Zoeken: “janmaat”

We hebben 39 resultaten gevonden voor je zoekopdracht.

Zo werd Janmaat gepakt op tv (video)

Door Joost Niemöller

Op DEZE VIDEO is een tv uitzending te zien die Willibrord Frequin maakte voor zijn RTL5 programma Achter gesloten deuren. Het is uit de nadagen van Janmaat, toen hij als Centrum Democraten met een clubje ongeregeld de gemeente-raadsverkiezingen in ging in de jaren negentig. De Centrumdemocraten zouden toen ruim vertegenwoordigd raken in de gemeenteraden. Janmaat liet Frequin zelfs toe bij een partijbijeenkomst waarin hij sprak over de omgang met de pers. Frequin was er uiteraard alleen maar op uit om de nieuwe leden neer te zetten als nazi’s.

Frequin zuigt en manipuleert zoals we dat kennen bij hem. Triomfantelijk houdt hij bij een van de leden thuis de Hitler biografie van Werner Maser omhoog, een objectieve geschiedenis, waar verder niets mis mee is. ‘Wat is dit voor boek?’ Hebbes, zo klonk Frequin. Het aankomende gemeenteraadslid, Yge Graman, nog woonachtig bij zijn moeder, raakte in paniek, werd boos, en dit was precies het tv momentje waar Frequin op zat te wachten.

Door de agressieve vraagstelling en door niemand uit te laten praten, en door veel plakken en knippen wist Frequin zijn manipulatieve punt te maken: Dit zijn allemaal nazi’s. Overigens waren een aantal van deze personen beslist dubieus, op zijn minst. Waaronder de bizarre Graman. Janmaat had niet zo gretig of fatalistisch moeten zijn om de lijsten te vullen met zoveel amateurs, labiele personen, en soms hele en halve criminelen. Hij probeerde nog recht te praten wat krom was en gaf Frequin alle kans om toe te slaan.

Pijnlijk, al te pijnlijk.

Janmaat, Wilders, en het bezwijken van de democratische natiestaat. Lezing.

Door Joost Niemöller

Gisteravond gaf ik een lezing bij het Forum voor Democratie op de Herengracht in Amsterdam. Iedere week organiseert Thierry Baudet hier een avond met een spreker. Baudet maakt zich zorgen over het functioneren van onze huidige democratie en ik denk dat hij daar een punt heeft, dus die avonden zijn de moeite van het bezoeken waard.

Ik mocht (voor een bomvolle zaal, de mensen zaten tot op de trappen) spreken over mijn boek De verschrikkelijke Janmaat, en besloot daarop te doen wat ik in dat boek met opzet niet heb gedaan: Het bredere politiek kader schetsen, dat verklaart waarom in Nederland de democratie voor Janmaat niet bestond. Janmaat kwam in opstand tegen de grote lijn van de globalisering, aangehangen door de elites in Nederland, maar het is veel groter dan dat.  Die globalisering leidt tot aanhoudend diffuus geweld en een steeds grotere betekenis voor etnische en religieuze groepsvorming, waaronder de democratische natiestaten bezwijken. Het verzet tegen Wilders valt in datzelfde licht te zien.

Hieronder de lezing.

Lees verder

Hans Janmaat zei het al: Opvang in de eigen regio. Video.

Door Joost Niemöller

Van uiterst links tot uiterst rechts praat nu iedereen erover als het ei van Columbus. Maar toen Hans Janmaat het in 1994 in de Kamer zei, werd hij voor gek versleten: Opvang in de eigen regio.

Kijk nog maar eens naar dit korte fragment. Andere Kamerleden wilden Janmaat nog geen hand geven. Hij was alleen maar negatief, heette het. Een nazi.  Terwijl hij toch heel realistisch en precies kon neerzetten wat het probleem was; de internationale verdragen, en wat de oplossing; opzeggen.

Omvolking. Een verboden woord? Lezing.

Door Joost Niemöller

 

Gisteravond hield ik een lezing voor de PVV Brabant, in een zaal in Helmond. Hieronder de tekst.

Ik wil het hebben over een verboden woord. Omvolking. Het is geen officieel woord. Als er al zoiets bestaat als een officieel woord natuurlijk. Maar ik kon het in elk geval niet terugvinden in de digitale versie van Van Dale.

