs werd bekend dat het OM veel tijd steekt in uitzoeken of er rechtszaken tegen columnisten gedaan kunnen worden. Het Nederlandse OM heeft de activistische lijn die destijds gevoerd werd tegen Janmaat weer opgepikt. Doel is het beperken van de vrijheid van meningsuiting.

Dat dit een politieke achtergrond heeft, blijkt wel uit de vooringenomen wijze waarop het OM opereert. De kans is bijvoorbeeld minimaal dat ex PvdA Kamerlid Mei Li Vos vervolgd zal worden wegens haar haattweet over ‘witte oude rechtse mannen.’ Maar als het gaat om Sylvana Simons trekt het OM alles uit de kast. (En pakken de media groot uit.)

Het OM richt zich vooralsnog grotendeels op minder bekende Nederlanders die islamkritische uitspraken deden. Hiervoor is weinig aandacht, maar elke gewonnen zaak maakt het OM weer sterker om de ‘grote vissen’ aan te gaan pakken.

Zo gaat het OM steeds weer in hoger beroep in de zaak tegen Robert de Jonge. Ik schreef er al een paar keer over. Maar in de MSM is er geen aandacht voor.

En zo sleept zich nu ook in stilte de zaak tegen Raffie Chohan voort.

Ook daarover schreef ik regelmatig.

Over haar zaak is wel enige media aandacht.

De rechter heeft Raffie inmiddels veroordeeld tot een geldboete van € 800, waarvan € 400 voorwaardelijk. Raffie is in hoger beroep gegaan.

Raffie Chohan zou volgens de rechter strafbaar zijn omdat ze bij een Pegida bijeenkomst zei:

“Een andere reden om Moslims te verachten en te haten is om hun krankzinnige ideologie,want het is nooit een religie van vrede”

Haar advocaat redeneert: zonder enige toelichting had de rechter geoordeeld dat haar toespraak bestond uit  ‘racistische en beledigende teksten.’

(Hier vindt u de hele speech. Oordeel zelf.)

Als de rechter objectief naar de toespraak van Raffie had gekeken, had hij gezien dat hier sprake is van argumenten die leidden naar haar omstreden uitspraak. De advocaat van Raffie bepleit dan ook:

In haar toespraak, voorafgaand aan en volgend op het tenlastegelegde fragment, heeft appellante zeer gedetailleerde kritiek geleverd op het gedrag van moslims. Daarbij heeft zij de volgende punten besproken:

 1. gedrag tegenover homo’s (dossierpagina 5, regel 20);

 2. het mishandelen van vrouwen (dossierpagina 5, regel 20);

 3. het sluiten van gearrangeerde huwelijken (dossierpagina 5, regel 43);

 4. het plegen van besnijdenis (dossierpagina 5, regel 43);

 5. het plegen van eerwraak (dossierpagina 5, regel 43);

 6. het weigeren om aan een vrouw een hand te geven (dossierpagina 5, regel 46-47);

 7. het als minderwaardig behandelen van vrouwen (dossierpagina 5, regel 47-48; blz. 2, regel 9-10);

 8. het plegen van geweld tegen christenen (dossierpagina 6, regel 5-6; blz. 2, regel 43-45);

 9. het sluiten van huwelijken en het bedrijven van seks met minderjarige meisjes (dossierpagina 6, regel 11-13); en

 10. het sluiten van neef-nichthuwelijken (dossierpagina 6, regel 24).

In vergelijkbare zaken, zo bepleit haar advocaat, is er door de rechter wel gekeken naar de context waarin de uitspraken gedaan werden.

Met deze argumenten als achtergrond, deed Raffie dan ook geen uitspraak over moslims vanwege hun religie (wat strafbaar is), maar heel specifiek wegens hun ideologie. Dit benoemt zij nog eens met name zo.

De advocaat wil dat de rechter gaat toestaan dat er in hoger beroep deskundigen worden opgeroepen die kunnen oordelen over de legitimiteit van de argumenten die Raffie Chohan aanhaalt.

De advocaat stelt daarbij voor:

 1. prof. dr. A. Ellian, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap;
 2. mr. drs. M.E. Zee, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, staflid van het Instituut voor Metajuridica; en
 3. dr. B. French (PhD), directeur van het Center for the Study of Political Islam, te Nashville (USA).

