Ziek van de multi-etnische samenleving. Letterlijk.

multicbreedDoor Hank Dussen

 

 

Wat door alle werelddynamiek licht ondergesneeuwd raakt is ons interieur. Ons leven bestaat maar uit twee aspecten: ons interieur en ons exterieur. Dit persoonlijke interieur, ons lijf, is fundamenteel niet veranderbaar, maar wel vernietigbaar door ons exterieur; verdrinking en bevriezing zijn fataal, maar ook kogels en dergelijke.

Van ons exterieur maken venijnige fenomenen deel uit, zoals abstracties. Abstractie is de specialiteit van socialisten en hun kompanen liberalen, de sociale mens met een gecorrumpeerd brein. De socialist is alleen begaan met eigen voortreffelijkheid, en ziet geen mensen, maar De Mens, objecten voor nivellering, antidiscriminatie en ontkenning. Profilering is hun obsessieve levensdoel, met het onbenul Van Baalen (PvdA?) als boegbeeld.

Afhankelijk van onze constitutie zijn wij vatbaar voor ons exterieur, en deze fenomenen kunnen ons interieur beschadigen of vernietigen, een geminacht facet van de multiculturele- en interraciale  maatschappij – waar zovelen profiteren mogen anderen creperen.

Dit relaas is dan ook geschreven vanuit mijn interieur. De scheiding tussen ons interieur en ons exterieur is de huid, ook een orgaan. Ons immuunsysteem wordt verder primair in maag en darmen door onze spijsvertering geactiveerd. Ons limbische brein is ons primaire sturingsysteem dat autonoom, dus onwillekeurig, functioneert en op bedreigingen reageert.

Als reactie op bedreigingen kan het limbische brein zich psychosomatisch manifesteren, dus in chemische reacties waarvoor geen chemische oorzaak aan te wijzen is. Die manifestatie kunnen zich het eerst voordoen in onze afweersystemen huid en spijsvertering.

Bij mij vielen de eerste psychosomatische verschijnselen samen met de invasie van zwarte Afrikanen in mijn woonwijk, uiteraard een volkswijk, in 2005. Die invasie is een fenomeen dat door de filosofen Sloterdijk en Finkielkraut gekwalificeerd wordt als ‘creolisering van de blanke samenleving’; de vernietiging van immuniteit door het ontkennen van grenzen. Wat ergerlijker is, deze invasie wordt door de politieke elite gefaciliteerd! Het is niet bij abstracte bedreigingen gebleven.

Eind 2005 kreeg ik nachtmerries, resulterend in periodiek venijnig optredende huiduitslag, lijkend op branderige netelroos, ‘ondraaglijke’ pijn. Een medische remedie, na uitgebreide consultering, is er niet. Ook het stadium dat branderige huid spontaan overdag optreedt ken ik nu.

Vanaf januari 2014 heb ik chronische diarree, die een mineralentekort veroorzaakt en uitputting van het lichaam. Endoscopisch onderzoek wees uit dat er sprake is van een lichte colitis. Medici weten dat de oorzaak psychosomatisch is: angst als generator. Ik wist dit zelf, omdat ik mijn geboortegetalkarakteristiek ken, en beide verschijnselen zijn risicofactoren. Er is  Mayr-therapie, die voor chronische diarree soelaas schijnt te bieden, maar de kosten liggen buiten mijn beschikbaar budget.

Bloedonderzoek om lichaamsfuncties te evalueren mocht ik uit eigen zak betalen, net als  medicamenten. Door de beschadigde darmfunctionering neemt mijn lichaam slechter medicijnen op – die worden figuurlijk door de gootsteen gespoeld – cardiologische medicijnen wegens mijn hartconditie en supplementen ter onderdrukking van reuma. Mijn gewrichten functioneren ook slechter en zijn pijnlijk. Ben ik de enige die kleurrijk verrijkt is?

Het zal geen verassing zijn dat ik niet stem. De meisjes en jongens in het Haagse worden bedankt voor hun goede zorgen! Er staat evenwel nog een rekening open.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

8 gedachten over “Ziek van de multi-etnische samenleving. Letterlijk.”