In het Duits is het overigens wel een officieel woord. Umvolkung. Het staat in de Wiktionary, het digitale woordenboek, in het Engels, met een betekenis eraan verbonden. Het gaat om een bewust gevoerde politiek om de demografische samenstelling van een populatie te veranderen door middel van immigratie en het beïnvloeden van voorplantingsgedrag:

Vervolgens wordt er in deze Wiktionary over Umvolkung gezegd dat het een manier is om opzettelijk  de autochtone bevolking te verzwakken.

Het woord zou eerst alleen gebruikt worden bij extreem rechts, maar is nu meer verspreid geraakt onder rechtse conservatieven:

 • The word is most often used to refer to the growth of allochthonecommunities in post-war Germany and western Europe, which is thereby labelled a deliberate strategy to weaken the autochthone The word was originally restricted to the radical right, but is now seeing some usage among right-wing conservatives.

En kijk, er bestaat volgens Wiktionary ‘waarschijnlijk’ ook een Nederlandse vertaling van:

Daar kom ik zo op terug.

Lees verder

Overheid; moet Thierry ook dood?

 

 

Door Joost Niemöller

Veiligheid is een basisvoorwaarde om een goed functionerende democratie mogelijk te maken. Een andere voorwaarde is vrijheid van meningsuiting. Veiligheid en vrijheid van meningsuiting maakt het mogelijk dat opinies zich kunnen verenigen en dat deze vormen van vereniging zonder bedreiging in het openbaar kunnen plaatsvinden. Zo kan er een woordenstrijd plaatsvinden die niet ontaardt in fysiek geweld.

Van zo’n situatie is in Nederland sinds het begin van de massamigratie in de jaren zeventig van de vorige eeuw, steeds minder sprake. De geschiedenis van Hans Janmaat en van de Centrumpartij is er vooral een van onveiligheid en van censuur geweest. Er vielen geen doden, maar wel gewonden. Pim Fortuyn werd vermoord om zijn mening. Theo van Gogh werd vermoord om zijn mening. Hirsi Ali moest onder strenge beveiliging door het leven en is uit Nederland vertrokken. Geert Wilders gaat als een gevangene door het leven.

Thierry Baudet leek tot nu toe een uitzondering. Zijn partij, Forum voor Democratie, kwam in openbaarheid bijeen. Hij woont zelf in het centrum Amsterdam en gaat nog zonder beveiliging over straat. Wat je kon verwachten is inmiddels gebeurd: Er vond een aanslag met verf en viezigheden plaats op zijn huis. Niet een keer, maar twee keer, vlak achter elkaar.

Dit laatste is alleen maar mogelijk omdat de staat, en in het bijzonder de gemeente Amsterdam, niet de moeite nam om de fysieke integriteit van Thierry Baudet te waarborgen. Bijvoorbeeld door middel van camera’s, of door de afdoende inzet van de geheime dienst, of door het optreden van bewakers in overheidsdienst. Maar na de eerste verfaanslag bleek het dus heel eenvoudig om vlak daarna opnieuw de woning van Thierry Baudet te besmeuren, en hem zodoende te intimideren.

Dat is zeer verontrustend.

Dat is namelijk een teken dat de Nederlandse overheid niet bereid is om de veiligheid te garanderen van het democratische proces.

Een van die signalen voor de overheid zou de aanhoudende beschimping moeten zijn van Thierry Baudet en Geert Wilders in de media door hen keer op keer in de media tot nazi, fascist, racist enzovoort uit te roepen. Dit proces heet demoniseren. En dat heeft niets te maken met ‘scherpe kritiek’,  zoals Joshua Livestro dat zo geniepig omschrijft in NRC. Livestro weet heus wel beter. Bij kritiek ga je in op argumenten. Naziroepen is slechts schelden. NRC speelt een gevaarlijk spelletje door het demoniserende schelden als ‘kritiek’ te laten benoemen.

Het demoniseren door de nazikaart te trekken, gebeurde eerder bij Pim Fortuyn. Ook toen greep de rechtelijke macht niet in. Nu weten we wat het gevolg is. Als de beschimping nu door blijft gaan, is er dus sprake van moedwil, want hoe moet je dat anders noemen.

