Keer op keer faalde de staat. Nu weer met Anne Faber.

 Door gastauteur Jurrien H. Boiten

 Voor altijd weg

“We zullen haar ontzettend missen.” Met deze woorden sloot Hans Faber namens de familie, zijn korte, indrukwekkende verklaring af op de persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat het lichaam van Anne Faber was gevonden. In Zeewolde was ‘s-ochtends een eind gekomen aan een zoektocht die bijna twee weken had geduurd. Michael Panhuis had aan de politie verteld waar hij haar had begraven.

 

De moordenaar

Michael Panhuis, 27 jaar. In 2011 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf zonder TBS, vanwege een zwaar zedendelict en roofovervallen. Maar liep inmiddels weer vrij rond te dwalen in de bossen rond Den Dolder. “Voorbereiding op terugkeer in de maatschappij” heet zoiets. En dat hij geen TBS had gekregen kwam door de mogelijkheid, dat je niet hoeft mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Slim, nietwaar?

 

Foutje

Een inschattingsfout wordt nu overal geroepen. En diverse onderzoeken zijn al weer aangekondigd. De verantwoordelijke minister zal de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht-Aventurijn in Den Dolder gaan doorlichten. Maar ook de rest van de strafketen, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de rechterlijke macht, de advocaten en het openbaar ministerie zijn natuurlijk verantwoordelijk. Gaan die ook worden onderzocht? En wat te denken van de politiek. Al die Kamerleden en Ministers die dit falende rechtssysteem willens en wetens al jaren laten bestaan. Die weigeren maatregelen te nemen die de dood van Anne Faber hadden kunnen voorkomen.

 

Geschiedenis

Ik neem u even mee naar 3 juni 2004. Nederland had net een zucht van verlichting geslaakt. Het 13 jarige meisje Wei Wei had de ontvoering door een ontsnapte TBS-er, die niet was terug gekomen van een onbegeleid verlof, gelukkig overleefd. Ze was weliswaar misbruikt, maar leefde nog.

In de Tweede Kamer verdedigde Minister Donner op die dag het politieoptreden. De politie had verzuimd de man te traceren, nadat hij een auto had gestolen. Jammer voor Wei-Wei. Er waren toch procedures, regels en afspraken en iedereen had zich daar toch netjes aan gehouden, zo betoogde de minster. Achter de transen van het kasteel van de PRA’s verdedigde hij met passie het falende justitiële apparaat. Een motie van de LPF om TBS-ers nooit meer op onbegeleid verlof te sturen, werd verworpen. En een motie van afkeuring haalde het natuurlijk ook niet. Wel beloofde de minister een wetswijziging die het de politie makkelijker zou maken bij de opsporing van ontsnapte TBS-ers. Want zolang ze niet opnieuw een misdrijf begingen, was er geen haast bij.

We zijn een paar maanden verder en in Doetichem. Om precies te zijn in de Kaponiestraat op 31 oktober 2004. Op harde stenen ligt Geerhard Jolink tevergeefs te vechten voor zijn leven. Neergestoken door een recidivist, waarvan het Gerechtshof tien dagen daarvoor meende het vonnis van de rechtbank -wel verplicht TBS- te herzien. En ondanks een duidelijk psychiatrisch rapport te oordelen dat er geen enkele reden was om de man verplicht TBS op te leggen. Wederom een “verontruste” Tweede Kamer. Maar opnieuw verschool minister Donner zich op 1 december 2004 achter de PRA’s. Alleen Joost Eerdmans (LPF) was duidelijk: “De overheid heeft weer een moord op haar geweten” Op 5 oktober 2005 wordt de dader veroordeeld wegens doodslag tot acht jaar cel en TBS met dwangverpleging. Waar is hij eigenlijk nu?

 

Geen veranderingen

De lijst met vergelijkbare gevallen is nog veel, veel langer. En nu mag als jongste geval de naam van Anne Faber worden toegevoegd.

Ondanks dat er herhaaldelijk en indringend vanuit alle lagen van de maatschappij is gevraagd om aanpassingen van het systeem, is er geen enkel zicht op een herijking van prioriteiten. Het belang van de dader gaat nog steeds voor de veiligheid van de maatschappij. Steeds weer wordt er door de behandelaars en de justitiële keten gegokt met de levens van onze jongens en meisjes. Onze mannen en vrouwen. Vanuit hun ivoren torens van het “eigen gelijk” kijken zij laatdunkend neer op de nabestaanden van allen die door hun inschattingsfouten het leven lieten.

En dat kan alleen maar omdat de politiek in feite niet van zins is om ook maar enige verandering in het systeem aan te brengen. Alleen Geert Wilders (PVV) heeft zich uitgesproken om het hele TBS systeem af te schaffen. Maar die wordt door de heersende elite, de media en het overgrote deel van de kiezers niet serieus genomen.