  1. Die huidproblemen zijn verklaarbaar. Ashley Montagu beschrijft in zijn boek : ” Touching “, hoe de huid kan reageren op stress. Als de ” vechten of vluchten ” reactie op verstorende omstandigheden geblokkeerd wordt , bijvoorbeeld door afgedwongen multikul hosanna, dan is een heftige reactie van de huid te verwachten. Schrale troost voor je, maar je beschrijft wel een van de over het hoofd geziene reacties van een overbelast systeem.

  2. Ja daar ben ik overtuigd van dat een constante stroom van vooral negatieve berichtgeving via het NON-Journaal en het dagelijkse linkse gezwam op Radio 1, een mens psychosomatische klachten in allerlei gradaties gaan opleveren. Nu zal de ene mens de andere niet zijn, er zijn types wanneer men zijn behoefte op de rand van zijn dinner plate doet, hij vriendelijk vraag om niet te spatten. Aan de andere kant zijn er mensen die gewoon lichamelijke klachten gaan vertonen door deze aanhoudende multiculturele stress bevorderaars, de miljoenen binnen gehaalde moslims, welke enorme problemen veroorzaken, enfin van al deze negatieve omgevingsvariabelen kan een mens die hier voor gevoelig is ziek worden.

  3. De remedie is uiteraard verwijderen van de oorzaaak. Voor de huidproblemen heb ik ondanks uitgebreide medische consultatie geen remedie gevonden. Hetzelfde geldt voor de diarree. Daartegen schijnt Mayrtherapie te helpen, maar wie zal dat betalen?

  4. Natuurlijk is er nooit onderzoek gedaan naar de psychische gevolgen van de opgedrongen samenleving met die veelgeroemde 175 nationaliteiten. Ernstige problemen werden door de Pechtoldoiden weggezet als onwil en geestelijk gemankeerd racisme. En terwijl het land bezweek onder geimporteerde haat moest de autochtoon zijn bek houden. Wat Hank Dussen beschrijft is de micro-reactie op barre leugens, ongetwijfeld op grote schaal , en in andere variaties ervaren door het gros van de Nederlanders, en tot op heden niet gevalideerd door de steekblinde mafketels in de regering. Ze vreten liever hun hoed op dan hun uitgeputte mantra te laten varen dat het allemaal aan Wilders ligt. Of , zoals een verbijsterende snotneus beweerde tijdens een zapmoment, ” de waarheid is hybride tegenwoordig “. Die generatie zonder fundamenten hebben we voortgebracht.

  5. Ik ben opgevoed door een Indiëganger. Die had een glijdende schaal waarbinnen het doden van mensen door hem gerechtvaardigd dan wel ongerechtvaardigd werd geacht. Dat uitte zich vooral in de omgang met gevangenen. Bij een aanval op een stelling heb je immers geen keus, dan moet je wel, dus dat was het punt niet. Maar dan: een vijand steekt aan het einde van een aanval zijn handen in de lu en je roept hem naar je toe, maar je maat doorzeeft hem. Niet gerechtvaardigd volgens pa. Je plukt ‘s nachts een moordenaar van een nederlands gezin tijdens de bersiap van bed. Karabijn tegen het hoofd en paf. Gerechtvaardigd, volgens pa. Daar zit een heel scala tussen. Judge, jury and executioner. Dat is mijn morele kompas. Ik kan er niks anders van maken. En dan zit je in deze verraden samenleving, waar vreemd gespuis bejaarden kapot slaat in hun huis en wegkijkers dat allemaal maar laten gebeuren zonder te WILLEN benoemen en in te grijpen. Genocidale gedachten krijg je daarvan. Naar het gespuis en naar de wegkijkers. Mijn vrouw heeft me in de smiezen en houdt me kort. Maar ooit slaat hier de vlam in de pan en dan zien we wel. Mensen kapot schieten kun je leren en je kunt er goed oud mee worden. Rust zacht, pa.

Geef een reactie