En verder: om vast te stellen dat er sprake is van ‘het aanzetten tot haat’ moet er, zo geeft de advocaat van Raffie aan, sprake zijn van een intentie, die in dit geval niet aangetoond kan worden. Er moet namelijk;

een zekere vorm van kwaadaardigheid aanwezig zijn om beperking van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen. Er moet sprake zijn van opruiing, ophitsing en/of opstoken en er moeten krachtige termen aanwezig zijn om haat op te wekken. Er dient in beginsel sprake te zijn van een intrinsiek conflictueuze tweedeling, wil er sprake zijn van aanzetten tot haat“.

Wat Raffie hier deed is iets heel anders, namelijk het voeren van islamkritiek. Wanneer ook de hogere rechter zou besluiten dat de uitspraak van Raffie strafbaar is, dan is de islamkritiek in dit land aan banden gelegd. Er is dus een algemeen belang om aandacht te blijven besteden aan deze zaak.

Raffie is een eenvoudige Rotterdamse vrouw, voor wie het moeilijk is om een advocaat te bekostigen. Ze heeft daarom een crowdfunding actie op touw gezet.

Steun haar via deze link!

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Wanneer komt links bij zinnen?

Door Joost Niemöller

De Europese volkeren zijn verscheurd, zo lijkt nu ook weer bij de uitslag van de Franse verkiezingen. Linkse kranten spreken van een ‘morele nederlaag’ van Marine Le Pen, omdat ze in de voorronde niet de grootste is geworden (wat is daar ‘moreel’ aan?), en trekken de vergelijking met Wilders, die ook al een ‘morele nederlaag’ geleden zou hebben door niet de grootste te worden. Er wordt door de EU-fiele media beweerd dat er een einde is gekomen aan de ‘populistische golf.’ Ondertussen wordt een slimme internationale ondernemer die sterk verbonden is met het megakapitalisme van de Rotschild banken op het zadel getild als de redding van links Frankrijk. Onder het mom: Hoe gek kun je zijn.

Dit linkse mediaspel raakt niet aan de werkelijke ontwikkelingen waarin Europa slachtoffer is geworden. De massale omvolking die gaande is, en die de enige manier lijkt voor de zittende macht om die macht te behouden: als het volk jou niet wil, dan schep je nieuwe volkeren, die elkaar niet kennen, elkaar ook niet moeten, maar elkaar in de greep houden.

Wie dat aankaart is al snel een ‘complotdenker.’ Alsof complotten niet zouden bestaan. Alsof de macht niet aan de macht blijft door afspraken te maken.

Etnische verdeeldheid, het is een aloud recept van de macht. De Romeinen wisten er al raad mee. De grote Westerse koloniale machten wisten zo met een kleine minderheid de zweep te leggen over vele volkeren. De gevolgen ervan zien we nu in Afrika nog steeds. In het Midden Oosten zien we nu niets anders.

Ondertussen wordt het tegendeel, etnische homogeniteit, die leidt tot eenheid en democratie, door de Loony Left voorgesteld als ‘nazisme’ en zou ‘diversiteit’ leiden tot ‘kracht’ en zo tot een betere wereld. Een levensgevaarlijke dwaasheid in de vorm van een onwerkelijke utopie.

De megakapitalisten streven een duidelijk rationeel doel na: zelfverrijking. De migranten hebben een begrijpelijk verlangen naar welvaartsverbetering. Daar valt niets te halen in het politieke debat. Daar gaat het om duidelijk herkenbare belangen. en duidelijke politiek is niets anders dan de afwegingen tussen de stemmen van die belangen. Daarom is DENK een heldere partij, maar de PvdA niet.

Het is de totale verwarring van het ‘linkse denken’ die ons parten speelt. De enige hoop om de ondergang van de Europese beschaving te redden, is de terugkeer van het gezonde verstand bij globalistisch links. Daar is men nu verstrikt geraakt in een lachwekkende nepdiscussie over ‘racisme’ door ‘witten.’ Een marginaal gedoetje waarin problemen worden bedacht die opgeblazen worden door de (linkse) media en dankbaar ontvangen worden in een hypocriete schuldcultuur.