De overheid wil de ernst van de situatie niet in zien, zolang Baudet en zijn partij geen veiligheid wordt geboden. Het gaat hierbij niet om de veiligheid van enkele personen. Het gaat om de instandhouding van onze democratie. Die democratie werd structureel ontwricht door de moord op Pim Fortuyn, en ook toen wilde de rechter dat niet zo benoemen. (Anders had zijn moordenaar namelijk levenslang gekregen.) Het is interessant dat vonnis nog eens te bekijken. Het tekent de lamlendigheid van onze overheid als het er om gaat de democratie te beschermen.

Misschien is de heersende bestuurselite niet zoveel gelegen aan de democratie. Misschien laten ze het liever op geweldsdreiging aankomen, er op rekenend dat de Nederlandse bevolking zelden in opstand komt. Misschien zien ze het niet als een bedreiging van de democratie als Thierry Baudet vermoord wordt door hetzelfde extreem links dat Pim Fortuyn omlegde. Een ontstellende misrekening.

Linksfascistische aanslag op Baudet. Blijven de daders vrij?

Door Joost Niemöller

Het is steeds hetzelfde patroon. Fortuyn werd in de media afgeschilderd als racist, fascist en nazi. Zijn moordenaar loopt alweer vrij rond. Geert Wilders werd in de media afgeschilderd als racist, fascist en nazi. Hij leidt het leven van een gevangene. Thierry Baudet werd in de media afgeschilderd als racist, fascist en nazi. Vannacht is zijn huis beklad en is er viezigheid door zijn brievenbus gepropt. Dat laatste aldus de website IndyMedia, die zich met schaamteloos cynisme ‘Vrij Media Centrum Nederland’ noemt.  Ook is zijn adres bekend gemaakt. Met als onuitgesproken boodschap: Het is nu vrij schieten op Thierry Baudet. Voor iedere antifascistische fascist in Nederland.

Dit is op IndyMedia de motivatie van de aanslag in hun eigen jargon, dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet veranderd is:

We protesteren met deze aktie tegen het verderfelijke gedachtengoed van Baudet. Zie de citaten hieronder. We verzetten ons tegen het groeiende gevaar van Forum voor Democratie dat een nieuwe fascistische beweging probeert op te bouwen van hordes (jonge) witte mannen. Baudet en consorten verpakken hun racisme, seksisme en nationalisme in pseudo-intellectuele gewichtigdoenerij. Zo verhullen ze hun frustratie over het feit dat hun eeuwenlange machtspositie steeds verder dreigt af te kalven doordat niet-mannen en niet-witte mensen steeds duidelijker hun stem laten horen.

Baudet zegt:

“De realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.”
“Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben.”
“Onze steden exploderen door de immigratieproblematiek. (…) We zullen ze moeten tegenhouden.”
“Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is.”
“Gewelddadig optreden in Geldermalsen tegen komst asielzoekerscentrum is noodweer tegen een injectie van criminaliteit.”
“Een christelijke school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan. (…) Het probleem zijn de islamitische scholen.”
“De zelfhaat die we proberen te ontstijgen (…) door de Nederlandse bevolking homeopatisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan.”
“Cultuurverschillen zijn uiterst hardnekkig. Daarom: stoppen met massa immigratie.”

Gun Baudet en trawanten geen rust!

Radicaal Anarchistisch Feministisch Front

 

Een regelrechte oorlogsverklaring dus. Thierry Baudet, democratisch gekozen politicus die zelfs meer democratie nastreeft, moet opgejaagd worden. Dat wordt bedoeld met de uitdrukking ‘Gun Baudet en trawanten geen rust’, en dat kan gezien de geschiedenis maar beter echt serieus genomen worden.

Politiek geweld in Nederland is altijd extreemlinks geweld. Dit is uitgebreid onderzocht. Maar niet in de gevestigde media, die het linkse geweld altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden en is doorgegaan met het demoniseren van de sprekers die de heersende politiek van de omvolking bekritiseren.

