Jan Marijnissen verraadt het volk

P1460211Door Joost Niemöller

 

Jan Marijnissen, de feitelijke leider van de SP, en Jort Kelder, beste vriend van de premier, zaten deze zondag aan tafel bij het programma Buitenhof. Aanleiding was het jaarverslag van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin vastgesteld werd dat er een groeiende kloof was tussen ‘elite’ en ‘kloof.’

De twee waren het continu van harte eens.

Bij beiden overheerst nostalgie. Bij Kelder is dat naar die goede oude adel die nog wist hoe het hoorde. Vond Marijnissen ook helemaal. Oud geld, daar was niks mis mee. Die zorgde nog voor ‘hun mensen.’ Nieuw geld, dat waren de grote graaiers, zonder innerlijke beschaving. Marijnissen herinnert zich met veel genoegen de jaren zestig toen afstand werd genomen van de oude klassenmaatschappij. Maar toen is er ook iets mis gegaan met het gemeenschapsgevoel. Wat deels nog bestond in de tijd van de verzuiling, waar men binnen de zuil voor elkaar zorgde. Daar was Kelder het helemaal mee eens.

Beiden zagen iets belangrijks over het hoofd. De immigratie. Door de immigratie is de samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderd. Het is de belangrijkste verandering in Nederland. De demografische verandering. Er is geen gemeenschapsgevoel meer omdat er geen gemeenschap meer bestaat. Er bestaan in Nederland internationale gemeenschappen die etnisch worden aangestuurd en er bestaat een Nederlandse bevolking die op weg is een minderheid te worden.

It’s the immigration, stupid!

Het is het onderwerp dat Marijnissen altijd angstvallig vermijdt. In plaats daarvan komt hij met zijn riedel over het neoliberalisme, en over de vergroting van de welvaartsverschillen. Die komen in werkelijkheid voort en hangen streng samen met de migratiestromen. Door immigratie nemen de inkomensverschillen binnen een land explosief toe. Lees hierover bijvoorbeeld het beroemde onderzoek van het Centraal Planbureau uit 2003.

Het neoliberalisme is, anders dan Marijnissen het voorstelt, helemaal geen onafhankelijke grootheid. Het komt voort uit de ontworteling van de mensen en deze komt voort uit de migratie. Niemand kent zijn plek meer.

Door immigratie ontstaat ook een vergroting van de belangenverschillen. In de ‘elite’ (ze verdienen die naam eigenlijk niet) wordt het belang steeds meer internationaal. Denk aan een directeur van een woningbouwvereniging, die is afhankelijk van de toestroom van immigranten, zijn nieuwe klanten. Denk aan een advocaat asielzaken. Denk aan de grote bedrijven, steeds weer op zoek naar goedkope arbeidskrachten uit andere landen. Voor hen zal de immigratie uit kansarme landen ook nooit een groot probleem zijn, want ze zijn mobiel, en weten dat de plekken waar de toekomstige immigranten neerstrijken –ook door inside informatie!- steeds weer te ontwijken. Hun kinderen hoeven niet naar de scholen waar de kansarme immigranten hun kinderen heen sturen.

Wie de wereld wil begrijpen, kijkt naar de belangen.

Het volk is gebonden aan een plek, een gemeenschap, een vaste structuur. Het volk is kwetsbaar. De elite is niet geografisch gebonden. Daarom is de elite ook voor de EU. We moeten onze blik internationaal ‘verruimen’ houdt Kelder het volk voor. De EU betekent feitelijk het wegvallen van de democratische structuur, en vergroot de afstand tussen volk en elite alleen maar, door de migratiegolven verder aan te wakkeren en de  regerende bureaucratie nog onzichtbaarder te maken.

Jan Marijnissen denkt dat hij het volk kent. Zoiets zei hij in Buitenhof. In werkelijkheid verraadt hij het volk door mee te helpen aan de migratie ontwikkeling. Simpelweg door het centrale probleem niet te benoemen.

Jan Marijnissen verraadt het volk.

