Door Dr Gert Jan Mulder

Er is veel aan de hand in de media omdat het verdienmodel voor de traditionele media (kranten en tijdschriften) onder druk staat als gevolg van technologische ontwikkelingen. Ook televisie voelt de laatste decennia de druk van de komst van commerciële omroepen en meer recentelijk de alternatieven, waarover steeds meer consumenten beschikken, zoals bijvoorbeeld internet TV, Youtube & Netflix. Zelfs de politieke druk op de zwaar gesubsidieerde NPO wordt gevoeld (terug lopende kijkcijfers, dalende advertentie inkomsten). De nieuwe media zal onafwendbaar qua aantal consumenten toenemen. Google verdient inmiddels USD 50 miljard aan reclame inkomsten via haar websites.

Journalisten spelen een cruciale rol binnen de veranderende wereld van de media. De journalistiek is in Nederland van oudsher gedegen georganiseerd. Er zijn tal van uitstekende opleidingen om journalist te worden. Er is een belangenvereniging voor journalisten de NVJ, de Raad voor de Journalistiek, waar u bijvoorbeeld klachten in kunt dienen als u vindt dat een journalist onzorgvuldig is geweest[1] en overige gildes waaronder Het Nederlands Genootschap voor Hoofdredacteuren[2].

Uit recent onderzoek onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bleek ruim 80% te pleiten voor overheidssteun voor onafhankelijke journalisten[3]. De overige 20% had hier bezwaren tegen, vooral vanwege het feit dat ook de overheid verandert, waarbij met name de risico’s van het oprukkend populisme werden genoemd. Stel u eens voor dat de PVV in de regering komt.

Onafhankelijk is voor journalisten erg belangrijk. Voormalig Tweede Kamerlid Mei Li Vos bepleitte nog in februari 2017 in het Parool dat de overheid in actie moest komen voor de onafhankelijke pers[4].  Wel bijzonder dat zowel een overgroot deel van de beroepsgroep journalisten als ook de linkse politica Vos denken dat de onafhankelijkheid van journalisten het best gediend is met een actieve rol – en financiering – van en door de overheid. Onafhankelijk van wie, wat, waar, wanneer, waarom en bovendien hoe?

Als je veel geld wilt verdienen, dan lijkt de keuze voor journalist niet de aangewezen weg. Voor veel journalisten zal het een roeping zijn. Het vak journalist heeft traditie getrouw aantrekkelijke kanten. Het geeft bekendheid, een bepaalde vorm van macht en bovendien status. Een veel gehoorde klacht is dat de main stream media en de daaraan verbonden journalisten van linkse signatuur zijn. Wij zouden daarover niet moeten klagen. Het inkomen van de gemiddelde journalist is erg bescheiden en daarom is het eenvoudig te verklaren dat veel journalisten een wat linksige signatuur hebben.

Geplaagd door een vooroordeel dachten wij dat de meeste journalisten te laag opgeleid zouden zijn. Een klein onderzoekje[5] onder 66 meer bekendere journalisten logenstraft dit vooroordeel. Journalisten zijn doorgaans uitstekend opgeleid: HBO journalistiek of Universitair. Onderstaand een klein overzicht van de 66 namen: Lees verder