 

De eindverantwoordelijken

En daar zijn we dan bij de eindverantwoordelijken voor dit drama. Dat zijn de mensen die al die jaren zijn blijven stemmen op de bestaande politieke partijen. Dat zijn de mensen die helemaal niet meer naar de stembus gaan. Het zijn de mensen die denken: “ach er verandert toch niets” en “nieuwe partijen zijn toch niet in staat om veranderingen door te voeren” Dus stemmen wij maar weer op de VVD, de PvdA, het CDA, de CU. We stemmen op D’66, de SP en GroenLinks.

Diezelfde kiezers en thuisblijvers tekenen in grote getale bijvoorbeeld deze petitie. En het geeft ze een goed gevoel. Men doet toch iets! En straks lopen ze mee in een stille tocht en vertellen elkaar hoe erg het toch wel niet is. Laten witte ballonnen omhoog stijgen. En als ze dan thuis zijn, voelen ze zich weer deugdzaam. Maar het bloed van Anne Faber en al die andere slachtoffers van dit falende rechtssysteem kleeft net zoveel aan hun handen als aan de handen van hen die direct betrokken waren, bij de beslissing om het monster uit Zeewolde, Michael Panhuis weer in de maatschappij los te laten. Maar dat realiseert men zich niet! Men wìl het zich niet realiseren!

Jurrien H. Boiten,

Lelystad, 13 oktober 2017

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

14 Reacties

 1. @ Gladiator:
  Uw verdachtmakingen ( zonder enig bewijs ) tegen Wilders, zijn uitermate vreemd en totaal absurd. Wilders is de enige die, met 20 zetels en een zeer grote bekendheid in NL en in het buitenland, een vuist kan maken tegen de gevestigde orde. Dat wilt u toch ook? Wilders verdacht maken speelt de regenten in de kaart!
  Ook uw opmerkingen/verdachtmakingen richting Israël en wel opkomen voor de islam ( “groepen tegen elkaar opzetten” ) maken op mij een vreemde en verdachte indruk. Vindt u de islam niet vijandig aan onze waarden? Wat vindt u van Israël? Welke stroming hangt u nu eigenlijk precies aan?

 2. Zoals ik ook bij het vorige artikel heb opgemerkt, behoort de rechterlijke macht (naar mijn bescheiden mening) niet immuun te zijn voor de consequenties van haar handelen. De eerste rechter wilde de samenleving terecht zo lang mogelijk tegen verdachte beschermen, maar de hoger-beroep rechter vond het in lijn brengen (verminderen) van de straf belangrijker. Deze laatste zou nu naast een degradatie, op een “three strikes and you’re out” lijst gezet moeten worden.

 3. @ Gladiator
  Je zit er helemaal naast. Trump, Brexit e.d. laten zien dat er wel degelijk wat kan worden bereikt. Er moeten gewoon genoeg mensen op de juiste partij stemmen. Zo simpel is het. En dan dat gelul over “playpuppet Wilders”. Doe toch normaal: Wilders is volledig echt of zou hij anders 12 jaar lang zijn totale vrijheid opgeven?
  En wat ben je toch fijn gevoelig: kopvoddentaks vind je al erg. Met jou winnen we de strijd in elk geval niet.

  • @Leo KarelJan,
   Beste, u mag uw mening hebben, natuurlijk, zo ik de mijne, toch. Echter het feit dat u mij fijn gevoelig noemt vind ik niet op zijn plaats. Wat Wilders daarbij zegt is met opzet zo gedaan maar dat wil niet zeggen dat ik het daar mee eens moet zijn. Het enige wat hij hiermee bereikt en bereikt heeft is dat groepen tegen elkaar worden opgezet én dat niemand met hem wil samenwerken hoewel ik van dat laatste moet zeggen dat dit ook wel eens een voordeel kan zijn, en vooral dan voor HEM, want het laatste wat Wilders wil…..is regeren. Deze “opdracht” heeft Wilders niet, hij is namelijk absoluut niet wie u denkt, want daarvoor hoef je geen opleiding te hebben genoten bij de Mossad en ook nog grotendeels IN Israël!!!!
   Gegroet,
   Gladiator

 4. Inderdaad, de hoofdschuldigen zijn al die “goede burgers” die op die verrotte partijen hebben gestemd. ALEEN DE PVV WIL HET ECHT ANDERS: geen TBS systeem, maar levenslange opsluiting voor moordenaars en verkrachters, minimumstraffen voor alle delicten en afschaffen van flutstrafjes. De PVV kreeg 20 van de 150 zetels.
  Kudde: kijk in de spiegel en teken niet alleen petities, maar trap die verrotte partijen eruit!