Baudet (en Wilders) trachten door middel van het gebruik van de vrijheid van meningsuiting langs democratische weg de wankelende Europese beschaving te redden. Het vernietigende geweldwerk van de zich ‘antifascisten’ noemden fascisten, vindt juist anoniem plaats. Het bekladden van een huis, het vrijgeven van adressen, het gooien van viezigheid door een brievenbus, is het standaard repertoire van hen. Dat wil zeggen: dit zijn de inleidende beschietingen.

Daarna volgen bommen en moordaanslagen.

We hebben het hele geweldsrepertoire al eerder gezien bij de Centrumpartij van Hans Janmaat. Ik heb die in mijn boek vastgelegd. Ook hoe er ook toen al een informele samenwerking bestond tussen deze aanslagplegers, de media, en de heersende politiek die liever de andere kant uitkeek.

Toen deed de Nederlandse geheime dienst niets om deze ondergrondse linksfascisten tegen te houden. Pim Fortuyn werd vervolgens evenmin beschermd door de overheid. Daarvan is geleerd bij Wilders. Wat gaat er nu gebeuren bij Baudet? Ik vrees niet veel. Baudet zal mogelijk meer bescherming krijgen. Maar de verantwoordelijken voor deze aanslag op iemands privébestaan zullen niet achterhaald worden.

Overheid, toon mijn ongelijk aan, laat nu eens zien dat deze linkse geweldspiraal gestopt kan worden voor er weer doden vallen. Breng deze linksfascisten bijtijds voor de rechter!

Volkskrant voerde veroordeelde terrorist op als ‘extreem-rechts deskundige.’ Het bewijs.

(Opklikken om goed te kunnen lezen)

 

 

(Opklikken om goed te kunnen lezen)

(Opklikken om goed te kunnen lezen)

Bij de Volkskrant moeten ze achteraf ook wel hebben begrepen dat er wel iets niet helemaal in de haak was met achterbakse stuk tegen Thierry Baudet, waarin hem werd aangewreven dat Baudet niet deugde omdat hij extreem rechtse contacten zou hebben, en dit met een insinuerend kop.

Vandaag probeert de ombudsvrouw van de Volkskrant de schade een beetje te beperken met een vaag ditjes en datjes stuk.

De Volkskrant gaat daarin ook in op een snoeihard tegenstuk van Paul Frentrop.

Frentrop schrijft daarin over een van de ‘deskundigen’ die aangehaald worden in het smeerstuk in de Volkskrant:

Om tot deze conclusie te komen hadden de twee journalisten die aanleiding zagen om dit artikel te schrijven twee deskundigen geraadpleegd: De eerste is Willem Wagenaar, die wordt aangeduid als onderzoeker van de Anne Frank Stichting. Die aanduiding is juist, maar onvolledig. Als ik goed ben geïnformeerd, heeft de heer Wagenaar een lange carrière in het extreemlinkse activistenwezen achter de rug, maakte hij deel uit van de krakersbeweging die geweld niet schuwde en was hij betrokken bij de aanslag in 1986 op leden van de Centrumpartij in de plaats Kedichem. Hij werd hier in 1987 door de arrondissementsrechtbank Dordrecht voor veroordeeld. Nu kunt u zeggen: dit is juist een teken dat hij deskundig is op het gebied van extreme politiek, maar mij bevreemdt deze keuze.

De ombudsvrouw van de Volkskrant reageert hierop aldus:

Wagenaar wil niet ingaan op zijn verleden, maar de Anne Frank Stichting staat vierkant achter zijn expertise. ‘Voor ons is alleen zijn deskundigheid relevant’, zegt een woordvoerder. ‘En zijn expertise staat absoluut niet ter discussie.’

En die Wagenaar deugt toch echt helemaal, beweert de Volkskrant ombudsvrouw:

Wagenaar is al jaren betrokken bij de monitor naar racisme en extremisme en voert onderzoeken uit voor de overheid.

Maar… hoe zou het toch komen dat Wagenaar niet wil ingaan op zijn verleden? Hij had toch gewoon even kunnen zeggen dat hij niets te maken had met de aanslag in Kedichem en dat Frentrop loog? Het is nogal wat wanneer zoiets over je gezegd wordt.