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_pluslinkedin

15 gedachten over “Jan Marijnissen verraadt het volk”

 1. [Assumption 186: The basic dimension of human religion relates open and closed groups.]
  – Het christendom wortelde in open culturen die vrouwen in principe als subjecten erkenden. Wanneer men hen dan verleidde kon men ze gewoon van hun familie losweken. Het christendom komt daarom voort uit een seksuele lust naar genetische diversiteit.
  – Bij gesloten culturen zal dat niet lukken omdat vrouwen daar objecten zijn die aan vaders en broers behoren in een tribale endogamie. Zij worden toegewezen aan andere stamleden.
  Maar in een religieuze endogamie zullen huwelijkskandidaten tot de groep kunnen toetreden en bijvoorbeeld een bruidschat kunnen betalen.
  – Endogamieën komen voort uit mannelijk mentaal mankeren wat zich uit in een gedegenereerde genetische monocultuur.
  – Westerse volkeren waren al exogaam lang voordat zij het christendom omarmden. Het zijn al heel lang open cirkels.
  – De fundamentele dimensie van religie zegt dat open cirkels gesloten cirkels zullen insluiten, open breken en de vrouwtjes eruit zullen roven. Daarentegen zullen gesloten cirkels op hun vrouwtjes blijven zitten en weer open cirkels opslokken.
  – De Europese Unie is een Unie van Open Cirkels. Maar zij overspeelde haar hand omdat seks en economie niet helemaal hetzelfde zijn. Wel blijkt de EU dus een religie op de fundamentele dimensie. En de EU komt dus ten diepste voort uit een seksuele lust.
  – The Organization of the Islamic Conference (OIC) is weer de bundeling van gesloten cirkels die grappigerwijs binnen hun religieuze endogamie nu ook vrijelijk vrouwtjes uitwisselen.
  Goed beschouwd is het OIC dus een vorm van exogamie binnen een endogame schil.
  – Door schaalvergroting naar 2,1 miljard christenen en 1,5 miljard moslims zullen beide cirkels op een of andere manier versmelten.
  – Met een moeilijk woord noemen wij dat ‘de derde wereldoorlog’.
  Het resultaat is een opgeslokte exogamie als islam wint, of een opengereten endogamie als het christendom wint. Maar paradoxaal is dat beide wegen op dezelfde vorm van exogamie uitdraaien: genetische diversificatie.

 2. Onbegrijpelijk dat de SP door velen wordt gezien als partij die niet tot de gevestigde orde behoort. De partij is volkomen multikul, pro islam en pro massale import van armoede en achterlijkheid, wil niet uit EUSSR, is voor groene molentjeswaanzin , voor OS enz enz.
  De enige partij die echt op al deze punten anders is, is toch echt de PVV.
  Hopelijk wordt het volk nog eens wakker en trapt men niet in deze hypocriete maoïsten.

  1. De PVV is er voor mongolen die denken dat ashkenazi’s afstammelingen zijn van de Judeers uit de bijbel en dat de islam achter 9/11 zit. en inderdaad, het domme volk trapt daarin.

   1. Hallo Dante, hier een mongool, als iemand steelt, hak je zijn hand af, goed hoor kan hij nergens meer werken moet hij weer gaan stelen, andere hand eraf, kan je alleen nog met je mond stelen, ok kop eraf, probleem opgelost, wie is er nu een mongool??? Allah Akbar

 3. Voor het eerst in lange tijd weer eens naar Buitenhof gekeken; die Marcia Luyten is een slimme dame.
  Buitenhof heeft met haar de bakens duidelijk verzet. Luc Coenen vond in haar een volwaardig tegenspeelster.
  Als een veldheer bood zij hem telkens weer een uitweg waar zij zijn leugens simpelweg doorprikte.
  Griekenland gaat haar leningen echt nooit kunnen terugbetalen. En de banken hebben hun vergoeding immers al van ons gevangen.
  Een intellectuele elite bestaat niet meer, een morele elite is wat het volk thans mist. En deze Coenen is een leugenaar die het volk bedriegt vanuit de ECB. Natuurlijk gaat geldverruiming helemaal niet helpen. Dat geld wordt onmiddellijk uitgezet in de BRICs.
  Menen wij nu echt dat Draghi niet weet dat men een economie alleen aan kan trekken door het aanbod te verruimen in plaats van deze via consumentisme aan te duwen?
  Het gaat ook helemaal niet om de economie maar om de schulden van de lidstaten, daar is al dat geld voor bedoeld.
  Er komen straks massa’s geld beschikbaar waardoor banken van hun slechte assets worden afgeholpen. In plaats daarvan kopen zij weer staatsobligaties. Dus dat is gewoon OMT (Outright Monetary Transactions) waarbij nu eens geen government bonds op de secondary market worden opgekocht, maar de banken eerst van hun bad credit loans worden afgeholpen.
  Dus het gaat er niet om het MKB weer aan de praat te krijgen maar om de rente op nieuwe schulden leningen van de Zuidelijke landen binnen de perken te houden.