Pas als gek links ziet waar hun echte belangen liggen, zal men wakker worden. Te vrezen valt dat dit verhelderingsproces alleen tot stand zal komen door een zware economische crisis en verdere verhoging van moslimaanslagen, verkrachtingen, berovingen, moorden.

Het zal ons aan de rand van de afgrond brengen. Of erover. Dat is het probleem. Maar een andere weg lijkt er niet. Het water moet aan de lippen komen voor ze bij links gaan leren dat je zelf moet kunnen zwemmen om niet te verdrinken.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Waanzin compleet! Saoedi-Arabië gekozen in vrouwenrechtencommissie VN

Door Joost Niemöller

De VN commissie voor vrouwenrechten bepleit gelijke rechten voor vrouwen en ‘empowerment’ voor vrouwen. Het land waar met afstand vrouwen de minste rechten hebben, is Saoedi-Arabië. En nu hebben de landen in de VN juist dit land gekozen om lid te worden van deze commissie.

Hoe moeten we de VN nu nog serieus nemen? Waarom betalen we voor deze schijnvoorstelling?

Opdat u het weet: Vrouwen mogen in Saoedi-Arabië geen auto rijden, ze mogen alleen met mannelijke begeleiding de straat op, ze mogen geen kleding dragen of make up hebben die hun schoonheid benadrukt, mogen alleen naar het vrouwenzwembad, mogen tijdens het shoppen geen kleding passen, enzovoort enzovoort.

Wanneer vrouwen voor de schijn in het zonnetje worden gezet in Saoedi-Arabië is er geen vrouw te bekennen.

Wel hebben vrouwen in Saoedi-Arabië het recht om op straat onthoofd te worden.

Zo’n land gaat dus voor de VN de ‘rechten van de vrouwen’ vormgeven voor de hele wereld. What a joke.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Hé witte; opzouten! Eh…

Door Joost Niemöller

Je tijd is voorbij witte! De maatschappij is veranderd!

Misschien hebben jullie Nederland wel gemaakt, maar ‘nu nemen wij het over’:

Maar ik wil dat iedereen beseft dat deze maatschappij is ingesteld op witte mensen. Dat is ook logisch, want het is de geschiedenis van Nederland. Maar de maatschappij is nu wel veranderd.

En opzouten –ja?- met die ‘witte ,mannelijke presentatoren’ op de tv. Jullie tijd is voorbij!

Trouwens, indo’s, jullie moeten niet zeuren! Je hebt misschien wel een kleurtje, maar je hoort gewoon bij de witten hoor, dus jullie ook: Moven!

Het zijn wel tijden, waarin we leven, niet?

‘Witten’ mag je gewoon uitschelden. Dat is dan geen discriminatie namelijk.

Op een gegeven moment krijg je de witten echt kwaad. En dan blijken het blanken. Ga je nog wat beleven. Die vinden namelijk dingen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Waarom Timmermans aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat

Door Joost Niemöller

Volgens EU commissaris en vice voorzitter van de commissie Junker Frans Timmermans in een Tweet gisteren is de toekomst van de wereld: steeds meer diversiteit.

Een boeiende uitspraak van een zo hoge bestuurder van de EU. Want het is juist de EU die de diversiteit van Europa om zeep helpt. Maar dat is dan ook precies het doel van mensen als Timmermans. Het opheffen van de diversiteit in de wereld, die tot stand gekomen is door de eenheid van eerst stammen, toen volkeren, naties, culturen, beschavingen. De door Timmermans gewenste diversiteit is er een van eindeloze vermenging en globalisering, waardoor etnische groepen zouden verdwijnen, en daarmee ook culturen en natiestaten.

Timmermans doet dit voor als zijnde een natuurlijk proces. Het roerei wordt nu eenmaal gebakken, tegenstand heeft geen zin.

Dit is ook niet een extreme uitspraak van Timmerman in het kader van de EU. Het EU beleid is gericht op deze vernietiging van diversiteit, onder het mom van diversiteit.

Diversity management’ is dan ook een van de pilaren van het EU beleid.