Nou, Wagenaar deed dat niet omdat hij wel degelijk veroordeeld werd.

Ik noem Wagenaar met naam en toenaam in mijn boek De verschrikkelijke Janmaat.

Samen met drie anderen. Die noem ik ook.

‘Kedichem’ was niet zomaar een aanslag, zo beschrijf ik dat aan de hand van veel getuigenverklaringen uitgebreid in mijn boek. Zo’n zestig grotendeels oudere mensen werden door een professioneel krakersleger ingesloten en daarna gingen er brandbommen naar binnen. Het doel was om mensen te doden omdat ze een andere politieke opvatting hadden. Uiteindelijk zou de weduwe van Janmaat daar haar been verliezen. Dat er geen doden vielen was een wonder.

De mensen die dat deden waren dus terroristen. Deze vier zouden er met lichte straffen vanaf komen omdat de rechter in de leugen trapte dat het ging om ‘rookbommen’ in plaats van ‘brandbommen.’ Ook dit beschrijf ik uitgebreid in mijn boek.

Bij het archiefonderzoek voor mijn boek over Janmaat vond ik de vonnissen, en daarvan druk ik hierbij een deel af.  

Steun de vrije islamkritiek! Steun Raffie!

Door Joost Niemöller

Raffie Chohan is door een Nederlandse rechter veroordeeld omdat ze in de openbare ruimte islamkritiek beoefende. Dit is het gevolg van een gevaarlijke ontwikkeling bij het OM die de vrijheid van meningsuiting in Nederland aan banden wil leggen.

Onlangs werd bekend dat het OM veel tijd steekt in uitzoeken of er rechtszaken tegen columnisten gedaan kunnen worden. Het Nederlandse OM heeft de activistische lijn die destijds gevoerd werd tegen Janmaat weer opgepikt. Doel is het beperken van de vrijheid van meningsuiting.

Dat dit een politieke achtergrond heeft, blijkt wel uit de vooringenomen wijze waarop het OM opereert. De kans is bijvoorbeeld minimaal dat ex PvdA Kamerlid Mei Li Vos vervolgd zal worden wegens haar haattweet over ‘witte oude rechtse mannen.’ Maar als het gaat om Sylvana Simons trekt het OM alles uit de kast. (En pakken de media groot uit.)

Het OM richt zich vooralsnog grotendeels op minder bekende Nederlanders die islamkritische uitspraken deden. Hiervoor is weinig aandacht, maar elke gewonnen zaak maakt het OM weer sterker om de ‘grote vissen’ aan te gaan pakken.

Zo gaat het OM steeds weer in hoger beroep in de zaak tegen Robert de Jonge. Ik schreef er al een paar keer over. Maar in de MSM is er geen aandacht voor.

En zo sleept zich nu ook in stilte de zaak tegen Raffie Chohan voort.

Ook daarover schreef ik regelmatig.

Over haar zaak is wel enige media aandacht.

De rechter heeft Raffie inmiddels veroordeeld tot een geldboete van € 800, waarvan € 400 voorwaardelijk. Raffie is in hoger beroep gegaan.

Raffie Chohan zou volgens de rechter strafbaar zijn omdat ze bij een Pegida bijeenkomst zei:

“Een andere reden om Moslims te verachten en te haten is om hun krankzinnige ideologie,want het is nooit een religie van vrede”

Haar advocaat redeneert: zonder enige toelichting had de rechter geoordeeld dat haar toespraak bestond uit  ‘racistische en beledigende teksten.’

(Hier vindt u de hele speech. Oordeel zelf.)

Als de rechter objectief naar de toespraak van Raffie had gekeken, had hij gezien dat hier sprake is van argumenten die leidden naar haar omstreden uitspraak. De advocaat van Raffie bepleit dan ook:

In haar toespraak, voorafgaand aan en volgend op het tenlastegelegde fragment, heeft appellante zeer gedetailleerde kritiek geleverd op het gedrag van moslims. Daarbij heeft zij de volgende punten besproken:

 1. gedrag tegenover homo’s (dossierpagina 5, regel 20);

 2. het mishandelen van vrouwen (dossierpagina 5, regel 20);

 3. het sluiten van gearrangeerde huwelijken (dossierpagina 5, regel 43);