   1. 19.300 miljard dollar is de Amerikaanse staatsschuld nu. Wat globaal betekent dat de rente op door de FED verstrekte leningen plus de leningen zelf dit bedrag belopen.
    En aangezien al dit geld uit de lucht gegrepen is geldt dit ook voor deze schuld.
    Als de petrodollar met SA klapt is de USD helemaal niet meer gedekt en stort de dollar als reservemunt helemaal in elkaar.
    Hetzelfde gebeurt als de rente te hoog oploopt naar bijvoorbeeld 3 %. Bij 2 % is de rente al hoger dan de belasting opbrengst.
    Dan kan er nog wel een of andere IMF-achtige Special Drawing Rights Basket worden bedacht als soort van dekking. Dat is nu al genuanceerd tot een basket waarin alle munten verhoudingsgewijs een aandeel hebben.
    En bij een complete melt down gaat men natuurlijk over op een barter based economy, goud en zilver dekking. Ieder land bezit dan nog uitsluitend wat er zich binnen haar grenzen bevindt.
    Is schuld dus een hypothetisch probleem? Natuurlijk, wegstrepen die handel.

 4. In de jaren 70 zijn de eerste buitenlanders binnengehaald omdat Nederlanders niet wilden schoonmaken voor een appel en een ei. Dat wilden Spanjaarden, Turken en Marokkanen wel. De bedoeling was dat al die immigranten na 5 jaar weer zouden vertrekken, maar dankzij slecht regeringsbeleid liep het allemaal anders. Desondanks zie ik nog steeds kansen voor een multiculturele samenleving. In Amsterdam bestond rond 1700 al de helft van de bevolking uit buitenlanders en kijk wat er van geworden is: een bruisende stad. Nederland kan dat ook worden als we allemaal een beetje meer willen integreren. De toenemende verschillen in inkomen, die al jaren volkomen uit de hand zijn gelopen, zullen vroeg of laat uitlopen in een volksopstand. Geen enkele bevolking zal het pikken dat de directeur 200 tot 600 keer zo veel verdiend als de laagst betaalde medewerker. Dat is volkomen a-sociaal, onrechtvaardig en inhumaan. Zowel vakbonden als linkse politieke partijen, waar de SP de grootste vertegenwoordiger van is, zullen dit met daadkracht moet bestrijden en fundamenteel aanpakken.

  1. @Knelis,

   Die buitenlanders uit 1700 behoorden niet tot een andere cultuur wat betreft basis waarden en normen.

   In en na de jaren 70 zou het wel gelukt zijn met Spanjaarden, Italianen en Joegoslaven maar die gingen weer weg. turken en Marokkanen gingen niet weg.

   Wat is dat toch dat; ‘als “we” allemaal een beetje meer willen integreren’?

   Een vriendin heeft een Iraniër en aan Afrikaan in haar familie gekregen via haar kinderen. Ze maakt halal worstenbroodjes enz. enz. hat gaat daar goed, waarom? Beiden genoemden zijn los van familie en vrienden/clan groep. Zo gauw er familie aan te pas komt komen er spanningen.

   Verder gooit u verschillende zaken door elkaar, bijv. wel/niet pikken van inkomensverschillen lijkt mij een ander onderwerp.

  2. Geen enkele bevolking zal het pikken dat er iemand 600 maal zoveel verdiend als een schoonmaker, hoe lang zit je al in je putje Knelis, ga eens kijken in die moslimlanden daar verdienen de toppers ietsje meer dan jij verondersteld, blijf jij maar lekker geloven in Mao rijnissen en consorten mag je de helft van je centjes aan de partij geven, sterkte man.

 5. Interessant, die klassenstrijd. maar ondertussen kunnen we ons ook wel eens afvragen wat er geworden is van de SP die in 1983 nog de brochure “Gastarbeid en Kapitaal”uitbracht.

 6. Ik kan me nog helder begin jaren ’70 herinneren waarin communistische propaganda het Westen de schuld gaf van achterlijkheid (tevens overbevolking door onderindustrialisering) elders, en dat wij als boete voor onze verdiensten ons aan infiltranten dienden aan te passen. De SP was nog een onbekend Maoïstisch splintergroepje, en meer geïnteresseerd in bestrijding van concurrenten.
  Zoiets noemt met land- en cultuurverraad. NSB’ers zijn er na de oorlog voor bestraft.

Geef een reactie