Gelekt: brief aan ouders Theo Thijssen school over Suikerfeest-rel. ‘Paasontbijt’ heet nu ‘voorjaarsontbijt.’

De Amsterdamse Theo Thijssen school, een openbare school, heeft, zoals bekend werd in de media, besloten om het Suikerfeest te gaan vieren met de kinderen. Dit is eenmalig, ter vervanging van het Paasontbijt. Dat mag overigens niet meer ‘Paasontbijt’ heten. Het heet nu ‘voorjaarsontbijt.’ Een naamsverandering die al op meerdere scholen en instellingen plaatsvindt overigens. Dat er in Nederland sprake is van christelijke, Joodse en humanistische waarden, is iets waar ze op de Theo Thijssen school kennelijk liever aan voorbij gaan. In de Schoolgids valt te lezen dat de school een activistische multiculturele koers volgt:

Wij dragen met elkaar actief bij aan onze multiculturele samenleving.

Hieronder de brief aan de ouders van de school die via via bij mij terecht kwam:

Van Pasen naar Suikerfeest
Aankomend jaar willen we meer aandacht geven aan de verschillende gebruiken binnen de verschillende culturen. Daarom zullen we dit jaar het Paasontbijt overslaan maar iets leuks doen tijdens het Suikerfeest. De groepen 1-2 zullen wel een voorjaarsontbijt inplannen, maar u hoort nog wanneer dat is. Veel vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang willen ons helpen bij het vieren van het Suikerfeest. In de klas zullen wij vertellen waarom het Suikerfeest gevierd wordt. Zo hopen we elke keer weer een andere feestdag met de kinderen te gaan vieren.

Beste ouders van de Theo Thijssenschool,

Naar aanleiding van het stukje in de nieuwsbrief over het Paasontbijt heb ik twee reacties van ouders gekregen. Vandaag kreeg ik echter via het Parool te horen dat er naar buiten toe, via de media, veel meer reacties naar voren zijn gekomen.

Ik kan begrijpen dat het stukje in de nieuwsbrief verwarring oproept, vandaar nog een toelichting van onze kant.

Ontbijt verschuiven

Dit jaar wilden wij het Paasontbijt laten vervallen voor de hogere klassen omdat dit een groot deel van de leertijd wegneemt en wij liever de tijd besteden aan het op leuke manier uitdiepen van bijvoorbeeld een thema. De onderbouw wilde het ontbijt nog wel doen. In de jaarplanning kwam het ontbijt niet gelegen rondom de Paasdagen i.v.m. de meivakantie en lopende thema’s , dus wilden wij het ontbijt later in het jaar inplannen. Daarom wilden wij het dit jaar het voorjaarsontbijt noemen – simpelweg omdat het niet rond Pasen valt. Daar zit verder niks achter, het ontbijt heeft bij ons sowieso geen enkele religieuze invulling.

Invulling Burgerschap

Omdat we het dus verschuiven, leek het ons een goed idee om het ontbijt aan te grijpen om eindelijk eens aandacht te besteden aan verschillende religieuze stromingen, want dat doen we nog niet voldoende.

In het kader van burgerschap (een kerndoel vanuit het Ministerie van Onderwijs) staat o.a. dat:

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

We hebben er dus voor gekozen om de komende jaren steeds even aandacht te geven aan die geestelijke stromingen zodat kinderen hiervan iets meer weten en snappen waarom iemand misschien in Allah gelooft, iemand niet gelooft en de ander in meerdere goden gelooft. Zo willen we dit jaar aandacht geven aan de Islam (Suikerfeest als aanknopingspunt), het Jodendom (Pesach als aanknopingspunt), het christelijke geloof (Kerstdiner als aanknopingspunt) en het hindoeimse (Divali (lichtjesfeest) als aanknopingspunt en het humanisme.

Ik wil hierbij benadrukken dat wij absoluut geen religieuze school zijn, maar een openbare school waarin iedereen welkom is, mits we respectvol met elkaar omgaan. Om respectvol met elkaar om te gaan is kennis over verschillende waarden en normen noodzakelijk.

Ik hoop dat deze toelichting meer duidelijkheid geeft over welke beslissingen we als school hebben genomen, waarom wij deze beslissingen hebben genomen en dat wij zo op leuke manier willen voldoen aan de kerndoelen in het kader van burgerschap.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

1 Reactie

  1. Sint Nicolaas

    17 oktober 2018 op 13:18

    Wanneer ik deze “uitleg” van de school zo lees komen bij mij de braakneigingen en woede al weer om de hoek kijken. Dit past weer perfect in het islamiseringsplaatje wat gaande is in NL. Paasontbijt wordt voorjaarsontbijt. Waar heb ik dit meer gehoord ? Geen paaseitjes maar verstopeitjes rings a bell ? “Dit jaar wilden wij het Paasontbijt laten vervallen voor de hogere klassen omdat dit een groot deel van de leertijd wegneemt” Hoe lang duurt een paasontbijt ? Uurtje wellicht ? Anderhalf ? Wat een drogreden. En deze dan “en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit” Islam doet niet aan seksuele diversiteit. Homo’s en lesbo’s zijn paria’s. Insecten die vertrapt dienen te worden. Op een NL school mag je verwachten dat NL voorop staat. Neen, diversiteit en achterlijkheid wordt de kinderen door de strot gedrukt. NL wordt afgeserveerd en verraden. De jeugd straks een minderheid in eigen land.

© 2023 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