 4. het plegen van besnijdenis (dossierpagina 5, regel 43);

 5. het plegen van eerwraak (dossierpagina 5, regel 43);

 6. het weigeren om aan een vrouw een hand te geven (dossierpagina 5, regel 46-47);

 7. het als minderwaardig behandelen van vrouwen (dossierpagina 5, regel 47-48; blz. 2, regel 9-10);

 8. het plegen van geweld tegen christenen (dossierpagina 6, regel 5-6; blz. 2, regel 43-45);

 9. het sluiten van huwelijken en het bedrijven van seks met minderjarige meisjes (dossierpagina 6, regel 11-13); en

 10. het sluiten van neef-nichthuwelijken (dossierpagina 6, regel 24).

In vergelijkbare zaken, zo bepleit haar advocaat, is er door de rechter wel gekeken naar de context waarin de uitspraken gedaan werden.

Met deze argumenten als achtergrond, deed Raffie dan ook geen uitspraak over moslims vanwege hun religie (wat strafbaar is), maar heel specifiek wegens hun ideologie. Dit benoemt zij nog eens met name zo.

De advocaat wil dat de rechter gaat toestaan dat er in hoger beroep deskundigen worden opgeroepen die kunnen oordelen over de legitimiteit van de argumenten die Raffie Chohan aanhaalt.

De advocaat stelt daarbij voor:

 1. prof. dr. A. Ellian, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap;
 2. mr. drs. M.E. Zee, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, staflid van het Instituut voor Metajuridica; en
 3. dr. B. French (PhD), directeur van het Center for the Study of Political Islam, te Nashville (USA).

En verder: om vast te stellen dat er sprake is van ‘het aanzetten tot haat’ moet er, zo geeft de advocaat van Raffie aan, sprake zijn van een intentie, die in dit geval niet aangetoond kan worden. Er moet namelijk;

een zekere vorm van kwaadaardigheid aanwezig zijn om beperking van de vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen. Er moet sprake zijn van opruiing, ophitsing en/of opstoken en er moeten krachtige termen aanwezig zijn om haat op te wekken. Er dient in beginsel sprake te zijn van een intrinsiek conflictueuze tweedeling, wil er sprake zijn van aanzetten tot haat“.

Wat Raffie hier deed is iets heel anders, namelijk het voeren van islamkritiek. Wanneer ook de hogere rechter zou besluiten dat de uitspraak van Raffie strafbaar is, dan is de islamkritiek in dit land aan banden gelegd. Er is dus een algemeen belang om aandacht te blijven besteden aan deze zaak.

Raffie is een eenvoudige Rotterdamse vrouw, voor wie het moeilijk is om een advocaat te bekostigen. Ze heeft daarom een crowdfunding actie op touw gezet.

Steun haar via deze link!

 

 

 

Kan iemand aangifte doen tegen Mark Rutte? Maakt niet uit waarover!

Door gastauteur Jan van de Beek

Voordat u verder leest: Dit is een satirisch stukje, dat begrijpt u vanzelfsprekend wel. Alhoewel, aangifte doen is tegenwoordig heel gewoon, want mensen zijn snel beledigd. Voor iedere verkeerd getimede scheet of geplette lange teen doet men tegenwoordig al aangifte. Te kinderachtig voor woorden eigenlijk en daarom doe ik er zelf niet aan mee. Vandaar ook mijn oproep aan u om voor mij de kastanjes uit het vuur te halen: doe aangifte tegen Mark Rutte. Ik wil graag een breed publiek aanspreken dus ik geef even wat uiteenlopende gronden voor aangifte. Voor elke wat wils dus.

Allereerst natuurlijk de antidiscriminatie mensen. Volgens Mark Rutte in Zomergasten moeten (sommige) Neder-Turken oppleuren naar Turkije. Hans Janmaat werd meen ik veroordeeld voor “vol=vol” en Geert Wilders wordt vervolgd voor “minder, minder, minder”. Menig antidiscriminatie-activist zou in de uitspraak van Rutte toch een verkapte oproep tot etnische zuivering moeten zien. Dus waarom is die aangifte er nog niet?