  • @Leo KarelJan,
   U geloofd dus nog steeds dat mensen met verkiezingen én door hun stem uit te brengen ook maar IETS zouden kunnen veranderen hier in NL.
   Absoluut NIET en als bewijs haal ik heel simpel aan dat dit nog nooit aantoonbaar is gebeurd. Héél soms lijkt het erop echter het is nooit zo.
   Daarbij heeft NL een kiesstelsel waarbij zoveel partijen van de “partij” zijn dat er ten alle tijden zogenaamde compromissen gesloten moeten worden. Dus de regeerders oftewel poppenspelers, zijn gevrijwaard voor hun absolute kiezersbedrog.
   En de PVV, hoe mooi ook vaak gebracht (voor mij een klein beetje te lomp met hun idiote uitspraken zoals bijv. “kopvoddentaks” en wat dies meer zij!!) door de persoon Wilders, gaan NOOIT regeren, NOOIT. Dit zou namelijk aantonen dat ook Wilders een playpuppet is met een heel speciale opdracht…..namelijk het zaaien van verdeeldheid en waar hij absoluut meester in is het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen!!
   Dit is mijn bescheiden mening en…

 5. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het beloningssysteem, bedoelt wordt de dopamine die vrijkomt als een succes is behaald bij een moeilijke opdracht, veel heftiger reageert bij psychopaten. Ook blijkt uit recent onderzoek dat alleen indien de psychopaat zich sterk focust inleving kent, te zien in de hersenen, het probleem is dat die bij default niet aan staat bij psychopaten. Evolutionair gezien is de goed functionerende psychopaat van nut in oorlogstijd. Sluw, zonder angst en medogeloos, mits die niet gestoord is en dus zijn taken uitvoert conform wat gevraagd wordt.

 6. Opgave is een eenvoudige. Werkt het of werkt het niet? Bij bedrijven vindt normaal gesproken om de zoveel tijd of aantal gefabriceerde producten een controle plaats.
  Kloppen de zaken niet dan gaat men corrigerend optreden. Of men stopt helemaal.
  Als blijkt dat psychiatrische behandelingen grotendeels niet het gewenste resultaat opleveren dan moet men (regering) er mee kappen. Het is een hobby die de dames en heren zielenknijpers over de ruggen van onschuldige mensen uitvoeren.
  Mensen uit het vak, kom met cijfers. 90% geslaagd is nauwelijks te aanvaarden. Is het minder dan moeten jullie je winkeltje sluiten en al jullie cliënten kunnen de gevangenis in.

 7. Ik denk dat TBS zinvol is voor gestraften die geen psychopaat zijn. Je moet niet de baby met het badwater weggooien.
  Echter, als je een beetje googled dan weet je dat nut TBS wordt betwijfeld bij psychopaten. Wellicht zou het een idee zijn om voor die groep gewoon zware gevangenisstraf te geven, alsmede een longstay voor diegene die te gevaarlijk zijn om terug te keren.
  Wat veel mensen niet weten, de meeste psychopaten worden geen zware criminelen. Of dat gebeurt hangt met name van de opvoeding af. Het gebrek aan empathie kan opgevangen worden door de ratio waar een goed normen en waardenpatroon bij hoort. Psychopathie betekent alleen maar verminderd inlevingsvermogen, een handicap waarmee te leven valt bij een goed opvoeding. Is het foute boel dan komt het niet meer goed. Een combinatie van zowel aanleg als een slechte opvoeding.

 8. Er bestaat een categorie waarbij een ‘pacifistische’ benadering niet werkt. Naast mensen met een stoornis bestaan er ook mensen die je slecht kunt noemen, totaal gewetenloos. Dit is bekend in de psychiatrie.

 9. robbertdeberk

  14 oktober 2017 op 10:27

  Goed artikel en zeer goed om alle schuldigen op deze verhelderende manier aan te wijzen. En dat zijn er vele vele miljoenen.

 10. We zitten met onze rechtspraak in een vreemde spagaat. Aan de ene kant heb je criminelen die gevangenisstraf krijgen. Aan de andere kant criminelen die TBS krijgen al dan niet met gevangenisstraf. Die laatste groep zou dan niet goed bij hun hoofd zijn. Zij hebben een stoornis en moeten behandeld worden zo is de gedachte. Maar ook de “gewone” crimineel wordt uiteindelijk geresocialiseerd en en gaat vervolgens het reclasseringstraject in.
  De leidende basisgedachte is dat de mens in zijn diepste wezen goed is. Waren dan de Nazi’s ook in wezen goed en slachtoffer van de tijd waarin ze leefden? Zijn alle IS strijders gedragsgestoord? Of zouden ze gewoon genieten van hun slachtpartijen? Is er ook niet zoiets als het kwaad? Je moet het kwaad ervaren om te weten wat het is. Maar er wordt steeds voor weggekeken en iets dat niet bestaat, kan dus ook niet bestreden worden. Zie bijvoorbeeld het gestuntel met criminele migranten.
  Onze samenleving en onze rechtspraak zijn inderdaad…

  • gebaseerd op een achterhaald geitenwollensokken mensbeeld. En als je bij voortduring de wereld voor een doedelzak aanziet ontstaan als vanzelf de problemen. Wat dat aangaat, komt de rechterlijke macht wat mij betreft eveneens voor een TBS in aanmerking.
   De maatschappij zal ongetwijfeld nog veel onveiliger worden. Alles wat goed is zal kwaad worden genoemd en andersom. Met name dank aan het stemvee dat dit moois steeds maar weer mogelijk maakt.