Multiculturalisme heet te zijn gefaald, maar de bestuurselite is gewoon met een nieuwe term gekomen, waarmee hetzelfde wordt bedoeld: diversiteit.

Daar is niets origineels aan. In de VS wordt ons onafgebroken toegeroepen: ‘diversiteit is onze kracht.’

Tegelijk bewijst een onafgebroken reeks wetenschappelijke publicaties dat deze gekunstelde vorm van diversiteit, die een afbraak is van het etnocentrisme, juist leidt tot zwakte, chaos en ondergang. De menselijke soort is net als bij andere dieren en zelfs het plantenrijk geneigd tot groepsvorming, want groepsvorming betekent overleving.

Timmermans doet dus met veel bravoure alsof hij een natuurlijk proces voorstelt, maar hij stelt juist een onnatuurlijk proces voor, dat tegen de biologische en sociologische natuur in gaat.

Het eindresultaat is eenvormigheid. En Darwin leerde ons al: Eenvormig is de dood in de pot. De survival of the fittest is alleen mogelijk dankzij de genetische verschillen binnen soorten en rassen. Biodiversiteit is nodig in de strijd tussen de genen die de geschiedenis van het leven is.

De opgelegde ‘diversiteit’ die Timmermans en de zijnen opleggen, leidt juist tot een globale genetische monocultuur; allemaal dezelfde bruinige mensen, geen etnische verschillen meer. En ook geen culturele verschillen meer. En dus ook geen samenhang meer. En dus geen geschiedenis meer.

Als dank zij het EU beleid, met de massamigratie als aanjager voor de gewenste politiek correcte ‘diversiteit’  het resultaat is dat Nederland niet meer verschilt van Oostenrijk, niet meer van Afghanistan, niet meer van Nigeria, zal het gevolg zijn: economische achteruitgang door terugval in gemiddeld IQ, het ontbreken van sociale cohesie, Donkere Middeleeuwen, en verder terug.

Het socialistische utopia is in werkelijkheid donker, koud, arm, en extreem gewelddadig.

De geschiedenis van de mensheid zal weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dat zal overigens gebeuren. Door genetische groepsvorming. Want de mens is van nature een groepsdier, of Timmermans dat nu wil of niet.

Timmermans staat aan de kant van het utopisme. Dat is de verkeerde kant van de geschiedenis. De goede kant van de geschiedenis is die van het realisme.

Ook in het onderstaande filmpje wordt nog eens uitgelegd waarom de door de socialisten voorgestelde diversiteit in gaat tegen de natuur en de geschiedenis.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Nu weer Parijs. Wanneer worden de mensen eindelijk wakker?

Foto James Lee. Bron: Wikipedia.

Door Joost Niemöller

Als je het water langzaam verwarmt, verdrinkt de kikker. Hij merkt niet dat het kookpunt bereikt wordt. Het voorbeeld blijkt in de praktijk niet waar te zijn, maar de metafoor is voor iedereen duidelijk.

Hier bij ons zijn er steeds ‘incidentjes’ met de islam. Een moslim met een mes roept Allu Akkbar in Den Haag en wordt neergeschoten door de politie. Ach, een incidentje, een klein berichtje. Dat de man Allu Akbar riep wordt niet eens vermeld.

In datzelfde Den Haag maken moslims het leven van Nederlandse meisjes tot een hel in een zwembad. Het is uitgebreid gedocumenteerd. Niemand kijkt er meer van op. Een raadsdebat in Den Haag omdat de PVV dat wil. Een berichtje.

En dan nu, vanavond, Parijs.

Ach ja, weer een islamaanslag.

Boring.

Sommigen maken zich druk erover. Maar ja, die zijn dan ‘extreem-rechts.’  Dat kennen we ook wel.

Volgens mij kijkt het slappe Europese volk hoogstens verstoord op als de darmen ze om de oren vliegen. En dan nog. Dan zal het wel weer een incident zijn. En heeft het niets met de islam te maken, maar met een paar fanatiekelingen.

Hoe krijgen we deze mensen wakker?

Sorry, maar ik weet het even echt niet meer.

De verdoving  is totaal.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Theme by Anders NorénUp ↑