Dan natuurlijk de Neder-Turken zelf. Velen van hen zijn volgens mij chronisch beledigd (NB: dit is beslist niet bedoeld als belediging!) en oppleuren klinkt best beledigend. Aangifte doen dus! En trouwens, als Rutte het probleem van de lange arm van Erdogan echt wil aanpakken, kan hij beter niet gaan schelden, maar als een heuse staatsman wetgeving opperen waarmee hij Turkse organisaties in Nederland kan corrigeren als die bijvoorbeeld Nederlandse burgers tegen elkaar opzetten. Daar hebben we meer aan.

Vervolgens de mensen die volgend voorjaar op de VVD gaan stemmen omdat ze graag minder immigratie zouden zien. Het is nu nog te vroeg voor aangifte, maar je kunt er donder op zeggen dat de VVD kiezersbedrog gaat plegen op dit thema. Dat doen ze namelijk bij elke verkiezing. Stoer praten om wat kiezers op rechts te verleiden en na de verkiezingen gewoon weer hetzelfde ongerichte massa-immigratiebeleid. Dus aspirant VVD-kiezer: voelt u zich volgend jaar bedonderd door Mark Rutte, doe dan aangifte vanwege misleiding!

Daarnaast hebben we de mensen die de Nederlandse natiestaat een warm hart toedragen. De Patriotten zogezegd, waar ik mezelf ook toe reken. Die hebben zeker alle reden om aangifte te doen. Want onder de verantwoordelijkheid van Mark Rutte zijn er vorig jaar weer tienduizenden asielzoekers naar Nederland gekomen, waaronder veel Syrische moslims en ongetwijfeld een enkele IS-terrorist. Uit eerdere ervaringen weten we dat een groot deel van de islamitische immigranten er nogal onliberale en antiwesterse ideeën op nahoudt. En ook dat de meeste asielzoekers in de bijstand terecht komen. Het is bijna verkiezingstijd en dus ook de tijd van de oneliners. Hier is er een: “Het migratiebeleid van Mark Rutte is import van achterlijkheid, amok en armoede”. Dus patriotten: doe aangifte wegens het opzettelijk schaden van het Nederlands belang!

Als laatste hebben we de PVV’ers, met Geert Wilders voorop. Mark Rutte beweerde dat het PVV-plan om geen asielzoekers toe te laten een bedreiging is voor de rechtstaat. Onzin natuurlijk, want het is prima mogelijk om binnen de rechtstaat internationale verdragen als het vluchtelingenverdrag op te zeggen. Ongetwijfeld een hele operatie, maar op termijn veel minder ingrijpend dan doorgaan met het huidige onzalige migratiebeleid. En ook eerlijker dan de smerige asieldeal met de democratisch gekozen Turkse president Erdogan. Dus PVV’ers kunnen gerust aangifte doen vanwege laster. Bonus aangiftegrond: ook iedereen die een beetje kan nadenken kan zich beledigd voelen door de stompzinnige poging van Rutte om zich én af te zetten tegen de PVV én ondertussen uit dezelfde electorale vijver te vissen. Doe dus aangifte tegen Mark Rutte!

Er zijn vast nog meer aangifte-waardige groepen die ik vergeten ben te noemen. Ik hoop niet dat die zich beledigd voelen. En misschien heeft er al iemand op bovenstaande gronden aangifte gedaan tegen onze premier. Verontschuldigt u mij, voor dat ik dit stukje schreef heb ik even snel gegoogeld, maar ik kon zo gauw niets vinden.

Tot slot: Geachte Premier Rutte, het is zeker niet mijn bedoeling u persoonlijk te beledigen of te kwetsen met deze oproep. Ik doe alleen een poging om uw gewiekste dubbelhartigheid richting het electoraat bloot te leggen. Als ik u had willen beledigen had ik wel woorden als ‘doortrapt’ en ‘schijnheilig’ gebruikt en dat doe ik niet. Ik wil met dit stukje het Nederlands belang dienen. En als u dat nu ook doet als u volgend jaar onverhoopt weer premier wordt, dan komt alles misschien toch nog goed.

Waarom demoniseert Meindert Fennema Wilders?

Door Joost Niemöller

Mag een politicoloog alles roepen? Van mij wel. Maar wat betekent het dan nog? Het betekent niets meer dan wanneer anderen zomaar wat roepen.

Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij is links, GroenLinks zelfs, maar heeft over het algemeen een goed gevoel voor de momenten waarop zelfingenomen links in de fout gaat ten aanzien van de ‘populisten’, die ik zelf liever Nieuwe Realisten noem. Ik ken hem omdat ik met hem samenwerkte voor mijn boek over Hans Janmaat. Hij schreef daar ook het voorwoord bij. Fennema had en heeft een goed oog voor demoniseren. En hij is nieuwsgierig naar kennis.

Maar soms vliegt hij ineens zomaar uit de bocht. Hij schreef een politieke biografie over Geert Wilders. Er komt een nieuwe druk, en daarvan gaf hij nu via The Post Online het nawoord alvast vrij.

Daarin lees ik:

In het verleden hebben we te maken gehad met politieke partijen die langs democratische weg de democratie wilden afschaffen. Om ons daartegen te wapenen lanceerde professor George van den Bergh in 1936 het begrip Weerbare Democratie in zijn oratie ‘Wat te doen met antidemocratische partijen?. Bastiaan Rijpkema heeft daar onlangs een mooi proefschrift over geschreven. Hij onderzoekt de grenzen van de democratische tolerantie.

Thans hebben wij te maken met een ander fenomeen: een politieke partij die met democratische middelen de rechtsstaat wil afschaffen. Voor Nederland is dat een nieuw verschijnsel. In Turkije wordt het al in de praktijk gebracht. In die zin zou Geert Wilders als minister-president de evenknie van Recep Tayyip Erdogan kunnen worden. Maar zover is het nog lang niet.

Wil Geert Wilders de rechtsstaat afschaffen? Als dat zo zou zijn, dan hebben we met een gevaarlijk fenomeen te maken. Niet alleen de democratie, maar hup, gelijk de hele rechtsstaat! Zo’n iemand zou je dus buiten de politiek moeten plaatsen, want zonder rechtsstaat geen democratie, want geen rechten, en democratie is volgens Bastiaan Rijpkema in zijn inderdaad interessante boek het vermogen tot zelfcorrectie.

Maar is het waar wat Fennema zegt? Of roept hij maar wat? Hij neemt in elk geval niet de moeite om het toe te lichten. We moeten hem hier geloven op zijn autoriteit als emeritus hoogleraar.

Ik kan nu alleen nog maar raden wat Fennema bedoelde. Ik weet zeker dat Wilders nergens heeft gezegd dat hij de rechtsstaat wil afschaffen. Wel weet ik dat hij mogelijk de Grondwet wil wijzigen. Om bijvoorbeeld moskeeën te kunnen verbieden, die volgens hem niet vallen onder de vrijheid van godsdienst, maar die de uitingen zijn van een ideologie die juist de democratie ondermijnt. De islam heeft alle eigenschappen waar Bastiaan Rijpkema voor waarschuwt: Het laten verdwijnen van het vermogen tot zelfcorrectie. In de islamitische ideologie ligt alles vast. De mens mag niets veranderen. Pas onder de sharia verdwijnt onze rechtsstaat echt.

Als Wilders zich daartegen verzet, komt hij dus juist op voor de democratie! Wilders is in mijn ogen dan ook de democraat pur sang. Niet voor niets is Wilders de enige politicus die voor echte democratie pleit, namelijk directe democratie. (Ik vermoed dat Jan Roos dat ook gaat doen, maar zijn programma is nog niet bekend gemaakt.)

Enfin, ik leg het zelf maar even uit. Fennema doet dat zelf niet. Voor hetzelfde geld doelt hij op iets heel anders. En zo veroordeelt  hij Wilders door hem in de hoek te plaatsen van de kwalijke ondermijners van de rechtsstaat. Dat heet demoniseren. Heeft hij dan niets geleerd van de geschiedenis met Janmaat? Dat wil ik niet geloven. Meindert Fennema is een intelligente man die de politieke geschiedenis in Nederland goed kent.

Wat is hier aan de hand?

 

 

 

 

© 2021 De Nieuwe Realist

Thema door Anders NorénOmhoog ↑